ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell."

Transkript

1 NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B

2 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet her, kan du bli utsatt for helsefarlig stråling. Bruker du optiske instrumenter med dette produktet vil du kunne skade øynene. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Anfall forårsaket av lysimpulser (fotosensitiv epilepsi) Hvis du lider av epilepsi eller har hatt anfall, bør du kontakte legen din før du spiller. Enkelte personer kan oppleve såre øyne, endret syn, migrene, muskelspasmer, krampetrekninger, bevissthetstap eller desorientering når de blir utsatt for blinkende eller flimrende lys eller andre stimuli fra TV-skjermen når de spiller dataspill. Hvis du opplever noen av disse symptomene mens du spiller, må du slutte å spille umiddelbart og kontakte legen din. Stans spillet umiddelbart når du opplever noen av disse symptomene I tillegg til symptomene som er nevnt over, hvis du opplever hodepine, svimmelhet, kvalme, tretthet, reisesykelignende symptomer eller du føler ubehag eller smerte i en eller flere deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender, armer og føtter, må du slutte å spille umiddelbart. Hvis tilstanden vedvarer, må du oppsøke legehjelp. Dette apparatet er klassifisert som et LASERPRODUKT KLASSE 1 under IEC A2:2001. Dette utstyret er testet og godkjent i henhold til regelverket R&TT Directive med en kabel som er kortere enn 3 meter. Ikke bruk kabler som er lenger enn 3 meter. Dette produktets produsent er Sony Computer Entertainment Inc., Minami Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), og kan føre til feilfunksjon og mulig personskade. Hvis du bruker pacemaker eller annet medisinsk utstyr, bør du rådføre deg med legen din eller produsenten av utstyret, før du bruker den trådløse nettverksfunksjonen (Bluetooth og WLAN). Ikke bruk den trådløse nettverksfunksjonen på følgende steder: Steder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus. Følg bestemmelser på medisinske institusjoner når du bruker systemet i slike lokaler. I nærheten av brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisk utstyr. 2

3 Systemprogramvare Systemprogramvaren som følger med i dette produktet, er underlagt en begrenset lisens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se på for å få vite mer. Om nasjonal eksportkontroll Dette produktet kan omfattes av lover om nasjonal eksportkontroll. Du må følge kravene i slike lover og i all annen gjeldende lovgivning i forhold til dette produktet fullstendig. NO ADVARSLER 3

4 Innhold ADVARSLER... 2 Forsiktighetsregler... 5 Informasjon om PS3 -systemet på nett XMB -menyen (XrossMediaBar) Delenavn Komme i gang Tilkoblingsmetoder Utføre førstegangs oppsett av systemprogramvarene Videoavspilling på PS3 -systemet Koble til digitallydenheter...20 Slå på og av PS3 -systemet Bruke den trådløse håndkontrollen Spille av innhold Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD Spille innhold på USB-enheter...25 Filformater som kan spilles av eller vises...25 Spille spill Spillkompatibilitet...26 Spille spill...26 Kontrollerinnstillinger...26 Lagrede data for programvare i PlayStation 3-format...26 Lagrede data for programvare i PlayStation -format...27 Justere nettverksinnstillinger Justere nettverksinnstillinger (trådet)...29 Justere nettverksinnstillinger (trådløst)...29 Justere egentilpasningsinnstillinger Koble seg til Internett Bruke Internett-leseren...32 Vise brukerhåndboken...32 Opprette en PlayStation Network-konto...32 PS3 -systemoppdateringer Bruke tastaturet på skjermen Foreldrekontroll Erstatte harddisken Sikkerhetskopiere data...36 Fjerne harddisken Erstatte harddisken...38 Installere systemprogramvare på nytt...39 Gjenopprette data som har blitt sikkerhetskopiert...40 Gjenopprette PS3 -systemet Før avhending eller overføring av PS3 -systemet Før du ber om service Spesifikasjoner GARANTI Copyright og varemerker

5 Forsiktighetsregler Sikkerhet Dette produktet er laget med vekt på god sikkerhet. Ved uriktig bruk kan imidlertid alt elektrisk utstyr forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. Følg disse retningslinjene for å sikre skadefri bruk: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Undersøk nettkabelen jevnlig for skade og eventuell støvansamling rundt støpselet eller stikkontakten. Slutt å bruke enheten, koble fra nettkabelen fra stikkontakten og koble fra alle andre kabler øyeblikkelig hvis enheten fungerer på en unormal måte, avgir uvanlig lyd eller lukt eller blir for varm. Ring til nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står oppført i alle programvaremanualer til PlayStation 3. Bruk og behandling Sørg for god belysning, og hold sikker avstand til TV-skjermen. Unngå å bruke PS3 -systemet for lenge av gangen. Ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Unngå å spille når du er trett eller trenger søvn. Slutt å bruke systemet øyeblikkelig hvis du begynner å føle deg trett eller hvis du opplever ubehag eller smerter i hender eller armer når du bruker den trådløse håndkontrollen. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege. Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege. Svimmelhet, kvalme, tretthet eller reisesykelignende symptomer Ubehag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer Systemet og tilbehøret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Ikke koble til andre kabler enn USB-kabler når systemet er på (powerindikatoren lyser sammenhengende grønt). Ikke berør systemet eller tilkoblede kabler eller tilbehør når det er tordenvær. Ikke bruk systemet eller tilbehøret i nærheten av vann. Ikke la væske, små partikler eller andre fremmedlegemer komme inn i systemet eller tilbehøret. Ikke berør kontaktene på systemet eller tilbehøret. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for støv, røyk eller damp. Du bør heller ikke plassere systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Ikke plasser systemet eller tilbehøret på overflater som er ustabile, skrå eller utsatt for vibrasjoner. Systemet må kun plasseres enten i vertikal eller horisontal stilling. Når du plasserer systemet i vertikal stilling må du bruke det vertikale stativet (selges separat) som er beregnet på denne systemmodellen. Unngå å bytte stilling når systemet er slått på. Vær forsiktig når du bærer systemet. Hvis ikke du har et godt grep om systemet, kan du komme til å miste det og forårsake skade. Ikke flytt eller bytt posisjon på systemet når en disk står i. Vibrasjonen kan føre til at disken eller systemet blir oppskrapet. Ikke slå av systemet mens data lagres til eller lastes inn fra harddisken. Ikke stå på eller sett gjenstander på systemet, og ikke stable systemet sammen med andre utstyrsenheter. Ikke plasser systemet og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der de kan føre til at noen snubler i det. Unngå kroppskontakt med systemet eller luften fra systemviftene over lengre tid mens systemet er i bruk. Slik kontakt over lengre tid kan føre til mindre brannskader. Når du kobler systemet til en plasma- eller projeksjons-tv*, må du ikke la et stillbilde vises på TV-skjermen i lengre tid, da det kan føre til at et svakt bilde etterlates permanent på skjermen. * Unntatt LCD-skjermer. NO Forsiktighetsregler 5

6 Forsiktighetsregler 6 Foreldre oppfordres til å følge med på barns aktiviteter på Internett for å sørge for sikker og ansvarlig Internett-bruk. Se på hvis du vil finne ut mer. Sikkerhetsmerknader ved bruk av DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll* Ikke bruk vibrasjonsfunksjonen hvis du har sykdom eller skader i ben, ledd eller muskler i hender eller armer. Hvis du har en sykdom eller skade, bør du ikke spille slike spill med DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll uten å ha stilt vibrasjonsfunksjonen til [Av]. Når du bruker bevegelsessensorfunksjonene i den trådløse håndkontrollen, må du være forsiktig med hvor du beveger den. Hvis håndkontrollen treffer en person eller en gjenstand, kan dette forårsake skade. Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass rundt deg til å bevege deg. Hold godt tak i den trådløse håndkontrollen så du unngår å miste den og forårsake skade eller personskade. Når du bruker den trådløse håndkontrollen med en USB-kabel, må du sørge for at kabelen ikke kan treffe en person eller en gjenstand. Du må ikke trekke ut kabelen fra PS3 -systemet mens du spiller. * Disse merknadene gjelder også for andre håndkontroller. Ventilasjonsåpninger Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Følg disse retningslinjene for å sikre god ventilasjon: Plasser systemet minst 10 cm unna veggflater. Ikke sett det på en matte eller et teppe med lange fibre. Ikke plasser det på et smalt eller trangt sted. Ikke dekk til systemet med en duk. Ikke la det samle seg støv på ventilasjonsåpningene. Bruk av nettkabel For å sikre sikker drift bør du undersøke nettkabelen jevnlig. Hvis den blir skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ringe nærmeste PlayStation kundeservice. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation 3. Ikke bruk en annen nettkabel enn den medfølgende nettkabelen. Ikke gjør endringer på kabelen. Ikke berør støpselet på nettkabelen med våte hender. Unngå at nettkabelen blir tråkket på eller trykket sammen, spesielt rundt kontakter, tilbehørskontakter og der kabelen kommer ut av systemet. Ikke sett tunge gjenstander på kabelen. Ikke plasser nettkabelen i nærheten av en varmekilde, og ikke utsett ledningen for sterk varme. Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt kontakten for vekselstrøm (AC IN). Før du kobler til eller setter i nettkabelen, må du kontrollere at det ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på støpselet eller enden av ledningen, i stikkontakten eller kontakten for vekselstrøm (AC IN) på baksiden av systemet. Hvis støpselet eller kontakten blir skitten, tørker du av den med en tørr klut før du kobler til. Trekk nettkabelen ut av stikkontakten før du rengjør eller flytter systemet, eller når du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Når du kobler fra, griper du i støpselet på nettkabelen og trekker den rett ut av stikkontakten. Dra aldri i selve kabelen, og dra ikke i skjev vinkel. Ikke koble nettkabelen til en spenningstransformator eller adapter. Hvis nettkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet eller et adapter til bruk i bil, kan det oppstå varme i systemet og det kan medføre brannskader eller feil.

7 Systemet eller tilbehøret må aldri demonteres eller endres Bruk PS3 -systemet og tilbehøret i samsvar med instruksjonene i denne produktdokumentasjonen. Det gis ingen tillatelse til analyse eller endring av systemet, eller til analyse og bruk av kretskonfigurasjonene i systemet. Uautorisert modifisering av systemet vil gjøre garantien ugyldig. Det er ingen deler inne i PS3 -systemet som brukeren kan utføre service på (harddisken som følger med kan fjernes, men ikke tas fra hverandre eller endres). Det er dessuten fare for eksponering for laserstråling og elektrisk støt. Nettverk En bredbåndstilkobling til Internett kreves for å kunne koble til et nettverk. Brukeren er ansvarlig for avgifter til Internett-tjenester. Du finner nærmere detaljer i informasjonen i tjenestekontrakten, eller kontakt din Internettleverandør. Bruk bare en Ethernet-kabel som er kompatibel med nettverk av typen 10BASET, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. Ikke bruk en kabel for standard fasttelefonlinje eller kabler av andre typer enn dem som er nevnt her. Bruk av feil type ledning eller kabel kan føre til at det går mer strøm enn nødvendig gjennom LAN-kontakten, noe som kan føre til oppvarming, brann eller feilfunksjon. Trådløs nettverksfunksjon Frekvensen 2,4 GHz for radiobølger som benyttes til den trådløse nettverksfunksjonen i dette produktet, er en frekvens som brukes av flere ulike enheter. Dette produktet er utformet for å redusere virkningen fra andre enheter som benytter samme frekvens, til et minimum. I enkelte tilfeller kan imidlertid forstyrrelser fra andre enheter føre til lavere tilkoblingshastighet, kortere signalrekkevidde eller at tilkoblingen blir brutt uforvarende. Når du bruker PS3 -systemets skannefunksjon til å velge et tilgangspunkt for trådløst LAN, kan det komme frem tilgangspunkt som ikke er ment for offentlig bruk. Du bør bare koble til et tilgangspunkt som du har tillatelse til å bruke, eller som er tilgjengelig via en offentlig WLAN- eller hotspot-tjeneste. Kondensering av fuktighet Hvis systemet eller disken flyttes fra et kaldt sted og direkte til et varmt sted, kan det oppstå kondensering av fukt på linsen inne i systemet eller på disken. Dette kan føre til at systemet ikke fungerer som det skal. I så fall bør du ta ut disken og slå av og koble fra systemet. Ikke sett disken tilbake før fukten er fordampet (det kan ta flere timer). Hvis systemet fremdeles ikke fungerer som det skal, bør du ringe kundestøtte for PlayStation : Rengjøring Av sikkerhetsgrunner bør du trekke ut nettkabelen fra stikkontakten før du rengjør systemet eller tilkoblet tilbehør. Utvendige overflater (systemdeksel i plast og trådløs håndkontroll) Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på systemet forringes eller misfarges. Tørk med en myk, tørr klut. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer. Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut. NO Forsiktighetsregler 7

8 Forsiktighetsregler Ventilasjonsåpninger Når det samler seg støv i systemets ventilasjonsåpninger, fjerner du støvet med en støvsuger på lav styrke. Kontakter Må ikke brukes når kontaktene på systemet eller nettkabelen ikke er rene. Hvis det brukes når det er skittent, kan elektrisiteten bli hindret. Fjern skitten med en tørr klut. Rengjøringsmetode Rengjør disker med en myk klut, ved å tørke fra midten og ut mot kanten. Ikke bruk løsemidler, platerens, antistatisk spray eller andre kjemikalier da de kan skade diskene. Disker Merknad om kompatibilitet Noen medier kan ha regionale eller territoriale begrensninger og virker kanskje ikke på systemet ditt. Se innpakningen av mediet for detaljer. Behandling Ikke berør diskoverflaten når du håndterer en disk. Hold den i kantene. Ikke fest papir eller teip på disker, og ikke skriv på disker. Fingeravtrykk, støv, skitt eller riper på disken kan forringe bildet og gi dårligere lydkvalitet. Behandle diskene forsiktig, og sjekk alltid at de er rene før bruk. Oppbevaring Ikke utsett disker for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Når disker ikke skal brukes i en lengre periode, bør de oppbevares i etuiet. Hvis disker stables uten etui eller står skjevt, kan de bli misformet. 8

9 NO Forsiktighetsregler 9

10 Informasjon om PS3 -systemet på nett Denne håndboken forklarer maskinvarefunksjoner og oppgir grunnleggende opplysninger om hvordan du setter opp og bruker PS3 -systemet, inkludert advarsler og forholdsregler for sikker og ordentlig bruk av systemet. Du finner også følgende informasjon på Internett. Elektronisk brukerhåndbok tilgjengelig på: eu.playstation.com/manuals Denne veiledningen inneholder detaljerte opplysninger om bruk av PS3 -systemet. Programvareoppdateringer Dette nettstedet inneholder de nyeste opplysningene om programvareoppdateringer. Det offisielle nettstedet til PlayStation 3 Det offisielle nettstedet for PlayStation 3-produkter inneholder de nyeste opplysningene om programvaretitler og maskinvaretilbehør. Kundestøtte Det offisielle kundestøttenettstedet for PlayStation 3-produkter inneholder de nyeste spørsmålene og svarene om produktet. Venner Chatte, sende og motta meldinger PlayStation Network Bruke PlayStation Network-tjenester Nettverk Koble seg til Internett Spill Spille spill Video Spille av video Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, ring nærmeste kundestøtte for PlayStation. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation 3. PlayStation 3-systemet Trykt dokumentasjon DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll EURO-AV kontaktplugg Nettkabel AV-kabel USB-kabel Musikk Spille av musikk Foto Vise bilder Innstillinger 10 Informasjon om systemfunksjoner og bilder som vises i dette dokumentet kan variere i forhold til PS3 -systemet ditt, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren du kjører. Justere PS3 -systeminnstillingene Brukere Velge brukere som kan logge seg på PS3 -systemet

11 Kategori XMB -menyen (XrossMediaBar) PS3 -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). 1 Velg en kategori med. -knappen eller -knappen. NO Element 2 3 Velg et element med. -knappen eller -knappen. Trykk på -knappen for å bekrefte det valgte elementet. Retningsknapper: Brukes til å velge kategorier/elementer på skjermen PS-knappen: Viser XMB -menyen Slår systemet på/av -knappen: Viser innstillingsmenyen/kontrollpanelet Hvis du velger et ikon og trykker på. -knappen, vises menyen til innstillinger. Hvis du trykker på -knappen mens du spiller av innhold, vises kontrollpanelet. -knappen: Bekrefter det valgte elementet -knappen: Avbryter en operasjon Ikoner Innstillingsmenyen Kontrollpanelet 11

12 Delenavn Forsiden/baksiden av systemet DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll Diskåpning Power-knapp Eject-knapp Driftsindikator for WLAN Indikator for tilgang til harddisk USB-kontakter LAN-kontakt HDMI OUT-kontakt Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Retningsknapper Venstre spak/ L3-knapp* SELECT-knapp * L3- og R3-knappen aktiveres ved å trykke inn spakene. USB-kontakter R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Høyre spak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp 12 Forsiktig Ventilasjonsåpning Kontakt for vekselstrøm (AC IN) AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)- kontakt Ikke bruk systemet i et lukket skap eller andre steder der det kan bli varmeutvikling. Hvis du gjør dette, kan systemet overopphetes og kan komme til å begynne å brenne, slutte å fungere eller føre til skade. Hvis systemets indre temperatur stiger, vil power-indikatoren blinke vekselvis i grønt og rødt. Hvis dette skjer, må du skru av systemet ( side 21) og sørge for at det ikke brukes på en stund. Etter systemet har kjølt seg ned, flytter du det til et sted med god ventilasjon, og du kan fortsette å bruke det. Merknader Ikke plasser systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet. Ikke flytt systemet eller bytt stilling på det mens power-indikatoren lyser sammenhengende grønt eller blinker grønt. Vibrasjonen fra flytting av systemet kan gjøre at data går tapt eller blir skadet, eller at systemet blir skadet. Tips Hvis du plasserer systemet vertikalt, må du bruke det vertikale stativet (selges separat).

13 Komme i gang Tilkoblingsmetoder NO HDMI OUTkontakt AV MULTI OUTkontakt Koble systemet til en TV Du kan bruke en hvilken som helst av følgende metoder til å koble systemet til en TV. Videoavspilling i SD-oppløsning (Standard Definition) AV MULTI OUTkontakt AV-kabel Euro-AV Connector TV Komme i gang Videoavspilling i HD-oppløsning (High Definition) komponentvideo AV MULTI OUTkontakt Komponent-AV-kabel (selges separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R TV Videoavspilling i HD-oppløsning (High Definition) HDMI TM Hvis video ikke vises på skjermen Hvis du endrer kabeltypen du bruker til å koble systemet til en TV, er det mulig at video ikke vises på skjermen. Hvis video ikke vises, slår du av systemet og slår det på igjen ved å trykke på power-knappen i minst fem sekunder (til systemet piper to ganger). Videoutgangsinnstillingen blir tilbakestilt og video blir matet ut i standarddefinisjonsoppløsning (SD). Tips HDMI OUTkontakt HDMI-kabel (selges separat) Du finner detaljerte opplysninger om kabeltyper for videoavspilling og videomodi som støttes i Videoavspilling på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper for videoutgang ( side 17). Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydavspilling, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Du finner detaljerte opplysninger i Koble til digitallydenheter ( side 20). TV 13

14 Komme i gang Koble til en Ethernet-kabel (selges separat) Bruk en Ethernet-kabel til å koble systemet til Internett. LAN-kontakt AC IN-kontakt Tips Du kan bruke en trådløs Internettforbindelse til å koble til Internett uten å bruke en Ethernet-kabel. Du finner detaljerte opplysninger i Justere nettverksinnstillinger ( side 28). Forsiktig Ikke koble en standard telefonlinje eller andre typer ledninger som ikke er kompatible med systemet direkte til LAN-kontakten på systemet, da dette kan bygge opp varme og føre til brann eller funksjonssvikt. Koble til nettkabelen Når du har plugget inn nettkabelen i strømuttaket, lyser power-indikatoren på PS3 systemet sammenhengende rødt ( side 21). I noen regioner og land brukes det kanskje andre typer stikkontakter enn vist på illustrasjonen. Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. 14

15 Utføre førstegangs oppsett av systemprogramvaren Når du har slått på systemet, utfører du førstegangs oppsett. 5 Utfør førstegangs oppsett. NO 1 Slå på TVen og bytt videoinngangen for TVen slik at den er den samme som inngangskontakten PS3 -systemet bruker. 2 Trykk på power-knappen. Power-indikatoren blir grønn, og et bilde vises på TV-skjermen. Komme i gang Power-indikator Power-knapp 3 Koble den trådløse håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. 4 Trykk på PS-knappen på håndkontrollen. Systemet kjenner igjen håndkontrollen. Etter den har kjent igjen håndkontrollen, vises skjermen for grunnleggende oppsett. Følg instruksjonene på skjermen for å bestemme innstillinger for systemspråk, tidssone, dato og tid og brukernavn. Skjermen for oppsett av Internettforbindelse vises. Når du kobler deg til ved hjelp av en Ethernet-kabel, velges de grunnleggende innstillingene automatisk hvis du følger instruksjonene på skjermen. Hvis du kobler deg til via trådløst LAN, følger du veiledningen i Justere nettverksinnstillinger (trådløst) ( side 29) og setter opp forbindelsen. Etter du har fullført innstillingene, vises XMB -menyen ( side 11) på TV-skjermen. Tips Når du bruker en HDMI-kabel til å koble systemet til en TV, kommer det frem en skjerm for endring av videoutgangssignalet i løpet av de grunnleggende innstillingene. Hvis du velger [Ja] på denne skjermen og trykker på -knappen, blir optimal oppløsning valgt automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive inn tekst, kan du se Bruke skjermtastaturet ( side 34). Innstillingene du angir ved førstegangs oppsett, kan endres i (Innstillinger) eller (Brukere). Du kan lese mer om dette i den elektroniske brukerhåndboken (tilgang fra: eu.playstation.com/manuals). 15

16 Komme i gang Videoavspilling på PS3 -systemet PS3 -systemet kan vise to typer oppløsning: HD og SD. Slå opp i instruksjonsveiledningen til TV-apparatet du bruker, for å sjekke hvilken videomodus som støttes. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Videomodus * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Størrelsesforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tallet viser antall skannelinjer. Legg merke til at i står for interlace (sammenflettet) og p står for progressive (progressiv). Bruk av progressiv gir video med høy kvalitet og minimal flimring. * 2 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skjermbilder som viser forskjellen på ulike oppløsninger HD-skjerm SD-skjerm 16

17 Kabeltyper for videoutgang Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer alt etter inngangskontaktene på TVen og hvilken type kabel som brukes. Velg en kabel som passer til ditt TV-apparat. HDMI-kabel*² (selges separat) Kabeltype Inngangskontakt på TV-en Videomodi som støttes*¹ HDMI IN-kontakt 1080p / 1080i / 720p / 576p NO Komme i gang Komponent-AV-kabel (selges separat) Komponent VIDEO IN- kontakt COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 S VIDEO-kabel (selges separat) S VIDEO IN-kontakt S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (følger med) VIDEO IN-kontakt (kompositt) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (følger med) Euro-AV-kontaktplugg (følger med) Euro-AV-kontakt (SCART) 576i* 3 * 1 Avhengig av typen TV eller innholdet som skal spilles av, kan det hende at noen videomoduser ikke støttes. * 2 Koble systemet til TV-apparatet ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat). En HDMI-kabel kan mate ut både video og lyd, og gir deg muligheten til å nyte video og lyd av digitalkvalitet. * 3 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som [Standard (PAL)]. 17

18 Komme i gang Justere bildesignalet Avhengig av hva slags kabler og kontakter du bruker, kan det hende du må justere bildesignalet til PS3 -systemet for å kunne vise bilder i HD-oppløsning ( side 16) på en TV. Hvis video ikke vises Velg inngangssignalet på TV-en så det stemmer overens med kontakten som brukes til å koble til systemet. Skru av systemet og skru det på igjen ved å trykke på power-knappen på forsiden i minst fem sekunder (til systemet piper to ganger). Videoutgangsinnstillingen blir tilbakestilt, og video blir matet ut i standarddefinisjonsoppløsning (SD). 3 Bekreft og trykk på -knappen. Hvis du endret tilkobling i steg 2, kommer det frem en skjerm med en bekreftelsesmelding. 4 Bekreft innstillingene, velg [Ja], og trykk på -knappen. Hvis du endret tilkobling i steg 2, kommer det frem en skjerm med en bekreftelsesmelding. 1 Velg (Innstillinger) (Skjerminnstilling) [Innstilling for Video utdata] og trykk på -knappen. 2 Velg inngangen ( side 17) som brukes på TV-apparatet, og trykk på -knappen. 5 Velg oppløsningen som støttes av TV-apparatet, og trykk på -knappen. Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer avhengig av hvilken tilkobling og hvilken kabel du bruker ( side 17). Den høyeste oppløsningen du har valgt brukes til bildet som vises. Avhengig av hvilken tilkobling du valgte i steg 2, kan det hende at denne skjermen ikke vises. 18 Hvis du velger [HDMI], får du muligheten til å velge [Automatisk] eller [Brukerdefinert] på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Automatisk]. Dette vil fullføre billedinnstillingene automatisk. Hvis du velger [AV MULTI / SCART], må du velge typen utgangssignal på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekreft innstillingene, velg [Ja], og trykk på -knappen. Avhengig av hvilken tilkobling du valgte i steg 2 og oppløsningene valgt i steg 5, kan det hende at denne skjermen ikke vises. 9 Juster lydutgangsinnstillinger. Fortsett med å justere lydutgangsinnstillinger. Juster innstillingene så de stemmer overens med TV-en eller lydenheten som brukes. NO Komme i gang 7 Velg type TV og trykk på -knappen. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] i steg 5, kommer det frem en skjerm der du må velge størrelsen på skjermen. Juster denne innstillingen så den passer TV-apparatet du bruker. Hvis du har valgt [720p] eller bedre oppløsning i steg 5, vil TV-typen automatisk settes til 16:9, og skjermen for å velge størrelse på skjermen vil ikke vises. 8 Bekreft innstillingene og trykk på -knappen. Videoutgangsinnstillingene blir lagret i systemet. Hvis du velger [HDMI], får du muligheten til å velge [Automatisk] eller [Manuell] på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Automatisk]. Hvis du bruker en annen kabel enn en HDMI-kabel til lyden fra TV-en, velger du [Audio input kontakt / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruker en optisk digitalkabel til å overføre lyd, velger du [Optisk digital] og velger utgangsformatet på neste skjerm 10 Bekreft innstillingene og trykk på -knappen. Tips Lydinnstillingene blir lagret i systemet. Du kan justere lydinnstillingene under (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Audio utdata innstillinger]. 19

20 Komme i gang Koble til digitallydenheter Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydavspilling, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Eksempler for tilkobling av en lydenhet En HDMI-kabel eller optisk digitalkabel kan brukes til å koble en lydenhet til PS3 -systemet. Lydavspilling på PS3 -systemet Hvilke kanaler som støttes, kan variere avhengig av utgangskontakten som skal brukes. HDMI-kabel Optisk digitalkabel Utgangskontakter på PS3 -systemet Kanaler som kan brukes som utganger 2 kanaler. 5.1 kanaler. 7.1 kanaler. AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt HDMI OUT-kontakt HDMI-kabel (selges separat) Optisk digitalkabel for lyd (selges separat) Tips Når du skal koble en digital lydenhet til systemet, går du til (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Audio utdata innstillinger], og justerer innstillingene for lydenheten etter behov. Hvis du vil ha simultan lyd ut fra flere utganger, går du til (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Flere audio utganger], og stiller alternativet til [På]. Systemet kan mate ut både lyd og video gjennom en HDMI-kabel. Hvis både TVen og lydenheten har HDMI-kontakter, kan du mate ut TV-bildet til TVen via en tilkoblet lydenhet. Hvis en enhet er koblet til PS3 -systemet via en HDMI-kabel, må du ikke skru av enheten mens systemet er skrudd på (power-indikatoren lyser grønt). Hvis du gjør dette, kan du oppleve lydforvrengninger eller unormale lyder. HDMI-kabel (selges separat) Digitallydenhet Videoutgangskabel for TVen som brukes ( side 17) TV TV 20

Hurtigreferanse CECHK04 7012194

Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

Hurtigreferanse CECHK04 7011941

Hurtigreferanse CECHK04 7011941 NO Hurtigreferanse CECHK04 7011941 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-3004AB ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet.

Detaljer

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet.

Detaljer

Hurtigreferanse 7009518

Hurtigreferanse 7009518 Hurtigreferanse 7009518 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det inneholder

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Sikkerhetsveiledning VTE-1016

Sikkerhetsveiledning VTE-1016 NO Sikkerhetsveiledning VTE-1016 7025704 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Dette utstyret er testet og godkjent i henhold

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) NO PlayStation Move-bevegelseskontroll Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2004A 7013875 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Før du bruker dette produktet, må du lese brukerhåndboken og ta vare på den til fremtidig bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Introduksjon Bruke XMB (XrossMediaBar) GAME (Spill) Spille spill PSP -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). Hovedskjermbildet i XMB kalles

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1004A

Sikkerhetshåndbok CUH-1004A GB NO Sikkerhetshåndbok CUH-1004A 7023118 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Introduksjon Bruke Home-menyen GAME (Spill) Spille spill VIDEO Spille av video Kategori MUSIC (Musikk) Spille av musikk PHOTO (Foto) Element Vise bilder NETWORK (Nettverk)

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Velkommen til det fantastiske livet til en PS4-spiller. Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-7016B

Velkommen til det fantastiske livet til en PS4-spiller. Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-7016B Velkommen til det fantastiske livet til en PS4-spiller. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-7016B 7028619 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E

Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E 7028423 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-1116A

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-1116A Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116A 7026135 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt HDMI OUT-port HDMI-inngangsport

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1116B

Sikkerhetshåndbok CUH-1116B Sikkerhetshåndbok CUH-1116B 7027914 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA PlayStation Move-bilratt Brukerveiledning CECHYA-ZWA1 7019810 Delenavn Vist forfra venstre utløserspak -knapp -knapp høyre-knapp øvre holder opp-knapp venstre-knapp ned-knapp høyre utløserspak f-knapp

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte

Sikkerhet og brukerstøtte NO Sikkerhet og brukerstøtte CECHK04 Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. 7011948 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1116A

Sikkerhetshåndbok CUH-1116A NO Sikkerhetshåndbok CUH-1116A 7026143 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE. Vita-systemet før du lar barnet spille. Still inn foreldrekontrollene på PlayStation 4-419-422-01(1)

Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE. Vita-systemet før du lar barnet spille. Still inn foreldrekontrollene på PlayStation 4-419-422-01(1) Foreldrekontroll MERKNAD TIL FORELDRE Still inn foreldrekontrollene på Vita-systemet før du lar barnet spille. 4-419-422-01(1) Vita-systemet har funksjoner som kan hjelpe foreldre å styre hva slags opplevelse

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. NO Sikkerhet og brukerstøtte Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. 7011288 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer