Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik"

Transkript

1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger. Løpets lengde totalt er ca 146 km, hvorav ca 38.6 km er SS. SSene er gjennomgående og meget krevende, på meget fine bygdeveier på asfalt. I år vil det bli integrert et challenge løp i Vestfoldsprinten. 3. ISR/NSR: Løpet avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), det Nasjonale Sportsreglement for Norge(NSR), Norgescup kl.6, 7 og 8, NMK Rallycup 2012, TRN-Cup 2012, Norsk Bilgaranti Challenge-cup samt disse tilleggsregler. 4. ARRANGØRLISENS: Oppgis i startprogrammet. 5. SPORTSKOMITÉ: Privat Mobil Organisasjonsleder: Erik Aaby Løpsleder: Egil Nygård Ass. løpsleder: Morten Erik Abrahamsen Løypesjef: Frode Gunnerød Sikkerhetssjef: Jane Myhr Ass.sikkerhetssjef: Kristin Brekke Økonomi: Maria Nielsen Funksjonærsjef: Erik Aaby Teknisk sjef: Roger Karlsen ADRESSE: Vestfoldsprinten 2012 Maria Nilsen Ollestien 3, 3296 Nevlunghamn 6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Juryleder: Ronny Hansen Sikkerhetskontrollant: Tom Stensrud Jurymedlem: Ole Gustav Sannes Jurymedlem: Rolf-Cato Buch Organisasjonsleder: Erik Aaby Løpsleder: Egil Nygård Ass. løpsleder: Morten Erik Abrahamsen Løypesjef: Frode Gunnerød Ass. løypesjef: Terje Davidsen Sambandsjef: Frank Jensen Funksjonærsjef: Erik Aaby Utregning: Oddvar Moland Ass. sekretær: Camilla Aske Teknisk sjef: Roger Karlsen

2 7. ULYKKESKOMMISJON: Iht. NSR 216 pkt. C Løpsleder: Sikkerhetskontrollant: Politi: Egil Nygård Tom Stensrud Stedlig representant for offentlig myndighet 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN: Tid: Sted: Sagatun, Vivestad, Re kommune, Vestfold Telefon: / DETALJERT BESKRIVELSE: Vestfoldsprinten 2012 er et nasjonalt sprintrally bestående av 2 fartsetapper som kjøres 4 ganger. Løpets lengde totalt er ca 146 km, hvorav ca 38.6 km er SS. Klasseinndeling: Klasse 0 Gr.A over 2000 cm³ inklusive WRC-biler/-tillegg homologert i 2010 og tidligere. A+B+C-førere Klasse 1 S2000 Rally 1,6 turbo med 30 mm restriktor A+B+C-førere Klasse 2 S2000 Rally uten turbo og gruppe R4 A+B+C-førere Klasse 3 Gr.N over 2000 cm³ A+B+C-førere Klasse 4 Gr.A, R2C og R3C cm³, Super 1600, R3T (maks cm³) og R3D (maks cm³) A+B+C-førere Klasse 5 Gr.A og R2B, cm³ A+B+C-førere Klasse 6 Gr.A maks cm³ A+B+C-førere Klasse 7 Gruppe N cm³ A+B+C-førere Klasse 8 Gruppe N og R1B, cm³ A+B+C-førere Klasse 9 Gruppe N og R1A,maks cm³ A+B+C-førere Klasse 10 Gruppe H A-førere Klasse 11 Gruppe H B-førere Klasse 12 Gruppe H C-førere Klasse 13 Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N eksklusive WRC-biler /-tillegg A+B+C-førere Klasse 14 Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981 mod. og eldre. Førere 45 år+ Klasse 15 Gr. 1 4 t.o.m. periode H2 (1976) etter FIA s App. K Klasse 17 Volvo original A + B-førere Klasse 18 Volvo original C-førere Klasse 19 Debutanter Klasse 21 Challenge S2000 biler skal ha FIA Technical Passport i tillegg til gyldige homologeringsdokumenter. Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIA s Gr. A reglement samt tilleggsbestemmelser. Biler i klasse 14 kjøres etter teknisk reglement for gruppe H. Reglement for Volvo original gis ut i særtrykk. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og dele klasser ytterligere ved lav deltakelse. Drivstoff i h.h.t. NSR Punkt 59 Det er ikke tillat med besinfylling i løpet, se NSR punkt TILLEGGS-BESTEMMELSER FOR CHALLENGEKLASSEN Gyldighet for tilleggsbestemmelsene Vestfoldsprinten er et rally og arrangeres følgelig i samsvar med rallyreglementet og løpets tilleggsregler. Disse tilleggsbestemmelsene beskriver tillegg og tilpasninger som gjelder for challengeklassen. Challenge-funksjonærer Kontaktperson challenge: Oddvar Moland, mobil Utregning challenge: Erik Johannessen Anmeldelse Det vises til punkt Anmeldelse i tilleggsreglene. Startkontingenten for challengeklassen er NOK I denne inngår leie av GPS-loggere, kjørebok og kart, arrangørens forsikring og premiering. Klasser og premiering Challengedeltakere kjører i klasse 21. Challengeklassen underinndeles i klasse A, B og C etter kartleserens kvalifikasjoner. Oppgi kartleserklasse, bilmerke og årsmodell i påmeldingen. Premiering etter kartleserklasse. Challengeklassen inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup Krav til bil I challengeklassen tillates biler produsert senest Ved teknisk kontroll følges 558 a) og b) i challengereglementet. Etappetyper og løpsavvikling Trippkontroll oppgis i startprogrammet. Challengeklassen kjører 7 P-etapper og ingen O-etapper på følgende måte: P1 = SS1 (starter før rallyklassen) P2 = SS2 (starter før rallyklassen) P3 = egen løype for challengeklassen med selvstart P4 = egen løype for challengeklassen med selvstart P5 = egen løype for challengeklassen med selvstart P6 = SS7 (starter før rallyklassen) P7 = SS8 (starter før rallyklassen)

3 Deltakerne i challengeklassen starter foran rallybilene, og det medfører et stramt tidsskjema. Challengeklassen har INGEN RESPITTID. Forsinkelser kan medføre utelukkelse. Det samme gjelder avvik fra tildelt starttid på start P-etapper. Dersom deltakere i challengeklassen får problemer inne på fartsetappene, må bilen flyttes ut av veien. Blir bilen stående i eller nær veien, MÅ VARSELTREKANT SETTES OPP. Bilen må ikke flyttes før det gis klarsignal fra løpsledelsen. Maksimal gjennomsnittshastighet for challengeklassen er 50 km/t. Overskridelse av oppgitt gjennomsnittshastighet med mer en 20 %, medfører utelukkelse. Det benyttes standard rallyskilter. Start P-etapper som kun kjøres av challengeklassen, merkes med skilt START. Mål P-etapper som kun kjøres av challengeklassen, merkes med skilt Mål P-etappe. Gjennomkjøring lørdag morgen gjelder IKKE deltakere i challengeklassen. Kjørebok og idealtider Løypa beskrives med tulipanpiler i utlevert kjørebok. Der det kjøres felles løype med rallyklassen, er idealtider og kontroller de samme. Hastigheter og idealtid for hver 300 m på de ulike etappene utleveres sammen med kjørebok. KONTROLLER, PROSEDYRER OG TIDTAKING: ANKOMST ÅPEN TIDSKONTROLL Ved tidlig ankomst venter deltakerne før gult varselskilt. Deltakerne kan kjøre inn i kontrollsonen på minuttet før overlevering av kontrollkortet. Ankomsttiden registreres når tidkortet overleveres postmannskapet. Tid notert på tidskortet legges til grunn for utregningen. Se 33.2 for detaljer rundt innsjekkingsprosedyre. START SPESIALETAPPE/PÅLITELIGHETSETAPPE Ved start SS følg postmannskapets anvisning. Se 33.3 for detaljer. Ved selvstart P-etappe følg anvisninger i kjøreboken. Eksempel: Start P3 er 17 minutter etter notert starttid ut fra TK2C. GPS-registrert starttid legges til grunn for utregningen. Starttiden registreres når bilen begynner å bevege seg og avrundes til nærmeste hele minutt. START TRANSPORTETAPPE Starttid notert på tidskortet legges til grunn for utregningen. Se 33.4 for detaljer. PASSERING HEMMELIG TIDSKONTROLL Passeringstiden GPS-registreres med tidels sekund ved passering kontrollpunktet. Beregnings-grunnlag Beregning av prikker følger bestemmelsene i 571 i challengereglementet INNSJEKKINGSPROSEDYRER Innsjekkingsprosedyrene starter i det bilen passerer skiltet inn i kontrollsonen Mellom skiltet for forvarsel kontroll og kontrollen er det forbudt å stoppe eller kjøre i unormal lav hastighet Påføring av aktuell tid på tidskortet kan kun utføres dersom mannskapet og bilen er tilstede i kontrollsonen ved alle tidskontroller. Ved kø på kontrollen, plikter deltakeren selv å oppsøke kontrollen for notering av ankomsttid Notert tid skal stemme med eksakt tid som mannskapet leverer sitt tidskort til ansvarlig funksjonær Ansvarlig funksjonær skal da notere den aktuelle tiden, enten ved hjelp av påskriving eller en utskrift, på tidskortet og ikke noe annet Beregnet ankomsttid er tiden man får ved å legge til idealtiden på transportetappen til starttiden på transportetappen, disse tidene er gitt i helt minutt Deltagerne er selv ansvarlig for beregnet ankomsttid, som kan sjekke den offisielle klokken på tidskontrollen. Funksjonærene på kontrollen kan ikke gi de noe informasjon om beregnet ankomsttid Mannskapet vil ikke få noen straff for innsjekk for tidlig hvis bilen ankommer kontrollsonen i løpet av minuttet for beregnet ankomsttid eller minuttet foran Mannskapet vil ikke få noen straff ved forsinket ankomst hvis kortet blir levert til rette funksjonær i løpet av minuttet for beregnet ankomsttid Enhver forskjell mellom faktisk innsjekkstid og ideal innsjekkstid skal straffes som følger: (Modifisert, se Kontroller, prosedyrer og tidtaking over) Forutsatt at det er beskrevet i tilleggsreglene for rallyet eller i en senere deltagermelding, kan arrangøren gi tillatelse til at mannskap ankommer tidskontrollen før tiden uten at det medfører noen straff Hvis mannskapet ikke har fulgt reglene for innsjekksprosedyrene, må kontrollsjefen lage en skriftlig rapport på dette som umiddelbart må meldes løpsleder TIDSKONTROLL MED PÅFØLGENDE SPESIALETAPPE Når en tidskontroll påfølges av en startkontroll for en spesialetappe, skal følgende prosedyre følges: På tidskontrollen ved slutten på transportetappen, skal kontrollsjefen notere både innsjekkingstid og provisorisk starttid på etappen, på tidskortet. Det må være minimum 3 minutters mellomrom slik at mannskapet kan forberede seg og komme til start. Start skal alltid foregå på helt minutt Hvis to eller flere av deltagerne sjekker inn på samme minutt skal deres foreløpige starttid for den spesialetappen være i den rekkefølge bilene ankom kontrollen Etter å ha sjekket inn på tidskontrollen, skal bilen kjøres til start på spesialetappen hvor mannskapet skal starte i henhold til prosedyrene fastsatt i disse reglene (se Artikkel 36) Hvis det er forskjell mellom foreløpig og faktisk starttid, skal tiden påført av funksjonær på start på spesialetappen være gjeldende, med mindre løpsleder bestemmer noe annet.

4 33.4 TIDSKONTROLL MED PÅFØLGENDE TRANSPORTETAPPE Det gis ny starttid på hver transportetappe, og alltid på helt minutt. Dersom to eller flere påfølgende spesialprøver avholdes på samme område, betraktes hele området som èn kontrollsone, og transportetappen(e) kan utgå. Hovedkvarter: Sagatun, Vivestad, Re kommune, Vestfold Tid: Lørdag fra kl Innsjekk kl Telefon: DELTAGERMELDINGER Numrerte deltagermeldinger offentliggjøres på offisiell oppslagstavle, som vil være plassert på Sagatun. LØPETS NØDTELEFON: Startrekkefølge: Startrekkefølgen vil bli snudd, slik at Kl.21 vil starte først og kl.0 starter sist. Dispensasjon til dette er gitt av NBF. Det er satt betinget anmeldelse til løpet (NSR 41). Betingelsen er satt til et deltakerantall på minimum 30 og et maksimum på 60, herav 15 challengebiler og 45 ordinære rallybiler. Hvis det ikke blir 45 ordinære rallybiler, vil dette bli fylt opp med "ventende " challengebiler. Vi vil forbeholde oss retten til å endre antall startende, dette vil bli oppgitt i startprogrammet. Dette vil ikke gå ut over challengeklassen. Det vil være dato/klokkeslett for innbetalt start kontingent som gjelder. "Først til mølla," osv. 10. ANMELDELSE: Tilgjengelig fra 10. mai på våre nettsider. Benytt online påmeldingsskjema på senest 8. juni Påmeldingen må signeres av både fører og kartleser på innsjekk. Vi minner om NSR 61 om "valg av deltakelse i konkurranser" og NSR 34 om "fremgangsmåte ved forfall". Påmelding i henhold til NSR 34 og 35. Påmeldingen må være arrangøren i hende innen 8. juni 2012 kl NSR 34. Etteranmeldingsfristen er fredag 15. juni kl Ingen etteranmeldingsavgift. Påmeldte innen ordinær påmeldingsfrist kommer med i programbladet. KONTINGENTER: Startkontigent inkl. forsikring Kr Challenge klasse 21 Kr Gjennomkjøring Gratis Etteranmelding Kr TIDSSKJEMA/STARTMÅTE: Dato: Tid teknisk: Kl Tid innsjekk: Kl Starttid 1. bil: Challenge kl Rallyklasser kl Startmåte: flytende start 12. LISENSER: Det kreves gyldige lisenser for Lisensen er kun gyldig sammen med medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Ved bruk av engangslisens for kartleser må denne bestilles og hentes hos NBF senest fredag Videre kreves det gyldig førerkort for fører. For Challengeklassen selges engangslisenser ved innsjekk. Deltakerne plikter å bringe med seg alle nødvendige papirer, samt bilens homologeringspapier. Manglende papirer kan medføre startnekt. Førerkortkontroll ved innsjekk. 13. TEKNISK KONTROLL: Sagatun, lørdag 16. juni kl Ihht 417 må bilens homologeringspapirer medbringes. Teknisk reglement 300 2a. Vognlisensen vil bli beholdt av arrangøren under løpet, og vil bli utlevert ved innkjøring til parc ferme. Ved eventuelt brutt løp, må bilen forevises teknisk for sjekk, før vognlisensen blir utlevert. Teknisk sjef kan nås på telefon under løpet, og visning av bil kan avtales direkte. Vognlisensen til biler som ikke fremvises, eller til biler som ikke finnes i teknisk stand, vil bli sendt NBF. For Challengeklassen 558 a)og b)i Challengereglementet. Tilhengerparkering blir oppgitt i startprogrammet. 14. NOTER/KJØREBOK: Det vil ikke bli produsert arrangørnoter. Det tillates gjennomkjøring Lørdag fra kl til kl Max. 2 ganger totalt. Gjennomkjøring kun i fartsretningen. Overtredelse medfører utelukkelse. Det tillates max. hastighet på 60 km/t på gjennomkjøringen, kontroller vil bli foretatt. Ikke gjennomkjøring for Challenge klassen.

5 15. SERVICE: Ingen BENSINFYLLING: Ingen 16. REGULERINGSPAUSER: Det vil bli tre reguleringspauser, etter SS-2, etter SS-4, etter SS PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID: Respittiden er 30 minutter for hele løpet. Max 15 min. mellom to SSer. For Challengeklassen 571 i Challengereglementet. Ingen respitt i Challengeklassen. 18. TIDTAKING: Resultatberegning: Det tas tider i minutter, sekunder., Det gis eventuelt tidsstraff i henhold til NSR. Den som deretter har lavest totaltid er vinner. Ved lik totaltid etter endt løp, vinner den som har best tid på SS 1, deretter SS 2 osv 19. SIKKERHET/UTSTYR: Førers og kartlesers utrustning skal være iht NSR 304. Dekk etter NSR 305 G. Hele klassingslisten aksepteres. Dekkvarmere er ikke tillatt. 20. STØYBEGRENSNING: I henhold til NSR RESULTATER: Resultater offentliggjøres på offisiell oppslagstavle, som vil være plassert på Sagatun. Tidspunkt for premieutdeling oppgis i startprogrammet. 22. PREMIERING: Premiering til de 3 beste i hver klasse, tidligst kl på Sagatun. 23. ARRANGØRREKLAME: Arrangørreklame vil bli benyttet på minimum startnummer og forskjermer. Frikjøp kr ,- (NSR 301) 24. PROTESTER: Juryavgjørelser slås opp på løpets offisielle oppslagstavle som vil være plassert i Sagatun. Alle protester må være skriftlig i henhold til NSR PARC FERMÉ: Det vil være parc fermè ved ankomst til Sagatun etter siste etappe. Parc Fermè er i henhold til ISR/NSR. For øvrig vises det til NSR 413. Etter målgang gjelder ikke Park Fermè bestemmelsene i Challengeklassen. 26. KONTAKT: Organisasjonsleder: Erik Aaby NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik ønsker alle hjertelig velkommen til fartsfest Lørdag 16. Juni 2012.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

Rennveileder NC for arrangør og TD

Rennveileder NC for arrangør og TD Rennveileder NC for arrangør og TD Innhold: 1.Invitasjon / innbydelser 2.Påmeldings informasjon 3. Program/ startliste 4. Sportslig gjennomføring 5. Teknisk gjennomføring 6. Konkurransen 7. Lagledermøte

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47, Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09118 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 11. April 2015 FORSIKRING SPORTSKOMITE

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer