ROUTE 66 Maps Kart og navigering. Alltid. Overalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROUTE 66 Maps Kart og navigering. Alltid. Overalt"

Transkript

1 ROUTE 66 Maps Kart og navigering. Alltid. Overalt Brukerveiledning 1

2 Copyright ROUTE 66. MERKNAD OG ANSVARSFRASKRIVELSE: Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen skal mangfoldiggjøres, lagres i en databank og kopieres elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering, på lydbærere eller på noe annet vis uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ROUTE 66. Alle andre merker tilhører sine respektive eiere. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. ROUTE 66: I M ON MY WAY! Digitale kartverk kan til en viss grad være unøyaktige og ufullstendige. Tilgjengeligheten og nøyaktigheten for GPS og tilknyttede tjenester avhenger blant annet av trådløse nettverk og satellittsystemer. Det er ikke sikkert at de alltid fungerer i alle områder. Derfor bør du aldri bruke denne type materiale og tjenester som eneste kilde ved f.eks. viktig kommunikasjon som nødanrop. Dette produktet og innholdet er kun utviklet for ikke-kommersiell bruk. Dette produktet skal ikke benyttes mens du kjører bil. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Overhold det nasjonale regelverket. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. Innenfor rammen av gjeldende lovgivning fraskriver ROUTE 66, deres datterselskaper og lisensgivere seg herved alt ansvar for all bruk av dette produktet og innholdet

3 ROUTE 66 Maps Gjør dette først 1. Lad enhetens batteri helt opp. 2. Stikk minnekortet inn i enheten (hvis programmet er installert på et minnekort). Hvis programmet er installert på enhetens internminne, hopper du over punkt 2 og går direkte til punkt 3. For internettilgang og dataoverføring må du sette inn et SIM-kort. Ta kontakt med din nettleverandør for nærmere opplysninger om konfigurering og priser. 3. Skru på enheten, finn navigasjonsprogrammet i programlisten og start det. 4. Velg Koble til > Tillat én gang eller Tillat alltid for å bruke eller laste ned tilleggsinformasjon (online data) bare denne gangen eller hver gang det er nødvendig. Nettverksforbindelsen blir opprettet. Du må betale for denne. Nederst til høyre på skjermen ser du omfanget av online data som du har brukt eller lastet ned. Velg Koble til > Tillat aldri hvis du kun vil bruke den informasjonen som alt finnes på enheten (offline data). Ingen nettverksforbindelse opprettet. Ikke noe ekstra innhold lastet ned. 5. Hvis produktet du har anskaffet allerede er konfigurert for å fjerne låsen på (laste ned og aktivere) visse artikler eller tjenester, velg Ja i Få lisensnøklene dine fra serveren? dialogen. Velg Nei for å gå videre. Hvis du har en bongkode, kan du fjerne låsen på artikler eller tjenester. Skriv bongkoden. Du kan også gjøre dette senere (Valg > Tillegg > Tast bongkode). Vi anbefaler deg å bruke hjemmeprogrammet til ROUTE 66 Sync. 6. Hvis GPS-signalet er sterkt nok, vises din gjeldende posisjon som en rød prikk på kartet. Kart Når du blar gjennom kartene kan du se følgende: din gjeldende posisjon (rød prikk); veinett og veikoder; 3

4 interessepunkter; kartmålestokken; vage, grå områder er kartdeler som ennå ikke finnes på enheten. De blir automatisk lastet ned fra ROUTE 66- serveren hvis du er i Tilkoblet modus). For å se flere eller færre kartdetaljer kan du zoome inn eller ut. Valg Åpne Valg menyen for å finne hovedfunksjonene i ROUTE 66 Maps. Vis snarveier For å få tilgang til programsnarveier velg Valg > Vis snarveier. For å se et klassisk 2D kart eller et panoramakart i 3D velg 2Dperspektiv eller 3D-perspektiv. For å kontrollere en reiseoversikt velg Statistikker. For å se din gjeldende posisjon på skjermen velg Min posisjon. For å skru av taleveiledningen velg Slå på lyd eller Slå av lyd. For å motta siste informasjon fra sikkerhetskameraet velg Oppdatere sikkerhetskameraer. Aktiver først sikkerhetskameratjenesten! For å unngå deler av den gjeldende ruten velg Definer veisperring. Dette valget er kun tilgjengelig mens navigering pågår! For å finne et sted velg Søk. For bruk av klare eller duse farger velg Nattfarger eller Dagfarger. For å motta siste trafikkinformasjon velg Oppdatere trafikkinformasjon? Aktiver først trafikkinformasjonstjenesten! 4

5 For å se flere kartdetaljer velg Zoom inn. For å justere mengden av data på skjermen velg Neste oppsett. For å se færre kartdetaljer velg Zoom ut. Søk For å finne et sted velg Valg > Søk. Stedene er lagret i en stor samling av byer, adresser, husnummer, postnummer og interessepunkter. Du kan peke på ethvert kartområde eller bruke geografiske koordinater. Du kan til og med lage din egen liste med favorittsteder eller personlige kontakter. Velg Fritekst og bruk nøkkelord for å finne alle adresser, bynavn, husnummer eller postnummer, historikkregistre, personlige landemerker og personlige kontakter som er lagret i enheten. For å finne en adresse velg Adresse. Land/Region* og By/ Postnummer* feltene er påbudt. Gate og Nummer feltene er valgfrie. Det kan være hundrevis av interessepunkter i nærheten av deg (eller ved avreisestedet, reisemålet, markørposisjonen eller langs ruten). For å finne dem som er i nærheten og for å se hvor langt unna de er, velg Interessepunkter. For å bruke et tidligere reisemål på nytt velg Historikk. For å navigere til et landemerke velg Favoritter. Helt i begynnelsen er denne listen tom. For å lagre steder som landemerker velg Lagre fra en hvilken som helst del av programmet. For å navigere til en kontakt velg Kontakter. For å lagre en kontakt velg Lagre som kontakt eller Oppdater kontakt. For å finne et spesielt sted ved hjelp av geografiske koordinater velg Breddegrad / Lengdegrad. Bruk av søkeresultatene For å se et sted på kartet velg Vis på kartet. For å kjøre til det valgte stedet velg Kjør til. Se Kjøre til reisemålet for flere opplysninger. 5

6 For å spasere til det valgte stedet velg Spaser til. Se Spaser til reisemålet for flere opplysninger. For å tilføye et valgt sted som rutepunkt i den gjeldende navigeringen velg Kjør via eller Spaser via. For å føye det valgte stedet til ruten velg Legg til rute. 1. Finn ditt reisemål i Søk samlingene eller på kartet. 2. For å spasere til reisemålet velg Spaser til. Det gis instrukser på skjermen. 3. Se forhåndsvisning av ruten og velg så OK for å starte spaserturen. For å lagre din gjeldende posisjon, ditt gjeldende kartbilde eller et element i listen velg Lagre. For å tilføye et ekstra reisemål langs den planlagte ruten velg det andre stedet og velg deretter Spaser via. For å sende din posisjon, dine rutepunkter eller et element i listen velg Send. For å velge eller velge bort elementer i en liste velg Merk/fjern merking. For å få kontakt med et sted velg Ring til. Spaser til reisemålet Fotgjengerinstruksjonene leder deg i fotgjengerområder, parker, på småveier og gangstier, unngår motorveier og tar ikke hensyn til enveiskjøring og forbud mot å svinge. For å stanse spaserturen velg Stopp. Du kan ikke starte spaserturen før du har kjøpt en navigasjonslisens via nettbutikken. Se avnittet Tillegg > Navigere for flere opplysninger. Kjøre til reisemålet Bilnavigeringen tar hensyn til fartsgrenser og kjørerestriksjoner og utelukker gågater, parker og gangstier fra den beregnete ruten. 1. Finn ditt reisemål i Søk samlingene eller på kartet. 6

7 2. For å kjøre til reisemålet velg Kjør til. Det gis instrukser på skjermen og taleinstruksjoner. Før du kjøper og bruker denne lisensen må du kjøpe Kjør og spaser lisensen. 3. Velg rutetype: Raskest (bil) eller Kortest (bil). 4. Se forhåndsvisning av ruten og velg så OK for å starte kjøreturen. Det gis alltid taleveiledning og instrukser på skjermen. For å endre språk for taleveiledningen velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Talespråk. For å justere lydstyrken på taleinstruksjonen, bruk knappene på enheten eller velg Valg > Innstillinger > Generelle > Volum og Dynamisk volum. For å tilføye et ekstra reisemål langs den planlagte ruten velg det andre stedet og deretter Kjør via. For å unngå en del av den kommende ruten velg Definer veisperring og spesifiser lengden på veistrekningen som skal unngås. Det blir automatisk beregnet en alternativ rute. For å endre mengden av instruksjoner på skjermen velg Valg > Vis snarveier > Neste oppsett. For å stanse kjøringen velg Stopp. Du kan ikke starte kjøreturen før du har kjøpt en navigasjonslisens via nettbutikken. Se avnittet Tillegg > Navigere for flere opplysninger. Tillegg For kjøp av tilleggstjenester og ekstra innhold velg Valg > Tillegg. Nettverksforbindelse påkrevd. For justering av nettverksinnstillingene velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Koble til. Tilgangspunkt påkrevd. For å definere et tilgangspunkt velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Nettleverandør. 7

8 Vi anbefaler deg å bruke hjemmeprogrammet til ROUTE 66 Sync. Overføringshastigheten er mye høyere. Se avsnittet Bruke ROUTE 66 Sync for flere opplysninger. Du kan gjøre følgende: Laste ned gratis kart. Aktivere tjenester (navigasjon, trafikk, internasjonalt værvarsel, sikkerhetskameraer), laste ned reisehåndbøker, språk for taleveiledning og fargeskjemaer. Evaluere visse produkter i en begrenset periode. ROUTE 66 Butikk Ekstra innhold kan aktiveres på flere måter: For å betale for et produkt med kredittkort velg Kjøp lisens > Kredittkort. For bruk av bongkode velg Valg > Tillegg > Valg > Tast bongkode. Med ROUTE 66 bongkoder kan du aktivere ekstra innhold. En ROUTE 66 bongkode følger muligens med produktet. For å "evaluere" et produkt gratis i en begrenset periode velg Kjøp lisens > Prøv gratis. Etter evalueringsperioden må du kjøpe lisens, ellers låses produktet. Navigere For kjøp av navigasjonslisens velg Valg > Tillegg > Navigere. En navigasjonslisens gir deg rett til å reise innen et visst område og i en bestemt periode. 1. Velg den lisenstypen du trenger: Kjør og spaser: kjør eller spaser til reisemålet. Det gis alltid instrukser på skjermen. Taleinstruksjoner gis kun under kjøring. Bruk informasjon om fartsgrenser og kjørefelter under kjøring. 2. Velg landet du er interessert i. 3. Last ned lisensen. 8

9 4. Velg gyldighetsperiode. - Gratis 5. Velg betalingsmåte. Lisensen aktiveres så snart betalingen er bekreftet. Kart For å kjøpe eller se ekstra kart velg Valg > Tillegg > Kart. Ulike karttyper er kompatible med ditt navigasjonsprogram: 3D & Discover - 3D-modeller av de viktigste landemerkene i en by (turistattraksjoner, kjøpesentre, idrettsanlegg) - Kan lastes ned - Lisens påkrevd Veikart - Regionale kart - Kan lastes ned Satellittbilder - Kan lastes ned - Lisens påkrevd I Tilkoblet modus: Når du navigerer / leter og kommer til et kartområde som ikke fysisk finnes på enheten, lastes dette området automatisk ned. I Frakoblet modus: Du kan bare lete gjennom de kartene som allerede finnes på enheten. Gjør følgende for å laste ned kart: 1. Velg Valg > Tillegg > Kart. 2. Velg ROUTE 66 Butikk. 3. Velg karttype: 3D & Discover 9

10 Veikart For å se et trafikkhinder på kartet velg Vis på kartet. Satellittbilder 4. Finn det kartet du trenger. 5. Last ned kartet. Trafikkinformasjon For å aktivere trafikkinformasjonssystemet velg Valg > Tillegg > Trafikkinformasjon > ROUTE 66 Butikk og kjøp en lisens. For å motta trafikkinformasjon velg Oppdater. For å motta automatiske oppdateringer velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Trafikkintervall. En trafikkmelding viser veikode, største by og region, dato og klokkeslett da hinderet ble rapportert, beskrivelse av veistrekningen, type trafikkhinder (ulykker, veiarbeid, langsom trafikk, flaskehalser) trafikkhinderets forventede varighet og eventuelle kjøreforslag (omkjøringer). For å se listen over land med trafikkinformasjon, gå til nettbutikken. Sikkerhetskameraer For aktivering av sikkerhetskameratjenesten velg Valg > Tillegg > Sikkerhetskameraer og kjøp lisens. For å motta nyere trafikkinformasjon velg Oppdater. For å motta automatiske oppdateringer velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Kameraintervall. Bla gjennom sikkerhetskamerakategoriene og velg et sted. For å se et sikkerhetskamera på kartet, velg Vis på kartet. Trafikkontroll kan være fartsgrenser, fartskameraer, trafikklys, kollektivfelt, fotgjengeroverganger. For å se listen over land med sikkerhetskameraer, gå til nettbutikken. 10

11 Vær For å motta værvarsel for et hvilket som helst sted i verden velg Valg > Tillegg > Vær > ROUTE 66 Butikk og kjøp lisens. Stemmer For å laste ned ekstra språk velg Valg > Tillegg > Stemmer > ROUTE 66 Butikk. For å legge til byer (værstasjoner) du er interessert i velg Vær > Legg til by > Søk eller Vær > Legg til by > Spesiell by. Kjøreinstruksjonene under bilnavigeringen gis på det språket du valgte i Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Talespråk. For å motta de siste værvarslene velg Ja i dialogen Oppdater værvarsel? For å motta automatiske oppdateringer velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Værintervall. For å se et værvarsel velg I dag, Gjeldende forhold, Dagsliste, Normalt diagram, Utvidet diagram. Fargeskjemaer For å laste ned ekstra fargeskjemaer velg Valg > Tillegg > Fargeskjemaer > ROUTE 66 Butikk. For å endre fargeskjema på kartet og navigasjonslinjen velger du en annen artikkel på listen. For å justere lydstyrken på taleinstruksjonen velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Volum eller Dynamisk volum, eller bruk knappene på enheten. Reisehåndbøker For å laste ned reisehåndbøker på enheten velg Valg > Tillegg > Reisehåndbøker > ROUTE 66 Butikk. Lonely Planet TM reisehåndbøker er å få på engelsk. Kartmodus For å se ulike kartversjoner for samme område velg Valg > Kartmodus > Kart eller Satellitt. 11

12 Vis For å velge skjerminnstillinger eller kontrollere tilleggsinformasjon velg Valg > Vis. For å åpne kartlisten velg 3D & Discover. For å åpne listen over sikkerhetskameraer velg Sikkerhetskameraer. For å åpne listen over trafikkmeldinger velg Trafikkinformasjon. For å åpne værvarslingslisten velg Vær. For å vise eller skjule fremdriftslinjen velg Fremdriftslinje er på eller Fremdriftslinje er av. For å vise informasjon om reisemålet velg Reisemål. For å vise ruteoversikt velg Rute. For å vise ruteinformasjon velg Rutebeskrivelse. For å kontrollere kvaliteten på satellittdataene velg GPS- Informasjon. For å kontrollere reiseoversikten velg Statistikker. For forklaring av kartfargenes betydning velg Tegnforklaring. Ruter For planlegging av nye ruter eller for å åpne eksisterende ruter velg Valg > Ruter. En rute inneholder minst 2 steder (avreisested og reisemål). Man kan føye et ubegrenset antall steder til ruten. Ruteplanlegging 1. Velg Valg > Ruter > Planlegg ny rute. Eller vis et sted på kartet og velg Legg til rute fra kontekstmenyen. Eller angi et sted på listen og velg så Valg > Legg til rute. 2. Oppgi rutenavnet. 3. For valg av avreisested velg Angi avreisested og bruk Søk kategoriene. 12

13 4. For valg av reisemål velg Angi reisemål og bruk Søk kategoriene. 5. Hvis ruten inneholder flere steder velg Tilføy rutepunkt og bruk Søk kategoriene. 6. Velg Begynn å kjøre eller Begynn å spasere. Hvis du ikke har den tilhørende navigasjonslisensen, kan denne kjøpes i nettbutikken. 7. Ved bilnavigering velger du rutetype: Raskest (bil) eller Kortest (bil). 8. Velg første sted du vil innom. 9. Se forhåndsvisningen av ruten og velg så OK. Bruk av ruter For å bruke en rute velg Valg > Ruter, velg ruten og deretter Åpne. For å kontrollere en rutebeskrivelse velg Vis rutedetaljer. For å spille en rutedemonstrasjon velg Simuler rute. For å sende rutepunkter (koordinater) til andre brukere velg Send rute. For å tilføye andre rutepunkter velg Tilføy rutepunkt. For å erstatte det valgte rutepunktet med et annet sted velg Endre. For å endre rutens rekkefølge velg Flytt > Flytt opp eller Flytt ned. For å fjerne det valgte rutepunktet velg Slett. Verktøy For å endre innstillinger, lagre eller sende elementer eller definere veisperringer velg Valg > Verktøy. For å se en ruteoversikt på kartet, velg Vis rute. 13

14 Koble til / Koble fra Internett Velg Verktøy > Koble til for å bruke eller laste ned tilleggsinformasjon (online data). Nettverksforbindelse opprettes. Nederst til høyre på skjermen ser du omfanget av online data som du har brukt eller lastet ned. Velg Verktøy > Koble fra Internett hvis du bare vil bruke den informasjonen som alt finnes på enheten (offline data). Ingen nettverksforbindelse opprettes. Ikke noe ekstra innhold lastes ned. Send For å sende et kartskjermbilde til kompatible enheter Kart som bilde. For å sende rutepunkter for den gjeldende ruten velg Rute. For å sende opplysninger om din gjeldende posisjon velg Min posisjon. For å sende markøropplysninger velg Markørposisjon. Lagre For lagre kartskjermbilde velg Kart som bilde. For å lagre opplysninger om din gjeldende posisjon velg Min posisjon. For å lagre markøropplysninger velg Markørposisjon. Definer veisperring For å unngå deler av den gjeldende ruten, velg Definer veisperring. Dette valget er kun tilgjengelig mens navigering pågår! Slå på GPS/Slå av GPS Hvis du vil deaktivere GPS-funksjonen, velger du Alternativer > Verktřy > Slå på GPS/Slå av GPS. Hvis GPS er deaktivert og du har tenkt til å starte en navigasjon, vises meldingen Slå på GPS? Velg Ja og begynn å navigere. Velg Nei for å forbli i den forrige statusen. 14

15 Hvis du velger Slå av GPS under navigasjon, vises meldingen Stoppe aktuell navigasjon? Velg Ja og avbryt den aktuelle navigasjonen. Velg Nei og fortsett navigasjonen Innstillinger > Generelle For innstilling av programmets generelle funksjonsmåte velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle. For innstilling av lydstyrke velg Volum. For kobling av lydnivået til kjørehastigheten velg Dynamisk volum. For automatisk oppretting av nettverksforbindelse hver gang programmet startes velg Koble til > Tillat alltid. For å vise eller skjule online ansvarsfraskrivelse velg Elektronisk ansvarsfraskrivelse. For bruk av roaming-tjeneste (nettveksling) ved kontakt med andre nettverk velg Data roaming. For varsling når bruk av roaming-tjeneste starter velg Roamingvarsel. For innstilling av programspråk velg Grensesnittspråk For innstilling av språk for taleveiledningen, velg Talespråk. Velg menneskestemme eller datamaskin- (syntetisk) stemme. Innstillinger > Kart For innstilling av kartets utseende og virkemåte velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Kart. For innstilling av bakgrunnslyset på skjermen velg Bakgrunnslys. For innstilling av måleenheter for avstander velg Enheter. For visning eller ikke visning av den juridiske teksten når programmet startes velg Vis ansvarsfraskrivelse. For bruk av klare eller duse farger velg Nattfarger. Bruk Automatiske hvis du vil at programmet veksler automatisk mellom dagfarger og nattfarger ved soloppgang og solnedgang eller når du kjører inn i eller ut av en tunnel. For valg av karttema velg Fargevalg. Last ned andre temaer via nettbutikken. 15

16 For endring av perspektivet på navigasjonsskjermen velg 3Dperspektiv. ValgValgValgFor innstilling av 3D-perspektiveffekten velg Perspektivvinkel. For å vise eller skjule kartmålestokken i 2D-perspektiv velg Vis skala. For å la GPS-pilen peke oppover uansett virkelig kjøreretning velg Roter kart. For innstilling av prosenter ledig minne til lagring av online kartopplysninger på minnekortet velg Minnebruk*. For språkvalg for det gjeldende kartet velg Kartspråk. Velg Automatiske og la programmet velge riktig språk. Velg Nasjonale språknavn for å laste ned bynavn på lokalspråket. For å vise eller skjule favoritter (landemerker) på kartet velg Vis favoritter. For å vise eller skjule interessepunkter på kartet velg Vis interessepunkter. For å la tredimensjonale gjenstander (3D-bygninger, 3Dlandemerker) bli vist på kartet velg 3D-objekter. Du må ha lisens. Innstillinger > Navigere For reiseinnstillinger velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigere. For valg av ønsket biltype velg Biltype > Personbil eller Lastebil. Tunge kjøretøyer kan være underlagt tilgangsrestriksjoner for visse veityper eller veistrekninger. For valg av standardnavigasjonsmåten velg Reisemodus > Raskest (bil) eller Kortest (bil). Hvis du selv vil velge reisemåte før hver navigasjonsstart velg Reisemodus > Spør alltid. For visning av mer eller mindre informasjon velg Innhold nav. linje. For visning av Gjenværende reisetid eller Beregnet ankomsttid på navigasjonslinjen velg Tidsindikator. For forhåndsvisning av ruten før navigering velg Ruteoversikt. 16

17 For visning av tilleggsinformasjon når du nærmer deg knutepunkter / veikryss velg Info kjørefil. For innstilling av navigasjonslinjens transparens velg Nav.linjens synlighet. For å utelukke motorveier, bompengeveier, ferger eller kryssing av vann fra ruten velg Unngå motorveier, Unngå bompengeveier, eller Unngå ferger. For automatisk innzooming når kjørehastigheten avtar og automatisk utzooming når den øker velg Automatisk zooming. Innstillinger > Hastighet For innstilling av de foretrukne hastighetsverdiene for hver veitype velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Hastighet. Her kan du også innstille alarmene. Se tillatt hastighet for alle veityper. Oppgi om nødvendig en annen hastighet. For innstilling av maksimal kjørehastighet velg Hastighetsalarm og oppgi en verdi. Du blir advart når du oppnår denne hastigheten under kjøring. For valg av alarmtype (akustisk / visuell) velg Alarmtype. Innstillinger > Alarm For å bli varslet på forhånd om at du nærmer deg et spesielt sted velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Alarm. Advarselen består av et tydelig ikon, samt opplysninger om den gjenværende avstanden til stedet. Innstill alarmer for en spesiell kategori, flere kategorier eller for alle kategorier. For bruk av standardinnstillingene for alarmen trenger du bare å velge de kategoriene du er interessert i. Du kan lage dine egne alarminnstillinger. Velg Visuell alarm for å vise et varselikon. Velg Alarmlyd for å spille et lydvarsel. Velg Alarmavstand for å velge hvor langt unna stedet du skal være Glider* - Øk eller senk hastigheten for alle veityper. 17

18 når varselet gis. Velg Varsle bare langs ruten > Ja hvis du er interessert i steder rett ved veien. Varsle bare langs ruten > Nei hvis du er interessert i steder som er 50 meter fra veien. For innstilling av sikkerhetskamera-advarsler trenger du lisens (Valg > Tillegg > Sikkerhetskameraer). Innstillinger > Tillegg For å konfigurere bruken av tilleggstjenester og nettverksforbindelser velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg. For valg av tilgangspunkt velg Nettleverandør. For innstilling av hvor ofte trafikkinformasjon, værvarsel eller opplysninger om sikkerhetskameraer skal gis velg Trafikkintervall, Værintervall, Kameraintervall. Disse valgene er tilgjengelige hvis du har de tilhørende lisensene. For å velge mellom stående eller liggende skjerm velg Skjermorientering*. For å tilbakestille følsomheten til berøringsskjermen velg Kalibrer skjerm*. Om For å vise opphavsrettsinformasjon og versjonsnummer, velger du Valg > Verktøy > Om. Hjelp For å aktivere konteksthjelperen velg Valg > Hjelp. Avslutt For lukke programmet velg Valg > Avslutt. Markørmeny Markørmenyen er tilgjengelig når du velger et sted på kartet. For å åpne markørmenyen, bruk midten av kontrollspaken eller velg "kryssikonet" i nederste venstre hjørne. Gå til venstre, høyre, forover, bakover eller drei kartet ved hjelp av kontrollspaken eller berøringsskjermen. For å zoome inn eller ut bruk * og # tastene på tastaturet eller bruk zoomikonene på berøringsskjermen. 18

19 For å starte en kjøretur til markørposisjonen på kartet velg Kjør til. For å starte en spasertur til markørposisjonen på kartet velg Spaser til. For å dra innom et annet sted før det endelige reisemålet velg Kjør via / Spaser via. For å føye det valgte stedet til ruten, velg Legg til rute. For å se markøropplysningene velg Vis > Detaljer. For å få kontakt med det valgte stedet velg Ring til. For å lagre et interessant sted velg Lagre markørposisjon. For å sende markørposisjonen til andre kompatible enheter velg Send markørposisjon. BRUKE ROUTE 66 SYNC Bruk vårt PC-program til å laste ned eller ordne ekstra innhold. Koble enheten til PC-en S60 enheter 1. Hvis navigeringsprogrammet på din mobile enhet er aktivert, må dette slås av. 2. Sett enheten i PC-ens USB-port. 3. Velg Dataoverførings- / Masselagringsmodus på enheten. Windows Mobile / Windows CE enheter 1. Start navigasjonsprogrammet. 2. Koble din mobile enhet til PC-ens USB-port via Microsoft ActiveSync. 3. Med noen Windows Mobile-kompatible enheter kan forbindelsen eventuelt opprettes via Dataoverførings- / Masselagringsmodus. 19

20 Merknader: - Kontroller at minnekortet er satt riktig inn i din mobile enhet og at kortet ikke er skrivebeskyttet. 3. Hvis det finnes en nyere versjon av ROUTE 66 Sync tilgjengelig, velg Ja for å installere den. 4. Velg Fullfør For å fullføre oppgraderingen. - Med Windows Mobile / Windows CE enheter installer du først Microsoft ActiveSync. - Før første gangs bruk må du skru navigasjonsprogrammet på og deretter av igjen før du prøver å koble den mobile enheten til PC-en. - For opplysninger om Masselagrings- / Dataoverføringsmodus se enhetens brukerveiledning. Hvordan oppgraderes ROUTE 66 Sync? 1. Start ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om det finnes en nyere versjon tilgjengelig. Du kan også gjøre dette manuelt ved å velge Hjelp > Sjekk for oppdatering av ROUTE 66 Sync. Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? 1. S60-kompatible enheter: Koble enheten til en PC med en datakabel (og velg Mass Storage / Data Transfer) eller sett minnekortet inn i en minnekortleser/-skriver. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Sett minnekortet inn i en minnekortleser/-skriver. 2. Start ROUTE 66 Sync. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om ROUTE 66 Maps allerede er installert på enheten din. 3. Hvis ROUTE 66 Maps ennå ikke er installert på enheten eller på minnekortet, velg Verktøy > Installer navigasjonsprogramvare. 4. S60-kompatible enheter: Hvis ROUTE 66 Sync gjenkjenner enheten din automatisk, så blir feltene Produsent og Modell 20

21 automatisk fylt ut. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Du må fylle ut feltene Produsent og Modell manuelt. Hvis ROUTE 66 Sync ikke gjenkjenner enheten din, vennligst velg Annet og det aktuelle Operativsystem. 5. Velg Ja for å kopiere ROUTE 66 Maps til enheten din, og følg instruksjonene på skjermen. 6. Vennligst koble datakabelen fra PC-en så snart veiviseren fullfører. Som alternativ, fjern minnekortet fra minnekortleseren/-skriveren og sett det inn i enheten din. 7. S60-kompatible enheter: Finn frem til og start opp ROUTE 66 Maps installereren på enheten din. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Programmet starter automatisk etter at du har satt inn minnekortet i enheten. 8. Når installasjonen er ferdig, vennligst start ROUTE 66 Maps og lukk det igjen umiddelbart. Dette fullfører installasjonsprosessen. Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? 1. Koble enheten din til en PC og start ROUTE 66 Sync. Alternativt kan du sette minnekortet inn i en minnekortleser/- skriver. 2. For å sjekke om det finnes en nyere versjon av ROUTE 66 Maps tilgjengelig, velg Verktøy > Sjekk for oppdatering av navigasjonsprogram. 3. Hvis det ikke finnes noen nyere versjon, vil du få beskjed om at du allerede har den nyeste versjonen av ROUTE 66 Maps. Hvis det finnes en nyere versjon, velg Ja for å starte oppgraderingsprosessen, og følg så anvisningene på skjermen. 4. Vennligst koble datakabelen fra PC-en så snart veiviseren fullfører. Alternativt, fjern minnekortet fra minnekortleseren/- skriveren og sett det inn i enheten din. 21

22 Kart Når du begynner å bevege deg rundt med kartet, får du alltid gratis tilgang til de nyeste dataene. Zoom inn på gatenivå eller zoom ut for å se hele kloden. Kontroller kompasset. Veksle fra 2D- til 3D-perspektiv. Roter eller tipp kartet. Vis eller skjul Satellittbilder, 3D-objekter eller Interessepunkter. Du kan dessuten finne et avreisested og et reisemål og deretter velge Vis rute for å se en ruteoversikt. Velg rutetypen: Raskest (bil) / Kortest (bil) / Raskest (lastebil) / Kortest (lastebil) / Fotgjenger. Rutebeskrivelsen (til venstre på skjermen) inneholder alle reiseinstruksjoner. Velg en instruksjon for å få den vist på kartet. Lagre ruten. Butikk I avsnittet Butikk kan du kjøpe og laste ned ekstra innhold. For å kjøpe ekstra innhold kan du opprette din egen ROUTE 66 SYNC-konto og så logge deg på. Min konto Opprett en egen konto 1. Velg Logg på > Opprett konto eller Fil > Opprett konto 2. Oppgi en gyldig e-postadresse på registreringsskjemaet. Velg et passord. Din e-postadresse og ditt passord er dine personlige påloggingsopplysninger. 3. Fyll ut de andre feltene. Velg Fortsett. 4. Du mottar en bekreftelse via e-post. Følg lenken Aktiver ROUTE 66-konto for å aktivere din ROUTE 66 Sync-konto. Se eller endre din konto For å se eller endre kontoopplysninger: 1. Logg på og velg Fil > Vis konto. 2. Tast inn ditt passord og velg Vis konto. 22

23 3. Du kan endre dine personlige opplysninger. Du kan ikke endre din e-postadresse. For å endre ditt nåværende passord velg Endre passord? og tast inn ditt nye passord. Logg på Du må logge deg på for å kunne kjøpe artikler via nettbutikken. 1. Fyll inn din e-postadresse og ditt passord. 2. Velg Logg på. 3. Hvis du har glemt eller mistet ditt påloggingspassord velg Glemt passord?. Et passord laget av en datamaskin blir da sendt til din e-postadresse. ROUTE 66 Butikk For å åpne ROUTE 66 Butikk, velg Butikk > ROUTE 66 Butikk. Følgende handlekategorier finnes: Navigere Kart Trafikkinformasjon Sikkerhetskameraer Vær Stemmer Fargeskjemaer Reisehåndbøker For å finne artikkelen du vil kjøpe velger du en handlekategori og blar så igjennom de tilgjengelige listene. For å finne ulike artikler som er knyttet til et bestemt land eller område, taster du inn et nøkkelord i det generelle søkefeltet (øverste høyre hjørne). Hvis du taster England, inneholder resultatlisten kart, trafikkinformasjon, sikkerhetskameraer, væropplysninger, reisehåndbøker, stemmer og fargeskjemaer. Kjøpe innhold Ekstra innhold kan kreve en brukerlisens. Noen artikler er gratis. 23

24 For å kjøpe en artikkel velg Kjøp. For å laste ned en gratis artikkel velg Få gratis. 1. Logg deg på. 2. Velg Butikk > ROUTE 66 Butikk 3. Finn artikkelen. 4. Velg Kjøp eller Få gratis, alt etter hvilket produkt det gjelder. Gjenta punkt 2 og 3 hvis du kjøper flere artikler. 5. Når du har lagt alle artiklene i handlevognen velg Utsjekking. 6. Fyll inn dine kredittkortopplysninger og velg Submit. 7. Innholdet lastes først ned på PC-en din og overføres deretter til din navigasjonsenhet. For å kontrollere eller fjerne artikler som du har lagt i handlevognen, åpner du handlevogndelen eller velger Fil > Åpne handlevogn. Laste ned innhold I nedlastingssenteret kan du: kontrollere statusen for de gjeldende nedlastingene; overføre artikler fra navigasjonsenheten til PC-en og omvendt; styre dine nedlastinger: avbryte, prioritere ol. Bruk av bongkoder En bongkode fjerner låsen på en bestemt artikkel. For å se en rapport over alle artiklene som er lastet ned på din enhet via ROUTE 66 Sync, velg Butikk > Kjøpt. En bongkode kan kun brukes én gang og for én enhet. 1. Logg deg på. 2. Velg Fil > Bruk bongkode 24

25 3. Tast inn bongkoden. Velg + ikonet for å føye koden til listen. Gjenta dette hvis du har flere bonger. 4. Velg OK for å sende bongen til serveren og start nedlastingen av den valgte artikkelen / de valgte artiklene. Mitt innhold For å ordne innholdet ditt, for eksempel ruter, landemerker og sikkerhetskopier velg Mitt innhold. Min datamaskin og Min enhet viser de artiklene du allerede har på PC-en og på enheten. Du ser også antallet artikler som du allerede har i hver kategori. Du kan se produktinformasjonen og den gjeldende statusen for hver artikkel. Du kan laste ned artikler (på nytt), kopiere artikler fra PC-en til enheten eller slette artikler for å frigjøre plass. Hvordan søke etter innholdsoppdateringer? 1. Koble enheten din til en PC og start ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om det er nyere innhold tilgjengelig enn det som allerede ligger på enheten din. Du kan også gjøre dette manuelt ved å velge Mitt innhold > Søk etter innholdsoppdateringer. 3. Velg Oppdater. Innholdet blir først lastet ned til PC-en og deretter overført til enheten din. Hvordan løse problemer med innhold? Enkelte innholdselementer er inkompatible med enheten din, av én av følgende grunner: nedlastnings- eller oppdateringsprosessen ble avsluttet før den var fullført. enkelte innholdselementer er ikke tilpasset maskin- og programvarefunksjonene på enheten din. Hvis noe av innholdet på enheten din ikke er kompatibelt med ROUTE 66 Maps, kan ROUTE 66 Sync skifte ut dette innholdet. Du kan også gjøre dette manuelt ved å velge Verktøy > Reparer inkompatibelt innhold. 25

26 1. Vennligst velg Ja i varselskjermbildet. Det inkompatible innholdet vil da bli slettet fra enheten din. 2. Det riktige innholdet blir lastet ned først og så overført til enheten din. Sikkerhetskopier En sikkerhetskopi er et sikkerhetsarkiv for det innholdet som allerede befinner seg på enheten eller på PC-en. Lage sikkerhetskopier 1. Velg Mitt innhold > Sikkerhetskopier. 2. I Min enhet vinduet merker du de artiklene som skal inngå i en ny sikkerhetskopi. 3. Velg Opprett sikkerhetskopi eller Sikkerhetskopier > Opprett sikkerhetskopi. 4. Gi sikkerhetskopien et navn (eller bruk det navnet som alt er fylt inn). Den nye sikkerhetskopien vises da i Min datamaskin vinduet. Lade sikkerhetskopier på nytt 1. Velg Mitt innhold > Sikkerhetskopier. 2. I Min datamaskin vinduet velger du det arkivet du vil lade på enheten igjen. 3. Velg Gjenopprett eller Sikkerhetskopier > Gjenopprett. 4. Innholdet er tilgjengelig på enheten igjen. Valgmeny Fil For å logge deg på din konto velg Logg på For å opprette en ny konto velg Opprett konto For å se eller endre kontoopplysninger velg Vis konto. For aktivering av artikler med bongkoder velg Bruk bongkode For å åpne eller lukke handlevognen velg Åpne handlevogn eller Lukk handlevogn. For å fjerne en artikkel fra handlevognen velg Tøm handlevogn. 26

27 For å sende en ordre til behandling velg Utsjekking. For å forlate programmet velg Avslutt. Mitt innhold For å laste ned en artikkel velg Last ned. For å kopiere en artikkel velg Kopier. For å slette en artikkel velg Slett. For valg av artikler velg Velg, Inverter valg eller Opphev alle valg. For å kontrollere om nyere innhold er tilgjengelig på nettet for de artiklene du allerede har lastet ned velg Søk etter innholdsoppdateringer. For å kopiere det innholdet du alt har på PC-en til enheten velg Synkroniser enhet. Sikkerhetskopier For å lage en sikkerhetskopi velg Opprett sikkerhetskopi. For å gjenopprette en sikkerhetskopi velg Gjenopprett. For å slette en sikkerhetskopi velg Slett. Vis For å bla gjennom kart og planlegge ruter velg Kart. For å åpne nettbutikken velg ROUTE 66 Butikk. For å se rapporten over alle artiklene du har kjøpt velg Kjøpt. For å se innholdet du allerede har på PC-en eller enheten velg Mitt innhold. Verktøy For å kontrollere om det er programvareoppdateringer for ditt navigasjonsprogram velg Sjekk for oppdatering av navigasjonsprogram. For å se skjermen til din navigasjonsenhet velg Fjernkontroll. For å oppgi innstillinger velg Innstillinger 27

28 Hjelp For visning av hjelp-emnene velg ROUTE 66 Sync Hjelp. For å kontrollere om det er programvareoppdateringer for ditt hjemmeprogram velg Sjekk for oppdatering av ROUTE 66 Sync. For å sende en melding til ROUTE 66 støtteteam velg Generer feilrapport... For visning av opplysninger om PC-programmet velg Om ROUTE 66 Sync. 28

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt Brukerveiledning 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. MERKNAD OG ANSVARSFRASKRIVELSE: Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile SAMSUNG Brukerveiledning LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning Windows Mobile 1 Copyright 1993-2009 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MAPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ROUTE 66 MAPS i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Brukerveiledning for Nokia N9

Brukerveiledning for Nokia N9 Brukerveiledning for Nokia N9 1. utgave 2 Nokia Musikk Nokia Musikk Om Nokia Musikk Med Nokia Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Nokia Musikk finner du både ny musikk

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Kompass. Lagret sted. Kartskala

Kompass. Lagret sted. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skjermen Hendelse ved neste veivisningspunkt Avstand til neste veivisningspunkt Navn på neste vei/gate Funksjon/interessepunkt (POI) Sluttdestinasjon

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer