KYRKJEBLAD. God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYRKJEBLAD. God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen"

Transkript

1 16 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. KYRKJEBLAD for NORDDAL Nr årgang 2 Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. 3 Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike! Ønsket av Dan Høglund God Påske vær med å feire Jesu seier over ondskapen

2 2 Paulus skriver i Efeserbrevet 6: Ta derfor på dere Guds fulle rustning, slik at dere kan gjøre motstand Jeg tror vi skal lete lenge etter en tid i kirkens historie da denne oppfordringen var mer på sin plass enn det den er nå i Hittil i år har vi sett to grusomme angrep mot uskyldige mennesker i vår vestlige verden. Hvis vi trekker inn det som skjer i midtøsten, 21 koptiske kristne drept i Libya i februar, bare fordi de ikke ville konvertere til Islam, og et utall av kristne drept i Syria og Irak. 9.september 2001 er jo også en dag som vi minnnes med gru. Hvis vi legger til Mulla Krekar sine uttalelser på NRK i slutten av februar, samtidig som vi vet at det er mange norske muslimer som er helt enig med ham, og som sier veldig klart: vi skal ta over dette landet i løpet av kort tid, og erstatte deres lover med sharia-lover Det kan ikke være tvil om at vi har en kamp om verdier, en kamp om makt og en strid om hva sannhet er. Kongen av Jordan, Abdullah II, som selv er muslim, har sagt at ISIS sin framferd i Irak og Syria truer verdensfreden, og at 3. verdenskrig er i gang. Han peker på USA og vesten og sier at dere vet det ikke engang! Når vi får informasjon av dette slaget - da er det grunn til å spørre: hva har vi å stille opp med? Myndighetene stiller opp med krigsmateriell mot ISIS i Syria og Irak. Men Paulus har nok rett når han i Efeserbrevet 6 sier at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Islam er ikke fredens religion! Jesus kommanderte oss kristne til å vende det andre kinnet til, og til å elske våre fiender, mens Muhammed kommanderte sine etterfølgere til Guds fulle rustning å drepe Islams motstandere, særlig kristne og jøder. Hva betyr det at vi skal ta på oss Guds fulle rustning? Hvordan kan vi gjøre motstand mot onde krefter? Paulus sier at vi skal ta på oss Guds rustning! Hvem av oss vet hva Guds rustning er? Og er det noen som vet hvordan vi tar den på oss, og hvordan vi bruker de våpnene som kommer med denne rustningen? La meg nevne en del av rustningen: Sannhetens belte om livet. Beltet i en romersk rustning var en viktig del av rustningen fordi det holdt hele rustningen sammen og på plass. Hvis beltet løsnet, da ble både brynje og benklær hengende og slenge. Og hvem kan sloss da? Vi må ha veldig klart for oss hva sannhet er, for å kunne være soldater i Guds hær. Og sannheten er å finne i Guds Ord. Vi må ikke slakke på Guds Ords sannhet! Det som er skremmende i den situasjonen som vi ser seile opp, det er at det er nettopp Sannheten som blir angrepet, og ledende folk i kirken har i lang tid hatt en svært lempfeldig omgang med Sannheten. Kan det være at vi ikke er rustet godt nok? 15 Gudstenester Våren 2015 Palmesundag , Kl 11: Tafjord/Fjordheim kl. 11:00 Gudsteneste/møte Takkoffer til Rusomsorg Vest Nappane. Skjærtorsdag , kl Norddal kyrkje Nattverd Takkoffer til Misjonshøgskolen. Sylte kyrkje kl. 20:00 Nattverd Takkoffer til De fire diakoniinstitusjoner. Påskedag Søndag Norddal kyrkje kl. 11:00 Takkoffer til Bønesenteret i Nakuru, Kenya. 2. påskedag Mandag Sylte kyrkje kl. 11:00 Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 3.s.i påsketida Søndag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. 6.s.i påsketida Søndag Norddal kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Kr.himmelf.dag Torsdag Sylte kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. 17. mai Søndag Sylte kyrkje kl. 12:00 Forenkla gudsteneste Takkoffer til Kristen Idrettskontakt KRIK. Laurdag Pinsaftan Norddal kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Barne og ungdomsarbeidet i kyrkjel.. Søndag Pinsedag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til OASE. Laurdag Treeiningssundag Sylte kyrkje kl. 10:30 Konfirmasjon Sylte kyrkje kl. 12:30 Konfirmasjon Takkoffer til Barne og ungdomsarbeidet i kyrkjel på begge Søndag sundag i treeiningstida Norddal kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Himal Partner. Søndag s.i tr.tida Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Den Norske Israelsmisjon. Foto på forsida: Gudrun Uri. Etpar beskjeder fra Gud: - La oss møtes i mitt hus på søndag før kampen - Si til barna at jeg elsker dem! - Det med at du skal elske din neste - jeg mente det! - Hvilken del av Du skal ikke var det du ikke forsto? - Og du syns det er varmt her???!!

3 14 Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Tone Løvoll Kleiva Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Tysdag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Tirsdag, onsdag, torsdag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: Dan Høglund Tlf SLEKTERS GANG Døypte: Emil Elias Sara-Tafjord 1.2 Norddal Erling Berge Amadeus Heggen Johansen 15.2 Sylte Vigde: : Merry Ann Camral og Jogeir Almstad : Inger Anne Aarset og Finn Helge Nustad Gravlagde: Helga Starheim Maria Signy Lilleås Elias Sigurd Strøm Harald Valdal Jarle Arve Botn Ole Torleif Uri Nikolai Reiten Eline Myklebust Har du stoff til Kyrkjebladet? Frister for innlevering av stoff: Innan 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 3 NYTT FRÅ SOKNERÅDET & FELLESRÅDET Leiar og nestleiar i Norddal sokneråd: Tone Løvoll Kleiva fortset som leiar og Jan Kåre Eide som nestleiar i Bispevisitas oktober Det blir bispevisitas i Norddal sokn veke 42 i haust. Då får vi besøk av biskopen og andre frå bispekontoret. Prosten, soknepresten og resten av staben knytt til Norddal sokn er i gang med planlegginga av visitasen. I god tid før visitasen skal det sendast ei visitasmelding frå soknet til biskopen. Det blir eit fyldig program denne veka med stabsmøte, soknerådsmøte, møte med kommunen, skulen og institusjonsbesøk, bedriftsbesøk, kveldsgudsteneste mm. Visitasen blir avslutta søndagen med visitasgudsteneste og påfølgjande kyrkjekaffi og visitasforedrag av biskopen. Meir detaljert program blir presentert seinare i år. Dette biletet av biskop Ingeborg Midttømme er frå stiftsdagane i Nesset i Kontortilhøva Kyrkjekontora har vore på rådhuset sidan dei vart flytt frå gamlebanken i Vi har fått beskjed om at vi må ut av desse kontora innan 1. juni. Vi er tilbydd kontor på Fjordhagen, som no vert vurdert. Fordelen der er at kontora blir i fyrste etasjen, slik at rullestolbrukarar får lett tilgång dit. Det blir også lettare å finne fram til kontoret, og kortere å gå frå parkeringsplassen. Slik der ser ut no, ligg det an til at prestekontoret vert å finne på Fjordhagen frå sommaren av. Som tidlegare nemnt er det kyrkjeval samtidig med kommune og fylkestingsvalet 14. september i tilstøtande lokale og i same valkrinsar. Det skal haldast val både på nytt sokneråd lokalt og nytt bispedømeråd. Listeforslag med kandidatar til soknerådsvalet skal vere innlevert til soknerådet innan 1. mai. Det må vere 10 forslagsstillarar som skriv under på denne. Det er mogleg å ha meir enn ei kandidatliste. Det blir då forholdstalsval. Vi vil oppfordre alle som blir spurt om å stå som kandidatar å svare ja. Det er eit viktig verv og du kan vere med å påverke utviklinga i kyrkja lokalt. Norddal sokneråd har ein periode vore med i prøveordning der halvparten av medlemane vert vald annankvart år. Denne ordninga er det no slutt på og det skal såleis veljast 6 medlemar og 5 varamedlemar. Det skal minimum stå 11 kandidatar på lista. Meir nøyaktig tid og stad for valet, førehandsrøysting, presentasjon av kandidatliste (r), valreglar m.v. blir presentert i neste kyrkjeblad og i lokalavisa. Nytt sokneråd trer i funksjon 1. november.

4 4 Misjons-temadag for konfirmantane 7. februar var konfirmantar frå alle sokna i Indre Storfjorden samla på Stranda til ein temadag med fokus på misjon. Tilsaman var det ca. 70 konfirmantar tilstade. Dei frå Geiranger kunne diverre ikkje delta pga. rasstenkt veg. Dagen blei starta i Stranda kyrkje med ei felles samling med info, sang og ei dåps markering kor konfirmantane fekk anledning til å tekne korsets teikn i vatn på handledet. Etter det blei konfirmantane delt i to grupper. Ei gruppe fikk undervisning om misjon frå Israels misjonen ved Terje og Bjørg Bakke. Den andre gruppa fikk tema. Til slutt blei dagen avslutta med ei undervisning om NLM av Stein samling i kyrkja. Karstensen, sokneprest i Sunnylven, som Det var veldig trivelig å være saman med sjølv har vore misjoner i blant trengande i så mange kjekke ungdommar. Og vi i Brasil. staben vil seie ein stor takk til Etter ein trivelig pizzalunsj kor det blei satt konfirmantforeldra, som kjørte og bidrog til livs rundt om 30 grandiosa, bytta med det praktiske ved pizzaserveringa. gruppene slik at alle blei undervist i begge Hørt sagt: - Tro er som elekstrisitet. Du kan ikke se den, men du kan se lyset. (Ukjent) - Tro er kraften som manøvrerer vårt skip gjennom uværet i vår verden. (Pishoy Kamel) - Tro er ikke noe vi kan produsere; den er noe Gud produserer i oss. (Allister McGrath) - Tro er ikke antagelser uten bevis, den er tillit uten reservasjoner. (Elton Trueblood) - Skilt på døra til en helsekostbutikk: Stengt pga sykdom - Skilt på en kirkedør: Hvis du kjører i feil retning, så tillater Gud en U-sving. - Nei takk, jeg liker ikke kaffe, men kvinnfolk, sa prosten, - de liker kaffe. (Karsten Isaksen) 13 Lebesbymannen Anton Johansen levde fra 1858 til Han var en fattig fisker og om sommeren jobbet han med landmåling i Finnmark for Norges kartverk. Han bodde i Lebesby i Finnmark, og var på alles lepper i kristne forsamlinger rett etter 1 verdenskrig, faktisk også så sein som etter 2.verdenskrig. Omkring 1 verdenskrig oppnådde han også en kjendisstatus etter den tids normer, fordi han ble omtalt og avfotografert i mange store aviser både i Sverige og Norge. Han ble omtalt som en underlig skrue, en enkel fisker fra Finnmark som kom med utrolige syner og profetier. De kalte ham Lebesbymannen. Anton Johansen var en mann som leste Bibelen meget nøye, og han fikk flere ganger syner om hva som skulle skje, og det han såg skjedde kort tid etter. I 1907 hadde han et stort syn som opprørte ham veldig. Han såg hendelser som kom til å komme, og han fikk årstall knyttet til hendelsen. Han såg at et skip som skulle hette Titanic gå på et isfjell og mange menneskeliv skulle gå tapt. Dette skulle skje i 1912, og da det faktisk skjedde i 1912, og han såg at han hadde vært ulydig ved ikke å varsle rederiet om det han hadde sett, da bestemte han seg for at det andre han hadde sett, det måtte verden få vite. Derfor seint på året i 1913 la han ut på en strabasiøs reise. Han måtte låne penger til reisen!! Han reiste til både Oslo, Stockholm og Berlin. Der snakket han både statsministeren i Norge, I Stockholm snakket han med Sveriges statsminister, erkebiskop og en general! I Berlin snakket han med en av keiser Wilhelm sine rådgivere. I Oslo fikk han til og med taletid på stortinget! Det han hadde sett var at verden ville bli rammet av den verste krigen i manns minne i Men få trodde ham. Han snakket om det med enkle ord, og hans framferd var slik at han ikke kunne avvises. Mannen var på mange måter et mysterium. I Stockholm ble han til og med undersøkt av psykolog, som slo fast at det ikke var noe galt med mannen. Statsminister Knudsen sa i en tale i februar 1914, etter å ha hørt budskapet til Anton Johansen, at den politske himmelen over Europa er skyfri! I ettertid vet vi hvem som fikk rett! Avisene både i Sverige og Norge slo det stort opp etter krigen at Lebesbymannen hadde rett. Det vil føre for langt å omtale de andre tingene som Lebesbymannen varslet, og som faktisk skjedde i årene etter 1.verdenskrig. Folk sluttet å snakke om denne mannens syner midt på 50-tallet. Men faktum er at han også snakket om at han hadde sett en 3. verenskrig, som skulle komme fra et uventet hold, og etpar fryktelige hednelser som skulle komme omtrent satidig: 1. Et jordskjelv i Norskehavet som skulle sende et flodbølge som skulle gjøre store ødeleggelser både i England, Skottland, Nederland, Danmark og Norge. 2. En orkan som også skulle gjøre enorme ødeleggelser skulle komme omtrent samtidig. Hvorfor skrive om Lebesbymannen i dette bladet? Fordi ting han såg i 1907, har allerede gått i oppfyllelse, og jeg tror det er klokt å legge merke til at det står etpar ting igjen, -som ikke har gått i oppfyllelse. Disse tingene harmonerer godt med det Bibelen også profeterer om at skal skje i de siste tider.. Himmelen over Europa er ikke skyfri i 2015!

5 12 Bispevisitas til hausten Frå den 13 til den 18. oktober er det bispevistas i Norddal. Sist vi hadde bispevisitas var i februar Då var biskop Bondevik sjukmeldt, så domprost Øystein Bjørdal gjennomførte visitasen som fungerande biskop. Så ikkje sidan 1998 har den ordentlige biskopen vore på visitas i Norddal. Når i tillegg biskopen i Møre en ei kvinne, er dette verdt å notere i almanakken for fleire enn oss på prestekontoret. Tysdag 10. mars hadde vi eit første møte i førbuding av denne hendinga. Her vart det sett opp kva som må gjerast og oppgåver vart fordelte. Vi ser fram til at også denne visitasen kan verte eit løft for arbeidet i kyrkjelyden, slik at arbeidet kan gå fram og styrkast. Forskjellen på Islam og Kristendom Mark Gabriel var tidligere en framstående Imam i Egypt. Han var til og med professor og underviste imamstudenter på univeristet i Kairo. Han kunne hele Koranen utenat da han var 12 år gammel. Så dette er en mann som vet mer om Islam enn de aller fleste, inkludert Erna Solberg og Barack Obama, som har uttalt at koranen ikke oppfordrer til drap og vold. Da han ble kristen, konverterte han til kristendommen og han ble forsøkt tatt livet av ved flere anledninger. Han forandret navn og bor i dag i USA. Han sier at det er plikten til å drepe vantro som er den store forskjellen mellom Islam og andre religioner. Jesus befale oss kristne å elske til og med våre fiender! En kristens plik er å elske alle mennesker. Kristendommen skal fremmes ved å forkynne kjærlighetens evangelium, men Islam skal frammes ved jihad, - krig og vold. Forskjellen på de to er stor. 5 Skulegudstenestene Ein av dei siste dagane før jul er det skulegudsteneste i kyrkjene. Då er alle klassene på plass, også barnehagebarna, lærarar og barnehagetilsette. Kyrkjene er nesten fulle! Ein kan sjå i begge kyrkjene, særleg på bakerste benk at der sit foreldre og besteforeldre, og der er plass til nokre til. Eg synest det er stor stas å få vere med på desse gudstenestene. Hjelpe til med litt praktisk i forkant, og stå i døra og ta imot. 4 åringane strålar og seier hei, dei kjenner meg att frå barnehagebesøk. Også nokre av dei andre barnehagebarna kjenner meg att. 6. Klassingane som har fått bibel først på året, og vore på bibelkurs. Konfirmantane, og dei eldste, 10. klassingane. Men det beste av allt er den gode roa som sig innover meg. Elevane har øvd på det dei skal gjere, dei les, tenner lys og syng. Julespelet i Frå gudstenesta i Sylte kyrkje Sylte kyrje er godt innøvd, og songen frå trappa ved alteret i Norddal kyrkje ljomar nesten ut porten og utover fjorden. Ei stor takk til lærarane i kommuna vår for dette gode samarbeidet, og den gode julestemninga eg får kvart år, ca 19, desember. Gudrun Uri Elevane tek del i gudstenesta både med lesing og som her i Norddal, med sang Staben samla med prosten til eit fyrste møte i førebuinga til bispevisitasen. Bibelske guttenavn populære For tredje året på rad er et bibelsk guttenavn det mest populære i Norge. I 2014 var Lucas det mest brukte guttenavn både i Østfold, Hedemark, Nordland og Rogaland. Det toppet også på landsplan. Her på Møre var Elias, også det et bibelsk navn, det mest populære. Ellers var både Isak, Mathias og Markus på topp i enkelte fylker. Nora var det mest brukte jentenavnet. Men også her var bibelske navn høyt oppe. Dette gjelder Sara, som var på topp i Møre og Sør-Trøndelag, Anna i Sogn og Fjordane og Leah i Telemark.

6 6 11 Kyrkjelydsbasar Etter eit kortare opphald klarte vi i år å arrangere kyrkjelydsbasar igjen. Dette er eit ganske stort og viktig arbeid for soknerådet for å skaffe inn midlar til arbeid i kyrkjelyden. Ein må skaffe gevinstar, gå med loddbøker rundt i alle bygder og ein må sjølvsagt også ordne med bakverk til den store dagen. Heldigvis får vi mykje støtte frå folk i bygdene våre. Vi set stor pris på alle dei flotte gevinstane som vi fekk inn til årets basar, både til loddbøkene, til åresal og tombola. Årets basar vart helde på Eidsdal skule laurdag 28. februar kl Det var kjekt å sjå at det møtte bra med folk etter kvart. Vi hadde fått med Tombola høyrer med. oss tre kjekke jenter frå Valldal som spelte til og Alicia Middelveld tok seg av åresal, allsongane saman med Carolin Eide. Julie tombola og lykkehjul. Vi takkar dei for den Helene Aklestad, Synne Hovden og Dana gode hjelpa dei gav oss. Haberberger opna basaren med å spele «Deg å få Martin Kristoffersen, som er tilsett som skoda». Så var basaren i gong og folk kosa seg ungdomsarbeidar i Stranda og Norddal, heldt med mat og god prat. Det vart fleire rundar med andakt for oss. Han tok utgangspunkt i 1.Pet. 5. åresal, og tombola var som vanleg ein populær 7 «Kast all dykkar sut på han, for han har aktivitet. omsut for dykk», og fortalde om korleis Gud Vi var så heldige at vi hadde fått hjelp av fem viser omsorg for oss i kvardagen. Då passa det konfirmantar frå Eidsdal og Norddal. fint med melodien «Go, tell it on the Konfirmantane skal gjennom konfirmanttida si mountain» som Carolin og dei tre jentene delta på minst to sjølvvalte oppgåver, det kan spelte så flott etterpå. vere alt frå å delta på bibelgruppe, hjelpe til på søndagsskule eller som desse; hjelpe til på basar. Innimellom åresal og kjøp av andre lodd fekk Mari Hjelle, Eline Eide Grønningsæter, Maria også dei frammøte bryne seg på ein liten quiz: Grønningsæter, Sara R. Nilsen, Lovise Eliassen Kva heiter biskopen i Møre? Kva har Doktor Proktor funne opp? Kven vart slukt av kvalen då han nekta å lyde Guds befaling? Dette var nokre av spørsmåla som måtte svarast på, og det viste seg å bli jamn konkurranse. Fire lag gjekk av med sigeren og måtte dele ein pose med Twist. Når jentene på lykkehjulet hadde gått tom for smågodt, og tre rundar med åresal var unnagjort, vart det trekking av loddbøker. Gevinstane fordelte seg fint utover alle bygdene, og vi håper at nokon fekk seg ei positiv overrasking. Vi takkar alle som møtte og alle dei som har støtta oss. Stor takk også til dei som spelte for oss! Når humøret er godt og maten god kva meir kan ein ynskje av ein basar? Når inntektene var talt opp, hadde vi fått inn kroner. 8 av femteklassingane møtte fram i kyrkja på Sylte for å ta imot Biblane sine. Alle er einige om at altertavla i Norddal kyrkje er vakker. Den er eldre enn kyrkja, og Astor Furseth skriv i boka om kyrkja at altertavla vart laga i I 1922 vart tavla restaurert av Dominico Erdmann, og kostnaden den gongen var 1300 kr. Denne kostnaden vart betalt av privatfolk. Men i dag forfell altertavla, målinga er tørka inn, og er i ferd med å flase av. Riksantikvaren har gitt beskjed om at vi ikkje må turke støv av henne ein gong før vi har restaurert henne. Prislappen på det? 1,8 millioner kroner!!!! En slik sum har ikkje soknerådet råd til å koste. Jonas og Vemund var med på Bibelkurset på bedehuset på Sylte

7 10 Så er det bibeldagen att. Eit år går fort. Nye 5. klassingar får invitasjon til gudsteneste. Der dei skal få utdelt kvar sin flunkande ny Bibel. Denne verdifulle boka som er den mest solgte boka i verda. 6. klassingane er inviterte til å vere med i gudstenesta, og i Sylte kyrkje er Jens Einar med. Han er med og forbereder gudstenesta i forkant, leser bibeltekst ilag med konfirmantane som er kyrkjevert den dagen, og også dele ut Bibelen til 5. klassingane. Det er festa lappar med bøner på alteret, og i Norddal kyrkje er det også bønelappar for dei to dåpsborna Erling og Emil-Elias Alle 5. klassingane har fått invitasjon til bibelkurs. I Eidsdal utset vi kurset ei veke, sidan nokon er blitt sjuke, og alle har lyst til å vere med. I Valldal er det to som vil vere med. På bibelkurset får dei lære at Bibelen eigentleg er ei samling av 66 bøker, 39 i gt og 27 i nt. Gt tyder det gamle testamentet, og nt tyder det nye testamentet. Dei får lære om forkortingar, og at Bibelen ikkje BIBELDAGEN bare er inndelt i gt og nt, men også i kapittel og vers. Denne boka kan vi også lese stykkjevis og delt, og dette er faktisk den mest vanlege måten å lese boka på, ikkje slik som vi les andre bøker. Vi har hatt fine samlingar i lag, med mat, oppgåver, leik og Fader vår. Dei har også fått kvar sitt vesle hefte med bibelleseplan. Lykke til vidare med Bibelen! Presten understreka at Guds Ord i Bibelen kan samanliknast med eit frø som kan verte til eit stort tre. Han heldt fram ein kongle frå verdens største tre. 7 Julevandring Nå vandrer frå hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! Laurdag 13 desember fekk både vi, og dei som møtte opp til julevandringa i Norddal og Sylte kyrkje oppleve eit lite pusterom midt i travle adventsdagar. 5 og 6 åringane i Sylte kyrkje, og 4-7 åringane i Norddal kyrkje. Gudrun, Martin og Carolin møtte gjestane i våpenhuset, og etter ein liten introduksjon var ikkje Martin Martin lenger, men keiser Augstus. Etter at han hadde foretatt mantal, og fått med seg tre vise menn, kunne vi forberede oss på ei lita pilgrimsvandring mot Betlehem. Vi banka på kyrkjedøra, og Carolin var ikkje lenger Carolin, men engelen Gabriel. Ho sa at vi ikkje skulle vere redde, og at ho trengde nokre englar ilag med seg. Vi vandra vidare mot Betlehem, og ved bålet på marka låg der nokre einsame sauer, så der trengdest nokre hyrdar til å passe på dei. Englane song ære vere Gud i det høgste, og etterpå vandra vi vidare mot Betlehem. No når vi nærma oss Betlehem, vart to i flokken Maria og Josef, og då dei banka på døra i vertshuset var ikkje Gudrun Gudrun lenger, men husverten. Maria og Josef fann stallen, og dei vise mennene kunne gje gåvene sine gull, røykelse og myrra til Jesusbarnet. Keiser Augustus kunne no fortelje oss at vi hadde vandra gjennom juleevangeliet, og vi fekk høyre det til slutt. Det var ei riktig fin stund i begge kyrkjene. Vika Servicesenter A/S Gravferdshjelp/begravelsesbyrå i Norddal kommune. Anne Inger og Kåre Strøm, 6210 Valldal. Samarbeider med: Blomsterkjelleren Begravelsesbyrå og Blomsterformidling Terese Otterlei, 6260 Skodje Døgnvakt tlf: Vi hjelper til med alt i høve dødsfall og gravferd. Tlf : Anne Inger og Kåre: eller Terese Otterlei: Gravminner Nye modeller er kommet Be om katalog. Servicearbeid bestilles.

8 8 9 JUNIORKVARTERET Fortellinga om då Jesus rir inn i Jerusalem, kan du lese i Lukas 19, Beretninga om dei andre høgtidsdagane står i Luk. 22, 23 og 24, 1-12 Palmesøndag reid Jesus inn i Jerusalem på ein eselfole. Folk la palmegreiner framfor han på vegen. Skjærtorsdag vaska Jesus føtene til disiplane. Han heldt den første nattverden på skjørtorsdags kvelden. Langfredag vart Jesus tekentil fange og korsfesta,og seinare Gravlagd. Påskedag fann dei grava tom. Jesus var oppstanden. Klarer du finne att desse orda? Leit oppover og nedover. G O L G A T A Ø G D T Judas E E T E R T J U D A S Golgata T W O R R S E S E L W Getsemane S D R M E A R M A K T Tornekrone E F N A S F U V V P R Esel M R E K P Å S K E E O Påske A E K J A T A L G T S Jerusalem N S R K L I L K R E D Palme E F O L M G E K A R A Grav D A N L E T M K V O H Hane A G E M E S S I A S D Peter G H E R Y U I K O S T Messias Fargelegg egget!