[GILJE SELSKAPSLOKALER]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[GILJE SELSKAPSLOKALER]"

Transkript

1 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

2 Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt som skal gjennomføres ved Høgskolen i Oslo og Akershus for Informasjonsteknologiavdeling i samarbeid med Gilje AS. Prosjektet går ut på å utvikle en nettløsning for Gilje Selskapslokaler. Nettløsningen skal inneholde en presentasjon av selskapet, deres lokaler, Mathilde og et reservasjonssystem. Nettløsningen skal inneholde en admin-portal der ledere og ansatte kan administrere nyheter og forespørsel. Det skal også være en portal for andre medlemmer/brukere som får tilgang til dokumenter, sanger, nyheter etc fra databasen. Vi vil utvikle systemet ved hjelp av.net og JavaScript. 1.2 Om Gilje Gilje har en lang historie som selskapslokale i Askim. Det benyttes til bryllup, jubileer, begravelser, møter etc. Selskapet er et AS og heleid av Klubben som er en medlemsklubb hvor det blant annet spilles bridge. Catering-selskapet, Mathilde, har etablert seg i lokalene og skal samarbeide med Gilje om arrangementer. 1.3 Bakgrunn for prosjektet Gilje har per dags dato ingen nettløsning for informasjon eller reservasjon. De leier ut i dag lokalet etter avtale over telefon eller i person, men dette er et tungvint system som krever mye tid siden kundene ikke kan finne informasjon på nettet. Mathilde har egen nettside, men både Gilje og Mathilde vil tjene på at selskapene promoteres på hverandre nettsider. Ønsket er at Gilje skal få en nettløsning som promoterer Gilje Selskapslokaler, gir god informasjon til potensielle kunder og blir en felles database for medlemmer av Gilje. 1

3 2 Forord 2.1 Forord Denne kravspesifikasjonen beskriver betingelse for prosjektet "Gilje Selskapslokaler". Kravene til funksjonalitet og rammebetingelser er beskrevet i dette dokumentet. Hovedkravene om funksjonalitet og design er gitt av Gilje AS, men hvordan prosjektet spesifikt og best mulig skal løses har prosjektgruppa styrt selv. 2

4 3 Innhold 1 Presentasjon Innledning Om Gilje Bakgrunn for prosjektet Forord Forord Innhold Systemkrav Funksjonskrav Krav til hjemmeside Krav til medlemsportal Krav til administrasjonsportal Krav til administrasjon av reservasjoner Teknisk krav Datalagring Krav til datalagring Krav til design Design mål Generelle designmål Designmål reservasjon Designmål brukerportal Designmål administrasjonsportal Designmål administrasjon av reservasjoner Kode Krav til kode Dokumentasjon Krav til dokumentasjon Eventuelle krav til sikring mot tap av data Utvidelser Eventuelle utvidelser

5 4 Systemkrav 4.1 Funksjonskrav Krav til hjemmeside 1. Siden skal være strukturert og ryddig slik at det er lett for kunder å finne og navigere seg frem. 2. Den statiske delen av siden skal bestå av en logo i toppen av siden og en menylinje under som gjør det enkelt for brukeren å finne fram på siden. 3. På forsiden skal det være en seksjon for levende bildeshow av lokalet. 4. Reservasjonssystem skal bestå av kalender oversikt over ledige dato. Her kan kunde velge den dato som passer og sende en forespørsel om utleie. Ved forespørsel vil det være en vanlig opplysningsregistrering av vedkommende og ikke minst formål med utleie. Forespørsel vil bli sendt pr e-post og vil bli behandlet manuelt av ansatte. 5. Administrasjon av reservasjoner trenger ikke være en del av nettsiden. Dette kan gjøres på annen måte så lenge det jobber mot samme database som nettsiden benytter til å vise status på datoer/reservasjoner 6. Det vil være en link til Mathilde.no på siden hvor kundene kan få oversikt over matmenyer og andre delikatesser. Det er ønskelig å få hente meny fra Mathilde.no til en side på Gilje's nettside også. 7. Gilje ønsker at brukere som besøker nettsiden skal få svar på: Tilgjengelighet Hvordan få besiktiget Hvordan ser fasilitetene ut (Godt bildegalleri ute/inne ) Parkering Offentlig transportmidler (kart) HC tilgjengelighet Meny Serveringsopplegg Drikke / alkohol Målgruppe Kapasitet Standard leieavtaler Kontakt info Giljes historie 4

6 4.1.2 Krav til medlemsportal 1. Medlemsportalen skal ligge på eget domene. Det skal ikke linkes fra hjemmesiden til Gilje til medlemsportalen. 2. Portalen skal ha pålogging med brukernavn og passord. 3. Det skal også være mulig for administrator å logge på siden for vedlikehold og administrasjon av siden, brukere og dokumenter. 4. Administrator skal også kunne legge til nyheter for hjemmesiden til Gilje. 5. Dokumenter skal kunne lagres og søkes opp gjennom database. 6. Dokumenter skal kunne arkiveres predefinerte grupper (f.eks.: Sanger, møtereferat..) 7. Referater fra møter skal kunne sorteres på dato. 8. Det skal være en link til alle selskapssanger. 9. Sanger skal kunne lagres i grupper som hører sammen (f.eks.: selskapssanger, sanger til maten, etc..) 10. Det skal være mulig å hente ut en medlemslist. 11. Ved innlogging skal medlemmet få en oversikt/presentasjon av nyheter/meldinger som angår medlemmer av Gilje Selskapslokaler. 12. Brukere skal ha et tilgangsnivå som gir de tilgang til det de trenger. For eksempel trenger ikke alle ha tilgang til møtereferater Krav til administrasjonsportal 1. Administratorsiden skal det være for administrasjon av dokumenter, medlemslister, møtereferater, og sanger. Administrator skal kunne legge til, gjøre endring og sletting her. 2. Administrator skal kunne legge til nyheter, møteinnkallelser etc som medlemmer får presentert ved påloging. 3. Administrator skal kunne legge til og fjerne predefinerte dokumentgrupper. 4. Predefinerte grupper som inneholder dokumenter skal ikke kunne fjernes Krav til administrasjon av reservasjoner 1. Administrasjon av reservasjoner trenger ikke gjøres på nettsiden, men må jobbe mot samme database som nettsiden benytter til å vise status på datoer/reservasjoner. 2. Administrasjon av reservasjoner kan gjøres på en egen nettside, men må ha sikkerhet i form av brukernavn og passord 3. Brukeren/Administratoren av reservasjonssiden skal ha mulighet til å endre passord. 5

7 4.1.5 Teknisk krav 4.2 Datalagring 1. Programmet som skal brukes er Microsoft Visual Studio Utvikles med C# i MVC Det skal brukes JavaScript for å gjøre brukeropplevelse bedre. 4. Lagring av data vil skje i MySQL Nettsiden skal driftes på en Linux-server Krav til datalagring 1. All data som skal lagres eller hentes foregår i en MySQL-database på serveren. 2. Validering av data skjer før innsetting, både i inputfeltene og i databasespørringene. Dette er et krav om god sikkerhet med tanke på sql-injections. 3. Alle data skal passordbeskyttes og det er kun brukere som har rettigheter og tilgang til forskjellige data. 4. MySQL-databasen skal være bygd opp med krav om normalisering. 5 Krav til design 5.1 Design mål Generelle designmål 1. Brukere skal kunne behandle og forstå hver eneste del av siden personen har tilgang til, uten å trenge datakunnskaper. 2. Det meste av design skal kodes i CSS og ikke direkte inn i cshtml-filene. Dette blir mer oversiktlig for eventuelle andre som overtar koden. 3. Designet skal være svært ryddig, pent og oversiktlig. Det skal være behagelig å se på bilder samt at det ikke skal være forstyrrende å lese tekst. 4. Øverste del av siden skal være statisk, med logo og menylinje. Dette sikrer enkel navigering på siden. 5. Ved å klikke på et menyvalg i toppen av siden kan brukeren få ytterlige valg tilgjengelig på venstre side av hovedsiden om det trengs for å katalogisere informasjon som hører til under menyvalget. 6. Linker skal navngis på norsk for enkel navigering. 7. Målgruppen forventes å være norsk så det er ikke planlagt oversettelse av siden. 6

8 5.1.2 Designmål reservasjon 1. Reservasjonen skal se ut som stor kalender som man kan se hvilke datoer og tider som er tilgjengelige. 2. Det skal være farger for de datoene som er ledige, opptatte eller delvis opptatt. Det skal være lett for bruker å fort oppfatte hva de forskjellige fargene betyr ved hjelp av en beskrivelse ved kalenderen. 3. Kalenderen skal være godt forståelig og skal sende bruker til et kontaktskjema hvis personen klikker på en dato. 4. Kalenderen skal ikke være en automatisk reservasjon, men det skal være en oversikt for administrator og brukere for å vite hvilke datoer som er opptatt og hvilke datoer man kan sende en forespørsel om. 5. Bruker skal få bekreftelse på e-post om hvilke valg og forespørsel kunden har gjort til administrator Designmål brukerportal 1. Det skal være en egen innloggingsside før bruker kommer til selve portalen. 2. Når brukeren er innlogget skal han/hun se en side der nyheter/beskjeder blir presentert. 3. Sidene skal overskrift og menylinjen i toppen tilsvarende designet til Gilje's hjememside. Detter for å bevare et kjent miljø for brukeren. 4. Brukeren hører til et tilgangsnivå som bestemmer hva han/hun skal ha tilgang til, men dette skal ikke være noe brukeren skal se. Brukeren skal ikke se begrensningene ved sin klarering Designmål administrasjonsportal 1. Administrasjonssiden skal kun være en utvidelse av brukerportalen. 2. Designet skal holdes likt, men muligheter for administrering skal komme opp som en del av valgene. 3. Sidene skal fortsatt ha logoen og menylinjen i toppen for å bevare et kjent miljø for brukeren. Ytterlige muligheter blir tilgjengelig på hovedsiden i form av en meny på venstre side. 4. Brukeren hører til et tilgangsnivå som bestemmer hva han/hun skal ha tilgang til, men dette skal ikke være noe brukeren skal se. Brukeren skal ikke se begrensningene ved sin klarering. 7

9 5.1.5 Designmål administrasjon av reservasjoner 1. Siden skal være så enkel som mulig. Brukeren/administratoren skal møtes av en enkel innlogging med brukernavn/passord forespørsel. 2. Når brukeren/administratoren er logget inn skal han/hun se kalenderen med mulighet for å legge inn reservert, delvis reservert eller opphev reservasjon pr dato. 3. Det skal kunne legges inn tidsrom på datoer som er delvis reservert. 6 Kode 6.1 Krav til kode 1. ASP-kontrollere (Label, TextBox etc.), metoder og variabler skal ha naturlige navn i forhold til den konteksten de er i. F.eks. en tekstboks med input navn må kalles "navntextbox". 2. Kodefilene skal kommenteres i henhold til C# XML standard som det er støtte for i C# kompilatoren. F.eks.: /// <summary> /// Metode for når bruker trykker på "nullstill"-knapp /// </summary> /// <remarks> /// Navn og telefonnummer felter blir satt til blanke /// </remarks> /// <param name="sender">objekted clicked/selected</param> /// <param name="e">eventargs</param> private void Clear_Click(object sender, EventArgs e) { navntextbox.text=""; tlftextbox.text=""; } 8

10 7 Dokumentasjon 7.1 Krav til dokumentasjon 1. Det skal innføres daglig logging av hva som er blitt gjort. Her skal det forklares utfordringene som vi møter og hvordan vi løste de. 2. Referater fra møter skal dokumenteres. Gjelder både møter med Gilje og gruppe. Møter med Gilje føres i egne møtereferat mens gruppemøter føres i arbeidslogg. 3. Det ferdige prosjektet skal dokumenteres gjennom: Kravspesifikasjon Prosessrapport Produktdokumentasjon Brukerdokumentasjon Testrapport 7.2 Eventuelle krav til sikring mot tap av data 3. All dokumentasjon og data skal lagres på Dropbox delt mellom prosjektmedlemmene og Gilje. 4. Det skal tas en modulær backup som f.eks. med en minnebrikke eller ekstern harddisk. 8 Utvidelser 8.1 Eventuelle utvidelser 9

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL. nettsiden: artikler 1

BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL. nettsiden: artikler 1 BRUKERMANUAL FOR NETTSIDEN TIL SKJERDINGEN HØYFJELLSHOTELL nettsiden: artikler 1 FORORD I et bachelorprosjekt gjennomført våren 2010 på Høgskolen i Gjøvik, er det laget en nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6 Brukermanual mittdomene.no. Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innlegg... 6 Tekst... 6 Tekst som aktive linker... 6 Bilder... 8 Enkeltbilder... 9 Flere bilder, gallerier.... 9 Kategorier... 9 Tidsbestemt

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer