Sikkerhet og brukerstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet og brukerstøtte"

Transkript

1 NO Sikkerhet og brukerstøtte CECHK04 Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk

2 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Advarsel Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet her, kan du bli utsatt for helsefarlig stråling. Bruker du optiske instrumenter med dette produktet vil du kunne skade øynene. Anfall forårsaket av lysimpulser (fotosensitiv epilepsi) Hvis du lider av epilepsi eller har hatt anfall, bør du kontakte legen din før du spiller. Enkelte personer kan oppleve såre øyne, endret syn, migrene, muskelspasmer, krampetrekninger, blackout, bevissthetstap eller desorientering når de blir utsatt for blinkende eller flimrende lys eller andre stimuli fra TV-skjermen når de spiller dataspill. Hvis du opplever noen av disse symptomene mens du spiller, må du slutte å spille umiddelbart og kontakte legen din. Stans spillet umiddelbart når du opplever noen av disse symptomene I tillegg til symptomene som er nevnt over, hvis du opplever hodepine, svimmelhet, kvalme, tretthet, reisesykelignende symptomer eller du føler ubehag eller smerte i en eller flere deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender, armer og føtter, må du slutte å spille umiddelbart. Hvis tilstanden vedvarer, må du oppsøke legehjelp. Radiobølger Dette apparatet er klassifisert som et LASERPRODUKT KLASSE 1 under IEC A2:2001. Dette utstyret er testet og godkjent i henhold til regelverket R&TT Directive med en kabel som er kortere enn 3 meter. Ikke bruk kabler som er lenger enn 3 meter. Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), og kan føre til feilfunksjon og mulig personskade. Hvis du bruker pacemaker eller annet medisinsk utstyr, bør du rådføre deg med legen din eller produsenten av utstyret, før du bruker den trådløse nettverksfunksjonen. (Bluetooth og trådløst LAN). Ikke bruk den trådløse nettverksfunksjonen på følgende steder: Steder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus. Følg bestemmelser på medisinske institusjoner når du bruker systemet i slike lokaler. I nærheten av brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisk utstyr. Dette produktets produsent er Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueres i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. 2 ADVARSLER

3 Om DNAS Sony Computer Entertainment Inc. bruker DNAS (Dynamic Network Authentication System), et eget autentiseringssystem, som hjelp til å beskytte copyright og sikkerhet ved tilkobling av PS3 -systemet til et nettverk. DNAS kan hente informasjon om en brukers maskinvare og programvare til godkjenning, kopibeskyttelse, kontoblokkering, system-, regel- eller spilladministrasjon og andre formål. Informasjonen som samles, identifiserer ikke brukeren personlig. Uautorisert overføring, fremvisning, eksport, import eller sending av programmer og enheter som innebærer en omgåelse av denne godkjenningen, kan være forbudt ved lov. NO Systemprogramvare Systemprogramvaren som følger med i dette produktet, er underlagt en begrenset lisens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se på for å få vite mer. ADVARSLER 3

4 Innhold ADVARSLER Om PS3 -systemdokumentasjonen... 4 x Før bruk Forsiktighetsregler x Feilsøking Før du ber om service... 9 GARANTI x Tilleggsinformasjon Fjerne/erstatte harddisken Installere systemprogramvare på nytt Forholdsregler ved kasting av PS3 -systemet Batteri til trådløs håndkontroll Spesifikasjoner Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte (dette dokumentet) Dette dokumentet inneholder sikkerhetsinformasjon om bruken av PS3 -systemet, feilsøking, spesifikasjoner og annen informasjon. Hurtigreferanse Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan du installerer og klargjør PS3 -systemet til bruk, og enkel betjening av maskinvaren. Brukerhåndbok (denne finner du på: eu.playstation.com/manuals) Dette elektroniske dokumentet kan lastes ned via en Internett-tilkobling og inneholder detaljert informasjon om bruken av PS3 -systemprogramvaren. Informasjonen om systemfunksjonalitet i dette dokumentet, kan være forskjellig fra informasjonen for ditt PS3 -system, avhengig av hvilken versjon av systemprogramvaren som brukes. 4 Innhold

5 Før bruk Forsiktighetsregler Sikkerhet Dette produktet er laget med vekt på god sikkerhet. Ved uriktig bruk kan imidlertid alt elektrisk utstyr forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. Følg disse retningslinjene for å sikre skadefri bruk: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Undersøk jevnlig nettkabelen for skade og eventuell støvansamling rundt støpselet eller stikkontakten. Slutt å bruke enheten, koble fra nettkabelen fra stikkontakten og koble fra alle andre kabler øyeblikkelig hvis enheten fungerer på en unormal måte, avgir uvanlig lyd eller lukt eller blir for varm. Ring til nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står oppført i alle programvaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Bruk og behandling Sørg for god belysning, og hold sikker avstand til TV-skjermen. Unngå å bruke PS3 -systemet for lenge av gangen. Ta 15 minutters pause for hver time du spiller. Unngå å spille når du er trett eller trenger søvn. Slutt å bruke systemet øyeblikkelig hvis du begynner å føle deg trett eller hvis du opplever ubehag eller smerter i hender eller armer når du bruker den trådløse håndkontrollen. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege. Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege. Svimmelhet, kvalme, tretthet eller reisesykelignende symptomer Ubehag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer Systemet og tilbehøret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Ikke koble til andre kabler enn USB-kabler når systemet er på (power-indikatoren lyser grønt). Ikke berør systemet eller tilkoblede kabler eller tilbehør når det er tordenvær. Ikke bruk systemet eller tilbehøret i nærheten av vann. Ikke la væske, små partikler eller andre fremmedlegemer komme inn i systemet eller tilbehøret. Ikke berør kontaktene på systemet eller tilbehøret. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for støv, røyk eller damp. Du bør heller ikke plassere systemet på et sted som er utsatt for mye støv eller sigarettrøyk. Støvansamling eller rester fra sigarettrøyk i de innvendige komponentene (for eksempel linsen) kan føre til feil på systemet. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Ikke plasser systemet eller tilbehøret på overflater som er ustabile, skrå eller utsatt for vibrasjoner. Systemet må kun plasseres enten i vertikal eller horisontal stilling. Unngå å bytte stilling når systemet er slått på. Vær forsiktig når du bærer systemet. Hvis ikke du har et godt grep om systemet, kan du komme til å miste det og forårsake skade. Ikke flytt eller bytt posisjon på systemet når en disk står i. Vibrasjonen kan føre til at disken eller systemet blir oppskrapet. Ikke stå på eller sett gjenstander på systemet, og ikke stable systemet sammen med andre utstyrsenheter. Ikke plasser systemet og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der de kan føre til at noen snubler i det. Unngå kroppskontakt med systemet eller luften fra systemviftene over lengre tid mens systemet er i bruk. Slik kontakt over lengre tid kan føre til mindre brannskader. Når du kobler systemet til en plasma- eller projeksjons-tv*, må du ikke la et stillbilde vises på TV-skjermen i lengre tid, da det kan føre til at et svakt bilde etterlates permanent på skjermen. * Unntatt LCD-skjermer Foreldre oppfordres til å følge med på barns aktiviteter på Internett for å sørge for sikker og ansvarlig Internett-bruk. NO Før bruk Forsiktighetsregler 5

6 Sikkerhetsmerknader ved bruk av DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll* Ikke bruk vibrasjonsfunksjonen hvis du har sykdom eller skader i ben, ledd eller muskler i hender eller armer. Hvis du har en sykdom eller skade, bør du ikke spille slike spill med DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll uten å ha stilt vibrasjonsfunksjonen til Av. Når du bruker bevegelsessensorfunksjonene i den trådløse håndkontrollen, må du være forsiktig med hvor du beveger den. Hvis håndkontrollen treffer en person eller en gjenstand, kan dette forårsake skade. Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass rundt deg til å bevege deg. Hold godt tak i den trådløse håndkontrollen så du unngår å miste den og forårsake skade eller personskade. Når du bruker den trådløse håndkontrollen med en USB-kabel, må du sørge for at kabelen ikke kan treffe en person eller en gjenstand. Du må ikke trekke ut kabelen fra PS3 -systemet mens du spiller. *Disse merknadene gjelder også for andre håndkontroller. 6 Forsiktighetsregler Ventilasjonsåpninger Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Følg disse retningslinjene for å sikre god ventilasjon: Plasser systemet minst 10 cm unna veggflater. Ikke sett det på en matte eller et teppe med lange fibre. Ikke plasser det på et smalt eller trangt sted. Ikke dekk til systemet med en duk. Ikke la det samle seg støv på ventilasjonsåpningene. Bruk av nettkabel For å sikre sikker drift bør du undersøke nettkabelen jevnlig. Hvis den blir skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ringe nærmeste PlayStation kundeservice. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Ikke bruk en annen nettkabel enn den medfølgende nettkabelen. Ikke gjør endringer på kabelen. Ikke berør støpselet på nettkabelen med våte hender. Unngå at nettkabelen blir tråkket på eller trykket sammen, spesielt rundt kontakter, tilbehørskontakter og der kabelen kommer ut av systemet. Ikke sett tunge gjenstander på kabelen. Ikke plasser nettkabelen i nærheten av en varmekilde, og ikke utsett ledningen for sterk varme. Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt strømkontakten (AC~ IN). Før du kobler til eller setter i nettkabelen, må du kontrollere at det ikke er støv eller fremmedlegemer i eller på støpselet eller enden av ledningen, i stikkontakten eller AC IN-kontakten på baksiden av systemet. Hvis støpselet eller kontakten blir skitten, tørker du av den med en tørr klut før du kobler til. Trekk nettkabelen ut av stikkontakten før du rengjør eller flytter systemet, eller når du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Når du kobler fra, griper du i støpselet på nettkabelen og trekker den rett ut av stikkontakten. Dra aldri i selve kabelen, og dra ikke i skjev vinkel. Ikke koble nettkabelen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis nettkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet eller en omformer til bruk i bil, kan det oppstå varme i systemet og det kan medføre brannskader eller feil. Systemet eller tilbehøret må aldri demonteres eller endres Bruk PS3 -systemet og tilbehøret i samsvar med instruksjonene i denne produktdokumentasjonen. Det gis ingen tillatelse til analyse eller endring av systemet, eller til analyse og bruk av kretskonfigurasjonene i systemet. Uautorisert modifisering av systemet vil gjøre garantien ugyldig. Det er ingen deler inne i PS3 -systemet som brukeren kan utføre service på. Det er dessuten fare for eksponering for laserstråling og elektrisk støt. Nettverk En bredbåndstilkobling til Internett kreves for å kunne koble til et nettverk. Brukeren er ansvarlig for avgifter til Internett-tjenester. Du finner nærmere detaljer i informasjonen i tjenestekontrakten, eller kontakt din Internettleverandør.

7 Bruk bare en Ethernet-kabel som er kompatibel med nettverk av typen 10BASE- T, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. Ikke bruk en kabel for standard fasttelefonlinje eller kabler av andre typer enn dem som er nevnt her. Bruk av feil type ledning eller kabel kan føre til at det går mer strøm enn nødvendig gjennom LAN-kontakten, noe som kan føre til oppvarming, brann eller feilfunksjon. Trådløs nettverksfunksjon Frekvensen 2,4 GHz for radiobølger som benyttes til den trådløse nettverksfunksjonen i dette produktet, er en frekvens som brukes av flere ulike enheter. Dette produktet er utformet for å redusere virkningen fra andre enheter som benytter samme frekvens, til et minimum. I enkelte tilfeller kan imidlertid interferens fra andre enheter føre til lavere tilkoblingshastighet, kortere signalrekkevidde eller at tilkoblingen blir brutt uforvarende. Når du bruker PS3 -systemets skannefunksjon til å velge et tilgangspunkt for trådløst LAN, kan det kommer frem tilgangspunkt som ikke er ment for offentlig bruk. Du bør bare koble til et tilgangspunkt som du har tillatelse til å bruke, eller som er tilgjengelig via et offentlig trådløst LAN eller hotspot-tjeneste. (Kun modeller som er ustyrt med WLAN) Kondensering av fuktighet Hvis systemet eller disken flyttes fra et kaldt sted og direkte til et varmt sted, kan det oppstå kondensering av fukt på linsen inne i systemet eller på disken. Dette kan føre til at systemet ikke fungerer som det skal. I så fall bør du ta ut disken og slå av og koble fra systemet. Ikke sett disken tilbake før fukten er fordampet (det kan ta flere timer). Hvis systemet fremdeles ikke fungerer som det skal, bør du ringe kundestøtte for PlayStation. Telefonnummeret står i alle spillhåndbøker til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Utvendige overflater (systemdeksel i plast og trådløs håndkontroll) Følg instruksjonene nedenfor for å motvirke at ytterflatene på systemet forringes eller misfarges. Tørk med en myk, tørr klut. Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer. Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på produktet over lengre tid. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut. Ventilasjonsåpninger Når det samler seg støv i systemets ventilasjonsåpninger, fjerner du støvet med en støvsuger på lav styrke. Kontakter Må ikke brukes når kontaktene på systemet eller nettkabelen ikke er rene. Hvis det brukes når det er skittent, kan elektrisiteten bli hindret. Fjern skitten med en tørr klut. Sikkerhetskopiere data Du bør så ofte som mulig ta sikkerhetskopier av data som er lagret på harddisken som en forsikring mot tap av data. Hvis du mister programvare, eller data på harddisken blir ødelagt, må harddisken formateres når du leverer inn systemet til service, og da kan det hende det ikke er mulig å reparere programvaren eller dataene. SCEE er ikke ansvarlig for tap av data, ødelagte data eller ødelagt programvare. NO Før bruk Rengjøring Av sikkerhetsgrunner bør du trekke ut nettkabelen fra stikkontakten før du rengjør systemet eller tilkoblet tilbehør. Forsiktighetsregler 7

8 Bruke sikkerhetskopifunksjonen Du kan ta sikkerhetskopi av data som er lagret på harddisken på en USBmasselagringsenhet og gjenopprette data du har tatt sikkerhetskopi av. Velg Sikkerhetskopiering under (Innstillinger) (Systeminnstilling) og følg instruksjonene på skjermen for å gjøre dette. I noen tilfeller kan det hende du ikke kan bruke sikkerhetskopifunksjonen til å ta sikkerhetskopier eller gjenopprette systemet på riktig måte. Det anbefales at du lager en ekstra sikkerhetskopi av viktige data ved å flytte dataene til en USB-masselagringsenhet. Hvis du vil vite mer om sikkerhetskopifunksjonen, kan du sjekke brukerveiledningen på nettet. Kopiere/flytte filer Følgende filtyper lagret på systemets harddisk kan kopieres over til en USB-enhet. Velg filen, trykk på Ç-knappen og velg Kopier eller Flytt fra innstillingsmenyen. Du kan ikke kopiere eller flytte filer som inneholder kopibeskyttede data. Filtype Lagrede data fra spill. Video-, lyd- og bildefiler Mål for sikkerhetskopiering USB-masselagringsenhet (USB flash drive, minnepinne osv.) Tips Ved å bruke en kortleser/-skriver (med USB-tilkobling), kan du ta en sikkerhetskopi av filene som er lagret på disken på et lagringsmedium som en Memory Stick eller et SD Memory Card. Disker Merknad om kompatibilitet Noen medier kan ha regionale eller territoriale begrensninger og virker kanskje ikke på systemet ditt. Se innpakningen av mediet for detaljer. Behandling Ikke berør diskoverflaten når du håndterer en disk. Hold den i kantene. Ikke fest papir eller teip på disker, og ikke skriv på disker. Fingeravtrykk, støv, skitt eller riper på disken kan forringe bildet og gi dårligere lydkvalitet. Behandle diskene forsiktig, og sjekk alltid at de er rene før bruk. Oppbevaring Ikke utsett disker for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Når disker ikke skal brukes i en lengre periode, bør de oppbevares i etuiet. Hvis disker stables uten etui eller står skjevt, kan de bli misformet. Rengjøringsmetode Rengjør disker med en myk klut, ved å tørke fra midten og ut mot kanten. Ikke bruk løsemidler, platerens, antistatisk spray eller andre kjemikalier da de kan skade diskene. 8 Forsiktighetsregler

9 Feilsøking Før du ber om service Gå gjennom denne delen hvis du opplever problemer med å bruke PS3 -systemet. Hvis problemet vedvarer, ringer du nærmeste kundeservice for PlayStation. Telefonnummeret står i alle programvaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3. Strøm Kan ikke slå på systemet., Sjekk at MAIN POWER-bryteren (hovedstrømbryteren) er slått på., Sjekk at nettkabelen er skikkelig satt inn i kontakten på systemet og i stikkontakten. Bilde Det er ikke bilde på TV-skjermen., Juster videoinngangssignalet på TV-apparatet så det passer koblingen du har brukt til å koble det til PS3 -systemet., Sjekk at kabelen er satt riktig inn. Prøv å koble kabelen fra PS3 -systemet eller TV-en og koble den til på nytt., Det kan være en feil ved kabelen som brukes. Prøv å bruke en annen kabel som er kompatibel med PS3 -systemet., Hvis innstillingen for videoutgang på systemet ikke stemmer overens med innstillingen for kabelen eller TV-apparatet som brukes, kan det være at du ikke får noe bilde. Hvis skjermen blir tom, slår du av systemet. Deretter, når bare systemet og TV-apparatet er tilkoblet, trykker du på systemets hovedstrømbryter i minst 5 sekunder for å slå det på igjen. Innstillingen for videoutgang blir automatisk tilbakestilt til standardoppløsningen., Hvis oppløsningen til det grafiske innholdet ikke støttes av TV-en som brukes, kan bildet bli borte. Hvis dette skjer, går du til skjermen der du velger oppløsning for videosignalet, velger Brukerdefinert, og deretter oppløsningen som støttes av TV-en din. Kan ikke spille av Blu-ray-disken (BD) eller DVD-en, eller bildet er forvrengt., Når du viser DVD-innhold eller programvare i PLAYSTATION 3-format i SD-oppløsning, er det bare disker som samsvarer med PAL-standarden som kan avspilles., Hvis systemet er koblet til en videospiller eller et TV/video-kombiapparat, kan kopibeskyttelseskodingen på enkelte DVD- og BD-disker føre til at bildet blir forvrengt eller lysere eller mørkere. I slike tilfeller bør du koble systemet direkte til TV-apparatet., Hvis DVD- eller BD-disken ikke har samme regionkode som systemet, kan den ikke spilles av., Enkelte DVD-er har foreldrekontrollinnstillinger. Skriv inn passordet du har valgt under (Sikkerhetsinnstilling) for å heve aldersgrensen for visning midlertidig., Enkelte BD-er har foreldrekontrollinnstillinger. Skriv inn passordet du har valgt under (Sikkerhetsinnstilling) for å endre foreldrekontrollnivået., BD-disken kan være låst. Tast inn passordet som ble definert da disken ble opprettet., Se også merknadene under Disker som kan spilles av ( side 21). Noen BD-er kan ikke avspilles., Hvis du vil spille kommersielt tilgjengelig videoprogramvare i BD-format, kan det i enkelte tilfeller hende du må fornye AACS-krypteringsnøkkelen (*). Krypteringsnøkkelen kan fornyes når systemprogramvaren oppdateres. Størrelsen på videobildet og TV-skjermen er forskjellig., Sjekk at innstillingene til systemet under (Innstillinger) (Skjerminnstilling) Innstilling for Video utdata er korrekte., Sjekk at innstillingene på det tilkoblede TV-apparatet er riktige. Slå opp i veiledningen som følger med TVen, hvis du vil ha mer informasjon., For visse typer videoinnhold kan ikke skjermstørrelsen endres. Skjermfargen ser ikke ut til å være riktig., Hvis du har valgt standardinnstillingen, vil bakgrunnsfargen endres automatisk etter hvert som tiden går. Før du ber om service NO Feilsøking 9

10 Lyd Det er ingen lyd., Sjekk at dempefunksjonen på TV-apparatet eller høyttalerne er slått av. Sjekk også at volumet er på riktig nivå., Hvis en lydenhet er tilkoblet, bør du sjekke innstillingene på den. Slå opp i veiledningen som følger med lydenheten, hvis du vil ha mer informasjon., Det kan være en feil ved kabelen. Prøv å bruke en annen kabel som er kompatibel med PS3 -systemet., Noen programvaretitler støtter ikke digital lydutgang., Hvis systemets lydutgangsinnstillinger ikke stemmer overens med kabelen eller enheten du bruker, kan det hende at systemet ikke gir fra seg lyd. Sjekk at systeminnstillingene er korrekte under (Innstillinger) (Lydinnstilling) Audio utdata innstillinger., Det kan forekomme at enkelte typer innhold som støtter Dolby Digital, DTS og andre formater, ikke produserer lyd fra alle kanaler. Kan ikke spille av musikkfiler., Spor som har en tidsgrense eller et begrenset antall avspillinger, kan ikke spilles av., Avspillingsmetoder kan være begrenset for musikkdata som distribueres via Internett. I slike tilfeller kan det hende at det ikke er mulig å spille av dataene på PS3 -systemet. Video Selv etter at jeg har valgt et alternativ fra kontrollpanelet, kan jeg ikke utføre den ønskede funksjonen., Avspillingsbetingelsene kan være innstilt på forhånd av programvareutvikleren. I så fall kan det hende at visse valg ikke er tilgjengelige, selv om du følger instruksjonene i produktdokumentasjonen. Nettverk Kan ikke opprette forbindelse til nettverket., Sjekk at Ethernet-kabelen er skikkelig tilkoblet., Sjekk at nettverksinnstillingene er riktige. Se i instruksjonene fra Internett-leverandøren eller i programvaremanualen for å velge riktige nettverksinnstillinger. Websiden vises ikke skikkelig., Enkelte nettsider kan kanskje ikke vises ordentlig på grunn av nettleseren. Diskmedier og USB-enheter Systemet gjenkjenner ikke disken., Ta ut disken, og sett den inn igjen., Hvis disken har en etikett, skal du sette den inn med etikettsiden opp., Sjekk om disken er oppskrapt eller skitten. Hvis den er skitten, tørker du den med en myk klut., Se også merknadene under Disker som kan spilles av ( side 21). Kan ikke ta ut disken., Trykk på eject-knappen foran på systemet i minst 10 sekunder for å tvinge disken ut. Etter at du har tatt ut og før du har satt inn igjen disken i systemet, slår du av systemet. Slå deretter på systemet igjen for å fortsett å bruke det. Systemet kjenner ikke igjen USB-enheten eller USB-enheten fungerer ikke som den skal., Sjekk at enheten er koblet til på riktig måte., Sjekk om kontakten til enheten er skitten. Hvis den er skitten, kan du rengjøre den med en bomullsklut., Det kan hende at enheten ikke er kompatibel med systemet., Prøv å bruke en annen USB-kontakt. Det kan hende at enheten ikke gjenkjennes på grunn av kombinasjonen av brukte USB-kontakter. 10 Før du ber om service

11 , I noen tilfeller kjenner ikke systemet igjen en enhet hvis en USB-hub brukes eller hvis mer enn godkjent antall enheter er koblet til. Prøv å fjerne ubrukte enheter. Når du kobler til en USB-enhet, får du opp meldingen En ukjent USBenhet har blitt tilkoblet., Det kan hende at enheten ikke er kompatibel med systemet eller programvaren., Det kan hende at enheten kun er kompatibel med en bestemt type programvare. Bruk programvare som er kompatibel med enheten., Det er for mange USB-huber koblet til. Prøv å fjerne en USB-hub. Trådløs håndkontroll Den trådløse håndkontrollen virker ikke., Når du bruker håndkontrollen trådløst og det er for stor avstand mellom håndkontrollen og systemet, vil du ikke kunne betjene systemet på en effektiv måte., Når du bruker den trådløse håndkontrollen, må du synkronisere den med systemet og tildele den et håndkontrollnummer. Når systemet er slått på (power-indikatoren lyser grønt jevnt), kobler du til systemet og håndkontrollen ved hjelp av USBkabelen og trykker deretter på PS-knappen på håndkontrollen., Nummeret til håndkontrollen kan være fjernet. Trykk på PS-knappen på håndkontrollen for å tilordne nummeret igjen., Sjekk batterinivået på den trådløse håndkontrollen. Når håndkontrollen brukes i trådløs modus, vil den ikke fungere hvis batteriet er utladet. Lad opp batteriet ved å koble håndkontrollen til systemet med USB-kabelen., Tilbakestill den trådløse håndkontrollen ved å trykke på reset-knappen på baksiden av håndkontrollen med en spiss gjenstand, for eksempel en penn. Reset-knappen Den trådløse håndkontrollen vibrerer ikke., Vibrasjonsfunksjonen kan slås på/av mens man spiller. Trykk på PSknappen på den trådløse håndkontrollen, velg Kontroller innstillinger Vibrasjonsfunksjon og still den til På., Det er mulig at programvaren ikke støtter vibrasjonsfunksjonen. Sjekk programvarens instruksjonshåndbok. Hvis programvaren er lastet ned fra (PLAYSTATION Store), kan du se kompatibilitetsmerknadsopplysningene i programvarens beskrivelse på nett. Responsen på knappetrykk er for treg., Responshastigheten kan være treg på LCD-skjermer eller PC-skjermer. Dette er ikke en feil. Batteriet lader ikke eller lades ikke helt opp igjen., Batteriet kan kun lades når systemet er på (når power-indikatoren foran på systemet lyser grønt)., Sjekk om kontakten på USB-kabelen er tilsmusset. I så fall tørker du den med en myk klut., Se Batterilevetid for trådløs håndkontroll ( side 19). Batteriet blir fort utladet., Batteriet kan være i ferd med å bli for gammelt. Batteriets varighet reduseres gradvis med bruk og over tid. Se Batterilevetid for trådløs håndkontroll ( side 19). Selv når den trådløse håndkontrollen ikke brukes, blir ladningen lavere over tid., Ladenivået på batteriet i håndkontrollen blir stadig lavere, selv når håndkontrollen ikke brukes. Det anbefales at du lader håndkontrollen med jevne mellomrom. NO Feilsøking Før du ber om service 11

12 Andre problemer Systemet lager støy., Fordi noen disker leses ved høyere hastigheter, kan diskstøyen være høyere enn normalt., Når du bruker systemet et sted der det kan bygges opp varme, som i et lukket skap, vil den interne viften rotere fort for å kjøle ned systemet. Dette kan generere lyd. Flytt systemet til et sted med bra ventilasjon. Du glemte passordet for sikkerhetsinnstillinger, Hvis du initialiserer systemet med (Innstillinger) (Systeminnstilling) Gjenopprett standardinnstilling, blir passordet tilbakestilt til Alle andre innstillinger vil også bli tilbakestilt. Når disse innstillingene er tilbakestilt, kan de ikke gjenopprettes. Power-indikatoren på systemet blinker rødt, og systemet kan ikke betjenes., Det kan hende at temperaturen inne i systemet er for høy. Sjekk om systemet brukes på et varmt sted eller om luftehullene er blokkert. Trykk på powerknappen foran på systemet for å avslutte blinkingen, og la systemet være avskrudd til det blir kaldere. Etter det har kjølt seg ned, skrur du systemet på igjen. Systemet gjenkjenner ikke innholdet., Innholdet er kanskje i et format som ikke støttes av systemet. Innhold av typer som systemet ikke støtter, blir ikke gjenkjent. Du finner mer informasjon om hvilke formater som støttes, i den elektroniske brukerhåndboken. Systemet er varmt., Når systemet brukes eller er slått på, kan det bli varmt. Dette er ikke en feil. Skjermen fryses. Systemet kan ikke betjenes., Start systemet på nytt. Hvis du trykker på power-knappen foran på systemet i minst 10 sekunder, tvinges systemet til å avsluttes. Slå deretter på systemet igjen. Power-indikatoren på systemet blinker vekselvis rødt og grønt., Systemet har blitt usedvanlig varmt innvendig. Sjekk om systemet brukes på et svært varmt sted eller om ventilasjonsåpningene er blokkert. Slutt å bruke systemet, og la det stå ubrukt til det er nedkjølt. Hvis du fortsetter å bruke systemet i denne tilstanden, vil det slutte å fungere. 12 Før du ber om service

13 GARANTI GARANTI Takk for at du kjøpte dette Produktet. Vi håper du får glede av det. Uttrykket Produkt betyr PLAYSTATION 3 underholdningssystem ( PS3 systemet ) og alt offisielt PLAYSTATION 3-tilbehør som følger med i esken sammen med PS3 -systemet. Programvaren i PS3 -systemet, inkludert oppdateringer som lanseres senere, lisensieres til deg, den selges ikke, og er kun til bruk som en del av PS3 -systemet. Betingelser og vilkår for bruk av denne programvaren kan du finne på http// Denne Garantien dekker ikke dine data, separat programvare eller PlayStation-spill enten de er pakket sammen med eller følger med Produktet, eller PlayStationtilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er produsert av eller for SCEE. Denne Garantien gis til deg, som er første bruker av Produktet. Den er personlig for deg og kan ikke brukes av noen andre. Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) garanterer at dette Produktet er fritt for feil i materiale og utførelse som fører til feil på Produktet ved normal bruk i samsvar med vilkårene som er fastsatt nedenfor, og vil i en periode på 1 (ett) år fra opprinnelig kjøpsdato reparere eller (etter SCEEs valg) erstatte enhver komponentdel i dette Produktet, vederlagsfritt, der det oppstår feil på grunn av material- eller utførelsesfeil. Erstatning foretas ved hjelp av en ny eller reparert komponent eller enhet, etter SCEEs valg, som garanteres for resten av den opprinnelige Garantiperioden. Denne Garantien er i tillegg til lovbestemte rettigheter som forbruker (under gjeldende lovgivning) og påvirker ikke disse på noen måte. Denne Garantien gis til deg som første bruker, av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia. VIKTIG 1. Hvis du må gjøre et krav under denne Garantien, ringer du nærmeste kundeservice (nummeret står i PLAYSTATION 3-programvaremanualene) for å få instruksjoner om retur. 2. Denne Garantien er bare gyldig: i. i Danmark, Finland, Sverige og Norge, og ii. når original kjøpskvittering eller faktura eller annet kjøpsbevis (med kjøpsdato og forhandlers navn) fremlegges sammen med Produktet som har feil innen Garantiperioden (og ikke er endret eller har blitt uleselig siden den opprinnelige kjøpsdatoen), og iii. når Garantiseglet og serienummeret på Produktet ikke er blitt skadet, endret, uleselig eller fjernet. 3. SCEE kan velge etter eget skjønn om produktet skal repareres eller erstattes med et nytt eller overhalt produkt. 4. Reparasjon eller erstatning vil omfatte installasjon av den nyeste systemprogramvaren for Produktet. 5. Når kundestøtteavdelingen vår avtaler med deg om hvordan reparasjonene skal gjøres i henhold til denne garantien, vil de avtale hvorvidt du skal la harddisken ( HDD ) som fulgte med PS3 -systemet sitte i PS3 -systemet eller koble den fra før du sender inn systemet til garantiservice. 6. Hvis PS3 -systemet sendes tilbake med harddisken til garantiservice, vil reparasjoner eller erstatninger av produktet medføre formatering av harddisken. Dette er den raskeste garantiservicen vi kan tilby. 7. Hvis PS3 -systemet sendes tilbake til garantiservice uten harddisk, vil vi så langt det er mulig sørge for at enheten som repareres eller erstattes har det samme unike interne identifikasjonsnummeret som PS3 -systemet som ble sendt inn. Denne typen garantiservice tar lenger tid enn tjenesten som ble beskrevet i forrige avsnitt. Hvis ikke vi kan gi systemet samme originale system-id og du vil ha garantiservice, må du reformatere harddisken din før du kan bruke den med et reparert eller erstattet PS3-system. 8. Du forstår og sier deg enig i at å reformatere harddisken medfører tap av lagrede data, filer eller programvare. Hvis du vil unngå tap av programvare, data eller filer du har lagret på harddisken, og som du regner som konfidensielle eller ønsker å beholde, bør du ta en sikkerhetskopi av disse og fjerne dem før du sender produktet inn til garantiservice. Hvis du vil beskytte informasjonen om deg selv, hjelper det å slette PLAYSTATION Network-passordet ditt. 9. Du forstår at denne garantien ikke dekker dine lagrede data, og du sier deg enig i at SCEE ikke er erstatningspliktige overfor deg i forhold til tap av data, filer eller programvare som skjer som resultat av reparasjoner eller erstatning av produktet i henhold til denne garantien. NO Feilsøking GARANTI 13

14 10. Du bør ta sikkerhetskopi av harddisken med jevne mellomrom for å forhindre endring av data, selv om en del av innholdet ikke kan sikkerhetskopieres og må installeres på nytt av brukeren. 11. For å unngå skade eller tap av data på eksterne lagringsmedier eller komponenter som ikke er PS3 -komponenter, må du fjerne disse før du sender inn produktet til garantiservice. 12. Du kan ikke kreve erstatning under denne Garantien når Produktet er skadet som følge av: i. kommersiell bruk, uhell, vanlig slitasje, mislighold, feilbruk eller misbruk (herunder, men ikke begrenset til, ikke å bruke dette Produktet til sitt normale formål og/eller i samsvar med instruksjonene om riktig bruk og vedlikehold, eller installasjon eller bruk på en måte som strider mot gjeldende lokale tekniske eller sikkerhetsmessige standarder), ii. bruk i forbindelse med eventuelt uautorisert tilleggsutstyr (herunder, men ikke begrenset til, spillforbedrende utstyr, harddiskstasjoner, adaptere og strømforsyningsenheter), iii. enhver tilpasning eller justering til, eller endring av, Produktet utført av hvilken som helst grunn, og uansett om det er riktig utført eller ikke, iv. vedlikehold eller reparasjon eller forsøk på reparasjon som er utført av andre enn et SCEE-autorisert servicested, v. bruk i forbindelse med uautorisert programvare, virusinfeksjon eller brann, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer; eller vi. bruk eller behandling av Produktet som ikke er i samsvar med vanlig personlig bruk eller hjemmebruk eller bruk utenom Produktspesifikasjonene. 13. Du kan ikke gjøre krav i forhold til denne garantien hvis du har brutt systemprogramvarelisensen (se http// 14. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, er denne Garantien din eneste beføyelse i forbindelse med feil på dette Produktet, og alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykkelige eller implisitte eller på en annen måte, når det gjelder dette Produktet, er utelukket, og verken SCEE eller deres samarbeidspartnere eller leverandører er erstatningsansvarlige for noen spesiell skade, uhell, indirekte skade eller følgetap. 15. SCEE gir ingen garanti for noen tredjepartsprodukter eller -tjenester som kan tilbys i forbindelse med Produktet. Hvis dette Produktet trenger reparasjon som ikke dekkes av denne Garantien, ringer du nærmeste Kundeservice for å få hjelp. Hvis hjemlandet ditt ikke står oppført, kontakter du forhandleren. 14 GARANTI

15 Tilleggsinformasjon Fjerne/erstatte harddisken Følgende avsnitt forklarer hvordan du fjerner og erstatter harddisken. Advarsel Fjern harddisken et sted der den er utenfor rekkevidde av små barn, for å minimalisere faren for at små deler og skruer svelges. Det er varmt på innsiden av systemet rett etter bruk. La systemet avkjøles før du begynner å fjerne harddisken. Vær forsiktig, ikke bli skadet når du fjerner eller håndterer harddisken. Pass på at du fester dekselet til harddisken før du skrur PS3 -systemet på. Hvis ikke dekselet er på, kan systemet bli overopphetet. Merknader Avhengig av hva slags service som utføres, kan det hende at harddisken som var i bruk før servicen må formateres på nytt. Husk å ta sikkerhetskopi av viktige data på forhånd. For å beskytte de personlige opplysningene om deg og forhindre misbruk av disse opplysningene, bør du slette passord for alle PLAYSTATION Networkkontoer og fjerne harddisken før du sender PS3 -systemet inn til service. Bruk en stjernetrekker med riktig størrelse for å feste eller løsne skruer. Hvis ikke stjernetrekkeren passer, kan det hende at sporet i hodet på skruen er ødelagt. 1 Hold på power-knappen foran på systemet i minst to sekunder. Power-indikatoren går over til å lyse rødt og systemet går over i standby-modus. 2 Slå av systemet med hovedstrømbryteren bak på systemet. 3 Trekk ut nettkabelen og koble de andre ledningene fra systemet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør du først trekke ut støpselet som sitter i strømuttaket i veggen, og deretter trekke ut de andre kablene. 4 Fjern portdekselet for harddisk på systemets venstre side. Bruk åpningen på venstre side av portdekselet for harddisken for å dra den ut av systemet. Hvis dekselet er vanskelig å fjerne, kan du sette en liten skrutrekker forsiktig inn i åpningen og presse dekselet av. Pass på at du ikke ødelegger systemet eller dekselet når du bruker skrutrekker. NO Tilleggsinformasjon Fjerne harddisken Portdeksel for harddisk Advarsel Av sikkerhetsårsaker, bør du slå av og koble fra systemet før du prøver å fjerne harddisken. Fjerne/erstatte harddisken 15

16 5 Frigjør harddisken fra systemet. 1 Fjern den blå skruen med en stjernetrekker. 2 Trekk hendelen frem. 1 2 Trekk mens du fører hendelen til venstre. Vær forsiktig så du ikke skader deg under denne operasjonen. 6 Ta harddisken ut av systemet. Bruk metallhåndtaket til å trekke harddisken ut av systemet. Merknader Harddisken tåler ikke støt og må alltid behandles med forsiktighet. Hvis du vil forhindre tap av programvare eller data og skade på harddisken, bør du gjøre som beskrevet under: Ikke slipp systemet eller harddisken, eller utsett dem for fysiske støt eller vibrasjoner. Ikke la væsker eller små partikler komme inn i systemet eller harddisken. Ikke berør kontaktene eller sett inn noe annet enn harddisken i harddiskkontakten. Ikke plasser systemet eller harddisken i nærheten av magnetfelter, som feltene som produseres av magneter eller høyttalere. Plasser heller ikke gjenstander som kan være følsomme overfor magnetfelter (som klokker eller magnetkort) i nærheten av harddisken. Ikke sett tunge gjenstander på harddisken. Når du håndterer harddisken, skal du gjøre dette kun ved å holde i kantene eller metallrammen. Harddisken er sårbar mot statisk elektrisitet. Pass på at du håndterer harddisken på riktig måte når du installerer den. Lagre harddisken på et kjølig og tørt sted. Erstatte harddisken Advarsel Av sikkerhetsårsaker, bør du slå av og koble fra systemet før du prøver å erstatte harddisken. 1 Bruk en stjernetrekker til å fjerne skruene (4 steder). 16 Fjerne/erstatte harddisken

17 2 Fjern harddisken fra metallrammen. Løft den ene enden og før harddisken ut. Installere systemprogramvare på nytt Hvis systemprogramvaren ikke starter når du starter systemet (for eksempel etter å ha erstattet harddisken), kommer det frem en skjerm som den under. Hvis dette skjer, må du installere systemprogramvaren ved hjelp av nedlastede oppdateringsdata. 3 Plasser den nye harddisken på PS3 -systemets harddiskramme og fest den med skruene (4 steder). Ikke skru skruene for hardt til. 4 Installer harddisken i systemet. Sett harddisken helt inn i harddisk-porten. Fest den blå skruen for å låse harddisken på plass. Sjekk beskrivelsen under Fjerne harddisken ( side 15) og følg dem i motsatt rekkefølge når du installerer. 5 Sett portdekselet for harddisk på plass igjen. 6 Installere systemprogramvare på nytt. Når harddisken er erstattet, må systemprogramvaren installeres på nytt. ( side 17). Harddisker som kan brukes Du kan bruke følgende harddisker med PS3 - systemet: Størrelse 2.5 tommer (intern type) *1 Grensesnittformat Seriell ATA *2 *1 Det garanteres ikke at alle modeller fungerer. *2 Parallell ATA støttes ikke. Tips Hvis du mister portdekselet for harddisk, skruene eller metallrammen, kan du kontakte din lokale kundestøtteavdeling (denne finner du i programvaremanualene til PLAYSTATION 3-produkter). Steg 1: Last ned oppdateringsdata for systemprogramvaren Bruk en PC med tilgang til Internett for å laste ned oppdateringsdata til systemprogramvaren fra nettsiden under: Tips Bruk den nyeste versjonen av oppdateringsdataene. Du kan ikke installere systemprogramvaren på nytt med en versjon som er eldre enn systemprogramvaren som ble brukt tidligere. Hvis ikke det er relevante oppdateringsdata tilgjengelig på nettsiden, kan du ringe den lokale kundestøttehjelpelinjen (nummeret finner du i programvaremanualene til PLAYSTATION 3). Hvis du har en spilldisk eller en annen disk som inneholder oppdateringsdata, kan det hende du kan bruke denne disken til å installere systemprogramvaren på nytt. Hvis du setter inn disken i PS3 -systemet og følger instruksjonene på skjermen, kan du sjekke om oppdateringen kan brukes. Hvis ikke du har tilgang til Internett fra en PC, kan du ringe den lokale brukerstøttetelefonen (nummeret finner du i programvaremanualene til PLAYSTATION 3). NO Tilleggsinformasjon Installere systemprogramvare på nytt 17

18 Steg 2: Lagre oppdateringsdataene på et lagringsmedium Lagre oppdateringsdataene du har lastet ned på et av følgende lagringsmedier: Diskmedier som CD-R CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW og BD-RE støttes. USB-masselagringsenhet Lagringsmedier som USB-flashminne støttes. Memory Stick Duo og andre kort Hvis du bruker denne typen medier, må du koble til en kortleser/-skriver (som støtter USB). Steg 3: Installere systemprogramvare Merknader Ikke slå av systemet eller fjern lagringsmedier i løpet av installeringen. Hvis installasjonen avbrytes før den er ferdig, vil systemprogramvaren bli ødelagt, og systemet kan komme til å kreve service eller å bli byttet ut. Under installeringen er ikke power-knappen foran på systemet og PS-knappen på den trådløse håndkontrollen aktive. Skru på PS3 -systemet, og sett inn lagringsmediet. Følg instruksjonene på skjermen for å installere systemprogramvaren på nytt. Hvor mye ledig plass som kreves, varierer i forhold til versjonen av oppdateringsdataene. Generelt sett bør lagringsmediet ha minst 120MB ledig plass. Lagre oppdateringsdataene i følge instruksjonene under. Bruk en PC til å lage en mappe som heter PS3 på lagringsmediet. I denne mappen lager du en mappe som heter UPDATE. Lagre oppdateringsdataene i UPDATE -mappen. Lagringsmedium PS3 UPDATE Merknad Sørg for at oppdateringsdataene blir lagret som beskrevet under. Hvis ikke dataene lagres på denne måten vil ikke PS3 -systemet kjenne igjen oppdateringsdataene. Mappenavnet må være med store bokstaver. Sted: Lagre i mappen PS3 og undermappen UPDATE. Filnavn: Bruk filnavnet PS3UPDAT.PUP 18 Installere systemprogramvare på nytt

19 Forholdsregler ved kasting av PS3 -systemet Batteri til trådløs håndkontroll Før du kvitter deg med systemet, er det viktig at personlig informasjon og andre data slettes. Du sletter data ved å gå til (Innstillinger) (Systeminnstilling) Gjenopprett PS3 -system. Det anbefales at du velger Full formatering når skjermen for valg av harddiskformateringsmetode vises under gjenoppretting. Selv om formateringstiden kan reduseres ved å bruke Hurtigformatering, er det i noen tilfeller mulig å gjenopprette slettede data hvis du bruker et spesielt verktøy. Når du ser dette symbolet på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse. Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygget som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt. Forsiktig Hvis du kommer i kontakt med materiale fra et lekk batteri, må du gjøre følgende: Hvis materialet kommer i øynene, må du ikke gni øynene. Skyll øynene straks med rent vann, og kontakt lege. Hvis materialet kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks skylle det berørte området med rent vann. Rådfør deg med legen hvis det oppstår betennelse eller sårhet. Ikke la batteriet komme i kontakt med åpen ild eller utsettes for ekstreme temperaturer, som i direkte sollys, i en bil som står i solen, eller i nærheten av en varmekilde. Batterilevetid for trådløs håndkontroll Batteriet har begrenset levetid. Batteriets varighet reduseres gradvis med bruk og over tid. Batterilevetiden varierer også etter lagringsmetode, bruksmåte, omgivelser og andre faktorer. Oppbevaring Når den trådløse håndkontrollen ikke brukes over lengre tid, bør du lade den helt opp minst en gang per år for å bevare batteriets funksjon. NO Tilleggsinformasjon Forholdsregler ved kasting av PS3 -systemet 19

20 Spesifikasjoner Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel. PLAYSTATION 3-systemet CPU GPU Lydutgang Minne Harddisk Inn-/utganger *3 Nettverk Håndkontroll 2,5-tommers seriell ATA Hi-Speed USB (samsvarer med USB 2.0) Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital 5.1-kanal, DTS 5.1-kanal, LPCM 7.1-kanal, AAC, andre *1 256 MB XDR hoved-ram, 256 MB GDDR3 VRAM 80 GB *2 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) 1 IEEE b/g Bluetooth 2.0 (EDR) Trådløs Håndkontroll (Bluetooth) Strøm Strømforbruk Ytre mål (eksklusive deler som kan skyves ut) Vekt AC V, 50 / 60 Hz Ca. 280 W Ca mm (12,8 3,86 10,79 tommer) (bredde høyde lengde) Ca. 4,4 kg Brukstemperatur 5 C - 35 C *1 En enhet som er kompatibel med Linear PCM 7.1-kanal kreves for å levere 7.1-kanallyd, støttes av Dolby TrueHD eller lignende format, fra HDMI OUT-kontakten. *2 Harddiskkapasitet beregnet ved hjelp av 10-tallssystemet (1 GB = byte). I versjon 1.10 og høyere av systemprogramvaren beregnes kapasiteten ved hjelp av binærtallsystemet (1 GB = byte), som vil vise mindre kapasitet og ledig plass. En del av harddiskkapasiteten er reservert til systemadministrasjon, som varierer for ulike versjoner av systemprogramvaren, og er ikke tilgjengelig for bruk. *3 Brukbarhet kan ikke garanteres for alle typer lagringsmedier. *4 Deep Colour og x.v.colour (xvycc) definert av HDMI ver. 1.3a blir støttet. DUALSHOCK 3 trådløs håndkontroll Batteritype Spenning Batterikapasitet Vekt Innebygget oppladbart Litium-Ion-batteri 3,7 V likestrøm 610 mah Ca. 193 g Oppløsning 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i AV-utgang HDMI OUT kontakt *4 1 AV MULTI OUTkontakt 1 BD/DVD/ CD-stasjon (bare lesing) DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt Maksimal lesehastighet 1 BD 2 (BD-ROM) DVD 8 (DVD-ROM) CD 24 (CD-ROM) 20 Spesifikasjoner

21 Disker som kan spilles av Blu-ray Disc (BD) DVD CD BD-ROM i PLAYSTATION 3-format BD-ROM BD-R BD-RE *1 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD DSD Disc CD-ROM i PlayStation -format *2*3 CD-DA (lyd-cd) *4 CD-R/RW *1 Avspilling av BD-RE ver. 1.0-disker støttes ikke. *2 Programvare av PlayStation 2-format kan ikke brukes på dette systemet. *3 Dette produktet har begrenset bakoverkompatibilitet med programvare av PlayStation -format. Mange programmer av PlayStation -format fungerer, men full kompatibilitet garanteres ikke. *4 Avspilling av Super Audio-CD-er støttes ikke. Merknader Bruk bare sirkelformede disker i systemet. Ikke bruk disker med ujevn fasong (for eksempel hjerte- eller stjerneformede disker). Det kan føre til feil. Ikke bruk disker som er skadet, endret fasong på eller reparert. Det kan føre til feil. Når du bruker en 8 cm disk, setter du disken inn i systemet uten en adapter. Avspillingsfunksjonen for lyd-cd på dette systemet er laget i samsvar med Compact Disc-standarden (CD). I det siste har enkelte plateselskaper begynt å markedsføre musikkdisker kodet med teknologi for copyright-beskyttelse. Noen av disse musikkdiskene samsvarer ikke med CD-standarden og kan kanskje ikke spilles på dette systemet. En DualDisc er en dobbeltsidig disk som har både en DVD-side og en lydside. Legg merke til at lydsiden ikke er garantert å kunne spilles av fordi denne disktypen ikke samsvarer med de nødvendige spesifikasjonene for en lyd-cd (Compact Disc). Hvis en enhet som ikke er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), er koblet til systemet via en HDMI-kabel, kan det ikke spilles av video eller lyd fra systemet. Når du bruker AV MULTI OUT koblingen på systemet til å koble deg til en TV, kan det hende at videoer med opphavsrettsbeskyttelse på BD kan vises med lavere oppløsning enn 1080p. Disse videotypene vil vises med en oppløsning på 576p eller lavere hvis de er spilt inn med 1080i (50 Hz) eller 720p (50 Hz). Når du spiller av disker med innhold som er ulovlig kopiert, kan det produseres unormale lyder, eller innholdet kan bli avspilt feil. Hvis du vil spille BD-disker med opphavsrettsbeskyttelse, kan det i enkelte tilfeller hende du må fornye AACS-krypteringsnøkkelen (*). Systemet må oppdateres for å fornye krypteringsnøkkelen. Noen disker kan være ubrukelige på grunn av riper, støv, opptakskvaliteten eller egenskapene til innspillingsenheten. I sjeldne tilfeller kan det hende at CD-, DVD-, BD-disker og andre medier ikke fungerer skikkelig når de spilles av på PS3 -systemet. Dette skyldes først og fremst variasjoner i produksjonsprosessen eller koding av programvaren. Regionkoder På enkelte disker kan det være lagt inn en regionkode basert på den geografiske regionen der disken distribueres. Dette systemet kan spille av disker merket med følgende regionkoder. NO Tilleggsinformasjon Spesifikasjoner 21

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. NO Sikkerhet og brukerstøtte Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. 7011288 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Sikkerhetsveiledning VTE-1016

Sikkerhetsveiledning VTE-1016 NO Sikkerhetsveiledning VTE-1016 7025704 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Dette utstyret er testet og godkjent i henhold

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk.

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk. NO Sikkerhet og brukerstøtte Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk. 7010640 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet.

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1004A

Sikkerhetshåndbok CUH-1004A GB NO Sikkerhetshåndbok CUH-1004A 7023118 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) NO PlayStation Move-bevegelseskontroll Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Sikkerhet og kundestøtte

Sikkerhet og kundestøtte NO Sikkerhet og kundestøtte Dette dokumentet inneholder informasjon om foreldrekontroll. CECH-4004C 7019609 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1116B

Sikkerhetshåndbok CUH-1116B Sikkerhetshåndbok CUH-1116B 7027914 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk.

Sikkerhet og brukerstøtte. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk. NO Sikkerhet og brukerstøtte Før du tar i bruk dette produktet, må du lese nøye produktdokumentasjonen og ta vare på den til senere bruk. 7009522 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet.

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Hurtigreferanse CECHK04 7011941

Hurtigreferanse CECHK04 7011941 NO Hurtigreferanse CECHK04 7011941 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E

Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E Trådløs DUALSHOCK 4-kontroller Brukerhåndbok CUH-ZCT2E 7028423 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet

Detaljer

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA PlayStation Move-bilratt Brukerveiledning CECHYA-ZWA1 7019810 Delenavn Vist forfra venstre utløserspak -knapp -knapp høyre-knapp øvre holder opp-knapp venstre-knapp ned-knapp høyre utløserspak f-knapp

Detaljer

Sikkerhet og kundestøtte

Sikkerhet og kundestøtte NO Sikkerhet og kundestøtte Dette dokumentet inneholder informasjon om foreldrekontroll. CECH-4204A 7022234 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Før du bruker dette produktet, må du lese brukerhåndboken og ta vare på den til fremtidig bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Sikkerhetshåndbok CUH-1116A

Sikkerhetshåndbok CUH-1116A NO Sikkerhetshåndbok CUH-1116A 7026143 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. Forsiktig Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigreferanse CECHK04 7012194

Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Hurtigreferanse CECHK04 7012194 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1

NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 NO SV FI DK Hurtigreferanse 7010633 1 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

3D-skjerm. Brukerhåndbok CECH-ZED1E

3D-skjerm. Brukerhåndbok CECH-ZED1E 3D-skjerm Brukerhåndbok CECH-ZED1E ADVARSEL ˎˎUnngå elektrisk støt ved å la være å åpne kabinettet. La bare kvalifisert personell utføre service. ˎˎDette utstyret er testet og funnet i samsvar med begrensningene

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Hurtigreferanse 7009518

Hurtigreferanse 7009518 Hurtigreferanse 7009518 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det inneholder

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk.

Brukerhåndbok. Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-3004AB ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet.

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Nokia trådløs lydadapter AD-47W

Nokia trådløs lydadapter AD-47W Nokia trådløs lydadapter AD-47W NORSK Med adapteren AD-47W kan du koble et kompatibelt headset som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, til datamaskinen (eller en annen kompatibel enhet). På denne måten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroller. Brukerhåndbok CECH-ZCM1E

PlayStation Move-bevegelseskontroller. Brukerhåndbok CECH-ZCM1E PlayStation Move-bevegelseskontroller Brukerhåndbok CECH-ZCM1E 7028432 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 7018062 Forholdsregler Les informasjonen i denne bruksanvisningen og på emballasjen nøye før du tar produktet i bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer