Havets sølv ga vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havets sølv ga vekst"

Transkript

1 Nr. 5/ NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN FOKUS: Fiskeri- og oppdrett Havets sølv ga vekst Sildeprodusentene; blant dem Geir Anders Sjøset i Modolv Sjøset Pelagic AS, var blant de som gjorde det aller best samtidig som finanskrisa slo til for fullt. Og aldri tidligere er så mye norsk oppdrettslaks blitt solgt til det internasjonale markedet som under krisa. Torsken gikk det atskillig verre med. I denne utvidede utgaven av Næringsrapport gir vi et helhetlig bilde av ståa innen norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. De store tar over Myndighetenes reguleringer sørger for at det lokale eierskapet forsvinner fra oppdrettsnæringa, hevde Nordlaks-leder Inge Berg. 11 Gullår for silda Geir Anders Sjøset i Modolv Sjøset Pelagic AS har med sine 23 år i sildeindustrien, aldri opplevd så gode tider for silda som i fjor. 26 Smolt-vinneren Odd-Steinar Olsen og selskapet Akvafarm AS kan vise til meget gode økonomiske resultater de siste årene. Lang erfaring kombinert med ny kunnskap er resepten, sier Olsen. 31 Tørrfisk-tragedie Svein Solheim i Nordlandsbanken mener tørrfisknæringa er i ferd med å ødelegge eget rykte møysommelig opparbeidet over mange tiår. En tragedie, sier han. 40 Krabbe-suksess Bjørn Ronald Olsen ved Storbukt Fiskeindustri AS er blitt til den største mottakeren av kongekrabbe langs Finnmarkskysten. Det blir det store penger av. 28

2 2 TØRRFISKNÆRINGEN Tapte 90 millioner på høy Euro Millionene forsvant i løse lufta for en hardt prøvet tørrfisknæring i fjor. Pene driftsoverskudd til tross, mange av de største og mest solide bedriftene preges av store milliontap på kapitalinvesteringer. Etter at Euroen fløy i været i fjor høst ble det som skulle være valutasikring for tørrfiskbedriftene til tap av tosifrede millionbeløp. Tekst: Odd-Magne Johansen Regnskapene for de 25 største tørrfiskbedriftene viser et samlet tap på over 90 millioner kroner. For noen av bedriftene kan valutasikringen ha gått over til ren spekulasjon. Blodrødt tross driftsoverskudd Brødrene Berg AS på Værøy fikk et blodrødt år med et driftsresultat på nær 1,7 millioner kroner og et årsresultat på minus 16,6 millioner kroner. Hakk i hæl fulgte Johan B. Larsen i Sørvågen i Lofoten med et pluss i driftsresultatet på kroner, men med en bunnlinje som lyste rødt med minus 16 millioner kroner. en del av NORD-NORGES STØRSTE VERKSTEDKONSERN REC Wafer Mono Vi vil takke REC Wafer Mono for at vi ble vist tilliten verdig til å bidra med rørarbeidet til den nye fabrikken i Glomfjord. MIRAS V&M sine dyktige medarbeidere har sørget for å levere høy kvalitet innenfor stramme tidsrammer. Vi er stolte av å hjelpe verdens beste solcelleprodusent til å bli enda bedre. MIRAS Vedlikehold & Modifikasjon er en del av MIRAS-konsernet, som leverer komplette løsninger til offshore-næringen, energisektoren og landbasert industri. Fra ille til værst Millionunderskuddene preger også bedrifter der drifta har gått med underskudd. Riksheim Henningsvær AS hadde et negativt driftsresultat med 3,3 millioner. I bunnlinjen var dette øket til minus 12,8 millioner kroner. For Joh Ludv Johansen Fisk AS på Ramberg var situasjonen tilsvarende, 2,4 millioner kroner i minus på drifta og nær 13,5 millioner kroner i minus på bunnlinja. Banksjef Svein Solheim i Nordlandsbanken er trolig den som kjenner regnskapstallene til tørrfisknæringen best. Han kan ikke kommentere det enkelte regnskap, men sier at tørrfisknæringen ble skadelidende da Euroen nådde 10 kroner før jul i fjor. En verdi som selv ikke den fremste valutaspesialist kunne forutse. Størstedelen av tørrfisken går til Italia og handelen skjer i Euro. Sikret med bankene For å sikre seg best mulig hadde bedriftene inngått avtaler for verdien av Euroen med valutaavdelingene i sine respektive banker. Når verdien av Euro er så høy ved overgangen til et nytt år blir det også avspeilet i regnskapet. Avtalene fremkommer ikke som annet enn noter i balansen. Det er også litt ulik praksis i hva revisorene aksepterer, sier Solheim. Papirtap for noen Han gjør det klart at hvor store tapene blir, avhenger av når forfallet for valutaavtalene kom. De som hadde forfall på sine avtaler da Euroen var på sitt høyeste vil lide store tap, mens de som hadde sine forfall lenger frem vil kunne få igjen mye av de som fremkommer negativt i regnskapene for Valutaavtalene har forfall på de tidspunkt der bedriftene har forutsett at de skal eksportere sin produksjon. Det kan være alt fra 3 til 18 måneder frem i tid. Eksportørene gis også rammer av bankene for hvor mye de kan sikre. De finnes også de som spekulerer i valuta, men disse gis ikke rammer av bankene og må spekulere for egne midler, sier Svein Solheim. Tapene redusert i år Han kan ikke gå i detalj, men sier at han vet at mange bedrifter har fått igjen mye av det som fremkommer som tap i regnskapene. Spesielt gjelder dette bedrifter med forfall langt frem. I tillegg hadde bedrifter med høy egenkapital mulighet for å sikre på nytt det de tapte ved realisering av avtalene da Euroen var på sitt høyeste. MIRAS VEDLIKEHOLD & MODIFIKASJON AS Mo Industripark / Postboks 500 / 8601 Mo i Rana Telefon: / Fax: / Bekymret for fremtiden Jeg har i tillegg en begrunnet mistanke om at tørrfiskbedriftene har vurdert sine varelagre høyt ved inngangen til Tørrfiskprisene i år har vært lave og det kommer nok også til å vise seg i regnskapene for inneværende år, sier banksjef Svein Solheim i Nordlandsbanken. Nordlandsbanken har tradisjonelt hatt det største engasjementet i tørrfisknæringen. Det har også gitt banken den beste kunnskapen om næringen. Nå er han alvorlig bekymret og det er mer begrunnet i harde fakta enn tro og antakelser.

3 LEDER 3 Subsidier til Hegnar? Investoren Trygve Hegnar snakket først ned aksjeverdien for Hurtigruten ASA. Deretter kjøpte samme Hegnar seg opp til 20 prosent i Hurtigruten ASA. Trygve Hegnar er nå største aksjonær og styreformann i selskapet. Det var hovedsakelig store nordnorske aksjonærer som solgte til Hegnar. Det er forventet at Trygve Hegnar sterkt vil bidra til å forbedre selskapets inntjening, og for selskapet og dets øvrige aksjonærer er dette gode nyheter. Etter at aksjekursen var nede på kr. 1,07 som årets laveste, spratt kursen opp i kr. 5,14 etter Hegnars inntreden, og i midten av desember la den seg til ro rundt kr. 3,60. Det vitner om tillit til Hegnar. Hvilke endringer kan vi vente oss fra selskapet? Det er selvfølgelig umulig for oss amatører innen cruisenæringen å forutse. Men så mye kan vi slå fast, at lojaliteten til Nord-Norge og norskekysten ikke kommer til å veie tungt når kostnader skal kuttes og inntjeningen forbedres. Trygve Hegnars forhold til fiskevær i Finnmark er aldri blitt framhevet som fundamentale hensyn han vil legge til grunn for økonomiske disposisjoner. De nordnorske aksjonærene utgjør i dag en ubetydelig minoritet, og vil neppe heve røsten hvis styrets formann vil lansere andre og mer lønnsomme virksomhetsområder enn turisttransport mellom Bergen og Kirkenes. Både selskapet og den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har allerede akseptert at det er mindre behov for de daglige anløpene i vinterhalvåret. «Finnmarken», et av selskapets aller nyeste og beste skip, er leid ut som hotellskip til et oljeselskap i Australia for 18 måneder, til en pris av nesten 700 millioner norske kroner. Dette forutsetter på forhånd en aksept fra departementet, siden selskapet får hundrevis av millioner hvert år for å trafikkere langs kysten. Men å legge det kanskje mest attraktive skipet for anker i halvannet år på den andre siden av kloden, kan godtas. Hurtigruteavtalen mellom staten og rederiet er imidlertid en politisk sak. Fremdeles legitimeres de enorme subsidiene med at kystsamfunnene angivelig trenger hurtigruteanløpene. Her hevder politikerne å fremme velferd for kystbefolkningen, mens rederiets bedriftsøkonomi i prinsippet spiller en underordnet rolle. Hurtigruteavtalen av 2001 kom i stand ved en prosess som ble kalt en «anbudskonkurranse». Både rederiet og departementet ville unngå de belastende «subsidiene», som ESA ikke kunne godta. Men med spesifikasjoner skreddersydd for Hurtigruten ASA (da: TFDS og OVDS), og ganske riktig bare ett levert anbud, ble «anbudskonkurransen» en farse. Nå skulle en ny «anbudskonkurranse» vært i gang allerede, spesifikasjonene for en ny avtale løpende fra 2012 skulle vært sendt til interesserte rederier tidlig i høst. Knappere tid mellom valg av rederi og til skipene skal begynne å trafikkere, favoriserer ytterligere selskapet som er inne i ruta. Det er neppe en dristig påstand å hevde at spesifikasjonene også denne gang kommer til å passe perfekt for de skipene som Hurtigruten ASA disponerer. I så fall vil det høyst sannsynlig også denne gang bli bare ett selskap som leverer «anbud». Da er selskapets og departementets insistering på at dette er «kjøp av tjenester på et marked» ikke spesielt troverdig. Det blir høyst sannsynlig subsidier til Befolkningen stiller seg gradvis mer likegyldig til hurtigrutetrafikken. STYREFORMANN: Trygve Hegnar som hovedaksjonær i Hurtigruten ASA vil nyte godt av fremtidige hurtigrutesubsidier. Foto: Finansavisen Hurtigruten ASA også denne gang, nå med investoren Trygve Hegnar som hovedaksjonær. Men da har vi forutsatt at vi får det samme politiske spillet på Stortinget som ved alle forhandlinger om ny hurtigruteavtale siden Det vil si at regjeringen gjør forsiktige fremstøt for å få kostnadene ned, kanskje denne gang med færre enn daglige turer mellom Bergen og Kirkenes i månedene september til mai, eller kanskje ymt om færre havneanløp i de samme vintermånedene. Er regjeringen veldig dristig, så får vi følere om kanskje begge typer reduksjoner. Og da er mønsteret at opposisjonen på Stortinget og rederiet mobiliserer media og kystbefolkningen på den populistiske bølgen og skal «redde hurtigruta». Det har skjedd, og skjer, uansett om vi har borgerlig, rein Apeller rødgrønn-regjering. Rollefordelingen er den samme. Regjeringen foreslår forsiktige kutt, og opposisjonen skal «redde hurtigruta». Vi fikk et signal da Landsdelsutvalget i september i brev til Samferdselsdepartementet nevnte at det kanskje ikke var behov for turer hver dag i vinterhalvåret. Det kom momentant reaksjoner fra blant andre ordføreren på Nesna, som truet med å innkalle landsdelens ordførere til en ny mobiliseringskonferanse, for den angivelig livsviktige «kystens livsnerve». Til forrige hurtigrutekonferanse i Bodø var det bare noen ytterst få av ordførerne som benyttet «riksvei nummer 1» for å kunne være til stede og vedta hvordan kysten vil dø ut uten to hurtigruteanløp hver dag. Befolkningen stiller seg gradvis mer likegyldig til hurtigrutetrafikken. Den sluker penger, skipene er unaturlig store for oss, og vi har ikke tid til å sitte på cruiseskip i hele døgn når vi kan komme fra sted til sted med fly eller hurtigbåt. Dessuten er de nordnorske aksjonærene ute av selskapet. Hurtigruta brukes av landsdelens befolkning rundt jul, og da som en regulær «danskebåt», ikke for å komme fra et sted til et annet. Men ordførerne er partipolitikere, og de har sine direkte kanaler til stortingsgruppene. For ordførerne i anløpskommunene er det et skremmende scenario at de skal gå glipp av noe av havneavgiftene som tonnerne legger igjen langs kysten, om lag 90 millioner per år fordelt på 32 anløpshavner. Det skal bli spennende å se, først om regjeringen våger å foreslå kutt i anløp eller rutefrekvensen i vinterhalvåret, dernest om spillet igjen gjentar seg ved at tallrike opposisjonspolitikere stiller opp og foreslår maksimalt antall anløp og maksimal frekvens for å «redde hurtigruta». Kanskje blir det en mer nøktern diskusjon denne gang, siden vi for første gang ikke får den politiske behandlingen like foran et politisk riksvalg. Men i hele den kommende prosessen kan vi være ganske sikre på at Trygve Hegnar vil sitte musestille, for ikke å ødelegge nordlendingenes illusjon om at hurtigruta er nordnorsk, og at hurtigrutetrafikken og subsidiene først og fremst skal komme kystbefolkningen til gode. De som profitterer mest på en generøs avtale er i realiteten velstående utenlandske turister som får billigere billetter, og aksjonærene i et selskap som da i årevis vil motta sikre inntekter som ikke påvirkes av svingninger i marked eller konjunkturer. INNHOLD NR. 5/ Tapte 90 millioner på høy Euro Leder: Lurendreiere med lang klageliste Visjonen om et nordnorsk næringslivlokomotiv Bokomtale: Ole-Arvid fra vugge til grav Alt for mye torsk Lakseprodusentene i tall Laks for 6,7 milliarder i fjor Økonomisk toppår Fritt frem for børskapitalen Sterk vekst i Finnmark Lokalt eierskap er viktig Nettverk for økt kompetanse Oppdrett som filosofi Kjemper for MTB-økning Lokalt eierskap borte Fiskebåtrederne i tall Trålrederiene drifter best Ringnot mindre lønnsomt enn før Krise for kystflåten og industrien Mye gull fra havets sølv Fra Burøylukt til miljøfyrtårn Sild og lodde igjen Sterk sildesatsing Gullår for silda Vestlendinger på sildetokt Følelse for markedet Hestekur må til Gode selgettider Soper inn smolt-penger Reketrålen satt på land Styres av kanadiske torskebanker Lysning for reker neste år Tromsø går for fisk Ny fabrikk og videre vekst Gommemakeren fra Herøya år med frysehotell Fryyyyser for millioner Mareritt for torskeoppdrett Helt feil torskesatsing Ødelegger tørrfiskmarkedet Tørrfiskprodusentene i tall Man må ville svette Vil stime etter seien Filetprodusentene i tall Krabbehotell til 15 millioner Fra problem til butikk Vekker internasjonal oppsikt No cure no pay ProBio på vei til Oslo Børs Rødt gullstøv fra dypet Størst, men ikke nordnorsk Et nordnorsk eventyr Den hektiske innspurten REC og solenergi Gjenvinner skjæreveske Moltemyra som ble City Over all forventning Fakta Alta Amfi Leiv Berg ansvarlig redaktør Utgiver: NæringsRapport A/S, Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks 1166, 9262 Tromsø Telefon: , Fax: Markedskonsulenter: Dag Danielsen: André Eilertsen: Journalister: Geir Johansen: Knut Ørjasæter: Arne Eriksen: Design/Sats: Trykk: Internett: Nr 1 Trykk Annonse- og abonnementshenvendelser: Telefon: Abonnementspris kr. 600,- pr. år

4 4 NETTKATALOGER ADVARSEL: Lurendreiere med lang klageliste Katalogbransjen har et dårlig rykte. Selskapet bak finnfirma. no er en av verstingene som bidrar til at ryktet fortsatt er dårlig. Et raskt søk på internett viser dette. Blant bloggene som kommer frem finnes det mange frustrerte ex-kunder. Ringer noen fra dette firmaet er vårt ubetingede råd til våre lesere: LEGG PÅ! Tekst: Knut Ørjasæter Katalogbransjen har et rykte på seg for å selge luft. Skal du og ditt firma få kunder må potensielle kunder finne deg først. Da er en annonse hos dem som ringer både viktig og riktig. Du må synes på internett, forteller selgerne. Før var det annonser i en trykt katalog som gjaldt. Nå er det nettkataloger som er tingen. Metodene som brukes for å få deg på kroken er de samme som kataloghaier har brukt i årtier; råsalg av luft av liten betydning. De som sier ja til tilbudet betaler svært mye for svært lite. Halvsannheter Før skrøt selgerne av store opplag. Mye havnet rett i søpla når folk mottok dem, hvis katalogene i det hele tatt ble trykt. Nå er det treff på websider som gjelder. Tallene du får oppgitt stemmer sjelden. Til kunder har blant annet Finnfirma opplyst at de har unike besøkende på sine sider per uke. Tallene viser seg å være vel 10 prosent av dette. Besøkende betyr uansett lite for ditt firma. Er du heldig vil kun en liten brøkdel av de besøkende se etter deg og ditt firma. Videre opplyser selgerne at selskapet de arbeider for har avtaler med eksempelvis VG og Tv2. Ofte er dette avtaler de ikke har. Ved å gå inn på websiden til TNS gallup, ser en hvilke websider som er blant de mest besøkte i Norge. For uke 44 så listen ut som vist i vår tabell. Er du kunde hos Finnfirma og svært heldig, vil en og annen av de 567 unike besøkende per dag i uke 44 finne frem til akkurat deg og din side. NæringsRapport har fått oppgitt at finnfirma har kunder. Det betyr at du i gjennomsnitt får et unikt treff på din side via finnfirma.no hver tjuende dag. Hva du faktisk betaler per besøk på tør ikke vi regne på. Det finnes uten tvil bedre og langt rimeligere måter å drive markedsføring på. Nystartede utsatt Det er viktig å være klar over at bedrifter ikke har samme lovmessige beskyttelse som privatpersoner. Bl.a. gjelder ikke de samme fristene til klagerett, og ikke har du samme mulighet til å returnere en vare/tjeneste. Dette utnytter nettkatalog-selgerne. Som næringsdrivende er du å anse som ansvarlig for dine handlinger. Det nytter ikke å legge skylden på den andre parten hvis du med viten og vilje har takket ja til en avtale og senere angret deg. Dette sees på som god forretningsskikk. Har du inngått en avtale, så er den gyldig. Selgerne er flinke til å få kunder til å binde seg opp på telefon der de også tar opp samtalene. Vårt ubetingede råd er derfor å være klar og tydelig, og aldri inngå en avtale på telefon. Be dem i stede sende deg informasjon. Nystartede firmaer, spesielt enkeltmannsforetak, har vist seg å være spesielt utsatt. Det er to grunner til at denne gruppen er attraktiv. For det første er de ofte usikre på hvordan en skal nå kunder og dermed lett påvirkelig for aggressive selgere. Den andre er nettopp at en inngått avtale regnes som gyldig uten angrefrist. Etter kritikk endret vi våre rutiner og vi henvender oss ikke lenger til enkeltmannsforetak, sier daglig leder Erik Pedersen i Finnfirma til NæringsRapport. Ta opp kampen! En historie fra Tromsø viser at det kan være verd å ta opp kampen om du har vært så uheldig å bli fanget av selgerne. For ca ett år siden ble jeg overrumplet av en av Finnfirma sine aggressive selgere, sier Anna Mac- Dougall som driver en relativt nystartet naprapat klinikk. Først ringte en selger meg som jeg etter hvert ble så irritert på at jeg bare la på. Kort etter ringte nestemann. Han var hyggelig og etter hvert jeg sa ja til en avtale der jeg fikk muligheten til å forandre på omtalen av min bedrift hvis noe ikke stemte. Men da jeg mottok faktura og kopi av vilkårene, stemte ikke vilkårene overens med det som var avtalt. Jeg nektet å betale for noe jeg anså å ligne en avansert svindel. Finnfirma sendte saken til forliksrådet. Til Forliksrådet I forliksrådet ble jeg frikjent for å måtte betale, sier Anna Mac- Dougall. Det viser at det nytter å ta opp kampen. Jeg ønsket på et tidligere tidspunkt å få saken ut av verden og tilbød meg å betale kroner, men det sa de nei til. Jeg tror de angrer på dette nå. Vi kommenterer ikke detaljer rundt enkeltsaker, men uttaler oss på generelt grunnlag, svarer Erik Pedersen i Finnfirma. Saken du henviser til er fra 05.november Våre rutiner ble endret ultimo februar Katalogbransjen har vært utsatt for mye hets i Norge, og Finnfirma.no er intet unntak, fortsetter han. Vi ser at salg rettet mot enkeltmannsforetak kan forårsake tvistesaker da disse tror at de har tilsvarende rettigheter som privatpersoner, selv om de ikke har dette i forhold til norsk lovgivning. For å unngå fremtidige problemer for begge parter, har vi allerede stanset salg av våre tjenester til enkeltmannsforetak som kun er registrert i enhetsregisteret. Gode penger Det er utvilsomt gode penger å tjene på rått salg. I følge Finnfirma as selv startet de i mai 2003 med De mest besøkte websidene i Norge (uke 44) Plass Nettsted Unike besøk Pr dag 1. VG Nett MSN Startsiden Dagbladet.no Finn.no NRK.no SOL Gule Sider Aftenposten.no Nettavisen Finnfirma ansatte i Fredrikstad. Siden oppstart har firma hatt en jevn og solid vekst og har i dag ca 40 ansatte. I 2008 hadde selskapet en omsetning på ca. kr 27,7 millioner og et resultat før skatt på ca. kr 2,4 millioner. VANT: Anna MacDougall har tatt kampen med internettkatalog firmaet finnfirma.no og vunnet i forliksrådet. Effektiv rensing/desinfisering med OZON-anlegg Fjerner avleiring, bakterier og lukt i tanker, rør, RSW-systemer og overflater RIMELIGERE MER EFFEKTIVT MILJØVENNLIG Gjennom kunnskap og erfaring vet Naustor Ozone akkurat hva som skal til for at du får det riktige renseanlegget tilpasset din virksomhet. Våre anlegg tilfredsstiller Mattilsynets krav til bruksdokumentasjon, har kort monteringstid og er enkle å bruke. FISKEFARTØY FISKEINDUSTRI SUPPLYFARTØY Produkter fra Naustor Ozone AS er godkjent og oppført i Mattilsynets register over godkjente desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeindustrien Den gode følelsen Drømmehytter for barske forhold Nå kan du finne din drømmehytte, den som vil gi deg den gode følelsen av fred, frihet og ren livsglede. Gå inn på og se våre mange modeller. Du kan også bestille vår populære katalog på: Telefon (døgnåpent) SMS: Send kodeord HYTTER til 2007 Vikinghytter AS, Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu Tlf: naustor.no

5 KRAFTINDUSTRIEN 5 Visjonen om et nordnorsk næringslivslokomotiv NæringsRapport har lenge etterlyst og ønsket store nordnorske industrikonsern som også kan ha betydning på nasjonalt plan. Vi er overbevist om at et slikt selskap vil virke som et kraftsenter for nordnorsk næringsliv. Vi er også overbevist om at beslutningstakere fra Tromsø eller Bodø har større forståelse for mulighetene i Nord-Norge enn beslutningstakere som sitter i Oslo, Trondheim eller i Bergen. Tekst: Knut Ørjasæter Spørsmålet blir i hvilke næringer Nord-Norge skal kunne gjøre seg bemerket på nasjonalt plan. Vi vil spesielt trekke frem fire bransjer der Nord-Norge har gode forutsetninger. Det er innen transport. Det er innen kraft og kraftproduksjon, og det er innen fiske og fiskeoppdrett. I tillegg har nær- KRAFTLOKOMOTIV: På kort sikt ser verk i Salten-området med en pris. lederne av de største kraftselska- produksjon på 1,1 Twh. Prisen Vindkraftverk, bølgekraft og anpene ikke store muligheter for at de fikk var 4,3 milliarder kroner dre former for fornybar energi det en får et nord-norsk kraftselskap til et nyetablert selskap eid av snakkes høyt om i dag, er basert av nasjonal betydning, mener Leif Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk på subsidier på over 1 krone per Finsveen, konsernsjef i Salten og Østfold Energi. Dette gir en Kwh. Uten slik subsidier vil ikke pris på over 3,90 kroner per Kwh. investeringen lønne seg. Altså, Kraftsamband. Dett er den vanligste måten å uten subsidier- ingen former for regne pris på i kraftbransjen alternativ fornybar energi. heten til det som skjer på russisk side av grensen i Finnmark store muligheter for utvikling, eksempelvis som et service senter og en inngangsportal til arktisk olje og gass virksomhet. For å plassere Nord Norge på kartet nasjonalt er det imidlertid noen forutsetninger som gjelder. Først og fremst er det nødvendig med visjonære lokal politikere og næringslivsledere som kan se forbi eget ness. Hurtigruten var lenge drevet svært tungrodd og med en dobbel administrasjon en i Narvik og en i Tromsø. Først da krisen ble så alvorlig at skriften sto skrevet på veggen, klarte en å løse opp i dette. Politiske ledere og næringslivsledere må slutte å tenke at dette dreier seg om en arbeidsplass mer i Narvik enn det er i Tromsø eller omvendt. Det dreier seg om å ha en ledelse som ser selskaper i et større perspektiv. Bare da blir det selskaper som kan bidra til utvikling av hele landsdelen. når en sammenlikner kraftproduksjon. Det er ingen tvil om at prisen Orkla fikk var svært god. Salten Kraftsamband, sammen med Helgelandskraft, var lenge med i kampen om Orklas Elkem kraft, men de var ikke villige til å by like mye som vinnerne av anbudskonkurransen. Det var en perle som ble solgt, men vi måtte gi tapt på grunn av pris, sier Leif Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband. Vi kunne ikke forsvare å gå høyere enn det vi gjorde. En pris på over 3,90 per Kwh forutsetter at en legger inn en høyere priser for elektrisk kraft enn det som kunder i dag betaler. Det fant ikke vi forsvarlig å gjøre. Denne gangen glapp det, men vi var med lenge. Med en pris på 4,3 milliarder kroner må kraftverkene etter vår mening gå med etter overskudd etter driftsutgifter på over 400 millioner for å forsvare investeringen. Prisen er utvilsomt en meget god pris. Store aktører betaler sjelden mer enn 3 kroner per Kwh. Unntaksvis kan det betales mer, men Hva skal til for å få til en Nord- Norsk kraftgigant av nasjonal betydning? Vi har spurt lederne av de største nord-norske kraftselskapene. Det er flere forhold som gjør dette vanskelig, forsetter Finsveen. I mange kommuner er energiverket det største selskapet. Dette er små næringsfattige kommuner. Kraftselskapet er derfor med å gi lokal tilhørlighet og er også viktig for å beholde kommunestrukturen. Men det skjer endringer. Folk ønsker et større tilbud enn det mange kommuner kan gi. De flytter til større sentra. Jeg er selv et eksempel på dette. Jeg bor i Bodø og arbeider i Fauske. I tillegg vil jeg peke på at det i selskapene finnes mange 50- åringer som er fornøyd med tingenes tilstand. De ønsker ikke endringer. Når disse skal over i pensjonistenes rekker kommer nye inn. Jeg ser at det går mot en utvikling der de unge ønsker å arbeide i større fagmiljø enn det mange kraftselskaper kan Meget god pris da må en få subsidier. Eventuelt tilby. Jeg er optimistisk og ser Nylig gikk en viktig mulighet kan andre helt spesielle forhold at vi går mot en utvikling der for å beholde kraft som kunne trekke prisen opp. Slike spesielle forhold kan eksempelvis sjonal norsk betydning. Det vil vi kan få kraftselskaper av na- bidra til å bygge et kraftselskap av nasjonal betydning tapt. være muligheter for utvidelser imidlertid ta tid. Orkla eide Elkem solgte kraft- av kraftproduksjonen til en lav Oppskrift for et kraftlokomotiv i Nord-Norge Allerede for over 12 år siden kom vi i NæringsRapport med en opp- skrift for å etablere et kraftlokomotiv i Nord-Norge. Som vi skrev den gang, oppskriften er enkel, men den kan være vanskelig å gjennomføre. Oppskriften er ikke fulgt siden den gang. Saken er imidlertid like aktuell i dag og vi gjentar derfor oppskriften fra den gang; Det første som må gjøres er å samle nok ressurser i et stort kraftselskap som både har stor egenproduksjon, eget distribusjonsnett, stor kundebase og en enhet for kjøp og salg av kraft. Avstandene må krympes Helgelandskraft Avstandene må krympes, sier Ove A. Brattbakk i Hegelandskraft som også er en av de store kraftselskapene i Nord-Norge. Fra Mosjøen/Helgeland til Tromsø er det mellom 700 og 800 kilometer. Til Trondheim er det vel 400 kilometer. Vår tilhørighet er regional til Helgelandsområdet, og vår tilknytning til Tromsø regionen er ikke sterkere enn tilknytningen sørover. Slik jeg ser det er forutsetningene for et stort nord-norsk kraftselskap av nasjonalbetydning ikke tilstede for egen del i hvert fall ikke på kort sikt. Troms Kraft Det finnes 26 kraftselskaper i Nord-Norge. Til sammen er disse halvparten så stor som Hafslund, sier konsernsjef Oddbjørn Schei i Troms Kraft som er det største nord-norske kraftselskapet. Den eneste veien å gå, er gjennom å fusjonere og da aller helst ved fusjon av de største selskapene i bransjen i Nord Norge. Det vil gi en operasjonell og finansielt sterkt muskel som hele landsdelen vil dra nytte av. Det har tidligere vært gjort forsøk på å få til fusjon mellom blant annet Troms Kraft og Salten Kraftsamband uten at en har fått det til. Jeg tror det kanskje det er blitt enda vanskeligere å få til fusjoner, fortsetter Schei. Nye eiere som danske Dong har kommet inn i nord-norsk kraftbransje og det gjør det mer komplisert. Jeg er imidlertid overbevist at vi fortsatt må og bør arbeide for å få til kraftselskap av nasjonal betydning i Nord-Norge. Jeg ønsker å snakke med alle, og dersom noen som synes tanken er interessant så er mitt telefon nummer: Det neste som må gjøres er å skaffe selskapet finansiell kraft. Med store finansielle muskler kan selskapet være med å lede utviklingen og strukturendringene i kraftmarkedet. Med finansielle muskler kan selskapet også bli en stor aktør i annen næringsutvikling som eksempelvis innen marin bioteknologi der langsiktighet er helt nødvendig. Det siste vi foreslo forrige gang, var å få et profesjonelt styre og en profesjonell ledelse som kunne se forbi eget ness. Som vi skrev den gang : Det er viktig at kvalifikasjoner og ikke tidligere politisk karriere, er bestemmende for hvem som skal utvikle selskapet til et kraftlokomotiv. Vi håper å slippe å gjenta det samme om 10 år! Oddbjørn Schei, konsernsjef i Troms Kraft.

6

7 6 BOKOMTALE FISKEREDSKAPER fra Mørenot-gruppen Det var med stor forventning jeg åpnet boken Samfunnsbyggeren Ole-Arvid Nergård, ført i pennen av Ronny Trælvik. Med en viss skuffelse kunne jeg konstatere at dette var en vugge til grav -beskrivelse der alt kommer i kronologisk rekkefølge. Det tok lang tid før jeg nådde spenningen i livet til en av de største samfunnsbyggerne i nord. Av Odd M. Johansen At det ville komme en bok om livet og ikke minst den dramatikken som lå til grunn da Ole- Arvid brått og meningsløst ble syk og senere gikk bort, var ikke overraskende. Derfor er det nok mange som vil se seg om i butikkene for å lese om livet hans. Jeg håper ikke de blir sittende med samme skuffelse som undertegnede. Jeg ønsket å komme raskest mulig inn i dramatikken. Ville lese, ville vite hva som skjedde i kulissene da en liten, men samtidig høyreist mann, ansvarlig for 500 ansatte og hjørnesteinene i rundt 20 kystsamfunn, plutselig, og uten forvarsel bare forsvinner. Men der lurer boken meg. Den vil dra meg gjennom hele livet, la meg lide, uten spenning, før jeg kommer dit. Forfatteren har gjort et omfattende arbeid. Dessverre virker hele boken som et researcharbeid for en bok under utarbeidelse. Alt ligger på en prikk der det skal ligge etter tiden. Og det er nettopp det som etter min oppfatning trekker boka ned. Først på side 182 starter historien om den vonde helga i november Helga da Ole-Arvid ble hentet med helikopter fra boligen på Lysnes og brakt inn til Universitetssykehuset i Tromsø. De som har holdt ut så langt får ta del i den indre dramatikken i familien. Men ikke stort mer enn det! En bok om en samfunnsbygger som Ole-Arvid Nergård burde ha startet med dramatikken som skjedde da han ble brakt til sykehuset i Tromsø. Og den burde ikke bare ha skildret hvordan denne dramtikken forholdt seg i familien. Det gikk et støkk gjennom hele Nord-Norge da alvoret rundt Ole-Arvid ble kjent. Først og fremst var Ole-Arvid viktig for familien, men også ansatte, berørte kystsamfunn, folket på Senja og andre steder der han hadde sin virksomhet, i Tromsø der blant annet fotballaget bar hans navn, forretningsforbindelse, kolleger og konkurrenter, ja hele Nord-Norge holdt pusten da meldingen kom. Dette synes vi er mer interessant enn at han var en skøyer som lurte tantene som liten. (illustrasjon av Viggo Danielsen) Det føles ikke behagelig å skrive negativt for en bok som denne. Til det er det lagt ned for mye arbeid fra forfatterens side. Men vi kan ikke annet enn å si at selv om man gir ut en bok på eget forlag, så kunne det være en ide å skaffe seg en konsulent som kunne gi en viss pekepinn underveis. I det hele tatt likte vi sjette del av boken best, selv om det kommer noen gullkorn underveis som svært godt karakteriserer industrikjempen og gründeren Ole-Arvid Nergård. Det sjette og siste kapittelet tar for seg tiden etter år Han mister sin far og sin mor, det er vanskelige tider i fiskerinæringen og Ole-Arvid kjenner seg for første gang sliten! Og verre skal det bli! Hvor sårbar og uerstattelig er man egentlig? Hvordan håndteres det når en så viktig person i et så stort konsern over natten blir borte helt uten forvarsel? Hva skjer i kulissene? Vi får litt av smerten familien føler, men får lite innsyn i det arbeidet som gjøres for å holde konsernet gående, et arbeid som etter vår vurdering må ha vært fantastisk. Det er godt at boken om Ole- Arvid Nergård er skrevet. Og vi kunne ha ønsket den annerledes. Den vil for alltid minne om et industriliv og en gründer det skal stå stor respekt av. Rettelse!!! Som følge av en glipp var det satt feil signatur på intervjuet med konsernsjef i Troms Kraft, Oddbjørn Schei, i nummer 4 av Næringsrapport Intervjuet med Schei var skrevet av informasjonsleder Lena Glosemeyer Fangel i Troms Kraft og ikke av journalist Geir Johansen. Jeg beklager denne feilen. Redaktør Leiv Berg, Næringsrapport DYRKORN AS Ålesund. Tel DYRKORN AS Fosnavåg. Tel FRØYA HAVBRUKSSERVICE AS Hamarvik. Tel HAMMERFEST NOTSERVICE AS Rypefjord. Tel HELNESSUND BØTERI AS Leines. Tel H.G. OPPDRETTSERVICE AS Vevang. Tel KARMSUND REDSKAP AS Haugesund. Tel MØRENOT AS Avd. Rørvik. Tel MØRENOT EGERSUND AS Egersund. Tel MØRENOT SKJERVØY AS Skjervøy. Tel ØKSNINGAN NOTBØTERI AS Herøy. Tel Vå Vå r k o mp e t an s e d i n t r yg g he t NO-6280 Søvik Tel Fax

8 TORSKEBESTANDEN 7 Norfra-leder Steinar Eliassen: Alt for mye torsk Mens rundt 90 prosent av norsk oppdrettslaks selges som fersk vare til markedene, er den ferske andelen av torsk fortsatt veldig liten. Plutselig sterk kvoteøkning på torsk ble rett og slett for mye i et torskemarked som gjennom mange år har blitt sterkt redusert som følge av mangel på nettopp torsk. Tekst: Geir Johansen Dette sier Norfra-leder Steinar Eliassen. Innen Norfra-konsernet har man spesialisert seg på produksjon og salg av fersk, linefanget torsk av god kvalitet. Produksjonen skjer ved anleggene Nordvågen AS i Nordkapp kommune og ved Torsvågbruket AS på Vannøya. En rekke uavhengige produsenter selger dessuten sin fisk gjennom Norfra Eksport. I tillegg har konsernet de siste årene satset på å bygge opp torskeoppdrett gjennom selskapet Lofitorsk AS. De har også egen yngelproduksjon gjennom selskapet Lofilab AS. 90-tallet Steinar Eliassen har fulgt utviklingen innen fiskeriene gjennom årtier. Han mener at vi så liknende tilstander også tidligere: I 1991 var torskekvoten i Barentshavet på tonn. Utover 90-tallet ble den gradvis økt, og i 1997 ble den foreslått av bestandsforskerne til tonn. Da var det imidlertid så mye torsk i markedet at prisene raste, og det hele endte med at kvoten ble redusert til tonn av politikerne. Heller ikke alt det ble oppfisket, påpeker Eliassen. FOR MYE TORSK: Norfra-leder Steinar Eliassen mener at ei alt for brå økning av torskekvoten i Barentshavet er en viktig årsak til den krisen man nå opplever i torskemarkedet. Han mener at kvotene burde ha vært økt for tre til fem år siden, slik at markedet fikk tid til å bygge seg opp. Bestandsforskere og myndigheter I løpet av 90-tallet fikk vi vist at det virkelig var et marked for all denne norske torsken. I årene som fulgte ble kvotene igjen kraftig redusert. Dermed skrumpet også markedet inn. Opp gjennom 2000-tallet har bestandsforskerne etter mitt syn, helt feilaktig holdt fast på at torskebestanden har holdt seg stabilt lav. Tilrådingene om kvoter har vært så lave at myndighetene har satt dem over forskernes anbefalinger. Den store økningen kom imidlertid ikke før i 2009, da kvoten ble økt med 22 prosent. All denne nye fisken skulle selges i et marked som gjennom flere år ikke hadde hatt tilgang på særlige store mengder norsk torsk, og det i hard konkurranse med billig islandsk og russisk torsk, sier Eliassen. Han mener at tilstandene hadde vært helt annerledes i dag om kvotene i stedet hadde blitt økt for tre til fem år siden, slik at markedet hadde nådd å bygge seg opp. Men forskere og myndigheter tar som kjent ikke bedriftsøkonomiske hensyn når kvotene fastsettes, sier han. Oppdrettstorsk I tillegg har mengden av norsk oppdrettstorsk økt sterkt bare i løpet av de siste par årene. Så, all denne nye torsken skulle dermed selges i et marked som var langt mindre enn det som var etablert utover på 90-tallet. I dag tar det tid å opparbeide et marked. Salget skjer gjennom store varehuskjeder som bruker lang tid på å introdusere og markedsføre nye produkter. Den fleksibiliteten som var i markedet før; med flere mindre utsalg, finns omtrent ikke lenger. Resultatet måtte derfor bare bli problemer med avsetningen, og en alt for lav pris, mener Eliassen. Men andelen av oppdrettstorsk utgjør fortssatt bare en meget liten del av det samlede torskevolumet. Kvoten av villtorsk i Barentshavet økte med tonn; fra tonn til tonn, samt med tonn på Island, fra i fjor til i år. Hittil i år har eksporten av oppdrettstorsk økt med rundt 3500 tonn. Oppdrettstorsken har på sett og vis derfor skapt mest problemer for seg selv, siden den prosentvise økningen er på mer enn 50 prosent. For markedsprisene betyr oppdrettstorsk lite med kun ca tre prosent av totaløkninga, påpeker Eliassen. Fersk torsk Norfra-lederen mener at det i tiden som kommer bør satses sterkt på å få bygget opp markedet for fersk torsk igjen. Den klart høyeste prisen får man gjennom å selge fersk vare. Statistikk viser at det i snitt er blitt betalt 24 kroner og 66 øre for fersk torsk hittil i år (pr uke 45), mens det kun er betalt 15 kroner og 64 øre for frossen torsk. I et viktig marked som Portugal, betaler konsumentene 10 prosent mer for fersk saltet torsk som portugiserne lager klippfisk av, enn for frossen torsk som skal bli klippfisk, opplyser Eliassen. Han viser til at forbrukerne i Frankrike har kjøpt 52 prosent mer fersk torsk i år enn i fjor, og i Portugal har de kjøpt 24 prosent mer. Fortsatt tro på oppdrett Eliassen opplyser at omsetningen i konsernets eksportselskap, Norfra Eksport, vil bli noe lavere i år enn i fjor. Dette skyldes hovedsaklig store mengder islandsk og russisk torsk i markedet; spesielt i første halvår i år. I år vil man slakte rundt 2500 tonn med oppdrettstorsk, men volumet vil gå ned neste år som følge av mindre utsett i NØKKELTALL Norfra Eks-selskapene (I tillegg drives torskeoppdrett og torskeyngelproduksjon gjennom selskapene Lofitorsk AS og Lofilab AS). Norfra konsern Tall i mill. NOK Driftsinnt. 434,70 391,20 Driftskostn. 425,30 81,90 Driftsresultat 9,40 9,28 Årsresultat 4,59-0,49 Sum eiend. 118,70 114,47 Sum EK 43,30 41,59 Sum gjeld 75,40) 72,87 Norfra Eksport AS Tall i mill. NOK Driftsinnt. 430,90 385,57 Driftskostn. 424,10 381,28 Driftsresultat 6,78 4,28 Årsresultat 4,50 2,70 Sum eiend. 43,20 30,78 Sum EK 5,90 5,87 Sum gjeld 37,29 24,90 Nordvågen AS Tall i mill. NOK Driftsinnt. 63,80 65,80 Driftskostn. 63,08 62,30 Driftsresultat 0,74 3,50 Årsresultat -0,41 0,23 Sum eiend. 24,79 27,80 Sum EK 2,17 2,50 Sum gjeld 22,60 25,30 Torsvågbruket AS Tall i mill. NOK Driftsinnt. 54,60 51,08 Driftskostn. 52,80 51,39 Driftsresultat 1,87-0,30 Årsresultat 0,95-1,3 Sum eiend. 15,20 20,09 Sum EK 5,40 5,60 Sum gjeld 9,78 15,20 I 15 år har jeg trodd og det tror jeg fortsatt, at norsk oppdrettstorsk vil bli viktig for å bane vei for fersk torsk i markedet spesielt i løpet av perioden fra juli til november/desember; da det jo nesten ikke er tilgang på fersk villfanget torsk i markedet. Oppdrettstorsk vil derfor fortsatt kunne bli en viktig del av norsk fiskerinæring, selv om man nok i etterpåklokskap, kan si at satsingen her hjemme skjedde litt vel raskt de siste par årene før krisa kom, avslutter Eliassen. Tryggere næringsmidler styrker din konkurranseevne TosLab AS ble etablert i 1998, og er i dag 100% eid av Odd Berg Gruppen. I august 2001 overtok TosLab AS laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet i Tromsø, og vi er i dag ni ansatte. Du finner oss på vestsiden av Tromsøya, med gode fly-, båt- og bussforbindelser til resten av landsdelen. vargen.no TosLab AS utvikler og selger mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler, vann, hygiene og miljø. Vi har et bredt spekter av både akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser. Alle våre analyser er underlagt vårt kvalitetssystem med tilhørende kontroller. Vårt mål er å bidra til trygge næringsmidler og styrke våre oppdragsgiveres konkurranseevne ved å sikre høy kvalitet på produkter. Vi analyserer næringsmidler, vann og renhold i produksjonsmiljø. Kompetansestøtte inkluderer å utarbeide internkontrollsystem, bestemme kritiske kontrollpunkt, kjemisk og mikrobiologisk rådgivning, og kvalitetssikring etter regelverk og interne spesifikasjoner. toslab.no

9 8 LAKSEPRODUSENTENE I TALL Nordnorske lakseprodusenter med driftsinntekter over 20 mill Sum driftsinnt. Driftsresultat Årsresultat Sum egenkapital Driftsmargin Endring margin Res. Nr Firma Poststed Endring Endring Endring EKandel 2009 NæringsRapport Ant. kons. Gruppering 1 NORDLAKS OPPDRETT STOKMARKNES ,13% ,91% 15,95% ,60% 9,13% ,92% 19,04% 9 Nordlaks 2 MAINSTREAM NORWAY NORDFOLD ,16% ,32% 12,64% ,95% 2,95% ,04% 25,54% 18 Mainstream 3 NOVA SEA LOVUND ,23% ,49% 9,80% ,33% 1,68% ,11% 29,38% 26 Nova Sea 4 LERØY AUROR TROMSØ ,01% ,84% 11,76% ,83% 5,83% ,61% 30,52% 18 Lerøy 5 GRIEG SEAFOOD FINN. ALTA ,30% ,18% 0,70% ,26% -5,98% ,82% 13,69% 24 Grieg-gruppen 6 SALMAR NORD STONGLANDSE ,51% ,85% 8,60% ,02% 0,73% ,76% 20,56% 13 Salmar 7 ELLINGSEN SEAFOOD SKROVA ,13% ,82% 11,91% ,99% 4,49% ,80% 47,70% 8 8 FLAKSTADVÅG LAKS KALDFARNES ,93% ,62% 15,58% ,55% 8,32% ,80% 27,51% 6 9 EIDSFJORD SJØFARM SORTLAND ,89% ,25% 6,27% ,77% 16,98% ,13% 23,20% 3 10 JØKELFJORD LAKS JØKELFJORD ,37% ,72% 25,41% ,89% 18,29% ,38% 58,40% 7 Salmon Group 11 PUNDSLETT LAKS DIGERMULEN ,06% ,69% 13,20% ,84% 5,26% ,21% 31,27% 4 12 BINDALSLAKS RØRVIK ,42% ,65% 13,66% ,29% 9,61% ,58% 57,39% 4 Sinka B. Hansen 13 EGIL KRISTOFF. & SØ. STRAUMSJØEN ,72% ,95% 9,34% ,38% 1,48% ,18% 33,63% 5 NRS 14 LOVUNDLAKS LOVUND ,96% ,83% 19,67% ,10% 13,55% ,01% 57,64% 4 NRS 15 ARNØY LAKS LAUKSLETTA ,26% ,28% 14,25% ,84% 9,67% ,07% 50,03% 4 16 WILSGÅRD FISKEOPPD. TORSKEN ,99% ,60% 16,60% ,71% 11,95% ,60% 52,02% 2 NRS 17 NORTHERN LIGHTS SAL GROVFJORD ,11% ,82% 4,86% ,73% -0,92% ,68% 70,59% 4 18 ØYFISK MYRE ,03% ,86% 8,82% ,75% 3,21% ,75% 32,46% 3 Salmon Group 19 KVARØY FISKEOPPDR. INDRE KVARØY ,45% ,10% 19,99% ,56% 13,26% ,30% 59,94% 3 20 HAMNEIDET LAKS SORTLAND ,50% ,33% 26,10% ,66% 6,33% ,82% 31,48% 2 21 LOFOTEN SJØPRODUKT. LEKNES ,98% ,79% 9,17% ,48% 3,71% ,11% 27,67% 2 Salmon Group 22 NORD-SENJA FISKEIN. BOTNHAMN ,91% ,50% 8,93% ,66% 3,73% ,19% 31,34% 3 NRS 23 MORTENLAKS LØDINGEN ,70% ,95% 17,75% ,23% 9,52% ,03% 43,36% 2 24 SELSØYVIK HAVBRUK SELSØYVIK ,96% ,19% 16,19% ,47% 9,85% ,31% 49,48% 2 Salmon Group 25 KLEIVA FISKEFARM ENGENES ,89% ,39% 2,48% ,26% -0,25% ,48% 28,84% 3 NRS 26 GRATANGLAKS GRATANGEN ,15% ,13% 7,06% ,38% 0,68% ,09% 34,96% 3 27 ISQUEEN LEKNES ,42% ,28% 11,74% ,72% 5,90% ,00% 39,65% 2 Salmon Group 28 MUSKEN LAKS SKROVA ,95% ,38% 23,33% ,16% 6,80% ,10% 15,66% 2 29 STRAUMEN HAVBRUK STONGLANDSE ,94% ,27% 70,72% ,13% 115,36% ,67% 93,96% 1 Salmar 30 WENBERG FISKEOPPD. FAUSKE ,82% ,09% 30,70% ,54% 20,87% ,23% 51,41% 2 31 EDELFARM ROGNAN ,34% ,87% 14,34% ,97% 8,43% ,49% 36,60% 2 32 ALTAFJORD LAKS KONGSHUS ,39% ,40% 9,43% ,35% 1,34% ,45% 40,71% 6 NRS 33 AS TRI KVALFJORD ,89% ,64% 18,22% ,24% 10,25% ,34% 38,36% 5 NRS 34 TOMMA LAKS LOVUND ,56% ,61% 24,27% ,76% 16,78% ,34% 32,92% 1 Nova Sea 35 SØRROLLNESFISK HAMNVIK ,74% ,99% 5,63% ,44% 7,04% ,94% 86,08% 2 NRS 36 POLARLAKS II LOVUND ,33% ,20% -6,36% ,47% -11,16% ,45% -10,86% 1 37 SELØY SJØFARM HERØY ,68% ,04% 11,23% ,84% 4,58% ,02% 32,95% 2 38 SKOTTNESLAKS BALLSTAD ,32% ,71% 8,99% ,17% 5,49% ,29% 56,68% 1 Salmon Group 39 VILLA ARCTIC VIKEBUKT *) *) -54,69% *) -62,96% *) 57,81% 23 Villa Organic 40 SØMNA FISKEOPPDR. LOVUND ,08% ,28% 22,33% ,43% 14,83% ,69% 38,30% 1 Nova Sea 41 SALAKS SJØVEGAN ,62% ,46% 14,78% ,60% 3,97% ,46% 33,31% 4 42 VEGA SJØFARM LOVUND ,19% ,59% 19,48% ,61% 11,02% ,66% 47,67% 1 Nova Sea 43 KOBBVÅGLAKS HERØY ,68% ,84% 22,44% ,14% 16,45% ,25% 52,09% 1 44 BALLANGEN SJØFARM BALLANGEN ,64% ,53% 5,80% ,95% 1,40% ,80% 42,06% 1 *) Ingen tall for 2007

10 LAKSEPRODUSENTENE 9 Størst vekst innen oppdrett i nord: Laks for 6,7 milliarder i fjor brukere er en viktig forutsetning for utvikling av nordnorsk næringsliv og lokalsamfunn. Arealtilgang i kystsonen er havbruksnæringas desidert viktigste innsatsfaktor, og det har vært fundamentet for etablering og utvikling av en havbruksnæring som er blitt helt avgjørende for sysselsetting, bosetting og velstand. De senere årene har oppdretterne i nord opplevd at det blir stadig vanskeligere å få tilgang til å utnytte og justere på gitte næringsarealer, samt å flytte eller etablere nye lokaliteter. Dette har primært sammenheng med endrede arealbehov, økt konflikt med andre bruksinteresser og offentlige rammevilkår for arealdisponering og søknadsbehandling. Fra foreningens side er vi derfor sterkt opptatt av å få til en best mulig dialog med andre interessegrupper for å unngå unødige konflikter, sier Robertsen. I fjor ble det eksportert oppdrettslaks for nær 18,1 milliarder kroner fra Norge som helhet og 7,4 milliarder av dette var eksportinntekter fra laks produsert i Nord-Norge. Bare fra Nordland ble det eksportert laks for 3,7 milliarder kroner i fjor. Og i år vil eksportverdien fra Nord-Norge bli enda større. Tekst: Geir Johansen Det er i Nord-Norge det største potensialet for vekst i norsk lakseoppdrett ligger. Ut fra dette er det av stor viktighet at vi på en best mulig måte håndterer rømming, lakselusproblemet og sykdom. I denne sammenheng er tilgang på gode oppdrettslokaliteter svært viktig for fremtidig bærekraftig oppdrett i landsdelen. Dette sier Roy Robertsen, som er regionsjef i Nord-Norge for Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Mer fra Nord-Norge I fjor ble det solgt laks for 3,7 milliarder kroner fra Nordland, for 2,16 milliarder kroner fra Troms og for 0,876 milliarder kroner fra TRYGT: Anlegget til Grieg Seafood i Hammerfest, er ett av mange anlegg i Nord-Norge som ligger langt unna lakselus-problemet. Foto: Frank Rune Isaksen Finnmark, ifølge statistikken som FHL sitter inne med. Fra landet som helhet ble det eksportert laks for nær 18,1 milliarder kroner, så andelen fra Nord-Norge og ikke minst fra Nordland, som nå er landets største oppdrettsfylke var stor. I år vil eksportverdien fra Nord-Norge bli enda større enn i fjor. Ved utgangen av tredje kvartal i år var det solgt laks for 2,9 milliarder fra Nordland, for 1,66 milliarder fra Troms og for 0,598 milliarder kroner fra Finnmark. Oppdrett i Nord-Norge har enda stort vekstpotensiale, så vi regner med en fortsatt økning av eksportinntektene fra de tre nordligste fylkene i årene som kommer, sier Roy Robertsen. Mange interesser Han viser til at landsdelen fortsatt har gode arealer for oppdrett som ennå ikke er utnyttet. Men mange av disse arealene er det flere som vil ha bruksrett til. Behovet for en bærekraftig utvikling og samhandling mellom tradisjonell fiskerinæring og en akvakulturnæring i vekst gir utfordringer for næringsaktører, kommuner og fylkeskommuner i landsdelen. Blått areal i kystsonen blir viktigere og mer utfordrende å forvalte, da mange interesser skal tas hensyn til for å utvikle og ivareta næringsliv, arbeidsplasser, miljø og kompetanse i verdikjeder som går inn i - og er gjensidig avhengig av hverandre, sier Robertsen. Best mulig dialog En kunnskapsbasert og ensartet forvaltning i konstruktiv samhandling og dialog med alle VEKST I NORD: Det er i Nord- Norge framtidig vekst innen norsk oppdrettsnæring først og fremst vil skje, og å skaffe nye arealer for oppdrett; i nær dialog med andre brukergrupper av blått areal, er en prioritert oppgave for vår forening, sier regionsjef i Nord-Norge for FHL, Roy Robertsen. Fakta: Lakseprodusentene i Nord-Norge FINNMARK: TROMS: NORDLAND: Sykdom Han sier at det også er en sterkt prioritert oppgave å få til best mulig sykdomsbekjempelse. I forhold til sør i landet, så har vi hatt lite sykdomsproblemer innen næringa i nord. Men problemet med lakselus har nå tatt seg nordover til søndre Nordland. Fra foreningens side har vi iverksatt konkrete tiltak for lakselusbekjempelse; ikke minst gjennom å få til samhandling mellom oppdretterne. Lakselusproblemet kan kun løses gjennom sterk felles innsats. Vi har også engasjert oss sterkt i ILA-problemet man har slitt med i Sør-Troms, sier Robertsen. Mer settefisk Mens mesteparten av tillatt biomasse utnyttes i Nordland og Troms, så er kapasiteten i Finnmark langt ifra fullt utnyttet. En positiv vekstutvikling på havbruk i Finnmark forutsetter at tilgang på smolt blir bedre og regional selvforsyning på dette området er å foretrekke, både sett i forhold til sykdomsbekjempelse og fleksibilitet i drift, mener Robertsen NæringsRapport Antall matfiskselskap: 8 (8) Antall matfiskselskap: 24 (22) Antall matfiskselskap: 46 (37) Antall matfiskkonsesjoner: 88 (85) Antall matfiskkonsesjoner: 98 (89) Antall matfiskkonsesjoner: 166 (150) Settefiskkapasitet: 7,1 mill (8,6 mill.) Settefiskkapasitet: 10,8 mill (14,2 mill.) Settefiskkapasitet: 63,2 mill (51,2 mill.) Reell matfiskprod i tonn 2008: Reell matfiskprod i tonn 2008: Reell matfiskprod i tonn 2008: Reell smoltutsett i 2008: 14,6 mill Reell smoltutsett i 2008: 28,3 mill Reell smoltutsett i 2008: 41,2 mill Gj, Forfaktor 2007: 1,18 (1,22) Gj, Forfaktor 2007: 1,18 (1,22) Gj,sn. Forfaktor 2007: 1,09 (1,1) Gj. Prod. Kost 2007: 16,13 (14,68) Gj. Prod. Kost 2007: 16,13 (14,68) Gj. Prod. Kost 2007: 15,60 (13,31) Kilde: Fiskeridirektoratet - Norsk Fiskeoppdrett. Tall i parantes er fjorårstall. part of Aker Kvalitet, service og innovasjon Oslo: P.O.Box 1301 Vika, 0112 Oslo, Norway. Tel.: , Fax: P.O.Box 876, 6001 Ålesund, Norway. Tel.: , Fax:

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri Gir etter for Skål for Nergård Foredlingsbedriften

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

på Værøy får det til

på Værøy får det til Nr. 6 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Fiskeri- og oppdrettsnæringen med økonomianalyser «Vikingene» på Værøy får det til Det er ingen i Nord-Norge som driver pelagisk fiskeindustri bedre

Detaljer

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø Nr. 4 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: Fornybar energi: Vindkraft, småkraftverk, havkraft og alternativ energi. Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge Best

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge FFR: Eventyrlig resultat - betalt av den forrige eieren s. 16 Stig Solheim NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 4, 2005 Bitt av Taper 38 000 kr. pr. båt pr. dag RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27 NæringsRapport ISSN 0801-0625 NR. 1, 2006 Partnerskap for Snøhvit i gang RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det sterke entreprenørmiljøet i Alta inngår samarbeidsavtaler

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Kameraderi. i Tromsø kommune

Kameraderi. i Tromsø kommune Nord-Norges næringsblad Løssalg kr. 20,- Denne utgave: Kraftmarkedet i Nord-Norge NR. 3, 2001 Mest grådig Kameraderi Bård Jørgensen, Renovasjonssjef i Tromsø Kommune i Tromsø kommune Les mer om sakene

Detaljer

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr. 3-2008 Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om

Detaljer

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge Regnskapets timer De som bruker oss til det merkantile, får frigitt bå å øre helt andre ting. Ring oss for en prat om alt du kan bli fritatt for. Gjø ør vi. post@merkantilservice.tr.no Tromsø tlf 77 64

Detaljer

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 NæringsRapport NR. 4, 2006 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE I godt driv Hammerfest Næringsinvest fikk

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Morten berget millionverdier

Morten berget millionverdier Nr. 4 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Aksjonæropprør ga storgevinst: Morten berget millionverdier De private aksjonærene i Sjøfossen Energi

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

Giga-tap på valuta. Etterlysning! Storfusjon klar i sommer Fusjonen mellom M3 Anlegg og Bolt Construction. Soper inn nye millioner

Giga-tap på valuta. Etterlysning! Storfusjon klar i sommer Fusjonen mellom M3 Anlegg og Bolt Construction. Soper inn nye millioner NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 25. ÅRGANG FOKUS: Eiendom, bygg og anlegg Bergverk og gruvedrift Store norske Spitsbergen Kulkompani: Giga-tap på valuta Den direkte årsaken er etter det NæringsRapport erfarer

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer