Hurtigreferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigreferanse 7009518"

Transkript

1 Hurtigreferanse

2 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det inneholder sikkerhetsinformasjon om bruken av PS3 -systemet, feilsøking, spesifikasjoner og annen informasjon. Hurtigreferanse (dette dokumentet) Dette dokumentet gir informasjon om hvordan du installerer og klargjør PS3 -systemet til bruk, og enkel betjening av maskinvaren. Brukerhåndbok er tilgjengelig på Dette elektroniske dokumentet kan lastes ned via Internett og inneholder detaljert informasjon om bruken av PS3 -systemprogramvaren ( side 27). Friends (Venner) Chatte og sende og motta meldinger Network (Nettverk) Koble seg til Internett Game (Spill) Spille spill Video Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, ringer du nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står i alle programvarehåndbøker til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Spille av video Music (Musikk) s PLAYSTATION 3-systemet s SIXAXIS trådløs håndkontroll s Trykt dokumentasjon s Nettkabel s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s EURO-AV kontaktplugg Spille av musikk Photo (Bilder) Vise bilder Settings (Innstillinger) Justere PS3 -systeminnstillingene Users (Brukere) Velge brukere som kan logge seg på PS3 -systemet

3 Home-menyen Kategori Bruke XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). Hovedskjermbildet for XMB kalles Home-menyen. 1 Velg en kategori med venstre eller høyre knapp. NO Element 2 3 Velg et element med opp- eller ned-knappen. Trykk på -knappen for å bekrefte det valgte elementet. Retningsknapper: Brukes til å velge kategorier/elementer på skjermen PS-knappen: Åpner Home-menyen Slår systemet på/av -knappen: Viser innstillingsmenyen/kontrollpanelet Hvis du velger et ikon og trykker på -knappen, vises innstillingsmenyen. Hvis du trykker på -knappen mens du spiller av innhold, vises kontrollpanelet. -knappen: Bekrefter det valgte elementet -knappen: Avbryter en operasjon Ikoner Innstillingsmenyen Kontrollpanelet 3

4 CF SD/miniSD 01 Komme i gang Delenavn Forsiden av systemet Baksiden av systemet Spordeksel* 3 CF* 1 -spor* 3 Eject-knapp* 3 DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt AV MULTI OUT-kontakt SD* 2 Memory Card-spor* 3 Memory Stick -spor* 3 Logo for PS-produktserien Kan roteres for å passe til systemets posisjon MAIN POWER-bryter (hovedstrømbryter) ~AC IN-kontakt Ventilasjonsåpning Diskåpning Power-knapp LAN-kontakt HDMI OUT-kontakt Ventilasjonsåpning Eject-knapp Driftsindikator for WLAN* 3 Indikator for tilgang til harddisk USB-kontakter * 1 CompactFlash * 2 Sikker digital * 3 Kun på utstyrte modeller Advarsel Ikke bruk systemet i et lukket skap eller andre steder der det kan bli varmeutvikling. Hvis du gjør dette, kan systemet overopphetes og kan komme til å begynne å brenne, slutte å fungere eller føre til skade. Hvis systemets indre temperatur stiger, vil power-indikatoren blinke vekselvis i grønt og rødt. Hvis dette skjer, må du skru av systemet ( side 13) og sørge for at det ikke brukes på en stund. Etter systemet har kjølt seg ned, flytter du det til et sted med god ventliasjon, og fortsetter å bruke det. Systemet kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Plasser systemet som vist i diagrammet til høyre når du bruker vertikal plassering. Merknad Ikke plasser systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet.

5 Komme i gang Delenavn SIXAXIS trådløs håndkontroll NO Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Retningsknapper USB-kontakter R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Venstre spak/ L3-knapp* SELECT-knapp Høyre spak/ R3-knapp* START-knapp PS-knappen * L3- og R3-knappen aktiveres ved å trykke inn spakene. Hvis du vil ha mer informasjon om SIXAXIS trådløs håndkontroll, kan du se Bruke SIXAXIS trådløs håndkontroll" ( side 14). 5

6 02 Komme i gang Installere PS3 -systemet Rekkefølge for installasjon av systemet Trinn 1: Koble til et TV-apparat. Side 6 m Trinn 2: Koble til digitallydenheter. Side 9 m Trinn 3: Koble til en Ethernetkabel. Side 10 m Trinn 1: Koble til et TV-apparat. Videoavspilling på PS3 -systemet PS3 -systemet kan vise to typer oppløsning: HD og SD. Slå opp i instruksjonsveiledningen til TV-apparatet du bruker, for å sjekke hvilken videomodus som støttes. HD (Høy definisjon) * 1 Dette tallet viser antall skannelinjer. Legg merke til at i står for interlace (sammenflettet) og p står for progressive (progressiv). Bruk av progressiv gir video med høy kvalitet og minimal flimring. * 2 Videoinnstillingen på systemet vil vises som Standard (PAL). SD (Standard definisjon) Videomodus * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Størrelsesforhold 16:9 16:9 16:9 Skjermbilder som viser forskjellen på ulike oppløsninger 16:9 4:3 16:9 4:3 Trinn 4: Koble til nettkabelen. Side 11 m Trinn 5: Utfør førstegangs oppsett av systemprogramvaren. Side 11 HD-skjerm SD-skjerm

7 Komme i gang Installere PS3 -systemet Kabeltyper for videoutgang Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer alt etter inngangskontaktene på TVen og hvilken type kabel som brukes. Velg en kabel som passer til ditt TV-apparat. NO Kabeltype Inngangskontakt på TV-apparatet Videomodus som støttes* 1 HDMI-kabel (selges separat) HDMI IN-kontakt 1080p / 1080i / 720p / 576p Komponent-AV-kabel (selges separat) Komponent VIDEO INkontakt COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (selges separat) S VIDEO IN-kontakt S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (følger med) VIDEO IN-kontakt (kompositt) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (følger med) EURO-AV kontaktplugg (følger med) Euro-AV kontaktplugg (SCART) 576i*² * 1 Avhengig av typen TV eller innholdet som skal spilles av, kan det hende at noen videomoduser ikke støttes. * 2 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som Standard (PAL). 7

8 Komme i gang Installere PS3 -systemet Tilkoblingsmetoder Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Koble til med andre typer kabel Koble til andre kabler enn HDMI-kabelen til AV MULTI OUT-kontakten på systemet. Koble til en TV med en HDMI-kabel Koble systemet til TV-apparatet ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat). En HDMI-kabel kan sende både video og lyd og gir deg lyd og bilder med digital kvalitet med minimalt tap av bildekvalitet. TV EURO-AV kontaktplugg (følger med) AV MULTI OUT-kontakt AV-kabel (følger med) HDMI OUT-kontakt Euro-AV kontaktplugg (SCART) Eksempel: Når du bruker den medfølgende AV-kabelen TV HDMI-kabel (selges separat) HDMI IN-kontakt Hvis du bytter kabelen som brukes til å koble til systemet, kan det hende at bildet ikke lenger vises på skjermen. Hvis dette skjer, bør du skru av systemet og skru det på igjen ved å berøre power-knappen foran på systemet til du hører et pip (hold inne rundt 5 sekunder). Bildet vises med standardoppløsning. 8

9 Komme i gang Installere PS3 -systemet Trinn 2: Koble til digitallydenheter. Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydutgang, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Når du skal koble en digital lydenhet til systemet, går du til (Settings) (Sound Settings) Audio Output Settings (Innstillinger - Lydinnstillinger - Innstillinger for lydutgang), og justerer innstillingene for lydenheten etter behov. Koble til med en optisk kabel Lyden går via den optiske kabelen. Bildet går gjennom videoutgangskabelen. Optisk lydkabel (selges separat) NO Lydavspilling på PS3 -systemet Hvilke kanaler som støttes, kan variere avhengig av utgangskontakten som skal brukes. Kabel for videoutgang for TVen som brukes ( side 7) Utgangskontakter på PS3 -systemet Kanaler som kan brukes som utganger 2 kanaler. 5.1 kanaler. 7.1 kanaler. AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt * 1 HDMI OUT-kontakt * 2 * 3 * 1 Lyd fra en Super Audio-CD kan ikke sendes via systemets DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt. * 2 En enhet som er kompatibel med Linear PCM 7.1-kanal kreves for å levere 7.1- kanallyd fra HDMI OUT-kontakten. * 3 Dette systemet støtter ikke lyd fra DTS-HD 7.1-kanal. DTS-HD 7.1-kanalslyd sendes fra en 5.1 eller lavere kanal. Digital lydenhet, for eksempel en AV-mottaker TV 9

10 Komme i gang Installere PS3 -systemet Koble til med en HDMI-kabel Trinn 3: Koble til en Ethernet-kabel. Både lyd og video blir sendt via HDMI-kabelen. Du kan sende TV-bildet via en lydenhet. Ved hjelp av en Ethernet-kabel kan du koble systemet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, se Justere nettverksinnstillingene ( side 22). Advarsel Systemet støtter nettverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX og 1000BASE-T. Ikke koble en standard telefonlinje eller andre typer ledninger eller kabler som ikke er kompatible med systemet, da det kan føre til varmedannelse, brann eller funksjonsfeil. HDMI-kabel (selges separat) Digital lydenhet, for eksempel en AV-mottaker HDMI-kabel (selges separat) Ethernet-kabel (følger med) LAN-kontakt Driftsindikator for LAN 10 Hvis TV-apparatet ikke er utstyrt med en HDMI-inngangskontakt, kan du bruke en video-utgangskabel av riktig for type TV-apparatet ( side 7) for å koble det direkte til PS3 -systemet. Hvis en enhet er koblet til PS3 -systemet med en HDMI-kabel, må du ikke skru av denne enheten mens PS3 -systemet er på (power-indikatorern lyser grønt). Hvis du gjør dette, kan du oppleve forvrengt lyd eller unormale lyder. TV Du kan koble til Internett uten å bruke en Ethernet-kabel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke en trådløs tilkobling ( side 23).

11 Komme i gang Installere PS3 -systemet Trinn 4: Koble til nettkabelen. Koble til nettkabelen. Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Trinn 5: Utfør førstegangs oppsett av systemprogramvaren. Når du har slått på systemet, utfører du førstegangs oppsett. 1 Slå på TV-apparatet. 2 Slå på MAIN POWER-bryteren (hovedstrømbryteren). NO MAIN POWER-bryter (hovedstrømbryter) ~AC IN-kontakt Nettkabel (følger med) Til stikkontakt I noen regioner og land brukes det kanskje andre typer stikkontakter enn vist på illustrasjonen. Power-indikatoren begynner å lyse rødt for å vise at systemet er satt i standby-modus. 3 Trykk på power-knappen. Power-knapp Power-indikator Power-indikatoren blir grønn, og et bilde vises på TV-skjermen. 11

12 Komme i gang Installere PS3 -systemet 4 Koble den trådløse håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. 6 Utfør førstegangs oppsett. USB-kontakter USB-kabel (følger med) USB-kontakter 5 Trykk på PS-knappen på håndkontrollen. Systemet vil gjenkjenne den trådløse håndkontrollen. Etter at den har gjenkjent håndkontrollen, vises skjermbildet for førstegangs oppsett. Følg instruksjonene på skjermen for å angi innstillinger for systemspråk, tidssone, dato og klokkeslett og brukernavn. Etter at førstegangs oppsett er fullført, vises Home-menyen ( side 3) på TV-skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive inn tekst, se Bruke skjermtastaturet ( side 29). Innstillingene du angir ved førstegangs oppsett, kan endres i (Settings) (Innstillinger) eller (Users) (Brukere) Du kan lese mer om dette i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). Justere innstillingene for videoutgang 12 Avhengig av hvilken kontakt og kabeltype som brukes, må du kanskje justere innstillingene for videoutgang for å vise HD-oppløsning på TVskjermen ( side 6). Gå til (Settings) (Display Settings) Video Output Settings (Innstillinger - Skjerminnstillinger - Innstillinger for videoutgang), og følg instruksjonene på skjermen for å justere innstillingene.

13 03 Vanlig bruk Slå på og av PS3 -systemet Bruke den trådløse håndkontrollen Trykk på PS-knappen. PS-knappen Slå av systemet Trykk og hold inne PS-knappen i minst to sekunder. Når meldingen Turn off the system (Slå av systemet) vises på skjermen, velger du den og trykker på -knappen. Før du bruker en trådløs håndkontroll, må du sørge for at den registreres av systemet ( Side 14). NO Bruke systemknappen 1 Trykk på power-knappen. Status for power-indikatoren Lyser grønt Systemet er slått på Blinker grønt Systemet slås av Lyser rødt Systemet er av (i standby-modus) Av Hovedstrømbryteren er av Power-knapp Power-indikator 2 Trykk på PS-knappen på den trådløse håndkontrollen. Du blir tildelt et kontrollnummer. Slå av systemet Trykk på power-knappen i minst to sekunder. Merknad Sjekk at systemet er i standby-modus (power-indikatoren lyser rødt) før du skrur det av med MAIN POWER-bryteren på baksiden. Hvis du skrur av systemet med MAIN POWER-bryteren når det ikke er i standbymodus, kan det oppstå feil med systemet. 13

14 04 Vanlig bruk Bruke den trådløse håndkontrollen Klargjøring til bruk Når du skal bruke en trådløs håndkontroll, må du først registrere eller synkronisere håndkontrollen med PS3 -systemet og tilordne et nummer til håndkontrollen. Trinn 1: Synkroniser systemet og håndkontrollen. Første gang du bruker den Når du bruker den på et annet PS3 -system. m Trinn 2: Tildel håndkontrollen et nummer. Hver gang systemet slås på Trinn 1: Synkroniser systemet og håndkontrollen. Første gang du bruker håndkontrollen eller når du bruker den på et annet PS3 -system, må du først synkronisere enhetene. Hvis du slår på systemet og kobler til håndkontrollen via en USB-kabel, utføres synkroniseringen automatisk. Trinn 2: Tildel håndkontrollen et nummer. Hver gang du slår på systemet, må du tildele et nummer til håndkontrollen. Trykk på PS-knappen. Alle portindikatorene blinker Når håndkontrollen er tildelt et nummer, lyser portindikatorene for det tilordnede nummeret jevnt rødt Du kan koble til opptil 7 håndkontroller om gangen. Håndkontrollnummeret vises av tallet over portindikatorene. For nummer 5-7 legger du til numrene på de lysende indikatorene. Eksempel: Håndkontroll nummer 5 er tilordnet. 1 m USB-kabel (følger med) Sjekk at systemet er slått på (power-indikatoren lyser jevnt grønt). Synkronisering og tilordning av håndkontrollnumre kan bare gjøres når systemet er slått på (når power-indikatoren lyser jevnt grønt). Når en synkronisert håndkontroll brukes med et annet PS3 -system, blir synkroniseringen med det opprinnelige systemet fjernet. Synkroniser håndkontrollen med systemet igjen hvis den er brukt med et annet system. Hvis håndkontrollen eller systemet slås av, slukkes portindikatorene på håndkontrollen, og det tilordnede nummeret fjernes.

15 Vanlig bruk Bruke den trådløse håndkontrollen Bruke håndkontrollen trådløst Hvis du kobler fra USB-kabelen, kan du bruke håndkontrollen trådløst. Hvis du skal bruke den trådløst, må batteriet i den være oppladet. USB-kabelen kan være tilkoblet eller frakoblet når håndkontrollen og systemet slås på. Ladenivå for batteri Hvis du trykker og holder inne PS-knappen i minst to sekunder, kan du sjekke batteriets ladenivå på skjermen. NO Lade håndkontrollen Når du har skrudd på systemet (power-indikatoren lyser grønt), kobler du håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. Portindikatorene på håndkontrollen blinker sakte og ladingen begynner. Når ladingen er fullført, slutter portindikatorene å blinke. Håndkontrollen kan brukes mens den lades. Ved lading bør temperaturer være mellom 10 C og 30 C. Hvis det er kaldere eller varmere, kan ladingen bli mindre effektiv. Batteriet er godt oppladet. Batteriet begynner å bli svakt. Batteriet er nesten helt utladet. PS-knappen blinker rødt. Lad opp batteriet. Batteriet er helt utladet. Avhengig av omgivelsene eller bruksbetingelsene, kan det hende at gjenværende lading ikke vises riktig, og batteriets varighet kan variere. 15

16 05 Vanlig bruk Spille av innhold Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD 1 Sett inn disken. Et ikon vises på Home-menyen. 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Avspilling starter. En liste over innhold som kan spilles av vises kanskje, avhengig av disken. Sett inn disken med etikettsiden opp. Løse ut en disk Stopp avspillingen, og trykk på eject-knappen. Hint Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du avslutter spill, se Spille spill ( side 19). Eject-indikator 16 Eject-knapp

17 Vanlig bruk Spille av innhold Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (kun for modeller som er utstyrt med dette) 1 Sett inn lagringsmediet. 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Et ikon vises på Home-menyen. NO Åpne spordekselet. CF SD/miniSD Forsiden Eksempel: Når du setter inn en Memory Stick Det vises en liste over innhold som kan spilles av. Når du bruker et Memory Stick Duo /minisd-kort sammen med PS3 -systemet, kan du sette inn mediet uten å bruke en adapter. Løse ut mediet Kontroller at driftsindikatoren ikke blinker, og løs ut. Driftsindikator for CF Driftsindikator for SD Memory Card Trykk mediet i pilenes retning. Trykk på CF-eject-knappen. Driftsindikator for Memory Stick Merknad Når driftsindikatoren blinker, betyr det at data blir lagret eller lastet. Når driftsindikatoren blinker, må du ikke fjerne lagringsmediet eller slå av systemet. 17

18 Vanlig bruk Spille av innhold USB-enheter Du kan koble til eksterne enheter, for eksempel enheter som er kompatible med klassen for USB-masselagring, ved hjelp av en USBkabel. Enheter kan kobles til mens systemet er på. Slå også opp i instruksjonene som følger med den eksterne enheten du skal koble til. 1 Koble til USB-enheten. Et ikon vises på Home-menyen. Merknad Ikke fjern USB-enheter eller slå av systemet mens det lagres eller leses data. Det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt. Når du bruker en USB flash drive med skrivebeskyttelsesbryter, må du ikke bruke bryteren når enheten er koblet til PS3 -systemet. Hvis du gjør dette, kan det føre til tap av data. Filformater som kan spilles av eller vises Filformatene som kan spilles av eller vises på dette systemet, er blant andre ATRAC, MP3, AAC, JPEG og MPEG-4. Hvis du vil ha den aller nyeste informasjonen, kan du slå opp i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). Ekstern enhet som for eksempel et digitalt kamera 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Det vises en liste over innhold som kan spilles av. Bare filer som kan spilles av eller vises på PS3 -systemet, vises i kolonnen for den kompatible kategorien (Eksempel: Bildedata vises i kategorien Photo (Bilder)). Det kan hende at bare noen av mappene på mediet vises, avhengig av lagringsmediet. Hvis du velger Display All (Vis alle) fra innstillingsmenyen ( side 3), vises alle mappene som er lagret på mediet. Merknad Du bør med jevne mellomrom ta sikkerhetskopi av data som er lagret på harddisken, som en sikkerhetsforanstaltning mot tap av data. Hvis du mister data eller programvare blir ødelagt, er det ikke mulig å finne igjen eller reparere programvaren eller dataene. SCEE er ikke erstatningspliktig for data, programvare eller filer som blir ødelagt eller går tapt. 18

19 06 Game (Spill) Spille spill Starte/avslutte et spill Starte et spill Sett inn en disk, velg ikonet og trykk på Avslutte et spill -knappen. Hold inne PS-knappen på den trådløse håndkontrollen i minst 2 sekunder mens du spiller. Så velger du Quit Game (avslutt spill) fra skjermen som vises. Når du starter eller spiller programvare i PlayStation 2-formatet, blir tilordnet håndkontrollnummer nullstilt. Følg stegene under for å tilordne et håndkontrollnummer. Etter du har startet et spill: Trykk på PS-knappen når innholdet fra spillprogramvaren vises på skjermen. Etter du har avsluttet et spill: Trykk på PS-knappen når Home-menyen vises på skjermen. Det kan hende at enkelte programvaretitler for PlayStation 2-formatet ikke fungerer som de skal på dette systemet. Gå inn på faq.eu.playstation.com/bc for å få siste nytt om kompatible titler. Hvis du vil lagre data fra spill i PlayStation 2- eller PlayStation -formatet, må du opprette interne memory cards (minnekort) ( side 20). Håndkontrollinnstillinger Du kan justere håndkontrollinnstillingene mens du spiller. Hold PSknappen inne i minst to sekunder, og velg blant innstillingene som vises. Bytte analogmodus Når du spiller spill i PlayStation 2- eller PlayStation -format, kan du endre håndkontrollmodus. Bytt til modusen som støttes av programvaren. Enkelte programmer gjør dette automatisk. Endre håndkontrollnummer Du kan endre nummeret som er tilordnet håndkontrollen. Når håndkontrollporten som skal brukes er bestemt av programvaren, endrer du til nummeret som støttes.* * Du kan ikke tilordne håndkontrollport 2-D med PS3 -systemet. Du kan sjekke håndkontrollnummeret som er tilordnet ved å holde inne PS-knappen i minst to sekunder. Lagrede data for programvare i PS3 -format Lagrede data for programvare i PS3 -format blir lagret på systemets harddisk. Dataene vises under (Game) (Saved Data Utility) NO 19

20 Game (Spill) Spille spill Lagrede data for programvare i PlayStation 2-/ PlayStation -format Hvis du skal lagre data fra PlayStation 2-/PlayStation -format, må du opprette interne minnekort på harddisken og tilordne spor til kortene. Trinn 1: Opprette et internt minnekort 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Minnekortverktøy) under fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. Trinn 1: Opprette et internt minnekort. Opprett et internt minnekort på harddisken som erstatning for memory card (minnekortet) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort. Memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) Minnekort Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Trinn 2: Tilordne et spor. Sett inn det interne minnekortet i det interne sporet på harddisken i stedet for et MEMORY CARD-spor på PlayStation 2-eller PlayStation -konsollen. MEMORY CARD-spor Interne spor 2 Velg (New Internal Memory Card) (Nytt internt minnekort), og trykk deretter på -knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette det interne minnekortet. Typer interne minnekort Type Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Datatype som kan lagres Lagrede data fra programvare i PlayStation 2-format (lagrede data i PlayStation -format kan ikke lagres.) Lagrede data fra programvare i PlayStation -format 20

21 Game (Spill) Spille spill Trinn 2: Tilordne et spor 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Minnekortverktøy) under (Game) (Spill) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg det interne minnekortet du vil bruke, og trykk deretter på -knappen. Tilordne et spor. Sporene kan være forhåndsdefinerte, avhengig av programvaren. Slå opp i veiledningen som følger med programvaren, hvis du vil ha mer informasjon. Du kan tilordne spor mens du spiller. Hold inne PS-knappen på den trådløse håndkontrollen i minst to sekunder. Så velger du Assign Slots. Bruke lagrede data på et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort Hvis du skal bruke lagrede data på et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort, må du kopiere dataene til et internt minnekort på harddisken. Du må bruke en minnekortadapter (selges separat) for å kopiere dataene. 3 Sett inn minnekortet du vil kopiere i adapteren. Ikonet for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) vises. 4 Velg ikonet og trykk på -knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å kopiere dataene. Avhengig av typen kan det hende at lagrede data fra et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort blir kopiert til et internt minnekort som vist nedenfor. Memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) Minnekort Lagrede data fra programvare i PlayStation 2-format Lagrede data fra programvare i PlayStation -format * Hvis det er store mengder lagrede data som skal kopieres, vil systemet automatisk opprette flere interne minnekort (PS). Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Du kan ikke kopiere lagrede data fra harddisken til et Memory Card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et Memory Card. NO 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) under (Game) i Home-menyen og trykk på -knappen. 2 Koble minnekortadapteren til systemet. 21

22 07 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene Bruke en kablet tilkobling De følgende instruksjonene forklarer hvordan du kobler til Internett via en Ethernet-kabel. Eksempel på en kablet nettverkskonfigurasjon Nettverkskonfigurasjonen og tilkoblingsmetoden kan variere alt etter utstyret som brukes, og nettverksmiljøet. Ruter Ikke nødvendig hvis DSL- eller kabelmodemet eller en annen Tettverksenhet, for eksempel nettverksenhet har innebygd et DSL- eller kabelmodem ruterfunksjonalitet Klargjøre det nødvendige Følgende er nødvendig for en kablet tilkobling til Internett. Abonnement hos en Internett-leverandør En nettverksenhet, som et DSL-modem eller en ruter Ethernet-kabel (følger med) Stille inn Internett-tilkoblingen Når du skal opprette en kablet tilkobling til Internett, behøver du vanligvis ikke å justere noen av standardinnstillingene. Hvis du ikke kan bruke standardinnstillingene til å koble til, følger du instruksjonene nedenfor for å justere innstillingene. Til Internett-linjen 1 Velg (Network Settings) (Nettverksinnstillinger) under (Settings) (Innstillinger) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg Internet Connection Settings (Innstillinger for Internett-tilkobling), og trykk på -knappen. Når det kommer en melding om at Internett-tilkoblingen vil brytes, velger du Yes og trykker på -knappen. Ethernet-kabel (følger med) PC 3 Velg Wired Connection (Kablet tikobling), og trykk deretter på høyre knapp. 22 En ruter er en enhet som kan koble flere utstyrsenheter til Internett-linjen. En ruter er nødvendig hvis en PC og PS3 -systemet skal være koblet til Internett samtidig.

23 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 4 Velg Easy (Lett) eller Custom (Tilpasset), og juster innstillingene etter behov. Bruke en trådløs tilkobling (kun på modeller med trådløs nettverksfunksjon) De følgende instruksjonene forklarer hvordan du kobler til Internett via en trådløs tilkobling. NO Følg instruksjonene på skjermen for å justere de nødvendige innstillingene. Eksempel på trådløs nettverkskonfigurasjon Nettverkskonfigurasjonen og tilkoblingsmetoden kan variere alt etter utstyret som brukes, og nettverksmiljøet. Ruter Tettverksenhet, for eksempel et DSL- eller kabelmodem Ikke nødvendig hvis DSL- eller kabelmodemet eller en annen nettverksenhet har innebygd ruterfunksjonalitet Easy (Lett) Custom (Tilpasset) Grunnleggende innstillinger velges automatisk. Du kan angi detaljerte innstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du slå opp i instruksjonene fra Internett-leverandøren eller som fulgte med nettverksutstyret. Til Internett-linjen Tilgangspunkt Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). PC PC Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble til et nettverk uten en fysisk kabel. 23

24 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene Klargjøre det nødvendige Følgende enheter kreves for å stille inn systemet for trådløs tilkobling til Internett. Abonnement hos en Internett-leverandør En nettverksenhet, som et DSL-modem eller en ruter Et tilgangspunkt* Innstillingsinformasjon for tilgangspunktet (SSID, WEP-nøkkel, WPA-nøkkel) * Ikke nødvendig hvis det brukes en trådløs ruter med innebygd trådløs funksjonalitet Når du kobler deg trådløst til Internett, kan det inntreffe signalinterferens, avhengig av hvordan de trådløse nettverkselementene er konfigurert. Hvis dataoverføringshastigheten synker eller den trådløse håndkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du bruke en ethernettkabel til å opprette en direkte tilkobling. Avhengig av tilgangspunktet som brukes, kan det hende at du trenger MACadressen for systemet når du kobler til Internett. Du kan finne MAC-adressen til systemet ved å gå til (Settings) (System Settings) System Information (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systeminformasjon). 1 Velg (Network Settings) (Nettverksinnstillinger) under (Settings) (Innstillinger) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg Internet Connection Settings (Innstillinger for Internett-tilkobling), og trykk på -knappen. Når det kommer en melding om at Internett-tilkoblingen vil brytes, velger du Yes og trykker på -knappen. 3 Velg Wireless (trådløs), og trykk deretter på høyre knapp. 4 Velg Scan (Søk), og trykk deretter på høyre knapp. Systemet vil søke etter tilgangspunkt som er innen rekkevidde, og vise dem på en liste. Stille inn Internett-tilkoblingen Når du kobler til Internett trådløst, må du først justere nettverksinnstillingene. Nettverksinnstillingene kan variere alt etter typen tilgangspunkt og nettverksmiljøet. Instruksjonene nedenfor forklarer den mest vanlige nettverkskonfigurasjonen. Når du bruker et tilgangspunkt som støtter automatisk oppsett, velger du Automatic (Automatisk) og følger instruksjonene på skjermen. De nødvendige innstillingene blir gjort automatisk. Hvis du vil ha informasjon om tilgangspunkt som støtter automatisk oppsett, tar du kontakt med produsenten av tilgangspunkt. 24

25 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 5 Velg tilgangspunktet du vil bruke, og trykk deretter på -knappen. En SSID er en kode eller et navn som er tilordnet tilgangspunktet. Hvis du ikke vet hvilken SSID du skal bruke, eller hvis SSIDen ikke vises, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. 7 Velg de nødvendige sikkerhetsinnstillingene, og trykk deretter på høyre knapp. Sikkerhetsinnstillingene varierer alt etter hvilket tilgangspunkt som brukes. Hvis du vil finne ut hvilke innstillinger du skal bruke, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. NO 6 Bekreft SSIDen for tilgangspunktet, og trykk på høyre knapp. 8 Angi krypteringsnøkkelen, og trykk deretter på høyre knapp. I feltet for krypteringsnøkkel vises en stjerne (*) for hvert tegn du skriver inn. Hvis du ikke kjenner nøkkelen, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. 25

26 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 9 Velg Easy (Lett) eller Custom (Tilpasset), og juster innstillingene etter behov. Følg instruksjonene på skjermen for å justere de nødvendige innstillingene. Easy (Lett) Custom (Tilpasset) Grunnleggende innstillinger velges automatisk. Du kan angi detaljerte innstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du slå opp i instruksjonene fra Internett-leverandøren eller som fulgte med nettverksutstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). 26

27 08 Network (Nettverk) Koble seg til Internett Hvis nettversinnstillingene er ferdig valgt allerede, vil PS3 -systemet automatisk koble seg til Internett når systemet slås på. Tilkoblingen forblir aktiv så lenge systemet er på. Bruke Internett-leseren 1 Velg (Internet Browser) (Ineternett-leser) under (Network) (Nettverk) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. Internett-leseren åpnes. Et opptatt-ikon vises mens siden hentes inn. Opptatt-ikon Vise brukerhåndboken Du kan bruke Internett-leseren til å vise den elektroniske brukerhåndboken til PS3 -systemet. Velg (Online Instruction Manuals) (brukerhåndbøker på nettet) under (Network) (nettverk) i Home-menyen og trykk på -knappen. Brukerhåndbok for PLAYSTATION 3-systemet tilgjengelig på: Brukerhåndboken inneholder detaljerte instruksjoner om bruk av PS3 systemprogramvaren. Håndboken kan også vises i nettleseren på PCen. Opprette en PLAYSTATION Network-konto Når du oppretter en PLAYSTATION Network-konto kan du chatte med venner eller bruke PS3 -systemets onlinenettverkstjeneste og andre funksjoner. Gå til (Friends), velg (Sign Up for PLAYSTATION Network) og trykk på -knappen. Skjermen der du oppretter konto vises. NO Vanlig bruk av Internett-leseren Retningsknapper Høyre spak L1-knappen START-knapp -knappen Flytt pekeren til en kobling Rull i ønsket retning Gå tilbake til forrige side Skriv inn en adresse Skift mellom å vise og skjule menyen Du må ha tilkobling til Internett for å kunne opprette en konto. Innholdet av PLAYSTATION Network-tjenesten avhenger av regionen du befinner deg i. 27

28 09 Oppdateringer PS3 -systemoppdateringer Ved å oppdatere PS3 -systemprogramvaren kan du legge til funksjoner og/eller sikkerhetsoppdateringer. Oppdater systemet ditt ofte slik at du alltid bruker siste versjon av systemprogramvaren. Du finner de siste nyhetene om oppdateringer på Oppdateringsmetoder Du kan utføre en oppdatering på en av følgende måter. Nettverksoppdatering Du kan oppdatere ved å laste ned oppdateringsdataene fra Internett. Den nyeste oppdateringen lastes ned automatisk. Velg (Settings) (System Update) Update via Internet (Innstillinger - Systemoppdatering - Oppdater via Internett). Oppdatere ved hjelp av lagringsmedier Bruk de oppdaterte dataene til å overskrive den eksisterende systemprogramvaren. Merknader Systemprogramvaren er oppdatert. Under en oppdatering må du ikke slå av systemet eller ta ut medier. Hvis en oppdatering blir avbrutt før den er fullført, kan det hende at systemprogramvaren blir ødelagt, og du kan komme til å måtte sende systemet til service. Under en oppdatering er power-knappen på fronten av systemet inaktiv. Avhengig av innholdet kan det hende du ikke kan spille uten først å oppdatere systemprogramvaren. Etter at du har oppdatert systemprogramvaren, kan du ikke gå tilbake til en tidligere versjon. Du kan oppdatere ved hjelp av oppdateringsdata lagret på en Memory Stick eller andre medier. Velg (Settings) (System Update) Update via Storage Media (Innstillinger - Systemoppdatering - Oppdater via lagringsmedier). Oppdateringsdata kan også ligge på enkelte spilldisker. Kontrollere versjonen av systemprogramvare Du kan sjekke versjonsinformasjon for systemet ved å velge (Settings) (System Settings) System Information (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systeminformasjon) Gjeldende versjon vises i System Software-feltet. 28

29 10 Tastatur Bruke skjermtastaturet Markør Viser foreslåtte valg Skrivefelt Tastoversikt Hvilke taster som vises, varierer etter inntastingsmodus og andre forhold. NO Taster Forklaring Setter inn et linjeskift Flytter markøren Sletter tegnet til venstre for markøren Setter inn et mellomrom Viser innstillingsmenyen Skifter skrivemodus Bekrefter tegnet som er skrevet, men ikke angitt, og lukker tastaturet Betjeningstaster Skrivemodusvisning Viser tegn som kan skrives med den valgte tasten Vises når forslagsmodus er på 29

30 Tastatur Bruke skjermtastaturet Skrive inn tegn I forslagsmodus kan du skrive de første bokstavene i ordet, og det kommer opp en liste over vanlige ord som begynner på disse bokstavene. Så kan du bruke retningstastene til å velge ordet du ønsker. Når du er ferdig med å skrive inn tekst, velger du Enter-tasten for å lukke tastaturet. Du kan også bruke ettrykksmetoden for å skrive inn tekst. Bruk Options -tasten til å bytte mellom skrivemetoder. Når du bruker ettrykksmetoden, vil ord som kan skrives med bokstaven eller tallet du har skrevet inn vises. For eksempel, hvis du trykker på DEF3 -tasten, vil ord som begynner med d, e, f eller 3 listes opp i kandidatvinduet på høyre side av tastaturet på skjermen. Hvis det ikke finnes noen kandidater, vises tegnet >. Ulike typer skrivemodus De språkene du kan bruke når du skriver inn tekst, er de støttede systemspråkene. Du kan angi systemspråk ved å gå til (Settings) (System Settings) System Language (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systemspråk). Eksempel: Hvis System Language (Systemspråk) er satt til Français, kan du skrive inn tekst på fransk. Bruke et USB-tastatur Du kan skrive inn tegn ved hjelp av et USB-tastatur (selges separat). Hvis en tast på USB-tastaturet vises på skriveskjermen, vil du kunne bruke USB-tastaturet. Du kan ikke bruke forslagsmodus når du bruker et USB-tastatur. Skrivemodustypen avhenger av hvilket systemspråk som er valgt. Skrivemodusvisning Skrivemodus Eksempler på tegn du kan skrive Bokstaver og tall a b c d e Bokstaver og tall (også bokstaver med aksent) é í ó ç ñ Bare tall Webadressesnarveier.com/.net/ html gif 30

31

32 eu.playstation.com/ps3, PlayStation, PLAYSTATION, PSP og er regisrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc. Også PS3 er et varemerke for samme selskap. XMB og xross media bar er varemerker for Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. SONY og er registrerte varemerker for Sony Corporation. Også Memory Stick, Memory Stick Duo, og ATRAC er registrerte varemerker for samme selskap. Blu-ray Disc og er varemerker. DVD-logoen er et varemerke. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC. Sony Computer Entertainment Inc. er en autorisert lisensinnehaver for det registrerte varemerket CompactFlash. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Bildene i dette dokumentet kan være forskjellige fra bildene på ditt PS3 -system, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren som brukes Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1058SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1058SA i bruksanvisningen

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3 Hjemmekinoanlegg Bruksanvisning HT-XT3 ADVARSEL Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett. For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G56-115SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G56-115SA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini Mac mini Brukerhåndbok Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok. Dell Dimension C521. www.dell.com support.dell.com. Servicemerke. FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser

Brukerhåndbok. Dell Dimension C521. www.dell.com support.dell.com. Servicemerke. FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser Dell Dimension C521 Brukerhåndbok FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser hodetelefonkontakt mikrofonkontakt diagnoselamper Servicemerke aktivitetslampe for CD eller DVD utløserknapp

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia V. LT25i

Brukerhåndbok. Xperia V. LT25i Brukerhåndbok Xperia V LT25i Innhold Xperia V Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Om denne brukerhåndboken...7 Android hva og hvorfor?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP TOUCHSMART TM2-2050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP TOUCHSMART TM2-2050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1012EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1012EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Blu-ray Disc - / DVD-spiller

Blu-ray Disc - / DVD-spiller 4-549-800-11(2) (NO) Blu-ray Disc - / DVD-spiller Bruksanvisning Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren. Komme i gang Avspilling Internett Innstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T100 http://no.yourpdfguides.com/dref/850741

Din bruksanvisning HP PAVILION T100 http://no.yourpdfguides.com/dref/850741 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad angir viktig informasjon som hjelper deg med å dra bedre nytte av datamaskinen. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

HP bærbar PC. Referansehåndbok

HP bærbar PC. Referansehåndbok HP bærbar PC Referansehåndbok Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Centrino er varemerker

Detaljer