KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger"

Transkript

1 RGTK KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger 1

2 2

3 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 28. FEBRUAR FORETNINGSORDEN ÅRSRAPPORTER ( ) a Styrets rapport b Medlemsrapport 2012 og c Styrets og utvalgenes sammensetning d Rapport fra Barnas Turnfestival e Rapport Gymfest i Vest Ungdom f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne g Rapport fra Turntreff trinn h Rapport fra Turntreff trinn i Rapport fra Turntreff Ungdom j Rapport fra Gym Cup k Rapport fra Teknisk utvalg Turn l Rapport fra Rytmisk Gymnastikk utvalg m Rapport fra Troppsgymnastikk utvalg n Rapport fra Gymnastikkutvalg o Rapport fra Utdanningsutvalg p Rapport fra anleggsansvarlig q Rapport fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner REVIDERT REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG FASTSETTE KONTINGENT BUDSJETTFORSLAG 2015 OG STED FOR NESTE KRETSTING

4 12. FORDELING AV STEVNER, FESTIVALER OG MESTERSKAP VALG (STYRE, REVISORER, VALGKOMITÉ, REPRESENTANTER TIL RIK OG NGTF S TING) FORBUNDETS KRETSFORTJENESTEMEDALJE FORBUNDETS FORTJENESTEMEDALJE KRETSLEDERE I ROGALAND

5 Saksliste Kretstinget 28. februar Åpning 2. Godkjenning av saklisten 3. Forretningsorden 4. Godkjenning av fullmakter 5. Valg av: a) Dirigent b) 2 sekretærer c) 2 til å underskrive protokollen d) 3 til tellekorps 6. Årsrapporter ( ) 6a Styrets rapport 6b Medlemsrapport 6c Styrets og utvalgenes sammensetning d Rapport fra Barnas Turnfestival 6e Rapport fra Gymfest i Vest Ungdom 6f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne 6g Rapport fra Turntreff trinn 6h Rapport fra Turntreff trinn 6i Rapport fra Turntreff Ungdom 6j Rapport fra Gym Cup 6k Rapport fra Teknisk utvalg Turn 6l Rapport fra Rytmisk Gymnastikk utvalg 6m Rapport fra Troppsgymnastikk utvalg 6n Rapport fra Gymnastikkutvalg 6o Rapport fra Utdanningsutvalg 6p Rapport fra anleggsansvarlig 6q Rapport fra Rogaland Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 7. Revidert regnskap Innkomne forslag 9. Fastsette kontingent 10. Budsjettforslag 2015 og Sted for neste kretsting 12. Fordeling av stevner, festivaler og mesterskap 13. Valg (styre, revisorer, valgkomité, representanter til RIK og NGTF s ting) 14. Avslutning 5

6 Foretningsorden 1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. 2. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget dersom forslaget er oppsatt på sakslisten begrenses taletiden til 5 min. første og 3 min. andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ½ min. taletid. Det kan bes om replikk til siste innlegg, hvor taletiden settes til ½ min. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om strek med inntegnede talere. 3. Utvalgsledere og andre som ikke har stemme- eller talerett kan gis ordet i saker som vedrører dem. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med idrettsleddets og representantens navn. Forslag må fremmes før strek er satt, og kun i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som RGTK s lov fastsetter. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer avgitt for og imot. 7. Protokollen skal underskrives av to tingvalgte representanter. 8. Kretstingets forhandlinger er offentlige. 6

7 6. Årsrapporter ( ) 6a Styrets rapport Styresammensetning Kretsleder Anne Løndalen Havørn Turn Nestleder Rut Evy Pettersen Hafrsfjord TF Styremedlemmer Stein Erik Ansethmoen Sandnes TF Kim Hauge Sokndal TF Trond Grønås Haugesund TF Varamedlemmer Tor Einar Refsnes Sandnes TF Liv Tone Matnisdal Brusand TF Generelt Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter og 134 saker er protokollført. Alle utvalgslederne har vært innkalt til møtene. Kretskonsulenten har ført protokoll. Anne-Kristin Sollid har vært ansatt som kretskonsulent i perioden. På kretstinget 2013 ble Forbundets kretsfortjenestemedalje i sølv delt ut til Kim Hauge, Sokndal Turnforening. Under Kretsturnstevnet på Klepp i 2014 ble Forbundets kretsfortjenestemedalje i gull delt ut til Tone Røksund, Tasta Turn. Arbeidsoppgaver I henhold til Langtidsplanene har styret jobbet for å kunne tilby gode kurs. Kurshelgene ble avhold i Vågen Idrettshall, Sandnes august 2013 og august Det ble satt opp kurs for både barn, ungdom og voksne. Det har vært en liten nedgang i deltakelsen på kurshelgene, og i 2013, måtte vi avlyse kursene rettet mot voksne. Utover dette har det vært stor kursaktivitet i kretsen sin regi, med NGTFs kurskonsept. Flere kurs har vært fullbooket lenge før påmeldingsfristen har gått ut. Etter en litt tung start for det nye trener 1 konseptet, har også deltakerantallet tatt seg fint opp her. Det vises forøvrig til utdanningsutvalgets egen rapport for detaljer. Utvikling og samarbeidskonferansen for 2014, ble gjennomført i Haugesund helgen mars, med 49 deltakere, fra 14 foreninger. President Kristin Gilbert representerte NGTF. Rut Evy Pettersen deltok på Forbundstinget i Tønsberg april Langtidsplanen for ble lagt frem under Kretstinget i Vi har jobbet videre mot målene i denne. 7

8 Stevner, festivaler og konkurranser Samtlige stevner og festivaler som var terminfestet er gjennomført. Det har vært god deltakelse og solid gjennomføring fra arrangører. Det samme gjelder for turntreff for barn opp til 12 år, mens det for ungdom dessverre har vært en negativ utvikling. Ungdommens Turntreff for 2014 ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Når det gjelder konkurranser, har vi dessverre både i 2013 og 2014 måttet avlyse Gym for Life Rogaland, tidligere GymCup. Begge gangene på grunn av svært liten påmelding. Kretsstyret takker arrangører og dommere for godt samarbeid. Gymnastikk Gymnastikk står for vår største medlemsmasse. Det er godt å se at våre arrangement er attraktive for både små og store. Det jobbes med å fornye GymCup og rekrutterer deltakere til ungdomsarrangementene våres. Kretsstyret takker gymnastikkutvalget for den gode jobben de gjør for gymnastikken i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Teknisk utvalg I Rogaland har det vært 4 foreninger som har tilbud om apparatturn. Bryne Turnlag har dessverre lagt ned sin gruppe, så nå gjenstår 3 foreninger med dette tilbudet. I denne perioden har også turnerne i kretsen vist prestasjoner på høyt nasjonalt nivå. Utøvere fra kretsen har deltatt på flere landslagssamlinger, samt hatt representasjonsoppgaver i internasjonale konkurranser. Vi har også dommere på krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker teknisk utvalg for den gode jobben de gjør for Turn i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Troppsgymnastikk Vi har mange foreninger som driver med troppsgymnastikk. Rekrutteringer til konkurranser har derimot gått noe nedover. Det ble i 2013 og 2014 arrangert 3 seriekonkurranser. I 2013 stod Sandnes Turnforening som NM-arrangør, en oppgave det gjennomførte med glans. Det ble i 2014 også arrangert en troppssamling i Haugesund, noe som viste seg å være svært populært. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker troppsutvalget for den gode jobben de gjør for troppsgymnastikk i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. 8

9 Rytmisk gymnastikk Stavanger, Haugesund, Hillevåg og Straen er de foreningene som har drevet med RG i perioden. Det har vært utdannet nye krets- og forbundsdommere. Kretsstyret vil gratulere utøvere og trenere med gode resultater, og takke dommerne for god innsats. Kretsstyret takker for den gode jobben de gjør for rytmisk gymnastikk i Rogaland. For videre informasjon vises til utvalgets og arrangørenes rapporter. Medlemsrapporten Fra 2011 til 2013 har det vært en nedgang i medlemsmassen. For mer informasjon, viser vi til medlemsrapporter. Økonomi Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr Vi viser til regnskap og regnskapskommentarer. Representasjon Kretsledermøte 2013: Kretsenes Seminar 2013: Kretsledermøte 2014: Forbundstinget 2014: Rogaland Idrettskretsting 2014: Kretsenes Seminar 2014: Anne Løndalen, Kretsstyret Stein Erik Ansethmoen, Kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Stein Erik Ansethmoen, kretsstyret Trond Grønås, kretsstyret Kim Hauge, kretsstyret Susanne Hamre, Rytmiskgymnastikkutvalg Petter Reffhaug, Troppsgymnastikkutvalget Jannik Johansen, Gymnastikkutvalget ungd. Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Rut Evy Pettersen, kretsstyret Anne-Kristin Sollid, administrasjonen Anne Løndalen, Kretsstyret Tor Einar Refsnes, kretsstyret Anne Løndalen, kretsstyret Cathrine Lanne, Rytmiskgymnastikkutvalg Petter Reffhaug, Troppsgymnastikkutvalget Margrete Ræge, Utdanningsutvalget Tone Røksund, Gymnastikkutvalget voksne Reidun Skretting, Gymnastikkutvalget barn Anne-Kristin Sollid, administrasjonen 9

10 Tillitsverv: Hederskomité NGTF: Forbundsstyret NGTF, styremedlem: TK Rytmisk Gymnastikk, medlem: Internasjonale komiteer: UEG Medlem Gym for all komite Magne Hodne, Klepp IL Reidun Skretting, Klepp IL (2013 april 2014) Hilde Dalen, Haugesund TF Heidi Marie Taksdal 6b Medlemsrapport 2012 og 2013 Idrettsregistreringen tall pr Idrettsregistreringen tall pr Blå er 2012, hvit er 2013 Kvinner Menn Sum Total Total Aspervika Trim og Turn Aspervika Trim og Turn Bjerkreim IL Bjerkreim IL Bogafjell Idrettslag Bogafjell Idrettslag Brusand Turnforening Brusand Turnforening Bryne Turnlag Bryne Turnlag Buøy IL - Gymnastikk og turn Buøy IL - Gymnastikk og turn Dirdal IL Dirdal IL Egersunds Turnforening Egersunds Turnforening Figgjo IL Figgjo IL Frøyland IL Frøyland IL Ganddal IL Ganddal IL Hafrsfjord Turnforening

11 Hafrsfjord Turnforening Haugesund Turnforening Haugesund Turnforening Havørn Gym og Turnforening Havørn Gym og Turnforening Hognestad IL Hognestad IL Hålandslaget Hålandslaget Julebygda IL - Gym.- og turn Julebygda IL - Gym.- og turn Jørpeland Turn Jørpeland Turn Klepp IL Klepp IL Kopervik IL Kopervik IL Lura Turn Lura Turn Nærbø Turnfor. - gr Nærbø Turnfor. - gr Oltedal Turn Oltedal Turn Orstad IL Orstad IL Randaberg IL Turn gr Randaberg IL Turn gr Sandnes Turnforening Sandnes Turnforening Sandved Turn Sandved Turn Sauda Turnforening Sauda Turnforening Siddis Trim og Turnforening Siddis Trim og Turnforening Skudenes Turnforening Skudenes Turnforening Sokndal Turnforening Sokndal Turnforening

12 Sola Idrettslag Turn Sola Idrettslag Turn Stavanger Turnforening Stavanger Turnforening Straen Gymnastikk- og Turnforening Tasta Turn Tasta Turn Tau Turn Tau Turn Ullandhaug IL Ullandhaug IL Undheim IL Undheim IL Vardeneset IF Vardeneset IF Varhaug IL - gym/turn gr. Varhaug IL - gym/turn gr. Vaulen IL Vaulen IL Voll IL Voll IL Øyane IL Øyane IL Åkra IL Åkra IL Ålgård Turnforening Ålgård Turnforening c Styrets og utvalgenes sammensetning Kretsleder Anne Løndalen Havørn Gym og Turn Nestleder Rut Evy Pettersen Hafrsfjord TF Styremedlemmer Stein Erik Ansethmoen Sandnes TF Kim Hauge Sokndal Turn Trond Grønås Haugesund TF Varamedlemmer Tor Einar Refsnes Sandnes TF Liv Tone Matnisdal Brusand TF 12

13 Teknisk utvalg Turn (TU) Leder t.o.m. mars 13 Tone Døvre Siddis Trim og Turn Leder Turn menn Kjetil Kjellevold Sandnes TF Leder Turn kvinner Siv Rita Eikeskog Stavanger TF Medlem Odin Nilsen Stavanger TF Rytmisk Gymnastikk Utvalg (RG) Leder Cathrine Nedrum Hillevåg TF/Straen Gym og Turn Medlem Melina Tou Stavanger TF Medlem Susanne Hamre Stavanger TF Medlem (2014) Hilde Dalen Haugesund TF Troppsgymnastikk Utvalg (TGU) Leder (t.o.m. jul. 13) Jan Magne Cederstrøm Sandnes TF Leder (f.o.m. aug. 13) Petter Reffhaug Haugesund TF Medlem (t.o.m. jul.13) Kine Jåtten Sandved Turn Medlem (f.o.m. aug. 13) Magnus Moseng Sandnes Turn Medlem (f.o.m. aug. 13) Astrid Midtun Sandved Turn Gymnastikk Utvalg (GU) Leder GU-barn (t.o.m. sep.13) Sissel Aarrestad Høien Brusand TF Leder GU-barn (f.o.m sep. 13) Reidun Skretting Klepp IL Medlem (t.o.m. sep. 13) Irene Risa Undheim IL Medlem (f.o.m. okt.. 13) Sissel Aarrestad Høien Brusand TF Medlem (f.o.m. sep. 13) Aaselene Sandhal-Hansen Nærbø Turn Medlem (f.o.m. sep. 13) Elin Nilsen Nærbø Turn Leder GU-ungd. (t.o.m. jun. 14) Jannik B. T. Johansen Sola TF Leder GU-ungd. (f.o.m. jun. 14) Trine Loadman Grude Klepp IL Medlem (t.o.m. mai. 14) Trine Loadman Grude Klepp IL Leder GU-voksne Tone J. Røksund Tasta Turn Medlem GU-voksne Synnøve O. Skrettingland Varhaug IL (f.o.m. jun.13) Utdannings Utvalg Leder Margrete Ræge Stavanger TF (jan. aug. 13 og f.o.m. mar. 14) Medlem Monika Valen Stavanger TF Medlem (f.o.m. jun. 14) Elisabeth Ueland Sandnes TF Ærestegn Utvalg Leder Magne Hodne Klepp IL Medlem Wenche T. Andersen Siddis Trim og Turn Medlem (t.o.m. jul. 13) Ann Olaug Klemo Gjesdal Ålgård TF 13

14 Medlem (f.o.m. aug. 14) Grete Hess Sømme Lura Turn Valgkomiteen Leder Anita Horpestad Brede Sola Turn Medlem Reidun Skretting Klepp IL Medlem Åsmund Kyllingstad Ålgård TF Varamedlem Elisabeth Ueland Sandnes TF Revisorer Revisor 1 Tom Ivar Omdahl Haugesund TF Revisor 2 Kristin Fjelde Tjelle Sandved Turn Vararevisorer Heidi Marie Taksdal Klepp IL Eli Christ Havørn Turn 6d Rapport fra Barnas Turnfestival RAPPORT BARNAS TURNFESTIVAL 2013, STAVANGER TURNFORENING Arrangement: Barnas turnfestival Arrangørdato: juni 2013 Arrangørsted: Stavanger turnforening Rapport laget av: Margrete Ræge Deltakeroversikt: Gymnaster Lag / forening Gutter Jenter Ledere Foreldre Totalt Bryne Turnlag

15 Egersund Turnforening Havørn Gym og Turnforening Hognestad IL - Gymnastikk og turn Lura Turnforening Nærbø Turnforening Orstad IL/Turn Sandnes Turnforening Stavanger Turnforening Skudenes Turnforening Tasta Turn Vardeneset Idrettsforening - Turn Åkra IL/Turn Totalt Program; LØRDAG 1. JUNI 2013 FRA 10:00 Registrering på skolene innkvartering 12:00-16:00 Aktiviteter i turnhallen og området rundt 17:30-18:30 Middag på skolene (Det blir tildelt tid for henting av mat) 19:30-22:00 Underholdning/discotek Stavanger turnhall 23:00 Ro på skolene Trening på kunstgressbanen på Lassa :45 Oppvisningstropp Vardeneset IF-turn 11:45-12:00 Oppvisningstropp Nærbø turnforening 12:00-12:15 Oppvisningstropp Stavanger turnforening 12:15-13:30 Program trinn 13:30-14:15 Program trinn 14:15-15:15 Bra Bedre Best 15:15-16:00 Salto 16:00-16:15 Foreningstropp Tasta Turn Aktiviteter i og rundt turnhallen; Røris, sekkeløp, slengtau, tegning, RG, aktivitetsløype, landhockey, gropsal, På kvelden ble det gitt oppvisning av Egersund turnforening, Rg gymnaster og apparatturnere fra Stavanger Turnforening. I tillegg underholdt en sjonglør. Deretter var det discotek i turnhallen. SØNDAG 2. juni 2013 Fra 0800 Frokost på skolene og klasserom ryddes Trening Lær på stedet, Lassa kunstgressbane Alle skal delta! Lunsj i turnhallen. Lagene får tildelt tid for henting av maten Oppstilling til defilering Parkeringsplassen bak turnhallen 15

16 1230 Avmarsj fra Stavanger Turnhall til Kunstgressbanen på Lassa ca Åpning av stevnet. Kongesangen 1. vers Hilsen fra An-Magritt Stendahl, Styreleder Stavanger turnforening Hilsen fra Rogaland Fylkeskommune v/janne Johnsen Offisiell åpning ved Leder i RGTK Anne Løndalen OPPVISNINGSREKKEFØLGE Oppvisningstropp Stavanger Turnforening Oppvisningstropp Nærbø Turnforening Program trinn Bra Bedre Best SALTO Foreningstropp Tasta Turn Program trinn Oppvisningstropp Vardeneset IF-turn Lær på stedet Instruktør: Katrine Ulland og Karina Fosså Hettervik Instruktør: Amanda Blix og Elin Frafjord Instruktør: Margrete Ræge Programmet er laget av: Margrete Ræge Instruktør: Margrete Ræge Instruktør: Margrete Ræge Instruktør: Victoria H. Arnesen Instruktør: Kaja Aslaksen Programmet er laget av: Anne Brit Ravndal, Ålgård turnforening Instruktør: Vibeke Sundstrøm og Emilie Eide Pettersen Instruktør: Margrete Ræge Programmet er laget av: Margrete Ræge Konferansier; Arne Kjetil Nilsen Planlegging, og gjennomføring: Foreningens styre og daglig leder har hatt BTF på agenda siste år i forkant av selve BTF. Det ble satt ned ansvarsgrupper, og møter ble avholdt. Det ble kjørt flere separate møter innen de forskjellige ansvarsgrupper, og flere hadde ukentlige møter fra påske og frem til arrangørtidspunkt. Retningslinjene ble jevnlig tatt frem og brukt som mal, som en kvalitetssikring for at ikke noe ble glemt. Evaluering: Sett fra gymnastenes perspektiv, ble dette et meget kjekt arrangement. Gymnaster gav «high five» og sa tidenes beste! Dette er viktige ord å ta med seg, men det er like fullt viktig med en evaluering. Og denne viser at ikke alt fungerte like bra! Selve opplegget på gressbanen, trening, lyd og utstyr fungerte optimalt. Foreningen hadde ikke alt utstyr selv, og vi måtte låne utstyr, og Sandnes Turnforening skal ha en stor takk for velviljen de utviste ved å låne bort sitt utstyr. Et spørsmål som er aktuelt å reise ang. utstyr, er hvilke krav en skal stille til en forenings utstyr. Det ble krevd airfloor og det ble klaget på for dårlige trampetter. Kan en forvente at arrangør klarer å stille med airfloor til bruk under oppvisning? Og bør ikke en gjøre det beste utav det med det utstyr som stilles til disposisjon? Aktivitetene var populære, men ikke alle fant frem. Vi hadde ikke laget kart over hvor aktivitetene var, men de var rett utenfor turnhallen og inne i hallen. Dette var tenkt å informere om på infomøte lørdag formiddag. Retningslinjene pålegger arrangør å arrangere et kort informasjonsmøte lørdag for foreningenes ledere. Til dette møtet kom kun 3 foreninger, og dermed nådde ikke siste beskjeder, event. 16

17 presiseringer, korrigeringer frem til ledere/deltakere. En kan med fordel vurdere om arrangør skal bruke tid på å sette i gang et slikt møte, om interessen er så liten. Dårlig oppslutning på infomøtet medførte ekstra utfordringer på dem som bemannet stevnekontoret. Vi erfarte også at ledere/foreldre ikke hadde lest infomailer som ble sendt ut i forkant av arrangementet, da stevnekontoret fikk mange spørsmål som ble omtalt i infoskriv. Oppvisningen lørdag kveld i turnhallen var veldig bra, og gymnastene høstet velfortjent honnør! Sjonglør etter alle de flotte oppvisningene ble kanskje litt i overkant. Gymnastene var godt fornøyde med diskoteket, men de klaget over for lyst lokale. Vi erfarte at å ha tumbling stående i samme rom som diskoteket ble arrangert i, ikke var lurt. Vi erfarte også at gymnaster lurte seg inn i stengte arealer, noe som gjorde at vi fikk ekstra utfordringer på vakthold. Her erfarte vi også at ledere fra den enkelte forening ikke var sitt ansvar bevisst, og fulgte bedre med sine gymnaster. Samme gjaldt under lunch søndag, som ble inntatt i hallen, grunnet været. Det var stor kø foran kiosken lørdag kveld i turnhallen, og flere gav opp å nå frem til skranken. Dette er absolutt noe vi må se på til neste gang. Det var noen skader i hallen, og vi hadde ingen fast medisinsk kyndig plassert i turnhallen utover dagen og kvelden lørdag. Vi fulgte retningslinjene som sier at vi skal ha førstehjelp under trening og oppvisning på gressbanen, og det hadde vi. Det må avklares om arrangør er pålagt å ha medisinsk kyndig i hallen hele helgen, og i tilfelle bør dette tas inn i retningslinjene. Søndagens «lær på stedet» trening kom litt for sent i gang, men tiden som var satt av var tilstrekkelig for skikkelig innlæring. Været var ikke på sitt aller beste, og spenningen var stor om regnet holdt seg borte under søndagens oppvisning. Været holdt og alle oppvisninger kunne dermed kjøres. Oppvisningene ble vellykket til stor glede for både gymnaster, trenere og publikum. Bespisningen gikk ikke helt som forventet. Det var pizza lørdag kveld, frokost, og pølser til lunch. Pizza ble levert for sent lørdag kveld, og ett par foreninger fikk for lite mat. Dette ble raskt kompensert. Dessverre visste det seg at skolene ikke hadde tilstrekkelig kjølemulighet, og vi fikk problem med frokosten, som var ferdigsmurte frokostpakker. Men det hele ordnet seg etter hvert. Dette alternativ er ikke aktuelt ved neste arrangement. Lunch gikk heller ikke helt smertefritt. Innkvarteringen på skolene fungerte bra! Lassa skole og Svithun videregående skole ble brukt. Her var dessverre ikke alle foreningene flinke å rydde, så det ble en del å rydde opp på skolene. Oppsummering: Vi er meget fornøyd med at det sportslig ble et vel gjennomført arrangement, og at gymnastene dro fornøyde hjem. Andre punkter må det jobbes mer med, og den utfordringen tar vi! 17

18 Rapport fra Barnas turnfestival 2013 Barnas turnfestival ble avviklet 1 og 2 juni 2013 på Ålgård, i Gjesdalhallen og Ålgård stadion. Følgende deltok på stevne: Lag/forening Antall gymnaster Antall ledere/ Antall foresatte Ålgård turnforening Aspervika trim og turn Brusand turn Buøy IL turnavdeling 14 2 Klepp IL turn Oltedal turn 14 2 Øyane IL Sandved turn 30 6 Sola turn 75 9 Undheim 33 6 Varhaug IL Voll IL Totalt Program: Lørdag 1. juni 2013 Fra klokken 10:00 Registrering - innkvartering 11:30 16:30 Aktiviteter i Gjesdalhallen 17:00 18:30 Middag i Gjesdalhallen 18:30 22:00 Fest med aktiviteter i Gjesdalhallen 23:00 Ro Trening på kunstgraset ved Gjesdalhallen: 11:00 12:00 BRA-BEDRE-BEST 12:00 13:00 SALTO 13:00 14:15 Program 1-4 trinn 14:15 15:15 Program 5-7 trinn 15:15 15:45 Foreningstropp Aspervika Trim og Turn 15:45 16:15 Foreningstropp Klepp IL Turn Søndag 2. juni 2013 Fra klokken 08:00 Frokost 08:30 09:30 Rydding av klasserom (premie til beste rom) 09:45 10:45 Trening LÆR PÅ STEDET alle skal delta! 10:45 11:45 Lunsj på Gjesdal Ungdomsskole 12:00 Oppstilling på grusbanen ved Gjesdal Ungdomsskole 12:15 Avmarsj til Ålgård stadion 13:00 Åpning av stevnet, Ålgård stadion. Konferansier Ole Sivertsen 18

19 Oppvisningsrekkefølge: Foreningstropp Klepp IL Turn Program 1-4 trinn Bra-Bedre-Best : Foreningstropp Aspervika trim og turn: Program 5-7 trinn: Salto: Lær på stedet: Instruktør: Lene Dalaker Instruktør: Ann Elin Lima og Kine Brattaas Programmet laget av: Margrete Ræge, Stavanger Turnforening. Instruktør: Eli Wiggen og Torben Nilsen Instruktør: Siv Merete Gausel Instruktør: Anne Brit Ravndal Programmet laget av: Anne Brit Ravndal Instruktør: Torben Nilsen og Eli Wiggen Instruktør: Kine Brattås Programmet laget av: Kine Brattaas Overnatting ble fordelt på: Ålgård bedehus, Fyrlyset, Ålgård skole gymsal, Solås skole, Kodlidalen barnehage, Gjesdal ungdomsskole og Bærland skole. Alle deltakere fikk bånd til å ha rundt armen, dette er til god nytte for arrangør slik at vi kan følge med at det ikke kom inn uvedkommende på overnattingsstedene. Det var satt opp buss for de lag som hadde overnattingssted lengst unna, dette fungerte bra. Det var kiosk med godt utvalg i Gjesdalhallen. Treningene var på kunstgresset v/gjesdalhallen dette fungerte bra. Det gikk greit med å hente og levere utstyret som vi fikk låne av Sandnes turnforening. Samtidig som de forskjellige partiene trente var det forskjellige aktiviteter i Gjesdalhallen og i uteområdet. Til middag lørdag ble det servert pizza og brus i Gjesdalhallen. Underholdning med tryllekunster Kevin Lunde og flott drill fra Ålgård drill. Kvelden ble avsluttet med disko. DJ var Ørjan Undem. Frokost ble levert ut til overnattingsstedene. Før defilering ble lunsjen, pølser i brød servert ved Gjesdal ungdomsskole. Det ble defilert fra Gjesdal ungdomsskole til Ålgård stadion. Alle oppvisningene gikk veldig fint og det var et vellykket stevne. Vurdering: Innkvarteringen ble en utfordring, skolene låner/leier ikke ut klasserom kun gymsaler, aulaer og lignende, derfor ble gymnastene spredt på flere steder. Vi fikk litt problemer med levering av pizza fra leverandør, men alle ble mette til slutt. Litt få mopper og feiekoster rundt på de forskjellige overnattings steder. En utfordring med at ikke alle foreningene hadde meldt seg på riktig program, her bør det settes strengere krav til den som melder på. Bør også sette en dato for etter påmelding, blir fort en utfordring når foreningene kommer med flere gymnaster enn det som er påmeldt. Vi hadde litt problemer med å få nok nattevakter, men det ordnet seg. Konklusjonen blir at det var et vellykket stevne både for deltakere og arrangør. Ann Elin Lima

20 Barnas Turnfestival 2014 Arrangement: Barnas Turnfestival Dato: mai 2014 Sted: Orstad IL Deltakeroversikt Forening Gymnaster Ledere Foreldre Totalt Aspervika Trim og Turn Orstad Ålgård Sola Stavanger Skudenes Lura Egersund Åkra Klepp Totalt PROGRAM Lørdag 24. mai 2014 Fra kl Registrering og innkvartering på overnattingssted 11:00 16:30 Trening 11:30-16:30 Aktiviteter i Orstadhuset 17:00-18:30 Middag 18: Arrangement i Orstadhuset 23:00 Ro Treningstider lørdag: 11:00-12:00 BRA-BEDRE-BEST 12:00-13:00 SALTO 13:00-14:00 Program 1-4 trinn 14:00-15:00 Program 5-7 trinn 15:00-15:30 Foreningstropp Aspervika Trim og Turn 15:30-16:00 Foreningstropp Ålgård Turn 16:00-16:30 Oppvisningstropp Stavanger Turn Søndag 25. mai 2014 Fra kl. 08:00 Frokost 08:30-09:30 Rydding av rom (premie til beste rom) 09:45-10:45 Trening LÆR PÅ STEDET (alle skal delta) 20

21 10:45-11:45 Lunsj 12:00 Oppstilling til defilering 12:15 Avmarsj 13:00 Åpning av stevnet ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS Oppvisningsrekkefølge: Tropp Foreningstropp Aspervika Trim og Turn Oppvisningstropp Stavanger Turn Fellesprogram trinn BRA-BEDRE-BEST SALTO Foreningstropp Ålgård Fellesprogram trinn Lær på stedet Instruktør Siv Merete Gausel, May-Lill A. Auglend og Kaja S. Gunnarschjå Sol Simona Nag Margrete Ræge. Programmet er laget av Anette Håland, Varhaug IL Margrete Ræge, Stavanger Turn Margrete Ræge, Stavanger Turn Eli Wiggen Marie Skadsem Holthe og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Programmet er laget av Marie Skadsem Holthe og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Marianne Aasland og Ida Madland Larsen, Orstad IL Planlegging/ Gjennomføring: Følgende komitéer ble etablert ca. 1 år i forkant av arrangementet: Hovedkomité, Turnkomité, Matkomité, Aktivitetskomité og Vaktkomité. Det ble jevnlig avholdt separate møter i de forskjellige komitéer og ukentlig siste måned før stevnet. Evaluering: Overnatting/ rydding: Vi brukte Orstad Skule og Ormadalen barnehagen som ligger i umiddelbar nærhet til anlegget for stevnet. Hadde utrolig godt samarbeid med skolen og barnehagen. Ble en del rydding i enkelte rom etter stevnet som vi burde ha sluppet. Trening: Brukte kunstgressbanen ved Orstadhuset til både trening og stevne. Salto, BBB og evt. tropper som har utstyr bør ha dette etter hverandre for å spare tid. Foreninger som trenger utstyr utenom BBB og Salto må melde dette inn ved påmelding. Lyd: Lydanlegg ute ble leidd av kulturgruppen i kommunen. Utstyr: Hadde noe selv, resten ble lånt av Klepp IL og Frøyland skole. Tilbakemeldinger om at noen tjukkas er og trampett er kunne vært bedre. Aktiviteter: Utendørs hadde vi natursti, sekkeløp og fotballradar. Innendørs var det spøkelseshus, showdans og tarzanløype. Foreningene ble delt i grupper og tildelt tider på aktivitetene. Veldig positivt tatt imot, men oppsettet kunne vært sendt ut i forkant. I tillegg til kart. 21

22 Underholdning/ disko: Oppvisning av cheerleading-gruppen og lokale sjonglører. Deretter diskotek med DJ. Veldig bra. Spille- tegnerom: Vi hadde spill- og tegnesaker i den ene festsalen på Orstadhuset for de som ikke ønsket å være på diskoteket hele tiden. Også god plass for foreldre/ ledere. Bespisning: Gratis frukt og yoghurt på lørdagen sponset av Q-meieriet og Coop Mega. Pizza ble servert lørdag kveld i Orstadhuset. Halvparten innkjøpt og halvparten levert inn på dugnad i bygda. 3 puljer ble satt opp for å redusere kø. Fungerte greitt. Frokost ble levert på skole og bhg. Rikelig med mat. Lunsj ble også servert på Orstadhuset i 3 puljer. Vaktlister: Ble satt opp blant medlemmer i idrettslaget. En del bytting og noen som ikke møtte, men stort sett greitt. Oppsummering: Har fått veldig mye positive tilbakemeldinger, og er stolte over vel gjennomført stevne. Rapport utarbeidet av Helen Kverneland Skår Turnansvarlig Orstad IL Rapport fra Barnas turnfestival på Varhaug Idrettspark 24. og 25. mai 2014 Deltakeroversikt: Forening Gymnaster Ledere Foreldre Totalt Brusand TF Buøy IL Turnavdeling Havørn IL Hognestad IL Nærbø turn Oltedal IL Sandnes TF Sandved Turn Tasta Turn

23 Varhaug IL Voll il Undheim IL Programmet: Lørdag: Frå kl Innkvartering på Varhaug skule Aktiviteter Treninger Middag Turnfest : Varhaug oppvisningstropp : Nærbø oppvisningstropp Program Program Foreningstropp Tasta Oppvisningstropp Tasta BBB Salto 2300 Ro på skulen Søndag Frokost + rydding Lær på stedet Ca 1300 Lunsj Oppstilling for defilering Avmarsj Åpning av festivalen. Konferansier Trond Gjermund Haugen 23

24 Oppvisningsrekkefølge: Nærbø oppvisningstropp Amanda Blue Program trinn Anette Håland. Programmet er laget av Anette Håland. Varhaug oppvisningstropp Siv Varhaug, Anne Madland og Camilla Egge Lye Oppvisningstropp Tasta Vilde Roaldsøy Østbø og Camilla Andersen Program trinn Lill-Marete Egge Lye. Programmet er laget av Marie Skadsem Holte og Tone Lise Dahle, Orstad IL. Foreningstropp Tasta Lars Martin Vågseter m.fl. BBB Synnøve Obrestad Skrettingland (VIL) og Astrid Midtun, Sandved Turn Salto Monica Stavnem Rød, Brusand turn Lær på stedet. Camilla Egge Lye og Dorte Bø Oppmøtet var ved Varhaug skule, hvor deltakerne ble innkvartert og det ble gitt opplysninger om bl.a. brannsikkerhet. T-skjortene ble levert ut ved ankomst til skolen. Skolen hadde vakt hele døgnet, bortsett fra tiden for oppvisning søndag. Vi hadde ikke lagt opp til informasjonsmøte for laglederne. Dette ble etterspurt. Treningene forgikk på samme bane som oppvisningene skulle være og de gikk bra. Det bør være avklart på forhånd hvilke medium trenerne har musikken på. Vi hadde lyd fra Reiestad lyd. Det fungerte veldig bra. Det av utstyr som vi ikke hadde tilgjengelig selv, til treningene på BBB, Salto og oppvisningstropper, fikk vi låne av Nærbø Turn. Av aktiviteter på lørdagen var det bl.a. åpen hall, natursti, ballkast, ponniridning, sjonglering og fri aktivitet i hele idrettsparken. Noen av deltakerne fikk middag i private hjem. Vi hadde ikke klart å skaffe vertskap til alle, og de andre fikk servering av middag i hallen. Lørdagskveld var det turnfest i Varhaughallen. Den startet med lett underholdning, et innslag med sang og et innslag med sjonglering. Etterpå var det diskotek. Det var salg av pizza og kioskvarer. Frokost ble servert i kantina på skolen. Det gikk veldig greitt, ikke særlig med kø. Samtidig som frokosten foregikk, var det også tenkt opprydding på rommene. Flere trenere kom med tilbakemelding om at det var veldig bra opplegg med servering i kantina, da kunne noen av lederne være igjen å rydde rommene imens. Etter trening til Lær på stedet ble det servert lunsj i idrettshallen. Defilering foregikk fra Varhaug skole til Varhaug idrettspark. Vi hadde Vigrestad skulemusikk med i defileringen. Det ble tatt betaling for parkering, 50 kroner per bil. Under oppvisningene ble det solgt mye godt fra kiosker/salgsvogner utplassert på anlegget. 24

25 Alle oppvisningene gikk veldig godt, og vi hadde et vellykket stevne. For Varhaug Idrettslag Synnøve Obrestad Skrettingland 6e Rapport Gymfest i Vest Ungdom Rapport etter Gymfest i vest, Haugesund juni 2014 Gymfest i vest (GIV) er et arrangement for ungdom fra 13 år og oppover. GIV ble avholdt i idrettsparken i Haugesund; Turnhallen, Haraldshallen, Ishallen, Friidrettsstadion, Haraldsvang skole og Skeisvang skole ble tatt i bruk. Det var deltakere fra både Hordaland og Rogaland Turnkrets. 1. Deltakeroversikt: Ant. Ledere Brusand Turnforening 2 5 Radøy IL 3 13 Tertnes Turn 3 19 Odda IL Turngruppa 3 13 Havørn Turn 2 6 Åkra turn og trampett 2 10 Orstad IL 2 5 Sola Turn 2 17 Stavanger turnforening 3 7 Laksevåg turn og I.L 2 11 Sandved Turn 1 4 Arna turn og I.L 2 15 Etne I.L turngruppa 8 42 IL Gneist 8 40 Hovding turn 3 14 Klepp I.L 2 6 Vossavangen I.L 1 8 Salhus Turn 2 8 Sotra Turn & IL 4 33 Loddefjord IL 5 41 Haugesund Turnforening 21 Stord IL Turngruppa 2 15 Totalt: Ant. Gymnaster 25

26 2. Aktiviteter/oppvisninger: Det ble avholdt to konkurranser under GIV 2014; Åpen klasse og Troppskonkurranse. Det ble tilbudt 3 Lær på stedet (LPS) grupper og et danseprogram, i tillegg var det et variert tilbud av Workshops (WS). Se program under. Program, fredag Klokkeslett Sted Sal Aktivitet Tramphallen Tramphallen WS Trampett i grop/fasttrack Turnhallen a,b,c WS Hip Hop Haraldshallen Trening «Åpen klasse» Turnhallen Dommermøte «Åpen klasse» Ledermøte (alle lag stiller med minst en leder) Haraldshallen Åpning av GIV, defilering Program, Lørdag før lunch Friidrettsstadion Trening LPS Dagens trend Friidrettsstadion Trening LPS Cheerleading Turnhallen Tramphallen WS stortrampoline grop, fasttrack Turnhallen c WS yoga Friidrettsstadion Turnhallen Turnhallen 1300 Ishallen Lunch Trening LPS Trampet WS RG Basic WS dans, Ludwig 26

27 Haraldshallen Fri svømming i svømmehall 35; inngangsbillett, husk badehette! Program, Lørdag etter lunch HTG WS basistrening Friidrettsstadion Trening Burlesque Turnhallen Haralds- hallen WS Tumbling, air track Haraldshallen Dommermøte Trenere leverer inn vanskeskjema Haraldshallen Trening trampett+tumbling Haraldshallen Trening frittstående Haraldshallen Konkurranse Troppsgymnastikk Ishallen Middag Haraldshallen Premieutdeling og show Ishallen Disco Ishallen Leder/trenermøte/Kretsen regi Program, søndag Friidrettsstadion Trening LPS Cheerleading Friidrettsstadion Trening LPS Trampett Friidrettsstadion Trening LPS Dagens trend Friidrettsstadion Trening Burlesque Friidrettsstadion Stevneoppvisning+vinnere fra 2 konk. 27

28 3. Navn på trenere, danseprogram, LPS og Work shops (WS): Danseprogrammet Burlesque ble laget av Linn Skretting Garborg, som også var instruktør. Instruktør LPS trampett var Simen Nilsen. Instruktør LPS dagens trend var Mina Johannesen Sannes. Instruktør LPS cheerleading var Ena Emanuela Čaušević. Work shop`s som ble tilbudt: Stortrampoline, fasttrack med Per Gunnar Westerlund og Simen Nilsen - Stortrampoline har betydelig mer sprett enn hagetrampoliner og egner seg godt for å øve inn nye hopp - Fasttrack er en lang trampoline bane senket ned i gulvet Vinyasa Yoga med Aina Haugen fra Solhuset - Yogaøvelser og pust satt sammen til flytende bevegelser, nesten som en dans Basis trening med Geir Sakkestad og Nils Olav Fjeldheim - Disse to er lærere på Haugesund Topp Idrettsgymnas (HTG) Tumbling/airtrack med Simen Nilsen og Aleksander Samsonsen Tumbling for erfarne konkurransegymnaster og airtrack for nybegynnere. I storsal. Hip hop med Mina Sannes RG Basic med Ann Helen Børseth og Tone Gurine Larsen Her har alle muligheter til å få prøve ut grunnleggende RGferdigheter og redskaper som brukes i RG. Svømmehall/frisvømming: 30,- inngangsbillett. 4. Resultater fra konkurransene Åpen klasse 13+, fredag: Lag Startnr. Poengsum Plass Gneist Loddefjord Vossavangen Etne Tertnes Åpen klasse 13-16, fredag Lag Startnr. Poengsum Plass Loddefjord Sola Sotra Etne Hovding

29 Åpen klasse 16-18, fredag Lag Startnr. Poengsum Plass Sotra Troppskonkurranse, Nasjonal klasse Junior, lørdag Menn Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 22 Haugesund 12, Åkra 6, Etne 4,00 3 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 15 Haugesund 11, Etne 5,30 2 Mix Frittstående Nr Tropp Kar. Plass 1 Laksevåg 8,30 1 Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 30 Odda 11, Stavhus 11, Laksevåg 10, Etne 9, Gneist 8, Sotra 8,

30 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 35 Laksevåg 9, Odda 9, Stavhus 8, Sotra 7, Etne 7,50 5 Troppskonkurranse, Nasjonal klasse Senior, lørdag Kvinner Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 36 Etne 11,05 1 Tumbling Nr. Tropp Kar. Plass 39 Etne 9,00 1 Mix Trampett Nr. Tropp Kar. Plass 40 Mangfold 13, Etne 9,95 2 Tumbling Nr. Tropp Karakter Plass 37 Mangfold 12, Etne 9,00 2 Vandrepokalen, søndag Denne gikk til Linn Skretting Garborg for å ha laget danseprogrammet Burlesque. 30

31 5. Kort om planlegging, gjennomføring og en egen evaluering Prosessen til GIV komitéen: Haugesund Turnforening (HTF) satt sammen en GIV komite som skulle stå for arrangementet. De satt opp et budsjett og en fremdriftsplan og startet komitearbeidet. Ut i perioden trakk dessverre både komiteleder seg og den ansvarlige for de sportslige arrangementene, dermed ble det etter en stund satt inn en ny komiteleder. Ny komiteleder var med på første møte den Det burde blitt avholdt et overlappingsmøte med gamle og nye komitemedlemmer på dette tidspunktet. Omorganiseringen av GIV komitéen skapte en del utfordringer og gjorde at vi hadde knapt med tid til å få gjort alle forberedende oppgaver, samt skaffe nok kvalifiserte hjelpere før arrangementet. Komitéen vurderte å avlyse GIV 2014, men konkluderte heller med å omorganisere oppgaver oss imellom samtidig som vi vekk prioriterte noen oppgaver. I tillegg ble det opprettet et tettere samarbeid med Rogaland og Hordaland turnkrets og styret i HTF, for å få bistand. Kretsene var gode støttespillere før og under arrangementet. Forsinkelser: I overgangen mai/juni var det kun engasjert to trenere til GIV. LPSgruppene og WSgruppene måtte settes opp/organiseres og skaffes instruktører til. GIV komitéen hadde heller ingen dommere, synsere, speakere, sekretariatfunksjonerer etc. på plass. Kretsen tok hovedansvar for dommere og synsere. Noen instruktører trakk seg i kort tid før GIV. Dette førte til at grovskissen på GIVprogrammet ble veldig forsinket. Programutarbeidingen og redigeringen tok en del tid og dette ble det jobbet aktivt med helt opp mot arrangementshelgen da det var mange åpne spørsmål og oppgaver inntil rett før GIV. Dette medførte at mange påmeldte lag var frustrert over ikke å ha fått det eksakte programmet tilsendt i god tid før avreise til GIV. Skriftlige avtaler med instruktører Det burde vært utarbeidet et program med LPSgrupper og WSgrupper inklusive instruktører veldig tidlig i planleggingsfasen. Arrangøren burde inngått skriftlige, forpliktende avtaler med alle instruktørene i denne tidlige fasen. Komitéen kunne med fordel hatt flere komitemedlemmer. Spesielt skulle det vært en nestleder som leder kunne støtte seg på. Alle komitemedlemmene unntatt leder hadde tatt på seg praktiske oppgaver som vakthold, innkjøp, kiosk etc., noe de beholdt gjennom hele prosessen. Leder hadde ansvar for de sportslige arrangementene inklusive lederoppgavene. Det kunne med fordel vært et medlem som hadde hatt ansvar for økonomi, et medlem for media og et medlem for det sportslige. Dette hadde vi ikke. Det burde vært minst et komitemedlem med stevneerfaring med tanke på stevnekontor, innsjekk av tilreisende, oppstilling på et så stort felt, markering av bane og lydanlegg for utebruk, flaggborg m.m. Dette hadde vi ikke. Det kreves et komitemedlem som har konkurranseerfaring; som kan tilrettelegge for dommerne, konkurranseutstyr, dommerbordoppsett, bevertning og legge til rette for dommermøter. Dette hadde vi. Forankring av GIV. HTF kunne med fordel forankret GIV 2014 tydeligere blant egne medlemmer og egne instruktører. Komitéen opplevde at egne gymnaster, foresatte og instruktører i HTF hadde lite eierforhold til GIV. Bredden i foreningen kan med fordel få informasjon om arrangementet tidlig i den forberedende fasen. Denne informasjonsflyten kan ikke komitéen ta på seg, etter som de er ansvarlige for arrangementet i seg selv. Særlig instruktører/trenere bør ha en særrolle i forhold til å spre informasjon om GIV til bredden i foreningen, til sine gymnaster, samt å knytte til seg foresatte til gymnaster. Men dette forutsetter at instruktørene er opplyste om GIV. Finansiell støtte/sponsorer. Komitéen sendte flere søknader om finansiell støtte og forespurte en del bedrifter om sponsormidler. Dette krevde mye tid og vi fikk noen positive svar. Sponsormidler krever at komitemedlemmer har kontakter som kan være nyttige i denne sammenheng. Budsjett. Det komitéen sparte mest på var lavbudsjett i forhold til innkjøp av mat og kioskvarer, samt å ikke leie inn trenere, instruktører, renholdspersonale, vaktpersonale etc. Instruktører fikk symbolske summer for fagkompetansen de brakte inn i arrangementet, de aller fleste jobbet kun på dugnad. GIV 2014 hadde en fortjeneste på Frivillige. Komitéen klarte ikke å knytte til seg nok frivillige foreldre/hjelpere. På et tidspunkt ble det drøftet om en skulle leie inn et vaktselskap for å ta nattevaktene på skolene. Dette slo 31

32 vi fra oss pga. utgiftene. Den hadde komitéen et krisemøte da nattevaktlistene skulle leveres til brannvesenet denne dagen, men de var dessverre ikke komplette. Brannvesenet ville egentlig ikke godkjenne arrangementet på bakgrunn av manglende vakthold på skolene. Det ble mobilisert i siste liten, blant annet var både kretsrepresentanter og GIVinstruktører også vakter/nattevakter. Speakere, funksjonerer. Komitéen hadde store utfordringer med å få speakere til alle nødvendige arrangementene under GIV. Det ble sett på som viktig at speaker for de forskjellige konkurransene fredag og lørdag samt for turnoppvisningen søndag, hadde nødvendig erfaring og kompetanse innenfor de forskjellige grenene. Det vil si vi trengte muligens 3 forskjellige personer. Dette ble det jobbet med inn til rett før GIV. I tillegg trengs et sekretariat og noen som kan styre musikken både under trening til konkurransene og under selve konkurransene og til stevneoppvisningen. Disse bør også ha kjennskap til denne type oppgaver/konkurranser fra før. Påmeldinger. En i HTF, utenfor komiteen var ansvarlig for å ta imot alle påmeldinger. Disse ble registrert i Excel-ark fra starten av. Dette var oversiktlig og nyttig å bruke under selve GIVhelgen også. HTF fikk en god del etterpåmeldinger etter at fristen var gått ut. Alle etterpåmeldte fikk delta. Komitéen forsøkte også å etterkomme alle påmeldte som hadde ekstra-ønsker, for eksempel at gymnaster ønsket å bytte LPS grupper, allergier, endringer ifm overnattinger etc. Vi forsøkte å ha fokus på at dette skulle være en gymfest for alle. Allikevel førte dette til utfordringer med bestilling av f.eks. t-skjorter. Cheerleading/ny gren: Under GIV 2014 var det første gang det ble tilbudt LPS cheerleading. Dette tilbudet ble veldig godt mottatt! Cheerleading består av mange elementer som blant annet stunts, pyramider, kast, turn, dans, hopp og rop. Dette er en veldig spennende idrett som blander turn, dans og akrobatikk. Idretten krever at en har fokus på sikkerhet og sikring av gymnaster. Dette kan ikke arrangør alene ta ansvar for, men tilreisende lag må selv stille med kvalifiserte trenere som kan bistå under trening, slik som på LPStrampett. Rytmisk Gymnastikk/ny gren?: Det stilles spørsmål til kretsene hvorfor ikke RG er en del av GIV. Vi hadde en RG Workshop. Denne ble veldig godt besøkt. Kretsene bør diskutere om det skal konkurreres i RG og om det skal være LPS RG neste gang. Vær: Komitéen hadde lagt opp til alternativ hallmulighet i tilfelle været skulle spille oss et puss under stevneoppvisningen. Men vi fikk flott vær, dog en del vind. Vinden skapte noe utfordringer for fanebærerne m.m. og det var ikke lett å oppbevare flaggene og fanene på en sikker måte under stevneoppvisningen. Alt av uteaktiviteter i programmet gikk etter planen ute. Musikkanlegg bør kunne ta både CDer, minnepinner og det bør kunne kobles til eksterne mobiltelefoner eller PCer. Deltakerne kom med musikk lagret på forskjellige enheter samt med variert grad av lydkvalitet. Musikkanlegget til stevne ute krever gode høyttalere og mikrofon som tåler vær og vind. Under stevneoppvisningen blåste vinden slik at lyden dessverre ikke bærte over til tribunen. Under treningen inne før troppskonkurransen ble det forsinkelser i dagsprogrammet på grunn av problemer med musikkanlegget og med innleverte CDer, men her tok vi bort pausen mellom «trening» og «konkurranse» og fulgte greit tidsplanen fra konkurransestart av. Mattilberedningen og -serveringen krever mye personal. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på maten. Komitéen tok hensyn til ekstra matbestillinger via påmeldingen som allergier m.m. og i denne forbindelse ble det handlet inn spesialmat og tilberedt ekstra på kjøkkenet. Dette krevde ekstra budsjett og ekstra personal. Denne maten ble i liten grad hentet av de som hadde bestilt den på forhånd. Vi er ikke kjent med grunnen til dette. Media: Komitéen tok kontakt med media forut for GIV. Det var god mediedekning før, under og etter GIV på Haugalandet. GIV komitéen sine største utfordringer: Vi burde hatt mange flere frivillige og spille på. Dette krever mye informasjon ut i foreningen tidlig i prosessen. Det er for sent å forsøke og trekke inn mange rett før arrangementet. Mange fra foreningen bør ha tilhørighet til arrangementet og være deltagende i en eller flere deler av forberedelsene fra start til slutt. 32

33 Dette vil muligens ansvarlig gjør flere og bringe inn mer ressurser tidligere i prosessen. Hele GIV 2014 sto og falt på omlag 6 personer. Dette var definitivt for få. Linda Gräfe, GIV leder f Rapport fra Kretsturnstevne for voksne RAPPORT FRA KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE SAUDA TURNFORENING JUNI 2013 Totalt 275 deltakarar og ledere fra 21 foreninger deltok på 86. Kretsturnstevne for voksne helga juni Dei første deltakarane ankom Sauda allerede fredag kveld. Lørdag var det satt opp felles båttransport frå Stavanger. Deltakarane overnattet på skule, hotell og campingplass. Lørdag gjekk treninga etter planen for nesten alle partier, utenom for fellestroppen der det ble for lite med en time. Resultatet ble at de måtte få en ekstra time søndag før oppvisningen. Til etterretning så bør kretsen se om det for fremtiden bør leggest inn mer en en time for fellestropp. Lørdagskvelden var turnfesten i Saudahallen med middag til 280 gjester. Podsoll trio klarte å holde de fleste gjestene til siste dans og stemningen var på topp. Søndag skinte sola med snøkledde fjell i bakgrunnen. Etter defilering og åpning med kongesangen sunget av Sauda mannskor live deltok følgende med sine oppvisninger på Sauda Stadion: Særtropp Bjørg Oppvisningstropp Klepp menn Fellestropp Hamar nivå 3 Kvinnelige veteraner Oppvisningstropp Klepp mix Særtropp Tone Bjørg Stangeland Tone Helen Malmin Sele Anne Lise Tjelta, program laget av Wenche Havnås Bitten Larsen Linn Skretting Garborg Tone Røksund Oppvisningene gikk på skinner og publikum var oppi 200 tallet. Kiosksalget gikk strykende både lørdag og søndag. 33

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE RAPPORT NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE 1 Innhold Forord... 3 Oppsummering... 3 Fylkesstyret... 5 4H Norge... 6 Leirsjef... 9 Administrasjon/Leirkontor... 11 Økonomi... 19

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010. Arr.: Simostranda IL

RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010. Arr.: Simostranda IL RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010 Arr.: Simostranda IL 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. HOVEDKOMITÉ... 4 3. AVTALER MED NSSF... 5 4. RAPPORT... 5 4.1 LEDERGRUPPEN... 5 4.1.2 Beredskapsplan...

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer