BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21"

Transkript

1 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL

2 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk av liften. Liften er produsert etter, og overholder, alle gjeldende forskrifter på produksjonstidspunktet. Under alminnelige bruksbetingelser er det ikke mulig å betjene liften "galt". Har De spørsmål eller ønsker angående Deres DENKA LIFT er De velkommen til å kontakte Deres leverandør. Takk for at De valgte en DENKA LIFT som Deres nye lift. Med vennlig hilsen, DENKA LIFT A/S Højvang Holbæk. Tlf Fax

3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Beskrivelse av liften Sikkerhetsregler Bruk av liften Før bruk Betjeningspaneler Oppstilling Betjening fra styrekassen Betjening fra kurven, on/off styring Betjening fra kurven, proportional styring Nedrigging av liften Ladning Selvkjøring Transport av liften Alternativ transport Nødbetjening av liften Feilsøking Vedlikehold Smøreskjema Merker Tekniske data Beskrivelse av Teleskopbom Beskrivelse av Hydraulikk Beskrivelse av Elektrisk system Målskisse Arbeidsdiagram Varenummer Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 3 av 50

4 1. Introduksjon DENKA LIFT type DL16/ 18/ 21 forener stor arbeidshøyde med lav egenvekt, hvilket gjør liften velegnet til bruk både ute og inne. Nøkkelordene for DL16 / 18/ 21 er perfekt funksjon, optimal sikkerhet, gjennomført kvalitet og allsidighet. Dette er bakgrunnen for DL-seriens store suksess. Denne bruksanvisning inneholder anvisninger for alle varianter og alle typer av ekstra utstyr. Hvis de er i tvil om, hvilket utstyr Deres lift er forsynet med se da på liftens identifikasjonspapirer, som er levert med liften. De må alltid påse at liften brukes i overensstemmelse med de forskrifter som er beskrevet i denne bruksanvisning, samt de instruksjoner som står på liften.! Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med denne bruksanvisning, skal først godkjennes skriftlig av DENKA LIFT A/S. Enhver DENKA LIFT oppfyller de strengeste sikkerhetskrav, og er bygget ifølge maskindirektivet. Samt derav følgende normer. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 4 av 50

5 S t ø t t e b e n 1.1 Beskrivelse av liften På denne siden forklares en del funksjoner og begreper, som anvendes i den etterfølgende bruksanvisning, hvis det ønskes ytterligere opplysninger se da avsnitt 9.0. Betjening fra kurv Kjøre retning Sving Med klokken (Venstre) Høyre Horisonteringsanlegg Sving Mot klokken (Høyre) Venstre Horisonteringssylinder Bomrør 2 Ut Bomrør 4 Bomrør 3 Inn Opp Bomcylinder Momentsikring Bomrør 1 Ned Løftsylinder Støttehjul Bomstøtte Betjening av Selvkøring Betjening av Støtteben Svingbom Betjening fra Chassis Støtteben Støttebenssylinder Selvkøring Fotplate Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 5 av 50

6 2. Sikkerhetsregler Liftens konstruksjon og styresystem sikrer brukeren mot uhell under normale driftsbetingelser. Dette betyr dog ikke at De skal være uoppmerksom i Deres bruk av liften. Dessuten er det viktig, at De overholder forskriftene i denne bruksanvisning. Det er ikke tillatt å omgå liftens sikkerhetsfunksjoner.! Feilbetjening eller gal anvendelse av liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Sikkerhetsregler 1. Les og forstå bruksanvisningen samt de instruksjoner som er påklistret liften. 2. Liften må kun brukes av personer som har fått opplæring i bruk av liften. 3. Liften må aldri brukes av personer under 18 år. 4. Liften må aldri brukes av personer som er påvirket av alkohol eller medisin. 5. For å forhindre uautorisert bruk må liften aldri etterlates ulåst. 6. Det skal være en instruert person til å foreta en eventuell nødsenking fra jorden. 7. Bruk aldri en defekt lift. 8. Før bruk skal liftens sikkerhetsutstyr kontrolleres. 9. Vekten i kurven må aldri overstige 200 kg. (eller 2 mann + 40 Kg) 10. Sidekrefter i kurven må ikke overstige 320N. 11. Liften skal alltid oppstilles korrekt i vater og på bæredyktig underlag. 12. Liften må aldri oppstilles i en skråning som overstiger 5º = 8,75% 13. Ved parkering på skrånende terreng skal det brukes stoppeklosser under hjulene. 14. Opphold og ferdsel under kurven skal forhindres, fordi det kan være fare at gjenstander kan falle ned. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt oppstilling, før bruk gjenopptas. 16. Ved oppstilling på offentlige steder skal arbeidsområdet være tydelig merket og/eller avsperret 17. Operatøren / brukeren skal ved bruk av liften sikre at tredje mann ikke kan komme i klemningsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 6 av 50

7 L 18. Ved bruk skal man forsikre seg om at sperren i kurven er sikkert lukket og stigen oppe. 19. Liften må ikke brukes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldri økes når bommen er ute av transportstilling. 21. Forlat aldri kurven mens den er i hevet posisjon. 22. Sitt eller stå aldri på kurvens rekkverk. 23. Øk aldri arbeidshøyden med stiger, planker eller lignende. 24. Monter aldri plater eller annet som kan øke vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og verktøy skal plasseres sikkert i kurven. 26. Unngå kontakt eller kollisjon med faste gjenstander/bygninger. 27. Ved arbeide nær strømførende luftledninger skal sikkerhetsavstander overholdes. 28. Liften må ikke brukes i eksplosjonsfarlig miljø. 29. Liften må aldri brukes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/sek. ( vindstyrke 6 etter Beauforts skala ). 30. Liften må aldrig brukes i tordenvær. 31. Liften må ikke utsettes for sandblåsing eller ekstrem vann påvirkning. Ved høytrykkspyling skal det unngås at det sprøytes direkte på de elektriske deler samt teleskopkjedene. 32. Under oppladning utvikler batteriene eksplosiv gass og må derfor aldri opplades nær gnister eller åpen ild. 33. Overhold alltid tidspunktet for årlig sikkerhetsettersyn. Ved arbeide i nærheten av spenningsførende el-forsyningsanlegg må hverken personer eller personløftere, etter gjeldende "Sterkstrømsreglement" komme nærmere enn de viste avstander. Krever arbeidet mindre avstander, skal den som forestår arbeidet, i forveien gjøre avtale med El-leverandøren om hvordan arbeidet skal utføres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 7 av 50

8 3. Bruk av liften 3.1 Før bruk! All bruk av liften skal skje i overensstemmelse med denne bruksanvisning, samt de instruksjoner som er påklistret liften. For å kunne bruke liften sikkert, er det viktig å følge de instruksjoner som er i denne bruksanvisning. Og de instruksjoner som er påklistret liften. I avsnitt 8 finnes en oversikt der gjør det mulig å kontrollere om alle instruksjoner finnes på maskinen. Alle brukere skal derfor som minimum ha gjennomlest denne bruksanvisning eller ha mottatt opplæring av en rutinert bruker. Før liften tas i bruk skal man alltid kontrollere at: - batteriene er ladet. - tidsfrist for sikkerhetsettersyn ikke er overskredet. - alle styringshåndtak er intakte. - alle påklistrede instruksjoner er leselige. - det ikke er lekkasjer fra det hydrauliske system. - det ikke er synlige skader på hydraulikkslanger og rør. - det ikke er synlige skader på draget, hjul, chassis, svingbom, bom eller kurv. - lyspanel virker. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 8 av 50

9 3.2 Betjeningspaneler Betjeningssteder Pos. Funktion. 1. Styrepanel i kurv. (Nødstopp, avbryter all styring). 2. Styrekasse på svingbom. (Nødstopp, avbryter all styring). 3. Nødstopp motor. (Avbryter liftens El-motor). 4. Libelle. 5. Nødbetjening av lift. 6. Betjeningshåndtak for støtteben. 7. Betjening av selvkjøring. (ekstrautstyr) 8. Sparker for støtteben, kurv. (ekstraudstyr) 9. Sparker for selvkøring, kurv. (ekstraudstyr)! Før liften tas i bruk skal den være oppstilt korrekt, se avsnitt 3.3 Ved oppstilling i lengre tid på samme sted skal det kontrolleres regelmessig om liften fortsatt står i vater, og at alle støtteben har kontakt med jorden før arbeidet gjenopptas. Bruk aldri en defekt lift. Hvis det oppstår mistanke om, eller det oppdages feil eller skader, skal kurven straks bringes ned. Alle feil og skader skal utbedres før liften brukes igjen. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 9 av 50

10 3.3 Oppstilling Før oppstilling Kontroller alltid at underlaget er bæredyktig, og har en stigning på mindre enn 5º = 8,75% Max. 5 = 8,75% Ved oppstilling på annet enn fast underlag skal det for å fordele belastningen brukes underlagsplater under støttebenene. Understøtning Belastningen på et enkelt støtteben kan komme opp på 1800 kg (18 kn) under bruk. Derfor skal følgende anbefalinger følges. Underlag av: Minimum areal av understøtning. Flatetrykk Asfalt, betong eller fliser: Ingen særlig understøtning. 40 N/cm 2 Soloppvarmet asfalt: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 11,25 N/cm 2 Tør fast gressplen eller fastkjørt grus: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 11,25 N/cm 2 Løs jord, våt gressplen eller annet ikke fast underlag: Is: Oppstill aldri liften på dette underlag, da selv en mindre svikt av underlaget kan være farlig. Oppstill aldri liften på ren is. max. 400mm Hvis det blir nødvendig å utligne høydeforskjeller med oppklossning, skal man forsikre seg om, at denne ikke kan skli. Da belastningen på et støtteben kan variere fra kg under bruk av liften, er det fare for, at en oppklossning kan arbeide seg løs. Kontroller at svingbommen ved svingning ikke kan kollidere med faste gjenstander, slikt som en mur eller lignende, samt bevegelige ting som kraner, skip, biler osv. Som minimum skal støttebenskvadratet være fritt. Se målskisse avsnitt 9.4.! Ved oppstilling på offentlige steder, skal arbeidsområdet avmerkes tydelig, og evt. avsperres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 10 av 50

11 Styrekasse på svingbom E F D G A B C A B C D Nøkkelbryter. Nødstopp: Trykk for å aktivere. Drei med uret for å deaktivere. Valg av betjeningsted. Kontrollamper Grønn: Støtteben O.K. Rød: Batterier tomme for strøm. Grønn: Batterier ferdigladet. Gul: Ladning tilsluttet. E Amperemeter. Aktuell ladestrøm F Voltmeter. Batteri spenning. G Timetæller. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 11 av 50

12 Oppstilling av liften 1 Trekk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Tilslutt alltid ladekabel hvor det er muligt. 3. Åpen til styrekassen på svingbommen og drei nøkkelbryteren til posisjon "1. Drei kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å dreie kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 4. Med manøvreringshåndtakene som er plassert ved forreste høyre støtteben senkes først det fremste støtteben ned for å beskytte støttehjulet mot overlast. Alle 4 støtteben skal senkes, til hjulene er fri fra jorden og den grønne lampen i styrekassen merket " STØTTEBEN OK" lyser. Den beste og hurtigste måte å oppnå korrekt oppstilling på er ved alltid å betjene støttebenene parvis. 5. Fortsett med å justere støttebenene til liften er i vater ved bruk av den innebygde libellen. Kontroller at alle støtteben har kontakt med jorden. Det er en god ide å avslutte oppstillingen ved kortvarig å påvirke alle fire manøverhåndtakene samtidig med et trykk nedad. Derved utligne trykkforskjeller imellom de forskjellige ben. Ved oppstilling i lengre tid på samme sted vil det alltid være fare for en viss signing av underlaget og/eller støttebenene, og derfor skal det kontrolleres om liften stadig står i vater og alle støtteben har kontakt med bakken før arbeidet gjenopptas. 6. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS" alt etter hvor liften skal betjenes fra. Pumpen stopper. Liften er nå klar til bruk Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 12 av 50

13 Betjening fra styrekassen, On/off + proportionalstyring På svingbommen's høyre side er det forrest montert en styrekasse. Herfra kan liften betjenes fra bakkenivå. Bakkefunksjonen bør kun brukes, når kurven er ubemannet eller i en nødsituasjon, da det kan være vanskelig å overskue kurvens bevegelser. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "CHASSIS" for at få styringen ned til styrekassen. Ved betjening fra styrekassen er alle funksjoner ON-OFF styrt. Betjeningen kan derfor gi kraftige bevegelser av kurven hvis der ikke passes særlig på. G B D A E H F C Funksjon av trykknapper på styrekasse A B C D E F G H Bommen OPP/NED. Bommen UT/INN. Liften svinger med/mot uret. Nøkkelbryter. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei medur's for å deaktivere. Valg av betjeningsted. Nødsenking. Se instruksjon i senere avsnitt. Drei til venstre for lav hastighet, høyre for høy hastighet ( kun på lifte med ON - OFF styring). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 13 av 50

14 Betjening fra kurven, ON/OFF styring Still kontakten i styrekassen merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. Kontroller at slåen i kurven er sikkert lukket og at stigen er oppe før liften tas i bruk. Ved horn alarm skal bommen kjøres helt inn og ned, og serviceverksted skal kontaktes. Funksjon av betjeningshåndtak på styrepult. A B C D E F A Skyv frem. Bommen opp. Skyv frem. Bommen ned. Trekk til venstre. Kurven svinger med uret. Trekk til høyre. Kurven svinger mot uret. B Skyv frem. Bommen inn. Trekk tilbake. Bommen ut. C Nødstopp: Trykk for å aktivere. Sving med urte for å deaktivere. D Høy/ lav hastighed: Drei til venstre for lav hastighed, høyre for høy hastighet. E Træk til venstre, liften krøjer med uret. Træk til højre, liften krøjer mod uret. F Horntrykk. For å få de mest rolige og stabile bevegelser av kurven bør det kun brukes en funksjon av gangen.opp og ned bevegelsen av bommen er automatisk reduseret til halv hastighet fra ca. 20 grader før toppstilling. Hvis det ønskes en langsommere bevegelse kan det skiftes til halv hastighet. Bruk opp før ut og inn før ned. Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer som er i fare for å bli klemt mot svingbommen, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre livsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 14 av 50

15 Betjening fra kurven, proportional styring Still kontakten i styrekassen merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. Kontroller at slåen i kurven er sikkert lukket og at stigen er oppe før liften tas i bruk. Ved horn alarm skal bommen kjøres helt inn og ned, og serviceverksted skal kontaktes. Funksjon av betjeningshåndtak på styrepult. A B C D A Venstre joystick: Løft hvit krave innen bevegelse. Skyv frem. Bommen inn. Trekk tilbake. Bommen ud. Trekk til venstre. Liften svinger med uret. Trekk til høyre. Liften svinger mot uret. B Nødstopp: Trykk for å aktivere. Sving med urte for å deaktivere. C Høyre joystick: Løft hvit krave før bevegelse. Trekk til venstre. Kurven svinger med uret. Trekk til høyre. Kurven svinger mot uret. Skyv frem. Bommen op. Trekk tilbake. Bommen ned. D Horntrykk. Liften er utstyrt med proporsjonal styring, hvor bevegelsenes hastighet (unntatt svinging av kurven) er proporsjonal med bevegelsen av styrehåndtaket. For å få de mest rolige og stabile bevegelser av kurven bør det kun brukes en funksjon av gangen. Gå gradvis opp og ned i hastighet ved begynnelse og avslutning av bevegelsen. Bruk opp før ut og inn før ned. Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer som er i fare for å bli klemt mot svingbommen, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre livsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 15 av 50

16 3.5 Nedrigging av liften Før støttebenene kan løftes skal bommen være i transportstilling.! Forsøk aldri å løfte støttebenene før bommen er i transportstilling. For å få bommen i transportstilling, skal følgende gjøres 1. Bommen kjøres helt inn. 2. Sving til midtposisjonen. Dette indikeres av de 2 gule pilene på svingkransen 3. Bommen senkes ned på bomstøtten Klargøring til transport 1. Trekk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Drei kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å vri kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 3. Kontroller at det ikke er noe under liften som kan komme i klemme. 4. Senk liften rolig ned med alle 4 støtteben samtidig. 5. Løft de bakerste støtteben først for å unngå overlast på støttehjulet. 6. Kjør alle støtteben helt opp. Kontroller at alle støtteben er helt oppe. 7. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". Pumpen stopper. 8. Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren. 9. Fjern løst verktøy og lign. fra kurven. Lukk alle kasser og kontroller at de ikke kan åpnes under transport. Liften er nå klar til transport se avsnitt 3.7 for instruksjon om bruk av selvkjøring og avsnitt 4. for instruksjon for tilkobling av bil. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 16 av 50

17 3.6 Ladning Etter bruk bør liften alltid lades opp. Den medfølgende ladekabel forbindes mellom liftens ladeinntak og en 230V stikkontakt. Etter tilkobling bør det kontrolleres at maskinens ladesystem fungerer. Kontroll lampen merket "ladning tilsluttet" skal lyse gult. Det skal være utslag på amperemeteret 1-50 Amp. Utslaget vil variere avhengig av batterienes ladetilstand samt størrelsen på den tilførte spenning. Etter endt oppladning (4-10 Timer senere) tennes den grønne lampe merket " ferdig ladet" og den gule kontrollampe merket "Ladning tilsluttet" slukker. Feilmuligheter: (ingen utslag på Amperemeter og kontrollampe mrk. "ladning tilsluttet lyser ikke.: A. Kontroller at 230V tilslutning er tent og at ladekablen er korrekt monteret. B. Kontroller automatsikringen F1 i styrekassen og reset den dersom den er slått ut. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 17 av 50

18 3.7 Selvkøring fra kurv (ekstraudstyr) Pas på! Ved sving kan liften dreje meget kraftigt. Det er ikke nødvendigt at tage drivrullerne ud af indgreb for at opstille liften. Husk at trække håndbremsen. For at være i stand til at betjene liftens kørefunktion fra kurven skal funktionsvalgskotakten på krøjebommen stilles på kurv. Knap C skal stå på selvkøring hvis man ønsker at køre med liften husk at aktivere kørerullerne på knap A. Husk at slippe håndbremsen hvis denne er trukket an. liften er nu i stand til at køre i den retning som joystikket bevæges. Når man er kommet frem til det sted hvor man ønsker at stille liften op, drejes funktionsvalgkontakt over på støtteben ned. NB: kørerullerne må ikke trækkes væk fra hjulene da liften derved er i stand til at rulle frit. Man er nu i stand til at aktivere støttebene enkelt eller parvis ved at skubbe joystikket i ønsket retning. Her skal man være opmærksom pat liften på intet tidspunkt kommer til at stå på næsehjulet og de bagerste støtteben. dette gælder også ved nedtagning af liften. Når lampen støtteben OK lyser og liften stå i vatter. Er man i stand til at bruge liften når man har slået funktionsvalgskontakten over på lift. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 18 av 50

19 3.7 Selvkøring fra kurv (ekstraudstyr) A B C D E A. Drivruller ind / ud. B. Støtteben ok. C. Funktionsknap.( Selvkøring / lift / støtteben.) D. Støtteben op / ned. E. Joystik til bestemmelse af kørselsretning eller aktivering af støtteben. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 19 av 50

20 3.7 Selvkjøring ( ekstrautstyr ) Liften kan utstyres med hydrauliske drivruller, som gjør det lett å flytte liften rundt uten at bilen er koblet til. Ved kjøring på skråninger skal kurven alltid være lavest. Den maksimale stigning liften kan kjøre opp er %. Bruk av hydraulisk selvkjøring 1. Vri nøkkelbryteren i styrekassen til posisjon "1". Vri kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å vri kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 2. Drivrullerne beveger seg først inn mot hjulene, ved bruk av styrehåndtaket, inden bevægelse starter. Drivrullene kjører langsomt mot hjulene. 3. Ta av håndbremsen. 4. Manøvrering foregår ved hjelp av styrehåndtaket plassert ved draget (se ill. avsnitt 3.2) Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 20 av 50

21 Pass på! Ved sving kan liften dreie meget hurtig. På On/off styringer kan farten reduseres ved å betjene 1/1-1/2 fart kontakten på styrepanelet. Det er ikke nødvendig å ta drivrullene ut av inngrep for å rigge opp liften. Husk å sette på håndbremsen etter bruk. Etter bruk 1. Sett på håndbremsen. Stilles liften opp i skrånende terreng, skal det alltid brukes stoppeklosser. 2. Ventilhåndtak for støtteben 3 og 4 påvirkes opp inntil drivrullene er fri av hjulene, og hydraulikk systemet oppnår overtrykk. (Hvis overtrykket ikke har vært oppnådd vil drivrullene langsomt bevege seg tilbake mot hjulene. 3. Stil kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". Pumpen stopper. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 21 av 50

22 4. Transport av liften Det er ikke problemer å kjøre med den tilhengermonterte liften da den tilsvarer en vanlig tilhenger. Liften er forsynt med en påløpsbrems som automatisk kobles fri når man rygger. Ved transport skal nasjonale regler følges. Før man kjører med den tilhengermonterte liften, skal det kontrolleres at den er klargjort til transport. Se avsnitt 3.5 for instruksjoner om klargjøring til transport. Etter evt. trafikkskade bør liften etterses for strukturskader av spesielt sakkyndig montør. Vedrørende liftens transportmål og vekt se Avsnitt 9. Tilkobling Liften tilkobles det trekkende kjøretøys drakrok. Etter tilkobling løftes støttehjul og kontakt til kjørelys samt sikkerhetswire monteres. Kontroller at håndbremsen er tatt av. Avkobling Demonter kontakt og sikkerhetswire. Sett på håndbremsen. Støttehjulet senkes og ved samtidig trekk i koblingshåndtak og nedskruing av støttehjul frigjøres kulekoblingen. Stilles liften i skrånende terreng, skal det alltid brukes stoppeklosser. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 22 av 50

23 4.1 Løft og surring av liften ved alternativ transport 2m Liften må løftes med stropper plassert på de angivne steder. Det skal brukes 4 stk. stropper med en lengde på min. 2 meter, og en bæreevne på min. 750 Kg stk. Liften skal under transport på flak, være surret på de angivne steder. Det må ikke surres rundt bommen. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 23 av 50

24 5. Nødbetjening av lift, Proportional styring U S P Q T V R O Hvis det oppstår feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved hjelp av nødsenkingen. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra svingbommen, skal det alltid være en person tilstede som kan utføre denne oppgave. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. Nødsenkning Ved nødsenking skal bommen alltid helt inn, før den senkes. Etter hver bevegelse skrues nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). 1. Bommen inn: Nødbetjening pos. 2 skrues inn (med klokken). 2. Det røde forlengerrøret plasseres på håndpumpen (Pos. 1) og håndpumpen aktiveres. Hvis bommen ikke kan senkes på grunn av forhindringer, kan den svinges med håndpumpen 3. Svinging med uret: Nødbetjening pos. 3+5 skrues inn. Svinging mod uret: Nødbetjening pos. 4+5 skrues inn. 4. Bryteren merket "Nødsenk" på styrekassen aktiveres og senkningen av bommen starter. Ved nødsenking p.g.a. strømbrudd, er punkt 4. ikke mulig. og skal erstattes av punkt Ved strømbrudd nødsenkes bommen ved å trekke og vri 1/4 omgang på pos.8 (Valgfri retning) og deretter trykke og holde magnetkjernen inne på styreventilen på løftesylinderen pos. 6 samt styreventilen pos. 7, hvorved senkningen av bommen starter. VIGTIG!!! Kurven horisonterer ikke under denne prosedyre. 6. Etter nødbetjening skrues alle nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 24 av 50

25 5. Nødbetjening av lift, ON/OFF styring T S P U Q V O Hvis det oppstår feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved hjelp av nødsenkingen. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra svingbommen, skal det alltid være en person tilstede som kan utføre denne oppgave. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. R Nødsenkning Ved nødsenking skal bommen alltid helt inn, før den senkes. Etter hver bevegelse skrues nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). 1. Bommen inn: Nødbetjening pos skrues inn (med klokken). 2. Det røde forlengerrøret plasseres på håndpumpen (Pos. 1) og håndpumpen aktiveres. Hvis bommen ikke kan senkes på grunn av forhindringer, kan den svinges med håndpumpen 3. Svinging med uret: Nødbetjening pos skrues inn. Svinging mod uret: Nødbetjening pos skrues inn. 4. Bryteren merket "Nødsenk" på styrekassen aktiveres og senkningen av bommen starter. Ved nødsenking p.g.a. strømbrudd, er punkt 4. ikke mulig. og skal erstattes av punkt Ved strømbrudd nødsenkes bommen ved å trekke og vri 1/4 omgang på pos.8 (Valgfri retning) og deretter trykke og holde magnetkjernen inne på styreventilen på løftesylinderen pos. 6 hvorved senkningen av bommen starter. VIKTIG!!! Kurven horisonterer ikke under denne prosedyre. 6. Etter nødbetjening skrues alle nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 25 av 50

26 Nødbetjening av støtteben Ved svikt i det elektriske eller hydrauliske system er det mulig å klargjøre liften for transport til serviceverksted.! Forsøk aldri å løfte støttebenene før bommen er i transportstilling Hvis det er tilstrekkelig strøm til å trekke magnetventilene kan man anvende håndpumpen til at få støttebenene opp. Hvis det ikke er strøm nok skal det tilkalles en reparatør eller en person som har fått spesiell opplæring. For å få bommen i transportstilling, skal følgende gjøres 1. Bommen kjøres helt inn. 2. Der svinges til midtposisjonen. Dette indikeres av de 2 gule markeringer. 3. Bommen senkes ned på bomstøtten. Klargjøring til transport 1. Sett på håndbremsen. Stilles liften på skrånende terreng skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Vri bryteren merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Avbryt pumpen på motor-nødstoppe. 3. Kontroller at det ikke er noe under liften som kan komme i klemme. 4. Senk liften rolig ned med alle 4 støtteben samtidig. 5. Løft de bakerste støtteben først for å unngå overlast på støttehjulet. 6. Kjør alle støtteben helt opp. Kontroller at alle støtteben er helt oppe. 7. Still bryteren merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". 8. Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren. 9. Fjern løst verktøy og lign. fra kurven. Lukk alle kasser og kontroller at de ikke kan åpnes under transport. Liften er nu klar til transport. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 26 av 50

27 6. Feilsøking Feil Årsak Løsning Chassis inaktiv (ingen funksjon overhodet) Chassis inaktivt. (motor kjører ikke) Hydrauliske kjøreruller uten funksjon. (ekstra utstyr) Hydrauliske støtteben stopper under bruk Ingen ladning (ingen utslag på amperemeter, og gul lampe slukket). Ladeaggregat slår fra. Liften inaktiv. Nøkkelen i nøkkelbryter fjernet eller står i pos. 0. Nødstopp kurv/chassis trykket inn. Hovedbryter for hydraulikkmotor dreiet til nødstopp. Termoføler utløst. Elektrisk feil / hydraulikkfeil. Nettilslutning er ikke isatt. Velgerbryteren på betjeningspanel er ikke i pos. ST. BEN. Bom ikke i bomstøtte. Endestopp E11 reagerer ikke. Timer avbryter efter 5 min. Timer har avbrutt. Tilslutning defekt. Automatsikring slår fra. Termoføler utløst. Ladning avsluttet. Automatsikring slår fra. Prioriteringsknapp "KURV/CHASSIS/ST. BEN" på betjeningspanel står galt. Nøkkelen stilles i pos. 1. Utløs nødstopp. Utløs nødstopp. Automatisk gjeninnkoblig. Tilkall sakkyndig service montør. Tilslutt nettkabel. Velgerbryteren i pos. chassis. Plasser bommen i bomstøtten. Få justert eller utskiftet endestopp. Reset. Reset, bryteren i pos. kurv og retur til styrekasse. Tilslutning repareres. Automatsikring gjeninnkobles. Vent, automatisk gjeninnkobling etter ca min. Grønn lampe lyser. Trykk automatsikring inn igjen. Velgerbryterens stilling endres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 27 av 50

28 Feil Årsak Løsning Bom er inaktiv Bom kan ikke skytes lengre ut/ned. Hornet hyler. Kurv horisonterer ikke. Liftens støtteben ikke alle fuld kontakt med underlag. Fejl på endestop E20, E21, E22 eller E23 på støttebenene. Lastmomentsikringen har stoppet for ytterligere utlegg, da stabilitetsgrensen er nådd. Batteriene er snart utladet. Bom hviler på bomstøtten. Feil på endestopp E5 eller E6 i lastmomentsikring. Kurvhorisontering kan ikke følge med mange små bevegelser. Det er ikke strøm nok til at horisonteringsanlegget kan fungere. Feil i kurvehorisontering. Løft liften ved samtidigt tryk på alle 4 betjenings greb, til de hydrauliske støtteben. Tilkald sagkyndig servicemontør. Last i kurv forminskes, eller liften flyttes tettere til brukerstedet. Sett batterier på lading. Kjør bommen opp. Tilkall sakkyndig servicemontør. Trykk nødstopp inn, påvirk styrehåndtak for bom opp/ned og hold det, mens nødstopp utløses. Kontroller at batteriene er ladet og at sikringen for horisonteringsanlegget ikke har slått ut. Tilkall sakkyndig servicemontør. Kurv dreier ikke. Sikring F10 i kurv slått ut. Skift ut sikring. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 28 av 50

29 7. Vedlikehold Med en lift som er en personløfter, er det viktig alltid å være oppmerksom på endringer i liftens tilstand i tillegg til, at man følger den foreskrevne vedlikehold. Gjennomgå daglig liften for å kontrollere at den er forsvarlig i bruk og vedlikehold den regelmessig for å oppnå lenger levetid. Ved utskiftning av deler på liften skal det brukes originale reservedeler. Liften er produsert så den krever minst mulig vedlikehold. Hydraulisk system Justering av sikkerhets- og overtrykksventiler må ikke endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Alle sikkerhets og overtrykksventiler er fra fabrikken forseglet. Brytes denne forsegling bortfaller garantien. Kontroller hydraulikk slanger og rør for skader og lekkasjer før bruk. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Kontroller hver 14. dag oljenivået i hydraulikktanken. Det skal være olje i oljestandsglasset, når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis det mangler olje skal det etterfylles med den anbefalte oljetype (se avsnitt 9). Etterfyll og kontroller kun når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Kontroller hver 14. dag horisonteringsanleggets oljenivå. Det skal være olje på oljepinnen når liften er i transportstilling, hvis det mangler olje skal det etterfylles med den anbefalte oljetype ( se avsnitt 9 ). Skift olje på Hydraulikkanlegget hvert annet år. Og skift olje på Horisonteringsanlegget 1 gang årlig. Legg merke til at det er to forskjellige olje typer til henholdsvis liften og horisonteringsanlegget ( se avsnitt 9 ). Kontroller hver 2. måned at hydraulikksystemet fungerer. Trykk på "INN" kontakten i styrekassen på svingbommen, og avles samtidig trykket på manometret. Trykket skal være omkring bar. Hvis trykket er lavere kan det skyldes at pumpen eller batteriene er slitt: Et høyere trykk indikerer problemer med ventilene. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 29 av 50

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15 04106054 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig

Detaljer

BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30

BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30 BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30 04101053 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S gratulerer dere med deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og fremstilt for å sikre dem størst mulig glede under bruk av liften.

Detaljer

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301 BRUKSANVISNING DLX15 0401051 Version 130301 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2 Takk for at du valgte denne løfteenheten til kjøkken fra Pressalit Care. Kombinert med enten bordplate eller overskap, gjør løfteenheten det mulig å skape et kjøkken som kan justeres brukere. mange funksjoner

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Opus pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Opus pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering brukerveiledning Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den: Advarsel: Det er klemfare når sengen senkes fra hevet posisjon. Se alltid på sengen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT BRUKERMANUAL OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR DEXTER 15 Z TELESKOPLIFT Normann Olsen Maskin AS side 1 av 20 DEXTER tilhengermontert teleskoplift er veldig enkel å ta i bruk. Teleskopbommen gjør at man raskt

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning for Handi-Lift EA6

Bruksanvisning for Handi-Lift EA6 Bruksanvisning for Handi-Lift EA6 Innhold. 1. Innledning 4 1.1 Lykke til med deres nye Handi-Lift 4 1.2 Skisse av Handi-Lift EA6 4 1.3 Generelt om heisen 5 1.4 Før du bruker heisen 6 2. Lading av batteriene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Opus pleieseng. tekniske hjelpemidler. Brukerveiledning/montering Opus pleieseng

Opus pleieseng. tekniske hjelpemidler. Brukerveiledning/montering Opus pleieseng Opus pleieseng tekniske hjelpemidler Brukerveiledning/montering Opus pleieseng Brukerveiledning Opus pleieseng Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den. Advarsel: Det er klemfare når sengen senkes

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Instruksjon. E-Green Medio

Instruksjon. E-Green Medio Instruksjon E-Green Medio Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Rammenummer... 4 3. Funksjoner/innstillinger... 5 3.1 Batteri -/feilindikator... 5 3.2 Assist funksjon...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Sengebunn Opus S. tekniske hjelpemidler. brukerveiledning/montering Sengebunn Opus

Sengebunn Opus S. tekniske hjelpemidler. brukerveiledning/montering Sengebunn Opus tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Sengebunn Opus brukerveiledning Sengebunn Opus S Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den: Det er klemfare mellom bevegelige deler når sengen betjenes

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Gratulerer med din nye CAMA Handi-Lift:... 4 1.2 Skisse av Handi-Lift ML7:... 4 1.3 Generelt om løfteplattformen:... 5 1.4 Før

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer