Innhold. Dette er IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Dette er IKS"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo kommune Akershus fylkeskommune Helse Sør-Øst Vi takker alle sponsorer og samarbeidspartnere i 2012: Fotografene Eivind Røhne og Stian Schioldborg Magasinet «Fotografi» I forbindelse med seminar-serien Nyt, elsk, lev!: Dove Lilleborg Glow and body, Trondheim Stokka velvære, Stavanger Gjøvik sjokoladefabrikk Pilot penn Blink dialog, Trondheim Nordsjøbadet Spa, Solastrand hotell Hamman Spa, Bergen I forbindelse med fagdagen Under overflaten: Bellis Blomster Pulp Grafisk Japan Foto Hanna Høiness Innhold Dette er IKS 2 IKS i 2011 hovedinntrykk 3 Nøkkeltall 4 Ideologisk grunnlag 4 Hva er spiseforstyrrelser? 5 Medlemmer 7 Henvendelser 8 Informasjonsarbeid 9 Aktiviteter 11 Lokallag og frivillig arbeid 16 Sekretariatet 17 Kvalitetssikring 18 Samarbeid med andre og brukermedvirkning 20 Styret 21 Regnskap 23 Dette er IKS Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) er en landsomfattende selvhjelpsorganisasjon som ble startet i 1987 av kvinner som selv hadde spiseforstyrrelser. IKS formål er todelt 1) en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe dem som selv har problemer med mat og deres pårørende 2) en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud. Bildene benyttet i årsmeldingen er hentet fra IKS medlemsblad Kvinnekraft. 2 - IKS Årsmelding 2012 Dette er satt ned i tre punkter: 1. Å støtte og hjelpe kvinner som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, samt deres nærmeste. 2. Å spre kunnskap om spiseforstyrrelser slik at lidelsene blir tatt på alvor. Gjennom informasjon ønsker vi å forebygge at flere utvikler spiseforstyrrelser, og samtidig øke kunnskapen blant helsepersonell og hos befolkningen for øvrig. 3. Å få opprettet et helhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud i offentlig regi, ved å synliggjøre dette behovet overfor myndighetene.

3 IKS i 2012 hovedinntrykk 2012 var året da IKS fylte 25. Jubileumsåret har vært en spennende tid for organisasjonen. Vi har eksistert i et kvart århundre, og selv om spørsmålet rundt hvordan veien videre vil se ut, alltid ligger der, har diskusjonen og ideene for fremtiden dette året fått ekstra fokus. Samtidig har vi feiret det vi er og har vært så langt. Vårt største ønske er alltid at det ikke lenger vil være behov for oss. Enn så lenge trengs vi, og det viktigste for oss er å være her, på en best mulig måte, for de som har behov for oss. Hva dette innebærer og vil innebære for IKS som organisasjonen, fortsetter vi å jobbe med å finne ut av. 25-årsjubileet ble blant annet markert med en fagdag om spiseforstyrrelser. Fagdagen bar navnet Under overflaten og fant sted på Månefisken i Oslo 20. september. Som en del av markeringen ble det også arrangert fotokonkurranse for medlemmer av organisasjonen, og en del av bidragene ble utstilt på Månefisken under fagdagen. Ellers har vi gjennom året hatt stort fokus på å spre informasjon og kunnskap om spiseforstyrrelser og om IKS. I forbindelse med Eating Disorder Awareness Week arrangerte vi stand på Oslo S i mars, og vi har i samarbeid med Dove og flere andre aktører gjennomført seminarserien Nyt, elsk lev!, som besøkte fem forskjellige byer i Norge. Organisasjonen har også hatt en betydelig foredragsvirksomhet dette året, sammenliknet med tidligere år. Styret har i 2012 jobbet med å etablere en ny strategi for IKS. Dette strategiarbeidet var hovedtemaet på landsmøtet i november. I løpet av 2012 ble det opprettet to nye lokallag IKS Tromsø og IKS Molde. IKS har dermed ved utgangen av året seks lokale kontaktpunkter, i tillegg til sekretariatet og Oslo/ Akershus lokallag. Lokale krefter rundt om i landet bidrar til at en del av våre aktiviteter og tilbud kan gjøres mer tilgjengelige for flere også utenfor det sentrale Østlandet. Medlemsbladet Kvinnekraft fikk ny layout til første nummer i Bladet sendes ut til alle medlemmer og kommer med fire nummer i året. I bladets 26. årgang kom det ut med i alt 164 sider, og hvert nummer har sitt aktuelle tema. Medlemmer har skrevet tekstene og tatt mange av bildene. Bladet fremstår som moderne i fullt fargetrykk med profesjonell layout. Vi har i løpet av året sendt ut nyhetsbrev annenhver uke til vel 1100 abonnenter. Nyhetsbrevet er sammen med nettsidene våre og våre sider på Facebook en viktig kanal for å spre informasjon om IKS aktiviteter, tilbud og arrangementer. Vi har også arrangert flere opplæringshelger der det deltok frivillige Sentrale tiltak i 2012 Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: September: Oktober: November: fra flere steder i landet. Vi har videreført arbeidet med intern veiledning av telefonvakter, både på dag- og kveldstid, selvhjelpsgruppeveiledere, nettforumsvarere og sommerleirledere. IKS har vært representert i flere brukerråd og referansegrupper som arbeider både med spiseforstyrrelser og med psykisk helse generelt. For å gjøre medlemskap i organisasjonen til et lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig for alle, bestemte landsmøtet i november 2010 at kontingenten for hovedmedlemmer skulle reduseres til kr. 100,- (fra kr. 275,-) fra og med Medlemsavgiften er siden da forblitt uendret, noe vi er glade for å få til. Dette er et tiltak som har til hensikt å senke terskelen for medlemskap, men også å øke aktivitet/ deltakelse i ulike selvhjelpsaktiviteter som kurs og selvhjelpsgrupper. Med vennlig hilsen Mona Pettersen Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) IKS Tromsø opprettet. Eating Disorder Awareness Week: Stand på Oslo S for å spre informasjon om spiseforstyrrelser og IKS. Medlemsbladet Kvinnekraft fikk ny layout. Anett Rubio ble innstilt som ny styreleder. Seminarserien Nyt, elsk, lev! startet opp. Tilbudet Åpent på dagtid startet opp og varte frem til august. Sommerleir ble arrangert på Bjerkely folkehøgskole på Flisa. Fagdag om spiseforstyrrelser arrangert på Månefisken i Oslo. IKS Molde opprettet. Medlemsundersøkelse ble gjennomført. Lokallagssamling arrangert og landsmøte avholdt.

4 Nøkkeltall for 2012 Medlemmer pr Hovedmedlemmer 788 Støttemedlemmer 72 Institusjonsmedlemmer 5 Medlemmer totalt 868 Antall aktiviteter og deltakere Selvhjelpsgrupper: To nye grupper startet opp i Oslo/ Akershus, med til sammen 13 deltakere. En gruppe startet opp i Vestfold, med seks deltakere. eshg (selvhjelpsgrupper via e-post): Én gruppe fortsatte fra Temakvelder: 17 temakvelder gjennomført i Oslo/Akershus, med til sammen 187 deltakere. I Tromsø lokallag er det blitt arrangert tre temakvelder, med til sammen 14 deltakere. Lokallaget i Vestfold har arrangert én temakveld, med seks deltakere. IKS Oppland og IKS Molde har arrangert én temakveld hver. Åpne kvelder: 22 åpne kvelder i Oslo, med til sammen 96 deltakere. 20 åpne kvelder i Trondheim, tre i Volda, to i Oppland, én i Tromsø. Personlige samtaler: 107 samtaler i Oslo, seks i Trondheim, fire i Vestfold, én i Tromsø. Samtaler med kvinner som ønsker å bli frivillige: 15 samtaler i Oslo, to i Tromsø Kurs: Åtte helgekurs for kvinner med spiseforstyrrelser og to dagssamlinger for pårørende. Til sammen 82 deltakere. Sommerleir: 34 deltakere, seks ledere. Kvinnekraft: Fire utgaver med et gjennomsnittlig opplag på 1100, og gjennomsnittlig sideantall på 41. Nettforum: 100 innlegg 4 - IKS Årsmelding 2012 Ideologisk grunnlag IKS er en selvhjelpsorganisasjon Selvhjelp kan defineres på følgende måte (Lorentzen, 1988): Selvhjelp er det når mennesker med et problem hjelper - og blir hjulpet av - andre som har samme problem. Selvhjelp er altså gjensidig hjelp. Selvhjelp innebærer å samarbeide uten profesjonelle helsearbeidere som ledere. Selvhjelp og likemannsarbeid IKS driver med selvhjelp og likemannsarbeid, ikke behandling. Organisasjonen er å anse som en selvhjelpsarena der personlig vekst og utvikling er et uttalt mål med alle typer aktiv deltakelse i organisasjonen. Det legges vekt på at den Henvendelser Personlig berørte 50 % Pårørende 25 % Andre interesserte 15 % Administrasjon 10 % personlige kompetansen den enkelte har relatert til egne problemer med mat er et godt utgangspunkt for å møte andre. Det er fullt mulig å gjøre en god innsats for andre selv om du ikke er helt frisk. Alle kvinner som arbeider i IKS, både ansatte og frivillige, har personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Organisasjonen baserer seg i stor grad på frivillig arbeid, og det er plass til og behov for alle som ønsker en mulighet til å arbeide i et trygt felleskap og møte utfordringer i eget tempo. For mange er det å jobbe frivillig et viktig steg på veien ut av spiseforstyrrelsen. Vårt ideologiske grunnlag er formulert i 10 sentreringspunkter: 1. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) er en selvhjelpsorganisasjon med gruppen som det bærende element. 2. IKS er et fellesskap hvor kvinner med spiseforstyrrelser kan komme som de er og bli møtt med forståelse, respekt og omtanke. 3. Kvinner med spiseforstyrrelser har til dels meget alvorlige psykiske problemer som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Samtidig kan vi bruke våre evner og kompetanse. 4. IKS skal hjelpe kvinner med spiseforstyrrelser til å bli i bedre stand til å løse egne problemer ikke løse problemer for dem. 5. IKS skal legge til rette for at kvinner med spiseforstyrrelser kan ta i bruk flere av sine ressurser og utvikle seg videre. 6. Selvhjelpstilbud og syn på hjelpe- og behandlingstilbud skal presenteres som tilbud, ideer og erfaringer. 7. Alle relasjoner i IKS skal være preget av gjensidighet. Alle er både hjelpere og mottakere av hjelp. 8. Vi tror at foreldre, partnere og andre pårørende vil vel, gjør så godt de kan og er viktige for kvinner med spiseforstyrrelser. 9. Vi legger vekt på kvalitetssikring og veiledning som forutsetninger for en god organisasjon. 10. Vi skal bevare i taushet den informasjon vi får om andre.

5 Hva er spiseforstyrrelser? I IKS har vi en definisjon som tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av sin situasjon: «Man har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og handlinger rundt mat, kropp og vekt går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen». Det handler om mer enn mat... Det unaturlige forholdet til mat, kropp og vekt er et symptom på følelsesmessige og personlige problemer. Å overspise, sulte, kaste opp, spise overdrevent sunt og tvangs-trene brukes bevisst eller ubevisst i et forsøk på å unngå problematiske og uoversiktlige tanker og følelser. Det finnes ikke noe absolutt punkt for når vanlig opptatthet av ernæring og helse glir over i et forstyrret forhold til mat, kropp og følelser. Det er en glidende skala fra nyttårsslankeren, via personen med et problematisk forhold til mat, til en fullt utviklet spiseforstyrrelse. Ulike typer spiseforstyrrelser Diagnosesystemene beskriver tre hovedtyper av spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og tvangsspising. I tillegg kommer «uspesifiserte spiseforstyrrelser». Mange med store vanskeligheter vil ikke kjenne seg helt igjen i disse kategoriene, men har likevel et problem det er viktig å ta på alvor. Spisemønsteret kan variere over tid, noen går igjennom flere varianter av spiseforstyrrelser, mens andre har én type spiseforstyrrelse hele tiden. Forekomst Gøtestam og Rosenvinge foretok i 1999 beregninger som viser at kvinner i alderen år har en spiseforstyrrelse som faller inn under diagnosesystemet DSM-IV (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 1 ). Befolkningsundersøkelser viser at cirka ti prosent har lettere spiseproblemer (Folkehelseinstituttet 2 ). For noen kan spiseproblemer være forstadier til en spiseforstyrrelse, mens hos andre kan disse gå over uten at man utvikler en spiseforstyrrelse. 1 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Vekt-helse-rapport nr. 1/ Folkehelseinstituttet Spiseforstyrrelser fakta om anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Online: 48:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:46874::1:5647:37:::0:0 Anoreksi Viljemessig redusert matinntak, ofte kombinert med overdrevent høyt aktivitetsnivå og stor frykt for å legge på seg. Kan føre til alvorlig vekttap. Bulimi Ukontrollert overspising etterfulgt av kompensasjon, for eksempel oppkast eller overdrevet fysisk aktivitet. Mange er normalvektige. Tvangsspising Periodevis eller jevnlig ukontrollert overspising uten kompensasjon. Mange er overvektige, noen har perioder med slanking som fører til vektsvinginger. Uspesifisert spiseforstyrrelse Mange med spiseforstyrrelser oppfyller ikke alle diagnostiske kriterier, men har likevel et alvorlig problem. Disse vil da få diagnosen uspesifikke spiseforstyrrelser. Ortoreksi Ortoreksi handler om å være sykelig opptatt av å spise sunt og riktig. For noen kan det bli så sunt at de likevel blir feilernærte. 5 - IKS Årsmelding 2012

6 Man regner i dag med at forholdet mellom forekomst av anoreksi og bulimi hos kvinner og menn er ca. 9:1. For overspisingslidelse antar man en betydelig mindre kjønnsforskjell (Folkehelseinstituttet 2 ). Fremdeles betraktes spiseforstyrrelser ofte som en kvinnelidelse, og det er dermed mulighet for betydelige mørketall for menn og spiseforstyrrelser. 6 - IKS Årsmelding 2012

7 Medlemmer Medlemskap Hovedmedlemmer Alle kvinner som har eller har hatt spiseforstyrrelser, kan være hovedmedlemmer. Bare hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøte i lokallag og på landsmøtet. Kun hovedmedlemmer kan ha tillitsverv og være frivillige. Hovedmedlemmer får tilsendt medlemsbladet Kvinnekraft fire ganger i året, samt jevnlig informasjon om våre aktiviteter sentralt og lokalt. For å delta på sommerleir og i selvhjelpsgrupper må man være hovedmedlem i IKS. Støttemedlemmer Alle andre privatpersoner, inkludert menn med spiseforstyrrelser, kan være støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan benytte seg av flere av IKS tilbud, og de får tilsendt medlemsbladet og annen aktuell informasjon. Institusjonsmedlemmer Medlemskap for organisasjoner, institusjoner og skoler. Disse får tilsendt medlemsbladet og annen aktuell informasjon. Abonnement Bibliotek kan abonnere på medlemsbladet Kvinnekraft. Antall medlemmer fordelt på fylker Fylke Hovedmedlemmer Støttemedlemmer Akershus Aust-Agder 10 Buskerud 19 Finnmark 10 1 Hedmark 15 9 Hordaland 32 3 Møre og Romsdal 23 6 Nord-Trøndelag 11 Nordland 17 3 Oppland 33 Oslo Sogn og Fjordane 29 Sør-Trøndelag 42 3 Telemark 16 3 Troms 31 Rogaland 30 1 Vest-Agder 19 4 Vestfold 48 6 Østfold 50 4 Utland 2 1 Totalt

8 Henvendelser Sekretariatet og lokallaget Oslo/Akershus holder til i samme lokaler, og er samkjørte med felles telefon, e-post og post. Henvendelsene som rapporteres, er telefoner som kommer til vår støttetelefon. Henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere og frivillige som er av mer administrativ art, rapporteres ikke her. IKS støttetelefon er landsdekkende og har vært åpen kl mandag-onsdag og fredag. Telefonen på dagtid har én til to åpne linjer og er hovedsakelig betjent av ansatte. De frivillige som betjener telefonen er kvinner som selv har eller har hatt spiseforstyrrelser og som har kommet så langt i egen prosess at de kan påta seg det ansvaret det er å være telefonvakt. Samtalene med dem som ringer for å få personlig veileding, enten det er pårørende eller mennesker som selv har spiseforstyrrelser, varer fra noen minutter til nærmere to timer. Henvendelser til andre lokallag enn Oslo/Akershus kommer i tillegg til henvendelser mottatt i Oslo. I løpet av 2012 har vi mottatt ca. 411 telefoner av ikke-administrativ art i Oslo/Akershus. Vi har registrert at bruk av e-post øker sterkt, og at dette i flere sammenhenger erstatter telefonsamtalene. Disse henvendelsene gjelder ofte konkrete spørsmål rundt tilbud og aktuelle råd, men det er også mange generelle henvendelser. Vi erfarer at kommunikasjon gjennom elektroniske medier noen ganger erstatter den tradisjonelle telefonen, men at den i de fleste tilfeller er et supplement. Terskelen for å ta kontakt med IKS er for mange høy, og vi erfarer at denne i noen tilfeller senkes ved at de først sender en e-postforespørsel, og så følger opp vårt svar med en telefonsamtale. Når det gjelder veiledning foregår denne helst via telefonsamtale, selv om vi ser at spørsmål gjennom nettforumet er sterkt økende. Hvem henvender seg? Kvinner og menn med spiseforstyrrelser utgjør ca. 50 % av henvendelsene vi får via telefon, mens ca. 25% er pårørende. Resten av henvendelsene kommer fra skole- og helsepersonell, media, studenter og andre interesserte. Hva ønskes? Ca 66,9 % av henvendelsene gjelder personlig veiledning, behov for skriftlig informasjon eller informasjon om våre aktiviteter. 5,5 % tar kontakt angående foredrag/undervisning og intervjuer. Lokallaget Oslo/Akershus har hatt tilbud om personlige samtaler både på dagtid og på kveldstid. Lokallaget har i 2012 hatt 107 personlige samtaler. 8 - IKS Årsmelding 2012

9 Informasjonsarbeid Nettsider Internett (http://www.iks.no/) er organisasjonens viktigste informasjonskanal. I tillegg til informasjon om IKS og spiseforstyrrelser, brukes også nettsidene til administrasjon av tilbudene våre: Påmelding til kurs, sommerleir og selvhjelpsgrupper. En kan også sende inn skjemaer for å få tilsendt informasjon om IKS og medlemskap i posten, for å endre adresse, be om en personlig samtale eller formidle ønske om å være frivillig. Vi har også egne sider for medlemmer og egen side for presse. Vi får flere henvendelser fra presse gjennom våre nettsider. Statistikk for besøk på IKS nettsider i 2012 (tall fra 2011 i parentes): (29 323) unike gjester, (52 818) besøk, ( ) sideoppslag og ( ) treff, det vil si en generell økning fra Nyhetsbrev Vi har sendt ut nyhetsbrev annenhver uke gjennom hele året, og på slutten av året var antall abonnenter Dette er en god måte å få informert om våre tilbud på, og vi får en del tilbakemeldinger på aktivitetene våre, eller spørsmål om kurs, temakvelder, rekrutterer frivillige i distriktene og lignende i etterkant av utsendelsene. Sosiale medier IKS Blogg (http://www.iksblogg. no/) I 2011 opprettet vi blogg (iks. blogg.no); høsten 2012 byttet vi bloggplattform til wordpress (iksblogg.no). Bloggen er ment å skulle inspirere alle som sliter med spiseforstyrrelser (i alle kategorier), til å jobbe seg ut av matmisbruk og vanskelige følelser. Det skal være et forum for diskusjon og utveksling av gode råd og et sted hvor en skal finne trøst i hverandre og hjelpe hverandre videre på veien mot «landet frisk». Den er også åpen for pårørende, fagfolk og andre interesserte. IKS Facebook (http://www. facebook.com/interessegruppeniks) Sidene våre på Facebook blir blant annet brukte til å informere om selvhjelpstilbudene og aktivitetene våre. Vi ser viktigheten og den positive effekten av ulike sosiale medier som en informasjonskanal hvor vi når en bred målgruppe. I tillegg til hovedsiden har vi en Facebookgruppe for frivillige i organisasjonen, og flere lokallag har egne Facebook-sider jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 Figur 1. Trafikk på IKS nettsider i 2012 sep.12 Informasjonstiltak IKS internettsider Utsendelse av nyhetsbrev annenhver uke gjennom hele året Aktiv bruk av IKS Facebook-sider Informasjonsfilm på TV 2 og TvNorge under reklamefrie dager i høytidene Utsendelse av informasjon om IKS sommerleir til behandlere, institusjoner og organisasjoner Foredrag Videreutvikling av medlemsbladet Kvinnekraft IKS har uttalt seg til bl.a. Aftenposten, Dagsavisen, Oppland Arbeiderblad og ulike nettmedier okt.12 nov.12 des.12 Unike gjester Antall besøk Sider Treff Datamengde

10 IKS Twitter (https://twitter.com/ iks_no) IKS har konti på Twitter. Disse brukes i hovedsak til å informere om organisasjonens aktiviteter og tilbud. Annet informasjonsarbeid IKS har få økonomiske midler til å drive målrettet markedskommunikasjon i form av reklame. Organisasjonen har imidlertid fått mulighet til å være med på reklamefrie dager på TV 2 og TVNorge i året som har gått. Problemer rundt spiseforstyrrelsen tårner seg ofte opp i høytider, da fokuset på mat, familie og felleskap står høyt. Vårt ønske var å nå målgruppa i en fase hvor behovet er stort. Med dette vil organisasjonen ha mulighet til påvirkning som kan lede til handling, slik at personlig berørte tar kontakt. En annen viktig kanal er distribusjon av informasjonsmateriell. I 2012 hadde vi en stand på Oslo S i forbindelse med Eating Disorder Awareness Week, for å spre informasjon om spiseforstyrrelser og om IKS. Før sommerleiren hadde vi som ellers en omfattende informasjonsutsendelse, både for å markedsføre leiren og IKS. Vi sendte sommerleirbrosjyren til regionale behandlingssteder for spiseforstyrrelser, distriktspsykiatriske sentre, studentsamskipnader på høgskoler og universiteter, i tillegg til alle landets støttesentre mot incest (da vi vet at mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep også har spiseforstyrrelser). Vi holder også foredrag. Ansatte og frivillige har holdt foredrag på høgskoler og på behandlingsinstitusjoner, og vi har hatt stor foredragsvirksomhet i Medlemsbladet Kvinnekraft fikk ny layout i mars Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene våre kan vi si at den nye stilen har falt i smak. Medlemsbladet brukes aktivt i profilering av organisasjonen. I tillegg til intervjuer og innlegg fra kvinner som selv har spiseforstyrrelser har vi også trykket faglige artikler og intervjuet anerkjente behandlere og andre uten egenerfaring med spiseforstyrrelser, men som har tanker rundt psykisk helse og IKS i media 2012 Dato Mediekanal Tema 05. januar Aftenposten 22. februar 24. februar Nærnett.no, Søre Sunnmøre A-magasinet, Aftenposten 29. mars Avisa Tromsø 15. april Bergens Tidende Kronikk, Slankeoperasjoner er en nødløsning Artikkel, Med fokus på spiseforstyrrelser Artikkel, Helt perfekt Artikkel, Vil hjelpe andre med spiseforstyrrelser Uttalelse, i artikkel Sykelig opptatt av mat 30. juli Dagsavisen Artikkel, Sommerleir med spiseplikt 30. juli VG Uttalelse, om pro-ana-blogging og spiseforstyrrelser Uke 33 Norsk Ukeblad Artikkel om ortoreksi 12. september Byavisa Tønsberg Artikkel, Et trygt møtested. 19. oktober VG Artikkel, Skjuler overspising 22. oktober Oppland Arbeiderblad Artikkel, Reddet av tilbudet på Reinsvoll 5. november Romsdals Budstikke Artikkel, Når mat blir vanskelig 7.desember NRK Trøndelag, radio bladenes tema. Dette har tilført medlemsbladet en ny dimensjon. Dette året har også mange av bildene blitt tatt av medlemmer og frivillige. Media Spiseforstyrrelser og fokus på mat, kropp og vekt er et tema som ofte blir satt på dagsorden. IKS får jevnlig forespørsler fra ulike medier om å uttale seg, samt om å formidle kontakt med kvinner med personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Forespørslene kommer både fra landsdekkende og lokale medier. Intervjuene dreier seg som oftest Uttalelse, om juletid og spiseforstyrrelser 15. desember Seher.no Uttalelse, ang. utspill fra Christer Falck 10 - IKS Årsmelding 2012

11 om IKS synspunkter i en sak, faglige fakta eller intervjuobjektets egen historie. Å imøtekomme media og uttale oss om spiseforstyrrelser ser vi på som en svært viktig del av organisasjonens arbeid for å spre opplysninger og for å sette temaet på dagsorden. Utsendelse av informasjon I tilknytning til henvendelser fra kvinner med spiseforstyrrelser, pårørende/venner, studenter/elever, behandlere og andre, sender vi ut generelt informasjonsmateriell, samt informasjon om våre tilbud. Informasjonstiltak IKS internettsider Utsendelse av nyhetsbrev annenhver uke gjennom hele året Aktiv bruk av IKS Facebook-sider Informasjonsfilm på TV 2 og TvNorge under reklamefrie dager i høytidene Utsendelse av informasjon om IKS sommerleir til behandlere, institusjoner og organisasjoner Foredrag Videreutvikling av medlemsbladet Kvinnekraft IKS har uttalt seg til bl.a. Aftenposten, Dagsavisen, Oppland Arbeiderblad, ulike nettmedier Aktiviteter IKS arrangerer ulike selvhjelpstilbud for å gi kvinner med spiseforstyrrelser mulighet til å komme sammen med andre i tilsvarende situasjon. Ved å dele erfaringer, tanker, kunnskap og følelsesmessige opplevelser blir det mulig å oppnå økt livskvalitet og personlig utvikling. IKS arrangerer både nasjonale og lokale selvhjelpstilbud. Aktiviteter som selvhjelpsgrupper, kurs, temakvelder og personlige samtaler m.m. arrangeres av lokallagene. Under overflaten En fagdag om spiseforstyrrelser I anledning 25-årsjubileet inviterte IKS til fagdag om spiseforstyrrelser. Fagdagen ble arrangert på Månefisken i Oslo 20.september, og hadde tittelen Under overflaten. Tittelen henspeilet på ønsket vårt om en fagdag som tok for seg ulike aspekter ved den grunnleggende psykologien i en spiseforstyrrelse, med andre ord «det det egentlig handler om». Blant foredragsholderne var en rekke anerkjente fagfolk Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt, Gry Stålsett, Kari Rød, Cecilie Jørner og Svein Øverland, og konferansier var Runi Børresen. Antall deltakere på fagdagen var 195. Vi takker alle som bidro til å gjøre fagdagen vår til den suksessen den ble! Under overflaten Foredragsholdere Finn Skårderud Bente Sommerfeldt Gry Stålsett Svein Øverland Cecilie Jørner Kari Rød Mona Pettersen Konferaniser Runi Børresen Kunstneren Hanna Høiness stilller ut fra billedserien deg / meg Påmelding: eller e-post: Det det egentlig handler om - en fagdag om spiseforstyrrelser 20. september 2012 Målgruppe: Mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende, helsepersonell, studenter, lærere og andre interesserte IKS Årsmelding 2012

12 Seminarserien Nyt, elsk, lev! I 2012 ble det arrangert gratisseminarer om kropp og selvfølelse i Norges fem største byer Bergen, Tromsø, Stavanger, Oslo og Trondheim fra mai til oktober. sender ut informasjon til innringeren eller at det blir gjort avtale om personlig samtale. Kvinnekraft Medlemsbladet Kvinnekraft kom ut med fire nummer i 2012, med et gjennomsnittlig opplag på Gjennomsnittlig sideantall har vært 41. Bladet blir sendt ut til alle medlemmer og abonnerende bibliotek. Kvinnekraft fikk ny layout i mars Bladet er en viktig informasjons- og inspirasjonskilde for både nye og gamle medlemmer, særlig for dem som bor slik at det er vanskelig å delta på andre tilbud. Hvert enkelt nummer har hatt et spesielt tema. Temaene for bladene har vært: Nærhet 40 sider Uro 40 sider Livslyst 40 sider Under overflaten (Jubileumsnummer) 44 sider Dette var et samarbeidsprosjekt mellom IKS og Dove. Målgruppen var alle jenter og kvinner som kjenner at selvfølelsen og forholdet til egen kropp kunne ha vært bedre. De femti første oppmøtte på hvert seminar fikk hver sin goodiebag med produkter fra ulike sponsorer. Antall deltakere totalt var 330, og både tema- og innholdsmessig fikk seminarserien en rekke positive tilbakemeldinger fra de som var til stede. Nasjonale aktiviteter Støttetelefon Telefonen i Oslo har vært åpen mandag-onsdag og fredag kl Den er hovedsakelig betjent av ansatte, men også i år har vi hatt god hjelp av frivillige som har besvart telefonen. Mange samtaler ender med at vi 12 - IKS Årsmelding 2012

13 Sommerleir juli Leiren ble arrangert på Bjerkely folkehøgskole på Flisa. mange ledere og deltakere seg i fellesarealene for å strikke, spille spill, lese og prate. informert om å benytte telefonen i Oslo, som jo er landsdekkende. Det var totalt 34 deltagere og seks ledere på årets leir. Den yngste deltageren var 19 år, og den eldste var 47 år. Det var planlagt fire hovedkurs, men ett ble avlyst grunnet sykdom hos kursholder. Det ble arrangert tre parallelle hovedkurs med mellom 10 og 14 deltagere. Kursene som ble holdt var: «Når følelser blir mat», «Livet på vent» og «Veien mot meg selv». Hovedkursene inneholder en blanding av innledninger/undervisning fra kursholder, samtaler i plenum, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. Det ble også arrangert ettermiddagsgrupper og kveldsaktiviteter som «Lag ditt eget visionboard», «Frisk», «Å være frivillig i IKS», delegruppe, samtalegrupper for de som sliter med henholdsvis anoreksi, bulimi og tvangsspising, kanopadling, lysstøping og meditasjon. På kveldene samlet Selvhjelpsgrupper via e-post (eshg) eshg følger mest mulig av den samme strukturen som vanlige selvhjelpsgrupper. Møtene skjer i et lukket forum via e-post, slik at gruppa kan møtes uavhengig av hvor en bor i landet. I 2012 ble det videreført én gruppe fra Nettforum Nettforumet er åpent for alle, og gir mulighet til å stille spørsmål og få svar fra kvinner som jobber som frivillige i IKS. I 2012 har nettforumet hatt 100 innlegg. Alle innlegg besvares av ansatte ved kontoret eller av frivillige som får opplæring og veiledning. Lokale aktiviteter Støttetelefon Lokallagene er ansvarlige for telefon på kveldstid. Tilbudet er dermed avhengig av kapasiteten i de ulike lokallagene. I 2012 har Oslo/Akershus hatt åpen støttetelefon mandager kl IKS Tromsø har over en periode hatt åpen støtte- og informasjonstelefon på mandag kveld mellom 19:00 og 21:00. Det er frivillige i lokallaget som har betjent telefonen. På grunn av få henvendelser samt få frivillige i gruppa, ble telefonen avviklet i november, og medlemmene ble Selvhjelpsgrupper Formålet med selvhjelpsgruppene er først og fremst å gi kvinner med spiseforstyrrelser en mulighet til å komme sammen med andre i en liknende situasjon. Selvhjelp er blitt beskrevet som at mennesker med et problem hjelper og blir hjulpet av andre som har samme problem. Gruppene har fem til syv deltagere, og møtes én gang i uka i minimum tre måneder. Hver gruppe har en veileder som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser, selvhjelp og egenutvikling. I Oslo/Akershus ble det startet to nye grupper i IKS Vestfold startet én ny gruppe. IKS Trondheim har tilbudt selvhjelpsgrupper, men det har ikke vært tilstrekkelig antall interesserte til at nye grupper kunne startes opp her. Kurs De fleste kursene er for kvinner med spiseforstyrrelser. Innholdet tar sikte på å gi større forståelse for hvordan man kan jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse. Å gå på kurs er en fin anledning til å treffe andre i tilsvarende Bladet er en viktig informasjonsog inspirasjonskilde for både nye og gamle medlemmer situasjon. Vi har også kurs og samlinger for foreldre og andre pårørende. Hensikten er å gi de 13 - IKS Årsmelding 2012

14 nærmeste økt innsikt i problemet, og å gi de pårørende en mulighet til å møte andre pårørende i liknende situasjon. Det er også gjennomført 15 samtaler med kvinner som ønsker å bli frivillige i Oslo/ Akershus lokallag. Øvrige lokallag har til sammen hatt 12 slike samtaler. Disse samtalene er viktige både av hensyn til rekruttering og kvalitetssikring. i Oslo/Akershus i 2012, med til sammen 96 deltakere. IKS Trondheim har arrangert åpne kvelder annenhver uke gjennom Tromsø har hatt én åpen kveld og i Volda er det blitt arrangert tre åpne kvelder. IKS Oppland har arrangert to åpne kvelder. I 2012 ble det i Oslo/Akershus arrangert åtte helgekurs for kvinner med spiseforstyrrelser og to dagssamlinger for pårørende, med til sammen 82 deltakere. Personlige samtaler Kvinner med spiseforstyrrelser og andre berørte kan komme til personlige samtaler. Samtalene dreier seg oftest om spiseforstyrrelser; egen situasjon, hva en kan gjøre for å takle tilværelsen og komme seg videre. Studenter og andre berørte ønsker mer generell informasjon fra noen som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser og generell kompetanse på området. Lokallagene Oslo/Akershus, Vestfold, Tromsø og Trondheim har hatt tilbud om personlige samtaler. Vi har hatt 107 samtaler i Oslo/Akershus, fire i Vestfold, seks i Trondheim og én i Tromsø. Temakvelder Temakvelder er uformelle samlinger. Temakveldene ledes vanligvis av en foredragsholder. Ofte kombineres foredraget med samtaler i mindre grupper og plenums-diskusjon. Oslo/ Akershus har arrangert 17 temakvelder. I Tromsø lokallag er det blitt arrangert tre temakvelder, med til sammen 14 deltakere. Lokallaget i Vestfold har arrangert én temakveld, med seks deltakere. IKS Oppland og IKS Molde har arrangert én temakveld hver. Tilbakemeldinger og evalueringer viser at temakvelder er et tilbud som blir satt stor pris på blant mange av våre medlemmer. Åpne kvelder De åpne kveldene er en uformell måte å møtes på, noe som for mange vil være mindre krevende. Disse kveldene handler først og fremst om å skape et sted hvor man kan treffes og snakke sammen om smått og stort og hvor det skal kjennes trygt å være. Det serveres te og kaffe og de som ønsker kan drive med håndarbeid, spille spill og liknende. Det er blitt arrangert 22 åpne kvelder Tilbudet «Åpent på dagtid» Sekretariatet og Oslo/Akershus lokallag opprettholdt etter ønske fra medlemmer tilbudet «Åpent på dagtid» i sommer, alle hverdager fra 25. juni til 3. august. Tilbudet var uforpliktende og ment som en møteplass for dem som ønsker et sted å stikke innom. Hensikten var å lage en møteplass for dem som hadde behov og lyst komme for å slå av en prat eller holde på med diverse hobbyting. For mange er sommer og ferie en utfordrende tid og vi har fått gode tilbakemeldinger på dette tilbudet....temakvelder er et tilbud som blir satt stor pris på blant mange av våre medlemmer Foredrag og undervisning IKS får jevnlig forespørsler om foredrag og undervisning. Eksempler fra 2012 er foredrag/ undervisning ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) ved Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Avd. Østmarka ved St. Olavs Hospital, Regional avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Høgskolen i Oslo og Akershus og på Læringsog mestringssenteret ved Oslo Universitetssykehus, Aker IKS Årsmelding 2012

15 Prosjektet «Se meg». Et pilotprosjekt for Oslo Kommune. Prosjektet ble startet opp i Målet med pilotprosjektet er å gi helsearbeidere nødvendig innsikt for å kunne fange opp personer med spiseforstyrrelser og ha strategier for å hjelpe disse. IKS ønsker å formidle kunnskap om spiseforstyrrelser generelt og dens uttrykksformer. Hva som kan gjøres i en tidlig fase, hvilke selvhjelpstilbud IKS har, og hva som fungerer for å bli frisk. Prosjektet er erfaringsbasert og kunnskapen formidles i et foredrag. Foredraget varer i en time og 15 minutter. Det ble holdt to foredrag under dette prosjektet i 2012 for helsesøstre i Buskerud og jordmødre i Oslo. Menneskebibliotek Frivillige i lokallagene Oslo/ Akershus og Trondheim har deltatt på menneskebibliotek-arrangementer i regi av Norsk Folkehjelp. Dette var for skoleelever ved Melhus videregående skole 12. januar og på Kongsvinger for Human-Etisk forbund 21. mars. IKS Tromsø deltok som menneskebok på Humanistisk Ungdoms regionsamling mars Adresser IKS Oslo/Akershus Boks 8877 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Dronningens gate 25 Tlf.: E-post: IKS Trondheim Boks 638 Sentrum 7406 Trondheim Besøksadresse: Fjordgata 19 Tlf: E-post: IKS Vestfold: E-post: Foredrag holdt av IKS Dato Sted 17. januar OUS, Aker Lærings- og mestringssenteret 25. januar OUS, Ullevål, Regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Flerfamiliegruppe 5. mars OUS, Ullevål, Regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Internundervisning for ansatte 5. juni OUS, Aker Lærings- og mestringssenteret 7. juni OUS, Aker Lærings- og mestringssenteret 29. august OUS, Ullevål, Regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Flerfamiliegruppe 5. september Norske Kvinners Sanitetsforening, Høybråten Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser 5. spetember (RESSP), Regional døgnenhet (REDE). Multifamilie- gruppe. 5. oktober Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), kostøkonomi- og ernæringsstudenter 17.oktober Norske Kvinnes Sanitetsforening, Moss 18. oktober Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), for lærerstudenter 1. november Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), for studenter under videreutdanning i psykisk helsevern 6. november UNN, Regionalt senter for spiseforstyrrelser - barn og unge, Regional konferanse om spiseforstyrrelser 15. november St. Olavs Hospital, Østmarka. Pårørendesamling. 21. november Høgskolen i Buskerud (HiBu), for lærerstudenter 4. desember OUS, Aker Lærings- og mestringssenteret 5. desember OUS, Aker - Lærings- og mestringssenteret IKS Volda Tlf: E-post: IKS Molde E-post: IKS Oppland E-post: IKS Tromsø E-post:

16 Lokallag og frivillig arbeid Lokallagene skal ivareta lokale aktiviteter og oppgaver. Hovedfokus for lokallagene er å arrangere ulike selvhjelpsaktiviteter, men informasjonsarbeid, brukermedvirkning og mediekontakt er også lokallagsoppgaver. I tillegg til tilskudd fra fylkets kontingentinntekter fra IKS nasjonalt, har lokallagene selv ansvar for å skaffe midler til drift. Lokallagene får en tredjedel av medlemskontingenten i direkte tilskudd. Aktiviteten i lokallagene arrangeres av frivillige, og vil derfor variere ut fra kapasitet. I tillegg kan det være vanskelig å få nok påmeldte til aktiviteter, særlig på mindre steder. IKS har per følgende lokallag: Oppland, Molde, Volda, Tromsø, Vestfold, Trondheim og Oslo/ Akershus. IKS Tromsø startet offisielt opp på nyåret Lokallaget har arrangert tre temakvelder og én åpen kveld, og tar imot til personlige samtaler ved forespørsel. Lokallaget hadde i en periode åpen støttetelefon, og har hatt én personlig samtale i Tre frivillige fra lokallaget deltok på lokallagssamlingen og landsmøtet i Oslo i november. IKS Molde startet opp i september Lokallaget har arrangert én temakveld, med tre deltakere, og vil fra 2013 jobbe for å få i gang flere tilbud i området. Én frivillig fra lokallaget deltok på lokallagssamlingen og landsmøtet i Oslo i november. IKS Vestfold har hatt fire personlige samtaler i Én selvhjelpsgruppe er blitt startet opp og én temakveld arrangert. Tre frivillige fra lokallaget deltok på lokallagssamlingen i Oslo i november. IKS Volda har i 2012 arrangert tre åpne kvelder. De har tre ganger i løpet av året stått på stand og spredd informasjon om spiseforstyrrelser og om IKS. Én frivillig fra lokallaget deltok på lokallagssamlingen og landsmøtet i Oslo i november. IKS Oppland har arrangert to åpne kvelder og én temakveld i Frivillige i lokallaget har stått på én stand. Én frivillig fra lokallaget deltok på landsmøtet i Oslo i november. Lokallaget har engasjert seg i kampen mot nedskjæring av tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser i Oppland. IKS Trondheim har hatt åpne kvelder annenhver uke gjennom året. De har hatt seks personlige samtaler, og har hatt tilbud om selvhjelpsgrupper. Frivillige i lokallaget har stått på stand og bidratt til å spre informasjon om spiseforstyrrelser og om IKS. En frivillig som ikke har tilknytning til noe lokallag, har holdt foredrag, hatt samtaler og spredt informasjon om spiseforstyrrelser og IKS i sitt nærmiljø. Oslo/Akershus har tilbudt temakvelder og åpne kvelder annenhver uke gjennom hele året. Lokallaget har hatt åpen telefon én kveld i uka samt dekket en del av den nasjonale telefonen på dagtid. Lokallaget har også startet selvhjelpsgrupper og arrangert kurs og samlinger både vår og høst. Frivillig arbeid Totalt har frivillige i IKS bidratt med ca. 1.9 årsverk! 16 - IKS Årsmelding 2012

17 Sekretariatet Noen av de frivillige har av ulike årsaker ledig tid på dagtid. Flere utrykker at det kan være godt å bruke noe av fritiden til å bidra på kontoret. Kontoret setter stor pris på hjelpen. Oslo/Akershus lokallag har det vært registrert nesten 75 frivillige. Disse bidrar blant annet med å besvare støttetelefonen, som veiledere for selvhjelpsgrupper, med pakking av medlemsbladet Kvinnekraft, utsendelser og administrativt arbeid ved kontoret. I 2011 mottok vi støtte fra H.K.H Kronprinsesse Märthas fond. De resterende av disse midlene ble brukt til å arrangere sommerfest for frivillige i juni Lokallagenes aktiviteter er beskrevet nærmere i egne årsmeldinger. Totalt har frivillige i IKS bidratt med ca. 1,9 årsverk. Vi har hatt fortsatt fokus på å gjennomføre gode selvhjelpstilbud for våre medlemmer og andre som ønsker tilbud fra oss. Dette er et kontinuerlig arbeid som krever betydelig innsats. Videre har vi fortsatt revideringen av informasjonsmateriell, vi har laget noe nytt for å spre mer informasjon om tilbudene våre både lokalt og sentralt. Vi har sendt ut nyhetsbrev hver annen uke gjennom året og brukt nettsider og Facebook aktivt til informasjonsspredning. Vi har oppdatert nettsidene også i år. Oppdatering av nettsider er en løpende prosess. Vi ser at flere bloggere henviser til våre nettsider. Vi setter stor pris på all hjelp vi kan få for å spre informasjon om organisasjonen. Det at vi holder oss oppdatert og bidrar i forhold til behandlermiljøene er viktig både for IKS del og for behandlingsstedene. Vi ser det som viktig av IKS er en del av dette nettverket for å bidra med den unike erfaringsbaserte kunnskapen vi har, både løpende gjennom året på møter, og gjennom innlegg om spesielle tema. I samarbeid med Oslo/Akershus lokallag har vi satset mye på rekruttering og oppfølging av nye frivillige i Stor-Oslo-området. Dette har båret frukter. Antall frivillige har vært stabilt og rundt 75 personer har bidratt som frivillige i Totalt har det vært tre ansatte fordelt på 2,6 stillinger. gjennom året. I tillegg kommer en layoutstilling som tilsvarer ca. 8 % stilling. Landsmøtet ble avholdt i Dronningens gate 25, 3. og 4. november Lørdag hadde vi invitert Linda Krog Ødegaard - NLP-coach og kursholder ved coachingskolen MetaResource AS. Hun jobber til daglig med selvutvikling, motivasjon og målsetting, og delte denne dagen sine tanker og erfaringer rundt dette hensikten var at organisasjonen ved landsmøtedeltakerne kunne ta med seg og bruke noe av dette i arbeidet resten av landsmøtehelgen. På søndagen, selve landsmøtedagen, var 19 kvinner fra forskjellige ledd i organisasjonen til stede. For mer informasjon se referat fra landsmøtet, trykket i KK4/12. Brukermedvirkning og samarbeidspartnere: Lokaler Dronningens gate 25, Oslo sentrum Postboks 8877 Youngstorget 0028 Oslo Ansatte: 2,6 årsverk To representanter fra IKS deltar i brukerutvalget ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Ullevål. I tillegg har to personer fra IKS blitt invitert inn i flerfamiliegruppa ved RASP for å informere om IKS og våre tilbud, samt bidra med erfaringsutveksling rundt det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse. IKS har én representant i en arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidsgruppen ble startet opp i november 2010, og fortsetter ut IKS har én representant i Nasjonalt Klinisk Nettverk for Spiseforstyrrelser (NKNS).

18 Kvalitetssikring Kurs og veiledning/opplæring arrangert i Oslo: Kvinnekraftsamling Lørdag 7. januar ble det arrangert samling for de frivillige som jobber med medlemsbladet Kvinnekraft. Kvinnekraftgruppa har frivillige fra hele landet og møtes en gang i året for å diskutere hvilken retning Kvinnekraft skal ha og for konkret planlegging av de neste fire numrene. Samlingen ble innledet med IKS ideologi; hvordan denne skal anvendes i og gjenspeile seg i Kvinnekraft og i arbeidet med bladet. Fire ansatte og frivillige deltok. Minikurs om å snakke om spiseforstyrrelser til ulike former for media Torsdag 2. februar ble det holdt kurs rundt utfordringer man kan støte på i forbindelse med å uttale seg i media. I mange av situasjonene hvor man er tals-person for IKS, er det et ønske om at man deler av egne historier og erfaringer. Dette er et viktig arbeid, men også et arbeid som nødvendiggjør refleksjon rundt egen sårbarhet i slike settinger. Ni kvinner, både ansatte og frivillige, deltok. Medietrening for talspersoner Tirsdag 7. februar. Kurset rettet seg mot ansatte og frivillige i IKS som har eller ønsker å få erfaring som talspersoner for organisasjonen. Kurset gav praktisk trening i møte med media, i intervjusituasjoner og i hvordan å forberede seg. Fire ansatte og frivillige deltok. Minikurs i sosiale medier Mandag 5. mars ble det arrangert kurs som gav en innføring i blant annet Facebook, Twitter og blogg, bruken av disse i en IKSsammenheng og hvordan man som frivillig i IKS kan bidra til synliggjøring av organisasjonen og dens arbeid gjennom bruk av sosiale medier. Seks frivillige jenter deltok. Opplæring i å holde kommunikasjonskurs Lørdag 21. og søndag 22. april. Målgruppen for kurset var kvinner med lyst og kompetanse til å holde kommunikasjonskurs for frivillige i IKS. Målet med kommunikasjonskurset for frivillige, er en sikrere og mer bevisst kommunikasjon i en samtale der man er hjelper for personer som oppsøker IKS. Seks ansatte og frivillige deltok på kurset. Opplæring av kursholdere Veien til landet Frisk 4. mai. Kurset Veien til landet Frisk er et av kursene IKS tilbyr kvinner med spiseforstyrrelser. Denne dagen fikk fire potensielle kursholdere opplæring i å holde dette kurset. Sommerleirlederveiledning Lederne på årets sommerleir deltok i daglig gjensidig veiled- ning på leiren, og veiledningen ble avsluttet før avreise. Hensikten med veiledningen var å evaluere den administrative delen av leiren, kurskonseptene og gjennomføringen i sin helhet. Veiledningen ble i tillegg arrangert for å gi kursholderne påfyll i den viktige rollen det er å være leder og kursholder på en sommerleir. Seks kvinner deltok på veiledningen. Klartekst et kurs for KK-skribenter og andre skrivelystne 15. oktober ble det holdt skrivekurs for frivillige som bidrar eller har et ønske om å bidra med skriftlig arbeid i organisasjonen. Kurset handlet om hvordan å kommunisere gode budskap, og hadde blant annet fokus på hva som kjennetegner god skriftlig kommunikasjon, hva som skiller trykte tekster fra tekster på nett, og på hvordan man som skribent kan gjøre tekster mer leservennlige. Seks kvinner deltok på dette kurset, både ansatte og frivillige. Både frivillige og ansatte kurses og følges opp også på andre måter IKS takker de ulike samarbeidspartnerne som har støttet IKS økonomisk slik at det har blitt mulig å gjennomføre opplærings- og kvalitetssikringstiltak; Bufdir, Helsedirektoratet og Studieforbundet Næring og Samfunn. Veiledning 18 - IKS Årsmelding 2012

19 Både frivillige og ansatte kurses og følges opp også på andre måter. Det er arrangert veiledninger for frivillige og ansatte som sitter på støttetelefonen, som har personlige samtaler, og for dem som er veiledere Deltagelse på opplæring februar: Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU) - Mangfoldsguide. Én person deltok. 22. mars: Oslo kommune - Erfaringskonferanse for psykisk helsevern for barn og unge. Tre personer deltok og sto på stand for IKS. 23. mars: Norske Kvinners Sanitetsforening - Kvinnehelsedagene To personer deltok. 24. april: LINK - Ung på vei Selvhjelp gjør en forskjell. Tre personer deltok. 26. og 27. april: Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) og kompetansehevingsprogrammet Kropp og selvfølelse - Den 2. Nordiske Miljøterapikonferanse om spiseforstyrrelser: Rammer som bærer. To personer deltok. Mai: Undervisningskveld i Tromsø om psykisk sykdom. Behandlingstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. To frivillige deltok. 10. mai: Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU) - Økonomisk styring i små organisasjoner. Én person deltok. 9. oktober: Norske Kvinners Sanitetsforening - Sammen mot vold. Én person deltok. 19. oktober: Apeland kommunikasjon - Medietreningskurs. Én person deltok. 22.november: Utekontakten Tromsø/RKBU Konferanse med fokus på avhengighet. Én frivillig deltok. for selvhjelpsgrupper. Disse ble arrangert på ettermiddags- og kveldstid i løpet av året. De som svarer på nettforums-innlegg har vært i dialog med den som er ansvarlig for dette tilbudet på kontoret og diskutert hvordan en best kan svare på innleggene. Alle innlegg og svar blir lest av den ansvarlige på kontoret før de blir lagt ut i nettforumet, for å kvalitetssikre tilbudet. Ansatte og frivillige deltar også på kurs, opplæringer og konferanser i regi av eksterne aktører. Dette er i tillegg gode muligheter til å komme i kontakt med representanter fra andre organisasjoner og fora, for kunnskaps- og erfaringsutveksling og for utforsking av muligheter for eventuelt samarbeid. Lokallagsoppfølging Sekretariatet har blant annet dekket kostnader som telefon og husleie, slik at lokallagene har mulighet til å drive likemannstiltak på en god måte. Sekretariatet har også bidratt med administrativ hjelp, opplæring og veiledning, gjennom telefonsamtaler, e-post, samtaler ved Oslokontoret og besøk til enkelte lokallag. Ansatte fra kontoret i Oslo har i 2012 reist rundt til flere av lokallagene og holdt opplæring og veiledning for frivillige. I løpet av året har vi vært to ganger i Tromsø, én gang i Vestfold, én gang i Oppland, én gang i Trondheim og én gang i Volda. Frivillige i Molde var invitert til samlingen i Volda, men hadde dessverre ikke mulighet til å stille. Fokus har vært IKS ideologi og selvhjelpstilnærming, organisasjonens formål og målsettinger, organisasjonens tilbud og aktiviteter og planlegging av veien videre for det enkelte lokallag, samt kommunikasjon med personer som tar kontakt for samtaler og veiledning. 2. november var alle lokallagene invitert til lokallagssamling i Oslo, og totalt åtte frivillige fra lokallagene i Tromsø, Vestfold, Volda og Molde deltok. I tillegg deltok én frivillig som ikke har tilknytning til lokallag. Samlingen handlet om IKS ideologi og om hvordan drive lokallag både når det gjelder aktiviteter/tilbud og samarbeid.

20 Samarbeid med andre og Helsedirektoratet En arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser ble startet opp i november Gruppa fortsetter fram til og med En representant fra IKS sitter i arbeidsgruppa. Ullevål universitetssykehus To representanter fra IKS har deltatt i brukerrådet ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RASP). Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS) Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser skal arbeide for bedret samarbeid på tvers av regionene. NKNS vil videre bidra aktivt med kunnskapsformidling og kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, temadager og konferanser. IKS har én representant i nettverket. Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp har dette året arrangert menneskebibliotek, der man kan låne en person med egne erfaringer med for eksempel spiseforstyrrelser for å få informasjon og dermed dempe fordommer. Vi har også hatt administrativt samarbeid med Norsk Folkehjelp om menneskebibliotek. Frivillighetssentralen på Hønefoss 18.september holdt en IKS-ansatt informasjonsmøte på Frivillighetssentralen på Hønefoss om vårt tilbud åpne kvelder, for å kartlegge om dette var noe Frivillighetssentralen, i samarbeid med IKS, skulle tilby videre. Frivillighet Norge IKS er medlem i Frivillighet Norge. Vi ønsker å støtte deres arbeid for frivillige organisasjoner og ser også medlemskapet som en ressurs for IKS IKS Årsmelding 2012

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS ÅRSMELDING 2006 Innhold Dette er IKS 2 IKS i tiden 3 Nøkkeltall 4 Ideologisk grunnlag 4 Hva er spiseforstyrrelser? 5 Aktiviteter 6 Medlemmer 8 Sekretariatet 9 Lokallag og frivillig arbeid 10 Kvalitetssikring

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

en møteplass for kvinner som har

en møteplass for kvinner som har Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) en møteplass for kvinner som har eller har hatt spiseforstyrrelser LØFT(E) Æ ser stigen står oppstilt fra bunnen av brønnen Snart en gang skal

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Støttespiller med samme erfaring. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)

Støttespiller med samme erfaring. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) Støttespiller med samme erfaring Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) De første puslebitene 1987 Tre kvinner Tre forskjellige spiseforstyrrelser En organisasjon for kvinner Personlige

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Spiseforstyrrelser hva gjør vi?

Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Spiseforstyrrelser hva gjør vi? Foredrag Nordfjord folkehøgskule, 14.08.15 Solfrid Bratland-Sanda, PhD Førsteamanuensis Høgskolen i Telemark Forsker Modum Bad Kroppen er den boligen vi har i vår tilmålte

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Mat og følelser Tilnærming og behandling Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Regionalt senter for spiseforstyrrelser PHR klinikken Bodø Nordlandssykehuset HF Helse Nord

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP DET NYE NETTSAMFUNNETS UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier foreldrene henger ikke med et eldorado for overgripere BRiS SER TOPPEN AV ISFJELLET

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer