MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement VEDLEGG ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE... 8

2 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET 1.1 Organiseringen av gruppa Kort beskrivelse av gruppa (inkl. foresatte) Gruppa består nå av 9 gutter født Vi har trent en gang i uken og har deltatt på tre cuper i år. Noe samarbeid med 2001 laget ved at de beste har fått være med noen kamper når vi har vært for få. Kort om spillergruppa Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 10 spillere men en har sluttet og vi er nå TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Trenergruppe Espen Kornberg Odd Tore Smalberget Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementgrup pe Jan-Tore Jan-Tore Deilkås Deilkås Odd Tore Christin Smalberget Olsen Espen Kornberg Planlegge trening Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til trening Infoansvarli Praktiske g web og rundt klubbavis avviklingg Kontakt med av kamp klubb, krets Ta i mot og motstander motstander og dommer lag Garderobe Årsplan Oppgjør Aktivitetsli dommer ste Adresseliste Påmelding turnering Regnskap Inntekts bringende tiltak Organisere loddsalg Kontingent Organiserer kioskvakt på Parken Organisere klubbdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement

3 2. SPORTSLIGE FORHOLD 2.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: a) Beholde spillegruppen slik den var ved inngangen til sesongen b) Spille serie og 3 cuper igjennom sesongen. Vurdering av måloppnåelse: a) Spillegruppen redusert med en gutt etter sommerferien b) Seriespill og 3 cuper gjennomført. 2.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK a) Alle som møter spiller tilnærmet like mye. b) Alle skal prøve seg i alle posisjoner på banen. Vurdering av måloppnåelse: Begge målene er oppfylt TRENINGSPLAN/AKTIVITETER MÅNED TEMA/MOMENT TRENINGER KAMP/CUP DIV. AKTIVIT. JAN/FEB MARS/ En inne trening pr uke APRIL En trening 1 cup i uka MAI/JUNI En trening i uka Seriekamper, 1 cup JULI Ingen Ingen AUGUST/ SEPTEMBER/ OKTOBER trening En trening i uka kamper Serie kamper 1 cup i

4 august

5 3. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 3.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. 3.2 SOSIALE FORHOLD Barnefotball: Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold

6 4. ØKONOMI Klubben har som mål å dekke de kostnadene som er nødvendig for at lagene skal kunne gjennomføre en normal fotballsesong på en forsvarlig måte. Utgiftene knytter seg til følgende forhold: Påmelding til serien Dommerutgifter Treningstid, med unntak av 2., 3. osv økt når undervarmen er på Nødvendig utstyr - Drakt trøyer, 1ball pr. spiller, vester, kjegler, legekoffert, ballpumpe. Utgiftsdekning trenere og ledere - Mot bilag innen 25. okt. det enkelte år. Gratis overtrekksdress til trenere og ledere, Gratis støttemedlemskap for trenere og ledere for at disse skal ha stemmerett på årsmøtet uten kostnad Gratis kurs for trenere og ledere Det føres regnskap per lag. Regnskapet til laget revideres av valgt person blant spillere eller foresatte. Regnskapet vil ikke bli revidert av klubben. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved bilagene som hører til regnskapet. Formålet med å rapportere regnskapet til årsmøtet er å vise aktiviteten på laget og gi årsmøtet et beslutningsunderlag for eventuelle omprioriteringer eller føringer for styret og lagenes aktivitetsnivå kommende sesong. 4.1 Inntektsbringende tiltak Laget må selv finansiere aktiviteter og materiell utover det som er nevnt ovenfor. Laget velger selv hvordan de vil finansiere egne aktiviteter Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Vi gjennomførte egenbetaling på 300 kroner pr spiller for dekning av nødvendige utgifter til cuper, avslutninger etc. Dugnad Det ble ikke gjennomført dugnader i egen regi dette året Reklame-og annonse inntekter Laget hadde ingen reklame eller annonse inntekter Renteinntekter Konto ble opprettet dette året, slik at man hadde ingen rente inntekter.

7 4.2 Utgiftssiden Godtgjørelse Den enkelte trener/leder/spiller/foresatt har anledning å motta inntil kr mot bilag i utgiftsdekning, uten at det oppstår oppgave eller trekkplikt. Mange lag ordner seg slik at det føres egen dugnadskonto på den enkelte spiller/foresatt. Disse pengene kan tas ut av de foresatte til å dekke dokumenterte utgifter knyttet til deltakelse i klubb og på lag. Tilsvarende gjøres ofte dersom en foresatt kan skaffe en sponsoravtale Utstyr Det er ikke kjøpt inn utstyr over lagkassen Bane- og hall leie Hadde ingen utgifter på bane og hall leie Dommerutgifter treningskamper Hadde ingen dommerutgifter Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Sosiale arrangement Har hatt avslutningsmarkering til sommer- og sesongavslutning med bevertning og minnegaver til spillere. Økonomi: Inngående beholdning ,00 Utgående beholdning ,00 Inntekter 2008 (egenbetaling) 2700,00 Utgifter ,00 Balanse 1

8 Kjøreregning: Totalt til refusjon: kr ,- Beløpet bes satt inn på lagets konto: Årets regnskap og kjøreregning legges ved som eget excel dokument. 5. VEDLEGG 5.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost

9 MG2001/2002 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Utviklingsmål: PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD UTSTYR...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.1 KLUBBUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.2 LAGSUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.3 PERSONLIG UTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Stevneinntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement REGNSKAPS- OG BUDSJETTMAL Inntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Utgifter...Feil! Bokmerke er ikke definert Balanse...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.4 VURDERING RESULTAT OG BALANSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6. VEDLEGG ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE ORGANISERING AV LAGSARBEIDET

10 6.1 Organiseringen av gruppa Kort beskrivelse av gruppa (inkl. foresatte) Gruppa består i hovedsak av gutter født 2001 og en gutt født Vi trener sammen som en gruppe og har hatt et lag med i serien. Man har hatt godt oppmøte både av foreldre og barn gjennom hele sesongen. Noe samarbeid med 2000 laget ved at de beste har fått være med på trening og kamp. Neste sesong er tilbudet til disse årgangene tenkt organiseres på følgende måte: Vi tar opp 2003 årgangen, men lar dem i utgangspunktet bare trene med oss. Dette er fordi spennet i gruppa blir veldig stort. Man må sener se på hvilken deling som er naturlig for disse aldersgruppene. Kort om spillergruppa Kurland FK har som mål å rekruttere 75% av alle guttene på Kurland skole i de aktuelle klassene. Gruppa består av om lag 12 spillere. 10 er fra 2001 kullet og 2 fra 2002 kullet. I 2001 kullet på Kurland skole går det ca 20 gutter. Det vil si at vår gruppe rekruttere 50 % av det totale antallet gutter på vårt klassetrinn. Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 9 spillere. For å rekruttere spillere har det vært hengt opp informasjon om treningstider m.m i barnehager og skole. 6.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Barnefotball Eks. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementgrup Lars Egil F. Skeie Trond Ryen Per Øyvind Reitan pe Rune Aakvik Rune Aakvik Rune Aakvik Per Øyvind Reitan Planlegge trening Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til Infoansvarli Praktiske g web og rundt klubbavis avviklingg Kontakt med av kamp klubb, krets Ta i mot og motstander Regnskap Inntekts bringende tiltak Organisere loddsalg Organiserer kioskvakt på Parken Organisere klubbdugnad Avslutninger

11 trening motstander og dommer lag Garderobe Årsplan Oppgjør Aktivitetsli dommer ste Adresseliste Påmelding turnering Kontingent Turer og turneringer Andre sosiale arrangement 7. SPORTSLIGE FORHOLD 7.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: a) Beholde spillegruppen slik den var ved inngangen til sesongen b) Spille serie og 3 cuper igjennom sesongen. 1 vår, 1 høst og 1 innendørs cup. Vurdering av måloppnåelse: a) Spille gruppen økte etter sommerferien b) Seriespill og 3 cuper + Løvenstad cup på sen høsten Utviklingsmål: a) Øke andelen av gutter som er aktive i KFK b) Skap hygge, empati og gode relasjoner mellom barna på trenning og kamper Vurdering av måloppnåelse: a) Vi har klart å øke andelen i løpet av sesongen, men har fortsatt ikke på KFKs mål om andel. b) Trivselen i gruppa god og barna støtter hverandre

12 7.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK a) Alle som møter spiller tilnærmet like mye. b) Alle skal prøve seg i alle posisjoner på banen. Vurdering av måloppnåelse: Begge målene er oppfylt TRENINGSPLAN/AKTIVITETER MÅNED TEMA/MOMENT TRENINGER KAMP/CUP DIV. AKTIVIT. JAN/FEB MARS/ En inne trening pr uke APRIL En trening 1 cup i uka MAI/JUNI En trening i uka Seriekamper, 1 cup JULI Ingen trening Ingen kamper AUGUST/ SEPTEMBER/ OKTOBER En trening i uka Serie kamper 1 cup i nov Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong:

13 7.2.3 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Barnefotball: Alle spillere møter til avtalt tid Oppmøte til bortekamper skjer på Kurlandsparken Alle spillere skal få spille like mye Det rulleres på å spille fra start Det rulleres på plass på laget Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Dagens ordning har fungert bra, men det må legges mere fokus på å få rekruttert flere barn. Har plan om å begynne å trene to ganger i uka fra januar. 8. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 8.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. 8.2 SOSIALE FORHOLD Barnefotball: Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold Vurdering av måloppnåelse og endringer som bør gjøres neste sesong:

14 Vi vurdere å reise på en Cup som krever overnatting i tillegg til de samme aktivitetene som har blitt gjort i år. 9. ØKONOMI Klubben har som mål å dekke de kostnadene som er nødvendig for at lagene skal kunne gjennomføre en normal fotballsesong på en forsvarlig måte. Utgiftene knytter seg til følgende forhold: Påmelding til serien Dommerutgifter Treningstid, med unntak av 2., 3. osv økt når undervarmen er på Nødvendig utstyr - Drakt trøyer, 1ball pr. spiller, vester, kjegler, legekoffert, ballpumpe. Utgiftsdekning trenere og ledere - Mot bilag innen 25. okt. det enkelte år. Gratis overtrekksdress til trenere og ledere, Gratis støttemedlemskap for trenere og ledere for at disse skal ha stemmerett på årsmøtet uten kostnad Gratis kurs for trenere og ledere Det føres regnskap per lag. Regnskapet til laget revideres av valgt person blant spillere eller foresatte. Regnskapet vil ikke bli revidert av klubben. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved bilagene som hører til regnskapet. Formålet med å rapportere regnskapet til årsmøtet er å vise aktiviteten på laget og gi årsmøtet et beslutningsunderlag for eventuelle omprioriteringer eller føringer for styret og lagenes aktivitetsnivå kommende sesong.

15 9.1 Inntektsbringende tiltak Laget må selv finansiere aktiviteter og materiell utover det som er nevnt ovenfor. Laget velger selv hvordan de vil finansiere egne aktiviteter Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Vi har innført lag kasse som utgjorde. Dugnad Det ble ikke gjennomført dugnader av eget regi dette året Reklame-og annonse inntekter Laget hadde ingen reklame eller annonse inntekter Renteinntekter Konto ble opprette dette året, slik at man hadde ingen rente inntekter. 9.2 Utgiftssiden Godtgjørelse Den enkelte trener/leder/spiller/foresatt har anledning å motta inntil kr mot bilag i utgiftsdekning, uten at det oppstår oppgave eller trekkplikt. Mange lag ordner seg slik at det føres egen dugnadskonto på den enkelte spiller/foresatt. Disse pengene kan tas ut av de foresatte til å dekke dokumenterte utgifter knyttet til deltakelse i klubb og på lag. Tilsvarende gjøres ofte dersom en foresatt kan skaffe en sponsoravtale Utstyr Det er ikke kjøpt inn utstyr over lagkassen Bane- og hall leie Hadde ingen utgifter på bane og hall leie Dommerutgifter treningskamper Hadde ingen dommerutgifter Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen

16 og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Sosiale arrangement Har hatt en avslutningsmarkering på sesongen med bevertning og minnegaver til spillere. Økonomi: :00Fjellhamar Grønn - Kurland Rød :30Fet Hvit - Kurland Rød :45Lørenskog Grå - Kurland Rød :00 Aurskog/Finstadbru - Kurland G Rød :30Strømmen Blå - Kurland Rød :45Fjellhamar Hvit - Kurland Rød G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 Fjellhamar Stadion Kunstgress 9,2 km en vei 13,2 km en Fedrelandet 5er vei Hammer 5er 1 gress Finstadbru mini Strømmen grus Fjellhamar Stadion Kunstgress 4,6 km en vei 32,8 km en vei 2,4 km en vei 9,2 km en vei Totalt en vei til alle bortekampene er 71, 4 km. Tur retur blir det 142,8 km. For to trenere blir det 283,6 km. Kjøring til og fra trening for en trener, Nordbykroken 40 Kurlandsparken: 2,8 km en vei, 5,6 km tur retur. Trening i 31 uker hittil i år; 5,6 x 31 blir 173, 6 km. Totalt antall kilometer: 457,2. 1 krone pr kilometer: 1x457,2 blir 457,2 kr.

17 Telefonutgifter beløper seg på 300 kr pr trener, kr 600 til sammen. Totalt vil vi be om å få refundert kr 1057 kroner. Ber om at godtgjørelsen blir betalt inn på konto Saldo på lagkassa pr dags dato er ca 526 nok. Foreldrebetaling pr spiller var i år ca kr VEDLEGG 10.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost Lars Joakim Finnvik Skeie, , Eirik Ryen, , Patrick Elvaas, ,

18 Kevin Hverven, Preben Reitan, Sipiman Thavarajah, Dennis Aakvik, Fabian Haugen, Evan Olav Ibrahim Utnes David Remberg Adrian Sukhman Singh Sidhu , , , , , frank mor. Adrian Huus, f Helene f Er pr dags dato usikker på om Sukhman, Adrian og Helen er innmeldt i klubben. De har nylig begynt. Pga datakrasj hos oppmannen er ikke navnelista komplett. Oppmann: Rune Aakvik, Trener: Lars Egil Finnvik-Skeie, Trener: Trond Ryen, Trener/dugnad Per Øyvind Reitan,

19 G97 Adresseliste og aktivitetsliste Regnskap for G Inntekter Utgifter Innestående pr kr ,00 Dugnad kr 1 000,00 Norway cup kr 3 000,00 Turnering Løvenstad kr 900,00 Leie av Kurlandsparken kr 2 250,00 Sommeravslutning kr 2 000,00 Navn på drakter kr 560,00 LSK-turnering kr 1200,00 Div innkjøp til Norway cup kr 180,00 Høstavslutning kr 952,00 Salg av kakebokser (avsluttet nov 08) kr 5 940,00 Utstyr kr 701,00 Innestående på lagkontoen pr. 1. nov. 08 kr ,00 kr ,00 kr ,00

20 INNHOLDSFORTEGNELSE KURLAND FOTBALLKLUBB G98 ÅRSMELDING ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål:...feil! Bokmerke er ikke definert Utviklingsmål:...Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD UTSTYR KLUBBUTSTYR LAGSUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.3 PERSONLIG UTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Stevneinntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr...Feil! Bokmerke er ikke definert Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement...feil! Bokmerke er ikke definert. 5.3 REGNSKAPS- OG BUDSJETTMAL Inntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Utgifter...Feil! Bokmerke er ikke definert Balanse...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.4 VURDERING RESULTAT OG BALANSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6. VEDLEGG... 28

21 6.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE ORGANISERING AV LAGSARBEIDET Innledning Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene 11.1 Organiseringen av gruppa Gruppa bestod ved sesongstart av 16 spillere, født i I løpet av sesongen har to sluttet, slik at vi i dag er 14 gutter i spillergruppa. G98 har stilt med to lag i 5`er kamper. G98 har trent to ganger i uka, sammen som en gruppe. Vi har benyttet to faste lag i kampene. G98 har vider samarbeidet med G99 hvor vi meget begrenset - har hatt med et par spillere i kamp. Fire av G98-spillerne har vært med og spilt kamper for G TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER FUNKSJON/ NAVN ANSVARSOMRÅDE/ARBEIDSOPPGAVER Patrik Berggren (Hovedtrener) Espen Kornberg (Hjelpetrener) Planlegge treningsopplegg Gjennomføre treninger Planlegge kampopplegg Kampledelse Sørge for oppbevaring, og ha med utstyr til treninger og kamper Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Planlegge treningsopplegg sammen med hovedtrener Gjennomføre treninger Planlegge kampopplegg Kampledelse Sørge for oppbevaring, og ha med utstyr til treninger og kamper Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.)

22 sammen med hele støtteapparatet Jan Ekern (Lagleder) Helene Sørensen (Lagleder) Bistå trener på trening etter avtale Det praktiske rundt kamperavvikling Kommunikasjon med foreldre og foresatte om den enkelte kamp. Kommunikasjon med hjemmedommer Ta i mot motstander og dommer Sørge for at laget kan stille med nok mannskap Eventuelt oppgjør med dommer Utarbeide kampoppsett (Hvem spiller hvor, bytter etc.) sammen med trener. Føre kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). sammen med oppmann. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Bistå trener på trening etter avtale Det praktiske rundt kamperavvikling Kommunikasjon med foreldre og foresatte om den enkelte kamp. Kommunikasjon med hjemmedommer Ta i mot motstander og dommer Sørge for at laget kan stille med nok mannskap Eventuelt oppgjør med dommer Utarbeide kampoppsett (Hvem spiller hvor, bytter etc.) sammen med trener. Formidle kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). til oppmann. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet

23 Morten Halvorsen (Oppmann) Anne Liv Askeland (Kasserer) Utarbeider årsplan Kontakt med styret og krets Levere spillerliste til klubben innen 1. februar (lagpåmelding til seriespill) Påmelding til turneringer Vedlikeholde laginformasjon på web (min. en nyhet pr. mnd.) Vedlikeholde og distribuere adresseliste Utarbeide kampoppsett for sesongen sammen med laglederne Formidle periodiske treningsplaner og sesongens totale kampoppsett til foresatte Føre kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). Organisering av kioskvakt Organisering av dugnader Anskaffe nødvendig fellesutstyr (november) Har myndighet til å nekte spillere som har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor lag eller klubb, å delta på trening og/eller kamp. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Føring av regnskap, inn/utbetalinger, fakturering Organisere loddsalg Kontingent Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet I løpet av sesongen har lagleder Helene Sørensen sluttet Sønnen har sluttet med fortball. Morten Halvorsen har tatt seg av laglederoppgavene i tillegg til oppmannsrollen. I høst sluttet Anne Liv Askeland som kasserer. Elin Skjelstad har overtatt som kasserer pr SPORTSLIGE FORHOLD

24 12.1 SPORTSLIGE MÅL Aktiviteten skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. Skal fortsatt arbeide for å rekruttere 75 % av alle guttene på klassetrinnet på Kurland skole. I barnefotballen er den viktigste målsettingen å rekruttere flest mulig spillere til fotballaktivitet i Kurland FK, samt lære disse å bli glad i fotballen som idrett. Breddeaspektet er således det viktigste. Det skal legges stor vekt på trygghet og trivsel. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av "fotballek" og gjennom disse aktiviteter skal en gi barna grunnleggende ferdigheter for senere å kunne utvikle seg til gode fotballspillere. Det praktiseres ikke topping av lag på grunnlag av ferdigheter. Støtteapparatet vil vurdere i hvilke former og i hvilket omfang vi på et forsiktig og rettferdig nivå eventuelt skal forsøke med hospitering på trening og kamp. Prinsippene rundt dette er ikke klare i skrivende stunder. Vi vil likevel presisere at eventuell deltakelse fra MG99 under ingen omstendigheter skal gå ut over noen av MG98 sin spilletid. Vurdering av måloppnåelse: Vi har ikke greis å rekrutere flere spillere til gruppa fordi tilsiget av nye spillere rett og slett er fraværende. Det har vært stor fokus på breddeaspektet, selv om vi nå tydeligere kan se at guttene utvikler seg i ulikt tempo mht. fotballferdigheter. Alle har fått tilnærmet lik spiilleid PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK Alle som møter, spiller tilnærmet like mye. Vurdering av måloppnåelse: Målet er oppnådd TRENINGSPLAN/AKTIVITETER Mnd: Ant. økter: Mnd: Ant. økter: Janua r Febru ar 8 Juli 0 8 August 4

25 Mars 8 Septemb 4 er April 8 Oktober 8 Mai 4 Novembe 8 r Juni 4 Desembe 6 r Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Målet er oppnådd PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Alle spillere møter til avtalt tid Oppmøte til bortekamper skjer på Kurlandsparken Alle spillere skal få spille tilnærmet like mye Det rulleres på å spille fra start Det rulleres på plass på laget Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Målet er oppnådd. 13. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 13.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK 13.2 Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. Fokusområder Ball og ballbehandling Glede/trivsel Mestring på individuelt nivå Samhandling Gjennomføring av treninger Oppvarming Teknikk-del, ca 20 min Spill-del, minst 30 min Avslutning, 2 min tøying oppsummering, info om neste trening 13.3 SOSIALE FORHOLD Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i

26 minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold. Under trening og kamp skal vi tåle at det «smeller» litt mellom oss. Men vi skal bli ferdig med situasjonen der og da. Det er forbudt å være å være langsint, sur eller lat. Positive meldinger kan det nesten aldri bli nok av. Vurdering av måloppnåelse og endringer som bør gjøres neste sesong: G98 er en kjempeflott gruppe å arbeide med. Alle er gode venner og vi har et positivt og godt miljø i spillergruppa, og i støtteapparatet. 14. UTSTYR Klubben holder laget med det vi trenger av annet fellesutstyr. I tillegg kommer utstyr til spillere, trenere og leder Klubbutstyr Kvaliteten på klubbutstyret har vært tilfredsstillende. G98 har benyttet egnde spillertrøyer, med reklame på.

27 15. ØKONOMI Gruppa har en egenkapital på over kr 6152, Inntektsbringende tiltak Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Egenandelen til lagkassa, var Kr. 300,- pr. spiller Dugnad G98 har arangert loddsalg på Prix, Kurland som dugnad i gruppas regi Reklame-og annonse inntekter Vi har en sponsor hvor inntektene har gått til turneringer og lignende Renteinntekter Alle lag som har egen konto fører opp renteinntektene for inneværende år Utgiftssiden Godtgjørelse Oppgjørsoversikt for G98 sitt støtteapparat er sendt klubben i separat forsendelse Bane- og hall leie G98 leide treningstid - en ekstra økt pr. uke i vinterhalvåret Dommerutgifter treningskamper Klubben dekker utgifter til dommere i seriekamper. Lagene dekker utgiftene i trenings- og cupkamper Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke.

28 Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Regnskaps- og budsjettmal Regnskapet for G98 vedlegges som en egen fil. 16. VEDLEGG 16.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Vedlegg til årsmøtedokumentene 2010

Vedlegg til årsmøtedokumentene 2010 Vedlegg til årsmøtedokumentene 2010 Lag og grupper merket grønt har levert årsmelding: Allidrett G6 G7 G8/9 J9 G10 G11 G12 G13 G16 J16 G19-1 G19-2 MS1 MS2 KS KURLAND FOTBALLKLUBB G98 Side 1 av 47 Evaluering

Detaljer

Årsmelding - Gutter - 99

Årsmelding - Gutter - 99 Årsmelding - Gutter - 99 Referat fra foreldremøte avholdt mandag 16.11.09 Tilstede; Anne Britt og Richard Killi (Simen K.), Tore Myrseth (Øivind), Anne Bente Halvorsen (Herman), Lars Sætrenes (Sander),

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 15/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 16/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Klaus,, Wenche Forfall: Irene, Nina 15/12 Innkalling, saksliste 16/12 Referat fra siste

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Agenda Bane situasjon og hvordan man enkelt booker og avbooker baner til trening og kamp Rydde etter seg før og etter trening Andre Myklebust Utviklingsprogram

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015

Foreldremøte U17/G16. UKI Arena 27. januar 2015 Foreldremøte U17/G16 UKI Arena 27. januar 2015 Agenda Presentasjon av trenere og støtteapparat v/per Brogeland U17/G16 Tanker og planer for sesongen v/ Igor Økonomi Dugnader Eventuelt - Kort info fra Nannestad

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer