Hurtigreferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigreferanse 7009518"

Transkript

1 Hurtigreferanse

2 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det inneholder sikkerhetsinformasjon om bruken av PS3 -systemet, feilsøking, spesifikasjoner og annen informasjon. Hurtigreferanse (dette dokumentet) Dette dokumentet gir informasjon om hvordan du installerer og klargjør PS3 -systemet til bruk, og enkel betjening av maskinvaren. Brukerhåndbok er tilgjengelig på Dette elektroniske dokumentet kan lastes ned via Internett og inneholder detaljert informasjon om bruken av PS3 -systemprogramvaren ( side 27). Friends (Venner) Chatte og sende og motta meldinger Network (Nettverk) Koble seg til Internett Game (Spill) Spille spill Video Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, ringer du nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står i alle programvarehåndbøker til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Spille av video Music (Musikk) s PLAYSTATION 3-systemet s SIXAXIS trådløs håndkontroll s Trykt dokumentasjon s Nettkabel s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s EURO-AV kontaktplugg Spille av musikk Photo (Bilder) Vise bilder Settings (Innstillinger) Justere PS3 -systeminnstillingene Users (Brukere) Velge brukere som kan logge seg på PS3 -systemet

3 Home-menyen Kategori Bruke XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). Hovedskjermbildet for XMB kalles Home-menyen. 1 Velg en kategori med venstre eller høyre knapp. NO Element 2 3 Velg et element med opp- eller ned-knappen. Trykk på -knappen for å bekrefte det valgte elementet. Retningsknapper: Brukes til å velge kategorier/elementer på skjermen PS-knappen: Åpner Home-menyen Slår systemet på/av -knappen: Viser innstillingsmenyen/kontrollpanelet Hvis du velger et ikon og trykker på -knappen, vises innstillingsmenyen. Hvis du trykker på -knappen mens du spiller av innhold, vises kontrollpanelet. -knappen: Bekrefter det valgte elementet -knappen: Avbryter en operasjon Ikoner Innstillingsmenyen Kontrollpanelet 3

4 CF SD/miniSD 01 Komme i gang Delenavn Forsiden av systemet Baksiden av systemet Spordeksel* 3 CF* 1 -spor* 3 Eject-knapp* 3 DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt AV MULTI OUT-kontakt SD* 2 Memory Card-spor* 3 Memory Stick -spor* 3 Logo for PS-produktserien Kan roteres for å passe til systemets posisjon MAIN POWER-bryter (hovedstrømbryter) ~AC IN-kontakt Ventilasjonsåpning Diskåpning Power-knapp LAN-kontakt HDMI OUT-kontakt Ventilasjonsåpning Eject-knapp Driftsindikator for WLAN* 3 Indikator for tilgang til harddisk USB-kontakter * 1 CompactFlash * 2 Sikker digital * 3 Kun på utstyrte modeller Advarsel Ikke bruk systemet i et lukket skap eller andre steder der det kan bli varmeutvikling. Hvis du gjør dette, kan systemet overopphetes og kan komme til å begynne å brenne, slutte å fungere eller føre til skade. Hvis systemets indre temperatur stiger, vil power-indikatoren blinke vekselvis i grønt og rødt. Hvis dette skjer, må du skru av systemet ( side 13) og sørge for at det ikke brukes på en stund. Etter systemet har kjølt seg ned, flytter du det til et sted med god ventliasjon, og fortsetter å bruke det. Systemet kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Plasser systemet som vist i diagrammet til høyre når du bruker vertikal plassering. Merknad Ikke plasser systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet.

5 Komme i gang Delenavn SIXAXIS trådløs håndkontroll NO Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Retningsknapper USB-kontakter R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Venstre spak/ L3-knapp* SELECT-knapp Høyre spak/ R3-knapp* START-knapp PS-knappen * L3- og R3-knappen aktiveres ved å trykke inn spakene. Hvis du vil ha mer informasjon om SIXAXIS trådløs håndkontroll, kan du se Bruke SIXAXIS trådløs håndkontroll" ( side 14). 5

6 02 Komme i gang Installere PS3 -systemet Rekkefølge for installasjon av systemet Trinn 1: Koble til et TV-apparat. Side 6 m Trinn 2: Koble til digitallydenheter. Side 9 m Trinn 3: Koble til en Ethernetkabel. Side 10 m Trinn 1: Koble til et TV-apparat. Videoavspilling på PS3 -systemet PS3 -systemet kan vise to typer oppløsning: HD og SD. Slå opp i instruksjonsveiledningen til TV-apparatet du bruker, for å sjekke hvilken videomodus som støttes. HD (Høy definisjon) * 1 Dette tallet viser antall skannelinjer. Legg merke til at i står for interlace (sammenflettet) og p står for progressive (progressiv). Bruk av progressiv gir video med høy kvalitet og minimal flimring. * 2 Videoinnstillingen på systemet vil vises som Standard (PAL). SD (Standard definisjon) Videomodus * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Størrelsesforhold 16:9 16:9 16:9 Skjermbilder som viser forskjellen på ulike oppløsninger 16:9 4:3 16:9 4:3 Trinn 4: Koble til nettkabelen. Side 11 m Trinn 5: Utfør førstegangs oppsett av systemprogramvaren. Side 11 HD-skjerm SD-skjerm

7 Komme i gang Installere PS3 -systemet Kabeltyper for videoutgang Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer alt etter inngangskontaktene på TVen og hvilken type kabel som brukes. Velg en kabel som passer til ditt TV-apparat. NO Kabeltype Inngangskontakt på TV-apparatet Videomodus som støttes* 1 HDMI-kabel (selges separat) HDMI IN-kontakt 1080p / 1080i / 720p / 576p Komponent-AV-kabel (selges separat) Komponent VIDEO INkontakt COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (selges separat) S VIDEO IN-kontakt S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (følger med) VIDEO IN-kontakt (kompositt) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (følger med) EURO-AV kontaktplugg (følger med) Euro-AV kontaktplugg (SCART) 576i*² * 1 Avhengig av typen TV eller innholdet som skal spilles av, kan det hende at noen videomoduser ikke støttes. * 2 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som Standard (PAL). 7

8 Komme i gang Installere PS3 -systemet Tilkoblingsmetoder Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Koble til med andre typer kabel Koble til andre kabler enn HDMI-kabelen til AV MULTI OUT-kontakten på systemet. Koble til en TV med en HDMI-kabel Koble systemet til TV-apparatet ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat). En HDMI-kabel kan sende både video og lyd og gir deg lyd og bilder med digital kvalitet med minimalt tap av bildekvalitet. TV EURO-AV kontaktplugg (følger med) AV MULTI OUT-kontakt AV-kabel (følger med) HDMI OUT-kontakt Euro-AV kontaktplugg (SCART) Eksempel: Når du bruker den medfølgende AV-kabelen TV HDMI-kabel (selges separat) HDMI IN-kontakt Hvis du bytter kabelen som brukes til å koble til systemet, kan det hende at bildet ikke lenger vises på skjermen. Hvis dette skjer, bør du skru av systemet og skru det på igjen ved å berøre power-knappen foran på systemet til du hører et pip (hold inne rundt 5 sekunder). Bildet vises med standardoppløsning. 8

9 Komme i gang Installere PS3 -systemet Trinn 2: Koble til digitallydenheter. Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydutgang, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Når du skal koble en digital lydenhet til systemet, går du til (Settings) (Sound Settings) Audio Output Settings (Innstillinger - Lydinnstillinger - Innstillinger for lydutgang), og justerer innstillingene for lydenheten etter behov. Koble til med en optisk kabel Lyden går via den optiske kabelen. Bildet går gjennom videoutgangskabelen. Optisk lydkabel (selges separat) NO Lydavspilling på PS3 -systemet Hvilke kanaler som støttes, kan variere avhengig av utgangskontakten som skal brukes. Kabel for videoutgang for TVen som brukes ( side 7) Utgangskontakter på PS3 -systemet Kanaler som kan brukes som utganger 2 kanaler. 5.1 kanaler. 7.1 kanaler. AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt * 1 HDMI OUT-kontakt * 2 * 3 * 1 Lyd fra en Super Audio-CD kan ikke sendes via systemets DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt. * 2 En enhet som er kompatibel med Linear PCM 7.1-kanal kreves for å levere 7.1- kanallyd fra HDMI OUT-kontakten. * 3 Dette systemet støtter ikke lyd fra DTS-HD 7.1-kanal. DTS-HD 7.1-kanalslyd sendes fra en 5.1 eller lavere kanal. Digital lydenhet, for eksempel en AV-mottaker TV 9

10 Komme i gang Installere PS3 -systemet Koble til med en HDMI-kabel Trinn 3: Koble til en Ethernet-kabel. Både lyd og video blir sendt via HDMI-kabelen. Du kan sende TV-bildet via en lydenhet. Ved hjelp av en Ethernet-kabel kan du koble systemet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, se Justere nettverksinnstillingene ( side 22). Advarsel Systemet støtter nettverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX og 1000BASE-T. Ikke koble en standard telefonlinje eller andre typer ledninger eller kabler som ikke er kompatible med systemet, da det kan føre til varmedannelse, brann eller funksjonsfeil. HDMI-kabel (selges separat) Digital lydenhet, for eksempel en AV-mottaker HDMI-kabel (selges separat) Ethernet-kabel (følger med) LAN-kontakt Driftsindikator for LAN 10 Hvis TV-apparatet ikke er utstyrt med en HDMI-inngangskontakt, kan du bruke en video-utgangskabel av riktig for type TV-apparatet ( side 7) for å koble det direkte til PS3 -systemet. Hvis en enhet er koblet til PS3 -systemet med en HDMI-kabel, må du ikke skru av denne enheten mens PS3 -systemet er på (power-indikatorern lyser grønt). Hvis du gjør dette, kan du oppleve forvrengt lyd eller unormale lyder. TV Du kan koble til Internett uten å bruke en Ethernet-kabel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke en trådløs tilkobling ( side 23).

11 Komme i gang Installere PS3 -systemet Trinn 4: Koble til nettkabelen. Koble til nettkabelen. Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Trinn 5: Utfør førstegangs oppsett av systemprogramvaren. Når du har slått på systemet, utfører du førstegangs oppsett. 1 Slå på TV-apparatet. 2 Slå på MAIN POWER-bryteren (hovedstrømbryteren). NO MAIN POWER-bryter (hovedstrømbryter) ~AC IN-kontakt Nettkabel (følger med) Til stikkontakt I noen regioner og land brukes det kanskje andre typer stikkontakter enn vist på illustrasjonen. Power-indikatoren begynner å lyse rødt for å vise at systemet er satt i standby-modus. 3 Trykk på power-knappen. Power-knapp Power-indikator Power-indikatoren blir grønn, og et bilde vises på TV-skjermen. 11

12 Komme i gang Installere PS3 -systemet 4 Koble den trådløse håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. 6 Utfør førstegangs oppsett. USB-kontakter USB-kabel (følger med) USB-kontakter 5 Trykk på PS-knappen på håndkontrollen. Systemet vil gjenkjenne den trådløse håndkontrollen. Etter at den har gjenkjent håndkontrollen, vises skjermbildet for førstegangs oppsett. Følg instruksjonene på skjermen for å angi innstillinger for systemspråk, tidssone, dato og klokkeslett og brukernavn. Etter at førstegangs oppsett er fullført, vises Home-menyen ( side 3) på TV-skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive inn tekst, se Bruke skjermtastaturet ( side 29). Innstillingene du angir ved førstegangs oppsett, kan endres i (Settings) (Innstillinger) eller (Users) (Brukere) Du kan lese mer om dette i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). Justere innstillingene for videoutgang 12 Avhengig av hvilken kontakt og kabeltype som brukes, må du kanskje justere innstillingene for videoutgang for å vise HD-oppløsning på TVskjermen ( side 6). Gå til (Settings) (Display Settings) Video Output Settings (Innstillinger - Skjerminnstillinger - Innstillinger for videoutgang), og følg instruksjonene på skjermen for å justere innstillingene.

13 03 Vanlig bruk Slå på og av PS3 -systemet Bruke den trådløse håndkontrollen Trykk på PS-knappen. PS-knappen Slå av systemet Trykk og hold inne PS-knappen i minst to sekunder. Når meldingen Turn off the system (Slå av systemet) vises på skjermen, velger du den og trykker på -knappen. Før du bruker en trådløs håndkontroll, må du sørge for at den registreres av systemet ( Side 14). NO Bruke systemknappen 1 Trykk på power-knappen. Status for power-indikatoren Lyser grønt Systemet er slått på Blinker grønt Systemet slås av Lyser rødt Systemet er av (i standby-modus) Av Hovedstrømbryteren er av Power-knapp Power-indikator 2 Trykk på PS-knappen på den trådløse håndkontrollen. Du blir tildelt et kontrollnummer. Slå av systemet Trykk på power-knappen i minst to sekunder. Merknad Sjekk at systemet er i standby-modus (power-indikatoren lyser rødt) før du skrur det av med MAIN POWER-bryteren på baksiden. Hvis du skrur av systemet med MAIN POWER-bryteren når det ikke er i standbymodus, kan det oppstå feil med systemet. 13

14 04 Vanlig bruk Bruke den trådløse håndkontrollen Klargjøring til bruk Når du skal bruke en trådløs håndkontroll, må du først registrere eller synkronisere håndkontrollen med PS3 -systemet og tilordne et nummer til håndkontrollen. Trinn 1: Synkroniser systemet og håndkontrollen. Første gang du bruker den Når du bruker den på et annet PS3 -system. m Trinn 2: Tildel håndkontrollen et nummer. Hver gang systemet slås på Trinn 1: Synkroniser systemet og håndkontrollen. Første gang du bruker håndkontrollen eller når du bruker den på et annet PS3 -system, må du først synkronisere enhetene. Hvis du slår på systemet og kobler til håndkontrollen via en USB-kabel, utføres synkroniseringen automatisk. Trinn 2: Tildel håndkontrollen et nummer. Hver gang du slår på systemet, må du tildele et nummer til håndkontrollen. Trykk på PS-knappen. Alle portindikatorene blinker Når håndkontrollen er tildelt et nummer, lyser portindikatorene for det tilordnede nummeret jevnt rødt Du kan koble til opptil 7 håndkontroller om gangen. Håndkontrollnummeret vises av tallet over portindikatorene. For nummer 5-7 legger du til numrene på de lysende indikatorene. Eksempel: Håndkontroll nummer 5 er tilordnet. 1 m USB-kabel (følger med) Sjekk at systemet er slått på (power-indikatoren lyser jevnt grønt). Synkronisering og tilordning av håndkontrollnumre kan bare gjøres når systemet er slått på (når power-indikatoren lyser jevnt grønt). Når en synkronisert håndkontroll brukes med et annet PS3 -system, blir synkroniseringen med det opprinnelige systemet fjernet. Synkroniser håndkontrollen med systemet igjen hvis den er brukt med et annet system. Hvis håndkontrollen eller systemet slås av, slukkes portindikatorene på håndkontrollen, og det tilordnede nummeret fjernes.

15 Vanlig bruk Bruke den trådløse håndkontrollen Bruke håndkontrollen trådløst Hvis du kobler fra USB-kabelen, kan du bruke håndkontrollen trådløst. Hvis du skal bruke den trådløst, må batteriet i den være oppladet. USB-kabelen kan være tilkoblet eller frakoblet når håndkontrollen og systemet slås på. Ladenivå for batteri Hvis du trykker og holder inne PS-knappen i minst to sekunder, kan du sjekke batteriets ladenivå på skjermen. NO Lade håndkontrollen Når du har skrudd på systemet (power-indikatoren lyser grønt), kobler du håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. Portindikatorene på håndkontrollen blinker sakte og ladingen begynner. Når ladingen er fullført, slutter portindikatorene å blinke. Håndkontrollen kan brukes mens den lades. Ved lading bør temperaturer være mellom 10 C og 30 C. Hvis det er kaldere eller varmere, kan ladingen bli mindre effektiv. Batteriet er godt oppladet. Batteriet begynner å bli svakt. Batteriet er nesten helt utladet. PS-knappen blinker rødt. Lad opp batteriet. Batteriet er helt utladet. Avhengig av omgivelsene eller bruksbetingelsene, kan det hende at gjenværende lading ikke vises riktig, og batteriets varighet kan variere. 15

16 05 Vanlig bruk Spille av innhold Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD 1 Sett inn disken. Et ikon vises på Home-menyen. 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Avspilling starter. En liste over innhold som kan spilles av vises kanskje, avhengig av disken. Sett inn disken med etikettsiden opp. Løse ut en disk Stopp avspillingen, og trykk på eject-knappen. Hint Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du avslutter spill, se Spille spill ( side 19). Eject-indikator 16 Eject-knapp

17 Vanlig bruk Spille av innhold Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (kun for modeller som er utstyrt med dette) 1 Sett inn lagringsmediet. 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Et ikon vises på Home-menyen. NO Åpne spordekselet. CF SD/miniSD Forsiden Eksempel: Når du setter inn en Memory Stick Det vises en liste over innhold som kan spilles av. Når du bruker et Memory Stick Duo /minisd-kort sammen med PS3 -systemet, kan du sette inn mediet uten å bruke en adapter. Løse ut mediet Kontroller at driftsindikatoren ikke blinker, og løs ut. Driftsindikator for CF Driftsindikator for SD Memory Card Trykk mediet i pilenes retning. Trykk på CF-eject-knappen. Driftsindikator for Memory Stick Merknad Når driftsindikatoren blinker, betyr det at data blir lagret eller lastet. Når driftsindikatoren blinker, må du ikke fjerne lagringsmediet eller slå av systemet. 17

18 Vanlig bruk Spille av innhold USB-enheter Du kan koble til eksterne enheter, for eksempel enheter som er kompatible med klassen for USB-masselagring, ved hjelp av en USBkabel. Enheter kan kobles til mens systemet er på. Slå også opp i instruksjonene som følger med den eksterne enheten du skal koble til. 1 Koble til USB-enheten. Et ikon vises på Home-menyen. Merknad Ikke fjern USB-enheter eller slå av systemet mens det lagres eller leses data. Det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt. Når du bruker en USB flash drive med skrivebeskyttelsesbryter, må du ikke bruke bryteren når enheten er koblet til PS3 -systemet. Hvis du gjør dette, kan det føre til tap av data. Filformater som kan spilles av eller vises Filformatene som kan spilles av eller vises på dette systemet, er blant andre ATRAC, MP3, AAC, JPEG og MPEG-4. Hvis du vil ha den aller nyeste informasjonen, kan du slå opp i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). Ekstern enhet som for eksempel et digitalt kamera 2 Velg ikonet, og trykk på -knappen. Det vises en liste over innhold som kan spilles av. Bare filer som kan spilles av eller vises på PS3 -systemet, vises i kolonnen for den kompatible kategorien (Eksempel: Bildedata vises i kategorien Photo (Bilder)). Det kan hende at bare noen av mappene på mediet vises, avhengig av lagringsmediet. Hvis du velger Display All (Vis alle) fra innstillingsmenyen ( side 3), vises alle mappene som er lagret på mediet. Merknad Du bør med jevne mellomrom ta sikkerhetskopi av data som er lagret på harddisken, som en sikkerhetsforanstaltning mot tap av data. Hvis du mister data eller programvare blir ødelagt, er det ikke mulig å finne igjen eller reparere programvaren eller dataene. SCEE er ikke erstatningspliktig for data, programvare eller filer som blir ødelagt eller går tapt. 18

19 06 Game (Spill) Spille spill Starte/avslutte et spill Starte et spill Sett inn en disk, velg ikonet og trykk på Avslutte et spill -knappen. Hold inne PS-knappen på den trådløse håndkontrollen i minst 2 sekunder mens du spiller. Så velger du Quit Game (avslutt spill) fra skjermen som vises. Når du starter eller spiller programvare i PlayStation 2-formatet, blir tilordnet håndkontrollnummer nullstilt. Følg stegene under for å tilordne et håndkontrollnummer. Etter du har startet et spill: Trykk på PS-knappen når innholdet fra spillprogramvaren vises på skjermen. Etter du har avsluttet et spill: Trykk på PS-knappen når Home-menyen vises på skjermen. Det kan hende at enkelte programvaretitler for PlayStation 2-formatet ikke fungerer som de skal på dette systemet. Gå inn på faq.eu.playstation.com/bc for å få siste nytt om kompatible titler. Hvis du vil lagre data fra spill i PlayStation 2- eller PlayStation -formatet, må du opprette interne memory cards (minnekort) ( side 20). Håndkontrollinnstillinger Du kan justere håndkontrollinnstillingene mens du spiller. Hold PSknappen inne i minst to sekunder, og velg blant innstillingene som vises. Bytte analogmodus Når du spiller spill i PlayStation 2- eller PlayStation -format, kan du endre håndkontrollmodus. Bytt til modusen som støttes av programvaren. Enkelte programmer gjør dette automatisk. Endre håndkontrollnummer Du kan endre nummeret som er tilordnet håndkontrollen. Når håndkontrollporten som skal brukes er bestemt av programvaren, endrer du til nummeret som støttes.* * Du kan ikke tilordne håndkontrollport 2-D med PS3 -systemet. Du kan sjekke håndkontrollnummeret som er tilordnet ved å holde inne PS-knappen i minst to sekunder. Lagrede data for programvare i PS3 -format Lagrede data for programvare i PS3 -format blir lagret på systemets harddisk. Dataene vises under (Game) (Saved Data Utility) NO 19

20 Game (Spill) Spille spill Lagrede data for programvare i PlayStation 2-/ PlayStation -format Hvis du skal lagre data fra PlayStation 2-/PlayStation -format, må du opprette interne minnekort på harddisken og tilordne spor til kortene. Trinn 1: Opprette et internt minnekort 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Minnekortverktøy) under fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. Trinn 1: Opprette et internt minnekort. Opprett et internt minnekort på harddisken som erstatning for memory card (minnekortet) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort. Memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) Minnekort Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Trinn 2: Tilordne et spor. Sett inn det interne minnekortet i det interne sporet på harddisken i stedet for et MEMORY CARD-spor på PlayStation 2-eller PlayStation -konsollen. MEMORY CARD-spor Interne spor 2 Velg (New Internal Memory Card) (Nytt internt minnekort), og trykk deretter på -knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette det interne minnekortet. Typer interne minnekort Type Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Datatype som kan lagres Lagrede data fra programvare i PlayStation 2-format (lagrede data i PlayStation -format kan ikke lagres.) Lagrede data fra programvare i PlayStation -format 20

21 Game (Spill) Spille spill Trinn 2: Tilordne et spor 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Minnekortverktøy) under (Game) (Spill) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg det interne minnekortet du vil bruke, og trykk deretter på -knappen. Tilordne et spor. Sporene kan være forhåndsdefinerte, avhengig av programvaren. Slå opp i veiledningen som følger med programvaren, hvis du vil ha mer informasjon. Du kan tilordne spor mens du spiller. Hold inne PS-knappen på den trådløse håndkontrollen i minst to sekunder. Så velger du Assign Slots. Bruke lagrede data på et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort Hvis du skal bruke lagrede data på et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort, må du kopiere dataene til et internt minnekort på harddisken. Du må bruke en minnekortadapter (selges separat) for å kopiere dataene. 3 Sett inn minnekortet du vil kopiere i adapteren. Ikonet for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) vises. 4 Velg ikonet og trykk på -knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å kopiere dataene. Avhengig av typen kan det hende at lagrede data fra et memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et minnekort blir kopiert til et internt minnekort som vist nedenfor. Memory card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) Minnekort Lagrede data fra programvare i PlayStation 2-format Lagrede data fra programvare i PlayStation -format * Hvis det er store mengder lagrede data som skal kopieres, vil systemet automatisk opprette flere interne minnekort (PS). Internt minnekort (PS2) Internt minnekort (PS) Du kan ikke kopiere lagrede data fra harddisken til et Memory Card (minnekort) (8MB) (til PlayStation 2) eller et Memory Card. NO 1 Velg (Memory Card Utility (PS/PS2)) under (Game) i Home-menyen og trykk på -knappen. 2 Koble minnekortadapteren til systemet. 21

22 07 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene Bruke en kablet tilkobling De følgende instruksjonene forklarer hvordan du kobler til Internett via en Ethernet-kabel. Eksempel på en kablet nettverkskonfigurasjon Nettverkskonfigurasjonen og tilkoblingsmetoden kan variere alt etter utstyret som brukes, og nettverksmiljøet. Ruter Ikke nødvendig hvis DSL- eller kabelmodemet eller en annen Tettverksenhet, for eksempel nettverksenhet har innebygd et DSL- eller kabelmodem ruterfunksjonalitet Klargjøre det nødvendige Følgende er nødvendig for en kablet tilkobling til Internett. Abonnement hos en Internett-leverandør En nettverksenhet, som et DSL-modem eller en ruter Ethernet-kabel (følger med) Stille inn Internett-tilkoblingen Når du skal opprette en kablet tilkobling til Internett, behøver du vanligvis ikke å justere noen av standardinnstillingene. Hvis du ikke kan bruke standardinnstillingene til å koble til, følger du instruksjonene nedenfor for å justere innstillingene. Til Internett-linjen 1 Velg (Network Settings) (Nettverksinnstillinger) under (Settings) (Innstillinger) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg Internet Connection Settings (Innstillinger for Internett-tilkobling), og trykk på -knappen. Når det kommer en melding om at Internett-tilkoblingen vil brytes, velger du Yes og trykker på -knappen. Ethernet-kabel (følger med) PC 3 Velg Wired Connection (Kablet tikobling), og trykk deretter på høyre knapp. 22 En ruter er en enhet som kan koble flere utstyrsenheter til Internett-linjen. En ruter er nødvendig hvis en PC og PS3 -systemet skal være koblet til Internett samtidig.

23 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 4 Velg Easy (Lett) eller Custom (Tilpasset), og juster innstillingene etter behov. Bruke en trådløs tilkobling (kun på modeller med trådløs nettverksfunksjon) De følgende instruksjonene forklarer hvordan du kobler til Internett via en trådløs tilkobling. NO Følg instruksjonene på skjermen for å justere de nødvendige innstillingene. Eksempel på trådløs nettverkskonfigurasjon Nettverkskonfigurasjonen og tilkoblingsmetoden kan variere alt etter utstyret som brukes, og nettverksmiljøet. Ruter Tettverksenhet, for eksempel et DSL- eller kabelmodem Ikke nødvendig hvis DSL- eller kabelmodemet eller en annen nettverksenhet har innebygd ruterfunksjonalitet Easy (Lett) Custom (Tilpasset) Grunnleggende innstillinger velges automatisk. Du kan angi detaljerte innstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du slå opp i instruksjonene fra Internett-leverandøren eller som fulgte med nettverksutstyret. Til Internett-linjen Tilgangspunkt Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). PC PC Et tilgangspunkt er en enhet som gjør det mulig å koble til et nettverk uten en fysisk kabel. 23

24 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene Klargjøre det nødvendige Følgende enheter kreves for å stille inn systemet for trådløs tilkobling til Internett. Abonnement hos en Internett-leverandør En nettverksenhet, som et DSL-modem eller en ruter Et tilgangspunkt* Innstillingsinformasjon for tilgangspunktet (SSID, WEP-nøkkel, WPA-nøkkel) * Ikke nødvendig hvis det brukes en trådløs ruter med innebygd trådløs funksjonalitet Når du kobler deg trådløst til Internett, kan det inntreffe signalinterferens, avhengig av hvordan de trådløse nettverkselementene er konfigurert. Hvis dataoverføringshastigheten synker eller den trådløse håndkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du bruke en ethernettkabel til å opprette en direkte tilkobling. Avhengig av tilgangspunktet som brukes, kan det hende at du trenger MACadressen for systemet når du kobler til Internett. Du kan finne MAC-adressen til systemet ved å gå til (Settings) (System Settings) System Information (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systeminformasjon). 1 Velg (Network Settings) (Nettverksinnstillinger) under (Settings) (Innstillinger) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg Internet Connection Settings (Innstillinger for Internett-tilkobling), og trykk på -knappen. Når det kommer en melding om at Internett-tilkoblingen vil brytes, velger du Yes og trykker på -knappen. 3 Velg Wireless (trådløs), og trykk deretter på høyre knapp. 4 Velg Scan (Søk), og trykk deretter på høyre knapp. Systemet vil søke etter tilgangspunkt som er innen rekkevidde, og vise dem på en liste. Stille inn Internett-tilkoblingen Når du kobler til Internett trådløst, må du først justere nettverksinnstillingene. Nettverksinnstillingene kan variere alt etter typen tilgangspunkt og nettverksmiljøet. Instruksjonene nedenfor forklarer den mest vanlige nettverkskonfigurasjonen. Når du bruker et tilgangspunkt som støtter automatisk oppsett, velger du Automatic (Automatisk) og følger instruksjonene på skjermen. De nødvendige innstillingene blir gjort automatisk. Hvis du vil ha informasjon om tilgangspunkt som støtter automatisk oppsett, tar du kontakt med produsenten av tilgangspunkt. 24

25 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 5 Velg tilgangspunktet du vil bruke, og trykk deretter på -knappen. En SSID er en kode eller et navn som er tilordnet tilgangspunktet. Hvis du ikke vet hvilken SSID du skal bruke, eller hvis SSIDen ikke vises, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. 7 Velg de nødvendige sikkerhetsinnstillingene, og trykk deretter på høyre knapp. Sikkerhetsinnstillingene varierer alt etter hvilket tilgangspunkt som brukes. Hvis du vil finne ut hvilke innstillinger du skal bruke, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. NO 6 Bekreft SSIDen for tilgangspunktet, og trykk på høyre knapp. 8 Angi krypteringsnøkkelen, og trykk deretter på høyre knapp. I feltet for krypteringsnøkkel vises en stjerne (*) for hvert tegn du skriver inn. Hvis du ikke kjenner nøkkelen, kontakter du personen som installerte eller vedlikeholder tilgangspunktet. 25

26 Network (Nettverk) Justere nettverksinnstillingene 9 Velg Easy (Lett) eller Custom (Tilpasset), og juster innstillingene etter behov. Følg instruksjonene på skjermen for å justere de nødvendige innstillingene. Easy (Lett) Custom (Tilpasset) Grunnleggende innstillinger velges automatisk. Du kan angi detaljerte innstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du slå opp i instruksjonene fra Internett-leverandøren eller som fulgte med nettverksutstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksinnstillinger, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken ( side 27). 26

27 08 Network (Nettverk) Koble seg til Internett Hvis nettversinnstillingene er ferdig valgt allerede, vil PS3 -systemet automatisk koble seg til Internett når systemet slås på. Tilkoblingen forblir aktiv så lenge systemet er på. Bruke Internett-leseren 1 Velg (Internet Browser) (Ineternett-leser) under (Network) (Nettverk) fra Home-menyen, og trykk deretter på -knappen. Internett-leseren åpnes. Et opptatt-ikon vises mens siden hentes inn. Opptatt-ikon Vise brukerhåndboken Du kan bruke Internett-leseren til å vise den elektroniske brukerhåndboken til PS3 -systemet. Velg (Online Instruction Manuals) (brukerhåndbøker på nettet) under (Network) (nettverk) i Home-menyen og trykk på -knappen. Brukerhåndbok for PLAYSTATION 3-systemet tilgjengelig på: Brukerhåndboken inneholder detaljerte instruksjoner om bruk av PS3 systemprogramvaren. Håndboken kan også vises i nettleseren på PCen. Opprette en PLAYSTATION Network-konto Når du oppretter en PLAYSTATION Network-konto kan du chatte med venner eller bruke PS3 -systemets onlinenettverkstjeneste og andre funksjoner. Gå til (Friends), velg (Sign Up for PLAYSTATION Network) og trykk på -knappen. Skjermen der du oppretter konto vises. NO Vanlig bruk av Internett-leseren Retningsknapper Høyre spak L1-knappen START-knapp -knappen Flytt pekeren til en kobling Rull i ønsket retning Gå tilbake til forrige side Skriv inn en adresse Skift mellom å vise og skjule menyen Du må ha tilkobling til Internett for å kunne opprette en konto. Innholdet av PLAYSTATION Network-tjenesten avhenger av regionen du befinner deg i. 27

28 09 Oppdateringer PS3 -systemoppdateringer Ved å oppdatere PS3 -systemprogramvaren kan du legge til funksjoner og/eller sikkerhetsoppdateringer. Oppdater systemet ditt ofte slik at du alltid bruker siste versjon av systemprogramvaren. Du finner de siste nyhetene om oppdateringer på Oppdateringsmetoder Du kan utføre en oppdatering på en av følgende måter. Nettverksoppdatering Du kan oppdatere ved å laste ned oppdateringsdataene fra Internett. Den nyeste oppdateringen lastes ned automatisk. Velg (Settings) (System Update) Update via Internet (Innstillinger - Systemoppdatering - Oppdater via Internett). Oppdatere ved hjelp av lagringsmedier Bruk de oppdaterte dataene til å overskrive den eksisterende systemprogramvaren. Merknader Systemprogramvaren er oppdatert. Under en oppdatering må du ikke slå av systemet eller ta ut medier. Hvis en oppdatering blir avbrutt før den er fullført, kan det hende at systemprogramvaren blir ødelagt, og du kan komme til å måtte sende systemet til service. Under en oppdatering er power-knappen på fronten av systemet inaktiv. Avhengig av innholdet kan det hende du ikke kan spille uten først å oppdatere systemprogramvaren. Etter at du har oppdatert systemprogramvaren, kan du ikke gå tilbake til en tidligere versjon. Du kan oppdatere ved hjelp av oppdateringsdata lagret på en Memory Stick eller andre medier. Velg (Settings) (System Update) Update via Storage Media (Innstillinger - Systemoppdatering - Oppdater via lagringsmedier). Oppdateringsdata kan også ligge på enkelte spilldisker. Kontrollere versjonen av systemprogramvare Du kan sjekke versjonsinformasjon for systemet ved å velge (Settings) (System Settings) System Information (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systeminformasjon) Gjeldende versjon vises i System Software-feltet. 28

29 10 Tastatur Bruke skjermtastaturet Markør Viser foreslåtte valg Skrivefelt Tastoversikt Hvilke taster som vises, varierer etter inntastingsmodus og andre forhold. NO Taster Forklaring Setter inn et linjeskift Flytter markøren Sletter tegnet til venstre for markøren Setter inn et mellomrom Viser innstillingsmenyen Skifter skrivemodus Bekrefter tegnet som er skrevet, men ikke angitt, og lukker tastaturet Betjeningstaster Skrivemodusvisning Viser tegn som kan skrives med den valgte tasten Vises når forslagsmodus er på 29

30 Tastatur Bruke skjermtastaturet Skrive inn tegn I forslagsmodus kan du skrive de første bokstavene i ordet, og det kommer opp en liste over vanlige ord som begynner på disse bokstavene. Så kan du bruke retningstastene til å velge ordet du ønsker. Når du er ferdig med å skrive inn tekst, velger du Enter-tasten for å lukke tastaturet. Du kan også bruke ettrykksmetoden for å skrive inn tekst. Bruk Options -tasten til å bytte mellom skrivemetoder. Når du bruker ettrykksmetoden, vil ord som kan skrives med bokstaven eller tallet du har skrevet inn vises. For eksempel, hvis du trykker på DEF3 -tasten, vil ord som begynner med d, e, f eller 3 listes opp i kandidatvinduet på høyre side av tastaturet på skjermen. Hvis det ikke finnes noen kandidater, vises tegnet >. Ulike typer skrivemodus De språkene du kan bruke når du skriver inn tekst, er de støttede systemspråkene. Du kan angi systemspråk ved å gå til (Settings) (System Settings) System Language (Innstillinger - Systeminnstillinger - Systemspråk). Eksempel: Hvis System Language (Systemspråk) er satt til Français, kan du skrive inn tekst på fransk. Bruke et USB-tastatur Du kan skrive inn tegn ved hjelp av et USB-tastatur (selges separat). Hvis en tast på USB-tastaturet vises på skriveskjermen, vil du kunne bruke USB-tastaturet. Du kan ikke bruke forslagsmodus når du bruker et USB-tastatur. Skrivemodustypen avhenger av hvilket systemspråk som er valgt. Skrivemodusvisning Skrivemodus Eksempler på tegn du kan skrive Bokstaver og tall a b c d e Bokstaver og tall (også bokstaver med aksent) é í ó ç ñ Bare tall Webadressesnarveier.com/.net/ html gif 30

31

32 eu.playstation.com/ps3, PlayStation, PLAYSTATION, PSP og er regisrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc. Også PS3 er et varemerke for samme selskap. XMB og xross media bar er varemerker for Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. SONY og er registrerte varemerker for Sony Corporation. Også Memory Stick, Memory Stick Duo, og ATRAC er registrerte varemerker for samme selskap. Blu-ray Disc og er varemerker. DVD-logoen er et varemerke. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC. Sony Computer Entertainment Inc. er en autorisert lisensinnehaver for det registrerte varemerket CompactFlash. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Bildene i dette dokumentet kan være forskjellige fra bildene på ditt PS3 -system, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren som brukes Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet.

Detaljer

Hurtigreferanse CECHK04 7012194

Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

Hurtigreferanse CECHK04 7011941

Hurtigreferanse CECHK04 7011941 NO Hurtigreferanse CECHK04 7011941 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Introduksjon Bruke XMB (XrossMediaBar) GAME (Spill) Spille spill PSP -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). Hovedskjermbildet i XMB kalles

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-3004AB ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet.

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Introduksjon Bruke Home-menyen GAME (Spill) Spille spill VIDEO Spille av video Kategori MUSIC (Musikk) Spille av musikk PHOTO (Foto) Element Vise bilder NETWORK (Nettverk)

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) NO PlayStation Move-bevegelseskontroll Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet.

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Trådløst headset Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087 Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Innhold 1. Advarsler 1.1 Instruksjoner for resirkulering for kunder i Europa 1.2

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Podkast-mottager -

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Podkast-mottager - PLEXTALK Linio Pocket innføring - Podkast-mottager - Shinano Kenshi Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne innføringen uten forutgående varsel. Innhold 1 Hva man kan bruke funksjonen podkast-mottager

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083 Trådløst stereohodesett 2.0 Brukerhåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE. Vita-systemet før du lar barnet spille. Still inn foreldrekontrollene på PlayStation 4-419-422-01(1)

Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE. Vita-systemet før du lar barnet spille. Still inn foreldrekontrollene på PlayStation 4-419-422-01(1) Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE Still inn foreldrekontrollene på Vita-systemet før du lar barnet spille. 4-419-422-01(1) Vita-systemet har funksjoner som kan hjelpe foreldre å styre hva slags opplevelse

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer