Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien"

Transkript

1 Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien Norsk Offshore dag, 27. mai 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

2 Norsk Industri: Tall og fakta medlemsbedrifter ansatte i bedriftene Omsetning: Eksport: 650 mrd kr 310 mrd kr 2

3 Olje- og gassindustrien en bærebjelke i det norske samfunnet Siden det norske oljeeventyret startet i 1969 er det hentet opp olje og gass for mrd kroner Norge er den åttende største oljeprodusenten i verden, verdens tredje største gasseksportør og den sjuende største gassprodusenten Olje- og gassvirksomheten står for 50 % av all norsk eksport og 25 % av landets BNP direkte sysselsatt i petroleumsindustrien Det er investert milliarder kroner i utvikling av olje og gassfunn på norsk sokkel. I løpet av 2009 blir det investert mer enn 135 mrd kroner på norsk sokkel I dag er 50 felt i produksjon på norsk sokkel. Fra disse blir det produsert om lag tre millioner fat olje hver dag og 100 milliarder standard kubikkmeter gass årlig 3

4 Leverandørindustrien i Norge, Olje & Gass Utfordring å utvikle en nordnorsk klynge Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter ansatte Boring/brønn 100 bedrifter ansatte ansatte bedrifter, enheter 68 mrd kr verdiskaping i Norge 95 mrd kr internasjonalt salg Oslo/Akershus Engineering ansatte Node/boreutstyr 50 bedrifter ansatte Subsea/Maritimt 34 bedrifter ansatte FPSO-klynge 9 bedrifter 7,5 mrd oms. 4

5 Norsk Industri - samarbeid Oljeselskaper Universiteter Forskningsinst.. Arbeidstakerorg. Norsk Industri HMS Dialog og informasjon Forretningsrammer Strategiske partnerskap Teknologisamarbeid Forhandlede kontrakter Kontraktsstrategier Rammeavtaler Beste praksis teknologier Standardisering Leverandører Staten 5

6 Suksess på norsk sokkel og internasjonalt NB Opprettholt produksjon på norsk sokkel Mill. Sm3 oljeekvivalenter Long-term scenario Decline scenario Faktisk produksjonsutvikling Petroleumsproduksjon på norsk sokkel. Anslag NB09 Kilde: St.meld. nr. 38 ( ),St. meld. nr. 2 ( ), OD og OLF 50 0 Økt omsetning internasjonalt

7 Industrien har utviklet kapasitet for å møte økende etterspørsel i markedet bråstopp? Figuren viser egne ansatte innen: Engineering: Aker Solutions Aibel Fabricom FMC Kongsberg Grenland Group IKM group Rambøll Olje&gass Reinertsen Sørco NLI Fabrikasjon: Aker Stord Aker Egersund Aker Verdal Aibel Haugesund Grenland Group LMT Stord Nymo Grimstad Reinertsen Orkdal Rosenberg Stavanger NLI Fleksible gjennomføringsmodeller øker kapasitet betydelig ved innleie av arbeidskraft og uteproduksjon. 7

8 Investeringsprognose norsk sokkel Kilde: SSB, OLFs konjunkturrapport 8

9 9

10 Industriproduksjon viktige handelspartnere Land 12-mnd. vekst (nov eller des 08) Norge -1,3-4,0 Kina +5,7 +3,8 USA -9,9-10,0 Tyskland -6,9-19,3 Sverige -16,3-22,9 Storbritannia -9,3-12,8 Japan -20,7-28,8 Frankrike -11,9-13,8 12-mnd. vekst (jan eller feb 09) 10

11 Utsiktene fremover Internasjonalt stadig verre, prognoser revideres nedover Små lyspunkter i blant, det verste er foran oss Internasjonal finanskrise er ennå ikke løst Krisen (finanskrise + lavkonjunktur) vil strekke seg lenger enn mange trodde før Regjeringen har kommet med gode pakker og tiltak Men regjeringens tiltakspakker kan ikke påvirke den internasjonale etterspørselen 11

12 Beleggsoversikt - jan Engineering/design Offshore Verft 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår

13 Bremsene på for olje & gass prosjekter globalt Eksport innenfor olje og gass har også store utfordringer Ca 100 milliarder i eksport i 2008 De fleste oljeselskaper har betydelig redusert cash-flow - ønsker ikke å låne penger for å bygge ut! Mange prosjekter blir satt på hold Avventer oljepris- og kostnadsutvikling Enkelte oljeselskap satser frisk fortsatt Selskaper med stor soliditet Enkelte land satser offensivt, Brasil/Petrobras 13

14 Status for forskjellige aktiviteter Feltutviklingstudier ( FEED) Nye feltutbygginger Rigger/Boreskip og FPSOer Supplybåter Modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter AkerSolutions 14

15 Skanledprosjektet- skrinlagt/utsatt? Prosjekt med totalramme 10 mrd kroner Global finansuro har gitt usikkerhet rundt etterspørselen av gass Ville gitt industriell utvikling i Grenland og på vestkysten av Sverige Salg av gass til Polen Partnerskap: Petoro, E.ON Ruhrgas, PGNiG, Gasunie, Energinet.dk, VNG, Skagerak Energi, Gøteborg Energi og Preem sammen med Gassco 15

16 Tøffere tider i oljeindustrien Kortsiktig usikkerhet Kollaps i oljeprisen Oil pris (Brent) (USD pr. fat) Kostnadsøkning Prosjektkostnader oppstrøm (Indexed) Langsiktig: Unngå tap av kontinuitet Kilde: StatoilHydro 16

17 StatoilHydro - dominerende i Norge og avgjørende for aktivitet og leverandørene 80 % operatør på norsk sokkel Stor prosjektportefølje offshore ca 60 mrd kr i offshore satellitter 12 prosjekter i pre-sanction, 28,5 mrd kr 45 prosjekter, , mrd kr 45 modifikasjonsprosjekter, 6,5 mrd kr Kårstø, Kollsnes, Mongstad, 16 mrd kr Modifikasjonsprosjekter, ca 40 mrd kr God dialog: Kontraktstrategi Mangfold Rammeavtaler Forhandlet kontrakt Samarbeidsmodell 17

18 Nullpunktprisene øker StatoilHydro-prosjekter Prosjekter og nullpunktpriser (USD/fat) Lite tidskritisk (Høy fleksibilitet) Gjennomsnittlig break-even i dagens leverandørmarked Mer tidskritisk Kilde: StatoilHydro 18

19 Fleksibiliteten øker med planleggingshorisonten - StatoilHydro En rekke feltprosjekter venter på endelig investeringsbeslutning Sammensetning av investeringsporteføljen Prosent 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Styring av porteføljen: Sikre finansiell robusthet Utnytte demping av kostnadsveksten Forbedre kvaliteten i planleggings- og gjennomføringsfasen 0 % Besluttede prosjekter Ubesluttede prosjekter Kilde: StatoilHydro 19

20 Planlagte større prosjekter Goliat: Kontraktstildeling etter PUD-godkjenning: - FPSO Sevan 1000 konsept, EPC - Havbunnutstyr, anbud mottatt - Stigerør, havbunnsrør, innstallasjon, anbud mottatt Ekofisk: Plattformer, topside, boligkvarter, oppgradering og integrering. ConocoPhillips - Ekofisk 2011 Foto: Sevan Eni - Goliat Kontraktstildeling Q4 2009: - Undervanns kraftkabel 20

21 Vi beveger oss nordover, men er avhengige av sameksistens, synergier og positive ringvirkninger i Nord-Norge 3 % av kontraktene på Snøhvit, en start, men vi må skape allianser, bygge kompetanse for å skape livsdyktig klynge. Våre større bedrifter tar utfordringen, allerede etablert i Harstad, Hammerfest og Kirkenes Nord-norske bedrifter må trekkes med og kvalifiseres gjennom felles prosjekte Det må investeres i kompetanse, infrastruktur og sosiale tilbud. 21

22 Olje og gass vil spille en viktig rolle frem mot 2030 Primærenergietterspørsel, mrd tonn oljeekvivalenter IEAs stabiliseringsscenario* IEAs referansescenario Andre fornybare Biomasse og avfall Vannkraft Kjernekraft Kull Gass Olje Kilde:IEA World Energy Outlook 2007; Prosjektgruppe I *Stabilisering av CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren på 450 ppm 22

23 En visjon for Energinasjonen Norge mot 2030 til Energinasjonen Norge Fra sjøfarts- og industrinasjon via petroleumsnasjon Visjon for 2030 Norge har klart å opprettholde en sterk og balansert økonomisk utvikling Norge er fortsatt en betydelig eksportør av CO 2 -effektiv energi og kompetanse Norge har videreutviklet en energi- og miljøteknologisk klynge i verdensklasse Ca

24 Fornybar energi Videreutvikling av leverandørindustrien 24

25 Flytende vindmøller Hywind-prosjektet - StatoilHydro The world s first full-scale floating windmill! Installeres utenfor Karmøy i år! Windsea AS: NLI Innovation, Statkraft and Force Technology 25

26 Bred innsats for å begrense klimautslipp fra norsk sokkel Tordis energieffektiv produksjon Test Center Mongstad Valhall elektrifisering Oseberg varmegjenvinning Lavere utslipp fra forsyningsfartøy Sleipner CO 2 -fangst og -lagring Kilde:StatoilHydro, BP, Aftenbladet 26

27 OG21 Nasjonal Teknologi + Petromaks og Demo2000 God strategi, men utilstrekkelig statlig støtte Økt utvinning Lange avstander Dypere vann Vanskeligere miljø Integrerte ops. Grenbrønner Borekostnader 27

28 Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten: KonKraft Arbeid initiert høsten eks olje- og energiminister Enoksen Stor bredde på deltakelsen i utarbeidelsen av rapportene Bredde av problemstillinger i rapportene - ikke bare ny åpning Innhenting av fakta fra pålitelige kilder i fokus Arbeidet i hovedsak utført i en periode med høy oljepris og høyt aktivitetsnivå 28

29 Oppsummering Lav oljepris gir utsettelse av prosjekter hos oljeselskapene Finanskrise resulterer i kansellering av allerede bestilte/planlagte prosjekter og det er liten evne til å sette i gang nye Mange prosjekter i tiden framover på norsk sokkel, men usikkerhet på når de kommer Hele sokkelen må tas i bruk Forskningsinnsatsen må økes Behov for kostnadseffektivere løsninger med bedre kvalitet Med dagens bekymring for aktivitetsnivå og arbeidsplasser må vi ha fokus på tiltak som fremmer aktivitet. 29

Industri og teknologi på vei mot nord. Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass

Industri og teknologi på vei mot nord. Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass Industri og teknologi på vei mot nord Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass 1 Norsk Industri - samarbeidsarenaen Oljeselskaper Universiteter Forskningsinst. Arbeidstakerorg. Norsk Industri

Detaljer

Konjunkturrapport 2009. Lys i enden av tunnelen. også for norsk petroleumsnæring?

Konjunkturrapport 2009. Lys i enden av tunnelen. også for norsk petroleumsnæring? 1 Konjunkturrapport 29 Lys i enden av tunnelen også for norsk petroleumsnæring? 2 3 Innhold Forord 5 Sammendrag 6 Verdensøkonomiens utvikling og utsikter for energimarkedene 1 Aktivitetsnivået på norsk

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

Konjunkturrapport 2011. Optimisme i norsk petroleumsnæring. men mørkere utsikter for verdensøkonomien

Konjunkturrapport 2011. Optimisme i norsk petroleumsnæring. men mørkere utsikter for verdensøkonomien Konjunkturrapport 2011 Konjunkturrapport 2011 Optimisme i norsk petroleumsnæring men mørkere utsikter for verdensøkonomien 1 2 Innhold Forord 4 Verdensøkonomiens utvikling og utsikter for energimarkedene

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Stiftet 27. februar 1990 ÅRSBERETNING 2014 1. STYRET/ ADMINISTRASJON Styret På foreningens årsmøte den 28. april 2014 ble nytt styre valgt

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå Styrets beretning 2010 1 OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning 2010 2007 - fremtiden skapes nå 2 Styrets beretning 2010 Styrets beretning

Detaljer

Gode utsikter, Globale utfordringer

Gode utsikter, Globale utfordringer Gode utsikter, Globale utfordringer konjunkturrapport 2012 1 Verdensøkonomiens utvikling 06 1.1 Intro...08 1.2 Eurolandene...09 1.3 USA...12 1.4 Asia... 14 1.5 Kina... 15 1.6 India... 16 1.7 Globalt...

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 ARENA: Miljøbilag Foto: Scanpix Innhold Forord 5 Sammendrag Usikkerhet og spenning 6 Arbeidsmarked Nå øker ledigheten 10 Marin sektor Redusert lønnsomhet

Detaljer