- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim april 2003 Vekstnæring med miljøfokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim 27. 29. april 2003 Vekstnæring med miljøfokus"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Avfallskonferansen i Trondheim april 2003 Vekstnæring med miljøfokus NRFs æresmedlem, Erik Jondum, håper på om lag 600 deltakere på avfallskonferansen i Trondheim april Og konferanse-sjefen satser på at miljøvernminister Børge Brende (H) kommer for å snakke om avfallsutfordringer i lys av klimapolitikken. Av: Erik Larsen Jeg skal snakke med Børge Brende på fredag. Det skjer jo så mye for disse ministrene, sier Jondum. Et langt liv som konferansearrangør har lært ham at statsråder gjerne takker ja, men ofte sender en statssekretær eller politisk rådgiver fordi de blir forhindret. Men siden miljøvernministeren er bygutt og brenner for miljøsakene, så burde oddsen være god. Velkommen til Trondheim og avfallskonferansen I vekst Antall deltakere på avfallskonferansen er mangedoblet de seneste åra. Avfallsbransjen er en vekstnæring. Det ser vi også på avfallsmengdene både i Norge og andre land. På konferansen er klimapolitikk og 0-visjon to sentrale stikkord. Tirsdag 29. april holdes det parallelle sesjoner. Sesjon en handler om organisering og tar opp temaer som strukturendringer i bransjen, byggebransjen og bransjeorganisering. Den andre sesjonen handler om avfallsløsninger. Temaer her er avfallshåndtering, energiutnyttelse og spørsmålet om hva som skjer i Sverige. Avfallskonferansen avsluttes i plenum med fokus på holdningsskapende arbeid og statlig avgifter. Erik Jondum ønsker velkommen til Trondheim by og avfallskonferanse. Mye moro Helheten av faglig og sosialt program er meget god, mener Jondum.. Søndag blir det en trivelig samling med mat og underholdning i ærverdige Studentersamfundet. Mandag er det festmiddag på Royal Garden. Det legges også opp til byvandring med guide (hvis været er fint, men det pleier det å være i slutten av april, sier Jondum), og besøk på Musikkhistorisk museum på Ringve. I Trondheim Spektrum (Nidarhallen) arrangeres utstilling for leverandører av utstyr til avfallsbransjen. Selv om byen er liten med gode gangavstander, setter vi opp busser mellom hoteller og Tronheim Spektrum. Det blir også busser direkte til Værnes etter at konferansen er slutt, sier Jondum: Og da ses vi i Trondheim! Trykket på resirkulert drikkekartong

2 Ikke gjenvinning - Nytt 1/03 Avfall i en ny tid Direktørens spalte Overskriften er tittelen på årets avfallskonferanse i Trondheim april. Vi synes at tittelen beskrivende gjenspeiler situasjonen i bransjen. Det har aldri skjedd så mye innen vår bransje som akkurat nå. Og da tenker jeg tilbake på de 20 åra jeg direkte eller indirekte har vært involvert i avfallsspørsmål. Det har aldri vært snakk om så mange nye forskrifter, veiledere og direktiver på en gang som nå. I tillegg kommer den vedtatte endringen av avfallsdefinisjonene i f-loven, som blir en ny utfordring for bransjen - skjønt mange tilpassinger er nok alt gjort... NRF som forening må også tilpasse seg den nye sitasjonen og helst være i forkant av strukturendringene i bransjen. I denne sammenhengen var «Høstmøtet» i Molde i fjor en viktig arena for tilpassing av NRF til en NY TID. Signalene fra Høstmøtet er omsatt til konkrete forslag, som er sendt på høring til medlemmene. Forslaget går ut på å endre statuttene, slik at de assosierte medlemmene får mulighet til å utøve større innflytelse i foreningens styrende organer. Så blir det opp til årets generalforsamling å ta stilling til dette spørsmålet, som er viktig for NRFs framtid. Og derfor. Ikke nøl - meld deg på i dag til årets begivenhet i Trondheim om du ikke alt har gjort det, og delta i avfallsbransjens viktigste møteplass. Dette blir et fantastisk opplegg med generalforsamling søndag den 27. april, og deretter selve konferansen den 28. og 29. april. Den sosiale delen av programmet vil jeg ikke røpe for mye av, men jeg kan love at det blir en bra ramme rundt arrangementet med underholdningsinnslag og kanskje noen overraskelser. Suma summarium; dette blir topp! Gå ikke glipp av dette. Ta med hele styret, ta med ordføreren, ta med kona, samboer ta med alle, og kom til årets viktigste møteplass for avfallsbransjen. Husk at dette også er stedet for å profilere seg som utstiller!! Vi ses i Trondheim! Hilsen Håkon M. Dahl Et avfallsforbrenningsanlegg er bygget for å brenne avfall, og dette er ikke gjenvinning, uavhengig av energiutnyttelsesgrad. Dette har EU-domstolen slått fast i en dom den 13. februar. Håkon Jentoft, Rådgiver Bakgrunnen for dommen er eksport av husholdningsavfall fra Tyskland til Luxemburg. Dommen slår fast at forbrenning av avfall i et forbrenningsanlegg i Luxemburg ikke er gjenvinning, selv om anlegget utnytter energien. For at forbrenning av avfall skal regnes som gjenvinning, må følgende vilkår oppfølges: Formålet med forbrenningen av husholdningsavfall skal hovedsaklig muliggjøre å bruke avfall som metode for å generere energi. Den energi som genereres ved forbrenning og som gjenvinnes skal overstige den energi som forbrukes under forbrenningsprosessen. En del av det energioverskudd som frigjøres Kurs- og seminaroversikt 2003 ved forbrenningen skal virkelig anvendes, enten direkte i form av den varme som oppstår eller etter transformering i form av elektrisitet. Hoveddelen av avfallet skal omsettes i sammenheng med forbrenningsprosessen og hoveddelen av den frigjorte energien skal gjenvinnes og anvendes. (Vilkårene er oversatt fra RVF-nyheterna 3/03, forbehold om riktig oversettelse). På bakgrunn av dette slår EU-domstolen fast at forbrenningsanlegget i Luxemburg er et bortskaffingsanlegg, selv om det gjenvinner energi. Derimot er en sementovn i Tyskland et gjenvinningsanlegg fordi anlegget er bygget for å produsere energi til sementproduksjon. I første omgang kan det få betydning for import og eksport av avfall til andre land, først og fremst til Sverige. NRF vil sammen med RVF i Sverige arbeide videre mot EU for å få mer klarhet i hva dommen i EU vil få som konsekvens. Navn på kurs/seminar Dato Sted Fagseminar for informasjonsmedarbeidere mars Stavanger Fagseminar om deponering Mars Drammen Avfallskonferansen april Trondheim Biogass fra avfall, slam og utsorterte restprodukter hvilke muligheter finnes? 7.mai Lillestrøm Fagseminar om biologisk behandling september Malmø Videregående kurs om mottak av farlig avfall sept nov. Hele landet Drift av gjenvinningsstasjoner Sept Kristiansand NRFs høstmøte Oktober Sandefjord Seminar om økt gjenvinning av avfall Nov Bergen For seminarene i vår kan du finne invitasjoner og program på Merk at fagseminaret om deponering av avfall er viet til den nye deponiforskriften og de krav som stilles til den nye søknaden for videre drift av deponier. SFT vil her være tilstede for å presentere veiledningsmateriell som nå er i ferd med å bli ferdig. Under Kommunalteknikk på Lillestrøm mai har NRF lagt inn et seminar om Biogass. NRF tar nå initiativ til et eget Biogassforum som vil bli stiftet på seminaret. Er du interessert i biogass som behandlingsløsning, bør du sette av 7. mai. 2 Trykket på resirkulert drikkekartong

3 Klart for en returordning for CCA-impregnert trevirke Fra 1. januar 2003 ble både CCA- og kreosotimpregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Dette betyr at avfallet må sorteres ut og sendes til behandling i anlegg for farlig avfall, (Se mer info i NRF-nyhetsbrev nr ). Av: Håkon Jentoft Foreløpig må kostnadene til innsamling og behandling dekkes av avfallsbesitter, dvs næringsliv og husholdninger via renovasjonsgebyr. Miljøverndepartementet har imidlertid gitt SFT i oppdrag å utrede behandlingsløsninger for dette avfallet. På møte i SFT 5. februar ble bransjen invitert til et samarbeid om dette. På møtet uttalte Norske Impregneringsverks forening at de prinsipielt ønsker å etablere en returordning finansiert gjennom et gebyr på omsetning av nytt impregnert trevirke. NRF vil støtte dette arbeidet og vil gå inn i en arbeidsgruppe sammen med andre aktører i bransjen for å få etablert en slik ordning. Inntill en slik bransjeordning er etablert har NRF i samarbeid med REKOM funnet fram til behandling av avfallet i Sverige. For nærmere informasjon om dette ber vi om at NRFs medlemmer tar kontakt med REKOM på tlf RAPPORTER I 2002 Rapport nr.1/2002: Veileder om håndtering av blåsesand Rapport nr.2/2002: Hvordan få små og mellomstore bedrifter til å levere spesialavfall Rapport nr. 3/2002: Søppelkutt i Hedmark og Oppland Rapport nr. 4/2002: Kampanje mot miljøfarlig avfall Rapport nr. 6/2002: Miljøredskap ved avfallsforbrenning (begrenset distrubisjon) Rapport nr. 7/2002: Utvikling av Haccp system for biologisk avfallsbehandling RAPPORTER I 2003 Rapport nr. 1/2003: Veileder til Norsk Standard NS 9430 Rapportene kan finnes på på de lukkede sidene, spør om passord. Du kan også bestille dem fra NRF på tlf mot et gebyr. Rica Hotels, din hotell partner Med Rica-avtalen som NRF har inngått skal du alltid være sikret det beste tilbudet ved våre Rica-hoteller, sier salgssjef Thomas Glede Allum i Rica Hotels. Avtalen gir ikke bare medlemmene rimeligere overnatting, den gjelder også for kurs- og konferanser. Allum mener det er viktig å være klar over at konferanseprisene er maksimumspriser. Skal du ha et kurs, må du kontakte meg, servicesenteret eller det enkelte hotell og forhandle deg fram til en riktig pris avhengig av gruppens størrelse. Kurs- og konferanseprisen er satt for et helt år, og vil derfor ikke gjenspeile utviklingen i et levende marked. Vi skal være konkurransedyktige, sier Allum. Rica-avtalen gjelder i to år, fram til 31.desember Det er en avtale til bruk for NRFs medlemmer i både jobb- og privatsammenheng som er enkel å bruke. Du må bare oppgi at du benytter avtalen til NRF, så skal du automatisk få de tilbud eller kampanjepriser som gjelder, forklarer Allum. Rica er en landsdekkende kjede med 90 hoteller fra Kristiansand til Nordkapp. Avtalen gjelder også kjedens hoteller i Sverige, blant annet fire hoteller i Stockholm. Fra 1. februar gikk Rica inn i et samarbeid med Eurobonus, slik at du får fra 300 til 500 poeng på alle hotellene. Wingskortet er som kjent opphørt. Jeg kommer til å være med på avfallskonferansen i Trondheim, så ta kontakt med meg der dersom du lurer på noe. Vi vil også sørge for at nyheter fra hotellene er tilgjengelig på NRFs hjemmesider, sier Allum. Trykket på resirkulert drikkekartong 3

4 NRF gir tilsagn om til nye prosjekter På NRFs styremøte 29. januar vedtok styret å gi tilsagn om kroner til gjennomføring av sju prosjekter. Totalt kom det inn 16 søknader med en total prosjektsum på over ni millioner kroner og et søknadsbeløp Av: Håkon Jentoft De 7 prosjektene som nå får støtte er: - Nytt 1/03 på over tre millioner kroner. De aller fleste prosjektsøknadene var av stor interesse for NRFs medlemmer. Men den totale FoUpotten er ikke stor nok til å imøtekomme alle søknader. Hvem Arbeidsområde Prosjektnavn Prosjektsum Tilskudd fra NRF NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Evaluering av systemer for biologisk behandling- samarbeid med RVF første år i et to-årig prosjekt NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Nyttevurdering av ressurser i slam og avfall NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Rask etablering av komposteringsprosessen. Videreføring av 3 årig prosjekt Kjelforeningen norrsk Energi Energiutnyttelse Miljøriktig energiutntyttelse av impregnert trevirke NRF- arbeidsgruppe gjenvinning Gjenvinning Utarbeide veileder for revidering av kommunale renovasjonsforskrifter NRF arbeidsgrupper for spesialavfall Spesialavfall Evaluring av innsamling- og mottak av spesialavfall NRFs arbeidsgruppe for deponering Deponering Lukt fra deponier år 2 av et 2-årig prosjekt. Prosjektet er noe forsinket I tillegg til disse spesifiserte prosjektene har styret bevilget kroner til arbeidsgruppene til gjennomføring av prosjekter i løpet av året. I tillegg har NRFs administrasjon også fått tildelt ca kroner til AdHoc prosjekter som oppstår i løpet av året. Pga at FOU-midlene er så begrenset, vil NRF vurdere om dagens ordning med åpen søknad for alle medlemmer skal videreføres. Det legges mye arbeid ned i å utarbeide søknader. Samtidig ser vi at søknader fra NRFs arbeidsgruppe blir prioritert i tildeling. Dette vil bli tema for både NRFs administrasjon, arbeidsgrupper og styre frem til neste budsjettrunde. Prosjekt innsamlingsløsninger For farlige avfall fra husholdninger NRFs arbeidsgruppe for farlig avfall (tidligere spesialavfall) har sendt ut forespørsel om tilbud på gjennomføring av prosjektet «Innsamlingsløsninger for farlig avfall fra husholdninger». Av: Einar Bjerkelund Det praktiseres i dag flere ulike ordninger for innsamling av farlig avfall fra husholdninger; og prosjektet tar sikte på å vurdere: Hvilket system for innsamling av farlig avfall fra husholdninger egner seg i små/ mellomstore og store kommuner/ interkommunale selskaper. Hvilket system vil være mest økonomisk i forhold til innsamlingsgrad i de enkelte typer kommuner/interkommunale selskaper. Kostnadene ved de enkelte ordninger. Risiki ved de ulike ordninger. Prosjektet skal munne ut i anbefalinger for valg av løsninger tilpasset den enkelte kommune der en tar hensyn til geografisk spredning (by/land). Prosjektet er beregnet å startes opp ca. 1. april og avsluttes innen 15. september Det har foreløpig en totalramme på kroner. Det meste finansieres fra NRFs FOU-midler. NRF arbeider også for å utvide rammen gjennom medvirkning fra andre interessenter. 4 Trykket på resirkulert drikkekartong

5 Leder an for avfallsreduksjon Hilde Lysø er daglig leder for landets kanskje lengste avfallsselskap, i alle fall i navnet. Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap er en liten tungeøvelse. Da er det godt at forkortelsen NGIR fungerer rimelig greit i dagligtale. Med 9 kommuner, husstander, variert næringsliv og omsetning på om lag 44 millioner kroner har Hilde Lysø mye å holde styr på. Hun er også styremedlem i NRF og trives med utfordringer. En av de største heter avfallsreduksjon. Av: Erik Larsen Hilde Lysø brenner for avfallsreduksjon. Jeg mener at avfallsselskapene har en viktig oppgave i å informere og opplyse lokalt, slik at innbyggerne blir mer mottakelig for kommende virkemidler fra sentralt hold. Vi må forklare hvorfor avfallsproduksjonen er et problem, til tross for økt gjenvinning, og hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å redusere avfallsmengdene. I tillegg til miljøgevinsten, vil både husholdninger og bedrifter kunne spare betydelige summer ved å redusere sine egne avfallsmengder. En fokuserer ofte på betydningen av å differensiere renovasjonsgebyret for å motivere til avfallsreduksjon, men det som monner mest, er å redusere forbruket, påpeker Hilde Lysø. Treffer Og Hilde Lysø har budskap som er rettet mot den enkelte av oss. I forbindelse med Struktur NGIR er totalleverandør av avfallstjenester. Både husholdninger og næringsliv har vært målgupper siden selskapet ble etablert for vel tjue år siden. Nyere kartlegginger har vist at selskapet bør fortsette med en offensiv satsing på næringsavfall både eierne og kundene ønsker dette. Men rammebetingelsene endres, konkurransen er hard og NGIR har, som mange andre renovasjonsselskaper, vurdert om næringsdelen bør skilles ut i et eget aksjeselskap. Foreløpig konklusjon er at et interkommunalt selskap (IKS) er mest formålstjenlig. Hilde Lysø er, i likhet med mange andre daglige ledere, opptatt av å gjøre riktige strategiske valg slik at abonnenter, kunder og eiere ser at målene blir oppfylt. Tidlig krøkes Til tross for at hun bare er 34 år, har Hilde Lysø allerede arbeidet 10 år i avfallsbransjen. Interessen for avfall som problem eller ressurs fikk jeg faktisk allerede da jeg tok mellomfag i ressursforvaltning og miljøvern, sier hun. Den store omleggingen som bransjen har vært gjennom det siste ti-året, gjør at jobben stadig byr på nye utfordringer, og dermed har det så langt ikke blitt kjedelig. I perioder kan det bli mye jobb, men med en åtte-åring hjemme, blir jeg heldigvis tvunget til også å tenke på andre ting. Og gleden var selvsagt stor da jeg fikk servert frokost på sengen til morsdagen, og overrakt selvlaget gave. Tidlig krøkes den som god krok skal bli.. morsdagen gikk NGIR ut med annonser der budskapet var at mor kanskje blir mest glad for å få servert ferdig middag, få et klippekort på oppvask, eller en gave man har laget selv. Før jul har avfallsselskapet hatt tilsvarende oppfordringer om å gi eller ønske seg julegaver som ikke nødvendigvis er ting. Gaver som kan spises, drikkes eller oppleves er også bra ikke minst for miljøet. Trykket på resirkulert drikkekartong 5

6 «Whats on» på avfallsområdet NRF overvåker våre myndigheter og forsøker å følge med på hva som skjer. Det er ikke lett, men her er hva vi per i dag (20. februar 2003) har oversikt over: Norge, Stortinget, Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn Sak Status NRF kommentar Endring av forurensningslovens definisjoner av forbruks- og produksjonsavfall. Forskrift om forbrenning av avfall. Forskrift om farlig avfall Samordnet gjødselvareforskrift Emballasje avtalene Impregnert trevirke Sluttbehandlingsavgiften Veiledningsmateriale for deponi etter ny forskrift Strategi for nedbrytbart avfall I EU Odelstingsproposisjon ble fremmet 31.mai. Stortinget har nå behandlet den og vedtatt forslag fra Miljøverndepartementet Forskriften ble vedtatt Du finner forskriften på Forskriften ble vedtatt med iverksettelse Du finner hele forskriften på SFTs hjemmesider Forskriften stoppet opp i Miljøverndepartementet pga Md ville vurdere å delegere myndighet etter F-loven til Landbruksforvaltningen. MD har sendt over et forslag til LD med mål å få den samordnede forskriften på plass så raskt som mulig. Det ble ikke lovet noe tidspunkt for når den nye forskriften ville trå i kraft, men medio 2003 anses for å være realistisk. Forhandlinger pågår mellom Md og bransjene. Avtale rett rundt hjørne. Rapport fra SFT med anbefaling om at det etableres en bransjeordning. Impregnert trevirke er nå klassifisert som spesialavfall. 5. februar var det et møte mellom SFT og bransjen. Avgiften er vedtatt med videreførelse av dagens avgift frem til Etter denne dato blir avgiften endret for både deponi og forbrenning. SFT har satt i gang arbeid med å utarbeide en veiledere for deponi etter den nye forskriften. Materiale vil være ferdig februar-april. Md har gitt SFT om å utarbeide strategi for nedbrytbart avfall. Sak Status NRF kommentar Animalske biprodukter vil regulere biologisk behandling av organisk avfall. Kan få store konsekvenser både for kompostering og dyrefôr produksjon. Direktiv om biologisk behandling EU har satt i gang arbeid med et eget direktiv som skal regulere biologisk behandling. Emballasjedirektiv er under sluttføring i EU. Standarder for prøvetakning og analyser av avfall. Forordningen er vedtatt. Den gir muligheter for å bruke nasjonalt regelverk inntil 4 år. Norge vil søke om dette. 2 arbeidsdokument ble utarbeidet i fjor høst. Arbeidet starter nå opp igjen, neste utkast til våren. Skal være ferdig i Parlamentet har gjort flere endringer i forslag fra kommisjonen. Bla. er materialgjenvinningskravet øket fra 55 til 65 % for samtlige emballasjematerial. I tillegg flere andre endringer. Parlamentet har også flyttet dato for oppfyllelse til Dette er et arbeid i den Europeiske standardiserings organisasjonen CEN. Det foregår nå utvikling av en rekke standarder for prøvetakning og analyser. Disse skal samles i et eget prosjekt. Iverksettelse er 1. juli NRF vil nå følge opp med informasjon til medlemmer og samarbeid med Md Forskriften har vært kjent lenge og alle anlegg tilpasser seg nå til det nye regelverket. Viktig er at spesialavfall byttes med farlig avfall. Impregnert trevirke er blitt farlig avfall se egen artikkel og NRF nyhetsbrev nr Dette er en viktig forskrift både for NORVAR og NRF. Vi arbeider derfor sammen for å påvirke Md/Ld. NRF deltar ikke som part i forhandlingene, men deltar på møter og gir synspunkter. NRF er positive til bransjeløsning. Vi vil arbeide for å gi god informasjon og sikre god tilgjengelig for innlevering av denne typen avfall. NRF har oversendt til SFT rapport om prøvebrenning av CCA-impregnert avfall ved Energos Ranheim. Se NRF rapport 7/2002. NRF arbeider nå både med kravene om dobbelbunntetning i deponidelen og med hvordan avgiften skal beregnes for avfallsforbrenning. NRF har tatt kontakt med både SFT og TAD for avklare nærmere regelverk. Følg med på NRFs vil arrangere et seminar i Drammen mars. SFT vil her presentere sitt materiale. For invitasjon, se NRF er bedt om å gi innspill til SFT se egen artikkel. Direktivet vil gi strengere rammebetingelser for biologisk behandling. NRF arbeidsgruppe for biologisk behandling lager et eget nyhetsbrev. Dette vil bli sendt alle medlemmer samt bli lagt ut på NRFs arbeidsgruppe for biologisk behandling følger arbeidet. Vi har innledet samarbeid med RVF i Sverige, bl.a. om et nordisk seminar i mai neste år som vil ha fokus på dette. Dette må sees i sammenheng med revidering av de norske emballasjeforhandlingene, se over. CEN arbeid er svært tidkrevende og til dels kostbart. NRF vil vurdere hvordan vi skal overvåke utvikling av disse standardene og eventuelt om vi skal ta del i arbeidet og påvirke utformingen. 6 Trykket på resirkulert drikkekartong

7 Mange nye medlemmer i NRFs arbeidsgrupper I løpet av høsten foregikk det en utskiftning av medlemmer i NRFs arbeidsgrupper. Medlemskap i arbeidsgruppene er for tre år. NRF forsøker å få til en jevn rekruttering slik at flest mulig skal kunne få ta del i det faglig arbeidet i NRF. I løpet av høsten gikk følgende ut av arbeidsgruppene: Sigurd Tvedt, Arbeidsgruppe for biologisk behandling Bjørn Heggelund, Arbeidsgruppe for biologisk behandling Knut Bakkejord, Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Øystein Moursund, Arbeidsgruppe for deponering Gunnar Herlø, Arbeidsgruppe spesialavfall NRF vil takke for innsatsen disse har nedlagt i arbeidsgruppene. Ønsker du å delta i NRFs arbeidsgrupper, kan du sende en e-post til eller ringe NRFs arbeidsgruppe for spesialavfall har vedtatt å endre navnet til arbeidsgruppe for farlig avfall, i tråd med Miljøverndepartementets endring av terminologi i den nye forskrift for farlig avfall. Navneendringen er stadfestet i NRFs styre. Under finner du en oversikt over dagens sammensetning av arbeidsgruppene: Arbeidsgruppe for deponering Tor E. Holm, Oslo kommune Renovasjonsetaten, leder Johnny Brovold, Interkommunalt Renovasjonsselskap for Salten IRIS Thorbjørn Netteland, Hedemarken Interkommunale Var selskap HIAS Ståle Lysfjord, Helgeland Avfallsforedling (HAF) Tor Morten Mandt, Romerike Avfallsforedling (ROAF) Bjørn E. Berg, Gjøvik, Land og Toten Avfallsselskap (GLT-Avfall) Ståle Lysfjord, Helgeland Avfallsforedling (HAF) Tore Svane, Sunnhordland Miljøverk (SIM) Martin Varden, Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) Arbeidsgruppe for Energiutnyttelse Odd Helland, Tafjord Kraft varme, leder Asbjørn Ravnanger, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR, Egil Evensen, Trondheim Energiverk Fjernvarme, Pål Mikkelsen, FREVAR Gerhard Dürbeck, Oslo kommune Renovasjonsetaten, Kristian Lien, Energos AS Per Arne Williamsen, NIR Arbeidsgruppe for Energiutnyttelse Ulf Johnsen, Midtre Namdal Avfallsselskap MNA, leder, Rolf Håkon Paulsen, Avfallsselskapet for Drammensregionen, Marianne Haugland, Follo Ren, Elisabeth Haukaas Bjerke, GLØR Kari Engen, Trondheim kommune Tord Tjelflaatt, IVAR Kari Lill Jølstad, Returkartong AS Bjørg Nilsen, Interkommunalt renovasjonsselskap for Salten IRIS Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Morten Sandbakken, Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap FIAS leder John Geir Østerud, Oslo kommune Renovasjonsetaten, Geir Schefte, Plastretur, Harald Damhaug, Norsas AS, Ingrid Hitland, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR, Anne Berit Stenseth, Skien kommune Bjørn Erik Rui, VESAR, Terje Gilje, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk SIM, Frode Rosland, Kristiansand kommune Arbeidsgruppe for Biologisk behandling Leif Magne Hjelseng, IRIS leder Odd Erling Lange, Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap SØIR Kari Haug Warberg, Linguamed Henrik Lystad, Jordforsk Torleif Ugland, Norsk Jordforbedring AS Vibeke Talstad, IVAR Zeben Putnam, Bioplan AS Gunnar Kjøs, GLØR Arbeidsgruppe for farlig avfall Olav Bye, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap RIR, leder Lars Hellandsjø, Sløvåg Industriservice AS Eirik Wormstrand, Norsas AS Tom Mathisen, NOAH AS Arne Iversen, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR Monica Dobbertin, Oslo kommune, Renovasjonsetaten Odd Skar, Trondheim Geir-Rune Samstad, RENOR AS Trykket på resirkulert drikkekartong 7

8 Nytt forslag til tilskuddsordning for energiproduksjon - Nytt 1/03 Fra SFT har NRF mottatt høringsbrev om den nye tilskuddsordningen for energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall. Høringsfrist er 10. april. NRF har engasjert arbeidsgruppene for deponering og energiutnyttelse i arbeidet. Men det er åpent for alle NRFs medlemmer å gi innspill. Av: Håkon Jentoft Det er et politisk mål å legge om energiproduksjonen til økt utnyttelse av fornybare energikilder og miljøvennlig varme. Regjeringen innfører derfor et tilskudd for levert energi fra avfallsanleggene, jf. vedlagte utkast til forskrift om tilskuddsordning til energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall. I forbindelse med endringen av sluttbehandlingsavgiften vedtok Stortinget før jul at det skulle innføres en tilskuddsordning for produksjon av energi fra avfall. Tilskuddssatsen vil bli beregnet på bakgrunn av de årlige budsjettbevilgninger samt den til enhver tid gjeldende mengde støtteberettiget energi, slik at satsene må forventes justert på bakgrunn av disse parametere. På statsbudsjettet for 2003 er det gjort vedtak om 40 millioner kroner i tilskudd. SFT har foreslått en ordning der tilskuddet differensieres etter om avfallet er med eller uten fossile fraksjoner (plast). Foreløpig reaksjon i NRF er at dette virker som en unødvendig deling. Miljøkostnadene for utslipp av CO2 er Avfallsforbrenningsanlegg med god avsetning på energi vil kunne få tilskudd allerede tatt inn i utslippsavgiften. Det burde derfor være unødvendig med en slik differensiering. NRF medlemmer som ønsker å gi innspill til NRFs høringssvar må gjøre det innen 1. april på e-post til SFTs forslag finner du på Nye utfordringer... Vi har gått inn i nok et spennende NRF-år. Vi har viktige tema på dagsorden; drøfting av fremtidens NRF, et stadig økende samfunnsengasjement med deltaking i skoleprosjektet sammen med Loop, og vårt initiativ til bred front mot forsøpling. Tingene faller på plass etter hvert for de nevnte prosjekter. Vi satte for alvor i gang en medlemskapsdrøfting under Moldemøtet i oktober. Styret jobber med videreføringen av denne prosessen. Denne diskusjonen handler ikke bare om medlemsstatus, men om bredden av påvirkning og innflytelse internt i vår forening, noe som igjen vil bli avspeilet i vår utadrettede virksomhet. Dette er en drøfting av vår identitet som forening, i et samfunn som for vår bransjes vedkommende er i større endring enn noen gang før. Nye rammebetingelser og større grad av «fristilling» for kommunale virksomheter, medfører annen organisering og en øket privatisering og konkurranseutsetting av de tradisjonelt sterke kommunale arbeidsområder. I dette billedet skal vi tilpasse vår forening til fortsatt å være et samlende tilknytningspunkt for de som arbeider med avfall, og fortsatt være et organ som ivaretar kommunenes interesser i bransjen. Vår kompetanse og vårt nettverk er en viktig ressurs i utviklingen av avfallsbransjen. Dette må vi være flinke til å formidle i vår samfunnsrolle, i vår kontakt med andre foreninger, og til våre myndigheter. Uttalelser fra NRF, med faglig forankring i våre arbeidsgrupper, og hos erfaringsrike medlemmer, koordinert og fremmet fra et kompetent sekretariat, har sin langsiktige betydning selv om vi ikke alltid kan måle et resultat i øyeblikket. NRF skal være en forening man ikke kommer utenom når avfallsproblematikk skal drøftes! Når vi, representanter for mer enn 90% av kommunene, samler oss til felles innsats for en bestemt oppgave, da har vi store ressurser. Takk for all god innsats i 2002, og lykke til med ditt bidrag i NRF-arbeidet i Med hilsen Odd Harald Olsen Styreleder - Nytt Redaktør: Håkon M. Dahl Journalister: Håkon Jentoft Erik Larsen Opplag: 1200 Sideutforming: Trykk: Hartz Offsettrykkeri Papir: Trykket på resirkulert drikkekartong ISSN-nr: NRF telefon: Trykket på resirkulert drikkekartong

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Sluttbehandlingsavgiften prisjusteres i 2006 Regjeringen foreslår bare å prisjustere sluttbehandlingsavgiften i 2006. Prisjusteringen er på 1, 7 % for

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S- F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Kamp om avfallet Økt velferd gir mer avfall.

Detaljer

Kampanje om farlig avfall 2004

Kampanje om farlig avfall 2004 NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Kampanje om farlig avfall 2004 Evalueringsrapport nr 10/2004 Arbeidsgruppene for informasjon og farlig avfall EVALUERINGSRAPPORT KAMPANJE OM FARLIG AVFALL 2004 5 Innhold:

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. for avfallshåndtering i Rogaland 2003-2007 - Høringsutkast. Fylkesdelplan

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. for avfallshåndtering i Rogaland 2003-2007 - Høringsutkast. Fylkesdelplan ROGALAND FYLKESKOMMUNE for avfallshåndtering i Rogaland 2003-2007 - Høringsutkast Fylkesdelplan for avfallshåndtering i Rogaland 2003-2007 Høringsutkast Desember 2002 Layout og produksjon: STF v/odd Inge

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS

SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS STAVANGER, SANDNES, HÅ, KLEPP, TIME, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY OG KVITSØY MARS 2010 Forsidefoto: IVAR IKS. Motiv fra Langevatn vannbehandlingsanlegg. INNHOLD

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer