OPERAEN BYGGFAGBLADET SNART FERDIG, MEN BLIR DEN GUL? 1 HISTORIEN DÅRLIG HÅNDVERK JUBILANTER KLUBBSTYRE- KURS. om Naturstein AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERAEN BYGGFAGBLADET SNART FERDIG, MEN BLIR DEN GUL? 1 HISTORIEN DÅRLIG HÅNDVERK JUBILANTER KLUBBSTYRE- KURS. om Naturstein AS."

Transkript

1 BYGGFAGBLADET 1/2007 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører HISTORIEN om Naturstein AS Det konkurranseutsatte markedet; DÅRLIG HÅNDVERK JUBILANTER i fagforeningen KLUBBSTYRE- KURS på Hønefoss OPERAEN SNART FERDIG, MEN BLIR DEN GUL? 1

2 BYGGFAGBLADET 4/2007 BYGGFAGBLADET REDAKTØR: Egil Mongstad ADRESSE: Grønland 12, 0188 Oslo TELEFON: TELEFAKS: E-POST: WEB-ADR.: ÅPNINGSTIDER Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredag kl REDAKSJONSKOMITÉ Per Erik Aurland Ken Gordon Solfjeld Sigurd Jensen Svein-Dagfinn Vestheim Knut Farholm Bjørn Larsen Pål Austad Solfjeld Mikal Olechnowski Egil Mongstad (ansv. red.) GRAFISK PRODUKSJON Gjerholm Design AS FORSIDEFOTO Gammelt og nytt (gulnet) praktbygg FORSIDEFOTO HENTET FRA: Statsbygg.no ISSN avleder Go to him now he calls you, you can t refuse. When you ve got nothing, you ve got nothing to lose. You re invisible now, you got no secrets to conceal. How does I feel? (Bob Dylan) STYRET Leder: Egil Roald Mongstad Nestleder: Ken Gordon Solfjeld Sekretær: Jan Åke Persson Visesekretær: Svein Dagfinn Vestheim Styremedlem: Jarand Andresen Styremedlem: Bjørn Larsen Styremedlem: Bjørnar Nilsen Styremedlem: Pål-Richard Larsen Styremedlem: Thomas Rustestuen Studieleder: Roger Kristensen Målektr. rep.: Ivar Dahl Hansen 1. vararepr.: Pawel Motyka 2. vararepr.: Knut Farholm 3. vararepr.: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr.: Mikal Olechnowicz Leder Prislista: AKKORDTARIFFENES VANNMERKE Akkordtariffene har en lang historie. Tilbake til 1850-årene da baser i Kristiania lagde seg ulovlige prislister som hadde som funksjon at de var enige med andre baser om et minimumsnivå for prisen på arbeidet. Dette var en svært markedsinnrettet tid, da akkordlagene møtte opp hos mesteren og la inn pris på jobben sin. Prislista var et helt nødvendig verktøy. Så også i dag! Historiker Harald Berntsen har, i Bygningsarbeideforbundets historie, forklart hva landsomfattende akkordtariffer er; En omforent timelønn omregnet til kvadratmeter-, løpemeter- og stk.-priser. Uten prislista blir akkordsystemet totalt dominert av slumpakkorder. En liten historie I 1964 jobbet jeg i en periode som sjauer på BMV (Bergens Mekaniske Verksted). Det jeg husker best er at vi, på ordre fra basen, måtte ligge og sove i tankene på noen israelske fruktbåter (som av en eller annen grunn hadde kanonfester på dekk). Grunnen til at vi måtte kule n, var at basen hadde fått for god pris av arbeidsformannen, og ikke ville sprenge akkorden. Det hører med til historien at basen var gode venner med formannen, og at han alltid fikk gode priser. Mot slutten av 1960-tallet ble det slutt på all akkord innenfor VO. I mange miljøer var akkordarbeid et skjellsord, og synonymt med mafiavirksomhet. Forståelig! Desto mer oppsiktsvekkende er det at Fellesforbundet nå godtar alternative lønnssystemer uten prisliste. Samtidig pålegges Målekontorene å kontrollere disse på vegne av våre medlemmer. Hva som skal kontrolleres, er uklart for mange av oss. Den nåværende paragrafen om alternative lønnssystemer (2.6.3) er et redskap som kan brukes til å komme i dialog med bedriftsmiljøer og medlemmer som ikke klarer å få akkordtariffene til å fungere. Men da må noen viktige premisser ligge fast: - Akkordtariffene må være hovedlønnssystemet, og dersom man ikke blir enig lokalt, er det akkordtariffene som gjelder. - De eventuelle alternative prestasjonslønnssystemene må ha en klart definert prisliste, som kan kontrolleres av målekontorer og tillitsvalgte. - Får man ikke til prestasjonslønnssystem på disse betingelser, er det skriftlig avtalt fastlønn som gjelder. Nemlig! Hammeren er et effektivt redskap, særlig i glasshus (Gammelt tømrer-ord) Egil Mongstad 2

3 BYGGFAGBLADET 4/2007 DEN GAMLE NISSEN Margrethe Munthe Den gamle nissen satt så trist på låven julekveld. De glemmer meg nok nå som sist og spiser grøten selv. Hvor ble hun gamle Guri av? Hun var så snill og blid. Hun alltid julegrøt meg gav, men nå er det forbi. Jeg passet både fjøs og stall i mange, mange år. Nå er jeg gammel, klein og skral, det er visst best jeg går. Og nissen satt på låven gjemt og gråt så tårer rant. Han skjønte nok at han var glemt, da ingen grøt han fant. Leif Einar Nylenden Forfatterinnen Margrethe Munthe ( ) er vel kjent for de fleste i hvert fall for den bittelitt eldre garde. Vi minnes nok sangene og barnerimene hennes både med stor glede og litt mindre glede... - Margrethe var en streng dame. Sanger som Nei, nei, gutt, dette må bli slutt ikke storme inn i stua, og Jeg skriker ikke jeg, og jeg er ikke sint og lei... osv. skulle vel ha en oppdragende effekt på oss. Men månens ansikt tittet mildt igjennom gluggen inn. Og mus og rotter danset vilt omkring i måneskinn. De pep og spratt og var så glad, at nissen måtte le. Han lo og tørket tåren av til slutt han danset med. Så da vil jeg få ønske alle en riktig God Jul - og GLEM FOR ALL DEL IKKE NISSEN! Stafettpinnen sender jeg videre til Vidar Karlsen i IcopalTak as Region Øst i Fredrikstad. 3

4 ARTIKKEL OPERAEN ER NESTEN FERDIG Så går det mot slutten for prosjekt nytt operahus i Bjørvika. U.t. har fulgt prosjektet fra oktober Da var betongarbeidet i full gang. D.v.s. betongdekket på bakkeplan var ferdig. Prosjektet ble da stort sett sysselsatt av norske og nordiske håndverkere. Veidekke AS sto for den største jobben med oppføring av bl.a. råbygget. Det var sysselsatt ca. 200 personer under denne perioden. Betongarbeiderne til veidekke kom stort sett fra anlegg og hadde jobbet mye på anlegg for oljeindustrien. Det var tydelig at HMS - arbeidet hadde vært i fokus for disse gutta. Det var mange og dyktige verneombud på den tida. Bygningsarbeidere har noe å lære av HMS-kulturen til anleggsgutta (min påstand). Etter at råbygget var ferdig startet internsjonaliseringen av operaen. Jeg har registrert 33 forskjellige nasjonaliteter her. Mange leveranser og produkter er av utenlandsk opprinnelse. Marmor fra Italia, eik fra Spania og Tyskland, glass fra Tyrkia, aluminiumsplater fra Danmark, lysstoffrør fra Polen, Scenemaskineri fra Tyskland +++. Med mange utenlandske kontrakter og arbeidere fra mange forskjellige land fulgte det med nye utfordringer. Det var stor forskjell på kvaliteten og profesjonaliteten til de utenlandske foretakene. Noen hadde operert på det internasjonale markedet før, og trengte bare litt veiledning for å tilpasse seg norske lover og regler. Andre hadde til dels vegring for å akseptere norske lover og regler. Statsbygg og u.t har hatt full gjennomgang av lønns og arbeidsavtaler for samtlige bedrifter på operaen. Vi registrerte kun 4 bedrifter som tilfredsstilte minimumskravene til Arbeidsmiljøloven. Resten måtte få hjelp eller bli skolert for å få de godkjent. Vi fant flere bedrifter som kom til prosjektet med bl.a. for lave lønninger og arbeidstidsordninger som ikke var i samsvar med loven. Samtlige fikk pålegg om å rette opp disse avvikene. Det har på prosjektet blitt avdekket opptil 7 forskjellige lønns- og arbeidsavtaler på samme person. Ingen av de hadde et relevant innhold. Vi har avdekket 2 bedrifter som har drevet med sosial dumping. Jakten på større profitt er dessverre så stor for enkelte at de må jukse med lønna til håndverkerne. Språkbarrierer og redselen for å miste jobben hvis en snakker om sin egen lønns- og arbeidsavtale eksisterer. Å bruke tolker som presiserer at alle er forpliktet til å følge norsk lov, er ikke alltid nok for å få folk til fortelle sannheten. Men heldigvis er de fleste hederlige og seriøse arbeidere som sier ifra hvis noe er galt i arbeidsforholdet. Når det gjelder HMS og utenlandsk arbeidskraft er jeg glad for at vi ikke har registrert noen større hyppighet av skader og ulykker for disse. Det kan tvert imot virke som de tar vernearbeidet mer seriøst enn de norske. Alle, uansett nasjon- alitet, må gjennomgå sikkerhetskurs når de kommer til prosjektet. Flere har også fått muligheten til å gå kurser som har medført kursbevis og sertifikater (liftkurs, anhukerkurs, varme arbeider etc.). Utenom organisasjonsrelaterte henvendelser har u.t. hatt mange henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker bistand og råd på hvordan de skal opptre i henhold til lover og regeler. De fleste henvendelsene dreide seg om forståelsen av;aml, forskrifter til arbeidstilsynet og allmenngjøringsloven av tariffavtale. Jeg skulle gjerne ha sett et større kunnskapsnivå for lover og regler til de fleste bedrifter (de største er best). Av de mindre underentreprenørene så er inntrykket at de fleste har et ønske om å drive etter regelboka men får det ikke helt til. Det er jo et godt tegn, men da må det jo tilføres resurser for å få det til. TEKST: Knut Farholm 4

5 BAS forum BYGGFAGBLADET 4/2007 Foto: jnichols Det konkurranse-utsatte markedet; DÅRLIG HÅNDVERK Ja, det er min påstand, og jeg vil i dette innlegget gå nærmere inn på hva dette betyr for tømrer n. TEKST: Ken Gordon Solfjeld Entreprenørene konkurrerer seg imellom om alle de store jobbene, og det virker på en vanlig håndverker som de strekker seg svært langt for å vinne anbudene. Dette innebærer blant annet at prosjekteringen blir skadelidende, noe som medfører at entreprenørene må bemanne opp byggeplassen med veldig mange håndverkere. Og da hovedentreprenørene, som vi vet, har "ansettelsesvegring, blir jobbene satt bort til diverse underentreprenører (ofte utenlandske). Det både norske og utenlandske UE har felles er at de i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft som ofte er ufaglært (det er ikke snakk om opplæringsbedrifter med lærlingkontrakter). Dette medfører at ikke bare blir produktiviteten skadelidende, men også den håndverksmessige utførelsen blir dårlig. Dette siste henger også sammen med manglende oppfølging av lederne i bransjen. Undertegnede er pr. dags dato sysselsatt med hulltaking i ferdigbehandlede himlinger og vegger på Operabygget pga. av at tekniske fag ikke har fått gjort seg ferdig. Av den faglige utførelsen jeg observer av Innside (polske arbeidere) og Carpin (estlandsk arbeidskraft) går det igjen og igjen at for eksempel all skruing av gips utføres med batteridrill som resulterer i at alle skruer bryter papiret på gipsplatene. I tillegg går gipsen i himlingene stort sett feil vei i forhold til rekkene. Jeg kunne fortsette å remse opp flere tilfeller, også på andre byggeplasser, men nok om entreprenørene i denne omgang. Jeg er bekymret på bransjens vegne, og dette styrkes ytterligere av for eksempel artikkelen jeg leste i Romerikes Blad den 18/11-07, med overskriften FORBRUKERRÅDET BER HÅNDVERKER- BRANSJEN TA ANSVAR. 49% av skader på norske hus skyldes feil utførelse, slurv og manglende kontroll ifølge en kartlegging fra Norges Takseringsforbund. Til sammenligning utgjør aldring og slitasje 22,5% av skadene. Flere hundre klager. Vi får klager på håndverkertjenester daglig. Det er snakk om flere hundre i året. Vi merker at det har økt de siste årene, sier Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund til NRK. Forbrukerrådet behandler rundt 4000 henvendelser om håndverkertjenester hvert år. Anslag viser at håndverkerfeil koster nordmenn 13 milliarder kroner årlig. Dette er ei trist utvikling, og det kan ikke gjentas ofte nok at det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe dette er å ta alle lovlige virkemidler i bruk for å øke andelen av egne ansatte håndverkere og ikke minst, egne lærlinger! Og til slutt, et gammel BAS-ord: Offensivt lagspill=suksess God jul til dere alle! 5

6 KURS2007 Gruppediskusjoner og pauser, - glimt fra tariffkurset. FØRSTE TARIFFKURS PÅ EGET KURSSENTER PÅ BÆK For første gang i moderne historie ble det avholdt tariffkurs på Bæk. Selv om Drengestua fortsatt ikke er godkjent av Ås Kommune (det skjer antagelig i januar 2008), og det var begrenset med overnattingsplasser, så var det god stemning på kurset. Det gamle Bryggerhuset er en lys og hyggelig møtesal, og kommer ikke til å bli dårligere når klimaanlegget kommer i funksjon! (Nå er det i gang). Som dere vil se av programmet, så var det tradisjonelt tariffkurs, men Tellef Hansen fra DeFacto, holdt et 4-timers kurs i forhandlingsteknikk, lørdag 27. oktober. Svært vellykket! TAKTEKKERE TARIFFKURS 17., 24., 26. OG TØMRERE TARIFFKURS 17., 24., 26. OG Varighet: 3 kvelder+1 dag Totalt: 20 timer Gjennomgang av Fellesoverenskomsten for byggfag kap. 2 og 4: 3 timer Gjennomgang av taktekkertariffens alminnelige bestemmelser: 3,5 timer Gjennomgang av taktekkertariffens prisliste: 5 timer Gruppearbeider takmålinger: 4 timer Hvordan sette opp en protokoll: 1,5 time Forhandlingsteknikk: 3 timer Varighet: 3 kvelder+1 dag Totalt: 20 timer Gjennomgang av Fellesoverenskomsten for byggfag kap. 2 og 4: 3 timer Gjennomgang av tømrertariffens alminnelige bestemmelser: 2 timer Gjennomgang av tømrertariffens prisliste: 1,5 timer Gruppearbeider tømreroppmåling fra tariffen: 4 Hvordan jobbe akkord: Bemanningsplan, føre timelister, sette opp akkordavtale: 5 timer Hvordan sette opp en protokoll: 1,5 time Forhandlingsteknikk: 3 timer 6

7 BYGGFAGBLADET 4/2007 De to foreningene; Oslo Bygningsarbeiderforening og Tømrer og Byggfagforeningen, har sammen med Tellef Hansen, utviklet et kurs for klubbstyrer. Høsten 2006 hadde vi et pilotkurs, der vi prøvde ut en modell som fikk god tilbakemelding fra prøvekaninene. Klubbstyrekurs PÅ HØNEFOSS Deltakere på dette første, ordinære klubbstyrekurset var klubbstyrene i Peab, Skanska, Veidekke og lærlingerepresentanten i NCC. Kurset gikk av stabelen i helga 23. til 25. november 2007, på ringerike Hotell på Hønefoss. Tellef Hansen var ansvarlig for lørdagen: Angrepsvinkelen var Forhandlingsteknikk i utvidet forstand, og med det som utgangspunkt ble følgende temaer belyst: Forhandlinger fra begynnelse til slutt, med stor vekt på forberedelser. Det norske arbeidslivssystemet - Fagbevegelsens historiske utvikling. Maktens triangel - Fagbevegelsens rolle i samfunnet SWOT-analyse - Enkelt men nyttig redskap til å analysere hva som er viktig og uviktig, - og hva som er positivt og negativt. Kjell Skjærvø (nyansatt medarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening) hadde søndagen: Han hadde ikke uventet arbeidsleie som hovedtema, og gikk gjennom følgende undertemaer: Gjennomgang av dommen i Sarpsborg (se side 6), og dens betydning. Høringsforslaget om Innsynsretten og den omstridte taushetsplikten. Ettersom det nå skal lages forskrifter for leiefirmaer, gikk Kjell igjennom en kokebok for tillitsvalgte i hvilke kriterier som kan brukes for å skille leiefirmaer fra produksjonsbedrifter. Kurset fikk også denne gangen svært gode kritikker fra deltakerne! TEKST/FOTO: Egil Mongstad Tellef Hansen var foredragsholder på lørdagen. Ungdommen møter opp på kurs. Kursleder Børre Hagen har fått noe å tenke på. Foredragsholder Tellef Hansen øker klubbstyrenes kunnskap. 7

8 REPORTASJE JUBILANTER i Byggfagforeningen Fredag 2. november 2007, ble det holdt en enkel tilstelning for foreningens jubilanter. Opprinnelig hadde vi tenkt et større arrangement, kanskje på Bæk, men da det viste seg at mange ikke kunne komme, ble det i stedet en enkel lunsj i foreningens lokaler. Men hyggelig ble det. Fritjof Pedersen (98) - 75 år i foreningen Det er ikke ofte at vi har 75-års jubilanter. I hvert fall ikke så ofte at de møter opp for å motta velfortjent oppmerksomhet. Men det gjør Fritjof Pedersen. Sammen med kona Astrid og sønnen Kjell, kommer han til foreningens uformelle jubilantlunsj 2. november. Som innmeldt i 1931, er Fritjof en vandrende historiebok; Vanskelig tider i 30- og 40-årene Motstandskamp under okkupasjonen, i Milorg og Oswald-gruppa Frigjøring og gjenoppbygging Når vi spør om oppskriften på et langt liv og god helse, svarer 98-åringen: Det gjelder å finne på noe å gjøre, å være i aktivitet. Og Fritjof er i aktivitet. I nærheten av hans bolig i Oppegård, står han og hogger ved! Verktøyet hans er, som mannen, av god gammel men edel årgang. Byggfagbladet har hatt en hyggelig prat med en erfaren fagmann og hedersmann, og hvis Fritjof ønsker det, kommer vi tilbake med mer stoff om denne jubilanten. Vi skal overhodet ikke klage på alle de som ikke møtte, de har sikkert gode grunner. Foreningen vil se nærmere vår jubilantarrangement, og se hva vi kan gjøre for at flere skal kunne delta. Men de som deltok, ga oss og hverandre et hyggelig samvær. Kaffe og snitter, hyggelige ord, og tilslutt utdeling av erkjentlighetsgaver. To fotojournalist-elever tok bilder av jubilantene og lagde en reportasje til LO-Aktuelt sin Nettavis. TEKST: Egil Mongstad FOTO: Lina Winge Jubilanten Fritjof Pedersen (98). 8

9 BYGGFAGBLADET 4/2007 Torleiv Kindem måtte gå før gruppebildet ble tatt, men rakk å bli servert kake. f.v. Arne Lønnrusten, Kåre Ingvar Løkken, Torleif Pedersen og Johan Øsberg. Jubilanter: 75-års medlemskap: Fritjof Pedersen 65-års medlemskap: Johan Østberg 60-års medlemskap: Arne Lønnrusten 60-års medlemskap: Torleiv Kindem 50-års medlemskap: Kåre Ingvar Løkken ANNONSE KLAR FOR TØFFE TAK 9

10 Kapittel 13 FAGFORENINGSKAMERATER Julaften i Polen TEKST: Mikal Olechnowicz Tradisjonell julaften i Polen begynner når første stjerne er på himmelen. Det er en symbolsk betydning av Betlejems stjerne som minner om Jesu' fødsel Denne stjernen ifølge Bibelen, så de tre konger på østsiden av himmelen. Julaftens kveldsmat i polsk tradisjon, begynner med å bryte alterbrød og si frem gode ønsker til hverandre, bønn, og å lese et fragment av det hellige Evangelium av Mateus eller Lukas om hvordan Jesus ble født. På julebordet,dekket med hvit duk og høy under, dekker vi til en ekstra person. Det er symbolsk tiltenkt en uventet gjest. Hva spiser vi på Julaften? Det avhenger av religionen eller familiens tradisjon. Det er mange matretter på julaften, men i ifølge tradisjonen skal det være 12 retter, som er eksempel på alle jordegoder. Alle må prøve disse tolv matrettene, og det garanterer hell og lykke til neste år. Oftest lager og spiser vi rødbetesuppe med små piroger. En veldig populær fisk er karpe, surkål med erter og sopp (m.m.), boller med valmue, sukker og honning, kompott av tørket frukt (m.m.), golabki (det er ris med krydder hyllet inn i kokt kål og kutia). Alle disse rettene er uten kjøtt. I Polen har vi Julenissetradisjon. På Julaften, etter julebordet, kommer alle nærmere juletreet og pakker ut julegavene. Etterpå venter vi på hyrdetimen og midnattmessen. Alle går i kirken for å høre på helligmesse og synge julesanger. Det er alltid ved midnatt. Hyrdetimen minner om forventningen til hyrder og gjetere, - som ble messet dem på vei til Betlehem. 10

11 BYGGFAGBLADET 4/2007 Knusende dom mot NORDIC TRADING COMPANY TEKST: Kjell Skjervø Sarpsborg-bedriften Nordic Trading Company AS er dømt til å betale 19 tidligere ansatte polske bygningsarbeidere 2,4 millioner kroner. Beløpet gjelder etterbetaling av lønn, overtidsbetaling og feriepenger. Dette er en prinsipielt viktig dom for norsk fagbevegelse og for tusenvis av østeuropeiske arbeidere som er i samme situasjon som NTC ansatte har vært. I mars 2006 troppet noen polske bygningsarbeidere opp på kontoret til arbeidsgiveren sin, eller det de trudde var arbeidsgiveren, i Grålumveien 125 i Greåker. Ærendet deres var at de ville kontrollere lønna opp mot timelistene sine, som befant seg på kontoret Nordic Trading Company AS. Her fant de ikke bare timelister. De fant også fakturaer. Fakturaene var utstedt i polakkenes navn. Dette opplevde de som ganske bekymringsfullt. Polakkene tok kontakt med Fellesforbundets avdeling i Sarpsborg. Det viste seg at NTCs arbeidere var registrert i Norge som selvstendig næringsdrivende, nærmere bestemt norskregistrerte utenlandske enkeltmannforetak, såkalte NUF-selskaper, med NTC som norsk representant. Men dette visste ikke arbeiderne noe om. Sjøl trudde de at de var ansatt i NTC. Flertallet av NTCs arbeidere melde seg inn i Fellesforbundet. NTC hadde opprettet entreprisekontrakter mellom NUF-ene, det vil si arbeiderne, og forskjellige oppdragsgivere. Det var også opprettet fakturaer fra NUF-ene, det vil si de polske arbeiderne, til de forskjellige oppdragsgiverne arbeiderne hadde vært utleid til. Til å begynne med ble det fakturert 169 kroner per arbeidet time pluss mva, seinere 179 kroner. De fakturerte beløpene var innbetalt på NTCs konto. Mens arbeiderne fikk utbetalt først 65 kroner per arbeidet time, seinere 70 kroner. NTC holdt dessuten fri bolig, arbeidstøy og håndverktøy. Fellesforbundet mente at det faktiske forholdet var at arbeiderne var ansatt i NTC. Dermed var de også omfatta av allmenngjøringsvedtaket som trådte i kraft for Oslofjordregionen 1. september Det ble sendt påkrav til NTC på vegne av 21 polske medlemmer. Kravet gjaldt etterbetaling av lønn, overtidsbetaling og feriepenger. Kravet ble beregnet med utgangspunkt i minstelønnsbestemmelsen i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for Oslo-regionen. NTC imøtegikk kravet i sin helhet. I svaret het det at ingen av arbeiderne var ansatt i NTC, men at en var kjent med at flere av dem drev egne selskaper i Polen og registrert som norsk utenlandsk foretak i Norge. Saka ble deretter oversendt LO til videre oppfølging. Forliksklage til Sarpsborg forliksråd ble sendt 4. oktober 2006 med påstand om at NTC skulle dømmes til å etterbetalte arbeiderne lønn, overtidsbetaling og feriepenger. Etter kontakt mellom partene ble det enighet om at mekling ikke ville føre fram. I desember 2006 ble saka trukket, og 1. februar 2007 ble saka hevet for forliksrådet. LO tok nå ut stevning for tingretten på vegne av 21 polske bygningsarbeidere. LOs påstand var at NTC skulle dømmes til å etterbetale arbeiderne lønn, overtidsbetaling og feriepenger i samsvar med allmenngjøringsforskriften. For en av arbeiderne, Zimny Tadeusz, som hadde ødelagt ei hand mens han arbeidet med å sette steinheller, ble det dessuten nedlagt påstand om at NTC skulle dømmes til å betale erstatning. NTC kontaktet nå polakkene én og én og tilbød dem penger for å undertegne en erklæring om at de droppet saka. En av saksøkerne, som fortsatt arbeider for NTC, tok mot tilbudet, og saka ble begjært hevet for han og en arbeider til. Saka kom opp for Sarpsborg tingrett 24. oktober og pågikk i 7 dager, og 11 av polakkene forklarte seg for retten. Saka gjaldt om polakkene hadde vært sjølstendige næringsdrivende som NTC hadde formidlet til forskjellige oppdragsgivere, slik NTC hevdet, eller om de hadde vært ansatt i NTC og utleid fra NTC til forskjellige oppdragsgivere, sånn som LO hevdet. Dom ble avsagt 16. november. Arbeiderne vant saka på alle punkter. NTC ble dømt til å betale polakkene til sammen 2,4 millioner kroner. NTC tapte saka fullstendig. Dommen mot NTC er knusende. Det heter at NTC har utnyttet polakkenes uvitenhet og manglende innsikt i norske forhold. Retten mener at de påståtte entrepriseavtalene ikke avspeilet noen realitet, men i stedet var egnet til å tilsløre det virkelige forholdet, nemlig at NTC drev regulær utleie av arbeidskraft til forskjellige oppdragsgivere. Hele innrettingsmåten har etter rettens mening båret preg av et arrangement som har hatt til hensikt å unndra arbeidsgivers ansvar og tilhørende sosiale utgifter som pensjon, yrkesskadeforsikring, arbeidsgiveravgift med videre for den enkelte ansatte. Og i samband med erstatningssøksmålet for mureren Zimny Tadeusz som kjørte hjem til Polen med ødelagt hand, heter det i dommen: NTC har bevisst valgt å forfølge en forretningsidé som ga dem selv stort økonomisk utbytte ved samtidig grovt å utnytte saksøkernes atskillig svakere posisjon. NTC har bevisst valgt å satse på en konstruksjon/et arrangement som ikke har vært rettslig holdbart. Ved å innrette seg slik NTC gjorde, snøt de i stedet de polske håndverkerne for sosiale goder enhver annen ansatt ville nytt godt av. Dommen mot NTC er knusende. Det heter at NTC har utnyttet polakkenes uvitenhet og manglende innsikt i norske forhold. 11

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 1. KVARTAL ÅR Rolf Marthinsen Trygg Gabrielli ÅR James Campbell Kittil Jubskaas Halvard Dyreng Reidar Hoelseter Steinar Kvalvaag Øivind G. Nærløs ÅR Geir Leonardsen Rolf Helstad Trygve Nysveen Tore Rasmussen ÅR Oddbjørn Nesse Erling Aspmo Lars Halle Odd Jan Ølnes Arne John Pedersen ÅR Christian Hagel ÅR John Michalsen Erik Høisveen Jan Eric Lagergren Vidar Karlsen Arne Roald Hansen Svein W. Olsen ÅR John Steinar Hølen Stein Helge Lundby Klas-Göran Svensson Karl Ernst Tkauc Per Morten Andresen Stefan Eldstål MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Eugen Andresen Thomas O. Støten Jon Tjernshaugen HUSK Å MELDE ADRESSEENDRING TIL FORENINGENS KONTOR NÅR DU FLYTTER Vi får stadig blader i retur med feil adresse. Ring eller send e-post til: Administrasjonen Vi ønsker dere en Riktig god jul og et godt nytt år! ANNONSE ANNONSE NB! Vil du ha informasjon fra Tømrer og Byggfagforeningen på e-post eller sms? Send en e-post til med navn, firma, fag og mobilnr., eller en sms til , med samme opplysninger + e-post. Foreningen vil i fremtiden sende mer informasjon, digitalt, direkte til våre medlemmer. Hilsen styret og administrasjonen FINNES DET ET INKLUDERENDE BYGGEFIRMA? Tømrer og Byggfagforeningen har fått en henvendelse fra en vordende lærling i tømrerfaget. Han virker som en flink og motivert ungdom. Hans handikapp er at han har en hørselssvekkelse. Byggfagbladet kan formidle kontakt, og vil og utdele en blomst til den modige og inkluderende lærlingeansvarlige. Red. 12

13 BYGGFAGBLADET 4/2007 Visste du at... SIGURD Du har rett til velferdspermisjon med lønn ved flytting til ny fast bopel. Permisjonens varighet er nødvendig tid, inntil en dag. Bilag 10 i fellesoverenskomsten for byggfag omhandler hvilke situasjoner som gir mulighet for velferdspermisjon med lønn. Noen eksempler Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehave og første gang det begynner på skolen. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet. Ektefelle/samboer Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. Det kan være greit og vite at med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år, og har vært registrert i folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom. Anmodning om velferdspermisjon Anmodning om velferdspermisjon leveres til nærmeste overordnede så tidlig som mulig. Dersom anmodningen ikke kan fremmes på forhånd, må nærmeste overordnede varsles omgående og anmodning leveres så snart det lar seg gjøre. Det forutsettes at arbeidstakeren så snart som mulig gis svar på anmodningen. Tidligere inngåtte avtaler Det forutsettes at tidligere bedriftsvise avtaler om korte velferdspermisjoner, som er likeverdige eller bedre enn avtalen i bilag 10 fortsatt skal gjelde. Ved bedrifter hvor partene skulle ønske å inngå egen avtale om korte velferdspermisjoner, er det adgang til det. Takker alle lesere for året som er gått og ønsker dere en fredlig jul og en sprudlende nyttårshelg. Hei, og god jul til deg også! Ja du kjenner sikkert utrykket; "ser ikke skogen for bare trær". Slik føler jeg det av og til når noen tar tak i meg og sier "så du meg ikke?" eller lignende flaue bemerkninger. Når jeg har sett tvers i gjennom dem uten å kjenne dem igjen. Ja tankene er over alt, og jeg går på autopilot. Så da så, unnskyldning eller ikke, men jeg er heldigvis ikke alene. Det hender jo at det er jeg som er den som er våken. Av og til er jeg nesten litt for våken, jeg ser et kjent ansikt og hilser selvfølgelig som høflig er. Slår av og til av noen ord med vedkommende også. Men så skjer det, jeg prøver å huske hvem det er jeg står og snakker med. Det er helt tomt oppi der, og det er ganske fortvilet. Blir redd for å dumme meg ut og si noe som blir helt feil. Jeg hilste på en her om dagen som imponerte meg. Hei Sigurd! ja du heter det, ikke sant? Joda, men han skjønte jo at jeg var langt ut på jordet, så han fortalte heldigvis kjapt hvem han var. En rørlegger som hadde jobbet på samme byggeplass som jeg for 25 år siden. Og ikke nok med det, han begynte å fortelle om ting vi hadde snakket om, hva slags vaskemaskin jeg hadde og den slags. Ja vi er forskjellig, det er sikkert, tenk på disse såkalte "kjendisene" som møter folk som hilser overalt. Skjønner jo at det kan bli litt kjedelig. Men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke hilser på meg. Noen er overlegne, noen er ditt og noen er datt, og noen er ikke i det hele tatt. Ja for jeg er nå av den mening, at siden vi er så forskjellige, ja så gjør vi jo også en forskjell. Jeg begynte å få sympati for politikere her i høst, de ikke bare hilste, nei da de ville gjerne slå av en prat også. Hmm.., hadde de gått på smilekurs mon tro? Jeg hadde så vidt vendt meg til forvandlingen da baksmellen kom. Det var noe som het valg, og det gikk visst dårlig for dem alle sammen. De kledde på seg og vil ikke bli kjent igjen på frakken, og den sitter vel på et par års tid..! 13

14 Pensjonistenes lille hjørne ENGLER FINNS DOM? Snart er det jul igjen Da rinner meg i hu en dramatisk hendelse en lagbas og jeg ble betrodd, tett oppunder jul en gang i syttiårene. Det slår meg hvilket revolusjonerende middel mobilen er til å redde liv, et redskap vi har i dag, men ikke hadde da. Det slår meg også hvor avgjørende det er at mobilen er intakt, og oppbevares slik at den er tilgjengelig når ulykken brått overrumpler en. Fristende er det i denne sammenheng å henge på et fromt ønske om et mer kultivert bruk av mobilen fra mange utøvere i omgang med andre. Det var under et måleoppdrag at byggelederen fortalte om sin selvopplevde historie. Han var en kar i sin beste alder, fysisk sterk, god på ski, kort og godt en treningsnarkoman! Hendelsen gikk til romjula et par år tilbake. Han hadde lagt ut på en av sine treningsturer, utstyrt i lett treningsantrekk og med hodelykt, beregnet på å være hjemme igjen etter en times tid. Hjemme satt en engstelig kone og fem barn. Hun hadde bed ham tynt om å la være, men jeg var full av overmot og lot meg ikke overtale. Det har jo alltid gått så bra var svaret jeg la igjen før jeg gikk, sa han. Det var en strålende kveld, med en tindrende stjernehimmel, bra med snø og en fin løype innover i Østmarka. Han nøt turen. Etter en drøy halvtime begynte angeren å plage ham, dette var ikke pent imot de der hjemme. Resolutt bestemte han seg for å snu. Han tok en snarvei utenom løypetraseen for å komme raskest mulig hjem. Terrenget var ganske ulendt så han havnet plutselig utenfor en fjellskrent og ble liggende hjelpeløs med store smerter og kunne ikke røre seg. Han oppfattet raskt situasjonen der han lå med drøy avstand til nærmeste bebyggelse. Han har ikke noen formening om hvor lenge han hadde ropt om hjelp, da han forsto at han var blitt hørt og hjelp var på vei. Underet som hadde skjedd, var at en ti år gammel pike som elsket å titte på stjernehimmelen hadde gått opp på en høyde ovenfor hjemmet sitt, og i stillheten hadde hun oppfattet ropene om hjelp og varslet sine foreldre som fikk hjelpeapparatet i gang. Så endte det hele med en gjenforent og lykkelig familie på sykehuset, der byggelederen havnet med brukket lårhals, men evig overbevist om at engler finns. GOD JUL! TEKST: Johan Østberg Turen til Skinnarbu august 2007 Pensjonistforeningen i Stein og Jord arrangerte turen. Fire deltakere fra vår forening var med. Turen gikk med buss fra Bussterminalen. Vi hadde stopp på Fossen Kro med anledning til å kjøpe drikke og noe å bite i. Ved ankomst Skinnarbu ble vi ønsket velkommen av daglig leder som beklaget været, - regn og tåke. De påfølgende dagene var det opphold og noe sol, - fint turvær. Det var muligheter for å velge korte eller lengre turer i fint fjellterreng. Vi hadde fine dager på fjellet med god mat og mye hygge, på dag- og kveldstid. For den som ønsket det var det dans hver kveld. TEKST: Odd Sandaker 14

15 BYGGFAGBLADET 4/2007 I HISTORIENS LYS STYRKEPRØVER gjennom streik og lockout TEKST: Hallvard Tjelmeland Etter tariffavalen ble inngått høsten 1905 var det en tendens til stigning i konfliktnivået. Mestrene følte seg i stadig høgere grad sterke nok til å ikke ta fagforeninga alvorlig. Det er klart at det her brygget opp til storkonflikt. Vi går nå inn i en fase med avgjørende styrkeprøver mellom tømmermestrene og tømrerne i Kristiania en fase som skulle vare fra 1907 til Dette med virkelig å prøve ut hva den raskt økende fagbevegelsen var god for, var ikke noe særsyn for tømmermestrene i Kristiania. Akkurat i disse åra var arbeidsgiverne virkelig på offensiven for å knuse spirene til den fagbevegelsen som seinere skulle bli en maktfaktor. Arbeidsgiverforeninga ble dannet i 1900 som svar på stiftinga av AFL var det året da den virkelig skulle sette arbeiderne på plass, gjennom en storlockout i papirindustrien. De hadde vel tatt lærdom av arbeidsgiverne i Danmark og Sverige som flere ganger hadde tydd til dette midlet i Sverige med stort hell også i 1908/09 da den svenske landsorganisasjonen led et nederlag som halverte medlemstallet. Lockouten i 1907 var ingen suksess for arbeidsgiverne i Norge, men var nok likevel typisk for en ny og aggressiv ånd i arbeidsgivernes rekker. Og det var den tømrerne og flere andre bygningsarbeidergrupper fikk merke vår og sommer Det var klart at tariffavtalen som ble gjort gjeldende i 1906, hadde viktige svakheter. Det var viktig å få fjernet uklarhetene i lønnsspørsmålet, og gjensidighetsavtalen så ut til å skape større problem for fagforeninga enn for mestrene. I mai ble det vedtatt å kreve 50 åre som garantert minstelønn på tross av forbundsstyrets anbefaling om 45 øre. Medlemmene ville gå til streik og oppfordret Sekretariatet om tillatelse alt i april, men dette ble utsatt på grunn av et mellomspill i slutten av måneden der mestrene stevnet fagforeninga og forbundet til forlikskommisjonen. Det hele løp ut i ingenting, og medlemmene ble utålmodige. Et vedtak om øyeblikkelig å gå til streik i mai ble likevel nedstemt, og foreninga overlot til forbundet å erklære streik for fagforeningas medlemmer fra begynnelsen av juni. Streiken i 1907 var den første tømrerstreik som gikk ut over bedriftsnivå. Den kom til å vare i 6 uker og omfatte 170 mann. Det var således et stort løft, men også et helt nødvendig skritt dersom fagforeninga skulle sette seg i respekt etter det siste års tildragelser. Formann for den ti mann store streikekomiteen ble M. Stenersen en mann som tilhørte den nye generasjon av tillitsmenn i foreninga og som også seinere skulle gjøre seg gjeldende. Hele medlemsmassen ble mobilisert til kontroll på arbeidsplassene i et tilfelle var det også vakthold om natta. For å stive opp kampmoralen fikk man også hederskronte Christian Holtermann Knudsen til å holde foredrag om organisasjonens samhold. Noe streikebryteri var det blant annet i regi av den nystartede Tømrernes Laug men i det store og hele holdt samholdet blant arbeiderne. Derimot raknet det blant mestrene, og på slutten av streiken hadde 8 mestre skrevet under. Også seinere skulle tømrerne dra nytt av sin organisatoriske styrke og oppflisinga på arbeidsgiversida. FAGFORENING I OVER Klipp fra Tømrer og Snekkernes fagforenings 100-årsberetning, utgitt i INFO JURIDISK FØRSTEHJELP Alle medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen kan motta gratis juridisk førstehjelp ved Advokat Rune Berg Ta kontakt med foreningen på telefon eller e-post: SAMARBEID MED FONUS BEGRAVELSESBYRÅ Tømrer og Byggfagforeningen har inngått avtale med Fonus begravelsesbyrå. Besøk Fonus webside: TIL FJELLS I VINTER? HUSK FAGERFJELL-HYTTENE! Kontakt oss på eller på telefon Hilsen Stiftelsen Byggfag 15

16 Returadresse: Stiftelsen Byggfag Grønland Oslo BLAD B ANNONSE

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring Mandag 3.des Tirsdag 4.des Onsdag 5.des Torsdag 6.des Fredag 7.des Innkjøring Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15 Varm mat Vi baker lussekatter Innkjøring Mandag 10.des Tirsdag 11.des

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Tegnet av Thore Hansen

Tegnet av Thore Hansen Bjørn F. Rørv IK Tegnet av Thore Hansen DenLillePensel_160x185_materieNY.indd 7 16.02.11 12.11 Det var en gang en liten malerpensel som aldri ble brukt. Han sto i et skap sammen med store koster og fine

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Tømrer og Byggfagforeningen Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Oslo/ Bæk - November/desember 2010 Denne rapporten tar opp: - Bakgrunnen for prosjektet - Opplegget for pilotprosjektet

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene!

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! PRIKK TIL PRIKK Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! 45 46 47 22 23 42 43 44 25 26 24 27 50 49 48 21 1 54 51 8 17 20 18 19 40 39 36 4 3 2 53 52 7 5 32

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Kolsåsposten desember 14

Kolsåsposten desember 14 Kolsåsposten desember 14 Da er det ikke mange dagene til julen ringes inn, og vi legger bak oss en flott høst med mange gode opplevelser sammen med små og store på Kolsås. I desember har vi kost oss med

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015

Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015 Månedsbrev fra Elgtråkket Desember 2015 VIKTIGE DATOER: - 3.12 Kirkevandring for Storefot - 7.12 Ha med dag - 9.12 Julebord for barna på Trollhaugen11.12 Lysfest i barnehagen - 15.12 Nissefest på Furutoppen

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer