Gylne Sider. Ski kommuneskoger fyller 100 år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gylne Sider. Ski kommuneskoger fyller 100 år!"

Transkript

1 Årgang 3, nummer 2 1.oktober 2012 Gylne r E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V Søker ditt sinn stillhet og fred efter hverdagens sysler og jag. Finner du intet bedre sted enn i skogen en slik dag. Les mer på side 4! Ski kommuneskoger fyller 100 år! Det har nå gått 100 år siden daværende Kråkstad kommune begynte å kjøpe skogeiendommer nord i kommunen. Dette jubileet vil bli markert både i biblioteket og ute i skogen denne høsten. Kråkstad ILs resultater i 1913: 8/6: Kråkstad Steady /6: Kråkstad B Steady B /6: Kråkstad B Ski B uavgjort Disse to bildene og mange flere fra skogene kan du se i bibliotekets underetasje nå i høst! 6/7: Drøbak Fotballklub På søndagstur, Kråkstad (til venstre). Fra venstre: Ragnar, Esther og 13/7: Kråkstad B Johan Ski B 1-0 Hedemann Fotograf ukjent. 27/7: Kråkstad B Giver Snøgg av 5-2 bildet: Hans Mørck. Fotonr. SKIH /8: Snøgg Kråkstad /8: Kråkstad Ski 6-1 (treningskamp) 7/9: Kråkstad Greiff 5-1 I DETTE NUMMERET: Ski kommuneskoger fyller 100 år Fra Norrøna 1937: Høst Fra Vidar 1910: Et eventyr Skredder Gulbrandsens hus i skogen Kåre Gjevik: På jobb i skogen i 55 år! /9: Kråkstad Bækkelagets SPK 3-2 Da kommunen kjøpte 25/9: Kråkstad B Hobel 5-1 de store skogeiendommene for hundre år siden var tømmeret og muligheter for økono- R e k l a m e f o r 5 0 å r s i d e n misk gevinst det viktigste. Dette synet har imidlertid endret seg kraftig. I våre dager er hensynet til friluftsliv og naturvern en viktig side ved skogbehandlingen. På de neste sidene kan du lese mer om de store skogoppkjøpene. Vi vet navnet på omtrent halvparten av spillerne på bildet ovenfor. Mannen lengst til venstre er ukjent. Han er annerledes kledd enn de andre. Er dette en lagleder eller kanskje dommeren? Nummer to fra venstre er Weydahl Rast på tømmerlunna, (fornavn ukjent). Deretter følger: Vi kjenner kun navnene til noen få av personene ukjent, på Petter bildet. Berg, Nr. 3 ukjent, fra venstre Ellef er Sigurd Bergseng. Deretter sitter J. Jakobsen Ruud, og ukjent, Andreas Karl Jørgenrud. Weydahl, Olav Fotograf ukjent. Giver av bildet: Frogner, Anne-Marie ukjent, Endsjø. Oscar Weydahl. Fotonr. SKIH Foran sitter målvakten, Torolf Berg. Dersom du vet hvem noen av disse ukjente er, setter vi stor pris på å få vite det. Nå kan du også følge Ski bibliotek på Facebook. Hver måned presenterer Ski lokalhistoriske arkiv en lokalhistorisk artikkel på Kinoreklame fra våre nettsider og på Facebook. Gylne r blir også presentert Kråkstad Følg oss kommunale på her. Ved å følge oss på Facebook vil du få tilgang til denne kino Facebook! ( ). informasjonen etter hvert som vi legger den ut. Klikk deg inn!

2 2 Gylne r Ski kommuneskoger fyller 100 år Det har nå gått hundre år siden daværende Kråkstad kommune benyttet seg av forkjøpsretten og begynte å kjøpe skogeiendommer nord i kommunen. Storgårdene Vevelstad, Siggerud og Krokhol ble ervervet i perioden Den samlede kjøpesummen var på nær 2,4 millioner kroner et betydelig beløp tidlig på 1900-tallet. Oppkjøpene har ført til at over 25% av skogarealet i Ski eies av Ski kommune. For hundre år siden, i 1912, ble altså den første skogeiendommen kjøpt. Kommunen benyttet forkjøpsretten som var fastsatt i Skogkonsesjonsloven (se nederst på siden) og kjøpte Vevelstad med Stallerud og Ruud skog fra Bull-Aakrann. Prisen var kr. Dette var riktignok ikke første gangen kommunen prøvde å benytte forkjøpsretten til å kjøpe skog. Allerede i 1910 hadde de gjort et forsøk på å kjøpe storgården Siggerud med tilhørende skog. Dette viste seg imidlertid å ikke være helt problemfritt og saken ble ikke løst før sommeren Det hele startet med at trelasthandler Sundby ville selge Siggerud til advokat Kristen Johansen. De hadde blitt enige om en kjøpesum på kr. n Johansen var bosatt utenfor kommunen måtte han søke om konsesjon for å få gjennomført handelen. Skogutvalget hadde under en befaring høsten 1910 anslått eiendommens verdi til kr. De hadde forøvrig ingen innvendinger mot at det ble gitt konsesjon for handelen. Herredsstyret valgte imidlertid å benytte seg av forkjøpsretten og hele handelen var i ferd med å gå i vasken for advokat Kristen Johansen. Han ga seg imidlertid ikke uten kamp. I oktober 1910 tok Johansen kontakt med ordføreren og tilbød kommunen kr dersom de frafalt forkjøpsretten ved denne handelen. Saken ble behandlet to ganger i herredsstyret som til slutt, med 17 mot 15 stemmer, besluttet å ta imot tilbudet fra advokat Johansen. Flertallet ville ikke risikere en lang rettssak og ønskte å få avsluttet saken. Det var imidlertid et betydelig mindretall som ikke var fornøyd med utfallet. De brakte saken videre til departementet og fikk medhold der: Kommunen kunne ikke motta betaling for å avstå fra å benytte forkjøpsretten. Kommunen måtte derfor frafalle forliket med advokat Johansen og valgte i stedet på ny å benytte forkjøpsretten. Da kom selgeren, trelasthandler Sundby, på banen. Han nektet å selge eiendommen til kommunen og ville i stedet beholde Siggerud selv. Sundby hevdet at Skogkonsesjonsloven var grunnlovsstridig. Han mente dessuten at eiendommen var verdt det dobbelte av kjøpesummen på Siggerud, (ukjent år) I 1910 skulle storgården Siggerud skifte eier. Daværende Kråkstad kommune besluttet å bruke forkjøpsretten. Dette ble begynnelsen på en langvarig prosess som gikk gjennom flere runder i rettsapparatet før den endelig ble løst ved en høyesterettsdom i Postkort fra Martens bokhandel, Ski. Fotonr Forkjøpsretten var lovfestet i Skogkonsesjonsloven (Lov om ervervelse av skog av 18.september 1909, samt i endringer vedtatt i 1915 og 1916). Denne retten oppsto når en skogeiendom skulle skifte eier. For å få kjøpe en skogeiendom måtte kjøper søke om konsesjon. Kommunen kunne enten innvilge konsesjon eller benytte seg av forkjøpsretten. De kunne da overta eiendommen ved å betale selger den avtalte kjøpesummen. Kjøper kunne få inntil kr i kompensasjon dersom kommunen benyttet forkjøpsretten.

3 Årgang 3, nummer kr. Saken havnet så i rettsapparatet og Sundby tapte i flere rettsinstanser og anket videre helt til Høyesterett. Sommeren 1916 forelå dommen som innebar et sviende nederlag for Sundby som dessuten måtte betale saksomkostninger. 12.september 1917 søkte firmaet And. H. Kiær & Co om konsesjon til å kjøpe eiendommene Gjevik, Fjeld, Svartoren og Krokhol. Eier av disse eiendommene var godseier Johannes Andreas Stampe. And. H. Kiær & Co var den gangen en av landets største trelastbedrifter med store sagbruk i Fredrikstad. Firmaet eide dessuten naboeiendommen til Krokhol i Enebakk et skogområde på rundt dekar. Partene hadde avtalt en kjøpesum på 2 millioner kroner. 20.september foretok skogutvalget i Kråkstad kommune befaring på Krokhol. Utvalget brukte tre dager på befaringen, noe som egentlig var i knappeste laget for en så stor eiendom. De kom imidlertid fram til at verdien av den skogen som kunne hogges utgjorde hele kjøpesummen på 2 millioner. Beliggenheten så nær Kristiania var dessuten svært gunstig. I sin innstilling til kommunen uttalte de derfor følgende: Utvalget vil derfor indstændig tilraade kommunen at gjøre sin forkjøpsret gjældende. De bemerket også at det ville være svært uheldig om en så stor aktør som And. H. Kiær & Co fikk en så dominerende posisjon i markedet. Dette ville være til hinder for en sunn konkurranse. 2 millioner kroner var imidlertid et stort beløp. De folkevalgte ville derfor forsikre seg ytterligere om at handelen var en god investering. De sendte derfor også eiendomskomiteen på befaring. Komiteen som besto av Chr. Ruud, S. Endsjø og R. Sundby, kom til samme konklusjon som skogutvalget og anbefalte bruk av forkjøpsretten. I henhold til loven hadde kommunen seks uker på seg til å ta en avgjørelse om hvorvidt de ville benytte seg av forkjøpsretten eller ikke. Tiden var derfor Kråkstad herredsstyre, Flere av disse politikerne var sentrale i de store skogoppkjøpene i perioden Foran fra venstre ser vi: Harald Nore (ordfører ), Hans Ambjørnrud, C.A. Retvedt (ordfører ), Johan Oskar Ottersen Opsand (ordfører ), ukjent, Ivar Haug (ordfører ). Fotograf ukjent. Giver av bildet: Olga Ambjørnrud. Fotonummer: Arkivkilder: K1-1008, Ba0001: Kråkstad kommune, kopibok, , blad 40, 41 og 42. K1-1008, Ca0005: Kråkstad kommune, innkomne skriv (blad 103). Møteprotokoll for Kråkstad skogutvalg, , side Trykte kilder: Haugen, Reidar: Utnyttelsen av marka i Sørmarka [Redaktør: Løvland, Birger], Andersen & Butenschøn, Oslo Lov om erhvervelse av skog av 18.september 1909 med forandringer av 13.august 1915 og 26.juli 1916, Grøndahl & Søn, Kristiania knapp. 15.oktober 1917 besluttet Kråkstad herredsstyre med 28 mot 3 stemmer å kjøpe eiendommen. Kommunen hadde da fått tilsagn om et lån på 2 millioner fra Aker sparebank. Etter disse store oppkjøpene satt da Kråkstad kommune som eier av ca dekar skog, fem gårdsbruk, tre sagbruk og 33 husmannsplasser. Tretten av husmannsplassene ble for øvrig solgt i forbindelse med delfinansiering av eiendomskjøpet. Øieren: følgende utgaver: 14.juni 1916, 5.oktober 1917 og 19.oktober Østlid, M: Kråkstad, en bygdebok, bind I, Hamar Østlid, M.: Kråkstad, en bygdebok, bind II, Hamar Nettkilder: Arkivportalen: detaljer;jsessionid=44abf15d1e8dbea3855ec1b918d0?aktorid=nb- NSMA_arkiv Store Norske Leksikon: A6r/utdypning Ski historielag: lokalhistorie/02/02+.htm#komm_skogene

4 4 Gylne r F r a N o r r ø n a, 2 4. o k t o b e r : Sommeren er forbi og vinteren holder sitt inntog med høsten. Vi merker det litt efter hvert. Dagene blir kortere og mørket kommer tidligere om kvelden. Men har du sett hvor vakkert det kan være en slik høstdag? Om morgenen sender solen sine gyldne stråler opover skogkanten og farver himmelen med sitt gull. Men snart kommer solen selv tilsyne som en gullklump der i øst. Efter hvert som dagen gryr og solen får mer makt forsvinner det svake rim som i nattens løp har lagt sig bortover markene. Himmelen er så klar og blå med noen hvite skydotter her og der, luften er så frisk og ren og solen er rent varm midt på dagen. Vi har en av disse strålende høstdager vi nesten bare kan ønske oss. Har du sett hvor vakre alle lauvtrærne er en slik dag? De har nu skiftet den grønne sommerdrakten og i stedet fått en rødgyllen høstdrakt. Oppe i skogen har det rent blitt en ny farve. Alle lauvtrærne står der og lyser med sin nye drakt. Oppe ved skogkanten stanser vi litt og ser utover bygden. Alt ser så stilt og dødt ut. I stedet for de bugnende kornåkrer ligger nu jordene oppløide og sorte. Høst Gresset har fått slik en blek og brunlig farve, men her og der bortover ser vi noe som lyser så sterkt grønt, det er turnips som står der ennu og venter på å bli tatt op av jorden. Vi tar oss en tur inn i skogkanten. Her er det som det er bredt ut et rødbrunt teppe innover under lauvtrærne, og ved det minste vindpust drysser det slike vakre gylne blader ned omkring oss. Lenger oppe står tyttebærlynget like grønt og friskt, her og der sitter det også noen igjenglemte bær og ser forfrossen ut. Alt er så stille også nu. Det vell av toner som i sommer møtte oss her oppe er stilnet hen. En og annen gang brytes stillheten av en kråkes kra kra eller en skjæres skvatring. Spurven prøver også å få frem noen toner, men de høres så ynkelig sped ut her oppe i stillheten. Søker ditt sinn stillhet og fred efter hverdagens sysler og jag. Finner du intet bedre sted enn i skogen en slik dag. Anik. Teksten er hentet fra Norrøna 24.oktober Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags håndskrevne avis. Arkivkilde: P-1002, Fa0006. Norrøna ble ikke trykt opp, men ble lest høyt på lagets møter som en del av underholdningen. Første nummer kom i Tekstene skulle helst være egenproduserte, men ofte tydde redaktørene også til mer kjente forfatteres verk. Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra og Tekstene i denne avisen gir oss et innblikk i hva unge i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Ski lokalhistoriske arkiv ønsker å dele disse tekstene med lokalhistorieinteresserte og presenterer derfor utdrag fra Norrøna i Gylne r.

5 Årgang 3, nummer 2 5 F r a V i d a r, 1 0. n o v e m b e r : Et eventyr Der var en gang en kjærring, som hadde en datter der het Lillemor. De bodde for sig selv inde i skoven etsteds. Deres nærmeste nabo var en troldkjærring, som havde tilhold i en berghammer ikke langt borte. Ogsaa hun havde en jentunge og hun var støt og stadig saa styg og slem, at troldkjærringen ikke viste sin arme raad med hende. Lillemor var derimot en fremifra snil unge, der hjalp mor sin med alt der hun orket og kunde, og var like blid og hyggelig bestandig, saa alle, som saa hende, likte hende godt. Ja de havde det riktig hyggelig de to. Troldkjærringen, som kom der ret som det var, blev arg fordi hendes egen unge ikke kunde maale sig med Lillemor. Tilsidst blev hun saa sint, at hun satte sig at spekulere paa hvordan hun skulde bære sig åt for at forstyrre lykken hos de to. Jo, da Efter en aarelang studering havde hun faat istand en troldrik, som hun vilde lure i Lillemor. Et par draaper i maten var nok, og saa vilde Lillemor ikke være til videre hygge for mor sin mere; men blev sløv og ligegyldig baade med moren og hjemmet. Imidlertid var Lillemor blit stor, og da kunde hun ikke være hjemme længer, men maatte ut og tjene. Hun skulde ind til byen, og det var ikke saa greit endda. Hvistnok vilde hun skrive hjem ret ofte, det skulde være sikkert ogsaa det. Men det var saa leit alligevel, og begge graat svært, da de maatte skilles. Da trolddrikken skulde bringes til Lillemor lo troldkjærringen stygt ved sig selv; men det gik ikke saa let, thi jenten var reist til byen. Som ventlig var, dro ogsaa troldkjærringen dit. Her traf hun snart jenten, der blev glad over at træffe noen hjemmefra. En liten gård i skogen, Stallerud, Eiendommen ble kjøpt av kommunen i Fotograf ukjent. Giver av bildet: Ruth Stallerud. Fotonummer: SKIH Stakkar Lillemor. I den første kaffestue skulde de naturligvis ind og faa no at varme sig paa. Men i den kop kaffe Lillemor her drak fik hun ogsaa den smakløse men virkningsfulde trolddrik. Hjemme hos mor var det blit trist. Hun stakkar gik der alene og tenkte paa Lillemor hele dagen og om natten drømte hun om hende; saa var hun hjemme for bestandig, saa bare paa et besøk, saa syntes hun der kom en pakke eller et brev fra hende og moren følte sig glad. Men når hun vognet, saa var der ikke noen Lillemor, ingen pakke, intet brev. En sjelden gang kom det jo et brev det er sandt og da var moren saa lykkelig at det rent lyste av ansiktet hendes og hun læste det om igjen og om igjen længe efter. Men sjelnere og sjelnere kom brevene. Moren blev sørgelig og kunde ikke begripe hvad der gik hendes Lillemor; men der var en som viste det. n den dag har mangen bortreist ungdom faaet denne troldrik iblandet i sin mad, og mangen far og mor har sat og ventet og ventet forgjæves ogsaa kanske paa at faa høre no fra sine borteværende barn. Gid ingen af dem der i kveld hører Vidar maa være saa uheldige at faa en lignende trolddrik iblandet for sig, men at de altid maa bevare baade sine foreldre og sit hjem i en kjær ærindring, hvor de saa end maatte komme til at færdes. G.B. Teksten er hentet fra Vidar 10.november Vidar var en lagsavis for Kråkstad og Ski kristelige ungdomsforening. Arkivkilde: Arkiv P-1001, Fa0003.

6 6 Huset i skogen Gylne r Mange har gjerne i unge år bygd seg ei lita hytte i skogen av det man kunne finne av greiner, fjøler og annet passende materiale. Skredder Ivar Severin Gulbrandsen må ha vært ung til sinns for han var 50 år gammel da han bygde sitt svært så spesielle krypinn i skogen. Huset hadde han snekret sammen av gamle bord og kasser. Han hadde også fått fatt i gamle vinduer som han plasserte der han fant det best passende. Huset var i tre etasjer og inneholdt en mengde rom og kott. Det hadde også en rekke hemmelige avlukker der han oppbevarte bøkene sine. Huset hadde ikke innlagt elektrisitet og var uten noen egentlig varmekilde. Selv på vinteren var den eneste oppvarmingen en primus som han hadde lagt en murstein oppå. Mursteinen fungerte som et slags varmelager, men særlig på vinteren må det ha vært kjølig å oppholde seg der. Ivar Severin Gulbrandsen drev skredderforretning i Ski og var en dyktig fagmann. Han sydde fast for mange av de mer velstående i Skibyen. Han var imidlertid svært konservativ både i form og stil og tillot ikke noen å bestemme noe nytt snitt i klærne. Gulbrandsen var absolutt det vi kan kalle en original. Han ble gjerne omtalt som Fyken fordi Huset til skredder Gulbrandsen, Dette forunderlige huset sto ute i skogen ved Ustvedt. Her kunne Gulbrandsen trekke seg tilbake etter endt arbeidsdag og nyte skogens stillhet og lese bøker. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Thora Lundgaard. Fotonr. SKIH han til stadighet hadde det så travelt. Han labbet gjerne hastig gjennom Skibyen i ført kalosjer - uansett årstid. Han var svært belest og hadde sterke meninger om det meste. Han gikk da heller ikke av veien for å engasjere seg i en frisk diskusjon. Gulbrandsen var også svært idrettsinteressert. Han var spesielt opptatt av fotball og var fast tilskuer på Ski idrettsplass. Det var ikke bare A-laget han fulgte. Han så like gjerne på aldersbestemte lag. Han reiste ofte på bortekamper og kom gjerne med oppmuntrende ord når laget gikk på et sviende tap. Sine barnsben trådte Gulbrandsen så langt unna Ski som det vel er mulig å komme i Norge. Han var født i Vardø i I unge år dro han til Tromsø og gikk i skredderlære. Seinere gikk ferden videre sørover til Oslo. Der tok han svenneprøven i Ved århundreskiftet bodde han hos skreddermester Martin Olsen Bøhler på Lørenfallet i Sørum. Bøhler var gift og hadde fire barn. Martin Olsen Bøhler drev skredderverksted og Gulbrandsen jobbet der som skreddersvenn.

7 Årgang 3, nummer 2 7 I 1901 reiste Gulbrandsen til Danmark og tok tilskjærerdiplom hos skredder Frode i København. Året etter var han tilbake i Oslo og startet opp skredderforretning. Han drev denne fram til Da flyttet han til Ski. Huset i skogen bygde han i 1921, da var han 50 år gammel. Bildet av huset er tatt 1.påskedag 1937 (28.mars). Kvinnen som står på ski foran bygningen er Thora Lundgaard (f. Bærøe). Skredder Ivar Severin Gulbrandsen, ca Gulbrandsen var født i Vardø, men reiste derfra i unge år. Han flyttet til Ski i Han svært belest og engasjerte seg gjerne i diskusjoner om mangt og mye. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Randi Aasgaard. Fotonr. SKIH Bøhler hadde også to skredderlærlinger og to tjenestejenter i arbeid hos seg. Kilder: Horgen, Jan Erik: Sørum bygdebok, bind I, Sørum kommune Østlandets Blad: Følgende utgaver: 30.desember 1936 og 25.juni Digitalarkivet: Folketelling P å j o b b i s k o g e n i 5 5 å r! Etter å ha jobbet i kommuneskogene i hele 55 år, gikk Kåre Gjevik av med pensjon i Sammen med Gjevik ble også den siste hesten i kommuneskogene pensjonert. Fra da av var traktorer og maskiner enerådende i skogsarbeidet. Kåre Gjevik ble født i 1913, året etter at kommunen begynte å kjøpe opp skogsområder. Faren jobbet i skogen og Kåre fulgte i hans fotspor. Allerede som 14-åring, i 1927, begynte han og jobbe sammen med faren i kommuneskogene. Dette ble begynnelsen på en lang yrkeskarriere. Arbeidsdagene var ofte lange. Hesten var en viktig arbeidsredskap som måtte stelles pent med. Gjevik sto vanligvis opp kl. 5 om morgenen for å ta hånd om hesten. Den måtte få spise i ro og mak et par timer fram til arbeidet i skogen begynte. Skogsarbeidet var et tøft fysisk arbeid og arbeidsdagen var ikke Kåre Gjevik og hesten Bronen, Bildet er tatt ved saga på Krokhol. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Kåre Gjevik. Fotonr slutt før kl.17. Da kunne en sliten hest og en sliten fører ta veien hjem. Traktorer ble introdusert i skogsdriften midt på 1950-tallet, men Gjevik forsatte med hest i skogen fram til han gikk av for aldersgrensen i Kåre Gjevik var da 70 år gammel og kunne se tilbake på 55-års virke i kommuneskogene. Han var for øvrig den siste som brukte hest i arbeidet i Ski kommuneskoger. Kåre Gjevik døde i 1994, 81 år gammel. Kilder: Haugen, Reidar: Utnyttelsen av marka i Løvland, Birger (red.): Sørmarka, Andresen & Butenschøn, Oslo Ski Historielags hjemmesider

8 Ski lokalhistoriske arkiv v/dagfinn W. Jakobsen Åsenveien SKI Ski Ski bibliotek Telefon: E-post: Gylne r er et informasjonsskriv fra Ski lokalhistoriske arkiv. I dette skrivet ønsker vi å rette søkelyset mot ulike sider ved lokalhistorien og prøver å få fram til dels glemte sider fra Ski kommunes historie og kulturliv. Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med mindre noe annet er angitt. Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv. Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i bibliotekets åpningstider. Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for kommunens innbyggere. Arkivet har registret 130 ulike arkiver, omtrent likt fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende. Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær 5000 bilder som nå er digitaliserte. Ca av disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss. V å r e h j e m m e s i d e r Ved å gå inn på kommer du til våre hjemmesider. Hovedsiden er inngang til en rekke nettsider som kan være både interessante og spennende. Klikk deg inn på Helt til venstre, merket med rød ring, finner du lenker til en mengde lokalhistorisk informasjon. Her kan du søke i fotografibasen og se på nærmere 4000 bilder. Under Historiske bilder vil du finne over 50 lokalhistoriske tekster knyttet til eldre fotografier. Her finnes det også en lenke til eldre utgaver av Gylne r. Du kan videre lese om Magasinplassen i Ski, om utvandringen fra Kråkstad, om bedrifter i Ski fram til 1960 og dessuten lese den gamle bygdeboken fra 1930, bind II, gårdshistorien. På høyre side, merket med grønn ring, finner du lenker til en rekke eksterne nettsider. Her finner du blant annet sidene til Akershusmuseet, Digitalt museum, Ski historielag og Ski slektshistorielag.

E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V. Fotonr. 0213-001-0006. Fotograf: J.H.Küenholdt.

E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V. Fotonr. 0213-001-0006. Fotograf: J.H.Küenholdt. Årgang 4, nummer 3 28.november 2013 Gylne jule-sider E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V Heimdal i Kråkstad Eiendommen Heimdal ligger ikke langt fra stasjonen i Kråkstad.

Detaljer

Ski mannskor 90 år! - d e f ø r s t e 5 0 å r e n e, 1 9 2 1-1 9 7 1 -

Ski mannskor 90 år! - d e f ø r s t e 5 0 å r e n e, 1 9 2 1-1 9 7 1 - Årgang 2, nummer 1 14.mars 2011 Gylne r E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V Ta søndagsmiddagen en hverdag! Du kan lese mer om dette husmorrådet på side 5 I DETTE NUMMERET:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø Årgang 23 nr. 3 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unike bilder fra fortiden: - Årets slektsforskerdag 27. oktober: «Gamle brev forteller» Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Leif Antonsen: Lindeberg Vel i 60 år (3) Industri og næringsliv på Lindeberg Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger Kristian Lieungh: Oppvekst

Detaljer

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A DISputten Utgave 1-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A Leder Carl Birger van der Hagen Leder DIS-Oslo/Akershus

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul!

Mer gammelt enn nytt. Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul! Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul! Foto utlånt av Alf Kryhlmann

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

1920-2010. Flest mulig Lengst mulig. Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år

1920-2010. Flest mulig Lengst mulig. Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år 1920-2010 Flest mulig Lengst mulig Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år Sten W. Karlsen Flest mulig Lengst mulig Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år 1920-2010 Utgitt av Rolvsøy IF 2010 Den forsvunne

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Maleriet «Eidsvold 1814»

Maleriet «Eidsvold 1814» Nr. 1 Mars 2014 Årg. 34 Utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter Maleriet «Eidsvold 1814» Nr. 1/2014 Årgang 34 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved seniorsenteret. De gjør

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2009 akupunktur i aremark Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Unn Merete Lie driver med akupunktur og massasje. Side 6 og 7 MØTe for folket Mange rømsjinger møtte opp på

Detaljer

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen Søskenparet Fartein og Sigrid Valen 1. Innledning 1 Mange har et inntrykk av hvem Fartein Valen var. Fotografier eller bilder viser en person med sørgmodige trekk og et innadvendt kroppsspråk. Han formelig

Detaljer

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Nr 1 Mai 2005 Årgang 15 Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Vårstemning på Høybråten Flagget til topps ved Høybråten skole og Pikekoret som u n d e rholder i skolegården 17. mai 2004 17. mai på

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2011 - årgang 27

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2011 - årgang 27 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2011 - årgang 27 Norges Parkinsonforbund innhold Med blikk for bakterier og sans for ekstremsport side 6 Til topps på Kilimanjaro med parkinson side 10 Spillegalskapen

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015 Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen NR 67 MAI 2015 INNHOLD Røyken Historielag 2015 2016 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Røyken historielags

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Nr 1-2011 28. årgang. Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA

Nr 1-2011 28. årgang. Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA Nr 1-2011 28. årgang Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA Hageselskap hos en immigrantfamilie fra Høland De gamle er Magnus Svendsen og kona Andrine (se side 16). Foran sitter sønnen Ole med kona

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Kristian Lieungh: Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 70: Skoletid Odd Skullerud: Østby skole i Sørum Ellen Margrete Graarud: Nordisk vennskapstreff i Hagfors

Detaljer