Mobilkommunikasjonshistorie. Fra Maxwell til UMTS Per Hj. Lehne, Telenor R&D UNIK 17. februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilkommunikasjonshistorie. Fra Maxwell til UMTS Per Hj. Lehne, Telenor R&D UNIK 17. februar 2005"

Transkript

1 Mobilkommunikasjonshistorie Fra Maxwell til UMTS Per Hj. Lehne, Telenor R&D UNIK 17. februar 2005

2 Oversikt Radiobølgene blir oppdaget Norsk pionerånd Moderne landmobil kommunikasjon Vitenskapelige og teknologiske forutsetninger Mobiltelefonen kommer til Norge De første steg mot internasjonal mobiltelefoni GSM = Great Sum of Money? Kan suksessen kopieres? Andre konsepter satellittelefoni 2G, 3G, 4G Hvor står vi og hvor går vi? 17. februar 2005 UNIK 2

3 Hvor står vi i dag? 2G: 1,2 milliarder GSM-brukere millioner cdmaone-brukere 2 3G: 16 millioner UMTS-brukere millioner CDMA2000-brukere 2 1) januar '05, 2) september ' februar 2005 UNIK 3

4 Men, la oss ta noen steg tilbake 17. februar 2005 UNIK 4

5 Radiobølgene blir oppdaget Hertz og Maxwellianerne

6 En felles teori for elektriske og magnetiske felt Michael Faraday ( ) Induksjonsloven, 1831 James Clerk Maxwell ( ) Teorien for elektromagnetiske felt, 1873 Heinrich Rudolf Hertz ( ) I 1888 presenterte Hertz, professor ved Karlsruhe Technische Hochschule, verdens første teoretiske prediksjon og eksperimentelle demonstrasjon av det som seinere skulle bli kalt "radiobølger". 17. februar 2005 UNIK 6

7 Fra forskning til anvendelse Guglielmo Marconi ( ), italiensk ingeniør og entreprenør Eksperimenter med "Hertzianske bølger" i Bologna i I 1897 opprettet Marconi firmaet "the Wireless Telegraph and Signal Company" Satset på sitt transatlantiske eksperiment i 1901 Uansett om eksperimentet virkelig lyktes eller ikke, banet det veien for troen på trådløs telegrafi 17. februar 2005 UNIK 7

8 Norsk pionerånd Lofoten 1906

9 Norge tar i bruk trådløs telegrafi Torskefiskerienes betydning for nasjonaløkonomien Trådløs telegrafi attraktivt alternativ til dyre kabler I 1899 studerer Telegrafadministrasjonen Marconis system. Negativ konklusjon I 1901 tester Marinen radiotelegrafi på Tjøme og Flekkerøy. Telegrafadministrasjonen vurderer samtidig mulighetene på Røst, Værøy, Træna og Grip 1. mai 1906: Åpning av verdens 2. permanente radiotelegrafiforbindelse mellom Sørvågen og Røst 17. februar 2005 UNIK 9

10 Deretter går det slag i slag 1908: Maritim mobil telegrafi ble etablert fra Sørvågen 1911: Spitsbergen radio åpner 1927: Lang-distanse maritim radiotelegrafi i HF blir mulig fra Bergen radio 17. februar 2005 UNIK 10

11 Maritim radiotelefoni er forgjengeren til mobiltelefonen I 1928 ble Norges første permanente radiotelefonforbindelse etablert i Lofoten mellom Sørvågen og Lofotodden Permanent, dvs knyttet til det faste telefonnettet I 1931 etableres MF radiotelefoni til skip I 1955 fantes det 27 kyststasjoner I slutten av 50-årene introduseres VHF radiotelefoni 17. februar 2005 UNIK 11

12 Moderne landmobil kommunikasjon Bell Labs

13 Bell tester mobil radiotelefon i 1924 Bell Labs 17. februar 2005 UNIK 13

14 Fra Bell Labs historiske arkiv 17. juni 1946 tar en sjåfør i St. Louis fram et håndsett i bilen sin, foretar en telefonoppringing og på den måten skriver historie I følge Bell Labs var dette verdens første mobiltelefonsamtale Innen 1948 var trådløs telefontjeneste tilgjengelig i nesten 100 byer og motorveitraseer. Kundene omfattet håndverkere, transportselskaper og journalister. Omlag 5000 kunder genererte ukentlige samtaler 17. februar 2005 UNIK 14

15 Celleprinsippet 1947: D. H. Ring ved Bell Labs beskriver celleprinsippet i et internt notat Systemet besto av mange laveffektsendere organisert i et heksagonalt nett med automatisk samtaleflytting fra et heksagon (celle) til den neste inkludert systematisk frekvensgjenbruk Først mulig å ta det i bruk i 60- årene Testes i 1973 av Bell Labs 17. februar 2005 UNIK 15

16 Vitenskapelige og teknologiske forutsetninger Informasjonsteorien Transistoren

17 Informasjonsteorien: Grunnlaget for moderne kommunikasjon : Claude J Shannons teori om informasjonsoverføring i støy gir det verktøyet som skal revolusjonere kommunikasjonsteknikken i de neste tiåra C P log2 1 = W + N0W [ bits/second] 17. februar 2005 UNIK 17

18 En ny komponent: Transistoren 23. desember 1947, Bell Labs: Mens Walter Brattain, John Bardeen gjør eksperimenter på kondensatorer med en tynn Germanium-film som dielektrikum, oppdager de transistoreffekten Sammen med William Schockley blir oppfinnelsen utvikla 30. juni 1948: Oppfinnelsen offentliggjøres på s 47 i The New York Times 17. februar 2005 UNIK 18

19 Mobiltelefonen kommer til Norge OLT "slepbar" telefon for de få

20 OLT: Offentlig Landmobil Tjeneste 1966: Intense interne drøftinger i Telegrafadministrasjonen Radioteknisk avdeling. Forslag om en forsøksvis utbygging av fem basisstasjoner 2. juni opprettes et arbeidsutvalg, seinere betegna "OLT-utvalget", ledet av John Ragnar Veastad På styremøtet den 10. juni skjærer Telegrafdirektør Leif Larsen gjennom diskusjonen: "Jeg tror vi gjør som Veastad foreslår." 17. februar 2005 UNIK 20

21 Utbygging og teknikk Det kjøpes inn seks basisstasjoner for et prøvenett, den første plasseres i Osloområdet Desember 1966: Stasjoner i drift på Tryvasshøgda, Jonsknuten, Nordhue og Gråkallen 17. februar 2005 UNIK 21

22 "Orienteringshefte" for mobiltelefon i februar 2005 UNIK 22

23 Teknikk Teknikken var enkel: 26 kanaler i VHF-båndet: ,65 MHz og ,65 MHz 25 khz FM I 1971 blir såkalt "Selcall" innført De fleste mobilstasjoner har 8-10 kanaler, derfor blir de fleste basisstasjoner lagt på de 8 første, som dermed utgjør "rikskanalene" Stasjonene veide flere kilo og kostet 20 til kr 17. februar 2005 UNIK 23

24 Vekst og fall For å møte trafikkveksten ble det åpnet regionale nett i 460 MHz båndet (UHF) i 1976 Stengt i 1986, frekvensene tas i bruk for NMT I 1981 var abonnenttallet på det høyeste, ca Det samme året som NMT-450 åpner VHF-nettet nedlegges i 1990, 9 år etter at NMT er åpnet 17. februar 2005 UNIK 24

25 De første steg mot internasjonal mobiltelefoni Møtet i Kabelvåg Nordisk samarbeid danner skole

26 Møtet i Kabelvåg OLT er så vidt kommet i gang når man begynner å diskutere neste steg: Fellesnordisk mobiltelefon Juni 1969: De nordiske Telegrafdirektørene møtes i Kabelvåg. Svensk initiativ på neste generasjon bilradio Fordeler med en ensartet offentlig landmobil tjeneste i Norden Så vel manuelle som automatiske systemer bør vurderes 17. februar 2005 UNIK 26

27 NMT-gruppen På Nordisk Radiokomités (NR) møte i Farsta januar 1970 opprettes etter svensk innspill en egen gruppe med oppdrag: "Å komme fram til et teknisk og operativt kompatibelt mobiltelefonsystem i Norden" Gruppen får navnet "NMT-gruppen" Nordisk Mobil Telefon 17. februar 2005 UNIK 27

28 10 år med utvikling og testing Et fellesnordisk testsystem for NMT ble etablert i Stockholm i basisstasjoner knyttet til en test-svitsj MTX: Mobile Telephone Exchange 17. februar 2005 UNIK 28

29 Det første operative NMT-nettet Var ikke i Norden! I September 1981 åpna det første cellebaserte mobiltelefonnettet med automatisk roaming i Saudi Arabia En måned seinere, oktober 1981 åpna de nordiske landa (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island) sine NMT-nett med automatisk roaming mellom landa I Norge ble det etablert 4 MTX-er: Oslo (1981), Bergen (1982), Trondheim (1984) og Bodø (1985) BS-er skulle sørge for landsdekning Kapasiteten var abonnenter som kunne økes til Den første mobiltelefonen veide 17 kg og kosta kr! 17. februar 2005 UNIK 29

30 NMT reint teknisk Analogt system i UHF-båndet: ,5/ ,5 MHz ,5/ ,5 MHz FM talekanaler 25 khz/12,5 khz kanaler Digital innombånd-signalering 1200 baud FFSK 17. februar 2005 UNIK 30

31 Offer for egen suksess Kapasitetsproblemer 1984 I 1986 har NMT-450 omlag abonnenter i Norge NMT etableres i 900 MHz-båndet 17. februar 2005 UNIK 31

32 NMT vekst og fall I 1995, to år etter starten på GSM, ble toppen nådd for NMT i Norge med abonnenter Abonnentmassen synker og en trengte frekvensene til GSM. NMT-900 ble lagt ned 1. mars kunder ble med til slutt NMT-450 ble lagt ned til 1. januar 2005, en måned etter at 3Gnettet ble åpnet kunder ble med til slutt NMT ble utbredt over hele verden: Norden, Nederland, Sveits, Baltikum, Russland, Midt-Østen, Asia 17. februar 2005 UNIK 32

33 Andre 1. generasjonssystemer Advanced Mobile Phone Service (AMPS) USA, tester i 1978, utbygging i Japan (1979-) og USA (1983-) 800 MHz 2 x 20 MHz Fremdeles i drift bl a i USA Total Access Communications System (TACS) Britisk, likner AMPS, utbygd fra 1985 Enkelte TACS-900 systemer er fortsatt operative Motorola DynaTAC, februar 2005 UNIK 33

34 GSM = Great Sum of Money? Initiativ Viktige beslutninger Milepæler

35 Ideen om et felleseuropeisk mobilsystem 1982: En Nordisk gruppe vurderer neste generasjon mobiltelefon NMT er knapt satt i drift! "NMT-2": Tjenesteintegrert, MHz, Digital radio Sammen med Nederland presenteres disse ideene for CEPT i juni September 1982: Det første møtet til CEPT GSM Groupe Spécial Mobile Gruppa ledes i 10 år av nordmannen Thomas Haug som arbeider for det svenske Televerket I 1988 opprettes ETSI og arbeidet fortsetter under nytt navn: SMG Special Mobile Group 17. februar 2005 UNIK 35

36 GSM beslutninger tas I tas det viktige beslutninger om systemets tekniske oppbygging: Smalbånd eller bredbånd Valg av talekoder MAP grunnleggende arkitektur for signalering og mobilitetshåndtering SMS-ideen blir til Ved flere av disse spilte norske forskere en sentral rolle! 17. februar 2005 UNIK 36

37 17. februar 2005 UNIK 37

38 Smalbånd eller bredbånd? 1981: ELAB (nå SINTEF) i Trondheim får i oppdrag fra Televerket å utvikle et forslag til nytt digitalt radiosystem for å erstatte NMT Prosjektleder er Torleiv Maseng Den vanlige oppfatningen var å sende med tilstrekkelig lav rate, < 25 kb/s, for å unngå symboloverlapp pga av flerveisutbredelse ELABs ide var å bruke høyere bitrate, men innføre kontinuerlig kanalmåling og adaptivt filter på mottaker for å løse opp de ulike signalveiene 17. februar 2005 UNIK 38

39 Teoriene testes ut 1984: Odd Trandem designer et målemodem med 4 bit utjevner (equalizer) for å finne optimal bitrate for et gitt terreng 512 kb/s gir best ytelse 17. februar 2005 UNIK 39

40 VM i mobilradio Paris 1986 Paris blir stedet for komparative tester av flere kandidater: Philips, Ericsson, Nokia (Mobira),..., og ELAB Kriteriene var lagt: "The modem, which is able to handle most traffic within a limited frequency band, considering interference from surrounding base station reusing the frequencies. For this purpose a set of propagation channels were selected." Den viktigste propagasjonskanalen for testene var "Typical Urban" TU, utviklet av forskningsgruppa COST 207 New Scientist, Feb februar 2005 UNIK 40

41 "And the winner is..." Cars equipped with the various technologies on offer were driven around Paris. The winner was a surprise- it was a system called ELAB, that was developed not by a large company but by Trondheim University in Norway. New Scientist, February 1987 Men, det skulle ikke bli så enkelt februar 2005 UNIK 41

42 Politikk det muliges kunst Frankrike og Tyskland går sammen om en kandidat: "Wideband" (4 Mb/s) fra Standard Elektrik Lorenz (SEL) Resten vil ha det norske forslaget som får betegnelsen "Narrow band" ( kb/s) Til og med svenskene la bort sitt eget forslag til fordel for ELABs konsept, og hjalp til med tester i Stockholm Forhandlinger fører til at ELABs system danner grunnlag for videre optimalisering der bl a modulasjonen ADPM blir erstattet med GMSK En politisk, og ikke teknisk begrunna avgjørelse for å få Frankrike og Tyskland til å akseptere "smalbånds"-løsninga Bitrate på 270 kb/s blir et godt kompromiss som sikrer at systemet fungerer godt både i byer og landlige områder med lange ekko 17. februar 2005 UNIK 42

43 Hvorfor var dette viktig for Norge? Spørsmålet om smalbånd eller bredbånd kan direkte omsettes i penger: Dersom det fransk-/tyske forslaget var blitt valgt ville det ha medført et behov for vesentlig flere (ti-talls) basisstasjoner i Norge I tillegg ville det blitt en betydelig overkapasitet i grisgrendte strøk "Smalbånds"-systemet var mer fleksibelt 17. februar 2005 UNIK 43

44 GSM SMS, den "rare" andungen En sann nykommer, Men, ingen tilfeldighet! I 1987 hadde GSM-arbeidet tatt vesentlige steg framover: Systemarkitektur, Basistjenester: Tale og data Radiosystemet Signaleringssystemet 17. februar 2005 UNIK 44

45 "Mobile messaging" Syntes å være en god ide! Både til privat og bedriftsmarked Godt supplement. Brukerne kan være utenfor dekning eller ha mobilen skrudd av 20. mai 1987 opprettes IDEG Implementation of Data and Telematics Services Expert Group En egen arbeidsgruppe Draft Group on Message Handling DGMH får ansvar for Short Messages and MHS. Televerkets Finn Trosby blir leder 17. februar 2005 UNIK 45

46 SMS blir en suksess Det var ikke noe klar formening om SMS i 1987 Suksessen kan kanskje forbindes med: "Overflødig" og enkel En turte å følge en innskytelse Villig til risiko Bredt og langsiktig perspektiv Det forelå ingen markedsanalyser Det er ikke sikkert at SMS kunne blitt til i dag Mean number of SMS per day I 1995 innføres mobil til mobil SMS I begynnelsen var SMS gratis! 2,5 Milliarder SMS sendt i Age group 17. februar 2005 UNIK 46

47 GSM til folket 1991: Første operative GSM-nett er i Finland: Radiolinja 1993: Tele-mobil (Telenor Mobil) og NetCom GSM åpner sine nett i Norge 1998: GSM 1800 settes i drift for å øke kapasiteten i byer og tettsteder M % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TM NMT TM GSM NetCom 17. februar 2005 UNIK 47

48 Norges og Televerkets rolle Televerket deltok i CEPT og ETSI med store ressurser Ca 10 personer i 5-6 år! Ca 50 MNOK GSM = "Great Sum of Money" Men vi har antakelig fått det mange-fold igjen 17. februar 2005 UNIK 48

49 Nordisk prøvesystem for GSM Ønsket var å verifisere radiosystemet for GSM og evaluere ytelsen i ulike omgivelser, deretter gjennomføre nasjonale tester Storno leverer GSM systemet, i praksis Motorola 1989 ankommer utstyret til Televerkets lab på Kjeller En svitsj, fire BS-er, 8 interferensgeneratorer, 3 mobilstasjoner Mange problemer og tester seinere innser man at systemet ikke møter kravene og ønskene Men en oppnådde mye god "hands-on" erfaring Jan Audestad, Jon Emil Natvig og Stein Hansen 17. februar 2005 UNIK 49

50 Et forsøk på norsk industrialisering I 1988 forsøker Elektrisk Bureau, Simonsen Elektro og ELAB i samarbeid med Televerket og starte en industrialiseringsprosess for GSM-produkter i Norge Alle forutsetninger er til stede I 1989 kollapser konsortiet idet Ericsson kjøper EB Ericsson har egne planer i Sverige Simonsen leverer en prototype GSM, men går konkurs noen år seinere 17. februar 2005 UNIK 50

51 GSM forbedres 2.5 G Behovet for datatjenester øker: I standardiseres HSCSD High Speed Circuit Switched Data - Innført 1. juli 2001 (Telenor) I 1999 standardiseres pakke-svitsjing ved GPRS Innført 1. februar 2001 (Telenor) "2.5 G" EDGE Enhanced Datarates for GSM Evolution Standardisert i Innført i september 2004 utbygging pågår 17. februar 2005 UNIK 51

52 Andre 2. generasjonssystemer D-AMPS (IS-54/ IS-136 North American TDMA) PDC Personal Digital Communications (Japan) PHS Personal Handyphone System (Japan) cdmaone (IS-95 CDMA, USA) 17. februar 2005 UNIK 52

53 Kan suksessen kopieres? UMTS-utviklinga starter med optimisme

54 Anyone, Anywhere, Anytime Satellite Global Suburban Urban In-Building Macrocell Microcell Picocell Basic Terminal PDA Terminal Audio/Visual Terminal 17. februar 2005 UNIK 54

55 GSM-optimismen smitter På slutten av 1980-tallet starter arbeidet med Universal Mobile Telecommunications System UMTS i EUs forskningsprogram RACE (R-1043) Integrasjon, høy kvalitet, multimedia, høye bitrater, global roaming, inkludere satellitt 1985: CCITT IWP 8/13 ITU-R TG 8/1 Future Public Land Mobile Telecommunications System FPLMTS Fra 1995: IMT : ETSI oppretter SMG5 - UMTS Norsk leder: Stein Hansen fra Televerket 17. februar 2005 UNIK 55

56 Kampen om radioaksessen I perioden jobber to prosjekter i RACEprogrammet med aksessmetoder for UMTS: CODIT: Code Division Testbed ATDMA: Advanced Time Division Multiple Access I ACTS FRAMES (Future Radio Wideband Multiple Access System) blir arbeidet videreført fram til beslutning i ETSI Februar 1992: ITU World Radio Conference in Malaga (WRC-92) avsetter frekvenser for UMTS/IMT2000: og MHz 17. februar 2005 UNIK 56

57 Beslutningene 1998: ETSI SMG beslutter valg av radioaksess for UMTS 5 kandidater: α: Wideband CDMA (WCDMA, WB-CDMA) β: OFDMA med SFH δ: TDMA/CDMA (WB-TD/CDMA) γ: WB-TDMA ε: ODMA (Opportunity Driven Multiple Access) 17. februar 2005 UNIK 57

58 FDD og TDD, og ODMA ETSI SMG tar en kompromissavgjørelse: I det parede frekvensbåndet ( / MHz) velges α-konseptet, dvs WCDMA α-konseptet blir videreutvikla til det vi i dag kjenner som UMTS FDD - 3,84 Mc/s WCDMA I det u-parede frekvensbåndet ( MHz) velges δ-konseptet, dvs WB-TD/CDMA, som blir til UMTS-TDD ε-konseptet danner grunnlag for ODMA, en opsjon i UMTS TDD Multi-hopp kommunikasjon 17. februar 2005 UNIK 58

59 3GPP overtar ansvaret I desember 1998 går ETSI SMG, T1P1 (USA), ARIB (Japan) TTC (Kina) og TTA (Korea) sammen og danner: 3GPP Third Generation Partnership Project 3GPP tar også over ansvaret for vedlikehold av GSM-standarden I 1999 er første versjon av UMTS-standarden klar: Release februar 2005 UNIK 59

60 Auksjoner og stagnasjon Europeiske myndigheter auksjonerer lisenser for 3G (UMTS) i 2000 I Norge får 4 søkere tilsagn om lisens seint i 2000: Broadband Mobile ASA NetCom GSM as Telenor AS Tele 2 Norge AS Seinere går Broadband Mobile konkurs og Tele 2 leverer lisensen tilbake De to ledige lisensene utlyses i 2003 Kun en søker: Hutchison 3G - "3" Det brukes enorme summer på auksjonene Bare i England og Tyskland: ca 65 Milliarder euro i lisensavgifter! 17. februar 2005 UNIK 60

61 3G er mer enn UMTS Det foregår en global kamp om 3G hegemoniet: UMTS (FDD) i Europa og Japan CDMA2000 i USA CDMA-system basert på 2G-standarden cdmaone Innføres i Norge på 450 MHz-båndet av selskapet Nordisk Mobiltelefon i 2005 IMT2000-familien omfatter også andre standarder DECT! TD-SCDMA UMTS TDD TDMA Single Carrier 17. februar 2005 UNIK 61

62 En treg start Først ute var NTT DoCoMo i Japan FOMA lanseres kommersielt i oktober 2001 Først i 2004 kommer Europa: Hi3G "3" først i 2003: UK, Sverige,.. Telenor Mobil: 1. desember 2004 NetCom: Mars februar 2005 UNIK 62

63 Andre konsepter Satellittelefoni

64 Mobil satellittkommunikasjon Startet med INMARSAT Etablert i 1979 for å drive et globalt maritimt kommunikasjonsnett basert på satellitter INMARSAT A (1982) og B (1993) Tar steget til landmobil med INMARSAT M i 1993 Tale, data og fax (2,4 kb/s) Stresskoffert-telefon og notebook (Mini-M) GAN: Mobil ISDN Basert på geostasjonære satellitter 17. februar 2005 UNIK 64

65 Lavbanesatellitt eksemplet Iridium Mange planer, store problemer Iridium sies å ha blitt påtenkt da Bary Bertiger fra Motorola var på ferie på Bahamas i Konas mislykte forsøk på å ringe fra mobiltelefon! 1987 starter Motorola forskning på ideen Opprinnelig tenkt 77 satellitter, derfor navnet Selskapet Iridium LLC etablert i satellitter skutt opp fra mai 1997 til mai 1998 Konkurs i 1999 Overtatt av US DoD 17. februar 2005 UNIK 65

66 Det har ikke gått så mye bedre for de andre... Globalstar Åpnet 1999, 48 satellitter, konkursbegjæring 2002, fortsatt operativt, ca kunder i 2003 Odyssey Planlagt 1997, MEO 12 satellitter, skrinlagt 2000 ICO (Tidligere "Project 21" og Inmarsat-P) Etablert 1995, konkursbegjæring 1999, reddet i 2000, 10 satellitter, oppskytning starta Foreløpig ingen tjeneste Teledesic Ambisiøst konsept støttet av bl a Bill Gates med opprinnelig 840 satellitter (1994) seinere redusert til 288 (1997), ytterligere ned til 30. Kjøpte seg inn i ICO i Ser ut til å være skrinlagt i februar 2005 UNIK 66

67 2G, 3G, 4G Hvor står vi og hvor går vi?

68 "Generasjonsleiken" 4G? Research, development and specifications 3G: 1991: UMTS specification starts 2003: UMTS is launched 2G: 1982: GSM specification starts 1991: GSM is launched 1G: 1969: NMT specification starts 1981: NMT is launched februar 2005 UNIK 68

69 Hva er 4G? Mange tolkninger Japan: Nye radioløsninger Bredbånds mobil Europa: Integrasjon og samvirke Mange ulike dingser Heterogen og hybrid aksess Fleksibilitet, re-konfigurerbarhet Personlige tjenester og profiler USA: Evolusjon av WLAN og WMAN IEEE Mobil bredbåndsaksess IEEE Integrasjon og samvirke IEEE Kognitiv radio 17. februar 2005 UNIK 69

70 Framtidas mobil? 17. februar 2005 UNIK 70

71 Tidslinje (1) 1831: Induksjonsloven, Michael Faraday 1873: Elektromagnetisk teori, James C Maxwell 1888: "Radiobølger", Heinrich R Hertz 1895: Radiotelegrafi, Guglielmo Marconi 1901: Transatlantisk telegrafi, Marconi 1906: Trådløs telegraf i Lofoten 1908: Maritim radiotelegrafi i Lofoten 1911: Spitsbergen Radio 1924: Bell tester mobil radiotelefon 1927: HF radiotelegrafi fra Bergen 1928: Radiotelefoni, Lofoten 1931: Maritim radiotelefoni 1946: Verdens første "mobiltelefon"-samtale 1947: Celle-prinsippet, D H Ring, Bell Labs 1947: Transistoren, Brattain, Bardeen, Schockley, Bell Labs 1948: Informasjonsteori, Claude Shannon, Bell Labs 1966: OLT, Manuell mobiltelefon på VHF i drift i Norge 1969: "Kabelvågmøtet", NMT besluttes utviklet 1970: Nordisk Radiokomite oppretter NMTgruppa 1971: "Selcall" innføres på OLT 1975: Testsystem på NMT etableres 1976: OLT i UHF-båndet åpnes 1981: Arbeidet med mobiltetsdelen til GSM tar til i CCITT 1981: ELAB får i oppdrag å utvikle et forslag til radiosystem for GSM 1981: Høyeste abonnenttall i OLT: : NMT-450 åpner 1982: CEPT GSM opprettes 1984: ELAB tester teoriene med egendesignet målemodem 1984: NMT-450 har kapasitetsproblemer 1985: CCITT starter arbeidet med FPLMTS 1985: Iridium-ideen unnfanges 1986: Konkurranse om radiosystem for GSM 17. februar 2005 UNIK 71

72 Tidslinje (2) 1986: NMT-450 har abonnenter 1986: NMT-900 åpnes 1986: OLT i UHF-båndet stenges 1987: ELAB "vinner" konkurransen 1987: GSM IDEG opprettes å spesifisere datatjenestene i GSM, deriblant SMS 1988: ETSI opprettes, overtar arbeidet med GSM 1989: UMTS-arbeidet starter i EU-programmet RACE 1990: OLT i VHF-båndet stenges 1991: ETSI oppretter SMG5 UMTS 1991: Første operative GSM-nett, Radiolinja, Finland 1991: Iridium LLC etablert 1992: ITU WRC-92 avsetter frekvenser for UMTS/IMT : INMARSAT M tilbyr mobiltelefon via satellitt 1993: Tele-mobil og NetCom GSM åpner GSMnett 1995: NMT når toppen med kunder 1997: Oppskyting av Iridium satellitter starter 1998: 3GPP opprettes og overtar ansvaret for GSM og UMTS 1998: ETSI SMG velger radioaksess for UMTS 1999: Release 99 av UMTS er klar 2000: Europeiske myndigheter auksjonerer 3G frekvenser 2000: 3G-lisenser tildeles i Norge 2001: GPRS blir tilgjengelig på GSM 2001: HSCSD bli tilgjengelig på GSM 2001: NMT-900 legges ned 2001: NTT DoCoMo lanserer "Foma", første 3Gnett og tjenester 2002: 2,5 Milliarder SMS sendes i Norge 2003: De første 3G-nett åpner i Europa 2004: Telenor åpner EDGE på GSM 2004: Telenor åpner UMTS 2005: NMT-450 legges ned 2005: NetCom åpner UMTS 2005: Nordisk Mobiltelefon AS overtar 450 MHz lisensene i Norge og Sverige og planlegger utbygging med 3G-teknologien CDMA februar 2005 UNIK 72

73 Kilder, litteratur John Ragnar Veastad: "Det er til deg... Historien om den første mobiltelefonen i Norge". Telenor Mobil, 2001 John Ragnar Veastad: "Den offentlige landmobile VHF-radiotelefontjenesten". Telektronikk, 63(3-4), , 1967 John Ragnar Veastad: "Offentlig landmobil telefontjeneste i Norge". Telektronikk, 66(3), 55-65, 1970 Lavrans Grimstveit og Hans Myhre: "The history of mobile communications in Norway". Telektronikk, 91(4), 15-20, 1995 Bjørn Løken, Kåre Gustad, A. Børresen, Hans Myhre: "NMT-systemet. Et fellesnordisk automatisk mobiltelefonsystem". Telektronikk, 75(2), , 979 Kåre Gustad: "Mobilkommunikasjon status og perspektiver". Telektronikk, 78(3/4), , 1982 Bjørn Løken: "The engagement of Televerket in the specification of GSM". Telektronikk, 100 (3), , 2004 Thomas Haug: "How it all began". Telektronikk, 100(3), , 2004 Torleiv Maseng: "Wideband or narrow band? World championships in mobile radio in Paris 1986". Telektronikk, 100(3), , 2004 Rune Rækken: "GSM Working Party 2 Towards a radio sub-system for GSM". Telektronikk, 100(3), , 2004 Jan A. Audestad: "The Mobile Application Part (MAP) of GSM". Telektronikk, 100(3), , 2004 Jon E. Natvig: "The 1987 European Speech Coding Chamionship". Telektronikk, 100(3), , februar 2005 UNIK 73

74 Kilder, Litteratur (forts.) Finn Trosby: "SMS, the strange duckling of GSM". Telektronikk, 100(3), , 2004 Rune Rækken: "The Norwegian GSM industrialisation An idea that never took off". Telektronikk, 100(3), , 2004 Petter Bliksrud: "MOU of the GSM MoU: Memorizing Old Undertakings of the GSM- Memorandum of Understanding". Telektronikk, 100(3), , 2004 Rich Ling: "The adoption, use and social consequences of mobile communication". Telektronikk, 100(3), 69-81, 2004 Per H. Lehne: "The second wireless in the world". Telektronikk, 100(3), , 2004 Ole Johan Haga: "INMARSAT a success story! How it was established, Later developments, The role of Telenor former NTA". Telektronikk, 100(3), , 2004 Arvid B. Johannessen, Svein Roger Skaland: "Satellite based mobile communication today and in the future". Telektronikk, 91(4), 30-37, 1995 Ole Dag Svebak: "Future mobile communications". Telektronikk, 90(3), , 1994 Dag Fredrik Bjørnland, Geir O. Lauritzen: "UMTS The Universal Mobile Telecommunications System". Telektronikk, 91(4), , 1995 Dag Fredrik Bjørnland: "FPLMTS IMT2000: Communication anywhere, anytime". Telektronikk, 92(1), , 1996 Joar Løvsletten, Rune Rækken: "From mobile telephony to personal communications". Telektronikk, 94(2), 2-8, 1998 Jan Eriksen, Geir O Lauritzen, Bjørn H. Pedersen, Stein Svaet: "Third Generation mobile communications". Telektronikk, 94(2), 9-21, 1998 Per H. Lehne: "UTRA the radio interface for UMTS". Telektronikk, 95(1), , februar 2005 UNIK 74

75 Kilder, Litteratur (forts.) GSM ideas, origin and milestones a Norwegian perspective. Telektronikk, 100(3), , [online] ksjon&id1=26&id2=38&select= Bell Labs History. [online] Lloyd's Satellite Constellations. [online] MarconiCalling. [online] Linda Doyle. "From first generation to now". [online] 17. februar 2005 UNIK 75

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum MÅLERAPPORT Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum Dokumenttype: Rapport Målingen utført av: Roger Lien Rapport skrevet av: Roger Lien Telenor Norge AS EMF-Rapport

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Emnekode SO380E. Dato: 30.05.05

Emnekode SO380E. Dato: 30.05.05 Emne: Telekommunikasjon Gruppe(r): 2ET - Emnekode SO380E Dato: 30.05.05 Faglig veileder: Boning F eng Eksamenstid 900_1400 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl. forsiden): 6 Antall oppgaver:

Detaljer

Satellitter og 5G muligheter og trusler

Satellitter og 5G muligheter og trusler Satellitter og 5G muligheter og trusler Arvid Bertheau Johannessen Seniorrådgiver arvid@spacecentre.no Norsk Romsenter Statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet Etablert 1987 da Norge ble med

Detaljer

Nytt fra WiMAX Forum. Ole Grøndalen. Teknaseminar WiMAX /LTE, 10.-11- mars 2009, Gardermoen

Nytt fra WiMAX Forum. Ole Grøndalen. Teknaseminar WiMAX /LTE, 10.-11- mars 2009, Gardermoen Nytt fra WiMAX Forum Ole Grøndalen Innhold Introduksjon til WiMAX Forum WiMAX profiler og releaser IEEE 802.16j Multihop Relay IEEE 802.16m og IMT Advanced Hvem WiMAX Forum er Interesseorganisasjon for

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland 700 MHz Problemstillinger og konsekvenser Frekvensforum 18.9.2013 Pia Braadland (pia@npt.no) Innhold Kringkastingsfrekvenser Det digitale bakkenettet for TV Konsekvenser Andre land 700 MHz prosjektet Oppsummering

Detaljer

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera?

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? av Svein Birger Skogly, Atle Coward Markussen, Stig Johannessen 1 Definisjon på PMSE PMSE er forkortelsen

Detaljer

Fysisk Lag. Den primære oppgave

Fysisk Lag. Den primære oppgave Fysisk Lag Fysisk Fysisk Den primære oppgave flytte bits fra avsender til mottaker krever: standardisert måte å representere bit inn på transmisjonsmediet standardisering av kabler og tilkoplingsutstyr

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog. kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MAR.1NTEK Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet og Kulturog kirkedepartementet's arbeidsgruppes rapport om bruk av digital dividende i Norge MARINTEK har gjennom flere nasjonale og europeiske forskningsprosjekter

Detaljer

Det fysiske laget, del 2

Det fysiske laget, del 2 Det fysiske laget, del 2 Kjell Åge Bringsrud (med foiler fra Pål Spilling) 02.02.2005 INF3190 1 Analog og digital transmisjon forsterker analog overføring med forsterker, støy er additiv regenerator og

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Telekommunikasjon Gruppe(r): 2ET Fagnr: sa 380E Dato: 18.06.04 Faglige veiledere: H. Fylling, T. Jønvik, E. Høydal Eksamenstid, fra-til: 0900_1400 Eksamensoppgaven består

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

Arbeidet mot WRC-19 Øyvind Murberg NKOM Frekvensforum 2017

Arbeidet mot WRC-19 Øyvind Murberg NKOM Frekvensforum 2017 Arbeidet mot WRC-19 Øyvind Murberg NKOM Frekvensforum 2017 Begrep ITU (International Telecommunication Union): Et spesial-organ under FN 193 medlemsland, nesten 800 medlemmer fra privat og akademisk sektor

Detaljer

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS Telekombransjens syn på telereguleringen Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS TeliaSonera en internasjonal telegigant Norsk mobilkjempe med solid fotavtrykk NetCom og Chess 1,65 millioner kunder Omsetter

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Radiosystemer (RS) Romteknologi og navigasjon. Radioteknikk og kommunikasjon

Radiosystemer (RS) Romteknologi og navigasjon. Radioteknikk og kommunikasjon Radiosystemer (RS) Hovedprofil: Romteknologi og navigasjon Radioteknikk og kommunikasjon Hovedprofil: 7 & 8 sem Radiokommunikasjon Fjernmåling Romteknologi I &II Navigasjonssystemer Radio-SYSTEMER Radio-TEKNIKK

Detaljer

RNC 2 SGSN RNC 1 RNC 2 SGSN RNC 1 RNC SGSN RNC 1

RNC 2 SGSN RNC 1 RNC 2 SGSN RNC 1 RNC SGSN RNC 1 Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TTM405 Aksess og transportnett sommer 006. Oppgave Satellittsystem a) Hva er ekvivalent isotopt utstrålt effekt (EIRP) og hvordan svekkes radiosignalet som funksjon

Detaljer

a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen

a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen Høst 2011 - Løsningsforslag Oppgave 1 - Mobilsystemer a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen MS: Mobile station BTS:

Detaljer

Innhold. Funksjonell virkemåte. Overordnet arkitektur

Innhold. Funksjonell virkemåte. Overordnet arkitektur Kapittel 1 Kapittel 1 Telenett 1.1 Hva er telekom?........................................ 17 Bokas oppbygging...................................... 18 Historisk tilbakeblikk....................................

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

1. Historie. 2. Generelt om GMDSS. Sist endret: 21-09-2015

1. Historie. 2. Generelt om GMDSS. Sist endret: 21-09-2015 Sist endret: 21-09-2015 1. Historie Siden etableringen i 1959, har den internasjonale maritime organisasjon (IMO), arbeidet med å forbedre sikkerheten til sjøs ved å vedta sikkerhetsstandarder og har forsøkt

Detaljer

AMS og Telecom verden Leif Arne Dalane

AMS og Telecom verden Leif Arne Dalane AMS og Telecom verden Leif Arne Dalane 13-3-2009 23.2.09 11 Devoteam 10+ years of international expansion EMEA Consultancy Devoteam Group founded in 1995 Sweden Norway Denmark United Kingdom More than

Detaljer

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Gasskonferansen, Bergen, 26. april 2007 Tomas Tronstad, DNV Research & Innovation Utfordringen Mer enn 2/3 av verdens lastetransport gjøres

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Kapittel 12. Spredt spektrum

Kapittel 12. Spredt spektrum Kapittel 12 Spredt spektrum 12.1 s. 719 Hva er spredt spektrum? Spredt spektrum er å bruke mye større båndbredde enn nødvendig Båndbredde W SS = G p W min Nødvendig båndbredde W min R Spredefaktor (processing

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Det fysiske laget, del 2

Det fysiske laget, del 2 Det fysiske laget, del 2 Kjell Åge Bringsrud (med foiler fra Pål Spilling) 1 Pulsforvrengning gjennom mediet Linje g(t) innsignal Dempning A(f) v(t) utsignal A(f) 0% 50% Frekvensresponsen Ideell Frekv.

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum 28.09.2017 Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Nye, alvorlige hendelser der samfunnet trenger nødkommunikasjon kommer til å inntreffe

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 Chess senker prisene til de 20 mest populære reisemålene med opptil 82% f.o.m. 1. juli 2007. Fra de 20. mest populære feriemål, kan du i sommer ringe

Detaljer

3G Veien Fremover. Prosjekt INF 5260. Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes

3G Veien Fremover. Prosjekt INF 5260. Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes 3G Veien Fremover Prosjekt INF 5260 Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes INNLEDNING... 3 FORMÅL... 3 HVA ER 3G... 4 WCDMA WIDEBAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS... 5 CDMA 2000 CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS

Detaljer

Funksjonalitet av alternativ bredbåndsaksess og dets påvirkning på det nordiske markedet. Saqib Rana Masteroppgave presentasjon Fredag 21.

Funksjonalitet av alternativ bredbåndsaksess og dets påvirkning på det nordiske markedet. Saqib Rana Masteroppgave presentasjon Fredag 21. Funksjonalitet av alternativ bredbåndsaksess og dets påvirkning på det nordiske markedet Saqib Rana Masteroppgave presentasjon Fredag 21.september Oversikt kommunikasjon Figur 1 Kommunikasjonsteknologien

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2637443 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 36/00 (2009.01) H04W 60/04 (2009.01) H04W 68/12 (2009.01) H04W 92/02 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue GSM-R Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen [forside] Foto: Øystein Grue HVA ER GSM-R Hvorfor bygger Jernbaneverket ut GSM-R? GSM-R er et vesentlig bidrag til sikkerheten i togtrafikken. Mobilnettet

Detaljer

Examination paper for TTM Access and Transport Networks

Examination paper for TTM Access and Transport Networks Page 1 of 7 Department of telematics Examination paper for TTM4105 - Access and Transport Networks Academic contact during examination: Associate Professor Norvald Stol Phone: 97080077 Examination date:

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest

Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest Maritim klynge 2030 Fagseminar Maritimt Forum Nordvest Svein Kleven Innovasjonsdirektør Rolls-Royce Marine Ålesund, 10. Juni 2014 Sterk klynge innovativt miljø Stolt maritim historie Skipsindustriell klynge

Detaljer

Avdelingfor ingeniørntdanning

Avdelingfor ingeniørntdanning Avdelingfor ingeniørntdanning Fag: TELETEKNKK Fagnr: S0653E Faglig veileder: K H Nygård, H Fylling Gruppe( r ): let Dato: 060601 Eksamenstid, 0900_1400 fra-til: Eksamensoppgaven består av Antall sider:

Detaljer

a) Vis hvordan en samtale fra en fasttelefon til en mobiltelefon i GSM settes opp.

a) Vis hvordan en samtale fra en fasttelefon til en mobiltelefon i GSM settes opp. Kont - 2011 Oppgave 1 - Mobilkommunikasjon a) Vis hvordan en samtale fra en fasttelefon til en mobiltelefon i GSM settes opp. 1. Fasttelefonterminalen sender nummeret til mobiltelefonen gjennom PSTNnettverket

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Norsk kryptoseminar 2002. Trondheim 17-18 oktober. Anders Paulshus, forsker ved seksjon for teknisk krypto apaulshus@mil.no FO / Sikkerhetsstaben Nasjonal

Detaljer

IEEE Trådløs MAN

IEEE Trådløs MAN IEEE 802.16 Trådløs MAN Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio.no 24.02.2005 inf3190 1 24.02.2005 inf3190 2 Skille mellom: Fysiske Lag MAC Lag QoS 24.02.2005 inf3190 3 Funksjoner: Mål: Sørge

Detaljer

WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger. Ingvar Henne. WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08

WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger. Ingvar Henne. WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08 WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger Ingvar Henne WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08 WiMAX grenseløst bredbånd? Fysikkens realiteter Praktiske rekkevidder Basis teknologi

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Bekjennelser fra en Wimax-troende som er blitt radioagnostiker

Bekjennelser fra en Wimax-troende som er blitt radioagnostiker Bekjennelser fra en Wimax-troende som er blitt radioagnostiker Mobilt bredbånd Gardermoen 10 Mars 09 Per Thorvaldsen Nettplanlegger pt@nera.no Møte med menigheten Hva er det folk vil ha? Internett med

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 044922 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 03.06.2 PCT/US03/1998

Detaljer

mobiltelefon, DAB og itunes

mobiltelefon, DAB og itunes Lydkoding mobiltelefon, DAB og itunes Sverre Holm DEPARTMENT OF INFORMATICS Prinsipper Vokodere Robotstemme t Hybridkodere Mobiltelefon Bølgeformskodere mp2, mp3, aac: DAB, itunes DEPARTMENT OF INFORMATICS

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.28 11:57:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

Ny veiledning for pris for utportering

Ny veiledning for pris for utportering W Se adresseliste Vår ref.: 1501626-16 - Vår dato: 21.8.2015 Saksbehandler: Johannes Myhre Vallesverd Ny veiledning for pris for utportering Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stilte 27. mars 2015

Detaljer

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse IT-lederkonferansen 2015 (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Innhold. Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål

Innhold. Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål Innhold Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål Shannons Teorem Shannons teorem gir oss den maksimale kanalkapasiteten

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Utvikling på CDMA 450. Herbjørn Tronsmoen, solution Manager ZTE Norway

Utvikling på CDMA 450. Herbjørn Tronsmoen, solution Manager ZTE Norway Utvikling på CDMA 450 Herbjørn Tronsmoen, solution Manager ZTE Norway Innhold Innledning Tjenester på CDMA 2000 1x og 1x EV-DO Evolusjon mot LTE 2008 ZTE Corporation. All rights reserved Innledning Standardisering

Detaljer

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening NITO, FIBEROPTIKK 2015 Trondheim, 03.11.15 Bjørnar Volden Partner Nexia Management Consulting AS Om Nexia Management

Detaljer

Harald Holone 2007-11-01

Harald Holone 2007-11-01 Østfold University College 2007-11-01 Overview 1 2 3 Research interests Mobile computing. Digital maps. User generated content. Storytelling. Collaborative systems ( social software ). User motivation.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag TELETEKNIKK Fagnr: SO653E Faglig veileder: K. H. NygArd, H. Fylling Gruppe(r): 2ET Dato: 16.08.01 Eksamenstid. fra-til: 0900_1400 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

3G Ny teknologi - nye muligheter

3G Ny teknologi - nye muligheter 3G Ny teknologi - nye muligheter Kjersti Solem Business Development Manager Telenor Nordic Lillestrøm 12. oktober Updated Q2 2005 3G Kort status 3G Evulusjon eller revulusjon? 3G Implementering i organisasjonen

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Digitalisering av jernbanen

Digitalisering av jernbanen Digitalisering av jernbanen Jernbaneforum 21. mars 2017 Sverre Kjenne Digitalisering og teknologi er det største fornyelsesprogrammet i Norge 2 Transmisjon Blodåren i den digitale jernbanen 5.000 km ny

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Pb. 4 3661 Rjukan Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Undertegnede har jobbet i norske medier

Detaljer

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1)

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Norsk olje&gass Arbeidsseminar 2 - HMS-utfordringer i nordområdene Rune Sandbakken Seksjonssjef - Satellittkommunikasjon Rune.sandbakken@spacecentre.no

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

IEEE 802.16 Trådløs MAN. Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio.

IEEE 802.16 Trådløs MAN. Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio. IEEE 802.16 Trådløs MAN Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio.no 24.02.2005 inf3190 1 24.02.2005 inf3190 2 Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS Mål: Sørge for høyhastighets

Detaljer

Unified Communications som operatørtjeneste. Birgitte E. Johannessen Adm.dir Intelecom Norge AS

Unified Communications som operatørtjeneste. Birgitte E. Johannessen Adm.dir Intelecom Norge AS Unified Communications som operatørtjeneste Birgitte E. Johannessen Adm.dir Intelecom Norge AS Hva om Internett erstatter dagens samtrafikk regime Stor andel av mobilsamtaler og sms erstattes av andre

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Norge en øy i opprørt hav Steinar Østbye. Bergen, 17. november 2011

Norge en øy i opprørt hav Steinar Østbye. Bergen, 17. november 2011 Norge en øy i opprørt hav Steinar Østbye Bergen, 17. november 2011 Økt turbulens, usikkerhet og risiko går som en rød tråd gjennom de fremtidsutfordringene ledere er mest opptatt av % of leaders mentioning

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Innendørs GNSS ytelse og utfordringer Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Agenda Mobiltelefon (E911/E112) Kodemåling på svake signaler Multipath High Sensitivity GPS

Detaljer

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov

ORIGO. Robert Engels. Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov Hvordan plassere oss for fremtiden - endrede krav til interne systemer for å imøtekomme fremtidens behov ORIGO Robert Engels ORIGO teknisk prosjektleder ORIGO* - radioarkiv, arkivering og gjenbruk Formål

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer