Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MAPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ROUTE 66 MAPS i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual ROUTE 66 MAPS Bruksanvisning ROUTE 66 MAPS Brukerhåndbok ROUTE 66 MAPS Brukerveiledning ROUTE 66 MAPS Instruksjon ROUTE 66 MAPS Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

2 Manuell abstrakt: Alltid. rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd. er ikke sikkert at de alltid fungerer i alle områder. kommunikasjon som nødanrop. Dette produktet og innholdet er kun utviklet for ikke-kommersiell bruk. Dette produktet skal ikke benyttes mens du kjører bil. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Overhold det nasjonale regelverket. elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering, på lydbærere eller på noe annet vis uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ROUTE 66. Alle andre merker tilhører sine respektive eiere. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. ROUTE 66: I'M ON MY WAY! Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. Innenfor rammen av gjeldende lovgivning fraskriver ROUTE 66, deres datterselskaper og lisensgivere seg herved alt ansvar for all bruk av dette produktet og innholdet. www. 66.com v Brukerveiledning Innhold BRUKE ROUTE 66 Maps... 4 Gjør dette først Kart... 5 Valgmeny... 5 Vis snarveier

3 ... 5 Søk... 6 Tillegg Kartmodus Vis Ruter.

4 Verktøy Hjelp Avslutt.. 19 Markørmeny

5 BRUKE ROUTE 66 SYNC Koble enheten til PC-en Hvordan oppgraderes ROUTE 66 Sync? Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? Kart.

6 22 Butikk Min konto.. 23 ROUTE 66 Butikk 24 Kjøpe innhold. 24 Laste ned innhold...

7 . 25 Bruk av bongkoder Mitt innhold Hvordan søke etter innholdsoppdateringer? Hvordan løse problemer med innhold?.. 26 Sikkerhetskopier.. 26 Valgmeny Brukerveiledning BRUKE ROUTE 66 Maps Gjør dette først 1. Lad enhetens batteri helt opp. 2. Stikk minnekortet inn i enheten (hvis programmet er installert på et minnekort). Hvis programmet er installert på enhetens internminne, hopper du over punkt 2 og går direkte til punkt 3. For internettilgang og av online data som du har brukt eller lastet ned. Velg Koble til > Tillat aldri hvis du kun vil bruke den informasjonen som alt finnes på enheten (offline data). Ingen nettverksforbindelse opprettet. Ikke noe ekstra innhold lastet ned. Vi anbefaler deg å bruke hjemmeprogrammet til ROUTE 66 Sync. 5. Hvis produktet du har anskaffet allerede er konfigurert for å fjerne låsen på (laste ned og aktivere) visse artikler eller tjenester, velg Ja i Få lisensnøklene

8 dine fra serveren? dialogen. Velg Nei for å gå videre. Hvis du har en bongkode, kan du fjerne låsen på artikler eller dataoverføring må du sette inn et SIMkort. Ta kontakt med din nettleverandør for nærmere opplysninger om konfigurering og priser. 3. Skru på enheten, finn navigasjonsprogrammet i tjenester. Skriv bongkoden. Du kan også gjøre dette senere (Valg > Tillegg > Tast bongkode). 6. Hvis GPSsignalet er sterkt nok, vises din gjeldende posisjon som en rød prikk på kartet. programlisten og start det. 4. Velg Koble til > Tillat én gang eller Tillat alltid for å bruke eller laste ned tilleggsinformasjon (online data) bare denne gangen eller hver gang det er nødvendig. Nettverksforbindelsen blir opprettet. Du må betale for denne. Nederst til høyre på skjermen ser du omfanget 4 Brukerveiledning Kart Når du blar gjennom kartene kan du se følgende: din gjeldende posisjon (rød prikk); veinett og veikoder; interessepunkter; kartmålestokken; vage, grå områder er kartdeler som ennå ikke finnes på enheten. De blir automatisk lastet ned fra ROUTE 66serveren hvis du er i Tilkoblet modus). For å se flere eller færre kartdetaljer kan du zoome inn eller ut. Vis snarveier For å få tilgang til programsnarveier velg Valg > Vis snarveier. For å finne et sted velg Søk. For bruk av klare eller duse farger velg Nattfarger eller Dagfarger. For å se et klassisk 2D kart eller et panoramakart i 3D velg 2D-perspektiv eller 3Dperspektiv. For å kontrollere en reiseoversikt velg Statistikker. For å se din gjeldende posisjon på skjermen velg Min posisjon. For å skru av taleveiledningen velg Slå på lyd eller Slå av lyd. For å motta siste informasjon fra sikkerhetskameraet velg Oppdatere sikkerhetskameraer. Aktiver først sikkerhetskameratjenesten! Valgmeny Åpne Valg menyen for å finne hovedfunksjonene i ROUTE 66 Maps. 5 Brukerveiledning For å unngå deler av den gjeldende ruten velg Definer veisperring. Dette valget er kun tilgjengelig mens navigering pågår! For å motta siste trafikkinformasjon velg Oppdatere Velg Fritekst og bruk nøkkelord for å finne alle adresser, bynavn, husnummer eller postnummer, historikkregistre, personlige landemerker og personlige kontakter som er lagret i enheten. trafikkinformasjon. Aktiver først trafikkinformasjonstjenesten! For å se flere kartdetaljer velg Zoom inn. For å justere mengden av data på skjermen velg Neste oppsett. For å se færre kartdetaljer velg Zoom ut. For å finne en adresse velg Adresse. Land/Region* og By/Postnummer* feltene er påbudt. Gate og Nummer feltene er valgfrie. Det kan være hundrevis av interessepunkter i nærheten av deg (eller ved avreisestedet, reisemålet, markørposisjonen eller langs ruten). For å finne dem som er i nærheten og for å se hvor langt unna de er, velg Interessepunkter. For å bruke et tidligere reisemål på nytt velg Historikk. For å navigere til et landemerke velg Favoritter. Helt i begynnelsen er denne listen tom. For å lagre steder som Søk For å finne et sted velg Valg > Søk. Stedene er lagret i en stor samling av byer, adresser, husnummer, postnummer og interessepunkter. Du kan peke på ethvert kartområde eller bruke geografiske koordinater. Du kan til og med lage din egen liste med favorittsteder eller personlige kontakter. landemerker velg Lagre fra en hvilken som helst del av programmet. For å navigere til en kontakt velg Kontakter. For å lagre en kontakt velg Lagre > Ny kontakt eller Oppdater kontakt. 6 Brukerveiledning For å finne et spesielt sted ved hjelp av geografiske koordinater velg Breddegrad / Lengdegrad. Spaser til reisemålet Fotgjengerinstruksjonene leder deg i fotgjengerområder, parker, på småveier og gangstier, unngår motorveier og tar ikke hensyn til enveiskjøring og forbud mot å svinge. 1. Finn ditt reisemål i Søk samlingene eller på kartet. Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

9 2. For å spasere til reisemålet velg Spaser til. Det gis instrukser på skjermen. 3. Se forhåndsvisning av ruten og velg så OK for å starte spaserturen. For å tilføye et ekstra reisemål langs den planlagte ruten velg det andre stedet og velg deretter Spaser via. For å stanse spaserturen velg Stopp. Du kan ikke starte spaserturen før du har kjøpt en navigasjonslisens via nettbutikken. Se avnittet Tillegg > Navigere for flere opplysninger. Bruk av søkeresultatene For å se et sted på kartet velg Vis på kartet. For å kjøre til det valgte stedet velg Kjør til. Se Kjøre til reisemålet for flere opplysninger. For å spasere til det valgte stedet velg Spaser til. Se Spaser til reisemålet for flere opplysninger. For å tilføye et valgt sted som rutepunkt i den gjeldende navigeringen velg Kjør via eller Spaser via. For å føye det valgte stedet til ruten velg Legg til rute. For å lagre din gjeldende posisjon, ditt gjeldende kartbilde eller et element i listen velg Lagre. For å sende din posisjon, dine rutepunkter eller et element i listen velg Send. For å velge eller velge bort elementer i en liste velg Merk/fjern merking. For å få kontakt med et sted velg Ring til. 7 Brukerveiledning Kjøre til reisemålet Bilnavigeringen tar hensyn til fartsgrenser og For å tilføye et ekstra reisemål langs den planlagte ruten velg det andre stedet og deretter Kjør via. For å unngå en del av den kommende ruten velg Definer veisperring og spesifiser lengden på veistrekningen som skal unngås. Det blir automatisk beregnet en alternativ rute. For å endre mengden av instruksjoner på skjermen velg Valg > Vis snarveier > Neste oppsett eller tast 0 på telefonen. For å stanse kjøringen velg Stopp. Du kan ikke starte kjøreturen før du har kjøpt en navigasjonslisens via nettbutikken. Se avnittet Tillegg > kjørerestriksjoner og utelukker gågater, parker og gangstier fra den beregnete ruten. 1. Finn ditt reisemål i Søk samlingene eller på kartet. 2. For å kjøre til reisemålet velg Kjør til. Det gis instrukser på skjermen og taleinstruksjoner. Før du kjøper og bruker denne lisensen må du kjøpe Kjør og spaser lisensen. 3. Velg rutetype: Raskest (bil) eller Kortest (bil). 4. Se forhåndsvisning av ruten og velg så OK for å starte kjøreturen. Det gis alltid taleveiledning og instrukser på skjermen. Navigere for flere opplysninger. Tillegg For kjøp av tilleggstjenester og ekstra innhold velg Valg > Tillegg. Nettverksforrtet. Trafikkontroll kan være fartsgrenser, fartskameraer, trafikklys, kollektivfelt, fotgjengeroverganger. For å se listen over land med sikkerhetskameraer, gå til nettbutikken. Trafikkinformasjon For å aktivere trafikkinformasjonssystemet velg Valg > Tillegg > Trafikkinformasjon > ROUTE 66 Butikk og kjøp en lisens. For å motta trafikkinformasjon velg Oppdater. For å motta automatiske oppdateringer velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Trafikkintervall. En trafikkmelding viser veikode, største by og region, dato og klokkeslett da hinderet ble rapportert, beskrivelse av veistrekningen, type trafikkhinder (ulykker, veiarbeid, langsom trafikk, flaskehalser) trafikkhinderets forventede varighet og eventuelle kjøreforslag (omkjøringer). Vær For å se et trafikkhinder på kartet velg Vis på kartet. For å motta værvarsel for et hvilket som helst sted i verden For å se listen over land med trafikkinformasjon, gå til nettbutikken. For å legge til byer (værstasjoner) du er interessert i velg Vær > Legg til by > Søk eller Vær > Legg til by > Spesiell by. velg Valg > Tillegg > Vær > ROUTE 66 Butikk og kjøp lisens. 11 Brukerveiledning For å motta de siste værvarslene velg Ja i dialogen Oppdater værvarsel? For å motta automatiske oppdateringer velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg > Værintervall. For å se et værvarsel velg I dag, Gjeldende forhold, Dagsliste, Normalt diagram, Utvidet diagram. For å justere lydstyrken på taleinstruksjonen velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Volum eller Dynamisk volum, eller bruk knappene på enheten. Reisehåndbøker For å laste ned reisehåndbøker på enheten velg Valg > Tillegg > Reisehåndbøker > ROUTE 66 Butikk. Lonely PlanetTM reisehåndbøker er å få på engelsk. Fargeskjemaer For å laste ned ekstra fargeskjemaer velg Valg > Tillegg > Fargeskjemaer > ROUTE 66 Butikk. Kartmodus For å se ulike kartversjoner for samme område velg Valg > Kartmodus > Kart eller Satellitt. For å endre fargeskjema på kartet og navigasjonslinjen velger du en annen artikkel på listen. Vis Stemmer For å laste ned ekstra språk velg Valg > Tillegg > Stemmer > ROUTE 66 Butikk. Kjøreinstruksjonene under bilnavigeringen gis på det språket du valgte i Valg > Verktøy > Innstillinger > Generelle > Talespråk. For å velge skjerminnstillinger eller kontrollere tilleggsinformasjon velg Valg > Vis. For å åpne kartlisten velg 3D & Discover. For å åpne listen over sikkerhetskameraer velg Sikkerhetskameraer. 12 Brukerveiledning For å åpne listen over trafikkmeldinger velg Ruteplanlegging 1. Velg Valg > Ruter > Planlegg ny rute. Eller vis et sted på kartet og velg Legg til rute fra kontekstmenyen. Eller angi et sted på listen og velg så Valg > Legg til rute. 2. Oppgi rutenavnet. 3. For valg av avreisested velg Angi avreisested og bruk Søk kategoriene. 4. For valg av reisemål velg Angi reisemål og bruk Søk kategoriene. 5. Hvis ruten inneholder flere steder velg Tilføy rutepunkt og bruk Søk kategoriene. 6. Velg Begynn å kjøre eller Begynn å spasere. Hvis du ikke har den tilhørende navigasjonslisensen, kan denne kjøpes i nettbutikken. 7. Ved bilnavigering velger du rutetype: Raskest (bil) eller Kortest (bil). 8. Velg første sted du vil innom. 13 Trafikkinformasjon. For å åpne værvarslingslisten velg Vær. For å vise eller skjule fremdriftslinjen velg Fremdriftslinje er på eller Fremdriftslinje er av. For å vise informasjon om reisemålet velg Reisemål. Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

10 For å vise ruteoversikt velg Rute. For å vise ruteinformasjon velg Rutebeskrivelse. For å kontrollere kvaliteten på satellittdataene velg GPSInformasjon. For å kontrollere reiseoversikten velg Statistikker. For forklaring av kartfargenes betydning velg Tegnforklaring. Ruter For planlegging av nye ruter eller for å åpne eksisterende ruter velg Valg > Ruter. En rute inneholder minst 2 steder (avreisested og reisemål). Man kan føye et ubegrenset antall steder til ruten. Brukerveiledning 9. Se forhåndsvisningen av ruten og velg så OK. Verktøy For å endre innstillinger, lagre eller sende elementer eller definere veisperringer velg Valg > Verktøy. Bruk av ruter For å bruke en rute velg Valg > Ruter, velg ruten og deretter Åpne. For å se en ruteoversikt på kartet, velg Vis rute. For å kontrollere en rutebeskrivelse velg Vis rutedetaljer. For å spille en rutedemonstrasjon velg Simuler rute. For å sende rutepunkter (koordinater) til andre brukere velg Send rute. opprettes. nettverksforbindelse opprettes. å sende rutepunkter for den gjeldende ruten velg Rute. Ja og avbryt den aktuelle navigasjonen. innstilling av lydstyrke velg Volum. menneskestemme eller datamaskin- (syntetisk) stemme. Ja og begynn å navigere. Velg Nei for å forbli i den forrige statusen. Bakgrunnslys. For innstilling av måleenheter for avstander velg Enheter. språkvalg for det gjeldende kartet velg Kartspråk. Velg Automatiske og la programmet velge riktig språk. å vise eller skjule favoritter (landemerker) på kartet velg Vis favoritter. For å vise eller skjule interessepunkter på kartet velg Vis interessepunkter. For å la tredimensjonale gjenstander (3D-bygninger, 3Dlandemerker) bli vist på kartet velg 3D-objekter. Du må ha lisens. Innstillinger > Kart For innstilling av kartets utseende og virkemåte velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Kart. For bruk av klare eller duse farger velg Nattfarger. Bruk Automatiske hvis du vil at programmet veksler automatisk mellom dagfarger og nattfarger ved soloppgang og solnedgang eller når du kjører inn i eller ut av en tunnel. For valg av karttema velg Fargevalg. Last ned andre temaer via nettbutikken. For endring av perspektivet på navigasjonsskjermen velg 3Dperspektiv. 16 Brukerveiledning Innstillinger > Navigere For reiseinnstillinger velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigere. For valg av ønsket biltype velg Biltype > Personbil eller Lastebil. Tunge kjøretøyer kan være underlagt For innstilling av navigasjonslinjens transparens velg Nav. linjens synlighet. For å utelukke motorveier, bompengeveier, ferger eller kryssing av vann fra ruten velg Unngå motorveier, Unngå bompengeveier, eller Unngå ferger. For automatisk innzooming når kjørehastigheten avtar og automatisk utzooming når den øker velg zooming. Automatisk tilgangsrestriksjoner for visse veityper eller veistrekninger. For valg av standardnavigasjonsmåten velg Reisemodus > Raskest (bil) eller Kortest (bil). Hvis du selv vil velge reisemåte før hver navigasjonsstart velg Reisemodus > Spør alltid. For visning av mer eller mindre informasjon velg Innhold nav. linje. For visning av Gjenværende reisetid eller Beregnet ankomsttid på navigasjonslinjen velg Tidsindikator. For forhåndsvisning av ruten før navigering velg Innstillinger > Hastighet For innstilling av de foretrukne hastighetsverdiene for hver veitype velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Hastighet. Her kan du også innstille alarmene. Se tillatt hastighet for alle veityper. Oppgi om nødvendig en annen hastighet. Glider* - Øk eller senk hastigheten for alle veityper. For innstilling av maksimal kjørehastighet velg Ruteoversikt. For visning av tilleggsinformasjon når du nærmer deg knutepunkter / veikryss velg Info kjørefil. Hastighetsalarm og oppgi en verdi. Du blir advart når du 17 Brukerveiledning oppnår denne hastigheten under kjøring. For valg av alarmtype (akustisk / visuell) velg Alarmtype. For innstilling av sikkerhetskamera-advarsler trenger du lisens (Valg > Tillegg > Sikkerhetskameraer). Innstillinger > Alarm For å bli varslet på forhånd om at du nærmer deg et spesielt sted velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Alarm. Advarselen består av et tydelig ikon, samt opplysninger om den gjenværende avstanden til stedet. Innstill alarmer for en spesiell kategori, flere kategorier eller for alle kategorier. For bruk av standardinnstillingene for alarmen trenger du bare å velge de kategoriene du er interessert i. Du kan lage dine egne alarminnstillinger. Velg Visuell alarm for å vise et varselikon. Velg Alarmlyd for å spille et lydvarsel. Velg Alarmavstand for å velge hvor langt unna stedet du skal være når varselet gis. Velg Varsle bare langs ruten > Ja hvis du er interessert i steder rett ved veien. Varsle bare langs ruten > Nei hvis du er interessert i steder som er 50 meter fra veien. Innstillinger > Tillegg For å konfigurere bruken av tilleggstjenester og nettverksforbindelser velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Tillegg. For valg av tilgangspunkt velg Nettleverandør. For innstilling av hvor ofte trafikkinformasjon, værvarsel eller opplysninger om sikkerhetskameraer Værintervall, skal gis velg Disse Trafikkintervall, Kameraintervall. valgene er tilgjengelige hvis du har de tilhørende lisensene. For å velge mellom stående eller liggende skjerm velg Skjermorientering*. For å tilbakestille følsomheten til berøringsskjermen velg Kalibrer skjerm*. Hjelp For å aktivere konteksthjelperen velg Valg > Hjelp. 18 Brukerveiledning Avslutt For lukke programmet velg Valg > Avslutt. For å føye det valgte stedet til ruten, velg Legg til rute. For å se markøropplysningene velg Vis > Detaljer. For å få kontakt med det valgte stedet velg Ring til. Markørmeny Markørmenyen er tilgjengelig når du velger et sted på kartet. For å åpne markørmenyen, bruk midten av kontrollspaken eller velg "kryssikonet" i nederste venstre hjørne. Gå til venstre, høyre, forover, bakover eller drei kartet ved hjelp av kontrollspaken eller berøringsskjermen. For å zoome inn eller ut bruk * og # tastene på tastaturet eller bruk zoomikonene på berøringsskjermen. Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

11 For å starte en kjøretur til markørposisjonen på kartet velg Kjør til. For å starte en spasertur til markørposisjonen på kartet velg Spaser til. For å dra innom et annet sted før det endelige reisemålet velg Kjør via / Spaser via. For å lagre et interessant sted velg Lagre markørposisjon. For å sende markørposisjonen til andre kompatible enheter velg Send markørposisjon. 19 Brukerveiledning BRUKE ROUTE 66 SYNC Bruk vårt PC-program til å laste ned eller ordne ekstra innhold. Merknader: Kontroller at minnekortet er satt riktig inn i din mobile enhet og at kortet ikke er skrivebeskyttet. Med Windows Mobile / Windows CE enheter installer du først Microsoft ActiveSync. Koble enheten til PC-en Symbian S60 enheter 1. Hvis navigeringsprogrammet på din mobile enhet er aktivert, må dette slås av. 2. Sett enheten i PC-ens USB-port. 3. Velg Dataoverførings- / Masselagringsmodus på enheten. - Før første gangs bruk må du skru navigasjonsprogrammet på og deretter av igjen før du prøver å koble den mobile enheten til PC-en. For opplysninger om Masselagrings/ Dataoverføringsmodus se enhetens brukerveiledning. Hvordan oppgraderes ROUTE 66 Sync? til PC-ens USB-port 1. Start ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om det finnes en nyere versjon tilgjengelig. Du kan også gjøre dette manuelt ved å velge Hjelp > Sjekk for oppdatering av ROUTE 66 Sync. Windows Mobile / Windows CE enheter 1. Start navigasjonsprogrammet. 2. Koble din mobile enhet via Microsoft ActiveSync. 3. Med noen Windows Mobile-kompatible enheter kan forbindelsen eventuelt opprettes via Dataoverførings- / Masselagringsmodus. 20 Brukerveiledning 3. Hvis det finnes en nyere versjon av ROUTE 66 Sync tilgjengelig, velg Ja for å installere den. 4. Velg Fullfør For å fullføre oppgraderingen. 4. Symbian S60-kompatible enheter: Hvis ROUTE 66 Sync gjenkjenner enheten din automatisk, så blir feltene Produsent og Modell automatisk fylt ut. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Du Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? 1. Symbian S60-kompatible enheter: Koble enheten til en PC med en datakabel (og velg Mass Storage / Data Transfer) eller sett minnekortet inn i en minnekortleser/skriver. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Sett minnekortet inn i en minnekortleser/skriver. 2. Start ROUTE 66 Sync. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om ROUTE 66 Maps allerede er installert på enheten din. 3. Hvis ROUTE 66 Maps ennå ikke er installert på enheten eller på minnekortet, velg Verktøy > Installer navigasjonsprogramvare. må fylle ut feltene Produsent og Modell manuelt. Hvis ROUTE 66 Sync ikke gjenkjenner enheten din, vennligst velg Annet og det aktuelle Operativsystem. 5. Velg Ja for å kopiere ROUTE 66 Maps til enheten din, og følg instruksjonene på skjermen. 6. Vennligst koble datakabelen fra PC-en så snart veiviseren fullfører. Som alternativ, fjern minnekortet fra minnekortleseren/-skriveren og sett det inn i enheten din. 7. Symbian S60-kompatible enheter: Finn frem til og start opp ROUTE 66 Maps installereren på enheten din. Windows Mobile- / Windows CE-kompatible enheter: Programmet starter automatisk etter at du har satt inn minnekortet i enheten. 21 Brukerveiledning 8. Når installasjonen er ferdig, vennligst start ROUTE 66 Maps og lukk det igjen umiddelbart. Dette fullfører installasjonsprosessen. 4. Vennligst koble datakabelen fra PC-en så snart veiviseren fullfører. Alternativt, fjern minnekortet fra minnekortleseren/-skriveren og sett det inn i enheten din. Hvordan installeres ROUTE 66 Maps ved bruk av ROUTE 66 Sync? 1. Koble enheten din til en PC og start ROUTE 66 Sync. Alternativt kan du sette minnekortet inn i en Kart Når du begynner å bevege deg rundt med kartet, får du alltid gratis tilgang til de nyeste dataene. Zoom inn på gatenivå eller zoom ut for å se hele kloden. Kontroller kompasset. Veksle fra 2D- til 3D-perspektiv. Roter eller tipp kartet. Vis eller skjul Satellittbilder, 3D-objekter eller Interessepunkter. Du kan dessuten finne et avreisested og et reisemål og deretter velge Vis rute for å se en ruteoversikt. Velg rutetypen: Raskest (bil) / Kortest (bil) / Raskest (lastebil) / Kortest (lastebil) / Fotgjenger. Rutebeskrivelsen (til venstre på skjermen) inneholder alle reiseinstruksjoner. Velg en instruksjon for å få den vist på kartet. Lagre ruten. minnekortleser/-skriver. 2. For å sjekke om det finnes en nyere versjon av ROUTE 66 Maps tilgjengelig, velg Verktøy > Sjekk for oppdatering av navigasjonsprogram. 3. Hvis det ikke finnes noen nyere versjon, vil du få beskjed om at du allerede har den nyeste versjonen av ROUTE 66 Maps. Hvis det finnes en nyere versjon, velg Ja for å starte oppgraderingsprosessen, og følg så anvisningene på skjermen. 22 Brukerveiledning Butikk I avsnittet Butikk kan du kjøpe og laste ned ekstra innhold. For å kjøpe ekstra innhold kan du opprette din egen ROUTE 66 SYNC-konto og så logge deg på. Se eller endre din konto For å se eller endre kontoopplysninger: 1. Logg på og velg Fil > Vis konto. 2. Tast inn ditt passord og velg Vis konto. 3. Du kan endre dine personlige opplysninger. Du kan ikke Min konto Opprett en egen konto 1. Velg Logg på > Opprett konto eller Fil > Opprett konto Oppgi en gyldig Velg e-postadresse et passord. er dine Din på e- endre din e-postadresse. For å endre ditt nåværende passord velg Endre passord? og tast inn ditt nye passord. Logg på Du må logge deg på for å kunne kjøpe artikler via nettbutikken. 1. Fyll inn din e-postadresse og ditt passord. 2. Velg Logg på. 3. Hvis du har glemt eller mistet ditt påloggingspassord velg Glemt passord?. Et passord laget av en datamaskin blir da sendt til din e- postadresse. registreringsskjemaet. postadresse og ditt passord personlige påloggingsopplysninger. 3. Fyll ut de andre feltene. Velg Fortsett. 4. Du mottar en bekreftelse via e-post. Følg lenken Aktiver ROUTE 66-konto for å aktivere din ROUTE 66 Sync-konto. 23 Brukerveiledning ROUTE 66 Butikk For å åpne ROUTE 66 Butikk, velg Butikk > ROUTE 66 Butikk. Følgende handlekategorier finnes: Navigere Kart Trafikkinformasjon Sikkerhetskameraer Vær Stemmer Fargeskjemaer Reisehåndbøker For å finne artikkelen du vil kjøpe velger du en handlekategori og blar så igjennom de tilgjengelige listene. For å finne ulike artikler som er knyttet til et bestemt land eller område, taster du inn et nøkkelord i det generelle søkefeltet (øverste høyre hjørne). Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis du taster `England', inneholder 24 resultatlisten kart, trafikkinformasjon, sikkerhetskameraer, væropplysninger, reisehåndbøker, stemmer og fargeskjemaer. Kjøpe innhold Ekstra innhold kan kreve en brukerlisens. Noen artikler er gratis. For å kjøpe en artikkel velg Kjøp. For å laste ned en gratis artikkel velg Få gratis. 1. Logg deg på. 2. Velg Butikk > ROUTE 66 Butikk 3. Finn artikkelen. 4. Velg Kjøp eller Få gratis, alt etter hvilket produkt det gjelder. Gjenta punkt 2 og 3 hvis du kjøper flere artikler. 5. Når du har lagt alle artiklene i handlevognen velg Utsjekking. 6. Fyll inn dine kredittkortopplysninger og velg Submit. 7. Innholdet lastes først ned på PC-en din og overføres deretter til din navigasjonsenhet. Brukerveiledning For å se en rapport over alle artiklene som er lastet ned på din enhet via ROUTE 66 Sync, velg Butikk > Kjøpt. For å kontrollere eller fjerne artikler som du har lagt i handlevognen, åpner du handlevogndelen eller velger Fil > Åpne handlevogn. 3. Tast inn bongkoden. Velg + ikonet for å føye koden til listen. Gjenta dette hvis du har flere bonger. 4. Velg OK for å sende bongen til serveren og start nedlastingen av den valgte artikkelen / de valgte artiklene. Laste ned innhold I nedlastingssenteret kan du: kontrollere statusen for de gjeldende nedlastingene; overføre artikler fra navigasjonsenheten til PC-en og omvendt; styre dine nedlastinger: avbryte, prioritere ol. Mitt innhold For å ordne innholdet ditt, for eksempel ruter, landemerker og sikkerhetskopier velg Mitt innhold. Min datamaskin og Min enhet viser de artiklene du allerede har på PC-en og på enheten. Du ser også antallet artikler som du allerede har i hver kategori. Du kan se produktinformasjonen og den gjeldende statusen for hver artikkel. Du kan laste ned artikler (på nytt), kopiere artikler fra PC-en til enheten eller slette artikler for å frigjøre plass. Bruk av bongkoder En bongkode fjerner låsen på en bestemt artikkel. En bongkode kan kun brukes én gang og for én enhet. 1. Logg deg på. 2. Velg Fil > Bruk bongkode Brukerveiledning Hvordan søke etter innholdsoppdateringer? 1. Koble enheten din til en PC og start ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync sjekker automatisk om det er nyere innhold tilgjengelig enn det som allerede ligger på enheten din. Vennligst velg Ja i varselskjermbildet. Det inkompatible innholdet vil da bli slettet fra enheten din. 2. Velg Oppdater. Innholdet blir først lastet ned til PC-en og deretter overført til enheten din. Sikkerhetskopier En sikkerhetskopi er et sikkerhetsarkiv for det innholdet som allerede befinner seg på enheten eller på PC-en. Hvordan løse problemer med innhold? Enkelte innholdselementer er inkompatible med enheten din, av én av følgende grunner: nedlastnings- eller oppdateringsprosessen ble avsluttet før den var fullført. 26 Lage sikkerhetskopier 1. Velg Mitt innhold > Sikkerhetskopier. 2. I Min enhet vinduet merker du de artiklene som skal inngå i en ny sikkerhetskopi. Brukerveiledning 3. Velg Opprett sikkerhetskopi eller Sikkerhetskopier > Opprett sikkerhetskopi. 4. Gi sikkerhetskopien et navn (eller bruk det navnet som alt er fylt inn). Den nye sikkerhetskopien vises da i Min datamaskin vinduet. For aktivering av artikler med bongkoder velg Bruk bongkode... For å åpne eller lukke handlevognen velg Åpne handlevogn eller Lukk handlevogn. For å fjerne en artikkel fra handlevognen velg Tøm handlevogn. For å sende en ordre til behandling velg Utsjekking. For å forlate programmet velg Avslutt. Lade sikkerhetskopier på nytt 1. Velg Mitt innhold > Sikkerhetskopier. 2. I Min datamaskin vinduet velger du det arkivet du vil lade på enheten igjen. 3. Velg Gjenopprett eller Sikkerhetskopier > Mitt innhold For å laste ned en artikkel velg Last ned. For å kopiere en artikkel velg Kopier. Gjenopprett. 4. Innholdet er tilgjengelig på enheten igjen. For å slette en artikkel velg Slett. Valgmeny Fil For å logge deg på din konto velg Logg på... For å opprette en ny konto velg Opprett konto... For å se eller endre kontoopplysninger velg Vis konto. For valg av artikler velg Velg, Inverter valg eller Opphev alle valg. For å kontrollere om nyere innhold er tilgjengelig på nettet for de artiklene du allerede har lastet ned velg Søk etter innholdsoppdateringer. 27 Brukerveiledning For å kopiere det innholdet du alt har på PC-en til enheten velg Synkroniser enhet. For å oppgi innstillinger velg Innstillinger... Hjelp For visning av hjelp-emnene velg ROUTE 66 Sync Hjelp. For å kontrollere om det er programvareoppdateringer for ditt hjemmeprogram velg Sjekk for oppdatering av ROUTE 66 Sync. For å sende en melding til ROUTE 66 støtteteam velg Generer feilrapport... Sikkerhetskopier For å lage en sikkerhetskopi velg Opprett sikkerhetskopi. For å gjenopprette en sikkerhetskopi velg Gjenopprett. For å slette en sikkerhetskopi velg Slett. Vis For å bla gjennom kart og planlegge ruter velg Kart. For visning av opplysninger om PC-programmet velg Om For å åpne nettbutikken velg ROUTE 66 Butikk. For å se rapporten over alle artiklene du har kjøpt velg Kjøpt. For å se innholdet du allerede har på PC-en eller enheten velg Mitt innhold. ROUTE 66 Sync. Verktøy For å kontrollere om det er programvareoppdateringer for ditt navigasjonsprogram navigasjonsprogram. For å se skjermen til din navigasjonsenhet velg Fjernkontroll. 28 velg Sjekk for oppdatering av. Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile SAMSUNG Brukerveiledning LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning Windows Mobile 1 Copyright 1993-2009 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt Brukerveiledning 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. MERKNAD OG ANSVARSFRASKRIVELSE: Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerveiledning for Nokia N9

Brukerveiledning for Nokia N9 Brukerveiledning for Nokia N9 1. utgave 2 Nokia Musikk Nokia Musikk Om Nokia Musikk Med Nokia Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Nokia Musikk finner du både ny musikk

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15 200 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 5 Starte TomTom Bridge 7 Bruke fingerbevegelser... 8 Apper på TomTom Bridge... 9 Koble til TomTom Bridge... 10 Om tilkobling av TomTom

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer