En beretning om Seniorforum, Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En beretning om Seniorforum, Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 En beretning om Seniorforum, Tekna Trondheim avdeling av Kåre Senneset, leder Seniorforum Forhistorien Beretningen om Seniorforum vil i stor grad bli en fortelling om hvordan ekteparet Arthur og Esther Nordmark fikk etablert et forum, et treffsted for NIF/Tekna-medlemmer i Trondheim. Med Arthurs sterke tilknytning til NIF Trondheim avdeling ble den praktisk/økonomiske side av virksomheten enkelt og greit etablert og administrert. Arthur ble eneveldig leder, med Esther som effektiv medarbeider, og ikke minst som kåsør i mange møter. Hennes kåserier/foredrag med bilder fra gamle Trondhjem, byens utvikling, dens historiske og kulturelle begivenheter, har vært svært populære og med stor oppslutning om møtene. Arthur Nordmark ble pensjonist i Både som yrkesaktiv og som pensjonist hadde han verv i Norske Sivilingeniørers Forening NIF, Trondheim avdeling. Han var kasserer og sekretær i en årrekke. I var han formann i Bygningsingeniørgruppen, og i var han formann i NIF Trondheim avdeling. Arthur ble æresmedlem i Norske Sivilingeniørers Forening i Med bakgrunn i hans innsats for NIF/Tekna etablerte Trondheim avdeling i 1992 en Arthur-pris som tildeles personer som har gjort en prisverdig innsats for Tekna Trondheim avdeling. Det var trolig nærliggende for Arthur å tenke på sine medpensjonister i NIF Trondheim avdeling når han fra 1989 kunne disponere mere av dagen til arbeid for NIF. Sentralt i NIF var det satt i gang et Seniorprosjekt for å finne medlemmer over 60 år som måtte være interessert i teknisk og industrielt kulturvern. Det første møtet spesielt for seniorer i Trondheim ble arrangert 30.januar 1990, innkalling sendt ut fra avdelingen av sekretær Arthur Nordmark. Møtet henvendte seg til medlemmene med spørsmålene: - Er du interessert i teknisk og industrielt kulturvern? - Vil du engasjere deg i bevaringsarbeid? Det ble presentert innlegg av fylkeskonservator J.G. Haanshus, fylkesingeniør Per Røsæg og utviklingssjef i NIF Alf Reistad. Møtedeltakelsen var beskjeden (14 medlemmer) noe som vel markerte hvilken interesse det var for temaet. I alle fall initierte Arthur Nordmark utsendelsen av et spørreskjema for å finne frem til hvilke aktiviteter seniormedlemmene kunne være interessert i å delta i. Undersøkelsen ble fulgt opp med en orientering og en diskusjon om organisering av det videre arbeid for oss over 60 i et møte den 28. mars Det fremgår ikke av referat hva konklusjonen fra diskusjonen ble, men det neste møte ble i alle fall et lunsjmøte med foredrag i stil med hva som senere ble praktisert for Seniorforum. I dette første møtet for seniormedlemmene var programmet forøvrig: - Arne Espelund kåserer om jern i Trøndelag gjennom 2000 år - En kort orientering om ideer på NTH om musealt arbeid for å bevare teknisk utstyr m.m. som er i NTHs eie. Etter en tenkepause ble det neste møte arrangert 14.mars 1991, et lunsjmøte på Scandic Hotell for seniormedlemmer. Program: Carl Hugo, om senioringeniørenes engasjement i registrering og dokumentasjon av eldre industri og tekniske kulturminner

2 Fylkesingeniør Per Røsæg orienterer om Vitensenterets temautstilling og mulighetene for deltakelse og innsats fra seniormedlemmene SENIORFORUM oppstår. Betegnelsen seniorforum som erstatning for seniormedlemmer ble brukt av Arthur i en innkalling til en ekskursjon 18.juni Seniorforum, Tekna Trondheim avdeling er følgelig 20 år i år! Ser en på aktivitetene de første årene ble det invitert til ekskursjoner og til lunsjmøter, stort sett med 1-3 sammenkomster pr. år. Det ble også introdusert den praksis at medlemmenes ledsagere ble invitert, samt enker etter medlemmer. Arthur Nordmark var i 90-årene også politisk engasjert, bl.a. som bystyremedlem. Han var følgelig en svært aktiv pensjonist og naturlig nok gjenspeiler dette seg i møtefrekvensen i Seniorforum det første 10-året. Medlemstall og møteoppslutning Det var i 1992 registrert 244 seniormedlemmer (over 60 år) i NIF. I år 2011 har vi ca. 475 Tekna-medlemmer over 65 år i Trondheim avdeling. Deltakelsen på møter og ekskursjoner de første årene varierte i størrelsen 10-30, med andre ord ca. 10%. I de senere år kan en registrere at møtedeltakelsen grovt sett også er ca. 10% av det antallet som får innkalling. Aktivitetene i Seniorforum fra 1991 til 2011 Det som har foregått av aktiviteter i disse årene kan enklest beskrives ved å gi en oversikt over ekskursjoner og møtetemaer. Organiseringen av disse aktivitetene som er satt stor pris på av mange seniormedlemmer har vært enkel, men effektiv. Med Arthurs egne ord fra en årsberetning: Seniorforum har også i år vært ledet av Arthur Nordmark som eneveldig leder --- Dette innebærer selvfølgelig ikke bare møteledelse, men det å finne foredragsholdere til å presentere dagsaktuelle og interessante temaer. Naturlig nok har en majoritet hatt et teknologisk og populærvitenskapelig innhold. Men det har også vært mange kulturelle og ikke minst temaer med historisk innhold. Og til det har Arthur hatt en utmerket hjelper i Esther. Hun har med sin interesse for lokalhistorie og lokale begivenheter skrevet flere bøker. Det hun har funnet av stoff og bilder, har hun beredvillig delt med Seniorforum gjennom en rekke kåserier helt til inneværende år. Hun hadde i høst forberedt et kåseri om Da Dovrebanen kom til Trondheim for 90 år siden. Dessverre måtte hun avlyse på grunn av helseproblemer, men vi får dette presentert i 2012 (med assistanse av en hjelper). Seniorforum kan takke ekteparet Nordmark for sin eksistens og for mange hyggelige møter og ekskursjoner. Det har representert et trivelig forum for pensjonister og ledsagere. Ser en på deltakerlistene finner vi navn som går igjen helt fra det første møtet til i dag et bevis på at det er etablert en møteform som ivaretar ikke minst det sosiale aspektet, også for ledsagere. Lederskifte i 2009 Den 26.mai 2009 overlot Arthur Nordmark ledervervet til Kåre Senneset. Arthur hadde erfart problemer med helsen og fant det nødvendig å avslutte arbeidet med Seniorforum. Etter å ha etterlyst en etterfølger en tid ble det til at Kåre Senneset tok oppgaven. Et argument var at han som leder for Pensjonistforeningen NTNU, kunne kombinere aktivitetene. (Styret i Tekna oppfordret til samarbeid mellom foreningene i et tildelingsbrev i 2007). Møtet ble en takk- og avskjedsforestilling for Esther og Arthur. Typisk var det Esther som sto for underholdningen med kåseriet: Esther gjentar seg selv. Begge ble takket for innsats og overrakt blomster fra Tekna Trondheim avdeling, som var representert ved Ole Ivar Folstad, Åse Vellene Tveit og Turi Østerlie. 2

3 Den nye lederen fikk med seg Ragnvald Sagen som medansvarlig, slik at det ble to tidligere professorer ved NTNU i henholdsvis geoteknikk og samferdselsteknikk som fikk oppgaven med å erstatte Arthur. Selvfølgelig har Arthur og Esther vært gode rådgivere i planlegging og valg av tema for møtene. Den nye ledelsen fant ingen grunn til å endre det etablerte opplegget for møtene. Ragnvald Sagen har i år bedt seg fritatt som medansvarlig. Leder har vært så heldig å få med seg Jan Hegge fra høsten Han har innehatt flere verv i Elektroteknisk forening, Trondheim gruppe (tilknyttet Tekna). Som yrkesaktiv var han seniorforsker ved SINTEF Energiforskning AS. Tekna Trondheim avdeling og Seniorforum Som pensjonistforeningen for NIF/Tekna har Seniorforum fått uvurderlig hjelp og økonomisk støtte til sin virksomhet fra Tekna Trondheim avdeling. Med en enklest mulig organisering av Seniorforum har det vært nødvendig med hjelp fra avdelingskontoret til å ivareta utsending av møtekort (etter hvert stort sett via ), motta påmeldinger og ikke minst sørge for at økonomi og regnskap blir behørig ivaretatt. Seniorforum er avdelingen stor takk skyldig for støtten til virksomheten. Avdelingskontoret ved tidligere daglig leder Turi Østerlie og nåværende daglig leder Åse Vellene Tveit takkes for god hjelp og hyggelig samarbeid i de 20 år. Tilknytning til andre foreninger Seniorforum ble i 2003 innmeldt i Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim. Dermed får våre medlemmer adgang til aktivitetene i Hornemannsgården og via medlemskapet også rabatter ved handel i en del forretninger i Trondheim. Seniorforum er en av de største pensjonistforeningene i Trondheim, og er godt representert i PFOs årsmøter, Seniorforums aktiviteter i 20 år Møter og ekskursjoner Som nevnt tidligere beskrives Seniorforums aktiviteter best ved en oversikt over møter, temaer og ekskursjoner juni: Ekskursjon til Mostadmarka Jernverk. Omvisning ved Gisle Røe i Mostadmark jernverks venner februar: Møte der Esther Nordmark var guide på en tur med trikken fra Lademoen til Ila i om bygninger, mennesker og begivenheter på den tid. Lysbilder fra kommunearkivet v/haldis Isachsen - 8.april: Om Senior ekspert gruppen, orientering ved tidligere generalsekretær Bjørn Slungaard - 26.nov.: Besøk til Midtnordisk Vitensenters utstilling, med hovedtema energi, optikk og akustikk nov.: Sightseeing med buss i det nye Trondheim, nye bydeler besøkes okt.: Tur med buss om Ila, Nyhavna og Brattøra. Kaffe på Prinsen juni: Befaring til Trondheim Vannverks anlegg sept.: Befaring til Vikelvdalens vannbehandlingsanlegg (VIVA), bygningsmessige arbeider mai: Befaring til VIVA, ferdig anlegg 3

4 - 18.nov.: Julemøte, med kåseri av Esther Nordmark, som viser bilder av folk og bygninger i gamle dagers Trondheim juni: Fellesmøte med Bygningsingeniørgruppen. Omvisning på Festningen, middag - 29.juni: Omvisning på og orientering om det nye Vitensenteret - 1.des.: Førjulstreff på Trondhjem Mikrobryggeri nov.: Esther Nordmark: En vandring på Kalvskinnet i gamle dager, med bilder mai: Orientering om og omvisning på Sverresborg Folkemuseum. (opptak av lokal TV) - 14.nov.: Esther Nordmark: Fra Ravnkloa til Ila i gamle dager, med bilder des.: Omvisning i verkstedene til Domkirken restaureringsarbeid okt.: Fremvisning av film fra gamle Trondhjem, NTH og livet i Studentersamfundet. Knut Aasen forteller. Esther Nordmark: Innlegg om Insjenør n gjennom tia - 3.des.: Prinsen kinosenter, fremvisning av filmen Det grodde frem Julebord på Grenaderen mai: Esther Nordmark: Kåseri med bilder om Trøndelagsutstillingen okt.: Knut Holt: Utvikling av gårsdagens, dagens og morgendagens produkter - 3.des.: Kinoforestilling, 3 kortfilmer 1. Nu klinger ---, 2. Hvit by, 3. Vinter i Bymarka Julebord på Grenaderen febr.: Esther Nordmark med kåseri med bilder over emnet: Husker du? Vinter i Trondhjem i gamle dager - 29.sept.: Orientering om Vitensenteret med omvisning - 29.nov.: Julemøte i Suhmhuset. Kåseri med lysbilder av Harald Karlsen: Førstesidestoff i Adresseavisen gjennom 100 år, mars: Esther Nordmark: Smått og stort i gamle Trondhjem med bilder - 1.juni: Esther Nordmark: Smått og stort i gamle Trondhjem med bilder, denne gangen fra Torvet til Hjorten - 2.okt.: Torbjørn Helle: Om tallene og tallbruken. En suksesshistorie som tok flere tusen år jan.: Esther Nordmark og Harald Karlsen: Populære melodier og filmer gjennom en generasjon fra 1920-årene med musikk - 17.april: Arne Espelund: Ti spennende år på Røros juni: Esther Nordmark: Gløshaugen sykehusområdene fra tida etter 1900 med bilder - 16.okt.: Befaring til Høvringen renseanlegg. Finn Bjørgum Glimt fra vann- og avløpshistorien Film om vannforsyning og avløp i Trondheim - 3.des.: Julemøte i Suhmhuset, med juleaktig underholdning og servering jan.: Terje Faye Strand: Konkurranseutsetting av offentlige tjenester nytte eller ulempe for samfunnsutviklingen? - 7.mars: Kåseri med bilder ved Inger Johanne Glasø Røkke ved universitetsbiblioteket i Trondheim: Vi besøker gater og hus i gamle dagers Trondhjem 4

5 - 6.mai: Harald Karlsen fra Adresseavisen: Året var års minner med bilder og litt musikk - 23.sept.: Sjefsingeniør Ole Ivar Folstad: Iladalen fra fortid til nåtid (med bilder) - 2.des.: Julemøte i Suhmhuset: Marvin Wiseth kåserte om Trondhjems storhetstid på 1700-tallet april: Harald Karlsen: Forteller om og spiller grammofonmusikk fra Amerika - 26.mai: Møtet var en takk- og avskjedsforestilling for Esther og Arthur som vertskap for møtene i Seniorforum. Underholdning: Esther gjentar seg selv, kåseri okt.: Daglig leder for Gråkallbanen Erlend Solem: Trikken som nekter å dø - 23.nov.: Esther Nordmark: Trondhjems-martnan gjennom 500 år - 5.des.: Julemøte i Trøndelag Teater med forestillingen Tyskertøs. Bespisning og dans i Theatercafeen etter forestillingen jan.: Alf Tørum: Litt historikk om molobygging i Norge - 22.mars: Lars Grande: Kvikkleireraset i Kattmarka ved Namsos, hendelsesforløp årsak tiltak - 26.april: Ivar Wangensteen: Kraftmarked og strømpris i Trøndelag - 31.mai: Ekskursjon med buss gjennom Gauldal til Røros med Arne Espelund som ekskursjonsleder. Tema for turen var Kopperutvinningens historie i Rørosdistriktet - 22.sept.: Ekskursjon til veianlegget E6 Øst Møllenberg - 15.okt.: Gerd Søraa: Historien om dampskipstrafikken i Trondhjemsfjorden - 5.nov.: Karl H. Brox: Langs Ladestien - 14.nov.: Førjulsaften med Fuglane i Trøndelag Teater og Julebord i Theaterkafeen etterpå jan.: Stein Johansen, leder Gunnerusbiblioteket: Klimahistorie for Trøndelag gjennom 1000 år - 7.mars: Tore Haavaldsen: Reiseskildring: Fra Malvik til Mombai - 21.mars: Lita Deinboll Jenssen Presentasjon med film: Kampen om Thamshavnbanen - 29.april: Omvisning og lunsj på Rockheim - 30.mai: Arne Espelund: Kobberfremstilling i det Nordenfjeldske - 9.sept.: Karl H. Brox: På tur i Bymarka - 7.okt.: Einar Broch: Erfaringer fra kraftverksutbygginger rundt omkring i verden - 11.nov.: Mentz Indergaard: Bildeshow fra NTH-tiden og studentlivet den gang - 3.des.: Julemøte i Trøndelag Teater: Et juleeventyr etterfulgt av buffet/dans i Theaterkafeen 5

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund 19.februar 1991 2011 Pensjonistuniversitetets historie gjennom 20 år Redigert av Sjur Brande, april 2011 20 år er da slett ingen lang tidsepoke i seg selv? Nei, kanskje

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5. NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens

Detaljer

Drammen Historielags 25 første år

Drammen Historielags 25 første år Drammen Historielags 25 første år av Frode Meland, mars 2005 1. Stiftelsen Drammen Historielag og Historielaget under dets første formann Fritz H. Schandy 1980-83 12. mars 1980 ble det holdt på Austad

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge Referat fra medlemsmøtet 27. september 2011. Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19.. Elverum, 28. september 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34.

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34. Parkinson Nr. 2. juli 2010 årgang 10 Vinn en reise for 2 til New York side 34. bladet Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33 God sommer MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no Parkinson Nr 2 2015 årgang 15 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD SOMMER! Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2 Redaktørenes hjørne. Leder i Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING 2009 TID for årsmøtet 2010: Onsdag 3. mars 2010 STED: Tine meierier, Elnesvågen AVDELINGENS LEDELSE OG

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2007 Mortepumpen 30 år å! 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité:

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2010» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg)

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg) Årsmøte i Viken Nok et år er gått og det er tid for årsmøte igjen. Vi håper i år som i fjor at mange tar seg tid til å komme på årsmøtet i skur 28 den 5. februar 2003. Det kanskje den dagen i året da vi

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2009» nettverk» karriere» utvikling -1- Foto: colourbox.com Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! -2- Foto: colourbox.com »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen Stokke Rotary 50 år 1958-2008 Redigert av Arne Trygve Jacobsen Innhold Forord...3 Hilsen fra presidenten...4 Hilsen fra distriktsguvernøren...5 Hilsen fra Re rotary...6 Hilsen fra Horten Rotary...6 Hilsen

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer