Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsregler RALLY AGDER 2015"

Transkript

1 Tilleggsregler RALLY AGDER Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på asfalt. Løpet er gjeldende som Norgescupløp for norgescupklassene 7 og ISR/NSR «RALLY AGDER 2015» er et nasjonalt rally og konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge samt disse tilleggsregler. 4. Tidspunkt for offentliggjøring av tilleggsregler. Tilleggsreglene er offisielle fra 5. mai Arrangørlisensnummer. ARSR Sportskomiteens sammensetning og adresse. Roy Håverstad Torfinn Aarstøl Hakon Berge-Hansen Adresse: RALLY AGDER 2015 v/torfinn Aarstøl Årstølveien Søgne Eller elektronisk: 7. Hovedfunksjonærer Løpsleder: Ass. løpsleder: Sikkerhetssjef: Ass. sikkerhetsjef: Teknisk kontrollsjef: Teknisk kontrollfunksjonær: Løypesjef/løypelegger Funksjonærsjef: Sambandssjef: Opplæringsbil: Deltakerkontakt: Roy Håverstad Svein Eikaas Torfinn Aarstøl Steinar Ugland Bjarne Hansen 8. Jury/Sikkerhetskontrollant

2 Juryleder: Jurymedlem: Jurymedlem: Sikkerhetskontrollant: Kristian Seterøy Erik Günther Jan Erik Nilsen 9. Tid og sted for konkurransen, samt arrangørens telefonnummer stevnedagen. Tid: 20. juni Første bil starter kl. 12:00 Sted: Ivelandshallen, Iveland, Aust-Agder Telefon: løpsdagen (Sekretariat) 10. En detaljert beskrivelse av konkurransen Konkurransen er et sprintrally som kjøres på asfaltunderlag. Totallengde ca. 65 km. Herav spesialstrekninger (SS) ca. 35 km. Siden dette er et sprintrally blir det ikke opprettet område for service og bensinfylling. 11. Klasser: Det er åpent for alle klasser ihht. NSR «Reglement for rally» 4.4 Klasser Klasse 1 Gr.A over 2000 ccm inklusive WRC-biler/-tillegg homologert i 2010 og tidligere. A+B+C-førere Klasse 2 S2000 Rally 1,6 turbo med 30 mm restriktor, S2000 Rally uten turbo, gruppe R4 og R5. A+B+C-førere Klasse 3 Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere Klasse 4 Gr.A, R2C og R3C ccm, Super 1600, R3T (maks ccm) og R3D (maks ccm) A+B+C-førere Klasse 5 Gr.A og R2B, ccm A+B+C-førere Klasse 6 Gr.A maks ccm A+B+C-førere Klasse 7 Gruppe N ccm A+B+C-førere Klasse 8 Gruppe N og R1B, ccm A+B+C-førere Klasse 9 Gruppe N og R1A, maks ccm A+B+C-førere Klasse 10 Gruppe H over 2000 ccm A+B+C-førere Klasse 11 Gruppe H ccm A+B+C-førere Klasse 12 Gruppe H maks ccm A+B+C-førere Klasse 13 Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N eksklusive WRC-biler /-tillegg A+B+C-førere Klasse 14 Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981 mod. og eldre. Førere 45 år+ Klasse 15 Gr. 1 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA s App.K (2WD) Klasse 17 Volvo original A + B-førere Klasse 18 Volvo original C-førere Klasse 19 Debutanter Klasse 20 Ungdomsklasse S2000 og R5-biler skal ha FIA Technical Passport i tillegg til gyldige homologeringsdokumenter. Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIA s Gr. A reglement samt tilleggsbestemmelser. Biler i klasse 14 kjøres etter teknisk reglement for gruppe H Reglement for Volvo original gis ut i særtrykk. Inngår løpet i norsk mesterskap, må det alltid innbys i mesterskapsklassene. I et mesterskap, cup og lignende kun for internasjonalt homologerte biler, skal minimum alle NM-runder inngå. Utgåtte gr.a og gr.n biler tillates å delta i gr.a og gr.n i henhold til FIAs bestemmelser i inntil fire år etter at homologeringen har utgått. WRC-biler / -tillegg deltar uansett i klasse 1. Ved liten deltakelse kan arrangøren slå sammen klasser.

3 12. Drivstoff: I tillegg til bestemmelsene i FIA Tillegg J Art kan det benyttes E85. Ved bruk av E85 skal bilen merkes med egen oblat på begge C-stolper. Oblaten skal ha en diameter på 12 cm. Og ha grønn bunnfarge med hvit skrift: "E85". NBF kan i løpet av sesongen komme med utfyllende bestemmelser for slik bruk. 13. Bruk av 10-dels sekund. Start/mål tid blir registrert med fotoceller og klokker med 1/10 sekund nøyaktighet. Resultatene vil fremkomme med 1/10 dels sekund. 14. Gjennomkjøring: Det gis mulighet for gjennomkjøring av samtlige SS mellom kl. 07:00 og kl. 10:00 på løpsdagen, 20. juni Alle skilt/merkinger er satt ut på SS før gjennomkjøring. Sjikaner er ikke satt ut, men de er merket. Maks to ganger pr. SS. Det tillates ikke å bruke lisensiert løpsbil. Kun dekk godkjent etter veitrafikkloven. Om ikke lavere hastighet er skiltet av offentlige myndigheter, har arrangøren satt max. 50 km/t hastighet under gjennom kjøringen på SS. Alle veier som benyttes er åpen for allmenn trafikk. Veitrafikkloven gjelder hele trase. 15. Lisenser. Det kreves gyldig lisenser for Husk at lisenser kun er gyldig sammen med gyldig medlemskap i motororganisasjon godkjent av NBF. Bilenes vognlisens beholdes av arrangøren under løpet og tilbakeleveres etter målgang i «Parc Ferme». 16. Opplysninger angående anmeldelser. Enhver innehaver av godkjent lisens som ønsker å delta i et rally må sende den fastsatte anmeldelseskontingenten og fullt utfylt påmeldingsskjema til sekretariatet for rallyet før anmeldelsesfristen. Anmeldelse til konkurransen åpnes 5. mai 2015 fra kl. 18:00. Anmeldelsesfristen går ut den 10. juni 2015 kl. 24:00. En påmelding vil kun bli akseptert hvis anmeldelsesavgiften er betalt i sin helhet. 17. Anmeldelsesavgift: Anmeldelsesavgift kr. 3250,00 er inklusiv kjørebok/tidbok og gjennomkjøring. Påmeldingsavgiften må være innbetalt til konto nr.: 3060.xx.xxxx innen den 10. juni Husk å merke innbetalingen med navn på deltaker. Anmeldelse sendes elektronisk på nettsiden eller pr. post til: RALLY AGDER 2015 v/torfinn Aarstøl Årstølveien Søgne 18. Tilbakebetaling av anmeldelsesavgift. Anmeldelsesavgiften betales tilbake uavkortet ved: Avlysing av løpet før 1. deltaker starter. Anmeldelse ikke blir godkjent. Påmelding blir trukket ut før den 10. juni 2015 kl. 24:00.

4 19. Startprogram Startprogrammet blir offentliggjort senest 48 timer for start på vår nettside Her vil også deltakerliste fremkomme. 20. Reklame: Der vil være reklame på startnummer plate på deltakerbilenes frem dører. Øvrig arrangørreklame vil fremkomme i startbekreftelsen. Det kan ikke kreves frikjøp for reklame på startnummer plate. Frikjøp av annen arrangørreklame er lik anmelderkontigenten for konkurransen. 21. Tidsplan for gjennomføring Tirsdag, 5. mai 2015 Tilleggsreglene er offisielle. Det åpnes for påmelding. Fredag, 10. juni :00, Anmeldelsesfristen går ut. Torsdag, 18. juni 2015 Før kl. 12:00, Startprogram og foreløpig startliste tilgjengelig på arrangørens nettside Lørdag, 20. juni 2015 «Rallykontoret» åpner kl. 07: til 10:00 teknisk kontroll 07:00 til 10:00, Åpent for gjennomkjøring 12:00, Første deltaker starter 16:30, Målgang 1. deltaker 18:00, tidligst tid for oppslag resultatliste 18:30, Tidligst tid for premieutdeling 22. Tid og sted for teknisk kontroll. Lørdag den 20. juni 2015, kl. 07:00 til 10:00 Sted: Lantz Auto Verksvegen 13, 4735 Evje Deltagere som ikke innfinner seg til teknisk kontroll til fastsatt tid, kan nektes start av løpsleder. Biler kan vises på teknisk kontroll av en representant for teamet med mindre noe annet er beskrevet i tilleggsreglene. Personlig kjøreutstyr inkludert hjelm og FHR (Frontal Head Restraint system) som skal brukes i rallyet må medbringes til teknisk kontroll. Utstyret skal være i henhold til gjeldende regelverk. Komplett FIA homologeringsdokument for bilen må kunne fremlegges. Teknikerne kan kreve identifisering av bilen. Chassis og sylinderblokk kan bli merket. Etter teknisk kontroll, hvis en bil viser seg ikke å være i henhold til tekniske eller sikkerhetsmessige regler, kan juryen enten sette en tidsfrist for ferdigstillelse av bilen eller gi startnekt. Bilenes vognlisens beholdes av arrangøren under løpet og tilbakeleveres etter målgang. Ved avbrutt løp skal utfyllt bruttskjema overleveres arrangør før vognlisens tilbakeleveres.

5 23. Opplysninger om forsikring. Alminnelig bilforsikring dekker ikke skader som oppstår under løp i Norge. Forsikring av skader på 3.manns eiendom på SS er tegnet av arrangør. Forsikring for transportetappene må deltaker selv undersøke med eget forsikring selskap. Utenlandske deltakere må sørge for å ha trafikkforsikring gyldig for Norge. Førermøte 24. Førermøte Ungdomsklasse Avholdes kl. 11:00 på løpsdagen. Fremmøte i sekretariat (Ivelandshallen) Førermøte før start er obligatorisk. På møtet skal både fører og ledsager delta. Arrangørens ansvarshavende avholder møtet. På møtet skal også ett medlem av juryen delta. På møtet skal alle saker av betydning for gjennomføringen behandles. 25. Dato og tid for starten, samt startmåten. Løpet starter lørdag 20. juni Første bil starter fra Iveland kl. 12:00. Deltaker må møte til start 5 min. før egen start tid. 26. Startrekkefølge: Start liste vil være delt i to. En del for internasjonale klasser og en del for nasjonale klasser. FIA-seedede, Nasj.A-, Nasj.B- og Nasj.C-seedede med bil i klassene 1-9. Deretter øvrige biler i klassene 1-9 i en gruppe. Deretter Nasj. D, Nasj. E og Nasj. F- seedede førere med bil i klassene Deretter øvrige biler i klassene i en gruppe. Deretter klassevis i følgende rekkefølge: Innenfor hver klasse / gruppe skal startrekkefølgen være: A-førere, B-førere, C-førere. Startintervall: Det er flytende start med 1 (ett) minutt intervall. Mellom internasjonale klasser og 1. bil i nasjonale klasser er startintervallet 5 (fem) minutter gjennom hele løpet 27. Brutt løp. Ved avbrutt løp skal utfyllt bruttskjema overleveres arrangør snarest mulig. Ved eventuelt brutt løp må bilen forevises teknisk kontrollsjef for sjekk, før vognlisensen blir utlevert. Teknisk Kontrollsjef kan treffes på mobiltelefon under løpet. Visning av bil kan avtales direkte. Vognlisensen til biler som ikke fremvises, eller til biler som ikke finnes i teknisk stand, vil bli sendt NBF. 28. Opplysninger om premiering. Premieutdeling vil foregå i Ivelandshallen. Minimum 1/4 av startende i hver klasse premieres. Det premieres til 1., 2. og 3. i alle klasser/sammenslåtte klasser. Premier som ikke hentes ved offisiell premieutdeling ettersendes ikke. 29. En påminnelse om lydbegrensning. Støygrense for alle biler er maks. 100dB. Målingen foretas i henhold til bestemmelsene i eget regelverk. 30. Tid og sted for offentliggjøring av resultater og juryavgjørelser. Premieutdelingen vil foregå snarest mulig etter at protestfristen er opphevet. Dog tidligst klokken 18:00. Sted for offentliggjørelse er i Ivelandshallen som er base for løpet. 31. Gjeldende reglements bestemmelser angående protester.

6 Alle protester og/eller appeller må behandles i henhold til bestemmelsene i NSR kapittel 10 og 11. Protestgebyret ihht. NBF sine bestemmelser. Depositum ved teknisk protest ihht. NBF sine bestemmelser må vedlegges. Velkommen til en fin lørdag på Agder.

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Arrangør: NAF Øvre Østfold Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad Telefon: 954 07 068. www.naf.no/ovreostfold torillrb@online.no Løpets

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47, Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09118 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 11. April 2015 FORSIKRING SPORTSKOMITE

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer