Årsmelding - Gutter - 99

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding - Gutter - 99"

Transkript

1 Årsmelding - Gutter - 99 Referat fra foreldremøte avholdt mandag Tilstede; Anne Britt og Richard Killi (Simen K.), Tore Myrseth (Øivind), Anne Bente Halvorsen (Herman), Lars Sætrenes (Sander), Farhad Schawerdi (Aria), Rune Andersen (Mathias), Per Atle Smalberget (Stian), Gry Bernton (Erlend), Axel Huus (Sebastian), Frode O. Storløkken (Simen O.) Sesongen Kamper; Det er spilt totalt 38 kamper, hvor resultatet er 24 seire, 5 uavgjort og 9 tap. Målforskjell er Spillere I høst har det vært opptil 16 spillere. I tillegg til de 11 spillerne som startet vårsesongen, har det i høst vært opptil 5 nye spillere på enkelte treninger. Trenerne har fokusert på; Basisferdigheter for å oppnå struktur og formasjon i laget, da med hovedvekt på forsvar og midtbane. Utvikling av individuelle ferdigheter med teknikktrening samt startet med innøving av enkel begrepsforståelse. Trenerne oppsummerer; Gutter 99 er en fin gjeng med stor vinner vilje og konkurranse preg. Men stort sett er trenerne (Axel, Espen og Rune) fornøyde med utviklingen i laget. Det er en veldig fin spillergruppe med flotte gutter som har potensialet til å bli meget gode fotballspillere. Samtidig er det en krevende gjeng med mange ulike personligheter. Fortsatt mangler (naturlig nok) godt lagspill med naturlige innøvde bevegelsesmønstre, men forsvarsspill og til dels midtbane begynner å komme seg. Angrepsspill og trening på dette har ikke vært prioritert, og er foreløpig det svakeste ledd en ting av gangen. Mye av spillet preges fortsatt av individuelle ferdigheter.

2 Det er stor forskjell på gode og dårlige treninger. Enkelte treninger preges av mye umotivert uro, hvor konsekvensen blir at utbyttet blir meget begrenset utbytte. Her har både trenere, spillere og ikke minst foreldre et felles ansvar. Det har i hovedsak vært for lite rullering på de ulike plasser under kamp gjennom sesongen. Avslutningsvis er rullering gjennomført bevisst, og dette vil det fortsettes med. Foreldrenes rolle; Det anmodes om at foreldre tar spesielt opp dette med uro på treninger med sine respektive gutter, slik at det rettes et fokus på dette også hjemmefra. Trenerne ser kun positivt på at foreldre tidvis er tilstede på treninger, og kan hjelpe til etter behov. I tillegg er det en gylden mulighet til å se hvordan poden og ikke minst laget oppfører seg på trening. Økonomi Gutter - 99 har pr. dato kr ,- på sin lag konto. Vi har også i år vært så heldige å ha blitt sponset av konsulentselskapet Rail-X med kr ,-. Det anmodes om at foreldre gjør undersøkelser hos egen arbeidsgiver, alternativt i øvrig nettverk om noen er villige til å sponse laget. Her er intet beløp for lite. Årsaken til at laget trenger penger på konto, er i forbindelse med at vi selv må dekke turneringsavgifter, bidrag til drakter og enkelte sosiale tiltak for laget. Det ble enighet blant de fremmøtte, at foreldre bidrar med kr. 500,- på vegne av egen spiller, som overføres inn på lagkontoen innen Det gjøres oppmerksom på at dette vil være bidrag utover generell medlemskontingent. Konto; Gutter 99 v/ Heidi Buenget Kontonr; Klubben informerer om mulighet for bidrag for de som tipper gjennom Norsk Tipping. Her kan en sette opp Kurland Fotballklubb som mottager av Norsk Tipping s grasrotandel, som gir et lite prosentvis bidrag av innsatsen til klubbkassa. Fremtid samarbeid med gutter 98? Det er et faktum at Kurland Fotballklubb har et begrenset medlemstall, og dette gir utfordringer i forhold til å holde på spillere (en del går til andre klubber) og klare å ha fulle lag over tid. En

3 mulighet er å innlede samarbeid med gutter 98, hvor en ser på muligheten til å etablere flere lag med en blanding av gutter 99 og 98. Både gutter 98 og 99 består av ca spillere. Dette er et ugunstig antall, da antallet for begge lag tilsier at det er for mange for 1 lag, samtidig som det er for lite for 2 lag. Ved å slå sammen årskullene har en muligheten for å etablere 3 fulle lag. Dette åpner en større mulighet for å vurdere inndeling etter individuelle ferdigheter, og derav ivareta den enkeltes utvikling og interesse på best mulig måte. En sentral utfordring i dette er selvfølgelig hvordan dette kan gjennomføres på en god måte hvor alle spillere føler seg ivaretatt. Trenerne vil samtale med trenere for gutter-98, for å se på et mulig samarbeid og hvordan dette praktisk skal utøves. Trenerne vil orientere i en senere tilbakemelding. Dersom det ikke blir et samarbeid med gutter-98, vil gutter-99 likevel melde på 2 lag til 7 er fotball for neste sesong, forutsatt at dagens spillerantall holder seg. Trenerne vil også her vurdere en inndeling basert på ferdighetsnivå, hvor et antall spillere må spille for begge lag etter vurdering og behov. Rullering mellom lagene må gjøres for at sesongen skal kunne gjennomføres med to fulle lag. Dersom vi melder på kun 1 lag, vil det bli for lite spilletid for den enkelte spiller. Norway Cup Det er besluttet at vi skal melde på et lag til Norway Cup Lørenskog Frode O. Storløkken MENN SENIOR ÅRSMELDING 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE

4 1. ORGANISERING TILLITSVALGTE SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Utviklingsmål Spilleprinsipper, spillestil og sentrale punkt i treningsplanen PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE FORHOLD SOSIALE FORHOLD UTSTYR PERSONLIG UTSTYR LAGSUTSTYR ØKONOMI BUDSJETT Inntekter Utgifter Balanse...21

5 1. ORGANISERING Stallen bør være stor nok til selv å kunne stille to lag, dvs. minimum 26, men helst 30, spillere. Kvaliteten skal være slik at det er sannsynlig at lagene når de mål styret har satt. Stallen utgjør treningsgruppen, med tillegg av hospitanter og spillere på 6. div. laget en gang per uke. Stallen er en økonomisk enhet med felles oppmann, kasserer og økonomigruppe. Oppgavefordelingen er beskrevet ovenfor. Nye spillere settes inn der det er behov. OK Kun oppmann har myndighet til å forplikte laget økonomisk. Alle bilag skal attesteres av den som har hatt fullmakt og anvises av oppmann. KFK deltar med tre lag for menn senior i seriespill denne sesongen, A-laget i 4. div. og B-laget i 5. I tillegg kommer et lag i 6. div. De, etter trenerens oppfatning, til en hver tid beste spillerne spiller A-kamper. Innbyttere og spillere som ikke var i troppen spiller neste B-kamp. Alle spillere må selv betale Kontingent til klubben Lodd for kr. 375,- til klubben Lisens til NFF Treningsavgift til laget Alle spillere som får tilbud om å spille i turneringen må delta på Dugnad under VinterCup og Kioskvakt på Parken samt En oppgave som beskrevet nedenfor avtalt i spillerens kontrakt

6 Samt en funksjon som er beskrevet i årsplanen. Hvilke oppgaver spilleren har tatt på seg er nærmere regulert i spillerkontraktene til den enkelte. Resultatvurdering: Stallen var på 26 på papiret, men kun stk som deltok regelmessig. Oppmøte på rundt 10 etter at sesongen startet. Særlig dårlig oppmøte på trening dagen etter kamp. For mange papirhelter. Kvaliteten på stallen hadde vært grei nok dersom normalt antall hadde deltatt, men ikke god nok til å kjempe i toppen. Kun 8 9 spillere ville holdt god 4. div. standard, med tre fellesøkter i uka. Stallen var i seg selv er god nok til å bli topp 6. Men på grunn av dårlig oppmøte fikk ikke trenerne jobbet gjennom den planen som ble lagt. Ikke mange nok til å oppnå kontinuerlig læring. Måtte legge opp til moro, slik at spillerne kom tilbake på neste trening. Hvorfor flere på trening i vinter enn i sommer? Mulige forklaringer: For mange aktiviteter på hverdager. Mange spillere hadde i kontrakt at de kun skulle delta på to aktiviteter i uka. Spillerne orker ikke trening dagen etter kamp. Resultater påvirker. Skader. Manglende stammina, holder ikke ut hele sesongen. Vurdering av oppmøte på trening: Hard kjerne: Stig, Stian, Fagernes, Gisle, Tom, BK Til stede: Geir, Andre, Geir Inge, Nordbrekken, Lars, Atle, Utabile: Jan Oav, Chris Lite til stede: Eirk, Ali, Eshan, Moger Frafall under sesongen: Tor Øyvind, Ola, Tommy F. Ikke til stede: Kula, Åsberg x 2, Suku, Per-Are, Sira, Sæta, Shoana, Ole Marius Neste sesong bør en ikke skrive kontakt med spillere i kategorien Lite til stede og lavere før det har deltatt reglemessig på trening i en måned. Trenerne savnet en A-stall på 19 mann. Trengte strengt ikke ett B-lag. Måtte brukt MS3 som B-lag.

7 Har manglet 5 spillere i snitt for på egen hånd å stille B-lag. KFK G98 ÅRSMELDING 2009

8 2. TILLITSVALGTE FUNKSJON NAVN OPPGAVER Trener Anders Mortensholm Jonas Hoem Info til spillere, planlegge og gjennomføre treninger, laguttak og lede 4. div.-laget i kamp. Anders tatt mye planlegging og organisering. Jonas ble spillerutvikler. Assistenttrener Kampleder 5. div.-laget Kampleder 6. div.-laget Brukte Ola, Tom, Fagernes Erik/Sira Frode Holsve Vikariere for hovedtrener etter avtale. Ansvar for keepertrening og andre del områder etter avtale med hovedtrener. Laguttak og kampledelse. Referat MS2 kamper Fungert bra. Laguttak og kampledelse. Referat MS3 kamper Fungert bra. Oppmann/ Klaus Wike Administrere begge lag, kontakt med styret, krets, mot- stander inkl. treningskamper, skaffe dommer, påmelding turneringer, info. til laget, bestille utstyr til lag og spillere. Litt for lite tilstede. Lagleder MS1 0 Praktiske oppgaver ifm. kampavvikling til A-laget. Klaus deltok lite. Oppgavene løst av trener. Bør ha en lagleder neste sesong. Lagleder MS2 BK, Erik/Klaus tok over fra høsten Kalle inn spillere til MS2-kamp, basert på liste per kamp fra trener. Praktiske forhold ifm. kampavvikling på laget, herunder utstyr. Det ble bedre etter at Erik og Klaus tok over. Lagleder MS3 Frode Kalle inn spillere til MS3-kamp fra egen stall. Praktiske forhold ifm. kampavvikling på laget,

9 FUNKSJON NAVN OPPGAVER KFK G98 ÅRSMELDING 2009 herunder utstyr. Fungert bra. Materialforvalter 8 OK Gruppa lager liste med en ansvarlig per trening. Gjøre klart utstyr til trening og sørge for at spillerne setter utstyret på plass etter trening. Fungerte dårlig. Ble mye på Tom og trenere. Utstyr forsvant. C-laget bør ha eget. Informasjonsansvarlig Klaus Klaus Erik/Klaus Frode/Klaus Holde nettsiden til MS oppdatert Referat/kampfakta MS1 kamper. Referat/kampfakta MS2 kamper. Referat/kampfakta MS3 kamper. Kasserer Solfrid Månum Føre regnskap, fakturere og innfordre. Dårlig respons på mail. Ikke kommet penger for bensin siste 3 uker. Bra, men ønsker hyppigere restanselister. Revisor Ubesatt Revidere regnskap Økonomigruppe Ubesatt Skaffe og følge opp samarbeids-,annonse- og sponsoravtaler. Suksess medfører helt eller delvis bortfall av økonomiske forpliktelser ovenfor laget. Reguleres nærmere i kontrakt. Spillerutvalg 3 Representere spillerne i forhold til lagledelsen og klubben. Involveres ved treneransettelse, planlegging av sesongen og ved andre forhold spillerne ønsker å ta om med lagledelse og klubb. Sosialkomité Ubesatt Planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for hele gruppa. Kan være vi bør ha et arrangement før jul for å bli kjent og noe sosialt i februar og august i tillegg

10 FUNKSJON NAVN OPPGAVER KFK G98 ÅRSMELDING 2009 til treningsleir og avslutning. Dugnad VinterCup 30. apr -2. februar Ca 25 Alle, unntatt trenere, ledere. Ta minst en 4-5 timers vakt under VinterCuphelgen til kvinner senior 30. jan.-2. feb. Treningsleir Siste eller nest siste helg mars Klaus Planlegge og gjennomføre trening og kamp. Parken er opptatt til turnering. Vårdugnad på klubbens anlegg. 6 Rense grøft. (Ikke utført) 18 april kl Kurland Open Golf (?) Sent august fra lørdag til søndag Avslutningsfest 17. oktober 2009 kl Exporama Pent antrekk Klaus Klaus Klaus Gisle Klaus Deltakere selv Damelaget Klaus 0 Alle Trener/oppmann Klaus, Frode, Ronny Bestille bane og hytter. Premier, invitasjon og turneringsoppsett. Konkurranseregler Transport av fellesutstyr Regnskap Transport spillere Bestille lokale Kjøpe utmerkelser Gjøre i stand lokalet sammen med damelaget Koldtbord Dele ut utmerkelsene Rydde lokalet søndag Bestille grendehuset til 2010.

11 3. SPORTSLIGE FORHOLD 3.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Årsmøtet har satt følgende mål for menn senior i 2009: Mål: Klubbens herrelag (MS1) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjons standard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div ol) vil være en meget god bonuseffekt. Resultatmålet i 2009 for MS1 er å bli blant de 7 beste lagene i 4. div Strategi og tiltak: Men senior er sesongen 2009 kvalifisert for spill i 4., 5. og 6. div. Klubben ønsker å ha 30 spillere, som ønsker og har mulighet til minst to økter + kamp per uke, under kontrakt. Av den totale gruppa på skal stk. holde rimelig god 4. div.-standard i løpet av sesongen. De neste skal akseptere og i hovedsak spille 5. div. De yngste av disse bør ha ambisjoner om å spille 4. div. KFK bør tilby gruppa bane til trening tre ganger per uke mandag torsdag i vintersesongen. En av disse øktene kan unntaksvis benyttes til kamp. Øktene bør gjennomføres med høy intensitet. Intensitet på øktene skal skaffes gjennom å benytte konkurranse med straff og belønning i de fleste øvelsene. Spillere fra G16 og G19 skal hospitere med seniorlaget og spille på MS1 eller MS2 i forholdt til hvilket lag ed evt. er sportslig kvalifisert til å delta på til en hver tid.. Hospitering på seniorlagets trening tilbys for de 5 beste en gang per uke når MS disponerer halv bane og for inntil de 10 mest motiverte den dagen i uka MS disponerer hel bane.

12 Resultatvurdering: Ble nummer 10. Manglet seier i siste kamp for å nå målet. Målet bør endres til antall poeng i Aktivitetsmålet ble ikke nådd. 50 % av gruppa tok forbehold om max 2 aktiviteter pr uke. Ble mye kamper pga folk ville ikke trene kl Lav intensitet når det under 10 stk. Vanskelig å motivere seg med under 10 stk på trening i følge spillerutvalget. Maksimalt 16 mann som holder 4. nivå. For lite trening på resterende 5 til at de skal holde nivået. Trenerne mente kun 8 spillere ville holde godt 4. div. nivå selv med deltakelse på 3 fellesaktiviteter i uka. Ingen fra G16 har deltatt på hospitering med menn senior. 1 3 fra G19 før sesongen startet. Max 1 deltatt etter at sesongen startet Utviklingsmål MS2-laget Laget skal oppleves som et godt sportslig alternativ for de som til en hver tid ikke har deltatt på siste A- kamp. Alle spillere som er med på kamp skal spille minst 30. min av kampen. Resultatvurdering: Gjorde det meste ut av tynn stall. Dårlig logistikk på våren, bra på høsten. Bør være lov å begrense spilletiden til 30 min for de som sjelden deltar på bortekamper. MS3-laget I tillegg ønsker vi å etablere et tilbud rundt 6. div. laget for de som ønsker 1 2 aktiviteter i snitt pr uke. Denne gruppa bør bestå av en kjerne på 15 spillere, i tillegg til turister og G19-spillere. Spillerne i denne gruppa har ikke kontrakt og betaler ikke treningsavgift. De tilbys å delta på den treningen i uken hvor menn senior har hel bane. Etter avtale kan de tildeles egen treningstid.

13 Laget skal oppleves som et trivelig og sosialt tilbud til de som ønsker å delta på 2 eller færre aktiviteter i uka. Alle spillere som er med på kamp skal spille minst en omgang av kampen. Resultatvurdering: Egen gruppe som ikke trente. Levert godt resultatmessig. Videreføre som egen gruppe neste sesong Spilleprinsipper, spillestil og sentrale punkt i treningsplanen Menn senior spiller soneorientert. Laget har tradisjonelt vært opptatt og gode til å kjøre overganger fra relativt dype brudd. Graden av gjennombrudshissighet vurderes av trener. Spilleprinsipper og retningslinjer fastsettes av trener. Resultatvurdering: Trenere faglig: Bra. Tydelige. Kom ikke videre pga for få på trening. Tok for stor risiko offensivt. Kunne ønske mer fokus på å beskytte bakrom mot upresset motstander. Trenere pedagogisk: Gode på formidling. Manglet en treningsarena etter at sesongen startet. Trenere som ledere: Ønsker sterkere ledere under kamp. Trenere bør ta mer avgjørelser alene. Baserte seg mye på enkeltspillere. Burde laget et mer robust struktur og ikke basere seg så mye på enkelt sesongen. Trenere: Kan reengasjeres. 3.2 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Tider for treninger og kamper følger av aktivitetslista. Vi har forsøkt, på grunnlag av ønsker på tidligere spillermøter, å legge aktivitetene i på følgende måte: Vintersesongen:

14 Fra 1. desember til rett før jul 2008 trener vi en gang per uke. Vi gjennomfører i snitt tre aktiviteter per uke fra om med januar og ut mars Tidene i aktivitetslisten er oppmøtetider. Vi møtes 10 minutter før trening ferdig skiftet i garderoben på klubbhuset og avslutter med varm drikke samme sted. Materialforvaltere tar med utstyr til treningsflate. Etter trening har spillere, under oppsyn av materialforvalter, ansvaret for å samle inn baller og annet utstyr, samt sette dette på plass. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Trening Trening Trening Evt Parken 7B Parken 7B Parken trenings kamp ½ undervarme ½ undervarme hel undervarme kl kl kl Vi trener ikke ute dersom det er -17 grader eller kaldere. Det legges ca. 11 treningskamper, hvorav tre av disse vil være B-kamper i mars og april. På de første kampene skal alle i stallen få anledning til å vise seg fram. Vi deltar med ett lag i inne KM i slutten nov. Helgen januar deltar vi med 2 eller 3 lag i KFKs VinterCup i Fjellhamarhallen. Helgen 30. jan - 2. feb må alle spillerne påregne å jobbe en økt dugnad på 4-5 timer under jentenes helg av VinterCupen. Vi tar sikte på å gjennomføre en treningsleier en av de siste helgen i mars. 18 april må 10 stk stille på Vårdugnad på Parken. Resultatvurdering: Vi måtte endre torsdager fra trening til kamp for å få spillerne til å komme på økt 3. Kl er ikke et ønskelig tidspunkt å trene på.

15 Det var dårlig deltakelse på treningsleiren i Tønsberg. De som deltok fikk bar utbytte både sportslig og sosialt. Vårdugnaden for MS ble utsatt pga kollisjon med serieåpning og deretter utsatt og utsatt til sesongen var over. Kampsesongen: Vi trener på Parken og Torshov. Hjemmekamper spiller vi på Parken. Vi møter direkte på Torshov ved trening og i klubbhuset på hjemmekamper. Både 4. div. og 5. div består av 14 lag og serien starter medio april dvs rett over påske. Vi forsøker å komme så nærme følgende maluke som mulig: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kamp Trening Kamp Trening Kamp MS1 MS2 MS3 Det kan vise seg vanskelig å gjennomføre malen for aktivitet som er beskrevet over 100%, på grunn av kapasiteten på anlegg. Det er ønskelig at alle tre lagene spiller noen helgekamper hjemme i periodene mai til medio juni og medio august til sen september, av hensyn til kampavvikling for de yngste lagene. Fra april kan du kan se kampoppsett, resultater og tabeller på ved å gå inn på menyen. Resultatservice øverst til høyre på åpningsbildet. Resultatvurdering: I stor grad gjennomført som beskrevet ovenfor. En bør i størst mulig grad unngå trening dagen etter MS1- kamp. Nesten ikke spillere som dukker opp på disse øktene. Flere kamper bør legges til fredager, slik at det blir en eller to ukedager uten felles aktivitet.

16 4. HOLDNINGER/SOSIALE FORHOLD Mål: Alle møter som avtalt eller melder forfall til rette Tiltak: Forfall til trening skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. Forfall til lagets aktiviteter skal i god tid meldes følgende: Trener Trening, spillermøter og MS1-kamp Kampleder MS2 og MS3-kamp Kontaktperson dugnader Resultatvurdering: Dårlig med forfallsmeldinger til treninger. Kun kjernen på mann. Fungerte rimelig bra med liste i garderoben. Forfall bør ikke tillates meldt på SMS, kun på telefon. Spillerinfo meget bra. Bør hjemme aktivitetslista. Bør kun brukes til planlegging for trenere og ledere. Mål: Bruke tiden på trening fornuftig Tiltak: Vi møter tidsnok og forberedte på trening, også mentalt. Vi prøver å kjøre kun to obligatoriske treninger i uken og må derfor utnytte tiden godt. Det skal ikke være nødvendig at trenerne skal måtte skrike i gang økta. Resultatvurdering: Få med 15 min oppmøte ferdig skiftet i garderoben før trening. 4.1 SOSIALE FORHOLD Mål: Det skal først og fremst være moro å spille fotball i Kurland FK. Har man meninger/problemer (fotballmessige og personlige) skal det være takhøyde for å ta dette opp med ledere/trenere. Under trening og kamp skal vi tåle at det «smeller» litt mellom oss. Men vi skal bli ferdig med situasjonen der og da. Det er forbudt å være å være langsint, sur eller lat. Positive meldinger kan det nesten aldri bli nok av.

17 Vi legger opp til en del felles aktiviteter med særlig kvinner senior. Tiltak: Garderoben skal være åpen 20 min før alle treninger på Parken. Alle møter senest 10 min før økt ferdig skiftet i garderoben før treninger på Parken. Etter øktene ut mars samles alle i garderoben for varmdrikke og debrifing. Se aktivitetsliste. Resultatvurdering: Bør prøve å styrke miljøet på klubbhuset. Opp med kaffetrakter, dart og lignende. Fortsett med toddy etter trening. 5. UTSTYR 5.1 Personlig utstyr Alle i stallen skal disponere utstyr: Spillertrøye Shorts Strømper Utstyret er klubbens eiendom. Spilleren har ansvaret for å vedlikehold og medbringe nevnte utstyr til trening og kamper. Nødvendig utstyr utover dette bekoster og holder spilleren selv. Spillerne selv har ansvaret for å fylle og medbringe egen drikkeflaske. Spillerne får velge draktnummer blant ledige nummer etter ansiennitet. Vi har til hensikt å anskaffe felles oppvarmingsdress. Resultatvurdering: Fungert som forutsatt. 5.2 Lagsutstyr Klubben dekker kostnader knyttet til nødvendig treningsutstyr til laget, herunder draktsett. Resultatvurdering: Bra, men trenger større vester.

18 6. ØKONOMI I tillegg til lagets omsetning, dekker klubben utstyr, påmelding til serien, kampavgifter og dommerutgiftene i seriekamper. Inntektene til laget kommer fra klubb, som utgiftsdekning på lik linje med andre lag i klubben, samt et særlig driftstilskudd på kr Vi har ambisjoner om å få inn kr ,- på sponsorer og det samme i treningsavgift fra spillerne på kr. 1000,- per spiller. Første del på kr. 500,- betales i januar. Resterende del medio juni. Spillerne skal fortsatt betale egen kontingent til klubben og egen forsikring (lisens) til Norges Fotballforbund (for tiden kr. 480 for 4. div/kr. 180,- for 5. og 6. div). Vi har hatt tilgang på en del dugnader. De som har ønsket å jobbe dugnad for å dekke andre utgifter kan jobbe for inntil kr uten at beløpet skal oppgis til ligningsmyndighetene, har fått tilbud om dette. I tillegg til forpliktelsene nevnt over skal det jobbes en økt dugnad under klubben turnering og det enkelte lag skal ha ansvaret for kiosken på Parken en uke i løpet av sesongen, samt selge 15 lodd a kr 25. Resultatvurdering: Vi lykkes ikke med å få inn sponsorinntekter. Fire spillere jobbet med dette. Viljen til å betale lodd, kontingent og treningsavgift har ikke vært tilfredsstillende. For mange spillere har unnlatt å gjøre opp i tide eller i hele tatt. Med unntak av to turister betalte alle sin lisens som avtalt. Vi fikk bot på kr. 1850,- x 2.

19 6.1 Regnskap Inntekter Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap BUDSJETT EGENANDEL SPILLERE Treningsavgift Tidligere sesonger Treningsleir Lodd SPONSOR Drakter/overtrekk Stadion reklame Provisjon annonser Andre TILSKUDD FRA KFK Driftstilskudd Turneringer ANDRE INNTEKTER Dugnad Brusautomat Annet (ref. baneleie kamper) SUM

20 6.1.2 Utgifter UTGIFTER Regnskap Budsjett Regnskap BUDSJETT GODTGJØRELSE Trenere Ledere Spillere UTSTYR Overtrekk Strømpetape/legekoffert Varm drikke SOSIALE AKTIVITETER Utmerkelser Aktiviteter Mat DIVERSE UTGIFTER Trykk/distribusjon/bank Tap fordringer Bøter/utgift dugnad/lisens Lodd TRENING/KAMP Kunstgress Dommere treningskamper Påmelding turneringer Treningssamling Leie hall SUM KFK G98 ÅRSMELDING 2009

21 6.1.3 Balanse Eiendeler Beholdning bank kr 0,82 Spillere skyldig treningsavgift/loddpenger kr ,50 Til gode golf-tur 2009 kr 2 000,00 kr ,32 Gjeld Premier/utmerkelser avslutningsfest 2009 kr 250,00 Spillergaver 2009 kr 2 000,00 Lisensbøter til klubben kr 3 700,00 Loddpenger til klubben kr 8 500,00 Leie trenerbil kr 9 000,00 Lisensbøter til klubben kr 3 700,00 Varmt drikke trening kr 250,00 kr ,00 Årsmelding KS-09

22 1. TILLITSVALGTE Med forbehold om endringer blir det nedenfor gitt en oversikt over hvilke oppgaver trenere, ledere og spillere har hatt i sesongen FUNKSJON NAVN OPPGAVER Trener Bjørn Grevstad Info til spillere, planlegge og gjennomføre treninger, laguttak og lede A laget i kamp Trener Daniel Novak Planlegge og gjennomføre treninger, laguttak og lede A laget i kamp Lagleder Bjørn Grevstad Oppmann/ Bjørn Grevstad Administrere laget, kontakt med styret, krets, motstander inkl. treningskamper, skaffe dommer, påmelding turneringer, info. til laget, bestille utstyr til lag og spillere, Oppmann 7er Susanne Berg Administrere laget, kontakt med styret, krets, motstander inkl. treningskamper, skaffe dommer, påmelding turneringer, info. til laget, bestille utstyr til lag og spillere

23 FUNKSJON NAVN OPPGAVER KFK G98 ÅRSMELDING 2009 Materialforvalter Bjørn Grevstad Gjøre klart utstyr til trening og sette på plass. Rydde etter trening skal gjøres i sammen med noen av spillerne. Web ansvarlig Bjørn Grevstad Referat KSA kamper og annen info på lagets hjemmesider. Kasserer Solfrid Månum Føre regnskap, fakturere og innfordre. Revisor Nina Hektoen Revidere regnskap Økonomigruppe Spillerutvalg Arrangementskomite Jeanette Paulsen Therese Jenssen Natalie Wikberg Caroline Odden Marianne Sørensen Jeanette Paulsen Representere spillerne i forhold til lagledelsen og klubben. Involveres ved treneransettelse, planlegging av sesongen og ved andre forhold spillerne ønsker å ta om med lagledelse og klubb. Planlegge og organisere gjennomføringen av fellesarrangement mellom seniorlagene som beskrevet nedenfor.

24 FUNKSJON NAVN OPPGAVER Hyttetur Dugnad VinterCup 9 til 11 januar Herrehelgen Nina Hektoen 30 jan til 1 febr Jentehelgen Treningsleir Vårdugnad på klubbens anlegg. Nina Hektoen De oppgaver som dugnadsansvarlig tildeler senior damer. Reparerte alle målene på parken Spillere Kurlandsdagene Utgår Hjelpe til med Merkeprøver lørdagen og spillekamp med de yngre spillerne i klubben Kurland Open Golf Avslutningsbankett 2. ORGANISERING A stallen bør være stor nok til selv å kunne stille 1 lag. Kvaliteten skal være slik at det er sannsynlig at laget når de mål styret har satt.

25 Stallen utgjør treningsgruppen. Gruppa er en økonomisk enhet med oppmann, kasserer økonomigruppe. Oppgavefordelingen er beskrevet ovenfor. Nye spillere settes inn der det er behov. Kun oppmann har myndighet til å forplikte laget økonomisk. Alle bilag skal attesteres av den som har hatt fullmakt og anvises av oppmann. KFK deltok med 1 11er lag og 1 7er lag for damer senior i seriespill denne sesongen. 11er laget rykket desverre ned fra 3 div, mens 7er laget havnet på en flott 4 plass. Alle spillere må selv betale Kontingent til klubben Lodd for kr. 375, til klubben Lisens til NFF Treningsavgift til laget Alle spillere må delta på Dugnad under VinterCup Vårdugnaden i April En dugnadsoppgave i tillegg Disse forholdene blir nærmere regulert i spillerkontraktene til den enkelte. 3. SPORTSLIGE FORHOLD 3.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Årsmøtet har satt følgende mål for kvinner senior i 2009:

26 Mål: Klubbens damelag (A lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 3. divisjons standard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (2. div ol) vil være en meget god bonuseffekt. Resultatmålet i 2009 er å greie å etablere oss i 3 div. Noe vi ikke greide, det endte med nedrykk. Strategi og tiltak: Damer senior var i sesongen 2009 kvalifisert for spill i 3. div. Klubben ønsker å ha 22 spillere, som ønsker og har mulighet til minst 2 økter per uke, under kontrakt. Spillere fra juniorlaget skal hospitere med seniorlaget og være med på kamper Utviklingsmål Gruppa/A-laget Skal videreutvikle spillerne, slik at vi skal hevde oss på den øvre del av tabellen i 3 div. i sesongen Noe vi desverre ikke greide. Men vi prøver på nytt i 2010 og komme oss opp igjen. Men vi må takke alle jr spillere som var med i sesongen 2009 og prøvde så godt de kunne med å hjelpe oss med å holde plassen. Vil si uten all hjelp fra jr spillere så hadde vi slitt med å stille lag på mange av kampene Spilleprinsipper, spillestil og sentrale punkt i treningsplanen Damer senior spiller soneorientert. Laget har tradisjonelt vært opptatt og gode til å kjøre overganger fra relativt dype brudd. Graden av gjennombruddshissighet vurderes av trener. Spilleprinsipper og retningslinjer fastsettes av trener.

27 3.2 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Tider for treninger og kamper følger av aktivitetslista.vi har forsøkt, på grunnlag av ønsker på tidligere spillermøter, å legge aktivitetene i på følgende måte: Vintersesongen: Vi har gjennomført i snitt to aktiviteter per uke. Tidene i aktivitetslisten er oppmøtetider. Vi møtes 15 minutter før trening ferdig skiftet og avslutter alle treninger i garderoben med varm toddy etter trening. Dette gjelder fra 1 januar 2009 Materialforvalter tar med utstyr til treningsflate. Etter trening har spillere ansvaret for å samle inn baller og annet utstyr, samt sette dette på plass. Det vil i 2009 sesongen bli delt opp i uker hvem som har ansvaret med å samle inn utstyret etter trening, og sette målene på plass. Mal uke vinter: Faste økter på mandag og torsdag. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Trening Parken Trening Torshov kl Det legges ca. 6 treningskamper, 2 i januar, 2 i februar 3 i mars og 2 i april. På de første kampene skal alle i stallen få anledning til å vise seg fram. Vi trener ikke ute dersom det er 15 grader eller kaldere. Vi har deltatt med 1 lag i inne KM nov. Helgen 30 jan 1 feb. deltok vi med 2 lag i KFKs VinterCup i Fjellhamarhallen. Kampsesongen:

28 Vi trener og spiller våre kamper på Kurlandsparken. Vi møter direkte i garderoben på hjemmekamper. 3. div. består av 12 lag og serien starter medio april. Vi forsøker å komme så nærme følgende maluke som mulig: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Trening Seriekamper Trening Det må bli noen helgekamper, når vi skal møte lag fra andre steder en Oslo/Akershus 4. HOLDNINGER/SOSIALE FORHOLD Mål: Alle møter som avtalt eller melder forfall til rette vedkommende. Forfall til trening skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. Forfall til lagets aktiviteter skal i god tid meldes følgende: Trener Trening, spillermøter og A kamp Kontaktperson dugnader Mål: Bruke tiden på trening fornuftig Vi møter tidsnok og forberedte på trening, også mentalt. Det skal ikke være nødvendig at trenerene skal måtte skrike i gang økta 4.1 SOSIALE FORHOLD Mål: Det skal først og fremst være moro å spille fotball i Kurland FK. Har man meninger/problemer (fotballmessige og personlige) skal det være takhøyde for å ta dette opp med ledere/trenere. Man kan også

29 ta det opp med spillerutvalget eller sportslig utvalg. Under trening og kamp skal vi tåle at det «smeller» litt mellom oss. Men vi skal bli ferdig med situasjonen der og da. Det er forbudt å være langsint, sur eller lat. Positive meldinger kan det nesten aldri bli nok av. Vi la opp til en del aktiviteter med særlig kvinner junior og noe med menn senior. Tiltak: Se aktivitetsliste. 5. UTSTYR 5.1 Personlig utstyr Alle i stallen skal disponere utstyr: Spillertrøye Shorts Strømper Oppvarmingsdress eller genser + egen svart nikkers Utstyret er klubbens eiendom, med unntak av svart nikkeres. Spilleren har ansvaret for å vedlikehold og medbringe nevnte utstyr til trening og kamper. Nødvendig utstyr utover dette bekoster og holder spilleren selv. Spillerne selv har ansvaret for å fylle og medbringe egen drikkeflaske til trening, men laget stiller med drikkeflasker til kamper. 5.2 Lagsutstyr Klubben dekker kostnader knyttet til nødvendig treningsutstyr til laget, herunder draktsett. 6. ØKONOMI I tillegg til lagets omsetning, dekker klubben utstyr, påmelding til serien og dommerutgiftene i seriekamper. Inntektene til laget kommer fra klubb, som utgiftsdekning på lik linje med andre lag i klubben, samt et særlig driftstilskudd på kr Vi har ambisjoner om å få inn kr , på sponsorer og det samme i treningsavgift fra spillerne på kr. 1000, per spiller. Første del på kr. 500, betales i januar før inngåelse av kontrakt. Resterende del medio juni.

30 Spillerne skal fortsatt betale egen kontingent til klubben og egen forsikring (lisens) til Norges Fotballforbund. Eventuell treningsleir må finansieres av de deltakende spillerne ca. kr. 1900, per spiller. Også denne utgiften kan dekkes ved dugnad. Det ytes ikke kreditt eller forskuddsbetaling for kommende dugnad. Vi kan få tilgang til en del dugnader. De som har ønsker om å jobbe dugnad for å dekke andre utgifter kan jobbe for inntil kr uten at beløpet skal oppgis til ligningsmyndighetene, har fått tilbud om dette. I tillegg til forpliktelsene nevnt over skal det jobbes en økt dugnad under klubben turnering og det enkelte lag skal ha ansvaret for kiosken på Parken en uke i løpet av sesongen, samt selge 15 lodd a kr 25. Årsmelding G16 Når vi begynte sesongen var vi 15 stykker født 93. Vi startet laget med den hensikten å ha det gøy og spille fotball, det var også derfor vi har spillende trenere. Gjennom sessongen har vi hatt en del problemer med å samle nok spillere til de forskjellige kampene, selv om vi alltid har hatt over 14 spillere i stallen. Dette skyldes nok de som begynte på laget ikke satser på fotball og har mange andre aktiviteter de også holder på med. Før sesongen startet satt vi oss to mål: Ende over midten av tabellen Det skal være flere spillere i gruppa ved sesongens slutt enn ved sesongens start.

31 Dette har vi klart med god margin. Vi endte på 2 plass i serien vår, bare slått på målforskjellen av Gjerdrum. For øyeblikket er vi 17 stykker i gruppa, men de 3 som startet etter sesongen sluttet har enda ikke fått skrevet under på overgangspapirene. Vi har også hatt andre aktiviteter enn bare seriespill i løp av sesongen: Dugnad for Norgesvaremesse Varetelling på Prix Kurland KFK vintercup Skiens cup(4. Plass) Rusken dugnad Ottacup (Helgen til 01.01) Sesong avslutting (Dato ikke satt) Gutt 19 ÅRSMELDING 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING TILLITSVALGTE SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Prinsipper for laguttak og spilletid PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE FORHOLD SOSIALE FORHOLD UTSTYR LAGSUTSTYR ØKONOMI BUDSJETT SPILLERLISTE...42

32 8. AKTIVITETSLISTE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

33 7. ORGANISERING Mål 2009: G19 gruppa bør være stor nok til selv å kunne stille lag i alle seriekamper. Gruppa skal bestå av spillere Resultat: Vi begynte sesongen med 33 spillere og avsluttet sesongen med 26 spillere. Det har vært en del langtidsskader i gruppen. Etter sesongslutt har ytterligere 7 spillere sluttet, 2 av disse pga alder. Vi klarte ikke å stille lag med egne spillere i alle kamper. Måtte låne fra G15/16 2 i tre kamper. Det har vært for stor kampbelastning på spillerne i åt. Størst problem for andrelaget som ofte ikke hadde innbyttere på andrelaget. Mål 2009: Det er ønskelig å avgi spillere til menn senior i løpet av sesongen. Gruppen har ikke avgitt spillere permanent til seniorstall.. Har 2 stk 1990 som kan være seniorspillere. Mål 2009: Det skal samarbeides med menn senior med tanke på hospitering og lån av spillere til kamper. KFK deltar med 2 stk 11 er lag 2. div G19 i seriespill denne sesongen. Resultat: Hospiteringsordningen fungerte før seriestart. Under sesong dårlig deltakelse pga av 2-3 kamper uke. Det har til tider vært enkelt å skaffe folk til kamper. Særlig bortekamper. Mye jobbing. Sen innkalling. Kjenner få spillere på MS. Bør gjøres bli-kjent-aktivitet. Mål 2009: Gruppa er en økonomisk enhet med egen oppmann, lagledere, dugnadsansvarlig, infoansvarlig, kasserer og økonomigruppe. Oppgavefordelingen er beskrevet nedenfor. De skal etableres et spillerutvalg med representanter valgt av og blant spillere fra de tre årgangene. Resultat: Støttefunksjonene rundt laget har bestått av Oppmann, kampleder og kasserer. Det burde vært flere som delte på disse oppgavene, men det viste seg vanskelig å få flere til å stille opp. For neste seosong, må det bli flere rundt laget.

34 Mål 2009: Alle spillere må selv betale Kontingent til klubben Lodd for kr. 375,- til klubben Treningsavgift til laget Alle spillere må delta på Dugnad under VinterCup Og Vårdugnad eller Kioskvakt på Parken Disse forholdene blir nærmere regulert i spillerkontraktene til den enkelte. Resultat: Fungerte som forutsatt.

35 8. TILLITSVALGTE SESONGEN 2009 Støtteapparatet rundt juniorlagene har i sesongen bestått av følgende personer og funksjoner. FUNKSJON NAVN OPPGAVER Oppmann Ola Hugo Jordhøy Administrere lag, kontakt med styret, krets, motstander inkl. treningskamper, skaffe dommer, påmelding turneringer, info. til laget, bestille utstyr til lag og spillere, Kampleder Christian Hansen Kampleder Trener Klaus Wike Info til spillere, planlegge og gjennomføre treninger, laguttak og lede laget i kamp Lagledere Ola Hugo Jordhøy Ansvarlig for alle praktiske aktiviteter knyttet til kamper fra oppmøte til garderoben er tom, se egne rutiner. Vikariere for trener på treninger og kamper. Laglederne sørger innbyrdes for at det lages måneds lister Kasserer Wenche Andersson Føre regnskap, fakturere og innfordre. Dugnad/ Inntekter Ola Hugo Jordhøy Dugnader; VinterCup, Vårdugnad (Christian tok ansvar for gjennomføring), Varetelling Prix, Kioskvakter, øvrige dugnader (Hellerud) Infoansvarlig Ola/Klaus 4 stk spillere Holde lagets nettsted oppdatert. Nyheter på nettsiden, særlig kampreferater Ingen spillere deltok Spillerutvalg 90 Kjetil Storbakk (vår) / Andreas Fjellheim (høst) Representere spillerne i forhold til lagledelsen og klubben. Involveres ved planlegging av sesongen og

36 FUNKSJON NAVN OPPGAVER KFK G98 ÅRSMELDING Lars Solbakken 92 Vegard Tørstad ved andre forhold spillerne ønsker å ta om med lagledelse og klubb. 9. SPORTSLIGE FORHOLD 9.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: KFKs mål for G19 i perioden : Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Resultat: OK Resultatmål 2009: G19 1 skal bli blant de 3 beste lagene i sin 2. div. avdeling. o Resultat: OK Gi de nest beste et godt kamptilbud på et evt. G19 7 er lag o Resultat: Delvis I løpet av sesongen bør minst tre spillere ha spilt obligatoriske seriekamper på seniornivå. o Resultat: OK. Følgende har spilt seniorkamper: o MS1: Lars, Chris, Stian, Magnus, Alvim o MS2: Robin, Vegard Tørstad, Sira, Eirik J, Andreas, Espen Andersen, Ivan, Matti Det skal være flere spillere i gruppa ved sesongens slutt enn ved sesongens start. o Resultat: Vi ble færre, men mulighet for nyrekruttering foran neste sesong Etter sesongen skal minst to spillere signere kontrakt på menn senior. o Resultat: Ingen har signert i løpet av sesongen, men det er mulighet foran neste sesong. Strategi og tiltak: Mål 2009: G19 stiller sesongen stk 11 er lag i 2. div. Spillergruppa bør bestå av minst 30 spillere under kontrakt som ønsker å delta på i snitt 2,5 fellesaktiviteter per uke Resultat: Ca 30 kontrakter, max 8-10 stk som deltok så mye

37 Mål 2009: I tillegg skal det gis tilbud til spillere som er sportslig kvalifisert skal gis tilbud om å hospitere på menn senior. På vinteren vil de 5 beste få tilbud om å trenene med menn senior på tirsdager og 10 ivrigste på torsdager. I kampsesongen (medio april primo oktober) vil hospitering og kamper med menn senior avtales individuelt. Det skal hele sesongen settes av tid til spesialtrening for keepere. Resultat: Tilbudet gitt, men i begrenset grad benyttet Mål 2009: Spillere som ønsker å kvalifisere seg til spill på seniorkamper og som seniortrener vurderer sportslig kvalifisert, kan få trene så mye de ønsker med menn senior. Kamp på menn senior går foran trening og kamp for G19. Resultat: OK. Husk å meld på som antilag i Prinsipper for laguttak og spilletid Mål 2009: G19 1 (11 er) laget til den enkelte kamp tas ut blant de til en hver tid 14 beste i gruppen som har gjort opp sine økonomiske forpliktelser i forhold til klubb og lag, basert på følgende kriterier: Ferdighet Holdninger Treningsframmøte Kriteriet ferdighet veier klar tyngst, men det finnes nedre grenser for hva som kan aksepteres av holdninger og manglende treningsframmøte. Alle spillere som tas ut til kamp skal spille minst 1 omgang. G19 2 består av de spillerne som ikke deltok på siste 11 er kamp, evt. med inntil 3 spillere som deltok på siste 11 er kamp. Alle spillere som tas ut til kamp skal spille minst 1 omgang. Resultat: Ikke gjennomført. Ble tatt ut faste staller av logostikk hensyn. Kun 13 stk på førstelag for å ha mange nok til å stille andrelag. 9.2 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Tider for treninger og kamper følger av aktivitetslista som ble lagt ut på lagets sider på

38 Vintersesongen: Mål 2009: Vi gjennomfører i snitt 1,5 aktiviteter per uke fra medio oktober til sen desember. Vi kan tilby trening i hall i romjula (Frivillig avfetting), dersom person over 18 år tar ansvar for nøkkel. Legge opp til teningskamper i tillegg til KFK VinterCup og Inne-KM. Treningssamling sammen med Senior før sesongstart. Resultat: OK Kampsesongen: Mål 2009: Trene to økter pr uke. Hjemmekamper spiller vi på Parken. Resultat: OK 10. HOLDNINGER/SOSIALE FORHOLD Mål 2009: Alle møter som avtalt eller melder forfall til rette vedkommende Resultat: Til kamper bra, til treninger svakt. Mål 2009: Bruke tiden på trening og treningsleir fornuftig: Vi møter tidsnok og forberedte på trening, også mentalt. Det skal ikke være nødvendig at trenerne skal måtte skrike i gang økta. Under trening og kamp skal vi tåle at det «smeller» litt mellom oss. Men vi skal bli ferdig med situasjonen der og da. Det er forbudt å være hevngjerrig, ondsinnet, langsint, sur eller lat. Det må være selvjustis i gruppa. Brudd på normer på god oppførsel må reageres på av spillergruppa. Bruk spillerutvalget dersom du selv ikke ønsker å ta opp forholdet direkte den som utviser uønsket atferd. Trenere og ledere vil sanksjonere uønsket atferd med reaksjoner i alt fra mindre oppmerksomhet til utelukkelse fra gruppa. Positive meldinger kan det nesten aldri bli nok av. På og under lagets aktivister, herunder reiser, vi ikke alkohol. Resultat: Ganske bra, men litt mye fjas både trening og kamp.

39 10.1 SOSIALE FORHOLD Mål 2009: Spille fotball blant gode medspillere. Det skal først og fremst være moro å spille fotball i Kurland FK. Det skal være aksept for at spillerne har ulike ambisjoner og ønsker for deltakelsen i gruppa. En stor del av gleden ved å delta på et lag er lykkes sammen med andre. Gleden blir enda større om du kan dele opplevelsen med de du har oppnådd resultatet sammen med. Benytt garderoben før og etter trening og kamp til dette formålet. Det er ikke et krav at du bruker 2,5 timer + reise på en treningsøkt, men totalopplevelsen din blir bedre. I tillegg får vi trent mer effektivt dersom praten som ikke angår fotballspillet gjøres unna i garderoben. Resultat: Godkjent, men garderobekultur kunne vært mer inkluderende og flere som deltok. Bør videreføres. 11. UTSTYR Mål 2009: Vi ønsker å uniformere gruppa med en utstyrspakke bestående av shorts, strømper, genser og knebukse. Pakken består av Hummelprodukter og vil være identisk med det som benyttes på seniorlagene. Resultat: OK 11.1 Lagsutstyr Klubben dekker kostnader knyttet til nødvendig treningsutstyr til laget. Resultat: OK 12. ØKONOMI Mål 2009: Spillerne bidrar med kr ,- i treningsavgift. I tillegg vil det påløpe deltakeravgift for de som deltar på aktiviteter vi deltar på: For å finansiere draktsett og overtrekk ønsker vi at spillere å foresatte jobber fram minst 5 stk 2-årige sponsoravtaler. Positiv saldo i spillerregnskapet kan benyttes til å dekke treningsavgift eller ulike deltakeravgifter. Spillerne kan når som helst be kasserer overføre positiv saldo til egen private konto. Dette gjelder inntil kr ,- per år.

40 Resultat: Vi klarte bare å få sponsoravtale på rygg. Likviditeten har til tider vært svak, ikke klart å betale ut dugnadspenger til de som hadde innestående. Positiv ved utgangen av sesongen.

41 12.1 Budsjett 2009 Inntekter Budsjett Budsjett Regnskap EGENANDEL SPILLERE Treningsavgift Lodd Egenandel Otta Cup Egenandel Lillehammer cup 1.5 Egenandel treningssamling 2. SPONSOR Bryst Rygg Shorts Krave Skuldre 0 4. ANDRE INNTEKTER SUM Noter: Dersom vi ikke får inn nok sponsorpenger må vi øke treningsavgiften i form av egenandel på utstyrspakken. UTGIFTER Budsjett Budsjett Regnskap Turnering - Lagsutgifter Inne KM Kurland Vinter Cup Norway Cup Otta cup Søndre Land cup Skjetten vårcup Treningssamling Lillehammer cup SOSIALE AKTIVITETER Utmerkelser Aktiviteter Varm drikke TRENING/KAMP Kunstgress Dommer Treningskamper Spillerutstyr ANDRE KOSTNADER Bøter Lodd SUM

42 Noter: I tillegg til lagsutgiftene for deltakelse på turnering- og treningssamling kommer deltakeravgifter. BALANSE 2008 Omløpsmidler: Inngående balanse kasse Årets overskudd Sum Omløpsmidler Sum egenkapital pr Utestående fordringer Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL Ola/Wenche setter inn 13. Spillerliste Spillere 2009 ved sesongstart: 1992; stk 1991: 2 9 stk 1990: 5 7 stk Sai Taharajha Johannes F. Hellstrand Kjetil Storbakk Eirik Jordhøy Espen Sira Andreas Fjellheim Vegard Tørstad Aksel Johnsrud Ola Grindland Vegard Tallerås Lars Solbakken Mads Joakim Rød Espen Andreassen Stian Helgerud Martin Haugen

43 Kevin Minge Niklas Steen Mathias Sthäler Emil Edvardson Magnus Rygh Erik Kjelbrott Rolf Domingos Espen Andersen Fredrik Hoel Jørgen Haugen Robin Olsen Sindre Halse Håkon Anderson Ivan Dyrset Christian Alvim Christoffer Hansen Edvard Bergseth Aleksander Eide KURLAND FOTBALLKLUBB G98 ÅRSMELDING 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGARBEIDET ORGANISERINGEN AV SPILLERGRUPPA TILLITSVALGTES ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL (FRA ÅRSPLANEN)...47

44 2.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper Treningsplan/aktiviteter Praktisk gjennomføring av kamper HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK Varsling av forfall til trening eller kamp SOSIALE FORHOLD UTSTYR KLUBBUTSTYR ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Inntektsbringende tiltak UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Bane- og hall leie REGNSKAP VEDLEGG ADRESSELISTER Adresseliste/oversikt spillere Adresseliste/oversikt støtteapparat...53

45 14. ORGANISERING AV LAGARBEIDET Målgruppene for årsmeldingen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene 14.1 Organiseringen av spillergruppa Gruppa bestod ved sesongstart av 13 spillere, født i Alle har fullført hele sesongen, slik at vi i dag fortsatt har 13 gutter i spillergruppa. G98 har trent to ganger i uka hvor oppmøtet har vært 92 95%. G98 har videre samarbeidet med G99 hvor vi meget begrenset har hatt med et par spillere i kamp. Fire av G98 spillerne har vært med og spilt kamper for G Tillitsvalgtes ansvars- og arbeidsoppgaver Vi har disponert 1 hovedtrener og 2 hjelpetrenere i halve sesongen. Espen Kornberg trakk seg etter sommerferien, så resten av sesongen ble gjennomført med 1 hjelpetrener og 1 hovedtrener. Støtteapparatet har hatt følgende arbeidsfordeling: FUNKSJON/ ANSVARSOMRÅDE/ARBEIDSOPPGAVER NAVN Patrik Berggren (Hovedtrener) Planlegge treningsopplegg. Gjennomføre treninger. Planlegge kampopplegg. Kampledelse. Sørge for oppbevaring, og ha med utstyr til treninger og kamper. Det praktiske rundt kampavvikling Kommunikasjon med foreldre og foresatte om den enkelte kamp. Kommunikasjon med hjemmedommer Ta i mot motstander og dommer Sørge for at laget kan stille med nok mannskap Eventuelt oppgjør med dommer Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet.

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb

Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb for perioden 24.11.2000-13.11.2001. Innhold Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015

Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015 Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015 Innholdsfortegnelse: Visjon Mål Verdisyn samspillsregler. 2 Organisasjonskart. 3 NFK-Elite.... 6 Juniorlag... 10 Utviklingsavdelingen (13 16 år).. 13

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer