Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Skoleåret 2014/2015 Foto: Dan A. Nachtnebel

2 2 Undervisningstilbud Gjerdrum Kulturskole, skoleåret 2014/2015 INDIVIDUELL UNDERVISNING: Vi tilbyr undervisning på piano, keyboard, fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, baryton, trombone, tuba, akustisk gitar, elektrisk gitar, bassgitar, trommer og sang. Undervisningen foregår i min. (avhengig av alder m.m.), en gang per uke og koster kr 2.150,- per semester. Anbefalt oppstart fra 3. trinn, individuelle hensyn tas og vi kan åpne opp for å ta inn yngre elever. Nybegynnere kan bli satt i mindre grupper. Stipendplass. Elever med god kunstfaglig utvikling og et ønske om å gjøre noe ekstra ut av sitt instrument, kan søke Stipendplass. De som får dette innvilget vil få inntil 15 min. ekstra tid hver uke med lærer, uten ekstra kostnad. Begrunnet søknad fra elev med underskrift fra foresatte, sendes kulturskolen innen 1. juni. Søknadsskjema ligger på kulturskolen sine nettsider. GRUPPEUNDERVISNING: All gruppeundervisning koster kr 1.350,- per semester. I kurset Visuell kunst tilkommer et tillegg for materialkostnader på 255 kroner. Undervisningen foregår i min., en gang per uke. Aldersgruppen kursene gjelder for, er beskrevet i informasjonen om det enkelte kurs. Dette er gruppeundervisningstilbudet for skoleåret 2014/2015: (Kulturskolen lager også kurs av kortere varighet. Disse markedsføres separat.) VISUELL KUNST ( trinn, med Kristin) Kurset tar for seg grunnleggende ferdigheter i det å uttrykke seg visuelt. Fagets hovedområder er tegning, form og farge. I tegning får elevene blant annet trening i å observere og gjengi det de ser. I form arbeider elevene tredimensjonalt i leire og i andre plastiske materialer. I farge settes det fokus på bruken av enkel fargelære. Det blir også vist eksempler fra kunsthistorien. Gjennom ulike metoder, teknikker og innfallsvinkler til faget, blir det lagt vekt på å utvikle elevenes kreative evner. Kurset er ment for aldersgruppen trinn, og grupperes ut fra alderssammensetning/nivå. TEATER ( trinn, med Sarina) Dette kurset er for trinn, men deles i flere grupper bl.a. ut fra alderssammensetningen i søkermassen. De yngste blir kjent med drama og teater gjennom lek, kropp og bevegelse. Fokuset er å stimulere sansene, - å se, lytte og kjenne. Gjennom rytmelek, sangleker og eventyr blir kreativiteten og fantasien stimulert. Hos de litt eldre elevene oppøves elevenes skapende evner gjennom blant annet miming, improvisasjon og rollearbeid. Det er også fokus på konsentrasjon og samarbeidsevner, som trenes gjennom leker og øvelser. For de eldste fokuseres det på improvisasjon, samspill og rollearbeid, der elevene får trening i å inngå i et skapende fellesskap. Gjennom øvelser i improvisasjon oppøver elevene spontanitet og skapende kreativitet. Utover året vil arbeidet rettes mot dramatisk tekst, hvor hovedfokuset ligger på rolleinnstudering, stemmebruk og fremtoning på scenen. Dette avsluttes med en forestilling.

3 ALLEGRO (1. trinn) Kurset er et trygt og inspirerende møte med musikkens verden gjennom lek og enkle øvelser, sang, dans og spill. Det er ment for de som går i 1. trinn, og holdes i SFO-tiden på begge barneskolene. KULTURKARUSELL (2. trinn) Kurset bygger videre på elementene fra Allegro, samtidig som elevene i løpet av året får stifte bekjentskap med de fleste kurs- og instrumenttilbud vi har i kulturskolen. Kurset legges i SFO-tiden. HIPHOP ÅPENT NIVÅ ( trinn, med Camilla) Kurset er for barn med interesse for Hiphopsjangeren, og gir grunnleggende undervisning i Hiphop dans. I løpet av semesteret vil barna også få innblikk i floorwork/break. Kurset består av oppvarming, teknikk, styrke, dansekombinasjoner og freestyle. DANSEMIKS ( trinn, med Camilla) Dansemiks gir barn mulighet til å bli kjent med dans gjennom sjangrene; hiphop, moderne, kontaktimprovisasjon, jazzdans og kreativ dans. Hovedfokuset for dette kurset er å ha det gøy med bevegelse og dans. SHOWDANS ( trinn, med Camilla) Kurset blander sjangrene jazzdans, klassisk ballet og musikaldans. Kurset vil i grove trekk inneholde danseleker, generell oppvarming, teknikkdel og dansekombinasjoner. BAND (fra 6. trinn og ut vgs, med Thomas) For deg som spiller el-gitar, bassgitar, trommer, keyboard eller synger, og har lyst til å lære å spille sammen med andre i band. Det forutsettes et visst ferdighetsnivå. Det vil bli satt sammen band der sosiale hensyn, alder, instrument, motivasjon og ferdighet m.m. avgjør hvem som tas inn. Øvelser på kulturskolen, Ask. Sjangervalg skjer i samråd mellom elever og lærer, med utgangspunkt i rock, jazz, soul, funk og pop. Fokuset er musikalsk og sosialt samspill. SPRUDLEKORET (førskolebarn, med Anne-May) Dette er et tilbud for førskolebarna i alle barnehagene i Gjerdrum der sangglede står i høysetet. En gang i måneden er det felles øvelse med Anne-May som lærer. Dette kurset organiseres i samarbeid med barnehagene, og er ikke noe som man kan søke på. Påmelding: Hovedopptak, frist 1. juni!! 3

4 Gjerdrum kulturskole Gjerdrum kulturskole ble startet i 1994 og eies og drives av Gjerdrum kommune. Skolen har i dag ca. 280 elevplasser, ca 260 elever og 12 lærere. Kulturskolen skal være med på å gi barn og unge et skapende oppvekstmiljø, og samtidig være et ressurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Gjerdrum kommune generelt, noe som skal komme alle innbyggerne i Gjerdrum til gode! Gjerdrum kulturskole følger grunnskolens skolerute med ferie- og fridager, med unntak av at undervisningen begynner en uke senere på høsten, og avslutter en uke tidligere før jul og på våren (36 uker). Undervisning skjer en gang per uke. Kulturskolen har egne lokaler på Ask, og undervisningen foregår der, samt på begge barneskolene, ungdomsskolen og kulturhuset. Gjerdrum kulturskole jobber ut fra et prinsipp om tilpasset opplæring. Elevene har ulike forutsetninger bl.a. motorisk, musikalsk og motivasjonsmessig, noe som gjør at innholdet og lengden på undervisningen kan variere fra elev til elev. En gang i året får foresatte og elev i individuell undervisning tilbud om utviklingssamtale med lærer. Det må påregnes hjemmelekse i alle fag. Kulturskolen har et samarbeid med Gjerdrum skolekorps, og vil på blås og trommer prioritere opptak av barn som er med der. Priser vedtatt av kommunestyret for 2014: Instrumentundervisning: kr 2.150,- per semester Gruppeundervisning: kr 1.350,- per semester Leie av instrument: kr 255,- per semester Materialkostnader Visuell kunst : kr 255,- per semester Alle elever får tilsendt faktura for hvert semester. Kulturskolen har ikke moderasjonsordning for søsken eller for de som er med på flere aktiviteter. Innkjøp av lærebøker dekkes av foresatte. Skolen har noen blåseinstrumenter til utleie. Gitarer o.l. ordner normalt foresatte selv. Hvis lærere i kulturskolen er syke eller ikke kan holde undervisningen som normalt, settes det vanligvis inn vikar. Inntil to ganger per semester kan undervisningen avlyses uten at det settes inn vikar, uten kompensasjon for brukerne (f.eks i de tilfeller hvor man ikke får tak i kvalifisert vikar eller vikar ansees som lite hensiktsmessig). Skjer dette mer enn to ganger kan man få redusert semesterbetalingen. Dette skjer ved henvendelse til administrasjonen i kulturskolen. Tilbakemelding om hovedopptak og timeplaner skjer i august. 4

5 Innmelding/utmelding Innmelding kan gjøres hele året, men hovedopptaket er 1. juni. Søknaden må skje skriftlig. Bruk det elektroniske søknadsskjemaet du finner på kulturskolen sin hjemmeside. Individuell undervisning: Elever med individuell undervisning beholder automatisk plassen fra skoleår til skoleår. Ny timeplan og nye tider må påregnes. For hvert påbegynte semester beregnes full kontingent ut semesteret. Det gis rom for én prøvetime ved tildeling av plass. Etter opptak er eleven bundet inntil skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger. Fristene for dette er 1. des/1. juni for at det skal gjelde for påfølgende semester. Hvis ikke må man betale hele eller deler av kostnaden for neste semester (avhengig om det er venteliste eller ikke). Ved tildeling av plass midt i et semester, opereres det med rabatterte priser. Gruppeundervisning: Alle gruppeelever blir automatisk meldt ut etter skoleårets slutt og må søke på nytt for plass neste skoleår. Elevplass tildeles for et helt skoleår om gangen. Det gis rom for én prøvetime ved tildeling av plass. For hvert påbegynte semester beregnes full kontingent ut semesteret. Vil eleven slutte etter høstsemesteret, må skriftlig utmelding foreligge administrasjonen innen 1. des., hvis ikke regnes vårsemesteret som påbegynt og full kontingent må betales. Ved tildeling av plass midt i et semester opereres det med rabatterte priser. Kulturskolen forbeholder seg retten til å si opp elevens plass ved mislighold, stort fravær eller manglende betaling. Der elevplassene er fullsatt, vil øvrige innmeldte bli satt på venteliste. De som står på venteliste, vil normalt komme inn på tilbudet i rekkefølge etter innmeldingsdato, etter hvert som det blir ledige elevplasser. Unntak kan gjøres der skolen mener at praktiske eller pedagogiske hensyn tilsier det. Det er en relativt lang venteliste på enkelte kurs. For mer informasjon, kontakt administrasjonen. Elever med spesielle behov kan, etter søknad og individuell behandling, prioriteres ved opptak. Begrunnelse skrives under andre opplysninger i søknadsskjemaet. Det er viktig at foresatte gir beskjed i søknaden til kulturskolen dersom det er spesielle forhold knyttet barnet som kan være avgjørende for inntak, undervisning m.m. Kulturskolen mottar ingen informasjon fra skolene om enkeltelever. Kulturskolen tar også inn voksne elever for ett år om gangen ved ledig kapasitet. De får beholde plassen sin for et nytt skoleår dersom det ikke står barn på venteliste. Er du venn med oss på Facebook? 5

6 Presentasjon, - fast ansatte i Gjerdrum Kulturskole Alle lærerne i Gjerdrum kulturskole har høyere utdanning innenfor sitt felt, og mange er utøvende kunstnere i tillegg til å arbeide i kulturskolen. Anne-May Hopland er utdannet musikkpedagog fra Østlandets Musikkonservatorium i Oslo, med piano som hovedinstrument. Hun har vært ansatt i Gjerdrum kulturskole siden den startet i 1994, og har i tillegg til pianoundervisning hatt ulike gruppetilbud for de yngste. I dag underviser Anne-May i piano, har ansvar for førskolekoret og har noen timer musikkterapi Svallaug Gjersvoll har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, og er vokal-, musikk- og waldhornpedagog. Hun jobber per i dag i kulturskolene i Skedsmo og Gjerdrum. Hun dirigerer også kor og holder stemmebrukskurs i ulike sammenhenger. Svallaug var med å starte Gjerdrum Musikk- og kulturskole i 1994 og har siden vært ansatt Kristin Laberg er utdannet faglærer i forming ved Statens Lærerhøgskole i Forming i Oslo. Hun har arbeidet som pedagog siden Hun har undervist i visuell kunst både i barneskolen og i videregående skole. I tillegg til å undervise, arbeider hun med egne prosjekter innen maleri og tegning. Kristin har jobbet i Gjerdrum kulturskole siden Polina Pedersen er opprinnelig fra St. Petersburg i Russland og har sin utdannelse derfra med hovedfag i piano, kordireksjon, sang og undervisningsmetodikk. Ved HiO har hun tatt videre-utdanning Musikk for småskole og barnehage og hun har også master i musikkvitenskap fra UiO. Polina underviser i piano, og har vært ansatt i kulturskolen siden Sarina Erntsen er utdannet dramapedagog med fordypning i fortellerkunst og dramaturgi fra NTNU og Høgskolen i Oslo. Hun jobber også frilans som teaterinstruktør, forteller, innleser og kursholder, og har vært med på å skrive flere lærebøker i dramafaget. Sarina har vært ansatt i kulturskolen i Gjerdrum siden Thomas Szabo Varkøy er lærer på gitar, el-gitar og el-bass. Han er utdannet gitarist og pedagog fra Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, og har bred undervisningserfaring fra både kulturskole og grunnskole. I tillegg til gitar spiller Thomas også Dobro og Lap-steel. Han har vært ansatt i kulturskolen siden våren Even Bekkedal er lærer på gitar, el-gitar og el-bass i kulturskolen. Han har en mastergrad i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Even spiller også ukulele, og jobber i Nes Kulturskole i tillegg til i Gjerdrum Tom Andreas Kristensen er utdannet musiker og pedagog fra Høgskolen i Staffeldtsgate og Norges Musikkhøgskole. Han jobber som utøvende musiker og lærer på slagverk, i tillegg til at han jobber som fritidsleder i Gjerdrum kommune Jakob Söderström har sin utdanning fra Musikhögskolan i Göteborg og Piteå Musikhögskola. Jakob jobber som frilansmusiker og dirigent i tillegg til jobben som treblåslærer i kulturskolene i Ullensaker og Gjerdrum Lars Österholm underviser på messinginstrumenter. Han har to år med musikkstudier fra Musikkkonservatoriet i Falun, 5 års musikkutdanning fra Musikhögskolan i Malmö og en master i utøvende musikk fra våren Lars underviser både i Nannestad og Eidsvoll kulturskole i tillegg til hos oss, og dirigerer flere korps Amund Oserud Bentzen er lektor i musikk, med lærerutdanning fra Høgskolen i Hedmark og hovedfag i musikk fra UiO. Amund er kultursjef i Gjerdrum kommune, og har overordnet ansvar for kulturskolen / Lars Österholm vår musıkalske leder Lars Österholm s (1968) seriøse interesse for trumpet startet da han solotrumpetisten i Gävle symfoniorkester, Hans-Åke Johansson. Etter videregående skole og militærtjeneste, bestemte Lars seg for å satse p heltid. Etter to års musikkstudier på Musikkonservatoriet i Falun, t musikkutdanning på Musikhögskolan i Malmö. Både før og under høyskole studerte Lars også, privat, for Bo Nilsson. På høyskolen deltok han f Hardenberger sine mästarkurser - frem til og med Våren 1999 sine studier med en Master i utøvende musikk. Lars har vært vikar i både Malmö og Helsingborgs symfoniorkestre, samt som solist i Musikhögskolans orkester. Han medvirker ofte og gjerne i kir sammenheng, både i gudstjenester og konserter av alle slag. I perioden fra hadde Lars et vikariat ved Kunglia Hovkappel i Stockholm. Etter denne perioden, jobbet Lars med undervisning i Vinstra i Norge. Lars har pr. i dag fast stilling i Kulturskolene Eidsvoll og Nannestad. Ha for en rekke skolekorps, samt Nannestad Janitsjarkorps og har også selv, profesjonell musiker, engasjement i diverse institusjoner og arenaer i inn Camilla Neegaard Haugo er utdannet danser og bevegelsesveileder ved Den Norske Balletthøyskole og dansepedagog ved Universitetet i Stavanger. Camilla har medvirket som danser ved en rekke produksjoner. I Gjerdrum kulturskole har hun vært ansatt siden august 2010 hvor hun underviser i hiphop, showdans og dansemiks Astrid Moseng er kulturkonsulent og har det daglige ansvaret for kulturskolen. Hun er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i musikk og spesialpedagogikk fra Høgskolen i Hedmark / Pr. juni

7 Elevregler ved Gjerdrum Kulturskole Gjerdrum Kulturskole ønsker å legge til rette for at alle elever ved skolen skal trives, og ut fra sine personlige forutsetninger få mulighet til positiv utvikling innenfor det kulturfelt man er påmeldt i. For at undervisningstilbudet skal fungere tilfredsstillende, og ivareta dette ønsket, har også elevene noen plikter og regler å forholde seg til: 1. Den som er tatt opp som elev ved kulturskolen må binde seg for minst et halvt år. 2. Den som slutter ved skolen, må si opp plassen sin skriftlig. Frister er 1. desember og 1. juni, og gjelder for påfølgende semester. Elever på gruppekurs blir automatisk satt til meldt ut etter endt skoleår, og må da ikke si opp plassen skriftlig. 3. Eleven plikter å møte presis og godt forberedt til timen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær, skal meldes til lærer på forhånd så sant det er mulig. 4. Dersom et av skolens instrumenter eller skolens andre eiendeler blir påført skade, rapporteres dette til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv betale reparasjon. 5. Kulturskolens undervisning foregår rundt om på de ulike skolene og kulturhuset. Elevene forplikter seg til å forholde seg til de regler som gjelder ved de ulike undervisningsstedene. 6. Eleven kan sies opp ved: a) gjentatt ugyldig fravær b) manglende interesse c) dårlig oppførsel Påmelding: 7

8 Kontaktinformasjon K Navn Fag Tlf Epost Anne May Hopland Piano Førskolekor Svallaug Gjersvoll Sang Kristin Laberg Visuell kunst Polina Pedersen Piano Sarina Ernstsen Teater Camilla Neegaard Haugo Dans Thomas Szabo Varkøy Even Bekkedal Gitar Bassgitar Gitar Bassgitar Tom Andreas Kristensen Trommer Jakob Söderström Treblås Lars Österholm Messing Astrid Moseng Amund Oserud Bentzen Kulturkonsulent Kultursjef Med forbehold om endringer.

Kulturskolen 2014-2015

Kulturskolen 2014-2015 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2014-2015 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Musikk Teater Dans Visuell kunst

Musikk Teater Dans Visuell kunst DRAMMEN KULTURSKOLE 2010 2011 Musikk Teater Dans Visuell kunst Søknadsfrist 15. mai 1 2 Velkommen Velkommen til Drammen kulturskole! Det er en stor glede og kunne presentere kulturskoletilbudet i Drammen

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

Fra Musikkskole til Kulturskole.

Fra Musikkskole til Kulturskole. Fra Musikkskole til Kulturskole. Innhold: Innledning Bakgrunn: Lovfesting av musikk-og kulturskolen Tilskudd til musikk-og kulturskoler Andre sentrale dokumenter Utviklingsprosjekt Lokale planer Mål for

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE TIL ELEVER OG FORESATTE Stavanger kulturskole ønsker at du skal få oppleve gleden kunst og

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 En evalueringsundersøkelse blant elever, foreldre, lokale lærere, lokale rektorer og

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010

LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 LILLEHAMMER KULTURSKOLE FAGPLAN 2009-2010 1. VISJON og MÅL...3 2. GENERELT...3 3. MUSIKK...4 3.1 Messing... 5 3.2 Treblås... 6 3.3 Stryk... 7 3.4 Piano... 8 3.5 Trekkspill... 9 3.6 Gitar... 10 3.7 Slagverk...

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer