Månedsrapport. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. November 2014"

Transkript

1 Månedsrapport November 2014 Kraftig oljeprisfall Verdens aksjemarkeder steg ufortrødent videre oppover i november. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank hele 3,24 prosent, hovedsakelig fordi oljeprisen fortsatte å falle i mot slutten av november. I USA ble det rapportert om en endelig 3. kvartals BNP-vekst på 3,5 prosent målt som årlig vekst. I 2. kvartal var BNP-veksten over 4 prosent. En så høy vekst gjennom to kvartaler i USA har ikke inntruffet siden våren/sommeren De kraftige økonomiske stimuliene,ført av den amerikanske sentralbanken, har senket arbeidsledigheten til under 6 prosent. Samtidig er det ikke kommet noen tegn på inflasjon. Det amerikanske aksjemarkedet har tidlig sett hva som kom til å skje, og har steget betydelig også i Aksjeindeksen S&P500 har steget 11,9 så langt i år. Den økonomiske oppgangen kan gi høyere rente i USA, men hvis inflasjonen uteblir, vil det sannsynligvis ta lengere tid før rentene begynner å stige. I Europa har de fleste landene svak økonomisk vekst, og således negativ vekst. Utviklingen i de såkalte «PIIGS»- landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania, har blitt noe bedre. Det er spesielt de to sistnevnte som hadde størst problemer under Eurokrisen i Hellas kan umulig angre på at de ble med videre i Eurosamarbeidet. Renten i disse landene har falt som en stein fra 2012 til i dag. De største problemene finnes i Frankrike. Landet ville ha godt av å kjøre med et større budsjettunderkudd for å få i gang aktivitet, men i EU er det kun tillatt å ha et budsjettunderskudd på 2 prosent. Hensynet til Euroen må gå foran. Det eneste lyspunktet for Frankrike er at den europeiske sentralbanken, ECB, har satt inn pengepolitiske stimulier for å holde hjulene igang i eurosonen. Dette medfører at rentene antakelig forblir lave i uoverskuelig fremtid. I Kina er veksten kommet litt ned fra høye nivåer. Det har vært byggeboom i Kina, og mange har kjøpt leiligheter på ren spekulasjon uten å leie de ut. Dette går bra så lenge eiendomsmarkedet stiger, men en nedgang i boligprisen skaper ikke bare problemer for de som eier leilighetene. Bankene som har gitt lån til denne type virksomhet må også ta tap. Dette må absorberes før Kina igjen blir den viktigste motoren i den globale økonomiske veksten. I Japan føres det Abenomics. Statsminister Abe satser på kraftige stimuli for å få i gang den japanske økonomien. Utfordringen er å få verdens beste sparere til å investere i ny virksomhet. Abe har også økt merverdiavgiften for å få opp inflasjonen. På denne måten sørges det for at Yen faller mot US Dollar, og de japanske eksportbedriftene får bedret sin konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter. Det settes inn kraftige stimuli og statsminister Abe har skrevet ut nyvalg for å bedre sin politiske posisjon. Dette vil føre til ytterligere Abenomics fremover. Så får vi se om Japan lykkes med denne politikken. Forts. på neste side

2 I råvaremarkedet fortsatte oljeprisen å falle. I løpet av november falt den fra 85,86 US Dollar/fat til 70,02 US Dollar/fat, som er en nedgang på 18,4 prosent. USA synes å være selvforsynt med skiferolje. Dermed synker oljeprisen fordi den globale etterspørselen etter olje reduseres. I slutten av november var det møte i OPEC, og det var stilt store forventninger til at det ble foretatt kutt i produksjonen. Iran, som ikke vil kutte i produksjonen, og Saudi Arabia som mener at markedet skal fungere, ble så toneangivende at OPEC ikke kuttet noe i sin produksjon. Følgene ble at oljeprisen gikk inn i et svalestup. Oljeproduserende land som står utenfor OPEC, slik som Norge og Russland, blir også skadelidende. Oljesektoren i Norge utgjør en stor del av norsk økonomi, slik at det sannsynligvis vil gi høyere arbeidsledighet. Marginale felter i Nordsjøen blir satt på vent, og leteaktiviteten avtar. Oljeserviceaksjene har hatt en tøff høst på Oslo Børs, og oljeselskapene fikk seg en kraftig nedtur etter at det ble kjent at OPEC ikke kuttet i sin produksjon. Statoil falt 13,4 prosent i november, og dette hadde stor innvirkning på at Oslo Børs sank 3,24 prosent i perioden. Norske kroner fortsetter å falle i forhold til US Dollar. US Dollar steg ytterliger 4,2 prosent mot norske kroner i november. Lavere kurs på norske kroner bedrer konkurranseevnen til eksportrettet industri. Lavere aktivitet i norsk økonomi medfører at det kan brukes penger til å bygge veier, utbedre flyplasser osv., uten at det skaper inflasjon. Til tross for de volatile markedene tror vi i Forte Fondsforvaltning at realaktiva vil kunne gi den beste avkastningen fremover, på grunn av den lave renten. Aksjer vil i et slikt scenario kunne være et godt alternativ. Utvalgte nøkkeltall for november Børser Endring -1M Rentemarkedet Per OSEBX -3,47 % 10 års stat, Norge 1,95 MSCI AC World 4,52 % 10 års stat, USA 2,19 S&P 500 2,33 % 3 mnd NIBOR 1,63 FTSE 100 2,69 % Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M USD/NOK 4,19 % Brent spot -18,46 % Euro/USD -0,58 % Gull -0,46 % Euro/NOK 3,59 %

3 FORTE Pengemarked Kurs per : 104,2418 FORTE Pengemarked leverte i november en grei måned med en avkastning på 0,13%. Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,12%. Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene falt med 0,2-1bp, altså så godt som uendret. 3m Nibor steg med 5bp til 1,64%. Kombinasjonen av plasseringer til særvilkår i banker og noen lengre papirer fungerer fortsatt bra og bidrar godt til avkastningen. Norges Bank har ikke hatt møte denne måneden, men spekulasjonene går høyt omkring horvidt de vil kutte renten på møtet den 11.desember. OPEC-landene besluttet på sitt møte 27.november å opprettholde dagens produksjonsnivå. Dette førte til nytt fall i oljeprisen og har skapt en usikkerhet som kommer til å prege markedene i mange måneder fremover. Nedsiderisikoen for norske renter har økt som en følge av oljeprisfallet. Det er likevel viktig å merke seg at det oljeprisfallet vi ser nå skyldes økt tilbud, og er en gigantisk vitamininnsprøytning for verdensøkonomien. Dette er i kombinasjon med den svakere kronekursen er positivt for øvrig norsk industri. Samtidig holder inflasjonen seg i nærheten av målet på 2,5%, et godt argument for at Norges Bank vil holde renten i ro. Så lenge NB ligger på hold er de korte rentene forankret av dagens flytende rente og de store bevegelsene i rentemarkedet vil finne sted ute på kurven. Den europeiske sentralbanksjefen Draghi gjentok i EU-parlamentets kvartalsvise høring sitt nåværende mantra om at «et enstemmig råd i ESB er rede til å ta i bruk ytterligere ukonvensjonelle tiltak, om nødvendig, og la til (som kunngjort på forrige ESB-møte) at diverse fagfolk er i gang med å forberede ytterligere tiltak.» I spørsmålsrunden bekreftet han at dette også ville kunne omfatte kjøp av statsobligasjoner. I november har fondet gjort noen reallokeringer. Vi har bl.a. kjøpt Tinn Sparebank, Stadsbygd sparebank og Bud,Fræna og Hustad Sparebank og solgt Hegra sparebank. Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 2,7 %, kredittdurasjon på 1,4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 0,1. Spreadene på senior bankpapirer er nå nede på nivåer vi sist så i januar 2008 (riktignok etter at spreadene hadde gått ut om lag 40bp fra de laveste nivåene i 2007 før finanskrisen). Summen av lave korte renter og lave kredittspreader, bidrar til at avkastningen på nye papirer i den korte delen av rentekurven er svært lav. Fondet har derfor en relativt stor kontantandel plassert i særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende rente. 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0 40,3 % 17,3 % 12,1 % 7,4 % 9,4 % 5,0 % 5,0 % 2,4 % BBB 1,0 % BBB+ A- A A+ 1 År 2 3 AA 4 5 AA A+ A A- BBB+ BBB

4 FORTE Obligasjon Kurs per : 114,9728 FORTE Obligasjon har ligget helt i teten i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4 år) siden oppstart, og ble i oktober honorert med 5 stjerner fra Morningstar et ordentlig kvalitetsstempel! Fondet holder tempoet oppe og leverte 0,42 % avkastning i november, noe som bringer fondet opp i hele 7,80 % avkastning hittil i år! Til sammenligning steg indeksen ST4X med 0,19 % i november, og har steget 3,69 % hittil i år. Det som har hatt betydning for avkastningen denne måneden er spesielt to forhold: 1) Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene falt med 0,2-1bp. Spreadene på fondsobligasjoner for de største bankene steg marginalt. 2) De lange rentene falt med om lag 20 basispunkter, og fondet har hatt lavere rentedurasjon enn indeksen (2,5 mot 3 år). Vi fikk med andre ord ikke fullt utbytte av rentefallet, men kupongene er høye på fastrentepapirene, noe som bidrar positivt til avkastningen. Fondet har hatt ca. 55 % fastrenter i november. I november har fondet opprettholdt sin fastrenteandel og økt kredittdurasjon og rentefølsomheten noe. Vi jobber hele tiden med å holde eksponeringen opp mot grensene i de største postene. Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 3,94%, kredittdurasjon på 4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 2,5. Børsfall og kredittspreadutgang i høyrentepapirer mot slutten av måneden smittet over på de norske bankobligasjonene, og spreadinngangen ble marginal for de fleste papirene. Utviklingen fremover vil være svært avhengig av aksjemarkedene. En stabilisering/oppgang vil være positivt for kredittspreadene også i banksektoren. En fersk bankanalyse viser at bankene står overfor press på marginene. Det betyr at ytterligere økninger i lønnsomheten må komme fra kostnadskutt. De neste årene vil det være topp prioritet for de norske bankene å opprettholde lønnsomheten da dette er nødvendig for å vokse (gitt de nye kravene til kapitaldekning). På kort sikt kan tiltagende forventninger til ytterligere stimulanser fra den europeiske sentralbanken bidra til å trekke rentene ned, men rommet for videre fall er begrenset. ESBs sentralbanksjef Mario Draghi har ved flere anledninger kommet med tydelige pengepolitiske signaler i forbindelse med foredrag. Signalene er klare: ESB vil gjøre det de må gjøre for å få inflasjonen og inflasjonsforventningene opp så snart som mulig, slik mandatet krever av dem. Om den vedtatte politikken viser seg ikke å være effektiv nok, eller dersom det dukker opp mer nedsiderisiko knyttet til inflasjonsbildet, vil ESB endre størrelse på, tempoet i og sammensetningen av verdipapirkjøpene. Det er sannsynlig at ESB allerede på neste møte 4. desember annonserer kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner («offentlig QE»).

5 FORTE Kreditt Kurs per : 101,4883 November ble en forholdsvis svak måned for FORTE Kreditt. Fondet falt med 0,27 %. Siden oppstart 10.april har fondet gitt en avkastning på 1,49 %. OPEC-landenes beslutning om å opprettholde dagens produksjonsnivå, førte på slutten av måneden til en ny runde med salgspress og høyere kredittspreader. OPEC-landene besluttet på møtet den 27.november å opprettholde dagens produksjonsnivå på 30 mill. fat/dag til tross for kraftig prisfall gjennom høsten. Hovedårsaken er at store og mektige OPEC-land som Saudi Arabia velger å forsvare sin markedsandel fremfor prisnivået. Oljeprisfallet de siste månedene skyldes først og fremst sterk oljeproduksjonsvekst utenom OPEC, blant annet som følge av den amerikanske skiferoljerevolusjonen. Ved å tillate en lavere oljepris håper Saudi Arabia at produksjonsveksten fra USA vil bremse. For å få dette til å skje må vi trolig ha en lengre periode med lavere oljepriser. Selv om OPEC s rolle i oljemarkedet er mindre enn før, øker dette sannsynligheten for ytterligere prisfall fremover. Et fat brent olje noteres nå til 69 dollar per fat. Frem til dette vedtaket hadde høyrentemarkedet vist tegn til stabilisering i november, men dette utløste kraftig kredittspreadutgang på mange oljesektorrelaterte obligasjoner i det norske høyrentemarkedet. De globale høyrentemarkedene ble kun moderat påvirket, det er først og fremst energisektoren som blir rammet. Riggsektoren er spesielt lavt priset og norske navn som North Atlantic Drilling og Seadrill som begge har USD-denominerte obligasjoner ute i markedet var blant de som falt mest. Det positive faktum at begge selskapene annonserte at de suspenderte utbyttet gikk fort i glemmeboken. Reduksjon i letebudsjettene rammer spesielt seismikkselskapene, og da spesielt selskapene med kort visibilitet mht. kontraktsdekning. I FORTE Kreditt fikk spesielt North Atlantic Drilling og Polarcus hard medfart. Lyspunktene var Sparebanken Rogaland, Sparebanken Vest og ikke minst Hurtigruten. Hurtigrutens obligasjoner blir kjøpt tilbake til kraftig overkurs som en følge av ny eierstruktur i selskapet. De kommende månedene vil garantert by på utfordringer, men det er viktig å huske at for mange norske virksomheter er svakere krone og lavere oljepris veldig bra. F.eks. fiskeselskaper og teknologiselskaper. For Europa, de fleste vekstmarkeder og de fleste næringer i USA er lavere oljepris også positivt. Den gode nyhetene er at kursnedgangen på obligasjonene har ført til at den effektive renten i porteføljen har steget betydelig. Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 6,4 %. Teoretisk vil dette si at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 6,4 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. Fondet har ikke hatt innløsninger gjennom denne perioden, og vi har kun gjort en handel i Hurtigruten. 27 % av porteføljen består nå av obligasjoner i norske banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 73 % av porteføljen har rating BB eller bedre. Kredittdurasjonen er 4,4 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) på 0,95. Hvis man ser i et lengre perspektiv er det antagelig nå gode kjøpsmuligheter fremfor gode salgsnivåer for mange av selskapene. Misligholdsratene forventes på global basis fremdeles å være lave.

6 FORTE Norge Kurs per : 101,8691 Etter at den kraftige dippen i oktober var tatt igjen, gikk Oslo Børs videre opp 3,5 prosent de tre første ukene i november. Opec-møtet i den siste uken førte imidlertid til at utsiktene til høyere oljepris ble skutt et godt stykke ut i tid. Derved falt oljerelatert aksjer videre og fondsindeksen endte til slutt negativt 1,7 prosent for november og 3,4 prosent hittil i år. Vi hadde orventet at Opec ville gjøre tiltak for å begrense oljepris fallet, og FORTE Norges relative overvekt av oljeproduserende selskaper medførte en nedgang på 2,1 prosent i november og helt flatt, 0,0 prosent, hittil i år. Statoil og Det norske falt henholdsvis 11,5 og 15,2 prosent sist måned, mens DNO var nesten uforandret. Ved inngangen til desember har vi solgt oss helt ut av Statoil og halvert Det norske til ca. 4 prosent av porteføljen. Vi tror Statoil vil bli nødt til å redusere utbyttet, noe som vil føre til fortsatt press på aksjekursen. DETNOR som gjennom oppkjøpet av Marathon gikk fra et lete- til produksjonsselskap tror vil vil ha større oppside når oljeprisenen styrker seg noe fra dagens 70 dollar. Øvre del av 80-tallet blir det antagelig en god stund til at vi ser igjen. DNO, med sin svært lave produksjonskostnad er mindre utsatt for oljeprisen, men i større grad påviirket av utsiktene til en eksportavtale mellom Kurdistan og Bagdad, slik at selskapet får fullt betalt for sin store oljeproduksjon. I de siste ukene er det tatt store skritt i riktig retning, og vi forventer en vesentlig kursøkning i løpet av relativt kort tid. På litt lengere sikt ser vi også DNO som en oppkjøpskandidatfor «oil majors» som Exxon eller Chevron som har annonsert at de ønsker seg inn i dette oljerike området. Sektormessig utgjør nå laks den største delen av fondet med over 20 prosent. Marine Harvest, som er største posisjonen med 8,5 prosent av fondet, steg 5,6 prosent, mens NRS, Bakkafrost, og Austevoll, alle med vekting i overkant av 3 prosent, steg henholdvis 9,6 prosent, 7,5 og 4,5 prosent. Rykter om produksjonsproblemer førte Salmar ned 2,9 prosent. I en tid med svakere kronekurs og fortsatt stort etterspørselspress tror vi laksesktoren er et godt sted å være, når de fleste investorer søker bort fra oljerelaterte aksjer. I forkant av Opec-møtet økte vi posisjonen i Norwegian og RCL som begge drar nytte av lavere oljepriser. Det skulle vise seg riktig da NAS og RCL steg med henholdvis, 21,6 og 10 prosent i perioden. Teknologiaksjene, Opera og Nordic Semiconductor, gjorde det også bra med kurstigninger på 6,2 og 7,4 prosent. Schibsted, som utgjorde over 4 prosent av referanseindeksen ved inngangen til perioden annonserte sist måned en samarbeidsavtale med sin største internasjonale konkurent, noe som førte til en kursoppgang på hele 35 prosent, og derved alene 1,5 prosent oppgang i indeksen. Tidligere i høst solgte vi ut vår posisjon i Scibsted fordi aksjen hadde nådd vårt prismål, men vi tapte således 1,5 prosent i relativ avkastning til resten av markedet. Vi tror på en god periode for ikke oljerelatert aksjer de neste månedene og har posisjonert FORTE Norges portefølje til å dra nytte av det.

7 FORTE Global Kurs per : 136,6357 FORTE Global oppnådde en avkastning på 2,3 prosent i november. Verdensindeksen i norske kroner steg hele 4,5 prosent i samme periode, hvorav 2,8 prosent skyldes at norske kroner svekket seg mot US Dollar. Hittil i år har fondet steget 10,7 prosent mot 21,5 prosent i indeksen. Samtidig har dollarkursen styrket seg 14,4 prosent mot norske kroner. Forte Global har en dollareksponering rundt 40 prosent, og har dermed ikke klart å holde følge med indeksen. Det er spesielt aksjebørsen i New York som har holdt bra tempo i november. S&P 500 satte «all-time high» igjen den 26. november, dagen før «thanks-giving». Indeksen steg 2,5 prosent i november, og er opp 11,9 prosent hittil i år. Det er den amerikanske børsen som har holdt aksjemarkedene oppe i I USA har FORTE Global investert i small cap aksjer, det vil si i relativt små amerikanske selskaper der en amerikansk forvalter vil ha fordel av lokal kunnskap. I Tyskland har DAX indeksen steget 7 prosent i november, og er opp 4,5 prosent hittil i år. Svake konjunkturer i Europa senker rentene, men siden den europeiske sentralbanken ECB kjøper statsobligasjoner i eurosonen, og energiprisene har falt, har aksjemarkedet i Tyskland fått fornyet tro på fremtiden. I Europa og Norden har FORTE Global investert i small cap aksjer. I Asia har japanske aksjer hatt en fin utvikling, selv om Yen har svekket seg betydelig mot US Dollar. Nikkei 225 har steget 6,4 prosent i november, og er opp 7,2 prosent hittil i år. FORTE Global har så langt ikke deltatt i det japanske aksjemarkedet. Emerging Market indeksen, som er en samleindeks for markedet utenfor USA, Japan og Vest Europa, har sunket 1,1 prosent i november, men er opp 2,9 prosent så langt i år. En tredjedel av FORTE Global er investert i dette markedet, hovedsakelig i large cap fond. Dette fordi størrelsen på bedriftene er viktig i et vekstscenario. Vi har fortsatt tro på vekst i disse markedene.

8 FORTE Trønder Kurs per : 119,3773 Kortreiste investeringer fortsetter å gi meravkastning! Oslo Børs ble preget av store kursfall i oljerelaterte aksjer i november, men FORTE Trønders teknologi- og oppdrettsaksjer oppveide det meste av dette. Fondet falt 0.7 prosent i perioden, mens referanseindeksen, OSEFX, gikk ned 1,7 prosent. Hittil i år har fondet levert 8,9 prosent, en netto meravkastning på 5,5 prosent i forhold til indeksen som har steget 3,4 prosent. I takt med et dramatisk fall i oljeprisen falt Det norske ytterligere 15 prosent i november og har halvert verdien de siste 4 måneder. I samme periode har oljeprisen falt 30 prosent. Vi tror det kan ta opp til et par år før vi ser 90-tallet igjen for Brent crude, men at en stigning fra 70 til 80 dollar per fat er innen rekkeviddei løpet av noen måneder. Våre analyser viser at verdien per DETNOR aksje stiger med 20 kroner for hver 10 dollar økning i oljeprisen, noe som bør føre aksjen tilbake til over 50 kroner, en oppgang på 40 prosent fra i dag. EMGS gjorde det langt bedre enn de øvrige seismikkselskpaer i forrige måned med nesten uforandret kurs. De første to dagene i desember annonserte selskapet flere store kontrakter, bl.a med Statoil vedrørende Barentshavet, og aksjen har i etterkant hatt en pen oppgang. Nå ser i ser vi ganske lyst på EMGS utvikling i hva som ser ut til å bli en utfordrende periode for oljeserviceselskaper fremover. Den nære fremtid for oppdrettsnæringen ser lysere ut. Bortfallet av det russiske markedet er tatt igjen i andre markeder og lakseprisene er igjen nær et rekordnivå. Det blir ingen vekst i tilbudet av laks neste år samtidig som etterspørselen øker, noe som tilsier videre prisoppgang. Dersom næringen klarer å mestre de biologiske utfordringene som er klart tilstede, ligger det til rette for kjempersultater og høye utbytter også neste år. Fondets største posisjon, som er Norway Royal Salmon, NRS, steg 9,6 prosent siste måned, mens Marine Harvest økte 5,6 prosent. Salmar falt 2,9 prosent etter skriverier om nye sykdomstilfeller på laks i Frøya området. Våre kilder sier at Salmar har situasjonen under kontroll, men vi følger utviklingen nøye. NTS (tidl. Namsos Trafikkselskap) gjenomfører nå en ny emisjon på 50 mill (den forrige var i sommer) for å øke flåten av brønnbåter til laksenæringen. Vi er forventningsfulle til videre kursoppgang i aksjen. Best bidrag denne måneden kom fra fondets teknologiaksjer, spesielt Atmel og Nordic Semiconductor, som steg henholdsvis 9,6 og 7,2 prosent. Next Biometrixs har hatt en elendig kursutvikling siden emisjonen i sommer og falt nye 25 prosent i begynnelsen av november. Det ble imidlertid tatt igjen da selskapet meldte at de etter et år med testing og evaluering hadde vunnet sin første «major league» kontrakt med «tier 1 company» for levering av fingeravtrykk sensorer til mobil og tablets. Kursene i de lokale bankene forholdte seg relativt bra, men ga et samlet et negativt bidrag på 0,5 prosent til fondets totale avkastning i november. Vi har stor tro på videre oppgang i FORTE Trønders oppdrett og teknologiaksjer, og vi tror at bunnen begynner å nærme seg for kursenei våre oljerelaterte aksjer. Bankaksjene forventes fortsatt å være et tryggt ben i bakken under fortsatt meravkastning for FORTE Trønder.

9 Skråblikk - Markedet for fond trender i 2014 Vi har tatt en titt på utviklingen i totalmarkedet for verdipapirfond (inkl. utenlandske kunder) hittil i år, og finner at det er netto tegnet for hele 134 milliarder i norske forvaltningsselskap! Utenlandske kunder utgjør 3,6 milliarder, dvs. ca. 2,7 % av tegningene i det norske markedet. Ser vi på statistikk og trenden gjennom året når det gjelder alle fondstyper for norske personkunder, så er det siden starten av 2014 netto tegnet andeler i fond for over 2,9 milliarder hos de ulike fondsselskapene i Norge. Det er altså betydelige midler som har gått inn i fond i løpet av året så langt. Av dette utgjør aksjefond - 3 milliarder, kombinasjonsfond ca. 3 mrd., rentefond ca. 2,7 milliarder og andre verdipapirfond ca. 112 millioner. Forvaltningskapitalen relatert til personkunder utgjør nå ca. 143 milliarder totalt, fordelt på 530 underliggende fond og 20 forvaltningsselskaper i Norge. De største aktørene er DNB, Odin og Skagen. Disse alene står for 86 milliarder av den totale forvaltningskapitalen (143 mrd.) fra norske personkunder. Ser vi videre på summen av norske kunder (personkunder og institusjoner) i verdipapirfond, så er tallene en del høyere. Her har forvaltningsselskapene hatt en netto tegning på over 130 milliarder i 2014! Deler vi opp dette i ulike aktivaklasser, så utgjør aksjefond ca. 6,1 milliarder, kombinasjonsfond ca. 10 milliarder, rentefond ca. 114,6 milliarder og andre verdipapirfond ca. 0,5 milliard. Den totale forvaltningskapitalen som står i verdipapirfond er ca. 729 milliarder, og det er de institusjonelle kundene som veier tyngst i statistikken.trenden er at mesteparten av kapital investert i perioden kommer fra institusjonelle kunder. Disse fordeler kapitalen på flere fond hele 623 fond er representert. Her utgjør renteandelen over 114 milliarder av totalen, dvs. 15% her mot 2,7% for personkunder isolert sett. Vil denne trenden fortsette? Vi er spent på om den uroen vi ser i olje og aksjemarkedet for tiden vil påvirke hvordan aktørene kommer til å plassere kapitalen det neste året. Det blir i tillegg spennende å følge med på om fordelingen mellom rente- og aksjefond vil endres mye. Skal vi følge trenden fra 2014 vil rentefond være den klart foretrukne fondsklassen, kanskje ikke så uventet i turbulente tider. På den andre siden befinner vi oss i et historisk lavrenteregime, noe som normalt øker jakten på avkastning og dermed investeringer i aktivaklasser med høyere risiko. Søylegrafen under viser fordelingen i prosent på de ulike aktivaklassene nettotegning, og vi ser tydelig at rentefond har vært den store vinneren hittil i år. Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innenfor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Juni måned var et lite skritt tilbake for den generelle avkastningen i finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,7 % tilbake,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Månedsrapport. Juli 2015. Markant fall i oljeprisen

Månedsrapport. Juli 2015. Markant fall i oljeprisen Månedsrapport Juli 2015 Markant fall i oljeprisen Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,5 prosent i løpet av juli, og er opp 10,8 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 5,4 prosent

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker De pengepolitiske stimuliene fra de store sentralbankene, spesielt i Japan og USA, påvirker verdipapirmarkedene i positiv retning,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2015. Olje på opprørt hav

Månedsrapport. Februar 2015. Olje på opprørt hav Månedsrapport Februar 2015 Olje på opprørt hav Lave renter på global basis fører til økt økonomisk vekst. Dette fører igjen til at aksjemarkedene går videre opp. Verdensindeksen målt i norske kroner steg

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012 Veksten flatet ut i april Månedsrapport April 2012 April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst Månedsrapport Mai 2014 Global økonomi i vekst De globale børsene steg igjen i mai. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, mens uroen i Ukraina eskalerte ytterligere. Verdensindeksen (MSC I AC World)

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer