Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte 25.april 2015"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2. Godkjenning av innkallelsen 3. Årsberetning fra Styret /Valpeformidler og Sunnhetsutvalget 4. Aktvitetsplan 5. Kontingent: 6.Innkomne forslag 7. Regnskap 8. Budsjett 9. Valg

2 3.Årsberetninger Årsberetning for styret I denne perioden er det avholdt 6 styremøter, derav 1 samarbeidsmøte med SU ang. RAS. Årsmøte ble avholdt i forbindelse med utstillingen i Letohallen 30. mars. I 2014 har klubben arrangert 2 dobbelutstillinger og 1 rasespesial. Dobbelutstilling i samarbeid med Vågan Hundeklubb, Lofoten Dog Show juni, Svolvær. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde utstillere etter et svært vellykket arrangement. Norsk Chinese Crested Klubbs rasespesial ble arrangert 19. juli på Sanngrund Camping. Klubben leide inn fotograf Roger Sjølstad som tok bilder av de ulike klassene, klassevinnerne og BIR/BIM. Disse bildene ble publisert på klubbens facebookside mens arrangementet pågikk, slik at medlemmene ble fortløpende oppdatert med bilder og resultater. Veldig mange av medlemmene bidro med flotte premier til lotteriet, og mange kjøpte lodd. På den måten fikk klubben en fin ekstrainntekt. Dobbelutstilling i samarbeid med NMHK avd. Agder, august, Kristiansand. Også denne gangen fikk klubben positive tilbakemeldinger etter et vellykket og populært arrangement. Klubbens søknad ang. krav om kjent status for primær linseluksajon ble godkjent av NKK , og vedtaket ble gjeldende fra Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chinese Crested/Chinese Crested Powder Puff er utarbeidet av SU og gjennom gått og godkjent av styret, deretter publisert i CC-nytt nr. 3, slik at medlemmene kunne komme med skriftlige tilbakemeldinger, eventuelle tilføyinger eller endringer i dokumentet før dette ble sendt inn til NKK. Etter ønske fra årsmøtet har klubben utarbeidet instrukser/arbeidsoppgaver for de ulike verv i klubben. Det er også laget en liste over arbeidsoppgaver i forbindelse med et utstillingsarrangement. Dette ble publisert i CC-nytt nr. 2. Klubben har opprettet en ny og mer oversiktlig facebookside kun for medlemmer. I den forbindelse er det også utarbeidet retningslinjer for alle medlemmer ved bruk av offentlige fora som klubben administrerer. Ingen fra styret deltok på NKKs representantskapsmøte i november. Klubbens mestvinnendeliste er publisert for 2014 Klubben har også prøvd å arrangere et pelsstell-kurs samt øyelysningsdag. Det har dessverre ikke vært mange nok interesserte for at dette kunne gjennomføres. Norsk Chinese Crested Klubb hadde ikke stand på Norges varemesse i forbindelse med Dogs4all i Norsk Chinese Crested Klubb har pr , 306 medlemmer. I 2014 kom det ut 4 utgaver av medlemsbladet, CC-nytt. Torill Hansen Camilla Utsi Hætta Vivian Strand Leder Nestleder Sekretær/Valpeformidler Andy Shaw Ann Irene Reistad Jensen Anja Bolme Adde Kasserer Styremedlem Styremedlem

3 4. Aktivitetsplan Det sittende styret har ikke annen aktivitetsplan enn 3 utstillinger i 2015 Rasespesial 5 september august 2015 i Kristiansand 2016 er det samme planlagt men denne gangen er det rasespesial i Hamarområdet i forbindelse med NKK utstilling 5. Kontingent. Styret foreslår at kontingenten blir slik den er 6. Saker Ingen foreslåtte saker.

4 Regnskapet er i skrivende stund ikke revidert, men setter det inn i innkallelsen slik at medlemmene kan få en oversikt BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Omløpsmidler 1900 Kontanter -0, konto , Bankkonto , Hovedkonto ,72 Sum Omløpsmidler ,28 SUM EIENDELER ,28 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 7. Regnskap 2000 Innskutt egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) 4 873,54 Sum Egenkapital ,28 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,28

5 Årets Resultat KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Påmeldingsavgift , Parkering , Medlemskontingent , Inntekt Annonsering hjemmeside 350, Loddsalg 2 340, Salg Kiosk 6 484, Sekreteriat 8 628, Salg av kataloger 4 302, Salg rosetter 6 600, Kåringsklasser/barn og hund 1 490,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 4000 Gaver til ringpersonell , Kjøp av rosetter , Kjøp av premier , Gebyrer ved bruk av banktjenester -560, Lønnskostnader - leie av hjelp , Leie av plass , Premielister fra NKK -339, sløyfer , Utgifter - Møter/ Kurs , Frakt av ringpersonell , Trykking medlemsblad , Hjemmeside /webkostnader , Trykking- kopiering kataloger m.mer , Kontorrekvisita m.mer -570, Innkjøp til kiosk , Porto , Frakt/toll/moms , Porto for utsendelse medlemsblad , Andre utgifter , Reiseregninger , billetter for ringpersonell , Husleie/lagerleie , Forpleining , ekstra for rasespesial , Utstyr/eiendeler , Annonse hundesport , NMHK , Dommermiddag , Opphold for medl. som jobber på arrangementer , Årsmøte ,00 Sum DriftsKostnader ,46 DRIFTSRESULTAT 4 766,54 Finansposter 8040 Renteinntekter 107,00 Sum Finansposter 107,00 RESULTAT FØR SKATTER 4 873,54 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT 4 873,54

6 8.Budsjett Inntekter Medlemskontigenter Annonseinntekter CC-nytt 2000 Utstilling Parkering 7000 Salg av kataloger 3600 Salg av premier/rosetter 5000 Kiosk Balanse Inntekt Utgifter Overskudd Utgifter Hjemmeside /domene 140 Webansvarlig 2500 Webhotell 500 Reiseutgifter /kurs 2500 Trykking av medlemsblad Utsendelse av medlemsbladet Annen porto 1000 Premier Rosetter Ringpersonell Trykking av kataloger til utstil Sløyfer 2000 Kritikkskjema fra NKK 3400 Annonser Hundesport 7200 Utlegg Kiosk 8000 Betalt Hjelp/innkludert utstillingsleder Utgifter for webhotell 360 Overnatting og kjøreutgifter Årsmøtet 1800 Leie ring rasespesial 5000 Forpleining Ringpersonell Flybiletter for dommere Revisjon 4000 Leie av utstillingsplass 4000 Innleid hjelp 4000 Toll/moms/frakt

7 9. Valg Stemmeseddel Navn Verv Foreslått av Innstilt av Sett kryss Linn Ditlefsen Leder 1 år Valgkomiteen Lola M Folche Nestleder 2 år Valgkomiteen Camilla Olsen Styremedlem 1 år Valgkomiteen Wencke Smith Styremedlem 1 år Elin Therese Blindheim Styremedlem 2 år Valgkomiteen Marte Lauten Høvik Varamedlem 1 år Valgkomiteen Agneta Utsi Varamedlem 1 år Valgkomiteen Forhåndsstemmer: Slik gjør du. Det skal velges 6 personer Leder for ett år da sittende leder har ett år igjen. Nestleder og et styremedlem for 2 år. Et styremedlem for 1 år da Anja Bolme Adde har 1 år igjen men trekker seg. 2 Varamedlemmer for ett år Ta stemmeseddel og putt den i en konvolutt uten påskrift. Denne legges så i en konvolutt og adresseres til: Torill Hansen Høietun Mosby Innen 10 april 2015 MERK KONVOLUTTEN MED FORHÅNDSTEMME (dette er viktig) NB!! Det er ok å putte flere stemmesedler i samme adresserte konvolutt, men disse må da være i egne konvolutter uten påskrift Om det er flere familiemedlemmer som bruker samme konvolutt må hver stemmegivende navn stå som avsender på den ytterste konvolutten og det skal kun èn stemmesddel i hver blank konvolutt Om det ikke står avsendernavn på den ytterste konvolutten blir stemmeseddelen din forkastet. Det samme skjer om det er flere enn en stemmeseddel i samme blanke konvolutt Medlemskontingent må være betalt for at stemmen din skal gjelde

8 Rosetter etter 2014 utstillinger BIS 1 BIS 2 4 BIS 3 4 BIS 4 3 BIS Valp 1 BIS Valp 2 4 BIS Valp 3 3 BIS Valp 4 4 BIS Veteran 1 BIS Veteran 2 2 BIS Veteran 3 2 BIS Veteran 4 3 Beste Oppdretter 1 Beste Avlsklasse 4 BIG 5 BIG 2 9 BIG 3 9 BIG 4 15 BIG Valp 4 BIG Valp 2 12 BIG Valp 3 7 BIG Valp 4 10 BIR BIM 40 BIR Veteran 12 BIM Veteran 18 CK 26 Res Cert 38 Certifikat 5 Championat 44 Exellent 45 BIM junior 53 BIR junior 11 HP Oppdrett 12 HP Avl 29 BIR Valp 7 BIM Valp 25 Deltager valp 46 Excellent 45 Barn og hund 43 BIS JUNIOR -2 1 Andre eiendeler 2 dommertelt easy up håndklær til premier antll? 1 rollup banner 1 Logo i tre 5 Plasseringsmarkører 2 kassa skrin 1 lamineringsmaskin 4 tv kanner + en til te 5 kassetter til premiebånd 5 ringpermer + 5 mindre og 5 skriveplater til bruk i ringene 6-8 vaser 1 pokal til best i rasen valp er hos fjorårets vinner 1 maleri til best i rasen er hos fjorårets vinner MS publisher brukes av redaktøren 1 ekstern harddisk 2 arkivbokser 2-3 jakker m/ logo størrelse XXL Reklamefilm 3 forskjellige kvalitet 5 ringsekretær kofferter m/innhold til ringsekretærer Alpha reg regnskapsprogram - brukes av kasserer 28 Glass fugler /premier 3 glasspærer til premier 10 lykter brukt som premie i finaleringe 7 midre 1 rundt glass 1 fat

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne

Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne Hvorfor arrangeres utstilling? Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne vise frem hundene for å få andre interesserte i nettopp deres egen

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra styremøte 26.01.11

Referat fra styremøte 26.01.11 Referat fra styremøte 26.01.11 Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen.

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen. Ny i ringen - for deg som ikke har vært på utstilling før nkk.no Foto: Thomas Haugersveen. Utstilling og utstillingssystemet Hvorfor utstilling? Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere og

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer