RALLY HEDMARKEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RALLY HEDMARKEN 2014"

Transkript

1 Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar. Arr.lisens ARRA BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2014 er et nasjonalt rally bestående av 10 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass på «Åttemetersplanet/brygga Hamar). Løpet er 355,54 km totalt, hvor 83,30 km er fordelt på 10 spesialstrekninger (SS). (3 SS som benyttes 2 ganger) Løpet inngår i NM, Norgescup og NMK Rallycup. 3. ISR/NSR: Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale sportsreglement (ISR), det nasjonale sportsreglement (NSR), rallyreglementet samt disse tilleggsreglene. Tilleggsreglene offentliggjøres på: 18. august HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: Børger Brænd Ass.løpsleder: Kjell Ole Mellum Sikkerhetssjef: Håkon Fredriksen Løypesjef: Magne Fevang Funksjonærsjef: Ann H. Hommerstad Fevang Løpssekretær: Olve Klevmo Møller Teknisk sjef: Knut Østmo Deltagerkontakt: Bernt Øystein Vormeland Serviceplassansvarlig: Robert Hermansen Juryleder: Jurymedlem: Jurymedlem: Sikkerhetskontrollant: Bjørn Guldbrandsen Rolf Borge Freddy Høgås Tom Stendrud 5. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN: Tid: Fredag 19. september Lørdag 20. september Sted: Scandic Hotel, Hamar Telefon: , DETALJERT BESKRIVELSE: Transport: 272,24km SS km: 83,30km Totalt: 355,54km Underlag: Grus (SS 7 og SS 10, Vendkvern vil ha ca. 400m med asfalt) START: Østre Torg, Hamar. Fredag 19. september 2014 med start første bil kl Mål: Scandic Hotel, Hamar. Base: Scandic Hotel, Hamar hvor løpets offisielle oppsalgstavle være. INNSJEKK/REGISTRERING GJENNOMKJØRING: Torsdag 18. september kl 16:30 20:30 Fedsdag 19. september kl kl og kl 15:30 17:30 Innsjekk FØR teknisk kontroll Husk: Bring med kvittering på betalt kontingent! 1

2 TEKNISK KONTROLL: Torsdag 18. september kl kl Fredag 19. september kl kl GJENNOMKJØRING Rallyreglementet avsnitt 25 Arrangøren av Rally Hedemarken 2014 stiller noter produsert av Bruno Berglund til disposisjon. Disse skal anvendes i flg. produsentens betingelser. Deltaker tillates å endre arrangørnotene og/eller skrive egne noter under gjennomkjøringen, og benytte disse under løpet. Alle som skal lage egne noter eller kjøre igjennom arrangørnoter må melde seg på til arrangøren, alle biler som skal brukes til gjennomkjøring skal være registrert hos arrangør med reg. nr, samt merket med de kjennemerker som arrangør pålegger. Ingen typer av løpsbil kan benyttes. Ved gjennomkjøring tillates ikke løpsbil (bil som har fått utstedet lisens) og det skal kun benyttes dekk godkjent etter veitrafikkloven. Bilen skal være merket iht. arrangørens anvisninger. Tidsskjema for gjennomkjøring: SS1, SS2, SS3/5, SS 4/6 fra kl 08:30 13:00 SS 7/10, SS 8, SS 9 fra kl. 12:00 16:00 Deltakerne tillates maks 2 gjennomkjøringer pr. etappe, og kun i løpets kjøreretning Rallyreglementet avsnitt SS 3 og SS 5, SS 4 og SS 6 samt SS 7 og SS 10 er identiske, og det tillates kun 2 gjennom-kjøringer til sammen på disse. Under gjennomkjøringen tillates deltakere kun fra ett lag pr bil. Maks hastighet på spesialstrekningene er satt til 60 km/t. NB! Transport over Ekeberg gård SKAL være i gangfart På transportetapper o.l. gjelder veitrafikkloven. Det vil være vakter som overvåker etappene. Vaktene vil ha status som faktadommere. Rapport om ureglementert kjøring vil kunne medføre startnekt. Organisering av gjennomkjøringen vil bli beskrevet i startbekreftelsen. Gebyr for notekontroll og bompenger er inkl. i startkontingenten. Husk at andre myke trafikkanter ferdes på veiene når gjennomkjøringen foregår. Det er derfor særdeles viktig å ferdes hensynsfullt, slik at vi kan opprettholde vårt gode forhold til grunneiere, oppsittere, myndigheter og andre berørte parter. BRUTT LØP: Deltaker som bryter løpet skal så snart som mulig underrette løpsledelsen om sted og årsak for brutt løp. Tidbok og utfylt NBF`s bruttskjema (side 2 i kjøreboka) med årsak til brutt skal leveres nærmeste løpsfunksjonær eller oppsamler. Vognlisens vil ikke bli returnert før brutt skjema er registrert innlevert. Vognlisens oppbevares og leveres i retur fra løpets tekniske kontrollant. RE-START ETTER BRUTT LØP: Deltagere som ikke fullfører dag 1, eller overskrider maks tid eller respit tid, gis mulighet til og re-starte rallyet fra start dag 2. Dette må meddeles arrangøren så fort som mulig, og senest kl 07:30 dag 2. Enhver deltager som bryter siste dag har brutt konkurransen. STRAFF: Deltagere som restarter vil få en tidsstraff. Tidsstraffen vil være som følger: For hver SS som ikke er kjørt vil 5 minutter bli lagt til den raskeste tiden i gjeldende klasse for hver SS som mangler. Dersom deltager bryter etter endt siste SS, vil de dømmes som de har brutt den siste SS. Ved overskridelse av makstid eller respittid vil tidsstraffen gjelde fra den TK deltageren kom for sent. REPARSJON FØR RESTART: For deltagere som bryter dag 1 og ønsker restart dag 2. er det ingen restriksjoner i tidsforbruk for service. Bilen må fremstilles for ny teknisk kontroll, og dette må avtales med teknisk kontrollant. ØVRIG INFORMASJON Telefon nr. til berging Ingen servicebiler ol. slipper inn på SS under løpet. Deltagerbiler som trenger taueassistanse blir transportert til nærmeste offentlige veg. Deltagere er selv ansvarlig for å rekvidere og koste bilberging videre. 2

3 7. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE: Dato: september 2014 Starttid 1. bil: 19. september kl. 19: september kl. 08:30 TK 2F Startmåte: Det benyttes flytende start. 8. LISENSER: Rallyreglementet avsnitt 5 Både fører og kartleser må ha gyldig norsk lisens, eller lisens fra et EU-land for rally i Lisensen er gyldig sammen med gyldig medlemskap i en motororganisasjon tilsluttet NBF. Deltakere med EU-lisens må ha starttillatelse fra eget ASN. Deltagerne plikter å ha med seg alle nødvendige papirer, samt bilens homologeringspapirer. 9. TEKNISK KONTROLL: Rallyreglementet avsnitt 26 Teknisk sjef: Knut Østmo Torsdag 18. september kl. 17:00 19:30 Fredag 19. september kl. 16:30 18:30 Scania, Midtstranda Hamar. NB! Følg vaktenes anvisning ved avlessing av løpsbiler. Fører må medbringe bilens homologeringspapirer til teknisk kontroll, og papirene må medbringes under hele løpet. Startnummer utleveres ved innsjekk FØR teknisk kontroll og skal være satt på før teknisk kontroll. Lisenser og medlemskort må medbringes teknisk kontroll/innsjekk. Kontroll av førerkort vil bli foretatt på start løpsdagen. Deltakere som ikke møter til fastsatt tid kan nektes start. 10. NOTER/KJØREBOK: Noter og kjørebok utleveres mot fremvisning av kvittering for betalt startavgift ved registrering for gjennomkjøring. Notene er produsert av Bruno Berglund. Rallyreglementet avsnitt 25 Angi ved påmelding hvilken notetype som ønskes: norske beskrivende, norsk tallsystem, svenske beskrivende, svensk tallsystem, engelsk beskrivende, engelsk tall. Ferdsel på spesialstrekninger, Brudd på disse vil medføre startnekt. Det er åpnet for gjennomkjøring. (se Gjennomkjøring) 11. SERVICE: Det opprettes en serviceplass på «Åttemetersplanet»/Brygga, Hamar hvor KUN servicebiler som er registrert av arrangøren slipper inn på serviceplassen. Dette adgangstegn vil bli utlevert på innsjekk. Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. Dette gjøres på påmeldingsskjemaet. For øvrig gjelder bestemmelsene i Rallyreglementet avsnitt 48 NB! De som kommer med større servicebiler må følge skilting til Hamar OG LIGNENDE Amfi og benytte undergangen etter Amfien og følge veien tilbake til servicplass. BENSINFYLLING: Det opprettes en egen bensinfyllingsplass. Tid bensinfylling er lagt inn i transport etter service B,C og D samt mulig etter TK 5A og 8FA 12. REGULERINGSPAUSER: Det er regulering før service A,B,C og D, samt regroup etter SS PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID: PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID: Makstid på spesialstrekningene vil være angitt i kjøreboken og i løpets tidbok. Respittid på transport mellom 2 tidskontroller er maks. 15 minutter. Respittiden for hele løpet er 30 minutter rallyreglementet avsnitt TIDTAKING: Tiden tas som angitt i rallyreglementet avsnitt 36.1 i minutter, sekunder og tideler. Deltakerne skal gjennom løpet benytte tidbok. 15. RESULTATER: Resultatlisten offentliggjøres i basen snarest mulig etter målpassering, umiddelbart etter protestfristens utløp. 3

4 RALLY HEDMARKEN 2014 Tidligst kl. 19: PREMIERING: Det vil være premier til fører og kartleser. ¼ av de startende i hver klasse får premie. Dersom to eller flere deltakere oppnår samme totaltid, blir den best som har beste tid på SS 1, eventuelt SS 2 osv. dersom det er nødvendig for å skille. Premieutdelingen for Rally Hedmarken vil være i basen, umiddelbart etter protestfristens utløp dog tidligst kl Det vil bli premie til totalvinner og beste nasjonal. Uavhentede premier ettersendes ikke, og tilfaller arrangøren. 17. ARRANGØRREKLAME: Arrangøren forbeholder seg rett til reklame i henhold til Reklamebestemmelsene. Arrangøren vil benytte startnummer med reklame i tillegg til sifrene. Det tillates ikke frikjøp fra denne reklamen. Eventuell arrangør- reklame vil bli utdelt ved innsjekk og plasseres over startnummer. Frikjøp fra denne er kr PROTESTER/APPELLER: I h. t. NSR og rallyreglementet avsnitt PARC FERMÉ: Bestemmelsene i Rallyreglementet gjelder. Parc ferme vil være ved løpets base ved endt dag 1 og etter målgang. Det er ikke noen form for motorvarmertilgang fra arrangørens side. Parc Ferme åpnes dag 2 for deltager 30 min før egen startid og når resultatlisten er endelig, og arrangøren i samarbeid med juryen gir beskjed om åpning. Deltagere som oppholder seg i Parc Ferme utenom ovennevnte kan utelukkes. 20. KONTAKT: Deltagerkontakt Deltagerkontakt Ass. løpsleder Løpsleder: Bernt Øystein Vormeland Kjell Ole Mellum Børger Brænd FORELØPIG STARTLISTE Nasjonalt A-seedede førere. Klasse Frank Tore Larsen Torstein Eriksen NMK Modum & Sigdal NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R5 Adapta AS NaA 2 19:30:00 2 Anders Grøndal Roger Eilertsen Subaru Impreza STi Anders Grøndal NaA 3 19:31:00 3 Trond Sveinsvoll Otto Øvestad KNA Stavanger KNA Stavanger Subaru Impreza STi Jr Solutions NaA 3 19:32:00 4 Steve Røkland Veronica Engan NMK Gardermoen Peugeot 208 R2 Steve Røkland NaA 5 19:33:00 Total antall startende i gruppen: 4 4

5 Nasjonalt B-seedede førere. Klasse Geir Helge Frøslid NMK Fluberg Subaru Impreza STi NaB 3 19:34:00 Tom Andre Haldammen Geir Helge Frøslid 6 Petter Kristiansen NMK Sør-Gudbrandsdal Subaru Impreza STi NaB 3 19:35:00 Dag Nordstrand NMK Hamar Petter Kristiansen 7 Erik Offerdal KNA Varna Subaru Impreza STi NaB 3 19:36:00 Lena Lysen NMK Elverum Erik Offerdal 8 Marius Aasen Ford Fiesta R2 NaB 5 19:37:00 Marlene Engan Marius Aasen Total antall startende i gruppen: 4 Nasjonalt C-seedede førere. Klasse Petter Rolfsen NMK Modum & Sigdal Renault Twingo R2 NaC 5 19:38:00 Gøril Undebakke NMK Nore og Uvdal Petter Rolfsen 10 Sindre Furuseth NMK Gardermoen Ford Fiesta ST NaC 7 19:39:00 Øyvind R. Beckstrøm NAF Eidsvoll & Omegn Sindre Furuseth Total antall startende i gruppen: 2 Useedede førere. Klasse Tor Slemdal John B Killingmo NMK Aurskog-Høland NMK Aurskog-Høland Subaru Impreza STi Tor Slemdal A 3 19:40:00 40 Kenneth Trysnes KAK Subaru Impreza STi A 3 19:41:00 Kjell Olsen NMK Konsmo Kenneth Trysnes 12 Thomas Olsen KNA Varna Mitsubishi Evo IX B 3 19:42:00 Jørn Listerud KNA Varna Thomas Olsen 13 Arnt Gustav Olsen Subaru Impreza STi B 3 19:43:00 Raymond Grimestad NMK Konsmo Arnt Gustav Olsen 14 Miriam Aasli NAF Øvre Østfold Ford Fiesta R2 B 5 19:44:00 Kristian Hvambsahl Eriksen KNA Kongsberg Miriam Aasli 79 Ole Christian Veiby KNA Solør Motorsport Skoda Fabia S2000 C 2 19:45:00 Anders Jæger KNA Kongsvinger Ole Christian Veiby 15 Thomas Andre Imingen NMK Hurum og Røyken Subaru Impreza STi C 3 19:46:00 Kent Magne Løvlund KNA Eiker Thomas Andre Imingen 17 Kristoffer Bekkemellem Ford Fiesta ST C 7 19:47:00 Thea Frydenberg Kristoffer Bekkemellem 18 Ole Martin Karlsen Ford Fiesta ST C 7 19:48:00 Aleksander Lengaard Ole Martin Karlsen 19 Morten Olafsen NMK Fluberg Ford Fiesta ST C 7 19:49:00 Jo Ingve Alm NMK Fluberg Morten Olafsen Total antall startende i gruppen: 10 Nasjonalt D-seedede førere. Klasse Bernt Kollevold Toyota Celica ST205 NaD 13 19:54:00 Ove Johnny Andersen Bernt Kollevold 21 Marius Dahl NMK Modum & Sigdal Mitsubishi Evo VI NaD 13 19:55:00 Jim Roger Haugom KNA Kongsvinger Marius Dahl 22 Tony Caspersen NMK Aurskog-Høland Subaru Impreza STi NaD 13 19:56:00 Jan Einar Ingier NMK Aurskog-Høland Tony Caspersen 23 Vidar Kristensen KNA Eiker Mitsubishi Evo VI NaD 13 19:57:00 Rita Kristensen KNA Eiker Vidar Kristensen 24 Søren Snartemo NMK Konsmo BMW M3 NaD 10 19:58:00 Arne-Ingar Stulen NMK Hadeland Søren Snartemo 25 Jan Egil Halland NMK Nore og Uvdal BMW M3 NaD 10 19:59:00 Anders Nygård NMK Nore og uvdal Jan Egil Halland 26 Vidar Nordbø KAK Volvo 240 NaD 10 20:00:00 Geir Stensland KAK Vidar Nordbø 27 Ole Gunnar Skogli NMK Nore og Uvdal Ford Sierra Cosworth NaD 10 20:01:00 Andreas Jahren NMK Nore og Uvdal Ole Gunnar Skogli Total antall startende i gruppen: 8 Nasjonalt E-seedede førere. Klasse Bjørn Bækkevold KNA I/Y Østfold Mitsubishi Evo V NaE 13 20:02:00 Roar Sundsten Bjørn Bækkevold 29 Stein-Erik Brynildsen NMK Gardermoen Mitsubishi Evo IV NaE 13 20:03:00 Vemund Leivestad NMK Aurskog-Høland Stein-Erik Brynildsen 30 Tom Kristian Lien NMK Modum & Sigdal Volvo 940 Evo NaE 10 20:04:00 5

6 Hege Turvoll Lien NMK Modum & Sigdal Tom Kristian Lien 31 Birger Gundersen BMW M3 NaE 10 20:05:00 Pål Iversen Birger Gundersen Total antall startende i gruppen: 4 Nasjonalt F-seedede førere. Klasse Assar Granum NMK Modum & Sigdal Volvo 940 Evo NaF 10 20:06:00 Ole Johnny Winther NMK Modum & Sigdal Assar Granum 33 Morten Bredesen NMK Hadeland Volvo 240 NaF 10 20:07:00 Petter Bredesen NMK Hadeland Morten Bredesen 34 Jo Inge Bakken KNA Kongsvinger Volvo 242 NaF 10 20:08:00 Tommy Slåstad KNA Kongsvinger Jo Inge Bakken 35 Lars Øivind Enerberg NMK Gjøvik Volvo 242 NaF 10 20:09:00 Alex Goddokken NMK Gjøvik Lars Øivind Enerberg 36 Tom Slaastad KNA Kongsvinger Ford Escort MK1 NaF 14 20:10:00 Jan Åge Strand KNA Kongsvinger Tom Slaastad Total antall startende i gruppen: 5 Useedede førere. Klasse Harald Larsen Trond Svendsen NMK Larvik Mitsubishi Evo VI Harald Larsen A 13 20:11:00 38 Roger Andy Sjøgren NMK Nore og Uvdal Mercedes v A 10 20:12:00 Stine Marie Klemetsdal NMK Tønsberg Roger Andy Sjøgren 39 Edvall Martin Stenberg NMK Hadeland Ford RS1800 A 11 20:13:00 Trond Håvard Østheim NMK Hadeland Edvall Martin Stenberg 41 Egil Hvattum NMK Hadeland Mitsubishi Evo VI B 13 20:14:00 Siw Helen Stenberg NMK Hadeland Egil Hvattum 42 Kjell-Ivar Erland NMK Konsmo BMW M3 B 10 20:15:00 Thomas Erland NMK Konsmo Kjell-Ivar Erland 78 Morten Prestegård NMK Hadeland Volvo 940 B 10 20:16:00 Hans Morten Prestegård NMK Hadeland Morten Prestegård 43 Kristian Næss Subaru Impreza STi C 13 20:17:00 Kennth Myhre Kristian Næss 44 Fredrik Aamodt NMK Egersund Toyota Celica GT4 C 13 20:18:00 Bjørn Handeland KNA Sokndal Fredrik Aamodt 45 Kristian Furuseth KNA Kongsvinger Volvo 242 C 10 20:19:00 Lars Atle Nymoen KNA Kongsvinger Kristian Furuseth 46 Leiv Erland NMK Konsmo Volvo 242 C 10 20:20:00 Tommy Håland NMK Konsmo Leiv Erland 47 Lasse Berg NMK Nore og Uvdal Volvo C 10 20:21:00 Caroline Eng NMK Nore og Uvdal Lasse Berg 48 Aleksander Refstie KAK Volvo 242 C 10 20:22:00 Kristoffer Refstie KAK Aleksander Refstie 49 Sondre Egeland NMK Konsmo Volvo 242 C 10 20:23:00 Per Andre Støle NMK Konsmo Sondre Egeland 50 Morten Fossum NMK Elverum Volvo 242 C 10 20:24:00 Ståle Søberg NMK Elverum Morten Fossum 51 Lars Johan F. Strand NAF Kristiansand BMW e36 325i C 10 20:25:00 Jan Gunnar Hulthin NAF Kristiansand Lars Johan F. Strand 52 Kai Egil Norseth NMK Gardermoen BMW 325 C 10 20:26:00 Kristian Farmen NMK Hønefoss Kai Egil Norseth 53 Rune Bekkevold NMK Hamar Volvo 244 C 10 20:27:00 Johnny Jevne NAF Msp Hamar Rune Bekkevold 54 Kim Johansen NMK Hadeland Ford Escort RS C 11 20:28:00 Morten Johansen NMK Hadeland Kim Johansen 55 Georg Gjertsen Renault Clio Ragnotti C 11 20:29:00 Marie Hofsløkken NAF Msp Oslo og Omegn Georg Gjertsen 56 Tommy Transeth NMK Tønsberg Peugeot 306 Gti S-16 C 11 20:30:00 Chriss-Toni Johnsen NMK Tønsberg Tommy Transeth 57 Tor Helge Snøan NMK Støren Nissan Almera GTI C 11 20:31:00 Aud Snøan NAF Tor Helge Snøan 58 Daniel Nordby NMK Hamar Opel Astra C 11 20:32:00 Bjørn Nordby NMK Hamar Daniel Nordby 59 Morten Storsveen NAF Øvre Østfold Nissan Micra 1300 C 12 20:33:00 Anniken Storsveen NAF Øvre Østfold Morten Storsveen Total antall startende i gruppen: 23 6

7 Klasse 17. Volvo original, A+B-førere 60 Ole Morten Tangen NMK Modum & Sigdal Volvo 940 B 17 20:34:00 Vegard Halland NMK Nore og Uvdal Ole Morten Tangen 61 Tor Arild Bækkevold NAF Volvo 242 B 17 20:35:00 Jens Erik Eriksen Tor Arild Bækkevold 62 Tommy Eng NMK Hamar Volvo 940 B 17 20:36:00 Tommy Eng Total antall startende i gruppen: 3 Klasse 15. Gr. 1 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA s App. K (2WD) 63 Petter Fausko Opel Kadett GSA A 15 20:37:00 Rune Brandtenborg Eilertsen NAF Petter Fausko 64 Helge Menkerud NMK Hamar Ford Cortina B 15 20:38:00 Lars Jørgen Brennhagen NMK Sør-Gudbrandsdal Helge Menkerud Total antall startende i gruppen: 2 Klasse 18. Volvo original, C-førere 65 Kim Anders Nyhus KNA Kongsvinger Volvo 940 C 18 20:39:00 Sondre Strand KNA Solør Kim Anders Nyhus 66 Magnar Brugrand NAF Msp Indre Sogn Volvo C 18 20:40:00 Jan Åge Berge NAF Msp Indre Sogn Magnar Brugrand 67 Jan Vegard Johansen NAF Hamar Volvo C 18 20:41:00 Stian Kristiansen NMK Hadeland Jan Vegard Johansen 68 Lars Engen NMK Hamar Volvo 940 C 18 20:42:00 Morten Karset NMK Hamar Lars Engen 69 Øystein Hansen NMK Larvik Volvo 940 C 18 20:43:00 Daniel Wolden NMK Elverum Øystein Hansen Total antall startende i gruppen: 5 Klasse 19. Debutanter 71 Steffen Marthinsen Sigurd Skovly NMK Gardermoen NMK Gardermoen Volvo 740 Steffen Marthinsen D 19 20:44:00 72 Lars Martin Stensbøl KNA Kongsvinger Volvo 940 D 19 20:45:00 Mads Ola Stensbøl KNA Kongsvinger Lars Martin Stensbøl 73 Martin Nyhagen NMK Hamar Nissan Almera D 19 20:46:00 Martin Nyhagen 74 Christian Holmen Jensen NMK Hamar Volvo 244 D 19 20:47:00 Vegard Foss NMK Hamar Christian Holmen Jensen 75 Anders Nygård NMK Gjøvik Volvo 242 D 19 20:48:00 Joachim Goddokken NMK Gjøvik Anders Nygård 76 Simen Leira KNA Kongsvinger Volvo 244 D 19 20:49:00 Magnus Branes KNA Kongsvinger Simen Leira 77 Øystein Østli NMK Elverum Volvo 242 D 19 20:50:00 Odd Arne Kristiansen Øystein Østli Total antall startende i gruppen: 7 Klasse 20. Ungdom 901 Håkon Sveen Frøslid Jørgen Nordhagen NMK Fluberg NMK Hadeland Ford Fiesta ST Jørgen Nordhagen U 20 20:51:00 Total antall startende i gruppen: 1 Totalt antall startende i løpet: 78 7

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km FJELLEVENTYRET 25. NUMEDALSRALLY - 28. februar 2015 Foto: Benjamin A. Ward 2 15 PROGRAMBLAD MED STARTLISTE Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20

Detaljer

RALLY TELEMARK STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD

RALLY TELEMARK STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD RALLY TELEMARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 2014 STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD VELKOMMEN TIL RALLY TELEMARK 2014

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2014 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

Startbekreftelse. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT

Startbekreftelse. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT Startbekreftelse VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL DEN NYE BJERKESPRINTEN På Bjerke travbane 12/6/2014 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR OG DISSE TILLEGGSREGLER. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT

Detaljer

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: 21. Numedalsrally 2010 teller med i: NM rally 2010, Subaru cup, Ford Flexifuel Cup 2010, NMK Rallycup 2010, Norges cup klasse 7 og 8,

Detaljer

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2014 er ett nasjonalt rally totalt på 243,89 km hvorav 92,87 km med spesialstrekninger.

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tlf: Torill Karlsrud, 9067 3555 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2013 teller

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal 2. BESKRIVELSE: Mountain Rally Norway 2014 arrangeres 25. januar 2014 av NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal. Mountain Rally

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014. Startprogram 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.mountain-challenge.no

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011 Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011 1) Tilleggsreglene gjelder for KNA Rally Sokndal 2011, ett rally på asfaltunderlag i Sokndal kommune med omegn. Konkurransen er en del av Norgescup

Detaljer

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 23. August 2014

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 23. August 2014 Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 23. August 2014 1) Tilleggsreglene gjelder for KNA Rally Sokndal 2014, ett begrenset rally på hovedsakelig asfaltunderlag i Sokndal kommune med omegn. Konkurransen

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.challengeportalen.no 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i

Detaljer