Journaldato: , Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.07.2013, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 01.07."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: Ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A Dekning av salær for advokater i fuskesaker Dekning av salær for advokater i fuskesaker 2013/ / /JO 529 Mottaker Kunnskapsdepartementet 2120/EH Tilsetting som universitetsbibliotekar (vikar) i 100% stilling ved niversitetsbiblioteket Tilsettingssak - niversitetsbibliotekar ved niversitetsbiblioteket (2 vikariat) 2013/ / /BEB Mottaker ynnøve Rodal 3201/BEB Forslag til oppnevning av komité Tilsetting i dannelsesstilling ved enter for vitenskapsteori N 2013/ / /O Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL TE igne olberg 1175/O ide: 1 av 34

2 øknad og CV Tilsettingssak - Driftstekniker (fagarbeider) ved Eiendomsavdelingen X 2013/ / /AGLA offl. 25, 1. ledd Mottaker Eva Beate lstein 2190/EV Agnethe Erstad Larsen 2310/AGLA Bekreftet tildeling kr Likestillingstiltak 2013 X 2013/ / /O Mottaker igne olberg 1174/O igne olberg 1174/O tlyst prosjektutviklingsstipend h13 Likestillingstiltak 2013 X 2013/ / /O Mottaker igne olberg 1174/O igne olberg 1174/O Tildeing av prosjektutviklingsstipend Likestillingstiltak / / /O Mottaker Jan Jacob Hoffmann 1174/O ide: 2 av 34

3 Handlingsplan for forskerutdanning -- revisjon tvalg for utarbeiding av handlingsplan for doktorgradsutdanningen - "Fra livsverk til karrierestart" X ak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 43130/ /KAEL 400 Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ELAK Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/[fordelt] fakultet Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/YNBR Mottaker Det juridiske fakultet 1600/MAMY Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/ANAA Mottaker niversitetsbiblioteket 3201/MAM Mottaker niversitetsmuseet i Bergen, 3410/[fordelt] Administrasjonen Mottaker Forskningsadministrativ avdeling 2160/ANNMA Anne Beate Maurseth 2160/ANNMA Oversendelse til likestillingskomiteen Tilsetting i vikariat i spanskamerikansk litteratur ved nstitutt for framandspråk N 2013/ / /ART offl. 25, 1. ledd Mottaker Anne Marit karsbø 2190/ANK TE Arve ennesvik 1101/ARE Høring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten Høring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten N 2013/ / /MAHA Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/RAV Maud Hansen 2120/MAHA ide: 3 av 34

4 aksforelegg for dekanens fullmakt Tilsetting i vikariat i spanskamerikansk litteratur ved nstitutt for framandspråk X 2013/ / /ART offl. 25, 1. ledd Mottaker nstitutt for fremmedspråk 1120/[fordelt] Arve ennesvik 1101/ARE Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov N 2013/ / /MAHA 008 Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/RAV Maud Hansen 2120/MAHA tadfesting i samband med utanlandsopphald tadfestingar i samband med utanlandsopphald 2010/ / /ARTH 426 Mottaker Zeljka vrljuga 1101/OD Bekreftelse til Nav - Bekreftelse til Nav 2013/ / /ARE T Mottaker 1101/ARE ide: 4 av 34

5 Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som stipendiat ved nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2013/ / /MAGL offl. 25, 1. ledd Mottaker Robert Kristof aulsen 1101/ARE Bekreftelse på del av bachelorgrad Bekreftelse på del av bachelorgrad 2013/ / /MA 374 Mottaker Mai Nasrin N. Kanaaneh 1101/MA Høring - Forslag om endringer i utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LA-Listen) Høring - Forslag om endringer i utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LA-Listen) N 2010/ / /HB 008 Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Maud Hansen 2120/MAHA ide: 5 av 34

6 Budsjett Vikarmidler hovedtillitsvalgte Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2013 X ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 44070/ /TVE 113 Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/HEH Therese Hystad 2170/THHY Budsjett Vikarmidler hovedtillitsvalgte Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2013 X ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 44071/ /TVE 113 Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Therese Hystad 2170/THHY Budsjett Vikarmidler hovedtillitsvalgte Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2013 X ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 44072/ /TVE 113 Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ANNHFE Therese Hystad 2170/THHY ide: 6 av 34

7 Budsjett Vikarmidler hovedtillitsvalgte Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2013 X ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 44073/ /TVE 113 Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/RGE fakultet Therese Hystad 2170/THHY Budsjett Vikarmidler hovedtillitsvalgte Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved 2013 X ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 44075/ /TVE 113 Mottaker Forskningsadministrativ avdeling 2160/HEE Therese Hystad 2170/THHY var på søknad om opptak til masterprogram ved V-fakultetet - hospitanttilbud 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til administrasjon og organisasjonsvitenskap - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker ide: 7 av 34

8 var på søknad om opptak til administrasjon og organisasjonsvitenskap - grad 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til administrasjon og organisasjonsvitenskap - karaktersnitt 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til administrasjon og organisasjonsvitenskap - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste var på søknad om opptak til informasjonsvitenskap - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker ide: 8 av 34

9 var på søknad om opptak til informasjonsvitenskap - karakterpoeng 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til informasjonsvitenskap - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste var på søknad om opptak til medievitenskap - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til medievitenskap - grad 2013/ /2013 Mottaker ide: 9 av 34

10 var på søknad om opptak til medievitenskap - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste var på søknad om opptak til medievitenskap - karakterpoeng 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til sammenlignende politikk - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til sammenlignende politikk - grad 2013/ /2013 Mottaker ide: 10 av 34

11 var på søknad om opptak til sammenlignende politikk - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste igned MTA Order Material Transfer Agreement - Addgene MTA Order materiale inn - forsker H.H. Gerdes 2013/ / /LG 482 Mottaker Addgene 2160/LG var på søknad om opptak til sammenlignende politikk - karakterpoeng 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til sosialantropologi - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker ide: 11 av 34

12 var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosialantropologi 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosialantropologi - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste Tilsetting som universitetsbibliotekar i 50% stilling ved niversitetsbiblioteket Tilsettingssak - niversitetsbibliotekar ved niversitetsbiblioteket (2 vikariat) 2013/ / /BEB Mottaker Martina kauge 3201/BEB var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosialantropologi - karakterpoeng 2013/ /2013 Mottaker ide: 12 av 34

13 Oversending av kontrakt /H20 - prosjektleder tein Kuhnle NFR-prosjekt "Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state" /H20 - prosjektleder tein Kuhnle, nst for saml. politikk 2013/ / /LG 482 Mottaker Norges forskningsråd 2160/LG var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosiologi - fagbakgrunn 2013/ /2013 Mottaker Oversending av samarbeidsavtaler /F20 - prosjektleder. tefansson NFR-prosjekt "The smolt brain model: nraveling nature's regulation of neural plasticity" /F20 - ml NFR og ib/nstitutt for biologi, prosjektleder igurd O tefansson 2013/ / /LG 482 Mottaker Norges forskningsråd 2160/LG var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosiologi - grad 2013/ /2013 Mottaker ide: 13 av 34

14 Tilsettingsrådets sak nr. 123/13 - Avdelingsingeniør ved Klinisk institutt 1 Tilsettingssak: fast stilling som avdelingsingeniør Dyreavdelingen ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /GRK offl. 25, 1. ledd Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELW Laurice-olveig Majlaton 2190/LAM Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som stipendiat ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Mottaker Jane kjoldli 1101/ARE var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosiolog - karakterpoeng 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om opptak til masterprogrammet i sosiologi - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste ide: 14 av 34

15 var på søknad om deltakelse på GeL - Reise-/kurs- og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Øyvind Liland Gjesdal 3201/BEB var på søknad om deltakelse på nternasjonal brukermøte for ExLibris-brukere, GeL - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Regina Küfner Lein 3201/BEB Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som stipendiat ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Mottaker Dag Erik Færø Olsen 1101/ARE var på søknad om deltakelse på Bibliotekargruppen i Nasjonal nettverk for fagprosedyrer - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Regina Küfner Lein 3201/BEB ide: 15 av 34

16 var på søknad om opptak til masterprogrammet i system dynamics 2013/ /2013 Mottaker var på søknad om deltakelse på MH-søkekurs - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Regina Küfner Lein 3201/BEB var på søknad om deltakelse på MH-søkekurs Mühlburger, Marion - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Marion Mühlburger 3201/BEB var på søknad om deltakelse på MH-søkekurs Wedvich, Hilde - Reise-/kurs- og konferansesøknader / / /BEB Mottaker Hilde Wedvich 3201/BEB ide: 16 av 34

17 var på søknad om opptak til masterprogrammet i system dynamics - tilbud 2013/ /2013 Mottaker e adresseliste Tilsettingsrådets sak nr. 148/13 - Overingeniør ved Klinsik institutt 2 Tilsettingssak - Overingeniør (vikariat) ved Klinisk insitutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /RWA offl. 25, 1. ledd Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Laurice-olveig Majlaton 2190/LAM Tilsettingsrådets sak nr. 149/13 - Førstekonsulent ved nstitutt for biomedisin Tilsettingssak: Førstekonsulent (forskning og forskerutdanning) nstitutt for biomedisin N 2013/ / /GRK offl. 25, 1. ledd Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/LV Laurice-olveig Majlaton 2190/LAM Oversendelse av sakkyndig vurdering - Opprykk til professor - Opprykk til professor 2012/ / /BEAMO Mottaker tåle Knudsen 1501/BOH ide: 17 av 34

18 Oppdatering av det engelske emnetilbudet til innvekslingssøkere våren 2014 Oppdatering av det engelske emnetilbudet til innvekslingssøkere våren 2014 N 2013/ / /JMO Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MA Mottaker Det juridiske fakultet 1600/NAG Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/[fordelt] fakultet Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/[fordelt] Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/[fordelt] Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/EV Judith A. Morland 2180/JMO Midlertidig tilsetting Ansettelse ifm prosjektutvikling for ib - utvidet likestillingsbegrep 2013/ / /O offl. 25, 1. ledd Mottaker Mutema Gaudencia 1101/ARE Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som stipendiat ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 2013/ / /ARE offl. 25, 1. ledd Mottaker Marta Camilla Wright 1101/ARE ide: 18 av 34

19 Oversendelse av merknad fra søker Grote til komiteen Tilsetting som førsteamanuensis i tyskspråkleg litteratur ved nstitutt for framandspråk 2012/ / /ART Mottaker Komiteen 1101/ARE ignert arbeidsavtale - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap 2012/ / /BOH offl. 25, 1. ledd Mottaker 1501/BOH TE tig Hovlandsdal Øvreås Klage på sensur vår aorg 250 Klage på sensur vår administrasjon og organisasjonsvitenskap 2013/ / /TEZ Mottaker 1512/TEZ Klage på sensur vår sampol 607 Klage på sensur vår sammenliknende politikk 2013/ / /TEZ 375 Mottaker 1513/TEZ ide: 19 av 34

20 nnvilget forlenget fedrekvote - Fedrekvote 2013/ / /MAGL T Mottaker 1101/ARE ignert arbeidsavtale - Tilsetting i 50% stilling som universitetslektor ved nstitutt for filosofi og førstesemesterstudier 2013/ / /MED offl. 25, 1. ledd Mottaker 1101/MED TE ngrid Kilskar Næss ignert arbeidsavtale - Tilsetting i stilling som stipendiat i italiensk litteratur ved nstitutt for fremmedspråk 2013/ / /BEBO offl. 25, 1. ledd Mottaker 1101/BEBO TE Erika Wolf øknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Bielefield Godkjenning av delstudier i utlandet - Bielefield 2013/ / /FJ Mottaker 1101/FJ Reidun Oline Holme ide: 20 av 34

21 øknad om reservering av studieplass Reservering av studieplass - amordna opptak / / /CHE T 377 Mottaker 2180/CHE B 20 Ber om tilsetting - vitenskapelig assistent lærerutdanningen, V N 2013/ / /BOH Mottaker Bodil Hægland 1501/BOH TE Bodil Hægland 1501/BOH Ber om tilsetting - vitenskapelig assistent, lærerutdanningen, V N 2013/ / /BOH Mottaker Bodil Hægland 1501/BOH TE Bodil Hægland 1501/BOH Bekreftelse på autorisasjon som lege - tilsetting i stipendiatstilling (bevilgningsfinansiert) ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /JO Mottaker 1301/ELW Aliona Nacu ide: 21 av 34

22 Engasjement som vitenskapelig assistent ved nstitutt for sammenliknende politikk - vitenskapelig assistent ved nstitutt for sammenliknende politikk 2013/ / /BEAMO offl. 25, 1. ledd Mottaker Vegard Vibe 1501/BOH ignert arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting som øvingslærar (Norskkurs og sommarkurs pilotprosj.) - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 2013/ / /JONE offl. 25, 1. ledd Mottaker 1101/MAGL TE Lillian Vikmoen Bekreftelse på mottatt søknad om fremstilling for ph.d.-graden hd-kandidat Erlend Eidsvik 2006/ / /BOH 474 Mottaker Erlend Eidsvik 1501/BOH Forlengelse av stipendperioden - Forlengelse av stipendperioden 2013/ / /KR T Mottaker 1101/ARE ide: 22 av 34

23 øknad om gjenopprettelse av studierett Gjenopprettelse av studierett 2013/ / /MA T Mottaker 1101/MA Vedrørende runestein på tedje ogndal kommune Runestein på tedje - uttale fra fylkeskonservatoren 2012/ / /NLO 801 Mottaker 3430/ALFHO ogn og Fjordane politidistrikt Ber om oppnevning av sakkyndig komité hd-kandidat Erlend Eidsvik N 2006/ / /BOH 474 Mottaker nstitutt for geografi 1541/[fordelt] Bodil Hægland 1501/BOH øknad om innpassing av tidligere utdanning i grad nnpassing av tildeligere utdanning i grad - medisinstudiet 2013/ / /KAJA Mottaker 1301/KAJA Thora Anette Belsby ide: 23 av 34

24 øknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Det jyske musikkonservatorium Godkjenning av delstudier i utlandet - Det jyske musikkonservatorium 2013/ / /[fordelt] Mottaker 1164/[fordelt] Morten Norheim Transcript of records from niversity of California, Berkeley, A Endelig godkjenning av delstudium i utlandet / niversity of California, Berkeley, A 2013/ / /TOG offl. 26, 1. ledd Mottaker 1511/TOG B 0 Åkervik, ondre var på melding om fritak fra verv - rogramstyret for Kjønnsstudier og satsningsområdet Demokrati og rettsstat Fritak fra verv - rogramstyret for Kjønnsstudier og satsningsområdet Demokrati og rettsstat 2013/ / /ROW 012 Mottaker Anne-Hilde Nagel 1101/ROW Klage på karakterfastsetting i ED114 V-13 Klage på karakterfastsetting ED114 V / / /NV 375 Mottaker 1700/NV ide: 24 av 34

25 Dekning av salær for advokater i fuskesaker - Henvendelse fra ib Dekning av salær for advokater i fuskesaker 2013/ / /JO 529 Mottaker 2120/[fordelt] Kunnskapsdepartementet øknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan - sykologstudiet 2011/ / /TORAL 377 Mottaker 1700/MA Oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2013/ / /TOT Mottaker 2190/EV Hilde Bretvin øknad om hospitantstudierett i YK109 og YK207 H-13 Hospitant ved Det psykologiske fakultet Høst Vår / / /HEY Mottaker 1700/GMY Karoline Helen Løvlie ide: 25 av 34

26 Klage på sensurvedtak J399 V-13 Klage på sensurvedtak J399 V / / /KARE 375 Mottaker 1600/HENÆ Takker ja til tilbud om tilsetting som driftsteknker Tilsettingssak - Driftstekniker (fagarbeider) ved Eiendomsavdelingen 2013/ / /AGLA Mottaker 2190/EV Jostein Olsen Opplysningsskjema Tilsettingssak - Driftstekniker (fagarbeider) ved Eiendomsavdelingen 2013/ / /AGLA offl. 26, 5 Mottaker 2190/EV Jostein Olsen Klage på sensurvedtak J123 V-13 Klage på sensurvedtak J123 V / / /KARE 375 Mottaker 1600/KARE ide: 26 av 34

27 øknad om reservasjon av studieplass grunnet førstegangstjeneste Reservering av studieplass - amordna opptak / / /CHE 377 Mottaker 2180/CHE B 13 Markus Kolstad øknad om reservasjon av stuideplass grunnet førstegangstjeneste Reservering av studieplass - amordna opptak / / /CHE 377 Mottaker 2180/CHE B 0 Kristian Ruud øknad om endelig godkjenning av delstudier ved Bond niversity Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG Mottaker 1600/ELTJ Connie Eikeset Eikeland Klage på sensurvedtak - TBAFY Klage på sensurvedtak - TBAFY 2013/ / /MA Mottaker 1301/MA ide: 27 av 34

28 Karakterutskrift Bytte av studiested - medisinstudiet 2013/ / /KAJA offl. 26, 1. ledd Mottaker 1301/KAJA Elias Koppen Dokumentasjon Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG offl. 26, 1. ledd Mottaker 1600/ELTJ niversite aris Descartes Tittel på prøveforelesning Doktorgrad (hd) - Jon Joensen 2006/ / /TOOL offl. 5, 1. ledd 474 Mottaker 1301/TOOL TE Helge Wiig Dokumentasjon Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG offl. 26, 1. ledd Mottaker 1600/ELTJ niversite aris Descartes ide: 28 av 34

29 Dokumentasjon Delstudium i utlandet 2012/ / /NAG offl. 26, 1. ledd Mottaker 1600/ELTJ Alette chreiner Klage på avslag om intern overgang nternt overgangsopptak til bachelorprogram H-13. Det psykologiske fakultet 2013/ / /HEY Mottaker 1700/HEY Klage på avslag om intern overgang nternt overgangsopptak til bachelorprogram H-13. Det psykologiske fakultet 2013/ / /HEY Mottaker 1700/HEY Opplysningsskjema og svarbrev - Tilsettingssak - Fast stilling som førstekonsulent ved Det psykologiske fakultets sekretariat 2013/ / /VAHJ offl. 25, 1. ledd Mottaker 1700/VAHJ Dagny Carolina Opsal ide: 29 av 34

30 øknad om utvidet studierett H-13 tvidet studierett/ gjenopprettelse av studierett H / / Mottaker Åse Langesæter øknad om innpassing av intern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Mats ndrefjord Høllesli øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker ngvild Haaheim øknad om innpassing av intern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Madelen Olufsen ide: 30 av 34

31 øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Mathias Johnsen Hildershavn øknad om innpassing av intern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker ilje Rastum øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Victoria Egeli øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Johanne K. Kindem ide: 31 av 34

32 øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Hilde Myklatun øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker imen Reinem Moen øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Benedicte Hasselquist øknad om innpassing av ekstern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Christine karbø ide: 32 av 34

33 Erasmus Teaching taff rogramme Erasmus Teaching taff rogramme 2013/ / /HE 326 Mottaker 1600/HE Tomasz ójka øknad om innpassing av intern utdanning nnpassing 2013/ / Mottaker Vilde ørbø Nenseth øknad om å gjennomføre obligatoriske enkeltemner høsten 2013 øknad om å gjennomføre obligatoriske enkeltemner høsten / / /[fordelt] 377 Mottaker 1700/[fordelt] arah Norén Kontrakt - CAE - rogramme for Brazil-Norway Cooperationpdf amarbeidsprosjekt Brasil-CAE--2013/ Klinisk institutt / / /LG 482 Mottaker 2160/LG TE enter for internasjonalisering av utdanning ide: 33 av 34

34 åstand om misbruk av utdanningssystemet for bosetting i Norge Om bruk av utdanningssystemet 2013/ / /CHO O 500 Mottaker 2180/JMO Anonym ide: 34 av 34

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 07.08.2014 Ber om utlysning av stilling som seksjonstannhelsesekretær

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer