Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av stilling som fysioterapeut. PS 14/08 Regulering av kommunale gebyrer og avgifter for 2008 PS 15/08 Prosjekt Økoløft i kommuner PS 16/08 Presisering - Ordning med tilskudd til kjøp av melkekvoter PS 17/08 Søknad om tilskudd til prosjekt. Jøa-Brest-Jøa og deltakelse på Brest 2008 i Frankrike. PS 18/08 Referatsaker: RS 7/08 RS 8/08 Status i brusaken Landbruksvikarordningen RS 9/08 Ny landbruksvikarordning 2008 RS 10/08 Interkommunalt samarbeid Fosnes - oppdatert oversikt RS 11/08 Tilsyn med legevakttjenesten i Fosnes kommune - Tilbakemelding vedr. rapporten. RS 12/08 KLP - Reduserte premiesatser og tilbakeføring av overskudd Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for innsending av stoff til neste infoskriv blir 28. april. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne mars 2008 Klima- og energiplan i Fosnes Et annet sted i denne informasjonsavisa kan dere lese om det arbeidet som er satt i gang for å få laget en klima- og energiplan for Fosnes kommune. Kan dette virkelig være noe å bruke tid og ressurser på i vår lille kommune, har noen spurt. Vi har verken forurensende industri eller gassutvinning her. Og ikke har vi tilbud om kollektivtrafikk, så bilkjøring er ofte eneste alternativ for å komme seg fra sted til sted. Sjølsagt skal også Fosnes kommune ha en klima- og energiplan. En av grunnene er at staten stiller krav til at alle kommuner skal dokumentere at de har en slik plan, og at det er gjort et arbeid i forkant av denne. Men den viktigste grunnen er at om vi er aldri så mikro og representerer minimalt med klimagassutslipp, så kan vi aldri melde oss ut av verden. Som kommune skal vi i alt vi foretar oss vurdere klima- og energihensynet. For eksempel i framtidige kommunale bygg og planarbeid. Og som borgere i Fosnes, i Nord-Trøndelag, i Norge og i verden, skal vi ha en bevissthet i forhold til dette temaet. I global sammenheng kan riktignok de tiltakene vi har mulighet til å gjennomføre synes som et piss i havet. Samtidig synes det nokså umoralsk å fullstendig skulle overlate klimaproblematikken til verstingene Kina og India, for eksempel. Vi har i alle fall mulighet til å skaffe oss kunnskap omkring temaet. Og mulighet til å velge miljøvennlige produkter og handlinger i de tilfeller vi står overfor et valg. F.eks. når vi skal kjøpe ny vedovn. Eller når vi har mulighet til kompiskjøring Jeg tror også det er viktig å ha ei positiv holdning til temaet. Ingen er tjent med å gå rundt med konstant dårlig samvittighet. Vi får heller huske på at havet faktisk består av dråper, og la det gå litt sport i de små tiltak og de dråpene vi har mulighet til bidra med. Bjørg Tingstad ordfører

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Fotball J / G 10 Jøa samf.hus Fotball J / G 16 Jøa samf.hus Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Ut på tur trimgruppe Fysioterapaut - Jøa samf.hus Allidrett Jøa il årskull -> Allidrett Jøa il årskull > Lysløyperenn Jøa når skiføre. Påmeld fra kl 1845 Allaktivitet i hall utgår når skiføre Åpent bibliotek Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Drill Jøa samfunnshus Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko Jøa samfunnshus TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpen svømmehall Jøa familiebad Åpen svømmehall Jøa Svømmedyktige kl Fotball J/G 12 Jøa samf.hus/stadion Fotball J/G 14 Jøa samf.hus/stadion Sangøvelse Jøa blandakor Jøa samfunnshus TORSDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa > Miniatyrskyting Salsnes forsamlingshus Fotball J/G 14 Jøa samf.hus/stadion Åpen svømmehall klasse Åpen svømmehall 10. kl - voksne Håndballtrening J14 Jøa samf.hus Aerobic Jøa samfunnshus Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender MARS FREDAG 28. Skolemusikkbasar i Jøa samfunnshus kl LØRDAG 29. Lørdagstreff i Dun bedehus kl APRIL TIRSDAG 1. Årsmøte i Fosnes menighet på fellesrommet Jøa skole kl FREDAG 4. Jegerprøvekurs Salsnes Jeger og Fiskeforening - 4., 11. Påmelding Egill LØRDAG 5. Formiddagstreff i Bergum Bedehus kl LØRDAG 5. Fest på Åsly med Terje Thorsen og Klabblaget SØNDAG 6. Familiegudstjeneste Dun kirke kl utdeling av 6-årsbok LØRDAG 12. Lørdagstreff - avslutning LØRDAG MANDAG FREDAG LØRDAG LØRDAG LØRDAG LØRDAG 12. Jegerprøvekurs praktisk del Salsnes Påmelding Oddbjørn Trenger vi flerbrukshall i Fosnes folkemøte i fellesrommet på Jøa skole kl Sjøfiske draging hysegarn Salsnes Jeger og Fiskeforening. Påmelding Joar mob Filetering av fisk, kurs i fiskekakelaging Kjelbotnet Salsnes Jeger og Fiskeforening påmelding Joar mob Auksjon på Fosnes bygdemuseum til inntekt for forskjønnelse av Jøa visning fra kl auksjon kl Jubileumskonsert Jøa skolemusikkorps samfunnshuset 26. På lokale Ekstraforestilling inkl fest og dans i Jøa samfunnshus Jøbl Sangerknaben og Groms Vocalis kl MAI TORSDAG 1. Konfirmasjon Dun kirke kl SØNDAG 4. Konfirmasjon Salen kapell kl ONSDAG 7. Formiddagstreff Fosnes sykeheim kl JUNI ONSDAG 18. Formiddagstreff Fosnes sykeheim kl JULI AUGUST LØRDAG 2. Plattdans på Åsly. DESEMBER JULI TORSDAG 31 Olav Duun-stemnet 2009 AUGUST FREDAG 1. Olav Duun-stemnet 2009 LØRDAG 2. Olav Duun-stemnet 2009

5 Klima- og energiplan i Fosnes Fosnes kommune har satt i gang arbeidet med å lage en energi- og klimaplan for kommunen. Hovedformål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi, klima og miljø i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Planen vil sendes på høring til høsten, og få sin endelige utforming frem mot jul. I den forbindelse vil det bli arrangert et folkemøte (august/september), men om du allerede nå har lyst til å komme med innspill til arbeidet kan du kontakte Stig Bjøru. Figurene under viser en grov prosentvis fordeling av klimagassutslipp og utslipp av lokale gasser i Fosnes kommune. Totalt ble det i 2004 sluppet ut ca tonn klimagasser, og ca 274 tonn lokale gasser i Fosnes kommune. Dette utgjorde ca 1 % av alt klimagassutslipp i Nord-Trøndelag fylke. Som figurene viser er det Landbruk og trafikk som står for mesteparten av klimagassutslippene, og vedfyring og trafikk mesteparten av utslipp av lokale gasser (CO og partikler). 100 % 80 % 60 % Utslipp av klimagasser i 2004, CO2 ekvivalenter % 20 % 0 % Namdalseid Fosnes Leksvik Vikna Verran NT-fylke ST-fylke Norge Landbruk stasjonært energibruk Avfallsdeponigass trafikk Industri og bergverk Olje- og gassutvinning

6 Utslipp til luft av lokale gasser, % % % % % % % 30 % % % 0 % Namdalseid Fosnes Leksvik Vikna Verran NT-fylke ST-fylke Norge CO Partikler NOx NMVOC NH3 SO2 Noen eksempler på tiltak som kan redusere klimagassutslipp: Et grovt regnestykke viser konsekvensen av privatbilisme: Vi tar utgangspunkt i to innbyggere som reiser fra Jøa eller Salsnes til Namsos (ca 4 mil pr vei) med hver sin privatbil. Dersom disse to, ved hjelp av kompiskjøring, kjører en bil istedenfor to, vil dette redusere bilbruken med ca 250 turer i året, dvs ca 2000 mil. Grovt regnet har de i denne perioden spart samfunnet for utslipp av bl.a 3,5 tonn CO 2, i tillegg til en del andre gasser. Uadressert reklame: I Fosnes kommune er det pr januar 2007 registrert 363 husholdninger (SSB), dvs at det årlig distribueres ca 16 tonn med uadressert reklame i kommunen, noe som igjen betyr et klimagassutslipp på ca 59 tonn CO2 ekvivalenter (ved deponering). Hva med å reservere seg mot uadressert reklame? Gamle vedovner eller nye vedovner: Utskiftning av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, fører til ca 80 % reduksjon i utslipp av svevestøv og ca 20 % bedre utnyttelse av energiinnholdet i ved. Dersom vi antok at dagens oppgitte vedforbruk skjer i gamle vedovner, og at disse ble skiftet ut med nye rentbrennende ovner, ville dette føre til at man kunne greie seg med ca 80 % av dagens vedforbruk men allikevel få samme komfort. Energimengde og utslipp til luft reduseres som følge av lavere forbruk, men også bedre gjennom rensing. Samlet gir dette en reduksjon i utslipp til luft av bl.a. 4 tonn svevestøv/partikler, i tillegg til en del gasser. Gruppa som forbereder forslag til klima- og energiplan i Fosnes kommune: Knut Dypvik, rådmann Bjørg Tingstad, Jarle Elden, oppnevnt av formannskapet Stig Bjøru, teknisk sjef Trygve Jonny Sandvik, oppnevnt av Landbruksforum i Fosnes Øyvind Moe, konsulent fra Tempero

7 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Sommerjobber 2008 Vaktmestervikarer Jøa og Salsnes: Skal arbeide sammen med eller avlaste vaktmestrene med oppgaver som plenslåing, luking av ugress, malingsarbeid, lettere vedlikeholdsarbeid og forskjellig forefallende arbeid på kommunens eiendommer. Passer for skoleungdom. Salsnes 1 vaktmestervikar uke ca. 20 t/uka Jøa 2 vaktmestervikarer uke ca. 20 t/uka Museumsguide ved Fosnes Bygdemuseum: Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort, utføre evt. registrerings- og katalogiseringsarbeid samt enklere vedlikeholdsarbeid. Egen instruks for stillingen. Museet har åpent 16 t/u: -fredager kl lørdager og søndager kl i perioden 20.juni august. Stillingen kan gjerne deles mellom to personer, gjerne en ungdom og en voksen/pensjonist. Om du ikke ønsker hele perioden må dette oppgis i søknaden. For alle stillingene gjelder: Lønn- og arbeidsvilkår ihht. tariff. Søkere må ha fylt 16 år. Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger) evt. kommunenes intranett for interne søkere. Stillingsnummer 365. Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist 16. april 2008.

8 Tilkallingsvikar / sommerjobb Kokk / assistent Fosnes sykeheim: Kjøkkene ved Fosnes sykeheim trenger tilkallingsvikarer som de kan ringe til ved sykefravær og ferie. Vedkommende må kunne ta kokke ansvar. For evt. spørsmål ta kontakt med Lena Frendalsvik tlf Lønn- og arbeidsvilkår ihht. Tariff. Hjemmehjelp: Fosnes kommune trenger tilkallingsvikar til hjemmehjelpa ved sykefravær og ferie. Søkere må ha fylt 18 år, å ha førekort. For evt. Spørsmål ta kontakt med Anne Johanne eller Elisabeth Lønn- og arbeidsvilkår ihht. Tariff. FOTPLEIE Jorid Åstrand kommer og steller føttene våre Onsdag 9. april Torsdag 10. Fredag 11. Hun holder til på aktivitetsrommet(ved stua) på Fosnes sykeheim. Pris: 300 kr 150 kr for medlemmer i Saniteten over 67år Påmelding til Ingebjørg Leirvik tlf.: innen 7. april Ta med handduk! Hilsen Fosnes sanitetsforening

9 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa tlf.: fax: e-post: Vi takker hjerteligst for det solide bidraget til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 11. mars. I Fosnes kom det inn hele ,50. En stor takk til konfirmanter, foreldre og medlemmer i ungdomsklubben og menighetsrådet for flott innsats og tusen takk til alle som tok så godt i mot dem! GUDSTJENESTER FRAMOVER Søndag 6. april kl Familiegudstjeneste i Dun kirke Utdeling av seksårsbok Onsdag 23. april kl Samtalegudstjeneste v/konfirmantene i Dun kirke Kristi himmelfartsdag 1. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste i Dun kirke Søndag 4. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste i Salen kapell ANDRE ARRANGEMENT Menighetens årsmøte tirsdag 1. april kl På fellesrommet på Jøa skole Årsmøtesaker og orientering om menighetens misjonsprosjekt. Innslag v/kulturskolen

10 med informasjon om hvor og når bildet er tatt og hvem som er fotograf. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre-Namdal på nett. Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR har laget en såkalt hjemmeside på internettet. Intensjonen er sjølsagt at dette skal være mest mulig nyttig for landbruksnæringa i regionen. Vi oppfordrer dere til å ta en titt inn her, og gjerne komme med tilbakemeldinger, ønsker og behov for hva dere vil finne på sidene. Av stoff pr. dags dato kan vi nevne flere typer skjema, invitasjoner til kurs og lignende, Vegvalgsprosjektet, vilt- og fiskeforvaltning, fakta om diverse næringsrelaterte ordninger og lenker til organisasjoner og institusjoner. Velkommen til Siden er også lenket fra hovedsiden til de fire kommunene som er med i ordningen. Anne-Lise Haugan Flerbrukshall i Fosnes? På årsmøtet i Jøa idrettslaget ble det diskutert behovet for en flerbrukshall i kommunen. Vi er også kjent med at andre lag og organisasjoner savner ei storstue i forbindelse med større arrangement. Jøa i.l inviterer derfor lag, organisasjoner og enkeltpersoner til: Trenger vi flerbrukshall i Fosnes? Møte i fellesrommet på Jøa skole mandag 14. april kl En representant fra Flatangerhallen forteller om deres arbeid. Arr. Jøa i.l v/ Torgeir Strøm

11 AUKSJON PÅ FOSNES BYGDEMUSEUM lørdag 19. april fra kl Kaffesalg og visning fra kl Auksjonarius Bjørg har igjen funnet fram hammeren, og vi inviterer til auksjon for å få fylt opp blomsterkassene rundt om på Jøa til sommeren. Museet står for kaffesalg, så her er det også mulighet for å stikke innom å ta formiddagskaffen. Vi tar gjerne mot auksjonsgjenstander: Pent brukt sportsutstyr, leker, elektrisk, møbler, bøker, kopper og kar, kjøkkenutstyr, "antikviteter og snurrepiperier" osv osv. Vi tar ikke i mot Klær, tekstiler Vi tar imot det meste (må være rent og helt), men ring på forhånd når det gjelder store ting Levering kan skje på museet torsdag 17. april , eller etter avtale med oss. Sonja Høkholm (mob ) og Bjørg Tingstad (mob )

12 Nyåpning av Salsnes Kro! Fredag 18.april åpner kroa igjen dørene. I første omgang med åpningstid i helgene. Til sommeren vil vi ha åpent hele uken. Vi serverer dagens retter basert på de beste råvarene sesongen har å by på. Åpningskvelden blir det spennende trøndertapas. Fingermat med spennende lokale råvarer i godt selskap. 200,- pr. kuvert. For bordreservasjon ring tlf: Trenger du mat til ditt selskap enten det er bursdag, konfirmasjon, bryllup, middag, lunsj eller lignende så kan vi levere hos deg. Du kan også holde selskapet ditt på Kroa i med gode matopplevelser og verdens flotteste havutsikt! Åpningstider April/Mai: i: Fredag 18.april: 1930: Åpning og trøndertapas!! Lørdag 19.april: Søndag 20.april: Fredag 25.april: øl & smågodt Lørdag 26.april: Søndag 27.april: Torsdag 1.mai: øl & smågodt Fredag 2.mai: Reker & Riesling Lørdag 3.mai: Søndag 4.mai: Velkommen!

13

14 FREDAG 28. MARS KL PÅ JØA SAMFUNNSHUS TOMBOLA LYNLOTTERI LODDSALG PÅ BOK UNDERHOLDNING AV SKOLEMUSIKKEN OG SIM-SALA-SPILL KAFFESALG Arr.: Skolemusikkens foreldreutvalg

15 STEINFJELLSTAFETTEN 2008 MIDT I JUNI 2008 GÅR STEINFJELLSTAFETTEN AV STABELEN. DET DREIER SEG OM TO DAGER, DER MAN LØPER TRONES RØYRVIK PÅ LØRDAG, OG RØYRVIK TRONES SØNDAG. 9 ETAPPER BEGGE DAGENE, MEN ETAPPENE KAN DELES PÅ FLERE, SÅ MAN TRENGER IKKE LØPE LANGT HVIS MAN IKKE VIL! VI HÅPER AT JØA IL KAN STILLE MED STAFETTLAG! INTERESSERTE KAN KONTAKTE LINN TRANÅS, TLF / JENNY JENSEN, TLF / INGRI LANGAAS MAUSNER,TLF / VI TRENGER PERSONER; UNGDOM FRA 13 ÅR, OG VOKSNE. DU TRENGER IKKE Å VÆRE GODT TRENT I DAG, FOR VI SATSER PÅ NOEN FELLES LØPEØKTER I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN! HOPP I DET OG KOM IGJEN!!

16 En mulighet! Hvordan satse på inn på tunet som næring? Inn på Tunet i Verran ba inviterer i samarbeid med Raade Prosjektutvikling til et 2-dagers kurs for gårdbrukere som ønsker å bruke sine egne og gårdens ressurser på en ny og spennende måte. Tema i kurset: - Mulighetene innen inn på tunet generelt og knyttet opp mot den enkelte gård. - Økonomi og prissetting. - Kvalitet, markedsføring og salg. - Presentasjon av markedsplass for grønne tjenester, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Fremtidsverksted for den enkelte gård. Vi jobber med å gjøre den enkelte virksomhet leveringsdyktig av inn på tunet tjenester lokalt. Kursledere: Morten Overrein Raade, Raade Prosjektutvikling Hege Ericson, Inn på Tunet i Verran ba Kurset holdes på gamle Vie skole i Grong og er åpent for alle interesserte gårdbrukere. Kurset koster kr 1 500,- for begge dagene inkl. kaffepauser med biteti og lunsj. Om flere deltar fra samme gård koster andre deltaker kr 500,-. For detaljert kursprogram og informasjon ta kontakt med: Hege Ericson Inn på Tunet i Verran Tlf / Påmeldingsfrist onsdag 31. mars 2008 Velkommen på kurs!

17 ETTERLYSNING! Bygdalaget på Salsnes har forsvunnet. Hvis noen har sett det, eller vet hvem som har gjemt det, vennligst kontakt meg. Inger Aune FEST PÅ ÅSLY LØRDAG 5. APRIL TERJE THORSEN OG KLABBLAGET Terje Thorsen og Klabblaget kommer til Åsly lørdag 5. april! Fest fra kl Billettpris kr 200,- Ungdomslaget Liv

18 I anledning 40 års- jubileet inviterer Jøa skolemusikkorps til Gratis jubileumskonsert i Jøa samfunnshus lørdag 19. april kl Det blir program både av Sim-Sala-Spill, drill og hovedkorps. Det blir gratis kaffeservering. Alle er hjertelig velkommen til å komme på konsert og på denne måten være med å feire jubileet vårt

19 Seilregatta med gammelbåter, bildet er tatt under Trøndelagsstevnet i Forbundet Kysten i 2007 på Sula. Siglurð er deltaker fra Fosnes (resultatlista lar vi være unevnt ) Kystens dag på Brakstad 2007

20 Utsiktsbilde mot Stranstua Salsnes foto Cathrine Guldvik Nedre del av Moelva med Galten i bakgrunn foto Cathrine Guldvik

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2004, 18. mars Årg. Hurra for Rennebu I siste utgave av bladet Hytteliv får Rennebu uforbeholden ros på lederplass. Bakgrunnen er kommunens

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201. Å P E N www.flatanger.kommune.no LAG OG FORENINGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201. Å P E N www.flatanger.kommune.no LAG OG FORENINGER A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune LAG OG FORENINGER PÅ VÅR HJEMMESIDE FINNER DU EN OVERSIKT OVER LAG

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer