RALLY HEDEMARKEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RALLY HEDEMARKEN 2015"

Transkript

1 Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar. Arr.lisens: ARRA Forsikringsbevis: BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2015 er et nasjonalt rally bestående av 14 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass på «Åttemetersplanet/brygga Hamar). Løpet er 388,71 km totalt, hvor ca. 104,42 km er fordelt på 14 spesialstrekninger (SS). (7 SS som benyttes 2 ganger) Løpet inngår i NM, NMK Rallycup og Norgescup kl 6,7,8 samt uoffisiell «Norsk-Svensk Landskamp» 3. ISR/NSR: Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale sportsreglement (ISR), det nasjonale sportsreglement (NSR), rallyreglementet samt disse tilleggsreglene. 4. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: Børger Brænd Ass.løpsleder: Kai Roar Skjærbekk Sikkerhetssjef: Håkon Fredriksen Løypesjef: Magne Fevang Funksjonærsjef: Ann H. Hommerstad Fevang Løpssekretær: Therese Bruer Larsen Teknisk sjef: Kjetil Grøtting Deltagerkontakt: Grethe Gulbrandsen Deltagerkontakt: Bjørn Guldbrandsen Serviceplassansvarlig: Tommy Nilsen Juryleder: Jurymedlem: Jurymedlem: Sikkerhetskontrollant: Rolf Borge Harald Østheim Freddy Høgås Torstein Bårdseng 5. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN: Tid: Fredag 25. september, lørdag 26. september Sted: Scandic Hotel, Hamar Telefon: DETALJERT BESKRIVELSE: Transport: 284,29 km SS km: 104,42 km Totalt: 388,71 km Underlag: Grus (SS12 og SS14, Vendkvern vil ha ca. 400m med asfalt) START: Østre Torg, Hamar. Fredag 25. september 2015 med start første bil kl fra serviceplass og kl. 20:00 Østre Torg MÅL: Scandic Hotell, Hamar. Her vil løpets offisielle oppslagstavle være. KLASSEINNDELING/STARTREKKEFØLGE Klasseinndeling ifølge Rallyreglementet avsnitt 4.4 Startrekkefølge ifølge Rallyreglementet avsnitt 45. 1

2 Startrekkefølge dag 2 settes opp etter uoffisiell resultatliste dag 1 Debutanter og juniorer til slutt. Det benyttes flytende start. REGISTRERING GJENNOMKJØRING: I forbindelse med innsjekk torsdag 24 september og fredag 25 september kl. 08:00 12:00 INNSJEKK (i basen på Scandic): Torsdag 24. september kl 17:00 20:00 Fredag 25. september kl og kl 16:00 17:30 Innsjekk FØR teknisk kontroll Husk: Bring med kvittering på betalt kontingent! TEKNISK KONTROLL: Torsdag 24. september kl kl Fredag 25. september kl kl GJENNOMKJØRING Rallyreglementet avsnitt 25 Alle som skal lage egne noter eller kjøre igjennom arrangørnoter må melde seg på til arrangøren. Alle biler som skal brukes til gjennomkjøring skal være registrert hos arrangør med reg. nr, samt merket med de kjennemerker som arrangør pålegger. Ved gjennomkjøring tillates ikke løpsbil (bil som har fått utstedt lisens) og det skal kun benyttes dekk godkjent etter veitrafikkloven. Tidsskjema for gjennomkjøring: SS 1 10 Fredag kl 08:30 14:30. SS kl. 15:00 17:00 Deltakerne tillates maks 2 gjennomkjøringer pr. etappe, og kun i løpets kjøreretning, Rallyreglementet avsnitt SS 1 og 3, SS 2 og 4, SS 5 og 8, SS 6 og 9. SS 7 og SS 10, SS 11 og 13, samt SS 12 og 14 er identiske, og det tillates kun 2 gjennomkjøringer til sammen på disse. Under gjennomkjøringen tillates deltakere kun fra ett lag pr bil. Maks hastighet på spesialstrekningene er satt til 60 km/t. På transportetapper o.l. gjelder veitrafikkloven. Det vil være vakter som overvåker etappene. Vaktene vil ha status som faktadommere. Rapport om ureglementert kjøring vil kunne medføre startnekt. Det vil bli avholdt kontroller. Gebyr for notekontroll og bompenger er inkl. i startkontingenten. Startkontingent skal være innbetalt før utlevering av noter og roadbok. Husk at andre myke trafikkanter ferdes på veiene når gjennomkjøringen foregår. Det er derfor særdeles viktig å ferdes hensynsfullt, slik at vi kan opprettholde vårt gode forhold til grunneiere, oppsittere, myndigheter og andre berørte parter. Misbruk av denne tilliten vil kunne medføre at vi IKKE får benytte disse etappene. BRUTT LØP: Deltaker som bryter løpet skal så snart som mulig underrette løpsledelsen om sted og årsak for brutt løp. Tidbok og utfylt NBF`s bruttskjema (side 2 i kjøreboka) med årsak til brutt skal leveres nærmeste løpsfunksjonær eller oppsamler. Vognlisens vil ikke bli returnert før brutt skjema er registrert innlevert. Vognlisens oppbevares og leveres i retur fra løpets tekniske sjef. RE-START ETTER BRUTT LØP: Deltagere som ikke fullfører dag 1, eller overskrider maks tid eller respit tid, gis mulighet til og re-starte rallyet fra start dag 2 etter godkjenning fra løpsledelsen. Dette må meddeles arrangøren så fort som mulig, og senest kl 07:00 dag 2. Enhver deltager som bryter siste dag har brutt konkurransen. STRAFF: Deltagere som restarter vil få en tidsstraff. Tidsstraffen vil være som følger: For hver SS som ikke er kjørt vil 5 minutter bli lagt til den raskeste tiden i gjeldende klasse for hver SS som mangler. Dersom deltager bryter etter endt siste SS, vil de dømmes som de har brutt den siste SS. Ved overskridelse av makstid eller respittid vil tidsstraffen gjelde fra den TK deltageren kom for sent. 2

3 REPARASJON FØR RESTART: For deltagere som bryter dag 1 og ønsker restart dag 2. er det ingen restriksjoner i tidsforbruk for service. Bilen må fremstilles for ny teknisk kontroll, og dette må avtales med teknisk kontrollant. HENVENDELSER Eventuelle henvendelser fra deltakerne kan rettes løpsleder Børger Brænd, ØVRIG INFORMASJON Telefon nr. til berging Ingen slipper inn på SS under løpet. Deltagerbiler som trenger taueassistanse blir transportert til nærmeste offentlige veg. Deltagere er selv ansvarlig for å rekviere og bekoste bilberging videre. 7. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE: Dato: september 2015 Tid teknisk: 24. september kl. 17:30-20: september kl. 16:30 18:30 Tid innsjekk: 24. september kl. 17:00 20: september kl. 08:00 12:00 og kl. 16:00 17:30 Starttid 1. bil: 25. september Kl. 19:30 fra serviceplass og kl. 20:00 Østre Torg 26. september kl. 07:30 TK 2F (ut Parc Ferme) Startmåte: Det benyttes flytende start. 8. LISENSER: Rallyreglementet avsnitt 5 Både fører og kartleser må ha gyldig norsk lisens, eller lisens fra et EU-land for rally i Lisensen er gyldig sammen med gyldig medlemskap i en motororganisasjon tilsluttet NBF. Deltakere med EU-lisens må ha starttillatelse fra eget ASN. Deltagerne plikter å ha med seg alle nødvendige papirer, samt bilens homologeringspapirer. 9. TEKNISK KONTROLL: Rallyreglementet avsnitt 26 Teknisk sjef: Kjetil Grøtting Torsdag 24. september kl. 17:30 20:30 Fredag 25. september kl. 16:30 18:30 Scania, Midtstranda Hamar. NB! Følg vaktenes anvisning ved avlessing av løpsbiler. Fører må medbringe bilens homologeringspapirer til teknisk kontroll, og papirene må medbringes under hele løpet. Startnummer utleveres ved innsjekk FØR teknisk kontroll og skal være satt på før teknisk kontroll. Lisenser og medlemskort må medbringes teknisk kontroll/innsjekk. Kontroll av førerkort vil bli foretatt på start løpsdagen. Deltakere som ikke møter til fastsatt tid kan nektes start. 10. SERVICE: Det opprettes en serviceplass på «Åttemetersplanet»/Brygga, Hamar hvor KUN servicebiler som er registrert av arrangøren slipper inn på serviceplassen. Dette adgangstegn vil bli utlevert på innsjekk. Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. Dette gjøres på påmeldingsskjemaet. For øvrig gjelder bestemmelsene i Rallyreglementet avsnitt 48 NB! Da vi ikke får tilgang til serviceplassen før kl 17:00 fredag 25.september henstiller vi alle deltagere til samarbeid i forbindelse med etablering på serviceplass. Følg de ansvarlige sine henvisninger. De med startnummer fra 1-30 slipper inn først, så og til slutt 60 siste deltager. 3

4 Bensinfylling: Det opprettes en egen bensinfyllingsplass ved serviceplass, samt mulighet for fylling mellom TK 4B og 5A som er oppgitt i Roadbok. Ekstra tid bensinfylling er lagt inn i transport etter service B,C og D samt før TK 5A 11. REGULERINGSPAUSER: Det er regulering før service A,B,C og D, etter TK 12B, samt etter TK 14B 12. PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID: Makstid på spesialstrekningene vil være angitt i løpets tidbøker. Respittid på transport mellom 2 tidskontroller er maks. 15 minutter. Respittiden for hele løpet er 30 minutter rallyreglementet avsnitt TIDTAKING: Tiden tas som angitt i rallyreglementet avsnitt 36.1 i minutter, sekunder og tideler. Deltakerne skal gjennom løpet benytte tidbok (totalt 4 stk) 14. SIKKERHET/UTSTYR: Bestemmelsene i Teknisk reglement for rally om krav til bil må være oppfylt. DRIVSTOFF: Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel, E-85, maks 100 oktan definert i ISR Tillegg. J. art. 252 pkt. 9. DEKK/FELGER: I.h.t. Teknisk reglement for rally PERSONLIG UTSTYR/SIKKERHETSUTSTYR: Fører og kartlesers utrustning må være i henhold til Rallyreglementets avsnitt 65 NB! Husk gul vest. FORSIKRINGER: I henhold til NBFs reglement, Bilsportboken 2015 (Bilsportforsikringer). 15. STØYBEGRENSNING: I henhold til NBFs reglement Det minnes spesielt om bestemmelsene om støybegrensning. 16. RESULTATER: Resultatlisten offentliggjøres i basen snarest mulig etter målpassering, umiddelbart etter protestfristens utløp. 17. PREMIERING: Det vil være premier til fører og kartleser. ¼ av de startende i hver klasse får premie. Dersom to eller flere deltakere oppnår samme totaltid, blir den best som har beste tid på SS 1, eventuelt SS 2 osv. dersom det er nødvendig for å skille. Premieutdelingen for Rally Hedmarken vil være i basen, umiddelbart etter protestfristens utløp dog tidligst kl Det vil bli premie til totalvinner og beste nasjonal. Uavhentede premier ettersendes ikke, og tilfaller arrangøren. Ekstra premier trekkes ut fra den offisielle startlisten 4

5 18. ARRANGØRREKLAME: Arrangøren forbeholder seg rett til reklame i henhold til Reklamebestemmelsene. 1 stk. merke Bilvarehuset Anker skal plasseres på hver side av bilen i forbindelse med startnummer 19. PROTESTER/APPELLER: I h. t. NSR og rallyreglementet avsnitt PARC FERMÉ: Bestemmelsene i Rallyreglementet gjelder. Parc ferme fredag 25. september TK 2E vil være på anvist plass i Roadboka (P-hus CC Stadion) Etter målgang TK 14F ved løpets base. Parc Ferme åpnes når resultatlisten er endelig, og arrangøren i samarbeid med juryen gir beskjed om åpning. Deltagere som oppholder seg i Parc Ferme kan utelukkes. 21. KONTAKT: Deltagerkontakter: Grethe Gulbrandsen Bjørn Gulbrandsen Løpsleder: Børger Brænd E-post: NMK Hamar ønsker velkommen til en fartsfylt dag 5

6 FORELØPIG STARTLISTE (Endelig startliste vil foreligge løpsdagen.) FIA-seedede førere. 1 Eyvind Brynildsen KNA Varna Ford Fiesta R5 (L4) Fia 2 19:30:00 Anders Fredriksson Årjängs MK (S) Eivind Brynildsen Total antall startende i gruppen: 1 Nasjonalt A-seedede førere. Klasse Frank Tore Larsen NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R5 (L4) NaA 2 19:31:00 Torstein Eriksen NMK Modum & Sigdal Adapta Motorsport 3 Anders Grøndal NAF Msp Asker & Bærum Citroën DS3 R5 (L4) NaA 2 19:32:00 Roger Eilertsen NAF Msp Asker & Bærum Anders Grøndal 4 Fredrik Åhlin Värmlands KC (S) Ford Fiesta R5 NaA 2 19:33:00 Morten Erik Abrahamsen NMK Larvik JC Raceteknik AB 5 Petter Kristiansen NMK Sør-Gudbrandsdal Subaru Impreza STi NaA 3 19:34:00 Ole Kristian Brennum NMK Sør-Gudbrandsdal Petter Kristiansen 6 Steve Røkland NMK Gardermoen Peugeot 208 R2 (L2) NaA 5 19:35:00 Patrik Barth MK Ratten (S) Steve Røkland Total antall startende i gruppen: 5 Nasjonalt B-seedede førere. Klasse Geir Helge Frøslid NMK Fluberg Subaru Impreza STi NaB 3 19:36:00 Tom Andre Haldammen NAF Msp Asker & Bærum Geir Helge Frøslid 8 Thomas Olsen KNA Varna Mitsubishi Evo IX NaB 3 19:37:00 Jørn Listerud KNA Varna Thomas Olsen 9 Erik Offerdal KNA Varna Mitsubishi Evo IX NaB 3 19:38:00 Erik Offerdal 10 Marius Aasen NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta R2 (L2) NaB 5 19:39:00 Veronica Engan NAF Msp Asker & Bærum Marius Aasen Total antall startende i gruppen: 4 Nasjonalt C-seedede førere. Klasse Oddbjørn Røed NMK Sandefjord Subaru Impreza STi NaC 3 19:40:00 Håkon Sande NMK Tønsberg Oddbjørn Røed 12 Thor Gunnar Hagen NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R2 (L2) NaC 5 19:41:00 Lena Lysen NMK Elverum Thor Gunnar Hagen 13 Sindre Furuseth NMK Gardermoen Renault Twingo R2 (L2) NaC 5 19:42:00 Øyvind R. Beckstrøm NAF Eidsvoll & Omegn Sindre Furuseth Total antall startende i gruppen: 3 Useedede førere. Klasse Patrik Johansson Wäxjö MS (S) Mitsubishi Mirage R5 (L4) A 0 19:43:00 Jesper Johansson Ryds MK (S) Team Nybe AB 15 Mattias Jirvelius SMK Örebro (S) Ford Fiesta R5 (L4) A 2 19:44:00 Martin Holmdahl MMK Ran Askersund (S) Grow Nutrition 16 Roger Andy Sjøgren NMK Nore og Uvdal Subaru Impreza STi A 3 19:45:00 Roger Andy Sjøgren 17 Harald Larsen NMK Larvik Subaru Impreza STi A 3 19:46:00 Trond Svendsen NAF Msp Asker & Bærum Harald Larsen 18 Jacob Jansson MK Kopparberg (S) Ford Fiesta R2 (L2) A 5 19:47:00 Andreas Johansson Eskilstuna MK (S) DA-Transport AB 19 Arnt Gustav Olsen NAF Msp Asker & Bærum Citroën DS3 R5 (L4) B 2 19:48:00 Rune Eilertsen NAF Øvre Østfold Arnt Gustav Olsen 20 Christian August Selmer KNA Oslo og Omegn Ford Fiesta R5 B 2 19:49:00 Nils Henrik Holmen Christian August Selmer 21 Miriam Aasli NAF Øvre Østfold Ford Fiesta R2 B 5 19:50:00 Gøril N. Undebakke NMK Nore og Uvdal Miriam Aasli 22 Mattias Ledin MK Kopparberg (S) Peugeot 208 R2 (L2) B 5 19:51:00 Erik Lindqvist Mälaröarnas MK (S) Ledin Motorsport 23 Martin Nyhagen NMK Hamar Mitsubishi Evo IX C 3 19:52:00 Kenneth Bryni NMK Hamar Martin Nyhagen 24 Andreas Wiik NMK Hamar Subaru Impreza STi C 3 19:53:00 Alexander Conradi NMK Hamar Andreas Wiik 25 Jo Ingve Alm NMK Fluberg Subaru Impreza STi C 3 19:54:00 6

7 Frank Arne Rogne NMK Gjøvik Jo Ingve Alm 26 Morten Storsveen NAF Øvre Østfold Renault Twingo R2 C 5 19:55:00 Merete Storsveen NAF Øvre Østfold Morten Storsveen 27 Lars Martin Stensbøl KNA Kongsvinger Ford Fiesta ST C 7 19:56:00 Mads Ola Stensbøl KNA Kongsvinger Lars Martin Stensbøl 28 Kristoffer Bekkemellem NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta ST C 7 19:57:00 Thea Frydenberg NAF Msp Asker & Bærum Kristoffer Bekkemellem 29 Jon Erik Brennhagen NMK Sør-Gudbrandsdal Ford Fiesta ST C 7 19:58:00 Lars Jørgen Brennhagen NMK Sør-Gudbrandsdal Jon Erik Brennhagen 30 Rolf Møller NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta ST C 7 19:59:00 Atle Jensen NAF Msp Asker & Bærum Rolf Møller 31 Steffen Marthinsen NMK Gardermoen Peugeot 206RC C 7 20:00:00 Sigurd Skovly NMK Gardermoen Steffen Marthinsen Total antall startende i gruppen: 18 Nasjonalt D-seedede førere. Klasse Bernt Kollevold NAF Msp Asker & Bærum Toyota Celica ST205 NaD 13 20:05:00 Ove Johnny Andersen NAF Msp Asker & Bærum Bernt Kollevold 33 Thomas Kvam NAF Msp Grenland Ford Escort Gr.A NaD 13 20:06:00 Stian Johnsen NAF Msp Grenland Thomas Kvam 34 Tony Caspersen NMK Aurskog-Høland Subaru Impreza STi NaD 13 20:07:00 Marie Hofsløkken NAF Msp Oslo Tony Caspersen 35 Jan Egil Halland NMK Nore og Uvdal BMW M3 NaD 10 20:08:00 Anders Nygård NMK Nore og Uvdal Jan Egil Halland 36 Vidar Nordbø KAK Volvo 240 NaD 10 20:09:00 Geir Stensland KAK Vidar Nordbø 37 Søren Snartemo NMK Konsmo BMW M3 NaD 10 20:10:00 Arne-Ingar Stulen NMK Hadeland Søren Snartemo 38 Tom Kristian Lien NMK Modum & Sigdal VW Golf IV NaD 11 20:11:00 Hege Turvoll Lien NMK Modum & Sigdal Tom Kristian Lien 39 Edvall Martin Stenberg NMK Hadeland Ford Escort RS NaD 11 20:12:00 Trond-Håvard Østheim NMK Hadeland Edvall Martin Stenberg Total antall startende i gruppen: 8 Nasjonalt E-seedede førere. Klasse Stein-Erik Brynildsen NMK Gardermoen Mitsubishi Evo IV NaE 13 20:13:00 Raymond Braaten NMK Aurskog-Høland Mitsubishi Rally Team Norway 41 Bjørn Bækkevold KNA Indre/Ytre Østfold Mitsubishi Evo V NaE 13 20:14:00 Dyre Erling Fredriksen NAF Msp Asker & Bærum Bjørn Bækkevold 42 Morten Bredesen NMK Hadeland Volvo 240 Turbo NaE 10 20:15:00 Petter Bredesen NMK Hadeland Morten Bredesen Total antall startende i gruppen: 3 Nasjonalt F-seedede førere. Klasse Kenneth Trysnes KAK Ford Escort RS 2000 NaF 11 20:16:00 Kjell Olsen NMK Konsmo Kenneth Trysnes Total antall startende i gruppen: 1 Useedede førere. Klasse samt kl 21 (svensk gr H) 44 Tom Heitmann NAF Nordre Vestfold Subaru Impreza STi A 13 20:17:00 Kristin Brekke NMK Larvik Tom Heitmann 45 Mats Peder Hvambsahl KNA Kongsberg Volvo 940 Evo A 10 20:18:00 Kristian Hvambsal Eriksen KNA Kongsberg Mats Peder Hvambsahl 46 Martin Norenby Dals MK (S) Volvo 940 A 10 20:19:00 Erik Gustafsson SMK Linde (S) Martin Norenby 47 Magne Svardal NMK Konsmo VW Golf II GTI A 11 20:20:00 Eirik Spilling NMK Konsmo Magne Svardal 48 Tom Slaastad KNA Kongsvinger Ford Escort MK1 A 14 20:21:00 Jan Åge Strand KNA Kongsvinger Tom Slaastad 49 Magne Fagerli NAF Msp Asker & Bærum Subaru Impreza STi B 13 20:22:00 Magne Fagerli 50 Kjell Ivar Erland NMK Konsmo BMW M3 B 10 20:23:00 Thomas Erland NMK Konsmo Kjell Ivar Erland 51 Kim Johansen NMK Hadeland Volvo 242 B 10 20:24:00 Tommi Kristiansen NMK Hadeland Kim Johansen 52 Lars Schmidt NMK Larvik Volvo 940 Evo B 10 20:25:00 Harald Faugstad NMK Larvik Harald Faugstad 53 Morten Prestegård NMK Hadeland Volvo 940 B 10 20:26:00 7

8 Hans Morten Prestegård NMK Hadeland Morten Prestegård 54 Torbjørn Eidså KAK Volvo 242 B 10 20:27:00 Steinar Rosseland KAK Torbjørn Eidså 55 Simon Andersson Bengtsfors MC (S) Volvo 940 B 10 20:28:00 Urban Fröjd Falköpings MK (S) Lejtorp Racing 56 Tor Bækkevold NAF Sarpsborg VW Golf II B 12 20:29:00 Jens Erik Eriksen NAF Msp Asker & Bærum Tor Bækkevold 57 Helge Menkerud NMK Hamar Ford Cortina B 14 20:30:00 Cato Menkerud KNA Helge Menkerud 58 Kristian Næss NAF Msp Asker & Bærum Subaru Impreza STi C 13 20:31:00 Kenneth Myhre NAF Msp Asker & Bærum Kristian Næss 59 Kristian Furuseth KNA Kongsvinger Volvo 242 C 10 20:32:00 Tina Jeanette Olsen KNA Kongsvinger Kristian Furuseth 60 Lars Johan F. Strand NAF Kristiansand BMW 325i C 10 20:33:00 Jan Gunnar Hulthin NAF Kristiansand Lars Johan F. Strand 61 Helge Myhre NMK Hadeland Volvo 244 C 10 20:34:00 Rune Ottesen NMK Aurskog-Høland Helge Myhre 62 Leiv Erland NMK Konsmo Volvo 240 C 10 20:35:00 Tommy Håland NMK Konsmo Leiv Erland 63 Morten Fossum NMK Elverum Volvo 242 C 10 20:36:00 Stein Henning Birkely NMK Hamar Morten Fossum 64 Aleksander Refstie KAK Volvo 242 C 10 20:37:00 Kristoffer Refstie KAK Aleksander Refstie 65 Kai Egil Norseth NMK Gardermoen BMW 325 C 10 20:38:00 Maren Moseby NMK Aurskog-Høland Kai Egil Norseth 66 Marius Mendelis NMK Tønsberg Peugeot 306 C 11 20:39:00 Andrejus Pravilovas NMK Tønsberg Marius Mendelis 67 Benjamin A. Ward NMK Gardermoen Nissan Almera GTI C 11 20:40:00 Simen Næss Hagen NAF Msp Asker & Bærum Benjamin A. Ward 68 Tommy Egeli NMK Konsmo Peugeot 306 C 11 20:41:00 Per Andre Støle NMK Konsmo Tommy Egeli 69 Daniel Nordby NMK Hamar Renault Clio C 11 20:42:00 Bjørn Nordby NMK Hamar Daniel Nordby 70 Raymond Grimestad NMK Konsmo Opel Kadett C 11 20:43:00 Raymond Grimestad 71 Magnar Brugrand NAF Msp Indre Sogn Volvo 242 C 14 20:44:00 Jan Åge Berge NAF Msp indre sogn Magnar Brugrand 72 Rune Bekkevold NMK Hamar Volvo 244 C 14 20:45:00 Johnny Jevne NAF Msp Hamar Rune Bekkevold Total antall startende i gruppen: 29 Klasse 17. Volvo original, A+B-førere 73 Stig Sollie NMK Hønefoss Volvo 940 A 17 20:46:00 Ronald Haug NMK Hønefoss Stig Sollie 74 Runar Pedersen NAF Msp Asker & Bærum Volvo 240 A 17 20:47:00 Anders Bakke NAF Msp Asker & Bærum Runar Pedersen Total antall startende i gruppen: 2 Klasse 15. Gr. 1 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA s App. K (2WD) 75 Torbjørn Hjermstad KNA Indre/Ytre Østfold Volvo 242 B 15 20:48:00 Atle Dyreng KNA Indre/ytre Østfold Torbjørn Hjermstad 76 Ole Kristian Stenslet NMK Aurskog-Høland Ford Escort MK1 TC B 15 20:49:00 Stian Kristiansen NMK Aurskog-Høland Ole Kristian Stenslet 77 Tore Johannessen NSK Ford Escort C 15 20:50:00 Leif Arne Neset NAF Msp Asker & Bærum Tore Johannessen Total antall startende i gruppen: 3 Klasse 18. Volvo original, C-førere 78 Øystein Hansen NMK Larvik Volvo 940 C 18 20:51:00 Daniel Wolden NMK Elverum Øystein Hansen 79 Ørjan Bekkeseth NMK Nore og Uvdal Volvo 940 C 18 20:52:00 Vegard Halland NMK Nore og Uvdal Ørjan Bekkeseth 80 Jan Vegard Johansen NMK Hamar Volvo 242 C 18 20:53:00 Tommi Kristiansen NMK Hadeland Jan Vegard Johansen 81 Eirik Snøan NMK Støren Volvo 244 C 18 20:54:00 Anita Indstrand NMK Støren Eirik Snøan 82 Jon Steinar Sørby KNA Indre/Ytre Østfold Volvo 940 C 18 20:55:00 8

9 Arild Christoffersen KNA Indre/Ytre Østfold Jon Steinar Sørby 83 Tore Mortensen Amcar Volvo 244 C 18 20:56:00 Eirik Stillingen NMK Aurskog-Høland Tore Mortensen 84 Christian Holmen Jensen NMK Hamar Volvo 244 C 18 20:57:00 Vegard Foss NMK Hamar Christian Holmen Jensen 85 Lars Engen MNK Hamar Volvo 940 C 18 20:58:00 Morten Karset NMK Hamar Lars Engen 86 Kjetil Storberget KNA Solør Motorsport Volvo 244 C 18 20:59:00 Roger Storberget KNA Solør Motorsport Kjetil Storberget 87 Tom Jensen NMK Elverum Volvo 240 C 18 21:00:00 Espen Synstad NMK Elverum Tom Jensen Total antall startende i gruppen: 10 Klasse 19. Debutanter 88 Benjamin Eriksen NMK Hamar Renault Clio Williams Marcus Bårdseth NMK Hamar Benjamin Eriksen D 19 21:01:00 89 Krister Skjærbekk NMK Hamar Volvo 240 D 19 21:02:00 Kennet Skjærbekk NMK Hamar Krister Skjærbekk 90 Hans Erik Eriksen NMK Hamar Opel Corsa D 19 21:03:00 Ståle Bårdseth NMK Hamar Hans Erik Eriksen 91 Kim Ellseth NAF Msp Hallingdal Volvo 240 D 19 21:04:00 Steingrim Westheim NAF Msp Hallingdal Kim Ellseth 92 Simen Leira KNA Kongsvinger Volvo 244 D 19 21:05:00 Simen Leira Total antall startende i gruppen: 5 Klasse 20. Ungdom 901 Håkon Sveen Frøslid Jørgen Nordhagen NMK Fluberg NMK Hadeland Ford Fiesta ST Jørgen Nordhagen U 20 21:06:00 Total antall startende i gruppen: 1 Totalt antall startende i løpet: 93 Startende som har (L2) eller (L4) bak bilmerke, starter i "Landskampen i Rally 2015". (L2) = Landskamp 2WD, (L4) = Landskamp 4WD. 9

RALLY HEDMARKEN 2014

RALLY HEDMARKEN 2014 Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar. Arr.lisens ARRA 14.03928 2. BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2014 er et nasjonalt rally bestående av 10 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper

Detaljer

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km FJELLEVENTYRET 25. NUMEDALSRALLY - 28. februar 2015 Foto: Benjamin A. Ward 2 15 PROGRAMBLAD MED STARTLISTE Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20

Detaljer

RALLY TELEMARK STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD

RALLY TELEMARK STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD RALLY TELEMARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 2014 STARTLISTE OG PROGRAM FOR RALLY TELEMARK 2014 - DISTRIBUERT TIL 30.000 HUSSTANDER I TELEMARK OG BUSKERUD VELKOMMEN TIL RALLY TELEMARK 2014

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2014 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2014 er ett nasjonalt rally totalt på 243,89 km hvorav 92,87 km med spesialstrekninger.

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal 2. BESKRIVELSE: Mountain Rally Norway 2014 arrangeres 25. januar 2014 av NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal. Mountain Rally

Detaljer

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tlf: Torill Karlsrud, 9067 3555 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2013 teller

Detaljer

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: 21. Numedalsrally 2010 teller med i: NM rally 2010, Subaru cup, Ford Flexifuel Cup 2010, NMK Rallycup 2010, Norges cup klasse 7 og 8,

Detaljer

Startbekreftelse. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT

Startbekreftelse. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT Startbekreftelse VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL DEN NYE BJERKESPRINTEN På Bjerke travbane 12/6/2014 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR OG DISSE TILLEGGSREGLER. 1. ARRANGØR: NAF OSLO og OMEGN MOTORSPORT

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2009 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen består av transportetapper

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

TILLEGGSREGLER FLESBERG RALLYSPRINT 21.02.2015

TILLEGGSREGLER FLESBERG RALLYSPRINT 21.02.2015 TILLEGGSREGLER FLESBERG RALLYSPRINT 21.02.2015 1. ARRANGØRS NAVN: KNA avd. Kongsberg 2. BESKRIVELSE: Flesberg rallysprint er et nasjonalt rallysprint bestående av 4 stk SS på totalt 12,8 km og 0,8 km trsp.

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Deltakerkontakt: Kåre Rabben 97 55 29 53. Løpsleder: Hallvard Møllerplass 90 06 69 77. Løpssekretær: Gro Haugstad 99 29 87 63

Deltakerkontakt: Kåre Rabben 97 55 29 53. Løpsleder: Hallvard Møllerplass 90 06 69 77. Løpssekretær: Gro Haugstad 99 29 87 63 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal 2. BESKRIVELSE: Mountain Rally Norway 2006 arrangeres 14. januar 2006 av NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal. Løpet inngår i

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014. Startprogram 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.mountain-challenge.no

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer