Et nytt Egypt for alle?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt Egypt for alle?"

Transkript

1 NUMMER 2 DESEMBER 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT Et nytt Egypt for alle? Norge dømt for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon Fra motstand til kamp STEMMERETT FOR KVINNER 100 ÅR

2 JUSTINE Redaksjon Marte Johansen (redaktør) Kiran Aziz Julia Lykke Gyberg Anne Marit Lindberg Urd Cecilie Deglum Frøydis Patursson Marianne Jonsson Layout/illustrasjoner Espen Rosenquist Forside Anne M Lindberg Trykk Trykksakleverandøren AS Justine er medlemsbladet i Norske Kvinnelige Juristers Forening, og utgis to ganger i året. NKJF er ansvarlig utgiver. ISSN: X NKJF Styret Kari Amalie Pettersen (leder og webansvarlig) Anne Lindberg (økonomiansvarlig) Kiran Aziz (internasjonalt ansvarlig) Marianne Jonsson Marte Johansen Julia Lykke Gyberg Vara Urd Cecilie Deglum Innhold LEDER 3 Likestillingslovens mor 4 Førprosjektreise til Egypt 5 A new Egypt for all Egyptians 10 Kan forskning forebygge partnerdrap i Norge? 12 Regjeringens handlingsplan mot voldtekt På tide å lytte til voldtektsutvalgets anbefalinger? 14 Norge dømt for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon 16 Voldsoffererstatning og foreldelse 18 Manglende rettsikkerhet i arbeidet mot kjønnslemlestelse? 21 Fra motstand og kamp 23 Stemmeretskravet 28 Samværets omfang etter omsorgsovertakelse 29 Ung og fremadstormende i et mannsdominert felt 32 Å lengte etter en mor 34 Kvinner i styreverv 36 Tigging 38 Brann i rosenes leir 42 JURKs rapport om au pair-ordningen 44 Passiv medvirkning med bakgrunn i foreldreansvaret 46 Fem kjappe 49 Vibeke Hein Bæra 50 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING 51 LEDER Vi i NKJF har nok en gang den glede å sende deg ett innholdsrikt nummer av Justine som vi er veldig stolte av. I dette nummeret kan du lese artikler med mange ulike temaer - slik som omsorgsovertakelse, passiv medvirkning, foreldelsesfristen i voldsoffererstatningsloven og kjønnslemlestelse. Kristin Clemet gjester oss med et innlegg om tigging. Dette nummeret inneholder også et spennende intervju med en sterk kvinnelig jurist som har klatret seg helt til toppen i et mannsdominert yrke og blitt partner i DLA Piper. Vi ønsker å gratulere Camilla Julie Wollan med denne prestasjonen og håper intervjuet kan motivere våre medlemmer til å strekke seg etter, og nå sine egne mål. Siden sist har det norske samfunnet mistet en fenomenal kvinne. Vi vil takke Karin Stoltenberg for alt hun har gjort for oss kvinner, og ønsker å hedre henne med en noen minneord. Våre kondolanser går til familien Stoltenberg. Det har skjedd mye nytt i organisasjonen siden forrige Justine. NKJF jobber i disse dager med å få til et samarbeid med en kvinnerettsorganisasjon i Egypt. Dette kan du lese mer om i bladet, som også inneholder en artikkel om situasjonen i Egypt skrevet av CEWLA. Bakerst i bladet finner dere som vanlig spalten 5 kjappe. Denne gangen med to av Norges mest sette jurister det sist året, Vibeke Hein Bæra og Mette Yvonne Larsen, henholdsvis forsvarer og bistandsadvokat i 22.juli-saken. Jeg håper du som leser koser deg like mye med bladet som jeg har gjort. Jeg vil også takke alle våre bidragsytere for gode bidrag. Bladet ble noe forsinket denne gangen, men setteren vår [voff] har tatt sin straff og lover bot og bedring. NKJF benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle et godt nytt år. MARTE JOHANSEN redaktør Postadresse Justine Postboks 1620 Vika 0119 Oslo Justine 2/2012 3

3 Likestillingslovens mor MINNEORD Førprosjektreise til Egypt av ANNE M. LINDBERG 17. oktober gikk Karin Stoltenberg bort. Mange av våre yngre lesere forbinder henne nok mest som moren til Jens og kona til Thorvald Stoltenberg. Mange av våre eldre lesere vil nok i tillegg forbinde henne med politikk og arbeidet for Norad og Røde Kors. Og sant nok, hun var lenge en aktiv politiker for Arbeiderpartiet, men ikke minst var Fru Stoltenberg en forkjemper for rettferdighet, likestilling og kvinnesaken! Karin Stoltenberg ble født 23. november 1931, og vokste opp i Oslo. Faren var ingeniør og selv om Karin ikke kom fra noe arbeiderpartimiljø, ble hun sosialist i ung alder. Hun møtte Thorvald for første gang da hun var bare 18 år, og de ble kjærester for en kort periode. Så flyttet Karin til Canada for å studere genetikk. Etter 3 år dro Thorvald dit, men han var for sent ute. Noen dager senere giftet Karin seg med en annen. Etter 6 år i Canada kom en nyskilt Karin hjem til Norge på ferie, og hun traff Thorvald igjen. Dagen etter bestemte de seg for å gifte seg, og Karin avbrøt sitt doktorgradsstudie og forskerkarrieren hun var i ferd med å påbegynne i Canada. Thorvald gikk inn i utenrikstjenesten, og Karin mente et liv med mye flytting ikke lot seg kombinere med den type forskning hun var interessert i. Dermed begynte hun å studere statsvitenskap og ble administrator og byråkrat. Selv mente hun at hun var en god byråkrat, men lite egnet som politiker. Jeg var statssekretær, men trivdes ikke med det. Jeg var ikke noe god til det heller, men var en god byråkrat og saksutreder, har hun tidligere sagt. Karin har vært statssekretær i både Handels- og Skipsfartdepartementet og Næringsdepartementet, samt ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet. Det var som byråsjef i det daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet at hun fikk i oppgave å være med og lage en ny familiepolitikk. I ettertiden blir hun kalt en av hovedarkitektene bak Norges moderne familiepolitikk som ble utformet på 1970-tallet. Hun var også en av pionerene bak likestillingsloven og partnerskapsloven, sistnevnte hevdes å ha blitt skrevet på Karins kjøkkenbord. Som byråkrat forfattet hun den banebrytende stortingsmeldingen om selvbestemt abort. Karin har tråkket opp veien for oss som har kommet etter henne. Hennes arbeid forandret Norge. Hun var en foregangskvinne som har vært med å gjøre Norge til et av verdens mest likestilte land. Karin deltok på flere FN-konferanser med tema om blant annet befolkningsutvikling og kvinner, og hun var aktiv i FNs arbeid for å bedre kvinners stilling i utviklingslandene. Da Jens Stoltenberg ble intervjuet av Dagbladet i 2004 og spurt om hvem han beundret mest, svarte han: Karin Stoltenberg. av ANNE M. LINDBERG Etter revolusjonen i januar og februar 2011 med Mubaraks avgang har det skjedd enorme sosiale og politiske omveltninger i Egypt. Et nytt statsstyre er valgt som brakte Mohamed Morsy fra Det muslimske brorskap som president. En ny grunnlov skal formes. Forslaget som ble lagt frem 10. oktober er basert på sharia. Dette har møtt sterk kritikk da flere av artiklene hevdes å stride mot grunnleggende menneskerettigheter, blant annet artikkel 16 som truer likestilling mellom kvinner og menn. Vestlige makter har forsøkt å påvirke det politiske arbeidet, som er svært viktig i forhold til resten av MENA-regionen, da Egypt ses på som et av foregangslandene. NKJF har på bakgrunn av dette valgt Egypt og Kairo som geografisk mål for et kommende bistandsprosjekt hvor kvinnerettigheter står sterkt i fokus. Ettersom både Thailand- og Colombiaprosjektene skulle avsluttes ved utgangen av 2011 var det på tide å fokusere på nye prosjekter. Allerede høsten 2011 begynte dette arbeidet og det ble besluttet å satse på MENA-regionen 1, noe som også er i tråd med de geografiske prioriteringene til FOKUS. Hele våren 2012 har det vært arbeidet med å avdekke hvor bistandsbehovet er størst, sammenholdt med hvor man kan påvirke mest. Dette er bakgrunnen for at NKJF valgte å satse på Egypt som mål for et bistandsprosjekt. Internasjonal leder, Kiran Aziz, deltokvåren 2012 på AWID-konferansen 2 i Istanbul, samt et møte her i Oslo i regi av FOKUS med menneskerettighetsaktivisten Hibaaq Osmani, hvor hun begge steder fikk informasjon om ulike kvinnerettsorganisasjoner i Egypt og knyttet kontakter. Det ble videre sendt en søknad til FOKUS om å gjennomføre en forprosjektreise til Kairo og denne ble innvilget og gjennomført første uke i juni Før reisen var det avtalt møte med UN Women, to kvinnerettsorganisasjoner (ECWR Egyptian Center for Women Rights og EFFD Egyptian Foundation for Family Development) og noen av deres donorer. Målet med forprosjektreisen var å kartlegge de forskjellige organisasjonene og vurdere et mulig samarbeid om et spesielt kvinnerettsprosjekt med en av disse NGOene. UN WOMEN Det første møtet vi hadde var med Maya Morsy, Country Coordinator for UN Women i Egypt. UN Women er bidragsgiver til ECWR som vi skulle møte senere den samme uken, og vi regnet med at Maya kjente til og kunne fortelle oss litt om de forskjellige organisasjonene. Det viste seg at UN Women også er donor til CEWLA (Center for Egyptian Women Legal Association), en organisasjon vi ikke hadde kontaktet før reisen fordi nettsiden kun er på arabisk og vi ikke visste hva de drev med. Maya ga oss kontaktinformasjon til Azza Solaiman, leder i CEWLA, slik at vi kunne forsøke å få til et møte med disse også. Maya hadde mye kjennskap til de tre forskjellige organisasjonene og kom med mye nyttig informasjon om dem. Hun kunne fortelle at alle organisasjonene arbeider målrettet, effektivt og strukturert og at alle kan vise til gode resultater. Hun anbefalte et samarbeid med alle tre, spesielt ECWR. ECWR ble stiftet i 1996 og er en anerkjent organisasjon blant store internasjonale aktører, som for eksempel ambassader og større internasjonale organisasjoner som FN, som gjør at de blir inkludert i rettslige og politiske prosesser i langt større grad enn CEWLA og EFFD. ECWR arbeider både på et overordnet politisk og MENA står for Middle East and North Africa foto: Statens seniorråd 2 The Assosiation for Women s Rights in Development foto: Anne M Lindberg 4 Justine 2/2012 Justine 2/

4 juridisk plan, med juridisk bistand i enkeltsaker og med informasjons- og opplæringsarbeid. CEWLA ble stiftet i 1995 og arbeider mye likt som ECWR, men er ikke like aktivt på det politiske plan. I tillegg arbeider de i større grad direkte med grasrotkvinner og opererer i åtte byer i Egypt. EFFD ble etablert i 2005 og arbeider i Imbabadistriktet (et fattig område nord i Kairo) direkte rettet mot grasrotkvinner. Euopean Center for Womens Rrights Reisens andre møte var med ECWR ved leder og advokat Nehad Abu El-Komsan. Nehad forklarte at ECWR blant annet yter konkret juridisk bistand til kvinner i enkeltsaker. De driver også med en slags hjelp til selvhjelp ved å informere kvinner om deres rettigheter og få de til å spre kunnskapen og utøve rettighetene. Nihad forklarte om ECWRs hovedprosjektet Access to Justice, som har underkategorier sexual harassment, family status and domestic violence og anbefalte dette som et samarbeidsprosjekt for NKJF. ECWR bruker åtte advokater fra ACO (The Arab Consultancy Office) og fører saker for retten hver dag. Nehad inviterte Kiran til å bli med en av advokatene i retten to dager senere (Anne kunne ikke bli med ettersom hun er blond og ikke ville sluppet inn i rettsalen). Kiran ble derfor med i Mahkama El Giza 3 med advokat Ehab Nagy. Den sivile saken han skulle prosedere i omhandlet arverett. Broren og kona til den avdøde hadde okkupert en eiendom som var testamentert bort til avdødes døtre og det var disse som nå krevde eiendommen tilbake. Gangen i et rettsmøte er i korte trekk at man blir innkalt til rettssalen, leverer saksdokumenter til dommeren og redegjør for saken. Motparten i denne saken hadde ingen advokat. Hele rettsmøtet var over i løpet av ti minutter. Etter dette prøvde motparten å forhandle med Nagy om saken uten at det ga noen resultater. Nagy forklarte at det ofte tar lang tid før saken kommer opp i retten, som regel to til tre år. Både han og klientene hans finner dette veldig frustrerende ettersom kvinnene er avhengig av å få en rask dom og å få klarlagt sine rettigheter. Det tar ofte seks måneder fra en sak er ferdig til dom foreligger. Det er også vanlig med forsinkelser uten at det foreligger noen legitim grunn. På vei ut av rettslokalet tok Nagy oss med innom et rettsmøte i en pågående straffesak. De tiltalte sto i et bur i rettssalen, mens resten av salen var full av tilskuere. Rettigheter for de tiltalte var ikke et aktuelt tema. Fire dager etter møtet med Nehad var vi på workshop hos ECWR. En advokat fra ACO fortalte om og forklarte det nye lovforslaget child custody for 15 kvinnelige lærere. Hun gjennomgikk hva det nye lovforslaget gikk ut på i forhold til omsorgsrett (den som har omsorg for 3 Mahkama er det arabiske ordet for rett barnet har også rett til å beholde boligen), samværsordninger (3 timer per uke opptil 48 timer, men frykt for at en av partene ville bortføre barnet), økonomisk støtte til skolegang for barnet (alltid far) med mer. Workshopen var interaktiv og damene var veldig engasjerte med spørsmål underveis og eksempler fra kvinner de har truffet. Poenget med workshopen var å videreformidle kunnskap til disse damene som igjen skulle videreformidle dette til sine elever, sin omgangskrets og sitt søsterskap. Center for Egyptian Women Legal Association Turens tredje store møte var med Azza Soliman, leder for CEWLA. Der fikk vi en rask innføring i CEWLAs arbeid, ble vist rundt på kontoret og ble tatt med til det nyopprettede Women s shelter. CEWLAs hovedarbeidsområder er delt i tre: Combatting violence against women, advocacy (legal awareness, access to justice for poor women, changing laws spesielt family law og personal status som har eksitert siden 1920) og political awareness for youth and women med mottoet Free citizen in a democratic country. CEWLA opererer i Giza og sju andre steder i Egypt. Azza presiserte at de arbeider lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Giza-kontoret består av fem advokater, noen rådgivere, en økonomiavdeling, internasjonal gruppe og mediagruppe. Disse driver med rettssaker, juridisk rådgivning, workshops og training. CEWLA har saker for retten og 6000 juridiske rådgivingssaker hvert år. Azza fortalte at hun i forbindelse med en demonstrasjon i 2010 ble arrestert. Etter dette ble seks av CEWLAs prosjekter kansellert av politiet og kontorene til CEWLA ble ransaket og vandalisert. De valgte da å opprette en ny organisasjon som heter Lawyers for justice and peace. Denne organisasjonen er en hylleorganisasjon og jobber gjennom CEWLA. De trengte kun å opprette et nytt navn slik at de kunne prøve å redde de seks prosjektene som var blitt kansellert. Til å begynne med arbeidet advokatene frivillig uten lønn på grunn av en svært vanskelig økonomisk situasjon i CEWLA (som fulgte med arrestasjonen av Azza; donorene sluttet blant annet å overføre penger, kontoer ble frosset osv.). Denne organisasjonen arbeider fortsatt gjennom CEWLA. Azza informerte til slutt om en demonstrasjon som skulle være på Tahrir-plassen 4 kl 18:30 og oppfordret oss til å komme dit. Da vi senere på dagen hadde møte på den norske ambassaden i Kairo med Nini Pharo Halle, frarådet både hun og en kollega av henne dette på det sterkeste. Vi fulgte dette rådet etter at Nini fortalte 4 Tahrirplassen er en stor offentlig plass i Egypts hovedstad Kairo. Under opprøret i Egypt i 2011 var Tahrirplassen det største samlingspunktet for de som demonstrerte mot Hosni Mubaraks styre. at turister tidligere har blitt kidnappet, bortført og mishandlet under demonstrasjoner på Tahrir. Den norske ambassaden i Kairo Formålet med besøket på den norske ambassaden var å få høre litt om hva slags samarbeid de har med ECWR. Nini forklarte at NGOene som arbeider med kvinnerettigheter ikke klarer å samarbeide med hverandre (dette nevnte også Maya) og heller er rivaler. Når situasjonen er slik har ambassaden lagt samarbeidet på is inntil videre. Ellers fortalte Nini, som Maya og Nehad, om situasjonen hva gjelder kvinnerettigheter i landet nå etter revolusjonen. På bakgrunn av Suzanna Mobaraks engasjement for kvinnerettigheter under Mobarakregimet, hadde den daværende parlamentskoalisjonen forsøkt å motarbeide kvinnerettigheter, da de ikke ønsket å bevare noe som kunne minne om verken Mobarak eller hans kone. Nini fortalte videre hvordan Egypt fungerer som nasjonalstat i dag. Etter revolusjonen var intensjonen å skape en sivil og demokratisk stat, men dette har ikke gått så bra. Fra koalisjonsperioden med militærpartiet ved Ahmed Shafik og muslimpartiet ved Mohamed Morsy, og fram til Morsy ble valgt som president, har det heller gått motsatt vei for Egypt. Det er ingen sivil stat, det foreligger per i dag kun et dårlig fungerende politi- og rettsvesen og vestlig demokrati synes som en utopi. Kvinneorganisasjonene er tatt ut av beslutningsprosesser og politiske prosesser foregår uten større innflytelse av eller påvirkning fra vestlig modell. Egyption Foundation for Family Development Den siste kvinnerettsorganisasjonen vi skulle bli kjent med var EFFD. På deres kontorer utenfor Kairo møtte vi leder Hala Abdel-Kader som presenterte organisasjonen for oss. EFFD ble etablert i 2005 og opererer kun i Imbaba-distriktet, hvor andelen analfabeter er høy. Per dags dato består EFFD av 18 personer, hvor to er advokater som gir juridisk bistand. Hala ga oss en innføring i organisasjonens tidligere prosjekter. Deres første prosjekt gikk ut på å gi juridisk bistand til kvinner, samt bevisstgjøre lovgivningen, spesielt knyttet til familierett. EFFD forhandlet saker mellom ektefeller slik at de slapp en eventuell rettssak. Etter dette har de hatt et annet prosjekt sponset av Karama 5 som ledes av Hibaaq Osmani. Dette prosjektet satt fokus på hvor ødeleggende familievold kan være, samt forebyggende arbeid knyttet til dette. Til dette prosjektet tok de inn nyutdannede jurister fra universitetet. Prosjektet hadde en varighet på seks måneder og ble avsluttet i EFFD har videre arbeidet med et tredje prosjekt det siste året, som har gått ut på å kvalitetssikre andre NGOers arbeid ved at de skal utarbeide en rapport basert på undersøkelser og gjennomgang av 100 saker. Formålet er å se om det arbeidet NGOene gjør virkelig har en effekt, hvilke tilbakemeldinger tjenestemottakerne har å 5 Karama (som betyr verdighet på arabisk) er en ny-etableret NGO fra 2002, som holder til i flyktningeleiren Deheishe i Betlehem på Vestbredden. Arbeidet er rettet mot kvinner og barn. 6 Justine 2/2012 foto: Anne M. Lindberg Justine 2/2012 7

5 foto: Anne M Lindberg gi, og til slutt hvor forebedringspotensialet ligger. Alle organisasjonene som er inkludert i analysearbeidet er sponset av Karama. På bakgrunn av arbeidet som hittil er utført har de kommet frem til: Ansatte få mer trening enkelte er litt uerfarne og det faglige kunnskapsnivået kan forbedres. For det andre kan advokatene bli flinkere til å prosedere i retten. Den endelige rapporten er i skrivende stund ikke ferdig utarbeidet. Det store prosjektet som pågår nå er Access to Justice med oppstart i 2011 og en varighet på tre år. Hovedformålet er å trene grasrotkvinner til å be om juridisk hjelp samt gi juridisk hjelp i konkrete saker. I Imbaba-området er det å gå til retten eller andre institusjoner svært tabubelagt, spesielt i saker hvor faren eller broren er motpart. Kvinnene i området har ikke noe forhold til det juridiske systemet. Det er viktig for EFFD å klargjøre for disse kvinnene at de har rettigheter på lik linje med menn at de kan og bør benytte seg av og kreve håndhevet sine rettigheter. I tillegg til å bistå i konkrete saker, utarbeider EFFD skriftlig materiale som de deler ut. Et annet fokusområde er å trene nyutdannede i menneskerettighetsarbeid, slik at flere ser verdien i å jobbe med den type saker. Målet er å utdanne 50 jurister i løpet av 5 år. Interessen er stor hos de nyutdannede. EFFD har en venteliste på folk som vil bidra. Interessen skyldes nok en kombinasjon av at det er vanskelig å få jobb, samt at mange ønsker erfaring fra kvinnerettet arbeid. En annen viktig del av prosjektet er å trene religiøse 8 Justine 2/2012 imamer og bygge gode relasjoner med dem. Målet er å trene ti imamer. I Imbaba er det mange tilhengere av Det muslimske brorskap. Når folk har problemer, oppsøker de ofte de religiøse lederne fremfor advokater for å finne løsninger. Organisasjonen vil ved et slikt samarbeid vise at det er ikke noen interessekonflikt mellom religionen og lovgivningen. Begge kan fungere side om side. Et annet tiltak som EFFD prøver å få til er roundtables med 20 dommere som representerer de ulike rettene i Kairo. Det er for å høre hvilke erfaringer de gjør seg når kvinner er inkludert, og at dommernes innspill vil gi en indikasjon på hvordan EFFD bør vinkle sitt videre arbeid. I tillegg har EFFD fortløpende kontakt med media, spesielt med lokalavisene om EFFDs arbeid, fordi promotering av EFFDs arbeid vil gi dem anerkjennelse og igjen bygge tillitt blant lokalbefolkningen. Etter møtet ble vi tatt med inn til en pågående workshop hvor 14 kvinner deltok. Først ga en advokat fra EFFD innføring om et generelt tema, for eksempel hvilken ankeadgang man har dersom man får en dom imot seg i retten, formaliteter rundt en rettssak, prosessen ved en skilsmisse osv. Poenget er å gjøre kvinnene selvstendige slik at de slipper å være avhengig av en advokat når det i utgangspunktet kun kreves enklere papirarbeid som de kan klare selv. Etter den generelle biten kunne kvinnene stille spørsmål knyttet til konkrete saker. Advokaten liker å diskutere den konkrete saken i fellesskap slik at andre også kan lære av det. Det er ofte de samme tvistene som går igjen, og de fleste hadde spørsmål i Kiran Aziz, Hala Abdel-Kader og Shaima AbdAllah (foto: Anne M Lindberg) forbindelse med saker de selv har vært delaktige i eller hørt om. Kvinnene klaget over registreringsutgiften hos retten som i utgangspunktet er på EGP 25, men de fleste så seg nødt til å betale EGP 50 som skulle sikre en raskere behandling av saken. For disse kvinnene er dette mye penger. Vi så ellers at kvinnene var komfortable med å ta opp sine problemer i fellesskap og at de ikke var dømmende mot hverandre, men tvert i mot viste forståelse og sympati. En annen interessant ting som Hala fortalte var at de den siste tiden hadde hatt roundtables med politiske partier, både militærpartiet og muslimpartiet. Det viste seg at de visste veldig lite om lovgivningen og satt med feil kunnskap rett og slett. Etter dette møtet har de bedt om flere møter slik at de kan lære mer. Post-forprosjektreise og veien videre Både ECWR, CEWLA og EFFD synes å være velorganiserte, ryddige og solide kvinnerettsorganisasjoner. Vi fikk et veldig godt inntrykk av alle tre og ga alle frist til 1. august med å sende oss informasjon om og forslag til ett eller flere konkrete prosjekter som kan være aktuelle for NKJF som samarbeidspartner. Da forslagene var kommet inn ble disse, sammen med vår erfaring fra reisen, delt med styret i NKJF. Styret valgte CEWLA som samarbeidspartner med mål om å bidra først og fremst økonomisk, men også juridisk og praktisk i form av forslag til gjennomførbare tiltak. Vi ønsker å være en tilgjengelig samarbeidspartner og vi ønsker å følge opp de ulike tiltakene med en til enhver tid åpen dialog/korrespondanse og en årlig prosjektreise, enten hvor representanter fra Norge besøker CEWLA eller vi inviterer representanter fra CEWLA til Norge i forbindelse med en større konferanse eller lignende. Det ble i begynnelsen av september sendt en omfattende søknad til FOKUS om støtte til et samarbeidsprosjekt med en forespeilet prosjektperiode på tre år. På grunn av at NORADs bistandsmidler fra TV-aksjonen tar slutt etter 2013, og NORAD etter dette krever at organisasjonene bidrar med noe egenkapital for videre støtte (noe NKJF ikke har) ble det bestemt i samråd med FOKUS om å søke Utenriksdepartementet om bistandsmidler til prosjektet. 22. oktober hadde vi møte med 5 forskjellige rådgivere fra forskjellige seksjoner i UD. De ønsket å vite litt mer om prosjektet og hvordan NKJF kan bidra. I disse dager skrives en enda mer omfattende søknad til UD i samarbeid med FOKUS om bistandsmidler for et samarbeidsprosjekt med CEWLA. Vi håper dermed å få til et prosjekt via FOKUS og/eller UD, og er sikre på at dette er et absolutt nødvendig og uvurderlig bidrag til Egypts kvinner og deres rettigheter. Justine 2/2012 9

6 A new Egypt for all Egyptians av CEWLA In Egypt, following decades of oppression, women took to the streets to protest alongside men to call for a change in government. It was a watershed moment in the political, social and cultural history of Egypt. Women of all faiths, classes and backgrounds marched and chanted alongside men to call for political change. Women did not march to demand support of qadiyat al-mar a the woman question but to call for a radical overhaul of the political system in Egypt, for women and men alike. This was not in Tahrir Square or any square in other governorates like Alexandria or Suez in January This was March 1919, when the people of Egypt took to the streets to demand independence from Britain. Shortly after Egyptians won their independence, women and women s issues were relegated to the sidelines. The collaborative spirit of the street was betrayed and women have paid the price of that betrayal for the last 90 years. On 25 th January 2011, women of all classes, backgrounds and religions took to the streets alongside men to call for an end to Mubarak s presidency, and a new system of government in Egypt. The women of Tahrir Square (and other squares), like their sisters in 1919, stood alongside their Egyptian brothers to demand political reform, including critical reform on issues affecting women, such as reproductive rights, the failure of the state to address violence against women, and women s unequal status under family law (Muslims and Christians). With the embers of the revolution still warm, the fear now is that women will once again be deferred to the sidelines. The signs so far are not promising. The Constitutional Amendment Committee formed on February 15th, does not have a single female member, despite the existence of numerous Egyptian women who are constitutional experts and who could have made valuable contributions to the Committee s work. The current constitutional committee includes 100 members of which only seven are women. Regarding personal status laws Although blatant discrimination against women in personal status laws that apply to family relationships, many people called for cancelling Khula law 1 separation sought by wife, custody education for the mother, and lowering the age of kindergarten on the pretext that these gains came to please the wife of the former president thereby neglecting the societal and legal needs for women and the great effort exerted by many NGOs on woman rights. This was clear in the protests and media attacks. Political participation Legislative Decree no. 46 of 2011 abolished the percentage quota that provided women with the right to obtain parliamentary seats. This dispossession of legal political rights was met by a silent community. This is to be considered a new derogation of the achievements of women s political rights. This decision is a continuation of the general practice taken against women to abolish quotas. 1 Women took part in all parties according to the necessity of the presence of women, but they were at the end of the lists, just for appearance, not for being elected. The emergence of extreme Islamic trends, illustrated by e.g. the nomination of women where their name was not mentioned and the candidate s photo replaced by that of a rose. Women s participation in the revolution s parliament was very weak. Only 9 women succeeded to get a seat in the parliament which is 1,7 % of the seats in the parliament. Of these 9 women none of them were nominated for the parliament s presidency nor the vice presidency. Khula is the right of a woman in Islam to seek a divorce or separation from her husband. Decision making The last two cabinets that were formed after the revolution contained only one woman, the minister of international cooperation. The form of the present cabinet was decided to give women only two ministries as if Egypt is depleted of women who can shoulder the responsibility of making and taking decisions. Increasing violence against women The rate of violence against women has increased sharply after the revolution. A report published by the Land Center for Human Rights (LCHR) has revealed that during the first half of 2012 there were 94 incidents of violence against women, including 51 deaths, 5 suicides and 12 rapes. CEWLA s work and strategy There is no doubt that CEWLA is still trying to enhance women s rights and promote their role in society despite all the above mentioned trends. CEWLA is also trying to save the Egyptian women s gains which they got last year and working on spreading the spirit of hope and ambition to the oppressed and marginalised in society to reach the desired justice. CEWLA is following various strategies: Raise awareness about discriminatory practices and behaviours and unequal power relations between men and women in the Egyptian family Combating discrimination against women in general and marginalised groups of women in particular Design and implement media campaigns on promoting women s issues related to gender including (political participation personal status laws sexual harassment the constitution) Developing the skills of women in the fields of politics, public debate and leadership through various training programs. The importance of women s participation Some commentators have suggested that as long as women s rights are kept in the minds of men throughout this formative process in Egypt, equality between men and women will thrive. The decision to exclude women from critical debates and negotiations undermines this view. This exclusion cannot be fixed by inviting women to participate only when women s issues are being addressed. The process of deciding how to dismantle the dictatorship now that the dictator has fled is a woman s issue. A critical part of building a new system of government in Egypt is to ensure that the system creates clear accountability of those governing to those being governed. Women who were largely marginalised under the previous government know what they need for the government to work for them. Men don t. Others have said that at this time of turbulence and uncertainty, focusing on women s participation will detract from the immediate and crucial work that needs to be done to rebuild Egypt. But women s participation in democracy and in governance is not just a woman s issue. Women s participation goes to the heart of what makes a functioning, effective and truly representative democracy. Women must not only be heard by men, but must be given the space to negotiate, make decisions, and govern alongside men in the new Egypt. Women s full and equal participation in public life With nascent politics and a population eager for genuine change, Egypt needs its men and women to acknowledge and speak out about the limitations of any government that excludes women. Reinstating a system of privileged government based on any social, religious, or biological distinction will once again entrench a system that rules all but governs in the interests of a few. Egypt s current government must not betray the spirit of the streets by once again return to business as usual. Egypt s authorities must not betray the legacy of those women who paid the ultimate price during the protests. Women will not, and cannot, wait another 90 years for their next chance to build and elevate the new Egypt. Just as the protesters loudly and bravely shouted irhal (leave) to Hosni Mubarak, Egyptians are loudly and bravely calling for the interim government of Egypt to end the discriminatory and exclusionary politics of old, and help usher in a long overdue dawn of women s full and equal participation in public life in Egypt. CEWLA is a non-governmental organisation founded in CEWLA operates to raise awareness of law and of human rights principles among grassroots communities, legal bodies and NGOs. 10 Justine 2/2012 Justine 2/

7 Kan forskning forebygge partnerdrap i Norge? av HENRIETTE CHRISTOFFERSEN, styremedlem i Rettspolitisk forening Nesten annenhver kvinne som blir myrdet i Norge, myrdes av sin partner. Og da er ikke engang kategoriene kjæreste og tidligere kjæreste inkludert i tallene. Ei heller vold med døden til følge. Tallene er hentet fra Kripos og masteroppgaven Kvinnen som eiendom av Susanne Fjelldalen. Den norske spillefilmen 90 minutter hadde kinopremiere 21. september Det er en mørk og brutal, men samtidig sår film, som filmkritikerne har omtalt som en av tidenes mest hardtslående norske filmer. En profilert advokat har likevel uttalt om filmen: Dette var da ikke spesielt knallhardt. Dette skjer hver dag i norske hjem og er noe vi må vi tåle å se. Filmen er et viktig bidrag til samfunnsdebatten. Da Aksel Hennie skulle sette seg inn i sin rolle som overgriper i filmen, møtte han utfordringer. Hennie opplevde at det var vanskelig å sette seg inn i sin rolle fordi han ikke fant nok informasjon. Han har uttalt til filmmagasinet: Jeg har gjort grundig research rundt voldsutøvere og voldsofre. Merkelig nok er det veldig lite forskning på menn som utøver vold. Det er plenty med forskning rundt kvinner som blir utsatt for vold... Det jeg er nysgjerrig på, er hvordan det er å være han fyren som slår og mishandler. Det er forsket svært lite på partnerdrap her i landet. Selv om dette i rene tall ikke utgjør bredden av drap i Norge, er konsekvensene like fullt de alvorligste. Dette skjer i landet vårt stadig vekk og berører ikke bare offer og overgriper. Familier ødelegges og konsekvensene, både for dem det angår og for samfunnet, er enorme. I tillegg begår enkelte drapsutøvere selvdrap i etterkant. Tilbake kan det stå barn uten foreldre eller andre pårørende uten svar på hvordan tragedien kunne finne sted. Dersom det hadde vært mulig å forutse eller forhindre bare et fåtall av disse drapene gjennom kunnskap, forskning og preventive tiltak, kunne liv vært spart. Doktorgradsstipendiat Vibeke Ottesen er en av de få som har forsøkt å kartlegge hvem som begår partnerdrap i Norge. Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus avslo imidlertid hennes søknad om å kartlegge risikofaktorer og rettslige utfall ved slike drap, da de anså at den samfunnsmessige nytten ikke er større enn inngrepet det ville utgjort i personvernet til den domfelte. Det til tross for at det var avidentifiserte dommer hun ville benytte seg av, som allerede var offentlig tilgjengelig. Vi vet mye om hvordan vi kan forebygge og behandle alvorlige og dødelige sykdommer, sier Vibeke Ottesen. Det er alvorlig at Personvernombudet ved landets største sykehus bremser muligheten til å få kunnskap som kan forebygge drap. Hennes tidligere arbeidsgiver, Ingar Tufte ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, opplyser til VG at det ikke var aktuelt å klage vedtaket inn for Datatilsynet. Det er trolig flere og sammensatte forklaringer på hvorfor vi har mangelfull forskning på dette området. Kanskje er det få forskere som interesserer seg for problemet? Er det praktiske hindringer som stopper oss? Er det personvern, som i Ottesens tilfelle, eller er det for lite bevilgninger? Uavhengig av årsaken, vil det for hver dag vi står uten viktig informasjon kunne inntreffe drap som kanskje kunne vært forhindret. Rettspolitisk forening er opptatt av at denne problematikken skal belyses på en god måte og at aktører som jobber innenfor dette feltet er sitt ansvar bevisst og bidrar til en bred debatt om hvordan vi kan redusere antall partnerdrap i Norge. Den 21. september arrangerte Rettspolitisk forening i samarbeid med Juridisk rådgivning for kvinner, Euforia film og Cinema Neuf førpremiere på 90 minutter, etterfulgt av paneldebatt på Chateau Neuf om vold i nære relasjoner og partnerdrap. Det ble under debatten blant annet fokusert på behovet for mer forskning, på hvordan man kan møte de involverte for å forebygge og på hvorvidt behandling av voldsutøvere kan være effektivt. Flere av paneldeltakerne mente at dette er områder som bør få en klarere prioritet i forsøket på å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner og partnerdrap i Norge. Følg med på Rettspolitisk forening sine nettsider og deres facebooksider for mer informasjon, arrangementer og debatter. Regjeringens handlingsplan mot voldtekt av FRØYDIS KRISTIN PATURSSON I 2008 leverte Voldtektsutvalget sin utredning Fra ord til handling. I sommer lanserte regjeringen sin handlingsplan mot voldtekt. Dette er en kort innføring om temaet og danner bakteppet for artikkelen På tide å lytte til voldtektsutvalgets anbefalinger?. 90 minutter, Eva Sørhaug ½ minutter Voldtektsutvalget I 2006 oppnevnte regjeringen voldtektsutvalget. Utvalgets mandat var å foreslå tiltak som kan bedre situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold. Voldtektsutvalget leverte sin utredning Fra ord til handling i Utredningen var omfattende, og kom med anbefalinger til tiltak som kunne gjennomføres for å forebygge at voldtekter skjer, håndtering av voldtektssaker og hjelp til mennesker som har vært utsatt for voldtekt. I årene etter fremleggelsen har regjeringen til stadighet blitt kritisert for ikke å følge opp tiltakene. Handlingsplanen I sommer lanserte regjeringen sin Handlingsplan mot voldtekt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å utforme handlingsplanen. Handlingsplanen er delt inn i kapitlene: Forebygging, hjelpetiltak etter voldtekt, etterforskning og behandling i rettsapparatet, tilrettelagt dialog mellom den utsatte og gjerningspersonen og koordinering/samarbeid. Tematisk sett ligger dette tett opptil voldtektsutvalgets utredning. Det synes imidlertid klart at handlingsplanen ikke fullt ut følger opp utvalgets anbefalinger. 12 Justine 2/2012 Justine 2/

8 Reaksjoner I arbeidet med utviklingen av handlingsplanen mottok regjeringen innspill fra flere organisasjoner. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til at deres innspill ikke er tilstrekkelig fulgt opp i handlingsplanen. Reform ressurssenter for menn 1 har stilt seg positive til rapporten, og synes særlig prosjektet med dialog mellom den utsatte og gjerningspersonen er et steg i riktig retning. Opposisjonen etterlyste flere konkrete tiltak. Mange organisasjoner har pekt på at handlingsplanen i større grad burde fulgt opp anbefalingene fra voldtektsutvalget. 1 Reform ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. På tide å lytte til voldtektsutvalgets anbefalinger? av HEGE SALOMON 14 Justine 2/2012 Oppfølgning Regjeringens handlingsplan for voldtekt består av 35 tiltak. For alle tiltakene er det bestemt hvilket departement som har ansvaret og det er angitt i hvilket tidsrom tiltaket skal gjennomføres. Det er svært varierende i hvilken grad tiltakene er konkretisert. Det er naturlig å anta at de klarest definerte tiltakene i størst grad vil bli gjennomført. Med tanke på en vurdering av handlingsplanens gjennomføring, vil det også være enklest å etterprøve om disse tiltakene har blitt fulgt opp. En del av tiltakene er løsere formulert. Enkelte av tiltakene går kun ut på utforming av ytterligere strategier eller lovnader om vurderinger som skal gjøres. Som bistandsadvokat for voldtektsofre opplever jeg stadig at saker har blitt liggende nedstøvet på politietterforskeres kontor. Ofrene, som ofte er unge jenter, har opplevd å vente i over fire år på rettskraftig dom, noe som naturlig nok medfører store merbelastninger i tillegg til krenkelsen de allerede har blitt utsatt for. De opplever at livet blir satt på vent, og at de er i en uforutsigbar situasjon. Samtidig svekkes bevisene slik at saken deres får et dårligere utgangspunkt når den skal behandles i retten. Nylig gjennomførte Oslo statsadvokatembeter en systematisk gjennomgang av Oslopolitiets arbeid i voldtektssaker, og det ble konkludert med at sakene har altfor lang saksbehandlingstid hos politiet. Det ble som følge av gjennomgangen foreslått konkrete saksbehandlingsfrister underveis i etterforskningen, noe jeg mener er et positivt tiltak. Gjennomgangen av politiets arbeid avdekket også systemsvikt ved manglende styring fra lederhold. Det at den høyrere påtalemyndighet tar tak i disse sakene og kommer med konkrete tiltak som er i samsvar med voldtektsutvalgets anbefalinger ser jeg på som meget positivt. Samtidig aktualiserer gjennomgangen behovet for å sette i verk tiltak som innebærer en omfattende systemendring hos politiet en helt ny måte å tenke på og organisere seg på. For å bedre kvaliteten av politiets arbeid i voldtektssaker, foreslo voldtektsutvalget å opprette en egen frittstående enhet for å etterforske seksuallovbrudd og familievold, SEPOL. Representanter for regjerningen hevder at forslaget om SEPOL nå er gjennomført fordi KRIPOS har opprettet en egen voldtektsgruppe som etterforsker sedelighetssaker over hele landet. Jeg er ikke enig i at SEPOL er gjennomført. Voldtektsgruppen er i seg selv et meget positivt tiltak, selv om gruppen har stjålet mange kompetente personer fra sedelighetsavsnittet i Oslo, som igjen må ansette nye etterforskere. Likefullt har de en begrenset funksjon. Voldtektsgruppen er ikke operativ 24 timer i døgnet hele året som utvalget foreslo og den er heller ikke publikumsrettet. Voldtektsgruppen fungerer derimot bra i etterforskningen av serieforbrytere. Forhåpentligvis vil man i fremtiden unngå tabber som i lommemannsaken, der en person begikk lovbrudd en rekke steder i landet, uten at de lokale politidistriktene hadde samordnet sine saker. Jeg mener like fullt at voldtektsgruppen på ingen måte tilfredsstiller voldtektsutvalgets krav til en ny organisering av alle sedelighetssaker. Det bør gjennomføres en umiddelbar innrapportering av alle sedelighetssaker til enheten, for kvalitetssikring og for å sikre en likebehandling av ofrene uavhengig av om de umiddelbart fremstår som beruset eller ikke beruset, heterofile eller homofile, unge eller gamle osv. Jeg mener også at en slik enhet må være døgnkontinuerlig tilgjengelig for publikum. Grunnen til at voldtektsutvalget mente at en hel enhet skulle vies sedelighetssaker, var at vi ønsket å sikre høy kompetanse og sunne holdninger hos engasjerte medarbeidere, og at enheten som sådan skulle være et attraktivt sted å arbeide blant de som ønsket å jobbe med slike saker. Det å jobbe i SEPOL skulle være forbundet med høy status og gode arbeidsvilkår, med konkurransedyktig lønn og tilgang til kompetansehevende tiltak. Den lange saksbehandlingstiden hos politiet har den siste tiden også vært påvirket av lang saksbehandlingstid hos overgrepsmottak som foretar viktige analyser og vurderinger av medisinske funn hos de fornærmede. Overgrepsmottakene sikrer og bearbeider bevis som bidrar til viktig opplysning av saken, det kan være både fysiske funn og observasjoner, og rapporter av psykiske ettervirkninger av overgrep. Voldtektsutvalget foreslo i 2008 en langsiktig finansiering av overgrepsmottak, men situasjonen i Oslo er verre nå enn den var i Stadig flere anmelder voldtekt, og i rettsakene er det nødvendig med kvalitetssikrede rapporter fra overgrepsmottakene for å opplyse saken tilstrekkelig. Det tar tid for overlegene ved mottaket å skrive slike rapporter, samtidig som det tar tid å møte i retten som vitner. Det er derfor helt nødvendig at overgrepsmottakene sikres finansiering av dette viktige Hege Salomon er partner i advokatfirmaet Salomon- Johansen AS, og har lang erfaring som bistandsadvokat for voldtektsofre. Hun var medlem av voldtektsutvalget, som leverte utredningen "Fra ord til handling" i Videre er hun med i aksjonsgruppa "Stopp voldtekt", som har lansert tolv krav mot voldtekt. Se mer om dette på: stoppvoldtekt.wordpress.com Både Voldtektsutvalgets utredning (NOU 2008:4) og Regjeringens handlingsplan for voldtekt er publisert på tilbudet, som også består i å ivareta ofrene psykososialt i akuttfasen. Når det gjelder ettervernet av voldtektsofre har vi i Norge en uholdbar situasjon fordi det er for få psykologer som har kunnskap og erfaring med traumebehandling og som er tilgjengelige med sine tjenester. Ventetiden hos kvalifiserte psykologer kan være på flere år. En annen utfordring er at det er svært få psykologer som har kommunal avtale, noe som innebærer at det er svært få personer som blir tilbudt gratis psykologhjelp. Psykologtilbudet som finnes gjennom DPS (Distriktspsykiatriske sentre) gir heller ikke et tilfredsstillende tilbud tilpasset voldtektsofre og mange opplever å bli avvist fordi de ikke har behov for akutt hjelp. Voldtektsutvalget foreslo at voldtektsofre som har behov for det bør tilbys inntil et års gratis psykologhjelp eller annen psykososial oppføling. Det er ikke gitt noen signaler om at dette er et forslag som vil bli gjennomført. Noe av grunnen til dette er antagelig at det vil medføre store kostnader. Men også rimelige forslag som etablering av en nasjonal nettportal med informasjon om voldtekt lar vente på seg. Et slikt forslag burde vært på plass for lengst. Hva venter de på egentlig? Justine 2/

9 Norge dømt for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon av JULIA GYBERG Den 18. september 2012 ble Norge dømt for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) for å ha forsømt sine plikter etter artikkel 3. Borgarting Lagmannsrett kom til at Norske myndigheter ikke hadde tatt i bruk alle rimelig tiltak for å sikre effektiv beskyttelse av en voldsutsatt kvinne. Staten på sin side hevdet å ha tatt adekvate forholdsregler etter at kvinnen i en årrekke har levd med konstante trusler og forfølgning fra gjerningsmannen. I 1998 ble kvinnen fysisk mishandlet, da en tidligere kjæreste angrep henne i sitt eget hjem. Kvinnen ble grovt mishandlet og truet på livet med kniv. Voldsanvendelsen førte til to ribbensbrudd, flere hevelser, blåmerker og endte med sykehusinnleggelse. Da gjerningsmannens slapp ut av varetekt ble han ilagt besøksforbud. Den 13. februar 1999 ble gjerningsmannen for første gang straffedømt for mishandling og trusler. I tillegg ble han dømt for flere brudd på besøksforbudet. Staffen ble fastsatt til fengsel i 1 år og 2 måneder. I dommen ble det vurdert at gjerningsmannen led av en alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse og er preget av manglende impulskontroll ved at han reagerer med vold dersom han blir avvist eller ikke får det som han vil. Til tross for flere domfellelser, kontinuerlige besøksforbud, forelegg og utallige anmeldelser fortsatte mannen de neste årene å fysisk forfølge kvinnen og hennes barn, stadig ta kontakt pr. telefon, postkort og gjennom bekjente av gjerningsmannen. For å beskytte seg selv og barna skaffet kvinnen seg hemmelig telefonnummer, sperret adresse i folkeregisteret og flyttet til en annen del av landet. I en årrekke ble kvinnen likevel forfulgt, truet og oppsøkt av den tidligere kjæresten. I 2010 reiste kvinnen søksmål mot staten v/justisdepartementet med krav om erstatning for brudd på blant annet EMK artikkel 2 og 3. Etter EMK artikkel 2 er staten forpliktet til å treffe passende foranstaltninger for å sikre livet til landets borgere. I dette ligger at myndighetene under visse omstendigheter har en positiv forpliktelse til å treffe forebyggende tiltak for å beskytte en person som står i fare for å miste livet på grunn av andres kriminelle handlinger jf. dom i den europeiske menneskerettighetsdomstol Osman v Storbritannia (EMD ). Avgjørende blir om det kan vises til at det ikke er gjort alt som med rimelighet kan kunne ventes for å avverge en reell og umiddelbar fare for livet. Etter EMK artikkel 3 må ingen bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Gjennom EMK artikkel 1, som sier at staten må sikre at individer innenfor deres jurisdiksjon ikke utsettes for mishandling, herunder når den utføres av private individer, kan staten i visse tilfeller bli ansvarlig for privates handlinger i strid med EMK artikkel 3. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom statens myndigheter har unnlatt å treffe rimelige foranstaltninger med henblikk på å imøtegå en risiko for en mishandling, som myndighetene var eller burde vært kjent med. Barn og andre sårbare individer har et særlig krav på vern, blant annet i form av effektiv forebyggelse av slike integritetskrenkelser. For at artikkel 3 skal komme til anvendelse må forholdet personen utsettes for være over et minstenivå i alvorlighetsgrad, og det beror på en konkret vurdering av sakens omstendigheter hvorvidt terskelen er overskredet. Lagmannsretten la etter til grunn at vurderingstemaet av hvor langt statens positive forpliktelser etter EMK artikkel rekker i det konkrete tilfelle, må sees hen til om myndighetene har tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre effektiv beskyttelse der myndighetene visste, eller burde ha visst at det forelå en reell risiko. De positive forpliktelsene må også vurderes i lys av proporsjonalitet; staten kan ikke pålegges umulige eller uforholdsmessige byrder. Videre må myndighetenes plikt til effektive og forebyggende tiltak vurderes i forhold til hvor alvorlige gjerningsmannens overtredelser er. I foreliggende sak kom Lagmannsrett til at artikkel 2 ikke kan anses krenket som følge av at kvinnen ikke var blitt utsatt for fysiske overgrep fra gjerningsmannen etter voldshendelsen i Når det gjaldt artikkel 3 fant Lagmannsretten at den behandlingen kvinnen hadde vært utsatt for, var tilstrekkelig alvorlig til at den falt inn under alternativet umenneskelig behandling i bestemmelsen. Retten uttalte at det her var tale om langvarig truende og skremmende forfølgelse som hadde karakter av psykisk trakassering og terrorisering. Retten var ikke i tvil om kvinnens vedvarende frykt for sin egen og barnas sikkerhet har vært velbegrunnet, og at kvinnen med rette sett i betraktning av det grove overgrepet i 1998 kunne frykte nye alvorlige voldshendelser. Lagmannsretten uttaler også at kvinnens livskvalitet som følge av gjerningsmannens forfølgelser har blitt vesentlig forringet, blant annet ved innskrenket frihet. Den langvarige forfølgelsen må videre anses som en alvorlig og grov krenkelse av kvinnens integritet. Lagmannsretten fant det videre utvilsomt at politi og påtalemyndighet var kjent med forfølgelsen som kvinnen var utsatt for. Det avgjørende spørsmålet var således om myndighetene hadde tatt alle rimelige forhåndsregler for å sikre kvinnens beskyttelse. Retten konstaterte at det var iverksatt flere tiltak i saken, blant annet seks besøksforbud, pågripelse, varetektsfengsling, beslagleggelse av mobil og ileggelser av bot. Gjerningsmannen var siktet og dømt for forfølgelsene av kvinnen. Lagmannsretten bemerket imidlertid at ingen av tiltakene har vært tilstrekkelige for å stoppe gjerningsmannen. Videre at politiet og påtalemyndigheten raskt ble klar over at mannen ikke lot seg stoppe med iverksatte tiltak og at det var klar risiko for at hans atferd ville fortsette. På bakgrunn av dette har myndighetene etter rettens syn en særlig oppofring til å vurdere om det oftere bør settes inn tiltak. Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950 for beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Norge ratifiserte konvensjonen Konvensjonen trådte i kraft Konvensjonen omfatter per i dag 47 medlemsland med rundt 800 millioner innbyggere. Retten konstaterte at det særlig fra påtalemyndighetenes side ikke alltid har vært iverksatt tiltak, samt at de iverksatte tiltak var til dels ineffektive. Innenfor de eksisterende lovhjemler var det etter rettens vurdering mulig å hindre gjerningsmannens vedvarende forfølgelse av kvinnen på en bedre måte. Det ville for eksempel vært nærliggende for påtalemyndighetene å sørge for å straffeforfølge gjerningsmannen for flere av overtredelsen påtalemyndighetene fikk kjennskap til. Desto flere siktelser for overtredelser, jo større ville mulighetene for å få satt gjerningsmannen ut av funksjon ved å begjære varetektsfengsling eller iverksatte straffesak med tanke på domfellelse. Endelig bemerket retten at påtalemyndighetene ved to anledninger kun hadde fulgt opp kvinnens anmeldelser ved å utferdige forelegg med bøter, og at påtalemyndighetene valgte å henlegge en siktelse på grunn av bevisets stilling, blant annet for at gjerningsmannen nektet for de anmeldte forhold. Dommen ble avgitt med dissens fra en av de tre lagdommerne, men også mindretallet bemerket at det var grunnlag for å kritisere særlig påtalemyndigheten og i enkelte tilfelle også domstolene for ikke å ha gjort mer for å stoppe gjerningsmannen. Kvinnen vant etter dette saken fullstendig og ble tilkjent saksomkostnader. Borgarting Lagmannsrett opplyser imidlertid om at dommen er anket til Høyesterett. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS EMK håndheves av Den europeiske menneskerettighets-domstolen (EMD) i Strasbourg, Frankrike. EMD ble opprettet i 21. januar Frem til 1998 måtte alle saker gjennom Europarådets kommisjon for menneskerettigheter forut for håndtering av rettsapparatet. Etter nedleggelse av kommisjonen har EMD hatt en markant økning i antall saker. 16 Justine 2/2012 Justine 2/

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

VEIEN TIL RETTFERDIGHET

VEIEN TIL RETTFERDIGHET VEIEN TIL RETTFERDIGHET REDAKSJONEN REDAKSJONEN: Eva Kristine Sogn Linn Cecilie Hellum LAYOUT: Ingrid Helen Nygaard FORSIDEBILDE: Kari Majorsæter Tangen BIDRAGSYTERE: Gunhild Vehusheia Tina Storsletten

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

Marius Emberland. Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

Marius Emberland. Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor? 1 Marius Emberland Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor? 2 Forord Denne boken er ment å være et innlegg i en forhåpentligvis voksende diskusjon om bruken av menneskerettighetene

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING

NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING Grunnlagt 1947 Nr. 2 Des. 2010 www.nkjf.no Kvinnelige høyesterettsdommere i USA, England og Norge Land grabbing minoritetsjurister Selma Ilyas Iram Shamim Kalyani Nagalingam

Detaljer

Justine B A R N E R E T T

Justine B A R N E R E T T Justine N o r s k e K v i n n e l i g e Grunnlagt 1947 J u r i s t e r s N r. 1 F o r e n i n g Juni 2007 w w w. n k j f. n o B A R N E R E T T N K J F Postadresse: Postboks 1620 Vika 0119 Oslo Epost:

Detaljer

Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning

Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning Kvinnekommisjonen September 2008 Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning Belyst gjennom saker fra Iran En rapport redigert av Kamilla Freyr og Lene Løvdal Innhold Sammendrag og konklusjoner...3

Detaljer

Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer

Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer Eli Ferrari de Carli Abstract Muslim women s right to initiate divorce is debated in many countries.

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009 Portrett: Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen side 21 23 Blogging i rettssalen side 11 14 Tema: TU-undersøkelse s. 5 7 TU virker! Tilsynsutvalget for dommere

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK Desember 2013 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 3 Framtidens straffereaksjoner Nina Berger Elin Riise Karin Aaland Oddbjørn Larsen Stig Nesvik Thomas Ugelvik Gerhard Ploeg INNHOLDSFORTEGNELSE: I

Detaljer

Temanota India: Noen problemstillinger relatert til kvinner i India LANDINFO 31. MARS 2009 1

Temanota India: Noen problemstillinger relatert til kvinner i India LANDINFO 31. MARS 2009 1 Temanotat Noen problemstillinger relatert til kvinner i India: - Kvinners stilling og rettigheter - Vold og overgrep mot kvinner - Ekteskap - Enslige kvinner LANDINFO 31. MARS 2009 1 Utlendingsforvaltningens

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme

Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme No. 1-2015 Norge bør etablere en mekanisme for å forby innreise og fryse eiendeler til myndighetspersoner som ustraffet begår grove brudd på menneskerettighetene

Detaljer

Vold mot menn i nære relasjoner

Vold mot menn i nære relasjoner Vold mot menn i nære relasjoner Kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt Hanne Sogn og Ole Kristian Hjemdal Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Vold mot

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012

Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012 Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Helvetesporten til Europa...3 1. Asylpolitiske saker...5 A. Barn på flukt...5 B. Palestinere og en påstått politisk sultestreik...7 C. Enslige mindreårige

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer