BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere"

Transkript

1 RUKRÅNOK ensindrevne gresstrimmere SIKKRT TJNING VLIKOL T3351 T3351 Jenn eng Industrial co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia ing ist; Shanghai, P.R.hina VRSL VNNLIGST LS v hensyn til din egen sikkerhet, ber vi deg lese denne håndboken før du tar den nye enheten i bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til alvorlig personskade. Sett av noen øyeblikk til å bli kjent med trimmeren før hver bruk. MOL. T3351/T

2 GNRLL SIKKRTSRGLR etydning av symbolene produktet er merket med Les brukerhåndboken før maskinen tas i bruk Vernebriller må alltid benyttes så lenge maskinen er i bruk for å beskytte mot flygende objekter. Likeledes må hørselvern, som en lydtett hjelm, benyttes for å beskytte operatørens hørsel. ersom operatøren arbeider i et område der det er fare for at gjenstander kan falle, må det også benyttes vernehjelm. ruk hansker for å beskytte hendene dine. ruk vernesko for beskytte deg mot elektrisk støt. dvarsel! Svært varm overflate Sørg for at mennesker og dyr holder minst 15 m avstand fra maskinen ved drift. are: gjenstander kan bli slengt av maskinen. Lydeffektnivå LW i overensstemmelse med rådsdirektiv 2000/14/ rivakselens maksimale rotasjonsfrekvens ruk aldri blad/klinge VRSL! Ved bruk av gassdrevne verktøy skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende, alltid følges for å redusere faren for alvorlig personskade og/eller skade på enheten. Les alle disse instruksjonene før du betjener dette produktet, og ta godt vare på dem. 3. IKK NYTT NTN UTN LYMPR og kor rekt installert lyddempervern. 4. IKK RØR eller la hendene dine eller noen av kroppsdelene dine komme i kontakt med lyddemperen. old enheten med tomler og fingre godt rundt håndtakene. 5. NTN MÅ IKK TJNS I UKVM STILL- ING, ute av balanse, med utstrakte armer eller med én hånd. nheten skal alltid betjenes med to hender, der tomme len og fingrene holder godt rundt håndtakene. 6. IKK V TRÅOT over bakkeniv under drift. ette kan føre til skade på operatør. 7. IKK NYTT NTN TIL NR ORMÅL NN trimming av plen eller hageområder. 8. IKK RIV NTN OVRRVNT LNG. vil regelmessig. 9. IKK RUK NN MSKINN RSOM U R PÅVIRKT V LKOOL LLR NRKOTISK STOR. 10. IKK TJN NN MSKINN M MINR SKYTTLSSVRN R INSTLLRT OG I GO STN. 11. IKK LGG TIL, JRN LLR NR KOMPO NNTN I TT PROUKTT. ette kan føre til personskade og/eller skade på enheten, og dermed gjøre produsentens garanti ugyldig. 12. IKK bruk maskinen nær eller rundt brennbare væsker eller gasser, verken utendørs eller innendørs. ette kan føre til eksplosjon og/eller brann. enne strømenheten kan potensielt være farlig! Operatøren er ansvarlig for å følge enhetens instruksjonshåndbok og advarsler. Les hele brukerhåndboken før enheten tas i bruk! Gjør deg grundig kjent med enhetens funksjoner og korrekt bruk av denne. enne enheten skal benyttes av personer som kan lese, forstå og følge enhetens instruksjonshåndbok og advarsler. arn skal R: Ikke benytt knivblader, ståltråd eller treskeenheter. nheten er kun utviklet til bruk med trå. ll bruk av annet tilbehør eller festeanordninger øker faren for skade. VRSL: old barn, tilskuere og dyr på minst 15 meters avstand. ersom noen skulle komme nærmere må enheten øyeblikkelig stoppes. aldri betjene denne enheten. 1. Gå med tettsittende og slitesterke arbeidsklær som gir god beskyttelse, som lange bukser, vernesko, kraftige arbeidshansker, hjelm, ansiktsvern eller vernebriller og ørepropper av god kvalitet eller andre lyddempere til å beskytte hørselen. 2. Oppbevares trygt. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk i drivstofftanken. or å unngå brannfare bør du flytte deg minst 3 meter unna drivstoff området før du starter. 3. Slå av enheten før du setter den ned. 4. old alltid enheten godt med begge hender med tommelen og fingrene rundt håndtakene. 5. Sørg for at alle skruer og festeanordninger er godt festet. nheten skal aldri betjenes dersom den er feil justert eller dersom den ikke er fullstendig eller trygt satt sammen. 6. Sørg for å holde håndtakene tørre, rene og frie for driv-stoffblanding. 7. old trådhodet så nær bakken som praktisk mulig. Unngå å treffe små gjenstander med trådhodet. Stå under trådhodet ved trimming i helling. IKK benytt maskinen i bakker eller hellinger hvis det er fare for at du kan skli eller miste fotfestet. 8. Kontroller om området du skal trimme har små gjen stander som kan sette seg fast eller slynges av sted under drift. 9. old alle kroppsdeler og klær unna trådhodet når motoren startes opp eller er i gang. ør du starter motoren, må du forsikre deg om at trådhodet ikke kan komme i kontakt med hindringer. 10. Stans motoren før du undersøker tråden. 11. Oppbevar utstyret i god avstand fra potensielt brennbart materiale, som for eksempel gassfyrte varmt vannstanker, klestørkere eller oljebrennere, bærbare ovner, osv. 12. Sørg til enhver tid for at beskyttelsesskjermen, trådhodet og motoren holdes frie for avfall og restmateriale. 13. etjening av utstyret skal alltid begrenses til voksne og godt instruerte personer. 14. VRSL: ksosavgass er giftig. 15. Nødstopp. Ved behov for å stoppe maskinen øyeblikkelig; slå over bryteren til STOPP. TING U IKK ØR GJØR 1. IKK NYTT NNT RNNSTO enn det som er anbefalt i brukerhåndboken. ølg alltid instruksjonene i avsnittet om rivstoff og olje i denne brukerhåndboken. Ikke bruk bensin med mindre den er korrekt blandet med 2-takts motorolje. llers vil motoren bli utsatt for permanent skade, og produsentens garanti vil ugyldiggjøres. 2. IKK RØYK mens du fyller drivstoff eller betjener utstyret. SPSIIKSJONR Model No T T3351 Motortype Luftkjølt, 2-takt, Luftkjølt, 2-takt, orkrommet sylinder orkrommet sylinder Slagvolum cm cm 3 Tørrvekt ,4 Kg ,4 Kg rivstoffkapasitet cm cm 3 Trådmating ump feed med dobbel tråd...ump feed med dobbel tråd Skaftlengde cm cm Klippebredde cm cm åndtak åndtak åndtak. Tenning lektronisk lektronisk rivverk sentrifugalclutch sentrifugalclutch Lydnivå (trykk) d() d() Lydnivå d() d() Vibrasjon (i bruk) m/s m/s 2 Vibrasjon (tomgang) m/s m/s 2 Maksimal motorytelse kw kw reieskivens maksimale rotasjonsfrekvens min min -1 Tomgang ± 350 min ± 350 min -1 rivstofforbruk g/kwh g/kwh 2 3

3 TRÅO 2. SKJÆRTRÅ 3. SKYTTLSSVRN* 4. SKT 5. ÅNTK 6. GSSÅNTK 7. TNNINGSRYTR V 8. SIKKRTSUTLØSR 9. OKRYTR 10. SRSTRT SIKKRTSRNINGR GNRLL OVRSIKT RIVSTOTNK 12. LUTILTRKSL 13. STRTRYTR 14. LYMPRVRN 15. PRIMRPUMP 16. MUTTR, OLT OG SKIV TIL SKYTTLSSVRN* 17. ST (T3351) *Vedlagt i brukerpakken MRK: IKK benytt knivblad på disse modellene. 3 SKYTTLSSVRN må være installert for å unngå at små gjenstander slynges på operatøren, og for å hindre at tråden blir lengre enn nødvendig. 14 LYMPRVRNT bidrar til å beskytte hender, kropp og/eller brennbart materiale fra å komme i kontakt med den svært varme lyddemperen MONTRINGSINSTRUKSJONR ÅNTK MRK: åndtaket er festet til skaftet, men er snudd feil vei for enklere pakking. 1. Løsne justeringsskruen og roter håndtaket til oversiden av skaftet. Plasser håndtaket slik at det følger pilen på varseletiketten (). Se ig Trekk justeringsskruen godt til. SKYTTLSSVRN ig. 1 VRSL: eskyttelsesvernet må være installert (ig. 2) for at skjæretråden skal fremføres på korrekt måte, og for å beskytte operatøren. eskyttelsesvernet skal sitte stramt på skaftet. u må kanskje bruke noe kraft. 1. Plasser beskyttelsesvernet () på skaftbraketten (). 2. ør skiven () på bolten. 3. Sett i bolten () og mutteren (), og stram godt. ig. 2 ig. 2 MONTRING V TILØR (MOLL T3351) VRSL: or å unngå personskade, stopp alltid enheten for man monterer eller demonterer tilbehør. Koble fra tennplugghetten for sikkerhets skyld. OS! Plasser enheten på bakken eller på en arbeidsbenk for lettere å montere eller demontere tilbehør. 1. Skru knott () moturs for å løsne (ig. 2). 2. Plasser forsiktig tilbehøret () rett inn i hurtigkoblingen (). Tilbehøret er i lås når låseknappen () kommer til syne i låsehullet () på hurtigkoblingen. (ig. 2) 3. Skru knott () medurs for å sette til (ig. 2). VIKTIG: Låseknappen må være i låsehullet og knotten () må være tilstrekkelig satt til før enheten tas i bruk. lt tilbehør er beregnet brukt i låsehullet () såfremt ikke annet kommer frem i tilbehørets instruksjoner. vis tilbehør monteres feil, kan det forårsake skade på enheten eller personskade. ig. 2 ig. 2 RIVSTO OG OLJ ig. 2 RIVSTO ruk blyfri bensin med normal oktantype blandet med Talons egen 2-taktsolje 40:1 for best resultat. enytt blandingsforholdene i tabell for blanding av drivstoff. LN RIVSTO ell olje i en godkjent drivstoffkanne etterfulgt av bensin, slik at bensinen blander seg med oljen. Rist kannen for å blande godt. TLL OR LNING V RIVSTO VRSL: Ikke benytt ren bensin i maskinen. ette vil føre til permanent skade på motoren og gjøre produsentens garanti ugyldig for dette produktet. Ikke bruk drivstoffblandinger som har blitt oppbevart i mer enn 90 dager. VRSL: ersom det benyttes andre typer 2-taktsolje enn Talons egen, må denne være av godt merke for 2-takts luftkjølte motorer, blandet til forholdet 40:1. Ikke benytt 2-taktsoljer med anbefalt blandingsforhold 100:1. ersom mangel på olje er årsak til motorskade, vil produsentens garanti for motoren gjøres ugyldig. VRSL: Mangel på olje gjør motorens garanti ugyldig. ensin og olje må blandes i forholdet 40:1. NSIN Talons egen olje med blandingsforhold 40:1 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) lande- 40 deler bensin metode til 1 del olje 1ml = 1cc 4 5

4 NLT RIVSTOTYPR Noen av de vanlige bensintypene oksygenanrikes med alkohol- eller eterforbindelser for å imøtekomme standarder for ren luft. Talon-motoren din er utviklet til å fungere på tilfredsstillende måte med alle bensintyper for biler, inkludert oksygenanrikede bensintyper. RIVSTO OG OLJ RUKSNVISNING ensin- og oljeblanding 40:1 STRT N KL MOTOR MRK: or å gjøre belastningen på motoren minst mulig ved oppstart og oppvarming, bør du klippe av skjæretråden slik at den blir 13 cm lang (ig. 4). 1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (I) (ig. 4). 2. Maskinen din har en choke med 3 stillinger: OK, LV, og KJØR. Sett chokebryteren i OK-stilling (ig. 4). 3. Pump drivstoff til forgasseren. Pump primeren () 10 ganger (ig. 4). 4. Ta godt tak i håndtaket. Trykk sikkerhetsutløseren () og gasshåndtaket () til stillingen ULL GSS (ig. 4). 5. ra startsnoren ut et stykke til du kjenner motstand (ca. 100 mm) (ig. 4). u må dra jevnt og raskt for å få en sterk gnist. ra kraftig i snoren 4 ganger. 6. lytt chokebryteren til stillingen LV (ig. 4G). 7. ra i startsnoren igjen 4 ganger mens utløseren er i stillingen for full gass (ig. 4). 8. Når motoren starter, kan du la bryteren stå i stillingen LV i 10 sekunder. 9. lytt chokebryteren til stillingen KJØR (ig. 4). 10. ersom motoren ikke starter, gjentar du trinn 1 til 7. MRK: ersom motoren ikke starter etter gjentatte forsøk, se i avsnittet om feilsøking. MRK: Trekk alltid startsnoren rett ut. ersom startnoren dras skjevt, vil den slites mot snørehullet. enne friksjoen gjør at snoren frynses og slites raskere. old alltidgodt tak i starthåndtaket når snoren trekkes tilbake. Slipp aldri tauet fra uttrekt stilling. ette kan føre til at snoren henger seg opp eller frynses, og det kan også føre til skade på startmotoren. 5 (13cm) ig. 4 ig. 4 ig. 4G ig. 4 ig. 4 STRT N VRM MOTOR 1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (ig. 5). 2. Sett choken i STRT stilling (ig. 5). 3. Ta godt tak i håndtaket, trykk gasshåndtaket til ULL GSS. 4. ra jevnt og raskt i startsnoren til motoren starter, men ikke mer enn 6 ganger. old ULL GSS til motoren går jevnt. 5. vis motoren ikke starter, sette choken i RUN stilling og dra jevnt og raskt i startsnoren 5 ganger til. vis motoren fremdeles ikke starter, er den sannsynligvis oversvømmet. Vent i 5 minutter og gjenta prosedyren med choken i RUN stilling og gasshåndtaket på ULL GSS. ig. 5 STOPP MOTORN Slipp gasshåndtaket. La motoren gå på tomgang. Trykk på og hold inne stoppbryteren til motoren stopper. ig. 4 ig. 5 TRIMMING KSTR SIKKRTSORNSTLTNINGR ør du tar enheten i bruk, bør du lese LL SIKKR- TSORNSTLTNINGN i denne brukerhåndboken. VRSL/ORSIKTIG RSOM U R UKJNT M TRIMM- TKNIKKR, bør du øve deg med MOTORN i stillingen V. RY LLTI RISOMRÅT slik at det ikke finnes avfall som brusbokser, flasker, steiner, etc. Prosjekterte gjenstander kan forårsake alvorlig skade på operatøren og tilskuere, og kan også forårsake skade på utstyret. ersom du ved et uhell treffer en gjen stand, må du øyeblikkelig SLÅ V MOTORN og under søke utstyret. ruk aldri enheten med utstyr som er skadet eller som har feil. TRIMMING OG KLIPPING SKL LLTI ORTS M ØY MOTORSTIGT. Ikke kjør motoren på lave hastigheter ved start eller under trimming. IKK benytt maskinen til andre formål enn trimming eller klipping av ugress. IKK løft trådhodet høyere enn knehøyde under bruk. IKK bruk enheten med andre mennesker eller dyr i umiddelbar nærhet. et skal være minst 15 meter mellom operatøren og andre mennesker og dyr under trimming eller klipping. et skal være minst 30 meter mellom operatøren og andre mennesker og dyr ved SKLPRING med trådhodeskjæreren. V RUK I LLING, stå under skjæreenheten. MÅ IKK NYTTS i hellinger eller nær bakkekanter hvis det er fare for å skli eller å miste fotfestet. TRÅMTING VRSL: IKK bruk ståltråd eller plastbelagt ståltråd av noe slag i trådhodet. ette kan føre til alvorlig skade på operatør. ersom du ønsker å mate ut ny tråd, kjører du motoren med full gass og "dunker"trådhodet mot plenen. Tråden mates automatisk.kniven i beskyttelsesvernet skjærer automatisk av overflødig tråd (ig. 6). ORSIKTIG: jern fastviklet ugress jevnlig for å forhindre overoppheting av drivakselen. Ugress vikler seg fast når lange strå henger seg fast rundt skaftet under beskyttelsesvernet (ig. 6). ette hindrer avkjølingen av drivakselen. jern ugresset med en skrutrekker eller lignende verktøy. TRIMMMTOR Når den er utstyrt med beskyttelsesvern og trådhode,trimmer maskinen uønsket ugress og høyt gress på steder som er vanskelige å nå, som langs gjerder, vegger, murer og rundt trær. en kan også benyttes til skalpering for å fjerne all vegetasjon ned til bakken ved klargjøring av hage, eller for å rydde et bestemt område. MRK: Selv ved forsiktig bruk, vil trimming langs murer, vegger av murstein eller stein, svinger, etc. føre til ekstra slitasje på tråden. TRIMMING/KLIPPING Sving trimmeren som en sigd fra side til side. Ikke hell trådhodet under bruk. oreta en prøve i området som skal trimmes for å finne riktig klippehøyde. old trådhodet ved samme nivå for å få jevn klippehøyde (ig. 7). TTTR TRIMMING Plasser trimmeren rett forover med en lett helling slik at undersiden av trådhodet er over bakkenivå og trådens kontaktpunkt inntreffer på riktig sted. Skjær alltid bort fra operatøren. Trekk ikke trimmeren inn mot operatøren. TRIMMING LNGS GJR/GRUNNMUR Tilnærm deg flettverksgjerder, stakittgjerder steinmurer og grunnmurer forsiktig for å klippe tett uten å piske tråden mot hindringen. ersom tråden kommer i kontakt med stein, murstein eller grunnmur, vil den slite eller frynses. ersom tråden treffer et gjerde, vil den slites. TRIMM RUNT TRÆR Tilnærm deg sakte når du trimmer rundt trestammer, slik at tråden ikke kommer i kontakt med barken. Gå rundt treet mens du trimmer fra venstre mot høyre. eveg tuppen av tråden mot gresset eller ugresset, og hell trådhodet lett forover. SKLPRING Skalpering går ut på å fjerne all vegetasjon ned til bakken. or å gjøre dette, heller du trådhodet i ca. 30 graders vinkel mot venstre. u får bedre kontroll dersom du justerer håndtaket når du gjør dette. enne prosedyren må ikke benyttes dersom det er fare for at flygende gjenstander kan skade operatøren, andre mennesker eller fast eiendom. (ig. 7) UMP ig. 7 ig. 7 ig. 6 ig. 6 ig. 4 ig

5 MINTNN INSTRUTIONS YTT SKJÆRTRÅ - STNR TRÅO 1. Vri skruen () MOT KLOKKN, og ta av. (ig. 8). Skiftenøkkel til skruen medfølger. 2. jern spolen () og fjæren () fra dreieskiven (). 3. jern evt. gjenværende skjæretråd (). 4. Legg en skjæretråd med 2 mm i diameter på 4,3 m dobbelt. Legg løkken i et av sporene imellom spolens skillevegger (ig. 8). 5. Vikle opp skjæretråden med klokken som vist på illustrasjonen (ig.8) med jevnt trådspenning og hver halvdel avdelt med spolens skillevegg. Vikle opp til 15 cm gjenstår på hver ende. 6. est hver ende av tråden () i et spor () på motsatt side av spolen (ig. 8). 7. Sett i fjæren () over dreieskiven (). ør hver trådende gjennom et snørehull (G) i spolehuset () (ig. 8). 8. Senk spolen ned i spolehuset () mens du fører tråden gjennom snørehullene (G). Kontroller at fjæren fester seg i spolen (ig. 8). 9. Når spolen er på plass trykker du på spolen slik at fjæren synker ned. ra hardt i hver ende av tråden () for å løsne den fra sporene (ig. 8). 10. ortsett å trykke på spolen til skruen kan træs på dreieskiven M KLOKKN. Stram skruen godt for hånd (ig. 8G). 11. Skjær av evt. overflødig tråd til ca. 13 cm. ette vil gjøre belastningen på motoren minst mulig ved oppstart og oppvarming (ig. 4). ig. 8. SKRU. SPOL. JÆR. RISKIV. SPOLUS. SPOR G. SNØRULL. SKJÆRTRÅ G ig. 8 ig. 8 LUTILTR ig. 8 Rengjøre luftfilteret: 1. Press ned hakene () som holder på plass luftfilterdekselet, fjern dekselet () og ta ut filteret () fra luftfilterboksen (ig. 9). 2. Vask filteret i såpe og vann. IKK NYTT NSIN! 3. Lufttørk filteret. 4. Sett filteret tilbake på plass. MRK: ytt filter dersom det er frynset, revet, skadet eller dersom det ikke kan rengjøres. NSINKSL/NSINILTR G ig. 8G ORSIKTIG: ell alt drivstoff i enheten over i godkjent beholder før du tar fatt på denne oppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk drivstofftanken. ig. 9 ORSIKTIG: ell alt drivstoff i enheten over i godkjent beholder før du tar fatt på denne oppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk i drivstofftanken. G ig. 10 ig. 10 USTR ORGSSRN orgasseren er forhåndsinnstilt til best mulig ytelse fra fabrikken. ersom justeringer er nødvendig, kan du ta den med til nærmeste godkjente servicesenter. TNNPLUGG 1. lektrodeavstand = 635 mm (ig. 11). 2. reiemoment: Nm. Koble til tennplugghetten. ig. 11 ig. 12 YTT V GNISTNGR 1. Skru ut de 3 skruene (), og ta av lyddemperskjoldet (ig. 12). 2. Skru ut de 3 skruene () som holder gnistfangerdekselet (). Ta ut gammel gnistfanger () og erstatt med ny (ig. 12). 3. Monter lyddemperskjoldet og skruer. RYN KNIVN I SKYTTLSSVRNT 1. Ta kniven () ut av beskyttelsesvernet () (ig. 13). 2. Plasser kniven i en høvelbenktvinge. ryn kniven med en flat fil på en slik måte at skjærevinkele bevares. il hele tiden i samme retning. ig. 13 ig. 10 OPPVR NTN VRSL: Manglende overholdelse av disse trinnene kan føre til at det dannes belegg i forgasseren og dermed forårsake startvansker eller permanent skade. 1. Utfør alt generelt vedlikehold som anbefalt i henhold til brukerhåndbokens avsnitt om vedlikehold. 2. Rengjør motorens utside, skaft, beskyttelsesvern og trådhode. 3. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken. 4. Start motoren når drivstofftanken er tømt. 5. Kjør maskinen på tomgang til den stopper. ette vil blåse ut drivstoff fra forgasseren. 6. La motoren avkjøle seg (ca. 5 minutter). 7. Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 8. ell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk forsiktig i startsnoren noen ganger for å dekke de indre komponentene. Sett tennpluggen tilbake på plass. 9. Oppbevar maskinen tørt og kjølig i god avstand fra lett antennelige kilder som oljebrennere, varmtvannsbeholdere, etc. NT RM R OPPVRING 1. Ta ut tennpluggen. 2. Trekk kraftig i startsnoren for å få bort overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og lag riktig elektrodeavstand eller sett i ny tennplug med riktig avstand. 4. Gjør maskinen klar til drift. 5. yll drivstofftanken med korrekt drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet om drivstoff og olje. ig. 8 ig. 8 MRK: Sørg for at ventilen () på drivstoffdekselet er ren (ig. 10). 1. Trekk bensinledningen () og filteret ut av tanken. ette kan gjøres med en ståltråd eller en binders (ig. 10). 2. ra av mens du vrir (ig. 10). 3. ytt bensinfilter (). MRK: Trimmeren må aldri brukes uten bensinfilter. ette kan føre til skade i motoren! 8 9

6 PROLM Maskinen starter ikke, eller starter, men går ikke. Maskinen starter, men motoren har lite kraft. Motoren nøler. Ingen kraft ved belastning. Går ujevnt. vgir unormalt mye røyk. ILSØKING SNNSYNLIG GRUNN eil startprosedyre av forgasserblanding Skitten tennplugg Tett bensinfilter eil chokebryterstilling. Skittent luftfilter. av forgasserblanding. av forgasserblanding. eil elektrodeavstand. av forgasserblanding. eil drivstoffblanding. LØSNING ølg instruksjonene i brukerhåndboken orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytt tennplugg ytt bensinfilter lytt til KJØR. jern og rengjør filteret, og sett det i på nytt. orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter. orgasseren må justeres av et godkjen servicesenter. Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytt tennplugg. orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter. ruk korrekt blandet drivstoff (40:1). 10

Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag RUKERHÅNOK ensindrevet gresstrimmer/ryddesag SIKKERHET ETJENING VELIKEHOL T332300 T33230 T332400 T33240 VRSEL VENNLIGST LES v hensyn til din egen sikkerhet, ber vi deg lese denne håndboken før du tar den

Detaljer

Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag RUKRHÅK ensindrevet gresstrimmer/ryddesag T3373I T3373VI T3373I T3373WI T3373I T3373XI J2008 Jenn eng Industrial o., Ltd. No. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Rd. Ping hang ity, Taoyuan 324, Taiwan VRSL VNNLIGST

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Manuelle Greensmaster -greenklippere

Manuelle Greensmaster -greenklippere Manuelle Greensmaster -greenklippere Legenden fortsetter. Manuelle Greensmastergressklippere Fem forskjellige modeller 46 66 cm klippebredde Stillegående OHV Kawasaki -motor Bransjens laveste klippehøyde

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T Manual Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T 540262 1 INTRODUKSJON Takk for ditt kjøp av denne busktrimmeren. Denne bruks. anvisningen forklarer hvordan trimmeren kan håndteres effektivt

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. T330+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

115307310 Rev. 4 1/15/11 BRW

115307310 Rev. 4 1/15/11 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer