Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Beskytt og informer dine ansatte på stedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Beskytt og informer dine ansatte på stedet"

Transkript

1 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Beskytt og informer dine ansatte på stedet Med automatiske alarmer!

2 2 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Beskytt og informer ansatte på en effektiv måte Personlige sikkerhetsløsninger for ansatte som er utsatt for høy risiko Personer som arbeider i miljøer med høy risiko for eksempel helseinstitusjoner, fengsler eller virksomheter med store lagerområder står regelmessig overfor potensielle farer. Hvis hjelpen blir forsinket, kan dette utgjøre livsfare. Hvis du har med deg en personlig sikkerhetsmobil fra Bosch, gir dette ekstra linjer av beskyttelse med dedikerte alarmer, stedsdeteksjon og stemmekommunikasjon. Den gir i tillegg de ansatte en ubegrenset bevegelsesfrihet. Integrert sikkerhet og kommunikasjon PS6000 og DP6000-systemene er kompatible med hverandre, noe som gjør det mulig å skape et system som dekker bestemte behov for kommunikasjon og personlig sikkerhet. Det er også mulig å tilpasse systemene med eksterne telekommunikasjons-, data- og TCP/IP-nettverk, alarmhåndterings- og ITVsystemer og med kombinerte, trådløse telefoni/ personsøkersystemer fra Bosch. Digital personsøking Bosch tilbyr DP6000 Digital Paging System for bruksområder med lavere risiko, der de ansatte regelmessig beveger seg rundt på stedet eller i bygningen, og fremdeles trenger å ha kontakt hele tiden. Dette utgjør fundamentet i en effektiv intern infrastruktur for kommunikasjon.

3 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet 3 To løsninger for å skape en infrastruktur for sikker kommunikasjon: PS6000-personlig sikkerhet - PS-Micro fullstendig personlig sikkerhet i en liten størrelse - PS-personsøker kompakt, personlig sikkerhet og personsøking med valgfri fall- og frarivingsalarm DP6000-personsøker: effektiv og virkningsfull personsøkingskommunikasjon En sikker infrastruktur for kommunikasjon basert på Bosch digital personsøking og personlige sikkerhet har mange fordeler, blant annet: Den er uavhengig av eksterne eller tredjeparts tjenesteleverandører Det er et privat nettverk, og har derfor ingen ringekostnader Meldinger som er rettet mot et bestemt mål, gir en bedre kvalitet på tjenestene Effektiv meldingsdistribusjon reduserer tapt tid og øker farten på responsen Færre ansatte kan levere det samme tjenesteinnhold Ansatte føler seg tryggere, og leverer en høyere kvalitet på arbeidet

4 4 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet PS6000-personlig sikkerhet Beskytt dine ansatte på stedet Forhindre nødssituasjoner Bosch PS-personsøkere og PS-Micros hjelperesponsteam eller nødtjenester håndterer potensielt farlige situasjoner, og er utformet for å beskytte ansatte på stedet. Hvis du trykker på alarmknappen eller drar i frarivingsalarmen, er hjelpen på vei innen noen sekunder. For ytterligere sikkerhet har PS-personsøkeren med automatiske alarmfunksjoner, smarte alarmer som automatisk oppdager en nødssituasjon uten brukerinngripen. Personsøkerstatusen kan sjekkes manuelt, eller overvåkes automatisk. Med et Bosch-system er sikkerhet enkelt. PS-personsøker PS-personsøkeren er en kompakt personsøker med tekst og tale, og med en intern antenne. Den har en manuell alarm, en programmerbar alarm nummer to og en stedsdeteksjon for å sikre at responsteamet ledes til stedet der alarmen ble utløst. Den har et unikt, dobbelt display med alfanumerisk toppdisplay for handsfree lesing i en lomme, og et grafisk frontdisplay for større tekst som er enklere å lese. PS-personsøker med automatisk alarm Alle ansatte får tilgang til omfattende personsøking og manuell og automatisk alarmfunksjonalitet en alt-i-ett, solid og pålitelig mobil enhet. Automatiske alarmer (person nede, ingen bevegelse og raske bevegelser) kan programmeres til å oppdage en farlig situasjon, uten at alarmen aktiveres manuelt. Den manuelle frarivingsalarmen piper umiddelbart i nødssituasjoner, eller når andre griper tak i mobilen. Takket være den mobile selvkontrollen kan brukere dobbeltsjekke enhetens funksjonalitet til enhver tid. Dette legger til en ekstra dimensjon av sikkerhet. PS-Micro-sender Den diskré PS-Micro er utformet for bruksområder der tekst- eller talekommunikasjon ikke er nødvendig. PS-Micro-enheter er tilgjengelige med stedsdeteksjon, frarivings- og fallalarm. Det er den minste personlige sikkerhetssenderen i sitt slag. Den er diskré, men betryggende, og kan enkelt skjules under klær.

5 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet 5 Den automatiske person fallalarm beskytter de ansatte i situasjoner med høy sikkerhetsgrad, for eksempel på kjemiske anlegg. I farlige situasjoner er frarivingsalarmen den ideelle måten å få hjelpen på vei innen sekunder. Bosch Personal Security er som å ha med seg en kollega til enhver tid. Personlig sikkerhet og personsøker i ett (PS-personsøker) To programmerbare manuelle alarmer Tre automatiske alarmer (fallalarm) og frarivingsalarm (PS-personsøker med automatisk alarm) PS-personsøker automatisk alarm PS-personsøker Grensesnitt med sikkerhetssystemer for eksempel ITV RF-stedsdeteksjon for hurtig respons Kompakt personlig sikkerhet (PS-Micro) Sikre meldinger (med bekreftelse) PS-Micro-sender

6 6 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet DP6000-digital personsøking Hold kontakt med nøkkelpersonell Hurtig respons og økt effektivitet Bosch DP6000 Digital Paging System på stedet gir et hurtig og ultrapålitelig kommunikasjonsnettverk som enkelt kan skreddersys for å dekke dine bestemte behov. Ettersom meldinger inneholder viktig informasjon og når målet sitt nesten umiddelbart, kan du forbedre din tjenestekvalitet gjennom raskere responstid, høyere produktivitet og økt effektivitet. En privat infrastruktur Du kan velge mellom enkle personsøkere (mottakere) for personsøking av personell, og mer allsidige transceivere som også kan sende en bekreftelse eller melding tilbake. Ved å bruke FM-radio med dedikerte frekvenser kan dine ansatte alltid nås hvor som helst på stedet. Radiosignaler går gjennom klær, tak og vegger, og siden det er et privat system, trenger du ikke være avhengig av tredjeparts tjenesteleverandører for å fortsette kommunikasjonen. Dekker dine eksakte behov Siden ingen bruksområder er helt like, utformer Bosch fleksibilitet i personsøkersystemene, noe som gir deg muligheten til å bestemme nøyaktig hva du trenger for å dekke dine behov. Og DP6000- konfigurasjoner kan enkelt utvides når behovet oppstår inkludert integrering av PS6000 personlige sikkerhetsmobiler. Prisbelønte personsøkere De prisbelønte personsøkerne er tilgjengelige med en rekke funksjoner, inkludert enveis- og talekommunikasjon, numeriske og alfanumeriske displayer og et utvalg av pipetoner, lyssignaler og vibrasjonsmønstre. Bosch er en ledende leverandør av løsninger for radiopersonsøkere på stedet for bruk på for eksempel sykehus, industriområder, lagerområder, flyplasser, hoteller, supermarkeder, fornøyelsesparker og oljeplattformer. La oss ta hånd om dine kommunikasjonsbehov på stedet.

7 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet 7 DP6000-digital personsøking Ultrapålitelig personsøking på stedet Raske og sikre meldinger Uavhengig system, ingen ringekostnader Et utvalg mottakere og transceivere Enkel å tilpasse til andre systemer

8 8 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Den fleksible måten å bygge eller utvide ditt kommunikasjonssystem på Bosch dekker dine eksakte behov Bosch dekker en komplett serie av konfigurasjoner, fra frittstående til integrerte infrastrukturer for kommunikasjon, og har utviklet en fleksibel tilnærming til digital personsøking. Ved bruk av en dedikert buss til å forenkle fremtidig utvidelse, kan løsninger konfigureres for å dekke dine eksakte behov inkludert sammenkobling med eksterne tjenester, for eksempel telefonsentraler, bygging av behandlingssystemer, sykepleieranrop, ITV og branndeteksjon. Lokasjonsdetektorer PS-Micro Lokasjonsdetektorer DP/PS6000 BUSS personsøkere Modem- Oppbevaringsstativer PSpersonsøkere Sentral toveismottaker Alpha stasjonær PC til 2. DP6000 buss Strømforsyning Personsøkingssender Telefonbryter Ringebryter Grensesnitt -TCP/IP -RS232 -DECT6000 Kontrollpult Kontakt I/U PABX Grunnleggende system Utvidelsesmuligheter Kontakt I/U RS232 ESPA444

9 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet 9 Hendelsescenarier Sikkerhetsansatte Uforutsigbar oppførsel er en konstant risiko for sikkerhetsansatte som arbeider alene i kriminalomsorgen eller på psykiatriske institusjoner, spesielt om natten når det er færre ansatte til stede. Bosch personlige sikkerhetsmobiler kan spare verdifulle sekunder når det må skaffes hjelp til kollegaer i truende situasjoner. Hendelsesscenario - PS6000-personlig sikkerhet En vakt Vakten utløser Sikkerhets- Situasjonen Sikkerhetssentralen Hendelses- foretar runder en "kode sentralen sender eskaleres sender automatisk en område sikret om natten oransje" på PS- en forhåndspro- forhåndsprogrammert personsøkeren, grammert mel- nødmelding til noe som ding til respons- responsteamet. varsler "uventet teamet om Vaktens plassering er aktivitet" å være kjent takket være RF- i beredskap stedsdeteksjon Sykehus Et sykehus er en velsmurt maskin som setter sin lit til ferdighetene, disiplinen og engasjementet til de ansatte og støttepersonellet for å kunne redde liv. Men uten en fleksibel infrastruktur for kommunikasjon reduseres effektiviteten dramatisk. Et grunnleggende krav er å få folk dit det er behov for dem uten forsinkelser. Dette er drivkraften bak utviklingen av Bosch PS6000-systemene for personsøking og personlig sikkerhet. Begge systemene kan tilpasses til eksisterende pasientsignalsystemer. Hendelsesscenario - PS6000-personsøking og personlig sikkerhet Pasient trykker Sykepleier- Sykepleieren på Gjenopplivingsteamet Gjenopplivings- på alarmknappen anropssystemet vakt identifiserer mottar teamet ankom- ved sengen bringes i kontakt at pasienten en akutt melding mer pasienten med DP6000 for har et alvorlig "NØDSITUASJON å personsøke pusteproblem, ROM 1-24" sykepleieren på og aktiverer vakt hovedalarmen på PS-- personsøkeren Medisinsk hjelp er gitt, pasienten er utenfor fare

10 1 0 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet Integrerte løsninger med garantert kompabilitet PS6000 og DP6000-mobilene og personsøkerne er fullt ut kompatible med hverandre, og er tilgjengelige med et bredt utvalg innebygd funksjonalitet slik at et system får en tilpasset konfigurering for å dekke dine eksakte behov. Systemer kan utvides etter behov. En fullstendig serie av manuelle kontrollenheter og programvare for PC-baserte betjeningsenheter er tilgjengelig. PS6000-personlig sikkerhet DP6000-personsøker DECT6000-telefoni PS-Micro PS-personsøker Personsøker Transceiver Håndsett PS-håndsett Toppdisplay Frontdisplay Display med baklys 14 pipemønstre LED-indikasjon Meldingsbekreftelse Talemottak Toveiskommunikasjon Ringetastatur Trådløs telefoni Manuell alarm (2x) Alarm for ingen bevegelse Fallalarm Alarm for raske bevegelser Frarivingsalarm Teknisk alarm Systemskanning Bevegelsesfølsom Stedsdeteksjon Lavt batterinivå (på håndsettet) Lavt batterinivå (på systemet) Utenfor rekkevidde EX-beskyttet (ATEX) Vibrasjon standard; alternativ

11 Systemer for personsøking og personlig sikkerhet 1 1 PS6000 personlig sikkerhet Alle PS-personsøkere mottar tekst- og talemeldinger, og sender manuelle alarmer. PS-personsøkeren med automatisk alarm, som er en ny modell, har tre automatiske alarmer (fallalarm, ingen bevegelse og raske bevegelser / stor fart), som oppdager en potensielt truende situasjon selv uten brukerinngripen. I likhet med tradisjonelle modeller kan brukere også trykke på alarmknappen eller dra i frarivingsalarmen hvis de vil varsle. Både manuelle og automatiske alarmer sendes til et sentralt punkt, som deretter sender ut en anmodning om assistanse. En PS-personsøker er en støv- og vanntett enhet (IP65), og har et unikt dobbelt display med alfanumerisk toppdisplay for håndfri lesing noe som er praktisk hvis den er festet på et belte eller lagt i en lomme. Standard PS-Micro er en alarmsender med manuell alarm. Modeller med frarivingsalarm, fallalarm / ingen bevegelse-alarm og stedsdeteksjon er også tilgjengelige. DP6000-digital personsøking Hele utvalget av DP6000-radiopersonsøkere inkluderer kompakte personsøkingsmottakere (personsøkere) med et utvalg av displayer og funksjonaliteter, større toveistalemottakere, stativer for oppbevaring og lading og sentraloperatørutstyr og programvare, som gjør det mulig å montere et fullstendig system. Mange steder kan stå i forbindelse med hverandre ved hjelp av telefon, og det er mulig å tilpasse sykepleieranrop og systemer for bygningsadministrasjon til eksternt utstyr ved hjelp av RS232-porter. DECT6000-personsøking og trådløs telefoni DECT6000 kombinerer personsøking på stedet og DECT trådløs telefoni i et lett håndapparat, og er også tilgjengelig med integrerte funksjoner for personlig sikkerhet. Ved å kombinere DECT6000 med DP6000 og/eller PS6000 lages én enkelt integrert løsning. Med DECT6000 IP tar Bosch dette håndapparatet ett steg lenger med integreringen av LAN-nettverket- og VoIP-funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du be om en kopi av DECT6000-brosjyren.

12 Tradisjon for kvalitet og innovasjon I mer enn 100 år har navnet Bosch vært et begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er det naturlige valget som global leverandør av innovativ teknologi, støttet av den høyeste standard av service og support. Bosch Security Systems er stolte av å kunne tilby et vidt spekter av produkter innenfor sikkerhet, trygghet, kommunikasjon og lydløsninger som er meget pålitelig i bruk. Disse er brukt i applikasjoner verden rundt i offentlige anlegg, næringsliv, små forretninger, skoler og hjem. Bosch Security Systems Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til eller sende en e-post til Bosch Security Systems, 2008 Trykt i Nederland Med forbehold om endringer PG-EH-no-01_F01U519423_01 Henvendelse NESK as - tel.: for nærmere informasjon. Se også

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Ñ Trusselhåndtering og oppdaging av nødsituasjoner Ñ Personlig beskyttelse: ulykker og aggressiv oppførsel Ñ Manuell og automatisk alarm med åstedsinformasjon

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis

Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis 2 Og ta affære med Bosch Intelligent Video Analysis Uansett om et overvåkningssystem har få eller mange kameraer, er det en stor utfordring å skulle

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden Ascotel IntelliGate Kortnummer til fremtiden Systemplattformen. Innovasjon vår og din suksess Suksess avhenger av effektivitet. Særlig når det gjelder kommunikasjon er rask og effektiv betjening, samt

Detaljer

Bosch DCN Next Generation Brosjyre med brukertips

Bosch DCN Next Generation Brosjyre med brukertips Bosch DCN Next Generation Brosjyre med brukertips Med en solid ny programvarepakke! DCN Next Generation DCN Next Generation kongressystemer: Et ensartet system for alle slags konferanser av ulikt omfang.

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem ITV vil aldri bli det samme Tenk deg et ITV-system som også ivaretar fremtidige behov. Et system som lar deg oppgradere

Detaljer

Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter.» Når du mener alvor med forretningene

Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter.» Når du mener alvor med forretningene Aastra Solidus ecare Multimedia kontaktsenter» Når du mener alvor med forretningene Det finnes bare én multimedieløsning for kontaktsentre som konsekvent kan levere enestående resultater Aastra Solidus

Detaljer

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Hva er wlsn? Det trådløse lokale sikkerhetsnettverket wlsn fra Bosch Security Systems er

Detaljer

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure. Bewator Entro Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet Answers for infrastructure. 1 Bewator Entro passer overalt Et adgangskontrollsystem er en effektiv måte å beskytte et lokale eller en eiendom

Detaljer

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet 2 AEGIS-belysning AEGIS-belysning Belysning for trygghet og sikkerhet patentanmeldt Constant Light-teknologi som kompenserer for svekket lampeytelse

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

IQ8Quad branndeteksjon og varsling

IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad med Delta systemet n Sikkerhet og teknologi hånd i hånd n Fire funksjoner; én enhet: detektor, summer, blitslys og talevarsling n Trådbundet og trådløst IQ8Quad

Detaljer

Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak

Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak 2 Modulær takhøyttaler Utformet med tanke på installatøren Perfekt for nesten alle typer tak Innovativ modulær arkitektur Enkel installasjon

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Alarmsystemet Easy Series. Teknisk håndbok

Alarmsystemet Easy Series. Teknisk håndbok Alarmsystemet Easy Series Teknisk håndbok Innhold 3 1. Viktige fakta 2. Systemoversikt 5 2.1 Easy Series-betjeningsenhet 6 Easy Series-displayet melder 7 2.2 Alarmsystem og enheter 10 2.3 Trådløse Easy

Detaljer

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1 NEC Infrontia Nordic Produktinformasjon Revisjon A Side 1 Side 2 Aspire Produktinformasjon: Innholdsfortegnelse Side 1 Aspire, den nye generasjon IP telefoni...4 2 Innkommende anrop. Du velger alternativene

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Kassasystem. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no

Kassasystem. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no Kassasystem Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! I over 30 år har vi forsøkt å gjøre våre kunders arbeidsdag så effektiv

Detaljer

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Innhold 1. Innledning...3 2. Endre folks måte å kommunisere på...4 3. Avkastning på investeringer...5 4. Elementene i en videokonferanseløsning...8 5. Valg

Detaljer

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET WHITEPAPER HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET BYOD og helsevesenet Siden Apples første iphone så dagens lys i 2007, har smarttelefonenes popularitet vært en drivkraft i

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Våre tjenester. Have a safe day

Våre tjenester. Have a safe day Våre tjenester Have a safe day AddSecure har en klar forpliktelse til markedet Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem n n n n Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Eltek Fire & Safety en ledende merkevare innen brannalarm-,

Detaljer