KYRKJEBLAD. God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJEBLAD. God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen"

Transkript

1 16 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. KYRKJEBLAD for NORDDAL Nr årgang 2 Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. 3 Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike! Ønsket av Dan Høglund God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen

2 2 Paulus skriver i Efeserbrevet 6: Ta derfor på dere Guds fulle rustning, slik at dere kan gjøre motstand Jeg tror vi skal lete lenge etter en tid i kirkens historie da denne oppfordringen var mer på sin plass enn det den er nå i Hittil i år har vi sett to grusomme angrep mot uskyldige mennesker i vår vestlige verden. Hvis vi trekker inn det som skjer i midtøsten, 21 koptiske kristne drept i Libya i februar, bare fordi de ikke ville konvertere til Islam, og et utall av kristne drept i Syria og Irak. 9.september 2001 er jo også en dag som vi minnnes med gru. Hvis vi legger til Mulla Krekar sine uttalelser på NRK i slutten av februar, samtidig som vi vet at det er mange norske muslimer som er helt enig med ham, og som sier veldig klart: vi skal ta over dette landet i løpet av kort tid, og erstatte deres lover med sharia-lover Det kan ikke være tvil om at vi har en kamp om verdier, en kamp om makt og en strid om hva sannhet er. Kongen av Jordan, Abdullah II, som selv er muslim, har sagt at ISIS sin framferd i Irak og Syria truer verdensfreden, og at 3. verdenskrig er i gang. Han peker på USA og vesten og sier at dere vet det ikke engang! Når vi får informasjon av dette slaget - da er det grunn til å spørre: hva har vi å stille opp med? Myndighetene stiller opp med krigsmateriell mot ISIS i Syria og Irak. Men Paulus har nok rett når han i Efeserbrevet 6 sier at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Islam er ikke fredens religion! Jesus kommanderte oss kristne til å vende det andre kinnet til, og til å elske våre fiender, mens Muhammed kommanderte sine etterfølgere til Guds fulle rustning å drepe Islams motstandere, særlig kristne og jøder. Hva betyr det at vi skal ta på oss Guds fulle rustning? Hvordan kan vi gjøre motstand mot onde krefter? Paulus sier at vi skal ta på oss Guds rustning! Hvem av oss vet hva Guds rustning er? Og er det noen som vet hvordan vi tar den på oss, og hvordan vi bruker de våpnene som kommer med denne rustningen? La meg nevne en del av rustningen: Sannhetens belte om livet. Beltet i en romersk rustning var en viktig del av rustningen fordi det holdt hele rustningen sammen og på plass. Hvis beltet løsnet, da ble både brynje og benklær hengende og slenge. Og hvem kan sloss da? Vi må ha veldig klart for oss hva sannhet er, for å kunne være soldater i Guds hær. Og sannheten er å finne i Guds Ord. Vi må ikke slakke på Guds Ords sannhet! Det som er skremmende i den situasjonen som vi ser seile opp, det er at det er nettopp Sannheten som blir angrepet, og ledende folk i kirken har i lang tid hatt en svært lempfeldig omgang med Sannheten. Kan det være at vi ikke er rustet godt nok? 15 Gudstenester Våren 2015 Palmesundag , Kl 11: Tafjord/Fjordheim kl. 11:00 Gudsteneste/møte Takkoffer til Rusomsorg Vest Nappane. Skjærtorsdag , kl Norddal kyrkje Nattverd Takkoffer til Misjonshøgskolen. Sylte kyrkje kl. 20:00 Nattverd Takkoffer til De fire diakoniinstitusjoner. Påskedag Søndag Norddal kyrkje kl. 11:00 Takkoffer til Bønesenteret i Nakuru, Kenya. 2. påskedag Mandag Sylte kyrkje kl. 11:00 Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 3.s.i påsketida Søndag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. 6.s.i påsketida Søndag Norddal kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Kr.himmelf.dag Torsdag Sylte kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. 17. mai Søndag Sylte kyrkje kl. 12:00 Forenkla gudsteneste Takkoffer til Kristen Idrettskontakt KRIK. Laurdag Pinsaftan Norddal kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Barne og ungdomsarbeidet i kyrkjel.. Søndag Pinsedag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til OASE. Laurdag Treeiningssundag Sylte kyrkje kl. 10:30 Konfirmasjon Sylte kyrkje kl. 12:30 Konfirmasjon Takkoffer til Barne og ungdomsarbeidet i kyrkjel på begge Søndag sundag i treeiningstida Norddal kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Himal Partner. Søndag s.i tr.tida Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Den Norske Israelsmisjon. Foto på forsida: Gudrun Uri. Etpar beskjeder fra Gud: - La oss møtes i mitt hus på søndag før kampen - Si til barna at jeg elsker dem! - Det med at du skal elske din neste - jeg mente det! - Hvilken del av Du skal ikke var det du ikke forsto? - Og du syns det er varmt her???!!

3 14 Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Tone Løvoll Kleiva Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Tysdag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Tirsdag, onsdag, torsdag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: Dan Høglund Tlf SLEKTERS GANG Døypte: Emil Elias Sara-Tafjord 1.2 Norddal Erling Berge Amadeus Heggen Johansen 15.2 Sylte Vigde: : Merry Ann Camral og Jogeir Almstad : Inger Anne Aarset og Finn Helge Nustad Gravlagde: Helga Starheim Maria Signy Lilleås Elias Sigurd Strøm Harald Valdal Jarle Arve Botn Ole Torleif Uri Nikolai Reiten Eline Myklebust Har du stoff til Kyrkjebladet? Frister for innlevering av stoff: Innan 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 3 NYTT FRÅ SOKNERÅDET & FELLESRÅDET Leiar og nestleiar i Norddal sokneråd: Tone Løvoll Kleiva fortset som leiar og Jan Kåre Eide som nestleiar i Bispevisitas oktober Det blir bispevisitas i Norddal sokn veke 42 i haust. Då får vi besøk av biskopen og andre frå bispekontoret. Prosten, soknepresten og resten av staben knytt til Norddal sokn er i gang med planlegginga av visitasen. I god tid før visitasen skal det sendast ei visitasmelding frå soknet til biskopen. Det blir eit fyldig program denne veka med stabsmøte, soknerådsmøte, møte med kommunen, skulen og institusjonsbesøk, bedriftsbesøk, kveldsgudsteneste mm. Visitasen blir avslutta søndagen med visitasgudsteneste og påfølgjande kyrkjekaffi og visitasforedrag av biskopen. Meir detaljert program blir presentert seinare i år. Dette biletet av biskop Ingeborg Midttømme er frå stiftsdagane i Nesset i Kontortilhøva Kyrkjekontora har vore på rådhuset sidan dei vart flytt frå gamlebanken i Vi har fått beskjed om at vi må ut av desse kontora innan 1. juni. Vi er tilbydd kontor på Fjordhagen, som no vert vurdert. Fordelen der er at kontora blir i fyrste etasjen, slik at rullestolbrukarar får lett tilgång dit. Det blir også lettare å finne fram til kontoret, og kortere å gå frå parkeringsplassen. Slik der ser ut no, ligg det an til at prestekontoret vert å finne på Fjordhagen frå sommaren av. Som tidlegare nemnt er det kyrkjeval samtidig med kommune og fylkestingsvalet 14. september i tilstøtande lokale og i same valkrinsar. Det skal haldast val både på nytt sokneråd lokalt og nytt bispedømeråd. Listeforslag med kandidatar til soknerådsvalet skal vere innlevert til soknerådet innan 1. mai. Det må vere 10 forslagsstillarar som skriv under på denne. Det er mogleg å ha meir enn ei kandidatliste. Det blir då forholdstalsval. Vi vil oppfordre alle som blir spurt om å stå som kandidatar å svare ja. Det er eit viktig verv og du kan vere med å påverke utviklinga i kyrkja lokalt. Norddal sokneråd har ein periode vore med i prøveordning der halvparten av medlemane vert vald annankvart år. Denne ordninga er det no slutt på og det skal såleis veljast 6 medlemar og 5 varamedlemar. Det skal minimum stå 11 kandidatar på lista. Meir nøyaktig tid og stad for valet, førehandsrøysting, presentasjon av kandidatliste (r), valreglar m.v. blir presentert i neste kyrkjeblad og i lokalavisa. Nytt sokneråd trer i funksjon 1. november.

4 4 Misjons-temadag for konfirmantane 7. februar var konfirmantar frå alle sokna i Indre Storfjorden samla på Stranda til ein temadag med fokus på misjon. Tilsaman var det ca. 70 konfirmantar tilstade. Dei frå Geiranger kunne diverre ikkje delta pga. rasstenkt veg. Dagen blei starta i Stranda kyrkje med ei felles samling med info, sang og ei dåps markering kor konfirmantane fekk anledning til å tekne korsets teikn i vatn på handledet. Etter det blei konfirmantane delt i to grupper. Ei gruppe fikk undervisning om misjon frå Israels misjonen ved Terje og Bjørg Bakke. Den andre gruppa fikk tema. Til slutt blei dagen avslutta med ei undervisning om NLM av Stein samling i kyrkja. Karstensen, sokneprest i Sunnylven, som Det var veldig trivelig å være saman med sjølv har vore misjoner i blant trengande i så mange kjekke ungdommar. Og vi i Brasil. staben vil seie ein stor takk til Etter ein trivelig pizzalunsj kor det blei satt konfirmantforeldra, som kjørte og bidrog til livs rundt om 30 grandiosa, bytta med det praktiske ved pizzaserveringa. gruppene slik at alle blei undervist i begge Hørt sagt: - Tro er som elekstrisitet. Du kan ikke se den, men du kan se lyset. (Ukjent) - Tro er kraften som manøvrerer vårt skip gjennom uværet i vår verden. (Pishoy Kamel) - Tro er ikke noe vi kan produsere; den er noe Gud produserer i oss. (Allister McGrath) - Tro er ikke antagelser uten bevis, den er tillit uten reservasjoner. (Elton Trueblood) - Skilt på døra til en helsekostbutikk: Stengt pga sykdom - Skilt på en kirkedør: Hvis du kjører i feil retning, så tillater Gud en U-sving. - Nei takk, jeg liker ikke kaffe, men kvinnfolk, sa prosten, - de liker kaffe. (Karsten Isaksen) 13 Lebesbymannen Anton Johansen levde fra 1858 til Han var en fattig fisker og om sommeren jobbet han med landmåling i Finnmark for Norges kartverk. Han bodde i Lebesby i Finnmark, og var på alles lepper i kristne forsamlinger rett etter 1 verdenskrig, faktisk også så sein som etter 2.verdenskrig. Omkring 1 verdenskrig oppnådde han også en kjendisstatus etter den tids normer, fordi han ble omtalt og avfotografert i mange store aviser både i Sverige og Norge. Han ble omtalt som en underlig skrue, en enkel fisker fra Finnmark som kom med utrolige syner og profetier. De kalte ham Lebesbymannen. Anton Johansen var en mann som leste Bibelen meget nøye, og han fikk flere ganger syner om hva som skulle skje, og det han såg skjedde kort tid etter. I 1907 hadde han et stort syn som opprørte ham veldig. Han såg hendelser som kom til å komme, og han fikk årstall knyttet til hendelsen. Han såg at et skip som skulle hette Titanic gå på et isfjell og mange menneskeliv skulle gå tapt. Dette skulle skje i 1912, og da det faktisk skjedde i 1912, og han såg at han hadde vært ulydig ved ikke å varsle rederiet om det han hadde sett, da bestemte han seg for at det andre han hadde sett, det måtte verden få vite. Derfor seint på året i 1913 la han ut på en strabasiøs reise. Han måtte låne penger til reisen!! Han reiste til både Oslo, Stockholm og Berlin. Der snakket han både statsministeren i Norge, I Stockholm snakket han med Sveriges statsminister, erkebiskop og en general! I Berlin snakket han med en av keiser Wilhelm sine rådgivere. I Oslo fikk han til og med taletid på stortinget! Det han hadde sett var at verden ville bli rammet av den verste krigen i manns minne i Men få trodde ham. Han snakket om det med enkle ord, og hans framferd var slik at han ikke kunne avvises. Mannen var på mange måter et mysterium. I Stockholm ble han til og med undersøkt av psykolog, som slo fast at det ikke var noe galt med mannen. Statsminister Knudsen sa i en tale i februar 1914, etter å ha hørt budskapet til Anton Johansen, at den politske himmelen over Europa er skyfri! I ettertid vet vi hvem som fikk rett! Avisene både i Sverige og Norge slo det stort opp etter krigen at Lebesbymannen hadde rett. Det vil føre for langt å omtale de andre tingene som Lebesbymannen varslet, og som faktisk skjedde i årene etter 1.verdenskrig. Folk sluttet å snakke om denne mannens syner midt på 50-tallet. Men faktum er at han også snakket om at han hadde sett en 3. verenskrig, som skulle komme fra et uventet hold, og etpar fryktelige hednelser som skulle komme omtrent satidig: 1. Et jordskjelv i Norskehavet som skulle sende et flodbølge som skulle gjøre store ødeleggelser både i England, Skottland, Nederland, Danmark og Norge. 2. En orkan som også skulle gjøre enorme ødeleggelser skulle komme omtrent samtidig. Hvorfor skrive om Lebesbymannen i dette bladet? Fordi ting han såg i 1907, har allerede gått i oppfyllelse, og jeg tror det er klokt å legge merke til at det står etpar ting igjen, -som ikke har gått i oppfyllelse. Disse tingene harmonerer godt med det Bibelen også profeterer om at skal skje i de siste tider.. Himmelen over Europa er ikke skyfri i 2015!

5 12 Bispevisitas til hausten Frå den 13 til den 18. oktober er det bispevistas i Norddal. Sist vi hadde bispevisitas var i februar Då var biskop Bondevik sjukmeldt, så domprost Øystein Bjørdal gjennomførte visitasen som fungerande biskop. Så ikkje sidan 1998 har den ordentlige biskopen vore på visitas i Norddal. Når i tillegg biskopen i Møre en ei kvinne, er dette verdt å notere i almanakken for fleire enn oss på prestekontoret. Tysdag 10. mars hadde vi eit første møte i førbuding av denne hendinga. Her vart det sett opp kva som må gjerast og oppgåver vart fordelte. Vi ser fram til at også denne visitasen kan verte eit løft for arbeidet i kyrkjelyden, slik at arbeidet kan gå fram og styrkast. Forskjellen på Islam og Kristendom Mark Gabriel var tidligere en framstående Imam i Egypt. Han var til og med professor og underviste imamstudenter på univeristet i Kairo. Han kunne hele Koranen utenat da han var 12 år gammel. Så dette er en mann som vet mer om Islam enn de aller fleste, inkludert Erna Solberg og Barack Obama, som har uttalt at koranen ikke oppfordrer til drap og vold. Da han ble kristen, konverterte han til kristendommen og han ble forsøkt tatt livet av ved flere anledninger. Han forandret navn og bor i dag i USA. Han sier at det er plikten til å drepe vantro som er den store forskjellen mellom Islam og andre religioner. Jesus befale oss kristne å elske til og med våre fiender! En kristens plik er å elske alle mennesker. Kristendommen skal fremmes ved å forkynne kjærlighetens evangelium, men Islam skal frammes ved jihad, - krig og vold. Forskjellen på de to er stor. 5 Skulegudstenestene Ein av dei siste dagane før jul er det skulegudsteneste i kyrkjene. Då er alle klassene på plass, også barnehagebarna, lærarar og barnehagetilsette. Kyrkjene er nesten fulle! Ein kan sjå i begge kyrkjene, særleg på bakerste benk at der sit foreldre og besteforeldre, og der er plass til nokre til. Eg synest det er stor stas å få vere med på desse gudstenestene. Hjelpe til med litt praktisk i forkant, og stå i døra og ta imot. 4 åringane strålar og seier hei, dei kjenner meg att frå barnehagebesøk. Også nokre av dei andre barnehagebarna kjenner meg att. 6. Klassingane som har fått bibel først på året, og vore på bibelkurs. Konfirmantane, og dei eldste, 10. klassingane. Men det beste av allt er den gode roa som sig innover meg. Elevane har øvd på det dei skal gjere, dei les, tenner lys og syng. Julespelet i Frå gudstenesta i Sylte kyrkje Sylte kyrje er godt innøvd, og songen frå trappa ved alteret i Norddal kyrkje ljomar nesten ut porten og utover fjorden. Ei stor takk til lærarane i kommuna vår for dette gode samarbeidet, og den gode julestemninga eg får kvart år, ca 19, desember. Gudrun Uri Elevane tek del i gudstenesta både med lesing og som her i Norddal, med sang Staben samla med prosten til eit fyrste møte i førebuinga til bispevisitasen. Bibelske guttenavn populære For tredje året på rad er et bibelsk guttenavn det mest populære i Norge. I 2014 var Lucas det mest brukte guttenavn både i Østfold, Hedemark, Nordland og Rogaland. Det toppet også på landsplan. Her på Møre var Elias, også det et bibelsk navn, det mest populære. Ellers var både Isak, Mathias og Markus på topp i enkelte fylker. Nora var det mest brukte jentenavnet. Men også her var bibelske navn høyt oppe. Dette gjelder Sara, som var på topp i Møre og Sør-Trøndelag, Anna i Sogn og Fjordane og Leah i Telemark.

6 6 11 Kyrkjelydsbasar Etter eit kortare opphald klarte vi i år å arrangere kyrkjelydsbasar igjen. Dette er eit ganske stort og viktig arbeid for soknerådet for å skaffe inn midlar til arbeid i kyrkjelyden. Ein må skaffe gevinstar, gå med loddbøker rundt i alle bygder og ein må sjølvsagt også ordne med bakverk til den store dagen. Heldigvis får vi mykje støtte frå folk i bygdene våre. Vi set stor pris på alle dei flotte gevinstane som vi fekk inn til årets basar, både til loddbøkene, til åresal og tombola. Årets basar vart helde på Eidsdal skule laurdag 28. februar kl Det var kjekt å sjå at det møtte bra med folk etter kvart. Vi hadde fått med Tombola høyrer med. oss tre kjekke jenter frå Valldal som spelte til og Alicia Middelveld tok seg av åresal, allsongane saman med Carolin Eide. Julie tombola og lykkehjul. Vi takkar dei for den Helene Aklestad, Synne Hovden og Dana gode hjelpa dei gav oss. Haberberger opna basaren med å spele «Deg å få Martin Kristoffersen, som er tilsett som skoda». Så var basaren i gong og folk kosa seg ungdomsarbeidar i Stranda og Norddal, heldt med mat og god prat. Det vart fleire rundar med andakt for oss. Han tok utgangspunkt i 1.Pet. 5. åresal, og tombola var som vanleg ein populær 7 «Kast all dykkar sut på han, for han har aktivitet. omsut for dykk», og fortalde om korleis Gud Vi var så heldige at vi hadde fått hjelp av fem viser omsorg for oss i kvardagen. Då passa det konfirmantar frå Eidsdal og Norddal. fint med melodien «Go, tell it on the Konfirmantane skal gjennom konfirmanttida si mountain» som Carolin og dei tre jentene delta på minst to sjølvvalte oppgåver, det kan spelte så flott etterpå. vere alt frå å delta på bibelgruppe, hjelpe til på søndagsskule eller som desse; hjelpe til på basar. Innimellom åresal og kjøp av andre lodd fekk Mari Hjelle, Eline Eide Grønningsæter, Maria også dei frammøte bryne seg på ein liten quiz: Grønningsæter, Sara R. Nilsen, Lovise Eliassen Kva heiter biskopen i Møre? Kva har Doktor Proktor funne opp? Kven vart slukt av kvalen då han nekta å lyde Guds befaling? Dette var nokre av spørsmåla som måtte svarast på, og det viste seg å bli jamn konkurranse. Fire lag gjekk av med sigeren og måtte dele ein pose med Twist. Når jentene på lykkehjulet hadde gått tom for smågodt, og tre rundar med åresal var unnagjort, vart det trekking av loddbøker. Gevinstane fordelte seg fint utover alle bygdene, og vi håper at nokon fekk seg ei positiv overrasking. Vi takkar alle som møtte og alle dei som har støtta oss. Stor takk også til dei som spelte for oss! Når humøret er godt og maten god kva meir kan ein ynskje av ein basar? Når inntektene var talt opp, hadde vi fått inn kroner. 8 av femteklassingane møtte fram i kyrkja på Sylte for å ta imot Biblane sine. Alle er einige om at altertavla i Norddal kyrkje er vakker. Den er eldre enn kyrkja, og Astor Furseth skriv i boka om kyrkja at altertavla vart laga i I 1922 vart tavla restaurert av Dominico Erdmann, og kostnaden den gongen var 1300 kr. Denne kostnaden vart betalt av privatfolk. Men i dag forfell altertavla, målinga er tørka inn, og er i ferd med å flase av. Riksantikvaren har gitt beskjed om at vi ikkje må turke støv av henne ein gong før vi har restaurert henne. Prislappen på det? 1,8 millioner kroner!!!! En slik sum har ikkje soknerådet råd til å koste. Jonas og Vemund var med på Bibelkurset på bedehuset på Sylte

7 10 Så er det bibeldagen att. Eit år går fort. Nye 5. klassingar får invitasjon til gudsteneste. Der dei skal få utdelt kvar sin flunkande ny Bibel. Denne verdifulle boka som er den mest solgte boka i verda. 6. klassingane er inviterte til å vere med i gudstenesta, og i Sylte kyrkje er Jens Einar med. Han er med og forbereder gudstenesta i forkant, leser bibeltekst ilag med konfirmantane som er kyrkjevert den dagen, og også dele ut Bibelen til 5. klassingane. Det er festa lappar med bøner på alteret, og i Norddal kyrkje er det også bønelappar for dei to dåpsborna Erling og Emil-Elias Alle 5. klassingane har fått invitasjon til bibelkurs. I Eidsdal utset vi kurset ei veke, sidan nokon er blitt sjuke, og alle har lyst til å vere med. I Valldal er det to som vil vere med. På bibelkurset får dei lære at Bibelen eigentleg er ei samling av 66 bøker, 39 i gt og 27 i nt. Gt tyder det gamle testamentet, og nt tyder det nye testamentet. Dei får lære om forkortingar, og at Bibelen ikkje BIBELDAGEN bare er inndelt i gt og nt, men også i kapittel og vers. Denne boka kan vi også lese stykkjevis og delt, og dette er faktisk den mest vanlege måten å lese boka på, ikkje slik som vi les andre bøker. Vi har hatt fine samlingar i lag, med mat, oppgåver, leik og Fader vår. Dei har også fått kvar sitt vesle hefte med bibelleseplan. Lykke til vidare med Bibelen! Presten understreka at Guds Ord i Bibelen kan samanliknast med eit frø som kan verte til eit stort tre. Han heldt fram ein kongle frå verdens største tre. 7 Julevandring Nå vandrer frå hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! Laurdag 13 desember fekk både vi, og dei som møtte opp til julevandringa i Norddal og Sylte kyrkje oppleve eit lite pusterom midt i travle adventsdagar. 5 og 6 åringane i Sylte kyrkje, og 4-7 åringane i Norddal kyrkje. Gudrun, Martin og Carolin møtte gjestane i våpenhuset, og etter ein liten introduksjon var ikkje Martin Martin lenger, men keiser Augstus. Etter at han hadde foretatt mantal, og fått med seg tre vise menn, kunne vi forberede oss på ei lita pilgrimsvandring mot Betlehem. Vi banka på kyrkjedøra, og Carolin var ikkje lenger Carolin, men engelen Gabriel. Ho sa at vi ikkje skulle vere redde, og at ho trengde nokre englar ilag med seg. Vi vandra vidare mot Betlehem, og ved bålet på marka låg der nokre einsame sauer, så der trengdest nokre hyrdar til å passe på dei. Englane song ære vere Gud i det høgste, og etterpå vandra vi vidare mot Betlehem. No når vi nærma oss Betlehem, vart to i flokken Maria og Josef, og då dei banka på døra i vertshuset var ikkje Gudrun Gudrun lenger, men husverten. Maria og Josef fann stallen, og dei vise mennene kunne gje gåvene sine gull, røykelse og myrra til Jesusbarnet. Keiser Augustus kunne no fortelje oss at vi hadde vandra gjennom juleevangeliet, og vi fekk høyre det til slutt. Det var ei riktig fin stund i begge kyrkjene. Vika Servicesenter A/S Gravferdshjelp/begravelsesbyrå i Norddal kommune. Anne Inger og Kåre Strøm, 6210 Valldal. Samarbeider med: Blomsterkjelleren Begravelsesbyrå og Blomsterformidling Terese Otterlei, 6260 Skodje Døgnvakt tlf: Vi hjelper til med alt i høve dødsfall og gravferd. Tlf : Anne Inger og Kåre: eller Terese Otterlei: Gravminner Nye modeller er kommet Be om katalog. Servicearbeid bestilles.

8 8 9 JUNIORKVARTERET Fortellinga om då Jesus rir inn i Jerusalem, kan du lese i Lukas 19, Beretninga om dei andre høgtidsdagane står i Luk. 22, 23 og 24, 1-12 Palmesøndag reid Jesus inn i Jerusalem på ein eselfole. Folk la palmegreiner framfor han på vegen. Skjærtorsdag vaska Jesus føtene til disiplane. Han heldt den første nattverden på skjørtorsdags kvelden. Langfredag vart Jesus tekentil fange og korsfesta,og seinare Gravlagd. Påskedag fann dei grava tom. Jesus var oppstanden. Klarer du finne att desse orda? Leit oppover og nedover. G O L G A T A Ø G D T Judas E E T E R T J U D A S Golgata T W O R R S E S E L W Getsemane S D R M E A R M A K T Tornekrone E F N A S F U V V P R Esel M R E K P Å S K E E O Påske A E K J A T A L G T S Jerusalem N S R K L I L K R E D Palme E F O L M G E K A R A Grav D A N L E T M K V O H Hane A G E M E S S I A S D Peter G H E R Y U I K O S T Messias Fargelegg egget!

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Eg tenkjer på. Julekrybba. 24 figurar i desember. Nynorsk

Eg tenkjer på. Julekrybba. 24 figurar i desember. Nynorsk Eg tenkjer på Julekrybba 24 figurar i desember Nynorsk Eg tenkjer på Julekrybba Dette er ei adventskalenderbok der de vert kjent med ein figur som passar i julekrybba kvar dag. Boka passar for alle barn

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid.

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid. 16 1 Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! 2 Kom, herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer