Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004"

Transkript

1 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte i Isfjorden Idrettslag, alle grupper. Tirsdag den 2. Mars kl i klubbhuset i Furulia. Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, møtesekretær samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldingene 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskapene 6. 1) Orientere om lovendring. Lagets lover er justert i henhold til ny basislovnorm 2) Behandle innkommet forslag: Isfjorden rundt Endring av vedtekter 7. Fastsette medlemskontigent 8. Vedta lagets budsjett, herunder alle gruppebudsjett 9. Behandle lagets organisasjonsplan 10. Valg alle grupper. For hovedstyret, Nestleder, sekretær (for 1 år.) og 2 styremedlemmer, valg av 2 revisorer, representanter til ting og møte samt valgkomite for neste årsmøte.

2 IIL-AVISA * Nr. 59 * Februar 2004 Hovedstyret i Isfjorden IL pr Berta Bjerkeli Leder Bjørn Olav Brevik Leder Alliddrett Heidi Skaug Leder Orientering/Friidrett Knut Hoem Nestleder Rolf Hermann Bjerkeli Leder Skigruppa Oddleif Morstøl Styremedlem Odd Erling Hoem Leder Fotball Arne Eide Revisor Gunder Ølstadløkken Leder Trim Side nr. 2 Sølvi W. Grøvdal Leder Håndball Ann Kristin Hoem Styremedlem Erling Dahle Revisor

3 ÅRSMØTE 2003 Mandag ble det avholdt årsmøte i IIL. Møtet startet kl Det møtte 27 medlemmer. 1. Leder ønsket velkommen Valg av møteleder: Rolf H. Bjerkeli møtesekretær: Berta Bjerkeli 2. Godkjenning av sakliste. Møteleder refererte saklisten, som bløe godkjent. 3. Årsmeldinger. 3.1 Årsmelding fra Hovedstyret. Enstemmig godkjent. 3.2 Årsmelding fra Skigruppa. Kommentar: Hoppbakkene er ryddet. Burde kanskje stå under Hovedstyret. Årsmeldinga enstemmig godkjent. 3.3 Årsmelding fra Trimgruppa. Enstemmig godkjent. 3.4 Årsmelding fra Håndballgruppa. Håndballgruppa har et lag, barn 11 år, som ikke er tatt med i årsmeldinga. Årsmeldinga enstemmig godkjent. 3.5 Årsmelding fra Allidretten. Oversikt over deltagende barn etterlyses. Årsmeldinga enstemmig godkjent. 3.6 Årsmelding fra Orientering/Friidrett. Kommentar: Leder Ole Johan Sæther har vært bortreist mye av året, resten av styret har Fordelt arbeidet. Applaus til Oddmund Unhjem for 25 år med gjennomført turorientering. Årsmeldinga enstemmig godkjent. 3.7 Årsmelding fra Fotballgruppa. Kommentar til s. 18: Trenere for 6 8 år: Det er flere enn Heidi R. Holm, de står s : Påskjønnelser: Heidi R. Holm er uteglemt. 23: Oversikt over juniorspillere mangler: Sjur Grøtta, Marius Morstøl, Andreas Hop, Ivar Grøtta Grav og Børge Bjerkeli. 23: 5. div. senior: Spillere som ble benyttet står under kampstatistikk s : For ettertida bør tabeller/resultater tas med for og : Junior: Resultat: 1. laget ble nr. 5(ca. midt på tab.), 2. laget ble nest sist. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. Alle årsmeldinger samlet godkjent. 4. Regnskap 4.1 Regnskap for Hovedstyret. Knut Hoem (regnskapsfører) gikk gjennom regnskapet. Kommentarer: Dugnad, skal det føres som inntekt? Byggelån vil lønne seg å konvertere over til fastlån. Spilleautomatinntekter? Er ført som diverse inntekter. Nedskriving av eiendeler er i samsvar med vedtak på forrige årsmøte. Hovedstyrets regnskap enstemmig godkjent. 4.2 Regnskap for Skigruppa. Rolf H. bjerkeli redegjorde for regnskapet. Skigruppas regnskap enstemmig godkjent. 4.3 Regnskap for Trimgruppa. Gunder Ølstadløkken kommenterte. Trimgruppas regnskap enstemmig godkjent. 4.4 Regnskap for Håndballgruppa. Arna Haga kommenterte. Håndballgruppas regnskap enstemmig godkjent. 4.5 Regnskap for Orientering/Friidrett. Dag Unhjem kommenterte. Regnskapet enstemmig godkjent. Side nr. 3

4 4.6 Regnskap for Allidrett. Inge H. Unhjem kommenterte. Regnskapet enstemmig godkjent. 3.7 Regnskap for Fotballgruppa. Johnny Haga kommenterte. Fotballgruppas regnskap enstemmig godkjent. Knut Hoem Leste opp revisors rapport. Alle grupperegnskap og totalregnskapet ble enstemmig godkjent. 5. Innkomne forslag. Det har kommet ønske om en gjennomgang/orientering om skistadion og løyper i skytebane-/stormyrområdet. Rolf H. Bjerkeli Orienterte: Skytterlaget er inne i forhandlinger med grunneierne om veg til skytebana. Ikke noe resultat foreløpig. Det ble en del spørsmål og meningsutvekslinger. Konklusjon: Idrettslaget lar skytterlaget fortsette arbeidet fram mot sommeren. Da får Skigruppa vurdere det videre arbeid. 6. Kontingent. Medlemskontigenten foreslås hevet til: Barn kr. 50,- Voksne 100,- Familie 250,- Enstemmig vedtatt. 7.2 Trimgruppa. Leder: Gunder Ølstadløkken (ikke på valg) Sekretær: Jostein Brakstad (gjenvalg) Kasserer: Anne Morstøl (ikke på valg) Medl.; Unni Meyer (ikke på valg) Oddmund Unhjem (gjenvalg) 7.3 Håndballgruppa. Leder: Sølvi W. Grøvdal (gjenvalg for 1 år) Sportslig leder: Gruppa velger en for 2 år senere. Sekretær:Olaug Bårdsnes (gjenvalg for 1 år) Kasserer:Arna Haga (gjenvalg for 1 år) Medl.: Eva Olsen (ny, velges for 2 år) Økonomiutv. Arne Ove Grøvdal (ny, velges for 2 år) Jørn Ringen (ny, velges for 2 år) Even Grøtta (ikke på valg) Håvard Brevik (ikke på valg) Regnskap:Ole Johan Sæther (ikke på valg) 7.4 Allidrett Medl.: Johan Slettvåg Hoel (ny) Bjørn Aandal (ny) Bjørn Olav Brevik (ny) Gry Remmem (ny) Linda Kle (ny) Bjørg Sølsnes (ikke på valg) Gruppa konstituerer seg selv og gir Hovedstyret beskjed. 7. Valg 7.1 Skigruppa Leder: Rolf H. Bjerkeli (ikke på valg) Sekretær: Jan P. Valde (ny) Barneidrett: Gruppa velger en senere. Regnskapsfører:Henry Hatlen (gjenvalg) Langrennsutv: Leder: Svein Grøvdal (ikke på valg) Medl.: Aud Dahle (ikke på valg) Stig Erlandsen (ikke på valg) Jøran Grøvdal (ikke på valg) Wenche Kavli (ny) Alpin/Telemark Leder: Gruppa velger en senere. Medl.: Edmund Søvik (ikke på valg) Hopp Leder: Eva Andersen (gjenvalg) Side nr Orientering/Friidrett. Medl.: John Olav Slettaløkken (ny) Wenche Aak (ny) Heidi Skaug (ikke på valg) Gruppa supplerer med ett medlem til og konstituerer seg selv. Hovedstyret får beskjed.

5 7.6 Fotball Leder: Odd Erling Hoem (ny) Sportslig leder: Bente Heen (ny) Regnskap: Arne Hop (ikke på valg) Utd.kont.: Kim Hugo Nyheim (ny) Dommerkont.:Modolf Holm (gjenvalg) Juniorformann: Går inn under sportslig leder. Materialforvalter: Boyan Belovsky (ny) Dugnadsleder: Eirik Gjerdset (ny) Økonomiutv.: Ingar Skotvoll (ny) Amund Kavli (ny) Ingar Sølsnes (ny) 7.7 Hovedstyret. Leder: Berta Bjerkeli (gjenvalg) Nestleder: Knut Hoem (velges for 1 år) Sekretær: Hovedstyret supplerer. Medlem: Odd Leif Morstøl (ny) Ann Kristin Hoem (ikke på valg) 7.8 Revisorer. Arne Eide (gjenvalg, for 1 år) Erling Dahle (gjenvalg, for 1 år) Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt. Gruppene må sørge for ar alle som er valgt er medlemmer i laget. 7.9 Valg av utsendinger. Representanter til årsmøte i Rauma Idrettsråd: Leder Berta Bjerkeli og nestleder Knut Hoem. Isfjorden Samfunnshus: Berta Bjerkeli, Sølvi W. Grøvdal, Anne Morstøl, Aud Dahle, Svein Grøvdal og Arna Haga. Representanter til kretsting i de ulike særkretser: Gruppene får fullmakt til å oppnevne utsendinger. Husk fullmakt fra leder. 8. Godkjenning av protokoll. Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent, samt underskrevet. ÅRSMELDING FOR HOVEDSTYRET 2003 Organisasjon Arbeidsutvalget har i 2003 bestått av: Leder: Berta Bjerkeli Nestleder: Knut Hoem Sekretær: Styremedlem: Ann Kristin Hoem Odd Leif Morstøl Sammen med gruppelederne har disse dannet lagets hovedstyre. Hovedstyret fikk fullmakt til å supplere styret med sekretær. Beklageligvis har vi ikke fått noen til å ta dette vervet. Ann Kristin Hoem har hatt svangerskapspermisjon siden september, så arbeidsutvalget har vært minimalt det meste av perioden. Administrasjon. Det har vært avholdt 7 møter i hovedstyret, samt en rekke møter i arbeidsutvalget. Medlemstall. Pr var det totale medlemstall 714. Av disse har 514 betalt kontingenten for år Idrettsregistreringen blir viktigere for hvert år. Vi mangler fødselsdato på mange medlemmer. Det er viktig at vi får navn og fødselsår på alle som inngår i en familiekontingent. Økonomi har vært et tungt år økonomisk. Siden vi ikke fikk ut spillemidler i år heller, har vi ikke fått redusert lånet på ,-. Dermed ble renteutgiftene større enn beregnet. For å greie opp med alle utgiftene har vi måttet låne penger fra skigruppa. Hele beløpet fra de lokale aktivitetsmidlene har også gått til hovedstyrets disposisjon. Heldigvis har gruppene stabil og god økonomi. Viser ellers til regnskapsoversikten. Side nr. 5

6 Representasjon. IIL har vært representert på følgende møter: Årsmøte i Rauma Idrettsråd (Berta Bjerkeli, Knut Hoem). Åpent møte i Rauma Idrettsråd (Berta Bjerkeli) Årsmøte i Isfjorden Samfunnshus A/L (Sølvi Grøvdal, Anne Morstøl, Aud Dahle, Svein Grøvdal, Arna Haga, Berta Bjerkeli). Møte om idrettsanlegg arr. Av Fylkeskulturavd. Og M & R Idrettskrets (BertaBjerkeli, Knut Hoem) Saker som er behandlet. Hovedstyret har i perioden behandlet en rekke saker. Av disse kan nevnes: Idrettsregistreringen. Støtte til aktive utøvere. Furulia ball- og is-bane. Klage på behandling av spillemiddelsøknad. Kompensasjon for renteutgifter. Drift av anlegg. Klubbesøk Klubbesøk. Fredag fikk IIL besøk av styret og ansatte i Idrettskretsen og Idrettens studieforbund. Laget hadde tilbudt kretsen møtelokaler i vårt flotte klubbhus. Det er meget sjelden kretsen legger sine møter ut til laga, men denne gangen tok de imot vår innbydelse. Vi hadde et positivt og konstruktivt møte der mange tema ble diskutert. Vi tror absolutt at en slik nær dialog er med på å bedre kommunikasjonen mellom lag og krets. Anlegg. Skitrekket var ikke i drift i det hele tatt vinteren 2003, det var for lite snø. Vi fikk heller ikke prøvd ut skileikområdet. Derimot var det i en kort periode aktivitet i lysløypa. I høst hadde vi besøk av ei ryddemaskin som tok det den greidde i slalåmbakken og nedenunder hoppbakkene. Det ble arrangert en dugnad for manuell rydding av resten. På flata øst for klubbhuset er vi på det nærmeste ferdig med det som skal være en kombinert ballbane og isflate. Sluttord. Det har vært mye arbeid med økonomi dette året. Vi har laget mange søknader, men resultatet er heller magert. Sparebanken Møre tildelte laget ,- av gavemidlene som de delte ut, tusen takk til dem for det. Når økonomien skranter er det slitsomt å være tillitsvalgt. Heldigvis har vi utøvere som gir oss skikkelige lyspunkt: Det var en utrolig opplevelse å se Håvard Bjerkeli ta sølvmedalje i VM-sprinten. Telemarkssporten har ikke samme mediefokuset, men også Kjetil Søvik fikk sølvmedalje i sitt VM. I sommer under Fjellfestivalen hadde vi disse kjekke guttene og deres venner fra skieliten samlet i klubbhuset. Slike møter gjør det kjekt å jobbe med idretten. Til slutt vil vi takke alle som har bidratt i idrettsarbeidet. For Hovedstyret Berta Bjerkeli Klubbens æresmedlemmer motes til hyggestund I klubbhuset på grunnlovsdagen. Eilert Kavli, Oddmund Unhjem, Knut Hoem, Egil Erlandsen, Julius Slørdal og Ivar Skotvoll. Odd Kavli var ikke tilstede. Side nr. 6

7 dugnad for å berge stumpane. Skigruppa fekk samla saman det meste av materialet. ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2003 Styre i skigruppa har dette året bestått av: Leiar: Rolf Herman Bjerkeli Sekretær: Jan Peter Valde Repr. Alllidrett: Bjørn Aandal Rekneskap: Henry Hatlen Langrennsutval: Svein Grøvdal (leiar) Jøran Grøvdal Aud Dahle Wenche Kavli Hopputval: Eva Andersen Alpint/telemark: Edmund Søvik ØKONOMI: Økonomien i skigruppa er relativt god. Dette skuldast at mange gjer ein stor innsats for å skaffe inntekter til gruppa. Skibasaren 7. november gav ein god del inntekter pluss julekalendrane i desember. I tillegg har gruppa ein del inntekter frå utdelinga av telefonkatalogar. Ungdommens skistipend på kr 5000,- vart også tildelt skigruppa og annonseinntekter i samband med arrangement gir også nokre kroner i kassa.. Løypekjøring utgjer den største utgiftsposten også dette året. Reisestøtte til deltaking i skirenn er også ein vesentleg utgiftspost for skigruppa. I tillegg har eliteløparane våre fått eit stipend frå skigruppa på kr 4000,- eller kr 6000,- På grun av den dårlege økonomien til hovudstryet har vi måtta avstå vår del dei årlege aktivitetsmidlane som tilkjem laget. Skigruppa har også ytt eit lån til hovudlaget på kr 24537,- ANLEGG Lysløypetraseen vart endra ved klubbhuset før 2002/2003 sesongen og langbakken vart igjen tatt i bruk etter at grunnen vart overtatt av ny eigar. Skibrua ovanfor Stormyra vart totalskadd i flaumen i august Det vart arrangert Amund Kalvi var oppe med traktor og fekk vinsja inn ståldragarane som bar brua. Skigruppa har fått tilsagn på kr ,- i erstatning frå naturskadefondet til å bygge opp igjen skibrua. Beløpet vil bli utbetalt når skibrua er bygd opp igjen. Hoppbakkane vart rydda i haust. Dei var iferd med å gro igjen. Ein liten innsats også neste år er nødvendig for at dei ikkje skal bli øydelagde. Hausten 2003 vart planen for heilårsveg til skytebana endeleg vedtatt i kommunestyret. Ein bør difor kunne starte arbeidet med vegen til sommaren. Skigruppa vil difor i løpet av våren starte arbeidet med å prøve å få til skistadion og løyper med utgangspunkt frå parkeringsplassen ved skytebana. I tillegg vil ein også prøve å få til lysløype langs vegen opp mot skytebana, slik at ein kan nå løypenettet frå byggefeltet utan å måtte bruke bil. AKTIVITET Skigruppa har hatt 9 møter i løpet av året.. Dei fleste av møta har gått med til planlegging av dei ulike aktivitetane som Isfjorden rundt, KM langrenn, lysløyperenn, klubbmeisterskap, skibasar og sal av julekalendrar. Skigruppa stod også i år som teknisk arrangør av Sentrumsløpet på Åndalsnes i samband med Fjellfestivalen. Dette arrangementet gir god PR til laget i og med at fleire av eliteløparane representerer Isfjorden I.L. (Håvard, Kjetil, Børge). Nytt i år var at 10-årigane Sigurd, Daniel Alexander, Jack André og Amund fekk være med på rulleskøyter og Karoline og Tove Beate fekk være med på rulleski. Dette var eit populært innslag som også bør kunne komme med ved seinare høve. Laget har ikkje hatt deltakarar i hopp denne vinteren. På grunn av skade hausten 2002 deltok ikkje David Andersen i hopprenn vinteren Han har vist framgang på trening og håpet er at han snart er tilbake på høgt nivå. Side nr. 7

8 Snøforholda var ikkje dei aller beste vinteren 2002 / Særleg lysløypa sleit med lite snø. Enkelte dagar var det mykje vatn og is som gjorde det umuleg å gå på ski. Berre eit rundeskirenn og to lysløyperenn vart arrangert. I tillegg vart det arrangert eit klubbrenn på Stormyra. Klubbmeisterskapet i langrenn klassisk stil vart flytta til Bjorli. Dette rennet vart arrangert saman med Innfjorden I.L. Det vart ikkje arrangert klubbmeisterskap i skøyting. Skibygda Isfjorden har mange muligheiter til å drive skisport og skigruppa oppfordrar alle til å bruke dei anlegga og løypene vi har til å bli god på ski. Dermed vil skigleda bli større både for born og vaksne. For skigruppa Jan Peter Valde RAPPORT FRA LANGRENN SESONGEN Høstsesongen startet med en omlegging av lysløypa ved det nye klubbhuset. Denne omleggingen førte til et noe større problem en ventet, når det gjaldt vann og grøfter. Men en stor innsats ble gjort av våre spreke pensjonister. Nye grunneiere kom på banen, og vi fikk igjen lov til å bruke langløypa. Dessverre ødela tidlig tele og mye mildvær nesten hele lysløypesesongen. To lysløyperenn i januar var status. Vi hadde flere løpere som deltok på renn, og som gjorde det ganske bra. Barn og ungdom: I KM, hadde vi to løpere med: Karoline Bjerkeli Grøvdal tok gull i fristil, og sølv i klassisk. Tove Beate Dahle tok sølv i sprint. I Midtnorsk ble Karoline nr. 6 i klassisk og nr. 7 i fristil. Laget hadde i 2003 flere ivrige gutter i 10 årsklassen. Disse venter vi mer av i neste sesong. Senior: Klubbmester ble Magnor Rypdal og Gunn Bjerkeli Unhjem i klassisk. Fristil ble ikke avviklet på grunn av mildvær. I veteran- VM i Østerrike, ble Olav Lien nr 6 og nr 9. Følgende løpere tok Birkebeinermerket: Magnor Rypdal, Olav Lien, Kåre Gunnar Bakke og Gunn Unhjem. Laget har som kjent også en landslagsløper med. Håvard Bjerkeli hadde en stor sesong med gull i NM i Molde og sølv i VM i Italia. Begge medaljer i sprint. Ellers hadde han flere gode World Cup resultater, også de i sprint. Vi har ikke noe stort langrennsmiljø i Isfjorden for tiden, men de som driver på er svært ivrige. Vi håper noen flere fra allidretten etter hvert kan delta på lysløyperenn og/eller sonerenn. Langrennsutvalget stiller gjerne opp med instruksjon og smøretips. Hilsen fra langrennsutvalget v/ leder Svein Grøvdal. Skiløpere Side nr. 8

9 Rapport frå alpin/telemarkgruppa Vinteren 2003 var prega av snømangel. Slalåmbakken var forsøkt trakka fleire gonger, men aldri vart det skikkelege snøforhold, og trekket vart ikkje brukt. Dermed var me avhengig av å bruke alpinbakkane i Skorgedalen og på Bjorli. Heldigvis er det mange som tar telemarkskia fatt og brukar fjellsidene våre. Kyrkjetaket har ry langt utanfor landet sine grenser som telemarkfjell. IIL hadde ikkje noko arrangement innanfor alpin/telemark i året som gjekk. Likevel er bygda godt representert både nasjonalt og internasjonalt innan telemarkkøyring, ja, vi har verdens beste! WC totalt vart vunnen av Kjetil Søvik. Han vann 5 av 11 renn. Børge Søvik vart nr 6 samanlagt og vann 1 renn. I WM i USA (3 renn) fekk Kjetil 1 sølv og Børge 1 bronse. Kjetil vann også NC samanlagt. Børge vart nr 5. Han deltok i 4 renn og vann 3 av dei. NM vart arrangert på Bjorli av ÅIF (3 renn). Kjetil fekk ein seier. Børge var sjuk. På Bjorli deltok også Arnstein Salthamar Eide, Fredrik Malones og Jørgen Morstøl Valde. I fjelltelemark fekk Kjetil andreplass og Børge 14. plass i Alperittet på Stranda. Fredrik vart nr 10 i juniorklassa. I Galdhøpiggrennet vart Børge nr 7. For å få opp breidda og fart i slalåm/telemark for framtida, bør IIL helst samarbeide med ÅIF, etter mi meining. Det burde vore mulig å arrangere nokre treningsrenn og klubbmesterskap saman med dei, om ikkje i Furuliløypa så kanskje i Skorgedalen. Edmund Søvik, gruppeleiar IIL-AVISA * Nr. 59 * Februar 2004 Side nr. 9

10 ÅRSMELDING, ORIENTERING FRIIDRETT 2003 Styret i gruppa: Styret i gruppa har i 2003 bestått av Heidi Skaug, Wenche Aak, Jon Olav Slettaløkken og Jarle Tokle. Treningsløp og klubbmesterskap i orientering Gruppa har gjennomført 6 treningsløp og klubbmesterskap. Vi har registrert 22 personer som har deltatt på disse løpene. Det har dessverre vært liten oppslutning om orienteringsløpene de siste årene, og det ble som i fjor arrangert treningsløp bare før sommerferien. Klubbmesterskap Orientering Klubbmestere ble: Gunn Bjerkeli Unhjem og Dag Unhjem Friidrett klubbmesterskap I friidrett ble det arrangert klubbmesterskap i terrengløp. Klubbmester jenter: Karoline Bjerkeli Grøvdal Klubbmester gutter: Amund Morstøl Valde Klubbmester herrer: 1. Magnor Rypdal 2. Kåre Gunnar Bakke 3. Bjørn Nord Klubbmester damer: Nina E. Aandal nevnes: KM-gull i terrengløp og 800-meter baneløp jenter 13 år. Hun har i tillegg en rekke førsteplasser på 800- og 1000 meter. På Åndalsnes løpet var hun nest beste dame, bare slått av seniorvinneren. Tove Beate blir bare bedre og bedre. Resultatene fra 2003-sesongen taler her sitt klare språk. Av prestasjoner i mesterskap nevnes: UM 2003 hvor hun tok gull (ungdomsmester) i 5-kamp innendørs, 7- kamp utendørs, slegge, 300-meter hekk, sølv i diskos og kule samt bronse i lengde. I KM innendørs ble det gull i høyde, 60-meter, lengde, kule, stille lengde og sølv på 800- meter. Tove Beate tok gull på KM terrengløp. I KM for ungdom tok hun gull i slegge, kule, diskos, høyde, 80-meter hekk, 100-meter, 200-meter og lengde. I tillegg ble det sølv i spyd. I KM for seniorer tok Tove Beate gull i slegge (4 kg), sølv på 800-meter, spyd diskos (1 kg) og lengde, samt bronse i høyde. Tove Beate har i tillegg vunnet det meste hun har deltatt i og hun har flere kretsrekorder og norsk årsbeste i de forskjellige øvelsene. Vågen rundt Isfjorden stilte med to lag i Vågen rundt, ett for jenter og ett for gutter. Begge lagene plasserte seg godt. Det deltok ingen seniorlag i år. Øvrige resultater i sesongen Karoline Bjerkeli Grøvdal: Karoline har hatt nok en god sesong på friidrettsbanen. Av resultater i mesterskap Side nr. 10 Tove Beate Dahle er klubbens suverene friidrettsutøver. I Akslastevnet primo juni vant hun alle de fem øvelsene hun stilte opp i, og hun fikk også bestemannspremien. Følgende resultater av en 15-åring er virkelig oppsiktsvekkende: 1,55 høyde, 35,97 i spyd, 5,08 i lengde, 10,53 i kule og 13,08 på 100 meteren

11 Seniorutøvere: Av seniorutøvere som har representert klubben nevnes Nina E. Aandal, Magnor Rypdal og Kåre Gunnar Bakke som alle tre har representert Isfjorden IL med toppresultater i arrangementer utenfor klubben. Turorientering I år hadde vi 34 deltagere på turorienteringsopplegget vårt. Følgende oppnådde merker/plaketter: Gullmerke: Aurora G. Sekkenes Gunnar Sekkenes Bjørn Erik Øverland Dahle Bronseplakett: Linda Dahle Egil Erlandsen Amund Kavli Wenche Kavli Anders Kavli Lars Erik Kavli Sølvplakett: Arnfinn Øverland Torbjørn Sæter For orientering-/friidrettsgruppa: Heidi Skaug ÅRSMELDING FRA MERKE OG TRIMUTVALGET Trimkassene på Kavliheia og i Vengedalen har også i år vært på plass. 2 av de som har registrert seg i bøkene ble premiert. Hilsen Gunder Ølstadløkken SKIMERKE 2003 Bronse: Vegar Unhjem. Sølv: Amund M. Valde. Gull: Jim Andre Hoem 5-årspokal: Karoline Grøvdal, Jack Andre Morstøl. Bronseplanketten: 3.pr. Tom Erik Larsson, Sølvplaketten: 1.pr. Knut Leo Sæther. 2.pr. Tove BeateDahle. 5.pr. Inge Håvard Unhjem. Gullplaketten: 1.pr. Jan Petter Valde. 5.pr. Leif Marlones, Berit Sæther. Bronsestatuetten: 1.pr. Håkon Sæther. 3.pr. Håvard Bjerkeli.. 4.pr. Kåre Gunnar Bakke, Inge P. Grøvdal, Åse H. Grøvdal, Gunder Ølstadløkken. 5.pr. Knut L. Dahle. 6.pr Magnor Rypdal, Jo Unhjem. Utvalget har i 2003 bestått av: Leder: Gunder Ølstadløkken Sekretær: Jostein Brakstad Kasserer: Anne Morstøl Medlem: Unni Meyer Medlem: Oddmund Unhjem Sølvstatuetten: 1.pr Jostein Brakstad. 4.pr. Gunn Bjerkeli Unhjem. 5.pr. Jarle Tokle, Randi Bjerkeli Gullstatuetten: 1.pr. Berta Bjerkeli. 2.pr. Reidar Ellingseter, Egil Sæther. Isfjorden Rundt var også i 2003 det første 3.pr Edmund Søvik. arrangementet vi hadde. Det deltok 64 5.pr. Harald Jacobsen. deltakere i trimklassen. For å prøve å få opp Skikruset: deltakerantallet gikk vi sammen med 1.pr. Reidar Stene, Edvin Sæther. skigruppa og hovedstyre ut med en 3.pr. Rolf H. Bjerkeli, Henry Hatlen. konkurranse blant skoleelevene. Den klassen 5.pr. Egil Fredriksen, Olav Lien, som hadde størst deltakelse fikk pizza i Liv Aasen Brevik. premie, klasse 5B vant. Skimerkeprøve på Tinnfatet: Stormyra, ble arrangert i april over 2 kvelder 2.pr. Ivar Skotvoll. med til sammen 46 løpere. 4.pr. Knut Hoem, Johannes Kavli. Idrettsmerkeprøve hadde vi både i juni og 5.pr. Kari Erlandsen. september, over 4 kvelder, med til sammen 6.pr. Jan Bredeli, Egil Erlandsen 26 deltakere.. Dametrimmen har startet opp i 8.pr Inge Morstøl. eget regi og deltakelsen har vært veldig bra. 9.pr Eilert Kavli Side nr. 11

12 Etter tinnfatet: 2.pr Oddmund Unhjem. IDRETTSMERKER 2003 Navn POENG/GANGER UTMERK. Bjerkeli, Berta Brakstad, Jostein Brevik, Liv Aasen Dahle, Aud Dahle, Steinar Dahle, Knut Ludvig Ellingseter, Reidar Erlandsen, Egil Grøvdal, Inge P Grøvdal, Åse H Kavli, Eilert Malones, Leif Morstøl, Inge Skotvoll, Ivar Gylt merke Sæter, Torbjørn Sæter, Berit Min.stat.br Sæter, Egil Sæther, Edvin Min.stat.gy Sæther, Ole Johan Tokle, Torbjørn Tokle, Viktor 7 3. Unhjem, Gunn Bjerkeli Unhjem, Inge Håvard Unhjem, Oddmund Valde, Jan Petter 9 4. Ølstadløkken, Gunder OM IDRETTS/SKIMERKE Det vil gå fram av prøve resultatene for idrett/skimerker at her er antallet sterkt synkende. Jeg har vært med på å arrangere disse prøvene i snart 40 år, og det er trist å se hvordan deltaker antallet minker, særlig gjelder det idrettsmerke. I 1978 hadde vi 94 personer som tok idrettsmerke og 117 som tok skimerke. I år tok 26 stykker idrettsmerke og under 50 skimerke. Ingen under 40 år har tatt idrettsmerke i året som gikk, de fleste er mellom 50 og 70 år. Hva skal vi gjøre for å rekruttere flere? Vi har prøvd forskjellige tiltak, men ingen ting nytter. En skulle tro det var kjekt å teste forma en gang i året, om en er i like god form som året før. Vi i trim- og merkeutvalget er åpne for ideer, kom med forslag. Hilsen Oddmund I Mini Isfjorden Rundt var det 55 deltakere, og 3- åringen Trym Hoel fullførte i fin stil. Mamma og pappa fikk seg også en fin trimtur. Isfjorden Rundt hadde ny trase, og den 25 km lange løypa ble tilbakelagt på kortest tid av Knut Anders Hatlen, Stranda, mens Magnor Rypdal brukte 35 sek. lengre tid. Side nr. 12

13 HÅNDBALL Hett tips fra: Sølvi Westrum Grøvdal Informasjon om virksomheten Les mer: htm ULLMAX: Årsmelding fra håndballgruppa Styret: Leder/sportslig leder: Sølvi Westrum Grøvdal Kasserer: Arna Haga Sekretær: Olaug Bårdsnes Styremedlem: Eva Olsen Økonomiutvalg: Even Grøtta Håvard Brevik Jørn Ringen Arne Ove Grøvdal Regnskapsfører: Ole Johan Sæther Blandet lag 10 år: Trener: Liv Kringstad Hjelpetrener: Tove Høgseth Oppenn: Eva T. Olsen og Sigrun Grytten Johnsen Blandet lag 11 år: Trener: Monica Jonassen Oppmann: Nina Lysgård Jenter 13 år: Trenere: Kurt Brevik, Tommy Unhjem, Magnus Dahle Nekstad og Tobias Westrum Grøvdal Oppmann: Gunnhild Dahle Jenter 15 år Isfjorden /Åndalsnes Trenere: Geir Morten Foss og Cato Hagen Oppmenn: t.o.m. november: Lisbeth Morstøl og Tove Bue f.o.m. november: Odd Bjørn Alnes Jenter 17 år Åndalsnes /Isfjorden: Trener: Monica Nakken Oppmann: Monica Staurset Generell beretning: Vi er nå midt i sesongen 2003/2004. Denne sesongen har vi et samarbeid med ÅIF i klassene J15 Og J17. Begge lag består av spillere fra begge klubber. J15 er det vi i IIL som har ansvaret for, og J17 er det ÅIF som har ansvaret for. Det er for få spillere i hver klubb til at vi kan stille med egne lag, så vi prøver dette denne sesongen. Det viktigste er at håndballspillerne har et tilbud! J15 vant serien sesongen 2002/2003 og deltok i sluttspill i Trondheim mars Sommeridrettskole: Vi arrangerte sommeridrettskole for spillere fra både Isfjorden og Åndalsnes i sommerferien i år også. Det var Karina Westrum Grøvdal som som var engasjert som trener sommeren Hun har mange års erfaring som håndballspiller, de siste to år fra Levanger i 1. divisjon, og grunnfag kroppsøving fra Høgskolen i Nord Trøndelag. Det var ca. 20 jenter som deltok på dette prosjektet. Ullmax: Vi har denne høsten inngått en salgsavtale med Ullmax Norge, så vi er forhandlere av microfiber- og ullundertøy og ullsokker fra Ullmax de neste tre årene. Dette håper vi skal gi håndballgruppa et solid økonomisk grunnlag, som gjør at vi kan satse på idretten. Vi har utsalg og lager i Kavalers lokaler i 2. etasje og kan treffes der hver tirsdag fra kl Vi håper at mange vil komme innom og handle med oss. Med sportslig hilsen Sølvi Westrum Grøvdal Side nr. 13

14 ÅRSMELDING B-11 B-11 er et lag bestående av jenter og gutter. De spiller ikke i serie, men har mange små turneringer. I år har de vært i Fræna, Midsund, Molde, Sunndalen, Åndalsnes og Isfjorden. På grunn av lite B-11 lag har Isfjorden spilt i gutteserie. Det har av og til vært litt tøft for jentene, men tøffere for guttelagene som har tapt for Isfjorden. Siste kamp i sesongen går 28. mars. Vik Turbuss har kjørt jentene til bortekamp. Det har stort sett vært god deltakelse på treningene. Trenere har vært Kurt Brevik, Tommy Unhjem, Magnus Nekstad og Tobias Grøvdal. Laget ønskes lykke til videre og med fortsatt god sportslig utvikling! Laget har bestått av: Linn Jeanett Hildre, Linn Pettersen, Thea Heen, Marthe G. Bjerkeli, Charlotte Holm, Torkil Høgset, Daniel Emami, Kristian Belovsky, Karina Vognild Mathilde Lysgård. Trener har vært Monica Jonassen og oppkvinne Nina Lysgård. Laget er en sammensveiset og fin gjeng, som det er gøy og være sammen med. De er flinke til og komme på trening, og humøret er bra. Mange av disse skal snart over på 13 års lag, og vi ønsker dem lykke til videre. JENTER 13 ÅR Denne sesongen har følgende jenter deltatt på håndball i denne aldersgruppen: Karoline Bjerkeli Grøvdal Thove Marie Langness Silje Svensvik Brevik Rikke Remmem Grøvdal Thea Kavli Brevik Emily June Brevik Ingunn Dahle Unhjem Ina Riksfjord Johnsen Lisa Kays Silje Marie Unhjem Cathrine Hoem Nina Frisvold Iversen Iris Dahle Schei Silje Felise Mittet Mia Haugan Borgny Moldsvor Laget har deltatt i serien i en turneringsmodell. Deltakelse etter en slik modell gir færre borte reiser. De har spilt i Molde, Kristiansund, Misund og Fræna. Side nr. 14 Med hilsen Gunhild Dahle Oppmann Jenter 15 Isfjorden/Åndalsnes. Laget er et sammensatt lag med spillere fra Isfjorden og Åndalsnes. De har trent sammen tre ganger i uka siden i sommer under ledelse av Geir Morten Foss og Cato Hagen. Treningene har foregått i Isfjordshallen og i Raumahallen. Mange av spillerne har holdt et høyt nivå og det var stilt forventninger til laget. Etter gode resultater i treningskamper og turneringer før sesongstart har det dessverre buttet en del i mot i serien. Mange jevne kamper har blitt tapt med ett mål eller seier rotet vekk i siste sekunder. En del av de som startet har sluttet og andre har langtidsskader. Det har derfor vært litt problematisk å stille lag og en har måttet ut på lånemarkedet hos ÅIF J15 og J13. Laget spiller i fylkesserien og det medfører lange reiser over hele fylket. I skrivende stund har laget vunnet 4 kamper og en uavgjort. De siste to seirene kom sist helg og det kan kanskje love godt for en positiv innspurt med 7 kamper igjen å spille. Disse har spilt på laget i løpet av sesongen: Marta Bakke, Line Rasmussen, Sigrun Kittang Alnes, Ingrid Susanne Grøtta, Ingrid Jenny Sæther, Marielle Rostille, Caroline Helland, Carolline Krohn, Kaja Moa, Randi Morstøl, Marie Therese Berg, Gry Staurset, Gina Olsen, Oda Villemo Holseter, Therese Solberg Holm, Maria Frisvold. Oppmann siden november/desember: Odd Bjørn Alnes

15 Årsberetning fra Allidretten. Allidretten gir et allsidig tilbud til barn i alderen 5-10 år. I løpet av året er det en rekke aktiviteter og arrangementer. Allidretten er kanskje den gruppen i laget som har flest deltakere og størst aktivitet. Det er dermed å håpe at vårt tilbud er et viktig bidrag til rekruttering til andre idretter. Vår målsetting er at de ulike sportslige aktivitetene i løpet av året skal være et bidrag til fysisk fostring, samvær og glede. Styret besto frem til i høst av: Inge H Unhjem, leder Jo Unhjem, nestleder Hilde Svendsen, økonomiansvarlig Sigrun Grytten, sekretær Mette Hagen, styremedlem Bjørg Sølsnes, styremedlem/materialforvalter Fra høsten av har styret vært som følgende: Bjørn Olav Brevik, leder Bjørn Aandal, nestleder Johan Slettvåg Hoel, økonomiansvarlig Gry Remmem, sekretær Linda Klee, styremedlem Bjørg Sølsnes, styremedlem/materialforvalter Vi har et godt samarbeid med foreldrene på de ulike aktivitetene. Vi håper at foreldres tilstedeværelse og deltakelse på våre aktiviteter og arrangementer bidrar til trivsel og samhold i en travel hverdag der folk flest kan synes å ha nok med sitt og sine. Digenes Tokle, Christian Belovsky og Magnus Tokle. I forbindelse med Isfjorden Rundt, arrangerte vi etter tradisjonen Mini Isfjorden Rundt på Tokle-markene. Nærmere 70 barn stilte til start, og det ble som vanlig en trivelig dag med diplomer, pølser og brus og det som skal til ved slike anledninger. Skisportens dag arrangerte vi i samarbeid med ÅIF på Skorgedalen. Også ved denne anledning var det stor deltakelse fra begge klubber. Alt tyder på at dette samarbeidet skal fortsette. I april og i september hadde vi 2 runder med orientering med start ved Travbanen. Her var deltakelsen vesentlig større enn i fjor, noe som skyldes godt samarbeid med Oddmund Unhjem som løypelegger og medarrangør, samt bedre markedsføring. Gledelig var det også her at mange fra ÅIF fikk utforsket terrenget rundt Moa. Nytt av året var friidrettsdag på Åndalsnes stadion. Mange fra IIL deltok, og vi møtte et velorganisert opplegg der barna fikk prøve ulike øvelser som bl.a. lengde, hekk, 60m, ballkast og slengball. Dette var veldig populært og bør gjentas. Dette året var det kun en tirsdag med sykling, som vanlig med skolen som startområde. Kort og lang løype etter alder eller ambisjon. Omlag 70 barn deltok. Populære gavepremier ble trekt ut blant deltakerne. Året 2003 begynte med rundeskirenn i Furulia i samarbeid med ÅIF. Pga. dårlige snøforhold ble de kun avviklet 2 renn, tross iherdig innsats for å kunne arrangere flere. Det var likevel mange barn som deltok på de 2 rennene, og alle som hadde vært med fikk premie utdelt på vår avslutningen. Da ble det også utdelt plaketter til de av de eldste barna som hadde deltatt alle sesongene. Disse var: Torkil Høgseth, Anders Kavli, Silje Karin Grøtta, Åshild Allidretten var med på å arrangere Isfjorden Rundt på sykkel. Vi hadde et tilbud om sykling for barn, men arrangementet hadde begrenset deltakelse. Videre engasjement må vurderes. Sommeren innebar fotball, noe som er populært for både jenter og gutter. Sist sesong gikk treneransvaret for treningene i allidrettens regi (6-8 år) noe på skift. Både på Trolltinn Cup og småtroll/stortrollturneringen deltok vi med Side nr. 15

16 3 lag. 34 barn fikk diplom ved sesongens slutt. Fotballgruppa hadde ansvaret for aldersgruppen 9-10 år. Ny sesong for allidretten startet uke barn er påmeldt denne sesongen. Sist høst kjørte vi 9 runder med innetrening i Isfjordhallen. Pga. problemer med å få nok trenere valgte vi å slå sammen visse årsklasser. For trenerne ble det til tider mange å forholde seg til, men vi sitter igjen med inntrykket av at opplegget fungerte bra. Trenere har vært Lisbeth Kristiansen, Ina Brude og Gunn Berit Hatlen for 98-kullet, Mariann Doseth og Heidi Heen for 96- og 97-kullet, Ivan Erlandsen og Marianne Brevik for 94- og 95-kullet. 5. juledag arrangerte allidretten tradisjonell juletrefest for alle barnefamilier. Som vanlig var det brukbart frammøte. I skrivende stund er vi i starten på rundeskirenna, og vinteren har så langt gitt brukbare snøforhold. Ca 210 unger har pr dato meldt seg på, og 3 renn gjennomført. Med 10 planlagte renn skal det nok bli aktivitet i Furulia i år også. Arbeidet med skileik området har kommet lengre, og vi hadde ryddedugnad der i oktober. Med tanke på inneværende sesong har ÅIF kommet med initiativ til trening/deltakelse i Åndalsnes løpet. Jeg tror vi også denne sesongen får et spennende og innholdsrikt opplegg for barneidretten her i Isfjorden. Glade barneansikter og innsatsvilje inspirerer til videre innsats. Vi takker alle for innsatsen så langt. Følgende unger har i 2003 vært med på allidrettens aktiviteter, orientering, sykkel, fotball og halltrening: IIL-AVISA * Nr. 59 * Februar kullet: Tarald Olav Dahle, Andrea R Heggem, Ole Tobias Gjersø, Lone Grøvdal, Hans Erik Hamre, Helle Falster Hoel, Marielle Holm, Ytterli, Ane Aandal Side nr. 16 Martin Melbø, Christer Morstøl, Anja Morstøl, Ida Marie Oshaug, Carmen Pedersen, Serina Ramskeid, Martine Ringen, Silje Anine Skotvoll, Ida Karin Slettaøyen, Robin Sølsnes, Vegard Unhjem, Eirin Lovise Werås, Marius Ytterli, 1995-kullet: Maren Bjerkeli, Aud Irene Bredeli, Ola Brevik, Martine Brevik, Tor Einar Dahle, Brede Digernes Tokle, Marita Dithlevsen, Patric Hareide, Sigurd Hatlen, Tiril Holm, Tom Erik Istad Oshaug, Helena Johansen, Julia Katrina Kays, Daniel Leven Gjerdset, William Lysgård, Silje Morstøl, Pernille Myklebostad, Nikolas Myklebostad, Nicholas Salamonsen, Eirik H Skotvoll, Mia Slettaøyen, Steinar Sæther, Lasse Andre Sølsnes, Brede Tokle, Henning Tokle, Renate Torvik, Martin Unhjem, Emilie Ytterli, Ida Aak Kavli 1996-kullet: Ronja Falch, Marius Sandnes Finnøy, Mona Frøyshov, Torbjørn Gjersø, Simen Grøvdal, Eirik Andre Hagen, Marit Sofie Heggem, Erling Sæther Jordal, Tobias Linneweh, Vegard Melbø, Cathrine Morstøl, Emilie Myklebostad, Julie N Oshaug, Sindre Ramskeid, Victoria Runde, Olivia Ragna Magnorsdatter Rypdal, Simen Unhjem, Jørgen Andreas Wærås, Live Aandal, Ingvild Åsheim 1997-kullet: Jørgen Brevik, Håvard Brovold, Erlend Einang, Melissa Engås, Odin Falch, Ove Frøyshov, Marie Grøvdal, Markus Hanset Erlandsen, Thale Falster Hoel, Tiril Høgset, Ragnhild Grytten Johnsen, Bård Anders Klee, Jon Olav Kvalsund, Sofie Johnsen Lynghaug, Fredrik Nybo, Sofie Nybo, Cecilie Runde, Ida Charlotte Skredderhaug, Anne Stagnes, Audun Tokle, Emma Oline Unhjem, Alette Ytterli 1998-kullet: Sander Bale, Hanne Brandli, Julie Roald Eide, Lea Ruth Brude Erlandsen, Liv Agnete Hamre, Johanne Haugen, Sindre Myklebostad, Synne Nord, Elias C G Novik, Marie Slettaløkken, Magnus Vollan, Malin

17 Bjørn Olav Brevik Leder Allidrett 3. Representasjonsspillere Følgende spillere har vært innkalt til sonesamlinger for talentfulle spillere: Nils Petter Sæther, Patrick Helland, Sondre Heen Brovold og Lasse Vognhild. 4. Protester Ingen av lagene har vært involvert i forhold som har resultert i protester fra egen eller motstanders side. 5. Dommere Modolf Holm har også i år vært blant kretsens regionsdommere. Tor Sannes har vært forfalls dommer i Tommy Løkkebø har også dømt i sesongen HåvardBjerkeli er heime i Isfjordenden 25. April, og foretar medaljeutdeling til lagets yngste rundeskirennutøvere ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 1. Organisasjon Tillitsvalgte for Gruppeleder: Odd Erling Hoem Sportslig leder: Bente Heen Utdanningskontakt: Kim Hugo Nyheim Styremedlem: Boyan Belovsky Styremedlem: Eirik Gjerdset Konsulent: Ivar Skotvoll Dommerkontakt: Modolf Holm Juniorformann: Johnny Haga Økonomiutvalg: IngarSkotvoll (leder) Ingar Sølsnes Amund Kavli 2. Administrasjon Det har vært avviklet mange arbeidsmøter i løpet av året. Det har også vært jobbet hardt med å få inn penger til driften. Odd Erling Hoem var gruppas representanter på generalforsamlingen i Isfjorden Samfunnshus. 6. Kurs / Utdanning Vi har i år hatt aktivitetsleder kurs i Isfjordshallen der vi utdannet hele 12 aktivitetsleder fra Isfjorden. Totalt var det 20 deltakere på aktivtetsleder kurset. Det har også vært klubbdommer kurs der 7 stk fullførte fra Isfjorden il - Fotball Styret sendte også Liv Eli Kringstad og Odd Erling Hoem på Fotball lederkurs som gikk over 3 helger. 7. NFF`s minimerke og ferdighetsmerke Det har blitt tatt hele 13 røde og 13 blå tøymerker i aldersbestemt fotball i 2003! Totalt er det utdelt 34 merker fra kretsen. Dette gjør Isfjorden IL Fotball til en av de som har delt ut mest merker i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets i sesonger 2003! Dette er bra! Følgende har tatt: Blåttmerke: Kristian Belovsky og Torkil Høgset Bronse merke: Robin Heen Waage, og Sigurd Sigelstad Sølv merke: Sondre Heen Brovold, Kim Erik Langness, Nils Petter Sæther og Andreas Heen Brovold. 8. NFF`s forsikringsordning Det har ikke forekommet skader som har resultert i forsikringsutbetalinger i Side nr. 17

18 9. Økonomi Det er regnskapsmessige driftsresultatet for 2003 er tilfredstillende. De viktigste inntektskildene våre er vår- og høstlotteriet, Småtroll/stortrollturneringa og bidrag fra våre sponsorer. 10. Avslutning Det har vært stor aktivitet blant de aldersbestemte lagene. Vi har i år deltatt med 6 lag i de forskjellige kretsseriene. I tillegg har allidretten aktivisert ei stor gruppe i alderen 6-8 år med fotball lek. Det har også vært viktig for oss å ha et godt tilbud til ungdommene mellom år, noe vi har forsøkt gjennom samarbeid med naboklubben ÅIF. Et samarbeid som for øvrig tok slutt den 1 desmeber 2003 da vi etter en høringsrunde valgte å gå for A-lag i sesongen Vi vil takke alle trenere, tillitsvalgte, foreldre og andre støttespillere som har hjulpet oss gjennom sesongen. Vi er helt avhengig av denne dugnadsånden for å få dette til å gå rundt. TAKK! For styret i IIL FOTBALLGRUPPA Odd Erling Hoem Gruppeleder Årsmelding 2003 for Isfjorden IL, fotballgruppa 8-10 år, årsklasse 1994 Laget: Miniputtlaget Isfjorden 2, har i 2003 bestått av totalt 13 spillere, herav 7 gutter og 6 jenter. Lagledere: Oppmann Johan Slettvåg Hoel og trenere Ingar Sølsnes med hovedansvar, samt Roger Melbø som assistenttrener. Treninger: Første trening og påmelding startet opp på Isfjorden stadion 23. april, og sesongens siste organiserte trening ble avviklet 30.september. Vi har med unntak av sommerferien avviklet treninger hver tirsdag fra kl. 17:30 18:30 IIL-AVISA * Nr. 59 * Februar 2004 Side nr. 18 Kamper: På grunn av endringer og mangel på spilleplan fra kretsen startet vi på eget initiativ kampsesongen med to treningskamper i begynnelsen av mai. Første ordinær kamp etter kretsens spilleplan ble avviklet 28. mai på Setnesmoa mot Veblungsnes. Vi har i løpet av fotballsesongen fulgt kretsens spilleplan med 4 hjemmekamper og 4 bortekamper, med jevn fordeling på seier, uavgjort og tap. Kampdager har vært onsdager kl. 18:00 Laget har totalt inkl. treningskamper, turneringer og kretskamper spilt 23 kamper, hvor trenere har gjort en flott jobb med jevn og rettferdig fordeling av spilletid på hver enkelt spiller. Turneringer: Vi har i løpet av sesongen deltatt i 3 turneringer i tillegg til de ordinære kampene etter spilleplan: Faaberg-Turneringen; august hvor vi til sammen spilte 5 kamper mot ulike lag fra østlandsregionen. Gledelig at samtlige spillere hadde mulighet til å delta på sesongens fotball høydepunkt. Det var første gang årsklassen deltok på denne turneringen. Stor fotballglede, entusiasme og ikke minst engasjement fra både unger og foreldre gjør at denne helgen må betraktes som et sosialt og fotballmessig høydepunkt for oss alle. Forhåpentligvis er vi igjen på Fåberg til neste år er tilbakemeldingene fra spillere og foreldre. Trolltinn-cup; 28. august på Setnesmoa samlet også hele laget. Det ble denne dagen spilt 4 kamper med svært godt resultat. Høy trivselsfaktor blant spillere og suportere, med flott støtte og entusiasme langs sidelinjen. Småtroll-turnering; 18.oktober setter punktum for årets fotballsesong. Nok en gang er et fulltallig lag på plass hvor vi spilte 4 kamper til sammen. Entusiasmen og gleden er fortsatt like stor blant spillerne og fremmøtte foreldre, dette til tross for lang sesong og mange kamper

19 Andre aktiviteter: Utflukt: 25. mai var det lagt opp til fellestur for spillere og lagledere til Molde for å overvære eliteseriekampen mellom Molde Tromsø. På denne turen deltok åtte spillere og to lagledere. Ungene stilte i sin egen klubbdrakt og vi hadde en flott opplevelse på MFK-stadion. Ferdighetsmerke: På tampen av fotballsesongen ble det gitt mulighet for spillerne til å forsøke seg i ferdighetsøvelser til minimerket. Samtlige 13 spillere gjennomførte og bestod alle øvelser for både blått og rødt minimerke. Avslutning av kamp/treningssesong: Laget markerte 22.oktober avslutning av årets sesong med et sosialt arrangement sammen med fotballjentene på pizzarestaurant. Tilstede var samtlige spillere og lagledere. På IIL`s tradisjonelle avslutning 11.november var også samtlige til stede. Spillerne fikk her tildelt velfortjente diplomer og merker som synlig bevis for sin flotte innsats gjennom sesongen. Det har ellers vært et strålende godt engasjement fra foreldrenes side. Mange har vært tilstede på treninger og ikke minst kamper. Det har vært uproblematisk å få nok biler og sjåfører til bortekamper, i tillegg har de stilt velvillig opp til kakebaking og kiosksalg. Høy trivselsfaktor, med entusiasme og innlevelse fra sidelinjen har tydeligvis også ført til økt motivasjon og trivsel for ungene. Vi håper vi ser alle igjen til våren hvor vi igjen setter fotballen i fokus. Johan Slettvåg Hoel Oppmann Annet: Kiosksalg; I forbindelse med hjemmekamper har årsklassen 8-10 i samarbeid med jentelaget i samme årsklasse drevet kiosksalg av mineralvann, kaffe og kaker. Dette ga oss et pent lite overskudd som ble fordelt til de enkelte lag. Vi anvendte vår andel av overskuddet på laget, og inviterte spillere og lagledere ut på pizzarestaurant for å markere fotballavslutning med sosialt samvær og så mye pizza og brus som vi orket.. I tillegg ble hver enkelt spiller tildelt et gavekort på G-Sport til verdi kr 100,- som en liten påskjønnelse for sin innsats på treninger og kamper. Det har vært et fantastisk godt samhold i laget hvor alle har respektert hverandres fotballferdigheter til tross for at disse har vært noe forskjellige. Det har blant samtlige spillere vært en flott utvikling av fotballtekniske ferdigheter og utholdenhet på fotballbanen. Godt vennskap, lek og moro har preget treninger og kamper. Det bør i tillegg nevnes at samtlige spillere har vært skadefri gjennom hele sesongen. Side nr. 19 Halvor Morstøl og lagkamerater har mottatt medalje etter fin innsats i småtrollturneringen i Isfjordshallen 19. oktober Fotball 8-10, gutter og jenter født 1993 Vi startet sesongen i full fart 8 mai, med hjemmekamp mot Vistdal. Det ble en del frem og tilbake med mye endringer av puljer og kampoppsett, med etter hvert var vi i rute. Nytt i år var at spillere under 10 år skulle spille 5`er fotball, og det var en utfordring i starten. Resultatmessig gikk det stort sett bra og vi hadde mange fine kamper. Helga før skolestart var vi med på Fåberg-turneringen, også den var resultatmessing bra. Vel hjemme var det nye runder med seriespill og Troll Tinn-cup, Der måtte guttene klare seg alene og det gjorde de. Sist men ikke minst var det Små-Troll turnering her hjemme. Avslutning i Furulia med pizza og underholdning. En flott sesong!

20 Med på laget var: Kristian Belovsky, Marina Erlandsen, Suban Esengulov (flyttet), Silje Karin Grøtta, Arne Martin Hoem (flyttet), Torkil Høgset, Anders Kavli, Katrine Olsen, Åshild Stavem, Magnus Tokle og Samir Zafiri. Hovedtrener Johan Høgset og lagleder Liv Eli Kringstad. Fotball 10-12, jenter født 1992 og 1993 For første gang i Isfjorden? Vi stilte i år lag i turneringsserie for jenter i Rauma. Det var 5 lokale lag med i klassen vår, og de fleste var nok litt eldre (92, 91 og 90). Jentene gikk på med krum hals og gjorde en flott innsats. Pga av travelt seriespill på deres respektive lag, ble det begrenset til 3 turneringer, 2 på Setnesmoa og 1 i Isfjorden, i tillegg stilte jentene i 92 med lag i Små-Trollturneringen. Ønsker jentene å satse videre er det store muligheter her. Ned på laget: Marina Erlandsen, Silje Karin Grøtta, Katrine Olsen, Åshild Stavem, Åshild Tokle, Marthe Bjerkeli, Marte-Lovise ÅN Hamre, Thea Landre Hen, Charlotte Holm og Goro Ringen. Lagleder Liv Eli Kringstad. Jentefotball i Isfjorden 2003 Vi fikk tilbud om å delta i turneringsserie denne sesongen etter at Per Ravn Omdal hadde besøkt Rauma. Han lovet fullt draktsett samt ballnett til hvert lag som stilte. Rauma kom frem med 5 lag i 8-10 års, og 5 lag i års, Isfjorden stilte med lag i begge gruppene. Det var et spennende prosjekt og vi jobber nå med å kartlegge mulighetene for egne jenteserier i Rauma. ISFJORDEN IDRETTSLAG FOTBALL LILLEGUTTER/JENTER (FØDT I 92) Vi har hatt et blandet lag med 5 jenter og 11 gutter i Følgende barn var med på laget: Marthe Gjertsen Bjerkeli, Preben Eikrem, Daniel Emami, Johan Leven Gjerdset, Marte Lovise Aagard N. Hamre, Thea Marie Landre Heen, Charlotte Holm, Lars Erik Kavli, Harald Ivarson Moldsvor, Jack André Morstøl, Daniel Alexander Grøvdal Novik, Guro Ringen, Sigurd Singelstad, Tom Erik Rolfsen Sæther, Lars Christian Ness Tokle, Amund Morstøl Valde. Barna har i hovedsak hatt kamp hver mandag og trening hver tirsdag. Massoud Emami har vært treneren. Barna fortjener ros for veldig bra oppslutning både på trening og kamp. Vi hadde tolv kamper som var fastsatt på begynnelsen av sesongen. I tillegg har laget deltatt på tre turneringer: Fåbergturnering august med 14 deltakere. Troll tinn-cup 23. august Småtroll/stortroll oktober. Jentene på laget har deltatt på flere jentekamper blant annet på Trolltinn cup. På slutten av sesongen har vi hatt et møte med foreldrene for å oppsummere sesongen og drøfte videresatsing i Jeg vil takke treneren for innsatsen, dommerne, og ikke minst foreldrene som har støttet opp barna sine og møtt opp på alle kampene. Trener: Masoud Emami Oppmann Aline Leven Gjerdset. Liv Eli Kringstad Ivan Erlandsen Boyan Belovsky Side nr. 20 Lag I og II i lilleguttklassen år.

21 IIL-AVISA * Nr. 59 * Februar 2004 LILLEGUTTER ÅR Dette er 1991 årgangen av åringene, altså de eldste. Det er en forholdsvis liten men kjempefin gjeng, som har vært flinke til å stille opp både på trening, og på kampene. Denne sesongen har laget gjort det svært bra, og ligget helt i toppen i serien sin. I løpet av 12 seriekamper har vi spilt mot IIL, ÅIF, VFK, og Langfjorden. Utenom serien har vi deltatt på Fåberg -, Trolltind og Småtroll/stortroll turneringene. På Fåberg har vi ikke lykkes ennå(lover å komme sterkt tilbake). I de to andre turneringene har vi vært suverene! Vi vil også gi en stor takk til foreldrene som møter opp både på borte og hjemmekamper, og for at de stiller opp både med kakebaking og kaffekoking, kjøring til kampene, og ikke minst som heiagjeng! Håper interessen blant spillere og foreldre blir like stor til neste sesong når vi går opp i årslaget. Følgende spillere har deltatt i 2003: Henrik Scheide Sannes Stian Esteban Pedersen Eirik Haga Stølan Halvor Morstøl Jøran Rypdal Stian Unhjem Patrick Pavlo da Silva Chris Engaas Blø Mikael Bue Jordbræk Mads Brevik Vidar Gridset mye mer humør i gjengen og treneren. Utenom seriekampene, deltok vi i disse turneringene. Fåberg der vi vant B finalen Trolltinncup spennende finalekamp med tap mot ÅIF Små/stortroll turnering der vi tok 3.plassen Etter sesongen var over, hadde vi pizzafest på Mamarosa, hvor treneren for første gang fikk smake peppercola. Takk for en kjempefin sesong med god innsats og mye gøy,her er det mange spirende talenter, og håper alle fortsetter til neste sesong. Takker også foreldre for kakesalg, oppmøte og kjøring på kamper Lasse Vognhild Andreas Aakvik Remen Magnus Landre Heen Emely Brevik Sondre Heen Brovold CarolineGrøvdal Sondre Bredeli Martin Ølstadløkken Robin Heen Waage Martin Nilsen Martin Haugan Bendik Sørli Jørgen Valde Kenneth Haga Nils Petter Sæther Patrick Helland Trener: Tommy Unhjem Oppmenn: Alf Inge Remen og Bente Heen Trener: Willy Stølan Oppmann: Tove Bue SMÅGUTTER ÅR Tommy Unhjem (trener) Sondre Bredeli, Jørgen Vi startet sesongen litt tregt, men etter Valde, Karoline B. Grøvdal, Bendik Sørli, Emily J.V. Brevik, Andreas Aa. Remen, Martin V. Nilsen, Robin hvert når vi fikk inn disiplin og Heen, Bente Heen, (lagleder) Martin Haugan, tekniske/taktiske ferdigheter, kom også Sondre Brovold, Lasse Vognild, Patrick Helland, resultatene. Istedenfor og tape jevne Kenneth Haga, Nils P. Sæther, Martin H. kamper som vi gjorde i begynnelsen, Ølstadløkken. begynte vi og vinne, og da kom det også Side nr. 21

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Gullvinner Børge Søvik Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte tirsdag 28. februar 2006 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 Foto: Åndalsnes Avis Gulljenta Karoline Bjerkeli Grøvdal Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 27. februar 2007

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion 60 meter hekk (68cm) Jenter og Gutter 10 år Vind 0,0 28 Øystein Aasen Straumsnes IL - Friidrett 15,11 34 Viktor Kvisvik Straumsnes IL - Friidrett 15,15 3 Aud Halås Eide IL - Friidrett 14,61 60 meter hekk

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Strupe, 9. november 2009 Referat (les.; kommentarer) er i rødt Agenda Foreldremøte 2008 Oppsummering 2009 Planer for 2010 Samarbeid i 2010 Diverse (les.; fritt ord

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0,

Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0, Sparebank 1 Nordvestlekene - Straumsnes stadion 12. august 2012 Resultater Gutter 13 200 meter hekk 68 Vind 0,0, 1 12 Oppigard Torbjørn Eresfjord IL 34,17 Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0, 1 14 Stølen Amund

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer