MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement VEDLEGG ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE... 8

2 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET 1.1 Organiseringen av gruppa Kort beskrivelse av gruppa (inkl. foresatte) Gruppa består nå av 9 gutter født Vi har trent en gang i uken og har deltatt på tre cuper i år. Noe samarbeid med 2001 laget ved at de beste har fått være med noen kamper når vi har vært for få. Kort om spillergruppa Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 10 spillere men en har sluttet og vi er nå TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Trenergruppe Espen Kornberg Odd Tore Smalberget Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementgrup pe Jan-Tore Jan-Tore Deilkås Deilkås Odd Tore Christin Smalberget Olsen Espen Kornberg Planlegge trening Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til trening Infoansvarli Praktiske g web og rundt klubbavis avviklingg Kontakt med av kamp klubb, krets Ta i mot og motstander motstander og dommer lag Garderobe Årsplan Oppgjør Aktivitetsli dommer ste Adresseliste Påmelding turnering Regnskap Inntekts bringende tiltak Organisere loddsalg Kontingent Organiserer kioskvakt på Parken Organisere klubbdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement

3 2. SPORTSLIGE FORHOLD 2.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: a) Beholde spillegruppen slik den var ved inngangen til sesongen b) Spille serie og 3 cuper igjennom sesongen. Vurdering av måloppnåelse: a) Spillegruppen redusert med en gutt etter sommerferien b) Seriespill og 3 cuper gjennomført. 2.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK a) Alle som møter spiller tilnærmet like mye. b) Alle skal prøve seg i alle posisjoner på banen. Vurdering av måloppnåelse: Begge målene er oppfylt TRENINGSPLAN/AKTIVITETER MÅNED TEMA/MOMENT TRENINGER KAMP/CUP DIV. AKTIVIT. JAN/FEB MARS/ En inne trening pr uke APRIL En trening 1 cup i uka MAI/JUNI En trening i uka Seriekamper, 1 cup JULI Ingen Ingen AUGUST/ SEPTEMBER/ OKTOBER trening En trening i uka kamper Serie kamper 1 cup i

4 august

5 3. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 3.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. 3.2 SOSIALE FORHOLD Barnefotball: Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold

6 4. ØKONOMI Klubben har som mål å dekke de kostnadene som er nødvendig for at lagene skal kunne gjennomføre en normal fotballsesong på en forsvarlig måte. Utgiftene knytter seg til følgende forhold: Påmelding til serien Dommerutgifter Treningstid, med unntak av 2., 3. osv økt når undervarmen er på Nødvendig utstyr - Drakt trøyer, 1ball pr. spiller, vester, kjegler, legekoffert, ballpumpe. Utgiftsdekning trenere og ledere - Mot bilag innen 25. okt. det enkelte år. Gratis overtrekksdress til trenere og ledere, Gratis støttemedlemskap for trenere og ledere for at disse skal ha stemmerett på årsmøtet uten kostnad Gratis kurs for trenere og ledere Det føres regnskap per lag. Regnskapet til laget revideres av valgt person blant spillere eller foresatte. Regnskapet vil ikke bli revidert av klubben. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved bilagene som hører til regnskapet. Formålet med å rapportere regnskapet til årsmøtet er å vise aktiviteten på laget og gi årsmøtet et beslutningsunderlag for eventuelle omprioriteringer eller føringer for styret og lagenes aktivitetsnivå kommende sesong. 4.1 Inntektsbringende tiltak Laget må selv finansiere aktiviteter og materiell utover det som er nevnt ovenfor. Laget velger selv hvordan de vil finansiere egne aktiviteter Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Vi gjennomførte egenbetaling på 300 kroner pr spiller for dekning av nødvendige utgifter til cuper, avslutninger etc. Dugnad Det ble ikke gjennomført dugnader i egen regi dette året Reklame-og annonse inntekter Laget hadde ingen reklame eller annonse inntekter Renteinntekter Konto ble opprettet dette året, slik at man hadde ingen rente inntekter.

7 4.2 Utgiftssiden Godtgjørelse Den enkelte trener/leder/spiller/foresatt har anledning å motta inntil kr mot bilag i utgiftsdekning, uten at det oppstår oppgave eller trekkplikt. Mange lag ordner seg slik at det føres egen dugnadskonto på den enkelte spiller/foresatt. Disse pengene kan tas ut av de foresatte til å dekke dokumenterte utgifter knyttet til deltakelse i klubb og på lag. Tilsvarende gjøres ofte dersom en foresatt kan skaffe en sponsoravtale Utstyr Det er ikke kjøpt inn utstyr over lagkassen Bane- og hall leie Hadde ingen utgifter på bane og hall leie Dommerutgifter treningskamper Hadde ingen dommerutgifter Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Sosiale arrangement Har hatt avslutningsmarkering til sommer- og sesongavslutning med bevertning og minnegaver til spillere. Økonomi: Inngående beholdning ,00 Utgående beholdning ,00 Inntekter 2008 (egenbetaling) 2700,00 Utgifter ,00 Balanse 1

8 Kjøreregning: Totalt til refusjon: kr ,- Beløpet bes satt inn på lagets konto: Årets regnskap og kjøreregning legges ved som eget excel dokument. 5. VEDLEGG 5.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost

9 MG2001/2002 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: Utviklingsmål: PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD UTSTYR...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.1 KLUBBUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.2 LAGSUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.3 PERSONLIG UTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Stevneinntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement REGNSKAPS- OG BUDSJETTMAL Inntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Utgifter...Feil! Bokmerke er ikke definert Balanse...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.4 VURDERING RESULTAT OG BALANSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6. VEDLEGG ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE ORGANISERING AV LAGSARBEIDET

10 6.1 Organiseringen av gruppa Kort beskrivelse av gruppa (inkl. foresatte) Gruppa består i hovedsak av gutter født 2001 og en gutt født Vi trener sammen som en gruppe og har hatt et lag med i serien. Man har hatt godt oppmøte både av foreldre og barn gjennom hele sesongen. Noe samarbeid med 2000 laget ved at de beste har fått være med på trening og kamp. Neste sesong er tilbudet til disse årgangene tenkt organiseres på følgende måte: Vi tar opp 2003 årgangen, men lar dem i utgangspunktet bare trene med oss. Dette er fordi spennet i gruppa blir veldig stort. Man må sener se på hvilken deling som er naturlig for disse aldersgruppene. Kort om spillergruppa Kurland FK har som mål å rekruttere 75% av alle guttene på Kurland skole i de aktuelle klassene. Gruppa består av om lag 12 spillere. 10 er fra 2001 kullet og 2 fra 2002 kullet. I 2001 kullet på Kurland skole går det ca 20 gutter. Det vil si at vår gruppe rekruttere 50 % av det totale antallet gutter på vårt klassetrinn. Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 9 spillere. For å rekruttere spillere har det vært hengt opp informasjon om treningstider m.m i barnehager og skole. 6.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Barnefotball Eks. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementgrup Lars Egil F. Skeie Trond Ryen Per Øyvind Reitan pe Rune Aakvik Rune Aakvik Rune Aakvik Per Øyvind Reitan Planlegge trening Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til Infoansvarli Praktiske g web og rundt klubbavis avviklingg Kontakt med av kamp klubb, krets Ta i mot og motstander Regnskap Inntekts bringende tiltak Organisere loddsalg Organiserer kioskvakt på Parken Organisere klubbdugnad Avslutninger

11 trening motstander og dommer lag Garderobe Årsplan Oppgjør Aktivitetsli dommer ste Adresseliste Påmelding turnering Kontingent Turer og turneringer Andre sosiale arrangement 7. SPORTSLIGE FORHOLD 7.1 SPORTSLIGE MÅL Resultat mål: a) Beholde spillegruppen slik den var ved inngangen til sesongen b) Spille serie og 3 cuper igjennom sesongen. 1 vår, 1 høst og 1 innendørs cup. Vurdering av måloppnåelse: a) Spille gruppen økte etter sommerferien b) Seriespill og 3 cuper + Løvenstad cup på sen høsten Utviklingsmål: a) Øke andelen av gutter som er aktive i KFK b) Skap hygge, empati og gode relasjoner mellom barna på trenning og kamper Vurdering av måloppnåelse: a) Vi har klart å øke andelen i løpet av sesongen, men har fortsatt ikke på KFKs mål om andel. b) Trivselen i gruppa god og barna støtter hverandre

12 7.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK a) Alle som møter spiller tilnærmet like mye. b) Alle skal prøve seg i alle posisjoner på banen. Vurdering av måloppnåelse: Begge målene er oppfylt TRENINGSPLAN/AKTIVITETER MÅNED TEMA/MOMENT TRENINGER KAMP/CUP DIV. AKTIVIT. JAN/FEB MARS/ En inne trening pr uke APRIL En trening 1 cup i uka MAI/JUNI En trening i uka Seriekamper, 1 cup JULI Ingen trening Ingen kamper AUGUST/ SEPTEMBER/ OKTOBER En trening i uka Serie kamper 1 cup i nov Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong:

13 7.2.3 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Barnefotball: Alle spillere møter til avtalt tid Oppmøte til bortekamper skjer på Kurlandsparken Alle spillere skal få spille like mye Det rulleres på å spille fra start Det rulleres på plass på laget Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Dagens ordning har fungert bra, men det må legges mere fokus på å få rekruttert flere barn. Har plan om å begynne å trene to ganger i uka fra januar. 8. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 8.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. 8.2 SOSIALE FORHOLD Barnefotball: Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold Vurdering av måloppnåelse og endringer som bør gjøres neste sesong:

14 Vi vurdere å reise på en Cup som krever overnatting i tillegg til de samme aktivitetene som har blitt gjort i år. 9. ØKONOMI Klubben har som mål å dekke de kostnadene som er nødvendig for at lagene skal kunne gjennomføre en normal fotballsesong på en forsvarlig måte. Utgiftene knytter seg til følgende forhold: Påmelding til serien Dommerutgifter Treningstid, med unntak av 2., 3. osv økt når undervarmen er på Nødvendig utstyr - Drakt trøyer, 1ball pr. spiller, vester, kjegler, legekoffert, ballpumpe. Utgiftsdekning trenere og ledere - Mot bilag innen 25. okt. det enkelte år. Gratis overtrekksdress til trenere og ledere, Gratis støttemedlemskap for trenere og ledere for at disse skal ha stemmerett på årsmøtet uten kostnad Gratis kurs for trenere og ledere Det føres regnskap per lag. Regnskapet til laget revideres av valgt person blant spillere eller foresatte. Regnskapet vil ikke bli revidert av klubben. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved bilagene som hører til regnskapet. Formålet med å rapportere regnskapet til årsmøtet er å vise aktiviteten på laget og gi årsmøtet et beslutningsunderlag for eventuelle omprioriteringer eller føringer for styret og lagenes aktivitetsnivå kommende sesong.

15 9.1 Inntektsbringende tiltak Laget må selv finansiere aktiviteter og materiell utover det som er nevnt ovenfor. Laget velger selv hvordan de vil finansiere egne aktiviteter Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Vi har innført lag kasse som utgjorde. Dugnad Det ble ikke gjennomført dugnader av eget regi dette året Reklame-og annonse inntekter Laget hadde ingen reklame eller annonse inntekter Renteinntekter Konto ble opprette dette året, slik at man hadde ingen rente inntekter. 9.2 Utgiftssiden Godtgjørelse Den enkelte trener/leder/spiller/foresatt har anledning å motta inntil kr mot bilag i utgiftsdekning, uten at det oppstår oppgave eller trekkplikt. Mange lag ordner seg slik at det føres egen dugnadskonto på den enkelte spiller/foresatt. Disse pengene kan tas ut av de foresatte til å dekke dokumenterte utgifter knyttet til deltakelse i klubb og på lag. Tilsvarende gjøres ofte dersom en foresatt kan skaffe en sponsoravtale Utstyr Det er ikke kjøpt inn utstyr over lagkassen Bane- og hall leie Hadde ingen utgifter på bane og hall leie Dommerutgifter treningskamper Hadde ingen dommerutgifter Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen

16 og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Sosiale arrangement Har hatt en avslutningsmarkering på sesongen med bevertning og minnegaver til spillere. Økonomi: :00Fjellhamar Grønn - Kurland Rød :30Fet Hvit - Kurland Rød :45Lørenskog Grå - Kurland Rød :00 Aurskog/Finstadbru - Kurland G Rød :30Strømmen Blå - Kurland Rød :45Fjellhamar Hvit - Kurland Rød G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 G07 avd 12 Fjellhamar Stadion Kunstgress 9,2 km en vei 13,2 km en Fedrelandet 5er vei Hammer 5er 1 gress Finstadbru mini Strømmen grus Fjellhamar Stadion Kunstgress 4,6 km en vei 32,8 km en vei 2,4 km en vei 9,2 km en vei Totalt en vei til alle bortekampene er 71, 4 km. Tur retur blir det 142,8 km. For to trenere blir det 283,6 km. Kjøring til og fra trening for en trener, Nordbykroken 40 Kurlandsparken: 2,8 km en vei, 5,6 km tur retur. Trening i 31 uker hittil i år; 5,6 x 31 blir 173, 6 km. Totalt antall kilometer: 457,2. 1 krone pr kilometer: 1x457,2 blir 457,2 kr.

17 Telefonutgifter beløper seg på 300 kr pr trener, kr 600 til sammen. Totalt vil vi be om å få refundert kr 1057 kroner. Ber om at godtgjørelsen blir betalt inn på konto Saldo på lagkassa pr dags dato er ca 526 nok. Foreldrebetaling pr spiller var i år ca kr VEDLEGG 10.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost Lars Joakim Finnvik Skeie, , Eirik Ryen, , Patrick Elvaas, ,

18 Kevin Hverven, Preben Reitan, Sipiman Thavarajah, Dennis Aakvik, Fabian Haugen, Evan Olav Ibrahim Utnes David Remberg Adrian Sukhman Singh Sidhu , , , , , frank mor. Adrian Huus, f Helene f Er pr dags dato usikker på om Sukhman, Adrian og Helen er innmeldt i klubben. De har nylig begynt. Pga datakrasj hos oppmannen er ikke navnelista komplett. Oppmann: Rune Aakvik, Trener: Lars Egil Finnvik-Skeie, Trener: Trond Ryen, Trener/dugnad Per Øyvind Reitan,

19 G97 Adresseliste og aktivitetsliste Regnskap for G Inntekter Utgifter Innestående pr kr ,00 Dugnad kr 1 000,00 Norway cup kr 3 000,00 Turnering Løvenstad kr 900,00 Leie av Kurlandsparken kr 2 250,00 Sommeravslutning kr 2 000,00 Navn på drakter kr 560,00 LSK-turnering kr 1200,00 Div innkjøp til Norway cup kr 180,00 Høstavslutning kr 952,00 Salg av kakebokser (avsluttet nov 08) kr 5 940,00 Utstyr kr 701,00 Innestående på lagkontoen pr. 1. nov. 08 kr ,00 kr ,00 kr ,00

20 INNHOLDSFORTEGNELSE KURLAND FOTBALLKLUBB G98 ÅRSMELDING ORGANISERING AV LAGSARBEIDET ORGANISERINGEN AV GRUPPA TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER SPORTSLIGE FORHOLD SPORTSLIGE MÅL Resultat mål:...feil! Bokmerke er ikke definert Utviklingsmål:...Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper TRENINGSPLAN/AKTIVITETER PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK SOSIALE FORHOLD UTSTYR KLUBBUTSTYR LAGSUTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.3 PERSONLIG UTSTYR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. ØKONOMI INNTEKTSBRINGENDE TILTAK Stevneinntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Inntektsbringende tiltak Reklame-og annonse inntekter Renteinntekter UTGIFTSSIDEN Godtgjørelse Utstyr...Feil! Bokmerke er ikke definert Bane- og hall leie Dommerutgifter treningskamper Transport Turneringsdeltakelse Administrasjon Sosiale arrangement...feil! Bokmerke er ikke definert. 5.3 REGNSKAPS- OG BUDSJETTMAL Inntekter...Feil! Bokmerke er ikke definert Utgifter...Feil! Bokmerke er ikke definert Balanse...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.4 VURDERING RESULTAT OG BALANSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6. VEDLEGG... 28

21 6.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE ORGANISERING AV LAGSARBEIDET Innledning Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene 11.1 Organiseringen av gruppa Gruppa bestod ved sesongstart av 16 spillere, født i I løpet av sesongen har to sluttet, slik at vi i dag er 14 gutter i spillergruppa. G98 har stilt med to lag i 5`er kamper. G98 har trent to ganger i uka, sammen som en gruppe. Vi har benyttet to faste lag i kampene. G98 har vider samarbeidet med G99 hvor vi meget begrenset - har hatt med et par spillere i kamp. Fire av G98-spillerne har vært med og spilt kamper for G TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER FUNKSJON/ NAVN ANSVARSOMRÅDE/ARBEIDSOPPGAVER Patrik Berggren (Hovedtrener) Espen Kornberg (Hjelpetrener) Planlegge treningsopplegg Gjennomføre treninger Planlegge kampopplegg Kampledelse Sørge for oppbevaring, og ha med utstyr til treninger og kamper Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Planlegge treningsopplegg sammen med hovedtrener Gjennomføre treninger Planlegge kampopplegg Kampledelse Sørge for oppbevaring, og ha med utstyr til treninger og kamper Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.)

22 sammen med hele støtteapparatet Jan Ekern (Lagleder) Helene Sørensen (Lagleder) Bistå trener på trening etter avtale Det praktiske rundt kamperavvikling Kommunikasjon med foreldre og foresatte om den enkelte kamp. Kommunikasjon med hjemmedommer Ta i mot motstander og dommer Sørge for at laget kan stille med nok mannskap Eventuelt oppgjør med dommer Utarbeide kampoppsett (Hvem spiller hvor, bytter etc.) sammen med trener. Føre kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). sammen med oppmann. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Bistå trener på trening etter avtale Det praktiske rundt kamperavvikling Kommunikasjon med foreldre og foresatte om den enkelte kamp. Kommunikasjon med hjemmedommer Ta i mot motstander og dommer Sørge for at laget kan stille med nok mannskap Eventuelt oppgjør med dommer Utarbeide kampoppsett (Hvem spiller hvor, bytter etc.) sammen med trener. Formidle kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). til oppmann. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet

23 Morten Halvorsen (Oppmann) Anne Liv Askeland (Kasserer) Utarbeider årsplan Kontakt med styret og krets Levere spillerliste til klubben innen 1. februar (lagpåmelding til seriespill) Påmelding til turneringer Vedlikeholde laginformasjon på web (min. en nyhet pr. mnd.) Vedlikeholde og distribuere adresseliste Utarbeide kampoppsett for sesongen sammen med laglederne Formidle periodiske treningsplaner og sesongens totale kampoppsett til foresatte Føre kampstatistikk (inkl. oppmøte, kaptein, keeper etc). Organisering av kioskvakt Organisering av dugnader Anskaffe nødvendig fellesutstyr (november) Har myndighet til å nekte spillere som har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor lag eller klubb, å delta på trening og/eller kamp. Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet Føring av regnskap, inn/utbetalinger, fakturering Organisere loddsalg Kontingent Planlegge og administrere sosiale aktiviteter (avslutninger, turer, etc.) sammen med hele støtteapparatet I løpet av sesongen har lagleder Helene Sørensen sluttet Sønnen har sluttet med fortball. Morten Halvorsen har tatt seg av laglederoppgavene i tillegg til oppmannsrollen. I høst sluttet Anne Liv Askeland som kasserer. Elin Skjelstad har overtatt som kasserer pr SPORTSLIGE FORHOLD

24 12.1 SPORTSLIGE MÅL Aktiviteten skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. Skal fortsatt arbeide for å rekruttere 75 % av alle guttene på klassetrinnet på Kurland skole. I barnefotballen er den viktigste målsettingen å rekruttere flest mulig spillere til fotballaktivitet i Kurland FK, samt lære disse å bli glad i fotballen som idrett. Breddeaspektet er således det viktigste. Det skal legges stor vekt på trygghet og trivsel. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av "fotballek" og gjennom disse aktiviteter skal en gi barna grunnleggende ferdigheter for senere å kunne utvikle seg til gode fotballspillere. Det praktiseres ikke topping av lag på grunnlag av ferdigheter. Støtteapparatet vil vurdere i hvilke former og i hvilket omfang vi på et forsiktig og rettferdig nivå eventuelt skal forsøke med hospitering på trening og kamp. Prinsippene rundt dette er ikke klare i skrivende stunder. Vi vil likevel presisere at eventuell deltakelse fra MG99 under ingen omstendigheter skal gå ut over noen av MG98 sin spilletid. Vurdering av måloppnåelse: Vi har ikke greis å rekrutere flere spillere til gruppa fordi tilsiget av nye spillere rett og slett er fraværende. Det har vært stor fokus på breddeaspektet, selv om vi nå tydeligere kan se at guttene utvikler seg i ulikt tempo mht. fotballferdigheter. Alle har fått tilnærmet lik spiilleid PRINSIPPER OG TILTAK Prinsipper KRITERIER FOR LAGUTTAK Alle som møter, spiller tilnærmet like mye. Vurdering av måloppnåelse: Målet er oppnådd TRENINGSPLAN/AKTIVITETER Mnd: Ant. økter: Mnd: Ant. økter: Janua r Febru ar 8 Juli 0 8 August 4

25 Mars 8 Septemb 4 er April 8 Oktober 8 Mai 4 Novembe 8 r Juni 4 Desembe 6 r Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Målet er oppnådd PRAKTISK GJENNOMFØRING AV TRENINGER 0G KAMPER Alle spillere møter til avtalt tid Oppmøte til bortekamper skjer på Kurlandsparken Alle spillere skal få spille tilnærmet like mye Det rulleres på å spille fra start Det rulleres på plass på laget Vurdering av gjennomføring/endringer neste sesong: Målet er oppnådd. 13. HOLDNINGER/SOSIALE- OG MILJØMESSIGEFORHOLD 13.1 HOLDNINGSMESSIGE MÅL OG TILTAK 13.2 Varsling av forfall til trening eller kamp Forfall skal varsles trener så tidelig som mulig. Dette da treningene planlegges ut fra antall/hvilke spillere som er til rådighet. Fokusområder Ball og ballbehandling Glede/trivsel Mestring på individuelt nivå Samhandling Gjennomføring av treninger Oppvarming Teknikk-del, ca 20 min Spill-del, minst 30 min Avslutning, 2 min tøying oppsummering, info om neste trening 13.3 SOSIALE FORHOLD Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i

26 minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltagelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Det er imidlertid i denne forbindelse viktig at den miljømessige og sportslige siden gis lik vektlegging. Hensikten med å delta i cuper/turneringer skal være å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Det er også viktig å avholde regelmessige spillermøter/spillersammenkomster for å styrke miljø og samhold. Under trening og kamp skal vi tåle at det «smeller» litt mellom oss. Men vi skal bli ferdig med situasjonen der og da. Det er forbudt å være å være langsint, sur eller lat. Positive meldinger kan det nesten aldri bli nok av. Vurdering av måloppnåelse og endringer som bør gjøres neste sesong: G98 er en kjempeflott gruppe å arbeide med. Alle er gode venner og vi har et positivt og godt miljø i spillergruppa, og i støtteapparatet. 14. UTSTYR Klubben holder laget med det vi trenger av annet fellesutstyr. I tillegg kommer utstyr til spillere, trenere og leder Klubbutstyr Kvaliteten på klubbutstyret har vært tilfredsstillende. G98 har benyttet egnde spillertrøyer, med reklame på.

27 15. ØKONOMI Gruppa har en egenkapital på over kr 6152, Inntektsbringende tiltak Inntektsbringende tiltak Egenbetaling Egenandelen til lagkassa, var Kr. 300,- pr. spiller Dugnad G98 har arangert loddsalg på Prix, Kurland som dugnad i gruppas regi Reklame-og annonse inntekter Vi har en sponsor hvor inntektene har gått til turneringer og lignende Renteinntekter Alle lag som har egen konto fører opp renteinntektene for inneværende år Utgiftssiden Godtgjørelse Oppgjørsoversikt for G98 sitt støtteapparat er sendt klubben i separat forsendelse Bane- og hall leie G98 leide treningstid - en ekstra økt pr. uke i vinterhalvåret Dommerutgifter treningskamper Klubben dekker utgifter til dommere i seriekamper. Lagene dekker utgiftene i trenings- og cupkamper Transport Klubben dekker kjøring for trenere og ledere innenfor kretsen og til Norway cup med kr. 1 per km. Andre transportkostnader må dekkes av laget Turneringsdeltakelse Klubben dekker turneringsdeltakelse KFKs Vinter- og VårCup. Påmeldings- og deltakerutgifter ut over dette må laget selv dekke.

28 Administrasjon Mange lag har egen bankkonto. Det må tas høyde for gebyrer. I tillegg kommer portoutgifter og andre diverseutgifter Regnskaps- og budsjettmal Regnskapet for G98 vedlegges som en egen fil. 16. VEDLEGG 16.1 ADRESSELISTE SPILLERE, TRENERE OG LEDERE Alle - Navn, fødselsdato, adresse, telefon og epost

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer