Julen Dyrenes Velferd. Nummer 2/2007. Doffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2007. Dyrenes Velferd. Nummer 2/2007. Doffen"

Transkript

1 Julen 2007 Dyrenes Velferd Nummer 2/2007 Doffen

2 Stiftelsen DYRENES VELFERD Postboks 41 Alnabru, 0614 Oslo Hellerud Gårdsvei 28, 0671 Oslo. Telefon: e-post: Hjemmeside: Bankgiro Org.nr.: Styre: Odd Narve Johansen - formann Liv Rose-Walderhaug, styremedlem Torill Brattli - styremedlem (formann i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm) Støttemedlemmer: Individuelt medlemskap: kr 200 pr-år Familiemedlemskap: kr 300 pr. år Fjernadopsjon: 50 kr/mån per katt Giro for medlemskap vedlegges bladet. Hvis du allerede har betalt medlemskap, kan giroen benyttes til gave eller fjernadopsjon. Ditt bidrag som støttemedlem er helt nødvendig for vårt videre arbeid. Kanskje kan et medlemskap i Dyrenes Velferd være en fin gave til venner og barnebarn. Vi takker for alle store og små gaver i året Dyrebeskyttelsen Norge gjorde det økonomisk mulig for oss å gå til Namsretten. Norsk Huskattforening har vært en stor støtte for oss. NOAH og FOD har engasjert seg. Tusen takk til dere alle! Redaksjon og ansvarlig utgiver: Styret Grafisk design: Bema Trykk: Digital Copy Studio Adresseendring Husk å sende adresseendring til oss når du flytter! Medlemsblad: utkommer ca 2 ggr per år

3 Det har gått mange rykter om at Dyrenes Velferd har opphørt, at vi ikke eksisterer lenger. Forord Året 2007 har vært et turbulent år for oss. Dette året vil vi huske som et annus horribilis. Mattilsynet har herjet med oss og trakassert oss, til det hele kulminerte den 10 og 11. september. Det har gått mange rykter om at Dyrenes Velferd har opphørt, at vi ikke eksisterer lenger. Det har også gått mange rykter om at kattene var syke og at kattene hadde det vont i Kattehuset. Dessverre ser det ut til at noen av de andre hjelpeorganisasjonene også har fattet tillit til disse ryktene. Dette er rykter som Mattilsynets veterinærer sprer og noen media hjelper dem også med dette. Derfor har vi nå i bladet prøvd å belyse saken fra mange sider. Vi fortsetter med å hjelpe gatekattene. Vi er antageligvis de eneste av hjelpeorganisasjonene i Oslo-området som bryr seg om disse. De som er blitt godkjente som dyrepensjonater, har fått streng beskjed fra Mattilsynet om ikke å ta inn slike katter, men avlive dem straks ved hjelp av veterinær. Vi håper at alle våre trofaste medlemmer fremdeles vil støtte oss. Vi kommer til å trenge midler til kastrering/sterilisering, medisinsk behandling, og mat. Vi kommer til å forfølge Mattilsynets overgrep i retten, men til det trenger vi en kronerulling blant våre medlemmer. Vi har droppet julelotteriet i år. Dersom du ønsker, kan du sende oss en liten gave istedenfor lodd. Vi ønsker alle våre medlemmer, adopsjonsforeldre og alle som har støttet oss i løpet av året En God Jul og Et Godt Nytt År.

4 Hva har skjedd hos Dyrenes Velferd? I vårt forrige blad informerte vi om at DV hadde mottatt Mattilsynets vedtak av den 1.6 om at driften ved Dyrenes Velferd måtte opphøre og at katteholdet måtte avvikles innen 15. juni, og at dersom det befant seg katter på stedet etter denne dato, så vil disse bli fjernet umiddelbart. DV sendte en klage til Distriktskontoret og vår advokat skriver bl.a.: Klageretten vil også være helt illusorisk dersom det ikke gis utsatt iverksettelse. Mattilsynet har i saken vist at de har svært stor makt, og at de lett kan slå bena under en liten frivillig organisasjon som har påtatt seg et stort samfunnsansvar ved å ta hånd om mishandlede og forlatte katter. Mattilsynet kan imidlertid ikke vekke disse kattene til live igjen. Mattilsynet samtykket imidlertid til utsatt iverksettelse av vedtaket, i et nytt vedtak den 19.6, under behandlingen av vår klage. Særlig interessant er Mattilsynets konklusjon hvor det fremkommer at: Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo har, som det fremgår i vurderingen over, ikke konkludert med at det av dyrevernmessige årsaker er nødvendig med en umiddelbar avvikling av katteholdet. Det er på bakgrunn av manglende overholdelse av dyrepensjonatforskriftens krav vedtaket om opphør av Stiftelsen Dyrenes Velferds drift er fattet. Den 27.6 avviste Mattilsynets distriktskontor vår klage, og oversendte dokumentene til Regionkontoret som siste instans. Den 3. august kom svaret: Vedtak fattet av Distriktskontoret for Oslo 01.juni 2007 opprettholdes. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. jf. Forvaltningsloven 28 3.ledd. Her har vi et godt eksempel på bukken som passer havresekken. Mens klageprosessen pågikk hadde DV sendt et brev til Mattilsynet hvor vi uttrykte et ønske om samarbeid og vedlagt en tiltaksplan for å tilfredsstille dem. Mattilsynet foretok en ny inspeksjon den 6. august. Inspeksjonsrapporten var like negativ som de tidligere hadde vært og gav DV frist til fredag den l7. august for en endelig avvikling av katteholdet. Nå var vår siste utvei å gå til Namsretten og begjære utsatt iverksettelse av vedtaket av Da ville vi, sammen med andre dyrevernorganisasjoner, kunne forberede en rettslig prøving på hvorvidt hjelpesentre for hjemløse dyr faller inn under Dyrepensjonatforskriften. Dessuten hadde Norsk Huskattforening også bedt om en uttalelse fra lovavdelingen i Landbruks- og matdepartementet, og utfallet ville ha betydning for oss. I Namsretten påberopte Mattilsynet at det ikke forelå noen sikringsgrunn da Liv Walderhaug gjerne kunne overta kattene i privat eie. Problemet for Mattilsynet var at stiftelsen stod som eier. Det ble videre garantert at dersom kattene ble fjernet av Mattilsynet så ville hver enkelt katt undergis en grundig veterinærundersøkelse. Den 7.9. kom Namsrettens kjennelse. Mattilsynet fikk medhold av dommeren som også mente at det ikke forelå noen sikringsgrunn. DV fikk altså ikke noen utsatt iverksettelse av vedtaket. Kjennelsen ble fakset til advokat Brindem fredagen den 7. september. Den 9. september ble det avholdt et ekstraordinært styremøte, hvor det ble vedtatt at DV trakk sin søknad om godkjennelse som dyrepensjonat på Strømsveien. Det innebar at virksomheten ble trukket ut fra adressen. Det ble videre skrevet en salgsavtale ordrett utformet etter Mattilsynets eget forslag, med overdragelse av kattene til Liv Rose Walderhaug privat. Mandag 10. september kom Mattilsynet og fortalte at de hadde fått en bekymringsmelding. De tok med seg Pinky, Pønki og Sølvi. Livs protester og forklaring om at vår egen veterinær hadde kattene under behandling hjalp lite og de forklarte at de ønsket å undersøke kattene selv. De hevdet at dette ble gjort med hjemmel i dyrevernloven. Tirsdag den 11. september kom Mattilsynet tilbake med fire veterinærer og påstod at de hadde hjemmel i vedtaket av 1.juni samt kjennelsen fra Namsretten. Liv nektet dem adgang, og 5 minutter etter kom 4 polititjenestemenn for å bistå veterinærene. Mattilsynets veterinærer har naturligvis ikke kompetanse innenfor jus, men man må kunne forvente av en myndighet at de først undersøker lovligheten av sine aksjoner. Dyrenes Velferd eide ikke lenger kattene og da hadde ikke Mattilsynet hjemmel i sitt vedtak. Mattilsynet hadde også villedet politiet for å få støtte til aksjonen. Av operasjonsloggen fremgår at Mattilsynet hadde opplyst å ha rettens kjennelse om at katteholdet skulle opphøre. Mattilsynets veterinærer holdt på i 4 timer med innfangingen av kattene. De brukte sannsynligvis hover og vi hørte skrik og spetakkel. Politiet holdt Liv og oss andre under streng overvåking og vi fikk ikke nærme oss huset. Vi var hjelpeløse tilskuere til dette drama. Advokat Brindem ankom stedet og prøvde å få Sigrid Engeland i tale for å få henne til å forstå at aksjonen var ulovlig. Hun nektet imidlertid å avslutte aksjonen. Advokat Brindem klarte å få telefonkontakt med hennes overordnede Oddrun Espelund, og bad henne om å snakke med

5 Engeland, men Engeland nektet å ta telefonen. Vi klarte imidlertid å få tatt noen bilder og vi såg at de fleste kattene som ble båret ut låg livløse i burene. Advokat Brindem prøvde å stoppe bilen fra å kjøre av gårde, men han holdt da på å bli nedkjørt. De fire veterinærene opptrådte på en så rå og brutal måte at vi fikk assosiasjoner til okkupasjonstiden i Norge. Kunne dette foregå i Norge i moderne tid et slik maktovergrep, og hvor var den dyrevelferd som Mattilsynet skulle ivareta? Dette var rent dyreplageri. Innen 2 timer ringte regjeringsadvokaten til vår advokat som fikk meldingen at 17 katter var blitt avlivet, mens 10 katter var oppstallet hos Mattilsynet. Dette er i sterk kontrast med hva som ble hevdet i Mattilsynets prosesskriv til Namsretten, hvor regjeringsadvokaten skriver at dersom vedtaket tvangsgjennomføres, så vil det bli foretatt en grundig vurdering av hvert enkelt dyr med tanke på helsetilstand, muligens ved hjelp av ekstern veterinær, og en vurdering av om de er egnet for omplassering. På bakgrunn av denne vurderingen vil sannsynligvis noen dyr bli avlivet, mens de øvrige vil bli forsøkt omplassert så langt det er mulig. I sin Redegjørelse om gjennomføring av vedtak skriver Mattilsynet at 17 katter ble avlivet på stedet etter en individuell vurdering av hvert enkelt dyr. Hvordan er dette mulig? En uhåndterlig katt lar seg ikke undersøke. Grunnen til avlivingen sies også å være at kattene var uhåndterbare. Hvordan kattene ble avlivet har ikke Mattilsynet villet opplyse om. Vi vet bare hvordan Kattehuset såg ut etter razziaen. Det var tilgriset med blod flere steder, møbler var veltet og speil var knust. positivt på FIV, som jo ikke er grunn til avlivning. Vi ble hele tiden informert om at de 3 kattene som ble bortført den 10. september befant seg på Veterinærhøyskolen. I ettertid viste det seg at de ble avlivet 12. og 13. september, men avlivningen ble først varslet sammen med de øvrige avlivningene. Her skrives i rapporten at Mattilsynet finner det ikke riktig å omplassere syke dyr som er behandlingstrengende, samtidig med en avventende prognose. Katten Pønki har samtidig vært under behandling over lang tid, uten at det er vist nevneverdig forbedringer. Konklusjonen må være at iflg. Mattilsynet har ikke dyr lov til å være syke og få behandling for å bli friske. Mattilsynet omplasserte de 4 gjenlevende kattene. Noe som de ikke hadde rett til å gjøre, ettersom kattene var Livs private katter. Kattene skulle ha vært levert tilbake til Liv. Ved disse omplasseringene truet Sigrid Engeland med at disse kattene skal aldri tilbake til Liv Rose Walderhaug, da kommer vi til å hente dem. Til saken hører at de som hentet de overlevende kattene hos Mattilsynet kunne fortelle om forferdelige forhold for dyrene. De satt i trange små bur på avispapir uten innredning og uten kattetoalett, og de var sterkt preget av sine opplevelser. Mattilsynet uttalte også til TV2 at kattene ble avlivet som en konsekvens av at de var uhåndterlige. I tillegg til de 17 kattene som Mattilsynet avlivet uten undersøkelse og forhåndsvarsling, som lover og regler krever, ble 10 katter medbrakt til Mattilsynets lokaler i live. 5 av disse ble avlivet to dager senere, dvs den 13.9., uten å ha blitt undersøkt. Mattilsynet innrømte imidlertid ikke at dette var gjort og lot som om disse kattene fortsatt levde overfor advokat Brindem og alle de som henvendte seg til Distriktskontoret for å få overta kattene, bl.a. Norsk Huskattforening, FOD, Dyrebeskttelsen Norge m.fl.. Oddrun Espelund sier i en e-post den at Når det gjelder kattene som er tatt i forvaring vil Mattilsynet Distriktskontoret for Oslo ta stilling til aktuelle muligheter for omplassering når kattene vurderes å være klare for dette. Først den opplyste Mattilsynet at kattene var avlivet. Enda en gang opplyste Mattilsynet at grunnen til avlivningen var at de var uhåndterbare, og en ble avlivet fordi at den testet Mattilsynets veterinærer Sigrid Engeland, Gunhild Haugejorden, Arne Krøvel, Kjetil Normann Hamnes samt en politimann

6 Nekrolog Til minne om de små liv som Mattilsynet brutalt avsluttet den september De hadde allerede fra starten av et ublidt møte med livet, men ble tatt inn i varmen hos Liv. For oss var deres liv like mye verdt som andres. De tok takknemlig imot vår omsorg, og noen takket ved å bli det som menneskene krever av dem kosekatter. Vi skjønte allikevel at de som ikke orket den fysiske kontakten med oss hadde det bra. De hadde et godt sosialt liv sammen med hverandre. Vi vil aldri glemme dere og vi vil gjøre alt for å stille Mattilsynet til ansvar for sine gjerninger. Bertha Charlie Cherie Cleo Du ble ca 3 år. Vi fant deg og tre søsken på Alnabru takket være snille mennesker som varslet oss. I motsetning til dine søsken var du veldig sky overfor mennesker, men du hadde det godt sammen med dine kattevenner. Snille, gode, gamle Charlie funnet i en snøfonn på Sagene. Du var sjefen i huset, og så snill som dagen var lang. Du ble ca 18 år. Du hadde fortjent å avslutte dine dager i fred og ro. Tenk at du ble betegnet som uhåndterlig! Lille sky Cherie ble ca 7 år. Du hadde mange gode kattevenner. Du elsket kattunger, og ble alltid en reservemor når vi hadde små barn i huset. Du prøvde å følge med ungene til FOD, det skulle vi ha latt deg gjøre. Snille, rolige Cleo, du var vel ca 12 år. Du var veldig sky, men det hendte at du ville ha kontakt med oss. Din beste venn var Sputnik. Han fulgte deg til Paradis. Doffen Fi-Fi Knoll Laika Du ble ca 10 år. Du elsket å være ute i luftegården. Du opplevde to mislykte omplasseringer. Så vant du Anitas hjerte, og ble hennes lille hjertevenn. Men onde krefter tok deg vekk. Du ble ca 4 år. Som liten ble du omplassert, men det var ikke vellykket. Når du kom tilbake hit så var du skeptisk til mennesker. Men du var utrolig snill mot alle. Du og din bror Tott ble funnet sammen med mor Cinderella. Du ble ca 4 år. Dere ønsket ikke mye kontakt med mennesker, men levde et liv i harmoni med hverandre. Du ble ca 13 år. Din langhårspels hadde nok trengt en børste av og til men det ville ikke du. Kanskje var du Kattehusets mest sky katt, men du trivdes godt med de andre kattene.

7 Micro Du ble ca 4 år en vakker, sky liten skilpaddefarget jente som ble funnet på en søppelhaug. Du hadde et godt sosialt liv med dine kattevenner. Miranda Du vakre Miranda fant vi på Alnabru. Du ble ca 12 år. Du var sky men tilfreds med tilværelsen og dine venner. Cleo og Sputnik var dine favoritter. Pinky Piratinnen Pusur Lille Pinky ble bare ca 3 år. Du var en snill, grei og kjærlig liten jente som likte mennesker. Du var elsket av alle. Når vi leser MTs sykehistorie for deg, så ser vi at du ble avlivet pga diarrè! Dette er ondskap satt i system! Din mor som vi plukket opp på Alnabru, hadde en øyesykdom og du og dine søsken var smittet. Du ble ca 7 år, og du klarte deg godt med et øye. Du var en kosete liten jente, slett ikke uhåndterlig. Du var bror til Bertha og ble ikke mer enn ca 3 år. Du hadde begynt å ta kontakt med oss mennesker og vi koste oss over fremgangen. Men så ble det brått slutt. Pønky Du kan ha vært ca 12 år gammel. Du ble funnet på en søppelhaug, og utviklet en kronisk luftveislidelse. Du likte deg i sofaen hos Liv og var en herlig kosekatt. Rambo Du ble ca 10 år og var funnet ute på Alnabru, liten og forlatt og full av angst sammen med din bror Jakob. Du var veldig sky, men du hadde det godt med dine venner. Rexie Sheba Sputnik Du og flere søsken kom til oss sammen med en leieboer, som siden forlot dere. Dere var alle veldig sky og vi såg ikke så mye til dere, men vi visste at dere hadde det godt sammen. Du ble ca 9 år. Du var ikke født under noen lykkelig stjerne. Du ble omplassert, men det var ikke vellykket. Når vi fikk deg tilbake fødte du et kull unger. Du var litt sky overfor mennesker. Du ble ca 5 år. Du store gode gutten som alltid var like snill og god. Du hadde nok gått ute en lengre tid da vi tok deg inn. Alle kattejentene elsket deg, og du viste stor omsorg overfor dem. Du ble vel ca 10 år. Hvordan var det mulig og betegne deg som uhåndterlig? 7

8 Sølvi Søssa Tigergutt Du ble funnet på en søppelhaug og var nesten bare skinn og ben. Du var sky og mobbet av andre katter. Hos oss ble du en trygg katt, og likte å være sammen med unger. Du kom deg langsomt også fysisk, men var fortsatt veldig mager. Du ble kanskje 10 år. Lille Søssa ble nok også ca 10 år. Du var en sky katt, men med tiden ble du mer kontaktsøkende overfor oss. Du holdt på å utvikle deg til å bli en kosete katt, da onde krefter tok deg fra oss. Du kom sammen med Rexie og de andre. Menneskene hold du deg unna, men i din lille flokk trivdes du godt. Du kan ha vært ca 9 år. Tom Tott Snille mennesker plukket deg opp på Youngstorget. Så ble du omplassert, men det varte ikke så lenge. Du var for sky. Så ble du hos oss resten av ditt liv. Du ble ca 12 år. Du og din bror Knoll ønsket ikke mye kontakt med mennesker, men levde et liv i harmoni med hverandre, og mor Cinderella. Du ble ca 4 år. Tracy Trixy Du ble funnet på en søppelhaug og var ganske utmagret. Etter hvert ble du i fin form fysisk. Men mennesker ville du ikke ha kontakt med. Trixy var din beste venn og følgeslager. Du ble ca 9 år. Du ble funnet på samme søppelhaug. Rent fysisk kom du deg fort, men ikke heller du ønsket kontakt med mennesker. Tracy var din beste venn, og vi tror at dere nå er sammen i Paradis. Du ble ca 9 år. 8 1 Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med.* Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet! Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er over alt. [* Matt 10, 29] 2 Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær! Tro det når brenning bryter over de nakne skjær! Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. 3 Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem! Tro det når håp går under uten å reise seg: Ikke en spurv til jorden! Det er et ord til deg.

9 Pressens behandling av Dyrenes Velferd? Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner. I den turbulente tid som Dyrenes Velferd har opplevd det siste året, har vi fått føle på kroppen hvordan en del av pressen egentlig opptrer. Østlandssendingen fungerte som talerør for Mattilsynets saksbehandler Sigrid Engeland. Alt hva hun ønsket å formidle ut til offentligheten ble kringkastet. Bilder som egentlig ikke sa noe som helst, ble lagt ut med sensasjonstekster, som at kattene lå i sin egen møkk etc. Det gjaldt å skape sensasjon rundt saken. Om det var i overensstemmelse med sannheten eller ikke, spilte mindre rolle. At Engeland også brøt sin taushetsplikt var jo helt underordnet. Østlandssendingen var invitert til Kattehuset, tok selv bilder og ble informert om vårt arbeide, men det var til syvende å sist Mattilsynets versjon som nådde publikum. Et av våre medlemmer ble så sint at hun ringte Østlandssendingen, I. Edvardsen, og sa sin hjertens mening. Svaret fra Edvardsen var bare at vi stoler på Mattilsynet. Aftenposten har oppført seg like klanderverdig. Deres journalist var tilstede ved razziaen og ble grundig informert om bakgrunnen, dvs at Mattilsynet krevde at Dyrepensjonatforskriften skal gjelde for organisasjoner som hjelper hjemløse dyr, noe som alle dyrevernorganisasjoner er uenige i. Vår advokat informerte også om at Mattilsynet aksjonerte ulovlig. Det var som å helle vann på en gås. Får ikke opprettholde dyrepensjonatet lød overskriften. Faktum er at Dyrenes Velferd aldri har vært dyrepensjonat. Videre klarte journalisten å skrive at 17 av dem var så syke at de måtte avlives. Teksten for øvrig var bare Oddrun Espelunds tullesnakk: Kattene var så lite sosialisert at de nærmest var uhåndterlige. Er det noen som har prøvd å fange en fremmed katt som ikke vil? Østlandssendingens og Aftenpostens journalister bør reflektere over følgende: Den enkelte redaksjon og den enkelte journalist, skal verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av en eller annen grunn vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold. VG gjorde en reportasje på forsommeren som ga et mer balansert bilde av forholdene ved Kattehuset. De snakket med både Mattilsynet og med representanter for DV. Vinklingen ble allikevel slik at Mattilsynets meninger ble mest fremtredende og Livs innsats for de hjemløse kattene ble omtalt litt overfladisk. TV2 har gitt en balansert fremstilling av aksjonen mot Kattehuset, og det er ikke usannsynlig at de kommer til å fordype seg i det som er skjedd. Vårt håp var at pressen skulle være til hjelp og sette søkelyset på Mattilsynets håndtering av saken. Her dreier det seg om en myndighet som skal ivareta dyrs velferd, men som i stedet fokuserer på sitt regelverk så til den grad at man bryter Dyrevernloven på de fleste punkter. Det dreier seg også om en myndighet som driver med stor forskjellsbehandling, hvor alt avhenger av hvilken saksbehandler som er involvert. Det dreier seg også om saksbehandlernes holdninger til dyr. Et dyreliv spiller ingen rolle for disse veterinærene, og deres motto er at den beste dyrevelferden er avlivning. I stedet for å gå i dybden og avsløre dette, har pressen klart å spre så mange usannheter om Dyrenes Velferd at en stor de av våre medlemmer har trukket seg. NOAH for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening sendte ut en pressemelding den som forklarte bakgrunnen og hvordan Mattilsynet hadde behandlet saken. Det var ingen aviser som viste sin interesse. Undersøkende journalistikk er ikke populært blant journalister. Det er tydeligvis altfor krevende. En slik utvikling kan være en fare for vårt demokrati. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. 9

10 Bekymringsmeldinger Bekymringsmeldinger om folks dyrehold er et tveegget sverd for dyrene. Poenget er at hvem som helst kan fabrikere en bekymringsmelding, berettiget eller uberettiget. De uberettigede kan komme fra folk som har noe utestående med dyreeieren eller som bare vil gjøre skade. Som vi også smertelig har lært underveis så har hvert enkelt menneske sitt eget ståsted og sitt eget personlige, subjektive syn på hva dyrevelferd er. Det er ikke nødvendigvis stor kunnskap om respektive dyrs behov som utløser en bekymringsmelding, men som regel denne personens følelser og egne behov. Som eksempel på dette kan vi bare nevne lukten av kattenes urin. Hva har den med dyrevelferd å gjøre? Jo, for kattene betyr luktene mye. Men mange mennesker tenker ut fra sin egen preferanse, og da blir naturligvis resultatet negativt. Kobles dette også til hygienefaktoren, ja da er veien kort til en bekymringsmelding. Men hvis en bekymringsmelding er uberettiget så finner vel Dyrevernnemnda ut at så er tilfelle. Rent fornuftsmessig er det slik, men da skal man vite følgende: til tross for at dyrevernnemndene er selvstendige forvaltningsorganer og ikke en del av Mattilsynet, så har Mattilsynet fått delegert myndighet fra Landbruksdepartementet til å gi nemndene sine budsjett, instrukser om hvordan de skal jobbe og med hva. Mattilsynet skal også fungere som sekretariat for nemndene, da disse ikke har egne kontorer. Mange begynner nå å innse at Mattilsynets håndtering av sakene er helt avhengig av hvilken saksbehandler man får. Mattilsynet driver med forskjellsbehandling, og i rapportene er det den enkelte saksbehandlers egne subjektive vurderinger som mest kommer til uttrykk, f.eks. Inngangspartiet bar preg av at det sjelden blir brukt eller Etasjen fremsto som. Det gir også grunn til bekymring at saksbehandlerne ikke følger Forvaltningslovens regler eller Veileder for Dyrevernnemndene. Om det er maktarroganse eller uvitenhet skal være usagt. En bekymringsmelding vil, hvis Mattilsynet blir involvert, som regel føre til at dyret avlives. Dette er ikke publikum klar over. Selvfølgelig kan det være det beste i grove tilfeller av misskjøtsel eller mishandling av dyr. Jeg tror at alle dyrevenner i Norge ønsker en annen situasjon nemlig at staten tar sitt ansvar for dyr i nød. Dette kan skje i samarbeid med de frivillige dyrevernorganisasjonene, ved å legge forholdene til rette for deres arbeide og støtte dem økonomisk. Dyr som er sviktet av menneskene har også rett til å leve. Veien videre Det ble avhold et ekstraordnært styremøte i Dyrenes Velferd den hvor fremtiden ble diskutert. Det ble besluttet at Stiftelsen umiddelbart trekker seg ut fra adressen Strømsveien 269. Livs eventuelle kattehold blir fra og med nå regnet som privat. Dyrenes Velferd oppstaller sine katter ute blandt medlemmer. Odd Narve Johansen overtar som daglig leder. I vårt forrige blad skrev vår veterinær Heidi Nøstvig følgende: Jeg synes Liv gjør en fantastisk innsats for katter som ingen andre vil ha og som ellers ville lidd en pinefull død ute. Hvis forskrifter og regler skal være så strenge at de blir umulige å følge for frivillige med små midler, burde det offentlige gi økonomisk støtte og hjelp, slik at de var mulig å innfri. Uten disse ildsjelene hadde det 10 ikke vært dyrevelferd i Norge. Det hadde ingen påvirkning på myndighetene. Men hva skjer nå? Mattilsynet har selvfølgelig ingen makt og myndighet til å avvikle vår virksomhet. Dyrenes Velferd fortsetter sitt arbeid med å hjelpe hjemløse katter i hht Dyrevernloven. Men vi må gjøre ting på en annen måte nå. Kattehuset kan vi ikke bruke så lenge Mattilsynet krever at det skal drives som et dyrepensjonat. Vårt håp er at Dyrebeskyttelsen går til rettslig prøving av om Dyrepensjonatforskriften skal gjelde for frivillige hjelpeorganisasjoner eller ikke. I mellomtiden må vi finne flere oppstallingshjem til de katter som lar seg omplassere. Til de som er blitt forvillet vil vi prøve med

11 omsorgsprogram, slik det praktiseres av anerkjente organisasjoner rundt om i verden. I Norge har NOAH en kampanje, KatteKrav, som har fokus på frittlevende katters rett til liv og livskvalitet. Omsorgsprogram betyr at dyrene kastreres/steriliseres og behandles medisinsk. Deretter slippes de ut der hvor de ble fanget inn, men blir matet, gitt ly og får oppfølging. Vi vil også fortsette å informere om godt kattehold, både via vår nettside og ellers hvor vi kommer til via stands eller utstillinger. Det er en gledelig økning av forespørsler til vår webmail når det gjelder hverdagslige problemer som katteeiere har, og vi føler at våre svar vil komme mange katter til gode. En viktig oppgave er å påvirke myndighetene når det gjelder vern av dyr. Vi som nå har følt på kroppen hvordan myndighetene praktiserer dyrevern, vi skjønner at vi må gjøre en innsats når det gjelder å informere publikum og å engasjere publikum til å komme med protester mot dagens avlivingsaksjoner av hjemløse katter. De fire veterinærene som deltok i aksjonen mot Kattehuset er politianmeldt. Anmeldelsen er fremført av advokat Knut Gunnar Brindem. Politianmeldelsen ble, som ventet, henlagt, men saken er nå påklaget til statsadvokaten. Advokat Brindem har også sendt en klage på Mattilsynet til Sivilombudsmannen for overgrepene mot Liv og kattene. Vi vurderer også om vi skal gå til erstatningssak mot Mattilsynet. Dette er imidlertid et økonomisk spørsmål, ettersom man kan bli ansvarlig for både egne, motpartens og rettens omkostninger hvis man taper. Mattilsynet - en totalitær myndighet i vårt demokrati Jeg har på nært hold kunnet bivåne Mattilsynets fremferd overfor mennesker og dyr. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi kunnet tro at en myndighet kunne oppføre seg som Mattilsynet har gjort i saken om Dyrenes Velferd på Alnabru i Oslo. Jeg kan beskrive en terrorvirksomhet og en maktarroganse uten sidestykke fra Mattilsynets veterinærer. Mattilsynets definisjon av Dyrevelferd = avlivning, etter først å ha jaget kattene i ca 4 timer med hover og annet fangstutstyr. Alle lover og regler brytes (dyrevernloven og forvaltningsloven) de eksisterer simpelthen ikke for disse folkene. Kattene levde et fredelig liv i et stort hus med stor luftegård, men ettersom Dyrenes Velferd ikke klarte å oppfylle de byråkratiske bestemmelsene om Dyrepensjonat (som de slett ikke er) så måtte kattene bøte med livet, men først etter en hetsjakt. Mattilsynet brøt dyrevernloven på det groveste i sin iver å oppfylle sitt eget regelverk. Hvor er rettssamfunnet? Er det ingen som kan gripe inn overfor en statlig myndighet som totalt har misforstått sin oppgave når det gjelder vern av dyr. Er det ingen som kan straffe disse lystmorderne for deres gjerninger mot uskyldige dyr? Men når det gjelder overgrep mot dyr, da tier man. Overfor menneskene i Dyrenes Velferd har Mattilsynet vist en maktarroganse som bare kan sammenlignes med totalitære staters. Løgner og uredelig fremferd har karakterisert kontakten helt fra starten av. Sunn fornuft ville tilsi at myndighetene ville støtte og hjelpe organisasjoner som gjør den jobben som de selv egentlig har plikt til å gjøre. Men ikke Mattilsynet de ville bare avvikle, som var ensbetydende med avlive dyrene. Men det mest tragiske er jo at media, representert av Aftenposten og Østlandssendingen, ikke ønsker å avsløre Mattilsynets overgrep men godtar og formidler deres løgner. Ikke bare det, men også prøver å lage sensasjon av bilder og uttalelser fra Mattilsynets fanatiske veterinærer. Når media ikke orker eller tør å undersøke hvordan myndigheter utøver sin makt da er vårt demokrati i fare. Jeg oppfordrer alle dyrevenner til å gjøre opprør. Krev at Mattilsynet fjernes fra alt som har med dyrevern å gjøre. Landbruksdepartementet er overordnet organ, men de velger å lukke øynene. Si din mening om Mattilsynet og send et brev til Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo. ISIS Vi oppfordrer alle som ønsker å si sin mening til departementet å enten formulere sine egne meninger i et brev eller å sende vår Appell. 11

12 Fjernadopsjon Hvis du vil hjelpe en katt i nød, men selv ikke kan ha katt av forskjellige grunner, da kan du adoptere en av oss. Vi er plassert hos private fôrverter, ikke i Kattehuset. Det koster 50 kr per måned og du velger selv om du vil betale for 1 eller flere måneder av gangen. Det er bare å velge en eller flere av oss. Som takk for hjelpen vil du få tilsendt bilde(r) av oss og (u)regelmessige oppdateringer. Hvis du i nekrologen har funnet at din tidligere adopsjonskatt ikke lenger lever, så håper vi at du vil velge en ny som trenger deg. 12 Timmy Han er født ute av en hjemløs mor. Han er en meget aktiv liten gutt, og han gjør store fremskritt når det gjelder sosialiseringen til mennesker. Tigris er hans beste venn. Timmy er ca 1,5 år. Tigris Han ble funnet sammen med Timmy, men han er ikke hans bror. Hans bakgrunn kjenner vi ikke, men tror at han er kastet ut fra et hjem. Han er like aktiv som Timmy og de er de beste venner. Tigris tar kontakt med mennesker. Han er ca 1,5 år. Sasha Er bror til Timmy og Missy. Han er den som er mest sky, og vil ikke bli tatt på av mennesker. Men han fotfølger gjerne for å få en godbit på kjøkkenet. Han er en stor herlig katt. Han er ca 1.5 år. Missy Hun er søster til Timmy og Sasha. Hun er den som er blitt tammest av søskenflokken. Hun har en herlig personlighet, myk men bestemt. Hun er ca 1.5 år. Carmencita Hun er født ute under en butikk på Strømmen, og hun er en sky katt. Hun er nå ca 5 år gammel. Hun har gjort store fremskritt når det gjelder kontakten med mennesker det siste halvåret. Jacob Han er ca 10 år gammel og ble funnet på Alnabru sammen med sine søsken. Han er ikke særlig gla i å bli håndtert av mennesker, men han kan godt ligge i sofaen og kose seg i nærheten av mennesker.

13 Lucky - min beste kompis Sender noen bilder av Lucky som jeg fikk av dere 19. januar i fjor. Han ble funnet i en bananeske på Alnabru i Oslo, stakkars liten. Men det virker ikke som om det har preget ham i negativ retning i hvert fall, han er utrolig tillitsfull og sosial. En liten tøffing! Det virker som om han trives godt hjemme. Jeg bor i et lite hus i skogen så han er mye ute og flyr. Men han er stort sett alltid innom, minimum en gang om dagen for å spise og sove litt. Nå som det ikke er spesielt bra vær, er han ganske mye hjemme. Jeg husker da jeg fikk influensa i våres og han lå på armen min i senga i tre døgn i strekk! Jeg tror han skjønte at jeg var syk. Han er også en flink musefanger, noe som er bra da jeg bor i et gammelt hus som musene trekker inn i om høsten og vinteren. veterinær Karin Hope i Ski, som ordnet opp med rens av såret og antibiotika. Ellers gjør han jo mye rart, som katter flest tenker jeg. Hvis han er ute når jeg kommer fra jobb og han mener jeg ikke kommer fort nok ut av bilen, hopper han opp på den og titter inn gjennom vinduet som for å si ifra at han synes jeg er treg, hehe. Ellers så skal han gjerne være med på alt. Da jeg vasket bilen innvendig forrige helg, lå han på dashbordet og fulgte interessert med. Jeg vil avslutte med å si tusen takk for en kjempefin kompis - jeg lover å alltid ta godt vare på ham. Lena Marie Lundt Ellers har han vært med to turer i sommer til Dagali, ved Geilo, der vi har hytte. Han synes det er greit å kjøre bil, han sover stort sett i reiseburet sitt på turen. Jeg kjøpte sele og bånd til ham, sånn at vi får stoppet og strukket på bena og drukket vann minimum en gang i løpet av turen. Han trives godt der oppe, det er nok mye å utforske for ham. Han har vært frisk siden jeg fikk ham, bortsett fra en episode i sommer der han fikk betennelse i et lite sår han hadde ved den ene kloen på poten. Jeg fikk ham raskt til Hvorfor har katten ni liv? Kattens utholdenhet og seighet har ført til tanken om at den har mer enn ett liv, men det har ofte forbløffet folk at den akkurat skulle ha ni liv. Årsaken er enkel nok. I gamle dager ble tallet ni betraktet som et særlig lykketall fordi det var en treenighet av treenigheter og følgelig meget velegnet for den heldige katten. 13

14 Alle gode ting er tre Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Godt for oss, at vi ble spurt, og sa ja til å ta imot tre katter fra Kattehuset på Alnabru da krisen var et faktum. Slik landet Sara, Siri og Turbo hos oss på Nordberg, og er blitt værende. Sara, også kalt Zarathustra pga sitt heftige temperament, sin spontanitet og selvstendighet, er liten, nett og sort, bortsett fra hvite forlabber og hvite bakben plus hvit krage og flekk på nesen. Hun har dessuten de mest praktfulle hvite værhår og øyebryn. Selv om hun er så liten og vever, er hun meget vital, observant og meget kjærlig. Siri, gråstripet, kaller vi også Lady Siri, fordi hun fører seg med eleganse og verdighet. Hun ser ufravendt på deg. Først trodde vi at det bedende blikket betydde at hun ville ha (mer) mat, men ofte er det helt klart at hun har et stort ønske om å bli sett, og kjælt med. Hun trenger masse kjærlighet. Og så gutten i huset Turbo, som vi ga tilnavnet Truls etter vår tidligere katt Truls. De ligner hverandre av utseende og temperament. Han er sort, med sjokoladebrun underpels, tykk, tett pels, meget sosial og tillitsfull. Jentene vil ikke ut, men Truls skal ut i haven og helst opp i et tre. Dette skapte bekymring for at han skulle forville seg ut i nabohagene, eller verre, ut på veien. Det gikk bra, han holdt seg nær matmor, og var tilfreds med å iaktta hva han så i haven. Mens Mattilsynet herjet og plaget i Kattehuset, var i hvert fall disse tre trygge her. Kattene våre går godt sammen, de liker å ligge sammen, helst sammen med Truls, som vasker og steller dem. Kanskje spesielt Sara. Og de venter høflig på hverandre ved matfatet og ved vannskålen. Det heter at hunden er menneskets beste venn, men vi synes det også gjelder katter - gaver fra himmelen - som gir støtte og trofast hengivenhet til oss. Selvsagt blir det pass og arbeid - de må gis mat, ly og kjærlighet, og egne toaletter. Vi forstår at flere har vært villige og privilegerte til å ta foreløpig vare på noen av kattene i Kattehuset, sikkert til glede og lærdom for begge parter. Til sist vil jeg minne om at vi har mye å lære av våre katter. Fra 10 spiritual lessons from your cat har jeg plukket noen viktige egenskaper: De finner det beste i enhver situasjon, og oppsøker straks det som er nytt og spennende. De lever i nuet, og går helt opp i det de gjør til enhver tid. De kobler av, kan leke og være glade. Konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten. De hviler ofte, sover dypt og følger sine instinkter. De er nysgjerrige og gir seg ikke når de har bestemt seg Grethe og Reidun Wiens Vi søker fosterhjem. Utgifter til veterinær, mat og kattesand blir betalt av oss. Hjelp oss å hjelpe de svakeste! 14

15 Pave John Paul IIs drøm om de hjemløse kattene I 1969, natten før han reiste fra Canada til New York, hadde paven, den gang kardinal, en drøm som han senere har fortalt og som gjorde et sterkt inntrykk på ham. Jeg befant meg i en stor by, som var lammet av en kald vinterstorm. Alt var nedsnødd. Innbyggerne var imidlertid godt påkledd og vandret sakte langs gatene. Ingen biler var å se på grunn av snøen. Jeg følte meg lykkelig der jeg vandret på de hvite snøkledde gatene. Så fikk jeg øye på en brun katt som kom fra en sidegate. Til min forbauselse såg jeg at bak den brune katten fulgte seks små brun/hvite kattunger. Alle gikk i en perfekt rekke bak den brune katten. Kattemoren tittet bak seg gang på gang for å se om ungene var der, men hennes hovedinteresse var rettet mot å nå inngangsdøren til et av husene. Jeg antok at hun prøvde å finne varme for seg selv og sine unger, men så snart som hun nådde døren ble hun feiet bort av en velkledd man i uniform med kost. Jeg fulgte etter prosesjonen og forberedte meg på å irettesette dørvakten. Jeg åpnet munnen og forsøkte å klage: Hvor er din legendariske amerikanske gavmildhet? Hvor er ditt amerikanske gode hjerte og rettferdighetssans? La dem komme inn. La dem komme inn! Jeg prøvde å snakke, men ordene ville ikke ut. Kanskje var jeg redd dørvakten med kosten. Jeg begynte å lete i lommene etter noe å spise, fant noen brødsmuler og la dem i håndflatene og lokket: Kiss, kiss, kiss. Men ordene ville ikke ut av min formentlige intelligente munn. I stedet blåste vinden brødsmulene bort fra mine håndflater og jeg sa hva kan jeg gjøre? Jeg kan ikke snakke til kattene. Jeg kan ikke snakke til dørvakten. Men det finnes mange sultne fugler. De kan kanskje plukke opp smulene. Atter gikk jeg etter kattene, det verket i mitt hjerte, jeg følte en fryktelig kulde. På venstre side såg jeg en kirke og tenkte Der vil vi finne hjelp. Jeg hørte sang og tenkte at det må være en katolsk kirke. Musikken økte i styrke, akkurat som om de prøvde å overbevise Gud om at de bad til Ham. Kattemoren løp foran meg og hoppet oppover trappetrinnene, fulgt av sine små. Jeg løftet mitt hode og såg en stor Jesuittprest som feiet kattene nedfor trappen. Men akkurat som jeg skulle til å rope til jesuittpresten at Jeg er kardinal! og gi ham ordre om å ta imot kattene, løp kattemoren og ungene bak kirken, hvorfra en vidunderlig duft av mat kom. Antageligvis var det et kjøkken der. Men en annen jesuitt dukket opp i kjøkkendøren og skremte bort kattene. De vendte tilbake til gaten og begynte å vandre mot nord. Jeg fulgte etter. Så nådde vi en imponerende rød teglsteinskirke. En anglikansk biskop kom til syne og sa til kattene, mine kjære dyrebarn, vær så snill og finn et krisesenter for dyr. Der kan dere få mat. Vi anglikanske geistlige donerer en masse penger til krisesentre for dyr hvert år ved juletider. Det kom ikke et mjau fra kattemoren og hennes unger. De hørte den autoritære stemmen fra den anglikanske biskopen. De vandret ut fra byen og til sist forsvant de luksuriøse bygningene med dørvakter, og vi såg triste hus i en elendig forfatning. Som vi gikk blant disse falleferdige husene, åpnet seg en dør, ikke av en dørvakt men av en gammel rynkete kvinne i bomullskjole. Hun såg kattene og ropte Åh, lille, lille mor og da hun åpnet munnen såg jeg at hun ikke hadde mange tenner igjen. Hun førte vennlig kattemoren og ungene inn til sitt enkle værelse, og om litt hoppet ungene lykkelige rundt og lekte inne i stuevarmen. Forfatteren som nedtegnet pavens fortelling, skrev i sine notater at: drømmen endte da kattene hadde funnet et trygt tilflukssted hos kvinnen som selv ikke hadde så mye av jordiske eiendeler. Til sist skrev han at: jeg har aldri sett et så trist uttrykk i pavens ansikt før. 15

16 God Jul og Godt Nytt År 16

Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Oslo, 13. november 2007

Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Oslo, 13. november 2007 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Oslo, 13. november 2007 KLAGE TIL SIVILOMBUDSMANNEN PÅ MATTILSYNET 1. INNLEDNING Undertegnede bistår Liv Rose Walderhaug. Liv Rose Walderhaug ønsker å klage

Detaljer

BEGJÆRING MIDLERTIDIG FORFØYNING. v/ advokat Knut Gunnar Brindem Rådhusgaten 28 0151 Oslo * * * * *

BEGJÆRING MIDLERTIDIG FORFØYNING. v/ advokat Knut Gunnar Brindem Rådhusgaten 28 0151 Oslo * * * * * Oslo Byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 16. august 2007 BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING Saksøker: Prosessfullmektig: Saksøkt: Saken gjelder: Stiftelsen Dyrenes Velferd Strømsveien 269 0668

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

PROSESSKRIV TIL BEGJÆRING MIDLERTIDIG FORFØYNING. v/ advokat Knut Gunnar Brindem Rådhusgaten 28 0151 Oslo

PROSESSKRIV TIL BEGJÆRING MIDLERTIDIG FORFØYNING. v/ advokat Knut Gunnar Brindem Rådhusgaten 28 0151 Oslo Oslo Byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Fremsettes kun pr. telefaks: 22 99 93 00 Oslo, 29. august 2007 PROSESSKRIV TIL BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING Sak nr: 07-123037TVA-OBYF/1 Saksøker: Prosessfullmektig:

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer