Effekten av sosial- og helsetjenester under samme hatt - for folk som bor i eget hjem. Anna Marit Níelsdóttir, sosionom búsetudeild Akureyrarbæjar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekten av sosial- og helsetjenester under samme hatt - for folk som bor i eget hjem. Anna Marit Níelsdóttir, sosionom búsetudeild Akureyrarbæjar"

Transkript

1 Effekten av sosial- og helsetjenester under samme hatt - for folk som bor i eget hjem. Anna Marit Níelsdóttir, sosionom búsetudeild Akureyrarbæjar

2 Akureyri driver tjenesten for fire små nabokommuner Befolkningsgrunnlag: Innbyggere 1. januar 2014 Akureyri Eyjafjarðarsveit Grýtubakkahreppur 353 Hörgársveit 559 Svalbarðsstrandarhreppur 387 Totalt:

3 Akureyri organisasjon 2014 Rådmann (administrasjonssjef) Sosialrådet Rådhus - kontor Kommuneadvokat Økonomiavdeling Personaladministarsjon Finansielle tjenester Eiendoms drift Planavdelingen Akureyrarstofa turisme, marknadsføring, kultur Samfunn og Human Rights avdeling Teknisk avdeling Skoleavdeling Helsesenter Særskilte boliger og hjemmetjeneste Familieavdeling Eldre- og sykehjem

4 Veiviser i forberedelsene for integrerte tjeneste Enkeltpersoner får service i henhold til behov - ikke i henhold til diagnose eller alder. Mange oppgaver hører innunder flere avdelinger, men de skal ikke falle mellom avdelingene slik at ingen har ansvar for dem. Akureyri kommune sitt ansvar for tjenesten er udiskutabel. Vi kan ikke skyld på noen andre om det gjøres feil noen steder. Det skal være enklere for innbyggene å få løsninger i henhold til behov.

5 Veiviser for forbredelsene for integrerte tjenester Ved organisering og koordinering av hjemmetjeneste og hjemmesykepleier skal man søke å ha de eldres velferd og behov som hovedfokus. (lov om eldreomsorg) Styrking og økt samarbeid og koordinering mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehusenes tilbud til eldre og syke og eldrehjem med vekt på teamarbeid. (helseplan for året 2010)

6 Sosialrådet har særskilt ansvar innenfor helse og sosialområdet fordelt på fire avdelinger Familieavdeling: Barne- og familievern, økonomisk rådgivning og hjelp, dag- og aktivitetsenter for folk med nedsatt funksjonsevne og arbeid med bistand. Avdeling for særskilte boliger og hjemmetjeneste: Dessuten; matdistribusjon, avlastning og korttidsopphold, forebyggende hjemmebesøk for eldre, ergoterapeut. Helsestasjon: Fastlege/familielege, hjemmesykepleie, helsevern, familerådgivning. Eldre- og sykehjem: Langtids- og korttidsplasser, dagsenter. Sosialrådet har nøkkelstilling innenfor velferdsområdet og kan prioritere og forandre tjenesten etter innbyggernes behov. Fagfolket legger vekt på tverrfaglig samarbeid med hensyn til innbyggernes behov.

7 Noen endringer av hjemmetjenesten siden1997 Økt samarbeid mellom hjemmetjenesten og hjemmesykepleie. Nattevakter i samarbeid med hjemmesykepleie. Spesialtilpasset hjemmetjeneste for f.eks. folk med psykiske problemer og hjerneskade. Koordinert sosial hjemmetjeneste for folk med psykiske problemer og rusavhengighet. Ergoterapeut Forebyggende hjemmebesøk til 75 år og eldre.

8 Organisering av hjemmesykepleie og hjemmetjeneste Ukentlig eval Leder for hjemmesykepleie Leder for hjemmetjeneste Ergoterpeut Samordnede söknader om tjenester i hjemmet Rådgiver Daglig konsultasjon Hjemmesykepleie Hjemmetjeneste Annen jevnlig konsultasjon Dagtjeneste Kortidsopph old Inntaksvurd Geriatrisk ering avdeling

9 Nattevakt i hjemmet Samarbeid helsetjeneste og avdeling for særskilte bolig og hjemmetjeneste I behov av tjeneste er : 67 år + Alvorlige diagnoser og stort pleiebehov. Yngre enn 67 år med alvorlige fysiske diagnoser og stort pleiebehov. Yngre enn 67 år med alvorlige psykiske lidelser bor i omsorgsboliger eller selvstendige boliger. Handicappede som bor for seg selv. Alvorlig fysiske sykdommer. Nattevakt i hjemmepleie og hjemmetjeneste Nattevakt organisert av hjemmesykepleie Kostnaden deles mellom hjemmesykepleie og hjemmetjeneste. Felles vurdering av tjenestebehov. Hjelpepleier på vakt: Jevnlig tilsyn Tilsyn etter behov Fleksibelt etter behov.

10 Spesialtilpasset hjemmetjeneste. Prøveprosjekt til å begynne med - men er kommet for å bli. Støtte til personer med psykiske lidelser Støtten gis ute i samfunnet eller hjemme hos den enkelte. Rådgiverne er faglig kvalifiserte. Rådgivernes viktigste oppgaver: Støtte til husholdning, økonomi, hobbyer, beslutninger og samfunnsliv. Vurdere valgmuligheter og oppmuntre og styrke til selvhjelp og til å la drømmer bli virkelighet. I nært samarbeide med helsetjenesten og psykiatrisk avdeling.

11 Vakt fra kl Skadereduksjon. Særskilt team for multi-diagnoser Har påtatt seg varierte oppgaver. Viktigste oppgaver: Trygghetstilsyn, medisinering, ærend, butikker, legebesøk, rengjøring og annet.

12 Ergoterapi samarbeid mellom helseklinkken og avdeling for særskilte boliger Består av omfattende rådgivning/tjenester: Til personer med diverse ergonomiske utfordringer. Til samarbeidspartnere og pårørende. Utprøving, vurdering, anskaffelse og opplæring i bruk av hjelpemidler. Utprøving og opplæring i dagligdags aktiviteter med hensyn til tilgjengelighet. Opplæring og rådgivning til ansatte. Gjennomgang av kommunale og offentlige bygninger med hensyn til tilgjengelighet.

13 Forebyggende hjemmebesøk Forebyggende hjemmebesøk til eldre: Innbyggere 75 år og eldre som bor hjemme og ikke får hjemmesykepleie får tilbud om besøk av helsearbeider en gang i året. Telefontjeneste er tilgjengelig daglig. Ca 75% benytter tjenesten.

14 Målsetningen med forebyggende hjemme besøk Opprettholde god helse og selvstendighet lengst mulig. Å fremme selvtillit og trygghetsfølelse. Å gi råd og opplysninger om forskjellige løsninger på vanlige problemer og tjenester som er tilgjengelige. Kommunikasjon mellom innbyggerne og tjenestene.

15 Gevinst av samarbeid mellom sosial- og helsetjenesten Enklere å løse vanskelige enkeltsaker som ellers ville falt mellom to stoler. Samarbeidet er en direkte fordel for innbyggeren i form av raskere og mer effektive løsninger. Beste løsninger er lettere å finne. Vi søker løsninger i hele tjenestebildet i stedet for å stirre blindt på våre egen kasse eller prøve å skyve det over i en annen kasse. Konsultasjons- og samarbeidsmøter øker forståelse og bryter ned murer mellom avdelinger Tillit mellom avdelingene er en forutsetning for at det skal fungere godt.

16 Gevinst av samarbeid mellom sosialog helsetjenesten Mer tilgjengelig og enklere å: Komme i gang med nye tjenesteløsninger og aktivere generelle tjenester. Avvikle tjenestetilbud som ikke behøves lenger. Endre tjenester og tilpasse dem nye eller forandrede behov. Mer sannsynlig at mangfoldig og fleksibel tjeneste møter folk forskjellige behov og situasjoner. Redusert antall innleggelser i institusjoner?

17 35 Andel 80 år og eldre i alders- og sykehjem

18 1400 Oppholdstid i alders- og sykehjem

19 12 Andel eldre i alders- og sykehjem

20 Antall på venteliste på sluttten av året

21 Kostnad ved hjemmesykepleie Kostnaður við heimahjúkrun á verðgildi ársins 2013

22 Kostnad ved hjemmetjeneste Kostnaður við heimaþjónustu á verðlagi ársins 2013

23 Konklusjon Varierte hjemmetjenester. Færre venter på sykehjemsplass. Antall eldre på alders- og sykehjem er redusert. Kostnader ved hjemmesykepleie har økt. Kostnader ved hjemmetjeneste har økt mer.

24 SAMARBEID VIRKER OG ER NØDVENDIG

25 TAKK

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-September 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forbedret ressursbruk

Forbedret ressursbruk Forbedret ressursbruk Delprosjekt 6 Pleie og omsorg Sluttrapport Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ORGANISERING... 4 1.3 MANDAT FOR DELPROSJEKT 6... 4 1.4 DELTAKERE DELPROSJEKT 6... 5 2 ARBEIDSMÅTE

Detaljer