Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 31.05.2012. SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. "Appendix 1": "Global challenges" "Appendix 2": "Incident in Cairo" Du skal svare på begge oppgåvene: "Task 1" og "Task 2". "Task 1" er ei kortsvarsoppgåve. "Task 2" er ei langsvarsoppgåve. "Task 1": Du skal svare på både deloppgåve a) og deloppgåve b). I deloppgåve a) skal du vise kompetansen din i å skrive ein overtalande tekst. I deloppgåve b) skal du vise kompetansen din i å gjere greie for grunnleggjande trekk ved engelsk språkbruk og grunnleggjande prinsipp for oppbygging av ein annonsetekst og i å analysere språklege verkemiddel i ein annonse. "Task 2": Du skal svare på eitt av alternativa a), b), c) eller d). "Task 2a": Du skal vise kompetansen din i å drøfte ulike utfordringar ved å leve i fleirkulturelle samfunn og i å samanlikne litterære verk eller filmar som tek opp dette temaet. "Task 2b": Du skal vise kompetansen din i å reflektere over og drøfte globale utfordringar ved å ta utgangspunkt i bileta i "Appendix 1". "Task 2c": Du skal vise kompetansen din i å drøfte korleis kultur- og verdiskilnader påverkar kommunikasjon og kva for konsekvensar desse kan ha for fridomen til media i nyheitsformidling. Kjelder "Task 2d": Du skal vise kompetansen din i å reflektere over ulike sider ved engelsk som eit internasjonalt språk og drøfte kva for framtidsutsikter det engelske språket har som verdsspråk ved å ta utgangspunkt i sitata i oppgåveteksten. "Task 1": "Svalbard Life Experiences Wilderness Management Programme": ( ) (tilpassa). "Task 2b": "Appendix 1": "Global challenges": ( ). Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 2 av 12

3 "Task 2c": "Appendix 2": "Incident in Cairo": Women under Siege: ( ) (tilpassa). "Task 2d": "Comments on international English". Utdanningsdirektoratet. 1 "So English Is Taking Over the Globe. So What.": ( ). 2 "The tragedy of dying languages": ( ). Informasjon om vurderinga Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på utdanningsdirektoratet.no. Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 3 av 12

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om oppgaven Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. "Appendix 1": "Global challenges" "Appendix 2": "Incident in Cairo" Du skal svare på begge oppgavene: "Task 1" og "Task 2". "Task 1" er en kortsvarsoppgave. "Task 2" er en langsvarsoppgave. "Task 1": Du skal svare på både deloppgave a) og deloppgave b). I deloppgave a) skal du vise din kompetanse i å skrive en overtalende tekst. I deloppgave b) skal du vise din kompetanse i å gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og grunnleggende prinsipper for oppbygging av en annonsetekst og i å analysere språklige virkemidler i en annonse. "Task 2": Du skal svare på ett av alternativene a), b), c) eller d). "Task 2a": Du skal vise din kompetanse i å drøfte ulike utfordringer ved å leve i flerkulturelle samfunn og i å sammenligne litterære verk eller filmer som tar opp dette temaet. "Task 2b": Du skal vise din kompetanse i å reflektere over og drøfte globale utfordringer ved å ta utgangspunkt i bildene i "Appendix 1". "Task 2c": Du skal vise din kompetanse i å drøfte hvordan kultur- og verdiforskjeller påvirker kommunikasjon og hvilke konsekvenser disse kan ha for medienes frihet i nyhetsformidling. Kilder "Task 2d": Du skal vise din kompetanse i å reflektere over ulike sider ved engelsk som et internasjonalt språk og drøfte hvilke fremtidsutsikter det engelske språket har som verdensspråk ved å ta utgangspunkt i sitatene i oppgaveteksten. "Task 1": "Svalbard Life Experiences Wilderness Management Programme": ( ) (tilpasset). "Task 2b": "Appendix 1": "Global challenges": ( ). Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 4 av 12

5 "Task 2c": "Appendix 2": "Incident in Cairo": Women under Siege: ( ) (tilpasset). "Task 2d": "Comments on international English": Utdanningsdirektoratet. 1 "So English Is Taking Over the Globe. So What.": ( ). 2 "The tragedy of dying languages": ( ). Informasjon om vurderingen Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på utdanningsdirektoratet.no. Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 5 av 12

6 Task 1 Short answer The text in the box below presents a programme offering international work experience for young people. Svalbard Lifetime Experiences Wilderness Management Programme You want the experience of a lifetime? Live and work in the heart of a pristine polar paradise. Make a difference! Do your bit to help nature help herself. Act on your ideals and come to the Svalbard archipelago. We need volunteers for three-week programmes. We need you. This programme is for you who are interested in experiencing wilderness camping and rugged terrain whilst working to preserve and protect this area nature s precious jewel. You will be helping with a variety of practical management tasks in the area, working closely with our nature reserve staff. You ll be out in the most astonishing, breathtaking and overwhelming natural environment you could ever imagine. This is your chance to do something unique. As a volunteer, you will be working in small teams with qualified and experienced team leaders. Your work will include trail marking and trail repair work and the removal of off-road driving tracks and moss transplantation. We want people to visit these amazing areas so we need you to help us mark the paths. Why? To protect this vulnerable environment and to improve safety for visitors. The reward from doing this vital work is that you will go home knowing you have left your mark. Inexperienced? No need to worry. Training will be provided by fully qualified leaders. The working day normally runs from 09:00 17:00 with breaks for lunch and coffee. But here, the weather often determines your working day. Do you like to walk? Many of our worksites are in the wilderness with up to two hours of walking each day. Talk about going that extra mile! You ll camp under the stars, out in the invigorating wild with the panoramic horizon for your blanket. We accept volunteers from around the world. This will be your chance to form lasting friendships with people from other parts of the world. For this reason, the working language is English. Are you up to it? (adapted) Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 6 av 12

7 Read the text "Svalbard Lifetime Experiences Wilderness Management Programme" and answer both questions a) and b) below. a) You and a group of students from your class are considering a school trip to Svalbard to take part in this programme. Write two or three paragraphs asking the school administration to support your group s application for this international work experience programme. b) Write two or three paragraphs in which you point out how language features and literary devices are used in the text "Svalbard Lifetime Experiences Wilderness Management Programme" to persuade readers to apply for the programme. Task 2 Long answer Answer one of the alternatives a), b), c) or d) below. a) Using two or three of the literary texts or films you have studied in your English course, write a text in which you compare the challenges the characters have to deal with because they are living in a multicultural society. b) Using the four pictures and their captions in Appendix 1, write a text in which you explain the global challenges they address and discuss how they draw our attention to these issues. c) Lara Logan is an award-winning correspondent for CBS "60 Minutes" and CBS News' chief foreign affairs correspondent. She has written an article about her experiences covering the Arab Spring in Cairo, Egypt. Read Lara Logan s article and the five reader comments on it in Appendix 2. Write a text in which you respond to the reader comments and discuss how cultural differences can interfere with the global media s attempt to report news freely. Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 7 av 12

8 d) Read the comments in the box below on international English. Write a text in which you respond to these comments in a discussion on the status of international English in the world today. In conclusion state what position you think international English will have in the future. Comments on international English Why fight it? English is everywhere and we need a global language. It s a lost cause to fight against the tide 1. (Jacques, a Frenchman) It s one thing to have a global language but quite another when all these English words creep into and pollute your own language. In fact, I recently read an article on the BBC website stating that half of the world s 7000 languages 2 are in danger of disappearing and this doesn t help, does it? (Günther, German linguist) The trouble with international English is that more and more people are speaking it badly, so that the language itself is suffering. I worry that we re going to end up with a sort of simplified English, where grammar doesn t matter and where the vocabulary is tiny. (David, English teacher) It s not the spread of international English that bothers me; it s all the culture that comes with it. (Pierre, French journalist) The spread of English is the new imperialism. In addition to economic and military world domination, they want to force their language on us too. I call that word domination! (Ahmed, Iranian politician) Utdanningsdirektoratet 1 "So English Is Taking Over the Globe. So What.": 2 "The tragedy of dying languages": Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 8 av 12

9 Global challenges SPR3008 V12 Appendix 1 Page 1 of 2 Picture 1: Animals around the world are losing their habitats due to climate change Picture 2: 15 km 2 of rain forest disappears every minute Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 9 av 12

10 SPR3008 V12 Appendix 1 Page 2 of 2 Picture 3: The evolution of the elephant Picture 4: Stop climate change before it changes you Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 10 av 12

11 Incident in Cairo By Lara Logan February 8, 2012 SPR3008 V12 Appendix 2 Page 1 of 1 Lara Logan is seen here moments before a mob sexually assaulted and beat her in Cairo s Tahrir Square in February When I was overwhelmed by a mob of men in Tahrir Square in Egypt last February, I was filled with the certainty that I would die there. In my mind, I could see an image of my body lying discarded in the dirt. It struck me that it would be a truly meaningless death. But instead of fighting for my life, I was at first fighting for my dignity. I believed in the sanctity of women in this Islamic society. I had been told so often by Muslim men and women that women were sacred. Protected. More valued even than in the West. And I had been told that though they may appear to be denied many of the rights I enjoy in Western society, they actually are valued in a different, more meaningful way. In my own experience, I had found myself frequently surrounded by Muslim men who were caring, protective, respectful, and supportive. Some risked their lives for me. So I believed that someone, something, would stop the attackers. Because everyone who was watching, everyone who was fighting for a piece of my body knew that what they were doing was wrong. Of course, it didn t end that way. And it was chance chance that the seething mob stumbled into a corner where I was trapped between a group of women and some tents, and chance that my CBS security man Ray Jackson was able to break free and compel nearby Egyptian soldiers to act that I was carried from that square alive instead of dead. And what I did not know then was how deeply entrenched sexualized violence is in Egyptian society. Or that agents from the Mubarak regime, intent on discrediting the revolution, had targeted me deliberately and incited the mob. Nor did I know that other female journalists were attacked that night. And I could not have known that there would be more attacks in the months that followed, until foreign female journalists were advised not to travel to Egypt. I never understood before my attack that sexual violence is a form of oppression. A very effective means for men to not only dominate women, but also to deny them their rightful place in society. It is not as noticeable in Western societies like the U.S., because women there are more powerful than in an Islamic country like Egypt. But it is still true. (Abridged) Reader comments -These damn Western media types bust in here like a herd of bulls imposing their ideals of so-called free speech. They use this as an excuse to trample on everything we hold sacred! -The international media are doing a necessary job. The only way things can change is when outside media come into the country and get the message out to the world about what is really happening here. -What does the rest of the world really care? -What do you expect when a Western female journalist acts like she s in her own country? -What s so special about Logan s story? We all know that women can feel harassed anywhere, in any society. Utdanningsdirektoratet Eksamen SPR3008 Internasjonal engelsk Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 12 Redaksjon: Sven-Erik Holgersen Siw Graabræk Nielsen NMH-publikasjoner 2011:2 Nordisk musikkpedagogisk forskning.

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Innhold. Red.: Forord... 6. Holger Moe Tørisen: Felleskatalogen: 50 år i legemiddelinformasjonens tjeneste... 17

Innhold. Red.: Forord... 6. Holger Moe Tørisen: Felleskatalogen: 50 år i legemiddelinformasjonens tjeneste... 17 Innhold Side Red.: Forord.................................................. 6 Henrik Andersgaard: «He always remained a pharmacist».................................. 7 Holger Moe Tørisen: Felleskatalogen:

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Karl Seglem NyeSongar.no

Karl Seglem NyeSongar.no Karl Seglem NyeSongar.no Karl Seglem tenor saxophone, goat horn, voice Andreas Ulvo piano Sigurd Hole bass Jonas Howden Sjøvaag drums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Desembersongen 7.05 Porten 5.00 Angular

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer