BRUKSANVISNING DLX Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301"

Transkript

1 BRUKSANVISNING DLX Version

2 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften. Liften overholder og er laget etter alle gjeldende forskrifter på produksjonstidspunktet. Under vanlige bruksbetingelser er det ikke mulig å feilbetjene liften. Har du spørsmål eller ønsker angående din DENKA LIFT er du velkommen til å kontakte din lokale forhandler. Takk for at du valgte en DENKA LIFT som din nye lift. Med vennlig hilsen DENKA LIFT A/S Højvang 5 DK-4300 Holbæk. Tlf.: Fax: Http:

3 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON Beskrivelse av liften SIKKERHETSREGLER Beskytt deg selv Overordnede sikkerhetsregler BETJENING AV LIFTEN Plassering av betjeningspaneler Betjening fra chassis Oppstilling av liften Understøtting av liften Demontering av liften Styrekasse på dreiebom Betjening fra styrekassen AUTO OUT AUTO IN Alminnelige bevegelser Display Styrekasse i kurv Betjening fra kurven Vektcelle i kurven Start/stopp av generator volts stikkontakt i kurven Selvkjøring Manøvrering av chassis Tilkobling av selvkjøringsruller Frakobling av selvkjøringsruller Ladestikk Vaterpass TRANSPORT AV LIFTEN Kjøring med liften Tilkobling...26 Denka lift A/S

4 4.3 Frakobling Løft og surring av liften ved alternativ transport NØDBETJENING Nødbetjening av bom Nødbetjening av støtteben FEILSØKING VEDLIKEHOLD Hydraulisk system Elektrisk system Elektrisk sikkerhetssystem Bommen Støttebensovervåkning Nødstopp Endestopp HPFI-relé og sikringer HPFI-relé Sikringer Mekaniske deler Årlig sikkerhetsettersyn Rengjøring av liften Oppbevaring av liften Smøreskjema PÅKLISTREDE INSTRUKSJONER TEKNISKE BESKRIVELSER AV LIFTEN Tekniske data Allment Elektrisk utrustning Sikringer Støy Temperaturer Kjørelys...42 Denka lift A/S

5 9.2 Beskrivelse av hydraulikksystemet Beskrivelse av det elektriske systemet Liftens sikkerhetssystem EKSTRAUTSTYR Prioriteringsnøkkel Rotorblink Vann til kurv Batterier Lading Vedlikehold av batterier Generator Selvnivellering MÅLSKISSE ARBEIDSDIAGRAM Denka lift A/S

6 1. Introduksjon 1. Introduksjon DENKA LIFT type DLX15 forener stor arbeidshøyde med lav egenvekt, noe som gjør liften velegnet til bruk både ute og inne. Nøkkelordene for DLX15 er unikt design, perfekt funksjon, optimal sikkerhet samt gjennomført kvalitet og allsidighet. Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger for alle varianter og alle typer av ekstrautstyr. Derfor kan det være henvist til ting som ikke finnes på din lift. Hvis du er i tvil om hvilket utstyr din lift har, sjekk identifikasjonspapirene som er levert med liften. Du skal alltid forsikre deg om at liften brukes i overensstemmelse med de forskrifter som er i denne bruksanvisningen, samt de instruksjonene som er anført på liften. Enhver DENKA LIFT oppfyller de strengeste sikkerhetsnormer og er konstruert i overensstemmelse med Maskindirektivet (98/37/EF) samt derav følgende normer og standarder. Anvendelse som ikke er i overensstemmelse med denne bruksanvisningen skal først godkjennes skriftlig av DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

7 1.1 Beskrivelse av liften Figuren nedenfor viser en del av de funksjoner og begreper som brukes i denne bruksanvisningen. Hvis det ønskes ytterligere opplysninger se da avsnitt 9. Tekniske beskrivelser av liften. Kjøreretning Hydraulikkskap Drei mot høyre Stelplate Høyre Påløpsbremse Betjening av støtteben Elskap Drei mot venstre Venstre Jibsylinder (Plassert inne i bomrør 2) Betjening fra kurv UT Bomrør 2 Teleskoperings-/bomsylinder (Plassert inne i bomrør 2) Bomrør 1 INN Jibarm Horisonteringssylinder (plassert inne i jibarmen) OPP Tippsylinder Betjening fra dreiebom Kort trekkstang Lang trekkstang Veiecelle Kurv Betjening av selvkjøring Libelle HPFI relé Dreiebom Dreiekrans NED Nesehjul Fotplate Ladestikk Selvkjøring Oljetank Støttebenssylinder Støtteben støtfanger Denka Lift A/S

8 2. Sikkerhetsregler 2. Sikkerhetsregler Sikkerhet - hva er det? Husk at det er DITT ansvar å lese og forstå denne bruksanvisningen FØR du begynner å bruke liften Husk at det er DU som bruker som er ansvarlig for sikkerheten Gode sikkerhetsrutiner beskytter ikke bare deg selv, men også de menneskene som er omkring deg. Les bruksanvisningen nøye. Ved tvil, kontakt DENKA LIFT A/S. Vær oppmerksom på - og overhold også alle andre alminnelige og normale betingelser samt regler for sikkert arbeid. Liftens konstruksjon og styresystem sikrer brukeren mot uhell ved normale driftsbetingelser. Dette betyr ikke at du skal være uoppmerksom ved vanlig bruk av liften. Videre er det viktig at du overholder forskriftene i denne bruksanvisningen. Det er ikke tillatt å omgå liftens sikkerhetsfunksjoner. HUSK SIKKERHETEN ER OPP TIL DEG Feilbetjening eller feil bruk av liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Denka Lift A/S

9 2. Sikkerhetsregler For å kunne arbeide sikkert med liften skal du være en øvet og kvalifisert operatør/bruker. For å være kvalifisert skal du ha forstått de skrevne instruksjoner som fabrikanten har levert med liften. Du skal ha mottatt instruksjoner i betjeningen av nettopp denne maskinen, og du skal kjenne sikkerhetsreglene og alle øvrige bestemmelser på arbeidsstedet. En operatør må ikke ha tatt medisin eller alkohol som kan sløve vedkommendes aktpågivenhet eller koordinasjonsevne. En operatør som tar medisin skal ha en leges vurdering i om vedkommende kan arbeide med liften på sikkert vis eller ikke. Hvis du har tendenser til svimmelhet eller anfall, eller hvis du har høydeskrekk, bør du ikke arbeide med denne type maskiner. Kjenn reglene og FØLG dem Det er din plikt å kjenne alle lokale, nasjonale og internasjonale regler, som er gjeldende for din lift og for den aktuelle arbeidsplass. De fleste arbeidsgivere har regler omkring bruk og vedlikehold av liften. Derfor bør du, før du begynner å arbeide et nytt sted, konferere med din arbeidsleder eller koordinator om arbeidets utførelse. Husk å spørre om regler som du forventes å skulle overholde. Denka Lift A/S

10 2. Sikkerhetsregler 2.1 Beskytt deg selv Ha på det beskyttelsestøyet og det personlige sikkerhetsutstyret du har fått utlevert, eller som arbeidsbetingelsene krever at du har på, uansett type arbeid. Ha alltid det nødvendige utstyret på deg. Vent med å starte arbeidet til du har fått utstyret utlevert. Ta ingen sjanser Bruk hodet - og sikkerhetshjelmen din Det du og andre operatører kan ha bruk for: Godkjent fallsikringsutstyr, som skal festes på et bestemt sted på liften. Sikkerhetshjelm. Sikkerhetssko. Sikkerhetsbriller, beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm. Arbeidshansker. Hørselvern. Ev. regntøy. Beskyttelse mot åndedrettet eller filtermaske hvis arbeidet krever det. Husk at det er ditt ansvar å: Kjenne utstyret ditt. Kjenne liften din. Du skal vite alt om hvordan liften betjenes. Kjenne liftens belastningsområde og sikkerhetsavstander. Husk at regn, snø, is, løs grus eller andre bløte underlag kan påvirke maskinens funksjonsdyktighet, og at det kreves ekstra forsiktighet hvis en eller flere av disse faktorer er til stede. Du skal gå ut fra at liften IKKE er elektrisk isolert hvis ikke dette er uttrykkelig spesifisert på maskinskiltet. LES, FORSTÅ og FØLG skiltene med FARE, ADVARSEL og OBS samt alle andre skilter og merker på liften. Sørg for at alt beskyttelses- og sikkerhetsutstyr er på plass og i orden. Sørg for at alle sikringer, gelendere, avdekninger og sikkerhetsskilter er installert på liften som foreskrevet av DENKA LIFT A/S. Finn ut hvilke anordninger som skal være til stede på liften. Du må aldri fjerne eller modifisere noen av dem, uten at det er skriftlig godkjent av DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

11 2. Sikkerhetsregler 2.2 Overordnede sikkerhetsregler 1. Les og forstå bruksanvisningen samt de instruksjoner som er gitt på liften. 2. Liften må kun benyttes av personer som har fått instruksjoner i bruk av den. 3. Liften må aldri anvendes av personer under 18 år. 4. Liften må aldri anvendes av personer som er påvirket av alkohol eller medisin. 5. For å forhindre uautorisert bruk må liften aldri etterlates ulåst. 6. Kun en instruert person skal foreta en eventuell nødsenking fra bakken. 7. Anvend aldri en defekt lift. 8. Før bruk skal det foretas en kontroll av liftens sikkerhetsutstyr. 9. Vekten i kurven må aldri overstige 200 kg (eller 2 menn + 40 kg). 10. Sidekreftene i kurven må ikke overstige 400N. 11. Liften skal alltid oppstilles korrekt i vater og på bæredyktig underlag. 12. Liften må aldri oppstilles på en skråning som overstiger 5º = 8,75% helning. 13. Ved parkering i skrått terreng skal det brukes stoppklosser under hjulene. 14. Opphold og ferdsel under kurven skal forhindres, da det kan være fare for gjenstander som faller ned. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt oppstilling før hver gang den brukes. 16. Ved oppstilling på offentlige steder skal det etableres tydelige avgrensninger eller avsperring av arbeidsområdet. 17. Operatøren skal ved bruk av liften sikre at andre ikke kan komme i klemningsfare. 18. Under bruk skal det forsikres om at døren i kurven er sikkert lukket. 19. Liften må ikke brukes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldri økes når bommen er ute av transportstilling. 21. Forlat aldri kurven når den er i hevet posisjon. 22. Sitt eller stå aldri på kurvens gelender. 23. Øk aldri arbeidshøyden med stiger, planker eller lignende. 24. Monter aldri plater eller annet som kan øke vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og verktøy skal plasseres sikkert i kurven. 26. Unngå kontakt eller kollisjon med faste installasjoner/bygninger. 27. Ved arbeid nær strømførende luftledninger skal sikkerhetsavstander overholdes. 28. Liften må ikke anvendes i eksplosjonsfarlig miljø. 29. Liften må aldri anvendes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/s (vindstyrke 6 ihht. Beauforts skala). 30. Liften må aldri anvendes i tordenvær. 31. Liften må ikke utsettes for sandblåsing eller ekstrem vannpåvirkning. Ved høytrykksrensing skal det unngås at det sprøytes direkte på de elektriske delene. 32. Under lading utvikler batteriene eksplosive gasser og må derfor aldri lades nær gnister eller åpen flamme (ekstrautstyr). 33. Overhold alltid tidspunktet for årlig sikkerhetsettersyn. Denka Lift A/S

12 2. Sikkerhetsregler Ved arbeid i nærheten av spenningsførende elektrisitetsanlegg må hverken personer eller personløfterne etter gjeldende "Sterkstrømsreglementer" komme nærmere enn de viste avstander på figuren. Krever arbeidet mindre avstander skal den som forestår arbeidet i forveien avtale med elektrisitetsleverandøren om hvorledes arbeidet skal utføres. Denka Lift A/S

13 3. Betjening av liften 3. Betjening av liften All bruk av liften skal skje i overensstemmelse med denne bruksanvisningen, samt de instruksjoner som er påført på liften. For å kunne anvende liften sikkert er det viktig å følge de instruksjonene som er i denne bruksanvisningen, samt de instruksjonene som er påført på liften. Alle brukere skal derfor som et minimum ha gjennomlest denne bruksanvisningen og ha mottatt opplæring av en rutinert bruker. Kontroller alltid før liften blir tatt i bruk at: - Tidsfristen for sikkerhetsettersyn ikke er overskredet. - Alle betjeningsgrepene er intakte. - Alle anførte instruksjoner/merker på liften er lett lesbare. - Det ikke er lekkasjer fra det hydrauliske systemet. - Det ikke er synlige skader på hydraulikkslanger og rør. - Det ikke er synlige skader på dreieben, hjul, chassis, dreiebom, bom, jib eller kurv. - Lyspanelet virker. - Batteriene er oppladet (ekstrautstyr). Denka Lift A/S

14 3. Betjening av liften 3.1 Plassering av betjeningspaneler Betjeningssteder: Pos. Funksjon. Avsnitt 1. Styrekasse i kurv Styrekasse på dreiebom Nødstoppmotor. (Avbryter liftens el-motor. Kun på batterimodeller) Vaterpass for å sjekke at liften er stilt horisontalt Nødbetjening av lift Betjening av støtteben fra chassis Betjening av selvkjøring Sikringer og HPFI-relé Ladestikk 230 volt. 3.6 Liften skal være stilt opp korrekt før bruk. Denka Lift A/S

15 3. Betjening av liften 3.2 Betjening fra chassis A2 B C A4 A1 D A3 Funksjon av trykknapper på betjeningsfolie på dreiebommen A1. Funksjonsknapp for støtteben 1 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstekkelig kontakt med underlaget A2. Funksjonsknapp for støtteben 2 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontakt med underlaget A3. Funksjonsknapp for støtteben 3 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontakt med underlaget A4. Funksjonsknapp for støtteben 4 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontant med underlaget B. STØTTEBEN OK alle støtteben har kontakt med underlaget C. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere D. Funksjonsknapp for alle støtteben på en gang HVIT alle hurtig ned SORT alle opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontant med underlaget Denka Lift A/S

16 3. Betjening av liften Oppstilling av liften Oppstilling av liften kan foretas på følgende måter: 1. Ved aktivering av en av de 4 HVITE funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 vil de gjeldende støtteben foldes ut. Når fotplatene får solid kontakt med underlaget, slukkes de respektive RØDE indikatorene for bena. Når alle støtteben har god kontakt med underlaget, tennes den GRØNNE indikatoren B, som sitter midt i kassen. Det vil si at støttebenet er plassert OK. 2. Liften kan heretter løftes fra bakken og nivelleres i nivåer. Til hjelp til dette kan man bruke vaterpasset (se avsnitt 3.7) eller liften kan utføre dette selv. Se avsnitt 10.6 med ekstrautstyr. 3. Ved aktivering av den HVITE funksjonsknappen D utfoldes alle støtteben raskt ilgang på en gang. Denne funksjonen opphører når alle fotplatene har solid kontakt med underlaget. Deretter tennes den GRØNNE indikatoren B, som sitter midt i kassen. Liften kan heretter løftes og nivelleres i nivåer ved hjelp av libellen, og de HVITE funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 eller liften selv kan utføre dette. Se avsnitt 10.6 om ekstrautstyr. Vær ekstremt forsiktig når støttebena klappes ned slik at andre personer ikke rammes. Denka Lift A/S

17 3. Betjening av liften Understøtting av liften Før oppstilling av liften skal underlaget undersøkes grundig. Det skal undersøkes om underlaget kan bære liftens vekt, for derved å unngå at et eller flere av støttebena synker ned i bakken eller gjennom underlaget når liften er i bruk. På de fleste underlag skal det brukes underlagsplater under fotplatene for å fordele trykket. Samtidig skal man forsikre seg om at underlaget ikke har en helling på mer en 5º (ca. 8.75%). Max. 5 = 8,75% Understøtting Belastningen på ett enkelt støtteben kan komme opp på 1025 kg under bruk. Derfor skal følgende anbefalinger følges: Underlag av: Minimum areal av understøtting. Flatetrykk Asfalt, betong eller heller: Ingen særlig understøtting. 36 N/cm ² Soloppvarmet asfalt: Tør fast gressplen eller fastkjørt grus: Løs jord, våt gressplen eller annet ikke fast underlag: Is: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. Still aldri liften opp på dette underlaget, da det kan medføre noe usikkerhet vedrørende underlagets beskaffenhet og dermed føre til fare. Oppstill aldri liften på ren is. 7 N/cm ² 7 N/cm ² max. 400mm Hvis det blir nødvendig å utligne nivåforskjellen med klosser under en fotplate skal det forsikres om at denne ikke kan gli. Da belastningen på et støtteben kan variere fra kg under bruk av liften, er det fare for at en oppklossing kan arbeide seg løs. Denka Lift A/S

18 3. Betjening av liften Kontroller også før oppstart at dreiebommen ikke kan kollidere med faste gjenstander som en mur eller lignende, samt at bevegelige ting som kraner og andre lifter ikke står i veien. Som et minimum bør det være fritt der støttebena står. Ved oppstilling på offentlige steder skal arbeidsområdet avmerkes tydelig og ev. avsperres. Ved oppstilling der liften står på samme sted over lengre tid skal det jevnlig kontrolleres om liften stadig står i vater ± 0,5, og at alle støtteben har solid kontakt med bakken før arbeidet gjenopptas. Husk at liften kan bevege seg under arbeidet. Denka Lift A/S

19 3. Betjening av liften Demontering av liften Før støttebena kan aktiveres skal bommen være kjørt i transportstilling. Det vil si av følgende betingelser skal være oppfylt: Forsøk aldri å løfte støttebena før bommen er i transportstilling. 1. Bommen skal være kjørt helt inn. 2. Det dreies til midtposisjonen. Midtposisjonen fremgår av en lysende grønn indikasjonslampe på kurvens betjeningspanel, eller det kan avleses i displayet bak på dreiebommen. 3. Bommen senkes til maks 3 over vannrett. 4. Vri så kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS til posisjon CHASSIS. 5. Husk å kontrollere at håndbremsen er på, eller at kjørerullene er presset mot dekkene, slik at liften ikke ruller når støttebena løftes fra bakken. 6. Kontroller at det ikke er noen under eller i nærheten av trailerliften som kan havne i klemme. 7. Løft alltid de bakerste støttebena først for å unngå overbelastning av støttehjulet. Dette kan gjøres manuelt ved betjening av de sorte funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 eller automatisk vha. den sorte funksjonsknappen D. Liften senkes rolig, og helst med alle 4 støttebena samtidig. 8. Når støttebena er kjørt helt opp, dvs. i loddrett posisjon, kan liften flyttes til en ny arbeidsposisjon. 9. Still kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS til posisjon "DREIEBOM". Motoren stopper, og liften er nå klar til transport. Se avsnitt 4.0 for instruksjon, eller se avsnitt for bruk av selvkjøring. Når kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS står på posisjon CHASSIS vil pumpen automatisk stoppe etter ca. 10 min. Den kan gjenstartes ved å dreie kontakten over på KURV og tilbake på CHASSIS. Denka Lift A/S

20 3. Betjening av liften 3.3 Styrekasse på dreiebom E F G H X I J U K L M S N O R Q P Betjening fra styrekassen Dette gjøres ved å stille funksjonsvelgeren O - "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" på posisjon "DREIEBOM". På venstre side av dreiebommen bak døren er det et betjeningspanel der liften kan betjenes i bakkehøyde. Liften har dessuten 2 autofunksjoner innebygget i styringen: AUTO OUT E og AUTO IN F. Alle lifter er forberedt til start/stopp av generatorer: Knappene U og V samt Q til tenning og slukking av blink. Denka Lift A/S

21 3. Betjening av liften A. Funksjonsknapp A for display. L. Bommen NED. B. Funksjonsknapp B for display. M. Liften dreier med klokken. HØYRE. C. Funksjonsknapp C for display. N. Liften dreier mot klokken. VENSTRE. D. Funksjonsknapp D for display. O. Valg av betjeningssted DREIEBOM / KURV / CHASSIS. DREIEBOM: Man kan nå kun betjene liften ved dreiebommen. KURV: Man kan nå kun betjene liften fra kurven. CHASSIS: Man kan nå kun betjene selvkjøring og støtteben. E. Automatisk utpakking av lift. P. Indikator som viser at stikket 230 volt er koblet til. F. Automatisk sammenpakking av Q. Tenning/slukking av blink/flash lift til transportstilling. (Ekstrautstyr). G. Jibarm OPP. R. Nøkkelavbryter. Slukker all strøm på liften. H. Jibarm NED. S. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere. I. Bommen UT. T. Stopp av Generator (Ekstrautstyr) J. Bommen INN. U. Start av Generator (Ekstrautstyr) K. Bommen OPP. X. Display AUTO OUT AUTO OUT-funksjonen kan først aktiveres når følgende betingelser er oppfylt: 1. Dreiebommen skal stå i midtposisjon. Dette indikeres av de 2 gule markeringene på dreiebommen, eller kan avleses i displayet X eller ses i kurven. 2. Bommen skal være i laveste posisjon eller maks. 3 over. 3. Støttebena skal melde OK. Dette kan avleses i displayet X samt ses på styrekassen på chassiset. 4. AUTO OUT-funksjonen kan nå aktiveres. AUTO OUT løfter bommen til ca. 8 fra vannrett. Deretter kjører JIB-armen ut, slik at den står vinkelrett på bommen. Deretter senker bommen seg langsomt ned igjen. Mens dette skjer, vil det lyde et akustisk signal som en advarsel til Denka Lift A/S

22 3. Betjening av liften omgivelsene. Liften er nå klar for påstigning i kurven. Slippes AUTO OUT-knappen vil funksjonen øyeblikkelig bli stoppet. Trykker man igjen vil den fortsette der den slapp. Denka Lift A/S

23 3. Betjening av liften AUTO IN AUTO IN-funksjonen kan først aktiveres når følgende betingelser er oppfylt: 1. Dreiebommen skal stå i midtposisjon. Dette indikeres med at de 2 gule markeringene på dreiebommen kan avleses i displayet X eller ses i kurven. 2. Bommen skal være i laveste posisjon eller maks. 3 over. 3. AUTO IN-funksjonen kan nå aktiveres. Først kjøres bommen helt inn, så vil bommen løfte seg til ca. 8 fra vannrett, deretter vil JIB-armen folde seg helt sammen opp av bommen. Til sist vil bommens lengder senke seg til vannrett igjen. Mens dette skjer vil det komme et akustisk signal som en advarsel til omgivelsene. Liften vil nå være i transportstilling, klar til at man kan løfte støttebena opp. Slippes AUTO IN-knappen før autofunksjonen er ferdig, vil funksjonen øyeblikkelig bli stoppet. Trykker man igjen vil den forsette fra der den slapp Alminnelige bevegelser. Man kan på samme måte aktivere alle liftfunksjonene, unntatt kurvedreiningen, ved å trykke på pilene G, H, I, J, K, L, M og N på betjeningsfolien. Betjening fra dreiebommen må kun brukes når kurven er tom og ubemannet, eller i en prekær nødsituasjon da det kan være vanskelig å få oversyn over kurvens bevegelser. Ved betjening fra styrekassen er alle funksjoner ON-OFF styrt. Bevegelsene har innebygget rampefunksjon. Det vil si at når man trykker på en funksjon vil bevegelsen langsomt starte opp inntil maks hastighet er nådd. Det samme vil skje når man slipper knappen: Da vil bevegelsen langsomt bremse opp. Den maksimale hastigheten på hver bevegelse er lagt inn i styringen. Denne kan kun oppnås når man betjener liften fra kurven. Bevegelsenes maksimale hastighet når man betjener liften fra dreiebommen er kun ca. 75% av den maksimale hastighet. Dette er for å øke sikkerheten på liften. Dette kan ikke justeres av brukeren, men kun av autorisert servicepersonell. Hold øye med andre. La ALDRI ukvalifiserte, ikke-instruerte eller uautoriserte personer betjene liften. Denka Lift A/S

24 3. Betjening av liften Display Nedenstående blokkdiagram viser styrekassens display samt de betjeningsmuligheter som finnes på liften. A B BASKETCONTROL OUTRIGGER: OK A B xx% TimeOut : xx min OUTRIGGER/DRIVE OUTRIGGER: OK STATUS C D A B xx% STATUS GROUNDCONTROL OUTRIGGER: OK C D xx% STATUS C SERVICE D A B A B STATUS 1/2 Hours : xxxx.xx Total Hours : xxxx.xx Outrigger : OK Centerposition : OK Boom down : OK Angel of boo : x.x BACK PAGE 2 BACK PASSWORD C D C D A B STATUS 2/2 Boom in : OK Jip transport : OK Jip > 89 : Basket in : OK Volt : xx.xx 10 switch : OK Override switch : OK BACK PAGE 1 C D Denka Lift A/S

25 3. Betjening av liften 3.4 Styrekasse i kurv Når man ønsker å betjene liften fra kurven, stilles kontakten bak på dreiebommen merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS" O til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. I II III IV VIII VI IX VII XI XII X XIII I NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere. VIII Bruk bevegelsen. II Bruk BOM OPP/NED bevegelsen. IX Bruk BOM UT/INN bevegelsen. III Bruk JIB OPP/NED bevegelsen. X Bruk KURVEDREINING. IV Funksjonsjoystick. XI Lampe for Støtteben OK. V Start av Generator (Ekstrautstyr). XII Aktivér horn. VI Stopp av Generator (Ekstrautstyr). XIII VII Lampe for overbelastning av kurv. Lampe for BOM I MIDTSTILLING. Denka Lift A/S

26 3. Betjening av liften Betjening fra kurven Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer innenfor liftens arbeidsområde, da det er fare for at de kan bli klemt mot dreiebom, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre stor fare. Hastigheten på den valgte bevegelsen er proporsjonal med funksjonsjoystickens bevegelse. Alle bevegelser har også rampefunksjoner, slik at start og stopp av bevegelsene blir rolige. Dette kan medvirke til at bevegelsene kan ta litt lengre tid enn man først regnet med. Liften betjenes ved at man først aktiverer funksjonsknappen for den ønskede bevegelsen. Det er knappene II, III, VIII, IX og X, og deretter bestemmes hastigheten ved hjelp av funksjonsjoysticken IV. Når man aktiverer dreining og kurvedreining på trykknappene skal funksjonsjoysticken vris til en av sidene før man starter med bevegelsen. Også når man aktiverer bom opp/ned ut/inn samt JIB-armen, skal funksjonsjoysticken vris opp eller ned Vektcelle i kurven I kurven er det bygget inn en vektcelle som registrerer summen av alle krefter som påvirker kurven. Vektcellen er koblet til styringen, slik at når det er 200 kg i kurven vil lampen VII lyse opp som en advarsel. Alle bevegelser blir forhindret hvis det er en samlet kraftpåvirkning på 220 kg eller mer i kurven. Lampen vil nå blinke, mens det også lyder en akustisk alarm. Bevegelsene kan først gjenopptas når summen av kreftene igjen er under det tillatte Start/stopp av generator. Knappene IV og V er til start av generator, og er også ekstrautstyr volts stikkontakt i kurven. På fronten av styrekassen sitter en 230 volts stikkontakt. Det sitter en 10 ampere sikring for denne i styreskapet. Det er ingen spenning i stikkontakten når hovedmotoren kjører. Denka Lift A/S

27 3. Betjening av liften 3.5 Selvkjøring Liften er utstyrt med hydrauliske drivruller som gjør det lett å flytte liften rundt. Selvkjøringen betjenes fra chassis. Ved kjøring i skråninger skal støttehjulet alltid være i laveste posisjon. Maksimal stigning liften kan kjøre oppover er 8-10 %. O p Manøvrering av chassis Manøvrering foregår ved hjelp av det store styrehåndtaket plassert midt i støtteringen. Påvirk håndtaket i den retningen bevegelsen ønskes. HUSK å orientere deg om det er andre personer i nærheten av liften før du manøvrerer rundt med liften. Ved manøvrering; ha alltid en del av hånden på ringen som fiksering for plutselige bevegelser Se bilde. Pass på Ved svinging kan liften dreie meget plutselig og kraftig hvis det ene hjulet møter en hindring. Ved kjøring i skråninger skal nesehjulet alltid være i laveste posisjon. Derved kan man hurtig aktivere håndbremsen ved problemer. Den maksimale stigning liften kan trekke seg oppover er 8-10% = ca Maks hastighet er 0,5 km/t = ca. 0,15 meter/sek. Det er ikke nødvendig å ta drivrullene ut av inngrepet for å stille opp og bruke liften. Denka Lift A/S

28 3. Betjening av liften Tilkobling av selvkjøringsruller 1. Vri nøkkelbryteren R i styrekassen til posisjon 1 tent. Vri deretter funksjonsvelgeren O "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" til 2. posisjon CHASSIS. Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 10 min. hvis man ikke bruker en funksjon på chassiset. Man kan se på displayet hvor lang tid det er igjen. Den kan gjenstartes ved å vri kontakten over til "DREIEBOM" og tilbake til CHASSIS "igjen. Det lille ventilhåndtaket med den røde knappen for drivruller påvirkes inntil rullene har god kontakt med hjulene. Det er innebygget en overtrykksventil i 3. systemet slik at dekkene ikke kan lide overlast. Husk hele tiden å orientere deg om det er personer i nærheten. 4. HUSK å slakke håndbremsen før selvkjøringen benyttes. Denka Lift A/S

29 3. Betjening av liften Frakobling av selvkjøringsruller 1. Trekk i håndbremsen. 2. Drivrullene frigjøres fra hjulene ved å trekke det lille ventilhåndtaket med den røde knappen tilbake. 3. Husk å forsikre deg om at drivrullene er trukket helt tilbake slik at hjulene kan dreie fritt rundt uten problemer. 4. Stilles liften på et skrått område skal det alltid brukes stoppklosser. Disse sitter bak hjulene på hver side. Vri funksjonsvelgeren O "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" på posisjon 5. DREIEBOM hvis man ønsker å benytte liftfunksjonen, ellers slukk på nøkkelavbryteren R på posisjon Hvis liften kobles på en bil, husk å slakke håndbremsen og tilkoble stikk for lys og sikkerhetsvaier. Denka Lift A/S

30 3. Betjening av liften 3.6 Ladestikk Ladestikket sitter mellom boksen til betjeningen av støttebena og betjeningen av selvkjøringen. Stikket er et CE-stikk 230 Volt med jord 10 ampere. Pass på å ikke kjøre over ladeledningen, da stikket vil gå i stykker. 3.7 Vaterpass Vateret sitter på trekket like bak påløpsbremsen. Vateret er en hjelp til å sette liften opp på støttebena, så den står vannrett. Denka Lift A/S

31 4. Transport av liften 4. Transport av liften 4.1 Kjøring med liften Les, forstå og overhold alle anbefalinger, advarsler og instruksjoner fra produsenten av det trekkende kjøretøyet før du begynner å kjøre med liften i tilhenger. Vær oppmerksom på nasjonale lovgivninger vedrørende omfanget av kjøretillatelser. Kontroller hva den maksimalt tillatte vekt er for kjøretøyet og tilhengeren som du ønsker å bruke for å trekke liften. Det står på vognkortet på det trekkende kjøretøyet. For å nå totalvekten legges tilhengerens totalvekt til kjøretøyets vekt (inklusive kjøretøyer, passasjerer, drivstoff og last). Lift i tilhenger er ikke utformet til å bære noe ekstra last da det kan endre på liftens tyngdepunkt og derved dens kjøreegenskaper. I forbindelse med transport av liften skal man være oppmerksom på at tyngdepunktet ligger høyere på en lift enn på en alminnelig tilhenger. Vis derfor særlig forsiktighet ved høy fart og sett ned hastigheten i svinger, på ujevne veier og over kantsteiner. Transporter ikke liften med mindre den er i transportposisjon. Etter eventuell trafikkskade bør liften etterses for strukturskader og andre skjulte skader av et særlig godkjent Denka Lift-verksted. 4.2 Tilkobling Liften tilkobles det trekkende kjøretøys trekkanordning, som skal være en til kjøretøyets godkjent krok med Ø50 trekkule. Kontroller at trekket er sikkert montert på trekkjøretøyet og at trekkulen er sikkert montert på trekket. Denka Lift A/S

32 4. Transport av liften Etter tilkobling løftes støttehjulet helt opp, så det ikke støter på noe under kjøring. Stikket til kjørelys og sikkerhetsvaieren monteres forsvarlig. Kontroller at håndbremsen er helt slakket, samt at kjørelyset fungerer korrekt på liften. Sjekk også at selvkjøringsrullene er trukket fri fra dekkene. Husk Skru nesehjulet helt opp og sørg for at selvkjøringsrullene er fri fra dekkene før kjøring med liften etter trekkende kjøretøy. 4.3 Frakobling Demonter el-stikket og sikkerhetsvaieren. Trekk opp håndbremsen så liften ikke ruller når den tas av trekkroken. Støttehjulet senkes ved samtidig å trekke i koblingshåndtaket og skru støttehjulet mot bakken. Derved frigjøres kulekoblingen fra kroken. Skal liften stå på skrå må det alltid brukes stoppklosser. ADVARSEL: Vær sikker på at nesehjulet er i forsvarlig inngrep, når det skrus ned. Ellers kan liften falle på bakken. Denka Lift A/S

33 4. Transport av liften 4.4 Løft og surring av liften ved alternativ transport 3,5m 3,1m Liften må løftes med stropper plassert på de markerte stedene. Det skal anvendes minimum 4 stropper av en lengde som angitt på figuren og en bæreevne på min. 750 kg pr. stk. Tyngdepunktet bør være omtrent over dette merket som sitter på bommen: Liften skal under transport være surret forsvarlig fast. Dette gjøres på de angitte stedene. Denka Lift A/S

34 5. Nødbetjening 5. Nødbetjening 5.1 Nødbetjening av bom Hvis det skjer feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved å følge denne prosedyren for nødsenking. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra dreiebommen skal det alltid være en person tilstede, eller en som kan tilkalles raskt og kan utføre denne oppgaven. Alle liftens hydrauliske bevegelser kan nødbetjenes fra bakken. 1. Det Y-formete forlengerrøret plasseres på håndpumpen (15). Sjekk at håndtaket (14) er lukket med klokken. 2. Ventil (6) Omløp lukkes. Det gjøres ved å dreie 1/4 omgang på ventilen så den popper ut. 3. Ventil (13) dreies. Med klokken kan man pumpe funksjonene: kurv opp (5) kurv ned (11) Jib opp (4) Jib ned (10) 4. Mot klokken kan man pumpe funksjonene: Bom opp (8) Bom ned (2) Bom ut (3) Bom inn (9) Dreining høyre med klokken (1) Dreining venstre mot klokken (7) 5. Man plasserer funksjonsaktivaktoren (16) på den funksjon man ønsker å bevege og pumper med (15). Denka Lift A/S

35 5. Nødbetjening STOPP Hvis feilen skyldes at liften er kommet i kontakt med strømførende ledninger eller lignende, hold avstand til liften da den kan være strømførende. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. Ved nødsenking bør bommen alltid trekkes helt inn før den senkes. Husk at kurven ikke selvnivellerer når man nødbetjener liften. Denka Lift A/S

36 5. Nødbetjening 5.2 Nødbetjening av støtteben Ved svikt i det elektriske eller hydrauliske systemet er det mulig å klargjøre liften for transport til serviceverkstedet. Forsøk aldri å løfte støttebena før bommen er i transportstilling. A B C D E F G H I J Det Y-formete forlengerrøret plasseres på håndpumpen (15). Sjekk at håndtaket (14) er lukket med klokken. Ventil (6) Omløp lukkes. Dette gjøres ved å dreie ¼ omgang på ventilen så den popper ut. 3. Ventil (12) Chassis åpnes. Dette gjøres ved å dreie ¼ omgang på ventilen så den popper ut Ventil (13) dreies mot klokken. Man setter det ene klemjernet på ventil (J). Man kan nå pumpe alle støttebena opp eller ned ved å aktivere en av følgende ventiler. Ben 1 opp (G) ned (B) Ben 2 opp (H) ned (C) Ben 3 opp (F) ned (A) Ben 4 opp (I) ned (D) Kjørerullene kan flyttes ved å aktivere det lille røde håndtaket ved betjeningen av selvkjøringen. Etter nødbetjening fjernes klemjern og funksjonsaktivaktor og ventilene settes tilbake til utgangsstillingen. Denka Lift A/S

37 6. Feilsøking 6. Feilsøking Feil Årsak Løsning Chassis inaktivt Nøkkelen i nøkkelavbryteren Nøkkelen stilles i pos. 1. (ingen funksjon overhodet) fjernet eller står i pos. 0. Nødstopp kurv/chassis trykket Utløs nødstopp. inn. Hovedavbryter for batteriene er Utløs nødstopp. dreiet til nødstopp El-feil/hydraulikkfeil. Tilkall sakkyndig servicemontør. Nettilslutning er ikke satt i. Tilslutt nettkabel. HPFI-relé slått av. Slå det på. Sikringer gått. Skift til nye Chassis inaktivt (motor kjører ikke) Prioriteringsknapp på betjeningspanelet er ikke i pos. chassis. Prioriteringsknapp i pos. chassis. Bom ikke i transportposisjon. Plasser bommen i transportposisjon. Endestopp taster ikke. Juster eller skift ut endestopp. Hydrauliske kjøreruller uten funksjon Timer avbryter etter 10 min. Sett prioriteringsknapp i pos. kurv og retur til chassis. Hydrauliske støtteben stopper under bruk Timer har avbrutt. Sett prioriteringsknapp i pos. kurv og retur til chassis. Ladeaggregat slår ut Automatsikring slår ut. Trykk automatsikring inn igjen. Liften inaktiv Prioriteringsknapp "KURV/CHASSIS/ST.BEN" på betjeningspanelet står feil. Prioriteringsknappens stilling endres. Grenseverdien for vektcellen er Fjern noe belastning fra kurven overskredet Bom er inaktiv Liftens støtteben har ikke alle full kontakt med underlaget. Løft liften ved å trykke på alle 4 betjeningsgrepene til de hydrauliske støttebena samtidig. Feil på endestoppene på støttebena. Tilkald sakkyndig servicemontør. Kurv horisonterer ikke Kurvhorisontering kan ikke følge med. Mange små bevegelser. Trykk nødstopp inn, påvirk betjeningsgrep for bom opp/ned og hold det mens nødstopp utløses. Feil i kurvhorisontering. Tilkald sakkyndig servicemontør. Kurv dreier ikke Sikring gått. Skift sikringen. Hvis feilen ikke kan rettes, kontakt godkjent serviceverksted. Denka Lift A/S

38 7. Vedlikehold 7. Vedlikehold Med en lift som er en personløfter er det viktig å alltid være oppmerksom på endringer i liftens tilstand selv om man følger det foreskrevne vedlikehold. Gjennomgå liften daglig for å kontrollere at den er forsvarlig i bruk og vedlikehold den regelmessig for å oppnå lengst mulig levetid. Ved utskifting av deler på liften skal det alltid brukes originale reservedeler fra Denka Lift A/S 7.1 Hydraulisk system Alle sikkerhets- og overtrykksventiler er forseglet fra fabrikken. Brytes denne forseglingen faller garantien bort. Kontroller før bruk hydraulikkslanger og rør for skader og lekkasjer fra samlinger. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Kontroller hver 14. dag oljestanden i oljetanken. Det skal være olje i oljestandsglasset når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis det mangler olje, skal det fylles på med den anbefalte oljetypen (se avsnitt 9). Skift olje og filter på hydraulikkanlegget annethvert år. Justering av sikkerhets- og overtrykksventiler må ikke endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S 7.2 Elektrisk system Kontroller jevnlig ledninger og elektrisk utstyr for skader. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Hver gang du skal ut og kjøre med liften skal liftens kjørelys for funksjon kontrolleres, samt at stikk og kabel er uskadet. Skift ev. pære hvis det er nødvendig. Sikkerhetsfunksjonene må ikke justeres eller endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

39 7. Vedlikehold 7.3 Elektrisk sikkerhetssystem Kontroller hver 2. måned at det elektriske sikkerhetssystemet fungerer. Følgende prosedyre vil på en rask måte kontrollere de viktigste sikkerhetssystemene: Bommen Forsøk å kjøre bommen ut før AUTO OUT blir aktivert. Dette skal ikke kunne la seg gjøre. Aktiver AUTO OUT og skift deretter kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST.BEN" til pos. "ST.BEN". Pumpen skal ikke starte. Aktiver AUTO OUT og kjør deretter bommen litt ut. Senk deretter bommen så langt ned som mulig. Unngå å treffe støttehjulet. Skift kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST.BEN" til pos. "ST.BEN". Pumpen skal ikke starte Støttebensovervåkning Kontroller støttebensovervåkningen ved å kjøre alle 4 støtteben ned inntil de er cm over bakken. Derved skal lampen "STØTTEBEN O.K." B ikke lyse grønt, og de 4 røde lampene A1, A2, A3 og A4 skal alle lyse rødt. Kjør støtteben 1 ned inntil liften løftes og trykker med ca. 40 kg (kontroller ev. med vekt). Derved skal den grønne lampen STØTTEBEN O.K. B ikke lyse, mens den røde indikasjonslampen A1 for støttebenet skal slukke. Gjenta samme prosedyre for støtteben Kjør alle støtteben ned og løft hele liften slik at hjulene går fri fra bakken, påvirk alle de 4 betjeningsknappene kort nedover slik at trykket utlignes. Deretter skal den grønne lampen "STØTTEBEN O.K." B lyse, og de 4 røde lampene A1, A2, A3 og A4 slukke Nødstopp Trykk inn nødstopp i styrekassen og forsøk å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Utløs nødstopp og trykk inn nødstopp i kurven. Forsøk igjen å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Utløs nødstopp og trykk inn nødstopp ved støttebenets betjening og forsøk igjen å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Det skal ikke være mulig å betjene liften når nødstopp er trykket inn. Tilkall en autorisert montør hvis liften ikke oppfører seg som beskrevet. Denka Lift A/S

40 7. Vedlikehold 7.4 Endestopp Posisjon Benevnelse Funksjon B1 + -7B5.2-11B2 + -7B5.1-11B3 + -7B5.4-11B4 + -7B5.3 Støttebensovervåkning. 1 til B4 Jib over B3 Jib i transportstilling (0 ) B5 Bom inne B2 Kurv. Sørger for at kurven ikke kan nivellere inn i jib-armen B5 Bom under B3 Midtstilling (transportstilling) av dreiebom. Liftens sikkerhet er avhengig av endestoppenes fysiske tilstand. Sjekk derfor regelmessig tilstanden dens. Fukt sammen med frost kan ofte forhindre liften i å fungere optimalt. Endestoppene er alltid montert slik at en feil vil forhindre liften i å bli brukt. Denka Lift A/S

41 7. Vedlikehold 7.5 HPFI-relé og sikringer HPFI-relé Liften er standard utstyrt med HPFI-relé som sitter i det store styreskapet på dreiebommen. Releet overvåker både 230 volts-inntaket og generatoren for feilstrøm, hvis en slik er montert. Man bør sjekke at det virker minst én gang pr. år Sikringer I styreskapet sitter en rekke sikringer som sikrer at styringen ikke tar skade ved kortslutninger og feil. 7.6 Mekaniske deler Bærende deler må ikke skiftes ut eller endres med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Etterspenning av liften bør kun gjøres på de steder der det er markeringer som forteller hvor mange Nm det skal gjøres med. Rengjør liften etter hver gangs bruk, særlig bommen og kurven for å unngå unødvendig slitasje. Kontroller at drenhuller i kurvbunnen og støttebena er åpne. Ved bruk av høytrykksspyler må det ikke sprøytes direkte på de elektriske delene eller på steder der det er smurt fett. Kontroller liften før bruk for revner og skader på chassis, dreiebom, bom og kurv. Tilkall autorisert montør hvis du oppdager skader. Glideflater på bomrør rengjøres og påføres et tynt lag fett. Sjekk at påløpsbremsene virker. Det årlige hovedettersyn (sikkerhetsettersyn) som skal foretas på liften jfr. Arbeidstilsynet, skal utføres av sakkyndig personale. Denka Lift A/S

42 7. Vedlikehold 7.7 Årlig sikkerhetsettersyn Liften skal hvert år til et årlig sikkerhetsettersyn jfr. Arbeidstilsynet. Er tiden for det årlige sikkerhetsettersyn overskredet må liften ikke anvendes. Liften skal være utstyrt med et merke på et synlig sted som forteller når det er tid for neste årlige sikkerhetsettersyn, og når det sist ble gjort og av hvem. 7.8 Rengjøring av liften Liften rengjøres på samme måte som en hvilken som helst bil. Bruk de samme rengjøringsmidlene. Er det nødvendig å bruke rensevæsker for å rengjøre liften skal man være oppmerksom på at den ikke skader lakk, gummi, hydraulikkslanger og teksten på de påklistrede instruksjonene. Det må gjerne brukes høytrykksrenser, forutsatt at det ikke sprøytes direkte på de elektriske delene eller steder som er smurt inn med fett. Husk å smøre liften etterpå. Kjører liften mye på veier også om vinteren er det en god idé å understellsbehandle liftens chassis annethvert år. 7.9 Oppbevaring av liften Ved lengre tids oppbevaring er det en god idé med jevne mellomrom å aktivere alle liftfunksjonene så det skjer en mosjonering av alle bevegelige deler. Liften bør helst oppbevares frostfritt. Liften smøres, batterier (ekstrautstyr) etterfylles om nødvendig, batterier lades helt opp, dekk avlastes, alle sylindre skal være kjørt helt inn hvis det er mulig, og liften bør tildekkes hvis den oppbevares utendørs. Det er en god idé å konservere lakken med et egnet lakkonserveringsmiddel. Hvis liften har batterier bør disse kontrolleres og etterfylles, hvis nødvendig annenhver måned. Gjerne med en kraftig utlading av batteriene, hvoretter batteriene bør gjenopplades for å holde den i gang. Denka Lift A/S

43 7. Vedlikehold 7.10 Smøreskjema *) Liften smøres på de viste steder hver 14. dag eller etter behov, samt før ev. oppbevaring. Dreiekransen smøres årlig med fett. For å fordele fettet skal de skiftevis smøres og dreies. Etter smøring bør overflødig fett innvendig i dreiekransen tørkes av. Denka Lift A/S

44 8. Påklistrede instruksjoner 8. Påklistrede instruksjoner Stiplede linjer angir at de påklistrede instruksjonene sitter innvendig. Varenumrene på de enkelte instruksjonene finnes som det firesifrede nummeret ved siden av den ønskede instruksjonen i det språket man ønsker. Denka Lift A/S

45 8. Påklistrede instruksjoner Eksempel: Varenummeret på instruksjon nummer 9 på norsk er: Pos. Antall DK D S F GB N FI NL Ekstrautstyr Denka Lift A/S

46 9. Tekniske beskrivelser av liften 9. Tekniske beskrivelser av liften 9.1 Tekniske data Allment Chassis/dreiebom: Framstilt i høystyrkestål, sandblåst, primet og malt Maling: Rustbeskyttelse: Polyzink 770, lagtykkelse 30 my. Pulver eller våtlakk, polyester fasadepulver, lagtykkelse my. Total lagpåføring my, +/- 10%. Standardfarger Denka-rød Ral 3002, eller sort RAL Bom: Sekskantrør i høystyrkestål Støtteben: 4 stk. hydraulisk aktiverte støtteben i høystyrkestål Felg: 6"J x 14", "J 14", 6"J 16"H2 Dekktype: Standard Radial 185 R14 102N (850 kg kg/v140 km/t) Dekktrykk: 65 psi - 4,6 bar Aksel: ALKO B spesial for Denka Bremser kg pr. bremse Trekk: Ø50 trekkule Koblingstrykk: Max 100 kg Påløpsbremse: ALKO 251s 2500 kg Støttehjul: Caravelle, trykk: 40 psi - 2,75 bar Transportmål: Lengde 6300 mm Høyde 1980 mm med fotplatene avmontert Bredde 1650 med mer Vekt: 1675 kg standard. Vann til kurv +30 kg ekstrautstyr. Selvnivellering av undervogn +0 kg ekstrautstyr. Flash/blink +5 kg ekstrautstyr. Generator +80 kg ekstrautstyr. Batteridrift +125 kg ekstrautstyr. For nøyaktig vektangivelse se liftens typeskilt, da vekten varierer alt etter utstyr Drivenhet: 230 volt standard (bensin/generatoropsjon) (24 volt batteriopsjon) Hydraulikkolje til driftssystemet: BP Bartran HV22 eller tilsvarende hydraulikkolje, som oppfyller DIN del 3 eller ISO 6743/4 kategori HV-normene. Hydraulikkoljens viskositet skal oppfylle ISO-VG 22. Tankkapasitet: Ca. 40 l Totalkapasitet: Ca. 60 l Denka Lift A/S

47 9. Tekniske beskrivelser av liften Elektrisk utrustning Batterier Styrespenning: Ladeaggregat: Nettilslutning: Strømuttak i kurv: 4 stk. á 6 volt (ekstrautstyr) 24 V 24 V 30 A 230 V 10 A 230 V, 1200 W, fungerer kun når liften er tilkoblet nettet. Strømuttaket faller ut når en funksjon på liften aktiveres Sikringer Plassering Størrelse Funksjon Benevnelse Styrekasse: 13 A Automatsikring nettspenning. 40 A Automatsikring ladestrøm. 16 A Horisontering av kurv. 4 A Styrekretsløp Støy Støynivået på en standardlift overstiger på intet tidspunkt 70 db (A). Typisk vil nivået ligge på 65 db (A) målt maks 1 meter fra chassiset. Det maksimale lydnivået kan ha en høyere verdi hvis liften er utstyrt med en generator med forbrenningsmotor. Se denne verdien i instruksjonsboken du fikk levert med generatoren Temperaturer Liften kan anvendes ved temperaturer mellom -20 til +50 C. Dog bør det skiftes olje ved ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer på grunn av oljens viskositet. Kontakt DENKA LIFT A/S hvis liften skal arbeide utenfor disse temperaturene Kjørelys Liften oppfyller lovmessige krav til kjørelys. Alle lamper og reflekser er EUgodkjente. Liften er standardutstyrt med 4 gule sidemarkeringslamper, 2 hvite frontlys, 2 røde baklys, samt 2 kombinerte baklys med nummerplatelys og blink. Denka Lift A/S

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK3 MK4 DK3 MK9 DK3 MK24 DK3 MK25 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DK7 JR12 DK7 JR12 ECO DK7 JR15 04106054 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30

BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30 BRUKSANVISNING DL 25 DL 28 DL 30 04101053 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S gratulerer dere med deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og fremstilt for å sikre dem størst mulig glede under bruk av liften.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Sengebunn Opus S. tekniske hjelpemidler. brukerveiledning/montering Sengebunn Opus

Sengebunn Opus S. tekniske hjelpemidler. brukerveiledning/montering Sengebunn Opus tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Sengebunn Opus brukerveiledning Sengebunn Opus S Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den: Det er klemfare mellom bevegelige deler når sengen betjenes

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 BRUKSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Gratulerer med din nye CAMA Handi-Lift:... 4 1.2 Skisse av Handi-Lift ML7:... 4 1.3 Generelt om løfteplattformen:... 5 1.4 Før

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2 Takk for at du valgte denne løfteenheten til kjøkken fra Pressalit Care. Kombinert med enten bordplate eller overskap, gjør løfteenheten det mulig å skape et kjøkken som kan justeres brukere. mange funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer