ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell."

Transkript

1 NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B

2 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet her, kan du bli utsatt for helsefarlig stråling. Bruker du optiske instrumenter med dette produktet vil du kunne skade øynene. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Anfall forårsaket av lysimpulser (fotosensitiv epilepsi) Hvis du lider av epilepsi eller har hatt anfall, bør du kontakte legen din før du spiller. Enkelte personer kan oppleve såre øyne, endret syn, migrene, muskelspasmer, krampetrekninger, bevissthetstap eller desorientering når de blir utsatt for blinkende eller flimrende lys eller andre stimuli fra TV-skjermen når de spiller dataspill. Hvis du opplever noen av disse symptomene mens du spiller, må du slutte å spille umiddelbart og kontakte legen din. Stans spillet umiddelbart når du opplever noen av disse symptomene I tillegg til symptomene som er nevnt over, hvis du opplever hodepine, svimmelhet, kvalme, tretthet, reisesykelignende symptomer eller du føler ubehag eller smerte i en eller flere deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender, armer og føtter, må du slutte å spille umiddelbart. Hvis tilstanden vedvarer, må du oppsøke legehjelp. Dette apparatet er klassifisert som et LASERPRODUKT KLASSE 1 under IEC A2:2001. Dette utstyret er testet og godkjent i henhold til regelverket R&TT Directive med en kabel som er kortere enn 3 meter. Ikke bruk kabler som er lenger enn 3 meter. Dette produktets produsent er Sony Computer Entertainment Inc., Minami Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), og kan føre til feilfunksjon og mulig personskade. Hvis du bruker pacemaker eller annet medisinsk utstyr, bør du rådføre deg med legen din eller produsenten av utstyret, før du bruker den trådløse nettverksfunksjonen (Bluetooth og WLAN). Ikke bruk den trådløse nettverksfunksjonen på følgende steder: Steder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus. Følg bestemmelser på medisinske institusjoner når du bruker systemet i slike lokaler. I nærheten av brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisk utstyr. 2

3 Systemprogramvare Systemprogramvaren som følger med i dette produktet, er underlagt en begrenset lisens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se på for å få vite mer. Om nasjonal eksportkontroll Dette produktet kan omfattes av lover om nasjonal eksportkontroll. Du må følge kravene i slike lover og i all annen gjeldende lovgivning i forhold til dette produktet fullstendig. NO ADVARSLER 3

4 Innhold ADVARSLER... 2 Forsiktighetsregler... 5 Informasjon om PS3 -systemet på nett XMB -menyen (XrossMediaBar) Delenavn Komme i gang Tilkoblingsmetoder Utføre førstegangs oppsett av systemprogramvarene Videoavspilling på PS3 -systemet Koble til digitallydenheter...20 Slå på og av PS3 -systemet Bruke den trådløse håndkontrollen Spille av innhold Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD Spille innhold på USB-enheter...25 Filformater som kan spilles av eller vises...25 Spille spill Spillkompatibilitet...26 Spille spill...26 Kontrollerinnstillinger...26 Lagrede data for programvare i PlayStation 3-format...26 Lagrede data for programvare i PlayStation -format...27 Justere nettverksinnstillinger Justere nettverksinnstillinger (trådet)...29 Justere nettverksinnstillinger (trådløst)...29 Justere egentilpasningsinnstillinger Koble seg til Internett Bruke Internett-leseren...32 Vise brukerhåndboken...32 Opprette en PlayStation Network-konto...32 PS3 -systemoppdateringer Bruke tastaturet på skjermen Foreldrekontroll Erstatte harddisken Sikkerhetskopiere data...36 Fjerne harddisken Erstatte harddisken...38 Installere systemprogramvare på nytt...39 Gjenopprette data som har blitt sikkerhetskopiert...40 Gjenopprette PS3 -systemet Før avhending eller overføring av PS3 -systemet Før du ber om service Spesifikasjoner GARANTI Copyright og varemerker

5 Forsiktighetsregler Sikkerhet Dette produktet er laget med vekt på god sikkerhet. Ved uriktig bruk kan imidlertid alt elektrisk utstyr forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. Følg disse retningslinjene for å sikre skadefri bruk: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Undersøk nettkabelen jevnlig for skade og eventuell støvansamling rundt støpselet eller stikkontakten. Slutt å bruke enheten, koble fra nettkabelen fra stikkontakten og koble fra alle andre kabler øyeblikkelig hvis enheten fungerer på en unormal måte, avgir uvanlig lyd eller lukt eller blir for varm. Ring til nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står oppført i alle programvaremanualer til PlayStation 3. Bruk og behandling Sørg for god belysning, og hold sikker avstand til TV-skjermen. Unngå å bruke PS3 -systemet for lenge av gangen. Ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Unngå å spille når du er trett eller trenger søvn. Slutt å bruke systemet øyeblikkelig hvis du begynner å føle deg trett eller hvis du opplever ubehag eller smerter i hender eller armer når du bruker den trådløse håndkontrollen. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege. Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege. Svimmelhet, kvalme, tretthet eller reisesykelignende symptomer Ubehag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer Systemet og tilbehøret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Ikke koble til andre kabler enn USB-kabler når systemet er på (powerindikatoren lyser sammenhengende grønt). Ikke berør systemet eller tilkoblede kabler eller tilbehør når det er tordenvær. Ikke bruk systemet eller tilbehøret i nærheten av vann. Ikke la væske, små partikler eller andre fremmedlegemer komme inn i systemet eller tilbehøret. Ikke berør kontaktene på systemet eller tilbehøret. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for støv, røyk eller damp. Du bør heller ikke plassere systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Ikke plasser systemet eller tilbehøret på overflater som er ustabile, skrå eller utsatt for vibrasjoner. Systemet må kun plasseres enten i vertikal eller horisontal stilling. Når du plasserer systemet i vertikal stilling må du bruke det vertikale stativet (selges separat) som er beregnet på denne systemmodellen. Unngå å bytte stilling når systemet er slått på. Vær forsiktig når du bærer systemet. Hvis ikke du har et godt grep om systemet, kan du komme til å miste det og forårsake skade. Ikke flytt eller bytt posisjon på systemet når en disk står i. Vibrasjonen kan føre til at disken eller systemet blir oppskrapet. Ikke slå av systemet mens data lagres til eller lastes inn fra harddisken. Ikke stå på eller sett gjenstander på systemet, og ikke stable systemet sammen med andre utstyrsenheter. Ikke plasser systemet og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der de kan føre til at noen snubler i det. Unngå kroppskontakt med systemet eller luften fra systemviftene over lengre tid mens systemet er i bruk. Slik kontakt over lengre tid kan føre til mindre brannskader. Når du kobler systemet til en plasma- eller projeksjons-tv*, må du ikke la et stillbilde vises på TV-skjermen i lengre tid, da det kan føre til at et svakt bilde etterlates permanent på skjermen. * Unntatt LCD-skjermer. NO Forsiktighetsregler 5

6 Forsiktighetsregler 6 Foreldre oppfordres til å følge med på barns aktiviteter på Internett for å sørge for sikker og ansvarlig Internett-bruk. Se på hvis du vil finne ut mer. Sikkerhetsmerknader ved bruk av DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll* Ikke bruk vibrasjonsfunksjonen hvis du har sykdom eller skader i ben, ledd eller muskler i hender eller armer. Hvis du har en sykdom eller skade, bør du ikke spille slike spill med DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll uten å ha stilt vibrasjonsfunksjonen til [Av]. Når du bruker bevegelsessensorfunksjonene i den trådløse håndkontrollen, må du være forsiktig med hvor du beveger den. Hvis håndkontrollen treffer en person eller en gjenstand, kan dette forårsake skade. Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass rundt deg til å bevege deg. Hold godt tak i den trådløse håndkontrollen så du unngår å miste den og forårsake skade eller personskade. Når du bruker den trådløse håndkontrollen med en USB-kabel, må du sørge for at kabelen ikke kan treffe en person eller en gjenstand. Du må ikke trekke ut kabelen fra PS3 -systemet mens du spiller. * Disse merknadene gjelder også for andre håndkontroller. Ventilasjonsåpninger Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Følg disse retningslinjene for å sikre god ventilasjon: Plasser systemet minst 10 cm unna veggflater. Ikke sett det på en matte eller et teppe med lange fibre. Ikke plasser det på et smalt eller trangt sted. Ikke dekk til systemet med en duk. Ikke la det samle seg støv på ventilasjonsåpningene. Bruk av nettkabel For å sikre sikker drift bør du undersøke nettkabelen jevnlig. Hvis den blir skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ringe nærmeste PlayStation kundeservice. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation 3. Ikke bruk en annen nettkabel enn den medfølgende nettkabelen. Ikke gjør endringer på kabelen. Ikke berør støpselet på nettkabelen med våte hender. Unngå at nettkabelen blir tråkket på eller trykket sammen, spesielt rundt kontakter, tilbehørskontakter og der kabelen kommer ut av systemet. Ikke sett tunge gjenstander på kabelen. Ikke plasser nettkabelen i nærheten av en varmekilde, og ikke utsett ledningen for sterk varme. Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt kontakten for vekselstrøm (AC IN). Før du kobler til eller setter i nettkabelen, må du kontrollere at det ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på støpselet eller enden av ledningen, i stikkontakten eller kontakten for vekselstrøm (AC IN) på baksiden av systemet. Hvis støpselet eller kontakten blir skitten, tørker du av den med en tørr klut før du kobler til. Trekk nettkabelen ut av stikkontakten før du rengjør eller flytter systemet, eller når du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Når du kobler fra, griper du i støpselet på nettkabelen og trekker den rett ut av stikkontakten. Dra aldri i selve kabelen, og dra ikke i skjev vinkel. Ikke koble nettkabelen til en spenningstransformator eller adapter. Hvis nettkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet eller et adapter til bruk i bil, kan det oppstå varme i systemet og det kan medføre brannskader eller feil.

7 Systemet eller tilbehøret må aldri demonteres eller endres Bruk PS3 -systemet og tilbehøret i samsvar med instruksjonene i denne produktdokumentasjonen. Det gis ingen tillatelse til analyse eller endring av systemet, eller til analyse og bruk av kretskonfigurasjonene i systemet. Uautorisert modifisering av systemet vil gjøre garantien ugyldig. Det er ingen deler inne i PS3 -systemet som brukeren kan utføre service på (harddisken som følger med kan fjernes, men ikke tas fra hverandre eller endres). Det er dessuten fare for eksponering for laserstråling og elektrisk støt. Nettverk En bredbåndstilkobling til Internett kreves for å kunne koble til et nettverk. Brukeren er ansvarlig for avgifter til Internett-tjenester. Du finner nærmere detaljer i informasjonen i tjenestekontrakten, eller kontakt din Internettleverandør. Bruk bare en Ethernet-kabel som er kompatibel med nettverk av typen 10BASET, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. Ikke bruk en kabel for standard fasttelefonlinje eller kabler av andre typer enn dem som er nevnt her. Bruk av feil type ledning eller kabel kan føre til at det går mer strøm enn nødvendig gjennom LAN-kontakten, noe som kan føre til oppvarming, brann eller feilfunksjon. Trådløs nettverksfunksjon Frekvensen 2,4 GHz for radiobølger som benyttes til den trådløse nettverksfunksjonen i dette produktet, er en frekvens som brukes av flere ulike enheter. Dette produktet er utformet for å redusere virkningen fra andre enheter som benytter samme frekvens, til et minimum. I enkelte tilfeller kan imidlertid forstyrrelser fra andre enheter føre til lavere tilkoblingshastighet, kortere signalrekkevidde eller at tilkoblingen blir brutt uforvarende. Når du bruker PS3 -systemets skannefunksjon til å velge et tilgangspunkt for trådløst LAN, kan det komme frem tilgangspunkt som ikke er ment for offentlig bruk. Du bør bare koble til et tilgangspunkt som du har tillatelse til å bruke, eller som er tilgjengelig via en offentlig WLAN- eller hotspot-tjeneste. Kondensering av fuktighet Hvis systemet eller disken flyttes fra et kaldt sted og direkte til et varmt sted, kan det oppstå kondensering av fukt på linsen inne i systemet eller på disken. Dette kan føre til at systemet ikke fungerer som det skal. I så fall bør du ta ut disken og slå av og koble fra systemet. Ikke sett disken tilbake før fukten er fordampet (det kan ta flere timer). Hvis systemet fremdeles ikke fungerer som det skal, bør du ringe kundestøtte for PlayStation : Rengjøring Av sikkerhetsgrunner bør du trekke ut nettkabelen fra stikkontakten før du rengjør systemet eller tilkoblet tilbehør. Utvendige overflater (systemdeksel i plast og trådløs håndkontroll) Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på systemet forringes eller misfarges. Tørk med en myk, tørr klut. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer. Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut. NO Forsiktighetsregler 7

8 Forsiktighetsregler Ventilasjonsåpninger Når det samler seg støv i systemets ventilasjonsåpninger, fjerner du støvet med en støvsuger på lav styrke. Kontakter Må ikke brukes når kontaktene på systemet eller nettkabelen ikke er rene. Hvis det brukes når det er skittent, kan elektrisiteten bli hindret. Fjern skitten med en tørr klut. Rengjøringsmetode Rengjør disker med en myk klut, ved å tørke fra midten og ut mot kanten. Ikke bruk løsemidler, platerens, antistatisk spray eller andre kjemikalier da de kan skade diskene. Disker Merknad om kompatibilitet Noen medier kan ha regionale eller territoriale begrensninger og virker kanskje ikke på systemet ditt. Se innpakningen av mediet for detaljer. Behandling Ikke berør diskoverflaten når du håndterer en disk. Hold den i kantene. Ikke fest papir eller teip på disker, og ikke skriv på disker. Fingeravtrykk, støv, skitt eller riper på disken kan forringe bildet og gi dårligere lydkvalitet. Behandle diskene forsiktig, og sjekk alltid at de er rene før bruk. Oppbevaring Ikke utsett disker for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Når disker ikke skal brukes i en lengre periode, bør de oppbevares i etuiet. Hvis disker stables uten etui eller står skjevt, kan de bli misformet. 8

9 NO Forsiktighetsregler 9

10 Informasjon om PS3 -systemet på nett Denne håndboken forklarer maskinvarefunksjoner og oppgir grunnleggende opplysninger om hvordan du setter opp og bruker PS3 -systemet, inkludert advarsler og forholdsregler for sikker og ordentlig bruk av systemet. Du finner også følgende informasjon på Internett. Elektronisk brukerhåndbok tilgjengelig på: eu.playstation.com/manuals Denne veiledningen inneholder detaljerte opplysninger om bruk av PS3 -systemet. Programvareoppdateringer Dette nettstedet inneholder de nyeste opplysningene om programvareoppdateringer. Det offisielle nettstedet til PlayStation 3 Det offisielle nettstedet for PlayStation 3-produkter inneholder de nyeste opplysningene om programvaretitler og maskinvaretilbehør. Kundestøtte Det offisielle kundestøttenettstedet for PlayStation 3-produkter inneholder de nyeste spørsmålene og svarene om produktet. Venner Chatte, sende og motta meldinger PlayStation Network Bruke PlayStation Network-tjenester Nettverk Koble seg til Internett Spill Spille spill Video Spille av video Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, ring nærmeste kundestøtte for PlayStation. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation 3. PlayStation 3-systemet Trykt dokumentasjon DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll EURO-AV kontaktplugg Nettkabel AV-kabel USB-kabel Musikk Spille av musikk Foto Vise bilder Innstillinger 10 Informasjon om systemfunksjoner og bilder som vises i dette dokumentet kan variere i forhold til PS3 -systemet ditt, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren du kjører. Justere PS3 -systeminnstillingene Brukere Velge brukere som kan logge seg på PS3 -systemet

11 Kategori XMB -menyen (XrossMediaBar) PS3 -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). 1 Velg en kategori med. -knappen eller -knappen. NO Element 2 3 Velg et element med. -knappen eller -knappen. Trykk på -knappen for å bekrefte det valgte elementet. Retningsknapper: Brukes til å velge kategorier/elementer på skjermen PS-knappen: Viser XMB -menyen Slår systemet på/av -knappen: Viser innstillingsmenyen/kontrollpanelet Hvis du velger et ikon og trykker på. -knappen, vises menyen til innstillinger. Hvis du trykker på -knappen mens du spiller av innhold, vises kontrollpanelet. -knappen: Bekrefter det valgte elementet -knappen: Avbryter en operasjon Ikoner Innstillingsmenyen Kontrollpanelet 11

12 Delenavn Forsiden/baksiden av systemet DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll Diskåpning Power-knapp Eject-knapp Driftsindikator for WLAN Indikator for tilgang til harddisk USB-kontakter LAN-kontakt HDMI OUT-kontakt Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Retningsknapper Venstre spak/ L3-knapp* SELECT-knapp * L3- og R3-knappen aktiveres ved å trykke inn spakene. USB-kontakter R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Høyre spak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp 12 Forsiktig Ventilasjonsåpning Kontakt for vekselstrøm (AC IN) AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)- kontakt Ikke bruk systemet i et lukket skap eller andre steder der det kan bli varmeutvikling. Hvis du gjør dette, kan systemet overopphetes og kan komme til å begynne å brenne, slutte å fungere eller føre til skade. Hvis systemets indre temperatur stiger, vil power-indikatoren blinke vekselvis i grønt og rødt. Hvis dette skjer, må du skru av systemet ( side 21) og sørge for at det ikke brukes på en stund. Etter systemet har kjølt seg ned, flytter du det til et sted med god ventilasjon, og du kan fortsette å bruke det. Merknader Ikke plasser systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet. Ikke flytt systemet eller bytt stilling på det mens power-indikatoren lyser sammenhengende grønt eller blinker grønt. Vibrasjonen fra flytting av systemet kan gjøre at data går tapt eller blir skadet, eller at systemet blir skadet. Tips Hvis du plasserer systemet vertikalt, må du bruke det vertikale stativet (selges separat).

13 Komme i gang Tilkoblingsmetoder NO HDMI OUTkontakt AV MULTI OUTkontakt Koble systemet til en TV Du kan bruke en hvilken som helst av følgende metoder til å koble systemet til en TV. Videoavspilling i SD-oppløsning (Standard Definition) AV MULTI OUTkontakt AV-kabel Euro-AV Connector TV Komme i gang Videoavspilling i HD-oppløsning (High Definition) komponentvideo AV MULTI OUTkontakt Komponent-AV-kabel (selges separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R TV Videoavspilling i HD-oppløsning (High Definition) HDMI TM Hvis video ikke vises på skjermen Hvis du endrer kabeltypen du bruker til å koble systemet til en TV, er det mulig at video ikke vises på skjermen. Hvis video ikke vises, slår du av systemet og slår det på igjen ved å trykke på power-knappen i minst fem sekunder (til systemet piper to ganger). Videoutgangsinnstillingen blir tilbakestilt og video blir matet ut i standarddefinisjonsoppløsning (SD). Tips HDMI OUTkontakt HDMI-kabel (selges separat) Du finner detaljerte opplysninger om kabeltyper for videoavspilling og videomodi som støttes i Videoavspilling på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper for videoutgang ( side 17). Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydavspilling, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Du finner detaljerte opplysninger i Koble til digitallydenheter ( side 20). TV 13

14 Komme i gang Koble til en Ethernet-kabel (selges separat) Bruk en Ethernet-kabel til å koble systemet til Internett. LAN-kontakt AC IN-kontakt Tips Du kan bruke en trådløs Internettforbindelse til å koble til Internett uten å bruke en Ethernet-kabel. Du finner detaljerte opplysninger i Justere nettverksinnstillinger ( side 28). Forsiktig Ikke koble en standard telefonlinje eller andre typer ledninger som ikke er kompatible med systemet direkte til LAN-kontakten på systemet, da dette kan bygge opp varme og føre til brann eller funksjonssvikt. Koble til nettkabelen Når du har plugget inn nettkabelen i strømuttaket, lyser power-indikatoren på PS3 systemet sammenhengende rødt ( side 21). I noen regioner og land brukes det kanskje andre typer stikkontakter enn vist på illustrasjonen. Forsiktig Ikke koble til nettkabelen for systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. 14

15 Utføre førstegangs oppsett av systemprogramvaren Når du har slått på systemet, utfører du førstegangs oppsett. 5 Utfør førstegangs oppsett. NO 1 Slå på TVen og bytt videoinngangen for TVen slik at den er den samme som inngangskontakten PS3 -systemet bruker. 2 Trykk på power-knappen. Power-indikatoren blir grønn, og et bilde vises på TV-skjermen. Komme i gang Power-indikator Power-knapp 3 Koble den trådløse håndkontrollen til systemet med en USB-kabel. 4 Trykk på PS-knappen på håndkontrollen. Systemet kjenner igjen håndkontrollen. Etter den har kjent igjen håndkontrollen, vises skjermen for grunnleggende oppsett. Følg instruksjonene på skjermen for å bestemme innstillinger for systemspråk, tidssone, dato og tid og brukernavn. Skjermen for oppsett av Internettforbindelse vises. Når du kobler deg til ved hjelp av en Ethernet-kabel, velges de grunnleggende innstillingene automatisk hvis du følger instruksjonene på skjermen. Hvis du kobler deg til via trådløst LAN, følger du veiledningen i Justere nettverksinnstillinger (trådløst) ( side 29) og setter opp forbindelsen. Etter du har fullført innstillingene, vises XMB -menyen ( side 11) på TV-skjermen. Tips Når du bruker en HDMI-kabel til å koble systemet til en TV, kommer det frem en skjerm for endring av videoutgangssignalet i løpet av de grunnleggende innstillingene. Hvis du velger [Ja] på denne skjermen og trykker på -knappen, blir optimal oppløsning valgt automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive inn tekst, kan du se Bruke skjermtastaturet ( side 34). Innstillingene du angir ved førstegangs oppsett, kan endres i (Innstillinger) eller (Brukere). Du kan lese mer om dette i den elektroniske brukerhåndboken (tilgang fra: eu.playstation.com/manuals). 15

16 Komme i gang Videoavspilling på PS3 -systemet PS3 -systemet kan vise to typer oppløsning: HD og SD. Slå opp i instruksjonsveiledningen til TV-apparatet du bruker, for å sjekke hvilken videomodus som støttes. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Videomodus * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Størrelsesforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tallet viser antall skannelinjer. Legg merke til at i står for interlace (sammenflettet) og p står for progressive (progressiv). Bruk av progressiv gir video med høy kvalitet og minimal flimring. * 2 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skjermbilder som viser forskjellen på ulike oppløsninger HD-skjerm SD-skjerm 16

17 Kabeltyper for videoutgang Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer alt etter inngangskontaktene på TVen og hvilken type kabel som brukes. Velg en kabel som passer til ditt TV-apparat. HDMI-kabel*² (selges separat) Kabeltype Inngangskontakt på TV-en Videomodi som støttes*¹ HDMI IN-kontakt 1080p / 1080i / 720p / 576p NO Komme i gang Komponent-AV-kabel (selges separat) Komponent VIDEO IN- kontakt COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 S VIDEO-kabel (selges separat) S VIDEO IN-kontakt S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (følger med) VIDEO IN-kontakt (kompositt) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (følger med) Euro-AV-kontaktplugg (følger med) Euro-AV-kontakt (SCART) 576i* 3 * 1 Avhengig av typen TV eller innholdet som skal spilles av, kan det hende at noen videomoduser ikke støttes. * 2 Koble systemet til TV-apparatet ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat). En HDMI-kabel kan mate ut både video og lyd, og gir deg muligheten til å nyte video og lyd av digitalkvalitet. * 3 Systemets videoutgangsinnstillinger vises som [Standard (PAL)]. 17

18 Komme i gang Justere bildesignalet Avhengig av hva slags kabler og kontakter du bruker, kan det hende du må justere bildesignalet til PS3 -systemet for å kunne vise bilder i HD-oppløsning ( side 16) på en TV. Hvis video ikke vises Velg inngangssignalet på TV-en så det stemmer overens med kontakten som brukes til å koble til systemet. Skru av systemet og skru det på igjen ved å trykke på power-knappen på forsiden i minst fem sekunder (til systemet piper to ganger). Videoutgangsinnstillingen blir tilbakestilt, og video blir matet ut i standarddefinisjonsoppløsning (SD). 3 Bekreft og trykk på -knappen. Hvis du endret tilkobling i steg 2, kommer det frem en skjerm med en bekreftelsesmelding. 4 Bekreft innstillingene, velg [Ja], og trykk på -knappen. Hvis du endret tilkobling i steg 2, kommer det frem en skjerm med en bekreftelsesmelding. 1 Velg (Innstillinger) (Skjerminnstilling) [Innstilling for Video utdata] og trykk på -knappen. 2 Velg inngangen ( side 17) som brukes på TV-apparatet, og trykk på -knappen. 5 Velg oppløsningen som støttes av TV-apparatet, og trykk på -knappen. Oppløsningen som vises på TV-apparatet, varierer avhengig av hvilken tilkobling og hvilken kabel du bruker ( side 17). Den høyeste oppløsningen du har valgt brukes til bildet som vises. Avhengig av hvilken tilkobling du valgte i steg 2, kan det hende at denne skjermen ikke vises. 18 Hvis du velger [HDMI], får du muligheten til å velge [Automatisk] eller [Brukerdefinert] på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Automatisk]. Dette vil fullføre billedinnstillingene automatisk. Hvis du velger [AV MULTI / SCART], må du velge typen utgangssignal på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekreft innstillingene, velg [Ja], og trykk på -knappen. Avhengig av hvilken tilkobling du valgte i steg 2 og oppløsningene valgt i steg 5, kan det hende at denne skjermen ikke vises. 9 Juster lydutgangsinnstillinger. Fortsett med å justere lydutgangsinnstillinger. Juster innstillingene så de stemmer overens med TV-en eller lydenheten som brukes. NO Komme i gang 7 Velg type TV og trykk på -knappen. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] i steg 5, kommer det frem en skjerm der du må velge størrelsen på skjermen. Juster denne innstillingen så den passer TV-apparatet du bruker. Hvis du har valgt [720p] eller bedre oppløsning i steg 5, vil TV-typen automatisk settes til 16:9, og skjermen for å velge størrelse på skjermen vil ikke vises. 8 Bekreft innstillingene og trykk på -knappen. Videoutgangsinnstillingene blir lagret i systemet. Hvis du velger [HDMI], får du muligheten til å velge [Automatisk] eller [Manuell] på neste skjerm. I de fleste tilfeller bør du velge [Automatisk]. Hvis du bruker en annen kabel enn en HDMI-kabel til lyden fra TV-en, velger du [Audio input kontakt / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruker en optisk digitalkabel til å overføre lyd, velger du [Optisk digital] og velger utgangsformatet på neste skjerm 10 Bekreft innstillingene og trykk på -knappen. Tips Lydinnstillingene blir lagret i systemet. Du kan justere lydinnstillingene under (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Audio utdata innstillinger]. 19

20 Komme i gang Koble til digitallydenheter Du kan koble til lydenheter som støtter digital lydavspilling, for eksempel en AV-mottaker for hjemmeunderholdning. Eksempler for tilkobling av en lydenhet En HDMI-kabel eller optisk digitalkabel kan brukes til å koble en lydenhet til PS3 -systemet. Lydavspilling på PS3 -systemet Hvilke kanaler som støttes, kan variere avhengig av utgangskontakten som skal brukes. HDMI-kabel Optisk digitalkabel Utgangskontakter på PS3 -systemet Kanaler som kan brukes som utganger 2 kanaler. 5.1 kanaler. 7.1 kanaler. AV MULTI OUT-kontakt DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt HDMI OUT-kontakt HDMI-kabel (selges separat) Optisk digitalkabel for lyd (selges separat) Tips Når du skal koble en digital lydenhet til systemet, går du til (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Audio utdata innstillinger], og justerer innstillingene for lydenheten etter behov. Hvis du vil ha simultan lyd ut fra flere utganger, går du til (Innstillinger) (Lydinnstilling) [Flere audio utganger], og stiller alternativet til [På]. Systemet kan mate ut både lyd og video gjennom en HDMI-kabel. Hvis både TVen og lydenheten har HDMI-kontakter, kan du mate ut TV-bildet til TVen via en tilkoblet lydenhet. Hvis en enhet er koblet til PS3 -systemet via en HDMI-kabel, må du ikke skru av enheten mens systemet er skrudd på (power-indikatoren lyser grønt). Hvis du gjør dette, kan du oppleve lydforvrengninger eller unormale lyder. HDMI-kabel (selges separat) Digitallydenhet Videoutgangskabel for TVen som brukes ( side 17) TV TV 20

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer