HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo"

Transkript

1 PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Nettbutikken Medutstyr DATO ANTALL SIDER / BILAG 80 PROSJEKTDELTAKERE Ahmed Ali s Imran Khan s Mudassar Ali s INTERN VEILEDER Kirsten Ribu OPPDRAGSGIVER Muhammad Usman Akram KONTAKTPERSON Muhammad Usman Akram SAMMENDRAG Prosjektgruppen har utviklet en nettbutikk for salg av medisinsk utstyr. Oppdragsgiver er et enkeltforetak hvor Usman Akram er leder. Oppdragsgiveren hadde allerede en nettbuikk fra før av, men denne var han ikke helt fornøyd med. Vi fikk et valg mellom å forandre hans nåværende nettbutikk og gjøre den bedre eller lage en helt ny en fra bunnen av. Valget falt på det andre alternativet. Det var også viktig med en admin side hvor oppdragsgiveren kunne ha kontroll over alt. Gruppen startet tidlig med planleggingen sammen med oppdragsgiveren. Vi valgte å bruke smidig utvikling gjennom arbeidet vårt. Medutstyr er en webbasert nettbutikk utviklet i dot net og sql-server. Systemet har primært blitt utviklet på gruppemedlemmenes egne PC er, for senere i prosjektperioden å bli flyttet over til severen til oppdragsgiver. Testing av systemet har blitt utført før den ble lagt ut på server og etter. Prosjektgruppen består av tre medlemmer. Vi har vært veldig opptatt av at alle skulle lære så mye som mulig samtidig som vi klarte å få det beste ut av alle sammen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiveren og testbrukere. 3 STIKKORD ASP.NET Nettbutikk Microsoft SQL Server

2 1. Forord Dette dokumentet beskriver gruppens arbeid og metoder benyttet for hovedprosjektet på treårig Bachelor program ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, datalinjen, vårsemesteret Vi har utviklet en komplett nettbutikk for Medutstyr AS. Dette er et enkeltforetak ledet av Usman Akram. Vi kom i kontakt gjennom prosjektforslag for 2011 siden. En i gruppa tok kontakt med han og vi hadde vår første møte hvor begge fortalte om planene sine. Utfordringene som oppdragsgiveren sto ovenfor gjorde at prosjektet virket spennende og relevant for fremtidige jobber. Referanser og vedlegg er til å finne bakerst. En CD med applikasjonen som inneholder kildekoden er vedlagt bakerst i sluttdokumentasjonen. Rapporten er optimalisert for å kunne leses på papir i A4-format. Den er også tilgjengelig som PDF på prosjekts hjemmeside. Prosjektgruppen vil benytte anledningen til å takke vår veileder for verdifulle tips og rettledninger. Vi vil også gi en stor takk til alle involverte testpersoner som har vært med på å utforme brukerkvalitetene. Side 1

3 2. Sammendrag Prosjektgruppen har utviklet en nettbutikk for salg av medisinsk utstyr. Oppdragsgiver er et enkeltforetak hvor Usman Akram er leder. Oppdragsgiveren hadde allerede en nettbuikk fra før av, men denne var han ikke helt fornøyd med. Vi fikk et valg mellom å forandre hans nåværende nettbutikk og gjøre den bedre eller lage en helt ny fra bunnen av. Valget falt på det andre alternativet. Det var også viktig med en admin side hvor oppdragsgiveren kunne ha kontroll over alt. Gruppen startet tidlig med planleggingen sammen med oppdragsgiveren. Vi valgte å bruke smidig utvikling gjennom arbeidet vårt. Medutstyr er en webbasert nettbutikk utviklet i dot net og sql-server. Systemet har primært blitt utviklet på gruppemedlemmenes egne PC er, for senere i prosjektperioden å bli flyttet over til severen til oppdragsgiver. Testing av systemet har blitt utført før den ble lagt ut på server og etter. Prosjektgruppen består av tre medlemmer. Vi har vært veldig opptatt av at alle skulle lære så mye som mulig samtidig som vi klarte å få det beste ut av alle sammen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiveren og testbrukere. Side 2

4 3. Innholdsfortegnelse 1. Forord Sammendrag Innledning Om Bedriften Dagens situasjon Mål Rammebetingelser Gruppen Bakgrunn Kravpesifikasjon Tekniske krav Datalagring Bruker Admin Designmål Dokumentasjon Framgangsmåte/Planlegging og metode Valg av prosjekt Metodikken Estimering Fordeler og ulemper med Scrum Vår erfaring med Scrum Forarbeid Microsoft Visual Studio Microsoft SQL Server Javascript C# Jotta Dropbox Fremdriftsplan Dokumentstyring Side 3

5 7.6 Dagbok Resultater Kravspesifikasjon Leveranse Verktøy Prototyper Diskusjon Kvalitet på prosjektet Brukevennlighet Utseende Sikkerhet Hva har vi lært fra prosjektet Konklusjon Referanser Teknisk Spesifikasjon Rammebetingelser Utviklingsmiljø Nettlesere Beskrivelse av teknologier ASP.NET C# Javascript CSS SQL-server Datastrukturer og oppbyging Arkitektur Databasestruktur Kommunikasjon mellom SQL server og ASP.NET Tabellforklaringer Image Member CheckOutOrder Side 4

6 Product OrderDetail Nyheter ShoppingCart InfoSenterKat InfoSubCategory WishList FAQ ProductCategory Stored Procedures Beskrivelse av nettsiden Generell beskrivelse Navigasjonsmoddell Startsiden Produkter Handlekurv Registrering Sjekkut Beskrivelse av Admintrasjonsystem Generell beskrivelse Navigasjonsmodell for Admin Admin startside Produkter Ordre Nyheter Kunde Meldinger Sett Admin Infosenter FAQ Sikkerhet Krav til server Side 5

7 12.15 Fremtidige utvidelser og forbedringer Betaling med kort Bekreftelse på sms Ansatt Statistikk Nyheter Sitemap Ordre Les mer knappen på reklamene Testrapport Brukertest Administrative tester Testplan ferdig produkt Scenario 1: Personlighet Legen Testresultat Personlighet Medisin Studenten Testresultat Konklusjon Vedlegg: Brukerveiledning Generell beskrivelse Innlogging Startsiden Oversikt over kategorier Oversikt over produkter Sett inn ny kategori Sett inn ny produkt Oversikt over alle ordre Oversikt over nyheter Sett inn nyhet Oversikt over alle kunder Side 6

8 Inbox Sett Admin Oversikt over kategorier i Infosenter Oversikt over beskrivelsene til kategoriene i infosenter Sett inn ny kategori i infosenter Sett inn beskrivelse i en kategori i infosenter Oversikt over FAQ Sett inn FAQ Vedlegg: Side 7

9 4. Innledning 4.1 Om Bedriften Bedriften startet som et AS i 2009, men ble gjort om til enkeltforetak fra August Oppdragsgiveren er student ved UIO og studerer medisin. Ved siden av studiet sitt driver han med salg av medisinsk utstyr. Målgruppen hans er studenter som studerer medisin og leger som trenger utstyr. 4.2 Dagens situasjon Oppdragsgiveren er ikke fornøyd med sitt nåværende nettbutikk. Han mener at det er vanskelig å konkurrere med de mer profesjonelle konkurentene. Derfor ønsket han å forberede nettbutikken sin. Vi fikk et valg mellom å enten forbedre den eller lage helt ny nettbutikk. 4.3 Mål Målet med oppgaven er å utvikle en nettbutikk for salg av medisinsk utstyr. Siden må stille store krav til brukervennlighet da brukerene kan ofte være uerfarne. I admintrasjonssytemet vil det ikke være like stor krav til brukervennlighet pga brukermanual tilgjengelig for admin. Videre henvises til kravspesikasjon for mer utfyllende informasjon. 4.4 Rammebetingelser Som rammebetingelser stod gruppen fritt til å implementere gode løsninger og bruke den teknologien vi ønsket. Vi valgte å utvikle systemet ved hjelp av Microsofts ASP.NET. Vi brukte Visual studio 2010 Ultimate som verktøy. Medutstyr har ikke kapasitet til å drifte en egen server, så oppdragsgiver har websiden sin idag på server hos discountasp. Når det gjaldt database valgte vi derfor å bruke SQL-Server. Det er også viktig at systemet skal kunne kjøres i de tre store nettleserene: Internet Explorer, Chrome og Mozilla Firefox. Det var også veldig viktig at det ikke ble noe dobbelregistrering eller dobbelutsending av faktura/epost. 4.5 Gruppen Når det gjelder vår bakgrunn og forutsetninger for å løse oppgaven; To av oss går siste år som dataingeniør, mens den tredje går informasjonsteknologi. Medlemmene kjente hverandre fra før av og har jobbet sammen ved flere andledninger. Forventningene til hverandre var basert på egne erfaringer gjort over de to foregående årene og er derfor Side 8

10 realistiske. Vi valgte å danne denne gruppen da vi hadde god kommunikasjon, et godt samarbeid og likt ambisjonsnivå. 5. Bakgrunn Medutstyr har som mål å tiltrekke flest mulige kunder iforhold til sine konkurenter. Medutstyr er en enkeltforetak ledet av Usman Akram. Bedriften startet opp i januar Det var en tidligere nettside av Medutstyr.no, men Usman var ikke fornøyd med den. Nettsiden var ustrukturert og det var vanskelig å finne frem til riktige produkter. Det ga kunder og bedrifter feil inntykk av Medutstyr. Oppdragsgiveren ønsker derfor å ha en nettbutikk for å selge sine produkter som er strukturert og oversiktlig. Det finnes en annen nettbutikk som er lignende som oppdragsgiveren ønsker. Nettbutikken heter legebutikken.no. Den er utviklet av profesjonelle utviklere. Oppdragsgiveren sendte prosjektet sitt til Høgskolen i Oslo for å kunne få et nytt nettbutikk som kan erstatte den gamle. Måten legebutikken.no presenterer produktene sine er veldig oversiktlig, dette er noe han ønsket å ha med i løsningen sin. I tillegg til dette vil han ha en bedre administrativt oversikt over produktene og kundene. Disse endringene vil være med på å øke salget for medutstyr.no i tillegg til å spare inn ressurser på administrativt arbeid. 6. Kravpesifikasjon Vi fikk en kravspesifikasjon fra oppdragsgiveren på hvordan han ønsket nettbutikken. Vi fikk også beskjed om at det kan komme endringer i kravene ettersom han ser prototyper og demonstrasjoner av løsningen. Her ble vi enige om å bruke en smidig metodikk, Scrum, som støtter denne prossessen. Prosjektgjennomføringen vil bli utdypet i framgangsmåte/planlegging og metode kapittelet. 6.1 Tekniske krav Webbasert Utvikles i ASP.NET sammen med C# Utvikles i Microsoft Visual Studio2010 Lagring av data vil skje i Sql server Side 9

11 6.2 Datalagring Data om bestillingene lagres i en SQL server database hos en serverplass som eies av oppdragsgiver (Ikke bestemt ennå) All data skal passordbeskyttes og er kun til bruk for ansatte hos medutstyr Sqlserver-databasen skal være bygd opp med krav om normalisering 6.3 Bruker Mulighet til å registrere seg som kunde Navigere gjennom varene (Eller søke etter spesielle varer) Redigere og slette handleprosesser Gjennomføre handel med paypal eller faktura Tilgang til FAQ eller direkte kontakt med admin gjennom mail Produktene skal vises med en rekke data: 1. Navn (tittel, modell) 2. Bilde, beskrivelse og dimensjoner (størrelse, farger, vekt ) 3. Pris 4. Produsentinformasjon 5. Lagerstatus 6.4 Admin Administrasjonssidene skal være passordbeskyttet og skal ha tilgang til å endre data Adminstrator skal ha mulighet til å endre/slette/legge til varer og kategorier Se alle ordre og endre/slette dem Sette inn nyheter eller se nyhetene som er på siden Oversikt over alle kunder og mulighet til å endre/slette Oversikt over meldinger som har blitt sendt til deg og mulighet til å svare tilbake Registerere/slette admin Oversikt over FAQ og mulighet til å sette in flere FAQ 6.5 Designmål Informasjon skal så langt det lar seg gjøre posisjoneres og fremkomme til riktig tidspunkt. Grensesnitt skal bygges på bakgrunn av info fra testbrukere uten datakunnskaper slik at løsningen er mest mulig intuitivt. Side 10

12 Siden skal være dynamiske og brukeren skal få en god brukeropplevelse uten å vente lenge på nedlasting av sider. Navigasjonen skal være en selvforklarende meny øverst (admin og bruker) og til venstre (bruker) 6.6 Dokumentasjon Det skal i prosjektperioden føres dagbok over hva som blir gjort, hvilke utfordringer vi møter og hvordan disse blir løst Det ferdige prosjektet skal dokumenteres gjennom: 1. Prosessrapport 2. Produktdokumentasjon 3. Testrapport 4. Kravspesfikasjon 5. Brukerdokumentasjon Side 11

13 7. Framgangsmåte/Planlegging og metode 7.1 Valg av prosjekt Gruppen valgte å starte planlegging i en tidlig fase. Det var en mengde med prosjekter vi kunne velge mellom. Vi håpet å finne et hovedprosjekt der vi kunne jobbe med ASP.NET siden alle i gruppen ønsket å lære mer om dette i praksis. HiO hadde fått inn en forespørsel på et prosjekt som vi valgte å gå for. Etter vår første møte med oppdragsgiver og veileder satte vi en framdriftsplan for hvordan arbeidet vil være under hele perioden. Etter samtale med oppdragsgiver fikk vi en kravspesifikasjon av nettbutikken. Utifra framdriftsplanen og kravspesifikasjonen vurderte vi hvilken prosjektmetodikk som egner seg best. Vi kontaktet forskjellige bedrifter og spurte hvilke metodikk de bruker i sine prosjekter og hvilken de kunne anbefale oss å bruke. De fleste bedriftene fortalte oss om smidig metode, Scrum. 7.2 Metodikken Gruppen ble enige om å bruke en smidig metodikk for prosjektgjennomførelse. Bakgrunnen for dette er at oppdragsgiveren ønsket å være involvert i prosessen og ha mulighet til å endre krav underveis. Vi gjorde en undersøkelse og snakket med forskjellige konsulentbedrifter for å finne ut av hvilke metoder de benytter seg av for å gjennomføre prosjekter. De fleste bedriftene benyttet seg av Scrum metodikken. I denne metodikken er det ikke noen krav om spesifikasjoner eller detaljert planlegging av arbeidsoppgavene i prosjektgjennomføringen. Man utfører prosjektet i iterasjoner som man kaller sprint. En sprint kan ha en lengde på en uke og opptil en måned, vi valgte å kjøre to ukers sprinter. I forkant av en sprint plukkes det ut et sett med funksjoner/oppgaver som skal implementeres fra en prioritert liste av gjeldende krav til prosjektets resultat. Denne kravlisten kalles for Product backlog i Scrum. Oppgavene som blir plukket ut for arbeid i en sprint kalles for Sprint backlog. Når man er ferdig med Sprinten skal prosjektgruppen presentere/demonstrere arbeidet som er utført i Sprinten etterfulgt av et Retrospektiv der man evalurere det som har gått bra og evt det som ikke har fungert. Dette er for å forbedres og arbeide mer effektivt. Side 12

14 I Scrum så har man daglige statusmøter kalt Standup. Men siden vi ikke jobber med prosjektet hver dag så tok vi Standup de dagene vi skulle jobbe med prosjektet. Disse varer normalt et kvarter og man skal kun fortelle om: - Hva er gjort siden forrige møtet - Hva skal gjøres til neste møte - Diverse hindringer for å utføre arbeidet effektivt I vanlige Scrum prosjekter har man en scrum master som har ansvar for at prosjektgruppen levere det de har lovet for sprinten. Scrum master skal også sørge for å fjerne hindringer slik at prosjektgruppen kan jobbe mer effektivt. Til prosjektoppgaven vår valgte vi å ikke ha en slik rolle siden teamet er ganske lite og vi har ikke en kunde/produkteier som sitter med oss Estimering I begynnelsen var det litt vanskelig å estimere tiden det skulle ta å utvikle en oppgave. Etterhvert som vi hadde fått mer erfaring med utviklingen og teamarbeidet var det enklere å estimere mer nøyaktig. Vi estimerte oppgavene utifra hvor lang tid det ville ta å utvikle. Det finnes ulike metoder å estimere oppgavene på. Vi valgte å estimere oppgavene utifra tiden vi antok at det ville ta å fullføre oppgaven Fordeler og ulemper med Scrum Fordeler med Scrum er at kunden/produkteieren er mer involvert i hele utviklingsprosessen. Det gjør at kunden blir mer fornøyd med sluttresultatet siden han har mulighet til å prioritere krav underveis og endre på kravene før sprinten. En annen fordel er at teamet blir skjermet for forstyrrelsen undervei i sprinten og kan fokusere på oppgavene de har tatt inn i sprinten. Ulempen med Scrum er at det ikke er mulig å fastsette alle krav. Kunden må være involvert, og det er ikke alltid en kunde har mulighet til å delta aktivt under en slik prosess. Det er viktig at en produkteier/kunde er bevist over denne prosessen for å lykkes. Det er utfordrende å selge inn denne metodikken for noen kunder siden de ikke er bevist på den involveringen det krever. Side 13

15 Erfaringer fra bedrifter som benytter seg av denne metodikken er kunden er fornøyd med sluttresultatet. Kunden har også mulighet til å fjerne krav som ikke er til nytte. Det vil kunden være tjent med. Figur 1 - Scrum beskrivelse Vår erfaring med Scrum Vi syns metodikken, Scrum, fungerte meget bra og effektivt. Vi har aldri jobbet etter denne metodikken tidligere. Denne metodikken var mer spennende og effektivt enn fossefallsmetoden som vi er vant til å bruke. Vi fikk involvert oppdragsgiveren slik at han ble fornøyd med sluttresultatet. Alle kravspesifikasjonene vi jobbet med og endringene som kom i etterkant var lettere å håndtere med Scrum metodikken. 7.3 Forarbeid Det var mye usikkerhet i begynnelsen av prosjektet på valg av metodikk og hvor mye vi kunne rekke å gjøre i løpet av den perioden. Etter de første møtene med veileder og oppdragsgiver ble det lettere så sette ting på plass. Vi la frem detaljerte kravspesifikasjoner siden oppdragsgiveren hadde noen krav og ba oss detaljere dem videre. Vi estimerte antall timer/dager alle disse kravene ville ta. Før vi kunne begynne med utviklingen så måtte vi sette oss inn i alle verktøyene vi skulle benytte oss av. Side 14

16 7.3.1 Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft Visual Studio (MVS) er et utviklingsverktøy for utvikling av windows forms, web applikasjoner, web sider og web tjenester. For å utvikle med ASP.NET og C# er det best å benytte seg MVS. MVS har en enkelt kode editor som støtter IntelliSense 1 og kode refakturering Microsoft SQL Server 2008 Vi valgte å bruke SQL Server database for lagring av data. I tillegg passer det Visual Studio 2010 med tanke på objekter og kobling mot klasser. Microsoft SQL server er et relasjonsdatabase utviklet av Microsoft. SQL server 2008 R2 ble utgitt i April 21, Vi har valgt det som database fordi det er integerert i ASP.NET. Den inneholder i tillegg mer funksjonalitet enn MySql Javascript Javascript lastes primært ned sammen med websiden, og utføres hos klienten imotsetning til C# koden som utføres på serveren. Javascript gjør det mulig å lage mer dynamiske websider. Vi har benyttet oss av Javascript for bildeanimasjon (reklame) C# C# er et programmeringsspråk som passer utmerket sammen med ASP.NET for å utvikle websider. C# er en blanding mellom C++ og JAVA. Serverkontrollene i ASP.NET kan ha forskjellige metoder, og da ligger disse metodene i kodefilene.cs som er C# filer. Et alternativ til C# er Visual Basic, men vi har valgt C# siden den har en syntaks som er veldig lik JAVA. C# har også flere tekniske fordeler som f.eks typer Jotta Jotta er en sikker lagring av alle typer filer på nett. Her prioriterer JOTTA sikkerhet på topp. JOTTA har kryptert kontoene på 256 bits AES kryptering. Her kan vi ha automatisk lagring av filene, og i tilfelle vi mister eller ved feiltakelse så kan vi hente tilbake filene før siste endringene. Med JOTTA har vi tilgang til alle filene når som helst og hvor som helst. Eneste ulempen er at men kan ikke lage felles mappe og synkronisere med andre konto. 1 Intellisense er Microsofts gjennomføring av autofullføring. Side 15

17 7.3.6 Dropbox Dropbox er webbasert lagringsklient der man kan lagre alle type filer. Dropbox egner seg for prosjektgruppen siden den dekker behovet med å ha en felles mappe. Med Dropbox kan man også ha en versjonshistorikk på filene slik at man kan spore tilbake til endringene. 7.4 Fremdriftsplan Selvom vi ble enige om å benytte oss av Scrum som metodikk lagde vi en fremdriftsplan for å se hva som er realistisk å utføre i hovedprosjektet. Som tidligere beskrevet så utarbeidet vi en product backlog med oppdragsgiver for hva som skal gjøres i prioritert rekkefølge. Fremdriftsplanen vi tok utgangspunkt i er vist i tabellen under. Tabell 1 - Fremdriftsplan 7.5 Dokumentstyring Til å begynne med benyttet vi oss av nettstedet Jotta for å ta backup og dele dokumenter. Dette har vist seg å ikke fungere så effektivt som vi forventet. Grunnen var at jotta ikke støttet synkronisering mellom flere PCer. Vi endret dette verktøyet med nettstedet Dropbox der man har mulighet til å synkronisere mellom PCer og samtidig arbeidet på et dokument. På DropBox har man versjonshistorikk på filene som gjør det veldig enkelt å spore tilbake til endringer. Side 16

18 7.6 Dagbok Vi har notert og loggført alle møtene og viktige hendelser i en dagbok. Det skulle gi oss mye bedre oversikt og enklere å gå tilbake til arbeidet og avgjørelser ved behov. Med dagboken kan veilederen og oppdragsgiver se og forstå arbeidet vårt lettere og hvilke valg som har blitt bestemt. 8. Resultater 8.1 Kravspesifikasjon Vi har gått gjennom alle kravspesifikasjonene og tilbakemeldingene vi har fått fra oppdragsgiveren. Produktet vårt samsvarer meget godt med kravspesifikasjonene og tilbakemeldingene vi har fått fra oppdragsgiveren. Dette er også sikret ved å kjøre jevnlige demonstrasjoner av løsningen underveis. 8.2 Leveranse Etter hver sprintmøte skulle alle i gruppen vise hverandre hva vi har gjort og hvor langt vi har kommet frem siden siste sprint møte. Hvis leveranse fyller opp til kravene så kan vi jobbe videre med neste oppgavene til neste sprint, hvis ikke så må utvikleren forbedre arbeidet og kunne gjøre ferdig oppgavene til neste sprint. 8.3 Verktøy Vi har benyttet oss av våre egne PCer til å utvikling av prosjektet. Programvarer som har blitt benyttet er: - Microsoft Visual Studio Microsoft SQL Server 2008 R2 - Microsoft Word - Adobe Photoshop - Microsoft Excel - DropBox - Jotta Stored procedures er ferdig lagrede sql-setninger i SQL Server. Fordelen ved å bruke procedures fremfør SQL i koden er mange, men de viktigste grunnene er sikkerhet og ytelse. Side 17

19 Dersom spørringene er store og komplekse vil det også av mange oppfattes mer ryddig å flytte denne delen inn i SQL-server fremfor å ha dette i selve koden. Andre fordeler er f.eks redusert klient/server trafikk og gjenbrukbarhet. Stored procedures reduserer lange sql queries. F.eks når vi skal legge til produkter så kan vi bare bruke den samme stored procedure om og om igjen. En nettbutikk er gjerne bygget opp sånt fordi du må fjerne/legge til hele tiden. 8.4 Prototyper Vi brukte prototyper til å bli enige om design med oppdragsgiveren. Måten vi løste dette på var å designe en prototype i en sprint og ved slutten av sprinten hadde vi en demo av dette. Der fikk vi tilbakemeldinger fra oppdragsgiveren på hva han ønsket å endre som ble tatt med i ny sprint backlog. Det ble lagd 3 prototyper før vi kom til en løsning som oppdragsgiveren var fornøyd med. Disse prototypene er beskrevet mer i Diskusjons kapittelet. Scrum gjorde det enkelt for oss å håndtere disse endringene på en effektiv måte. 9. Diskusjon Medutstyr går ut på å selge medisinskeprodukter på nettet. For å selge produkter uten at det oppstår problemer og feil med nettbutikken, så er det viktig at man har en nettside som fungerer riktig og effektivt. Målet med prosjektet er å lage en ny nettside for salg av medisinske produkter og tilbehør i sammenheng med produktene. Nettsiden skal erstatte over den tidligere versjon av nettsiden. Den gamle nettsiden ble kastet bort og vi startet helt fra bunn. Nettsiden skal ha mulighet å registrere kunder og lagre infomarsjon som historikk av transaksjoner og hvilke produkter kunden har kjøpt. Nettbutikken skal være organisert og ha en fin oversikt over produktene. Det ble følgende endringer underveis etter kravspesifikasjone: - Nyheter - Nyheter på facebook - Like på facebook - Forespørsler - Legge til og slette bilde - Søkeoptimalisering Side 18

20 - Mindre søkefelt - Visa/paypal - Kontakt oss (link) - Fjerne to rekker fra forsiden - Zen cart - Gjøre bilde på forsiden litt større Disse endringene ble lagt til i Product backlog. Figur 2 - Første utkast av prototypen Side 19

21 Her ville oppdragsgiveren fjerne to rekker fra forsiden. Lage heller en menylinje enn kategoriene på forsiden og mindre søkefelt. Figur 3 - Andre utkast av prototypen Her ønsket oppdragsgiveren å ha mindre menybar og facebook på siden. Og bildet skal være større på forsiden. Side 20

22 Tredje layout så slik ut: Figur 4 -Tredje utkast av prototypen Her syns oppdragsgiveren at det ser bra ut. Siden vil være lignende som denne. 9.1 Kvalitet på prosjektet Brukevennlighet Nettbutikken er ganske oversiktlig og lett å finne frem produkter. Vi har utviklet det slik at alle kan handle på Medutstyr.no uten å finne seg i noen vanskeligheter. Vi har testet hjemmesiden med testpersoner. Vi ga dem enkel oppgave å finne fram et produkt. Det klarte de uten problemer eller hindringer. Etterpå fikk de annen oppgave å registrere seg og kjøpe et produkt. Side 21

23 9.1.2 Utseende Oppdragsgiveren ønsket at nettbutikken skal være simpelt og ha ryddig utseende av medutstyr.no. Vi har arbeidet slik som oppdragsgiveren ønsker. Endelig produktet møtte kravene våres og nettbutikken ser meget fin med mindre detaljer på forsiden Sikkerhet Gjennom rammeverket til ASP.NET er de fleste sikkerhetsaspektene ivaretatt på en forsvarlig måte. For å kunne handle varer må man registere seg på nettsiden. Passord er kryptert som gjør det sikrere og tryggere for både brukere og admin. I databasen er ikke passord leselig. 9.2 Hva har vi lært fra prosjektet God og riktig planlegging er veldig viktig i et prosjekt. Å beregne riktig tidsbruk per oppgave var ikke så lett i begynnelsen. Noen oppgaver var mer krevende enn andre, og noen ganger beregnet vi tidsbruket mindre enn virkelige tiden. Gruppen er veldig fornøyd med arbeidet og metodikken vi brukte for prosjektet. Dette har vi lært gjennom prosjektet vårt: - Beregne tidsbruk på oppgavene - Planlegge riktig og nøye - Lage en kravspesifikasjon fortest mulig - Metodikk, Scrum. Hvordan Scrum fungerer og hvor mye det har å si for prosjekt utviklingen - Lære nye metoder og verktøy Side 22

24 10. Konklusjon Vi har utviklet en nettbutikk for medutstyr som fungerer med hensyn på funksjonelle og tekniske krav. Systemet inneholder en kunde/bruker side og en admin side. Basert på våre tanker og erfaringer med de ulike fasene, mener vi at vi har hatt en fin og engasjerende prosjektperiode. Vi støtte på mange utfordringer, men vi hadde en god progresjon innenfor tidsrammer. Det har vært gøy å jobbe sammen i gruppen og sammen med trivelige veiledere. I tillegg til å måtte sette oss inn i nye og spennende teknologier, har vi lært mye nyttig når det kommer til prosjektstyring og samarbeid. Vi har tilegnet oss gode erfaringer til å utvikle en større applikasjon, og under prosjektarbeidet har vi blitt introdusert for en rekke utfordringer og problemstillinger som vi mener vi vil dra nytte av i arbeidslivet. Hvis vi skal vurdere hva som kunne vært gjort annerledes så er det nok testing delen. Vi kunne gjerne ha tatt med enhetstest og ytelsetest. Samtidig kunne vi også prøvd Stresstesting. Det vil si at vi skulle teste hvordan serveren takler store mengde data og forespørsler (antall samtidige brukere.) Grunnen til at sistnevnte ikke har blitt testet er pga tid og ressursmangel. Denne testingen må også gjøres i samråd med discountasp som administrerer serveren. Vi burde også ha tenkt litt mer på vår mappestruktur og prøvd å dele det inn i f.eks admin mapper og kunde mapper sånn at det hadde blitt enklere hvis noen andre enn oss skal vidreutvikle. Uansett så er alle klassene og sidene veldig selvforklarende ved navnet. Gruppen har jobbet sammen før, kjenner hverandre godt og har samme ambisjonsnivå. Samtidig er gruppen satt sammen av tre meget forskjellige personer, der hver enkelt har sterke meninger om det meste. Vi mener at denne unike sammensetningen har gitt oss en fordel. Selv om gruppen har en tendes til å være enige, kommer vi alltid frem til en felles løsning som vi da mener er den beste. Dette fører til at det vi leverer ofte er mer gjennomført og at de fleste funksjoner og detaljer i produktet er gjennomtenkt. Sykefravær, ferier og dager der noen er litt mindre produktive enn vanlig overses ikke, men tidligere erfaringer med samme gruppe gjorde at vi stolte på hverandre. Dette har gitt medlemme stor frihet og et ønske om å gjøre sitt beste istedenfor at arbeidet føles som en plikt. Motivasjonen har derfor vært høy, og humøret godt, gjennom hele prosjektperioden. Side 23

25 Vi har jobbet etter smidig utviklingsmetodikk og dette har preget vår arbeidsfordeling positivt. Med dette mener vi at alle har fått deltatt i alle deler av prosjektet, og alle har fått en samlet forståelse over hele prosessen. Produktet i sin helhet har blitt godt motatt av brukere. Noen av tilbakemeldingene vi har mottatt er: God struktur, brukervennlig og solid. Dette gjør oss stolte og fornøyd med vår egen arbeid. Vi mener vi leverte et godt produkt. Programmet skalerer bra, har en rekke utvidelsemuligheter. Systemet settes i drift i starten av juni Vi håper at det skal bli en suksess og at både oppdragsgiveren og brukerene kommer til å bli fornøyde. Vi håper oppdragsgiver får stor nytte av produktet vi har utviklet. Side 24

26 11. Referanser Internett Bøker: Beginning ASP.NET 4.0 in C# Matthew MacDonald. Forlag: APress Pro ASP.NET 4.0 in C# Matthew MacDonald. Forlag: APress Side 25

27 12. Teknisk Spesifikasjon 12.1 Rammebetingelser Arbeidsgiver hadde ingen betingelser for type teknologi. Dette ble opp til gruppen å avgjøre. Valget falt på å utvikle prosjektet i ASP.NET. Dette fordi.net virker veldig spennende, og det er stadig større etterspørsel etter kompetanse på.net i arbeidslivet. Vi mener.net vil gi oss muligheten til å utvikle avanserte systemer rasket og enklet mulig p.g.a at rammeverket inneholder mange ferdige komponenter. ASP.NET helps you deliver real world Web applications in record time. To av tre i gruppen har hatt grunnleggende.net I faget Webapplikasjon. De fant det veldig spennende og mente at dette ville bli et fint utfordring for oss Utviklingsmiljø Ettersom vi skal utvikle prosjektet i ASP.NET valgte i Microsoft Visual Studio 2010 ultimate som utviklingsprogram. Denne gir også all nødvendige verktøy for å utvikle dette prosjektet i ASP.NET 12.3 Nettlesere Det er viktig at en webapplikasjon skal kunne kjøre i forskjellige nettlesere uten merkbart store forskjeller. Dette er noe vi har vært veldig opptatt av og vår applikasjon har blitt testet i Internet Explorer, Firefox, Opera og Google Chrome. Disse er de mest brukte nettleserne. De tolker syntaktisk korrekt kode på forskjellig måter slik at det var vært en utfordring å utvikle en webapplikasjon som fungerer optimalt i alle nettleserne. Vi mener at vi har funnet et godt kompromiss, og at vår web applikasjon vil fungere tilnærmingsvis optimalt i vanlige nettlesere Beskrivelse av teknologier ASP.NET 4.0 Vi mener ASP.NET gjør det raskere og enklere å lage webapplikasjoner enn f.eks PHP og JSP. Dette fordi ASP.NET inneholder mange ferdige kontroller og komponenter for funksjoner som ofte er brukt på webside. ASP.NET generer da automatisk xhtml og Javascript kode. 4.0 versjonen ble utgitt i april ASP.NET virket veldig spennende og hadde mange interessante løsninger vi ønsket å utforske. Side 26

28 C# C# er et programmeringsspråk som passer utmerket sammen med ASP.NET for å utvikle websider. C# er en blanding mellom C++ og JAVA. Serverkontrollene i ASP.NET kan ha forsjellige metoder, og da ligger disse metodene i kodefilene.cs som er C# filer. Et alternativ til C# er Visual Basic, men vi har valgt C# da det minner mest om JAVA som vi har tidligere hatt som fag på skolen. C# har også flere tekniske fordeler som f.eks typer, dessuten virker Visual Basic å være på vei ut av markedet Javascript Javascript lastes primært ned sammen med websiden, og utføres hos klienten imotsetning til C# koden som utføres på serveren. Javascript gjør det mulig å lage mer dynamiske websider. Vi har brukt Javascript for bilde animasjon (reklame) CSS Cascading Style Sheet eller stilark er en fil som kan styre utseendet eller designet til websider. Det gjør det mer strukturert da man kan skille kode fra design. CSS er en standard fra W3C SQL-server Microsoft SQL server er et relasjonsdatabase admintrasjonssystem utviklet av Microsoft. SQL server 2008 R2 ble utgitt i April 21, Den har blitt valgt som database fordi det er integerert i ASP.NET. Sql-server inneholder også mer funksjonalitet enn MySql Datastrukturer og oppbyging Arkitektur Bildet under viser flyten i webapplikasjonen. Dette er standard arkitektur for en webapplikasjon Side 27

29 Databasestruktur All nødvendig data blir lagret i en SQL-Server database. Databasen består av 12 tabeller. Figuren nedenfor viser hvordan databasen er bygd opp. Tabellene i databasen vil bli beskrevet lenger ned. Side 28

30 Figur 5 - ER diagram Side 29

31 12.6 Kommunikasjon mellom SQL server og ASP.NET 4.0 Siden ASP.NET er utviklet med SQL-Server passet dette oss veldig bra. ASP.NET er allerede satt opp til å kommunisere med SQL-Server, og derfor trengte vi ikke å gjøre noe spesielt for å få koblet det sammen. Det var også en av hovedgrunnene til at vi valgte SQL-Server. Hadde vi f.eks valgt My-Sql måtte det gjøres en god del tilpassninger. B.l.a måtte vi forandre på bin mappen Tabellforklaringer Image Figur 6 Image klassen Image inneholder alle bilder av alle produkter lagret. Koblet til Produkt tabellen Member Figur 7 - Member klassen Member inneholder all informasjon angående kunden. er unik for hver bruker. Side 30

32 CheckOutOrder Figur 8 - CheckOutOrder klassen Etter at bestillingen har blitt bekreftet blir det overført hit Product Figur 9 - Product klassen Product inneholder alle produktene som kan forandres i admin siden og som ses i kategorier for bruker OrderDetail Figur 10 - OrderDetail klassen Orderdetail lagrer informasjonen over orderen. Side 31

33 Nyheter Figur 11 - Nyheter klassen Nyheter inneholder alle nyheter som admin legger ut ShoppingCart Figur 12 - ShoppingCart klassen Bestillingen kommer her mens kunden driver å søker/kjøper flere ting. Til han bekrefter det InfoSenterKat Figur 13 - InfoSenterKat klassen Infosenterkat inneholder all informasjon om nettsiden lagret. Frakt/Retur, ordrer osv InfoSubCategory Figur 14 - InfoSubCategory klassen Side 32

34 InfoSubCategory inneholder kategoeriene til inforsenteret lagret, mens i den overnevnte er det informasjon i kategorien WishList Figur 15 - WishList Wishlist inneholder alle produktene som kunden legger til i ønskelisten lagret FAQ Figur 16 - FAQ FAQ inneholder alle FAQ spørsmålene. Det er admin som legger de ut ProductCategory Figur 17ProductCategory ProductCategori inneholder alle kategoriene til produktene lagret Stored Procedures Stored procedures er ferdig lagrede sql-setninger i SQL Server. Fordelen ved å bruke procedures fremfør SQL i koden er mange, men de viktigste grunnene er sikkerhet og ytelse. Dersom spørringene er store og komplekse vil det også av mange oppfattes mer ryddig å flytte denne delen inn i SQL-server fremfor å ha dette i selve koden. Andre fordeler er f.eks redusert klient/server trafikk. Stored procedures reduserer lange sql queries. F.eks når vi skal Side 33

35 legge til produkter så kan vi bare bruke den samme stored procedure om og om igjen. En nettbutikk er gjerne bygget opp sånt fordi du må fjerne/legge til hele tiden. Figur 18 - Stored Prosedures Stored procedures: Checkoutorder Her ser man et eksemple på stored procedure. I denne er det tre forskjellige queries. Denne blir gjort kall på når man trykker på gå til kasse som vi forteller om lenger ned Beskrivelse av nettsiden Generell beskrivelse Målgruppen for nettsiden er kundene til Medutstyr. Samtidig er det også en admin del som vil bli brukt for å holde oversikt/orden. Vi tar for oss kunde delen først Side 34

36 Navigasjonsmoddell Kunden/Bruker Figur 19 - Navigasjonsmodellen Figuren viser flyten for kundene. Brukeren har mulighet til å logge seg inn med en gang eller gjøre det når vedkommende har bestemt seg for å kjøpe. Man har alltid muligheten til å gå tilbake hvis man vil. Kunden kan også kansellere det når som helst. Min side og ønskeliste er ikke tilgjengelig for vanlig brukere. Kun når man er logget inn som kunde kan man se på det. Utenom det er det likt for kunde og bruker Side 35

37 12.10 Startsiden Figur 20 -Startsiden Det første brukeren møter er en velkomstside hvor brukeren får flere valg. Det er mye av dette som kommer til å være på alle sider: Logoen er plassert øverst til venstre i alle sider. Du kan alltid trykke på den og gå tilbake til startsiden Nederst er det informasjon om bedriften som kommer til å være med på alle sider. Det er mulig å trykke på E-post og bli direkte overført til kontakt oss siden hvor man kan sende mail. Øverst til høyre vil du hele tiden ha mulighet til å logge inn eller registere deg gjennom alle sidene. Søk funksjon kommer også til å være over alle sider Topp Menyen er også uforandret for bruker (Kunde vil få en min side og ønskeliste) Handlekurv knappen til høyre er på alle sider. Side 36

38 For startsiden har du nyheter som admin kan forandre (dynamisk.) Det store bildet man ser over produkter i fokus er en samling av flere bilder som byttes etter X sekunder ved hjelp av Javascript. Ellers har du mulighet til å navigere deg rundt Produkter Figur 21 - Produkter Når man trykker på produkter får man ny meny til venstre. Her får du se alle kategorier som finnes. Dette er som veldig populære nettbutikker fungerer (Komplett og MPX.) Begge har meny på toppen og til venstre. Videre kan du lese om Side 37

39 produktet etter å ha valgt kategori, og så enten legge til i handlekuv eller ønskeliste. Akkurat på dette bildet er det blitt lagt til i handlekurv som har oppdatert prisen Handlekurv Figur 22 - Handlekurv Du kan når som helst trykke på handlekurv knappen og komme til dette skjermbildet. Her får du oversikt over alle produkter du har lagt til i handlekurven. Du kan du velge om du vil slette eller forandre antall. Så kan du forsette å handle eller bestemme deg for å gå til kasse. Når du har valgt en produkt og trykket kjøp knappen så blir følgende metode kjørt for å legge til produktet i handlekurven: Figur 23 - Page load metode for ShoppingCart Når man trykker på kjøp, så blir page load metoden kalt, og den kjører FillShoppingCart. Side 38

40 Figur 24 - Fyll handlekurv kode Her blir produktet lagt til i handlekurven. Figur 25 - Teller antall varer Denne metoden teller antall varer som er i handlekurven for å regne ut prisen. Figur 26 - Oppdater handlekurv Når du trykker på oppdater handlevogn så blir denne metoden kjørt. Den kaller på to metoder. Først UpdateItems som forandrer antall varer eller sletter og så FillShoppingCart som er nevnt tidligere. Denne brukes for å enten slette varer du Side 39

41 har. Eller så kan den oppdatere antall varer. Kjøpe flere enn en, eller bytte tilbake til en istedenfor 2 f.eks. Når du trykker på Gå til kasse så blir følgende metode kjørt: Figur 27 - gå til kasse Hvis du er logget inn allerede blir du sendt videre til betalingssiden, eller så blir du sendt til logg inn siden for å logge deg inn eller registrere deg Registrering Figur 28 - Login Side 40

42 Etter å ha trykket gå til kasse vil du få mulighet til å logge deg inn. Hvis du ikke er registerert som bruker allerede, kan du trykke på registrer knappen. Du har også mulighet til å trykke på glemt passord hvis du ikke husker den. E-postadressen blir ved innlogging lagret i Session-objektet for å holde rede på hvilken bruker som er innlogget. For logg inn bruker vi denne metoden: Figur 29 Login kode Her spør metoden om to verdier. Etter at den får verdiene så går den til register member klassen. public static class RegisterMember { public static class ProceduresNames { public static string memberlogin = "memberlogin"; } } I registermember klassen har vi en stored procedure som heter memeberlogin. Denne stored procedure blir kalt opp av registermember klassen. Side 41

43 Figur 30 - Stored procedure Dette er selve stored procedure som er i databasen. Denne sjekker i databasen om og passord stemmmer. Hvis det stemmer så logger du inn, eller så får du en feilmelding om at det er feil /passord. Figur 31 - Registrering av ny kunde Side 42

44 Hvis du trykker på registrerer knappen kommer du til denne skjermbildet. Her må du fylle ut informasjon og registere deg. Du må skrive ordentlig epost eller så får du feilmelding. Begge epost adressen og passord må stemme eller så kommer det feilmeldinger da også. Mobil nummer blir også sjekket. Det må være åtte siffere. Samme gjelder postnr også. Det kan maks være fire siffere. Samme mail kan ikke registereres to ganger heller. I databasen vil brukeren bli lagret med e-postadresse. Denne er unik for hver bruker. Derfor er det e-postadressen som må oppgis ved innlogging. For registrering brukes denne metoden: Figur 32 - Registrering Her tar man imot alle verdiene. Samtidg sjekker den om samme epost adressen er i bruk allerede. Side 43

45 Figur 33 - sjekk om epost finnes allerede Dette er selve metoden for å sjekke om e-post adressen er registrert fra før av. Hvis epost ikke finnes fra før av, så blir metoden registermember gjort kall på. public static class RegisterMember { } public static class ProceduresNames { public static string duplicatemember = "duplicatemember"; } Her er stored procedure duplicatemember gjort kall på. Figur 34 - SQL setning som sjekker om en som kunden skrev er registrert fra før av Side 44

46 Denne prosedyren sjekker i databasen om samme epost adressen har blitt registerert allerede. Hvis ikke så blir vedkommende registerert. Hvis epost adressen er registrert får du en feilmelding opp Sjekkut Figur 35 - Sjekk ut side Dette er den siste siden. Her får du en liste over hvilken varer du skal kjøpe, antall varer. Prisen for en vare, og så total pris for hele ordere. Du kan velge om du vil betale med paypal som oppdragsgiveren ønsket. Du har ogsåmulighet til å velge om du vil motta faktura istedenfor. Hvis du trykker på paypal knappen så blir du direkte overført til paypal sine sider. Dette har ikke noe med oss å gjøre. Hvis du derimot trykker på betal knappen så får du en bekreftelse på betalingen. Samtidig får du også et ordre nummer. Dette blir også sendt til deg på e-post. Metoden for betal knappen: Side 45

47 Figur 36 - betal knappen Beskrivelse av Admintrasjonsystem Generell beskrivelse Mågruppen for bruk av adminstrasjonsystemet er sjefen for medutstyr. Dette er som nevnt tidligere et enkeltforetak. Systemet har derfor kun en rolle: Admin. Admin har tilgang til alle funksjoner og det er ikke satt noen begrensninger. For å få tilgang til admin siden må man logge seg inn med en spesiell brukernavn og passord som vi gir til admin. Side 46

48 Navigasjonsmodell for Admin Figur 37 - Navigasjonsmodellen for admin Admin startside Figuren viser flyten for admin. Først må admin logge seg på. Dermerd blir topp menyen forandret til det man ser ovenfor. Her kan man kortfattet se alle valg admin har. Vi kommer til å snakke mer om dette lengre ned. Admin har hele tiden mulighet til å avbryte det han gjør. Side 47

49 Figur 38 - Admin startside Når du logger deg inn på admin siden vil topp menyen forandre seg, men hovedsiden vil se det samme ut. Vi vil ikke vise skjermbilder av alle sidene siden mange av de fungerer på ganske lik måte. Her har admin flere valg: Side 48

50 Produkter Figur 39 - Produkter Når du først går inn på produkt siden så får du et valg mellom å vise alle produkter eller kategorier som er i databasen eller så kan du velge sette inn nye. Begge fungerer på den samme måten så her viser vi bare produkt delen. Figur 40 - Produktvisning Hvis du vil først se produktene så trykker du på vis knappen. Her får du valg mellom å vise nåværende kategorier eller produkter. Figur 41 - Produktdetaljer Her kan du se alle produktene. Alle produktene har en unik id. Du kan slette produktene eller så kan du endre beskrivelsen hvis du vil. ID kan selvfølgelig ikke bli forandret. Side 49

51 Figur 42 - Sett inn produkter Hvis du vil derimot sette inn en ny produkt så trykker du sett inn fra første bilde. Deretter velger du om du vil enten sette inn kategori eller om du vil sette inn et nytt produkt. Her har vi valgt å sette inn en ny produkt. Du må først velge hvilken kategori den skal legges i. Så velger du modell nummer og navn. Deretter pris og beskrivelse. Til slutt skriver du antall som du har inne på lageret. Du må også laste opp et bilde eller så får du feilmelding. Koden for å sette inn et produkt er følgende: Side 50

52 Figur 43 - Sett inn produkter kode Her blir først alle verdiene tatt imot. Deretter kjøres metoden myadmin.addproducts. Den sjekker om brukeren har skrevet inn riktige verdier. Deretter kjøres neste metode som sjekker om bildet er blitt lastet opp eller ikke. Hvis begge metodene blir godkjent så blir produktet lagt til. Hvis ikke, så får brukeren feilmelding. Koden for addproducts metoden: Side 51

53 Figur 44 - Add products Koden for å sjekke om bildet er lastet opp: Figur 45 - Sjekke om bilde er lastet opp Side 52

54 Ordre Figur 46 - Ordre Her har du bare en mulighet hvor du kan trykke vis og så kommer alle ordrene opp. Admin har mulighet til å endre datoen den skal bli sendt hvis han vil. Admin kan også slette. Koden for å vise ordre er: Figur 47 - kode for å vise ordre Når du klikker på Vis så blir metoden bind(); kalt opp. bind(); metoden er som følgende: public void bind() { con = new SqlConnection(Connection); con.open(); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from CheckOutOrders AS COO,OrderDetails AS OD, Members AS M WHERE COO.CustomerID=M.CustomerID and OD.OrderID=COO.OrderID order by OD.orderid desc",con); DataSet ds = new DataSet(); da.fill(ds, "checkoutorders"); GridView1.DataSource = ds.tables[0]; GridView1.DataBind(); con.close(); } Figur 48 - Kode for å hente informasjon Måtte copy paste denne metoden fordi select setningen var så lang og derfor ble bildet veldig dårlig. Denne metoden kjører sql setningen som står på linje tre. Den går inn i tre tabeller og henter ut all informasjon som trengs for å vise ordre. Side 53

55 Nyheter Nyheter fungerer på samme måte som produkter. Du har et valg mellom å enten vise alle de nåværende nyhetene eller sette inn nye nyheter. Under vis så kan du slette eller endre navn, mens under sett inn så kan man velge overskrift og skrive nyheten. Koden for å slette nyheter: Figur 49 - Kode for å slette nyheter Hver nyhet har unik ID. Metoden finner ID og sletter den ved bruk av sql setningen. Etterpå kjører den bind(); metoden igjen for å vise nyhetene som er i databasen Kunde Kunde fungerer på samme måte som ordre. Når du trykker på kunde får du oversikt over alle kunder som er registerert samt all informasjon om dem. Du har mulighet til å slette kunder eller endre adresse om det skulle være nødvendig Koden for å endre kunden: Figur 50 - Kode for å endre kunde Når admin trykker på edit knappen så blir denne metoden kalt opp, og edit knappen forandres til Update. Samtidig kan du forandre på tekstfelten. Når du igjen trykker på update blir følgende metode kjørt: Side 54

56 Figur 51 - Oppdatere kunde Denne metoden plukker opp teksten du har skrevet, og kjører en update sql setning som oppdaterer tekstfeltet. Samtidig kjøres bind(); igjen for å få den nye listen Meldinger Når du trykker på meldinger så blir du overført til serveren innebygde mail system. Her kan du sjekke og sende mail din. Alle forespørsler fra folk som kontakter deg vil bli sendt hit. Figur 52 - Meldinger Sett Admin Selv om dette er en enkelforetak og det sannsynligvis kommer til å være kun en admin har vi gitt han en mulighet til å sette inn ny admin hvis han har lyst. Det fungerer på samme måte som registrering gjør, men bare at han får admin priviligeum også. Koden for å registrere admin er den samme som du så for å registrere kunde. Mens kunden får int IsUser = 0; så får admin int IsUser = 1. Side 55

57 Infosenter Figur 53 - Infosenter Infosenter fungerer på samme måte som produkter gjør. Du har her mulighet til å sette inn kategorier som skal være i venstre meny når du trykker på info senter, og så sette inn teksten som skal være i de forskjellige kategoriene. Du kan også endre og slette som du ønsker. Her har vi bare tatt med Sett inn beskrivelse vinduet. Du velger kategori som allerede er registrert og skriver en beskrivelse for den FAQ Figur 54 - FAQ Fungerer på samme måte som produkter, men på en litt mer forenklet måte. Du kan se alle de FAQ du har lagt ut, og endre svaret. Eller så kan du bare sette inn nye FAQ. Bildet ovenfor viser hva som skjer når du trykker på sett inn ny FAQ. Side 56

58 12.14 Sikkerhet Gjennom rammeverket til ASP.NET er de fleste sikkerhetsaspektene ivaretatt på en forsvarlig måte, og da spesielt med tanke på dette systemet ikke håndterer store summer eller viktige fiansielle transaksjoner. I systemet ligger fokuset mest på registerering og innlogging. Ingen bruker skal f.eks få oversikt over andre brukeres bestillinger. Med tanke på lagring av passord hadde vi tre valg. De kan enten lagres i klartekst, kryptert eller hashed. Vi valgte kryptert fordi dette gjør det mulig for en bruker å få tilsendt passordet på e-post om vedkommende har glemt det. Dette ville ikke vært mulig hvis passordet blir hashed. At passordet blir kryptert betyr at passordet ikke vil være leselig i databasen. Kun den mest nødvendigste informasjonen som navn, e-post og telefonnummer blir lagret om bestiller. Alle har tilgang til å bestille produkter osv, mens admintrasjonssystemet er passordbeskyttet. Kun admin har tilgang her. Når det gjelder sikkerhetslagring av alle data gjøres det hos servertilbyder, og verken vi som utviklere eller oppdragsgiver trenger å ta hensyn til dette Krav til server For at applikasjonen skal kunne kjøres på en server kreves Kommuikasjon med en SQL-Server Microsoft.NET Framwork Fremtidige utvidelser og forbedringer Betaling med kort Vi fikk aldri krav fra oppdragiveren at det skulle være en mulighet å betale med VISA eller Mastercard online, men det er noe vi kunne gjort i fremtiden hvis oppdragsgiver ønsker det Bekreftelse på sms En mulig løsning kunne vært at kunden fikk en bekreftelse på mail, og at kunden fikk en bekreftelse at varen er sendt fra oss på sms Ansatt Det kan hende at bedriften etterhvert vil ansette flere folk. Da kan det være nødvendig med to forskjellige roller. Ansatt og Admin. Noen ting må begrenses for ansatt. F.eks en Side 57

59 ansatt kan ikke ha muligheten til å sette ny admin/ansatte. Grunnen til at vi ikke har laget det er fordi oppdragsgiveren sa at det ikke var nødvendig akkurat nå Statistikk Det er en god del statistikk som kan hentes ut av databasen. Det er mulig å lage en del statistikk som vi ville gjerne gjøre. F.eks se hvor mange varer som har blitt solgt i forskjellige dager,mnder eller år. Hvilken vare som har blitt solgt mest osv Nyheter Mulig løsning er å koble facebook siden til medutstyr på nyhet. Så når du trykker på nyhet så ser du facebook siden hvor oppdragsgiveren kan legge ut nyheter om tilbud osv. Da slipper han å legge ut på begge sider Sitemap Lage en enkel sitemap side hvor all informasjon fra A-Å finnes. Så hvis kunden vet akkurat hva han leter etter kan han gå direte på site map og trykke f.eks ØNH instrumenter og få en liste med all produkter innefor det. Denne kan også selvfølgelig være tom hvis ikke det er noe inne i databasen Ordre Ha forskjellige ordre sider for å skille mellom ordre som er betalt med PayPal og som har fått faktura tilsendt Les mer knappen på reklamene I noen av bildene kan det være en les mer knapp. På startsiden. Mens bildene forandres kan det hende at kunden vil lese om det ene bildet og vil trykke på les mer. Dette må gjøres i Javascript idag. 13. Testrapport Vi har jobbet i en iterativ utviklingsprosess og hver funksjon i applikasjonen har blitt fortløpende testet før den har blitt godkjent. Testene i denne rapporten er utført på den endelige versjon av den Denne rapporten har for hensikt å avdekke eventuelle feil som ikke har blitt oppdaget tidligere, eller feil i allerede godkjente funksjoner som har kommet av endringer i andre funksjoner. Bruker/admin testene er tester Side 58

60 som er manuelt utført. Prosjektet som vi har utviklet skal settes i produksjon, og derfor har vi lagt stor vekt på brukerkvalitet og grundig testing. Vi har også brukt to testpersoner. En eldre lege og en student som studerer medisin. Begge to er hovedmålgruppen til siden. Hovedhensikten med å bruke testpersonene er å avdekke svakheter i brukerkvaliteten. Klient Intel Core i5 2,67Ghz 4 GB systemminne Microsoft Windows 7 Internet Explorer Server https://www.discountasp.net/ Side 59

61 13.1 Brukertest Testen er delt opp i to. En bruker test og en admin test. Funksjon Test Kommentar Registrerer deg som kunde Logg inn som kunde Like knappen for facebook Søke etter produkt med teksten Søke etter produkt med teksten litt Lese nyheter Send mail til admin Legg til et produkt Glemt passord Bruk betal knappen for å betale for produktene dine Trykk på knappen opprett konto øverst til høyre. Deretter fyll ut informasjon og trykk registrer Trykk på knappen Logg inn øverst til høyre og logg deg inn med brukernavn og passord Trykk på Like knappen under facebook avsnittet Trykk søk i søkefeltet uten å skrive inn noe tekst Skriv litt i søkeboksen og trykk søk Trykk på les mer knappen under nyheter Trykk på mailen nederst eller kontakt oss øverst til høyre. Deretter fyll ut informasjon og trykk på send Naviger deg gjennom siden (ikke bruk søk) og finn produktet 3M Littmann Elektronisk Stetoskop Modell 3200 og legg den til i både ønskeliste og handlekurv etter å ha logget inn Naviger deg gjennom siden og reset passordet ditt ved å skrive inn adressen som er registrert Etter at du har gjort legg til et produkt testen så går du videre og trykker på Gå til kasse. Trykk da på Betal og få faktura send på mail Ok Ok Ok, du får et nytt vindu for å logge deg inn på facebook hvis ikke du allerede er logget inn. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Side 60

62 Bruk paypal knappen for å betale for produktene dine Slette vare fra handlekurven Øke og minke antall varer for et produkt Etter at du har gjort legg til et produkt testen så går du videre og trykker på Gå til kasse. Trykk da på paypal logon Etter at du har gjort legg til et produkt testen så skal du slette den. Etter at du har gjort legg til et produkt testen så skal du prøve å endre antall varer til 3. Etter det skal du endre det tilbake til 1 igjen. Ok, litt treig Ok Ok 13.2 Administrative tester Mange av disse funksjonene er små funksjoner og like, men som er veldig viktig at fungerer. Derfor måtte vi få testet dem alle separert (legge til,endre og slette) Funksjon Test Kommentar Logg inn som adminstrator Logg inn som gyldig adminstrator Ok Legge inn et nytt produkt Velg produkter fra toppmenyen. Så velger du sett inn. Velg produkter og fyll ut nødvendig informasjon og sett inn Ok Legge inn kategori Vis produkter Vis kategori Slett produkter Slett kategori Velg produkter fra toppmenyen. Så velger du sett inn. Velg kategori og fyll ut informasjon og trykk på sett inn Velg produkter fra toppmenyen. Så velger du vis og velger produkter Velg produkter fra toppmenyen. Så velger du vis og velger kategori Gjør vis produkter funksjonen. Deretter trykker du på delete på produktet Gjør vis kategori funksjonen. Deretter trykker du på delete på Ok Ok Ok Ok Ok Side 61

63 det kategoriet du vil slette Endre kategori Endre produkt Endre Ordre Slette ordre Sett inn nyheter Slette nyhet Endre nyhet Slette kunde Endre kunde Serverens innebygd mail system Sette ny admin Vis alle kategoriene i infosenter Vis beskrivelse av kategoriene i infosenter Endre kategori i infosenter Gjør vis kategori funksjonen. Deretter trykker du på edit og forandrer navnet på kategorien Gjør vis produkt funksjonen. Deretter trykker du på edit og forandrer beskrivelsen på produktet Velg ordre fra toppmenyene. Trykk på vis. Trykk på edit og forandre dato Velg ordre fra toppmenyen. Trykk på vis. Slett en av ordrene som er registrert Velg nyheter fra toppmenyen. Trykk på sett inn. Velg passende kategori og skriv nyhet Velg nyheter fra toppmenyen. Trykk på vis. Slett en av dem Velg nyheter fra toppmnyen. Trykk på vis. Endre en av dem Velg kunde fra toppmenyen. Slett en av kundene Velg kunde fra toppmenyen. Endre adressen til en av kundene Trykk på meldinger fra toppmenyen. Skriv inn passord og bruker navn for å få tilgang til mail systemet Velg admin fra toppmenyen. Fyll ut informasjon og trykk sett inn Velg Infosenter fra toppmenyen. Trykk på vis, og så velg kategori. Velg info fra toppmenyen. Trykk på vis og så velg description Gjør vis alle kategoriene i infosenter funksjonen. Deretter Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Side 62

64 trykk på edit og forandre navnet på kategorien Slett kategori i infosenter Endre beskrivelse av kategoriene i infosenter Sett inn kategori i infosenter Sett inn beskrivelse i en kategori i infosenter Slett beskrivelse i infosenter Vis Faq Endre faq Slett Faq Sett inn Faq Gjør vis alle kategoriene i infosenter.deretter trykk delete på en av dem Gjør vis beskrivelse av kategoriene i infosenter. Deretter trykk på edit og forandre beskrivelsen Trykk på infosenter fra toppmenyen. Velg sett inn. Velg kategori, skriv inn kategori navn og trykk på sett inn Trykk på infosenter fra toppmenyen. Velg sett inn. Velg beskrivelse. Velg hvilket kategori du vil sette inn beskrivelse for. Skriv beskrivelsen Gjør vis beskrivelse av kategoriene i infosenter. Deretter sletter du en av dem Trykk på FAQ i toppmenyen. Velg vis Gjør vis faq. Velg edit og skriv et annet svar. Trykk update Gjør vis faq. Velg delete på en av dem Velg FAQ fra toppmenyen. Trykk på sett inn. Skriv inn spørsmålet og svar. Trykk på sett inn Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 13.3 Testplan ferdig produkt Testplanen tar utgangspunkt i bestillingssystemet og ikke administrasjonssytemet. Dette er fordi admin/ansatte kan bli gitt opplæring i bruk av systemet. Det viktigste å Side 63

65 teste var bestilling av varer. Begge testpersonene ville ikke at navnet eller bildet skulle legges ut og det respekterer vi. Det er ikke helt optimalt, men å finne en student som studerer medisin (spesielt når de har eksamen) og en lege som er villig til å bruke tid på dette er ikke så veldig enkelt. Vi har valgt å kalle dem Per og Pål. Testen er gjennomført etter følgende scenario Scenario 1: Du har hørt av venner at det har kommet en ny billig nettbutikk som selger medisinsk utstyr. Dette gjør at du blir veldig intressert og bestemmer deg for å teste det ut ved å kjøpe noen stetoskoper. Du bestemmer deg for å kjøpe 3M littmann Classic II S.E Stetoskop og 3m Littmann Master Classic II Stetoskop. Den første vil du ha to av, og den andre vil du kjøpe 3 av Personlighet Legen Navn: Per Alder: 45 Sivilstand: Gift, tre barn Utdanning/Bakgrunn: Jobbet som lege i flere år Bruker data på jobben, men ingen spesiell it eller design kompetanse 13.6 Testresultat Vi må si at vi ble meget overrasket over datakunnskapene til Per. Dette gjorde han enkelt og greit. Vi fant ut etterhvert at han har handlet på andre nettbutikker før. Han synes at dette var ganske enkelt og greit, og likte spesielt muligheten at man bare kunne trykke betal og få en faktura tilsendt på e-post istedenfor å betale med paypal med en gang. Per forteller at han har mange eldre kollegaer på jobben som er skeptiske til å betale med kort på internet. Han hadde en del spørsmål angående levering, frakt osv. Dette skyldes nok at vi ikke har lagt ut FAQ og heller ikke oppdatert infosenter. Side 64

66 13.7 Personlighet Medisin Studenten Navn: Pål Alder: 24 Sivilstand: Ugift, ingen barn Utdanning/Bakgrunn: Studerer medisin Er som alle andre studenter flittig databruker. Noen spesielle it kunnskaper har han derimot ikke Testresultat Pål skuffet oss heller ikke. Han var t.o.m kjappere enn Per. Han har ikke så mye erfaring fra nettbutikker som selger medisinsk utstyr. Derimot har han mye erfaring fra nettbutikker som komplett.no og mpx.no. Her har han handlet mye og fortalte oss at menyen vår lignet mye på dems. En topp meny og en meny til venstre. Han synes det var veldig enkelt å finne seg fram. Han synes også at prosessen fra start siden til bekreftelse var veldig enkelt. Spesielt hvis man er allerede registerert som kunde og kan bare logge inn etter å ha trykket gå til kasse Konklusjon Testrapporten har gitt oss en god oversikt som viser at alle funksjonene i applikasjonen fungerer som de skal. Vi hadde tatt høyde for at det kan gå litt treg når siden skal kobles opp mot paypal. Vi mener at gjennom denne testingen har vi kunne utviklet et godt system med gode funksjonaliteter som er selvforklarende og enkle å bruke for brukerne/admin. En funksjonalitet har ingen verdi om den ikke blir brukt. Et system kan aldri bli testet fullstendig, og antageligvis vil feil og mangler bli oppdaget i fremtiden også. Prosjektgruppen vil benytte anledningen til å takke testpersonene som har engasjert seg og bidratt for å teste systemet. Dere har gitt oss mulighet til å lage et produkt med god kvalitet, og som brukerme vil sette pris på. Side 65

67 Figurer Figur 1 - Scrum beskrivelse Figur 3 - Første utkast av prototypen Figur 4 - Andre utkast av prototypen Figur 5 -Tredje utkast av prototypen Figur 6 - ER diagram Figur 7 Image klassen Figur 8 - Member klassen Figur 9 - CheckOutOrder klassen Figur 10 - Product klassen Figur 11 - OrderDetail klassen Figur 12 - Nyheter klassen Figur 13 - ShoppingCart klassen Figur 14 - InfoSenterKat klassen Figur 15 - InfoSubCategory klassen Figur 16 - WishList Figur 17 - FAQ Figur 18ProductCategory Figur 19 - Stored Prosedures Figur 20 - Navigasjonsmodellen Figur 21 -Startsiden Figur 22 - Produkter Figur 23 - Handlekurv Figur 24 - Page load metode for ShoppingCart Figur 25 - Fyll handlekurv kode Figur 26 - Teller antall varer Figur 27 - Oppdater handlekurv Figur 28 - gå til kasse Figur 29 - Login Figur 30 Login kode Figur 31 - Stored procedure Side 66

68 Figur 32 - Registrering av ny kunde Figur 33 - Registrering Figur 34 - sjekk om epost finnes allerede Figur 35 - SQL setning som sjekker om en som kunden skrev er registrert fra før av Figur 36 - Sjekk ut side Figur 37 - betal knappen Figur 38 - Navigasjonsmodellen for admin Figur 39 - Admin startside Figur 40 - Produkter Figur 41 - Produktvisning Figur 42 - Produktdetaljer Figur 43 - Sett inn produkter Figur 44 - Sett inn produkter kode Figur 45 - Add products Figur 46 - Sjekke om bilde er lastet opp Figur 47 - Ordre Figur 48 - kode for å vise ordre Figur 49 - Kode for å hente informasjon Figur 50 - Kode for å slette nyheter Figur 51 - Kode for å endre kunde Figur 52 - Oppdatere kunde Figur 53 - Meldinger Figur 54 - Infosenter Figur 55 - FAQ Figur 56 - Logg inn Figur 57 - Startsiden Figur 58 - Endre og slette kategorier Figur 59 - Sett inn kategori Figur 60 - Sett inn produkt Figur 61 - Ordreoversikt Figur 62 - Nyhetsoversikt Figur 63 - Sett inn nyhet Side 67

69 Figur 64 - Oversikt over alle kunder Figur 65 - Oversikt over alle kategorier Figur 66 - Oversikt over alle beskrivelser til kategoriene Figur 67 - Sett inn ny kategori Figur 68 - Sett inn beskrivelse i en kategori Figur 69 - Oversikt over FAQ Figur 70 - Sett inn FAQ Side 68

70 14. Vedlegg:1 Brukerveiledning Generell beskrivelse Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssytemet og bestillingssytemet. Målgruppen for administrasjonssytemet er admin hos medutstyr. Vi har ikke tatt med veiledning for kunder. Det er ikke nødvendig å lese en manual for å foreta en bestilling. Prosessen for en kunde er veldig selvforklarende. Hvis kunden lurer på noe kan han isåfall sjekke infosenter eller faq. Alle funksjoner beskrevet her er laget for å adminstrere nettsiden. Derfor har alle endringer som blir gjort i administrasojnsystemet en innvirkning på hva som vises for kunder/bruker. Det bør derfor vises med forsiktighet med hva som skal legges ut. Etter alle endringer som gjøres bør man også forsikre seg om at alle endringer er riktige. Dette gjøres enkelt ved å logge ut når du er ferdig og navigere deg rundt. Man trenger ingen større it-kompetanse for å lese denne manualen. Det er forventet at brukeren er kjent med internett som medium. Innlogging For å logge deg inn som admin trykker du på logg inn øverst til høyre. Admin og kunde har samme logg inn, men admin har en spesiell og passord. Side 69

71 Figur 55 - Logg inn Startsiden Startsiden er det første du møter etter at du har logget deg inn som admin: Side 70

72 Figur 56 - Startsiden Oversikt over kategorier Naviger deg til: Produkter Vis Kategorier Her kan du endre eller slette kategoriene Side 71

73 Figur 57 - Endre og slette kategorier Oversikt over produkter Naviger deg til: Produkter Vis Produkter Her kan du endre beskrivelsen til en produkt eller så kan du slette den. Sett inn ny kategori Naviger deg til: Produkter Sett inn Kategori Her trenger du bare å skrive inn kategorien du vil sette inn. Side 72

74 Figur 58 - Sett inn kategori Sett inn ny produkt Naviger deg til: Produkter Sett inn Produkt Velg hvilken kategori du vil sette produktet ditt inn i. Deretter fyll ut riktig informasjon og last opp bildet tilslutt. Figur 59 - Sett inn produkt Oversikt over alle ordre Naviger deg til: Produkter Vis Du har muliget til å endre Ship dato eller slette orderen. Side 73

75 Figur 60 - Ordreoversikt Oversikt over nyheter Naviger deg til: Nyheter Vis Her kan du slette eller endre nyheten. Figur 61 - Nyhetsoversikt Sett inn nyhet Naviger deg til: Nyheter Sett inn Skriv inn kategori(overskrift) og selve nyheten. Figur 62 - Sett inn nyhet Side 74

76 Oversikt over alle kunder Naviger deg til: Kunder Her har du mulighet til å se alle kunder som er registrert. Du kan endre adressen hvis den har blitt skrevet feil. Du har også mulighet til å slette kunder. Figur 63 - Oversikt over alle kunder Inbox Naviger deg til: Meldinger Når du klikker her åpner et nytt vindu hvor du må skrive brukenavn og passord. Da får du tilgang til mail systemet som fungerer på samme google mail, hotmail osv. Her mottar du også mail brukere har sendt gjennom kontakt oss. Sett Admin Naviger deg til: Sett Admin Her trenger du bare å fylle ut informasjonen og trykke sett inn. Obs: Det er ikke mulig å slette admin når du har lagt han til ennå og han har like rettigheter som deg (Fremtidig utvidelse) Oversikt over kategorier i Infosenter Naviger deg til: Infosenter Vis Kategori Her kan du slette eller endre kategoriene. Side 75

77 Figur 64 - Oversikt over alle kategorier Oversikt over beskrivelsene til kategoriene i infosenter Naviger deg til: Infosenter Vis Description Her kan du forandre beskrivelsene til de forskjellige kategoriene som du har satt inn. Du kan også slette de. Figur 65 - Oversikt over alle beskrivelser til kategoriene Sett inn ny kategori i infosenter Naviger deg til: Infosenter Sett inn Kategori. Skriv inn kategori navnet du ønsker og trykk Sett inn. Figur 66 - Sett inn ny kategori Side 76

78 Sett inn beskrivelse i en kategori i infosenter Naviger deg til: Infosenter Sett inn Description Velg kategori og skriv ønsket beskrivelse Figur 67 - Sett inn beskrivelse i en kategori Oversikt over FAQ Naviger deg til: Faq Vis Her får du oversikt over nåværende FAQ som er på siden. Du kan endre svarene eller slette dem. Figur 68 - Oversikt over FAQ Side 77

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju.

HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju. Studieprogram: Dataingeniør Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2009-27 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015 Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs

Detaljer

FoodView. Hovedprosjekt, våren 2013. Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema. Steinar Iversen. Erling Sandbekk. Geir Løitegaard Henrik Skjolden

FoodView. Hovedprosjekt, våren 2013. Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema. Steinar Iversen. Erling Sandbekk. Geir Løitegaard Henrik Skjolden FoodView Hovedprosjekt, våren 2013 Gruppe 30: Muhammed Ibraheem Cheema Steinar Iversen Erling Sandbekk Geir Løitegaard Henrik Skjolden PROSJEKT NR. 30 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics

Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics Side 1 av 35 1 Forord Denne produktdokumentasjonen er tiltenkt de som skal vedlikeholde, videreutvikle og oppdatere dette logistikksystemet. Produktdokumentasjonen vil gi en dypere beskrivelse av systemet.

Detaljer