Fakta om Skanska. Hvorfor satse på energi og miljø? og da må vi kunne levere!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Skanska. Hvorfor satse på energi og miljø? og da må vi kunne levere!"

Transkript

1 Hva skal en stor utbygger og eiendomsforvalter gjøre for å møte energi- og miljøutfordringene? Klimautfordringene og klimaforliket -Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo Ole Petter Haugen Skanska Norge AS Oslo, 23. april Fakta om Skanska Norges største entreprenør 11 milliarder i omsetning ansatte Nordens største entreprenør 55 milliarder i omsetning ansatte Verdens 3. største entreprenør 138 milliarder i omsetning ansatte 2 Hvorfor satse på energi og miljø? Har Skanska ambisjoner om å redde VERDEN eller er energi og miljø LØNNSOMT? Vi opplever at kundene stadig etterspør mer energi og miljøriktige bygg og da må vi kunne levere! 3 1

2 I have a clear vision that Skanska shall be perceived as the leading company in the world within green building. Customers who want to order environmentally friendly buildings and infrastructure shall feel that the natural choice is Skanska. Johan on the day he was appointed our new CEO 4 Green Construction Team Mission Be a catalyst leading Skanska and our stakeholders on a journey to build green Long term picture 5 What areas will Green Construction focus on? Energy Sources and consumption CO2 emissions Carbon footprints Life Cycle Cost Materials Eco-design LEED, BREAM, Green Star, etc

3 Energi- og miljøriktig bygg har: Optimale funksjoner/effektiv arealutnyttelse Lave drifts- og energikostnader Fleksibilitet i konstruksjoner og innredning Miljøriktige materialer og løsninger Godt inneklima og arbeidsmiljø God tilgjengelighet for alle 7 Utviklingsarbeid i Norge/Norden Passivhusstandard for boliger i Skanska, Skanska RDN, boligutvikling har engasjert seg i utviklingen av en fellesnordisk passivhusstandard Lavenergi kontorbygg Skanska Norge deltar i FoU prosjekt med SINTEF Byggforsk 8 Erfaringer og ambisjoner Pilestredet Park, Oslo Fra 2002 til 2006 leverte Skanska ca 600 boliger med høye energi- og miljøambisjoner FN-huset, Arendal Rehabilitert kontorbygg, 99,4 kwh/m 2 år, 19,5 m 2 pr person Nardo skole, Trondheim Lavenergi, 110 kwh/m 2 år, massivtre, bygget under telt. Gaupen skole, Ringsaker Lavenergi, 110 kwh/m 2 år, varmepumpe, vedlikeholdsvennelige materialer Gauldal skole, Midtre Gauldal kommune Lavenergi, robuste tekniske løsninger Berg studentby, Trondheim Forbildeprosjekt, passivhus 80 kwh/m 2 år, moderne bruk av tre Jåtten Øst II, Stavanger ca 700 energiriktige boliger er under utvikling Statoil Hydro, Asker Målsetning i konkurranse, første passive kontorbygg Luftfartstilsynet, Bodø Målsetning 140 kwh/m2 år, biobrensel, konkurranse 9 3

4 Pilestredet Park Tidligere Rikshospitalet Tomt ca m 2 Hele prosjektet omfattet nybygg og rehabilitering Ca 800 nye leiligheter Ca 200 rehabiliterte leiligheter Ca m 2 skole og forretninger 10 Pilestredet Park Miljøoppfølgingsprogram Ny form for byggeskikk der ressursbruk, miljøhensyn og estetikk er integrert i løsningene. Krav til energibruk Krav til gjenvinning 11 Pilestredet Park - energibruk Maks 100 kwh/m 2 år beregnet i henhold til Enøknormtall Skal inkluderer all nødvendig energi til drift av bygningen; oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann, lys, pumper og vifter Målt til kwh/m 2 år Sammenlignet med energirammekravene i TEK tilsvarer dette ca 125 kwh/m 2 år 12 4

5 Erfaringer Konstruksjoner i klimaskjermen, Vegger, gulv og tak primært et spørsmål om prosjektering og planlegging Vinduer, 3-lags vinduer er tunge Ventilasjon Felles trykkstyrte balanserte ventilasjonsaggregater fungerer Varmestyring Godt isolert bygg kombinert med varmegjenvinnig av ventilasjonsluften og energitilskudd fra beboer, lys og elektriske artikler får begrenset effekt av tidsstyrt temperatursenking Belysning Bevegelsessensorer og lavenergiarmaturer er en selvfølge 13 Gjenvinnings mål og resultater Miljøkravene satt av Statsbygg ved tomtesalget Gjenbruk av rivningsmasser, 90 %, resultat 98 % Direkte gjenbruk, 0,25 %, resultat 2,7 % Resirkulert materiale 25 %, resultat 25 % I tillegg er det gjennomført en miljøkartlegging 14 Jåtten Øst II i Stavanger 189 mål tomt/ utbygningsområde Totalt boliger i flere utbygningsfaser ( ) Ønsker å være banebrytende både på miljøvennlige og energigjerrige bygg, samt miljøvennlig energiforsyning Konsepter og løsninger skal være kostnadseffektive og robuste, så de blir gjentatt i seneres prosjekter 15 5

6 Jåtten Øst II i Stavanger Hovedmålsetninger energi Boliger som bruker minst mulig energi (passivhus) Nødvendig energiforsyning skal være miljøvennlig (sol/bio) Eierskapet og drift av energinett/-produksjonen må organiseres slik at dette tjener brukerne av energien 16 Alternativ energiforsyning Noen alternativer: Ren elektrisk energiforsyning Elektrisitet + fjernvarme basert på naturgass (fra Lyse) Elektrisitet + nærvarmeanlegg basert på Sol-bio løsning Fornybar elektrisitet (sol+bio) + nærvarmeanlegg basert på sol-bio løsning Solcelle-panel(el) Solfanger(termisk) Biobasert kogen- Sol-biokjel anlegg (el+varme) (termisk) 17 Skisse til anbefalt energiløsning for Jåtten Øst II Bygge boliger utelukkende med Passivhus-standard Alle boliger har et forenklet og veldig kosteffektivt vannbårent anlegg Desentralisert sol-bio nærvarmeanlegg Suksessiv utbygging og sammenkobling av nærvarmenalegg Nærvarmeanlegg kan være eid av boligeierne/boretts-lag Dette vil gi boliger med: Meget høy komfort Meget lave energikostnader Sikkerhet for fremtidig høye energipriser/- energikriser Høy gjensalgsverdi Robuste og kostnadseffektive løsninger 18 6

7 StatoilHydro, nytt hovedkontor i Norge Skanska sitt konkurranse forslag omfatter: Passive kontorbygg basert på kunnskap fra Skanska Sverige Carbon footprint (LCA) kunnskap fra Skanska UK LEED kunnskap fra Skanska US Building StatoilHydro Connecting the dots 19 Hva skjer hos Skanska i andre land? Stort fokus både i Sverige, USA og UK Skanska tilbyr kunden rådgivning om miljøstrategier og energikonsekvenser i tidlig fase Skanska akkrediterte profesjonelle LEED medarbeider 20 SAVING ENERGY FOR THE FUTURE Energy is a major resource, it is universal, and we can control how we use it. Green Building CREATING GREENER VALUE Jonas Gräslund takes a giant step to build a sustainable future. CERTIFIED COMMITMENT We must consider the environmental impact LEED Gold Certified 21 7

8 The Green Offer LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design ) For å være en LEED bedrift må vi spre miljøog energioppmerksomhet ut i hele organisasjonen Skanska er ikke alene, men må samarbeide med kunde og arkitekt/rådgiver, men vi kan virkeliggjøre en innsats ved å tilby vår ekspertise Beslutninger som tas i prosjektets tidlige fase vil påvirke prosjektets energieffektivitet i driftsfasen 22 Momenter i LEED Building Har området lokal oppvarming, kjøling, sjøvannkjøling etc.; dvs. være uavhengig av å kjøpe elektrisitet 50% av energiforbruket går til installasjoner som oppvarming, kjøling, ventilasjon og heiser For mekaniske installasjoner gjelder følgende: Lave livsløpskostnader Lav påvirkning på miljøet Fleksibilitet Enkle løsninger Når en veier disse aspektene har ne sjanse til å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning 23 Creating Greener Value Energiforbruket i nye Skanska prosjekter i Sverige ligger % under eksisterende bygg en måte å spare energi på er å redusere hastigheten på luftgjennomstrømningen Det å redusere energiforbruk er ikke det samme som å redusere standard Energieffektive bygg er attraktive for investorer Holistisk utgangspunkt der energi og CO2 spørsmål er involvert i alle aspekter i prosjektet 24 8

9 Verdikjeden valg og konsekvenser Program/idé Skisse- og forprosjekt Detaljprosjektering Produksjon Drift Her legges premissene Her velger vi løsninger Her gjennomføres valgte løsninger Her ser du resultatet 25 Tiltak må gjennomføres på flere felter Produkter Skanska leverer Prosesser Skanska gjennomfører Skanska som arbeidsplass og arbeidsgiver 26 Kontroll over miljø- og energieffekter -prosjekter ferdig før byggestart! Byggestart Byggestart Dessverre tradisjonelt Ønsket arbeidsmåte Kostnadsutvikling Påvirkningsmulighet Design og prosjektering 27 9

10 Hva må gjøres før prosjekteringen starter opp? Klare og definerte målsettinger for prosjektet Evaluering og sikring av program og kravspesifikasjoner Avklare miljøprogram; miljømålsettinger og prioriteringer Vurdere og velge riktig gjennomføringsmodell og samarbeidspartnere Etablering av en effektiv prosjekteringsgruppe der alle har samme verdier og mål 28 Dette gjør Skanska i Norge Energikravene fra 2007 er basis for alle tilbud Utvikler BIM (Bygnings Informasjonsmodell) som informasjonverktøy for prosjektene Standardisering på beste praksis, Skanska Product Design, SPD Dokumenterte egenskaper for SPD løsninger Null feil skal være standard; ikke unntak Økt fokus på produktivitet og industrialisering Redusert svinn og overforbruk Vurdere hvilket grønt regime som skal etterleves (LEED, Green Star, Svane) 29 Videre ambisjoner i Skanska Norge Utvikle en miljø- og energistrategi Skanska ønsker å tilby energiløsninger etter nye forskrifter inklusiv energiforsyning Miljø- og energispørsmål inngår som del av risikovurderingen; risk management Mal for miljø- og energiprogram som kan brukes i alle prosjekter Løpende evaluering av miljø- og energiresultat for prosjektene på linje med økonomi-/ fremdriftoppfølging Alt er ikke på plass, men vi har retningen 30 10

11 Skanska kan i dag bidra med: Innovasjon Kompetanse Erfaring Gjennomføringsevne

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer