INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER"

Transkript

1 INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 1

2 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. KONTINGENTER 11. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE 12. LISENSER 13. TEKNISK KONTROLL 14. NOTER/KJØREBOK 15. SERVICE 16. RESTART 17. REGULERINGSPAUSER 18. PRIKKBELASTNING/ MAX- OG RESPITTID: 19. TIDTAKING 20. SIKKERHET/UTSTYR 21. STØYBEGRENSNING 22. RESULTATER 23. PREMIERING 24. ARRANGØRREKLAME 25. PROTESTER 26. BERGING 27. PARC FERMÉ 28. MILJØ 29. PILING 30. DELTAKERKONTAKTER RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 2

3 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE Rally Telemark 2015 er et nasjonalt rally som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpets totale lengde ca. 297 km hvorav ca. 77 km spesialstrekninger på grus fordelt på 8 etapper. Det vil bli 3 servicer. SHAKEDOWN Det blir frivillig shakedown på fredag 18 september fra kl 18:00 til ca kl 21:00 Shakedown er på ca 840 meter på Jernvekstomta mellom basen og serviceplassen Start etter kø prinsippet. Det blir kun en bil i løypa og flying finish målgang. Kun påmeldte lag med full sikkerhetsutrustning får starte. Bilen må også godkjennes på teknisk kontroll før start på shakedown. I tillegg må bilen ha påmontert startnummer og arrangørreklame. Shakedown er på ca 840 meter. Underlaget er av varierende type: Betong, asfalt, grus og sand. Shakedown kjøres på et gammelt industriområde og underlaget er derfor veldig varierende men vil oppleves hovedsakelig som grusunderlag. Det anbefales å benytte brukte dekk. Detaljert beskrivelse kommer i startprogram. Løpet inngår i norgesmesterskapet i rally, og norgescup i rally for nasjonale klasser. Løpet teller også i NAF Motorsport Asker og Bærum sitt klubbmesterskap med dobbel poengsats. 3. ISR / NSR. Løpet avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), det Nasjonale Sportsreglement (NSR), reglement for NM 2015, samt disse tilleggsregler. 4. ARRANGØRLISENS: ARRA: SPORTSKOMITE: Løpsleder Petter Stenseng M; Ass løpsleder Lars Faale M: Løpsleder sekretær Mette Haugland M: Presse / marked Vidar Holum M: Presse / marked Erik Tandberg M: Grunneiersjef Øystein Sauro M: Løypesjef Per Arnt Nilssen M: Rådgiver M.M. John Erik Nilsen M: Rådgiver M.M Svein E. Hansen. M: ADRESSER: Primæradresse: NAF ASKER OG BÆRUM Postboks Sandvika Sandviksveien Sandvika Tlf E-Post: NAF Notodden og Omegn Postboks Notodden 6 DETALJERT BESKRIVELSE: Løpet starter lørdag 19. september kl 08:00 ved Bok og Blueshuset Storgata Notodden sentrum. INNSJEKK: SEKRETARIAT OG OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE. Bok og Blueshuset Storgata Notodden Sekretariat åpnes fredag 18. september kl 08:00-22:00. Sekretariat åpnes lørdag 19. september kl 07:00. Innsjekk må gjøres fredag 18.september. Lørdag kun etter avtale med sekretariat sjef Tove Hansen tlf: Førerkort kontroll vil bli utført ved start. Tidsbok blir utlevert ved førerkortkontroll før start. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 3

4 TEKNISK KONTROLL Teknisk åpner fredag 18. september kl 16:00 og stenger kl 21:00. Adresse: Trafikkstasjonen Notodden. Semsvn Notodden. Vi minner om deltakernes plikt til å medføre bilens homologerings dokumenter SERVICEPLASS Serviceplassen er åpen fra fredag kl 08:00. Alle får tildelt plass på serviceområdet, se skisse i startprogram. Se også pkt. 15 i disse tillegsreglene. Serviceplassen er på Nesøya. Nedenfor Storgata Notodden sentrum. Avkjøring fra E134. KLASSEINNDELING Klasseinndeling og regler i henhold til rallyreglement art. 4.4 Innbydelse i klasse 1 til og med klasse 20. S2000 og R5 biler skal ha FIA Technical Passport i tillegg til gyldig homologerins dokumenter Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr. A reglement samt tilleggsbestemmelser Biler i klasse 14 kjøres etter teknisk reglement for gruppe H. Reglement for Volvo original gis ut i særtrykk. Utgåtte gr. A, N biler tillates å delta i gr. A og gr. N iht. til FIAs bestemmelser inntil fire år etter at homologeringen er utgått. STARTREKKEFØLGE Ihht. Rallyreglement art. 45. GJENNOMKJØRING Fredag 18 september fra kl 09:00 til kl 17:00 Gjennomkjøringsplan opplyses i startprogrammet. Alle klasser tillates gjennomkjøring. 2 gjennomkjøringer per etappe. Etapper som kjøres to ganger regnes som en etappe.. Kun registrerte biler vil bli godtatt. (Ikke prøveskilt eller rallybil) Bil for gjennomkjøring skal merkes etter arrangørens anvisning. Maks hastighet 50 km/t såfremt ikke lavere fartsgrense er skiltet. Det vil bli lagt stor vekt på hensynsfull kjøring, dette er viktig ovenfor alle grunneiere og beboere. Vis hensyn, veiene er åpne for vanlig trafikk under gjennomkjøringen. Det vil være vakter som overvåker etappene. Hastighetskontroll må påregnes. Etter at tilleggsreglene / påmelding er åpnet, og frem til 19. september 2015 med unntak av organisert gjennomkjøring, er det ikke lov å ferdes på etappene. Overtredelse kan medføre startnekt. ENDRINGER Det skal kun skje endringer eller tilføyelser til disse tilleggsregler i henhold til rallyreglement art Enhver endring eller tilføyelse blir utformet som datert og nummerert deltakermelding. Enhver protest vedrørende tilleggsreglene vil bli overlevert juryen for behandling. Deltakermeldingene vil bli satt opp på løpets offisielle oppslagstavle. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder Petter Stenseng M: Ass løpsleder Lars Faale M: Løpsleder sekretær Mette Haugland M: Løypesjef Per Arnt Nilssen M: Funksjonærsjef Vidar Sommer M: Ass funk sjef Einar Korneliussen M: Sikkerhetssjef Tom Stensrud M: Serviceplassjef Jan Eyolf Brustad M: Sambandssjef Jon Andre Firing M: Utregnersjef Kai Braathen M: Grunneiersjef Øystein Sauro M: Rådgiver M.M. John Erik Nilsen M: Resultat og data sjef Øystein Landsgård M: Teknisk kontroll Torstein G. Vikan M: Sekretariat sjef Tove Hansen M: Presse / marked Vidar Holum M: Presse / marked Erik Tandberg M: Deltakerkontakt Grethe Gulbrandsen M: Note produsent Bruno Berglund M: RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 4

5 JURY: Juryleder Ole Gustav Sannes M: Jurymedlem Kristian Seterøy M: Jurymedlem Roar Tangerud M: NBF sikkerhets kontrollant Roy Rogstadmoen M: ULYKKESKOMMISJON: Løpsleder NBF sikkerhets kontrollant Politiet Petter Stenseng Roy Rogstadmoen Vakthavende ved Notodden Politistasjon 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN: Tid: Fredag og lørdag september Sted: Bok og Blueshuset storgata Notodden Telefon: sekretariat 9. ANMELDELSE: Anmeldelse mottas fra offentliggjøring av tilleggsregler mandag 3 august 2015.kl 12:00. Anmeldelse mottas på Påmelding i henhold til konkurransereglement for rally art 21 Anmeldelsen må være arrangøren i hende innen onsdag 5. september 2015 kl. 24:00 for påmelding med redusert startkontigent, eller innen lørdag 16. september kl. 16:00 med ordinær startkontigent Deltaker plikter å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet. Dette gjøres på påmeldingsskjemaet. Deltakere er selv ansvarlig til å innehente startprogrammet som vil bli lagt ut på vår nettside minimum 48 timer før start. Startprogram kan fås tilsendt i posten ved henvendelse til løpets sekretær. Påmeldingsavgift og betaling for noter må være innbetalt til konto nr: innen anmeldingsfristen for at anmeldelsen skal være gyldig. Husk deltakers navn på innbetaling. NB! Husk kvittering for innbetaling ved innsekk. Betaling ved innsjekk aksepteres ikke. Avbud må meldes skriftlig til arrangøren Ved godkjent avmelding vil innbetalt startkontingent bli tilbakebetalt, iht følgende: Avmelding før 16 september kl , full tilbakebetaling av startkontingent. Ved avmelding etter denne dato tilbakebetales startkontingent minus kr i administrasjonsgebyr. Betaling for bestilte noter refunderes ikke. Påmelding åpner / m redusert startkontingent 3. august 2015 kl 12:00 Påmelding slutt / m redusert startkontingent 5. september 2015 kl 24:00 Påmelding stenger / m ordinær startkontingent 16. september 2014 kl 16: KONTINGENTER REDUSERTE KONTINGENTER Startkontingent klasse 1-18 inklusiv gjennomkjøring. Kr Startkontingent klasse 19 inklusiv gjennomkjøring. Kr Startkontingent klasse 20 inklusiv gjennomkjøring. Kr ,- ORDINÆRE KONTINGENTER Startkontingent klasse 1-18 inklusiv gjennomkjøring. Kr Startkontingent klasse 19 inklusiv gjennomkjøring. Kr Startkontingent klasse 20 inklusiv gjennomkjøring. Kr , Noter. Kr Frikjøp arrangør reklame. Kr RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 5

6 11. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE Løps dato: lørdag 19. september Teknisk kontroll fredag 18. september kl 16:00-21:00 Innsjekk i sekretariatet fredag 18. september kl 08:00-20:00 Shakedown. fredag 18. september kl.18:00-21:00 Sekretariatet åpner lørdag 19. september kl 07:00 Start 1 bil lørdag 19. september kl 08:00 Startmåte: Det vil bli benyttet flytende start med et minutts intervaller rallyreglement art LISENSER Det kreves gyldig lisens for Husk at lisens kun er gyldig sammen med gyldig medlemskap i motororganisasjon. Det vises også til reglement for Norgesmesterskapet i rally pkt. 2 Lagets anmelder er ansvarlig for bilens mannskap og følge under konkurransen. Enhver ureglementert eller usportslig opptreden vil bli rapportert til stevnes jury, som kan ilegge straffer så langt som til utelukkelse. Dette ved overtredelse av veitrafikkloven, gjelder løpsbiler og servicebiler, rallyreglement art Vognlisens: Teknisk reglement 300. Vognlisensen vil bli beholdt av arrangøren under løpet, og vil bli utlevert ved innkjøring til Parc Ferme. Ved eventuelt brutt løp, må bilen forevises teknisk for sjekk, før vognlisensen blir utlevert. Teknisk Kontrollsjef kan nås på telefon under løpet, og visning av bil kan avtales direkte. Vognlisensen til biler som ikke fremvises, eller til biler som ikke finnes i teknisk stand, vil bli sendt NBF 13. TEKNISK KONTROLL Fredag 18 september Kl. 16:00 21:00 Trafikkstasjonen Notodden Semsveien Notodden Teknisk kontroll sjef: Torstein G. Vikan M: Turbobiler skal være klargjort til plombering av restriktor. Homologeringspapirer med eventuelle tillegg må fremvises ved teknisk kontroll. Bilens vognlisens skal beholdes av arrangøren under løpet og tilbakeleveres etter målgang. (Se punkt 12.) Teknisk kontrollskjema utleveres ved teknisk kontroll og skal være ferdig utfylt før start av kontrollen. 14. NOTER/KJØREBOK Dette vil bli utlevert ved innsjekk. Det må opplyses i påmeldingen om det ønskes noter og eventuelt hvilken type. Notene produseres av Bruno Berglund. Tidsbok må finnes i bilen under hele løpet. Tidsboken må forevises ved samtlige kontroller. Manglende notater fra en kontrollpost medfører utelukkelse. Rettelse eller tilføyelser uten signatur av løps funksjonær vil også medføre utelukkelse 15. SERVICE I henhold til rallyreglement art. 48. Reparasjoner, service eller bensinfyllinger er ikke tillatt på offentlig veg, dette må utføres på egen serviceplass angitt i kjøreboka. Deltaker som utfører service utenom fastlagt serviceplasser, vil bli utelukket. Serviceplass er på ca 8 x 8 meter til hver deltaker. Ønskes større serviceplass, må dette meldes til serviceplassjef senest lørdag 5. september 2015 kl 16:00. Det vil bli tildelt serviceplass, nummerert med startnummer. Team som ønsker felles service, må melde dette til serviceplassjef, senest lørdag 5. september 2015 kl 16:00. Serviceplassen er på grus, grasbakke og noe betongunderlag og dette krever underlag for jekk og bukker samt at det kreves presenning under løpsbil og servicebil. Dette vil være deltakers ansvar i sin helhet. Kun servicebiler med arrangørens merking kommer inn på serviceplassen. Andre kjøretøy med tilknytting til deltaker henvises til parkering ca 100 meter fra området. Serviceplassjef: Jan Eyolf Brustad. E-post: RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 6

7 BENSINFYLLING: Rallyreglement art. 58. Egen bensinfyllingsplass opprettes umiddelbart etter TK-ut fra service. Bensinfyllingen utføres innenfor transporttiden fram til neste TK. Deltakernes servicepersonell må selv bære/transportere bensinen fra servicebilen til bensinfyllingsplassen. Det gis ikke mulighet for forhåndslagring. Kun to personer fra hvert team med ansvar for bensinfyllingen gis adgang til bensinfyllingsplassen. Bensin og servicepersoner gis ikke adgang til bensinfyllingsplass tidligere enn 3 min før deltakers TK-ut tid fra service. All service utenom bensinfylling er forbudt innenfor bensinfyllingsplassen. Motoren må være avslått under bensinfyllingen. Det anbefales at fører og kartleser oppholder seg utenfor bilen under bensinfyllingen. Dersom de imidlertid forblir inne i bilen, skal sikkerhetsbeltene ikke benyttes Ved tekniske problem skal bilen snarest skyves, med kjøreretningen, ut av bensinfyllingsplassen uten at dette medfører straff. Ekstern hjelp for å skyve bilen ut av bensinfyllingsplassen kan mottas fra teammedlemmer og funksjonærer. Arrangøren må ha tilstrekkelig brannvern og saneringsmiddel tilgjengelig, samt bemanning til å betjene dette Uvedkommende, deriblant publikum, gis ikke adgang til bensinfyllingsplassen. Det må håndheves røykeforbud på bensinfyllingsplassen. 16.Restart Rally Telemark tilbyr restart i henhold til rallyreglement art RESTART ETTER BRUTT LØP PÅ EN-DAGERS LØP 17. REGULERINGSPAUSER: Det legges inn reguleringspauser før hver service 18. PRIKKBELASTNING/ MAX- OG RESPITTID: Prikkbelastningen utrykkes i minutter og sekunder. Respittiden vil være maks15 minutter mellom to påfølgende tidskontroller og 30 minutter for hele løpet. 19. TIDTAKING Det vil bli benyttet flytende start med 1. minutts intervaller. Det vil bli benyttet elektronisk tidtaking med minimum 1/10 dels nøyaktighet. Det vil bli benyttet fotoceller ved start og mål. Tjuvstart i. h. h. rallyreglement art SIKKERHET/UTSTYR: Sikkerhetsutrustning ifølge NSR 304. DEKK: Dekk ifølge NSR 305 G. DRIVSTOFF: NSR 305 pkt o. I tillegg til bestemmelsene i FIA Tillegg J Art kan det benyttes E85. Ved bruk av E85 skal bilen merkes med egen oblat på begge C-stolper. Oblaten skal ha en diameter på 12 cm. og ha grønn bunnfarge med hvit skrift: "E85" FORSIKRING: Alminnelig bilforsikring dekker ikke skader som oppstått under løp i Norge. Forsikring av 3. manns eiendom er tegnet av arrangør. Denne gjelder kun på spesialstrekninger, for transportetappene må deltaker selv undersøke med sitt forsikkringselskap. Utenlandske deltakere må sørge for å ha trafikkforsikring gyldig for Norge. Servicebiler betraktes ikke som ordinær løpsdeltaker og omfattes derfor ikke av arrangørens forsikring 21. STØYBEGRENSNING: Støybegrensning ifølge NSR 303 RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 7

8 22. RESULTATER. Resultatlisten slås opp på offisiell oppslagstavle ved sekretariat, snarest mulig etter målgang. 23. PREMIERING: Premieutdelingen vil foregå snarest mulig etter at protestfristen er opphevet. Minimum 1/4 i hver klasse premieres. TELEMARKMESTERSKAP I VOLVO ORIGINAL De tre beste lagene premieres ut i fra totaltlisten. Premier som ikke hentes ved offisiell premieutdeling ettersendes ikke 24. ARRANGØRREKLAME: Arrangør reklame opplyses i startprogram i henhold til rallyreglement art.18.8 Frikjøp for reklame i henhold til NSR 301 pkt PROTESTER: Alle protester må være skriftlig i h.h.t. REGLEMENT FOR RALLY art: 13.1/13.2/13.5/ og 13.9 Appeller i h. t. art: 14.1/14.2/14.3 og BERGING: I rally Telemark er det 4 SS som kjøres to ganger. Arrangøren vil kjøre bergningsbil kun etter at etappen er ferdig avviklet. Det vil ikke bli anledning for bergning mellom SS avvikling. 27. PARC FERMÉ: De deltakende biler er i Parc Ferme når de befinner seg i en kontrollsone, under reg. pause, samt etter målgang, bilen kjøres direkte til Parc Ferme område. Parc Ferme oppheves av arrangør i samråd med jury etter de til enhver tid gjeldende frister er utløpt. For øvrig vises det til rallyreglement art MILJØ: Rally Telemark setter stor fokus på å unngå forsøpling i naturen. dette er spesielt viktig ovenfor alle grunneiere som låner bort sine veier til Rally Telemark. Innhenting av søppel fra etappene vil bli utført. Miljøstasjon for mottak av olje, batterier etc. blir satt opp på serviceplassen. Deltakere skal ha presenning under bilene inne på serviceplassen. Deltaker er selv ansvarlig for at serviceplassen blir ryddet og at det ikke kommer spill på bakken. Dette vil bli kontrollert. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 8

9 29. PILING Det blir engelsk piling på spesialstrekningene i rally Telemark Engelsk piling 1. Rett fram 2. Mellom 0 og 90, dvs. ikke eksakt markering Mellom 90 og 180, dvs. ikke eksakt markering Pilenes utseende: Svart pil med orange bakgrunn Eksempel på plassering av piler: 30. DELTAGERKONTAKT Deltagerkontakt klasse: 1 til 20. Grethe Guldbrandsen M: RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: Side 9

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47, Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09118 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 11. April 2015 FORSIKRING SPORTSKOMITE

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

STAFETT MELLOMDISTANSE

STAFETT MELLOMDISTANSE Velkommen til NORSK O-FESTIVAL 2011, SØNDAG 26. JUNI STAFETT MELLOMDISTANSE Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF. LØPSINFORMASJON SØNDAG, STAFETT OG MELLOMDISTANSE

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

14. juni 2015. Oppdal Sykkelklubb

14. juni 2015. Oppdal Sykkelklubb 14. juni 2015 Oppdal Sykkelklubb Oppdal SK har gleden av å invitere til Oppdalsrittet som inngår i Trøndercup og Norges Cup Terreng rundbane #7, på Oppdal 14. juni 2015 1. Arrangementskomité: Funksjon

Detaljer

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Kontaktperson: Robert Hamara, mobil: 922 33 143 e-mail: robert@kampsport.no Teknisk arrangør:

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer