Telefon: (Olve Klevmo Møller), e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com"

Transkript

1 Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: (Olve Klevmo Møller), e-post: Web: 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i «NTM Trailer og Tipp AS Challengecup 2015» og «Per Hagen AS Nybegynnercup 2015». 3 Løpets art: Challengeløp som består av etapper med åpne og skjulte tidskontroller. Løpet består av transportetapper, pålitelighetsetapper, orienteringsetapper og ferdighetsetapper. 4 Arrangørlisens: ARCH Sportskomite: Olve Klevmo Møller (leder) Endre Brennum Ivan Klevmo Inge Møller Roger Johansen Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR, Konkurransereglement for Challenge 2015 og disse tilleggsregler. 6 Løpsledelse / jury: Løpsleder: Olve Klevmo Møller (tlf ) Ass løpsleder: Ivan Klevmo Juryleder: Oppgis i startprogrammet Jurymedlem: Oppgis i startprogrammet Jurymedlem: Oppgis i startprogrammet 7 Løpsdato: Lørdag 22.august Løpets base Birkebeineren Hotel & Apartments, Birkebeinervegen 24, 2618 Lillehammer. GPS: Ø , N Innsjekk og sekretariat vil være i resepsjonsområdet på hotellet. På hotellets parkering er løpets tekniske kontroll, start og mål.

2 9 Løpets tidsplan: Kl 07:00; Teknisk kontroll og innsjekk åpner. Teknisk kontroll gjennomføres før innsjekk. Kl 09:00; Utdeling av kjøreordre starter Kl 10:00; Start 1. bil ordinære klasser Kl 12:30; Start 1. bil gjesteklasser fra Gjøvik sentrum Kl 15:15; Målgang 1. bil gjesteklasser i Gjøvik sentrum Kl 18:30; Målgang 1. bil ordinære klasser Tidsplan er foreløpig. Endelig tidsplan vil bli kunngjort i startprogrammet. 10 Trippavstand: Vegvesenets avstandsmerking er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. Det vil bli opprettet trippavstand på løpsdagen. Nærmere informasjon om dette vil komme i startprogrammet. 11 Utlevering av kjøreordre: Kjøreordre utleveres i sekretariatet tidligst 1 time (60 minutter) før egen starttid, fra kl 09: Løpets lengde: Cirka 325 kilometer. 13 Etapper: I løpet inngår transportetapper, pålitelighetsetapper, orienteringsetapper og ferdighetsetapper. Se 566 for definisjon av de ulike etapper. 14 Klasser: Det innbys til deltagelse i klassene A, B, C og C-2, jfr 557 b). Ferdighetsseksjonen har gitt dispensasjon fra 557 b), slik at det også inviteres til deltagelse i klasse EL (elektriske biler) og PIH (plug in hybrid biler). Gjesteklassene kjører bare seksjon 2, som er gitt navnet «Electric Challenge 2015» For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i 557c); Kl 1: Biler eldre enn Kl 2: Biler produsert mellom Kl 3: Biler produsert mellom Kl 4: Biler produsert mellom Kl 5: Biler produsert mellom Kl 6: Biler produsert mellom Kl 7: Biler produsert mellom Kl 8: Biler produsert etter Kl 9: Biler som deltar i klasse EL Kl 10: Biler som deltar i klasse PIH 15 Krav til besetning/bil: Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Fører av bilen må ha gyldig førerkort. Kartleser må være fylt 14 år. Se 558. Alle registrerte biler i god drift- og sikkerhetsmessig stand tillattes i løpet. Deltagende lag har ansvar for at bilen har gyldig forsikring i henhold til vegtrafikkloven, at forfalt årsavgift er betalt og at periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i henhold til forskrift. Prøveskilt er ikke tillatt. Se 557. Bilbelter er påbudt hele løpet. På ferdighetsetappene skal deltagere i åpen bil benytte hjelm. Dekk skal være godkjent iht vegtrafikklovgivningen. 16 Anmeldelse / avgift: Anmeldelse skjer på Ordinær påmeldingsfrist er 15. august kl 23:00. Etteranmelding er åpen til 20. august kl 10:00.

3 Påmeldingsavgift innbetales til konto Merk med navn på fører. Kvittering for betalt påmeldingsavgift må medbringes på innsjekk. Ordinær påmeldingsavgift for alle klasser er kr 2.200,-. Utenlandske deltagere betaler kr 1.500,-. Etteranmeldingsgebyr for alle klasser er kr 500,-. Ved avbud innen ordinær påmeldingsfrist refunderes 100% av påmeldingsavgiften. Ved avbud etter denne dato, refunderes 50% av påmeldingsavgiften. MERK: Kontant betaling ved innsjekk tillattes IKKE for norske deltagere. Påmeldingsavgiften dekker kjørebok, arrangørens forsikringer, leie av GPS-logger og bompenger. Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse løpet dersom det er mindre enn 20 påmeldte i ordinære klasser ved utløp av ordinær påmeldingsfrist. 17 Forsikring: Deltagerne må undersøke med eget selskap. 18 Lisenser: Deltagerne må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb. Dette vil bli kontrollert ved innsjekk. Engangslisens kan bestilles ved påmelding (kr 300,-). Løser man engangslisens er ikke medlemskap i klubb nødvendig. Bestilte engangslisenser deles ut ved innsjekk. Deltagere som har bestilt engangslisens men ikke benytter denne, vil bli belastet kr 300,-. 19 Premiering: De tre beste i hver klasse (fører og kartleser) premieres (klasse A, B, C, C2, EL og PIH). For ferdighetsetappene premieres beste fører i hver bilklasse (jfr pkt 14). For deltagere som ikke er til stede under løpets premieutdeling ettersendes ikke premier og premier tilfaller i så tilfelle arrangør. 20 Resultater: Resultatliste foreligger så snart som mulig etter målgang siste bil. Premieutdeling foretas umiddelbart etter protestfristens utløp. 21 Protester: Se 582 Protester, tidsfrister og jury 22 Veier: Offentlige og private veger med asfalt-/grusdekke av god standard. 23 Løpsavvikling: Startrekkefølgen for seksjon 1 og 3 er: Klasse A, klasse C-2, klasse C og klasse B. Startrekkefølgen for seksjon 2 er: Klasse EL, Klasse PIH, Klasse A, klasse C-2, klasse C og klasse B. Deltagerne starter med 1 minutts mellomrom dersom ikke annet er oppgitt. Deltagerne må være klare til start 10 minutt før egen starttid. Det vil være ca 10 minutter opphold mellom siste bil i klasse PIH og første bil i klasse A på seksjon 2. Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet minimum 15 minutter før løpets start. 24 Kart: Kjøreordren vil inneholde kartkopi. Følgende kart vil benyttes (Norgesserien, målestokk 1:50.000): Bruflat Synnfjell Gjøvik Eina

4 Dokka Lillehammer Follebu Lena Hamar Åsmarka 25 Kjøreordre: Klasse A, B, C og C-2 kjører identisk løype. Gjesteklassene kjører bare seksjon 2 og vil ha egen kjøreordre. (Denne vil ikke inneholde kartkopi.) Det vil bli benyttet tulipanpiler på transport- og pålitelighetsetapper (se 566), skisse for ferdighetsetapper. For klasse C og C-2 vil det også bli benyttet tulipanpiler på orienteringsetapper. Det kan forekomme «FEIL VEI»-skilt. Disse skal ikke passeres. Overtredelse medfører utelukkelse. 26 Kontroller: Det benyttes kontroller som beskrevet i Tidtaking: Det benyttes GPS-basert tidtaking som beskrevet i 570. Masterur er plassert i sekretariatet. Det gjøres oppmerksom på at det iht 570 er deltagerens eget ansvar å ha tilstrekkelig nøyaktig klokke. Arrangøren kan ikke under noen omstendighet lastes for unøyaktighet på deltagernes klokke(r). 28 Reklame: Arrangørens reklame er del av startnummer og skal ikke modifiseres. Startnummer plasseres på begge fordører. «NMT»-dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummeret. Deltagere i klasse C-2 skal i tillegg ha dekaler fra «Per Hagen AS» under startnummeret. Arrangøren forbeholder seg retten til ytterligere egen reklame. Informasjon om dette kommer i startprogrammet. 29 Kontrollskilt: Eksempler på kontrollskilt (se 56) som benyttes i løpet vil være plassert i sekretariatet. Alle skilter vil være i format A4 og ha svart trykk på gul bakgrunn. 30 Reglement: Se 32 Servering: Ifm løpets pause vil det være mulighet for kjøp av lunsj. Ifm ferdighetsetappe 4/5 vil det være servering av pølser. Etter målgang har Birkebeineren Hotell & Apartments tilbud om middagsbuffet med dessert til kr 245,- pr person. Middagsbuffet bestilles ved påmelding og betales sammen med startavgift. (Dette gjelder kun klasse A, B, C og C2, da klasse EL og PIH har egen målgang) 33 Overnatting: Arrangøren har inngått avtale med Birkebeineren Hotel & Apartments som tilbyr spesialpriser til deltagere i Challenge Lillehammer Se løpets hjemmeside for informasjon. 34 Særbestemmelser klasse EL og PIH: Klasse EL og PIH følger samme reglement som ordinære klasser, men har følgende særbestemmelser når det gjelder gjennomføring av løpet: Tidsskjema: Innsjekk gjøres fra kl 10:00, Energihuset, Merkantilvegen 2, 2815 Gjøvik. På innsjekk

5 utdeles alt materiell, inkl kjøreordre. Førermøte: Det vil være førermøte med rask gjennomgang av kjøreordre på Energihuset etter at innsjekk er gjennomført. Startområde: Fra Energihuset vil bilene kjøres i startrekkefølge til Gjøvik sentrum, der start vil være kl 12:30. Ved start vil det også være servering av lunsj. Ferdighetsprøver: Klassene kjører to ferdighetsprøver på Krabyskogen Motorsenter. Målgang: Klassene har målgang på Energihuset. Her vil også premieutdeling foregå så snart som mulig etter målgang. 35 Kontakt: Deltagerkontakt kl A, B, C, C2: Olve Klevmo Møller, Deltagerkontakt kl EL, PIH: Inge Møller, NMK Sør-Gudbrandsdal ønsker dere hjertelig velkommen til «Challenge Lillehammer 2015»

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014. Startprogram 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.mountain-challenge.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Arrangør: NAF Øvre Østfold Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad Telefon: 954 07 068. www.naf.no/ovreostfold torillrb@online.no Løpets

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler Finnskogfestivalen 5. og 6 september 2015 Tilleggsregler Arrangør KNA Solør Motorsport Postboks 122, 2271 Flisa. E-post: post@knasolor.no. Tlf: 90 18 55 89 Tlf løpsdagen sekretæriatet 91 76 79 88 Arr.

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

4.1.1. Startrekkefølge... 8 4.1.2 Startnummer... 8 4.2 Tidskort... 8 4.3 Trafikkregler... 8 4.4 Service på løpsbilen... 8 4.5 Servicebilen... 9 4.

4.1.1. Startrekkefølge... 8 4.1.2 Startnummer... 8 4.2 Tidskort... 8 4.3 Trafikkregler... 8 4.4 Service på løpsbilen... 8 4.5 Servicebilen... 9 4. Tilleggsregler Innhold Innhold... 1 1. Program... 3 1.1 Program før rally uken... 3 1.2 Program i rally uken... 3 2. Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 Arrangør... 4 2.2 Adresse og kontaktdetaljer:...

Detaljer

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011

Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011 Tilleggsregler for KNA Rally Sokndal 20. August 2011 1) Tilleggsreglene gjelder for KNA Rally Sokndal 2011, ett rally på asfaltunderlag i Sokndal kommune med omegn. Konkurransen er en del av Norgescup

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 1 Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer)

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) TILLEGGSREGLER TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) Tidspunkt: 3. september 2005 Sted: Rudskogen Motorsenter, Rakkestad, Norge www.rudskogen.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer