BRUKSANVISNING DLX Version

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301"

Transkript

1 BRUKSANVISNING DLX Version

2 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften. Liften overholder og er laget etter alle gjeldende forskrifter på produksjonstidspunktet. Under vanlige bruksbetingelser er det ikke mulig å feilbetjene liften. Har du spørsmål eller ønsker angående din DENKA LIFT er du velkommen til å kontakte din lokale forhandler. Takk for at du valgte en DENKA LIFT som din nye lift. Med vennlig hilsen DENKA LIFT A/S Højvang 5 DK-4300 Holbæk. Tlf.: Fax: Http:

3 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON Beskrivelse av liften SIKKERHETSREGLER Beskytt deg selv Overordnede sikkerhetsregler BETJENING AV LIFTEN Plassering av betjeningspaneler Betjening fra chassis Oppstilling av liften Understøtting av liften Demontering av liften Styrekasse på dreiebom Betjening fra styrekassen AUTO OUT AUTO IN Alminnelige bevegelser Display Styrekasse i kurv Betjening fra kurven Vektcelle i kurven Start/stopp av generator volts stikkontakt i kurven Selvkjøring Manøvrering av chassis Tilkobling av selvkjøringsruller Frakobling av selvkjøringsruller Ladestikk Vaterpass TRANSPORT AV LIFTEN Kjøring med liften Tilkobling...26 Denka lift A/S

4 4.3 Frakobling Løft og surring av liften ved alternativ transport NØDBETJENING Nødbetjening av bom Nødbetjening av støtteben FEILSØKING VEDLIKEHOLD Hydraulisk system Elektrisk system Elektrisk sikkerhetssystem Bommen Støttebensovervåkning Nødstopp Endestopp HPFI-relé og sikringer HPFI-relé Sikringer Mekaniske deler Årlig sikkerhetsettersyn Rengjøring av liften Oppbevaring av liften Smøreskjema PÅKLISTREDE INSTRUKSJONER TEKNISKE BESKRIVELSER AV LIFTEN Tekniske data Allment Elektrisk utrustning Sikringer Støy Temperaturer Kjørelys...42 Denka lift A/S

5 9.2 Beskrivelse av hydraulikksystemet Beskrivelse av det elektriske systemet Liftens sikkerhetssystem EKSTRAUTSTYR Prioriteringsnøkkel Rotorblink Vann til kurv Batterier Lading Vedlikehold av batterier Generator Selvnivellering MÅLSKISSE ARBEIDSDIAGRAM Denka lift A/S

6 1. Introduksjon 1. Introduksjon DENKA LIFT type DLX15 forener stor arbeidshøyde med lav egenvekt, noe som gjør liften velegnet til bruk både ute og inne. Nøkkelordene for DLX15 er unikt design, perfekt funksjon, optimal sikkerhet samt gjennomført kvalitet og allsidighet. Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger for alle varianter og alle typer av ekstrautstyr. Derfor kan det være henvist til ting som ikke finnes på din lift. Hvis du er i tvil om hvilket utstyr din lift har, sjekk identifikasjonspapirene som er levert med liften. Du skal alltid forsikre deg om at liften brukes i overensstemmelse med de forskrifter som er i denne bruksanvisningen, samt de instruksjonene som er anført på liften. Enhver DENKA LIFT oppfyller de strengeste sikkerhetsnormer og er konstruert i overensstemmelse med Maskindirektivet (98/37/EF) samt derav følgende normer og standarder. Anvendelse som ikke er i overensstemmelse med denne bruksanvisningen skal først godkjennes skriftlig av DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

7 1.1 Beskrivelse av liften Figuren nedenfor viser en del av de funksjoner og begreper som brukes i denne bruksanvisningen. Hvis det ønskes ytterligere opplysninger se da avsnitt 9. Tekniske beskrivelser av liften. Kjøreretning Hydraulikkskap Drei mot høyre Stelplate Høyre Påløpsbremse Betjening av støtteben Elskap Drei mot venstre Venstre Jibsylinder (Plassert inne i bomrør 2) Betjening fra kurv UT Bomrør 2 Teleskoperings-/bomsylinder (Plassert inne i bomrør 2) Bomrør 1 INN Jibarm Horisonteringssylinder (plassert inne i jibarmen) OPP Tippsylinder Betjening fra dreiebom Kort trekkstang Lang trekkstang Veiecelle Kurv Betjening av selvkjøring Libelle HPFI relé Dreiebom Dreiekrans NED Nesehjul Fotplate Ladestikk Selvkjøring Oljetank Støttebenssylinder Støtteben støtfanger Denka Lift A/S

8 2. Sikkerhetsregler 2. Sikkerhetsregler Sikkerhet - hva er det? Husk at det er DITT ansvar å lese og forstå denne bruksanvisningen FØR du begynner å bruke liften Husk at det er DU som bruker som er ansvarlig for sikkerheten Gode sikkerhetsrutiner beskytter ikke bare deg selv, men også de menneskene som er omkring deg. Les bruksanvisningen nøye. Ved tvil, kontakt DENKA LIFT A/S. Vær oppmerksom på - og overhold også alle andre alminnelige og normale betingelser samt regler for sikkert arbeid. Liftens konstruksjon og styresystem sikrer brukeren mot uhell ved normale driftsbetingelser. Dette betyr ikke at du skal være uoppmerksom ved vanlig bruk av liften. Videre er det viktig at du overholder forskriftene i denne bruksanvisningen. Det er ikke tillatt å omgå liftens sikkerhetsfunksjoner. HUSK SIKKERHETEN ER OPP TIL DEG Feilbetjening eller feil bruk av liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Denka Lift A/S

9 2. Sikkerhetsregler For å kunne arbeide sikkert med liften skal du være en øvet og kvalifisert operatør/bruker. For å være kvalifisert skal du ha forstått de skrevne instruksjoner som fabrikanten har levert med liften. Du skal ha mottatt instruksjoner i betjeningen av nettopp denne maskinen, og du skal kjenne sikkerhetsreglene og alle øvrige bestemmelser på arbeidsstedet. En operatør må ikke ha tatt medisin eller alkohol som kan sløve vedkommendes aktpågivenhet eller koordinasjonsevne. En operatør som tar medisin skal ha en leges vurdering i om vedkommende kan arbeide med liften på sikkert vis eller ikke. Hvis du har tendenser til svimmelhet eller anfall, eller hvis du har høydeskrekk, bør du ikke arbeide med denne type maskiner. Kjenn reglene og FØLG dem Det er din plikt å kjenne alle lokale, nasjonale og internasjonale regler, som er gjeldende for din lift og for den aktuelle arbeidsplass. De fleste arbeidsgivere har regler omkring bruk og vedlikehold av liften. Derfor bør du, før du begynner å arbeide et nytt sted, konferere med din arbeidsleder eller koordinator om arbeidets utførelse. Husk å spørre om regler som du forventes å skulle overholde. Denka Lift A/S

10 2. Sikkerhetsregler 2.1 Beskytt deg selv Ha på det beskyttelsestøyet og det personlige sikkerhetsutstyret du har fått utlevert, eller som arbeidsbetingelsene krever at du har på, uansett type arbeid. Ha alltid det nødvendige utstyret på deg. Vent med å starte arbeidet til du har fått utstyret utlevert. Ta ingen sjanser Bruk hodet - og sikkerhetshjelmen din Det du og andre operatører kan ha bruk for: Godkjent fallsikringsutstyr, som skal festes på et bestemt sted på liften. Sikkerhetshjelm. Sikkerhetssko. Sikkerhetsbriller, beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm. Arbeidshansker. Hørselvern. Ev. regntøy. Beskyttelse mot åndedrettet eller filtermaske hvis arbeidet krever det. Husk at det er ditt ansvar å: Kjenne utstyret ditt. Kjenne liften din. Du skal vite alt om hvordan liften betjenes. Kjenne liftens belastningsområde og sikkerhetsavstander. Husk at regn, snø, is, løs grus eller andre bløte underlag kan påvirke maskinens funksjonsdyktighet, og at det kreves ekstra forsiktighet hvis en eller flere av disse faktorer er til stede. Du skal gå ut fra at liften IKKE er elektrisk isolert hvis ikke dette er uttrykkelig spesifisert på maskinskiltet. LES, FORSTÅ og FØLG skiltene med FARE, ADVARSEL og OBS samt alle andre skilter og merker på liften. Sørg for at alt beskyttelses- og sikkerhetsutstyr er på plass og i orden. Sørg for at alle sikringer, gelendere, avdekninger og sikkerhetsskilter er installert på liften som foreskrevet av DENKA LIFT A/S. Finn ut hvilke anordninger som skal være til stede på liften. Du må aldri fjerne eller modifisere noen av dem, uten at det er skriftlig godkjent av DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

11 2. Sikkerhetsregler 2.2 Overordnede sikkerhetsregler 1. Les og forstå bruksanvisningen samt de instruksjoner som er gitt på liften. 2. Liften må kun benyttes av personer som har fått instruksjoner i bruk av den. 3. Liften må aldri anvendes av personer under 18 år. 4. Liften må aldri anvendes av personer som er påvirket av alkohol eller medisin. 5. For å forhindre uautorisert bruk må liften aldri etterlates ulåst. 6. Kun en instruert person skal foreta en eventuell nødsenking fra bakken. 7. Anvend aldri en defekt lift. 8. Før bruk skal det foretas en kontroll av liftens sikkerhetsutstyr. 9. Vekten i kurven må aldri overstige 200 kg (eller 2 menn + 40 kg). 10. Sidekreftene i kurven må ikke overstige 400N. 11. Liften skal alltid oppstilles korrekt i vater og på bæredyktig underlag. 12. Liften må aldri oppstilles på en skråning som overstiger 5º = 8,75% helning. 13. Ved parkering i skrått terreng skal det brukes stoppklosser under hjulene. 14. Opphold og ferdsel under kurven skal forhindres, da det kan være fare for gjenstander som faller ned. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt oppstilling før hver gang den brukes. 16. Ved oppstilling på offentlige steder skal det etableres tydelige avgrensninger eller avsperring av arbeidsområdet. 17. Operatøren skal ved bruk av liften sikre at andre ikke kan komme i klemningsfare. 18. Under bruk skal det forsikres om at døren i kurven er sikkert lukket. 19. Liften må ikke brukes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldri økes når bommen er ute av transportstilling. 21. Forlat aldri kurven når den er i hevet posisjon. 22. Sitt eller stå aldri på kurvens gelender. 23. Øk aldri arbeidshøyden med stiger, planker eller lignende. 24. Monter aldri plater eller annet som kan øke vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og verktøy skal plasseres sikkert i kurven. 26. Unngå kontakt eller kollisjon med faste installasjoner/bygninger. 27. Ved arbeid nær strømførende luftledninger skal sikkerhetsavstander overholdes. 28. Liften må ikke anvendes i eksplosjonsfarlig miljø. 29. Liften må aldri anvendes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/s (vindstyrke 6 ihht. Beauforts skala). 30. Liften må aldri anvendes i tordenvær. 31. Liften må ikke utsettes for sandblåsing eller ekstrem vannpåvirkning. Ved høytrykksrensing skal det unngås at det sprøytes direkte på de elektriske delene. 32. Under lading utvikler batteriene eksplosive gasser og må derfor aldri lades nær gnister eller åpen flamme (ekstrautstyr). 33. Overhold alltid tidspunktet for årlig sikkerhetsettersyn. Denka Lift A/S

12 2. Sikkerhetsregler Ved arbeid i nærheten av spenningsførende elektrisitetsanlegg må hverken personer eller personløfterne etter gjeldende "Sterkstrømsreglementer" komme nærmere enn de viste avstander på figuren. Krever arbeidet mindre avstander skal den som forestår arbeidet i forveien avtale med elektrisitetsleverandøren om hvorledes arbeidet skal utføres. Denka Lift A/S

13 3. Betjening av liften 3. Betjening av liften All bruk av liften skal skje i overensstemmelse med denne bruksanvisningen, samt de instruksjoner som er påført på liften. For å kunne anvende liften sikkert er det viktig å følge de instruksjonene som er i denne bruksanvisningen, samt de instruksjonene som er påført på liften. Alle brukere skal derfor som et minimum ha gjennomlest denne bruksanvisningen og ha mottatt opplæring av en rutinert bruker. Kontroller alltid før liften blir tatt i bruk at: - Tidsfristen for sikkerhetsettersyn ikke er overskredet. - Alle betjeningsgrepene er intakte. - Alle anførte instruksjoner/merker på liften er lett lesbare. - Det ikke er lekkasjer fra det hydrauliske systemet. - Det ikke er synlige skader på hydraulikkslanger og rør. - Det ikke er synlige skader på dreieben, hjul, chassis, dreiebom, bom, jib eller kurv. - Lyspanelet virker. - Batteriene er oppladet (ekstrautstyr). Denka Lift A/S

14 3. Betjening av liften 3.1 Plassering av betjeningspaneler Betjeningssteder: Pos. Funksjon. Avsnitt 1. Styrekasse i kurv Styrekasse på dreiebom Nødstoppmotor. (Avbryter liftens el-motor. Kun på batterimodeller) Vaterpass for å sjekke at liften er stilt horisontalt Nødbetjening av lift Betjening av støtteben fra chassis Betjening av selvkjøring Sikringer og HPFI-relé Ladestikk 230 volt. 3.6 Liften skal være stilt opp korrekt før bruk. Denka Lift A/S

15 3. Betjening av liften 3.2 Betjening fra chassis A2 B C A4 A1 D A3 Funksjon av trykknapper på betjeningsfolie på dreiebommen A1. Funksjonsknapp for støtteben 1 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstekkelig kontakt med underlaget A2. Funksjonsknapp for støtteben 2 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontakt med underlaget A3. Funksjonsknapp for støtteben 3 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontakt med underlaget A4. Funksjonsknapp for støtteben 4 HVIT ned SORT opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontant med underlaget B. STØTTEBEN OK alle støtteben har kontakt med underlaget C. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere D. Funksjonsknapp for alle støtteben på en gang HVIT alle hurtig ned SORT alle opp RØD LAMPE støtteben har ikke tilstrekkelig kontant med underlaget Denka Lift A/S

16 3. Betjening av liften Oppstilling av liften Oppstilling av liften kan foretas på følgende måter: 1. Ved aktivering av en av de 4 HVITE funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 vil de gjeldende støtteben foldes ut. Når fotplatene får solid kontakt med underlaget, slukkes de respektive RØDE indikatorene for bena. Når alle støtteben har god kontakt med underlaget, tennes den GRØNNE indikatoren B, som sitter midt i kassen. Det vil si at støttebenet er plassert OK. 2. Liften kan heretter løftes fra bakken og nivelleres i nivåer. Til hjelp til dette kan man bruke vaterpasset (se avsnitt 3.7) eller liften kan utføre dette selv. Se avsnitt 10.6 med ekstrautstyr. 3. Ved aktivering av den HVITE funksjonsknappen D utfoldes alle støtteben raskt ilgang på en gang. Denne funksjonen opphører når alle fotplatene har solid kontakt med underlaget. Deretter tennes den GRØNNE indikatoren B, som sitter midt i kassen. Liften kan heretter løftes og nivelleres i nivåer ved hjelp av libellen, og de HVITE funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 eller liften selv kan utføre dette. Se avsnitt 10.6 om ekstrautstyr. Vær ekstremt forsiktig når støttebena klappes ned slik at andre personer ikke rammes. Denka Lift A/S

17 3. Betjening av liften Understøtting av liften Før oppstilling av liften skal underlaget undersøkes grundig. Det skal undersøkes om underlaget kan bære liftens vekt, for derved å unngå at et eller flere av støttebena synker ned i bakken eller gjennom underlaget når liften er i bruk. På de fleste underlag skal det brukes underlagsplater under fotplatene for å fordele trykket. Samtidig skal man forsikre seg om at underlaget ikke har en helling på mer en 5º (ca. 8.75%). Max. 5 = 8,75% Understøtting Belastningen på ett enkelt støtteben kan komme opp på 1025 kg under bruk. Derfor skal følgende anbefalinger følges: Underlag av: Minimum areal av understøtting. Flatetrykk Asfalt, betong eller heller: Ingen særlig understøtting. 36 N/cm ² Soloppvarmet asfalt: Tør fast gressplen eller fastkjørt grus: Løs jord, våt gressplen eller annet ikke fast underlag: Is: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. Still aldri liften opp på dette underlaget, da det kan medføre noe usikkerhet vedrørende underlagets beskaffenhet og dermed føre til fare. Oppstill aldri liften på ren is. 7 N/cm ² 7 N/cm ² max. 400mm Hvis det blir nødvendig å utligne nivåforskjellen med klosser under en fotplate skal det forsikres om at denne ikke kan gli. Da belastningen på et støtteben kan variere fra kg under bruk av liften, er det fare for at en oppklossing kan arbeide seg løs. Denka Lift A/S

18 3. Betjening av liften Kontroller også før oppstart at dreiebommen ikke kan kollidere med faste gjenstander som en mur eller lignende, samt at bevegelige ting som kraner og andre lifter ikke står i veien. Som et minimum bør det være fritt der støttebena står. Ved oppstilling på offentlige steder skal arbeidsområdet avmerkes tydelig og ev. avsperres. Ved oppstilling der liften står på samme sted over lengre tid skal det jevnlig kontrolleres om liften stadig står i vater ± 0,5, og at alle støtteben har solid kontakt med bakken før arbeidet gjenopptas. Husk at liften kan bevege seg under arbeidet. Denka Lift A/S

19 3. Betjening av liften Demontering av liften Før støttebena kan aktiveres skal bommen være kjørt i transportstilling. Det vil si av følgende betingelser skal være oppfylt: Forsøk aldri å løfte støttebena før bommen er i transportstilling. 1. Bommen skal være kjørt helt inn. 2. Det dreies til midtposisjonen. Midtposisjonen fremgår av en lysende grønn indikasjonslampe på kurvens betjeningspanel, eller det kan avleses i displayet bak på dreiebommen. 3. Bommen senkes til maks 3 over vannrett. 4. Vri så kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS til posisjon CHASSIS. 5. Husk å kontrollere at håndbremsen er på, eller at kjørerullene er presset mot dekkene, slik at liften ikke ruller når støttebena løftes fra bakken. 6. Kontroller at det ikke er noen under eller i nærheten av trailerliften som kan havne i klemme. 7. Løft alltid de bakerste støttebena først for å unngå overbelastning av støttehjulet. Dette kan gjøres manuelt ved betjening av de sorte funksjonsknappene A1, A2, A3 og A4 eller automatisk vha. den sorte funksjonsknappen D. Liften senkes rolig, og helst med alle 4 støttebena samtidig. 8. Når støttebena er kjørt helt opp, dvs. i loddrett posisjon, kan liften flyttes til en ny arbeidsposisjon. 9. Still kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS til posisjon "DREIEBOM". Motoren stopper, og liften er nå klar til transport. Se avsnitt 4.0 for instruksjon, eller se avsnitt for bruk av selvkjøring. Når kontakten merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS står på posisjon CHASSIS vil pumpen automatisk stoppe etter ca. 10 min. Den kan gjenstartes ved å dreie kontakten over på KURV og tilbake på CHASSIS. Denka Lift A/S

20 3. Betjening av liften 3.3 Styrekasse på dreiebom E F G H X I J U K L M S N O R Q P Betjening fra styrekassen Dette gjøres ved å stille funksjonsvelgeren O - "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" på posisjon "DREIEBOM". På venstre side av dreiebommen bak døren er det et betjeningspanel der liften kan betjenes i bakkehøyde. Liften har dessuten 2 autofunksjoner innebygget i styringen: AUTO OUT E og AUTO IN F. Alle lifter er forberedt til start/stopp av generatorer: Knappene U og V samt Q til tenning og slukking av blink. Denka Lift A/S

21 3. Betjening av liften A. Funksjonsknapp A for display. L. Bommen NED. B. Funksjonsknapp B for display. M. Liften dreier med klokken. HØYRE. C. Funksjonsknapp C for display. N. Liften dreier mot klokken. VENSTRE. D. Funksjonsknapp D for display. O. Valg av betjeningssted DREIEBOM / KURV / CHASSIS. DREIEBOM: Man kan nå kun betjene liften ved dreiebommen. KURV: Man kan nå kun betjene liften fra kurven. CHASSIS: Man kan nå kun betjene selvkjøring og støtteben. E. Automatisk utpakking av lift. P. Indikator som viser at stikket 230 volt er koblet til. F. Automatisk sammenpakking av Q. Tenning/slukking av blink/flash lift til transportstilling. (Ekstrautstyr). G. Jibarm OPP. R. Nøkkelavbryter. Slukker all strøm på liften. H. Jibarm NED. S. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere. I. Bommen UT. T. Stopp av Generator (Ekstrautstyr) J. Bommen INN. U. Start av Generator (Ekstrautstyr) K. Bommen OPP. X. Display AUTO OUT AUTO OUT-funksjonen kan først aktiveres når følgende betingelser er oppfylt: 1. Dreiebommen skal stå i midtposisjon. Dette indikeres av de 2 gule markeringene på dreiebommen, eller kan avleses i displayet X eller ses i kurven. 2. Bommen skal være i laveste posisjon eller maks. 3 over. 3. Støttebena skal melde OK. Dette kan avleses i displayet X samt ses på styrekassen på chassiset. 4. AUTO OUT-funksjonen kan nå aktiveres. AUTO OUT løfter bommen til ca. 8 fra vannrett. Deretter kjører JIB-armen ut, slik at den står vinkelrett på bommen. Deretter senker bommen seg langsomt ned igjen. Mens dette skjer, vil det lyde et akustisk signal som en advarsel til Denka Lift A/S

22 3. Betjening av liften omgivelsene. Liften er nå klar for påstigning i kurven. Slippes AUTO OUT-knappen vil funksjonen øyeblikkelig bli stoppet. Trykker man igjen vil den fortsette der den slapp. Denka Lift A/S

23 3. Betjening av liften AUTO IN AUTO IN-funksjonen kan først aktiveres når følgende betingelser er oppfylt: 1. Dreiebommen skal stå i midtposisjon. Dette indikeres med at de 2 gule markeringene på dreiebommen kan avleses i displayet X eller ses i kurven. 2. Bommen skal være i laveste posisjon eller maks. 3 over. 3. AUTO IN-funksjonen kan nå aktiveres. Først kjøres bommen helt inn, så vil bommen løfte seg til ca. 8 fra vannrett, deretter vil JIB-armen folde seg helt sammen opp av bommen. Til sist vil bommens lengder senke seg til vannrett igjen. Mens dette skjer vil det komme et akustisk signal som en advarsel til omgivelsene. Liften vil nå være i transportstilling, klar til at man kan løfte støttebena opp. Slippes AUTO IN-knappen før autofunksjonen er ferdig, vil funksjonen øyeblikkelig bli stoppet. Trykker man igjen vil den forsette fra der den slapp Alminnelige bevegelser. Man kan på samme måte aktivere alle liftfunksjonene, unntatt kurvedreiningen, ved å trykke på pilene G, H, I, J, K, L, M og N på betjeningsfolien. Betjening fra dreiebommen må kun brukes når kurven er tom og ubemannet, eller i en prekær nødsituasjon da det kan være vanskelig å få oversyn over kurvens bevegelser. Ved betjening fra styrekassen er alle funksjoner ON-OFF styrt. Bevegelsene har innebygget rampefunksjon. Det vil si at når man trykker på en funksjon vil bevegelsen langsomt starte opp inntil maks hastighet er nådd. Det samme vil skje når man slipper knappen: Da vil bevegelsen langsomt bremse opp. Den maksimale hastigheten på hver bevegelse er lagt inn i styringen. Denne kan kun oppnås når man betjener liften fra kurven. Bevegelsenes maksimale hastighet når man betjener liften fra dreiebommen er kun ca. 75% av den maksimale hastighet. Dette er for å øke sikkerheten på liften. Dette kan ikke justeres av brukeren, men kun av autorisert servicepersonell. Hold øye med andre. La ALDRI ukvalifiserte, ikke-instruerte eller uautoriserte personer betjene liften. Denka Lift A/S

24 3. Betjening av liften Display Nedenstående blokkdiagram viser styrekassens display samt de betjeningsmuligheter som finnes på liften. A B BASKETCONTROL OUTRIGGER: OK A B xx% TimeOut : xx min OUTRIGGER/DRIVE OUTRIGGER: OK STATUS C D A B xx% STATUS GROUNDCONTROL OUTRIGGER: OK C D xx% STATUS C SERVICE D A B A B STATUS 1/2 Hours : xxxx.xx Total Hours : xxxx.xx Outrigger : OK Centerposition : OK Boom down : OK Angel of boo : x.x BACK PAGE 2 BACK PASSWORD C D C D A B STATUS 2/2 Boom in : OK Jip transport : OK Jip > 89 : Basket in : OK Volt : xx.xx 10 switch : OK Override switch : OK BACK PAGE 1 C D Denka Lift A/S

25 3. Betjening av liften 3.4 Styrekasse i kurv Når man ønsker å betjene liften fra kurven, stilles kontakten bak på dreiebommen merket DREIEBOM / KURV / CHASSIS" O til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. I II III IV VIII VI IX VII XI XII X XIII I NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei med klokken for å deaktivere. VIII Bruk bevegelsen. II Bruk BOM OPP/NED bevegelsen. IX Bruk BOM UT/INN bevegelsen. III Bruk JIB OPP/NED bevegelsen. X Bruk KURVEDREINING. IV Funksjonsjoystick. XI Lampe for Støtteben OK. V Start av Generator (Ekstrautstyr). XII Aktivér horn. VI Stopp av Generator (Ekstrautstyr). XIII VII Lampe for overbelastning av kurv. Lampe for BOM I MIDTSTILLING. Denka Lift A/S

26 3. Betjening av liften Betjening fra kurven Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer innenfor liftens arbeidsområde, da det er fare for at de kan bli klemt mot dreiebom, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre stor fare. Hastigheten på den valgte bevegelsen er proporsjonal med funksjonsjoystickens bevegelse. Alle bevegelser har også rampefunksjoner, slik at start og stopp av bevegelsene blir rolige. Dette kan medvirke til at bevegelsene kan ta litt lengre tid enn man først regnet med. Liften betjenes ved at man først aktiverer funksjonsknappen for den ønskede bevegelsen. Det er knappene II, III, VIII, IX og X, og deretter bestemmes hastigheten ved hjelp av funksjonsjoysticken IV. Når man aktiverer dreining og kurvedreining på trykknappene skal funksjonsjoysticken vris til en av sidene før man starter med bevegelsen. Også når man aktiverer bom opp/ned ut/inn samt JIB-armen, skal funksjonsjoysticken vris opp eller ned Vektcelle i kurven I kurven er det bygget inn en vektcelle som registrerer summen av alle krefter som påvirker kurven. Vektcellen er koblet til styringen, slik at når det er 200 kg i kurven vil lampen VII lyse opp som en advarsel. Alle bevegelser blir forhindret hvis det er en samlet kraftpåvirkning på 220 kg eller mer i kurven. Lampen vil nå blinke, mens det også lyder en akustisk alarm. Bevegelsene kan først gjenopptas når summen av kreftene igjen er under det tillatte Start/stopp av generator. Knappene IV og V er til start av generator, og er også ekstrautstyr volts stikkontakt i kurven. På fronten av styrekassen sitter en 230 volts stikkontakt. Det sitter en 10 ampere sikring for denne i styreskapet. Det er ingen spenning i stikkontakten når hovedmotoren kjører. Denka Lift A/S

27 3. Betjening av liften 3.5 Selvkjøring Liften er utstyrt med hydrauliske drivruller som gjør det lett å flytte liften rundt. Selvkjøringen betjenes fra chassis. Ved kjøring i skråninger skal støttehjulet alltid være i laveste posisjon. Maksimal stigning liften kan kjøre oppover er 8-10 %. O p Manøvrering av chassis Manøvrering foregår ved hjelp av det store styrehåndtaket plassert midt i støtteringen. Påvirk håndtaket i den retningen bevegelsen ønskes. HUSK å orientere deg om det er andre personer i nærheten av liften før du manøvrerer rundt med liften. Ved manøvrering; ha alltid en del av hånden på ringen som fiksering for plutselige bevegelser Se bilde. Pass på Ved svinging kan liften dreie meget plutselig og kraftig hvis det ene hjulet møter en hindring. Ved kjøring i skråninger skal nesehjulet alltid være i laveste posisjon. Derved kan man hurtig aktivere håndbremsen ved problemer. Den maksimale stigning liften kan trekke seg oppover er 8-10% = ca Maks hastighet er 0,5 km/t = ca. 0,15 meter/sek. Det er ikke nødvendig å ta drivrullene ut av inngrepet for å stille opp og bruke liften. Denka Lift A/S

28 3. Betjening av liften Tilkobling av selvkjøringsruller 1. Vri nøkkelbryteren R i styrekassen til posisjon 1 tent. Vri deretter funksjonsvelgeren O "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" til 2. posisjon CHASSIS. Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 10 min. hvis man ikke bruker en funksjon på chassiset. Man kan se på displayet hvor lang tid det er igjen. Den kan gjenstartes ved å vri kontakten over til "DREIEBOM" og tilbake til CHASSIS "igjen. Det lille ventilhåndtaket med den røde knappen for drivruller påvirkes inntil rullene har god kontakt med hjulene. Det er innebygget en overtrykksventil i 3. systemet slik at dekkene ikke kan lide overlast. Husk hele tiden å orientere deg om det er personer i nærheten. 4. HUSK å slakke håndbremsen før selvkjøringen benyttes. Denka Lift A/S

29 3. Betjening av liften Frakobling av selvkjøringsruller 1. Trekk i håndbremsen. 2. Drivrullene frigjøres fra hjulene ved å trekke det lille ventilhåndtaket med den røde knappen tilbake. 3. Husk å forsikre deg om at drivrullene er trukket helt tilbake slik at hjulene kan dreie fritt rundt uten problemer. 4. Stilles liften på et skrått område skal det alltid brukes stoppklosser. Disse sitter bak hjulene på hver side. Vri funksjonsvelgeren O "DREIEBOM / KURV / CHASSIS" på posisjon 5. DREIEBOM hvis man ønsker å benytte liftfunksjonen, ellers slukk på nøkkelavbryteren R på posisjon Hvis liften kobles på en bil, husk å slakke håndbremsen og tilkoble stikk for lys og sikkerhetsvaier. Denka Lift A/S

30 3. Betjening av liften 3.6 Ladestikk Ladestikket sitter mellom boksen til betjeningen av støttebena og betjeningen av selvkjøringen. Stikket er et CE-stikk 230 Volt med jord 10 ampere. Pass på å ikke kjøre over ladeledningen, da stikket vil gå i stykker. 3.7 Vaterpass Vateret sitter på trekket like bak påløpsbremsen. Vateret er en hjelp til å sette liften opp på støttebena, så den står vannrett. Denka Lift A/S

31 4. Transport av liften 4. Transport av liften 4.1 Kjøring med liften Les, forstå og overhold alle anbefalinger, advarsler og instruksjoner fra produsenten av det trekkende kjøretøyet før du begynner å kjøre med liften i tilhenger. Vær oppmerksom på nasjonale lovgivninger vedrørende omfanget av kjøretillatelser. Kontroller hva den maksimalt tillatte vekt er for kjøretøyet og tilhengeren som du ønsker å bruke for å trekke liften. Det står på vognkortet på det trekkende kjøretøyet. For å nå totalvekten legges tilhengerens totalvekt til kjøretøyets vekt (inklusive kjøretøyer, passasjerer, drivstoff og last). Lift i tilhenger er ikke utformet til å bære noe ekstra last da det kan endre på liftens tyngdepunkt og derved dens kjøreegenskaper. I forbindelse med transport av liften skal man være oppmerksom på at tyngdepunktet ligger høyere på en lift enn på en alminnelig tilhenger. Vis derfor særlig forsiktighet ved høy fart og sett ned hastigheten i svinger, på ujevne veier og over kantsteiner. Transporter ikke liften med mindre den er i transportposisjon. Etter eventuell trafikkskade bør liften etterses for strukturskader og andre skjulte skader av et særlig godkjent Denka Lift-verksted. 4.2 Tilkobling Liften tilkobles det trekkende kjøretøys trekkanordning, som skal være en til kjøretøyets godkjent krok med Ø50 trekkule. Kontroller at trekket er sikkert montert på trekkjøretøyet og at trekkulen er sikkert montert på trekket. Denka Lift A/S

32 4. Transport av liften Etter tilkobling løftes støttehjulet helt opp, så det ikke støter på noe under kjøring. Stikket til kjørelys og sikkerhetsvaieren monteres forsvarlig. Kontroller at håndbremsen er helt slakket, samt at kjørelyset fungerer korrekt på liften. Sjekk også at selvkjøringsrullene er trukket fri fra dekkene. Husk Skru nesehjulet helt opp og sørg for at selvkjøringsrullene er fri fra dekkene før kjøring med liften etter trekkende kjøretøy. 4.3 Frakobling Demonter el-stikket og sikkerhetsvaieren. Trekk opp håndbremsen så liften ikke ruller når den tas av trekkroken. Støttehjulet senkes ved samtidig å trekke i koblingshåndtaket og skru støttehjulet mot bakken. Derved frigjøres kulekoblingen fra kroken. Skal liften stå på skrå må det alltid brukes stoppklosser. ADVARSEL: Vær sikker på at nesehjulet er i forsvarlig inngrep, når det skrus ned. Ellers kan liften falle på bakken. Denka Lift A/S

33 4. Transport av liften 4.4 Løft og surring av liften ved alternativ transport 3,5m 3,1m Liften må løftes med stropper plassert på de markerte stedene. Det skal anvendes minimum 4 stropper av en lengde som angitt på figuren og en bæreevne på min. 750 kg pr. stk. Tyngdepunktet bør være omtrent over dette merket som sitter på bommen: Liften skal under transport være surret forsvarlig fast. Dette gjøres på de angitte stedene. Denka Lift A/S

34 5. Nødbetjening 5. Nødbetjening 5.1 Nødbetjening av bom Hvis det skjer feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved å følge denne prosedyren for nødsenking. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra dreiebommen skal det alltid være en person tilstede, eller en som kan tilkalles raskt og kan utføre denne oppgaven. Alle liftens hydrauliske bevegelser kan nødbetjenes fra bakken. 1. Det Y-formete forlengerrøret plasseres på håndpumpen (15). Sjekk at håndtaket (14) er lukket med klokken. 2. Ventil (6) Omløp lukkes. Det gjøres ved å dreie 1/4 omgang på ventilen så den popper ut. 3. Ventil (13) dreies. Med klokken kan man pumpe funksjonene: kurv opp (5) kurv ned (11) Jib opp (4) Jib ned (10) 4. Mot klokken kan man pumpe funksjonene: Bom opp (8) Bom ned (2) Bom ut (3) Bom inn (9) Dreining høyre med klokken (1) Dreining venstre mot klokken (7) 5. Man plasserer funksjonsaktivaktoren (16) på den funksjon man ønsker å bevege og pumper med (15). Denka Lift A/S

35 5. Nødbetjening STOPP Hvis feilen skyldes at liften er kommet i kontakt med strømførende ledninger eller lignende, hold avstand til liften da den kan være strømførende. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. Ved nødsenking bør bommen alltid trekkes helt inn før den senkes. Husk at kurven ikke selvnivellerer når man nødbetjener liften. Denka Lift A/S

36 5. Nødbetjening 5.2 Nødbetjening av støtteben Ved svikt i det elektriske eller hydrauliske systemet er det mulig å klargjøre liften for transport til serviceverkstedet. Forsøk aldri å løfte støttebena før bommen er i transportstilling. A B C D E F G H I J Det Y-formete forlengerrøret plasseres på håndpumpen (15). Sjekk at håndtaket (14) er lukket med klokken. Ventil (6) Omløp lukkes. Dette gjøres ved å dreie ¼ omgang på ventilen så den popper ut. 3. Ventil (12) Chassis åpnes. Dette gjøres ved å dreie ¼ omgang på ventilen så den popper ut Ventil (13) dreies mot klokken. Man setter det ene klemjernet på ventil (J). Man kan nå pumpe alle støttebena opp eller ned ved å aktivere en av følgende ventiler. Ben 1 opp (G) ned (B) Ben 2 opp (H) ned (C) Ben 3 opp (F) ned (A) Ben 4 opp (I) ned (D) Kjørerullene kan flyttes ved å aktivere det lille røde håndtaket ved betjeningen av selvkjøringen. Etter nødbetjening fjernes klemjern og funksjonsaktivaktor og ventilene settes tilbake til utgangsstillingen. Denka Lift A/S

37 6. Feilsøking 6. Feilsøking Feil Årsak Løsning Chassis inaktivt Nøkkelen i nøkkelavbryteren Nøkkelen stilles i pos. 1. (ingen funksjon overhodet) fjernet eller står i pos. 0. Nødstopp kurv/chassis trykket Utløs nødstopp. inn. Hovedavbryter for batteriene er Utløs nødstopp. dreiet til nødstopp El-feil/hydraulikkfeil. Tilkall sakkyndig servicemontør. Nettilslutning er ikke satt i. Tilslutt nettkabel. HPFI-relé slått av. Slå det på. Sikringer gått. Skift til nye Chassis inaktivt (motor kjører ikke) Prioriteringsknapp på betjeningspanelet er ikke i pos. chassis. Prioriteringsknapp i pos. chassis. Bom ikke i transportposisjon. Plasser bommen i transportposisjon. Endestopp taster ikke. Juster eller skift ut endestopp. Hydrauliske kjøreruller uten funksjon Timer avbryter etter 10 min. Sett prioriteringsknapp i pos. kurv og retur til chassis. Hydrauliske støtteben stopper under bruk Timer har avbrutt. Sett prioriteringsknapp i pos. kurv og retur til chassis. Ladeaggregat slår ut Automatsikring slår ut. Trykk automatsikring inn igjen. Liften inaktiv Prioriteringsknapp "KURV/CHASSIS/ST.BEN" på betjeningspanelet står feil. Prioriteringsknappens stilling endres. Grenseverdien for vektcellen er Fjern noe belastning fra kurven overskredet Bom er inaktiv Liftens støtteben har ikke alle full kontakt med underlaget. Løft liften ved å trykke på alle 4 betjeningsgrepene til de hydrauliske støttebena samtidig. Feil på endestoppene på støttebena. Tilkald sakkyndig servicemontør. Kurv horisonterer ikke Kurvhorisontering kan ikke følge med. Mange små bevegelser. Trykk nødstopp inn, påvirk betjeningsgrep for bom opp/ned og hold det mens nødstopp utløses. Feil i kurvhorisontering. Tilkald sakkyndig servicemontør. Kurv dreier ikke Sikring gått. Skift sikringen. Hvis feilen ikke kan rettes, kontakt godkjent serviceverksted. Denka Lift A/S

38 7. Vedlikehold 7. Vedlikehold Med en lift som er en personløfter er det viktig å alltid være oppmerksom på endringer i liftens tilstand selv om man følger det foreskrevne vedlikehold. Gjennomgå liften daglig for å kontrollere at den er forsvarlig i bruk og vedlikehold den regelmessig for å oppnå lengst mulig levetid. Ved utskifting av deler på liften skal det alltid brukes originale reservedeler fra Denka Lift A/S 7.1 Hydraulisk system Alle sikkerhets- og overtrykksventiler er forseglet fra fabrikken. Brytes denne forseglingen faller garantien bort. Kontroller før bruk hydraulikkslanger og rør for skader og lekkasjer fra samlinger. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Kontroller hver 14. dag oljestanden i oljetanken. Det skal være olje i oljestandsglasset når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis det mangler olje, skal det fylles på med den anbefalte oljetypen (se avsnitt 9). Skift olje og filter på hydraulikkanlegget annethvert år. Justering av sikkerhets- og overtrykksventiler må ikke endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S 7.2 Elektrisk system Kontroller jevnlig ledninger og elektrisk utstyr for skader. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Hver gang du skal ut og kjøre med liften skal liftens kjørelys for funksjon kontrolleres, samt at stikk og kabel er uskadet. Skift ev. pære hvis det er nødvendig. Sikkerhetsfunksjonene må ikke justeres eller endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Denka Lift A/S

39 7. Vedlikehold 7.3 Elektrisk sikkerhetssystem Kontroller hver 2. måned at det elektriske sikkerhetssystemet fungerer. Følgende prosedyre vil på en rask måte kontrollere de viktigste sikkerhetssystemene: Bommen Forsøk å kjøre bommen ut før AUTO OUT blir aktivert. Dette skal ikke kunne la seg gjøre. Aktiver AUTO OUT og skift deretter kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST.BEN" til pos. "ST.BEN". Pumpen skal ikke starte. Aktiver AUTO OUT og kjør deretter bommen litt ut. Senk deretter bommen så langt ned som mulig. Unngå å treffe støttehjulet. Skift kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST.BEN" til pos. "ST.BEN". Pumpen skal ikke starte Støttebensovervåkning Kontroller støttebensovervåkningen ved å kjøre alle 4 støtteben ned inntil de er cm over bakken. Derved skal lampen "STØTTEBEN O.K." B ikke lyse grønt, og de 4 røde lampene A1, A2, A3 og A4 skal alle lyse rødt. Kjør støtteben 1 ned inntil liften løftes og trykker med ca. 40 kg (kontroller ev. med vekt). Derved skal den grønne lampen STØTTEBEN O.K. B ikke lyse, mens den røde indikasjonslampen A1 for støttebenet skal slukke. Gjenta samme prosedyre for støtteben Kjør alle støtteben ned og løft hele liften slik at hjulene går fri fra bakken, påvirk alle de 4 betjeningsknappene kort nedover slik at trykket utlignes. Deretter skal den grønne lampen "STØTTEBEN O.K." B lyse, og de 4 røde lampene A1, A2, A3 og A4 slukke Nødstopp Trykk inn nødstopp i styrekassen og forsøk å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Utløs nødstopp og trykk inn nødstopp i kurven. Forsøk igjen å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Utløs nødstopp og trykk inn nødstopp ved støttebenets betjening og forsøk igjen å betjene liften både fra styrekassen og fra kurven. Det skal ikke være mulig å betjene liften når nødstopp er trykket inn. Tilkall en autorisert montør hvis liften ikke oppfører seg som beskrevet. Denka Lift A/S

40 7. Vedlikehold 7.4 Endestopp Posisjon Benevnelse Funksjon B1 + -7B5.2-11B2 + -7B5.1-11B3 + -7B5.4-11B4 + -7B5.3 Støttebensovervåkning. 1 til B4 Jib over B3 Jib i transportstilling (0 ) B5 Bom inne B2 Kurv. Sørger for at kurven ikke kan nivellere inn i jib-armen B5 Bom under B3 Midtstilling (transportstilling) av dreiebom. Liftens sikkerhet er avhengig av endestoppenes fysiske tilstand. Sjekk derfor regelmessig tilstanden dens. Fukt sammen med frost kan ofte forhindre liften i å fungere optimalt. Endestoppene er alltid montert slik at en feil vil forhindre liften i å bli brukt. Denka Lift A/S

41 7. Vedlikehold 7.5 HPFI-relé og sikringer HPFI-relé Liften er standard utstyrt med HPFI-relé som sitter i det store styreskapet på dreiebommen. Releet overvåker både 230 volts-inntaket og generatoren for feilstrøm, hvis en slik er montert. Man bør sjekke at det virker minst én gang pr. år Sikringer I styreskapet sitter en rekke sikringer som sikrer at styringen ikke tar skade ved kortslutninger og feil. 7.6 Mekaniske deler Bærende deler må ikke skiftes ut eller endres med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Etterspenning av liften bør kun gjøres på de steder der det er markeringer som forteller hvor mange Nm det skal gjøres med. Rengjør liften etter hver gangs bruk, særlig bommen og kurven for å unngå unødvendig slitasje. Kontroller at drenhuller i kurvbunnen og støttebena er åpne. Ved bruk av høytrykksspyler må det ikke sprøytes direkte på de elektriske delene eller på steder der det er smurt fett. Kontroller liften før bruk for revner og skader på chassis, dreiebom, bom og kurv. Tilkall autorisert montør hvis du oppdager skader. Glideflater på bomrør rengjøres og påføres et tynt lag fett. Sjekk at påløpsbremsene virker. Det årlige hovedettersyn (sikkerhetsettersyn) som skal foretas på liften jfr. Arbeidstilsynet, skal utføres av sakkyndig personale. Denka Lift A/S

42 7. Vedlikehold 7.7 Årlig sikkerhetsettersyn Liften skal hvert år til et årlig sikkerhetsettersyn jfr. Arbeidstilsynet. Er tiden for det årlige sikkerhetsettersyn overskredet må liften ikke anvendes. Liften skal være utstyrt med et merke på et synlig sted som forteller når det er tid for neste årlige sikkerhetsettersyn, og når det sist ble gjort og av hvem. 7.8 Rengjøring av liften Liften rengjøres på samme måte som en hvilken som helst bil. Bruk de samme rengjøringsmidlene. Er det nødvendig å bruke rensevæsker for å rengjøre liften skal man være oppmerksom på at den ikke skader lakk, gummi, hydraulikkslanger og teksten på de påklistrede instruksjonene. Det må gjerne brukes høytrykksrenser, forutsatt at det ikke sprøytes direkte på de elektriske delene eller steder som er smurt inn med fett. Husk å smøre liften etterpå. Kjører liften mye på veier også om vinteren er det en god idé å understellsbehandle liftens chassis annethvert år. 7.9 Oppbevaring av liften Ved lengre tids oppbevaring er det en god idé med jevne mellomrom å aktivere alle liftfunksjonene så det skjer en mosjonering av alle bevegelige deler. Liften bør helst oppbevares frostfritt. Liften smøres, batterier (ekstrautstyr) etterfylles om nødvendig, batterier lades helt opp, dekk avlastes, alle sylindre skal være kjørt helt inn hvis det er mulig, og liften bør tildekkes hvis den oppbevares utendørs. Det er en god idé å konservere lakken med et egnet lakkonserveringsmiddel. Hvis liften har batterier bør disse kontrolleres og etterfylles, hvis nødvendig annenhver måned. Gjerne med en kraftig utlading av batteriene, hvoretter batteriene bør gjenopplades for å holde den i gang. Denka Lift A/S

43 7. Vedlikehold 7.10 Smøreskjema *) Liften smøres på de viste steder hver 14. dag eller etter behov, samt før ev. oppbevaring. Dreiekransen smøres årlig med fett. For å fordele fettet skal de skiftevis smøres og dreies. Etter smøring bør overflødig fett innvendig i dreiekransen tørkes av. Denka Lift A/S

44 8. Påklistrede instruksjoner 8. Påklistrede instruksjoner Stiplede linjer angir at de påklistrede instruksjonene sitter innvendig. Varenumrene på de enkelte instruksjonene finnes som det firesifrede nummeret ved siden av den ønskede instruksjonen i det språket man ønsker. Denka Lift A/S

45 8. Påklistrede instruksjoner Eksempel: Varenummeret på instruksjon nummer 9 på norsk er: Pos. Antall DK D S F GB N FI NL Ekstrautstyr Denka Lift A/S

46 9. Tekniske beskrivelser av liften 9. Tekniske beskrivelser av liften 9.1 Tekniske data Allment Chassis/dreiebom: Framstilt i høystyrkestål, sandblåst, primet og malt Maling: Rustbeskyttelse: Polyzink 770, lagtykkelse 30 my. Pulver eller våtlakk, polyester fasadepulver, lagtykkelse my. Total lagpåføring my, +/- 10%. Standardfarger Denka-rød Ral 3002, eller sort RAL Bom: Sekskantrør i høystyrkestål Støtteben: 4 stk. hydraulisk aktiverte støtteben i høystyrkestål Felg: 6"J x 14", "J 14", 6"J 16"H2 Dekktype: Standard Radial 185 R14 102N (850 kg kg/v140 km/t) Dekktrykk: 65 psi - 4,6 bar Aksel: ALKO B spesial for Denka Bremser kg pr. bremse Trekk: Ø50 trekkule Koblingstrykk: Max 100 kg Påløpsbremse: ALKO 251s 2500 kg Støttehjul: Caravelle, trykk: 40 psi - 2,75 bar Transportmål: Lengde 6300 mm Høyde 1980 mm med fotplatene avmontert Bredde 1650 med mer Vekt: 1675 kg standard. Vann til kurv +30 kg ekstrautstyr. Selvnivellering av undervogn +0 kg ekstrautstyr. Flash/blink +5 kg ekstrautstyr. Generator +80 kg ekstrautstyr. Batteridrift +125 kg ekstrautstyr. For nøyaktig vektangivelse se liftens typeskilt, da vekten varierer alt etter utstyr Drivenhet: 230 volt standard (bensin/generatoropsjon) (24 volt batteriopsjon) Hydraulikkolje til driftssystemet: BP Bartran HV22 eller tilsvarende hydraulikkolje, som oppfyller DIN del 3 eller ISO 6743/4 kategori HV-normene. Hydraulikkoljens viskositet skal oppfylle ISO-VG 22. Tankkapasitet: Ca. 40 l Totalkapasitet: Ca. 60 l Denka Lift A/S

47 9. Tekniske beskrivelser av liften Elektrisk utrustning Batterier Styrespenning: Ladeaggregat: Nettilslutning: Strømuttak i kurv: 4 stk. á 6 volt (ekstrautstyr) 24 V 24 V 30 A 230 V 10 A 230 V, 1200 W, fungerer kun når liften er tilkoblet nettet. Strømuttaket faller ut når en funksjon på liften aktiveres Sikringer Plassering Størrelse Funksjon Benevnelse Styrekasse: 13 A Automatsikring nettspenning. 40 A Automatsikring ladestrøm. 16 A Horisontering av kurv. 4 A Styrekretsløp Støy Støynivået på en standardlift overstiger på intet tidspunkt 70 db (A). Typisk vil nivået ligge på 65 db (A) målt maks 1 meter fra chassiset. Det maksimale lydnivået kan ha en høyere verdi hvis liften er utstyrt med en generator med forbrenningsmotor. Se denne verdien i instruksjonsboken du fikk levert med generatoren Temperaturer Liften kan anvendes ved temperaturer mellom -20 til +50 C. Dog bør det skiftes olje ved ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer på grunn av oljens viskositet. Kontakt DENKA LIFT A/S hvis liften skal arbeide utenfor disse temperaturene Kjørelys Liften oppfyller lovmessige krav til kjørelys. Alle lamper og reflekser er EUgodkjente. Liften er standardutstyrt med 4 gule sidemarkeringslamper, 2 hvite frontlys, 2 røde baklys, samt 2 kombinerte baklys med nummerplatelys og blink. Denka Lift A/S

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer