Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet Leon - Resultatprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram"

Transkript

1 Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X X*XXX* * *9 * X*XXX9XXXX (18*) 2. Iver Ileby Iversen Fredrikstad X99 *X 48 XXX*X 50 8XXXX X*X99 * * * * X9XX*XXXX* (9*) 3. Simen Ek Brombach Råde X X* * * * 50 *XXX *X* * * *XXXX X9XXXXX (10*) 4. Marius Pung Aas * * *XX 50 9X9X9 47 9X*XX * *9X*999X *9XXX99X*X (9*) 5. Odin A. Hellem Moss og Våler X9XXX 49 XX* * * 50 X9 *XX X9 *XX7X X*99XXX* * (8*) 6. Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet X*XX* 50 9 *X*9 48 *XXXX *899 *9 *9X * * * * *X (13*) 7. Marius Bakken Moss og Våler 99X99 46 X*XX* 50 9 *XXX X*99X9X *XX8XX9X* * (7*) 8. Kine Saksæther Andersen Degernes * *X X* * 48 X XXX9X*9 * *X *X*XX99 *X (10*) 9. Nora Midtgard Jondalen 9 *X X99X 47 *XXX *X9XX*XX X9X9 * *X (6*) 10. Camilla Paulsen JohannessenFredrikstad *X*XX 50 X*XX* X *X* * * *9 * *X (11*) 11. Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg XXX* * 50 9 *X*X 49 X9 * *X XX9999XX* * X99X (8*) 12. Christoffer Finstad Frogn og Drøbak 99X X9XX 48 XX X9 *99X* *XX*9 * *X*X (7*) 13. Hans Petter Aas-Hveem Rygge X*X99 48 X*X9 * 49 9 *9X* XXX*X9XX *X999 * (8*) 14. Leon Fosser Degernes 9 *99X 47 X9XXX X99899 * * * X (4*) 15. Odin Skagmo Oslo Østre 9 *X8X 47 99X9X 47 99XX X*X X (2*) 16. Patrik Svanskov Rakkestad X789X 44 99X * * XX*XX *8999 * (5*) 17. Niklas Svanskov Rakkestad 7 * X* XXX* (3*) 18. Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad X*X99 48 XXX9 * *X X99 *X (4*) 19. Lina Elise Jørgensen Fredrikstad X*XXX 50 99X X9X (1*) 20. Malin Stenerud Søndre Høland * X (1*) Mesterskap kl. ER 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Benjamin Hansen Moss og Våler *X* * * 50 * * *X* 50 * *X*X *XX*X* * * * * * *X* * *XX*X (24*) 2. Maria Engen Skogly Røyken og Hurum XX*X* 50 * *X9X 49 * * * *X * * * * * *X*X* *X*9 * *X* *X (22*) 3. Einar Skovly Råde *XXX9 49 XXXX* 50 X* * *X X9X* * *XX* * * * *X* * * * * * (19*) Side 1

2 Rakkestad 4. Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen * *9X* 49 * * * *X 50 XX*XX *X* *X*X* * *XX*X* *X* (19*) 5. Aleksander Bech Lund Askim * * *XX 50 *XX*X 50 XX*9X XX* * *X* * * * *X* * *99XXX (17*) 6. Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre *99 *X 48 XX*XX 50 * * *X* X9XX* *XXXX XX* *X*XXXX (12*) 7. Ludvik Edholm Fredrikstad 9 *X* * 49 * *X9 * 49 XX* *X * * * * *X* * * * * *X*XXXX (20*) 8. Tuva S Nybakk Trøgstad * * *XX 50 X9 * * * 49 XX* * *9 *X* *XX* * *XXX* *X9 * * (19*) 9. Julie Marie Nyborg Rygge *X* *X 50 XXXX X9 * XX* *XX* * *X X* * * * *X* * * (17*) 10. Silje Jeanett Holter Moss og Våler XXXXX 50 * *XX* 50 X*9X* *9 *X*X* *X* *99 *X* *X*X (16*) 11. Torkel Faarlund Ski *X*X9 49 XX* * * 50 * * * * * XX9X9XX9 *X * *9XX*XX* * (16*) 12. Vegard Lindbakk Rakkestad X*X* * 50 X9X* * 49 *999X XXXXX* * *X* *9 *X*XX (13*) 13. Lars Gulbrandsen Lilleng Råde XXXX* 50 X*99X 48 9 *X* * X* * *X*6 *X* *89X9 * *X*X (15*) 14. Simen Finstad Moss og Våler 9 *X*X 49 X* *X9 49 *999 * *X9X99 *XX * * * *99 * * * (15*) 15. Eirik Strøm Aas X* *99 48 *XX*9 49 XX99 * *XXX9X9 *X* XX9X89 *9X* (10*) 16. Tor Vetle Hanserud Jondalen *X9XX 49 *X *XX* X9 * *XX* * *X *X999 *X* (12*) 17. Sigvart Gjertsen Rygge * * *9X 49 *X*X9 49 *X* * * X9 * * *9 * * * X9X988X* (16*) 18. Jenny Mølmshaug Spydeberg *9X*X 49 X*9X* 49 *X9 * X9 *XXX9X X999 *9X* (9*) 19. Hans Jørgen Lunderød Fredrikstad *999 * 47 *9XX* 49 9 *XX *99899 *9 * X*XX9X*X (10*) 20. Jørgen Ødegaard Skiptvet 8X*99 46 X* *9X 49 * * * * * * *99999X * *XX (12*) 21. Martin G. Stenerud Søndre Høland *98 *9 46 X* *XX 50 X9XX XXX (4*) 22. Dina Elisabeth Berntsen Oslo Østre 8 *X9X X99X *9 *X89 *X (4*) Mesterskap kl. J 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Kari Mørck Ski * * *X* 50 X* * * * 50 * * * * * *X* * *X* * * * * * *XX* * * *X (28*) 2. Thomas Krågtorp Råde * * *X* 50 *X*9 * 49 * *X* * X* * * *XX* * * *X* *X* *X*X (24*) 3. Ingrid Finnestad Skjeberg * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * XXXX*X*9 * * * * * * * * *X* (27*) 4. Daniel Strand Moss og Våler *X* * * 50 X99 * * 48 * * * * * X* *X*X* * *X * *X* * *XX* * (24*) 5. Erlend Heiaas Ski * * *X* *X 47 * * * * * * * * * * *X* * * * * *XX* * * * * (27*) 6. Edvin Karlsen Askim *X* * * 50 *XX99 48 *X*X* * *X* * * *9 * * X*X* * * *X* * (23*) 6. Henrik Martiniussen Sylliaas Askim X*X*X 50 * *9 * * 49 * * * * * XX* * * *X* X* * * * *X* *X (23*) 8. Thea Murtnes Degernes * * *X* 50 * *9X* 49 * * * * * X99 *XX* * * X* * *X* *X* * (23*) 9. Karoline Hustuft Aadne Styrvoll * *X* * 50 *9XX9 48 * * *X* * * * *99 * * *X X* *X* *XX* * (22*) 10. Elin Agnete Aune Eidsberg * * * * * *89 45 *XXXX *X*X*XXXX* *XX* * * * * * * (19*) 11. Bjørn Magnus Hanserud Jondalen * * * * * *99 45 * * * * * XXX* *9 *X* * *X* *X* * * *X (23*) Side 2

3 Rakkestad 12. Sondre Ravnanger Oslo Østre X* * *X 50 *9 *X8 47 * *XX* X9 *X99 * *X* X* * *XXX* *X (17*) 13. Silje Nyengen Trøgstad X9XXX 49 X9XXX XX X*X9 *X* * * * XX* * * * *XX* (12*) 14. Håkon Minge Råde *X* *9 49 *XXXX 50 X* * * * X*9999XX* * *XX*X* * * (16*) 15. Even Gultvedt Aas *X*X* 50 99XX9 47 * * * * * X8 *X98XXXX * * * * *XXX* * (16*) 16. Jesper Dahl Norgård Moss og Våler * * * *X 50 X9XX9 48 * *9XX X*X9X9X*X * *XX9 *XX8X (11*) 17. Anne Marte Kvarme Aas X9X* * 49 *X*9 * 49 XX*9 * XX*X99 *X9X *X9 *9 *9 *9 * (14*) 18. Silje Hanstad Næss Fredrikstad X*XXX 50 9 *XXX 49 X*XXX *87 *X* * * * X*99XXX* *X (12*) 19. Ole Alexander Undhjem Råde 9XX*X *9 * 47 XX* *X *999X*XX XX*9 *9 * *XX (11*) 20. Eivind Skjolden Ski * *XX* XX *9 * * *99X99X X9XX9X99 * * (9*) Mesterskap kl. V65 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Torhild Liseter Ski *X* * * 50 * * *X* 50 * * *XX X*X*X* *X* * * * *X*XX* * * (24*) 1. Arvid Meek Skarpskytten * * *X* 50 * *X* * 50 X*XX* * * * * * * * * * * XXXX*X* * *X (24*) 3. Robert Larsen Skjeberg * * * *X 50 * * * * * 50 X*X*X X*X*X*XX* * *X* * *X* * *X (23*) 4. Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak X* *X* 50 X* * * * 50 XX* *X *X* * * * * * * * * *XXXXX* *X (22*) 5. Svein H. Myhre Tyristrand * *X* * 50 * * * * * 50 * * *XX * * * * *X*X*X X* * *9 * *X* * (26*) 6. Ivar Liseter Ski * * * * * 50 X*XXX 50 * * * * * * *X9X* * * *X X*X*X*XX* * (22*) 7. Steinar Haakafoss Skjeberg *XXX* 50 *X* * * 50 * * *9 * *XX*XX*X*X *XXXX*X* *X (18*) 8. Åge Lilleng Råde *X* * * 50 * * * * * 50 X*XX* *X*X* * * * X* * * * * * * * * (26*) 9. Jan-Erik Tveten Isaksen Moss og Våler *XX*X 50 9 * * *X 49 9 * *X* X* * *X*X*X* XXXXX*XXXX (15*) 10. Per Torleiv Tveiten Bykle *XX*X 50 XXXX* 50 XXXX * * *XX*XXX* * *X* *9XX9X (12*) 11. Oddvar Andersen Sarpsborg * *X* * 50 X*XXX 50 XX9 * * XXX*X9X* *X* * * * *X* * (17*) 12. Harald Juliussen Sarpsborg XX* *X 50 X9 *X9 48 * * * *X * *XXXXXX* * * *9X* *XX* (16*) 13. Jon Arne Eie Kråkstad *XXXX 50 X*X* * 50 *9 * * * *X9 *XX* * * XX* *99X7 * (16*) 14. Knut Bingen Trøgstad X9 *XX 49 *XXX9 49 * *9X* X*X* * * * * * * (13*) 15. Olav Ambjørnrud Kråkstad XXX99 48 *XXXX 50 *X9 *X X* * *XX* * * * (10*) 16. Johan Martin Syversen Eidsberg XX*9 * 49 X* * *X 50 X*X* * *XX999X* * (11*) 17. Per Arne Tollerud Hobøl X* * *X 50 9 *XX* 49 XX*X* * * *999XX (10*) 18. Terje Fagerheim Eidsberg X*X *X * *9 * XX* * (7*) Side 3

4 Rakkestad Mesterskap kl. V73 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Odd Kolsrud Begnadalen * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * * *X* * * * *X* * * * * * * * * * * (33*) 2. Stein Lie Halden * * * * * 50 * * *X* 50 * * * * * * *X* * * * * * * * *X* * * * * *X (31*) 3. Gunnar Amundsen Torsnes X* *X* 50 X* * * * 50 *X*X* *X* *XXX*X* X* * * *X* * *X (22*) 4. Øivind Mørk Oslo Østre 9 *XXX 49 X* * * * 50 X* * *X * *X*X* *XX* * * * * *XX*9X (20*) 5. Hans Heer Eidsberg * * *X* 50 * *XX* 50 *99 * * *X* * * *XXX* * *XX* *9 *XX (21*) 6. Knut Vik Frogn og Drøbak X* *9 * 49 X* *X* 50 *XX9 * * * * *X* * *XX * *XXXXXX9 * (18*) 7. Øivind Otto Paulsen Fredrikstad XX*X* 50 * *X9 * 49 XX9 * * * * * * *9X9 *X * *X* *XXX*X (18*) 8. Hans J. Ellefsen Moss og Våler 9X*99 47 *X* *X 50 *X*X* * *X9 * * * * *X X*9X*X*X* * (19*) 9. Martin Hauger Spydeberg X* *X* 50 9 * *X* 49 9XXXX XXXXX* *9X* * * * * * *9 *X (16*) 10. Øyvind Olsen Sarpsborg X*XXX 50 X* * * * 50 *XXX* * * *X9 * *XX* * * *X* (17*) 11. Ole G. Øfstaas Spydeberg *X* *X 50 X*9XX 49 *9 * * * XXX99X*9 * *XXX*999 * * (14*) 12. Tore Danielsen Frogn og Drøbak * * X*9X * *9X *X9 *XX* * X (9*) 13. Leonhard Økland Tysnes *X *8 * X9 *XX*X *9X88989 * (7*) 14. Hans Buer Buer/kornsjø X*X* * 50 * * * *X 50 * *XXX X*X8X* * *XX (13*) 15. Rolf Fjeldstad Aas *X* *X 50 9X* * * 49 * * *X* * *X*X* *9X (15*) 16. Sigmund Heer Trøgstad 9 *X* * 49 *X*99 48 XXX* XX* *X*X*X (10*) 17. Oddvar Kasbo Trøgstad X* *X9 49 *XX9 * *X X* * * *9 * * *X (12*) 18. Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 9X99X 47 * * * * * 50 XX*9 * *X99XXXX*X (9*) 19. Rolf Kristiansen Råde XX*X* 50 9 *X9X 48 X*9XX *XXX9 *X* (7*) 20. Lars Indergård Skarpskytten *X9XX 49 X*XX* 50 *X9 * XX9XX9X* (6*) 21. Thor Isetrorp Eidsberg X*XX* 50 X89 *9 46 *9 *X XX*X*99XXX (7*) 22. Arne Myrås Eidsberg X*9X* 49 9XX*X 49 XX98X *XXX9X99XX (4*) 23. Svein Kristiansen Rygge 9 *9X* 48 *9X* * 49 X XX*X99 *X (7*) 24. Johan Garmo Moss og Våler 998XX XX 46 X (0*) 25-skudd kl. R Side 4

5 Rakkestad 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X X*XXX* * *9 * (17*) 2. Simen Ek Brombach Råde X X* * * * 50 *XXX *X* * * *XXXX (10*) 3. Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg XXX* * 50 9 *X*X 49 X9 * *X XX9999XX* * (8*) 4. Iver Ileby Iversen Fredrikstad X99 *X 48 XXX*X 50 8XXXX X*X99 * * * * (7*) 5. Hans Petter Aas-Hveem Rygge X*X99 48 X*X9 * 49 9 *9X* XXX*X9XX (6*) 6. Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet X*XX* 50 9 *X*9 48 *XXXX *899 *9 *9X (8*) 7. Marius Pung Aas * * *XX 50 9X9X9 47 9X*XX * *9X*999X (7*) 8. Odin A. Hellem Moss og Våler X9XXX 49 XX* * * 50 X9 *XX X9 *XX7X (5*) 9. Nora Midtgard Jondalen 9 *X X99X 47 *XXX *X9XX*XX (4*) 10. Marius Bakken Moss og Våler 99X99 46 X*XX* 50 9 *XXX X*99X9X (4*) 11. Kine Saksæther Andersen Degernes * *X X* * 48 X XXX9X*9 * *X (7*) 12. Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad X*X99 48 XXX9 * *X X99 *X (4*) 13. Camilla Paulsen JohannessenFredrikstad *X*XX 50 X*XX* X (4*) 14. Christoffer Finstad Frogn og Drøbak 99X X9XX 48 XX X9 *99X* (2*) 15. Leon Fosser Degernes 9 *99X 47 X9XXX X99899 * * * (4*) 16. Odin Skagmo Oslo Østre 9 *X8X 47 99X9X 47 99XX X*X (2*) 17. Lina Elise Jørgensen Fredrikstad X*XXX 50 99X X9X (1*) 18. Patrik Svanskov Rakkestad X789X 44 99X * * XX*XX (3*) 19. Malin Stenerud Søndre Høland * X (1*) 20. Niklas Svanskov Rakkestad 7 * X* (2*) 25-skudd kl. ER 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. Benjamin Hansen Moss og Våler *X* * * 50 * * *X* 50 * *X*X *XX*X* * * * * (18*) 2. Maria Engen Skogly Røyken og Hurum XX*X* 50 * *X9X 49 * * * *X * * * * * *X*X* (16*) 3. Aleksander Bech Lund Askim * * *XX 50 *XX*X 50 XX*9X XX* * *X* * * * (13*) 4. Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen * *9X* 49 * * * *X 50 XX*XX *X* *X*X* * (14*) 5. Silje Jeanett Holter Moss og Våler XXXXX 50 * *XX* 50 X*9X* *9 *X*X* *X* (11*) 6. Einar Skovly Råde *XXX9 49 XXXX* 50 X* * *X X9X* * *XX* * (10*) 7. Ludvik Edholm Fredrikstad 9 *X* * 49 * *X9 * 49 XX* *X * * * * *X* * * (16*) 8. Tuva S Nybakk Trøgstad * * *XX 50 X9 * * * 49 XX* * *9 *X* *XX* * (14*) 9. Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre *99 *X 48 XX*XX 50 * * *X* X9XX* *XXXX (9*) 10. Torkel Faarlund Ski *X*X9 49 XX* * * 50 * * * * * XX9X9XX9 *X (11*) Side 5

6 Rakkestad 11. Vegard Lindbakk Rakkestad X*X* * 50 X9X* * 49 *999X XXXXX* * *X* (10*) 12. Julie Marie Nyborg Rygge *X* *X 50 XXXX X9 * XX* *XX* * *X (9*) 13. Sigvart Gjertsen Rygge * * *9X 49 *X*X9 49 *X* * * X9 * * *9 * * * (15*) 14. Lars Gulbrandsen Lilleng Råde XXXX* 50 X*99X 48 9 *X* * X* * *X*6 *X* (11*) 15. Eirik Strøm Aas X* *99 48 *XX*9 49 XX99 * *XXX9X9 *X* (8*) 16. Tor Vetle Hanserud Jondalen *X9XX 49 *X *XX* X9 * *XX* * *X (9*) 17. Jenny Mølmshaug Spydeberg *9X*X 49 X*9X* 49 *X9 * X9 *XXX9X (7*) 18. Simen Finstad Moss og Våler 9 *X*X 49 X* *X9 49 *999 * *X9X99 *XX (8*) 19. Jørgen Ødegaard Skiptvet 8X*99 46 X* *9X 49 * * * * * * *99999X (10*) 20. Hans Jørgen Lunderød Fredrikstad *999 * 47 *9XX* 49 9 *XX *99899 *9 * (8*) 21. Martin G. Stenerud Søndre Høland *98 *9 46 X* *XX 50 X9XX XXX (4*) 22. Dina Elisabeth Berntsen Oslo Østre 8 *X9X X99X *9 *X89 *X (4*) 25-skudd kl. J 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. Kari Mørck Ski * * *X* 50 X* * * * 50 * * * * * *X* * *X* * * * (21*) 2. Ingrid Finnestad Skjeberg * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * XXXX*X*9 * * (19*) 3. Thomas Krågtorp Råde * * *X* 50 *X*9 * 49 * *X* * X* * * *XX* * * (18*) 4. Daniel Strand Moss og Våler *X* * * 50 X99 * * 48 * * * * * X* *X*X* * *X (17*) 5. Erlend Heiaas Ski * * *X* *X 47 * * * * * * * * * * *X* * * (19*) 6. Edvin Karlsen Askim *X* * * 50 *XX99 48 *X*X* * *X* * * *9 * * (16*) 6. Henrik Martiniussen Sylliaas Askim X*X*X 50 * *9 * * 49 * * * * * XX* * * *X* (16*) 8. Karoline Hustuft Aadne Styrvoll * *X* * 50 *9XX9 48 * * *X* * * * *99 * * *X (16*) 8. Thea Murtnes Degernes * * *X* 50 * *9X* 49 * * * * * X99 *XX* * * (16*) 10. Elin Agnete Aune Eidsberg * * * * * *89 45 *XXXX *X*X*XXXX* (11*) 11. Håkon Minge Råde *X* *9 49 *XXXX 50 X* * * * X*9999XX* * (11*) 12. Bjørn Magnus Hanserud Jondalen * * * * * *99 45 * * * * * XXX* *9 *X* * (16*) 13. Sondre Ravnanger Oslo Østre X* * *X 50 *9 *X8 47 * *XX* X9 *X99 * *X* (12*) 14. Anne Marte Kvarme Aas X9X* * 49 *X*9 * 49 XX*9 * XX*X99 *X9X (9*) 15. Jesper Dahl Norgård Moss og Våler * * * *X 50 X9XX9 48 * *9XX X*X9X9X*X (8*) 16. Silje Nyengen Trøgstad X9XXX 49 X9XXX XX X*X9 *X* * * * (6*) 17. Even Gultvedt Aas *X*X* 50 99XX9 47 * * * * * X8 *X98XXXX (9*) 18. Silje Hanstad Næss Fredrikstad X*XXX 50 9 *XXX 49 X*XXX *87 *X* * * * (9*) Side 6

7 Rakkestad 19. Ole Alexander Undhjem Råde 9XX*X *9 * 47 XX* *X *999X*XX (7*) 20. Eivind Skjolden Ski * *XX* XX *9 * * *99X99X (7*) 25-skudd kl. V65 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. Arvid Meek Skarpskytten * * *X* 50 * *X* * 50 X*XX* * * * * * * * * * * (20*) 2. Svein H. Myhre Tyristrand * *X* * 50 * * * * * 50 * * *XX * * * * *X*X*X (19*) 3. Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak X* *X* 50 X* * * * 50 XX* *X *X* * * * * * * * (18*) 4. Torhild Liseter Ski *X* * * 50 * * *X* 50 * * *XX X*X*X* *X* * (17*) 5. Robert Larsen Skjeberg * * * *X 50 * * * * * 50 X*X*X X*X*X*XX* * (16*) 6. Ivar Liseter Ski * * * * * 50 X*XXX 50 * * * * * * *X9X* * * *X (17*) 7. Steinar Haakafoss Skjeberg *XXX* 50 *X* * * 50 * * *9 * *XX*XX*X*X (14*) 8. Per Torleiv Tveiten Bykle *XX*X 50 XXXX* 50 XXXX * * *XX*XXX* (8*) 9. Åge Lilleng Råde *X* * * 50 * * * * * 50 X*XX* *X*X* * * * (17*) 10. Jan-Erik Tveten Isaksen Moss og Våler *XX*X 50 9 * * *X 49 9 * *X* X* * *X*X*X* (14*) 11. Knut Bingen Trøgstad X9 *XX 49 *XXX9 49 * *9X* X*X* * * * * * * (13*) 11. Jon Arne Eie Kråkstad *XXXX 50 X*X* * 50 *9 * * * *X9 *XX* * * (13*) 13. Olav Ambjørnrud Kråkstad XXX99 48 *XXXX 50 *X9 *X X* * *XX* * * * (10*) 13. Harald Juliussen Sarpsborg XX* *X 50 X9 *X9 48 * * * *X * *XXXXXX* (10*) 15. Oddvar Andersen Sarpsborg * *X* * 50 X*XXX 50 XX9 * * XXX*X9X* (9*) 16. Johan Martin Syversen Eidsberg XX*9 * 49 X* * *X 50 X*X* * *XX999X* * (11*) 17. Per Arne Tollerud Hobøl X* * *X 50 9 *XX* 49 XX*X* * * *999XX (10*) 18. Terje Fagerheim Eidsberg X*X *X * *9 * XX* * (7*) 25-skudd kl. V73 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. Odd Kolsrud Begnadalen * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * * *X* * * * *X* (23*) 1. Stein Lie Halden * * * * * 50 * * *X* 50 * * * * * * *X* * * * * * * (23*) 3. Gunnar Amundsen Torsnes X* *X* 50 X* * * * 50 *X*X* *X* *XXX*X* (15*) 4. Øivind Mørk Oslo Østre 9 *XXX 49 X* * * * 50 X* * *X * *X*X* *XX* (14*) Side 7

8 Rakkestad 5. Øyvind Olsen Sarpsborg X*XXX 50 X* * * * 50 *XXX* * * *X9 * *XX* (13*) 6. Hans Heer Eidsberg * * *X* 50 * *XX* 50 *99 * * *X* * * *XXX* (16*) 7. Knut Vik Frogn og Drøbak X* *9 * 49 X* *X* 50 *XX9 * * * * *X* * *XX (15*) 8. Hans Buer Buer/kornsjø X*X* * 50 * * * *X 50 * *XXX X*X8X* * *XX (13*) 9. Rolf Fjeldstad Aas *X* *X 50 9X* * * 49 * * *X* * *X*X* *9X (15*) 10. Martin Hauger Spydeberg X* *X* 50 9 * *X* 49 9XXXX XXXXX* *9X* (9*) 11. Hans J. Ellefsen Moss og Våler 9X*99 47 *X* *X 50 *X*X* * *X9 * * * * *X (14*) 12. Øivind Otto Paulsen Fredrikstad XX*X* 50 * *X9 * 49 XX9 * * * * * * *9X9 *X (13*) 13. Sigmund Heer Trøgstad 9 *X* * 49 *X*99 48 XXX* XX* *X*X*X (10*) 14. Oddvar Kasbo Trøgstad X* *X9 49 *XX9 * *X X* * * *9 * * *X (12*) 15. Ole G. Øfstaas Spydeberg *X* *X 50 X*9XX 49 *9 * * * XXX99X*9 * (10*) 16. Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 9X99X 47 * * * * * 50 XX*9 * *X99XXXX*X (9*) 17. Rolf Kristiansen Råde XX*X* 50 9 *X9X 48 X*9XX *XXX9 *X* (7*) 18. Lars Indergård Skarpskytten *X9XX 49 X*XX* 50 *X9 * XX9XX9X* (6*) 19. Thor Isetrorp Eidsberg X*XX* 50 X89 *9 46 *9 *X XX*X*99XXX (7*) 20. Arne Myrås Eidsberg X*9X* 49 9XX*X 49 XX98X *XXX9X99XX (4*) 21. Tore Danielsen Frogn og Drøbak * * X*9X * *9X *X9 *XX* * (9*) 22. Svein Kristiansen Rygge 9 *9X* 48 *9X* * 49 X XX*X99 *X (7*) 23. Leonhard Økland Tysnes *X *8 * X9 *XX*X (5*) 24. Johan Garmo Moss og Våler 998XX XX 46 X (0*) 25-skudd kl. ASP 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd 1. William Berger Skiptvet XX Jenny Olsen Ek Fredrikstad 9X79 * * XX*X X9 *X*X* * Mats Franzvåg Skiptvet XX *9 * 45 X*X X*X Emma Helene Heiaas Ski 999 * * 46 9XX X99X99X Jonas Ingebo Oslo Østre 9X*X* 49 8X XX*X XX889799XX Nelia Johanne Kvarme Aas * X9XX99 *XX Johannes Nilsen Meskanen Moss og Våler 778X8 40 X X9X9X9X* Vetle Skagmo Oslo Østre XX* X X* *87788X Lukas Størkersen Aas 74X X26999X Side 8

9 Rakkestad 15-skudd kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X (12*) 2. Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg XXX* * 50 9 *X*X 49 X9 * *X (6*) 3. Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet X*XX* 50 9 *X*9 48 *XXXX (5*) 4. Odin A. Hellem Moss og Våler X9XXX 49 XX* * * 50 X9 *XX (4*) 5. Camilla Paulsen JohannessenFredrikstad *X*XX 50 X*XX* X (4*) 5. Marius Pung Aas * * *XX 50 9X9X9 47 9X*XX (4*) 7. Iver Ileby Iversen Fredrikstad X99 *X 48 XXX*X 50 8XXXX (2*) 8. Hans Petter Aas-Hveem Rygge X*X99 48 X*X9 * 49 9 *9X* (5*) 8. Simen Ek Brombach Råde X X* * * * 50 *XXX (5*) 10. Marius Bakken Moss og Våler 99X99 46 X*XX* 50 9 *XXX (3*) 11. Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad X*X99 48 XXX9 * *X (3*) 12. Nora Midtgard Jondalen 9 *X X99X 47 *XXX (2*) 13. Lina Elise Jørgensen Fredrikstad X*XXX 50 99X X9X (1*) 14. Odin Skagmo Oslo Østre 9 *X8X 47 99X9X 47 99XX (1*) 15. Christoffer Finstad Frogn og Drøbak 99X X9XX 48 XX (0*) 16. Kine Saksæther Andersen Degernes * *X X* * 48 X (4*) 17. Leon Fosser Degernes 9 *99X 47 X9XXX (1*) 18. Patrik Svanskov Rakkestad X789X 44 99X * * (2*) 19. Malin Stenerud Søndre Høland * (1*) 20. Niklas Svanskov Rakkestad 7 * (1*) 15-skudd kl. ER 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 1. Benjamin Hansen Moss og Våler *X* * * 50 * * *X* 50 * *X*X (11*) 2. Torkel Faarlund Ski *X*X9 49 XX* * * 50 * * * * * (10*) 3. Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen * *9X* 49 * * * *X 50 XX*XX (8*) 3. Maria Engen Skogly Røyken og Hurum XX*X* 50 * *X9X 49 * * * *X (8*) Side 9

10 Rakkestad 5. Aleksander Bech Lund Askim * * *XX 50 *XX*X 50 XX*9X (6*) 6. Silje Jeanett Holter Moss og Våler XXXXX 50 * *XX* 50 X*9X* (5*) 6. Einar Skovly Råde *XXX9 49 XXXX* 50 X* * *X (5*) 8. Sigvart Gjertsen Rygge * * *9X 49 *X*X9 49 *X* * * (9*) 9. Ludvik Edholm Fredrikstad 9 *X* * 49 * *X9 * 49 XX* *X (8*) 9. Tuva S Nybakk Trøgstad * * *XX 50 X9 * * * 49 XX* * (8*) 11. Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre *99 *X 48 XX*XX 50 * * *X* (7*) 12. Lars Gulbrandsen Lilleng Råde XXXX* 50 X*99X 48 9 *X* * (5*) 13. Vegard Lindbakk Rakkestad X*X* * 50 X9X* * 49 *999X (6*) 13. Jenny Mølmshaug Spydeberg *9X*X 49 X*9X* 49 *X9 * (6*) 15. Julie Marie Nyborg Rygge *X* *X 50 XXXX X9 * (4*) 16. Jørgen Ødegaard Skiptvet 8X*99 46 X* *9X 49 * * * * * (8*) 17. Simen Finstad Moss og Våler 9 *X*X 49 X* *X9 49 *999 * (6*) 18. Eirik Strøm Aas X* *99 48 *XX*9 49 XX99 * (5*) 19. Hans Jørgen Lunderød Fredrikstad *999 * 47 *9XX* 49 9 *XX (5*) 20. Martin G. Stenerud Søndre Høland *98 *9 46 X* *XX 50 X9XX (4*) 21. Tor Vetle Hanserud Jondalen *X9XX 49 *X *XX* (4*) 22. Dina Elisabeth Berntsen Oslo Østre 8 *X9X X99X (1*) 15-skudd kl. J 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 1. Ingrid Finnestad Skjeberg * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * (15*) 2. Kari Mørck Ski * * *X* 50 X* * * * 50 * * * * * (13*) 3. Thea Murtnes Degernes * * *X* 50 * *9X* 49 * * * * * (12*) 4. Thomas Krågtorp Råde * * *X* 50 *X*9 * 49 * *X* * (11*) 4. Henrik Martiniussen Sylliaas Askim X*X*X 50 * *9 * * 49 * * * * * (11*) 6. Håkon Minge Råde *X* *9 49 *XXXX 50 X* * * * (8*) 7. Silje Hanstad Næss Fredrikstad X*XXX 50 9 *XXX 49 X*XXX (3*) 8. Daniel Strand Moss og Våler *X* * * 50 X99 * * 48 * * * * * (11*) 9. Karoline Hustuft Aadne Styrvoll * *X* * 50 *9XX9 48 * * *X* (9*) 10. Edvin Karlsen Askim *X* * * 50 *XX99 48 *X*X* (8*) 11. Erlend Heiaas Ski * * *X* *X 47 * * * * * (10*) 12. Sondre Ravnanger Oslo Østre X* * *X 50 *9 *X8 47 * *XX* (8*) Side 10

11 Rakkestad 13. Even Gultvedt Aas *X*X* 50 99XX9 47 * * * * * (8*) 14. Anne Marte Kvarme Aas X9X* * 49 *X*9 * 49 XX*9 * (7*) 15. Jesper Dahl Norgård Moss og Våler * * * *X 50 X9XX9 48 * *9XX (6*) 16. Ole Alexander Undhjem Råde 9XX*X *9 * 47 XX* *X (5*) 17. Bjørn Magnus Hanserud Jondalen * * * * * *99 45 * * * * * (11*) 18. Elin Agnete Aune Eidsberg * * * * * *89 45 *XXXX (7*) 19. Silje Nyengen Trøgstad X9XXX 49 X9XXX XX (0*) 20. Eivind Skjolden Ski * *XX* XX *9 * (5*) 15-skudd kl. V65 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 1. Svein H. Myhre Tyristrand * *X* * 50 * * * * * 50 * * *XX (12*) 2. Robert Larsen Skjeberg * * * *X 50 * * * * * 50 X*X*X (11*) 2. Åge Lilleng Råde *X* * * 50 * * * * * 50 X*XX* (11*) 2. Ivar Liseter Ski * * * * * 50 X*XXX 50 * * * * * (11*) 2. Torhild Liseter Ski *X* * * 50 * * *X* 50 * * *XX (11*) 6. Arvid Meek Skarpskytten * * *X* 50 * *X* * 50 X*XX* (10*) 7. Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak X* *X* 50 X* * * * 50 XX* *X (9*) 8. Steinar Haakafoss Skjeberg *XXX* 50 *X* * * 50 * * *9 * (10*) 9. Jon Arne Eie Kråkstad *XXXX 50 X*X* * 50 *9 * * * (8*) 9. Johan Martin Syversen Eidsberg XX*9 * 49 X* * *X 50 X*X* * (8*) 11. Oddvar Andersen Sarpsborg * *X* * 50 X*XXX 50 XX9 * * (7*) 11. Per Arne Tollerud Hobøl X* * *X 50 9 *XX* 49 XX*X* (7*) 13. Per Torleiv Tveiten Bykle *XX*X 50 XXXX* 50 XXXX (3*) 14. Jan-Erik Tveten Isaksen Moss og Våler *XX*X 50 9 * * *X 49 9 * *X* (8*) 15. Harald Juliussen Sarpsborg XX* *X 50 X9 *X9 48 * * * *X (7*) 16. Knut Bingen Trøgstad X9 *XX 49 *XXX9 49 * *9X* (5*) 17. Olav Ambjørnrud Kråkstad XXX99 48 *XXXX 50 *X9 *X (3*) 18. Terje Fagerheim Eidsberg X*X *X * *9 * (5*) Side 11

12 Rakkestad 15-skudd kl. V73 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 1. Odd Kolsrud Begnadalen * * * * * 50 * * * * * 50 * * * * * (15*) 2. Stein Lie Halden * * * * * 50 * * *X* 50 * * * * * (14*) 3. Gunnar Amundsen Torsnes X* *X* 50 X* * * * 50 *X*X* (10*) 4. Hans Buer Buer/kornsjø X*X* * 50 * * * *X 50 * *XXX (9*) 5. Øyvind Olsen Sarpsborg X*XXX 50 X* * * * 50 *XXX* (7*) 6. Rolf Fjeldstad Aas *X* *X 50 9X* * * 49 * * *X* (10*) 7. Øivind Mørk Oslo Østre 9 *XXX 49 X* * * * 50 X* * *X (8*) 8. Hans Heer Eidsberg * * *X* 50 * *XX* 50 *99 * * (10*) 9. Knut Vik Frogn og Drøbak X* *9 * 49 X* *X* 50 *XX9 * (8*) 9. Ole G. Øfstaas Spydeberg *X* *X 50 X*9XX 49 *9 * * * (8*) 11. Øivind Otto Paulsen Fredrikstad XX*X* 50 * *X9 * 49 XX9 * * (7*) 12. Martin Hauger Spydeberg X* *X* 50 9 * *X* 49 9XXXX (6*) 13. Hans J. Ellefsen Moss og Våler 9X*99 47 *X* *X 50 *X*X* (7*) 14. Lars Indergård Skarpskytten *X9XX 49 X*XX* 50 *X9 * (5*) 15. Rolf Kristiansen Råde XX*X* 50 9 *X9X 48 X*9XX (4*) 16. Gunnar Bidsler Torp Eidsberg 9X99X 47 * * * * * 50 XX*9 * (7*) 17. Sigmund Heer Trøgstad 9 *X* * 49 *X*99 48 XXX* (6*) 18. Oddvar Kasbo Trøgstad X* *X9 49 *XX9 * *X (5*) 19. Arne Myrås Eidsberg X*9X* 49 9XX*X 49 XX98X (3*) 20. Thor Isetrorp Eidsberg X*XX* 50 X89 *9 46 *9 *X (5*) 21. Tore Danielsen Frogn og Drøbak * * X*9X * *9X (5*) 22. Svein Kristiansen Rygge 9 *9X* 48 *9X* * 49 X (5*) 23. Johan Garmo Moss og Våler 998XX XX 46 X (0*) 24. Leonhard Økland Tysnes *X *8 * (3*) 10-skudd kl. R Side 12

13 Rakkestad 10 skudd 1. Simen Ek Brombach Råde *X* * * *XXXX Marius Granberg Fet X*XXX* * *9 * Kine Saksæther Andersen Degernes XXX9X*9 * *X Iver Ileby Iversen Fredrikstad 9X*X99 * * * * Nora Midtgard Jondalen *X9XX*XX Hans Petter Aas-Hveem Rygge 9XXX*X9XX Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg XX9999XX* * Marius Pung Aas 9 * *9X*999X Christoffer Finstad Frogn og Drøbak 99X9 *99X* Marius Bakken Moss og Våler 9X*99X9X Leon Fosser Degernes 9X99899 * * * Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet 9 *899 *9 *9X Odin A. Hellem Moss og Våler X9 *XX7X Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad 89999X99 *X Odin Skagmo Oslo Østre X*X Camilla Paulsen JohannessenFredrikstad Patrik Svanskov Rakkestad 9XX*XX Lina Elise Jørgensen Fredrikstad Malin Stenerud Søndre Høland X Niklas Svanskov Rakkestad 8X* skudd kl. ER 10 skudd 1. Maria Engen Skogly Røyken og Hurum * * * * * *X*X* Benjamin Hansen Moss og Våler *XX*X* * * * * Aleksander Bech Lund Askim XX* * *X* * * * Julie Marie Nyborg Rygge XX* *XX* * *X Vegard Lindbakk Rakkestad XXXXX* * *X* Ludvik Edholm Fredrikstad 9 * * * * *X* * * Ragnar Henrik Hauer Høland/Bjørkelangen *X* *X*X* * Silje Jeanett Holter Moss og Våler *9 *X*X* *X* Tuva S Nybakk Trøgstad *9 *X* *XX* * Tor Vetle Hanserud Jondalen X9 * *XX* * *X 99 Side 13

14 Rakkestad 10. Einar Skovly Råde X9X* * *XX* * Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre X9XX* *XXXX Eirik Strøm Aas *XXX9X9 *X* Torkel Faarlund Ski XX9X9XX9 *X Lars Gulbrandsen Lilleng Råde X* * *X*6 *X* Sigvart Gjertsen Rygge X9 * * *9 * * * Simen Finstad Moss og Våler 9 *X9X99 *XX Jenny Mølmshaug Spydeberg 99X9 *XXX9X Dina Elisabeth Berntsen Oslo Østre 9 *9 *X89 *X Jørgen Ødegaard Skiptvet 9 * *99999X Hans Jørgen Lunderød Fredrikstad 9 *99899 *9 * Martin G. Stenerud Søndre Høland 99988XXX skudd kl. J 10 skudd 1. Erlend Heiaas Ski * * * * * *X* * * Kari Mørck Ski *X* * *X* * * * Thomas Krågtorp Råde X* * * *XX* * * Daniel Strand Moss og Våler X* *X*X* * *X Elin Agnete Aune Eidsberg *X*X*XXXX* Edvin Karlsen Askim * *X* * * *9 * * Silje Nyengen Trøgstad X*X9 *X* * * * Bjørn Magnus Hanserud Jondalen XXX* *9 *X* * Ingrid Finnestad Skjeberg XXXX*X*9 * * Karoline Hustuft Aadne Styrvoll * * * *99 * * *X Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 99XX* * * *X* Thea Murtnes Degernes 9X99 *XX* * * Sondre Ravnanger Oslo Østre X9 *X99 * *X* Anne Marte Kvarme Aas XX*X99 *X9X Jesper Dahl Norgård Moss og Våler X*X9X9X*X Håkon Minge Råde X*9999XX* * Even Gultvedt Aas X8 *X98XXXX Ole Alexander Undhjem Råde 89 *999X*XX 94 Side 14

15 Rakkestad 19. Eivind Skjolden Ski 9 * *99X99X Silje Hanstad Næss Fredrikstad 7 *87 *X* * * * skudd kl. V65 10 skudd 1. Arvid Meek Skarpskytten * * * * * * * * * * Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak *X* * * * * * * * Knut Bingen Trøgstad X*X* * * * * * * Olav Ambjørnrud Kråkstad X* * *XX* * * * Svein H. Myhre Tyristrand * * * * *X*X*X Jan-Erik Tveten Isaksen Moss og Våler X* * *X*X*X* Torhild Liseter Ski X*X*X* *X* * Robert Larsen Skjeberg X*X*X*XX* * Per Torleiv Tveiten Bykle * * *XX*XXX* Steinar Haakafoss Skjeberg *XX*XX*X*X Ivar Liseter Ski * *X9X* * * *X Harald Juliussen Sarpsborg * *XXXXXX* Åge Lilleng Råde 9 *X*X* * * * Jon Arne Eie Kråkstad 9 *X9 *XX* * * Oddvar Andersen Sarpsborg XXX*X9X* Johan Martin Syversen Eidsberg 9 *XX999X* * Per Arne Tollerud Hobøl * * *999XX Terje Fagerheim Eidsberg XX* * skudd kl. V73 10 skudd 1. Stein Lie Halden * *X* * * * * * * Odd Kolsrud Begnadalen * *X* * * * *X* Knut Vik Frogn og Drøbak * * * *X* * *XX Hans Heer Eidsberg *X* * * *XXX* 100 Side 15

16 Rakkestad 4. Øivind Mørk Oslo Østre * *X*X* *XX* Gunnar Amundsen Torsnes *X* *XXX*X* Hans J. Ellefsen Moss og Våler * *X9 * * * * *X Oddvar Kasbo Trøgstad X* * * *9 * * *X Øyvind Olsen Sarpsborg * * *X9 * *XX* Sigmund Heer Trøgstad XX* *X*X*X Martin Hauger Spydeberg XXXXX* *9X* Øivind Otto Paulsen Fredrikstad * * * * *9X9 *X Rolf Fjeldstad Aas 9 * *X*X* *9X Hans Buer Buer/kornsjø X*X8X* * *XX Thor Isetrorp Eidsberg XX*X*99XXX Gunnar Bidsler Torp Eidsberg *X99XXXX*X Tore Danielsen Frogn og Drøbak 9 *X9 *XX* * Rolf Kristiansen Råde 99 *XXX9 *X* Arne Myrås Eidsberg *XXX9X99XX Svein Kristiansen Rygge XX*X99 *X Ole G. Øfstaas Spydeberg 9XXX99X*9 * Lars Indergård Skarpskytten 9XX9XX9X* Leonhard Økland Tysnes 879X9 *XX*X Johan Garmo Moss og Våler Side 16

15-meterstevnet 2015 -Degernes Skytterlag-

15-meterstevnet 2015 -Degernes Skytterlag- 15-meterstevnet 2015 -Degernes Skytterlag- Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lina Elise Jørgensen Fredrikstad 49 50 50 100 249 12* Gylt medalje 1 Marius Bakken Moss og Våler 50 50 50 99 249 12* Gylt medalje

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 5 50 49 48 100 99 346 21* Gylt medalje 2 Ketil Gundersen Nittedal 5 50 49 49 95 100 343 15* Sølv medalje 3 Eileen Torp Rakkestad

Detaljer

Ski skytterlags finfeltstevne 2014 Arrangert på Granerud skytebane lørdag 18. januar 2014. med 88 deltakere.

Ski skytterlags finfeltstevne 2014 Arrangert på Granerud skytebane lørdag 18. januar 2014. med 88 deltakere. Ski skytterlags finfeltstevne 2014 Arrangert på Granerud skytebane lørdag 18. januar 2014. med 88 deltakere. Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad 6/4 5/0 6/2 6/2 5/2 28/10 Gylt

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 48 50 50 148 127,- 2. Håkon Foss Mathisen Blaker 49 49 50 148 102,- 3. Marius Granberg Fet 50 49 48 147 78,- 4. Eirik Strøm Blaker 49 45 50 144 54,- 5. Jenny

Detaljer

Follo skyttersamlag samlagsstevnet bane 2012 Arr. Askim skytterlag. 175 deltakere

Follo skyttersamlag samlagsstevnet bane 2012 Arr. Askim skytterlag. 175 deltakere Follo skyttersamlag samlagsstevnet bane 2012 Arr. Askim skytterlag. 175 deltakere Mesterskap Klasse 3-5 1 Rune Raknerud Trøgstad 5 242 99 341 6* Gylt medalje 2 Svend Karlsen Askim 5 242 99 341 5* Sølv

Detaljer

Urskogstevnet Pengepremier 15-skudd kl. ER. Urskog skytterlag. Leon - Resultatprogram

Urskogstevnet Pengepremier 15-skudd kl. ER. Urskog skytterlag. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marius Granberg Fet 50 50 50 150 147,- 2. Aki Rontti Sørum 50 50 49 149 124,- 3. Eirik Strøm Blaker 49 49 49 147 101,- 4. Merete Enger Setskog 48 48 50 146 78,- 5. Håkon

Detaljer

15m stevne i Sarpsborg 15 18.november 2007. Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior

15m stevne i Sarpsborg 15 18.november 2007. Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior 15m stevne i Sarpsborg 15 18.november 2007. Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Vegard Engen Skogly Asker 50 49 50 100 249 Gylt medalje 2 Thomas Alexander Holter Moss og Våler 50 49 50 100 249 Sølv medalje

Detaljer

Felthurtig Felthurtig kl. 1

Felthurtig Felthurtig kl. 1 Ungdomsstevnet 2015 Stang kl. 1 Skytterlag 1. Elin Mikkelsplass Nes og Bromma 11,53 11,53 2. Leon Vistnes Jørpeland 16,28 16,28 3. Jonas Hofslund Oslo Østre 99,99 99,99 kl. R Skytterlag 1. Marius Granberg

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Konstanse Skøyen Nittedal 50 50 50 100 100 350 Gylt medalje 2 Siw Anita Dramstad Rakkestad 50 50 49 100 100 349 Sølv medalje 3 Robin Berget Oslo Østre 50 50 50 100 99 349

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Snorre Fjeld Løberg Andebu

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Snorre Fjeld Løberg Andebu Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen Fredrikstad 50 48 50 100 248 1 Gylt Johannessen 2* medalje(uekte) 2 Sander Årskog Vikhagen Jondalen 48 50 50 98 246 5* Sølv medalje(uekte) 3 Nora Midtgard

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. 1 mai stevnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. 1 mai stevnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Tom Erik Bratterud Eker 46 47 48 98 239 0,- Gave 1. Joakim Bråthen Skarrabekk Kongsberg 46 48 49 99 242 0,- Gave 1. Kjetil Jonsebråten Eker 42 29 37 86 194 0,- Gave 1. Niri

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Mesterskap kl. R. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram. 100m

Mesterskap kl. R. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram. 100m Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Lilly-Nora Haugane Siljan X9X*X 49 *X*X* 50 XX* *X 50 149 XXXXXX*XXX 100 249 X8 *XXXXX99 96 345 (8*) 2. Hanna Håkedal Nøtterø *X* * * 50 * * *X* 50 *XX9X 49 149 9XX9

Detaljer

13.11.2008. Premieliste

13.11.2008. Premieliste Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ole Kristian Sandtangen Rakkestad 50 50 50 99 249 10* Gylt medalje 2 Fredrik Eikeland Aas 49 50 49 100 248 14* Sølv medalje 3 Chrisoffer Bakken Råde 48 50 50 100 248 8*

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sauherad 15 m karusell

Sauherad 15 m karusell 25-skudd kl. 1 1. Terje Kvestad Kongsberg 9XXXX 49 X*X*X 50 XX* *X 50 149 XX*X*X* *XX 100 249 (8*) 2. Karin Haave Oskasin Bolkesjø X*9XX 49 9XX*X 49 XX* *X 50 148 X*X*X*99XX 98 246 (7*) 3. Runar Oterkiil

Detaljer

Ski skytterlag banestevne 2016 Skutt på Granerud skytebane mai deltakere.

Ski skytterlag banestevne 2016 Skutt på Granerud skytebane mai deltakere. Ski skytterlag banestevne 2016 Skutt på Granerud skytebane 3. 5. mai 2016. 277 deltakere. Mesterskap Klasse 3-5 1 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 50 50 48 100 99 347 20* Gylt medalje 2 Håkon Sørli Høland/Bjørkelangen

Detaljer

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim- Andre Lund Jondalen 5 50 48 49 100 100 347 20* Gylt medalje 2 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 50 96 99 344 8* Sølv medalje 3 Henry Håkansson

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Stevneoppgjør Samlagsmesterskap bane Follo skyttersamlag

Stevneoppgjør Samlagsmesterskap bane Follo skyttersamlag Stevneoppgjør Samlagsmesterskap bane Follo skyttersamlag 16. og 17. august 2008 Mesterskap Klasse 3-5 1 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 5 247 98 345 Gylt medalje 2 Tore Mølmshaug Spydeberg 5 245 98 343

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011 Eker og Fiskum 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Benny Sand Eker XX898 45 X99 *X 48 XX9XX 49 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 142 XXX9 *99787 89 25 skudd 231 (2*) 1. Lars Guldbrandsen Kongsberg

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Fåset 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Knut Bråthen Kongsberg 5 * * *XX 50 X* * *X 50 X* * * * 50 150 99 * *99X* *X 96 246 * * * * * *XX* * 100 346 (22*) 2. Ragnar Flaatnes Sem 5 *XX*

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Emil Andreas Berg Høland/Bjørkelangen 47 47 48 95 237 0,- Gave 1. Jonas Bergerud Mangen Urskog 40 39 45 89 213 0,- Gave 1. Nikolai Bergum Urskog 45 36 38 88 207 0,- Gave

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. Gjerdrumstevnet 15m 2007. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. Gjerdrumstevnet 15m 2007. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Nina Granlund Gjerdrum 150 100,-kr 2. Stig B. Hansen Spydeberg 149 84,-kr 3. Unni Brodahl Rælingen 148 68,-kr 4. Bjørg Margrethe Jøndal Nittedal 148 52,-kr 5. Lajla Skotterud

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Eker og Fiskum skytterlag. 1. Mai Stevnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Eker og Fiskum skytterlag. 1. Mai Stevnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Adelen Bogen Bakke Fiskum 45 42 43 76 206 0,- Gave 1. Joakim Bråthen Skarrabekk Kongsberg 48 49 49 89 235 0,- Gave 1. Eirill Ulberg Hagavold Stjernen 47 44 46 93 230 0,-

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 44 37 47 97 225 0,- Gave 1. Marius Jensen Lunde 43 39 41 70 193 0,- Gave 1. Silje Samidha Tveit Sauherad 40 34 35 82 191 0,- Gave 1. Runar Tveito

Detaljer

RESULTATER FRA BÅSTADSTEVNET 2014

RESULTATER FRA BÅSTADSTEVNET 2014 RESULTATER FRA BÅSTADSTEVNET 2014 Mesterskap Klasse 3-5 1 Eileen Torp Rakkestad 5 50 49 50 100 100 349 21* Gylt medalje 2 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 50 50 49 99 100 348 19* Sølv medalje 3 Helene

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. R 1. May-Helene Bengtson Nittedal 6/5 6/1 6/2 6/3 6/2 30/13 2. Hanna Synnøve Huser Raumnes 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 29/15 3. Martin Enger Setskog 6/0 6/3 6/4 5/1 6/3 29/11 Amadeus Gaardsø Nittedal

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram 5 runde miniatyrkarusell 2012 25-skudd kl. 2 25 skudd 1. Ingrid Øyan Singsås X9XX* 49 XX9 *9 48 *9 *XX 49 146 XX9X9X*9XX 97 243 (5*) 2. Rolf Arne Motrøen Øvre Rendal 9XXX9 48 X99X9 47 X*XXX 50 145 *99

Detaljer

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Hannah Johansen Time 9XXX* 49 * * *9 * 49 * * *X* 50 148 9XXX*X* * *X 99 247 * *X9XX9 *XX 98 345 (16*) 2. Mads Øverland Gann 7X9X9 45 98XXX 47 *X9 *X 49 141 X*9X9X9X8

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Skedsmostevne 2014 Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 50 150 134,- 2. Anders Foss Hidemstrædet Blaker 50 50 50 150 113,- 3. May-Helene Bengtson Nittedal 47 50 49 146 92,-

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oddvar Eidal Sigdal 44 48 43 94 229 0,- Gave 1. Camilla Håkedal Nøtterø 47 49 42 95 233 0,- Gave 1. Kittil Lande Fiskum 28 9 26 57 120 0,- Gave 1. Torjus Lande Fiskum 30

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sebastian Langbakk Gjerpen 50 50 50 150 68,- 2. Ole Jørgen Kalager Holmestrand og omegn 50 50 50 150 64,- 3. Guro Hollund Oslo Østre 50 50 49 149 60,- 4. Stian Herum Kristensen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Pengepremiering 30-skudd kl. R

Pengepremiering 30-skudd kl. R Pengepremiering 30-skudd kl. R 1. Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 6/4 6/4 6/6 6/6 6/2 30/22 226,- 2. Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 6/3 6/1 6/5 6/0 6/1 30/10 208,- 3. Ole-Thomas Groseth Ådal 6/1 6/3

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R

Pengepremier 15-skudd kl. R Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Benjamin Karlsen Fet 50 50 50 150 68,- 2. Miriam Bjerklund Holla 50 50 50 150 64,- 3. Henrik Larsen Eidsberg 50 50 49 149 60,- 4. Emil Aker Elverum 49 50 50 149 56,- 4. Jan

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

15M Karusell i krets

15M Karusell i krets Deltagelse 2015 Gj.snittlig deltagelse Klasse 1 4 4 5 4 Klasse 2 8 6 4 6 Klasse 3 4 2 2 3 Klasse 4 8 3 3 5 Klasse 5 7 3 2 4 Veteran 55 5 2 4 4 Åpen Klasse 0 0 0 0 Rekrutt 11 10 10 10 Eldre Rekrutt 13 16

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

100m Oppropsliste Lag 1 - to 05/06-17:10. 100m Oppropsliste Lag 2 - to 05/06-17:49. Nittedal skytterlag. Viken II 2008. Leon - Resultatprogram

100m Oppropsliste Lag 1 - to 05/06-17:10. 100m Oppropsliste Lag 2 - to 05/06-17:49. Nittedal skytterlag. Viken II 2008. Leon - Resultatprogram 100m Oppropsliste 1 - to 05/06-17:10 1. Normann Dahle Urskog 2. Anders Matheson Urskog 3. Eirin Gromsrud Urskog 4. Thomas Sæther Urskog 5. Arne Myrås Eidsberg 6. Gunnar B. Torp Eidsberg 7. Per Olsen Rælingen

Detaljer

Mesterskap kl ER. Randsfjord Skytterlag. Buttentjernstevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl ER. Randsfjord Skytterlag. Buttentjernstevnet 2015. Leon - Resultatprogram Mesterskap kl R 1. Vegard Auve Geilo 49 49 50 100 99 347 0,- Medalje 2. Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg 49 50 49 99 98 345 0,- 3. Kevin Svendsbråten Randsfjord 50 50 47 99 99 345 0,- 4. Sigurd B. Aasarmoen

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Resultater samlagsstevne 15m. 2016

Resultater samlagsstevne 15m. 2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt Resultater samlagsstevne 15m. 2016 1 Magnus Bergland Johansen Styrvoll 50 50 50 100 250 1 3* Nammo-medalje 2 Andrine Fjeld Løberg Andebu 50 50 48 97 245 7* DFS ungdomsmedalje

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste G-13 200 m (0) Heat: 1 Vind: -0.6 1 399 Thor Erik Solberg Fredrikstad IF 30,97 2 351 Fredrik Gaarder Askim IF 31,32 3 247 Truls Piiksi Røraas Moss IL 32,01 4 332 Andreas Frøslev Mathisen Askim IF 34,66

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

100 m 25-skudd kl. ASP. 100 m 25-skudd kl. R. Urskog skytterlag. Samlagstevne Akershus. Leon - Resultatprogram

100 m 25-skudd kl. ASP. 100 m 25-skudd kl. R. Urskog skytterlag. Samlagstevne Akershus. Leon - Resultatprogram 100 m 25-skudd kl. ASP 1. Robin Evjebråten Steinsgård 99999 45 XXX9X 49 XX99X 48 142 X9X9 *X98XX 95 237 1. Vegard Færgestad Urskog 98995 40 9 *77X 43 969 *9 43 126 * *8 *99X796 88 214 1. Magnus Gundersen

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Sandefjord 49 48 46 89 232 5* 17:36-11.11 WWW.MEGALINK.NO

Sandefjord 49 48 46 89 232 5* 17:36-11.11 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Andreas Voith Nøtterø 49 50 49 100 248 14* Gull Røyken og Hurum 48 50 50 100 248 13* Sølv 2 Arne Johan Rasch Hansen jr 3 Kevin André Jacobsen Sem 49 50 48 99 246 12* Bronse

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1 2 Birger Heimdal Nissedal 5 49 47 46 95 97 334 1 0* 3 Jørund Lien Treungen 4 50 44 47 98 92 331 9* 4 Lars Skolås Rorgemoen

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Grete Pedersen Bremnes 8 *X99 46 999X* 47 9X9 *9 47 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 140 *9X9X89X99 93 25 skudd 233 (4*) 1. Kjetil Gulbrandsøy Herdla XXX*9

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

Østlandsmesterskap Finfelt 2017

Østlandsmesterskap Finfelt 2017 Finfelt Oppropsliste Lag 1 - sø 19/03-09:00 1. Eva Angela Bårdseng Akershus R 2. Fredrik Berg Drammen R 3. Emma Helene Heiaas Follo R 4. Emil Grothe Gudbrandsdal R 5. Jens Olsrud Østli Hedmark R 6. Aksel

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Ringebu og Fåvang skytterlag. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Ringebu og Fåvang skytterlag. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Simen S. Lund Østre Gausdal *9X*X 49 XX*X9 49 X9X9X 48 146 X99 *9XX* *X 97 243 X9 *99 *9X*X 96 339 (9*) 2. Jørgen Solbakken Ringebu og Fåvang *9 *XX 49 9X789 43 *XXXX

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Sauherad skytterlag + jsk. Sauheradstevnet Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. Kristian Storenes Imenes XX*X* 50 9 * * *9 48 X*XX8 48 146 X*X9X* * *XX 99 245 XX9 *X9 *9 *9 96 341 (13*) 2. Maja Dorholt Lunde 9X9X9 47 *X9 *X 49 X*X*X 50 146 X9XX* * *9XX 98 244 9

Detaljer

Lag 1 Skytetid kl 0830 Klasse: Rekrutt. Lag 2 Skytetid kl 0850 Klasse: Rekrutt. Lag 3 Skytetid kl 0910 Klasse: Rekrutt

Lag 1 Skytetid kl 0830 Klasse: Rekrutt. Lag 2 Skytetid kl 0850 Klasse: Rekrutt. Lag 3 Skytetid kl 0910 Klasse: Rekrutt Lag 1 Skytetid kl 0830 Klasse: Rekrutt 1 Hanna Synnøve Huser Akershus 2 Daniel Brevik Drammen 3 Marius Bakken Follo 4 Idun M. Hidemstrædet Gudbrandsdal 5 Hallingdal 6 William Engemoen Hedmark 7 Jørn Strypet

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Vemundvikstevnet Bane 2015

Vemundvikstevnet Bane 2015 Vemundvikstevnet Bane 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Bakken Nordre Skage 5 50 50 50 98 99 347 14* 2 Jørgen Andersen Vemundvik 5 50 49 49 99 99 346 15* 3 Oddvar Mørkved Hustad Nordre Skage

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no 1 av 5 26.02.2014 00:14 Moss PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1401054 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

200/300m Begerliste 25-skudd kl. 1. 200/300m Begerliste 25-skudd kl. 2. Kongsvinger og omegn skytterlag. Viken II 2015. Leon - Resultatprogram

200/300m Begerliste 25-skudd kl. 1. 200/300m Begerliste 25-skudd kl. 2. Kongsvinger og omegn skytterlag. Viken II 2015. Leon - Resultatprogram 200/300m Begerliste 25-skudd kl. 1 1. Margit Hagen Grue 50 48 50 98 246 0,- Beger 2. Bjørn Christian Lien Eidsvoll Verk 49 49 49 97 244 0,- Beger 3. Per Arne Nyengen Trøgstad 49 48 50 97 244 0,- Beger

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

15m 35-skudd kl Flesberg Skytterlag. Trippelstevne Innendørs Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Flesberg Skytterlag. Trippelstevne Innendørs Leon - Resultatprogram Flesberg 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Marianne Stigen Rælingen 5 X* *X* 50 XXX9X 49 XXXX* 50 149 *XX*XX* * * * 100 249 * * * * *X*X* * 100 349 (18*) 2. Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 * * * * * 50 999X*

Detaljer