Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig"

Transkript

1 Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 l tellekorps, 2 l å underskrive protokollen og to referenter 2. Godkjenning av innkallelsen 3. Årsberetning fra Styret /Valpeformidler og Sunnhetsutvalget 4. Aktvitetsplan 5. Kon ngent: 6.Innkomne forslag 7. Regnskap 8. Budsje 9. Valg 3. Årsberetning for Norsk Chinese Crested Klubb I løpet av perioden er det avholdt 9 styremøter. Det er sendt ut lsvar l NKK på høring fra samme ang redusering av antall uts llinger pr. år. De e ble lagt ut i sin helhet som pdf fil på klubbens hjemmeside. Det ble også lagt ut link l denne på klubbens side på Facebook. I 2013 arrangerte klubben 2 uts llinger, samt en rasespesial i Lofoten. Den første uts llingen ble arrangert helga juni i Svolvær, i samarbeidet med Vågan Hundeklubb. Rasespesialen ble avholdt 30. juni. I forbindelse med uts llingen i Lofoten ble det også avholdt ekstra ordinært årsmøte med kun valg på agenda. Den andre uts llingen ble arrangert sammen med NMHK avd Agder i Kris ansand. Denne uts llingen ble li komplisert med en del forviklinger og vi så også at styret ikke kunne klare å arrangere denne alene da også NMHK sliter med å få folk l å hjelpe. Vi leide derfor inn PanaWana v/kurt Espeland og Dag Christer Lie l å ta seg av det tekniske i forbindelse med uts llingen. Både dobbeltuts lling i Lofoten og Dobbeltuts llingen ble en suksess med mange gode lbakemeldinger både fra uts llerere og Dommere/ ringpersonell I løpet av perioden er det også sendt inn søknad l NKK om registreringsrestriksjoner på kull hvor det ikke er kjent status på foreldredyrene ang PLL. Det er også sendt inn søknad om det er mulig å få registrert gentester for PLL ta fra OFA, og sist men ikke minst, det er sendt inn søknad om dispensasjon for utenlandske avlsdyr. Disse ngene har vi enda ikke få noe svar på da NKKs SU skal ha møte i mars I skrivende stund har vi 197 medlemmer som har betalt for Leder deltok på NKK s representasjonsmøte i november Best Shot Produc on har laget en reklamefilm for NCCK av bilder innsendt av medlemmene. Det ble sendt inn 30 bilder l Best Shot Produc on som valgte ut de bildene som hadde stor nok oppløsning og sa disse sammen l en filmen med våre teks orslag. Klubbens mestvinnendeliste for 2013 er publisert. Klubben hadde også stand på Norges varemesse i forbindelse med Dogs4all november Det kom dessverre ut kun 3 utgaver av medlemsbladet i løpet av Torill Hansen Leder Linda Bakkene Kasserer Ingrid R. Jensen, Vara Camilla Utsi He a Nestleder Ann Irene Reistad Jensen Styremedlem Vivian Strand Sekretær/valpeformidler Anja Bolme Adde Styremedlem Åse Mar nsen Vara

2 Arsberetning - valpeformid ling. Det har i 2013 vært endel henvendelser pr. tlf. og via mail fra personer som ønsker å skaffe seg en Chinese Crested. De ønsker råd og veiledning i forbindelse med det å skaffe seg valp og også informasjon om rasen generelt. De er blitt rådet til å sjekke at valpen er fra foreldredyr som er testet etter de krav NCCK anbefaler. Har også poengtert viktigheten av å bevare et godt gemytt på rasen og at man børta seg tid til å bli kjent med foreldredyrene og oppdretter til valpen. Det er blitt vist til oppdrettere som står på klubbens oppdretter liste og nettstedet chinesecrested.no. Har også vært behjelpelig med å finne oppdrettere som holder til i nærheten av dem som tar kontakt, da mange har ønske om å besøke en oppdretter for å bli kjent med rasen. I 2013 har ingen tatt kontakt for å annonsere valpekull via klubbens hjemmeside. tt? ( l/tt,tturdfi7*og Vivian Strand valpeformidler

3 Sunnhetsutvalgets årsberetning for har i all hovedsak gå l arbeidet med RAS. Et datahavari re før jul gjorde at alt forsvant, og vi er i gang med å lage en ny versjon. Vil bli sendt ut på høring blant medlemmene når det er ferdig. SU har bistå Styret i noen saker som er inne på SU s arbeidsfelt og bla delta i noen styremøter ang disse sakene. Ellers har det vært en del henvendelser l SU ang forskjellige lidelser/sykdommer, avlsanbefalinger og hjelp l hva som ligger bak i de forskjellige stamtavler. Og bidra med stoff l SU s faste spalte i CC ny. Sunnhetsutvalget i Norsk Chinese Crested Klubb 2 uts llinger + rasespesial avholdes i Ak vitetsplan Styret har ønske om å holde kurs i pelsstell for medlemmene men vi klarer ikke å få de e l alene. Vi kommer i løpet av 2014 å se e inn på FB klubbens side en «spørreundersøkelse» hvor vi ser hvor mange som melder sin interesse for et slikt kurs På sikt så har vi fremdeles som mål å få utgi årboken i løpet av Den er dessverre forsinket Vil prøve å arrangere et oppdre erseminar i 2014 om medlemmene ønsker det Ny rasekompendium skal også være ferdig i Tar sikte på dommerkonferanse i 2015 Uts llinger 2014, 3 uts llinger ; Kristansand 9 10 august, Lofoten Juni, Rasespesial 19. juli på Østlandet. Uts llinger 2015: 2 uts llinger i i Kris ansand og en rasespesial 5 september i forbindelse med WW 2015 Dommerkonferanse. 5. Kon ngent : Styret foreslår Uforandret for norske medlemmer, men styret foreslår å øke kon ngent for utenlandske medlemmer. De e fordi de får lsendt medlemsbladet og det er dyrere å sende l utlandet enn her hjemme i Norge.. Styret foreslår kr 300 for utenlandske medlemmer Ingen saker kommet inn fra medlemmene Styret foreslår: 6. Saker a).ncck tar s lling l om klubben skal følge NKKS vedtak om erning av storcertet f.o.m uts llingsåret 2015, eller om NCCK skal u orme særregler for rasens championatkrav slik som NKK llater". b).når det gjelder utgivelse av CC ny så gir vi ut 4 utgaver årlig dersom vi har stoff l 20 sider, Hvis ikke gir vi færre utgaver c). Vi foreslår at utenlandske uts llere er nødt l å være medlem av Norsk Chinese Crested Klubb for å kunne få cer fikat på klubbens rasespesialer d).vi har få en mail fra SCCC hvor de inviterer l Nordisk samarbeid. Vi har svart lbake at NCCK ser posi vt på et samarbeid, men vi ønsker lbakemelding fra medlemmene våre og tar det derfor opp på årsmøtet og håper vi kan få vite hva dere medlemmer ser for dere kan komme ut av et slikt samarbeid. SCCK hadde ingen forslag så da kan det være ok å høre fra dere 7. Regnskap Regnskapet er ikke ferdig revidert i skrivende stund, men vil bli lagt frem på årsmøtet sammen med revisjonsrapport

4 8. Budsje Inntekter Medlemskon genter Inntekter fra salg av årbok Annonseinntekter CC ny 2000 Uts lling Parkering 3500 Salg av kataloger 3600 Salg av premier/rose er 7000 Kiosk Utgi er Trykking av Årbok, 100 stk Kontorrekvisita 2500 Hjemmeside /domene 140 Webansvarlig 4500 Webhotell 500 Reiseutgi er /kurs 2500 Trykking av medlemsblad Utsendelse av medlemsbladet Premier Rose er ringpersonell og dommere Trykking av kataloger l uts llinger 4600 Sløyfer 2000 Kri kkskjema fra NKK 3400 Annonser Hundesport 7200 Utlegg Kiosk 8000 Betalt Hjelp/innkludert uts llingsleder Utgi er for webhotell 360 Overna ng og kjøreutgi er styret Årsmøtet Balanse Inn Utgi er Overskudd Styret ber årsmøtet om kr ,00 ekstra l uforutse e utgi er.

5 Valg Ingen andre forslag kommet inn Navn Verv Foreslå av Inns lt av Se kryss Torill Hansen Leder Tar gjenvalg Valgkomiteen Se kryss Styremedlemmer Vivian Strand Styremedlem Tar gjenvalg Valgkomiteen Anja Adde Bolme Styremedlem Tar gjenvalg Valgkomiteen Andy Shaw Styremedlem/kasserer Ny Valgkomiteen Varamedlemmer Åse Mar nsen Varamedlem Valgkomiteen Valgkomiteen Ingrid Jensen Varamedlem Valgkomiteen Valgkomiteen Revisorer Heidi Brunes (Ekstern) Revisor Styret Valgkomiteen Rune Røsand Vara revisor Styret Valgkomiteen Valgkomite Torhild Røsand Leder Styret Styret Liv Jorunn Todal Medlem Styret Styret Anne Kari Rudi Medlem Styret Styret Slik gjør du: Forhåndsstemmer: Slik gjør du. Ta stemmeseddel og pu den i en konvolu uten påskri. Denne legges så i en konvolu og adresseres l: Torhild Røsand Venneslaveien Vennesla Innen 15 mars 2014 MERK KONVOLUTTEN MED FORHÅNDSTEMME (de e er vik g) NB!! Det er ok å pu e flere stemmesedler i samme adresserte konvolu, men disse må da være i egne konvolu er uten påskri Om det er flere familiemedlemmer som bruker samme konvolu må hvert navn stå som avsender på den y erste konvolu en og det skal kun èn stemmesddel i hver blank konvolu Om det ikke står avsendernavn på den y erste konvolu en blir stemmeseddelen din forkastet. Det samme skjer om det er flere enn en stemmeseddel i samme blanke konvolu Medlemskon ngent må være betalt for at stemmen din skal gjelde

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Lillestrøm, 15. november 2014 19:00 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til årsmøte 3 Sak 2: Årsberetninger 3 Sak 5: Endring av kontingent 4 Sak 7 Innkommende

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo

Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å undertegne protokoll,

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter ÅRSMØTE 2011 AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer