- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim april 2003 Vekstnæring med miljøfokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim 27. 29. april 2003 Vekstnæring med miljøfokus"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Avfallskonferansen i Trondheim april 2003 Vekstnæring med miljøfokus NRFs æresmedlem, Erik Jondum, håper på om lag 600 deltakere på avfallskonferansen i Trondheim april Og konferanse-sjefen satser på at miljøvernminister Børge Brende (H) kommer for å snakke om avfallsutfordringer i lys av klimapolitikken. Av: Erik Larsen Jeg skal snakke med Børge Brende på fredag. Det skjer jo så mye for disse ministrene, sier Jondum. Et langt liv som konferansearrangør har lært ham at statsråder gjerne takker ja, men ofte sender en statssekretær eller politisk rådgiver fordi de blir forhindret. Men siden miljøvernministeren er bygutt og brenner for miljøsakene, så burde oddsen være god. Velkommen til Trondheim og avfallskonferansen I vekst Antall deltakere på avfallskonferansen er mangedoblet de seneste åra. Avfallsbransjen er en vekstnæring. Det ser vi også på avfallsmengdene både i Norge og andre land. På konferansen er klimapolitikk og 0-visjon to sentrale stikkord. Tirsdag 29. april holdes det parallelle sesjoner. Sesjon en handler om organisering og tar opp temaer som strukturendringer i bransjen, byggebransjen og bransjeorganisering. Den andre sesjonen handler om avfallsløsninger. Temaer her er avfallshåndtering, energiutnyttelse og spørsmålet om hva som skjer i Sverige. Avfallskonferansen avsluttes i plenum med fokus på holdningsskapende arbeid og statlig avgifter. Erik Jondum ønsker velkommen til Trondheim by og avfallskonferanse. Mye moro Helheten av faglig og sosialt program er meget god, mener Jondum.. Søndag blir det en trivelig samling med mat og underholdning i ærverdige Studentersamfundet. Mandag er det festmiddag på Royal Garden. Det legges også opp til byvandring med guide (hvis været er fint, men det pleier det å være i slutten av april, sier Jondum), og besøk på Musikkhistorisk museum på Ringve. I Trondheim Spektrum (Nidarhallen) arrangeres utstilling for leverandører av utstyr til avfallsbransjen. Selv om byen er liten med gode gangavstander, setter vi opp busser mellom hoteller og Tronheim Spektrum. Det blir også busser direkte til Værnes etter at konferansen er slutt, sier Jondum: Og da ses vi i Trondheim! Trykket på resirkulert drikkekartong

2 Ikke gjenvinning - Nytt 1/03 Avfall i en ny tid Direktørens spalte Overskriften er tittelen på årets avfallskonferanse i Trondheim april. Vi synes at tittelen beskrivende gjenspeiler situasjonen i bransjen. Det har aldri skjedd så mye innen vår bransje som akkurat nå. Og da tenker jeg tilbake på de 20 åra jeg direkte eller indirekte har vært involvert i avfallsspørsmål. Det har aldri vært snakk om så mange nye forskrifter, veiledere og direktiver på en gang som nå. I tillegg kommer den vedtatte endringen av avfallsdefinisjonene i f-loven, som blir en ny utfordring for bransjen - skjønt mange tilpassinger er nok alt gjort... NRF som forening må også tilpasse seg den nye sitasjonen og helst være i forkant av strukturendringene i bransjen. I denne sammenhengen var «Høstmøtet» i Molde i fjor en viktig arena for tilpassing av NRF til en NY TID. Signalene fra Høstmøtet er omsatt til konkrete forslag, som er sendt på høring til medlemmene. Forslaget går ut på å endre statuttene, slik at de assosierte medlemmene får mulighet til å utøve større innflytelse i foreningens styrende organer. Så blir det opp til årets generalforsamling å ta stilling til dette spørsmålet, som er viktig for NRFs framtid. Og derfor. Ikke nøl - meld deg på i dag til årets begivenhet i Trondheim om du ikke alt har gjort det, og delta i avfallsbransjens viktigste møteplass. Dette blir et fantastisk opplegg med generalforsamling søndag den 27. april, og deretter selve konferansen den 28. og 29. april. Den sosiale delen av programmet vil jeg ikke røpe for mye av, men jeg kan love at det blir en bra ramme rundt arrangementet med underholdningsinnslag og kanskje noen overraskelser. Suma summarium; dette blir topp! Gå ikke glipp av dette. Ta med hele styret, ta med ordføreren, ta med kona, samboer ta med alle, og kom til årets viktigste møteplass for avfallsbransjen. Husk at dette også er stedet for å profilere seg som utstiller!! Vi ses i Trondheim! Hilsen Håkon M. Dahl Et avfallsforbrenningsanlegg er bygget for å brenne avfall, og dette er ikke gjenvinning, uavhengig av energiutnyttelsesgrad. Dette har EU-domstolen slått fast i en dom den 13. februar. Håkon Jentoft, Rådgiver Bakgrunnen for dommen er eksport av husholdningsavfall fra Tyskland til Luxemburg. Dommen slår fast at forbrenning av avfall i et forbrenningsanlegg i Luxemburg ikke er gjenvinning, selv om anlegget utnytter energien. For at forbrenning av avfall skal regnes som gjenvinning, må følgende vilkår oppfølges: Formålet med forbrenningen av husholdningsavfall skal hovedsaklig muliggjøre å bruke avfall som metode for å generere energi. Den energi som genereres ved forbrenning og som gjenvinnes skal overstige den energi som forbrukes under forbrenningsprosessen. En del av det energioverskudd som frigjøres Kurs- og seminaroversikt 2003 ved forbrenningen skal virkelig anvendes, enten direkte i form av den varme som oppstår eller etter transformering i form av elektrisitet. Hoveddelen av avfallet skal omsettes i sammenheng med forbrenningsprosessen og hoveddelen av den frigjorte energien skal gjenvinnes og anvendes. (Vilkårene er oversatt fra RVF-nyheterna 3/03, forbehold om riktig oversettelse). På bakgrunn av dette slår EU-domstolen fast at forbrenningsanlegget i Luxemburg er et bortskaffingsanlegg, selv om det gjenvinner energi. Derimot er en sementovn i Tyskland et gjenvinningsanlegg fordi anlegget er bygget for å produsere energi til sementproduksjon. I første omgang kan det få betydning for import og eksport av avfall til andre land, først og fremst til Sverige. NRF vil sammen med RVF i Sverige arbeide videre mot EU for å få mer klarhet i hva dommen i EU vil få som konsekvens. Navn på kurs/seminar Dato Sted Fagseminar for informasjonsmedarbeidere mars Stavanger Fagseminar om deponering Mars Drammen Avfallskonferansen april Trondheim Biogass fra avfall, slam og utsorterte restprodukter hvilke muligheter finnes? 7.mai Lillestrøm Fagseminar om biologisk behandling september Malmø Videregående kurs om mottak av farlig avfall sept nov. Hele landet Drift av gjenvinningsstasjoner Sept Kristiansand NRFs høstmøte Oktober Sandefjord Seminar om økt gjenvinning av avfall Nov Bergen For seminarene i vår kan du finne invitasjoner og program på Merk at fagseminaret om deponering av avfall er viet til den nye deponiforskriften og de krav som stilles til den nye søknaden for videre drift av deponier. SFT vil her være tilstede for å presentere veiledningsmateriell som nå er i ferd med å bli ferdig. Under Kommunalteknikk på Lillestrøm mai har NRF lagt inn et seminar om Biogass. NRF tar nå initiativ til et eget Biogassforum som vil bli stiftet på seminaret. Er du interessert i biogass som behandlingsløsning, bør du sette av 7. mai. 2 Trykket på resirkulert drikkekartong

3 Klart for en returordning for CCA-impregnert trevirke Fra 1. januar 2003 ble både CCA- og kreosotimpregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Dette betyr at avfallet må sorteres ut og sendes til behandling i anlegg for farlig avfall, (Se mer info i NRF-nyhetsbrev nr ). Av: Håkon Jentoft Foreløpig må kostnadene til innsamling og behandling dekkes av avfallsbesitter, dvs næringsliv og husholdninger via renovasjonsgebyr. Miljøverndepartementet har imidlertid gitt SFT i oppdrag å utrede behandlingsløsninger for dette avfallet. På møte i SFT 5. februar ble bransjen invitert til et samarbeid om dette. På møtet uttalte Norske Impregneringsverks forening at de prinsipielt ønsker å etablere en returordning finansiert gjennom et gebyr på omsetning av nytt impregnert trevirke. NRF vil støtte dette arbeidet og vil gå inn i en arbeidsgruppe sammen med andre aktører i bransjen for å få etablert en slik ordning. Inntill en slik bransjeordning er etablert har NRF i samarbeid med REKOM funnet fram til behandling av avfallet i Sverige. For nærmere informasjon om dette ber vi om at NRFs medlemmer tar kontakt med REKOM på tlf RAPPORTER I 2002 Rapport nr.1/2002: Veileder om håndtering av blåsesand Rapport nr.2/2002: Hvordan få små og mellomstore bedrifter til å levere spesialavfall Rapport nr. 3/2002: Søppelkutt i Hedmark og Oppland Rapport nr. 4/2002: Kampanje mot miljøfarlig avfall Rapport nr. 6/2002: Miljøredskap ved avfallsforbrenning (begrenset distrubisjon) Rapport nr. 7/2002: Utvikling av Haccp system for biologisk avfallsbehandling RAPPORTER I 2003 Rapport nr. 1/2003: Veileder til Norsk Standard NS 9430 Rapportene kan finnes på på de lukkede sidene, spør om passord. Du kan også bestille dem fra NRF på tlf mot et gebyr. Rica Hotels, din hotell partner Med Rica-avtalen som NRF har inngått skal du alltid være sikret det beste tilbudet ved våre Rica-hoteller, sier salgssjef Thomas Glede Allum i Rica Hotels. Avtalen gir ikke bare medlemmene rimeligere overnatting, den gjelder også for kurs- og konferanser. Allum mener det er viktig å være klar over at konferanseprisene er maksimumspriser. Skal du ha et kurs, må du kontakte meg, servicesenteret eller det enkelte hotell og forhandle deg fram til en riktig pris avhengig av gruppens størrelse. Kurs- og konferanseprisen er satt for et helt år, og vil derfor ikke gjenspeile utviklingen i et levende marked. Vi skal være konkurransedyktige, sier Allum. Rica-avtalen gjelder i to år, fram til 31.desember Det er en avtale til bruk for NRFs medlemmer i både jobb- og privatsammenheng som er enkel å bruke. Du må bare oppgi at du benytter avtalen til NRF, så skal du automatisk få de tilbud eller kampanjepriser som gjelder, forklarer Allum. Rica er en landsdekkende kjede med 90 hoteller fra Kristiansand til Nordkapp. Avtalen gjelder også kjedens hoteller i Sverige, blant annet fire hoteller i Stockholm. Fra 1. februar gikk Rica inn i et samarbeid med Eurobonus, slik at du får fra 300 til 500 poeng på alle hotellene. Wingskortet er som kjent opphørt. Jeg kommer til å være med på avfallskonferansen i Trondheim, så ta kontakt med meg der dersom du lurer på noe. Vi vil også sørge for at nyheter fra hotellene er tilgjengelig på NRFs hjemmesider, sier Allum. Trykket på resirkulert drikkekartong 3

4 NRF gir tilsagn om til nye prosjekter På NRFs styremøte 29. januar vedtok styret å gi tilsagn om kroner til gjennomføring av sju prosjekter. Totalt kom det inn 16 søknader med en total prosjektsum på over ni millioner kroner og et søknadsbeløp Av: Håkon Jentoft De 7 prosjektene som nå får støtte er: - Nytt 1/03 på over tre millioner kroner. De aller fleste prosjektsøknadene var av stor interesse for NRFs medlemmer. Men den totale FoUpotten er ikke stor nok til å imøtekomme alle søknader. Hvem Arbeidsområde Prosjektnavn Prosjektsum Tilskudd fra NRF NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Evaluering av systemer for biologisk behandling- samarbeid med RVF første år i et to-årig prosjekt NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Nyttevurdering av ressurser i slam og avfall NRF- arbeidsgruppe for biologisk behandling Biologisk behandling Rask etablering av komposteringsprosessen. Videreføring av 3 årig prosjekt Kjelforeningen norrsk Energi Energiutnyttelse Miljøriktig energiutntyttelse av impregnert trevirke NRF- arbeidsgruppe gjenvinning Gjenvinning Utarbeide veileder for revidering av kommunale renovasjonsforskrifter NRF arbeidsgrupper for spesialavfall Spesialavfall Evaluring av innsamling- og mottak av spesialavfall NRFs arbeidsgruppe for deponering Deponering Lukt fra deponier år 2 av et 2-årig prosjekt. Prosjektet er noe forsinket I tillegg til disse spesifiserte prosjektene har styret bevilget kroner til arbeidsgruppene til gjennomføring av prosjekter i løpet av året. I tillegg har NRFs administrasjon også fått tildelt ca kroner til AdHoc prosjekter som oppstår i løpet av året. Pga at FOU-midlene er så begrenset, vil NRF vurdere om dagens ordning med åpen søknad for alle medlemmer skal videreføres. Det legges mye arbeid ned i å utarbeide søknader. Samtidig ser vi at søknader fra NRFs arbeidsgruppe blir prioritert i tildeling. Dette vil bli tema for både NRFs administrasjon, arbeidsgrupper og styre frem til neste budsjettrunde. Prosjekt innsamlingsløsninger For farlige avfall fra husholdninger NRFs arbeidsgruppe for farlig avfall (tidligere spesialavfall) har sendt ut forespørsel om tilbud på gjennomføring av prosjektet «Innsamlingsløsninger for farlig avfall fra husholdninger». Av: Einar Bjerkelund Det praktiseres i dag flere ulike ordninger for innsamling av farlig avfall fra husholdninger; og prosjektet tar sikte på å vurdere: Hvilket system for innsamling av farlig avfall fra husholdninger egner seg i små/ mellomstore og store kommuner/ interkommunale selskaper. Hvilket system vil være mest økonomisk i forhold til innsamlingsgrad i de enkelte typer kommuner/interkommunale selskaper. Kostnadene ved de enkelte ordninger. Risiki ved de ulike ordninger. Prosjektet skal munne ut i anbefalinger for valg av løsninger tilpasset den enkelte kommune der en tar hensyn til geografisk spredning (by/land). Prosjektet er beregnet å startes opp ca. 1. april og avsluttes innen 15. september Det har foreløpig en totalramme på kroner. Det meste finansieres fra NRFs FOU-midler. NRF arbeider også for å utvide rammen gjennom medvirkning fra andre interessenter. 4 Trykket på resirkulert drikkekartong

5 Leder an for avfallsreduksjon Hilde Lysø er daglig leder for landets kanskje lengste avfallsselskap, i alle fall i navnet. Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap er en liten tungeøvelse. Da er det godt at forkortelsen NGIR fungerer rimelig greit i dagligtale. Med 9 kommuner, husstander, variert næringsliv og omsetning på om lag 44 millioner kroner har Hilde Lysø mye å holde styr på. Hun er også styremedlem i NRF og trives med utfordringer. En av de største heter avfallsreduksjon. Av: Erik Larsen Hilde Lysø brenner for avfallsreduksjon. Jeg mener at avfallsselskapene har en viktig oppgave i å informere og opplyse lokalt, slik at innbyggerne blir mer mottakelig for kommende virkemidler fra sentralt hold. Vi må forklare hvorfor avfallsproduksjonen er et problem, til tross for økt gjenvinning, og hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å redusere avfallsmengdene. I tillegg til miljøgevinsten, vil både husholdninger og bedrifter kunne spare betydelige summer ved å redusere sine egne avfallsmengder. En fokuserer ofte på betydningen av å differensiere renovasjonsgebyret for å motivere til avfallsreduksjon, men det som monner mest, er å redusere forbruket, påpeker Hilde Lysø. Treffer Og Hilde Lysø har budskap som er rettet mot den enkelte av oss. I forbindelse med Struktur NGIR er totalleverandør av avfallstjenester. Både husholdninger og næringsliv har vært målgupper siden selskapet ble etablert for vel tjue år siden. Nyere kartlegginger har vist at selskapet bør fortsette med en offensiv satsing på næringsavfall både eierne og kundene ønsker dette. Men rammebetingelsene endres, konkurransen er hard og NGIR har, som mange andre renovasjonsselskaper, vurdert om næringsdelen bør skilles ut i et eget aksjeselskap. Foreløpig konklusjon er at et interkommunalt selskap (IKS) er mest formålstjenlig. Hilde Lysø er, i likhet med mange andre daglige ledere, opptatt av å gjøre riktige strategiske valg slik at abonnenter, kunder og eiere ser at målene blir oppfylt. Tidlig krøkes Til tross for at hun bare er 34 år, har Hilde Lysø allerede arbeidet 10 år i avfallsbransjen. Interessen for avfall som problem eller ressurs fikk jeg faktisk allerede da jeg tok mellomfag i ressursforvaltning og miljøvern, sier hun. Den store omleggingen som bransjen har vært gjennom det siste ti-året, gjør at jobben stadig byr på nye utfordringer, og dermed har det så langt ikke blitt kjedelig. I perioder kan det bli mye jobb, men med en åtte-åring hjemme, blir jeg heldigvis tvunget til også å tenke på andre ting. Og gleden var selvsagt stor da jeg fikk servert frokost på sengen til morsdagen, og overrakt selvlaget gave. Tidlig krøkes den som god krok skal bli.. morsdagen gikk NGIR ut med annonser der budskapet var at mor kanskje blir mest glad for å få servert ferdig middag, få et klippekort på oppvask, eller en gave man har laget selv. Før jul har avfallsselskapet hatt tilsvarende oppfordringer om å gi eller ønske seg julegaver som ikke nødvendigvis er ting. Gaver som kan spises, drikkes eller oppleves er også bra ikke minst for miljøet. Trykket på resirkulert drikkekartong 5

6 «Whats on» på avfallsområdet NRF overvåker våre myndigheter og forsøker å følge med på hva som skjer. Det er ikke lett, men her er hva vi per i dag (20. februar 2003) har oversikt over: Norge, Stortinget, Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn Sak Status NRF kommentar Endring av forurensningslovens definisjoner av forbruks- og produksjonsavfall. Forskrift om forbrenning av avfall. Forskrift om farlig avfall Samordnet gjødselvareforskrift Emballasje avtalene Impregnert trevirke Sluttbehandlingsavgiften Veiledningsmateriale for deponi etter ny forskrift Strategi for nedbrytbart avfall I EU Odelstingsproposisjon ble fremmet 31.mai. Stortinget har nå behandlet den og vedtatt forslag fra Miljøverndepartementet Forskriften ble vedtatt Du finner forskriften på Forskriften ble vedtatt med iverksettelse Du finner hele forskriften på SFTs hjemmesider Forskriften stoppet opp i Miljøverndepartementet pga Md ville vurdere å delegere myndighet etter F-loven til Landbruksforvaltningen. MD har sendt over et forslag til LD med mål å få den samordnede forskriften på plass så raskt som mulig. Det ble ikke lovet noe tidspunkt for når den nye forskriften ville trå i kraft, men medio 2003 anses for å være realistisk. Forhandlinger pågår mellom Md og bransjene. Avtale rett rundt hjørne. Rapport fra SFT med anbefaling om at det etableres en bransjeordning. Impregnert trevirke er nå klassifisert som spesialavfall. 5. februar var det et møte mellom SFT og bransjen. Avgiften er vedtatt med videreførelse av dagens avgift frem til Etter denne dato blir avgiften endret for både deponi og forbrenning. SFT har satt i gang arbeid med å utarbeide en veiledere for deponi etter den nye forskriften. Materiale vil være ferdig februar-april. Md har gitt SFT om å utarbeide strategi for nedbrytbart avfall. Sak Status NRF kommentar Animalske biprodukter vil regulere biologisk behandling av organisk avfall. Kan få store konsekvenser både for kompostering og dyrefôr produksjon. Direktiv om biologisk behandling EU har satt i gang arbeid med et eget direktiv som skal regulere biologisk behandling. Emballasjedirektiv er under sluttføring i EU. Standarder for prøvetakning og analyser av avfall. Forordningen er vedtatt. Den gir muligheter for å bruke nasjonalt regelverk inntil 4 år. Norge vil søke om dette. 2 arbeidsdokument ble utarbeidet i fjor høst. Arbeidet starter nå opp igjen, neste utkast til våren. Skal være ferdig i Parlamentet har gjort flere endringer i forslag fra kommisjonen. Bla. er materialgjenvinningskravet øket fra 55 til 65 % for samtlige emballasjematerial. I tillegg flere andre endringer. Parlamentet har også flyttet dato for oppfyllelse til Dette er et arbeid i den Europeiske standardiserings organisasjonen CEN. Det foregår nå utvikling av en rekke standarder for prøvetakning og analyser. Disse skal samles i et eget prosjekt. Iverksettelse er 1. juli NRF vil nå følge opp med informasjon til medlemmer og samarbeid med Md Forskriften har vært kjent lenge og alle anlegg tilpasser seg nå til det nye regelverket. Viktig er at spesialavfall byttes med farlig avfall. Impregnert trevirke er blitt farlig avfall se egen artikkel og NRF nyhetsbrev nr Dette er en viktig forskrift både for NORVAR og NRF. Vi arbeider derfor sammen for å påvirke Md/Ld. NRF deltar ikke som part i forhandlingene, men deltar på møter og gir synspunkter. NRF er positive til bransjeløsning. Vi vil arbeide for å gi god informasjon og sikre god tilgjengelig for innlevering av denne typen avfall. NRF har oversendt til SFT rapport om prøvebrenning av CCA-impregnert avfall ved Energos Ranheim. Se NRF rapport 7/2002. NRF arbeider nå både med kravene om dobbelbunntetning i deponidelen og med hvordan avgiften skal beregnes for avfallsforbrenning. NRF har tatt kontakt med både SFT og TAD for avklare nærmere regelverk. Følg med på NRFs vil arrangere et seminar i Drammen mars. SFT vil her presentere sitt materiale. For invitasjon, se NRF er bedt om å gi innspill til SFT se egen artikkel. Direktivet vil gi strengere rammebetingelser for biologisk behandling. NRF arbeidsgruppe for biologisk behandling lager et eget nyhetsbrev. Dette vil bli sendt alle medlemmer samt bli lagt ut på NRFs arbeidsgruppe for biologisk behandling følger arbeidet. Vi har innledet samarbeid med RVF i Sverige, bl.a. om et nordisk seminar i mai neste år som vil ha fokus på dette. Dette må sees i sammenheng med revidering av de norske emballasjeforhandlingene, se over. CEN arbeid er svært tidkrevende og til dels kostbart. NRF vil vurdere hvordan vi skal overvåke utvikling av disse standardene og eventuelt om vi skal ta del i arbeidet og påvirke utformingen. 6 Trykket på resirkulert drikkekartong

7 Mange nye medlemmer i NRFs arbeidsgrupper I løpet av høsten foregikk det en utskiftning av medlemmer i NRFs arbeidsgrupper. Medlemskap i arbeidsgruppene er for tre år. NRF forsøker å få til en jevn rekruttering slik at flest mulig skal kunne få ta del i det faglig arbeidet i NRF. I løpet av høsten gikk følgende ut av arbeidsgruppene: Sigurd Tvedt, Arbeidsgruppe for biologisk behandling Bjørn Heggelund, Arbeidsgruppe for biologisk behandling Knut Bakkejord, Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Øystein Moursund, Arbeidsgruppe for deponering Gunnar Herlø, Arbeidsgruppe spesialavfall NRF vil takke for innsatsen disse har nedlagt i arbeidsgruppene. Ønsker du å delta i NRFs arbeidsgrupper, kan du sende en e-post til eller ringe NRFs arbeidsgruppe for spesialavfall har vedtatt å endre navnet til arbeidsgruppe for farlig avfall, i tråd med Miljøverndepartementets endring av terminologi i den nye forskrift for farlig avfall. Navneendringen er stadfestet i NRFs styre. Under finner du en oversikt over dagens sammensetning av arbeidsgruppene: Arbeidsgruppe for deponering Tor E. Holm, Oslo kommune Renovasjonsetaten, leder Johnny Brovold, Interkommunalt Renovasjonsselskap for Salten IRIS Thorbjørn Netteland, Hedemarken Interkommunale Var selskap HIAS Ståle Lysfjord, Helgeland Avfallsforedling (HAF) Tor Morten Mandt, Romerike Avfallsforedling (ROAF) Bjørn E. Berg, Gjøvik, Land og Toten Avfallsselskap (GLT-Avfall) Ståle Lysfjord, Helgeland Avfallsforedling (HAF) Tore Svane, Sunnhordland Miljøverk (SIM) Martin Varden, Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) Arbeidsgruppe for Energiutnyttelse Odd Helland, Tafjord Kraft varme, leder Asbjørn Ravnanger, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR, Egil Evensen, Trondheim Energiverk Fjernvarme, Pål Mikkelsen, FREVAR Gerhard Dürbeck, Oslo kommune Renovasjonsetaten, Kristian Lien, Energos AS Per Arne Williamsen, NIR Arbeidsgruppe for Energiutnyttelse Ulf Johnsen, Midtre Namdal Avfallsselskap MNA, leder, Rolf Håkon Paulsen, Avfallsselskapet for Drammensregionen, Marianne Haugland, Follo Ren, Elisabeth Haukaas Bjerke, GLØR Kari Engen, Trondheim kommune Tord Tjelflaatt, IVAR Kari Lill Jølstad, Returkartong AS Bjørg Nilsen, Interkommunalt renovasjonsselskap for Salten IRIS Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Morten Sandbakken, Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap FIAS leder John Geir Østerud, Oslo kommune Renovasjonsetaten, Geir Schefte, Plastretur, Harald Damhaug, Norsas AS, Ingrid Hitland, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR, Anne Berit Stenseth, Skien kommune Bjørn Erik Rui, VESAR, Terje Gilje, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk SIM, Frode Rosland, Kristiansand kommune Arbeidsgruppe for Biologisk behandling Leif Magne Hjelseng, IRIS leder Odd Erling Lange, Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap SØIR Kari Haug Warberg, Linguamed Henrik Lystad, Jordforsk Torleif Ugland, Norsk Jordforbedring AS Vibeke Talstad, IVAR Zeben Putnam, Bioplan AS Gunnar Kjøs, GLØR Arbeidsgruppe for farlig avfall Olav Bye, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap RIR, leder Lars Hellandsjø, Sløvåg Industriservice AS Eirik Wormstrand, Norsas AS Tom Mathisen, NOAH AS Arne Iversen, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR Monica Dobbertin, Oslo kommune, Renovasjonsetaten Odd Skar, Trondheim Geir-Rune Samstad, RENOR AS Trykket på resirkulert drikkekartong 7

8 Nytt forslag til tilskuddsordning for energiproduksjon - Nytt 1/03 Fra SFT har NRF mottatt høringsbrev om den nye tilskuddsordningen for energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall. Høringsfrist er 10. april. NRF har engasjert arbeidsgruppene for deponering og energiutnyttelse i arbeidet. Men det er åpent for alle NRFs medlemmer å gi innspill. Av: Håkon Jentoft Det er et politisk mål å legge om energiproduksjonen til økt utnyttelse av fornybare energikilder og miljøvennlig varme. Regjeringen innfører derfor et tilskudd for levert energi fra avfallsanleggene, jf. vedlagte utkast til forskrift om tilskuddsordning til energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall. I forbindelse med endringen av sluttbehandlingsavgiften vedtok Stortinget før jul at det skulle innføres en tilskuddsordning for produksjon av energi fra avfall. Tilskuddssatsen vil bli beregnet på bakgrunn av de årlige budsjettbevilgninger samt den til enhver tid gjeldende mengde støtteberettiget energi, slik at satsene må forventes justert på bakgrunn av disse parametere. På statsbudsjettet for 2003 er det gjort vedtak om 40 millioner kroner i tilskudd. SFT har foreslått en ordning der tilskuddet differensieres etter om avfallet er med eller uten fossile fraksjoner (plast). Foreløpig reaksjon i NRF er at dette virker som en unødvendig deling. Miljøkostnadene for utslipp av CO2 er Avfallsforbrenningsanlegg med god avsetning på energi vil kunne få tilskudd allerede tatt inn i utslippsavgiften. Det burde derfor være unødvendig med en slik differensiering. NRF medlemmer som ønsker å gi innspill til NRFs høringssvar må gjøre det innen 1. april på e-post til SFTs forslag finner du på Nye utfordringer... Vi har gått inn i nok et spennende NRF-år. Vi har viktige tema på dagsorden; drøfting av fremtidens NRF, et stadig økende samfunnsengasjement med deltaking i skoleprosjektet sammen med Loop, og vårt initiativ til bred front mot forsøpling. Tingene faller på plass etter hvert for de nevnte prosjekter. Vi satte for alvor i gang en medlemskapsdrøfting under Moldemøtet i oktober. Styret jobber med videreføringen av denne prosessen. Denne diskusjonen handler ikke bare om medlemsstatus, men om bredden av påvirkning og innflytelse internt i vår forening, noe som igjen vil bli avspeilet i vår utadrettede virksomhet. Dette er en drøfting av vår identitet som forening, i et samfunn som for vår bransjes vedkommende er i større endring enn noen gang før. Nye rammebetingelser og større grad av «fristilling» for kommunale virksomheter, medfører annen organisering og en øket privatisering og konkurranseutsetting av de tradisjonelt sterke kommunale arbeidsområder. I dette billedet skal vi tilpasse vår forening til fortsatt å være et samlende tilknytningspunkt for de som arbeider med avfall, og fortsatt være et organ som ivaretar kommunenes interesser i bransjen. Vår kompetanse og vårt nettverk er en viktig ressurs i utviklingen av avfallsbransjen. Dette må vi være flinke til å formidle i vår samfunnsrolle, i vår kontakt med andre foreninger, og til våre myndigheter. Uttalelser fra NRF, med faglig forankring i våre arbeidsgrupper, og hos erfaringsrike medlemmer, koordinert og fremmet fra et kompetent sekretariat, har sin langsiktige betydning selv om vi ikke alltid kan måle et resultat i øyeblikket. NRF skal være en forening man ikke kommer utenom når avfallsproblematikk skal drøftes! Når vi, representanter for mer enn 90% av kommunene, samler oss til felles innsats for en bestemt oppgave, da har vi store ressurser. Takk for all god innsats i 2002, og lykke til med ditt bidrag i NRF-arbeidet i Med hilsen Odd Harald Olsen Styreleder - Nytt Redaktør: Håkon M. Dahl Journalister: Håkon Jentoft Erik Larsen Opplag: 1200 Sideutforming: Trykk: Hartz Offsettrykkeri Papir: Trykket på resirkulert drikkekartong ISSN-nr: NRF telefon: Trykket på resirkulert drikkekartong

Velkommen til årets begivenhet

Velkommen til årets begivenhet U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G TRONDHEIM INVITERER! Velkommen til årets

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

- Nytt 3/03. Dette er helt uakseptabelt. NRF vil derfor følge opp saken ovenfor sentrale

- Nytt 3/03. Dette er helt uakseptabelt. NRF vil derfor følge opp saken ovenfor sentrale I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Skandale Det ser ut til at hele ordningen

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN NYTT I AVFALLSBRANSJEN PÅ AGDER DAGSAKTUELT FRA FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELINGER:

REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN NYTT I AVFALLSBRANSJEN PÅ AGDER DAGSAKTUELT FRA FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELINGER: AVFALLSKONFERANSEN FOR SØRLANDET 1.-2. desember 2014 - Strand Hotel Fevik Program mandag 1. desember Fra kl. 11.30 kl. 12.00 kl. 13.00 REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Innst. O. nr. 62. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 87 ( )

Innst. O. nr. 62. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 87 ( ) Innst. O. nr. 62 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

IRIS SALTEN IKS. Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir.

IRIS SALTEN IKS. Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir. IRIS SALTEN IKS Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir. IRIS SALTEN IKS Eies av ni kommuner i Salten eierandel regnes etter innbyggertall. Representantskapet på 18 politikere er selskapets øverste organ. Arbeider

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Sluttbehandlingsavgiften prisjusteres i 2006 Regjeringen foreslår bare å prisjustere sluttbehandlingsavgiften i 2006. Prisjusteringen er på 1, 7 % for

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Verksted 3 Forbruk og avfall 17.3.2010 Roy Ulvang Rådgiver, Avfall Norge Oversikt Kort presentasjon av Avfall Norge Organisering av samarbeidsaktiviteter

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014

Styrets årsberetning for 2014 Sak nr. 6 Org.nr. Styrets årsberetning for 2014 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere

Detaljer

- Nytt 5/03. SFT endrer veileder for miljørisikovurdering av deponier

- Nytt 5/03. SFT endrer veileder for miljørisikovurdering av deponier I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G SFT endrer veileder for miljørisikovurdering

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Farlig avfall 2010 For alle som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall.

Farlig avfall 2010 For alle som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. I n v i t a s j o n o g p r o g r a m Farlig avfall 2010 For alle som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font : Baskerville C: 99, 21 M: 0 Y: 78,

Detaljer

Fagtreff - Avløpsslam. 2 dagers fagtreff innen avløpsslam. Norsk Vann. Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6)

Fagtreff - Avløpsslam. 2 dagers fagtreff innen avløpsslam. Norsk Vann. Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6) Norsk Vann Fagtreff - Avløpsslam 2 dagers fagtreff innen avløpsslam Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6) o Fosforutfordringene med slam o Bransjenorm for slam

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Virksomhet Stormyra avfallsanlegg Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Deltakere fra virksomheten Trond Bjørnes (driftsleder) Stein Gunnar

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017 År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling. Deltakere: Ragnar Pettersen.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-2018 Vår visjon: NIR skal være best i regionen på håndtering av husholdningsavfall Innhold Strategiprosessen...3 Selskapsbeskrivelse...3 Visjon...4 Verdigrunnlag...4 Verdiløfte...5 Forretningsidé...6

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE BIOGASS I ENERGIGASS NORGE (EGN) Energigass Norge ble stiftet 26. nov 2008 Biogass viktig del av foreningens grunnlag Biogassutvalget

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Grønt Flagg Eco-schools

Grønt Flagg Eco-schools Grønt lagg Eco-schools Hva er Grønt lagg? Eies og drives av EE (oundation of Environmental Education) Starta i 1994 for å involvere barn og unge i å finne løsninger på utfordringer mht miljø og bærekraftig

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas mest brukte

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

Slamløsninger for Vestlandet mai 2016

Slamløsninger for Vestlandet mai 2016 Program onsdag 25. mai Kl. 10:00 10:10 Velkommen til fagseminar Kl. 10:10 10:40 Slamhåndtering - en oversikt Slam sett i et nasjonalt perspektiv. Terje Farestveit. Sjefingeniør i Miljødirektoratet Utslippskrav,

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07.

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. september 2017 Signaler fra norske myndigheter GRØNN SKATTE- KOMMISJON Anbefaler

Detaljer

- Nytt 4/03. Endring av forurensningsloven I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G

- Nytt 4/03. Endring av forurensningsloven I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Endring av forurensningsloven NRF er spent

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Avfall Norges arbeid med prosjekter. Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år

Avfall Norges arbeid med prosjekter. Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år Avfall Norges arbeid med prosjekter Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år I medlemsundersøkelsen kom det tydelig frem at medlemmene setter pris på Avfall Norges arbeid med kompetanseutvikling

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 9

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 9 Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer