Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer."

Transkript

1 Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi / Therese Gretnes Laila Selin / Ann Cecilie Junk Linn Ditlefsen / Camilla Meyn Innkallelsen ble godkjent av alle. Ble ikke lest opp. Var ok for alle. 4. Regnskap Ble ikke utdypet. Var ok for alle. 5. Budsjett Vedlegg 2 A Vedlegg 3 Utstilling Styret varslet om at budsjettet for 2010 kan sprekke. Styret har per dags dato ikke oversikt over alle kostnader for kommende år. Medlemsblad kan bli dyrere, kopiering kan bli dyrere osv. Styret har bedt om kr 5.000,- ekstra som ble innvilget på møtet. Alle på møtet forstod og aksepterte forslag til budsjett. 6. Saker lagt frem på årsmøtet: 2010 NCCK kan ikke arrangere utstilling da søknadsfrist er ute det er søkt om 1 rasespesial for 2011, og 1 vanlig utstilling (for alle hunder i gruppe 9 og gruppe 10). Denne arrangeres i Kristiansand som en dobbeltutstilling sammen med Norsk Mops Klubb i juli måned kan det søkes om flere raseutstillinger. NCCK styret tar ansvar for hovedutstillingene for rasen. Styret ønsker at raseutstillingene arrangeres på ulike steder fra år til år. Klubben ønsker å gjennomføre flere utstillinger pr år; for eksempel 1 hovedutstilling med stort cert og 2 mindre utstillinger. Det kom også forslag om at de ulike distriktene skal kunne gjennomføre utstillinger, men de må da ta ansvar for å ordne alt praktisk rundt gjennomføring, må søke klubben ved å sende inn utfylt informasjon til styret og skaffe dommere. Alternativt må vi danne en egen utstillingsgruppe som tar ansvaret for å arrangere utstillinger. Det er viktig at flere medlemmer deltar i utstillingsarbeidet. B Vedlegg 4 Interim styrets forslag til regler for avlsdyr og valpeformidling Sunnhetsutvalget kalt SU i referatet. Opplysning i innkallelsen til møtet; Interimstyret har ikke gått inn for å finne personer til SU, men avventer dette til etter årsmøtet slik at det styret som blir valgt inn da kan velge disse. Styret la frem 10 punkter med forslag på retningslinjer for avlsdyr og valpeformidling; Pkt 1. Alle valpekull må være meldt inn til SU før parring dersom de skal 1

2 formidles gjennom NCCK`s valpeformidling. Oppdretter må ha vært i kontakt med SU enten per mail, brev eller telefon. Bekreftelse fra SU skal foreligge før formidling finner sted. Pkt. ble ikke godkjent. Følgende innspill kom på møte; - valpeliste er ok - medlemmer ønsker å vite hvem som skal sitte i SU og hvem som skal godkjenne planlagte valpekull da det er viktig med nøytrale personer. For 2010 og frem til 2011 er det lovbestemt at det skal sitte to personer fra Styret i SU (ikke leder) i tillegg til et varamedlem og et ordinært medlem. Hvis man ønsker å endre på dette må det komme som et lovendringsforslag til årsmøtet i 2010, og hvis en eventuell endring blir vedtatt, må endringen sendes til NKK for godkjennelse. Styret ønsker forslag på personen som skal representere ordinært medlem. Pkt 2. Tispen skal være fylt 2 år før første parring, hanner skal være fylt 18 mnd. Om avlsdyret er veldig nært dette i alder kan det søkes om dispensasjon fra SU, men parring kan ikke gjennomføres før tillatelse er gitt. Tisper bør ha løpetid fri mellom hvert kull. Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Pkt 3. Begge foreldre skal være fri for Partella, øyelyst fri for PRA, Katarakt og Iriscolobom og de skal ha normal KCS. Attester fremlegges for valpekjøpere. Attester framlegges også ved parring. Kopi av attest for Patella sendes inn til avelsrådet. Hunder med primær linseluksasjon bør ikke brukes i avl. Søsken, foreldre og avkom av hunder med påvist PRA skal ikke brukes i avl. Pkt. ble ikke godkjent og skal stykes Innspill på møtet, - dette punktet skal opp på neste årsmøte for ny diskusjon - det er viktig å sette regler som kan følges og som kan være gjeldende for en lenger periode - SU må vite mer om sykdomsbildet før regler settes. Pkt 4. Oppdretter innestår for at foreldre er friske og sunne på parringstidspunktet, både fysisk og mentalt. Hunder med eliminerende feil, vesentlige defekter og arvelige sykdom/lidelser skal ikke benyttes i avl. Vi anbefaler at man følger SU råd og anbefalinger i forhold til dette. Pkt. ble ikke godkjent Innspill på møtet; - her skal vi bruke NKKs etiske retningslinjer for avl. 2

3 Pkt 5. Oppdretter plikter å opplyse kjøper om feil og mangler ved valpen både når det gjelder helse og eksteriør. (jfr.nkk`s retningslinjer). Pkt ble godkjent. Innspill på møtet og forslag til SU; - Styret/SU må utarbeide en god informasjon om rasens sykdommer som skal legges på klubbsidene. - Styret bør lage et informasjonsskriv som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. Alternativt legges ut som en pdf fil på klubbsidene som oppdrettere kan printe ut selv. - Dette sørger for lik og godkjent informasjon om rasen. Pkt 6. Alle valper skal ha fått ormekur før levering og de skal leveres med veterinærattest. Ved salg skal det også foreligge en utfyllende kjøpsavtale som skal gjennomgås med valpekjøper før levering av valg. Pkt ble godkjent med et tillegg: valper skal mikro chipes før levering. Pkt 7. Valper skal ikke leveres før 8 uker. Pkt ble godkjent. Pkt 8. Oppdretter og hannhundeier forventes å følge overstående regler for alle sine kull / parringer. Pkt ble strøket da det ikke er gjeldende pga av at de andre punktene ble enten endret og strøket. Pkt 9. Man skal i tillegg følge NKK`s retningslinjer for avl og oppdrett. Disse fås ved henvendelse hos NKK og man finner de også på NKK`s nettside Pkt er ok men skal hete pkt 2. Pkt. 10. SU kan i samråd med styret endre regler ved særskilt grunnlag uten godkjennelse via årsmøte. Ved særskilt grunnlag menes tilfeller hvor det dukker opp nye sykdommer på rasen, anbefalinger fra NKK og samarbeidspartnere, nye tilgjengelige helsetester m.m. Pkt. Punktet ble ikke godkjent slik det står 3

4 Oppsummering av punktene; - Når det gjelder formuleringene på hvert pkt / retningslinjene til SU så er det viktig at disse er godt gjennomtenkt og riktig formulert. - Styret sender ut nye formuleringer på ikke godkjente punkter på mail til medlemmer slik at man kan stemmer over disse på nytt ved neste årsmøte For å få oppdrettere til å melde inn sykdommer og ønskede parringer til SU må Styret ha tillitt hos medlemmer og det må også etableres etiske retningslinjer for slik håndtering. Flere oppdrettere er uthengt på ulike forum og det skal ikke forekomme i klubben. Her må vi felles jobbe for en sunn rase. C Vedlegg 5 Forslag til regler for utregning av mestvinnende hund D Vedlegg 6 Forslag om kjøp av regnskapsprogram E Vedlegg 7 Forslag ang utsendelse av innkalling til årsmøtet 7. Valg Vedlegg 8 Styret hadde med en tabell i innkallelsen over hvordan man skal regne ut poeng. Regelen; de 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyeste gjennomsnittspoengsum totalt. Innspill på møtet; - egen liste for veteran - meste vinnende i motsatt hårlag - medlemmene må selv sende inn resultatene til styret - følge NKKs regler Styret ønsker å kjøpe inn et regnskapsprogram. Dette ble godkjent på møtet. Godkjent på møtet. RESULTAT: Klubben har 97 medlemmer. På møtet var det 15 stemmeberetige. Det kom inn 46 stemmer inkl forhåndsstemmer og av disse ble 2 forkastet. Leder Torill Hansen 31 stemmer Valgt Leder Linn Ditlefsen 11 stemmer Styremedlem Steinar Østensen 23 stemmer Styremedlem Ann Kristin Solen 23 stemmer Styremedlem Sandra Leschbrant 39 stemmer Styremedlem Ann Cecilie Junk 18 stemmer Styremedlem Ann Iren Jensen 17 stemmer Styremedlem Linda Susegg 28 stemmer 1. Varamedlem Vivian Strand 29 stemmer 2. Varamedlem Linn Ditlefsen 20 stemmer Varamedlem May Lis Alfredsen 39 stemmer Medlem Sigrun Overland 42 stemmer Medlem Liv Jorunn Todal 40 stemmer Medlem Gunn Aas Shaw 41 stemmer Revisor Ingrid Jensen 42 stemmer Revisor Hilde Leikvoll 42 stemmer 4

5 Vararevisor Vencke Schei 41 stemmer Klubbens logo Kom med forslag innen 15.mars. Sendes til Sandra Leschbrandt på dvd eller cd merket med navn og adresse. 5

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 l tellekorps, 2 l å underskrive protokollen og to referenter 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

NLKs huskeliste for nye oppdrettere

NLKs huskeliste for nye oppdrettere NLKs huskeliste for nye oppdrettere Innhold Introduksjon... 2 Jo før, jo heller: planlegg og avtal paring... 3 Forsikre deg om at avlshundene er riktig registrert... 3 Gjør deg kjent med tispas løptidssyklus...

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 1. Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth

Detaljer

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Lillestrøm, 15. november 2014 19:00 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til årsmøte 3 Sak 2: Årsberetninger 3 Sak 5: Endring av kontingent 4 Sak 7 Innkommende

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper

Detaljer

Regler for registrering av hund

Regler for registrering av hund Regler for registrering av hund Gyldig fra 01.01.2015 nkk.no 1 Innhold 1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR... 4 2. NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT... 6 3. RUTINER FOR HÅNDTERING AV DISPENSASJONSSØKNADER

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Oktober 2012 EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å undertegne protokoll,

Detaljer

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,-

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,- Styremøte i Norsk Chihuahua klubb, 10 januar 2015 Sted: Elvestadveien 777, Hobøl Til stede: Karolina Linderoth (leder), Kari Kristiansen (nestleder), Line Flobergseter (styremedlem), Kristin Halvorsen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer