SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector"

Transkript

1 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00

2 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon... Koblingsskjema... Tekniske data... Tilkobling CS CS CS0... CS0/ SP00...! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson. Innehållsförteckning Produktbeskrivning... Måttuppgifter... Installation... Kopplingsschema... Tekniska data... Tilkoppling CS CS CS0... CS0/ SP00...! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Table of contents Product description... Dimensions... Installation... Connection diagram... Technical data... Connection CS CS CS0... CS0/ SP00...! All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

3 Produktbeskrivelse Bevegelsesvakten SP 0 har et detekteringsområde på 0. Reléutgangen for ventilasjon starter umiddelbart så snart melderen registrerer bevegelse. Reléutgangen har etterløpstid som justeres på vakten. Innstillinger Fabrikkinnstilling Etterløpstid 0 min. Følsomhet Minimum Low High Max Fabrikkinnstilling 00 lux Fabrikkinnstilling Produktbeskrivning Rörelsedetektor SP 0 har en detektion vid 0. Reläutgång för ventilation startar omedelbart så fort detektorn detekterar rörelse. Reläutgången har frånslagsfördröjning som justeras på detektorn. Inställningar Fabrikinstälning Frånslagsfördröjning 0 min. Känslighet Minimum Low High Max Fabrikinstälning 00 lux Fabrikinstälning

4 Product description The SP 0 motion detector has a detection span covering 0. The relay output signals immediately when the sensor is triggered. The relay output has a response delay function, adjustable from the detector unit. Settings Factory settings Delay functionj 0 min. Sensitivity Minimum Low High Max Factory settings 00 lux Factory settings Målskisse * Mål i mm Måttuppgifter * Mått i mm Dimensions * unit: mm,,,

5 Installasjon Område Anbefalt monteringshøyde for denne sensoren er -, m. Optimal monteringshøyde er, m. Her har sensoren en rekkevidde på Ø0m på gulvplan samt Ø,m i 0cm bordhøyde (uten linsedeksel for avgrensning av deteksjonsområde). Installation Område Rekommenderad monteringshöjd för denna sensor är, m. Optimal monteringshöjd är, m. Här har sensorn en räckvidd på Ø0 m på golvplan och Ø, m i 0 cm bordshöjd (utan linsskydd för avgränsning av detektionsområdet). Installation Range The recommended installation height for this sensor is -. m. The optimum installation height is. m. At this height the sensor has a range of Ø0 m at floor level and Ø. m at a table height of 0 cm (without a lens cover to limit the detection area). ø m ø m 0, m m 0, m, m ø, m m ø m m ø, m 0 m ø m m ø, m m ø m, m ø, m 0 m ø0 m 00 m

6 Koblingsskjema Kopplingsschema Connection diagram 0V AC Tekniske data Driftsspenning 0Vac, +/- 0%, 0 Hz Egetforbruk 0,W Omgivelsestemperatur til +0 C Utgangsrelé 0A, 0Vac, NO Tidsforsinkelse -0 minutter Følerprinsipp Passiv, infrarød Overvåkningsvinkel 0 Overvåkingsområde v/,m 0 m (angitt i bordhøyde) m tilstedeværelse (bordhøyde) Overvåkingsområde v/m 0 m (angitt i gulvhøyde) Monteringshøyde -, m Deksel IP Tekniske data Märkespenning 0Vac, +/- 0%, 0 Hz Egetforbruk 0,W Omgivningsstemperatur til +0 C Utgångsrelä 0A, 0Vac, NO Fördröjningstid -0 minutter Givare princip Passiv, infraröd Övervakningsvinkel 0 Övervakningsområde v/,m 0 m (angiven i bordshöjd) m närvaro (bordshöjd) Övervakningsområde v/m 0 m (angiven i golvhöjd) Monteringshöjd -, m Deksel IP Technical data Operating voltage 0Vac, +/- 0%, 0 Hz Consumption 0,W Ambient temperature to +0 C Output relay 0A, 0Vac, NO Delay -0 minutes Sensor Passive, infrared Surveillance span 0 Surveillance area w/,m 0 m (range at tableheight) m presence (table height) Surveillance area w/m 0 m (range at floor level) Mounting height -, m Protection IP

7 Tilkobling Tilkoppling Connection CS 000 Ønsket funksjon når bevegelsevakt aktiveres. Luftmengden og ettergangstiden stilles under Meny/konfig/Parameter/Forsert vent. Önskad funktion när rörelsesdetektorn aktiveras. Luftflöde och eftergångstid ändras under Meny / config / Parameter / forcerad vent. Desired function when the motion detector is activated. Air flow and delayed start is changed under Menu / config / Parameter / forced vent. Funksjon Funktion Function X: X: Forlenget drift Förlängd drift Extended operation X: X:0 Forsert drift Forcerad drift Forced operation CS000 P P P P P0 P P P P L N P P P Felles for alle innstillingene Gemensamt för alla inställningar Common for all settings

8 CS000 Hastighet når bevegelsesvakt er påvirket Hastighet när rörelsesdetektorn aktiveras. Speed when motion detector is activated Hastighet når bevegelsesvakt er påvirket Hastighet när rörelsesdetektorn aktiveras. Speed when motion detector is activated Hastighet når bevegelsesvakt er påvirket Hastighet när rörelsesdetektorn aktiveras. Speed when motion detector is activated 0 0 P 0 0 P 0 0 P P P P Bevegelsevakt Styrekort Bevegelsevakt Styrekort Bevegelsevakt Styrekort Rörelsesdetektor Styrkort Rörelsesdetektor Styrkort Rörelsesdetektor Styrkort Motion detector Central unit Motion detector Central unit Motion detector Central unit L N L N L N +

9 CS 0 Ønsket funksjon når bevegelsevakt aktiveres. Önskad funktion när rörelses detektorn aktiveras. Desired function when the motion detector is activated Hastighet (Forsering) Hastighet (Forsering) Speed (Forced) Felles for begge innstillingene Gemensamt för båda inställningar Common for both settings Kabel Styrekort Bevegelsevakt Kabel Styrkort Rörelsesdetektor Cable Central unit Motion detector Brun/Brun/Brown P: Hvit/Vit/White P:0 L 0 N P 0 P P 0 0 P P 0 0 P P P P 0 0 P Aggregatet bør ikke stoppes over en lengre periode hvis uteluft og avkastkanalene ikke er utstyrt med spjeld. Aggregat bör inte stoppas under en längre period om uteluft och avluftskanalerna inte är utrustade med spjäll. The unit should not be turned off in a longer period of time if the outdoor air and exhaust air ducts are not equipped with dampers Viftestans Fläktavstängning Fan stop P: P:0

10 CS 0/00 Ønsket funksjon når bevegelsevakt aktiveres. Önskad funktion när rörelses detektorn aktiveras. Desired function when the motion detector is activated Felles for alle innstillinger L 0 N Felles for alle innstillinger Gemensam för alla inställningar Common for both settings J J J J J Hastighet (Kun CS00) Hastighet (Kun CS00) Speed (Only CS00) J- J- 0 0 J J Hastighet (Kun CS00) Hastighet (Kun CS00) Speed (Only CS00) J- J- g 0 0 J J 0

11 Hastighet (Forsering) Hastighet (Forsering) Speed (Forced) 0 J J- J- 0 J Viftestans Fläktavstängning Fan stop Bevegelsevakt Rörelsesdetektor Styrekort Styrkort 0 J J- J- 0 J Om CS0/00 benyttes på boligaggregat bør ikke aggregatet stoppes over en lengre periode hvis uteluft og avkastkanalene ikke er utstyrt med spjeld. Om CS0 / 00 används i bostadsaggregat bör aggregatet inte stoppas under en längre period om uteluft och avluftskanalerna inte är utrustade med spjäll. If CS0 / 00 is used in residential units, and if the outdoor air and exhaust air ducts are not equipped with dampers, the unit should not be turned off in a longer period of time. SP 00: Flexit S, L,L SP 00: Flexit S, 0, L0, S0, L0 Høy hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres. Hög hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras. High speed desirable when the motion detector is activated. Høy hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres. Hög hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras. High speed desirable when the motion detector is activated. Maksimal hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres. Max hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras. Max speed desirable when the motion detector is activated. V 0 0 V 0

12 Flexit AS, Televeien, N-0 Ørje

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector -0 0-0 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon...

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector 95-05 0-08 SP5 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 0958 Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... 5 Innstilling

Detaljer

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359.

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359. 97-0 0-05 SP0 Monteringsveiledning CO -føler Monteringsanvisning CO -givare Installation Instructions CO -sensor ART.NR.: 0959 Produktbeskrivelse SP 0 er en CO - og temperaturregulator som på en enkel

Detaljer

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting FLEXIT SP 0-0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Røykdetektor Monteringsanvisning Rökdetektor Installation instructions Smoke detector for duct mounting Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Montering...

Detaljer

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PIR 360, 1 KANAL OG LYSFØLER TYPE SE 41 700 FOR INNFELT TAKMONTERING Art.navn: TILSTEDEV.SENSOR PIR 360 IF Art.nr.: SE 41 700 El.nr.: 14

Detaljer

SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting

SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting SP 0-07 0- Monteringsveiledning Røykdetektor Monteringsanvisning Rökdetektor Installation instructions Smoke detector for duct mounting ART.NR.: 0 Innhold. Produktbeskrivelse.... Montering.... Tilkobling.....

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

EN: Instruction manual NO: Monteringsveiledning SE: Installationsguide NOVODISC

EN: Instruction manual NO: Monteringsveiledning SE: Installationsguide NOVODISC EN: Instruction manual NO: Monteringsveiledning SE: Installationsguide NOVODISC 220-240V~50Hz IP44 NOVODISC M NOVODISC L NOVODISC XL û260 Ø260 mm 85 mm û340 mm 100 mm û400 Ø400 mm mm 107 mm SPECIFICATION

Detaljer

T8013. Tilkoblingsveiledning CO 2. -føler for montering i rom Anslutningsanvisning CO 2. -givare för montering i rum Installation Instructions CO 2

T8013. Tilkoblingsveiledning CO 2. -føler for montering i rom Anslutningsanvisning CO 2. -givare för montering i rum Installation Instructions CO 2 110992-06 2016-02 T8013! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.! All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

Detaljer

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 111824N-04 2014-06 Modbusadapter CI66 Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 Innhold 1 Introduksjon...2 2 Installasjon...3 2.1 Valg av installasjonssted...3 2.2 Montering...3 2.3 Datatilkobling Modbusadpater

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN TEKNISK SERVICE MANUAL TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN INNHOLD 2 INNHOLD... 2 1 INTRODUKSJON... 3 2 BRUKER EGENSKAPER... 4 3 SYSTEMEGENSKAPER... 11 4 LISTE OVER EGENSKAPER... 18 5

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

XMLR016G1N25 ( ) Trykktransmitter display 16Bar 24V 4-20mA 1 NPN

XMLR016G1N25 ( ) Trykktransmitter display 16Bar 24V 4-20mA 1 NPN Produktdatablad Karakteristikk XMLR016G1N25 (43 063 12) Trykktransmitter display 16Bar 24V 4-20mA 1 NPN Alternativer Strømforbruk Elektrisk tilkobling Analogue output function Type utgangssignal Analogue

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

SubstiTUBE T5 High Output

SubstiTUBE T5 High Output SubstiTUBE T5 High Output LED rør til elektronisk høyfrekvens forkoblingsutstyr Bruksområder _ Belysning av produksjonsområder _ Supermarkeder og varemagasiner _ Offentlige bygninger, resepsjonsområder,

Detaljer

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V Produktdatablad Karakteristikk RE88867305 (41 726 84) Tidsrelé plugg multi 24-240V Alternativer Elektrisk tilkobling Kontaktmateriale [In] merkestrøm [Us] matespenning Voltage range Kapslingsmateriale

Detaljer

NCF-vifter. Beskyttelsesklasse: IP 55

NCF-vifter. Beskyttelsesklasse: IP 55 Nederman NCF-viftene har direkte drivmotorer som betyr en sikker og kostnadseffektiv drift. Å installere en energieffektiv NCF-vifte med våre andre Nederman-produkter sparer tid og reduserer energikostnader.

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

XMLR010G1P76 ( ) Trykktransmitter display 10Bar 24VDC 0-10V 1 PNP

XMLR010G1P76 ( ) Trykktransmitter display 10Bar 24VDC 0-10V 1 PNP Produktdatablad Karakteristikk XMLR010G1P76 (43 062 81) Trykktransmitter display 10Bar 24VDC 0-10V 1 PNP Alternativer Strømforbruk Elektrisk tilkobling Analogue output function Type utgangssignal Analogue

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

ST8A-EM 14 W/ mm

ST8A-EM 14 W/ mm ST8A-EM 14 W/840 1200 mm SubstiTUBE Advanced High performance LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +50 C _ Belysning av produksjonsområder

Detaljer

MAXI 1500/2000/3000/4000 HW STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-20 side/page 4 STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-50 side/page 5

MAXI 1500/2000/3000/4000 HW STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-20 side/page 4 STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-50 side/page 5 391954 15.06.2001 KJK/AT/KMB MAXI 1500/2000/3000/4000 HW STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-20 side/page 4 STYREPANEL/CONTROL PANEL XL-50 side/page 5 Koblingsskjema, 230V side 2 og 4/5 400V side 3 og 4 5 Produsent:

Detaljer

ST8V-EM 20 W/ mm

ST8V-EM 20 W/ mm ST8V-EM 20 W/865 1500 mm SubstiTUBE Value Economic LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +45 C _ Korridorer, trappeganger, parkeringshus

Detaljer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12 110875-05 2014-12 UNI2 / UNI3 / UNI4 Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover ART.NR: 110956 111135 111823 Monteringsanvisning kanalkåpor UNI Mål Mått

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Produktdatablad Karakteristikk SR2B201BD (45 023 06) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

ABLOY EL572, EL573 Motor lås, Motorlås, Motor lock, Ìîòîðíûé çàìîê

ABLOY EL572, EL573 Motor lås, Motorlås, Motor lock, Ìîòîðíûé çàìîê ABLOY EL572, EL573 Motor lås, Motorlås, Motor lock, Ìîòîðíûé çàìîê An ASSA ABLOY Group brand ASSA ABLOY 167.5 167.5 R Innehållsförteckning SVENSKA Contents ENGLISH TEKNISK SPECIFIKATION... 3 STANDARDS...

Detaljer

Technical specification

Technical specification Technical specification 10 CCD CAMERA 100m 0-50m 1 5 CL 7661001_001.AI 00697 00m 00m 15 4 14 1 CL 7661001_00.AI 100697 CL 46610005/1G 0 1 1 Pick-up device No. of picture elements (H) x (V) Horizontal resolution

Detaljer

Farge Overvåkingskamera

Farge Overvåkingskamera Farge Overvåkingskamera Norsk Innholdsfortegnelse Side Innledning...67 Tilslutning og driftsfunksjoner...68 Installasjon...68 Kamera posisjon Justering av fokus Kamera lyd av/på Utendørs bruk Systemkabel...7

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft.

Detaljer

Farge Overvåkingskamera

Farge Overvåkingskamera Farge Overvåkingskamera Norsk Innholdsfortegnelse Innledning... 67 Tilkobling og driftsfunksjoner... 68 Installasjon... 68 Kameraposisjon Fokusjustering Bakfokusjustering Kameralyd av/på Utendørs bruk

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende 3600 4500 W Elvarme 2 modeller Elztrip EZ 300 Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende Bruksområde EZ300 er beregnet for totaloppvarming og som tilleggsvarme i industrimiljøer som lagerbygninger

Detaljer

Deler Motorhode Skeetervac

Deler Motorhode Skeetervac Deler Motorhode Skeetervac Photo Description Norsk tekst SV-5100 SV-35A GK art nr Info Gas catalyst Gasspreder X X 542226 5704103 Holder Gas catalyst Holder gasspreder X X 5704103C Padding. Gas catalyst

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Tilkoblingsskjema. Fig. 5.

Tilkoblingsskjema. Fig. 5. Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE41700 Master og slave har samme rekkevidde. 41Y700_11_R4_130624CWH For å få en komplett dekning ved bruk av flere sensorer anbefales det å regne med

Detaljer

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187 Lastarventil - konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad Ja, de går faktisk på hjul Ja dom går faktisk på hjul Yes, they actually go on wheels 245cm 230cm work talk 110cm 245cm relax double relax R 260cm 230cm 260cm 230cm conference R executive R 260cm 230cm

Detaljer

Trykkholderspjeld. Komplett enhet Plug and play Størrelser Ø100 Ø630 Direkte strømsetting med 230 V Arbeidsområde pa. TROX Auranor Norge AS

Trykkholderspjeld. Komplett enhet Plug and play Størrelser Ø100 Ø630 Direkte strømsetting med 230 V Arbeidsområde pa. TROX Auranor Norge AS NO0812 06.17 THS Trykkholderspjeld Komplett enhet Plug and play Størrelser Ø100 Ø630 Direkte strømsetting med 230 V Arbeidsområde 0-2500 pa TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61

Detaljer

ATS22C11S6 ( ) Mykstarter 110 A V

ATS22C11S6 ( ) Mykstarter 110 A V Produktdatablad Karakteristikk ATS22C11S6 (41 767 29) Mykstarter 110 A 208-600 V Alternativer Monteringsmåte Mulige funksjoner Spenningsgrenser Hovedkarakteristikk Produktspekter Altistart 22 Produkt eller

Detaljer

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE Ordliste. Bruksområde. Innstilling. Installasjon

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE Ordliste. Bruksområde. Innstilling. Installasjon Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE41701 41Y701_11_R0_130517CWH Tilkobling: Sensoren kan ikke tilkobles spenning før alle ledningsforbindelsene er tilkoblet. Etter spenningstilkobling

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

ABE7R16T332 ( ) 16 O, 4 pr.gr, 1 C/O, rele 12mm

ABE7R16T332 ( ) 16 O, 4 pr.gr, 1 C/O, rele 12mm Produktdatablad Karakteristikk ABE7R16T332 (45 019 80) 16 O, 4 pr.gr, 1 C/O, rele 12mm Hovedkarakteristikk Produktspekter Advantys Telefast ABE7 Produkt eller komponent type Sub-base with plug-in electromechanical

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

ST8A-EM 7.3 W/ mm

ST8A-EM 7.3 W/ mm ST8A-EM 7.3 W/830 600 mm SubstiTUBE Advanced High performance LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +50 C _ Belysning av produksjonsområder

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Original instructions. Panther 6-15 kw ... 10 ... 8 ... 14 ... 12 ... 16 ... 18 ... 22 ... 20 ... 26 ... 28 ... 24

Original instructions. Panther 6-15 kw ... 10 ... 8 ... 14 ... 12 ... 16 ... 18 ... 22 ... 20 ... 26 ... 28 ... 24 Original instructions 6-5 kw SE... 8 GB... 0 NL... 2 IT... 4 ES... 6 FI... 8 DE... 20 FR... 22 NO... 24 RU... 26 PL... 28 6/5 Fig. Bracket 00 ø 520 90 ø6,5 ø4 450 50 Fig 2. Ceiling Wall 0 min 00 min 00

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

RF Power Capacitors Class1

RF Power Capacitors Class1 RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30mm Doorknob/Barrel Transmitting Types Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies

Detaljer

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimum mounting distance Min.distance [mm] Ceiling (A) 80 Wall, long side of the unit (B) 50

Detaljer

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B101BD (45 023 28) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984N-04 2013-08 ART.NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådløs forseringsbryter Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med 6

Detaljer

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger Produktdatablad Karakteristikk TM3TI4 (45 016 53) Modul TM3-4 temp,innganger Alternativer Oppløsning analog inngang Tillatt kontinuerlig overlast Input impedance LSB verdi Omformingstid Sampling varighet

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Rotorrem Rotor belt replacement

Rotorrem Rotor belt replacement 110710-02 2013-12 Rotorrem Rotor belt replacement Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 110708 110897 Byte av rotorrem!! Viktige sikkerhetsinstruksjoner: Trekk ut

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Spirit. Monteringsveiledning Elbatteri Monteringsanvisning Elbatteri Installation Instructions Electrical heating element

Spirit. Monteringsveiledning Elbatteri Monteringsanvisning Elbatteri Installation Instructions Electrical heating element 110866-05 2017-01 Spirit Monteringsveiledning Elbatteri Monteringsanvisning Elbatteri Installation Instructions Electrical heating element ART.NR.: 110861 110862 111756 Alle elektriske tilkoblinger må

Detaljer

II. GENERAL INFORMATION 3 1. Description Design Dimensions, weights Placement and Assembly... 18

II. GENERAL INFORMATION 3 1. Description Design Dimensions, weights Placement and Assembly... 18 SMOKEEXTRACTI ONDAMPER-SI NGLE SEDS EN11018 ALNORSyst emywent yl acj isp.zo. o. Al ej akr akowska10,0555wol amr okowska t el.7374000,f ax.7374004 www. al nor. com. pl These technical specifications state

Detaljer

ATS01N206QN ( ) Mykstarter /stopp 6A V

ATS01N206QN ( ) Mykstarter /stopp 6A V Produktdatablad Karakteristikk ATS01N206QN (41 472 79) Mykstarter /stopp 6A 380-415V Alternativer Monteringsmåte Mulige funksjoner Spenningsgrenser Hovedkarakteristikk Produktspekter Altistart 01 Produkt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ABE7E16SRM20 ( ) 16O, 1 term, 4 grupper, rele

ABE7E16SRM20 ( ) 16O, 1 term, 4 grupper, rele Produktdatablad Karakteristikk ABE7E16SRM20 (45 018 53) 16O, 1 term, 4 grupper, rele Alternativer Spenningsgrenser Discrete output number Discrete output voltage Diskret utgangsfunksjon Produktkompatibilitet

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Produktdatablad Karakteristikk ABR1S618B (41 721 76) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Alternativer Control circuit voltage limits Maksimum brytespenning Farge på kapsling Tilkoblinger Drop-out spenning Holding

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer