Jubel for ny oversettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubel for ny oversettelse"

Transkript

1 Region vest 24. Oktober 124. Årgang Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid har dassanech-folket i Etiopia og Kenya fått Det nye testamente på sitt språk. Side 6 7 Nytt fra Region vest NLM.no/vest Radio Gnisten på DAB Neste år vil Radio Gnisten sende radioprogram på DAB radio. RegionSIDE 2 Inntrykk fra Indonesia Omsorg for folkeslagene i praksis. Nye ettåringer Fire jenter er klare for nye utfordinger i ettåringstjeneste. RegionSIDE 3 4 RegionSIDE 5 Foto: Elisa Riis

2 1 Region Vest Innspill Helge kvamme administrasjonsleder Om messer og annet viktig Høsten er godt i gang, mørket har omsluttet oss og de fleste ser frem mot juleforberedelser. At noen begynte juleforberedelsene i september er én ting, men når november er rett foran oss, da er tiden snart inne. Sygnarussen sitt Kvart år har 3.-klassen på Sygna eit misjonsprosjekt som dei samlar inn pengar til. I år har russen bestemt seg for å støtte NLM sitt bistandsarbeid i Mongolia. Prosjektet set barn og unge i sentrum. Bjørnar Blom Rundt om i regionen er det mange som forbereder misjons- og julemessene hele året. Nå står disse arrangementene for døren. De første starter 8. november, men på Vik i Øygarden har de allerede gjennomført sin messe. På messene har du anledning til å slå mange fluer i en smekk: Handle julegaver, ha en koselig dag sammen med andre, kjøpe mat, invitere naboer og kjente med på et kristent arrangement. Dørterskelen oppleves litt lavere på en messe enn på vanlige møter på bedehuset. Samtidig er det forkynnelse og sang. Og midt i alt dette støtter vi opp om det aller viktigste: Misjon. Misjonsøkonomien er avhengig av disse trofaste medarbeiderne som arbeider gjennom hele året for at messene skal kunne bli gjennomført. Møt derfor opp! Og bruk anledningen! Det er mange prosjekt og stor aktivitet denne høsten også her i Region Vest. Lag, foreninger og forsamlinger er i full aktivitet. Og på skolene våre har de innsamling til sine misjonsprosjekt. Leirplassene driver med utbygging, og denne høsten er det Sætervika som oppgraderer og har bruk for midler til gjennomføringen. På Askøy er det stor byggeaktivitet på det nye bedehuset. Det er noe som driver alle dem som legger ned mye arbeid og midler i misjonsarbeidet og prioriterer det fremfor mye annet. Ja, det handler om prioriteringer i hverdagen og gjelder noe mye mer enn å skape lys høstmørket. Det gjelder dem som lever i mørket uten håp og uten å kjenne til det lyset Jesus kom med. Luk 1,78 79 sier: «for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» Da tenker vi på dem i Indonesia, på de andre misjonsfeltene våre og på våre naboer. Vi har et fantastisk budskap å gå med. Takk at også jeg får være med! Region Vest Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: «Det gjelder dem som lever i mørket uten håp og uten å kjenne det lyset Jesus kom med.» Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein Prosjektet som Sygnarussen samlar inn pengar til i år er «Å styrkje barns rettar.» Mongolia vedtok FN sin barnekonvensjon i Sjølv om dei har skrive under på konvensjonen, betyr ikkje det at dei følgjer den. Derfor skal me jobba for barnas rett til helsehjelp og utdanning. Me støttar også arbeid for retten deira til å bli høyrt, retten til tryggleik og retten til fritid og kvile. Helsevesenet i Mongolia er ikkje noko å skryte av. I Mongolia er 30 prosent av befolkninga nomadar, og befolkninga er svært spreidd. Infrastrukturen er dårleg, og det er lang veg til helsehjelp om ein treng det. Det kan ta opp til tre dagar med reise til fots for å få hjelp. Ikkje som på Sygna Ein står derfor framfor mange store utfordringar innan helsehjelp, både når det gjeld å kunne hjelpe fleire i distriktet og å spreie kunnskap om hygiene og sunt kosthald. Betre hygiene kan vere med på å redusere unødvendige sjukdommar som til slutt kan bli livstruande. Ved å få fleire helsesenter i distrikta vil behandlingstida gå ned. I Mongolia er det internatskular. For at barn og unge frå nomadefamiliar skal få gå på skule, må dei gå på offentlege internatskular. Dei må forlate storfamilien sin når dei er seks år for å få ein niårig skulegang. På internata er det dårlege forhold, dårlig helseteneste, få aktivitetar til underhaldning, få tilsette og få vaksne som dei kan ha som forbilde. Dette står i sterk kontrast til internatlivet på Sygna. Løpet for Mongolia Den 16. oktober sparkar me i gong det største arrangementet i regi av russen nemleg misjonsløpet. Løpet går av stabelen på Kreklingen stadion like ved skulen. Dei to siste skuletimane denne torsdagen går til dette. Målet er å samle inn mest mogleg pengar. Måten ein samlar inn pengar på, er at elevane skaffar seg sponsorar på førehand. Slik får me inn pengar ved å springe enten med eit fast beløp for heile løpet, eller eit rundebeløp for kvar runde eleven spring. Døme: Ein onkel sponsar med 20 kr runden og eleven spring 40 rundar. Då vert det i alt 800 kroner. Faktainformasjon: ein runde er 350 meter og elevane får 80 minutt til å springe. Alle som deltek, vert med i trekninga av nokre premiar. Om du vil støtte prosjektet utanom Løpet for Mongolia kan du overføre eit valfritt beløp til kontoen som står til slutt og merke det med «Gåve».

3 misjonsprosjekt Et pust fra Gud inn i heimen Nylig skrev en lytter en mail til Radio Gnisten og sa: «Dere er et Guds-pust inn i heimen». Slike tilbakemeldinger gir oss stor tro på kristne radioprogrammer. Bjørn Steinar Haugland I løpet av vinteren vil Radio Gnisten starte sendinger på DAB. Utbyggingen av et lokalnett for DAB, som dekker store deler av Hordaland, vil starte med fire sendere. Hordaland vest for Bergen vil bli dekket, fra Nordhordland i nord til Austevoll i sør. Ta gjerne kontakt Har du spørmål, er du velkomen til å ta kontakt med ein av dei prosjektansvarlege: Bjørnar Blom (e-post: hotmail.com eller tlf: ) eller Ingrid Solbakken (e-post: eller tlf: ). Her er kontonummeret for den som vil støtte Sygnarussen sitt prosjekt: Her ser vi korleis prosjektløpet for Mongolia vil fungere i praksis. Oppslutnaden er stor, og pengane renn inn. Foto: NLm region Vest / Arkivfoto Ord frå rektor Som rektor ved Sygna VGS er eg stolt over den innsats Vg3-elevane på Sygna kvart år gjer ved å samle inn pengar til menneske med store behov i andre delar av verda! Dette er ein unik tradisjon som set fokus på noko positivt heile skuleåret og ikkje minst i russetida. Ved å støtte bistandsprosjektet, bidreg du til å gi menneske i Mongolia ein betre livssituasjon samtidig som du oppmuntrar unge til å ta ansvar. Det er god grunn til å gi eit skikkeleg bidrag. Joakim Hector Ny teknologi 24 timer hver dag kan du lytte til kristne program på denne DAB frekvensen. Å ta i bruk ny teknologi passer bra, siden det i januar 2015 er 30 år siden vår første sending på FM. Vi gleder oss til å prøve ut dette. Glade støttere Mange sier ja når vi nå i høst ringer tidligere loddkjøpere. De er glad for muligheten til å støtte dette arbeidet. Det viktigste er likevel at vi får veldig mange tilbakemeldinger fra lyttere i alle aldre, og som sier at vi får bety mye for deres kristenliv. At vi får sende på DAB vil gi oss enda flere lyttere, håper vi. Forbønn er viktig for oss nå fremover. Vi er takknemlige om du vil be for Radio Gnisten.

4 3 Region vest Besøk til en avsidesliggende landsby. Drikkevannet var ikke innbydende. Mitt møte med Indonesia Turen til Indonesia ble preget av møter med kultur, religion og enkeltmennesker som enten kjemper mot kristendommen eller ofrer alt for at andre må få høre om Jesus. Under himmelen er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Helge Kvamme På reisen ble vi introdusert for kulturog religionsmangfoldet. Indonesia fra øst til vest tilsvarer avstanden fra Norge til USA, og det er verdens største muslimske land. I store deler av landet kan religionene leve side om side, og naboer kan respektere hverandres tro. I andre områder er det vanskelig, ja, livsfarlig å fremstå som kristen og formidle kristendommen videre til andre. Iver etter å formidle I møte med enkeltmennesker som kan være åpne om sin tro, ser vi iver etter å formidle budskapet om Jesu kjærlighet i ord og handling. I områder hvor det kan være farlig å fremstå som kristen, ser vi hvor mye som blir ofret av våre utsendinger og nasjonale medarbeidere for å vise Jesus omsorg og kjærlighet til enkeltmennesker og familier i en enkel og fattig livssituasjon. Der de ikke har rent vann og hvor såpe er et fremmedord, blir det gjennom ulike prosjekt foretatt opplæring for å bedre livssituasjonen. Feilernæring kan være en utfordring, selv om Indonesia er et av verdens mest grøderike land. En kan høste tre ganger om året. Kjærlighetsbudet i praksis Våre medarbeidere lever sammen med landsbybeboerne og oppnår tett kontakt med de muslimske innbyggerne. De lever ut kjærlighetsbudet i praksis. På spørsmål om de ikke ble syke av mangel på hygiene og rent vann, var svaret: «Joda, men hva så?» «Kristi kjærlighet tvinger meg,» fikk en ny dimensjon, og eget liv må opp til vurdering. Vi har den samme frelser, men hvor mye ofrer vi i vår hverdag i Norge for at andre mennesker skal få et glimt inn i Jesu kjærlighet, inn i hans fullbrakte frelsesverk? Hvordan er våre prioriteringer med bruk av midler og krefter? Kristne ble drept Noe som gjorde sterkt inntrykk, var møtet med «Fred». Som kristen i et radikalt muslimsk miljø fikk han oppleve forfølgelsen på kroppen. Kirken i landsbyen ble brent, huset hans ble brent og flere kristne ble drept under et opprør som fant sted. Han ble berget av noen muslimer som ikke tok del i opprøret. De gjemte ham i en bil og smuglet ham gjennom mobben til fri-

5 Region vest Gjestene ble invitert på mat, småfisk med ris og saus. Maten er nokså sterkt krydret i forhold til norske retter. Alle foto: Helge Kvamme NLM ønsker å være med å gi dem en fremtid for livet i Indonesia og for evigheten. het. Han unngikk knivene og de alvorlige skadene, men ble banket opp gjentatte ganger. I dag har han flyttet tilbake til den samme landsbyen fordi han ønsker å leve der som et vitne for Jesus. Han blir invitert inn til naboene som ville drepe ham. De serverer te i det som engang var hans kopper, og som mobben stjal fra huset hans. Han har et kall og en tjeneste. Jesu kjærlighet tvinger ham. Barna trivdes sammen med en av de nasjonale medarbeiderne i NLM. Av de to som var med denne dagen, hadde en del aktiviteter for barna mens den andre underviste mødrene.

6 5 Region vest Sætervika er blitt en byggeplass Ombyggingen av Sætervika Ungdomssenter har startet. Ny mur er på plass, og rivingsarbeidet pågår for fullt. Planen er å bli ferdig i løpet av vinteren. Helge Kvamme På Bakketun har det blitt satt opp en flott gråsteinsmur på baksiden, der den gamle muren var på vei til å falle ned. Nå skal inngangspartiet i «kjelleren» bli nytt. Vegger skal rives, og nytt gulv og nye vegger skal på plass. Toalettanlegget skal flyttes, og kiosk og resepsjon skal det også bli. Fra inngangen til hovedetasjen vil det bli heis, for de som har behov for det. Utenfor inngangspartiet til matsalen skal det bygges ut, og samtidig blir det ny trapp fra kjelleren til første etasje. Det er lagt opp til at arbeidet skal bli ferdig i løpet av vinteren Under ombyggingen skal det være full drift på ungdomssenteret. Det blir satt inn ny dør mellom møtesal og spisesal, slik at driften blir berørt i minst mulig grad. Dette er et stort løft for Sætervika, og det vil bli en stor kostnad å få det gjennomført det. Det er bevilget lån fra NLM, men det hadde vært flott om en slapp å betjene et lån på 2,5 millioner over driften framover. Det er mange andre prosjekt som står og venter på gjennomføring. Har du anledning til å være med å støtte Sætervika, er kontonummeret: Den nye og fine muren bak Bakketun erstatter en gammel og forfallen. Foto: Helge Kvamme Ettåringene er i gang Fire jenter er i gang med ettåringsarbeid i Region Vest. Nytt av året er at vi har fått en ettåring i Sogn og Fjordane. Thea Slåtten er 18 år og ble ferdig på Sygna VGS til sommeren. Marta Leodo og Hogne Berland I løpet av tiden på Sygna ble Thea Slåtten en kristen, og nå ønsker hun å bruke et år i NLM sitt barne- og ungdomsarbeid. «Tenk at jeg får bruke et år på å dele Guds ord med barn og unge,» sier hun fornøyd. Thea bor på Sygna og er med på en del av det som skjer der. Samtidig reiser hun rundt i områder av Sogn og Fjordane. Blant annet er hun med på leir, ungdomsarbeid og barnelagsbesøk. «Jeg gleder meg til å treffe masse forskjellige folk og til å arbeide for Gud,» sier Thea frimodig. Mange oppgaver De tre andre ettåringene jobber i Øygarden. I løpet av året skal de innom kirkene og bedehusene i Øygarden. «Teamet» er med på søndagsskoler, barnelag, korøvinger, konfirmantundervisning, ungdomsklubber og leirer. Dessuten leder de bibelgrupper for ungdommer. De reiser også litt rundt andre steder i regionen, der de bidrar med blant annet barnelagsbesøk, ungdomskvelder og som leirledere. De fire ettåringene i Region Vest er fra venstre: Maria Vårvik, Thea Slåtten, Ane Marte Mikalsen og Maria Markussen. Foto: Marta Leodo Andre år i team Ane Marte Mikalsen fra Alta har startet på sitt andre år i team. «Jeg syns vi var så godt i gang at det ble dumt å gi seg etter bare ett år,» smiler hun. Hun synes det har vert flott å bli kjent med ungdommene og vil gjerne følge dem videre. Før hun kom til Øygarden gikk Ane Marte på Fjellheim Bibelskole. I Øygarden sammen med Ane Marte er Maria Vårvik fra Randaberg og Maria Markussen fra Videbæk i Danmark. «Jeg har lyst å lære mer om hvordan Gud arbeider og om meg selv,» svarer Maria Vårvik på spørsmålet om hvilke forhåpninger hun har til året som ligger foran. Etter tre år på Lundeneset VGS har hun vært fem måneder på TEFT, NLM sin bibelskole i Kenya. «Her fikk vi innblikk i hverdagen til misjonærene og samtidig god bibelundervisning. Det var et kjempeflott halvår». Entusiastiske ettåringer Maria Markussen er nettopp ferdig med gymnaset og hadde veldig lyst til å reise til Norge et år. «Etter å ha søkt på litt «vanlige» jobber, fikk jeg tips om denne stillingen og søkte. Nå er jeg sikker på at det var dette jeg skulle. Jeg synes spesielt det hørtes kjekt ut å jobbe i et team sammen med andre.» Hun synes det var litt skummelt å flytte til et annet land der hun ikke kjente noen, men sier at det så langt har gått veldig bra. «Folk er så hyggelige her. Jeg var litt usikker på om alle ville forstå språket mitt, men det ser ut til å gå bra!» De entusiastiske ettåringene har kommet godt i gang og lar seg ikke vippe av pinnen av en travel arbeidsplan og mange nye utfordringer. «Dette blir et år i tjeneste. Vi vil være med å bygge Guds rike, for det er det viktigste av alt,» sier de.

7 Region vest Mat som smiler og smaker. TABU+-helg i Sunnfjord Den september var 15 unge voksne fra Førde, Florø og Sogndal samlet på Røde Kors hytten på Langeland. Cathrine Kvamme TABU ungdomsarbeidet i Sunnfjord har hatt god fremgang og aldersgruppen er ganske spredt. Det har derfor blitt behov for å samle de eldste i et eget fellesskap. Derfor startet noe nytt, TABU+. Tema skal her være «kristen i hverdagen». Tilbudet er for aldersgruppen år. Første samling var i september, og det ble en avslappende helg fylt med gode samtaler og mye latter. Det var en helg med konsentrasjon om Guds makt, hvilken stor Gud vi har, og hvilke forventninger vi kan ha til Gud. Vi fikk dele erfaringer og tanker med hverandre og også be for hverandre og oppbygge hverandre. Lørdag var de fleste på en lang fjelltur om formiddagen, mens noen var igjen på hytten for å slappe av og spille spill. Det ble en helg fylt med god mat, latter, masse spill og ikke minst quiz begge kveldene. Vennskap ble formet og styrket disse høstdagene. Samling ved langbordet. Begge foto: Cathrine Kvamme Snart klart for tømrerarbeidet Her vil det bli mange samlinger om Guds ord og misjonen. Til høyre litt av det som står igjen av det gamle bedehuset. Foto: Helge Kvamme Det har vært store utfordringer med grunnforholdene underveis i arbeidet med Kleppe bedehus, men nå er det snart klart for tømrerarbeid. Helge Kvamme Etter en del utfordringer er det nå snart klart for tømrerarbeid på Kleppe bedehus. Kjelleretasjen er tett og hovedetasjen snart ferdigstøpt. Det er et stort arbeid som skal til for at bedehuset skal bli et tjenlig bygg for NLM på Askøy. 16 millioner kroner må samles inn av gaver fra dem som står aktivt med i arbeidet, og fra andre som ønsker å støtte prosjektet. Nye Kleppe bedehus vil bli et flott kulturbygg på Askøy. Der vil bli en hovedsal til minst 300 mennesker, kjøkken, grupperom og gode fasiliteter for store og små. Det blir et tjenlig bygg for de mange aktivitetene som blir drevet av NLM på bedehuset: Kor, speidergruppe, bibelgruppe, tenkafé, foruten møter hver søndag. Det blir et hus som også vil bli leid ut til andre arrangement og happeninger. Gjenbruksbutikken i kjelleren kommer til å bli en møteplass for mange. I butikken vil det bli bruk for mange frivillige til å selge gjenbruksvarer til folket på øyen. For alle som vil være med å støtte arbeidet, er kontonummeret:

8 Region vest Høstmesse på Askøy 8. november Ravnanger Grendahus Kl. 11:00 16:00 Lik oss på Facebook NLM Region Vest Liker Foto: Ottar vik Misjonsmesse på Vik bedehus Om lag 150 personar, både eldre og unge, var møtt fram då Kvinneforeininga inviterte til misjonsmesse på Vik bedehus 30. august. Det vart selt lodd for om lag kroner, og det var kvinnene i foreininga godt fornøgde med. Og alle fekk kjøpa graut, kaker og kaffi. Ottar Vik Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Alt må ikke kjøpes nytt... Lysere Hverdag Vil du være med på å gi noen dette? Det blir salg hjemmelagde produkter, som håndarbeid, saft, syltetøy, lefser og fiskemat. Det blir også basar med åresalg og trekninger og egen loddtrekning for barna. Tippelaks og aktiviteter for barna er bare noen av de mange tilbudene på messen. I løpet av dagen er det også to samlinger med andakt og mange innslag av sang og musikk. Trond Kråvik er årets taler og Kor-Mix fra Åsane, Kleppe Yngste Røster og Koret på Sporet blir med og synger. Høstmessen avrundes søndag formiddag kl med misjonsmøte på Haugland Bedehus. Inntektene fra messen vil blant annet gå til prosjektet «Bedre liv i Tana» et prosjekt på vann- og hygieneutvikling i Kenya. Alle er hjertelig velkommen, og vær oppmerksomme på at varene går fort unna Med vennlig hilsen arrangementskomiteen Salem Nærmiljøsenter Mange i Bergen tar kontakt med Salem Nærmiljøsenter med spørsmål om kontakt og hjelp: Følge til lege, tannlege eller lignende Besøkstjeneste hjemme eller på sykehjem Lærere og hjelpelærere til norskkurs Kan du tenke deg å ha en frivillig tjeneste med en av disse oppgavene? Du bestemmer hvor ofte. Slik kan du være Jesu hånd, fot og hjerte for noen i Bergen. Vi ønsker å dele Guds kjærlighet med andre gjennom dette arbeidet. Info: Nærmiljøsenter Tlf: daglig leder Jorunn-Marie Haugstad Salem Nærmiljøsenter er en frivilligsentral eid av NLM Region Vest, i nært samarbeid med Salem Misjonsforsamling. Neste utsyn Utgivelsesdag: 7. november 2014 Peru er månedens misjonsland i november, og Utsyn har aktuelt stoff fra dette søramerikanske landet. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Narve Jonas Nystøyl Maria Celine Lundeby Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Vest Salem, Bergen oktober 2014 Taler: Sverre Bøe Regionskonferanse Fredag Regional visjonær samhandling (påmelding) Ansatte, styrer og ledere for institusjoner/forsamlinger/ områder i NLM Region Vest Lørdag Samling for alle ansatte i NLM Region Vest Seminar åpent for alle «Hvor mye er jeg verdt er andre like mye verdt som meg?» Sverre Bøe Misjonssamling Misjonsglimt, sang av Kongshaug Musikkgymnas, tale ved Sverre Bøe Konsert med Kongshaug Musikkgymnas Søndag Møte i Salem, taler: Helge Kvamme Møte på Haugland (Askøy), taler: Svein Strand Gudstjeneste i Os kirke, taler: Christian Lilleheim Sang: Kongshaug Musikkgymnas Møte i Tremorkirken, taler: Sverre Bøe Regionårsmøter: mai mai Arrangement dato Arrangement Alder Lyngmo Haustbasar Leir år Barnas Songleir klasse Juleverkstad 4 11 år Julemiddag for alle Julemiddag for ungdom Nyttårsfeiring Selskap Lyngmo har flotte lokale til konfirmasjonar, minnestunder og andre selskap. Ta gjerne kontakt for informasjon og tilbod. Mail: eller tlf.: Presang gåvekort på leir Av og til har familie, fadrar og andre lyst til å gje ei gåve som betyr «litt meir». På Lyngmo er det leirar for born og ungdom heile året. Kanskje årets bursdags- eller julegåve kan vera eit gåvekort på leir! Sætervika Adventsleir Familie Nyttårsleir 15 + Skilbrei Leir klasse Tabu 8. klasse + Misjons- og julemesser i Region Vest: Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2013 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 15 millioner. Regnskapet viser gaver på kr 14,6 millioner som er kr 1,3 millioner bedre enn i For 2014 er budsjettet på kr 14,9 millioner i gaver. I hvert nummer av Utsyn Region Vest vil utviklingen i gaveinntektene bli vist. Kontonummer for gaver: Fram til og med august er inntektene kr ,- under budsjett og kr ,- over fjoråret. Håper på en god gaveinngang utover høsten. Takk til alle som er med å gi! Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 8. november: Ravnanger grendahus, Askøy. Kl Familiemøte kl , misjonsmøte kl Taler: Trond Kråvik. Sang: Kleppe Yngste Røster, Koret på Sporet og Kor-Mix. Hundvin, Nordhordland Taler: Kjersti Ruud 15. november: Salem misjonsforsamling kl Familiemøte kl Andakt: Bodil Bjørdalsbakke Sang: Sædalen barnegospel. 22. november: Eikelandsosen, Fusa og Samnanger. Taler: Oddvar Risøy. Norheimsund, Hardanger. Fra kl Taler: Kjell Haaland. 26. november: Balestrand, Sogn. Starter kl Taler: Mathias Mjølhus. Sang: Baluba november Nordfjordeid, Fjordane. Taler: Trond Bjørsvik.

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer til

Innkalling, program og sakspapirer til Innkalling, program og sakspapirer til REGIONÅRSMØTE for Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest på Kongshaug Musikkgymnas 29. - 31.mai 2015 2 NLM REGION VEST - REGIONÅRSMØTE 2015 INNHOLD s. 3 Program

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer