LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 4. KLASSE RYE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 4. KLASSE RYE SKOLE"

Transkript

1 LOKAL LÆPLAN I NGLSK 4. KLASS Y SKOL

2 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ «BACK TO SCHOOL» Høy Middels Lav Tall Skolen - My Textbook: side 5-24 Høy ead and listen: Mat - My Workbook Dikt og sang leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side 5-15 Læringsstrategier Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og (stories, poems and songs) litteratur leven kan tekster som han/hun lytter til på, A U G U S T S P T M B efleksjonsspørsmål Tankekart VØL-skjema Kommodeprinsippet LDS-metoden ngelskkort Lære å telle til hundre på engelsk. Lære navnet på ulike matretter på engelsk. Skrive av engelske dikt. ngelske rim. Samtale om aktuelle tekster i Stille spørsmål og svare i presens. Grammer: He/she is, He/she has got,...i have got... Lage enkle rim og dikt. Kan svare på enkle spørsmål. Kan forskjellen på Mr og Mrs. Vet litt om skoledagen til engelske barn. Vet litt om matvarer som er vanlige. Write: Work with words, write poems, oppgaver i workbook. Speak: I`m hungry, I`m starving, Can you pass me the please?, Mr/Mrs, I like I don`t like, Today, tomorrow, See you later! ead and listen: Tekster i First at school, achie peachie, scoolyard rhyme, Who stole the biscuits Poems Songs: Nineteen birds, Sing a song of sixpence Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale Høy - Speak: leven kan rekketelle med ti og ti opp til hundre. leven kan telle fra en til hundre på engelsk. leven kan utrykk som I`m hungry, I`m starving, Can you pass me the please? Today, tomorrow, See you later! leven kan 13 ord til temaet lunsj. Høy - Write: leven kan skrive av engelske dikt. leven kan ti skolegårdsord leven kan lage rim med engelske ord leven kan skrive 7 ord til temaet lunsj. Høy - Grammar: leven kan bruke he/she has got i engelsk tale leven kan bruke he/she is i engelsk tale. leven kan svare på spørsmål i vanlig presens (presens s) leven vet når man skal bruke have/has.

3 bruke det grunnleggende lydsystemet og bruke enkle småord og faste uttrykk som er vanlig i kjente situasjoner. beskjeder og enkle hovedinnholdet i bruke tabeller og statistikker til å engelske tekster. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. TID MN DLSMÅL LÆINGSKJNNTGN/ «IT`S GTTING DAK Høy Middels Lav Året Halloween - Textbook: side24-43 Høy ead and listen: Substantiv Bursdager leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på, Læringsstrategier Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og litteratur Høy - Speak: O K T O B efleksjonsspørsmål Tankekart VØL-skjema Kommodeprinsippet LDS-metoden ngelskkort Kunne navnene på de tolv månedene på engelsk. Vite hvilken årstid hver måned hører til. Vite at månedene skrives med stor forbokstav. Lære ulike halloween-ord. Lære om substantiv(nouns) Samtale om aktuelle tekster i Lære fraser som When is your birthday, Next month, Last month, In months Grammer: Nouns, numbers, dates, months Skrive korte beskjeder og enkle beskriver, forteller og spør. Write: Work with words, make rhymes, oppgaver i workbook Lære om Halloween som en del av engelsk kultur, og sammenlikne med egne tradisjoner. Speak: Ask and answer. When is your birthday? Next month, last month, in months ead and listen: Tekster i In the darkwood, Halloween-chant, The magic cake, Bart the bat and Harry the rat, Making magic, A flying cake, Help!, The end, Birthdays, Scary riddles. leven kan si månedene på engelsk. leven vet hvilken årstid hver måned hører til. leven kan si 13 ord som blir forbundet med halloween. leven kan fraser som When is your birthday, Next month, Last month, In months Høy - Write: leven vet at månedene skrives med stor forbokstav. leven kan skrive månedene på engelsk. leven kan skrive 13 ord som blir forbundet med halloween. Høy - Grammar: leven vet at nouns er det engelske ordet for substantiv. leven kan gi eksempler på ulike substantiv. Songs: Twelve months, one year, Birthday-song.

4 Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale verktøy og bruke bruke tabeller og bruke digitale verktøy for å finne vanlige engelske ord beskjeder og enkle hovedinnholdet i statistikker til å informasjon og skape tekst. og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. engelske tekster. TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ «WHO AM I?» Høy Middels Lav Dyr (Baby animals) ødhette Høy ead and listen: Familie - Textbook: side Klær N O V M B Læringsstrategier efleksjonsspørsmål Tankekart VØL-skjema Kommodeprinsippet LDS-metoden Språklæring Lære spørreordene Lære om verb Lære nye engelske ord for klær Lære nye familieord på engelsk (aunt, twins, uncle, son, daughter) Muntlig Samtale om aktuelle tekster i Stairs Bruke spørreordene muntlig Skrive korte beskjeder og enkle setniger som beskriver, forteller og spør. Kultur, samfunn og litteratur Høre eventyr på engelsk leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på, Høy - Speak: leven kan åtte nye ord for klær på engelsk. leven kan bruke spørreordene muntlig. leven kan de nye familieordene: aunt, twins, uncle, son, daughter. leven kan frasene: What is it/are they? It`s/they`re, This is my/these are my, Have you got a/an, I have got a/an. Høy - Write: leven kan skrive spørreordene when, who, why, where. leven kan skrive åtte nye ord for klær på engelsk. leven kan skrive de nye familiordene aunt, twins, uncle, son, daughter. ngelskkort Grammer: Verb Write: Work with words, write sentences, oppgaver i workbook. Speak: Ask and answer, drama. Once upon a time Fraser: What is it/are they? It`s/they`re, This is my/these are my, Have you got a/an, I have got a/an, Left/right ead and listen: Tekster i Who am I?, Baby animals, Little ed iding Hood. Høy - Grammar: leven kan kjenne igjen ord som hører til ordklassen verb. leven kan bruke I can/ I can t.

5 Songs: Animal-song (mel: Mikkel ev) hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner. Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale beskjeder og enkle betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i. bruke tabeller og statistikker til å engelske tekster. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ «WHO AM I?» Høy Middels Lav Sansene våre Kroppen - Textbook: side Jul Høy ead and listen: D S M B Læringsstrategier efleksjonsspørsmål Tankekart VØL-skjema Kommodeprinsippet LDS-metoden ngelskkort Språklæring Lære om sansene våre på engelsk Lære nye kroppsord på engelsk Lære om flertalls-s Lære flere jule-ord Muntlig Samtale om Stairs Kunne spørre og svare på engelsk Utrykke seg gjennom drama og rollespill. Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør Kultur, samfunn og litteratur Forstå ord og utrykk ut frå sammenhengen disse er brukt i Kjenne til engelske sanger, rim og regler. Kjenne til ulike juletradisjoner i ngland Grammer: Mer om adjektiv (tall, short, fat, thin, young og old.) og flertalls-s Write: Work with words,write sentences, oppgaver i workbook. Speak: Ask and answer, drama. Is/are, colours. ead and listen: Tekster i Draw a riddle, I have hair upon my head, five senses, Double trouble. leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på, Høy - Speak: leven kan bruke spørreordene og spørre og svare på engelsk. leven kan samtale om leven kan sju nye kroppsord på engelsk. Høy - Write: leven kan skrive enkle setninger på engelsk. leven kan skrive sju nye kroppsord på engelsk. leven kan skrive 5 juleord. Høy - Grammar: leven kan bruke flertalls-s på engelske ord. leven kan adjektivene tall, short, fat, thin, young og old.

6 Songs: Christmas-songs. Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale og bruke bruke tabeller og bruke digitale verktøy for å finne vanlige engelske ord beskjeder og enkle hovedinnholdet i statistikker til å informasjon og skape tekst. og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. engelske tekster. TID Uke 2-5 MN DAGLIGLIV DLMÅL - Textbook: side Huset Brev Adresse Verb Læringsstrategier Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og litteratur Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. J A N U A VØL skjema LDS metoden Tankekart Ordbankkort Korlesing Sang Lære ord for vennskap og hilsener Lære enkelt oppsett for å skrive brev og postkort Lære å skrive navn, adresse og dato Lære om verb Samtale om Lære fraser som What s your address? og Where do you live? Lære ulike måter å hilse på Forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord. Grammer: To be, Where is/where are?, verb, preposisjoner Write: Work with words, write poems, oppgaver i workbook. Sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land Speak: Ask and answer. Fraser: What`s your address? Where do you live? ead and listen: Tekster i Sam`s cats, Where do you live?, Visit Sophie, The letter, The package. Høy - Speak: leven kan syv ord for vennskap og hilsener. leven kan utrykk som: What s your address? og Where do you live? leven kan ulike måter å hilse på. Høy - Write: leven kan bruke et enkelt oppsett for å skrive brev og postkort. leven kan ti ord for vennskap og hilsener. leven kan skrive navn, adresse og dato. Høy - Grammar: leven kan bøye To be i presens. leven kan gi eksempler på ulike verb. Songs: Monsters everywhere, Da Doo un un Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale

7 bruke det grunnleggende lydsystemet og bruke enkle småord og faste uttrykk som er vanlig i kjente situasjoner. beskjeder og enkle hovedinnholdet i bruke tabeller og statistikker til å engelske tekster. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen. TID Uke 6-8 F B U A MN Merkedager/engelsk kultur Byliv - Textbook: side DLMÅL Valentinsdagen I byen. Læringsstrategier Språklæring Muntlig VØL skjema LDS metoden Tankekart Ordbankkort Korlesing Sang Kunne skrive valentiner- og busdagshilsener Lære om preposisjoner Samtale om aktuelle tekster i Lære fraser som xcuse me, Can you tell me? og xcuse me, where can I find? Spørsmål og svar Grammer: A/An, preposisjoner, verb Write: Letters and postcards, oppgaver i workbook. Speak: Ways of greeting. Forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner. Kultur, samfunn og litteratur Lære om Valentinsdagen som en del av engelsk kultur. ead and listen: Tekster i Valentine rhymes, Best friends, In the park. Songs: Best friends. I like the town Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. Høy - Speak: leven kan gi eksempler på adjektiv. leven kan fraser som xcuse me, Can you tell me? og xcuse me, where can I find? leven kan stille spørsmål og svare. Høy - Write: leven kan skrive valentiner- og busdagshilsener. Høy - Grammar: leven kan de vanligste preposisjoenene. leven vet når han skal bruke a og når han skal bruke an. leven kan gi eksempler på verb. Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale

8 og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller hovedinnholdet i bruke tabeller og statistikker til å engelske tekster. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen. TID Uke MN Dagligliv - Textbook: side DLMÅL Klokka Shopping Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav M A S Læringsstrategier VØL skjema LDS metoden Tankekart Ordbankkort Korlesing Sang Intervju Språklæring Lære klokka Lære om adjektiv Lære engelske ord en forbinder med by Lære engelske ord en forbinder med besøk i ulike butikker Grammer: Adjektiv Muntlig Samtale om Stairs Bruke spørreordene muntlig Kunne be om hjelp for å finne veien Kunne forklare hvor en kan finne en bestemt vare Skiftlig Forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner. Kultur, samfunn og litteratur Lære om kjente britiske varehus, markeder og engelske penger Write: Work with words,write sentences, oppgaver i workbook. Speak: Ask and answer. Fraser: xcuse me, can you tell me? xcuse me, where can I find? It`s minutes to/ minutes past ead and listen: Tekster i It is time for, A day in town, Sophie helps her mother, Don t forget the bacon Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. Høy - Speak: leven kan It s minutes to / minutes past. leven kan bruke spørreordene. leven kan be om hjelp for å finne veien. Høy - Write: leven kan skrive spørreordene when, who, why, where. leven kan skrive ti ord en forbinder med by. Høy - Grammar: leven kan gi eksempler på adjektiv.

9 Songs: In and out the shops and houses hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner. Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale beskjeder og enkle betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i. bruke engelske uttrykk i arbeid med klokka og engelsk myntverdi knyttet til dagliglivet. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen. TID Uke A P I L MN Fritid og interesser - Textbook: side DLMÅL Ferie I parken Læringsstrategier Språklæring Muntlig VØL skjema LDS metoden Tankekart Ordbankkort Korlesing Sang Intervju Dramatisere Lære å skrive e- mail Lære å skrive nøkkelord Lære å skrive tankekart Lære ordenstall ene opp til sjette Samtale om aktuelle tekster i Stairs Gjenfortelle en historie Lære utrykkene: I am good at / bad at Once, twice, tree times a week Lære noen høflighetsuttrykk og delta i dagligdagse dialoger Lese, og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. Grammer: Mer om preposisjoner, ordenstall: first, second, third Write: Postcards/ , key words, mind map, oppgaver i workbook. Kultur, samfunn og litteratur leven skal kunne gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur Speak: etell a story, drama. Fraser: I am good at/bad at Once, twice, three times a week. Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. Høy - Speak: leven kan samtale om leven kan ni ord for fritidsaktiviteter. leven kan intervjue hverandre om hvor ofte man deltar i ulike fritidsaktiviteter. Høy - Write: leven kan skrive . leven kan skrive nøkkelord. leven kan beskjeder. Høy - Grammar: leven kan preposisjonene at, above, between. leven kan ordenstallene first, second, third osv.

10 og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. ead and listen: Tekster i Holiday plans, In the park, We`re racing, racing down the walk. Songs: The wheels on my bike, Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale beskjeder og enkle hovedinnholdet i bruke engelske uttrykk i arbeid med klokka og engelsk myntverdi knyttet til dagliglivet. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen. TID Uke MN Fritid og interesser - Textbook: side DLMÅL Sport Fritidsaktiviteter Mail Læringsstrategier Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og litteratur Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. M A I VØL skjema LDS metoden Tankekart Ordbankkort Korlesing Sang Lære ord for sport Lære ord for fritidsaktiviteter Lære om flere preposisjoner Lære å bruke ordenstallene i enkle setninger. Samtale om Forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til fritid og interesser Grammar: Ordenstall, preposisjoner Lese, og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. Skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser. Write: Work with words,write sentences, oppgaver i workbook. Speak: Ask and answer leven skal kunne gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur Høy - Speak: leven kan samtale om leven kan ni ord for fritidsaktiviteter. leven kan bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til fritid og interesser. Høy - Write: leven kan skrive ni ord for fritidsaktiviteter. leven kan skrive mail. leven kan bruke ordenstallene i enkle setninger. Høy - Grammar: leven kan preposisjonene at, above, between leven kan frasene : once, twice, three times.

11 Intervju ead and listen: Tekster i Welcome to sports camp, Sam says hello, You`ve got mail Songs: Sailing. Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. beskjeder og enkle hovedinnholdet i bruke engelske uttrykk i arbeid med klokka og engelsk myntverdi knyttet til dagliglivet. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen. TID Uke MN Fritid og interesser - Textbook: side Læringsstrategier DLMÅL Ville dyr Leseelse Brettspill epetisjon Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og litteratur Høy LÆINGSKJNNTGN/ Middels Lav Høy ead and listen: leven kan lese et utvalg av tekstene i Stairs side leven kan tekster som han/hun lytter til på. J U N I VØL skjema LDS metoden Tankekart Lære om ville dyr på engelsk Lære brettspill på engelsk epetisjon Samtale om Stairs Kunne spørre og svare på engelsk Skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser. Samtale om fagtekster som omhandler dyr Høy - Speak: leven kan fortelle om et vilt dyr. Høy - Write: leven kan ni ord på ville dyr. Høy - Grammar: leven kan all grammatikk som er gjennomgått på 4.trinn. Ordbankkort Grammer: epetisjon Write: Work with words,write sentences, oppgaver i workbook.

12 Korlesing Sang Speak: ead and listen: Tekster i An elephant goes like this, like that, lephantjs Songs: Who s the longest neck in the jungle Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale og bruke bruke tabeller og bruke digitale verktøy for å vanlige engelske ord beskjeder og enkle hovedinnholdet i statistikker til å finne informasjon og og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig. engelske tekster. skape tekst. FAGPLAN - NGLSK 4. ÅSTINN GUNNLGGND FDIGHT Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å vurdere og tilpasse uttrykksmåter til formål, mottaker og situasjon. Det innebærer videre å lære om sosiale konvensjoner og omgangsformer i engelskspråklige land og i internasjonale kontekster. Utvikling av muntlige i engelsk innebærer å bruke det muntlige språket gradvis mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en elig og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske skriftspråket. Det betyr å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og som har god struktur og sammenheng. I tillegg er skriving et redskap for språklæring. Utvikling av skrive i engelsk innebærer å lære rettskriving og utvikle et økende repertoar av engelske ord og språklige strukturer. Videre innebærer det å utvikle en allsidig kompetanse i å skrive ulike typer generelle, litterære og faglige tekster på Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å, reflektere over og tilegne seg innsikt og kunnskap på tvers av kulturer og fagfelt. Det innebærer videre å forberede, utføre og bearbeide lesing av engelskspråklige tekster til forskjellige formål, og av varierende lengde og kompleksitet. Utvikling av lese i engelsk er å ta i bruk lesestrategier tilpasset formålet med lesingen i stadig mer Å kunne regne i engelsk er å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner. Det innebærer å kjenne til måleenheter som brukes i engelskspråklige land, og og kommunisere om tall, grafiske framstillinger, tabeller og statistikk på engelsk. Utvikling av regne i engelsk innebærer å bruke tall og regning ved å utvikle et repertoar av matematiske termer på engelsk knyttet til dagliglivet, og generelle og faglige emner. Digitale i engelsk er å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget. Bruk av digitale ressurser gir mulighet for å oppleve engelskspråklige tekster i autentiske situasjoner, det vil si naturlige, ikke-tilpassede situasjoner. Utvikling av digitale innebærer å innhente og behandle informasjon for å skape ulike typer tekster. Digitale formkrav i tekster betyr at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap. Det innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk. Digitale innebærer å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern gjennom etterprøvbare kildehenvisninger.

13 muntlig. Videre innebærer det å lytte til, og drøfte forskjellige emner og problemstillinger for å tilegne seg fagkunnskap. Det innebærer også å kunne varianter av muntlig engelsk fra forskjellige deler av verden. engelsk ved bruken av uformelt og formelt språk, tilpasset formål og mottaker. krevende tekster. Videre innebærer det å lese engelskspråklige tekster med flyt og else, og utforske, drøfte, lære av og reflektere over ulike typer informasjon. HOVDOMÅD Språklæring Muntlig Kultur, samfunn og litteratur Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk. Det omfatter kunnskap om språket og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk og egne læringsbehov og velge egnede strategier og arbeidsmåter er nyttig for å lære og å bruke det engelske språket. Hovedområdet muntlig dreier seg om å og bruke det engelske språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige sstrategier. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i tale og samtale. Det omfatter også å bruke språket med tydelig uttale og intonasjon. Hovedområdet innebærer å lytte til, og bruke det engelske språket i ulike muntlige ssituasjoner. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer er her et viktig element. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt muntlig språk. Bruk av ulike medier og ressurser, og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentralt i dette hovedområdet. Hovedområdet skriftlig dreier seg om å og bruke det engelske språket ved å lese og skrive og å bruke hensiktsmessige lese- og skrivestrategier. Hovedområdet omfatter å lese varierte typer tekster på engelsk for å stimulere til leseglede og opplevelse, og for å og tilegne seg kunnskap. Det innebærer mengdelesing som fremmer språkelse og tekstkompetanse. Lesing av ulike typer tekster kan legge grunnlag for personlig vekst, modning og kreativitet og gi inspirasjon til egen tekstskaping. Hovedområdet omfatter også å skrive engelske tekster i ulike ssituasjoner for å stimulere til skriveglede og opplevelse, og for å og tilegne seg kunnskap. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt skriftlig språk. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke rettskriving,idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i skrift. Det omfatter også å skape struktur og sammenheng i tekster. Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i engelskspråklige land, og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om å tilegne seg kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og else og respekt for andres levesett og kulturer.

14 KOMPTANSMÅL identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk samtale om eget arbeid med å lære engelsk finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket bruke enkle lytte- og talestrategier lytte til og betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å og bli tt delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser si det engelske alfabetet og stave navn og bostedsnavn og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser i om dagligliv, fritid og interesser bruke enkle lese- og skrivestrategier sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i lese, og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. klasse

Årsplan i engelsk for 4. klasse Årsplan i engelsk for 4. klasse 2017-18 Antall timer pr : 2 timer Lærer: Sondre Rue Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. klasse

Årsplan i engelsk for 4. klasse Antall timer pr : 2 timer Lærere: Marianne Fjose og Randi Minnesjord Årsplan i engelsk for 4. klasse 2016-17 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20152016 Læreverk: tairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke

Detaljer

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers Årsplan i Engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36-43 BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. småord, enkle setningsmønstre

Detaljer

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food FAGPLAN I ENGELSK FOR 4. ÅRSTRINN, GOL SKULE Fagbok: Stairs 4 Måned Kappitel Kappitel 1: Back to School KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN Språklæring: 1. Identifisere områder der han/hun har nytte

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Årstimetallet i faget: 57 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

som veileder. Kunne rekketelle med ti og ti opp til hundre Kunne telle fra en til hundre Vite hva null heter

som veileder. Kunne rekketelle med ti og ti opp til hundre Kunne telle fra en til hundre Vite hva null heter U G U T E P T. bruke det grunnleggende lydsystemet bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Back to school -numbers -food

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Læreplan i engelsk - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Læreplan i engelsk - kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn. Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Randi Minnesjord. Læreverk Stairs 7

Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Randi Minnesjord. Læreverk Stairs 7 Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole Lærer: Randi Minnesjord Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan i engelsk for 7. klasse ved Skauen kristelige skole

Årsplan i engelsk for 7. klasse ved Skauen kristelige skole Årsplan i engelsk for 7. klasse 2017-2018 ved Skauen kristelige skole Lærer: Marianne Fjose, Lisa Nilsen og Randi Minnesjord Læreverk Stairs 7 Kan forkomme endringer. Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Hovedområder: Språklæring

Hovedområder: Språklæring Årsplan i Engelsk 2.klasse Lærar: Anne Grete Hov Skuleåret 2016/2017 Hovedområder: Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lærebok: Stairs 3 NB: Se de to siste sidene. Der er kompetansemål som går igjen i mange av temaene merket med en stjerne (*). De er kun skrevet opp 1 gang hver i planen.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Læreverk: Cappelen: Stairs 4, Textbook, Workbook, CD med tekstar og songar, Teacher`s book med metodisk rettleiing, leiker, songar, kapitteltestar og kopioriginalar.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Årsplan i engelsk for 6. og 7. klasse for skuleåret 2016/2017

Årsplan i engelsk for 6. og 7. klasse for skuleåret 2016/2017 Årsplan i engelsk for 6. og 7. klasse for skuleåret 2016/2017 Faglærar: Wenche L. Kvæven Lærebøker: Steps 7, Munden, Musk og Wessman. Gyldendal Norsk Forlag 2008. Kompetansemål: Sjå under. Veke Tema Delmål

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Årstrinn: 4. årstrinn Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Engelsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1.-2.årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk,

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 5. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt

Detaljer

Årsplan i engelsk 4.trinn ( ) Læreverk: Stairs 4

Årsplan i engelsk 4.trinn ( ) Læreverk: Stairs 4 Årsplan i engelsk 4.trinn (2016-2017) Læreverk: Stairs 4 Hvert kapittel har mange sider, og vi valgte ut de som passet på det elevene skulle lære i grammatikk og ord og uttrykk. Vi arbeidet med hvert kapittel

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Bjelland og Laudal oppvekstsenter Fag: Engelsk Klasse: 7. Lærer: Tor Stian Aurebekk Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å

Detaljer

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 35-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Årsplan engelsk 3.trinn

Årsplan engelsk 3.trinn Årsplan engelsk 3.trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Kompetansemål som gjelder hele året: Munlig kommunikasjon Bruke enkle lytte- og talestrategier. Lytte til og forstå

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast 1.10.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Fagplan i Engelsk 4. trinn

Fagplan i Engelsk 4. trinn Angi priser, mengder og størrelser identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk NUMBERS Kunne rekketelle med ti og ti opp til hundre Zero,Ten,Twenty, Thirty,Forty,Fifty Sixty,Seventy,Eighty Ninety,One

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. Det engelske språket er i bruk skriftlig, tegnspråklig

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra 01.08.2010 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-02 Formål Det engelske språket er i bruk overalt.

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Stairs 6 (Textbook og Workbook), Thorsen og Unnerud, Cappelen Forlag Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole VURDERING Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: Gjenkjenne de Lytte ut og gjenkjenne Synge en engelsk Svare på norsk når de hører engelske noen av de engelske bokstavsang. bokstavlydene på bokstavlydene.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Stairs Faglærer: Jon Bertelsen

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Stairs Faglærer: Jon Bertelsen ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: tairs Faglærer: Jon Bertelsen U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke det grunnleggende

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 16 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN ÅRSPLAN FOR 10. TRINN 2016-2017 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 10A og 10B. Fag: Engelsk Faglærar:Anne Julie Hetland og Elin Johannesen Monstad Kjelder: Searching 10 og ulike media.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN ÅRSPLAN FOR 10. TRINN 2016-2017 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 10A og 10B. Fag: Engelsk Faglærar:Anne Julie Hetland og Elin Johannesen Monstad Kjelder: Searching 10 og ulike media.

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Øystese Barneskule-Årsplan for fag.

Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Skuleår: 2010 Fag: Trinn: 4 Grunnbok: Engelsk Stairs, Heidi Håkensstad, Marianne Undheim Vestgård Mål frå Emne Tidsperiode Læremiddel Arbeidsmåtar Grunnleggjande Komment

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK Utkast fra læreplangruppen. April 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Årsplan i engelsk 2016/2017 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Warming up varierende omfang frå forskjellige kilder 36-40 Me and my family Nasjonale Prøver -Bruke digitale

Detaljer

Øystese Barneskule-Årsplan for fag.

Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Skuleår: 2010 Fag: Engelsk Trinn: 4 Grunnbok: Stairs Mål frå Tidsperiode Arbeidsmåtar Grunnleggjande Komment ar Kunna rekkjetelja med ti om gongen til hundre. Veta kva

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 6. KLASSE RYE SKOLE revidert mai 2017

LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK 6. KLASSE RYE SKOLE revidert mai 2017 LOKAL LÆPLAN I NGLSK 6. KLASS Y SKOL 2017-2018 revidert mai 2017 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI adio at Pack Høy måloppnåelse Middels Lav måloppnåelse mnne: adiosending/media. måloppnåelse Stairs

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: Læreplan i engelsk - kompetansemål Kompetansemål ett 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Språklæring Hovedområdet språklæring drei

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN ÅRSPLAN FOR 10 TRINN 2017-2018 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf 56375054 Klasse: 10A og 10B Fag: Engelsk Faglærar: Silje Rød og Elin Johannesen Monstad Kjelder: Searching 10 og ulike media Tid Hovudområ

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: Crossroads 8A og B (Fag og Kultur)

Årsplan SKOLEÅR: Crossroads 8A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2016-2017 KLASSE/GRUPPE: 8. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 8A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

Trinn 1 Periodeplan 1

Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet Disse målene. arbeides det. med under de fleste tema. Fag: Engelsk Trinn: 4.

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet Disse målene. arbeides det. med under de fleste tema. Fag: Engelsk Trinn: 4. Fag: Engelsk Trinn: 4. Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet Disse målene bruke ordbøker og andre arbeides det hjelpemidler i egen språklæring med under de fleste tema forstå og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs Faglærer: Birthe Hodnekvam

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs Faglærer: Birthe Hodnekvam ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20142015 Læreverk: tairs Faglærer: Birthe Hodnekvam U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke det

Detaljer