KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger"

Transkript

1 RGTK KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger 1

2 2

3 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 28. FEBRUAR FORETNINGSORDEN ÅRSRAPPORTER ( ) a Styrets rapport b Medlemsrapport 2012 og c Styrets og utvalgenes sammensetning d Rapport fra Barnas Turnfestival e Rapport Gymfest i Vest Ungdom f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne g Rapport fra Turntreff trinn h Rapport fra Turntreff trinn i Rapport fra Turntreff Ungdom j Rapport fra Gym Cup k Rapport fra Teknisk utvalg Turn l Rapport fra Rytmisk Gymnastikk utvalg m Rapport fra Troppsgymnastikk utvalg n Rapport fra Gymnastikkutvalg o Rapport fra Utdanningsutvalg p Rapport fra anleggsansvarlig q Rapport fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner REVIDERT REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG FASTSETTE KONTINGENT BUDSJETTFORSLAG 2015 OG STED FOR NESTE KRETSTING

4 12. FORDELING AV STEVNER, FESTIVALER OG MESTERSKAP VALG (STYRE, REVISORER, VALGKOMITÉ, REPRESENTANTER TIL RIK OG NGTF S TING) FORBUNDETS KRETSFORTJENESTEMEDALJE FORBUNDETS FORTJENESTEMEDALJE KRETSLEDERE I ROGALAND

5 Saksliste Kretstinget 28. februar Åpning 2. Godkjenning av saklisten 3. Forretningsorden 4. Godkjenning av fullmakter 5. Valg av: a) Dirigent b) 2 sekretærer c) 2 til å underskrive protokollen d) 3 til tellekorps 6. Årsrapporter ( ) 6a Styrets rapport 6b Medlemsrapport 6c Styrets og utvalgenes sammensetning d Rapport fra Barnas Turnfestival 6e Rapport fra Gymfest i Vest Ungdom 6f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne 6g Rapport fra Turntreff trinn 6h Rapport fra Turntreff trinn 6i Rapport fra Turntreff Ungdom 6j Rapport fra Gym Cup 6k Rapport fra Teknisk utvalg Turn 6l Rapport fra Rytmisk Gymnastikk utvalg 6m Rapport fra Troppsgymnastikk utvalg 6n Rapport fra Gymnastikkutvalg 6o Rapport fra Utdanningsutvalg 6p Rapport fra anleggsansvarlig 6q Rapport fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 7. Revidert regnskap Innkomne forslag 9. Fastsette kontingent 10. Budsjettforslag 2015 og Sted for neste kretsting 12. Fordeling av stevner, festivaler og mesterskap 13. Valg (styre, revisorer, valgkomité, representanter til RIK og NGTF s ting) 14. Avslutning 5

6 Foretningsorden 1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. 2. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget dersom forslaget er oppsatt på sakslisten begrenses taletiden til 5 min. første og 3 min. andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ½ min. taletid. Det kan bes om replikk til siste innlegg, hvor taletiden settes til ½ min. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om strek med inntegnede talere. 3. Utvalgsledere og andre som ikke har stemme- eller talerett kan gis ordet i saker som vedrører dem. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med idrettsleddets og representantens navn. Forslag må fremmes før strek er satt, og kun i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som RGTK s lov fastsetter. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer avgitt for og imot. 7. Protokollen skal underskrives av to tingvalgte representanter. 8. Kretstingets forhandlinger er offentlige. 6

7 6. Årsrapporter ( ) 6a Styrets rapport Styresammensetning Kretsleder Anne Løndalen Havørn Turn Nestleder Rut Evy Pettersen Hafrsfjord TF Styremedlemmer Stein Erik Ansethmoen Sandnes TF Kim Hauge Sokndal TF Trond Grønås Haugesund TF Varamedlemmer Tor Einar Refsnes Sandnes TF Liv Tone Matnisdal Brusand TF Generelt Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter og 134 saker er protokollført. Alle utvalgslederne har vært innkalt til møtene. Kretskonsulenten har ført protokoll. Anne-Kristin Sollid har vært ansatt som kretskonsulent i perioden. På kretstinget 2013 ble Forbundets kretsfortjenestemedalje i sølv delt ut til Kim Hauge, Sokndal Turnforening. Under Kretsturnstevnet på Klepp i 2014 ble Forbundets kretsfortjenestemedalje i gull delt ut til Tone Røksund, Tasta Turn. Arbeidsoppgaver I henhold til Langtidsplanene har styret jobbet for å kunne tilby gode kurs. Kurshelgene ble avhold i Vågen Idrettshall, Sandnes august 2013 og august Det ble satt opp kurs for både barn, ungdom og voksne. Det har vært en liten nedgang i deltakelsen på kurshelgene, og i 2013, måtte vi avlyse kursene rettet mot voksne. Utover dette har det vært stor kursaktivitet i kretsen sin regi, med NGTFs kurskonsept. Flere kurs har vært fullbooket lenge før påmeldingsfristen har gått ut. Etter en litt tung start for det nye trener 1 konseptet, har også deltakerantallet tatt seg fint opp her. Det vises forøvrig til utdanningsutvalgets egen rapport for detaljer. Utvikling og samarbeidskonferansen for 2014, ble gjennomført i Haugesund helgen mars, med 49 deltakere, fra 14 foreninger. President Kristin Gilbert representerte NGTF. Rut Evy Pettersen deltok på Forbundstinget i Tønsberg april Langtidsplanen for ble lagt frem under Kretstinget i Vi har jobbet videre mot målene i denne. 7

8 Stevner, festivaler og konkurranser Samtlige stevner og festivaler som var terminfestet er gjennomført. Det har vært god deltakelse og solid gjennomføring fra arrangører. Det samme gjelder for turntreff for barn opp til 12 år, mens det for ungdom dessverre har vært en negativ utvikling. Ungdommens Turntreff for 2014 ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Når det gjelder konkurranser, har vi dessverre både i 2013 og 2014 måttet avlyse Gym for Life Rogaland, tidligere GymCup. Begge gangene på grunn av svært liten påmelding. Kretsstyret takker arrangører og dommere for godt samarbeid. Gymnastikk Gymnastikk står for vår største medlemsmasse. Det er godt å se at våre arrangement er attraktive for både små og store. Det jobbes med å fornye GymCup og rekrutterer deltakere til ungdomsarrangementene våres. Kretsstyret takker gymnastikkutvalget for den gode jobben de gjør for gymnastikken i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Teknisk utvalg I Rogaland har det vært 4 foreninger som har tilbud om apparatturn. Bryne Turnlag har dessverre lagt ned sin gruppe, så nå gjenstår 3 foreninger med dette tilbudet. I denne perioden har også turnerne i kretsen vist prestasjoner på høyt nasjonalt nivå. Utøvere fra kretsen har deltatt på flere landslagssamlinger, samt hatt representasjonsoppgaver i internasjonale konkurranser. Vi har også dommere på krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker teknisk utvalg for den gode jobben de gjør for Turn i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Troppsgymnastikk Vi har mange foreninger som driver med troppsgymnastikk. Rekrutteringer til konkurranser har derimot gått noe nedover. Det ble i 2013 og 2014 arrangert 3 seriekonkurranser. I 2013 stod Sandnes Turnforening som NM-arrangør, en oppgave det gjennomførte med glans. Det ble i 2014 også arrangert en troppssamling i Haugesund, noe som viste seg å være svært populært. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker troppsutvalget for den gode jobben de gjør for troppsgymnastikk i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. 8

9 Rytmisk gymnastikk Stavanger, Haugesund, Hillevåg og Straen er de foreningene som har drevet med RG i perioden. Det har vært utdannet nye krets- og forbundsdommere. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker for den gode jobben de gjør for rytmisk gymnastikk i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Medlemsrapporten Fra 2011 til 2013 har det vært en nedgang i medlemsmassen. For mer informasjon, viser vi til medlemsrapporter. Økonomi Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr Vi viser til regnskap og regnskapskommentarer. Representasjon Kretsledermøte 2013: Kretsenes Seminar 2013: Kretsledermøte 2014: Forbundstinget 2014: Rogaland Idrettskretsting 2014: Kretsenes Seminar 2014: Anne Løndalen, Kretsstyret Stein Erik Ansethmoen, Kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Stein Erik Ansethmoen, kretsstyret Trond Grønås, kretsstyret Kim Hauge, kretsstyret Susanne Hamre, Rytmiskgymnastikkutvalg Petter Reffhaug, Troppsgymnastikkutvalget Jannik Johansen, Gymnastikkutvalget ungd. Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Rut Evy Pettersen, kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Tor Einar Refsnes, kretsstyret Anne Løndalen, kretsstyret Cathrine Lanne, Rytmiskgymnastikkutvalg Petter Reffhaug, Troppsgymnastikkutvalget Margrete Ræge, Utdanningsutvalget Tone Røksund, Gymnastikkutvalget voksne Reidun Skretting, Gymnastikkutvalget barn Anne-Kristin Sollid, administrasjonen 9

10 Tillitsverv: Hederskomité NGTF: Forbundsstyret NGTF, styremedlem: TK Rytmisk Gymnastikk, medlem: Internasjonale komiteer: UEG Medlem Gym for all komite Magne Hodne, Klepp IL Reidun Skretting, Klepp IL (2013 april 2014) Hilde Dalen, Haugesund TF Heidi Marie Taksdal 6b Medlemsrapport 2012 og 2013 Idrettsregistreringen tall pr Idrettsregistreringen tall pr Blå er 2012, hvit er 2013 Kvinner Menn Sum Total Total Aspervika Trim og Turn Aspervika Trim og Turn Bjerkreim IL Bjerkreim IL Bogafjell Idrettslag Bogafjell Idrettslag Brusand Turnforening Brusand Turnforening Bryne Turnlag Bryne Turnlag Buøy IL - Gymnastikk og turn Buøy IL - Gymnastikk og turn Dirdal IL Dirdal IL Egersunds Turnforening Egersunds Turnforening Figgjo IL Figgjo IL Frøyland IL Frøyland IL Ganddal IL Ganddal IL Hafrsfjord Turnforening

11 Hafrsfjord Turnforening Haugesund Turnforening Haugesund Turnforening Havørn Gym og Turnforening Havørn Gym og Turnforening Hognestad IL Hognestad IL Hålandslaget Hålandslaget Julebygda IL - Gym.- og turn Julebygda IL - Gym.- og turn Jørpeland Turn Jørpeland Turn Klepp IL Klepp IL Kopervik IL Kopervik IL Lura Turn Lura Turn Nærbø Turnfor. - gr Nærbø Turnfor. - gr Oltedal Turn Oltedal Turn Orstad IL Orstad IL Randaberg IL Turn gr Randaberg IL Turn gr Sandnes Turnforening Sandnes Turnforening Sandved Turn Sandved Turn Sauda Turnforening Sauda Turnforening Siddis Trim og Turnforening Siddis Trim og Turnforening Skudenes Turnforening Skudenes Turnforening Sokndal Turnforening Sokndal Turnforening

12 Sola Idrettslag Turn Sola Idrettslag Turn Stavanger Turnforening Stavanger Turnforening Straen Gymnastikk- og Turnforening Tasta Turn Tasta Turn Tau Turn Tau Turn Ullandhaug IL Ullandhaug IL Undheim IL Undheim IL Vardeneset IF Vardeneset IF Varhaug IL - gym/turn gr. Varhaug IL - gym/turn gr. Vaulen IL Vaulen IL Voll IL Voll IL Øyane IL Øyane IL Åkra IL Åkra IL Ålgård Turnforening Ålgård Turnforening c Styrets og utvalgenes sammensetning Kretsleder Anne Løndalen Havørn Gym og Turn Nestleder Rut Evy Pettersen Hafrsfjord TF Styremedlemmer Stein Erik Ansethmoen Sandnes TF Kim Hauge Sokndal Turn Trond Grønås Haugesund TF Varamedlemmer Tor Einar Refsnes Sandnes TF Liv Tone Matnisdal Brusand TF 12

13 Teknisk utvalg Turn (TU) Leder t.o.m. mars 13 Tone Døvre Siddis Trim og Turn Leder Turn menn Kjetil Kjellevold Sandnes TF Leder Turn kvinner Siv Rita Eikeskog Stavanger TF Medlem Odin Nilsen Stavanger TF Rytmisk Gymnastikk Utvalg (RG) Leder Cathrine Nedrum Hillevåg TF/Straen Gym og Turn Medlem Melina Tou Stavanger TF Medlem Susanne Hamre Stavanger TF Medlem (2014) Hilde Dalen Haugesund TF Troppsgymnastikk Utvalg (TGU) Leder (t.o.m. jul. 13) Jan Magne Cederstrøm Sandnes TF Leder (f.o.m. aug. 13) Petter Reffhaug Haugesund TF Medlem (t.o.m. jul.13) Kine Jåtten Sandved Turn Medlem (f.o.m. aug. 13) Magnus Moseng Sandnes Turn Medlem (f.o.m. aug. 13) Astrid Midtun Sandved Turn Gymnastikk Utvalg (GU) Leder GU-barn (t.o.m. sep.13) Sissel Aarrestad Høien Brusand TF Leder GU-barn (f.o.m sep. 13) Reidun Skretting Klepp IL Medlem (t.o.m. sep. 13) Irene Risa Undheim IL Medlem (f.o.m. okt.. 13) Sissel Aarrestad Høien Brusand TF Medlem (f.o.m. sep. 13) Aaselene Sandhal-Hansen Nærbø Turn Medlem (f.o.m. sep. 13) Elin Nilsen Nærbø Turn Leder GU-ungd. (t.o.m. jun. 14) Jannik B. T. Johansen Sola TF Leder GU-ungd. (f.o.m. jun. 14) Trine Loadman Grude Klepp IL Medlem (t.o.m. mai. 14) Trine Loadman Grude Klepp IL Leder GU-voksne Tone J. Røksund Tasta Turn Medlem GU-voksne Synnøve O. Skrettingland Varhaug IL (f.o.m. jun.13) Utdannings Utvalg Leder Margrete Ræge Stavanger TF (jan. aug. 13 og f.o.m. mar. 14) Medlem Monika Valen Stavanger TF Medlem (f.o.m. jun. 14) Elisabeth Ueland Sandnes TF Ærestegn Utvalg Leder Magne Hodne Klepp IL Medlem Wenche T. Andersen Siddis Trim og Turn Medlem (t.o.m. jul. 13) Ann Olaug Klemo Gjesdal Ålgård TF 13

14 Medlem (f.o.m. aug. 14) Grete Hess Sømme Lura Turn Valgkomiteen Leder Anita Horpestad Brede Sola Turn Medlem Reidun Skretting Klepp IL Medlem Åsmund Kyllingstad Ålgård TF Varamedlem Elisabeth Ueland Sandnes TF Revisorer Revisor 1 Tom Ivar Omdahl Haugesund TF Revisor 2 Kristin Fjelde Tjelle Sandved Turn Vararevisorer Heidi Marie Taksdal Klepp IL Eli Christ Havørn Turn 6d Rapport fra Barnas Turnfestival RAPPORT BARNAS TURNFESTIVAL 2013, STAVANGER TURNFORENING Arrangement: Barnas turnfestival Arrangørdato: juni 2013 Arrangørsted: Stavanger turnforening Rapport laget av: Margrete Ræge Deltakeroversikt: Gymnaster Lag / forening Gutter Jenter Ledere Foreldre Totalt Bryne Turnlag

15 Egersund Turnforening Havørn Gym og Turnforening Hognestad IL - Gymnastikk og turn Lura Turnforening Nærbø Turnforening Orstad IL/Turn Sandnes Turnforening Stavanger Turnforening Skudenes Turnforening Tasta Turn Vardeneset Idrettsforening - Turn Åkra IL/Turn Totalt Program; LØRDAG 1. JUNI 2013 FRA 10:00 Registrering på skolene innkvartering 12:00-16:00 Aktiviteter i turnhallen og området rundt 17:30-18:30 Middag på skolene (Det blir tildelt tid for henting av mat) 19:30-22:00 Underholdning/discotek Stavanger turnhall 23:00 Ro på skolene Trening på kunstgressbanen på Lassa :45 Oppvisningstropp Vardeneset IF-turn 11:45-12:00 Oppvisningstropp Nærbø turnforening 12:00-12:15 Oppvisningstropp Stavanger turnforening 12:15-13:30 Program trinn 13:30-14:15 Program trinn 14:15-15:15 Bra Bedre Best 15:15-16:00 Salto 16:00-16:15 Foreningstropp Tasta Turn Aktiviteter i og rundt turnhallen; Røris, sekkeløp, slengtau, tegning, RG, aktivitetsløype, landhockey, gropsal, På kvelden ble det gitt oppvisning av Egersund turnforening, Rg gymnaster og apparatturnere fra Stavanger Turnforening. I tillegg underholdt en sjonglør. Deretter var det discotek i turnhallen. SØNDAG 2. juni 2013 Fra 0800 Frokost på skolene og klasserom ryddes Trening Lær på stedet, Lassa kunstgressbane Alle skal delta! Lunsj i turnhallen. Lagene får tildelt tid for henting av maten Oppstilling til defilering Parkeringsplassen bak turnhallen 15

16 1230 Avmarsj fra Stavanger Turnhall til Kunstgressbanen på Lassa ca Åpning av stevnet. Kongesangen 1. vers Hilsen fra An-Magritt Stendahl, Styreleder Stavanger turnforening Hilsen fra Rogaland Fylkeskommune v/janne Johnsen Offisiell åpning ved Leder i RGTK Anne Løndalen OPPVISNINGSREKKEFØLGE Oppvisningstropp Stavanger Turnforening Oppvisningstropp Nærbø Turnforening Program trinn Bra Bedre Best SALTO Foreningstropp Tasta Turn Program trinn Oppvisningstropp Vardeneset IF-turn Lær på stedet Instruktør: Katrine Ulland og Karina Fosså Hettervik Instruktør: Amanda Blix og Elin Frafjord Instruktør: Margrete Ræge Programmet er laget av: Margrete Ræge Instruktør: Margrete Ræge Instruktør: Margrete Ræge Instruktør: Victoria H. Arnesen Instruktør: Kaja Aslaksen Programmet er laget av: Anne Brit Ravndal, Ålgård turnforening Instruktør: Vibeke Sundstrøm og Emilie Eide Pettersen Instruktør: Margrete Ræge Programmet er laget av: Margrete Ræge Konferansier; Arne Kjetil Nilsen Planlegging, og gjennomføring: Foreningens styre og daglig leder har hatt BTF på agenda siste år i forkant av selve BTF. Det ble satt ned ansvarsgrupper, og møter ble avholdt. Det ble kjørt flere separate møter innen de forskjellige ansvarsgrupper, og flere hadde ukentlige møter fra påske og frem til arrangørtidspunkt. Retningslinjene ble jevnlig tatt frem og brukt som mal, som en kvalitetssikring for at ikke noe ble glemt. Evaluering: Sett fra gymnastenes perspektiv, ble dette et meget kjekt arrangement. Gymnaster gav «high five» og sa tidenes beste! Dette er viktige ord å ta med seg, men det er like fullt viktig med en evaluering. Og denne viser at ikke alt fungerte like bra! Selve opplegget på gressbanen, trening, lyd og utstyr fungerte optimalt. Foreningen hadde ikke alt utstyr selv, og vi måtte låne utstyr, og Sandnes Turnforening skal ha en stor takk for velviljen de utviste ved å låne bort sitt utstyr. Et spørsmål som er aktuelt å reise ang. utstyr, er hvilke krav en skal stille til en forenings utstyr. Det ble krevd airfloor og det ble klaget på for dårlige trampetter. Kan en forvente at arrangør klarer å stille med airfloor til bruk under oppvisning? Og bør ikke en gjøre det beste utav det med det utstyr som stilles til disposisjon? Aktivitetene var populære, men ikke alle fant frem. Vi hadde ikke laget kart over hvor aktivitetene var, men de var rett utenfor turnhallen og inne i hallen. Dette var tenkt å informere om på infomøte lørdag formiddag. Retningslinjene pålegger arrangør å arrangere et kort informasjonsmøte lørdag for foreningenes ledere. Til dette møtet kom kun 3 foreninger, og dermed nådde ikke siste beskjeder, event. 16

17 presiseringer, korrigeringer frem til ledere/deltakere. En kan med fordel vurdere om arrangør skal bruke tid på å sette i gang et slikt møte, om interessen er så liten. Dårlig oppslutning på infomøtet medførte ekstra utfordringer på dem som bemannet stevnekontoret. Vi erfarte også at ledere/foreldre ikke hadde lest infomailer som ble sendt ut i forkant av arrangementet, da stevnekontoret fikk mange spørsmål som ble omtalt i infoskriv. Oppvisningen lørdag kveld i turnhallen var veldig bra, og gymnastene høstet velfortjent honnør! Sjonglør etter alle de flotte oppvisningene ble kanskje litt i overkant. Gymnastene var godt fornøyde med diskoteket, men de klaget over for lyst lokale. Vi erfarte at å ha tumbling stående i samme rom som diskoteket ble arrangert i, ikke var lurt. Vi erfarte også at gymnaster lurte seg inn i stengte arealer, noe som gjorde at vi fikk ekstra utfordringer på vakthold. Her erfarte vi også at ledere fra den enkelte forening ikke var sitt ansvar bevisst, og fulgte bedre med sine gymnaster. Samme gjaldt under lunch søndag, som ble inntatt i hallen, grunnet været. Det var stor kø foran kiosken lørdag kveld i turnhallen, og flere gav opp å nå frem til skranken. Dette er absolutt noe vi må se på til neste gang. Det var noen skader i hallen, og vi hadde ingen fast medisinsk kyndig plassert i turnhallen utover dagen og kvelden lørdag. Vi fulgte retningslinjene som sier at vi skal ha førstehjelp under trening og oppvisning på gressbanen, og det hadde vi. Det må avklares om arrangør er pålagt å ha medisinsk kyndig i hallen hele helgen, og i tilfelle bør dette tas inn i retningslinjene. Søndagens «lær på stedet» trening kom litt for sent i gang, men tiden som var satt av var tilstrekkelig for skikkelig innlæring. Været var ikke på sitt aller beste, og spenningen var stor om regnet holdt seg borte under søndagens oppvisning. Været holdt og alle oppvisninger kunne dermed kjøres. Oppvisningene ble vellykket til stor glede for både gymnaster, trenere og publikum. Bespisningen gikk ikke helt som forventet. Det var pizza lørdag kveld, frokost, og pølser til lunch. Pizza ble levert for sent lørdag kveld, og ett par foreninger fikk for lite mat. Dette ble raskt kompensert. Dessverre visste det seg at skolene ikke hadde tilstrekkelig kjølemulighet, og vi fikk problem med frokosten, som var ferdigsmurte frokostpakker. Men det hele ordnet seg etter hvert. Dette alternativ er ikke aktuelt ved neste arrangement. Lunch gikk heller ikke helt smertefritt. Innkvarteringen på skolene fungerte bra! Lassa skole og Svithun videregående skole ble brukt. Her var dessverre ikke alle foreningene flinke å rydde, så det ble en del å rydde opp på skolene. Oppsummering: Vi er meget fornøyd med at det sportslig ble et vel gjennomført arrangement, og at gymnastene dro fornøyde hjem. Andre punkter må det jobbes mer med, og den utfordringen tar vi! 17

18 Rapport fra Barnas turnfestival 2013 Barnas turnfestival ble avviklet 1 og 2 juni 2013 på Ålgård, i Gjesdalhallen og Ålgård stadion. Følgende deltok på stevne: Lag/forening Antall gymnaster Antall ledere/ Antall foresatte Ålgård turnforening Aspervika trim og turn Brusand turn Buøy IL turnavdeling 14 2 Klepp IL turn Oltedal turn 14 2 Øyane IL Sandved turn 30 6 Sola turn 75 9 Undheim 33 6 Varhaug IL Voll IL Totalt Program: Lørdag 1. juni 2013 Fra klokken 10:00 Registrering - innkvartering 11:30 16:30 Aktiviteter i Gjesdalhallen 17:00 18:30 Middag i Gjesdalhallen 18:30 22:00 Fest med aktiviteter i Gjesdalhallen 23:00 Ro Trening på kunstgraset ved Gjesdalhallen: 11:00 12:00 BRA-BEDRE-BEST 12:00 13:00 SALTO 13:00 14:15 Program 1-4 trinn 14:15 15:15 Program 5-7 trinn 15:15 15:45 Foreningstropp Aspervika Trim og Turn 15:45 16:15 Foreningstropp Klepp IL Turn Søndag 2. juni 2013 Fra klokken 08:00 Frokost 08:30 09:30 Rydding av klasserom (premie til beste rom) 09:45 10:45 Trening LÆR PÅ STEDET alle skal delta! 10:45 11:45 Lunsj på Gjesdal Ungdomsskole 12:00 Oppstilling på grusbanen ved Gjesdal Ungdomsskole 12:15 Avmarsj til Ålgård stadion 13:00 Åpning av stevnet, Ålgård stadion. Konferansier Ole Sivertsen 18

19 Oppvisningsrekkefølge: Foreningstropp Klepp IL Turn Program 1-4 trinn Bra-Bedre-Best : Foreningstropp Aspervika trim og turn: Program 5-7 trinn: Salto: Lær på stedet: Instruktør: Lene Dalaker Instruktør: Ann Elin Lima og Kine Brattaas Programmet laget av: Margrete Ræge, Stavanger Turnforening. Instruktør: Eli Wiggen og Torben Nilsen Instruktør: Siv Merete Gausel Instruktør: Anne Brit Ravndal Programmet laget av: Anne Brit Ravndal Instruktør: Torben Nilsen og Eli Wiggen Instruktør: Kine Brattås Programmet laget av: Kine Brattaas Overnatting ble fordelt på: Ålgård bedehus, Fyrlyset, Ålgård skole gymsal, Solås skole, Kodlidalen barnehage, Gjesdal ungdomsskole og Bærland skole. Alle deltakere fikk bånd til å ha rundt armen, dette er til god nytte for arrangør slik at vi kan følge med at det ikke kom inn uvedkommende på overnattingsstedene. Det var satt opp buss for de lag som hadde overnattingssted lengst unna, dette fungerte bra. Det var kiosk med godt utvalg i Gjesdalhallen. Treningene var på kunstgresset v/gjesdalhallen dette fungerte bra. Det gikk greit med å hente og levere utstyret som vi fikk låne av Sandnes turnforening. Samtidig som de forskjellige partiene trente var det forskjellige aktiviteter i Gjesdalhallen og i uteområdet. Til middag lørdag ble det servert pizza og brus i Gjesdalhallen. Underholdning med tryllekunster Kevin Lunde og flott drill fra Ålgård drill. Kvelden ble avsluttet med disko. DJ var Ørjan Undem. Frokost ble levert ut til overnattingsstedene. Før defilering ble lunsjen, pølser i brød servert ved Gjesdal ungdomsskole. Det ble defilert fra Gjesdal ungdomsskole til Ålgård stadion. Alle oppvisningene gikk veldig fint og det var et vellykket stevne. Vurdering: Innkvarteringen ble en utfordring, skolene låner/leier ikke ut klasserom kun gymsaler, aulaer og lignende, derfor ble gymnastene spredt på flere steder. Vi fikk litt problemer med levering av pizza fra leverandør, men alle ble mette til slutt. Litt få mopper og feiekoster rundt på de forskjellige overnattings steder. En utfordring med at ikke alle foreningene hadde meldt seg på riktig program, her bør det settes strengere krav til den som melder på. Bør også sette en dato for etter påmelding, blir fort en utfordring når foreningene kommer med flere gymnaster enn det som er påmeldt. Vi hadde litt problemer med å få nok nattevakter, men det ordnet seg. Konklusjonen blir at det var et vellykket stevne både for deltakere og arrangør. Ann Elin Lima

20 Barnas Turnfestival 2014 Arrangement: Barnas Turnfestival Dato: mai 2014 Sted: Orstad IL Deltakeroversikt Forening Gymnaster Ledere Foreldre Totalt Aspervika Trim og Turn Orstad Ålgård Sola Stavanger Skudenes Lura Egersund Åkra Klepp Totalt PROGRAM Lørdag 24. mai 2014 Fra kl Registrering og innkvartering på overnattingssted 11:00 16:30 Trening 11:30-16:30 Aktiviteter i Orstadhuset 17:00-18:30 Middag 18: Arrangement i Orstadhuset 23:00 Ro Treningstider lørdag: 11:00-12:00 BRA-BEDRE-BEST 12:00-13:00 SALTO 13:00-14:00 Program 1-4 trinn 14:00-15:00 Program 5-7 trinn 15:00-15:30 Foreningstropp Aspervika Trim og Turn 15:30-16:00 Foreningstropp Ålgård Turn 16:00-16:30 Oppvisningstropp Stavanger Turn Søndag 25. mai 2014 Fra kl. 08:00 Frokost 08:30-09:30 Rydding av rom (premie til beste rom) 09:45-10:45 Trening LÆR PÅ STEDET (alle skal delta) 20

21 10:45-11:45 Lunsj 12:00 Oppstilling til defilering 12:15 Avmarsj 13:00 Åpning av stevnet ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS Oppvisningsrekkefølge: Tropp Foreningstropp Aspervika Trim og Turn Oppvisningstropp Stavanger Turn Fellesprogram trinn BRA-BEDRE-BEST SALTO Foreningstropp Ålgård Fellesprogram trinn Lær på stedet Instruktør Siv Merete Gausel, May-Lill A. Auglend og Kaja S. Gunnarschjå Sol Simona Nag Margrete Ræge. Programmet er laget av Anette Håland, Varhaug IL Margrete Ræge, Stavanger Turn Margrete Ræge, Stavanger Turn Eli Wiggen Marie Skadsem Holthe og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Programmet er laget av Marie Skadsem Holthe og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Marianne Aasland og Ida Madland Larsen, Orstad IL Planlegging/ Gjennomføring: Følgende komitéer ble etablert ca. 1 år i forkant av arrangementet: Hovedkomité, Turnkomité, Matkomité, Aktivitetskomité og Vaktkomité. Det ble jevnlig avholdt separate møter i de forskjellige komitéer og ukentlig siste måned før stevnet. Evaluering: Overnatting/ rydding: Vi brukte Orstad Skule og Ormadalen barnehagen som ligger i umiddelbar nærhet til anlegget for stevnet. Hadde utrolig godt samarbeid med skolen og barnehagen. Ble en del rydding i enkelte rom etter stevnet som vi burde ha sluppet. Trening: Brukte kunstgressbanen ved Orstadhuset til både trening og stevne. Salto, BBB og evt. tropper som har utstyr bør ha dette etter hverandre for å spare tid. Foreninger som trenger utstyr utenom BBB og Salto må melde dette inn ved påmelding. Lyd: Lydanlegg ute ble leidd av kulturgruppen i kommunen. Utstyr: Hadde noe selv, resten ble lånt av Klepp IL og Frøyland skole. Tilbakemeldinger om at noen tjukkas er og trampett er kunne vært bedre. Aktiviteter: Utendørs hadde vi natursti, sekkeløp og fotballradar. Innendørs var det spøkelseshus, showdans og tarzanløype. Foreningene ble delt i grupper og tildelt tider på aktivitetene. Veldig positivt tatt imot, men oppsettet kunne vært sendt ut i forkant. I tillegg til kart. 21

22 Underholdning/ disko: Oppvisning av cheerleading-gruppen og lokale sjonglører. Deretter diskotek med DJ. Veldig bra. Spille- tegnerom: Vi hadde spill- og tegnesaker i den ene festsalen på Orstadhuset for de som ikke ønsket å være på diskoteket hele tiden. Også god plass for foreldre/ ledere. Bespisning: Gratis frukt og yoghurt på lørdagen sponset av Q-meieriet og Coop Mega. Pizza ble servert lørdag kveld i Orstadhuset. Halvparten innkjøpt og halvparten levert inn på dugnad i bygda. 3 puljer ble satt opp for å redusere kø. Fungerte greitt. Frokost ble levert på skole og bhg. Rikelig med mat. Lunsj ble også servert på Orstadhuset i 3 puljer. Vaktlister: Ble satt opp blant medlemmer i idrettslaget. En del bytting og noen som ikke møtte, men stort sett greitt. Oppsummering: Har fått veldig mye positive tilbakemeldinger, og er stolte over vel gjennomført stevne. Rapport utarbeidet av Helen Kverneland Skår Turnansvarlig Orstad IL Rapport fra Barnas turnfestival på Varhaug Idrettspark 24. og 25. mai 2014 Deltakeroversikt: Forening Gymnaster Ledere Foreldre Totalt Brusand TF Buøy IL Turnavdeling Havørn IL Hognestad IL Nærbø turn Oltedal IL Sandnes TF Sandved Turn Tasta Turn

23 Varhaug IL Voll il Undheim IL Programmet: Lørdag: Frå kl Innkvartering på Varhaug skule Aktiviteter Treninger Middag Turnfest : Varhaug oppvisningstropp : Nærbø oppvisningstropp Program Program Foreningstropp Tasta Oppvisningstropp Tasta BBB Salto 2300 Ro på skulen Søndag Frokost + rydding Lær på stedet Ca 1300 Lunsj Oppstilling for defilering Avmarsj Åpning av festivalen. Konferansier Trond Gjermund Haugen 23

24 Oppvisningsrekkefølge: Nærbø oppvisningstropp Amanda Blue Program trinn Anette Håland. Programmet er laget av Anette Håland. Varhaug oppvisningstropp Siv Varhaug, Anne Madland og Camilla Egge Lye Oppvisningstropp Tasta Vilde Roaldsøy Østbø og Camilla Andersen Program trinn Lill-Marete Egge Lye. Programmet er laget av Marie Skadsem Holte og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Foreningstropp Tasta Lars Martin Vågseter m.fl. BBB Synnøve Obrestad Skrettingland (VIL) og Astrid Midtun, Sandved Turn Salto Monica Stavnem Rød, Brusand turn Lær på stedet. Camilla Egge Lye og Dorte Bø Oppmøtet var ved Varhaug skule, hvor deltakerne ble innkvartert og det ble gitt opplysninger om bl.a. brannsikkerhet. T-skjortene ble levert ut ved ankomst til skolen. Skolen hadde vakt hele døgnet, bortsett fra tiden for oppvisning søndag. Vi hadde ikke lagt opp til informasjonsmøte for laglederne. Dette ble etterspurt. Treningene forgikk på samme bane som oppvisningene skulle være og de gikk bra. Det bør være avklart på forhånd hvilke medium trenerne har musikken på. Vi hadde lyd fra Reiestad lyd. Det fungerte veldig bra. Det av utstyr som vi ikke hadde tilgjengelig selv, til treningene på BBB, Salto og oppvisningstropper, fikk vi låne av Nærbø Turn. Av aktiviteter på lørdagen var det bl.a. åpen hall, natursti, ballkast, ponniridning, sjonglering og fri aktivitet i hele idrettsparken. Noen av deltakerne fikk middag i private hjem. Vi hadde ikke klart å skaffe vertskap til alle, og de andre fikk servering av middag i hallen. Lørdagskveld var det turnfest i Varhaughallen. Den startet med lett underholdning, et innslag med sang og et innslag med sjonglering. Etterpå var det diskotek. Det var salg av pizza og kioskvarer. Frokost ble servert i kantina på skolen. Det gikk veldig greitt, ikke særlig med kø. Samtidig som frokosten foregikk, var det også tenkt opprydding på rommene. Flere trenere kom med tilbakemelding om at det var veldig bra opplegg med servering i kantina, da kunne noen av lederne være igjen å rydde rommene imens. Etter trening til Lær på stedet ble det servert lunsj i idrettshallen. Defilering foregikk fra Varhaug skole til Varhaug idrettspark. Vi hadde Vigrestad skulemusikk med i defileringen. Det ble tatt betaling for parkering, 50 kroner per bil. Under oppvisningene ble det solgt mye godt fra kiosker/salgsvogner utplassert på anlegget. 24

25 Alle oppvisningene gikk veldig godt, og vi hadde et vellykket stevne. For Varhaug Idrettslag Synnøve Obrestad Skrettingland 6e Rapport Gymfest i Vest Ungdom Rapport etter Gymfest i vest, Haugesund juni 2014 Gymfest i vest (GIV) er et arrangement for ungdom fra 13 år og oppover. GIV ble avholdt i idrettsparken i Haugesund; Turnhallen, Haraldshallen, Ishallen, Friidrettsstadion, Haraldsvang skole og Skeisvang skole ble tatt i bruk. Det var deltakere fra både Hordaland og Rogaland Turnkrets. 1. Deltakeroversikt: Ant. Ledere Brusand Turnforening 2 5 Radøy IL 3 13 Tertnes Turn 3 19 Odda IL Turngruppa 3 13 Havørn Turn 2 6 Åkra turn og trampett 2 10 Orstad IL 2 5 Sola Turn 2 17 Stavanger turnforening 3 7 Laksevåg turn og I.L 2 11 Sandved Turn 1 4 Arna turn og I.L 2 15 Etne I.L turngruppa 8 42 IL Gneist 8 40 Hovding turn 3 14 Klepp I.L 2 6 Vossavangen I.L 1 8 Salhus Turn 2 8 Sotra Turn & IL 4 33 Loddefjord IL 5 41 Haugesund Turnforening 21 Stord IL Turngruppa 2 15 Totalt: Ant. Gymnaster 25

26 2. Aktiviteter/oppvisninger: Det ble avholdt to konkurranser under GIV 2014; Åpen klasse og Troppskonkurranse. Det ble tilbudt 3 Lær på stedet (LPS) grupper og et danseprogram, i tillegg var det et variert tilbud av Workshops (WS). Se program under. Program, fredag Klokkeslett Sted Sal Aktivitet Tramphallen Tramphallen WS Trampett i grop/fasttrack Turnhallen a,b,c WS Hip Hop Haraldshallen Trening «Åpen klasse» Turnhallen Dommermøte «Åpen klasse» Ledermøte (alle lag stiller med minst en leder) Haraldshallen Åpning av GIV, defilering Program, Lørdag før lunch Friidrettsstadion Trening LPS Dagens trend Friidrettsstadion Trening LPS Cheerleading Turnhallen Tramphallen WS stortrampoline grop, fasttrack Turnhallen c WS yoga Friidrettsstadion Turnhallen Turnhallen 1300 Ishallen Lunch Trening LPS Trampet WS RG Basic WS dans, Ludwig 26

27 Haraldshallen Fri svømming i svømmehall 35; inngangsbillett, husk badehette! Program, Lørdag etter lunch HTG WS basistrening Friidrettsstadion Trening Burlesque Turnhallen Haralds- hallen WS Tumbling, air track Haraldshallen Dommermøte Trenere leverer inn vanskeskjema Haraldshallen Trening trampett+tumbling Haraldshallen Trening frittstående Haraldshallen Konkurranse Troppsgymnastikk Ishallen Middag Haraldshallen Premieutdeling og show Ishallen Disco Ishallen Leder/trenermøte/Kretsen regi Program, søndag Friidrettsstadion Trening LPS Cheerleading Friidrettsstadion Trening LPS Trampett Friidrettsstadion Trening LPS Dagens trend Friidrettsstadion Trening Burlesque Friidrettsstadion Stevneoppvisning+vinnere fra 2 konk. 27

28 3. Navn på trenere, danseprogram, LPS og Work shops (WS): Danseprogrammet Burlesque ble laget av Linn Skretting Garborg, som også var instruktør. Instruktør LPS trampett var Simen Nilsen. Instruktør LPS dagens trend var Mina Johannesen Sannes. Instruktør LPS cheerleading var Ena Emanuela Čaušević. Work shop`s som ble tilbudt: Stortrampoline, fasttrack med Per Gunnar Westerlund og Simen Nilsen - Stortrampoline har betydelig mer sprett enn hagetrampoliner og egner seg godt for å øve inn nye hopp - Fasttrack er en lang trampoline bane senket ned i gulvet Vinyasa Yoga med Aina Haugen fra Solhuset - Yogaøvelser og pust satt sammen til flytende bevegelser, nesten som en dans Basis trening med Geir Sakkestad og Nils Olav Fjeldheim - Disse to er lærere på Haugesund Topp Idrettsgymnas (HTG) Tumbling/airtrack med Simen Nilsen og Aleksander Samsonsen Tumbling for erfarne konkurransegymnaster og airtrack for nybegynnere. I storsal. Hip hop med Mina Sannes RG Basic med Ann Helen Børseth og Tone Gurine Larsen Her har alle muligheter til å få prøve ut grunnleggende RGferdigheter og redskaper som brukes i RG. Svømmehall/frisvømming: 30,- inngangsbillett. 4. Resultater fra konkurransene Åpen klasse 13+, fredag: Lag Startnr. Poengsum Plass Gneist Loddefjord Vossavangen Etne Tertnes Åpen klasse 13-16, fredag Lag Startnr. Poengsum Plass Loddefjord Sola Sotra Etne Hovding

29 Åpen klasse 16-18, fredag Lag Startnr. Poengsum Plass Sotra Troppskonkurranse, Nasjonal klasse Junior, lørdag Menn Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 22 Haugesund 12, Åkra 6, Etne 4,00 3 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 15 Haugesund 11, Etne 5,30 2 Mix Frittstående Nr Tropp Kar. Plass 1 Laksevåg 8,30 1 Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 30 Odda 11, Stavhus 11, Laksevåg 10, Etne 9, Gneist 8, Sotra 8,

30 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 35 Laksevåg 9, Odda 9, Stavhus 8, Sotra 7, Etne 7,50 5 Troppskonkurranse, Nasjonal klasse Senior, lørdag Kvinner Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 36 Etne 11,05 1 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 39 Etne 9,00 1 Mix Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 40 Mangfold 13, Etne 9,95 2 Tumbling Nr. Tropp Karakter Plass 37 Mangfold 12, Etne 9,00 2 Vandrepokalen, søndag Denne gikk til Linn Skretting Garborg for å ha laget danseprogrammet Burlesque. 30

31 5. Kort om planlegging, gjennomføring og en egen evaluering Prosessen til GIV komitéen: Haugesund Turnforening (HTF) satt sammen en GIV komite som skulle stå for arrangementet. De satt opp et budsjett og en fremdriftsplan og startet komitearbeidet. Ut i perioden trakk dessverre både komiteleder seg og den ansvarlige for de sportslige arrangementene, dermed ble det etter en stund satt inn en ny komiteleder. Ny komiteleder var med på første møte den Det burde blitt avholdt et overlappingsmøte med gamle og nye komitemedlemmer på dette tidspunktet. Omorganiseringen av GIV komitéen skapte en del utfordringer og gjorde at vi hadde knapt med tid til å få gjort alle forberedende oppgaver, samt skaffe nok kvalifiserte hjelpere før arrangementet. Komitéen vurderte å avlyse GIV 2014, men konkluderte heller med å omorganisere oppgaver oss imellom samtidig som vi vekk prioriterte noen oppgaver. I tillegg ble det opprettet et tettere samarbeid med Rogaland og Hordaland turnkrets og styret i HTF, for å få bistand. Kretsene var gode støttespillere før og under arrangementet. Forsinkelser: I overgangen mai/juni var det kun engasjert to trenere til GIV. LPSgruppene og WSgruppene måtte settes opp/organiseres og skaffes instruktører til. GIV komitéen hadde heller ingen dommere, synsere, speakere, sekretariatfunksjonerer etc. på plass. Kretsen tok hovedansvar for dommere og synsere. Noen instruktører trakk seg i kort tid før GIV. Dette førte til at grovskissen på GIVprogrammet ble veldig forsinket. Programutarbeidingen og redigeringen tok en del tid og dette ble det jobbet aktivt med helt opp mot arrangementshelgen da det var mange åpne spørsmål og oppgaver inntil rett før GIV. Dette medførte at mange påmeldte lag var frustrert over ikke å ha fått det eksakte programmet tilsendt i god tid før avreise til GIV. Skriftlige avtaler med instruktører Det burde vært utarbeidet et program med LPSgrupper og WSgrupper inklusive instruktører veldig tidlig i planleggingsfasen. Arrangøren burde inngått skriftlige, forpliktende avtaler med alle instruktørene i denne tidlige fasen. Komitéen kunne med fordel hatt flere komitemedlemmer. Spesielt skulle det vært en nestleder som leder kunne støtte seg på. Alle komitemedlemmene unntatt leder hadde tatt på seg praktiske oppgaver som vakthold, innkjøp, kiosk etc., noe de beholdt gjennom hele prosessen. Leder hadde ansvar for de sportslige arrangementene inklusive lederoppgavene. Det kunne med fordel vært et medlem som hadde hatt ansvar for økonomi, et medlem for media og et medlem for det sportslige. Dette hadde vi ikke. Det burde vært minst et komitemedlem med stevneerfaring med tanke på stevnekontor, innsjekk av tilreisende, oppstilling på et så stort felt, markering av bane og lydanlegg for utebruk, flaggborg m.m. Dette hadde vi ikke. Det kreves et komitemedlem som har konkurranseerfaring; som kan tilrettelegge for dommerne, konkurranseutstyr, dommerbordoppsett, bevertning og legge til rette for dommermøter. Dette hadde vi. Forankring av GIV. HTF kunne med fordel forankret GIV 2014 tydeligere blant egne medlemmer og egne instruktører. Komitéen opplevde at egne gymnaster, foresatte og instruktører i HTF hadde lite eierforhold til GIV. Bredden i foreningen kan med fordel få informasjon om arrangementet tidlig i den forberedende fasen. Denne informasjonsflyten kan ikke komitéen ta på seg, etter som de er ansvarlige for arrangementet i seg selv. Særlig instruktører/trenere bør ha en særrolle i forhold til å spre informasjon om GIV til bredden i foreningen, til sine gymnaster, samt å knytte til seg foresatte til gymnaster. Men dette forutsetter at instruktørene er opplyste om GIV. Finansiell støtte/sponsorer. Komitéen sendte flere søknader om finansiell støtte og forespurte en del bedrifter om sponsormidler. Dette krevde mye tid og vi fikk noen positive svar. Sponsormidler krever at komitemedlemmer har kontakter som kan være nyttige i denne sammenheng. Budsjett. Det komitéen sparte mest på var lavbudsjett i forhold til innkjøp av mat og kioskvarer, samt å ikke leie inn trenere, instruktører, renholdspersonale, vaktpersonale etc. Instruktører fikk symbolske summer for fagkompetansen de brakte inn i arrangementet, de aller fleste jobbet kun på dugnad. GIV 2014 hadde en fortjeneste på Frivillige. Komitéen klarte ikke å knytte til seg nok frivillige foreldre/hjelpere. På et tidspunkt ble det drøftet om en skulle leie inn et vaktselskap for å ta nattevaktene på skolene. Dette slo 31

32 vi fra oss pga. utgiftene. Den hadde komitéen et krisemøte da nattevaktlistene skulle leveres til brannvesenet denne dagen, men de var dessverre ikke komplette. Brannvesenet ville egentlig ikke godkjenne arrangementet på bakgrunn av manglende vakthold på skolene. Det ble mobilisert i siste liten, blant annet var både kretsrepresentanter og GIVinstruktører også vakter/nattevakter. Speakere, funksjonerer. Komitéen hadde store utfordringer med å få speakere til alle nødvendige arrangementene under GIV. Det ble sett på som viktig at speaker for de forskjellige konkurransene fredag og lørdag samt for turnoppvisningen søndag, hadde nødvendig erfaring og kompetanse innenfor de forskjellige grenene. Det vil si vi trengte muligens 3 forskjellige personer. Dette ble det jobbet med inn til rett før GIV. I tillegg trengs et sekretariat og noen som kan styre musikken både under trening til konkurransene og under selve konkurransene og til stevneoppvisningen. Disse bør også ha kjennskap til denne type oppgaver/konkurranser fra før. Påmeldinger. En i HTF, utenfor komiteen var ansvarlig for å ta imot alle påmeldinger. Disse ble registrert i Excel-ark fra starten av. Dette var oversiktlig og nyttig å bruke under selve GIVhelgen også. HTF fikk en god del etterpåmeldinger etter at fristen var gått ut. Alle etterpåmeldte fikk delta. Komitéen forsøkte også å etterkomme alle påmeldte som hadde ekstra-ønsker, for eksempel at gymnaster ønsket å bytte LPS grupper, allergier, endringer ifm overnattinger etc. Vi forsøkte å ha fokus på at dette skulle være en gymfest for alle. Allikevel førte dette til utfordringer med bestilling av f.eks. t-skjorter. Cheerleading/ny gren: Under GIV 2014 var det første gang det ble tilbudt LPS cheerleading. Dette tilbudet ble veldig godt mottatt! Cheerleading består av mange elementer som blant annet stunts, pyramider, kast, turn, dans, hopp og rop. Dette er en veldig spennende idrett som blander turn, dans og akrobatikk. Idretten krever at en har fokus på sikkerhet og sikring av gymnaster. Dette kan ikke arrangør alene ta ansvar for, men tilreisende lag må selv stille med kvalifiserte trenere som kan bistå under trening, slik som på LPStrampett. Rytmisk Gymnastikk/ny gren?: Det stilles spørsmål til kretsene hvorfor ikke RG er en del av GIV. Vi hadde en RG Workshop. Denne ble veldig godt besøkt. Kretsene bør diskutere om det skal konkurreres i RG og om det skal være LPS RG neste gang. Vær: Komitéen hadde lagt opp til alternativ hallmulighet i tilfelle været skulle spille oss et puss under stevneoppvisningen. Men vi fikk flott vær, dog en del vind. Vinden skapte noe utfordringer for fanebærerne m.m. og det var ikke lett å oppbevare flaggene og fanene på en sikker måte under stevneoppvisningen. Alt av uteaktiviteter i programmet gikk etter planen ute. Musikkanlegg bør kunne ta både CDer, minnepinner og det bør kunne kobles til eksterne mobiltelefoner eller PCer. Deltakerne kom med musikk lagret på forskjellige enheter samt med variert grad av lydkvalitet. Musikkanlegget til stevne ute krever gode høyttalere og mikrofon som tåler vær og vind. Under stevneoppvisningen blåste vinden slik at lyden dessverre ikke bærte over til tribunen. Under treningen inne før troppskonkurransen ble det forsinkelser i dagsprogrammet på grunn av problemer med musikkanlegget og med innleverte CDer, men her tok vi bort pausen mellom «trening» og «konkurranse» og fulgte greit tidsplanen fra konkurransestart av. Mattilberedningen og -serveringen krever mye personal. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på maten. Komitéen tok hensyn til ekstra matbestillinger via påmeldingen som allergier m.m. og i denne forbindelse ble det handlet inn spesialmat og tilberedt ekstra på kjøkkenet. Dette krevde ekstra budsjett og ekstra personal. Denne maten ble i liten grad hentet av de som hadde bestilt den på forhånd. Vi er ikke kjent med grunnen til dette. Media: Komitéen tok kontakt med media forut for GIV. Det var god mediedekning før, under og etter GIV på Haugalandet. GIV komitéen sine største utfordringer: Vi burde hatt mange flere frivillige og spille på. Dette krever mye informasjon ut i foreningen tidlig i prosessen. Det er for sent å forsøke og trekke inn mange rett før arrangementet. Mange fra foreningen bør ha tilhørighet til arrangementet og være deltagende i en eller flere deler av forberedelsene fra start til slutt. 32

33 Dette vil muligens ansvarlig gjør flere og bringe inn mer ressurser tidligere i prosessen. Hele GIV 2014 sto og falt på omlag 6 personer. Dette var definitivt for få. Linda Gräfe, GIV leder f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne RAPPORT FRA KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE SAUDA TURNFORENING JUNI 2013 Totalt 275 deltakarar og ledere fra 21 foreninger deltok på 86. Kretsturnstevne for voksne helga juni Dei første deltakarane ankom Sauda allerede fredag kveld. Lørdag var det satt opp felles båttransport frå Stavanger. Deltakarane overnattet på skule, hotell og campingplass. Lørdag gjekk treninga etter planen for nesten alle partier, utenom for fellestroppen der det ble for lite med en time. Resultatet ble at de måtte få en ekstra time søndag før oppvisningen. Til etterretning så bør kretsen se om det for fremtiden bør leggest inn mer en en time for fellestropp. Lørdagskvelden var turnfesten i Saudahallen med middag til 280 gjester. Podsoll trio klarte å holde de fleste gjestene til siste dans og stemningen var på topp. Søndag skinte sola med snøkledde fjell i bakgrunnen. Etter defilering og åpning med kongesangen sunget av Sauda mannskor live deltok følgende med sine oppvisninger på Sauda Stadion: Særtropp Bjørg Oppvisningstropp Klepp menn Fellestropp Hamar nivå 3 Kvinnelige veteraner Oppvisningstropp Klepp mix Særtropp Tone Bjørg Stangeland Tone Helen Malmin Sele Anne Lise Tjelta, program laget av Wenche Havnås Bitten Larsen Linn Skretting Garborg Tone Røksund Oppvisningene gikk på skinner og publikum var oppi 200 tallet. Kiosksalget gikk strykende både lørdag og søndag. 33

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

1. OG 2. JUNI 1 Barnas Turnfestival 2013 Ålgård 3 2 Hjertelig velkommen til Velkommen til Det er med stor glede jeg som ordfører skal få ønske alle deltakere og heiagjenger velkommen til Barnas Turnfestival

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 28. OG 29. MAI 2011

PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 28. OG 29. MAI 2011 PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 28. OG 29. MAI 2011 1 Velkommen til Barnas Turnfestival 2011 På vegne av Rogaland gymnastikk og Turnkrets vil jeg ønske samtlige hjertelig velkommen til Barnas Turnfestival

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 2.-3. JUNI 2012 NÆRBØ

PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 2.-3. JUNI 2012 NÆRBØ PROGRAM BARNAS TURNFESTIVAL 2.-3. JUNI 2012 NÆRBØ Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Coop Mega Nærbø Nortura Pizzabakeriet & Grillhouse Rimestadkrossen 51437306 Hilsen fra leder i hovedkomiteen På vegne

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL. I STAVANGER 29. - 30. mai 2010

BARNAS TURNFESTIVAL. I STAVANGER 29. - 30. mai 2010 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 29. - 30. mai 2010 Velkommen til Barnas Turnfestival 2010 På vegne av Rogaland gymnastikk og Turnkrets vil jeg ønske samtlige hjertelig velkommen til Barnas Turnfstival

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER BARNAS TURNFESTIVAL

PRAKTISKE OPPLYSNINGER BARNAS TURNFESTIVAL PRAKTISKE OPPLYSNINGER BARNAS TURNFESTIVAL BUØY IL TURNAVDELING 1. - 4. KLASSE Barnas Turnfestival blir i år på Tasta. 4. og 5. juni 2016. PRAKTISKE OPPLYSNINGER. TRANSPORT: Foreldre sørger for transport

Detaljer

KRETSTING 20. FEBRUAR 2010 Quality Airport Hotell, Sola

KRETSTING 20. FEBRUAR 2010 Quality Airport Hotell, Sola RGTK KRETSTING 20. FEBRUAR 2010 Quality Airport Hotell, Sola NB! Husk å ta med årsrapporten på kretstinget 1 2 INNHOLD SAKSLISTE KRETSTINGET 20. FEBRUAR 2011 5 FORETNINGSORDEN 6 6. PROTOKOLL KRETSTING

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2014

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2014 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2014 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette året

Detaljer

Aktuelle tropper på kretsturnstevne for voksne

Aktuelle tropper på kretsturnstevne for voksne RETNINGSLINJER FOR KRETSTURNSTEVNE - VOKSNE I ROGALAND Kretsturnstevnet for voksne arrangeres hvert år, og tildeles på kretstinget. Det året vestlandsturnstevnet for voksne blir arrangert i vår egen krets,

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

PROGRAM Pokalkonkurranse 2014. Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20. Narvik 18.

PROGRAM Pokalkonkurranse 2014. Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20. Narvik 18. PROGRAM Pokalkonkurranse 2014 Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20 Narvik 18. okt 2014 Merk dere datoen: 31.10.2015 Pokalkonkurransen 2015 Varsles i god

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015 Stordalshallen Vi ønsker alle velkommen til oss i B&OI Turn. Vi gleder oss til å tilbringe helgen sammen med dere. Vedlagt følger litt informasjon om KM-Helgen

Detaljer

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Høst 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste høst 2011 August 17. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Anatomi, fysiologi Idrettens Hus 18. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Treningslære,

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Drammens Turnforening SISTE INFO

Drammens Turnforening SISTE INFO SISTE INFO - Tidsplan lørdag 06. juni - Tidsplan søndag 07. juni - Oppvisningsrekkefølge - Defileringsrekkefølge søndag 07. juni - Antrekk til tabellene - Work-shop / cheer - Tidsplan SALTO-Konkurransen

Detaljer

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Vår 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste Vår 2011 Dato Aktivitet Påmeldingsfrist Pris Sted Januar 8. 9. Treningssamling tropp; Rekrutt, junior og senior 9. Programgjennomgang

Detaljer

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016 Turngruppen i IL Gneist og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere til «Gymfest i Vest Ungdom» på Sandsli 3. - 5. juni 2016. Konkurranser fredag i Sandslihallen: Åpen klasse: 13-16 år/

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arrangør: Borge Turnforening

Arrangør: Borge Turnforening Arrangør: Borge Turnforening 1 Innhold Hilsen fra Borge Turnforening... 3 Treningstider lørdag 6. juni... 4 Aktiviteter lørdag 6.juni... 5 Gymnaster 9-12år... 5 Gymnaster 13+... 5 Treningstider søndag

Detaljer

Barnekretsturnstevne 2015

Barnekretsturnstevne 2015 Stiklestad IL Turn Side 1:12 HJERTLIG VELKOMMEN TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE 2015! JIPPPIIIIIII Da er det tid for barnekretsturnstevne igjen. Vårens mest spennende helg fylt med masse turning, aktiviteter

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Buskerud. Gymnastikkfestival. Nore og Uvdal 14.-15. juni

Buskerud. Gymnastikkfestival. Nore og Uvdal 14.-15. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2014 Nore og Uvdal 14.-15. juni Endelig informasjon Generell informasjon Tidsplan lørdag Tidsplan søndag Defileringsrekkefølge Oppvisningsrekkefølge Antrekk Workshop Generell

Detaljer

*NB! Vi har endret hall fra første utsendte invitasjon. Det er gå-avstand fra sentrum/jernbanestasjonen til hallen og skolen (10 25 min.

*NB! Vi har endret hall fra første utsendte invitasjon. Det er gå-avstand fra sentrum/jernbanestasjonen til hallen og skolen (10 25 min. RGTK KURSSTEDER: Sandneshallen* Friidrettshallen på Sandved, Asheimveien 45 Skeiene Ungdomsskole, Vårveien 9, 4319 Sandnes Se timeplan, siste side, for nærmere spesifisering for enkeltkurs. MAT: Lørdag

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival

Buskerud Gymnastikkfestival Buskerud Gymnastikkfestival 2016 Drammen, 4. og 5. juni Invitasjon Generell informasjon Tidsplan lørdag 4. juni Tidsplan søndag 5. juni Defileringsrekkefølge søndag 5. juni Oppvisningsrekkefølge Tren Inn

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015. Gol 6. og 7.juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015. Gol 6. og 7.juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7.juni Siste informasjon om stevnet pr. 21.mai 2015: Det er bare små detaljer igjen før vi kan ønske alle hjertelig velkommen til Buskerud Gymnastikkfestival

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Invitasjon Gymnastikkfestivalen 2013 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Hei alle turnvenner! Vi i Stag Turn og Stokke

Detaljer

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema FRIST FOR PÅMELDING ER SENEST 8. MARS 2011. Vedlagt finner dere invitasjon til Barnekretsturnstevnet som i år skal arrangeres av Sortland

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Vestfold Gymnastikkfestival 2016

Vestfold Gymnastikkfestival 2016 Invitasjon til Vestfold Gymnastikkfestival 2016 Larvik, lørdag 4. og søndag 5. juni Side 1 Larvik, lørdag 4. og søndag 5. juni Hei, alle turnvenner! Vi i Tjøme Turnforening og Stag Turn, har herved gleden

Detaljer

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA 12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA Sotra Turn vil ønske turnere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom 2015. Vi regner med at det kommer ca 400 deltakere inkl. ledere og ca 80-100 av deltakerne vil være fra vårt

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes.

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner Generell info 1. Arrangerende forening sender ut til klubbene en invitasjon med påmeldingsskjema samt behov for materiell til

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

Program. Bardufoss. Kretsturnstevne Barn 6-12 år. 2.-3. juni 2012

Program. Bardufoss. Kretsturnstevne Barn 6-12 år. 2.-3. juni 2012 Program Kretsturnstevne Barn 6-12 år Bardufoss 2.-3. juni 2012 Hovedsponsor for Barnekretsturnstevnet 2012 Velkommen til Bardufoss Hilsen fra ordfører Hjertelig velkommen til kretsturnstevne i Målselv!

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRETSTURNSTEVNE FOR BARN 27. 29. MAI 2016

VELKOMMEN TIL KRETSTURNSTEVNE FOR BARN 27. 29. MAI 2016 VELKOMMEN TIL KRETSTURNSTEVNE FOR BARN 27. 29. MAI 2016 Nå er det bare ei uke igjen til vi møtes i Mo i Rana. Vi gleder oss masse til å ta imot dere, og jobber nå på spreng for å få alt på plass. På siden

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANDNES

VELKOMMEN TIL SANDNES VELKOMMEN TIL SANDNES 1 Tid Aktivitet Målgruppe 10.30 11.00 Registrering Rekrutter 11.00 11.45 Frittstående/rytme Rekrutter 11.45 14.00 Trampett/tumbling, nivådelte grupper etter ferdighetsmål Rekrutter

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer