Årsmøte i Vest-Agder Venstre 15. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Vest-Agder Venstre 15. februar 2015"

Transkript

1 Årsmøte i Vest-Agder Venstre 15. februar 2015 Årsmøtesak 1 GODKJENNINGAR a. Innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. b. Sakliste ÅM 1: Godkjenningar ÅM 2: Konstituering ÅM 3: Årsmelding 2014 Vest-Agder Venstre ÅM 4: Årsmelding 2014 Fylkestingsgruppa ÅM 5: Rekneskap 2014 ÅM 6: Vedtekter ÅM 7: Kontingent 2016 ÅM 8: Budsjett 2015 ÅM 9: Val ÅM 10: Politiske fråsegner Vedtak: Saklista blir godkjent. Årsmøtesak 2 KONSTITUERING a. Møteleiarar Vedtak: Torunn Sandvand og Torunn Tjomsland b. Referentar Vedtak: Jone Nyborg c. Tellekorps Vedtak: Leif E. Reve og Bjørg Vestrheim d. Protokollunderskrivarar Vedtak: Per Olav Skutle og Arild Berge Årsmøtesak 3 ÅRSMELDING 2014 VEST-AGDER VENSTRE Aktiviteten i 2014 har vore drive i nært samarbeid med Aust-Agder Venstre, i paraplyorganisasjonen Agder Venstre. Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre har felles kontor, felles sekretær, felles programnemnd, men eiga nominasjonsnemnd og eigne årsmøte

2 og rekneskap i kvart fylkeslag. I rekneskapen er statstilskot på grunnlag av stemmetal og medlemskontingenten ført på kvart av fylkeslaga. Dei to fylkeslaga har i fellesskap finansiert fellesarbeidet i Agder Venstre med 50 % kvar. Styremedlemer i Vest-Agder Venstre har vore Torunn Sandvand, Kristiansand, leiar, Stein Inge Dahn, Mandal nestleiar, Torunn Tjomsland, Lyngdal, Cecilie Nissen, Kristiansand, Per Olav Skutle, Lindesnes og Ann Osaland, Songdalen. I tillegg har Unge Venstre hatt ein plass i styret. Jan Kløvstad har vore tilsett i 20 % stilling som felles sekretær for Agder Venstre..Hans Petter Mjølund har vore revisor for Vest-Agder Venstre. Folkevalte i kommunane Venstre har kommunestyremedlemer i 11 kommunar i perioden Venstres Hovedorganisasjon På Venstres landsmøte 2014 møtte landstyremedlem Torunn Sandvand, Kristiansand, Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord, Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand, Tone Pettersen, Mandal, Roger Fromreide, Kristiansand, Torunn Tjomsland, Lyngdal, Trond Kind, Flekkefjord og Dag Vige, Kristiansand. I tillegg møtte Eva Kvelland som direktevalt landsstyremedlem. Landsstyremedlem Torunn Sandvand har møtt på alle Venstres landsstyremøte i 2014, bortsett frå juni-møtet i Kirkenes, der Torunn Tjomsland stilte. Odd Einar Dørum deltok i eit godt besøkt politisk hageselskap i Søgne i juli. Organisasjon Vest-Agder Venstre har 288 medlemer pr 31. desember Sjå statistikk or medlemsutvikling i årsmelding for Agder Venstre. Fylkeslaget har gitt råd og rettleiing til lokallaga om heimesider, nominasjonsarbeid, Venstreskolar og gjennomført anna oppsøkande arbeid i lokallaga. Vedtak: Årsmeldinga tatt til orientering. Årsmøtesak 4 ÅRSMELDING 2014 FYLKESTINGSGRUPPA Årsmelding fra fylkestingsgruppa, Vest- Agder Venstre, Fylkestingsgruppa i Vest-Agder Venstre består av Stein Inge Dahn og Anne Margrethe Laresn. Stein Inge representerer Venstre i SAM- utvalget (Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.), Anne Margrethe er gruppeleder og er medlem av Fylkesutvalget. Venstre har ikke medlem i Hovedutvalg for Kultur og Utdanning. Siden valget i 2011 har Venstre samarbeidet med Høyre (9), FrP(5) og KrF(7) i et borgerlig samarbeid. Dette samarbeidet har har fungert godt, med gjensidig respekt, og muligheter til å

3 få gjennomslag i bl.a. viktige skolesaker og større satsing på kollektivtransport. Venstre har også hatt en rolle for å danne konsensus, også mot opposisjonen. I Budsjettbehandlingen for 2015 fikk vi igjen et flertall for økt satsing på kollektiv, med påplussing 3 millioner kr.årlig. En økt kollektivsating på ca.10 millioner Kr. i vår valgperiode, er en viktig Venstresak. Vi har prioritert kollektiv som viktig miljøsak, og vi ser at våre samarbeidspartier også følger opp dette miljøtema. Kollektivsatsingen er viktig for Kristiansand, men et bedret tilbud for tilbringertjeneste til tog (flere togavganger), skoleskyss og bedre gang-/sykkelveier, gir forbedringer for hele fylket. Bedret tilrettelegging for godstransport fra bane til skip i Kr.sand havn må også nevnes. Fylkestinget får stadig nye søknader om konsesjon på vindkraft. Venstres tidligere interpellasjon om en felles Vindkraftplan, fikk ikke flertall, og det fører dermed til stadige diskusjoner om miljø, klima og grønne sertifikater og vårt felles ansvar for å bevare naturen/ behovet for vind-energi. Havmøller på Siragrunnen var en viktig sak i Skolebrukssaken for Lister og Kristiansand har vært den viktigste skolesaken dette året. Gruppeleder har hatt gruppemøter i Kr.sand, Søgne, Lyngdal og Flekkefjord, samt mange samtaler/mail. Søgne får sin vid.skole etter Venstres kompromiss om at Lister skulle ha to komb.hovedskoler med hvert sitt studiested, fikk klart flertall i Fylkestinget, da det ikke var flertall for kun to hovedskoler. Lista vgs. blir dermed nedlagt. En endring av skolestruktur innebærer ikke bare skoletilbud, men er også et samfunnstema om levekår og regional utvikling i hele fylket. Flekkefjord 26jan., 2015 Hilsen Stein-Inge Dahn og Anne Margrethe Larsen. Vedtak: Årsmeldinga frå fylkestingsgruppa tatt til orientering. Årsmøtesak 5 REKNESKAP 2014 Rekneskapen er ført av Ingeborg Haughom (Flekkefjord) i samarbeid med Birkeland Regnskap, Flekkefjord. Hans Petter Mjølund er revisor. Sjå under sak 5 i papira for Agder Venstre. Vedtak: Enstemmig godkjent. Årsmøtesak 6 VEDTEKTER Venstres landsmøte i 2014 gjorde fleire endringar i normalvedtektene. Sjå årsmøtesak under Agder Venstre. Vest-Agder Venstre følgjer normalvedtektene. Vedtak: Enstemmig vedtatt.. Årsmøtesak 7 KONTINGENT 2016

4 Den lokale kontingenten for Aust- og Vest-Agder Venstre i 2014 og 2015 er på kr 75. Vedtak: Kontingent til Vest-Agder Venstre for 2016 blir kr 75. Årsmøtesak 8 BUDSJETT 2015 Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre har eigne budsjett og eigne rekneskapar, der prinsippa er at all medlemskontingent, alle offentlege tilskot på basis av medlemstal og stemmetal i kvart fylke og alle nominasjonsutgifter blir ført i budsjett og rekneskap kvar for seg. Dei to fylkeslaga samarbeider om felles kontor, felles programnemnd, felles delegasjonar til landsmøte, felles sekretær. Hovudprinsippet er at desse utgiftene blir delte 50/50 mellom fylkeslaga. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Årsmøtesak 9 VAL Valnemnda har bestått av Jacob Handegard, Arendal, Beate Marie Johnsen, Farsund, Solveig Nilsen, Kristiansand, Cathrine Høyesen Hall, Arendal og Åse Rostvåg, Venstrekvinnelaget. I 2015 er det berre landsmøteutsendingar og revisor som skal veljast. Revisor: Valnemndas innstilling: Hans Petter Mjølund, Kristiansand (attval) Landsmøteutsendingar: Vest-Agder ei kvote på landsstyremedlemen pluss seks utsendingar (ein færre enn dei siste åra). Valnemndas innstilling: Stein Inge Dahn, Mandal Roger Fromreide, Kristiansand Beate Marie Johnsen, Farsund Finn Kydland, Flekkefjord Melissa Tveit, Unge Venstre Ivar Bergundhaugen, Kristiansand Vara: 1. vara: Harald Storaker, Lyngdal 2. vara: Karianne Øien Andreassen, Songdalen 3. vara: Per Olav Skutle, Lindesnes 4. vara: Arild Berge, Søgne 5. vara: Mina Strand Fjeldheim, Kristiansand (Unge Venstre) Sigurd Bjørn Kastrud foreslo Ingvild Wetrhus Tosvik som motkandidat til Finn Kydland. Forslaget falt mot fem stemmer. Elles er valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

5 Årsmøtesak 10 POLITISKE FRÅSEGNER Politiske fråsegner er ført opp som sak på felles årsmøte i Agder Venstre. Refr. Jone Nyborg. Signert Arild Berge og Per Olav Skutle.

6

Møtebok for årsmøte i Agder Venstre 2011 Laurdag 12. februar kl 1000- og søndag 13. februar 2011 til kl 1500 Rica Hotell Grimstad

Møtebok for årsmøte i Agder Venstre 2011 Laurdag 12. februar kl 1000- og søndag 13. februar 2011 til kl 1500 Rica Hotell Grimstad Kongens gate 34, 4608 Kristiansand Kristiansand, 27. januar 2011 Møtebok for årsmøte i Agder Venstre 2011 Laurdag 12. februar kl 1000- og søndag 13. februar 2011 til kl 1500 Rica Hotell Grimstad 1 Laurdag

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl. 17.30 21.30 Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26.

Detaljer

Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard,

Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard, Bystyregruppa har siden valget i 2011, og siste årsmøte bestått av: Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard, Gruppestyret: Sandefjord FrP s gruppestyre

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTET Sogn og Fjordane Arbeidarparti hadde årsmøte på Rica Sunnfjord Hotel, Førde 15. 16. mars 2014. Der møtte 108 utsendingar med røysterett.

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer