Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr Bank: Referat fra styremøte den 1.3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3."

Transkript

1 Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage Nystøl. Ikke til stede: Olav Felle og Audun Elvik Thorsen Dessuten møtte Steffen Blesvik som observatør. Det var ingen kommentarer til innkalling eller saksliste Styrets leder, Kristian ønsket velkommen og åpnet møtet. 1. Status regnskap Roland gikk igjennom regnskapet pr Dette viser et overskudd på ca. kr. 54 Det gjenstår en del utgifter for inneværende sesong, og estimert resultat pr er ca. 40 i overskudd 2. Innkledning av container. Ole Søren tegner skisse over innkledning av container. Kristian har ansvar for nabovarsling og Ragnar tar kontakt med Nissedal kommune for godkjenning av plassering og innkledning. Strømforsyning fra pumpehus, via grøft med rør under veien. 3. Status skilting av løypenett Ragnar og Kristian tar ansvaret for at skilting med piler kommer på plass 4. Bestilling av oversiktskart. Oversiktskart settes opp på tre steder: a. Havrefjell hyttegrend: Parkeringsplass ved sti til Havrefjell b. Sandtjønnlia hyttegrend: Parkeringsplass c. Felle, ved kolonialbutikk Roland har ansvar for at dette kommer på plass. Oversiktskart legges ut på Løypelagets hjemmeside. Aage og Roland har ansvar for at dette blir gjort. 5. Søknader til stiftelse (og Nissedal kommune) Kristian sjekker med Nissedal kommune om vi må sende søknad for å få tilskudd til Løypelaget, tidsfrister og størrelse på omsøkt beløp. Aage sender søknaden Styremøte den 1 mars 2015 Side 1

2 Aage sjekker søknadsfrister, regler og sender søknader til: Sparebankstiftelsen DnB, Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Sør Undersøkelser som er gjort etter møtet viser følgende: Sparebankstiftelsen DnB Søknadsfrister er 1.februar og 1. september. Søknadsskjema legges ut 1. juli Noen kriterier: «Nærmiljø, idrett og lek Vi vil støtte prosjekter som skaper gode møteplasser i nærmiljøet, med mål om å øke det lokale samholdet. Videre vil vi støtte prosjekter som legger til rette for å drive ulike former for fysisk aktivitet i nærmiljøet, med mål om økt fysisk aktivitet blant barn og unge.» «MIDLENE SKAL GÅ TIL TILTAK SOM: har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer) På idédugnad planla naboene rundt Haarklous plass på Torshov i Oslo en ny lokal samlingsplass mellom bygårdene. De ønsket seg et sted der folk kan møtes og bli kjent med hverandre. Nå er plassen blitt slik de ville med skilpaddeskulptur, sti og hvilebenker et møtested for nærmiljøet. (Foto: Morten Brakestad). kommer mange til gode gir stimulans og opplevelser til mennesker i alderen 6 til 30 år skaper aktivitet er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje» HVEM KAN SØKE? Du kan søke om støtte dersom tiltaket finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Formålet vårt er å gi midler tilbake til lokalsamfunnet, og derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i vårt opprinnelsesområde. Gjensidigestiftelsen Hvem kan søke: Alle kan søke om støtte, enten på vegne av en organisasjon, forening eller lag som er registrert i frivillighetsregisteret. Unntak er støtte til religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men Gjensidigestiftelsen skal ikke overta det offentliges ansvar. Det betyr f.eks at en kommune ikke kan søke om støtte til et tiltak som er en del av det offentlige ansvar. Hva kan du søke om: Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende. Vi ønsker spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn og unges oppvekstvilkår", men alle som har prosjekter som kommer innunder trygghet og helse oppfordres til å søke. Eksempler på tiltak som støttes er utstyr til ulike aktiviteter, møteplasser og infrastruktur. Styremøte den 1 mars 2015 Side 2

3 Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Vi må vite at prosjektet blir fullfinansiert før støtten utbetales. (Eksempel: Dere har søkt oss om til et prosjekt hvor totalkostnaden er og hvor dere skal skaffe de siste på annen måte. Vi vil ikke vurdere søknaden før vi har en garanti for at de siste pengene er på plass). Vi støtter ikke: prosjekter i utlandet, prosjekter som allerede er igangsatt eller fullført, faste kostnader til drift av etablerte organisasjoner, næringsvirksomhet, eller ordinært vedlikehold. Vi inngår heller ikke sponsoravtaler. Ønsker du støtte til sponsoravtaler må du søke om dette via Gjensidiges sponsoravdeling ved Stian Grøstad. Vi spleiser gjerne med andre. Hvordan søke: Søknader sendes elektronisk på nett. Fristen er 15/9. Budsjett og fremdriftsplan må legges ved i søknadsskjemaet. Muligheten for å få tildeling er størst ved så fullstendige søknader som mulig. Sparebanken Sør Send inn søknad om gaver til allmennyttige formål. Som selvstendig sparebank holder vi på sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Gavemidlene brukes til formål innen kultur, kompetanse/utdanning, idrett, lag og foreninger eller samfunn. Kriterier Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer landsdelens fremtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for landsdelen. Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode. Det skal satses på bredde fremfor smale målgrupper, og lag fremfor enkeltutøvere. Gavetildelinger fordeles innenfor 5 ulike satsingsområder/kategorier: (Vårt område) c) Idrett Ved å gi støtte til idrettslag og klubber ønsker Sparebanken Sør å prioritere breddeaktiviteter for barn og ungdom. I et lokalsamfunn er idrettslaget den viktigste sosiale arenaen for innbyggerne. Et aktivt idrettslag bidrar til trivsel og gode oppvekstforhold i lokalmiljøet. Tippemidler. Aage sjekker lokalt hvem som kan søke og kriterier for øvrig. Dette er undersøkt, og det forsøkes følgende framgangsmåte: Vi sender følgende e-post til Nissedal kommune til e-post til einingsleiar for kultur Anne Espelid, e-post : "Vi ber om at det i forbindelse med nærmest forestående revisjon av planprogrammet for idrettsanlegg i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet blir tatt inn i handlingsprogrammet skiløype/ turløype på Felle, se vedlagte kartskisse, slik at det kan søkes spillemidler". Her kan vi vel bruke oversiktskart som Roland skal skaffe til veie, og som likevels skal legges ut på vår hjemmeside. Styremøte den 1 mars 2015 Side 3

4 Så må vi avgjøre hvem som skal være anleggseier, bør dert være Løypelaget eller ønsker vi at kommunen er anleggseier. Dette må vi opplyse om i henvendelsen i tillegg til ovennevnte. Det er 50 % tilskudd, og maks stønad 1 mill. Det kan fremmes tilleggssøknad om lys, men det er dyrt å drifte. Tviler på om kommunen vil påta seg det. Neppe nødvendig heller. 6. Salg av løypemaskin status Steffen er i kontakt med mulig kjøper, som har besiktiget maskinen. Prisanslag: 180 Felle Løypelag er selger. 7. Fremtidig samarbeid med Felle IL. Både Felle IL og Felle Løypelag ønsker et godt samarbeid. Begge lag har imidlertid stram økonomi. Hvis Felle Løypelag skal kunne kjøre løyper ned til lysløype/felle sentrum, må Idrettslaget bidra med dugnad og midler. Ole Petter, Kristian og Ragnar ser på muligheter for samarbeid og eventuell ny trasé ned til lysløype. Eventuelt Årsmøte: Berammet til onsdag 1. april kl. 19. Rekruttering /Styrevalg: Roland tok opp ønske om å engasjere flere av våre yngre medlemmer, og forsøke å få flere yngre i styret. Dette ble bifalt av alle. Følgende valg ble gjort på årsmøtet den : Leder Kristian Bay. Gjenstår 1 år Nestleder: Åge Nystøl Kasserer: Roland Larsen Gjenstår 1 år Sekretær: Ragnar Lie. 1. Styremedlem Olav Felle Gjenstår 1 år. 2. Styremedlem Audun Elvik Thorsen 1. Styremedlem Stein Skåli (Felle IL) Gjenstår 1 år (Ny leder Felle IL er Ole Petter Løite) 1. Varamann Ole Søren Sparås 2. Varamann Bjørn Gunnar Feltstykket Gjenstår 1 år Valgkomite. Arild Hobæk Grestjønn Vel Astrid Løyte Felle il. Sverre Onstad Sandtjønnlia Styremøte den 1 mars 2015 Side 4

5 Fint om valgkomiteen oversender forslag på nye styremedlemmer / gjenvalg til Kristian 1 uke før årsmøtet. Kontingent: Styret anbefaler for årsmøtet at kontingenten beholdes på samme nivå som 2014; kr pr år og hytte. Løypekjøring så langt: Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på god løypekvalitet i den korte sesongen vi har hatt til nå. Det er også positive tilbakemeldinger på godt oppdaterte løypemeldinger på Løypelagets hjemmeside. Froland den 4.mars 2015 Aage Nystøl (referent) Styremøte den 1 mars 2015 Side 5

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

FOR TOLGA TURLAG 2010. Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo.

FOR TOLGA TURLAG 2010. Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo. ÅRSMELDING FOR TOLGA TURLAG 2010 Leder: Ingeborg Kirkbakk Organisasjon, markedsføring, rekruttering, medlemsinfo. Sekretær: Tove Erlien Ruud Protokoll, infomateriell, medlemsregister, kontingent Kasserer:

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene

36/14 Drift, medlemsutvikling, andelsbrev og arbeid i gruppene/komiteene P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Lørdag den 9. august 2014. Randi Svenkerud Fleslands hytte på Buvatn kl. 17.00 til 19.00 Tilstede fra styret: Erik Engebretsen,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER TILSKUDD - PENGER OG ANDRE SØKNADER. Det anbefales at velforeningene skriver ut denne siden, slik at søknadene nedenfor blir sendt

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle. 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning.4 2.0 Grunnopplysninger om svømmeklubben...4 3.0 Om klubben...4 4.0

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer