HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14"

Transkript

1 Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, ivar.utne (KRØLL) lle.uib.no Første gang lagt ut: Sist oppdatert: :52 Den viktigste målgruppa for denne framstillinga er navnesaksbehandlere ved folkeregistera og hos fylkesmennene. Navnesaker skal avgjøres med grunnlag i lov om personnavn og Rundskriv G- 20/2002 (se referanser på overordna nettside). Dersom noe av framstillinga nedenfor kan komme i motsetning til dette, er det de styrende dokumenta som gjelder. Opphavsrett og kopirett til denne framstillinga: Ivar Utne. Den kan ikke distribueres i strid med åndsverksloven. Opplysninger og kommentarer herfra kan brukes med referanse til overskriften og forfatteren, eller til kildene som det er henvist til her. HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14 Hos folkeregistera forekommer det ofte navnesaker der norske statsborgere er bosatt i andre land, eller der utenlandske statsborgere er bosatt i Norge. Prinsippene for behandling av slike saker i Norge er omtalt i Rundskriv G-20/2002, s , pkt "Lovvalgsregler, 14". Oversikt over reglene for saksbehandling i Norge Hovedregelen er at loven gjelder for alle som i Det sentrale folkeregister er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig, jf navneloven 14 første ledd. Utenlandske statsborgere som er omfattet av 14 første ledd, dvs. at de har domisil i Norge, kan dessuten "her i riket inngi melding om å ta, endre eller sløyfe navn i samsvar med avgjørelse truffet av statsborgerlandets myndigheter", jf. navneloven 14 annet ledd, sitert nedenfor. Dessuten kan norske statsborgere bosatt i andre land etter Rundskriv G-20/2002 punkt 2.3.8, s. 26, få sine saker behandla etter norsk navnerett i Norge dersom følgende er oppfylt (*): "Statsborgerprinsippet vil imidlertid ha subsidiær betydning på den måten at norske myndigheter skal behandle meldinger om navn fra norske statsborgere bosatt i utlandet, dersom bopelslandet bekrefter at det ikke vil behandle saken fordi vedkommende er norsk statsborger." (*) Note: Statsborgerprinsippet, se "Bruk av prinsipp..." nedenfor. Det bør imidlertid legges til grunn at dersom vedkommende norske statsborger er bosatt i et land som fremkommer på lista nedenfor som Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 1

2 land som anvender statsborgerprinsippet, er det ikke nødvendig for vedkommende å legge ved en bekreftelse fra bopelslandet om at det ikke vil behandle saken fordi vedkommende er norsk statsborger. Lista over stater som anvender statsborgerprinsipp er ikke uttømmende, slik at det ganske sikkert fins stater med statsborgerprinsipp som ikke er med. For land i de øvrige listene nedenfor og for land som ikke er nevnt, bør en hente inn bekreftelser. Det er ikke gitt slike forskrifter som er omtalt i ledd i lovteksta. Lovteksta for dette er: " 14. Hvem loven gjelder for, utenlandske navneavgjørelser m.m. Loven gjelder for alle som i Det sentrale folkeregister er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig. Den som omfattes av første ledd og er utenlandsk statsborger, kan her i riket inngi melding om å ta, endre eller sløyfe navn i samsvar med avgjørelse truffet av statsborgerlandets myndigheter, med mindre annet følger av forskrift etter tredje ledd. Kongen kan ved forskrift gi regler om hvilke navnerettsregler som skal gjelde for utenlandske statsborgere som bor her i riket, og for norske statsborgere som bor i utlandet, og om beskyttelse her i riket for etternavn som er i bruk i utlandet." Bruk av prinsipp skifter fra stat til stat Det er ulikt hvordan forskjellige staters myndigheter behandler navnesaker for statsborgere som bor i andre land enn de er statsborgere, både egne og andre lands statsborgere. Noen land bruker bostedsprinsippet, slik at navnesaker blir behandla etter reglene i landet søkerne bor (har domisil). Andre land bruker statsborgersprinsippet, slik at statsborgerlandet behandler sakene uansett hvor søkerne bor. Dessuten fins det stater som veksler mellom disse prinsippene etter bestemte regler. For å behandle slike saker som er omtalt ovenfor i Norge, vil det i noen tilfeller være behov for å kjenne til hvilket av de nevnte prinsippa en stat bruker. Nedenfor er det oversikter over dette. Grunnlagsdokumentasjon for oversikten Oversikter over hvilke stater som praktiserer det ene eller andre prinsippet for navnesaksbehandling, har vist seg å være vanskelig å Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 2

3 skaffe til veie. Framstillinga nedenfor bygger på mange kilder, som er oppgitt i kortform for de enkelte statene. Fulle titler står i referanselista til slutt. Det er ikke uvanlig at en stat endrer praksis fra ett prinsipp til et annet i navnesaksbehandlinga. Det skjedde f.eks. for Norge midt på 1900-tallet, og for Sverige og Finland i siste halvdel av tallet. Disse prinsippa gjelder vanligvis for mange privatrettslige områder, som f.eks. familierett, arverett og navnerett. For mange stater gjelder ikke samme prinsipp for alle rettsområder innenfor privatretten, og bruksmåter innefor bl.a. navneretten kan variere. I framstillinga nedenfor kan en også se at Sri Lanka sannsynligvis har hatt et generelt bostedsprinsipp sammen med Samveldet av nasjoner (tidligere Det britiske samveldet), mens Sri Lanka i dag praktiserer statsborgerprinsipp for navnesaker. Oversikten nedenfor bygger i de fleste tilfellene på generelle opplysninger for de ulike statene, og ikke spesielt for navneretten. Konkret kunnskap om bruk for navneretten er lagt til grunn fra den norske utredningen NOU 2001:1, den danske lovkommentaren Estrup og Aa.-H. 2006, og den tyske lovkommentaren DtNamR 2007, som alle er ført opp som kilder for flere stater. I DtNamR 2007 blir det for de fleste stater vist til hvilke regler eller lovbestemmelser i de enkelte statene framstillinga bygger på, men samtidig blir det i DtNamR 2007 uttrykt forbehold om hvorvidt det er gjeldende praksis ("etwa" = 'antakelig'/'muligens', s. 22, 56). Kilder som kan være sikrere for dagens situasjon enn det som denne oversikten bygger på, vil være informasjon med myndigheter i den aktuelle staten på det tidspunktet en navnesak skal behandles. På grunnlag av det som står ovenfor, bør en i konkrete tilfeller være oppmerksom på at opplysningene nedenfor kan være gale. Grunnene til det kan særlig være: - endringer over tid - ulik praksis mellom rettsområder Stater der informasjonen om statsborgerprinsippet er usikker, er ikke med i lista for stater med statsborgerprinsipp. Det innebærer, som nevnt, at lista for statsborgerskap ikke er uttømmende. Feil og mangler i denne oversikten vil jeg gjerne ha tilbakemeldinger om, gjerne også bekreftelser fra andre kilder på at det som er ført opp, er rett. Listene vil bli kontrollert og utvida. Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 3

4 Statsborgerprinsippet blir brukt bl.a. i følgende stater, der opplysningene regnes som særlige gode for stater som er markert med feit skrift: Stater Kilder Tyskland DtNamR 2007 C,C, s. 21, 54 55; Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Navnesak Polen Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; (jf. DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56) Østerrike DtNamR 2007 C,C, s , 56. Navnesak Romania DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Slovenia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Kroatia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Tyrkia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 27, 56 (s. 56: 2003-dok.: statsb., 1992-dok.: bosted) Nederland de Winter 1969, s. 455; DtNamR 2007 C,C, s. 55. Navnesak Frankrike Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; DtNamR 2007 C,C, s (jf. s. 22); Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Spania Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; DtNamR 2007 C,C, s , 55 56; Bogdan 1997, s Navnesak 2005: ikke for ektefeller verken spanske eller utenlandske. Portugal DtNamR 2007 C,C, s , 55 (s. 55: CIEC). Italia DtNamR 2007 C,C, s , 55; Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s. 130 Russland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Georgia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Hviterussland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Armenia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Aserbajdsjan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Kasakhstan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Tadsjikistan DtNamR 2007 C,C, s. 56 Usbekistan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Sri Lanka NOU 2001:1, s , pkt Angola Navnesak 2006: Angola behandler bare søknader fra egne statsborgere. Japan Navnesak 2004: Japan behandler bare søknader fra egne statsborgere. Kuwait Navnesak 2006: Kuwait behandler bare søknader fra egne statsborgere. Thailand Navnesak 2006: Thailand behandler bare søknader fra egne statsborgere. (Se også IUs nettside om Thailandske navneskikker.) USA Se "Bostedsprinsippet" nedenfor. Også følgende stater benytter statsborgerprinsippet, men bruken kan veksle, slik at en bør få det bekrefta for aktuelle saker: Stater Belgia Kilder DtNamR 2007 C,C, s. 56 ("immer mehr" = 'mindre'); de Winter 1969, s. 458 Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 4

5 Luxembourg Øvrige stater i tidl. Jugoslavia, jf. stater ovenfor. DtNamR 2007 C,C, s. 56 ("immer mehr" = 'mindre') DtNamR 2007 C,C, s. 22, referanse til lov- eller annet regelverk i landa mangler i kilden. Bostedsprinsippet (domisilprinsippet) blir brukt bl.a. i: Stater Kilder Norge Rundskriv G-20/2002, s , pkt Danmark Estrup og Aa.-H. 2006, s. 22 Island Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s. 130 Irland DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land); Thue 2002, s. 48 Storbritannia DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land), 57; Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104 (England); Bogdan 1997, s Navnesak 2004: Kan endres hos advokat etter samme regler som for britiske statsborgere. Estland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Latvia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 USA DtNamR 2007 C,C, s. 24, 57; Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Navnesak 2005/2006: Fått gjennomført endring hos advokat i California. Navnesak 2004: Får ikke gjennomført endring i USA. Navnesak 2006: "så og si umulig" i USA, iflg. norsk generalkonsulat i San Francisco, California. IU: I praksis ikke endring i USA. Sør-Afrika Thue 2002, s. 48; DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land) Quebec, franskspråklig Thue 2002, s. 48 provins i Canada Canada, engelskspråklig DtNam C,C, s. 24 (Common-Law-land) del Argentina Thue 2002, s. 48 Uruguay Thue 2002, s. 48 Paraguay Thue 2002, s. 48 Brasil DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56; Thue 2002, s. 48 Nicaragua Thue 2002, s. 48 Guatemala Thue 2002, s. 48 Australia Domicile Act 1982 (Australia). Navnesak Det tidligere Britiske samveldet, se nedenfor DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law- Ländern); Thue 2002, s. 48 Det tidligere Britiske samveldet er ført opp sist i tabellen for bostedsprinsipp. Det er videreført som Samveldet av nasjoner Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 5

6 (Commonwealth of Nations). Dels har nye stater kommet til og stater har trukket seg. Det kan være avvik fra bostedsprinsippet på grunn av tilveksten og av andre grunner. Samveldet av nasjoner består pr av statene: Stater: norsk (bokmål/nynorsk) og Kommentarer engelsk Antigua og Barbuda, Antigua and Barbuda Australia jf. ovenfor om bostedsprinsipp Bahamas, The Bahamas Bangladesh Barbados Belize Botswana Brunei, Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam Canada jf. Quebec ovenfor, bostedspr. Dominica Fiji, Fiji Islands suspendert des Gambia, The Gambia Ghana Grenada Guyana India Jamaica Kamerun, Cameroon Kenya Kiribati Kypros, Cyprus Lesotho Malawi Malaysia Maldivene/-ane, Maldives Malta Mauritius Mosambik, Mozambique Namibia Nauru spesialmedlem New Zealand Nigeria Pakistan Papua Ny-Guinea, Papua New Guinea Saint (el. St.) Kitts og Nevis, St Kitts and Nevis Saint (el. St.) Lucia, St Lucia Saint (el. St.) Vincent og Grenadinene/-ane, St Vincent and the Grenadines Salomonøyene/-ane, Solomon Islands Samoa Seychellene/-ane, Seychelles Sierra Leone Singapore Sri Lanka statsborgerprinsipp for Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 6

7 navnesaker, se nedenfor Storbritannia, United Kingdom jf. ovenfor om bostedsprinsipp Swaziland Sør-Afrika, South Africa jf. ovenfor om bostedsprinsipp Tanzania, United Republic of Tanzania Tonga Trinidad og Tobago, Trinidad and Tobago Tuvalu Uganda Vanuatu Zambia (Kilde for medlemsstater: pr ) Blanda prinsipper Noen stater bruker begge prinsippene, med nyanserte regler for når henholdsvis bosteds- og statsborgerprinsipp skal brukes. For statene nedenfor innebærer det i hovedtrekk at utenlandske statsborgere i landet behandeles etter bostedsprinsippet (domisilprinsippet), mens egne statsborgere i utlandet er underlagt statsborgerprinsippet. Sverige og Finland skiller mellom Norden og den øvrige verden for egne statsborgere, slik det går fram nedenfor. Norske statsborgere blir altså normalt behandla etter retten i disse landa når de bor der. Navneendringer fra statsborgere i disse landa skal altså behandles i statsborgerlandet, og endringene kan deretter eventuelt føres inn i det norske folkeregisteret når søkerne er bosatt i Norge. Stater Kilder Sverige; ikke for NOU 2001:1 (s. 69), pkt Norden, se nedenfor Finland; ikke for NOU 2001:1 (s. 71), pkt Norden, se nedenfor Sveits DtNamR 2007 C,C, s. 23; (Thue 2002, s. 48: bostedsprinsipp) Bolivia Thue 2002, s. 48 Chile Thue 2002, s. 48 Colombia Thue 2002, s. 48 Ecuador Thue 2002, s. 48 Mexico Thue 2002, s. 48 Hong Kong, spes. adm. region i Kina Tidligere Common-Law-land, med bostedsprinsipp-trad. Krav om endring for egne statsborgere i navnesak Norden For Sverige og Finland, som har blanda prinsipper, og for Danmark, som har bostedsprinsipp, gjelder bostedsprinsippet både for nordiske statsborgere i landa og for egne statsborgere i øvrige land i Norden Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 7

8 (NOU 2001:1, pkt (s. 68), pkt (s. 69) og pkt (s. 71); Thue 2002, s. 48, ). For Island og for islandske statsborgere er reglene i noen tilfeller annerledes, men ikke i forhold til norske statsborgere og Norge. Dette vil si at norske statsborgere bosatt i Sverige, Finland, Danmark og Island blir behandla etter henholdsvis svensk, finsk, dansk og islandsk navnerett. I Norge blir statsborgere fra disse landa behandla etter norsk rett på grunnlag av bostedsprinsippet ( 14 første ledd i navneloven). Andre avtaler og avgjørelser, som har liten eller ingen betydning for saksbehandling i Norge Det er avtaler mellom mange land om hvordan de skal behandle hverandres statsborgere. Norge deltar ikke i noen slike avtaler om navnesaksbehandling (Ot.prp. nr. 31 ( ), s. 52, kap. 11 (til 14 tredje ledd)). Likevel kan det tenkes at slike problemstillinger kan komme opp i forbindelse med navnesaker på den måten at søkerne påberoper seg en rett de kjenner fra andre land. CIEC (La Commision Internationale de l'etat Civil, 'den internasjonale kommisjon for sivilstand'), som består av 16 europeiske land utenom Norden, har avtaler om behandling av navn, der hver avtale dekker delemner innenfor navneretten. Ingen av avtalene er godtatt og satt i verk for alle landa, men bare for noen, slik at det er en variert praksis innenfor CIEC-landa. Et sentralt prinsipp er at for- og etternavn som er godkjent for egne statsborgere eller bosatte flyktninger i ett av avtalelanda, gjelder uendra i de andre landa. Disse avtalene gjelder altså ikke for Norge. (CIEC; Thue 2002, s. 257, 259; Estrup og Aa.-H. 2006, s ) Personer eller familier med flere statsborgerskap har dessuten fått navnesaker avgjort av bl.a. Europadomstolen (EU) og Den europeiske menneskerettsdomstolen etter retningslinjer fra FN, Europarådet, Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-traktaten (Thue 2002, s ; Betænkning nr. 1446, s , pkt ). Noe av dette kan gjelde for Norge, og kan gjennomgås nærmere dersom slike saker med flere statsborgerskap er aktuelle. Sentral dokumentasjon Som det går fram av referansene i listene, er dette sentral litteratur for mer informasjon om behandlinga i forskjellige stater: Cordes og Stenseng 1999, s. 104 DtNamR 2007 C,C Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31 Gaarder 2000, s NOU 2001:1, kap. 5, s Thue 2002, s. 48, Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 8

9 Referanseliste Betænkning nr = Personnavne. Betænkning afgivet af Navnelovsutvalget. Betænkning nr IT- og Telestyrelsen, København ISBN Nettversjon: [henta ] Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt. Fjärde upplagan med supplement Stockholm: Norstedts Juridik ISBN [Fins 6. utg. 2004, ISBN ] Cordes, Jørg og Laila Stenseng. Hovedlinjer i internasjonal privatrett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag CIEC = La Commision Internationale de l'etat Civil (CIEC), 'den internasjonale kommisjon for sivilstand'), nettadresse: [henta ] CIEC 1973 = Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'etat Civil, signée à Berne le 13 septembre Convention CIEC no 14; nettadresse: [Uoffisiell engelsk oversettelse med tittelen: Convention on the recording of surnames and forenames in civil status registers, signed at Berneon 13 September ICCS Convention No. 14; nettadresse: [henta ; se også CIEC] DtNamR 2007 C,C = Henrich, Wagenitz, Bornhofen: Deutsches Namensrecht Kommentar. Stand: 4 (pr. februar 2007). Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main und Berlin. ISBN (Del "C. Kommentar", underdel "C. Der Name im internationalen Privatrecht"; samme tekst for C,C siden 2004-utg.) Estrup, Henrik og Nikolaj Aarø-Hansen. Navneloven med kommentarer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN Gaarder 2000 = Gaarders innføring i internasjonal privatrett, ved Hans Petter Lundgaard. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget Navnesak [år] = Opplysninger fra andre lands myndigheter for navnesak i oppgitt år. Ot.prp. nr. 31 ( ) Om lov om personnavn (navneloven). Det kongelige justis- og politidepartementet, Oslo Nettadresse: [henta ] Rundskriv G-20/2002, 15. november Lov om personnavn 7. juni 2002 nr. 19. Det kongelige justis- og politidepartement, Oslo Nettadresse: [henta ] Thue, Helge J. Internasjonal privatrett Personrett, familierett og arverett - Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer. Oslo: Gyldendal Akademisk de Winter, L.I.. Nationality of domicile? The present state of affairs. Recueil des cours, Volume 128 (1969-III), s Dordrecht, Nederland >------< Denne fila ligger i et underområde til: Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 9

10 Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Universitetet i Bergen (nytt storinstitutt fra ) e-post: ivar.utne (KRØLL) lle.uib.no (ny) (gammel adr. som også virker: ivar.utne (KRØLL) nor.uib.no) Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 10

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 2/07 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0. Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget 21.03.

Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0. Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget 21.03. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 1/08 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale.

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. KLIMAFORHANDLINGENE FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble undertegnet under Rio-toppmøtet

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Språk. Super! Rolf Theil. LNUs landskonferanse 2013, Fornebu

Språk. Super! Rolf Theil. LNUs landskonferanse 2013, Fornebu + Språk. Super! Rolf Theil LNUs landskonferanse 2013, Fornebu + Språkenes 10 på topp Ram Gupta og Rolf Theil forskning.no 26. september 2008 + 1 Det vakraste språket i verda Fulfulde (frå Vest- Afrika)

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER

AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen vil Forvaltningsselskapet

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE OG MYNTAUKSJON, ONSDAG 31. OKTOBER HOS VESTLANSKE AUTO I BREIVIKA, FORD OG NISSAN BILFORHANDLER. VIS A VIS VOLVO LASTEBILER/PERSONBILER.

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Parallellsesjon: Global mobilitet. Benedicte Einarsen Førstekonsulent SIU Bergen/10.11.15

Parallellsesjon: Global mobilitet. Benedicte Einarsen Førstekonsulent SIU Bergen/10.11.15 Parallellsesjon: Global mobilitet Benedicte Einarsen Førstekonsulent SIU Bergen/10.11.15 Tidsplan Hva er Erasmus+ Global mobilitet? (20 min) Benedicte Einarsen, SIU Hvordan skrive en søknad? (15 min) Marthe

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 24. april 2013 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til årets siste auksjon

Detaljer

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV Pr 27.5 2014 forbehold om endringer Fredag 13. juni Mexico-Kamerun Direktesending fra fotball-vm i Brasil og oppgjøret mellom Mexico og Kamerun i Natal i gruppe

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer