INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 INNHOLD Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2011 Styrets beretning ØKONOMI OG REGNSKAP 2011 Økonomisk beretning Regnskap ØFK Revisjonsberetning Regnskap ØFAS Budsjett ØFK 2012 STATISTIKK Landslagsspillere KM-vinnere Ferdighetsmerker Tabeller

3 INNKALLING TIL LEDERMØTE FOR SESONGEN 2011 INNKALLING TIL LEDERMØTE 28. februar 2012 kl QUALITY HOTELL OG BADELAND I SARPSBORG Det innkalles herved til ledermøte på Quality Hotell og Badeland, Sarpsborg, tirsdag 28. februar kl Det vises til tingvedtak fra 1992: I tingfrie år avholdes ledermøte hvor en representant fra hver klubb møter, og hvor det legges fram årsregnskap og årsrapport. Plaketter/diplomer for kretsmesterskap utdeles. Det presiseres at hver klubb har anledning til å møte med en representant. Agenda: A Åpning - ved kretsleder Alf Gustavsen - hilsen fra Norges Fotballforbund B C D Orienteringssaker: 1. Regnskap ØFK og ØFAS Styrets beretning Budsjett 2012 Overrekkelser og utmerkelser - Honorære lederstipend - KM-skjold og diplomer Avslutning Umiddelbart etter ledermøtets avslutning vil ØFK presentere de viktigste forslagene til NFFs Forbundsting som avholdes påfølgende helg. Med hilsen ØSTFOLD FOTBALLKRETS Alf Gustavsen Leder

4 ORGANISASJON Lag barn Lag ungdom Lag voksne Lag totalt Kommune Klubb Gutter Jenter Gutter Jenter Menn Kvinner Gutter Jenter 2010 Hvaler Hvaler IL Hobøl Hobøl IL - Fotball Spydeberg Spydeberg IL Skiptvet Skiptvet IL Våler Vansjø/Svinndal IL Ås UMBI - Fotball Ås IL Fotball Frogn Drøbak/Frogn IL Råde Råde IL Aremark Aremark IL Trøgstad Trøgstad/Båstad FK Rakkestad Rakkestad IF Oshaug IL Degernes/Østbygda Fotball Marker Ørje IL Fotball Rødenes IL Eidsberg Eidsberg IL Hærland IL Mysen IF Slitu IF Trømborg IL Askim Askim FK Korsgård IF Rygge Larkollen IL Ekholt BK Rygge IL Øreåsen IL Sarpsborg Borg Sportsklubb Borgen IL Sarpsborg 08 Fotballforening FK Sparta Sarpsborg ungdom Hafslund IF Greåker IF Ise SK Lande IF Navestad IF Nygårdshaugen IL Sarpsborg FK Skjeberg SK Tune IL Tveter IL Ullerøy IL Varteig IL Yven IF Totalt

5 Lag barn Lag ungdom Lag voksne Lag totalt Kommune Klubb Gutter Jenter Gutter Jenter Menn Kvinner Gutter Jenter 2010 Vestby Hølen IK Vestby IL Soon IL Halden Tistedalen TIF Berg IL Idd SK Kvik Halden FK Moss Alna SK Eika Krapfoss Moss FK Tempo Moss IF Tronvik IF Sprint/Jeløy SK Rapid Athene Vang SK Fotball Kambo IL Åvangen Ball & Sjakklubb Fredrikstad Begby IL Borgar IL FK Bror av Fredrikstad FK Hatterick Fredrikstad Fredrikstad FK Gresvik IF Haua Ballklubb Fredrikstad Kongsten IF Kråkerøy IL Lervik IF Lisleby FK Nylende IF Rolvsøy IF Selbak TIF Skogstrand IL Torp IF Torsnes IL Trolldalen IF Trosvik IF Østsiden IL Totalt

6 ADMINISTRASJON OG KRETSSTYRE Østfold Fotballkrets har sitt kontor i Idrettens Hus, Østfoldhallen, Fredrikstad. ADMINISTRASJON ansatte Daglig leder Øyvind Strøm Konsulent Rolf Bakkum Konsulent Runar Tønnesen Spillerutvikler/klubbutvikler Harry Hansen Ansatte ØFAS Hallbestyrer Leif Andersen Vaktmester deltid John Arne Eng KRETSSTYRET Leder Alf Gustavsen Østsiden IL Nestleder Jorun Frydenlund Navestad IF Styremedlemmer Tone Åsrud Reime Mysen IF Åge Rossfjord Sarpsborg FK Yngve Hågensen Spydeberg IL Bjørn Christian Hauge Tistedalen TIF Camilla Skolmo Ås IL Fotball Arild Dregelid Drøbak Frogn IL KONTROLLKOMITEEN Medlemmer Steinar Sannerød Kvik Halden FK Kolbjørn Nilsen Sarpsborg FK Jan Hermansen Fredrikstad FK Kjell Emilsen Navestad IF Yvonne Kristiansen Rødenes IL VALGKOMITEEN Leder Åge Johansen Fredrikstad FK Medlemmer Beth Øvre Rygge IL Tove Foss Granli Rødenes IL Finn Johansen Sarpsborg FK Ulf Frydenlund Navestad IF

7 ØFK ER Lokalt forvaltnings- og utviklingsorgan i Norges Fotballforbund ØFK BESTÅR AV (sesongen 2011) Ca aktive fotballspillere 85 klubber 1365 lag ØFK GJØR Administrerer ca fotballkamper per sesong Behandler ca 700 overgangssaker per år Behandler ca 400 straffesaker/sanksjonssaker per år Behandler og godkjenner søknader om ca 75 cuper/turneringer/fotballskoler per år Administrerer ca 500 lag i turneringer for uorganiserte lag Arrangerer Artigfotball (ca. 200 lag), Bendit Cup (i samarbeid med Rolvsøy IF - ca. 200 lag), Ungdomstreff (i samarbeid med Rolvsøy IF - ca. 100 lag), Alle Jenter På Banen (ny 2011 ca. 125 lag), Bycup, Sonecup og kretslagskamper Administrerer og utvikler 184 aktive og godkjente dommere ØFK UTVIKLER personer på ulike kompetansehevende tiltak i spillere fordelt på 513 spillerutviklingstiltak i 2011, fordelt på sonelag, kretslag og bylag Bistår klubbene aktivt i arbeidet for aktivitetsutvikling, klubbutvikling og anleggsutvikling ØFK EIER 50% av Østfoldhallen Fotball AS ansvarlig for drift, utleie og vedlikehold av Østfoldhallen (idrettsdelen) ØFKs ANSATTE OG FRIVILLIGE Øyvind Strøm Daglig leder Rolf Bakkum Konsulent Runar Tønnesen Konsulent Harry Hansen Utviklingsansvarlig I tillegg er ca. 150 frivillige engasjert i kretsens arbeid, i styre og komiteer og som trenere, instruktører og observatører.

8 REPRESENTASJON 2011 Medlem av NFFs Breddekomite Kretsledermøter NFF Medlem av NFFs dommerkomite Medlem av NFFs breddedommerutvalg Kampdelegat, NFF Overrekkelse Fair Play-pris Aremark NFFs ledermøte Bendit Cup, Rolvsøy IF Ledermøte Østfold Idrettskrets Idrettspolitisk konferanse, Østfold Idrettskrets EM-kvalifiseringskamper, G19 Åpning av restaurert klubbhus, Sarpsborg Fotballklubb Åpning kunstgressbane, Lervik IF Åpning ballbinge, Folkevang skole 3 er turnering for jenter, Lisleby FK Jentefotballens dag, Tistedalen TIF Åpning kunstgressbane, Spydeberg IL Åpning kunstgressbane, Hobøl IL Fotball KM-finale J15/16 7 er KM-finaler 5. og 6. divisjon Seriemesterskap 3. divisjon, Østsiden IL Regionsluttspill, J16 KM-finale, J16 Barnefotballavslutningen Turnering Alle jenter på banen NM-finale, J19, Sarpsborg08 Bendit Cup, Torp IF Østfoldmesterskapet for juniorer Tine Fotballskoler Alf Gustavsen Alf Gustavsen/Jorunn Frydenlund Tone Reime Tone Reime Tone Reime Ida Granberg Alf Gustavsen Åge Rossfjord Alf Gustavsen/Jorunn Frydenlund Administrasjon Alf Gustavsen/Bjørn Chr. Hauge Åge Johansen Alf Gustavsen Administrasjon Jorunn Frydenlund Administrasjon Tone Reime Tone Reime Jorunn Frydenlund Åge Rossfjord Åge Johansen Administrasjon Åge Johansen Bjørn Chr. Hauge Åge Rossfjord Alf Gustavsen Tone Reime Camilla Skolmo Åge Rossfjord Yngve Hågensen Jorunn Frydenlund Bjørn Chr. Hauge Alf Gustavsen Tone Reime Alf Gustavsen/Tone Reime Åge Rossfjord/Alf Gustavsen Åge Rossfjord Camilla Skolmo Bjørn Chr. Hauge Åge Rossfjord Jorunn Frydenlund Yngve Hågensen

9 BERETNINGER 2011 STYRETS BERETNING 2011 INNLEDNING Styret i ØFK vil for det første få takke alle tillitsvalgte, både i topp- og breddeklubber for godt arbeid i året vi har bak oss. Uten denne frivilligheten i klubb ville vi ikke kunnet gi barn, unge og voksne et slikt tilbud som vi har i dag. Styret ønsker også å rette en stor takk til vår egen administrasjon for nok et år med solid arbeidsinnsats, stor omstillingsevne og ikke minst mange gode arrangement i samarbeid med NFF. Østfold Fotballkrets har i løpet av de to siste årene vært gjennom en til dels omfattende omorganisering. Siden 2009 har de forutsigbare inntektene gått noe ned, samtidig som styret har prioritert å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Parallelt med dette har ØFK, i likhet med de øvrige kretsene, tatt ansvar for den totale NFF-økonomien. Dette er særlig synliggjort gjennom at kretsene har påtatt seg en betydelig forpliktelse på området spillerutvikling, et område som tidligere i stor grad var finansiert av NFF sentralt. På denne bakgrunn vedtok kretsstyret i januar 2010 en omorganisering og kostnadsreduserende tiltak som skulle ha delvis effekt i 2010 og full effekt i Det er med stor tilfredshet styret ser at tiltakene har virket og at kretsen kommer ut av 2011 med et aktivitetsoverskudd. En nærmere beskrivelse av årsakene til dette omtales under kapitlet Økonomi. Forøvrig registrerer styret aktivitetsøkning på de aller fleste områder, og spesielt på de områder kretsstyret har forpliktet seg på overfor Kretstinget gjennom kretsens Handlingsplan. I denne sammenheng trekker styret særlig fram den gledelige veksten i antall jentelag i barnefotballen. Gjennom hele 2011 har det vært arbeidet målrettet for å oppnå dette. Styret er glad for at denne innsatsen gir dokumenterte resultater. OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Norges Fotballforbund vedtok på forbundstinget på Hamar i mars 2008 en ny Handlingsplan for hele norsk fotball gjeldende fram til og med Denne planen har Kretstinget i Østfold Fotballkrets besluttet skal være kretsens overordnede planverk. Det er gledelig å konstatere at Østfold Fotballkrets på de aller fleste områder gjennom sine resultater bygger opp under målsettingene som norsk fotball totalt har samlet seg om. Under disse overordnede målsettingene har ØFK prioritert sin innsats til områder der en ser behov for en særlig innsats i vår krets. Denne prioriteringen var tydelig i ØFKs Handlingsplan som utløp mi 2011 og den er like tydelig i ØFKs nye Handlingsplan som ble vedtatt på Kretstinget i mars I denne planen, som er førende for ØFKs innsats fram til 2013, er disse områdene særlig trukket fram: Fair Play Spiller- og trenerutvikling Jenterekruttering Klubben som sjef Dommerrekruttering

10 Gjennom 2011 er det arbeidet målrettet innenfor disse områdene. Denne prioriteringen vil også være førende i I mars 2012 samles norsk fotball til et nytt Forbundsting der NFFs nye Handlingsplan skal vedtas. Forslaget til ny Handlingsplan er arbeidet fram i et stort ideverksted der hele fotballorganisasjonen har vært invitert til deltakelse. Østfold Fotballkrets har deltatt i denne prosessen med engasjement og tydelige innspill. Dersom Forbundstinget i stor grad samler seg om forslaget til ny Handlingsplan for NFF vil ØFKs prioriteringer være trygt forankret i det overordnede planverket også de kommende år. Det gir kretsstyret trygghet for at Østfold Fotballkrets bidrar til å trekke norsk fotball i retning av fellesskapets ønsker og prioriteringer. FAIR PLAY Fair Play skal gjelde alt og alle. ØFK har sagt at Fair Play skal være overordnet og førende for alt ØFK foretar seg. Vårt Fair Play-budskap skal være tydelig og synlig. ØFK er opptatt av at hele vår aktivitet skal baseres på Fair Play, respekt og toleranse. Styret i Østfold Fotballkrets registrerer at vårt omrømme settes på prøve i disse dager. Flere saker med sitt utspring i toppfotballen har i løpet av 2011 gitt fotballen mye negativ omtale. Styret i Østfold Fotballkrets finner det derfor riktig å understreke at disse enkeltsakene ikke må få konsekvenser for den fantastiske aktiviteten vi er sammen om å skape for tusenvis av barn og unge i ethvert nærmiljø. Fotballen representerer den største og viktigste fellesarenaen for barn og unge. Vi møtes på fotballbanen, vi skaper trygget og trivsel, vi sosialiserer, vi integrerer, vi skaper fellesskap og glede. Denne innsatsen, som omfatter 99 prosent av norsk fotball, må forbli vår gode historie. Det er på grunnlag av denne aktiviteten vårt omdømme skal veies og måles. Det er på disse arenaene vi omsetter Fair Play i praksis. Gjennom kretsens Fair Play-utvalg skapes det aktiviteter som synliggjør betydningen av Fair Play. Det samme gjør et utall av våre klubber som i hverdagen praktiserer Fair Play og som en del av fotballtreningen lærer barn og unge om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Vi liker å si at vi skal ha det, både i beina og hodet. Vi gratulerer avslutningsvis Rakkestad IF som ble tildelt NFFs Fair Play-pris for 2011 for sitt kontinuerlige arbeid for å skape et godt miljø og en inkluderende arena. SPILLER- OG TRENERUTVIKLING Fra og med 1. januar overtok Østfold Fotballkrets den hele og fulle forpliktelsen for spiller- og trenerutviklingen i vår krets, en forpliktelse som tidligere var forankret organisatorisk og økonomisk i NFF sentralt. Denne omorganiseringen var kretsenes viktigste bidrag til å bedre en NFF-økonomi som var utfordrende. For en krets var dette en tung forpliktelse å ta ansvar for. Styret er derfor desto mer fornøyd når vi ser at ØFK har besvart utfordringen med et sterkere fokus på spiller- og trenerutviklingen enn noen gang. Totalt er det i 2011 gjennomført 513 spillerutviklingstiltak med til

11 sammen 1395 spillere. Og kanskje mest gledelig hele 423 av disse spillerne er jenter. Aldri tidligere i historien har det vært fokusert mer på spillerutvikling på jentesiden enn i I løpet av 2011 har vi hatt 23 spillere innom ulike landslag. ØFK har dessuten arrangert flere aldersbestemte landskamper, kretslagsturneringer, sonelagsturneringer og bylagsturneringer. En spesiell takk til alle trenere og lagledere som bidrar på ØFKs spillerutviklingstiltak og en særlig takk til de lokale samarbeidsprosjektene som i stor grad har ansvaret for gjennomføringen av mange av de nevnte tiltakene. Haldenalliansen, SAMS, Byprosjektet, Sparebankenes Talentfotball Indre og samarbeidsvillige klubber i Moss og Follo utfører et svært verdifullt arbeid lokalt som i sum fører til at Østfold Fotballkrets framstår som gode og aktive, både når det gjelder å dyrke fram de gode fotballtalentene og når det gjelder å utdanne kompetente trenere som senere fungerer på alle nivåer innenfor vår omfattende aktivitet. Styret vil takke vår utviklingsansvarlige, Harry Hansen, for det arbeidet som er nedlagt i Både organisatorisk og sportslig er det lagt et meget godt grunnlag for at dette området skal kunne vokse og utvikles videre. JENTEREKRUTTERING Styret ser at gjennomført satsing på jenter generelt og rekruttering i de yngste klassene spesielt, gir positive resultater på sikt. At en ikke er på høyde med landsgjennomsnittet gir fortsatt utfordringer å strekke seg etter på jentesiden. Men vi er på god vei. Antall jentelag i barnefotballen økte fra 2010 til 2011 med 35 lag. I øvrige lagsklasser var antallet stabilt. Det betyr at ØFK registrerer den største økningen i antall jentelag noensinne fra en sesong til den andre. Dette er et signal om at våre klubber nå anser det som like naturlig å tilby fotball til jenter som til gutter. Styret frister seg til å si at en barriere er brutt.

12 Denne utviklingen er først og fremst klubbenes fortjeneste. Aldri tidligere har det vært gjennomført flere jenterekrutteringstiltak ute i klubb som i Styret har telt til 35 slike tiltak i klubbene våre. Forsterket av kretsens jenteprosjekt, Alle jenter på banen, har det aldri tidligere vært flere jenter på fotballbanene rundt om i vår krets. Østfold Fotballkrets har i sin handlingsplan for jentefotball målsatt jenteandelen av vår aktivitet til 25 prosent. Ved utgangen av 2011 rundet vi 20 prosent. Nesten 3000 jenter i alle aldre spiller nå fotball i Østfold Fotballkrets. Det er en svært gledelig utvikling og et resultat av målrettet innsats. For å sikre at denne utviklingen fortsetter vil styret oppfordre alle våre klubber til fortsatt innsats på området. Styret vet at mange jentemiljøer er sårbare og krever særlig oppmerksomhet fra klubbens side. Det er en tydelig oppfordring fra kretsstyret til våre klubber om å fortsette sitt gode håndverk og skape en aktivitet som jentene føler seg hjemme i. Utviklingen i antall jentelag i de ulike alderstrinnene fra 2009 til 2011 er som følger: Barnefotball Ungdomsfotball Voksenfotball KLUBBEN SOM SJEF Styret registrerer at klubbenes strukturer endrer seg. Vi ser en tydelig retning der lagsregimene vokser seg sterkere og sterkere, ofte på bekostning av klubbstrukturene. Dette fører til klubber i klubben der overordnede rammer, normer og føringer for aktiviteten blir tilsidesatt. Det skaper ulikheter mellom årgangene internt i klubben og det svekker klubbfølelse, tilhørighet og identitet. Styret anser dette som en uheldig utvikling. Derfor har styret i løpet av 2011 brukt mye tid på å analysere denne utviklingen, finne de underliggende årsaker og kartlegge mulige konsekvenser. Ut av dette arbeidet har styret en ambisjon om å etablere en verktøykasse som klubbene kan benytte for å gjenreise klubbstrukturene. Derav uttrykket Klubben som sjef. Styret ser behov for å finne organisasjonsformer som er tilpasset vår moderne tid og våre tillitsvalgtes referanser i samfunnet for øvrig. Vi ser behov for å finne de moderne klubbstrukturene der enkeltindividets skaperlyst og engasjement kan samordnes i en moderne organisasjonsstruktur. Styret ser at klubbene er identitetsbærere, det er klubbene som framelsker tilhørighet og identitet til det lokalmiljøet vi alle er en del av. Derfor har styret en klar ambisjon om at Klubben som sjef skal bli et moteord i 2012 og at det i flere av våre klubber kan iverksettes prosesser som uttrykker nettopp denne målsettingen. For å motivere til denne type prosesser i klubbene våre vil Østfold Fotballkrets utarbeide et debattnotat som setter fokus på en rekke relevante spørsmål i klubbhverdagen knyttet til akkurat dette teamet. Det er bare selvransakende interne prosesser i klubbene som kan gi de gode svarene på de disse utfordringene. ØFK vil bidra til at slike prosesser iverksettes.

13 DOMMERREKRUTTERING Dommerrekruttering er en vedvarende utfordring. En klisjé som ofte benyttes er at fotballkampen består av to lag og en dommer. Ikke alle våre fotballkamper har sistnevnte aktør. Vi er rett og slett ikke mange nok dommere til å dekke opp alle årsklasser og avdelinger. Østfold Fotballkrets har i mange år brukt betydelige ressurser på å rekruttere og beholde. Det siste synes vanskeligst. Styret registrerer at mange er nysgjerrige og utviser lyst til å prøve seg. Rekrutteringsdommerkursene våre er godt besatt. Men en uforholdsmessig liten andel av de som går kurs og debuterer som dommer, fortsetter. Det forteller styret i hovedsak to ting: Kretsens egen oppfølging av nye og ferske dommere er ikke tilstrekkelig Læringsmiljøet som møter unge og ferske dommere der ute på fotballbanene er ikke tilfredsstillende I 2011 er ØFKs dommerutvalget utfordret på dette og utvalget har spisset sin strategi og utarbeidet en egen handlingsplan for dommerrekruttering. Dette har allerede gitt resultater og deltakelse på dommerkursene var i 2011 større enn noen gang. I 2012 vil styret derfor bidra til å sette fokus på de opplevelsene som møter en ung, urutinert og helt fersk dommer når vedkommende reiser ut for å dømme sine første fotballkamper. Styret vil være med å sikre at disse opplevelsene blir gode, trygge og et bidrag til at vedkommende føler trivsel, trygghet og mestring. Akkurat som vi alle sammen ønsker våre unge fotballspillere skal føle det. Dette arbeidet må skje i et tett og nært samarbeid mellom krets og klubbene. Det må skapes rammer, miljøer og stemninger som gjør at den ferske dommeren føler lyst og motivasjon til å fortsette. Ved utgangen av 2011 har ØFK 150 autoriserte dommere, 26 rekrutteringsdommere, 4 regionsdommere og 4 forbundsdommere. Tallene forteller styret at ØFK er bedre forspent på dommersiden enn mange andre kretser. Det er likevel mager trøst. Styret vil derfor uttrykke og understreke vår ambisjon: En fotballkamp består av to lag og en dommer. Styret finner også i år anledningen til å gratulere Kim Thomas Haglund fra Navestad IF som gjennom sin innsats på den internasjonale arena og i kraft av sin personlighet er den aller beste dommerambassadør for Østfold-dommerne. ANDRE UTVIKLINGSOMRÅDER Østfold Fotballkrets har i løpet av den siste 3 års perioden vært Norges beste krets på anleggsutvikling. Ikke noe annet sted i landet er det bygd så mange nye kunstgressbaner målt i forhold til aktivitet, som nettopp i Østfold Fotballkrets. Det har først og fremst sammenheng med at vår krets kom sent i gang med den store kunstgressutbyggingen. Men de siste tre årene har det skjedd mye. For styret i ØFK har anleggsutvikling vært det aller viktigste satsingsområdet fram til og med Vi har dratt med oss effekten av denne innsatsen også inn i 2011 og hele 7 nye 11 er kunstgressbaner ble åpnet i løpet av året, samt en ny 7 er kunstgressbane. Ved utgangen av året er

14 det nå er kunstgressbaner i vår krets, 8 7 er baner. Dette betyr at ØFK er på høyde og vel så det med andre kretser. Styret anser at dette har vært en nødvendig oppgave. Gode anlegg er den grunnleggende forutsetningen for å skape mer og bedre aktivitet. Styret konstaterer at det fremdeles er kommuner i vår krets som ikke har tilgang til kunstgressbane. Vi registrerer også at nye kunstgressbaner har ført til en forventet aktivitetsøkning, noe som aktualiserer ytterligere anleggsutvikling. Østfold Fotballkrets vil derfor fortsatt ha et høyt anleggsfokus og styret er glade for at NFF har besluttet å videreføre ordningen med regionale anleggskonsulenter som bidrar med fagkompetanse overfor klubber som er i planleggingsfasen. Styret passer i denne sammenheng på å takke vår anleggskonsulent Ove Halvorsen. Mange av våre klubber har hatt stor nytte av Ove i sine lokale kunstgressprosjekter. Utover det som er omtalt under det enkelte fagområde driver ØFK et kontinuerlig arbeid for å heve kompetansen i våre klubber, blant våre spillere, trenere og tillitsvalgte. I 2011 deltok over personer på kompetansehevende tiltak i regi av ØFK. Styret anser dette som et imponerende tall og et avgjørende bidrag til at fotballaktiviteten har en så dominerende posisjon i kretsens mange nærmiljøer. I denne forbindelse vil styret takke alle våre frivillige og instruktører som bidrar til å gjøre ØFK til en viktig læringsarena for alle som bidrar til fotballaktivitet i vår krets. BREDDEFOTBALL Breddefotballen er i stor grad kommentert i avsnittene over. Her framkommer noen av de gledelige resultatene fra utdannings- og utviklingsvirksomheten vår. Styret vil også særlig fokusere på aktivitetsøkningen. Totalt teller fotballaktiviteten i vår krets 1365 lag, hvilket er ny rekord, nok en gang. Som det er kommentert under avsnittet Jentefotball skyldes aktivitetsøkningen fra 2010 til 2011 utelukkende økningen i antall jentelag i barnefotballen. Lag i øvrige årsklasser og kategorier er stabil. Styret er særdeles tilfreds med denne utviklingen som i særlig grad gir oss to positive bekreftelser: Målrettet innsats har ført til økt jenterekruttering Frafallet i ungdomsklassene på både gutte- og jentesiden er mindre enn man kunne frykte. Dette gir styret signaler om at fotballaktiviteten i Østfold Fotballkrets er fengende, tiltrekkende og inkluderende. Styret vil likevel ikke la dette bli en sovepute. Som kommentert tidligere vil styret oppfordre alle våre klubber til fortsatt innsats for å rekruttere flere jenter og styrke de jentemiljøene som allerede finnes i klubbene. Dessuten vil styre ha stor oppmerksomhet mot frafallet. Dette er tilstedeværende også i Østfold. Inntil nå har vi klart å kompensere for frafallet ved at nyrekrutteringen blant de yngste gjennom flere år har vært gledelig stor. Det er likevel et tankekors at så vidt mange velger bort fotballen i ungdomsårene. I 2012 vil styret innlede et arbeid der en vil forsøke å få bedre oversikt over ungdomsfrafallet og ikke minst finne årsakene til dette. Styret anser det som riktig og nødvendig å tilegne seg mer kunnskap og bedre dokumentasjon for i neste omgang å kunne anbefale målrettede tiltak. Likevel vil styret allerede nå anbefale våre klubber å sette frafall på agendaen slik at vi sammen kan finne årsaker og tiltak.

15 Under dette kapittel Breddefotball sender vi en særlig gratulasjon til Østsiden IL som vant sin 3. divisjonsavdeling og dermed sikret seg opprykk til 2. divisjon. Videre gledes vi over resultatene til Tistedalen TIFs J16 som både ble nummer tre i Norway Cup og vant det regionale sluttspillet for J16. TOPPFOTBALL Det var knyttet stor oppmerksomhet til Tippeligaen med to Østfold-lag representert, Fredrikstad Fotballklubb og Sarpsborg08. For sistnevnte ble det med en sesong i vår øverste serie, men laget vant mange hjerter med sin publikumsvennlige spillestil og sitt folkelige uttrykk. Vi er overbevist om at Sarpsborg08 har de beste forutsetninger for å komme tilbake til toppfotballens fremste selskap. FFK åpnet sesongen forrykende, slet noe tyngre utover i sesongen, men berget plassen i Tippeligaen. Styret gratulerer FFK med den bragden og understreker betydningen av å være representert i vår fremste liga. Men kanskje var innsatsene på kvinnesiden minst like gledelige. Da tenker vi på Sarpsborg08s unge damelag som debuterte i 1. divisjon og bet godt fra seg. Laget etablerte seg trygt i 1. divisjon og dokumenterte overfor alle at drømmen og ambisjonen om spill i Toppserien er høyst realistisk. Og til slutt det som til syvende og sist var et av de store høydepunktene i fotballsesongen 2011, Sarpsborg08s J19-lag som spilte seg fram til NM-finale. Til alt overmål ble finalekampen berammet til Sarpsborg stadion og det ble en fantastisk opplevelse. En nervepirrende NM-finale som svingte fram og tilbake og som ikke ble avgjort før på overtid. Da trakk finalemotstander Klepp til slutt det lengste strået. Herved oversendes styrets gratulasjoner til Sarpsborg08 for å ha skapt stolte øyeblikk! ØFK vil dessuten berømme samarbeidet med toppklubbene våre. På flere arenaer har kretsen og toppklubbene utviklet bredt samarbeid til glede både for toppfotballen og breddefotballen. Dette

16 gjør seg særlig gjeldende innenfor områdene spiller- og trenerutvikling, men også på en rekke andre områder har toppklubbene og Østfold Fotballkrets tett og nært samarbeid. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i Østfold Fotballkrets har i løpet av 2011 vært gjennom en til dels betydelig omorganisering. De prosesser som ble initiert i 2010 ble operasjonalisert i Styret er stolte over måten administrasjonen har håndtert disse utfordringene på. Styret erkjenner at administrasjonen har fått en mer krevende hverdag, likevel tyder alle våre aktivitetstall på at administrasjonen har bidratt til å legge de beste forutsetninger for våre klubbers utøvelse av fotballaktivitet. Styret er også kjent med at administrasjonen i løpet av 2011 har vært rammet av langtidssykmelding som i store deler av 2011 har ført til at administrasjonens personalressurs har vært redusert med 25 prosent. Styret vil derfor benytte anledningen til å sende en stor takk til vår administrasjon som har møtt alle utfordringer med positiv kraft og stor grad av besluttsomhet og gjennomføringsevne. Administrasjonen har stor nytte av et engasjert frivillighetskorps som nedlegger en betydelig innsats innenfor områdene klubbutvikling, lederutvikling, anleggsutvikling, spillerutvikling, dommerutvikling og trenerutvikling. I et krevende år som 2011 har disse personene vært avgjørende for at Østfold Fotballkrets har skapt gode resultater. Nesten 150 personer inngår i dette frivillighetskorpset som alle har en overordnet målsetting og ambisjon; Å bidra til å skape de beste forutsetninger for våre klubber. Styret vil også takke Eva Rossfjord og Freddy Formoe som på engasjement bidrar tungt til å holde ØFK- hjulene i gang. Kretsstyret ønsker med dette å takke samtlige ansatte for det arbeidet som er nedlagt gjennom hele året. Dere bidrar hver enkelt på en utmerket måte til beste for Østfoldfotballen. ØSTFOLDHALLEN I takt med den nærmest eksplosive utbyggingen av kunstgressbaner i ØFK har eierne av Østfoldhallen Fotball AS, ØFK (50%) og Norges Fotballforbund (50%) for lengst innsett at driften av Østfoldhallen er utfordrende og blir det i tiden framover. Både 2009 og 2010 gav til dels betydelig driftsunderskudd, et underskudd eierne solidarisk dekker opp ved ekstraordinære tilskudd. Østfoldhallen Fotball AS har således vært en belastning på kretsøkonomien ble betydelig bedre, faktisk historisk. For første gang i selskapets historie gikk selskapet med et lite overskudd. Det er selvfølgelig eierne tilfredse med og styret gleder seg over at ØFK-økonomien i 2011 ikke ble belastet for å dekke opp underskudd i Østfoldhallen. Det oppløftende resultatet for 2011 skyldes to forhold: Økt utleie Sparte personalkostnader som følge av langtidssykefravær

17 Økt utleie i 2011 skyldes primært to strenge vintere som har ført til at mange klubber ikke har kunnet benytte sine nye kunstgressbaner, samt at administrasjonen har klart å øke utleie i perioden april til oktober. Den store utfordringen i forhold til Østfoldhallen er behovet for å bytte gressteppet. I løpet av et par år vil dette behovet være ytterligere aktualisert. Som en følge av selskapet utfordrende økonomi gjennom årene er det ikke avsatt midler til slikt bytte. Det betyr at utskifting av gressteppet vil måtte lånefinansieres og utløse betydelige årlige avskrivinger. På dette grunnlag vil administrasjon og styre arbeide videre med ambisjonen om å etablere et endret eierskap i selskapet Østfoldhallen Fotball AS. Styret i ØFK sender en spesiell takk til styret i ØFAS med styreleder Svein Johannessen i spissen og til våre to ansatte Leif Andersen og John Arne Eng. De to sistnevnte er en viktig årsak til at mange ønsker å komme til Østfoldhallen. For ytterligere detaljer henvises det til eget regnskap for Østfoldhallen Fotball AS i beretningen. ØKONOMI Årsregnskapet til Østfold Fotballkrets er gjort opp med et driftsoverskudd på kr mot et budsjett på kr Tilsvarende resultatet i 2010 var ,-, altså en forbedring fra 2010 på kr ,-. I januar 2010 vedtok styret en kostnadsbesparende pakke på grunnlag av det svake årsresultatet i Tiltakene skulle ha delvis effekt i 2010 og full effekt i De grep som ble vedtatt og forutsatt iverksatt er effektuert i løpet av Utover dette har det oppstått avvik på enkeltområder i forhold til forventet drift. Under redegjøres det kort for disse. Inntektssiden Samarbeidsavtalen med Konica Minolta ble ikke videreført. I forbindelse med utarbeidelsen av budsjett for 2011 var signalene på videreføring av samarbeidet svært positive og inntektene fra avtalen, kroner årlig, ble derfor budsjettert. På et senere tidspunkt viste det seg likevel at Konica Minolta ikke så seg i stand til å videreføre avtalen. Den budsjetterte inntekten på kroner ble derfor ikke realisert. Det har deltatt færre spillere enn forventet på spillerutviklingstiltakene. Særlig gjelder dette for sonetiltakene. I forutsetningene for ØFKs spillerutviklingsprogram ligger at spillere som deltar på sonetiltak faktureres med en egenandel på kr per sonesesong. Som en følge av færre spillere på tiltakene er også inntekten på egenandeler knyttet til spillerutvikling lavere enn budsjettert. Færre deltakere er sportslig motivert.

18 Disse to forhold er hovedårsaken til at inntekten i 2011 er drøyt kroner lavere enn resultatet for 2010 og budsjett Kostnadssiden Personalkostnader er om lag lavere enn budsjettert og skyldes langtidssykmelding. Sykefraværet er i noen utstrekning kompensert med ekstrahjelp lønnet på timebasis. På dommersiden ble det planlagte regionsdommerkurset flyttet til annen krets. ØFK ble således ikke belastet med kostnadene til dette kurset. KUD-midlene ble i 2011 i større grad enn tidligere disponert på utviklingstiltak for barne- og ungdomsaktiviteten i regi av krets. Som en følge av dette ble også færre KUD-kroner betalt ut til klubbene i 2011 enn hva som har vært vanlig de siste årene. ØFK er i 2011 ikke belastet for å dekke opp underskudd i Østfoldhallen Fotball AS. Det kan også legges til at både kjøp og salg av kursmateriell har vært lavere i 2011 enn tidligere, først og fremst på grunn av at både trener- og lederkursene til NFF har blitt revidert i 2011 og at kursaktiviteten som en følge av dette har vært lavere enn de siste årene. Dette forhold har en tilsvarende effekt på både inntekts- og kostnadssiden, men bidrar til at den samlede omsetningen er lavere i 2011 enn forventet. Årsresultatet Årsresultat framkommer som drøyt kroner bedre enn budsjettert. De forhold som er angitt over ligger til grunn for det. Som en generell betraktning vil vi dog framheve et særlig kostnadsfokus i krets, motivert av vår ambisjon om å holde kostnadstrykket ut mot våre klubber på et så lavt nivå som mulig. Denne ambisjonen blir særlig påfallende da kretsadministrasjonen blir rammet av et langtidssykefravær, men likevel motiveres til å håndtere både våre pålagte oppgaver og våre utviklingsambisjoner med den bemanning som sitter tilbake. Dette må kunne sies å være hovedårsaken til at årsresultatet framstår med positivt avvik. Utestående ØFK har gjennom år hatt betydelig summer utestående. Ved slutten av f2011 ble det gjennomført et betydelig arbeid for å drive inn gamle utestående poster. Denne innsatsen gav svært positive resultater. Mange poster er drevet inn, det er etablert nedbetalingsavtaler for noen og et fåtall er ført som tap. I sum har dette resultert i at reskontroen for ØFK nå bør betraktes som tilfredsstillende og at det i svært liten grad er knyttet risiko til utestående. Administrasjonen har anbefalt at tidligere avsetning til tap opprettholdes for å dekke opp den risiko som fortsatt ligger der. Egenkapitalen Kretsstyret vil innstille overfor kretstinget at aktivitetsoverskuddet for 2011 føres til egenkapitalen. De senere års aktivitetsunderskudd har i noen grad tæret på egenkapitalen og det bør anses som nødvendig å styrke denne igjen. Egenkapitalen kan, etter årets tilførsel, betraktes som tilfredsstillende, men heller ikke mer.

19 NORGES FOTBALLFORBUND NFF er sammen med våre egne klubber de som bidrar med mest penger til ØFK. I tillegg til dette er NFF en viktig støttespiller for fotballkretsen, både i forholdet arbeidsgiver for de ansatte, oppfølging og kontroll på at vedtatte målsettinger følges opp, og sist, men ikke minst tilførsel av faglig kompetanse på alle områder. Vi takker også NFF for den tillitt de gir kretsen og våre klubber ved å legge landslagstiltak til kretsen. I 2011 arrangerte ØFK i samarbeid med våre klubber UEFA EM-kvalifisering for G19. Med dette har ØFK totalt arrangert nesten 50 aldersbestemte landskamper de siste fem årene og nye står for tur i Styret vil særlig nevne at kvinnelandslaget har valgt Sarpsborg som fast base for sine fire EMkvalifiseringskamper i En fantastisk tillitserklæring til ØFK som arrangør og til Sarpsborg08 som jenteklubb. ØFK blir tildelt disse arrangementene på grunn av dyktige klubber og et eget arrangementskorps som etter hvert besitter Norges fremste kompetanse på landskamparrangement! Styret benytter denne anledningen til å takke både klubber som er tekniske arrangører og vår egen stab som gjør en formidabel innsats på ren frivillighet og således bidrar til å styrke ØFKs posisjon i fotball-norge. ØFK takker med dette NFF for et meget godt samarbeid i 2011.

20 AVSLUTNING Kretsstyret ser positivt på 2011 og er av den oppfatning at fotballen gjennom dens organisasjon vil framstå samlet som en innovativ og løsningsorientert organisasjon med fokus på fotballaktivitet og FAIR PLAY. Resultatene fra 2011 på våre prioriterte satsingsområder og lanseringen av nye fokusområder gjør at styret er optimistisk på fotballens vegne i Østfold Fotballkrets. Vi går inn i et spennende fotballår der stilles forventninger til resultater både i topp og bredde. Norges Fotballforbunds visjon Fotballglede muligheter og utfordringer for alle, skal fortsatte ligge som en rettessnor for alt vi foretar oss. Kretsstyret ønsker med dette å takke hver enkelt klubb, hver tillitsvalgt og hver ansatt for den jobben dere gjør for fotballen i Østfold - TUSEN TUSEN TAKK! Til slutt ønsker styret hver enkelt klubb lykke til med sesongen 2012, en sesong som skal gjennomsyres av fotballglede, spenning og FAIR PLAY i alle deler av organisasjonen! Fredrikstad, 12. februar 2012 Alf Gustavsen (s) Jorunn Frydenlund (s) Tone Åsrud Reime (s) Leder Nestleder Styremedlem Åge Rossfjord (s) Bjørn Chr. Hauge (s) Arild Dregelid (s) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Yngve Hågensen Camilla Skolmo Øyvind Strøm (s) Styremedlem Styremedlem Daglig leder

21 ØKONOMI OG REGNSKAP 2011

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 BUDSJETT ØFK 2012 Samlet budsjettoversikt 2012 Kapitelnr. Kapitel Budsjett 2012 inntekter Budsjett 2011 inntekter Estimat 2011 inntekter Budsjett 2012 kostnader Budsjett 2011 kostnader Estimat 2011 kostnader Budsjett 2012 netto Budsjett 2011 nettto 10 Administrasjon ######## Politiske utvalg ( ) Anlegg Arrangement Dommer ( ) Leder Spiller ( ) Trener (35 000) Klubb ( ) - - Estimat 2011 SUM

38

39 STATISTIKK LANDSLAGSSPILLERE FRA ØSTFOLD I 2011 Gutter 15: Ola Lønn Jenssen Trosvik IF Gutter 17: Mohamed Elyounoussi Sarpsborg 08 Jenter 17: Andrea S. Thun Sarpsborg 08 Mia Voltersvik Sarpsborg 08 Gutter 18: Kristian Bjerke Moss FK Magnar Ødegaard Sarpsborg 08 Etzaz Hussain Fredrikstad FK Simen Standerholen Fredrikstad FK Kevin Dure Fredrikstad FK Gutter 19: Magnar Ødegaard Sarpsborg 08 Hugues Wembangomo Sarpsborg 08 Krister Wemberg Moss FK / Molde FK Etzaz Hussain Fredrikstad FK Jenter 19: Andrea S. Thun Sarpsborg 08 Mia Voltersvik Sarpsborg 08 Pernille Ingvaldsen Sarpsborg 08 Henriette Ingvaldsen Sarpsborg 08 Ida Aardalen Sarpsborg 08 Anne Marte Birkeland Sarpsborg 08 A-landslag D: A-landslag H: Isabel Herlovsen Marita Skamelsrud Lund Simen Brenne Tarik Elyounoussi LANDSLAGSTRENERE FRA ØSTFOLD I 2011 Øyvind Nilsen G-15 og G-17 Knut Torbjørn Eggen G-18 og G-19 Harry Hansen G-16 Rolf Høgmo G-18 Egil Olsen A-herrer

40 KRETSMESTERE I ØSTFOLD FOTBALLKRETS 2011 Menn 4. divisjon Sarpsborg 08-2 Menn 5. divisjon Tistedalen IF Menn 6. divisjon Varteig IL Menn 7. divisjon Askim FK 2 Menn senior 7er Skjeberg SK Menn veteran 7er Østsiden IL Gutter 19 Moss FK Gutter 16 Lisleby FK Gutter 15 Lervik IF Gutter 14 Askim FK Gutter 13 Moss FK Gutter 13/14 7er Lisleby FK Kvinner 7er 1. divisjon Hvaler IL Kvinner 7er 2. divison Gresvik IF Jenter 16 Trosvik IF Jenter 15/16 7er Trøgstad/Båstad FK Jenter 14 Drøbak/Frogn IL Jenter 13/14 7 er Drøbak/Frogn IL Jenter 13 Drøbak/Frogn IL Menn 4. Divisjon Sarpsborg 08-2 Magnus Hjulstad, Joacim Heier, Sondre Åsbø,Ajet Jaha, Hugues Wembangomo, Joakim Eyde, Mehmed Divanovic, Erik Jonvik, Tobias Henanger,Claes Jørgensen, Mohamed Elyounoussi, Glenn Roberts, Michael Trulsen, Ole Martin Ellingsen, Alexander Aasgaard, Trygve Hansen, Mads Michaelsen, Stian Andsrøed, Jens Martin Hedin, Nathaniel Ayeh, Alexander Minge, Lars Erik Ludvigsen, Kreshnik Svarga,Mats Brevik, Olav Øby, Jonas Engebretsen, Mathias Engebretsen, Jesper Jansen, Tobias Jarås, Argjent Ahmeti, Jørgen Vigre, Henrik Stølen Nilsen, Alban Krasniqi Menn 5. Divisjon Tistedalen IF Menn 6. Divisjon Varteig IL Bjørn Andreas Johansen, Geir Nesteng, Thomas Navetad, Lars Navestad, Martin Foss, Svein Fjærvik, Karl Johan Maxhnik, Simen Valleraune, Jan Tore Lunde, Hans Erik Davidsen, Jørgen Jensen, Vegard Brattset, Glenn Ove Foss, Glenn Ivar Bohlin, Tom Vidar Lunde, Svein Erik Lunde, Dag Tore Bergerud, Patrick Walther, Emil Øby Olsen, Anton Olsson, Martin Brenne, Stian Lia Kristiansen

41 Menn 7. Divisjon Askim FK 2 Christian Sukke, Karl Petter Nilsen, Erik Riseng Grendstad, Andreas Berg Lennertzen, Stian Nilsen, Håvard Nilsen, Espen Knutsen, Marcus Borger, Henrik Strøm, Milad Zaim, Håkon Sylliaas, Alexander Lorek, Rune Borgås, Abdullah Ashraf, Christoffer Sveen Feldt, Henrik Meyer, Marius Holmen, Marius Lippestad, Jens Petter Langsæther, Thomas Myrrh, Lars Henrik Kristiansen, Mats Hegglund, Pontus Maina, Jørgen Buer, Frank Johansen, Nicolai Lindholm, Didrik Stordahl, Jasmin Keranovic, Vy Nguyen, Vegard Strengen, Tony Usea, Martin Nesset, Sindre Bere, Martin Westgaard Olsen Menn 7. Divisjon 7er Skjeberg SK Andreas Sjøholm, Daniel Nilsen, Daniel Nilsen, Frank G. Pedersen, Henrik Halvorsen, Jonas Nicolaisen, Jorgen Johansen, Jørgen Sjøberg, Kristoffer Sveen, Mats Breesth, René Larsen, Marius Ravneng, Morten Modahl, Olav Aasen, Ole Heiberg, Sebastian Fredriksen, Sindre Økland, Thomas Kirkbak, Tom Erik Lien Menn veteran 7er Østsiden IL Henning Andersen, Tore Vister, Pål Andersen, Steinar Herzeth Olsen, Rino Nilsen, Lars Egil Pedersen, Petter Johannesen, Lasse Lois Nilsen, Svein Antonsen, Kenneth Baltzersen, Vidar Solberg, Dragi Dizdar, Glenn Helminsen, Tor Drillestad, Morten Jensen, Morten Moum Gutter 19 Moss FK Pål Kirkerød, Ole Martin Johnsen, Jesper Andersen, Daniel Gustavsen, Joar Karlsen, Sebastian Jessen, Dennis Enerhaugen, Hans Christian Hansen, Kristoffer Hænes, Jørn Listerud, Sondre Aasen, Anders Madsen, Jonas Bergersen, Tim Reinback, Leon Dokland, Thomas Gjestrumsbakken Gutter 16 Lisleby FK Admir Habibija, Arman Agri, Daniel Shhade, Daniel Green, Steven Knutsson, Dino Coralic, Thomas Rønning, Aleksander Gulbrandsen, Roj Sahrab Dohoke,Shpend Jashari, Valon Ferati, Kadri Rrustemi, Birgir Agust Palsson, Stian Johannessen, Arin Bamarni, Assad Safdari, Bezart Sekiraqa, Rebaz Abdullah, Omran Gharwald, Marcus Jensen, Leon Høili Karlsen, August Magnus Stensrød Flø, Yasser Thamer Jano Gutter 15 Lervik IF Anders Brevik, Ole Martin Lie, Emil Svalstad, Markus Olsen, Christoffer Begby, Erlend Mikalsen, Robin Aasen, Ludvig Begby, John Armstrong, Sander Berg, Hans Jørgen Mikalsen, Martin Sand, Marius Nævestad, Morgan Hansen, Vegard Langøy, Ola Gunderen, Arne Johannes Tvete Berger

42 Gutter 14 Askim FK Zack Roberts, Thomas Bubak, Endre Øverby, Daniel Skoglund, Edvard Bø, Kim Victor Hansen, Kim Binh Vo, Kristian Nordli, Henrik Udahl, Tobias Opås, Vetle Daleng, Magnus Mikalsen, Snorre Fossheim, Henrik Gundersen, Jesper Nilsen, Kristian Kolberg, Abdulah Boskailo, Markus Rekdal, Markus Karlsen Gutter 13/14 7er Lisleby FK Sharam Mahmoudi, Trym Krabberød, Peder Guttormsen, Ahmed Sadik, Andreas Berg Edvardsen, Sander Heieren, Sebastian Hoel, Viktor Hov,Rozhat Majid, Viktor Olsen, Henrik Dehn, Simen Løining, Bjørn Dalby Karlsen, Herman Jacobsen, Feriz Mehmedovic, Kamran Ramezani, Abdi Abdulahi Gutter 13 Moss FK Odin Norvåg, Eimund Kielland, Steffen Braathen, Haakon Haslerud, Daniel Zachariassen, Markus Kamark, Payam Sher Ali, Håkon Stark, Tobias Heintz, Eugen Nesheim, Andreas Johansen, Emil Berg Dypsund, Karwan Sayed, Henrik Sjøvold, Alexander Gulljord, Ole Herman Christensen, Oskar Hogeus, Jan Christian Blystad, Kvinner senior 1. divisjon 7er Yven IF Veronika S. Dahlberg, Susanne Wilkens, Therese Andreassen, Hilde S. Gaustad, Martine Angeland, Lise Marie Tjønn, Anette Bjønnes, Carina Jensen, Wenche Anita Silde, Kristine Iversen, Lisbeth Iversen Kvinner senior 2. divisjon 7er Gresvik IF Anita C. Hansen, Anne Cecilie Mikkelsen, Elin Østmoe, Grete K. Pettersen, Hege Aldén Rasmussen, Iris Osk Krisofersdottir, Karin P. Martinsen, Marianne Antonsen, Liv Astrid J. Karstensen, Marianne Bøhn, Marion N. Tillman, Merethe H. Alfredsen, Mona Methi Landstad, Stina Agerup Jenter 16 Trosvik IF Karoline Ekeli, Thea Berg, Kristine Hansen, Victoria Lerkerød, Tara Nilsen, Mina Bankerud, Karoline Hvidsten, Hillevi Granang, Selma Aubert, Amanda Grodås, Sara Godify, Sandra Warchol, Sofie Blomkuist, Andrea Larsen, Nora Øvrum, Jenny Holme, Helene Watne, Erica Godønes, Charlotte Bellfine Lindelóf, Trine-Lise Haslógård, Jeanette Bellfine Lindelóf Jenter 15/16 7er Trøgstad/Båstad FK Iselin Rød, Therese Lageraaen Teig, Linn Therese Ludvigsen, Linnea Vollstad, Lennea Tveraaen, Kamilla Sanner, Karoline Holm, Karoline Solberg, Malin Johannessen, Marion Aksberg Øverås, Mia Skogheim Hansen, Aisha Qureshi, June Frøshaug, Lene Marie Sørby, Vilde Forfang

43 Jenter 14 Drøbak/Frogn IL Vanja Rudshaug, Silje Økland, Kristine Pettersen, Selma Petterson, Sofie Røkkum Knudsen, Ingrid Elvebakken, Mari Gregersen, Julie Andersen, Nikoline Martin, Cecilie Treider, Cecilie A. Wæringsaasen, Tiril Borkenes, Anniken Graav, Fanny Gren Erikson, Marie Sandvin Lie, Vilde Lin Jensen, Susanne Ødegaard, Pernille Erevik Sæbø, Christine Stenberg, Ingrid Anvik Hellenes Jenter 13/14 7er Drøbak/Frogn IL Vanja Rudshaug, Silje Økland, Kristine Pettersen, Selma Petterson, Sofie Røkkum Knudsen, Ingrid Elvebakken, Mari Gregersen, Julie Andersen, Nikoline Martin, Cecilie Treider, Cecilie A. Wæringsaasen, Tiril Borkenes, Anniken Graav, Fanny Gren Erikson, Marie Sandvin Lie, Vilde Lin Jensen, Susanne Ødegaard, Pernille Erevik Sæbø, Christine Stenberg, Ingrid Anvik Hellenes Jenter 13 Drøbak/Frogn IL Silje Hagfors, Frida Hagfors, Sarah Amundsen, Ida Mollan, Frida G. Grønvoll, Hanne Høyem, Rebecca Meinert, Malin Reiersen Amsen, Mari Saxebøl Eek, Heidi Meinich Riise, Christina Narverud Strand, Tina Linkjendal, Julie M. Kornstad Bonde, Sofie Berg Karlsson, Tina Dahlgren, Victoria Nilsen Gjøvaag, Anine Valsø Sann, Juni Kvarving KRETSMESTERE 5 ER FOTBALL 2011 Gutter 19 Kråkerøy IL Gutter 16 Østsiden IL Gutter 14 Selbak TIF Gutter 13 Lisleby FK Jenter 16 Rapid Athene Jenter 14 Kvik Halden FK Jenter 13 Gresvik IF Gutter 19 Kråkerøy IL Hans Sunde, Jonas Børresen, Henrik Holte, Erlend Sira, Jørgen Johansen, Stian Madsen, Marius Hansen, Joachim Hermansen, Magnus Hagebø, Marius Jørgensen Gutter 16 Østsiden IL Fredrik Tofthagen, Gorm Pettersen, Petter Øivind Hansen, Enal Hasurdie, Mikkel Iversen, Yomes Tabbech, Lars Bråten, Roy Olsen Gutter 14 Selbak TIF Hariad Saleh, Victor Engebretsen, Fredrik Stensland, Zirwan Nesredin, Anas, Nicklas Delås, Laskin Barakat, Anders Bergli

44 Gutter 13 Lisleby FK Gøran Fossen Helle, Stian Østling, Olaid Gharual, Cendrim Dogani, Yusuuf Qaader, Jonathan Hammerborg, Oskar Fritzner, Benjamin Bya, Kamil Szwedzinski Jenter 16 Rapid Athene Marianne Van Rijn, Caroline Løvig, Jeanett Granskogli,Vilde Johnsen, Laleh Sahraei, Embla Valde, Thale Johnsen, Embla A. Stølen, Ingrid Hallgren, Trine Hafsmo Jenter 14 Kvik Halden FK Oda Holt, Angeika Maraboutakis, Kristine Solem, Kamilla Brynhilsen, Marie Høvik, Shine Amie Ndayiragije Jenter 13 Gresvik IF Siv Martiniussen, Ida Mari Johannesen, Kaja Thoresen, Helene Gjerløw, Helene Johannesen, Karoline Syversen, Martine Ryen TTIFs jenter 16 ble regionale mestere og dessuten nummer tre i Norway Cup

45 MINIMERKET OG TEKNIKKMERKSET 2011 Minimerket Ferdighetsmerket Sum Klubb Blå Rød Sum Blå Rød Bronse Sølv Gull Sum Total Greåker IF Øreåsen IL Yven IF Selbak Lisleby FK Trosvik IF Oshaug IL Trolldalen IF Sprint-Jeløy SK Lervik IF Sum Lerviks jenter 08 vant tur til cupfinalen for kvinner i Telenor Arena og underholdt i pausa med å skyte straffer på landslagskeeper Jon Knudsen

46

47 TABELLER 2011

48

49

50

51

52

53

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Innhold. Toppfotball. s. 6-25 s. 26-33 s. 34-41 s. 42-55 s. 56-63 s. 64-77 s. 78-105 s. 106-159 s. 160-161. Fotballåret 2011 Landslagene

Innhold. Toppfotball. s. 6-25 s. 26-33 s. 34-41 s. 42-55 s. 56-63 s. 64-77 s. 78-105 s. 106-159 s. 160-161. Fotballåret 2011 Landslagene Årsrapport Norges Fotballforbund 2011 Innhold 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fotballåret 2011 Landslagene Toppfotball Norgesmesterskap Breddefotball Administrasjon Styres beretning Regnskap English summary

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL Bildetekst: Finnsnes IL Fotball ble på kretstinget i februar 2015, som første og eneste klubb i Nord-Norge, autorisert «Kvalitetsklubb» nivå 1 av Norges Fotballforbund. Foto:

Detaljer

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 PRIMÆRLOGO Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 Innhold Side A: Godkjenne fullmakter 9 B: Vedtakelse av forretningsorden 9 C: Godkjenning av innkalling 9 D: Vedtakelse av sakslisten 9

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

TIL-avisa. Satser på keeper-talenter JUNI. Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13. Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene

TIL-avisa. Satser på keeper-talenter JUNI. Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13. Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene TIL-avisa JUNI 2011 Satser på keeper-talenter Side 10 Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene De saftige løpene kommer bakfra Side 14 og 15 Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13 PRODUKSJON:ALTAPOSTEN

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK INNLEDNING...3...3 STYRETS SAMMENSETTING 2010...4 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2010...4 STYRETS MÅLSETTING... 6 MÅLSETTING FOR 2010 - EVALUERING...

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Årsrapport Norges Fotballforbund 2010 Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Administrasjon i forbund

Detaljer