Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av stilling som fysioterapeut. PS 14/08 Regulering av kommunale gebyrer og avgifter for 2008 PS 15/08 Prosjekt Økoløft i kommuner PS 16/08 Presisering - Ordning med tilskudd til kjøp av melkekvoter PS 17/08 Søknad om tilskudd til prosjekt. Jøa-Brest-Jøa og deltakelse på Brest 2008 i Frankrike. PS 18/08 Referatsaker: RS 7/08 RS 8/08 Status i brusaken Landbruksvikarordningen RS 9/08 Ny landbruksvikarordning 2008 RS 10/08 Interkommunalt samarbeid Fosnes - oppdatert oversikt RS 11/08 Tilsyn med legevakttjenesten i Fosnes kommune - Tilbakemelding vedr. rapporten. RS 12/08 KLP - Reduserte premiesatser og tilbakeføring av overskudd Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for innsending av stoff til neste infoskriv blir 28. april. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne mars 2008 Klima- og energiplan i Fosnes Et annet sted i denne informasjonsavisa kan dere lese om det arbeidet som er satt i gang for å få laget en klima- og energiplan for Fosnes kommune. Kan dette virkelig være noe å bruke tid og ressurser på i vår lille kommune, har noen spurt. Vi har verken forurensende industri eller gassutvinning her. Og ikke har vi tilbud om kollektivtrafikk, så bilkjøring er ofte eneste alternativ for å komme seg fra sted til sted. Sjølsagt skal også Fosnes kommune ha en klima- og energiplan. En av grunnene er at staten stiller krav til at alle kommuner skal dokumentere at de har en slik plan, og at det er gjort et arbeid i forkant av denne. Men den viktigste grunnen er at om vi er aldri så mikro og representerer minimalt med klimagassutslipp, så kan vi aldri melde oss ut av verden. Som kommune skal vi i alt vi foretar oss vurdere klima- og energihensynet. For eksempel i framtidige kommunale bygg og planarbeid. Og som borgere i Fosnes, i Nord-Trøndelag, i Norge og i verden, skal vi ha en bevissthet i forhold til dette temaet. I global sammenheng kan riktignok de tiltakene vi har mulighet til å gjennomføre synes som et piss i havet. Samtidig synes det nokså umoralsk å fullstendig skulle overlate klimaproblematikken til verstingene Kina og India, for eksempel. Vi har i alle fall mulighet til å skaffe oss kunnskap omkring temaet. Og mulighet til å velge miljøvennlige produkter og handlinger i de tilfeller vi står overfor et valg. F.eks. når vi skal kjøpe ny vedovn. Eller når vi har mulighet til kompiskjøring Jeg tror også det er viktig å ha ei positiv holdning til temaet. Ingen er tjent med å gå rundt med konstant dårlig samvittighet. Vi får heller huske på at havet faktisk består av dråper, og la det gå litt sport i de små tiltak og de dråpene vi har mulighet til bidra med. Bjørg Tingstad ordfører

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Fotball J / G 10 Jøa samf.hus Fotball J / G 16 Jøa samf.hus Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Ut på tur trimgruppe Fysioterapaut - Jøa samf.hus Allidrett Jøa il årskull -> Allidrett Jøa il årskull > Lysløyperenn Jøa når skiføre. Påmeld fra kl 1845 Allaktivitet i hall utgår når skiføre Åpent bibliotek Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Drill Jøa samfunnshus Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko Jøa samfunnshus TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpen svømmehall Jøa familiebad Åpen svømmehall Jøa Svømmedyktige kl Fotball J/G 12 Jøa samf.hus/stadion Fotball J/G 14 Jøa samf.hus/stadion Sangøvelse Jøa blandakor Jøa samfunnshus TORSDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa > Miniatyrskyting Salsnes forsamlingshus Fotball J/G 14 Jøa samf.hus/stadion Åpen svømmehall klasse Åpen svømmehall 10. kl - voksne Håndballtrening J14 Jøa samf.hus Aerobic Jøa samfunnshus Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender MARS FREDAG 28. Skolemusikkbasar i Jøa samfunnshus kl LØRDAG 29. Lørdagstreff i Dun bedehus kl APRIL TIRSDAG 1. Årsmøte i Fosnes menighet på fellesrommet Jøa skole kl FREDAG 4. Jegerprøvekurs Salsnes Jeger og Fiskeforening - 4., 11. Påmelding Egill LØRDAG 5. Formiddagstreff i Bergum Bedehus kl LØRDAG 5. Fest på Åsly med Terje Thorsen og Klabblaget SØNDAG 6. Familiegudstjeneste Dun kirke kl utdeling av 6-årsbok LØRDAG 12. Lørdagstreff - avslutning LØRDAG MANDAG FREDAG LØRDAG LØRDAG LØRDAG LØRDAG 12. Jegerprøvekurs praktisk del Salsnes Påmelding Oddbjørn Trenger vi flerbrukshall i Fosnes folkemøte i fellesrommet på Jøa skole kl Sjøfiske draging hysegarn Salsnes Jeger og Fiskeforening. Påmelding Joar mob Filetering av fisk, kurs i fiskekakelaging Kjelbotnet Salsnes Jeger og Fiskeforening påmelding Joar mob Auksjon på Fosnes bygdemuseum til inntekt for forskjønnelse av Jøa visning fra kl auksjon kl Jubileumskonsert Jøa skolemusikkorps samfunnshuset 26. På lokale Ekstraforestilling inkl fest og dans i Jøa samfunnshus Jøbl Sangerknaben og Groms Vocalis kl MAI TORSDAG 1. Konfirmasjon Dun kirke kl SØNDAG 4. Konfirmasjon Salen kapell kl ONSDAG 7. Formiddagstreff Fosnes sykeheim kl JUNI ONSDAG 18. Formiddagstreff Fosnes sykeheim kl JULI AUGUST LØRDAG 2. Plattdans på Åsly. DESEMBER JULI TORSDAG 31 Olav Duun-stemnet 2009 AUGUST FREDAG 1. Olav Duun-stemnet 2009 LØRDAG 2. Olav Duun-stemnet 2009

5 Klima- og energiplan i Fosnes Fosnes kommune har satt i gang arbeidet med å lage en energi- og klimaplan for kommunen. Hovedformål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi, klima og miljø i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Planen vil sendes på høring til høsten, og få sin endelige utforming frem mot jul. I den forbindelse vil det bli arrangert et folkemøte (august/september), men om du allerede nå har lyst til å komme med innspill til arbeidet kan du kontakte Stig Bjøru. Figurene under viser en grov prosentvis fordeling av klimagassutslipp og utslipp av lokale gasser i Fosnes kommune. Totalt ble det i 2004 sluppet ut ca tonn klimagasser, og ca 274 tonn lokale gasser i Fosnes kommune. Dette utgjorde ca 1 % av alt klimagassutslipp i Nord-Trøndelag fylke. Som figurene viser er det Landbruk og trafikk som står for mesteparten av klimagassutslippene, og vedfyring og trafikk mesteparten av utslipp av lokale gasser (CO og partikler). 100 % 80 % 60 % Utslipp av klimagasser i 2004, CO2 ekvivalenter % 20 % 0 % Namdalseid Fosnes Leksvik Vikna Verran NT-fylke ST-fylke Norge Landbruk stasjonært energibruk Avfallsdeponigass trafikk Industri og bergverk Olje- og gassutvinning

6 Utslipp til luft av lokale gasser, % % % % % % % 30 % % % 0 % Namdalseid Fosnes Leksvik Vikna Verran NT-fylke ST-fylke Norge CO Partikler NOx NMVOC NH3 SO2 Noen eksempler på tiltak som kan redusere klimagassutslipp: Et grovt regnestykke viser konsekvensen av privatbilisme: Vi tar utgangspunkt i to innbyggere som reiser fra Jøa eller Salsnes til Namsos (ca 4 mil pr vei) med hver sin privatbil. Dersom disse to, ved hjelp av kompiskjøring, kjører en bil istedenfor to, vil dette redusere bilbruken med ca 250 turer i året, dvs ca 2000 mil. Grovt regnet har de i denne perioden spart samfunnet for utslipp av bl.a 3,5 tonn CO 2, i tillegg til en del andre gasser. Uadressert reklame: I Fosnes kommune er det pr januar 2007 registrert 363 husholdninger (SSB), dvs at det årlig distribueres ca 16 tonn med uadressert reklame i kommunen, noe som igjen betyr et klimagassutslipp på ca 59 tonn CO2 ekvivalenter (ved deponering). Hva med å reservere seg mot uadressert reklame? Gamle vedovner eller nye vedovner: Utskiftning av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, fører til ca 80 % reduksjon i utslipp av svevestøv og ca 20 % bedre utnyttelse av energiinnholdet i ved. Dersom vi antok at dagens oppgitte vedforbruk skjer i gamle vedovner, og at disse ble skiftet ut med nye rentbrennende ovner, ville dette føre til at man kunne greie seg med ca 80 % av dagens vedforbruk men allikevel få samme komfort. Energimengde og utslipp til luft reduseres som følge av lavere forbruk, men også bedre gjennom rensing. Samlet gir dette en reduksjon i utslipp til luft av bl.a. 4 tonn svevestøv/partikler, i tillegg til en del gasser. Gruppa som forbereder forslag til klima- og energiplan i Fosnes kommune: Knut Dypvik, rådmann Bjørg Tingstad, Jarle Elden, oppnevnt av formannskapet Stig Bjøru, teknisk sjef Trygve Jonny Sandvik, oppnevnt av Landbruksforum i Fosnes Øyvind Moe, konsulent fra Tempero

7 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Sommerjobber 2008 Vaktmestervikarer Jøa og Salsnes: Skal arbeide sammen med eller avlaste vaktmestrene med oppgaver som plenslåing, luking av ugress, malingsarbeid, lettere vedlikeholdsarbeid og forskjellig forefallende arbeid på kommunens eiendommer. Passer for skoleungdom. Salsnes 1 vaktmestervikar uke ca. 20 t/uka Jøa 2 vaktmestervikarer uke ca. 20 t/uka Museumsguide ved Fosnes Bygdemuseum: Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort, utføre evt. registrerings- og katalogiseringsarbeid samt enklere vedlikeholdsarbeid. Egen instruks for stillingen. Museet har åpent 16 t/u: -fredager kl lørdager og søndager kl i perioden 20.juni august. Stillingen kan gjerne deles mellom to personer, gjerne en ungdom og en voksen/pensjonist. Om du ikke ønsker hele perioden må dette oppgis i søknaden. For alle stillingene gjelder: Lønn- og arbeidsvilkår ihht. tariff. Søkere må ha fylt 16 år. Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger) evt. kommunenes intranett for interne søkere. Stillingsnummer 365. Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist 16. april 2008.

8 Tilkallingsvikar / sommerjobb Kokk / assistent Fosnes sykeheim: Kjøkkene ved Fosnes sykeheim trenger tilkallingsvikarer som de kan ringe til ved sykefravær og ferie. Vedkommende må kunne ta kokke ansvar. For evt. spørsmål ta kontakt med Lena Frendalsvik tlf Lønn- og arbeidsvilkår ihht. Tariff. Hjemmehjelp: Fosnes kommune trenger tilkallingsvikar til hjemmehjelpa ved sykefravær og ferie. Søkere må ha fylt 18 år, å ha førekort. For evt. Spørsmål ta kontakt med Anne Johanne eller Elisabeth Lønn- og arbeidsvilkår ihht. Tariff. FOTPLEIE Jorid Åstrand kommer og steller føttene våre Onsdag 9. april Torsdag 10. Fredag 11. Hun holder til på aktivitetsrommet(ved stua) på Fosnes sykeheim. Pris: 300 kr 150 kr for medlemmer i Saniteten over 67år Påmelding til Ingebjørg Leirvik tlf.: innen 7. april Ta med handduk! Hilsen Fosnes sanitetsforening

9 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa tlf.: fax: e-post: Vi takker hjerteligst for det solide bidraget til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 11. mars. I Fosnes kom det inn hele ,50. En stor takk til konfirmanter, foreldre og medlemmer i ungdomsklubben og menighetsrådet for flott innsats og tusen takk til alle som tok så godt i mot dem! GUDSTJENESTER FRAMOVER Søndag 6. april kl Familiegudstjeneste i Dun kirke Utdeling av seksårsbok Onsdag 23. april kl Samtalegudstjeneste v/konfirmantene i Dun kirke Kristi himmelfartsdag 1. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste i Dun kirke Søndag 4. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste i Salen kapell ANDRE ARRANGEMENT Menighetens årsmøte tirsdag 1. april kl På fellesrommet på Jøa skole Årsmøtesaker og orientering om menighetens misjonsprosjekt. Innslag v/kulturskolen

10 med informasjon om hvor og når bildet er tatt og hvem som er fotograf. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre-Namdal på nett. Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR har laget en såkalt hjemmeside på internettet. Intensjonen er sjølsagt at dette skal være mest mulig nyttig for landbruksnæringa i regionen. Vi oppfordrer dere til å ta en titt inn her, og gjerne komme med tilbakemeldinger, ønsker og behov for hva dere vil finne på sidene. Av stoff pr. dags dato kan vi nevne flere typer skjema, invitasjoner til kurs og lignende, Vegvalgsprosjektet, vilt- og fiskeforvaltning, fakta om diverse næringsrelaterte ordninger og lenker til organisasjoner og institusjoner. Velkommen til Siden er også lenket fra hovedsiden til de fire kommunene som er med i ordningen. Anne-Lise Haugan Flerbrukshall i Fosnes? På årsmøtet i Jøa idrettslaget ble det diskutert behovet for en flerbrukshall i kommunen. Vi er også kjent med at andre lag og organisasjoner savner ei storstue i forbindelse med større arrangement. Jøa i.l inviterer derfor lag, organisasjoner og enkeltpersoner til: Trenger vi flerbrukshall i Fosnes? Møte i fellesrommet på Jøa skole mandag 14. april kl En representant fra Flatangerhallen forteller om deres arbeid. Arr. Jøa i.l v/ Torgeir Strøm

11 AUKSJON PÅ FOSNES BYGDEMUSEUM lørdag 19. april fra kl Kaffesalg og visning fra kl Auksjonarius Bjørg har igjen funnet fram hammeren, og vi inviterer til auksjon for å få fylt opp blomsterkassene rundt om på Jøa til sommeren. Museet står for kaffesalg, så her er det også mulighet for å stikke innom å ta formiddagskaffen. Vi tar gjerne mot auksjonsgjenstander: Pent brukt sportsutstyr, leker, elektrisk, møbler, bøker, kopper og kar, kjøkkenutstyr, "antikviteter og snurrepiperier" osv osv. Vi tar ikke i mot Klær, tekstiler Vi tar imot det meste (må være rent og helt), men ring på forhånd når det gjelder store ting Levering kan skje på museet torsdag 17. april , eller etter avtale med oss. Sonja Høkholm (mob ) og Bjørg Tingstad (mob )

12 Nyåpning av Salsnes Kro! Fredag 18.april åpner kroa igjen dørene. I første omgang med åpningstid i helgene. Til sommeren vil vi ha åpent hele uken. Vi serverer dagens retter basert på de beste råvarene sesongen har å by på. Åpningskvelden blir det spennende trøndertapas. Fingermat med spennende lokale råvarer i godt selskap. 200,- pr. kuvert. For bordreservasjon ring tlf: Trenger du mat til ditt selskap enten det er bursdag, konfirmasjon, bryllup, middag, lunsj eller lignende så kan vi levere hos deg. Du kan også holde selskapet ditt på Kroa i med gode matopplevelser og verdens flotteste havutsikt! Åpningstider April/Mai: i: Fredag 18.april: 1930: Åpning og trøndertapas!! Lørdag 19.april: Søndag 20.april: Fredag 25.april: øl & smågodt Lørdag 26.april: Søndag 27.april: Torsdag 1.mai: øl & smågodt Fredag 2.mai: Reker & Riesling Lørdag 3.mai: Søndag 4.mai: Velkommen!

13

14 FREDAG 28. MARS KL PÅ JØA SAMFUNNSHUS TOMBOLA LYNLOTTERI LODDSALG PÅ BOK UNDERHOLDNING AV SKOLEMUSIKKEN OG SIM-SALA-SPILL KAFFESALG Arr.: Skolemusikkens foreldreutvalg

15 STEINFJELLSTAFETTEN 2008 MIDT I JUNI 2008 GÅR STEINFJELLSTAFETTEN AV STABELEN. DET DREIER SEG OM TO DAGER, DER MAN LØPER TRONES RØYRVIK PÅ LØRDAG, OG RØYRVIK TRONES SØNDAG. 9 ETAPPER BEGGE DAGENE, MEN ETAPPENE KAN DELES PÅ FLERE, SÅ MAN TRENGER IKKE LØPE LANGT HVIS MAN IKKE VIL! VI HÅPER AT JØA IL KAN STILLE MED STAFETTLAG! INTERESSERTE KAN KONTAKTE LINN TRANÅS, TLF / JENNY JENSEN, TLF / INGRI LANGAAS MAUSNER,TLF / VI TRENGER PERSONER; UNGDOM FRA 13 ÅR, OG VOKSNE. DU TRENGER IKKE Å VÆRE GODT TRENT I DAG, FOR VI SATSER PÅ NOEN FELLES LØPEØKTER I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN! HOPP I DET OG KOM IGJEN!!

16 En mulighet! Hvordan satse på inn på tunet som næring? Inn på Tunet i Verran ba inviterer i samarbeid med Raade Prosjektutvikling til et 2-dagers kurs for gårdbrukere som ønsker å bruke sine egne og gårdens ressurser på en ny og spennende måte. Tema i kurset: - Mulighetene innen inn på tunet generelt og knyttet opp mot den enkelte gård. - Økonomi og prissetting. - Kvalitet, markedsføring og salg. - Presentasjon av markedsplass for grønne tjenester, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Fremtidsverksted for den enkelte gård. Vi jobber med å gjøre den enkelte virksomhet leveringsdyktig av inn på tunet tjenester lokalt. Kursledere: Morten Overrein Raade, Raade Prosjektutvikling Hege Ericson, Inn på Tunet i Verran ba Kurset holdes på gamle Vie skole i Grong og er åpent for alle interesserte gårdbrukere. Kurset koster kr 1 500,- for begge dagene inkl. kaffepauser med biteti og lunsj. Om flere deltar fra samme gård koster andre deltaker kr 500,-. For detaljert kursprogram og informasjon ta kontakt med: Hege Ericson Inn på Tunet i Verran Tlf / Påmeldingsfrist onsdag 31. mars 2008 Velkommen på kurs!

17 ETTERLYSNING! Bygdalaget på Salsnes har forsvunnet. Hvis noen har sett det, eller vet hvem som har gjemt det, vennligst kontakt meg. Inger Aune FEST PÅ ÅSLY LØRDAG 5. APRIL TERJE THORSEN OG KLABBLAGET Terje Thorsen og Klabblaget kommer til Åsly lørdag 5. april! Fest fra kl Billettpris kr 200,- Ungdomslaget Liv

18 I anledning 40 års- jubileet inviterer Jøa skolemusikkorps til Gratis jubileumskonsert i Jøa samfunnshus lørdag 19. april kl Det blir program både av Sim-Sala-Spill, drill og hovedkorps. Det blir gratis kaffeservering. Alle er hjertelig velkommen til å komme på konsert og på denne måten være med å feire jubileet vårt

19 Seilregatta med gammelbåter, bildet er tatt under Trøndelagsstevnet i Forbundet Kysten i 2007 på Sula. Siglurð er deltaker fra Fosnes (resultatlista lar vi være unevnt ) Kystens dag på Brakstad 2007

20 Utsiktsbilde mot Stranstua Salsnes foto Cathrine Guldvik Nedre del av Moelva med Galten i bakgrunn foto Cathrine Guldvik

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Februar 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Februar 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Februar 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 6. mars kl. 19.30 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 7/08 Normering av legetjenester

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/5068-22 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som Fadderuken 2014 Handelshøyskolen Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

KONFIRMANT Vågsøy sokn

KONFIRMANT Vågsøy sokn KONFIRMANT 2017-2018 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes arbeidsmiljøutvalg Møtested: kantina, Kommunehuset Dun Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: Fra 11:25 til 13.06. Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyret har møte mandag den 5. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 47/07 Valg av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer