Jubel for ny oversettelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubel for ny oversettelse"

Transkript

1 Region vest 24. Oktober 124. Årgang Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid har dassanech-folket i Etiopia og Kenya fått Det nye testamente på sitt språk. Side 6 7 Nytt fra Region vest NLM.no/vest Radio Gnisten på DAB Neste år vil Radio Gnisten sende radioprogram på DAB radio. RegionSIDE 2 Inntrykk fra Indonesia Omsorg for folkeslagene i praksis. Nye ettåringer Fire jenter er klare for nye utfordinger i ettåringstjeneste. RegionSIDE 3 4 RegionSIDE 5 Foto: Elisa Riis

2 1 Region Vest Innspill Helge kvamme administrasjonsleder Om messer og annet viktig Høsten er godt i gang, mørket har omsluttet oss og de fleste ser frem mot juleforberedelser. At noen begynte juleforberedelsene i september er én ting, men når november er rett foran oss, da er tiden snart inne. Sygnarussen sitt Kvart år har 3.-klassen på Sygna eit misjonsprosjekt som dei samlar inn pengar til. I år har russen bestemt seg for å støtte NLM sitt bistandsarbeid i Mongolia. Prosjektet set barn og unge i sentrum. Bjørnar Blom Rundt om i regionen er det mange som forbereder misjons- og julemessene hele året. Nå står disse arrangementene for døren. De første starter 8. november, men på Vik i Øygarden har de allerede gjennomført sin messe. På messene har du anledning til å slå mange fluer i en smekk: Handle julegaver, ha en koselig dag sammen med andre, kjøpe mat, invitere naboer og kjente med på et kristent arrangement. Dørterskelen oppleves litt lavere på en messe enn på vanlige møter på bedehuset. Samtidig er det forkynnelse og sang. Og midt i alt dette støtter vi opp om det aller viktigste: Misjon. Misjonsøkonomien er avhengig av disse trofaste medarbeiderne som arbeider gjennom hele året for at messene skal kunne bli gjennomført. Møt derfor opp! Og bruk anledningen! Det er mange prosjekt og stor aktivitet denne høsten også her i Region Vest. Lag, foreninger og forsamlinger er i full aktivitet. Og på skolene våre har de innsamling til sine misjonsprosjekt. Leirplassene driver med utbygging, og denne høsten er det Sætervika som oppgraderer og har bruk for midler til gjennomføringen. På Askøy er det stor byggeaktivitet på det nye bedehuset. Det er noe som driver alle dem som legger ned mye arbeid og midler i misjonsarbeidet og prioriterer det fremfor mye annet. Ja, det handler om prioriteringer i hverdagen og gjelder noe mye mer enn å skape lys høstmørket. Det gjelder dem som lever i mørket uten håp og uten å kjenne til det lyset Jesus kom med. Luk 1,78 79 sier: «for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» Da tenker vi på dem i Indonesia, på de andre misjonsfeltene våre og på våre naboer. Vi har et fantastisk budskap å gå med. Takk at også jeg får være med! Region Vest Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: «Det gjelder dem som lever i mørket uten håp og uten å kjenne det lyset Jesus kom med.» Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein Prosjektet som Sygnarussen samlar inn pengar til i år er «Å styrkje barns rettar.» Mongolia vedtok FN sin barnekonvensjon i Sjølv om dei har skrive under på konvensjonen, betyr ikkje det at dei følgjer den. Derfor skal me jobba for barnas rett til helsehjelp og utdanning. Me støttar også arbeid for retten deira til å bli høyrt, retten til tryggleik og retten til fritid og kvile. Helsevesenet i Mongolia er ikkje noko å skryte av. I Mongolia er 30 prosent av befolkninga nomadar, og befolkninga er svært spreidd. Infrastrukturen er dårleg, og det er lang veg til helsehjelp om ein treng det. Det kan ta opp til tre dagar med reise til fots for å få hjelp. Ikkje som på Sygna Ein står derfor framfor mange store utfordringar innan helsehjelp, både når det gjeld å kunne hjelpe fleire i distriktet og å spreie kunnskap om hygiene og sunt kosthald. Betre hygiene kan vere med på å redusere unødvendige sjukdommar som til slutt kan bli livstruande. Ved å få fleire helsesenter i distrikta vil behandlingstida gå ned. I Mongolia er det internatskular. For at barn og unge frå nomadefamiliar skal få gå på skule, må dei gå på offentlege internatskular. Dei må forlate storfamilien sin når dei er seks år for å få ein niårig skulegang. På internata er det dårlege forhold, dårlig helseteneste, få aktivitetar til underhaldning, få tilsette og få vaksne som dei kan ha som forbilde. Dette står i sterk kontrast til internatlivet på Sygna. Løpet for Mongolia Den 16. oktober sparkar me i gong det største arrangementet i regi av russen nemleg misjonsløpet. Løpet går av stabelen på Kreklingen stadion like ved skulen. Dei to siste skuletimane denne torsdagen går til dette. Målet er å samle inn mest mogleg pengar. Måten ein samlar inn pengar på, er at elevane skaffar seg sponsorar på førehand. Slik får me inn pengar ved å springe enten med eit fast beløp for heile løpet, eller eit rundebeløp for kvar runde eleven spring. Døme: Ein onkel sponsar med 20 kr runden og eleven spring 40 rundar. Då vert det i alt 800 kroner. Faktainformasjon: ein runde er 350 meter og elevane får 80 minutt til å springe. Alle som deltek, vert med i trekninga av nokre premiar. Om du vil støtte prosjektet utanom Løpet for Mongolia kan du overføre eit valfritt beløp til kontoen som står til slutt og merke det med «Gåve».

3 misjonsprosjekt Et pust fra Gud inn i heimen Nylig skrev en lytter en mail til Radio Gnisten og sa: «Dere er et Guds-pust inn i heimen». Slike tilbakemeldinger gir oss stor tro på kristne radioprogrammer. Bjørn Steinar Haugland I løpet av vinteren vil Radio Gnisten starte sendinger på DAB. Utbyggingen av et lokalnett for DAB, som dekker store deler av Hordaland, vil starte med fire sendere. Hordaland vest for Bergen vil bli dekket, fra Nordhordland i nord til Austevoll i sør. Ta gjerne kontakt Har du spørmål, er du velkomen til å ta kontakt med ein av dei prosjektansvarlege: Bjørnar Blom (e-post: hotmail.com eller tlf: ) eller Ingrid Solbakken (e-post: eller tlf: ). Her er kontonummeret for den som vil støtte Sygnarussen sitt prosjekt: Her ser vi korleis prosjektløpet for Mongolia vil fungere i praksis. Oppslutnaden er stor, og pengane renn inn. Foto: NLm region Vest / Arkivfoto Ord frå rektor Som rektor ved Sygna VGS er eg stolt over den innsats Vg3-elevane på Sygna kvart år gjer ved å samle inn pengar til menneske med store behov i andre delar av verda! Dette er ein unik tradisjon som set fokus på noko positivt heile skuleåret og ikkje minst i russetida. Ved å støtte bistandsprosjektet, bidreg du til å gi menneske i Mongolia ein betre livssituasjon samtidig som du oppmuntrar unge til å ta ansvar. Det er god grunn til å gi eit skikkeleg bidrag. Joakim Hector Ny teknologi 24 timer hver dag kan du lytte til kristne program på denne DAB frekvensen. Å ta i bruk ny teknologi passer bra, siden det i januar 2015 er 30 år siden vår første sending på FM. Vi gleder oss til å prøve ut dette. Glade støttere Mange sier ja når vi nå i høst ringer tidligere loddkjøpere. De er glad for muligheten til å støtte dette arbeidet. Det viktigste er likevel at vi får veldig mange tilbakemeldinger fra lyttere i alle aldre, og som sier at vi får bety mye for deres kristenliv. At vi får sende på DAB vil gi oss enda flere lyttere, håper vi. Forbønn er viktig for oss nå fremover. Vi er takknemlige om du vil be for Radio Gnisten.

4 3 Region vest Besøk til en avsidesliggende landsby. Drikkevannet var ikke innbydende. Mitt møte med Indonesia Turen til Indonesia ble preget av møter med kultur, religion og enkeltmennesker som enten kjemper mot kristendommen eller ofrer alt for at andre må få høre om Jesus. Under himmelen er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Helge Kvamme På reisen ble vi introdusert for kulturog religionsmangfoldet. Indonesia fra øst til vest tilsvarer avstanden fra Norge til USA, og det er verdens største muslimske land. I store deler av landet kan religionene leve side om side, og naboer kan respektere hverandres tro. I andre områder er det vanskelig, ja, livsfarlig å fremstå som kristen og formidle kristendommen videre til andre. Iver etter å formidle I møte med enkeltmennesker som kan være åpne om sin tro, ser vi iver etter å formidle budskapet om Jesu kjærlighet i ord og handling. I områder hvor det kan være farlig å fremstå som kristen, ser vi hvor mye som blir ofret av våre utsendinger og nasjonale medarbeidere for å vise Jesus omsorg og kjærlighet til enkeltmennesker og familier i en enkel og fattig livssituasjon. Der de ikke har rent vann og hvor såpe er et fremmedord, blir det gjennom ulike prosjekt foretatt opplæring for å bedre livssituasjonen. Feilernæring kan være en utfordring, selv om Indonesia er et av verdens mest grøderike land. En kan høste tre ganger om året. Kjærlighetsbudet i praksis Våre medarbeidere lever sammen med landsbybeboerne og oppnår tett kontakt med de muslimske innbyggerne. De lever ut kjærlighetsbudet i praksis. På spørsmål om de ikke ble syke av mangel på hygiene og rent vann, var svaret: «Joda, men hva så?» «Kristi kjærlighet tvinger meg,» fikk en ny dimensjon, og eget liv må opp til vurdering. Vi har den samme frelser, men hvor mye ofrer vi i vår hverdag i Norge for at andre mennesker skal få et glimt inn i Jesu kjærlighet, inn i hans fullbrakte frelsesverk? Hvordan er våre prioriteringer med bruk av midler og krefter? Kristne ble drept Noe som gjorde sterkt inntrykk, var møtet med «Fred». Som kristen i et radikalt muslimsk miljø fikk han oppleve forfølgelsen på kroppen. Kirken i landsbyen ble brent, huset hans ble brent og flere kristne ble drept under et opprør som fant sted. Han ble berget av noen muslimer som ikke tok del i opprøret. De gjemte ham i en bil og smuglet ham gjennom mobben til fri-

5 Region vest Gjestene ble invitert på mat, småfisk med ris og saus. Maten er nokså sterkt krydret i forhold til norske retter. Alle foto: Helge Kvamme NLM ønsker å være med å gi dem en fremtid for livet i Indonesia og for evigheten. het. Han unngikk knivene og de alvorlige skadene, men ble banket opp gjentatte ganger. I dag har han flyttet tilbake til den samme landsbyen fordi han ønsker å leve der som et vitne for Jesus. Han blir invitert inn til naboene som ville drepe ham. De serverer te i det som engang var hans kopper, og som mobben stjal fra huset hans. Han har et kall og en tjeneste. Jesu kjærlighet tvinger ham. Barna trivdes sammen med en av de nasjonale medarbeiderne i NLM. Av de to som var med denne dagen, hadde en del aktiviteter for barna mens den andre underviste mødrene.

6 5 Region vest Sætervika er blitt en byggeplass Ombyggingen av Sætervika Ungdomssenter har startet. Ny mur er på plass, og rivingsarbeidet pågår for fullt. Planen er å bli ferdig i løpet av vinteren. Helge Kvamme På Bakketun har det blitt satt opp en flott gråsteinsmur på baksiden, der den gamle muren var på vei til å falle ned. Nå skal inngangspartiet i «kjelleren» bli nytt. Vegger skal rives, og nytt gulv og nye vegger skal på plass. Toalettanlegget skal flyttes, og kiosk og resepsjon skal det også bli. Fra inngangen til hovedetasjen vil det bli heis, for de som har behov for det. Utenfor inngangspartiet til matsalen skal det bygges ut, og samtidig blir det ny trapp fra kjelleren til første etasje. Det er lagt opp til at arbeidet skal bli ferdig i løpet av vinteren Under ombyggingen skal det være full drift på ungdomssenteret. Det blir satt inn ny dør mellom møtesal og spisesal, slik at driften blir berørt i minst mulig grad. Dette er et stort løft for Sætervika, og det vil bli en stor kostnad å få det gjennomført det. Det er bevilget lån fra NLM, men det hadde vært flott om en slapp å betjene et lån på 2,5 millioner over driften framover. Det er mange andre prosjekt som står og venter på gjennomføring. Har du anledning til å være med å støtte Sætervika, er kontonummeret: Den nye og fine muren bak Bakketun erstatter en gammel og forfallen. Foto: Helge Kvamme Ettåringene er i gang Fire jenter er i gang med ettåringsarbeid i Region Vest. Nytt av året er at vi har fått en ettåring i Sogn og Fjordane. Thea Slåtten er 18 år og ble ferdig på Sygna VGS til sommeren. Marta Leodo og Hogne Berland I løpet av tiden på Sygna ble Thea Slåtten en kristen, og nå ønsker hun å bruke et år i NLM sitt barne- og ungdomsarbeid. «Tenk at jeg får bruke et år på å dele Guds ord med barn og unge,» sier hun fornøyd. Thea bor på Sygna og er med på en del av det som skjer der. Samtidig reiser hun rundt i områder av Sogn og Fjordane. Blant annet er hun med på leir, ungdomsarbeid og barnelagsbesøk. «Jeg gleder meg til å treffe masse forskjellige folk og til å arbeide for Gud,» sier Thea frimodig. Mange oppgaver De tre andre ettåringene jobber i Øygarden. I løpet av året skal de innom kirkene og bedehusene i Øygarden. «Teamet» er med på søndagsskoler, barnelag, korøvinger, konfirmantundervisning, ungdomsklubber og leirer. Dessuten leder de bibelgrupper for ungdommer. De reiser også litt rundt andre steder i regionen, der de bidrar med blant annet barnelagsbesøk, ungdomskvelder og som leirledere. De fire ettåringene i Region Vest er fra venstre: Maria Vårvik, Thea Slåtten, Ane Marte Mikalsen og Maria Markussen. Foto: Marta Leodo Andre år i team Ane Marte Mikalsen fra Alta har startet på sitt andre år i team. «Jeg syns vi var så godt i gang at det ble dumt å gi seg etter bare ett år,» smiler hun. Hun synes det har vert flott å bli kjent med ungdommene og vil gjerne følge dem videre. Før hun kom til Øygarden gikk Ane Marte på Fjellheim Bibelskole. I Øygarden sammen med Ane Marte er Maria Vårvik fra Randaberg og Maria Markussen fra Videbæk i Danmark. «Jeg har lyst å lære mer om hvordan Gud arbeider og om meg selv,» svarer Maria Vårvik på spørsmålet om hvilke forhåpninger hun har til året som ligger foran. Etter tre år på Lundeneset VGS har hun vært fem måneder på TEFT, NLM sin bibelskole i Kenya. «Her fikk vi innblikk i hverdagen til misjonærene og samtidig god bibelundervisning. Det var et kjempeflott halvår». Entusiastiske ettåringer Maria Markussen er nettopp ferdig med gymnaset og hadde veldig lyst til å reise til Norge et år. «Etter å ha søkt på litt «vanlige» jobber, fikk jeg tips om denne stillingen og søkte. Nå er jeg sikker på at det var dette jeg skulle. Jeg synes spesielt det hørtes kjekt ut å jobbe i et team sammen med andre.» Hun synes det var litt skummelt å flytte til et annet land der hun ikke kjente noen, men sier at det så langt har gått veldig bra. «Folk er så hyggelige her. Jeg var litt usikker på om alle ville forstå språket mitt, men det ser ut til å gå bra!» De entusiastiske ettåringene har kommet godt i gang og lar seg ikke vippe av pinnen av en travel arbeidsplan og mange nye utfordringer. «Dette blir et år i tjeneste. Vi vil være med å bygge Guds rike, for det er det viktigste av alt,» sier de.

7 Region vest Mat som smiler og smaker. TABU+-helg i Sunnfjord Den september var 15 unge voksne fra Førde, Florø og Sogndal samlet på Røde Kors hytten på Langeland. Cathrine Kvamme TABU ungdomsarbeidet i Sunnfjord har hatt god fremgang og aldersgruppen er ganske spredt. Det har derfor blitt behov for å samle de eldste i et eget fellesskap. Derfor startet noe nytt, TABU+. Tema skal her være «kristen i hverdagen». Tilbudet er for aldersgruppen år. Første samling var i september, og det ble en avslappende helg fylt med gode samtaler og mye latter. Det var en helg med konsentrasjon om Guds makt, hvilken stor Gud vi har, og hvilke forventninger vi kan ha til Gud. Vi fikk dele erfaringer og tanker med hverandre og også be for hverandre og oppbygge hverandre. Lørdag var de fleste på en lang fjelltur om formiddagen, mens noen var igjen på hytten for å slappe av og spille spill. Det ble en helg fylt med god mat, latter, masse spill og ikke minst quiz begge kveldene. Vennskap ble formet og styrket disse høstdagene. Samling ved langbordet. Begge foto: Cathrine Kvamme Snart klart for tømrerarbeidet Her vil det bli mange samlinger om Guds ord og misjonen. Til høyre litt av det som står igjen av det gamle bedehuset. Foto: Helge Kvamme Det har vært store utfordringer med grunnforholdene underveis i arbeidet med Kleppe bedehus, men nå er det snart klart for tømrerarbeid. Helge Kvamme Etter en del utfordringer er det nå snart klart for tømrerarbeid på Kleppe bedehus. Kjelleretasjen er tett og hovedetasjen snart ferdigstøpt. Det er et stort arbeid som skal til for at bedehuset skal bli et tjenlig bygg for NLM på Askøy. 16 millioner kroner må samles inn av gaver fra dem som står aktivt med i arbeidet, og fra andre som ønsker å støtte prosjektet. Nye Kleppe bedehus vil bli et flott kulturbygg på Askøy. Der vil bli en hovedsal til minst 300 mennesker, kjøkken, grupperom og gode fasiliteter for store og små. Det blir et tjenlig bygg for de mange aktivitetene som blir drevet av NLM på bedehuset: Kor, speidergruppe, bibelgruppe, tenkafé, foruten møter hver søndag. Det blir et hus som også vil bli leid ut til andre arrangement og happeninger. Gjenbruksbutikken i kjelleren kommer til å bli en møteplass for mange. I butikken vil det bli bruk for mange frivillige til å selge gjenbruksvarer til folket på øyen. For alle som vil være med å støtte arbeidet, er kontonummeret:

8 Region vest Høstmesse på Askøy 8. november Ravnanger Grendahus Kl. 11:00 16:00 Lik oss på Facebook NLM Region Vest Liker Foto: Ottar vik Misjonsmesse på Vik bedehus Om lag 150 personar, både eldre og unge, var møtt fram då Kvinneforeininga inviterte til misjonsmesse på Vik bedehus 30. august. Det vart selt lodd for om lag kroner, og det var kvinnene i foreininga godt fornøgde med. Og alle fekk kjøpa graut, kaker og kaffi. Ottar Vik Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Alt må ikke kjøpes nytt... Lysere Hverdag Vil du være med på å gi noen dette? Det blir salg hjemmelagde produkter, som håndarbeid, saft, syltetøy, lefser og fiskemat. Det blir også basar med åresalg og trekninger og egen loddtrekning for barna. Tippelaks og aktiviteter for barna er bare noen av de mange tilbudene på messen. I løpet av dagen er det også to samlinger med andakt og mange innslag av sang og musikk. Trond Kråvik er årets taler og Kor-Mix fra Åsane, Kleppe Yngste Røster og Koret på Sporet blir med og synger. Høstmessen avrundes søndag formiddag kl med misjonsmøte på Haugland Bedehus. Inntektene fra messen vil blant annet gå til prosjektet «Bedre liv i Tana» et prosjekt på vann- og hygieneutvikling i Kenya. Alle er hjertelig velkommen, og vær oppmerksomme på at varene går fort unna Med vennlig hilsen arrangementskomiteen Salem Nærmiljøsenter Mange i Bergen tar kontakt med Salem Nærmiljøsenter med spørsmål om kontakt og hjelp: Følge til lege, tannlege eller lignende Besøkstjeneste hjemme eller på sykehjem Lærere og hjelpelærere til norskkurs Kan du tenke deg å ha en frivillig tjeneste med en av disse oppgavene? Du bestemmer hvor ofte. Slik kan du være Jesu hånd, fot og hjerte for noen i Bergen. Vi ønsker å dele Guds kjærlighet med andre gjennom dette arbeidet. Info: Nærmiljøsenter Tlf: daglig leder Jorunn-Marie Haugstad Salem Nærmiljøsenter er en frivilligsentral eid av NLM Region Vest, i nært samarbeid med Salem Misjonsforsamling. Neste utsyn Utgivelsesdag: 7. november 2014 Peru er månedens misjonsland i november, og Utsyn har aktuelt stoff fra dette søramerikanske landet. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Narve Jonas Nystøyl Maria Celine Lundeby Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Vest Salem, Bergen oktober 2014 Taler: Sverre Bøe Regionskonferanse Fredag Regional visjonær samhandling (påmelding) Ansatte, styrer og ledere for institusjoner/forsamlinger/ områder i NLM Region Vest Lørdag Samling for alle ansatte i NLM Region Vest Seminar åpent for alle «Hvor mye er jeg verdt er andre like mye verdt som meg?» Sverre Bøe Misjonssamling Misjonsglimt, sang av Kongshaug Musikkgymnas, tale ved Sverre Bøe Konsert med Kongshaug Musikkgymnas Søndag Møte i Salem, taler: Helge Kvamme Møte på Haugland (Askøy), taler: Svein Strand Gudstjeneste i Os kirke, taler: Christian Lilleheim Sang: Kongshaug Musikkgymnas Møte i Tremorkirken, taler: Sverre Bøe Regionårsmøter: mai mai Arrangement dato Arrangement Alder Lyngmo Haustbasar Leir år Barnas Songleir klasse Juleverkstad 4 11 år Julemiddag for alle Julemiddag for ungdom Nyttårsfeiring Selskap Lyngmo har flotte lokale til konfirmasjonar, minnestunder og andre selskap. Ta gjerne kontakt for informasjon og tilbod. Mail: eller tlf.: Presang gåvekort på leir Av og til har familie, fadrar og andre lyst til å gje ei gåve som betyr «litt meir». På Lyngmo er det leirar for born og ungdom heile året. Kanskje årets bursdags- eller julegåve kan vera eit gåvekort på leir! Sætervika Adventsleir Familie Nyttårsleir 15 + Skilbrei Leir klasse Tabu 8. klasse + Misjons- og julemesser i Region Vest: Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2013 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 15 millioner. Regnskapet viser gaver på kr 14,6 millioner som er kr 1,3 millioner bedre enn i For 2014 er budsjettet på kr 14,9 millioner i gaver. I hvert nummer av Utsyn Region Vest vil utviklingen i gaveinntektene bli vist. Kontonummer for gaver: Fram til og med august er inntektene kr ,- under budsjett og kr ,- over fjoråret. Håper på en god gaveinngang utover høsten. Takk til alle som er med å gi! Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 8. november: Ravnanger grendahus, Askøy. Kl Familiemøte kl , misjonsmøte kl Taler: Trond Kråvik. Sang: Kleppe Yngste Røster, Koret på Sporet og Kor-Mix. Hundvin, Nordhordland Taler: Kjersti Ruud 15. november: Salem misjonsforsamling kl Familiemøte kl Andakt: Bodil Bjørdalsbakke Sang: Sædalen barnegospel. 22. november: Eikelandsosen, Fusa og Samnanger. Taler: Oddvar Risøy. Norheimsund, Hardanger. Fra kl Taler: Kjell Haaland. 26. november: Balestrand, Sogn. Starter kl Taler: Mathias Mjølhus. Sang: Baluba november Nordfjordeid, Fjordane. Taler: Trond Bjørsvik.

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. REGION VEST 05. desember 124. Årgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. Region VEsT 06. februar 125. Årgang 03 2015 ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er guds ord. ef 6,17 S lid gaverekord for første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år. Region vest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region vest Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april.

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena. Region VEsT 25. oktober 123. Årgang 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. mi 7, 19 Nytt prosjekt i tana-området

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region vest 7. FEBRUAr 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Synger om håp. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Fulle påskeleirer Det var to fulle påskeleirer for hele familien på Lyngmo.

Synger om håp. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Fulle påskeleirer Det var to fulle påskeleirer for hele familien på Lyngmo. Region VEsT 17. april 125. Årgang 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik konsert

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet.

Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet. Region vest 13. September 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region vest Oddvar Risøy

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region vest 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9 ReGiOn ØST 25. oktober 123. ÅrgAng 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Høstmøte 2012 Fullt hus i Salem under høstmøtet. Rekord på Askøy. Mange samlet på leir Ny innsamlingsrekord på

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Høstmøte 2012 Fullt hus i Salem under høstmøtet. Rekord på Askøy. Mange samlet på leir Ny innsamlingsrekord på 3. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble døpt

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region vest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan.

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan. REGION VEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring 25

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Nytt arbeid i Austevoll 37 barn troppet opp og ville være med på første samling.

Forlatte barn får hjelp REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Nytt arbeid i Austevoll 37 barn troppet opp og ville være med på første samling. REGION VEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver NLM

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «spot on». Region VEsT 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Snart hjemme REGION VEST NYTT FRA REGION VEST

Snart hjemme REGION VEST NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Snart hjemme Mirjam Artmark Aanensen og familien er ferdig

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Region VEsT. nytt FRa REgIon VEsT. Historisk dag Første pinsedag var det både misjonærinnvielse og dåp i oppsal kirke i oslo.

Region VEsT. nytt FRa REgIon VEsT. Historisk dag Første pinsedag var det både misjonærinnvielse og dåp i oppsal kirke i oslo. Region VEsT 12. september 124. Årgang 16 2014 alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. kol 3,23 Høstgaven 2014: sør-amerika jesus til landsbygda I Peru og

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer